Page 1

HAFTALIK STRATEJİ 29/01/2013


I.I TAHVİL BONO PİYASASI


OCAK 2013 HAZİNE İHALE PROGRAMI


BENCH/10Y SPREAD BMK

10Y

12 11

10 9 8 7 6

Spread Ă–zet Son Ortalama Ortalamadan Fark Medyan StdSapma Percentile Maksimum 14/11/12 Minimum 05/01/12

0,8500 0,2733 0,5767 0,3550 0,5640 0,9002 1,1650 - 1,5200

31.12.12

30.11.12

31.10.12

30.9.12

31.8.12

31.7.12

30.6.12

31.5.12

30.4.12

31.3.12

29.2.12

31.1.12

31.12.11

30.11.11

31.10.11

30.9.11

31.8.11

31.7.11

30.6.11

31.5.11

30.4.11

31.3.11

28.2.11

31.1.11

5


BENCH/10Y SPREAD (SON 2 AY) 10Y BMK

7,5

7

6,5

6

5,5

5

25.1.13

18.1.13

11.1.13

4.1.13

28.12.12

21.12.12

14.12.12

7.12.12

30.11.12

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

02.02.2013

26.01.2013

19.01.2013

12.01.2013

05.01.2013

29.12.2012

22.12.2012

15.12.2012

08.12.2012

01.12.2012

24.11.2012


(10Y-2Y)/2Y


17.11.2012

17.09.2012

17.07.2012

17.05.2012

17.03.2012

17.01.2012

17.11.2011

17.09.2011

17.07.2011

17.05.2011

17.03.2011

17.01.2011

TR BENCHMARK FAİZİ GÜNLÜK

12,5

12

11,5

11

10,5

10

9,5

9

8,5

8

7,5

7

6,5

6

5,5

5


TR BENCHMARK - TRYUSD SWAP CURVE


2Y, 4Y,10Y – 2Y,10Y TRYUSD SWAP


ENFLASYON BEKLENTILERI


TCMB FAİZLERİ


TCMB FONLAMASI


ALTIN


I.II. HİSSE SENETLERİ PİYASASI


İMKB 100 90000 85000 80000 75000 70000 65000 60000 55000 50000 45000 40000 18.11.2010

26.02.2011

06.06.2011

Mak Min Ortalama StdSapma Son

86.787 48.600 62.788 7.273 81.489

14.09.2011

23.12.2011

20 50 ORTALAMA 200

01.04.2012

82.312 77.791 67.177

10.07.2012

23,6 38,2 50 61,8

FİBO

18.10.2012

57.612 63.188 67.694 72.200

26.01.2013

06.05.2013


İMKB 100 SON 2 AY XU100 88000

83000

78000

73000

68000

63000

13.01.2013 11.01.2013 09.01.2013 07.01.2013 05.01.2013 03.01.2013 01.01.2013 30.12.2012 28.12.2012 26.12.2012 24.12.2012 22.12.2012 20.12.2012 18.12.2012 16.12.2012 14.12.2012

12.12.2012 10.12.2012 08.12.2012 06.12.2012 04.12.2012 02.12.2012 30.11.2012 28.11.2012 26.11.2012 24.11.2012 22.11.2012 20.11.2012 18.11.2012 16.11.2012 14.11.2012

FİBO

57.612 63.188 67.694 72.200 23,6 38,2 50 61,8 82.312 77.791 67.177 20 50 ORTALAMA 200 86.787 48.600 62.788 7.273 81.489 Mak Min Ortalama StdSapma Son


İMKB 100 RELATİF PERFORMANSI .XU100NKY

.XU100RTS

.XU100RUT

.XU100SPX

.XU100BSE

.XU100CL1

XU100

200,00%

180,00%

160,00%

140,00%

120,00%

100,00%

80,00% 03.11.2011

23.12.2011

11.02.2012

01.04.2012

21.05.2012

10.07.2012

29.08.2012

18.10.2012

07.12.2012

26.01.2013

17.03.2013


İMKB SEKTÖRLER RELATİF II XBANK

XUTEK

XULAS

XUHIZ

XMESY

XTAST

XHOLD

170,00%

150,00%

130,00%

110,00%

90,00%

70,00% 03.11.2011

23.12.2011

11.02.2012

01.04.2012

21.05.2012

10.07.2012

29.08.2012

18.10.2012

07.12.2012

26.01.2013

17.03.2013


İMKB SEKTÖRLER RELATİF III


YABANCI MENKUL STOKU


II. ULUSLARARASI PİYASALAR


MARKET YIELDS COUNTRY PX PX CHG YIELD YLD CHG US TREASURY N/B 97,3125 -0,27344 1,93 3,29 CANADIAN GOVERNMENT 106,489 -0,347 1,98 3,92 FED REPUBLIC OF BRAZIL 162,35 3,525003 2,43 (27,10) REPUBLIC OF COLOMBIA 148,75 0,149994 2,95 (1,23) UNITED MEXICAN STATES 108,75 -36,25 6,68 407,25 UK TSY 1.75% 2022 96,998 -0,36 2,10 4,23 FRANCE (GOVT OF) 99,845 -0,405 2,26 4,60 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 98,815 -0,533 1,63 6,07 BUONI POLIENNALI DEL TES 110,828 -0,47 4,18 5,62 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 106,21 -0,348 4,96 4,68 OBRIGACOES DO TESOURO 90,775 -0,645 6,08 8,89 SWEDISH GOVERNMENT 113,509 -0,568 1,90 6,19 NETHERLANDS GOVERNMENT 103,4 -0,728 1,85 8,25 SWITZERLAND 111,815 -0,338 0,66 3,51 HELLENIC REPUBLIC 55,635 0,156999 10,06 (3,41) JAPAN-325(10 YR ISSUE) 100,725 -0,196 0,71 2,10 AUSTRALIAN GOVERNMENT 117,852 -1,326 3,41 13,90 NEW ZEALAND GOVERNMENT 116,4654 -0,07547 3,53 0,73 KOREA TREASURY BOND 106,3411 -0,32682 3,01 4,00


SPX VS TLT SPX

TLT

Spread Özet

31.12.12

30.11.12

31.10.12

30.9.12

31.8.12

Kümülatif

80

100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%

70

60 50 40 30 20

10 0

1384,93

1343,98

1303,03

1262,08

1221,13

1180,18

1139,22

1098,27

1057,32

1016,37

1.384,8200 1.217,7203 167,0997 1.232,3900 81,0894 0,9962 1.384,9300 975,4200

31.7.12

30.6.12

Gözlem

975,42

Son Ortalama Ortalamadan Fark Medyan StdSapma Percentile Maksimum 25/01/13 Minimum 03/10/11

31.5.12

30.4.12

31.1.12

31.3.12

80 29.2.12

1000 31.12.11

90

30.11.11

1100

31.10.11

100

30.9.11

1200

31.8.11

110

31.7.11

1300

30.6.11

120

31.5.11

1400

30.4.11

130

31.3.11

1500

28.2.11

140

31.1.11

1600


S&P 500 ve VXO ENDEKSİ SPX

VXO

Gözlem

100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%

70

60 50 40 30 20

10 0

1490,51

1446,83

1403,14

1359,46

1315,77

1272,09

1228,40

1184,72

1141,03

1097,35

1.489,5700 1.310,7039 178,8661 1.317,7700 89,5086 0,9962 1.490,5100 1.053,6600

1053,66

Son Ortalama Ortalamadan Fark Medyan StdSapma Percentile Maksimum 25/01/13 Minimum 03/10/11

31.12.12

Kümülatif

80

Spread Özet

30.11.12

31.10.12

30.9.12

31.8.12

31.7.12

30.6.12

31.5.12

30.4.12

29.2.12

31.3.12

0 31.1.12

1000 31.12.11

10

30.11.11

1100

31.10.11

20

30.9.11

1200

31.8.11

30

31.7.11

1300

30.6.11

40

31.5.11

1400

30.4.11

50

31.3.11

1500

28.2.11

60

31.1.11

1600


Takvim


Takvim II

Haftalık Strateji 29-01-2013  

Haftalık Strateji 29-01-2013

Haftalık Strateji 29-01-2013  

Haftalık Strateji 29-01-2013

Advertisement