Page 1

ZĐRAAT PORTFÖY YÖNETĐMĐ A.Ş. HAFTALIK STRATEJĐ

17 Nisan 2012

*


GEÇEN HAFTA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR Yurtdışı Piyasalar 1. FED Başkan Yardımcısı 2015’e kadar düşük faiz işaret etti. ABD Merkez Bankası (FED) Başkan Yardımcısı Janet Yellen ek bir parasal genişlemenin sadece ekonomik büyümenin beklenenden daha yavaş gerçekleşmesi durumunda gerekli olabileceğini belirtirken, yavaş bir ekonomik toparlanma durumunda faizlerin de 2015’e kadar mevcut düşük seviyelerinde kalabileceğini belirtti. Yellen diğer yandan ekonominin tahmin edilenden daha hızlı bir toparlanma sürecine girmesi durumunda da FED’in sıkılaştırıcı politikalarına beklenenden daha önce başlayabile-ceğini dile getirdi. Đstihdam piyasası hakkında ise olumlu gelişmelerin yaşandığını fakat hala normal seviyelerin çok üzerinde olduğunu belirtti. Açıklamaların ardından yayınlanan Bej Kitap raporu ise ABD’de Mart ayında ekonomide-ki ılımlı büyümenin sürdüğünü vurguladı. 2.

Bernanke bankacılık sistemi için daha çok düzenleme istedi. ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Ben Ber-nanke, finansal istikrarın sağlanması için daha fazla düzenlemeye ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Geleneksel kontrol mekanizmalarının ötesine geçilmesi gerektiğini savunan FED Başkanı standart bankacılık faaliyetleri dışarısında kalan “gölge bankacılık” faaliyetlerinden kaynaklanan riskler için daha fazla düzenleme gerektiğini belirtti. Krizin ortaya çıkmasının ardından 3.5 sene geçmesine rağmen ABD ekonomisinin hala tam olarak toparlanmış olmadığı-nı sözlerine ekledi.

3. ECB yeniden tahvil piyasasına müdahale edebilir. ECB yürütme kurulu üyelerinden Benoit Coeure yaptığı açık-lamalarda piyasa tarafından “abartılan” Đspanya’nın mali durumuna ilişkin endişeleri dindirmek adına ECB’nin tek-rardan tahvil alımlarına başlayabileceğini dile getirdi. Coeure uzun süredir kullanılmasa da ECB’nin elinde böyle bir silahı olduğunu ve gerekirse kullanılabileceğini dile getirdi. ECB LTRO’lar aracılığı ile 1.1 trilyon €’luk likidite sağla-masının ardından Ocak ayından bu yana tahvil piyasalarına müdahale etmemişti. 4. Çin’de büyüme yavaşlarken enflasyon yükseldi. Çin’de açıklanan verilere göre ekonomide 2012’in ilk çeyreğin-de geçen yılın aynı dönemine göre %8.1’lik bir büyüme gerçekleşti. %8.4 olan piyasa beklentisinin altında büyüyen ekonomi son üç yıl içindeki en düşük büyüme hızına işaret etti. Hükümet büyüme hedefini bu yıl için %7.5 olarak açıklamıştı. Diğer yandan Çin’de Mart ayında enflasyon yeninden yönünü yukarı çevirdi. Mart ayında TÜFE yıllık bazda %3.2’den %3.6’ya yükseldi. Çin’de Ocak ayında %4.5 olan enflasyonun Şubat ayında sert bir düşüş yaşa-masının ardından tekrar yönünü yukarıya çevirmesi ve büyümenin yavaşlaması politika yapıcıların hareket alanını kısıtlayan gelişmeler oldu.

*


I- YURTĐÇĐ PĐYASALAR

*


GEÇEN HAFTA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR Yurtiçi Piyasalar 1. Şubat ayında cari açık aylık bazda 4.5 milyar $ olan piyasa beklentilerinin altında 4.2 milyar $ olarak gerçekleşti. 12 aylık cari açık ise Ocak ayı rakamlarına gelen küçük revize ile beraber aşağı yönlü trendini devam ettirerek 77.1 milyar $’dan 75.2 milyar $’a geriledi. Böylece Ekim ayındaki 78.8 milyar $’lık tepe noktasından 3.6 milyar $ gerilemiş oldu. 2. Finansman tarafında, Ocak ayında kaynağı belli olmayan döviz girişlerinin yer aldığı “Net Hata Noksan” kalemi geçen yılın aynı ayına göre %71.8 oranında artarak 1.4 milyar $ olarak gerçekleşti ve Ocak ayı finansmanın % 32.4’ünü oluşturdu. Bankacılık sektörünün son 12 ayda gerçekleştirdiği net kredi kullanımı Şubat ayında 11.7 milyar $ olarak gerçekleşip değişmezken geçen yılın aynı dönemine göre %29’luk bir artış gerçekleştirdi. Şubat ayın-da bankaların 12 aylık dış borç çevirme oranı %166’dan %159’a gerilerken, reel sektörde bu oran %114’te sabit kaldı. Doğrudan yabancı yatırımlar ise son 12 ayda geçen yılın aynı dönemine göre %90’lık bir artışı işaret ederek 14.3 milyar $ olarak gerçekleşti. Ayrıca resmi rezervlerin Şubat ayında Aralık ve Ocak aylarında yaşanan ciddi düşüşlerin ardından (iki ayda toplam 8 milyar $’ın üzerinde azaldı) 1.1 milyar $ artış gösterdi. 3. Portföy yatırımlarında ise Ocak ayında gerçekleşen 993 milyon $’lık DIBS alımının ardından Şubat ayında 826 mil-yon $’lık alım gerçekleşti. Öte yandan hisse senedi piyasalarında yabancı alımlarının yavaşladığı gözlemlendi. Ocak ayında 556 milyon $’lık alış gerçekleşmişken tutar bu ay 266 milyon $’a geriledi. 4. Son dönem beklentilerin üzerinde gerçekleşen Sanayi Üretimi verisi Ocak ayında beklentilerin altına kalmasının ardından, Şubat ayında tekrar piyasa beklentilerinin üzerinde bir büyümeyi işaret etti. Veri Şubat ayında %3.5 olan piyasa beklentisinin üzerinde yıllık bazda %4.4 oranında bir artış gerçekleştirdi. Takvim etkisinden arındırılmış endeks %1.6’lık bir artışı işaret ederken, bir önceki aya göre değişimi gösteren takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmış endeks %0.7’lık bir artış kaydetti. Bu endeks Ocak ayında %3.1’lık bir daralma-yı işaret etmişti.

*


I.I TAHVĐL BONO PĐYASASI

*


Nト心AN ト食ALE PROGRAMI

*


15 .0 30 3.2 .0 01 14 3.2 1 .0 01 29 4.2 1 .0 01 14 4.2 1 .0 01 29 5.2 1 .0 01 13 5.2 1 .0 01 28 6.2 1 .0 01 13 6.2 1 .0 01 28 7.2 1 .0 01 12 7.2 1 .0 01 27 8.2 1 .0 01 11 8.2 1 .0 01 26 9.2 1 .0 01 11 9.2 1 .1 01 26 0.2 1 .1 01 10 0.2 1 .1 01 25 1.2 1 .1 01 10 1.2 1 .1 01 25 2.2 1 .1 01 09 2.2 1 .0 01 24 1.2 1 .0 01 08 1.2 2 .0 01 23 2.2 2 .0 01 09 2.2 2 .0 01 24 3.2 2 .0 01 08 3.2 2 .0 01 4. 2 20 12

APĐ ĐŞLEMLERĐ (ANALĐTĐK BĐLANÇO)

Milyar TL APĐ

0

-10

-20

-30

-40

-50

-60

-70

-80

*


APĐ ĐŞLEMLERĐ (ANALĐTĐK BĐLANÇO, Milyar TL) 0

-10

-20

-30

-40

-50

-60

11.04.2012 09.04.2012 07.04.2012 05.04.2012 03.04.2012 01.04.2012 30.03.2012 28.03.2012 26.03.2012 24.03.2012 22.03.2012 20.03.2012 18.03.2012 16.03.2012 14.03.2012 12.03.2012 10.03.2012 08.03.2012 06.03.2012 04.03.2012 02.03.2012 29.02.2012 27.02.2012 25.02.2012 23.02.2012 21.02.2012 19.02.2012 17.02.2012 15.02.2012 13.02.2012 11.02.2012 09.02.2012 07.02.2012 05.02.2012 03.02.2012 01.02.2012 30.01.2012 28.01.2012 26.01.2012 24.01.2012 22.01.2012 20.01.2012 18.01.2012 16.01.2012 14.01.2012 12.01.2012 10.01.2012 08.01.2012 06.01.2012 04.01.2012 02.01.2012 31.12.2011 29.12.2011 27.12.2011 25.12.2011 23.12.2011 21.12.2011 19.12.2011 APĐ ON

*


02 .0 9. 16 11 .0 9. 30 11 .0 9. 14 11 .1 0. 28 11 .1 0. 11 11 .1 1. 25 11 .1 1. 09 11 .1 2. 23 11 .1 2. 06 11 .0 1. 20 12 .0 1. 03 12 .0 2. 17 12 .0 2. 02 12 .0 3. 16 12 .0 3. 30 12 .0 3. 13 12 .0 4. 12

TCMB REPO ĐŞLEMLERĐ TCMB REPO ĐŞLEMLERĐ (Milyar TL)

40 14

35 12

30 10

25 8

20

15 6

10 4

5 2

0 0

Kazanan Tutar Ortalama Bileşik *

*


TR BENCHMARK FAĐZĐ GÜNLÜK

*


2Y,7Y,10Y GETĐRĐ

*


TR BENCHMARK - TRYUSD SWAP CURVE

*


I.II. HĐSSE SENETLERĐ PĐYASASI

*


ト信KB 100

Destekler 59.000 Direnテァler 62.000-64.500 *


ト信KB 100 RELATト色 PERFORMANSI

*


ĐMKB SEKTÖRLER RELATĐF I

*


ĐMKB SEKTÖRLER RELATĐF II

*


ĐMKB SEKTÖRLER RELATĐF III

*


II. ULUSLARARASI PĐYASALAR

*


GEÇTĐĞĐMĐZ HAFTANIN VERĐ TAKVĐMĐ 09 Nisan TR’de Sanayi üretimi aylık (Ger:0,7% - Önc: -3,1%) 09 Nisan TR’de Sanayi üretimi yıllık (Bek: 4,4% –Önc 1,5%) 09 Nisan Çin ÜFE yıllık ( Ger:-0,3% - Önc: 0,0% ) 09 Nisan Çin TÜFE yıllık ( Ger: 3,6 %- Önc: 3,2%) 10 Nisan Almanya Dış Ticaret Dengesi ( Ger:14,7B Önc: 13,1B) 10 Nisan Çin Ticaret Dengesi (USD) ( Ger: 5,35B , Önc: -31,4B) 11 Nisan MBA mortgage başvuraları ( Ger: -2,4% , Önc: 4,8 % ) 11 Nisan A.B.D aylık bütçe dengesi ( Bek: -198,2 B Önc: ) 11 Nisan TR’de cari açık

( Ger: -4,2 B Önc: -6,00B )

12 Nisan Euro alanı sanayi üretimi aylık ( Ger: 0,5% Önc: 0,2% ) 12 Nisan Euro alanı sanayi üretimi yıllık (Ger: -1,8% Önc: -1,2%) 12 Nisan A.B.D Dış ticaret dengesi (Ger: -46,0B Önc: -52,6B) 13 Nisan Almanya TÜFE (aylık) ( Ger: 0,3% Önc: 0,3%) 13 Nisan Almanya TÜFE (yıllık) ( Ger: 2,1% Önc: 2,1% ) 13 Nisan A.B.D TÜFE (aylık) ( Ger: 0,3% Önc: 0,4% ) 13 Nisan A.B.D TÜFE (yıllık) ( Ger: 2,7% Önc: 2,9% ) *


ÖNÜMÜZDEKĐ HAFTANIN VERĐ TAKVĐMĐ 16 Nisan TR’de Tüketici güven endeksi (Bek: - Önc: 93,2) 16 Nisan TR’de işsizlik oranı (Bek: 1,6% –Önc 9,8%) 16 Nisan A.B.D sanayi üretimi ( Bek:0,6% - Önc: 0,9% ) 17 Nisan Japonya Tüketici güven endeksi ( Bek: 40,0- Önc: 39,5) 17 Nisan Đngiltere TÜFE (aylık) ( Bek:0,3% Önc:0,6 ) 17 Nisan Đngiltere TÜFE (yıllık) ( Bek: 3,4% , Önc: 3,4%) 17 Nisan A.B.D konut Başlangıçları ( Bek: 705K , Önc: 698K ) 17 Nisan A.B.D Kapasite Kullanımı ( Bek: 78,6% Önc:78,7 ) 18 Nisan TR’de gösterge faiz kararı

( Bek:5,75 Önc: 5,75 )

19 Nisan A.B.D Mevcut ev satışları ( Bek: 4,61M Önc: 4,59M ) 19 Nisan Haftalık Đşsizlik Başvuruları (Bek: 366k Önc: 380k) 20 Nisan Almanya IFO iş ortamı endeksi (Bek: 109,5 B Önc: 109,8B) 20 Nisan Almanya IFO Mevcut durum endeksi ( Bek: 117 Önc: 117,4) 20 Nisan Almanya IFO Beklentiler Endeksi ( Bek: 102,3 Önc: 102,7 )

*


MARKET YIELDS

*


10 YEAR BONDS

*


SPX VS TLT

*


S&P 500 ve VXO ENDEKSĐ

*


VOLC USDTRY

*


VOLC USDTRY UZUN DÖNEM

*


TÜRKĐYE & PORTEKĐZ 5 YILLIK CDS

*


CURRENCY RETURNS VS EURO ( YTD)

*


WORLD EQUITY INDEX RETURNS ( YTD )

*


COMMODITY RETURNS ( YTD )

*

Haftalık Strateji 17 04 2012  

Haftalık Strateji 17 04 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you