Page 1

Podizanje verzije baze izveštajnog sistema - Jasper Izveštaji

1

Podizanje verzije baze izveštajnog sistema - Jasper Izveštaji Za podizanje verzija baze izveštajnog sistema, neohodna vam je ispravno podešena poslednja verzija JRUpdater alata, te backup datoteka poslednje verzije baze izveštajnog sistema (jasperX.X.X.X.backup). Pre pocetka podizanja verzije Jasper Izveštaja, obavestite korisnike IS koji imaju pristup izveštajnom sistemu, da isti ne koriste do završetka procesa.

1. Pokrenite JRUpdater aplikaciju. U gornjem delu prozora izaberite server na kojem ce te izvršiti podizanje verzije izveštajnog sistema. U donjem delu prozora videcete IP adresu izabranog servera.

2. Pritisnite dugme [Preuzmi podatke]. Sacekajte prikaz poruke o izvršenoj operaciji OK.> 3. Pritisnite dugme [Administracija]. Proverite sadržaj tri linije prikazane u delu "Sadržaj preuzet u prvom koraku"

a) Ukoliko IP adrese prikazane u tri linije "Sadržaj preuzet u prvom koraku" odgovaraju IP adresama Docserver, eKarton i Faktura baza u vašoj ustanovi, predite na korak 4.

© 2013 ZipSoft


2

e-Karton™ 4 IS

b) Ukoliko IP adrese prikazane u tri linije "Sadržaj preuzet u prvom koraku" ne odgovaraju IP adresama Docserver, eKarton i Faktura baza u vašoj ustanovi Upišite validne vrednosri IP adrese servera na kojima se nalaze baze Docserver, eKarton i Faktura, te port Postgres (podrazumevana vrednost 5432), u formatu ipadresa:port

Proverite nazive baza, te izvršite korekcije naziva ukoliko ponudeni nazivi baza ne odgovaraju nazivima baza u vašoj ustanovi

Pritisnite dugme [Primeni]. Vrednosti IP adresa servera, sa nazivima baza ce biti upisani u tri linije "Sadrzaj preuzet u prvom koraku"

© 2013 ZipSoft


Podizanje verzije baze izveštajnog sistema - Jasper Izveštaji

3

Pritisnite dugme [Sacuvaj u fajl]. U slucaju potrebe, pri sledecem podizanju verzije Jasper Izveštaja, pritiskom na dugme [Preuzmi iz fajla] možete brzo ucitati ranije sacuvana podešavanja za odabran server (aplikacija kreira fajl sa sacuvanim podešavanjima automatski, u folderu u kojem je smešten JRUpdater.exe, sa nazivom fajla koji odgovara IP adresi servera). Pritisnite dugme [Prenesi na server] kako bi prikazana konfiguracija u delu "Sadrzaj preuzet u prvom koraku" bila preneta na server.

4. Pritisnite dugme [Isprazni bazu]. Sacekajte da aplikacija završi izvršavanje svih potrebnih operacija za ovaj korak 5. Pritisnite dugme [Import]. Odaberite putanju do jasperX.X.X.X.backup datoteke. Sacekajte da aplikacija završi izvršavanje svih potrebnih operacija za ovaj korak.

© 2013 ZipSoft

Podizanje verzije baze izveštajnog sistema jasper izveštaji  
Podizanje verzije baze izveštajnog sistema jasper izveštaji  
Advertisement