Page 1

HAFTALIK STRATEJİ 09/07/2013


I.I TAHVİL BONO PİYASASI


TEMMUZ 2013 HAZİNE İHALE PROGRAMI


BENCH/10Y SPREAD BMK

10Y

12

11 10 9 8 7 6 5

Spread Özet

Gözlem

20.6.13

20.5.13

20.4.13

20.3.13

20.2.13 Kümülatif

70

100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%

60 50 40 30 20 10 0

1,2650

0,9865

0,7080

0,4295

0,1510

-0,1275

-0,4060

-0,6845

-0,9630

-1,2415

0,6200 0,4024 0,2176 0,6290 0,6676 0,4957 1,2650 - 1,5200

-1,5200

Son Ortalama Ortalamadan Fark Medyan StdSapma Percentile Maksimum 20/02/13 Minimum 05/01/12

20.1.13

20.12.12

20.11.12

20.10.12

20.9.12

20.8.12

20.7.12

20.6.12

20.5.12

20.4.12

20.3.12

20.2.12

20.1.12

20.12.11

20.11.11

20.10.11

20.9.11

4


BENCH/10Y SPREAD (SON 2 AY) 10Y BMK

10

9

8

7

6

5

4

5.7.13

28.6.13

21.6.13

14.6.13

7.6.13

31.5.13

24.5.13

17.5.13

10.5.13

1,4

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

05.07.2013

28.06.2013

21.06.2013

14.06.2013

07.06.2013

31.05.2013

24.05.2013

17.05.2013

10.05.2013


11.05.2013

11.03.2013

11.01.2013

11.11.2012

11.09.2012

11.07.2012

11.05.2012

11.03.2012

11.01.2012

11.11.2011

11.09.2011

11.07.2011

TR BENCHMARK FAİZİ GÜNLÜK

12,5

12

11,5

11

10,5

10

9,5

9

8,5

8

7,5

7

6,5

6

5,5

5

4,5

4


US-TEN FAİZİ GÜNLÜK


TR YC - TRYUSD SWAP CURVE


EMERGING 10Y


TCMB FAİZLERİ


TCMB FONLAMASI


TRY VOLATILITE –BU YIL


ALTIN


I.II. HİSSE SENETLERİ PİYASASI


İMKB 100 100000

90000

80000

70000

60000

50000

40000 26.02.2011

06.06.2011

14.09.2011

Mak Min Ortalama StdSapma Son

93.398 48.600 66.666 11.164 72.785

23.12.2011

01.04.2012

20 50 ORTALAMA 200

10.07.2012

75.504 82.800 78.753

18.10.2012

23,6 38,2 50 61,8

FİBO

26.01.2013

59.173 65.713 70.999 76.285

06.05.2013

14.08.2013


İMKB 100 SON 2 AY XU100 -SON 2 AY 95000

90000

85000

80000

75000

70000

65000

07.07.2013 05.07.2013 03.07.2013 01.07.2013 29.06.2013 27.06.2013 25.06.2013 23.06.2013 21.06.2013 19.06.2013 17.06.2013 15.06.2013 13.06.2013 11.06.2013 09.06.2013 07.06.2013

05.06.2013 03.06.2013 01.06.2013 30.05.2013 28.05.2013 26.05.2013 24.05.2013 22.05.2013 20.05.2013 18.05.2013 16.05.2013 14.05.2013 12.05.2013 10.05.2013 08.05.2013

FİBO

59.173 65.713 70.999 76.285 23,6 38,2 50 61,8 75.504 82.800 78.753 20 50 ORTALAMA 200 93.398 48.600 66.666 11.164 72.782 Mak Min Ortalama StdSapma Son


İMKB 100 RELATİF PERFORMANSI (EMERGING) .XU100IBV

.XU100RTS

.XU100KSP

.XU100SOA

.XU100BSE

XU100

220,00%

200,00%

180,00%

160,00%

140,00%

120,00%

100,00%

80,00% 23.12.2011

01.04.2012

10.07.2012

18.10.2012

26.01.2013

06.05.2013

14.08.2013


İMKB 100 RELATİF PERFORMANSI (DEVELOPED) .XU100NKY

.XU100DAX

.XU100FUT

.XU100SPX

.XU100HSI

.XU100SHC

XU100

160,00%

150,00%

140,00%

130,00%

120,00%

110,00%

100,00%

90,00%

80,00% 23.12.2011

01.04.2012

10.07.2012

18.10.2012

26.01.2013

06.05.2013

14.08.2013


İMKB 100 MSCI RELATİF PERFORMANS

Turkiye MSCI Endekslerine Göre Relatif Getiri Günlük Haftalik EM Genel Asya Latin Amerika EM Dogu Avrupa EM Avrupa Avrupa OrtaDogu Afrika

-1,3% -1,8% 0,0% -0,9% -0,7% -0,7%

-0,9% -0,7% -1,8% 2,2% 0,9% 0,9%

Aylik -12,3% -12,6% -10,1% -13,6% -11,9% -11,9%

Bu Yıl 1% -3% 7% 5% 4% 4%

1 Yıl 20% 14% 33% 24% 20% 20%

3 Yıl 3% -2% 22% 7% 4% 4%

5 Yıl 44% 21% 84% 156% 123% 105%


İMKB SEKTÖRLER RELATİF 115,00%

XBANK

XHOLD

XUSIN

XUHIZ

110,00%

105,00%

100,00%

95,00%

90,00%

85,00%

80,00% 23.12.2011

01.04.2012

10.07.2012

18.10.2012

26.01.2013

06.05.2013

14.08.2013


YABANCI MENKUL STOKU


II. ULUSLARARASI PİYASALAR


MARKET YIELDS


GELİŞMİŞ PİYASALAR


Takvim

Haftalık Strateji 09 07 2013  
Haftalık Strateji 09 07 2013  

Haftalık Strateji 09 07 2013

Advertisement