Page 1

ZipSoft d.o.o. Rakovačka 32, Novi Sad 021 500 542 021 300 101 office@zipsoft.rs www.zipsoft.rs 20.01.2014 Novi Sad NOVE IZMENE I DOPUNE

Izmene i dopune u programima eKAdministrator, e-Karton , e-Lab, eKImportRFZO, eKTools, eKIzveštaji, eKFaktura, Jasper Izveštaji,Hfix, eKSys i DocserverRest WS TM

eKAdministrator Trenutno važeća verzija programa 4.5.1.1 Urađene izmene i dopune :     

Nova verzija baze [28] Omogućeno korišćenje centralizovanog web servis za za izjave o izabranom lekarima (RIL), koristi podešavanja RIL lekari sa Docserver baze Omogućeno podešavanje putanje do centralizovanog web servisa za izjave o izabranom lekarima (RIL) (eKAdministrator / Osnovna podešavanja sistema / Podaci o serveru / URL adresa web servisa za RIL) Ispravljen uočen nedostatak u radu (korekcija analiza konvertovanih iz eLab v3) Omogućeno podešavanje fakturisanja usluga za više dana unapred, za grupu korisnika (eKAdministrator / Grupe korisnika i korisnički nalozi / Grupe korisnika / <Izbor grupe> [Izmeni] / Osnovna podešavanja / Omogući fakturisanje usluga za više dana unapred)

e-Karton

TM

Trenutno važeća verzija programa 4.5.1.1 Urađene izmene i dopune :      

Aplikacija prilagođena radu sa novom verzijom baze [28] Omogućeno korišćenje centralizovanog web servis za za izjave o izabranom lekarima (RIL), koristi podešavanja RIL-Lekari sa Docserver baze Omogućena označavanje pacijenata koji spadaju u kategoriju dece, trudnica i porodilja ( Korice kartona pacijenta / Zdravstveno osiguranje / Dete / Trudnica / Porodilja) Za pacijente označene da pripadaju kategoriji dece, trudnica ili porodilja, aplikacija ne proverava datum važenja zdravstvene knjižice Ubrzana provera dnevnih i mesečnih količina usluga, prilikom unosa usluga Omogućeno fakturisanje usluga sa produženim trajanjem ( pre svega namenjeno fakturisanju usluge medikacije, te utrošenih terapija, za pacijente za koje se terapija ponavlja više dana. Nalazi se u okviru dodatnih informacija uz uslugu, pr unosu svake usluge u okviru unosa nove posete. (više informacija u dokumentu „OBAVEŠTENJE fakturisanje usluga (i medicinskih sredstava) sa produženim trajanjem“

eLab Trenutno važeća verzija programa 4.5.1.1 Urađene izmene i dopune :  Aplikacija prilagođena radu sa novom verzijom baze [28] ZipSoft d.o.o. Rakovačka 32, Novi Sad

PIB: 104068722

220-87192-28 ProCredit banka A.D.


  

Ispravljen uočen nedostatak (izlazak iz izbora analiza pritiskom na enter) Omogućen izbor odabranog lekara pritiskom na enter Ispravljene uočene sitne nepravilnosti u radu

eKImportRFZO (x32, x64) Trenutno važeća verzija programa 4.5.1.1 Urađene izmene i dopune :  Aplikacija prilagođena radu sa novom verzijom baze [28] eKTools Trenutno važeća verzija programa 4.5.1.1 Urađene izmene i dopune :  Aplikacija prilagođena radu sa novom verzijom baze [28]  Pri generisanju pripremnih datoteka, dodaje usluge i materijal, fakturisane sa produženim trajanjem (x dana), uz odgovarajuće datume eKIzveštaji Trenutno važeća verzija programa 4.5.1.1 Urađene izmene i dopune : 

Aplikacija prilagođena radu sa novom verzijom baze [28]

eKFaktura Trenutno važeća verzija programa 4.5.1.1 Urađene izmene i dopune :  

Aplikacija prilagođena radu sa novom verzijom baze [28] Omogućeno prikazivanje upozorenja „POSTOJI MOGUCNOST DA VAM RFZO UKINE PRISTUP SERVISU ZBOG PROVERE VISE PACIJENATA ODJEDNOM. Da li ste sigurni da želite da nastavite sa proverom osiguranika preko RFZO web servisa ?“, pre provere podataka o pacijentima u fakturi

Jasper Izveštaji Trenutno važeća verzija programa 4.5.0.3 Urađene izmene i dopune :            

Nov izveštaj Karton \ Periodični izveštaj \ MKB10 sa izborom tipa, razloga posete, usluge i podataka o plaćanju - lekari Nov izveštaj Karton \ Periodični izveštaj \ MKB10 sa izborom tipa, razloga posete, usluge i podataka o plaćanju - lekari zbirno Nov izveštaj Karton \ Periodični izveštaj \ MKB10 sa izborom tipa, razloga posete, usluge i podataka o plaćanju - svi korisnici Nov izveštaj Karton \ Periodični izveštaj \ Spisak participacije Dodata kolona „broj poseta“ u izveštaju Karton \ Periodični izveštaji \ Broj pacijenata u vremenskom periodu po službi Nov izveštaj Karton \ Lekovi \Odabrani lek prema pacijentima - po lekaru i tipu Nov izveštaj Karton \ Morbiditet \ Morbiditet (usluga, tip dg) samo obeležene bitne terapije Nov izveštaj Karton \ Izjave, spiskovi, termini pacijenata \ Zakazani termini pacijenta prema JMBG-u Preimenovano Karton \ Izjave \ u Karton \ Izjave, spiskovi, termini pacijenata\ Premešten izveštaj Karton \ Zakazani pacijenti u Karton \ Izjave, spiskovi, termini pacijenata Omogućen izbor više lekara, u izveštaju u Karton \ Lekovi \ Preimenovan izveštaj Karton \ lekovi zbog jasnije identifikacije

ZipSoft d.o.o. Rakovačka 32, Novi Sad

PIB: 104068722

220-87192-28 ProCredit banka A.D.


  

Promenjen uslov u izveštaju Karton \ Lekovi, za ampulirane lekove, tako uključuje i oblik INJ Ispravljen uočen nedostatak u izveštaju \ Karton \ Lekovi \, tako da ne uzima u obzir obrisane posete, te posete za koje je podnet zahtev za brisanje Ispravljen uočen nedostatak u izveštaju Karton \ Periodični izveštaji \ Evidencija*, tako da ne uzima u obzir obrisane posete, te posete za koje je podnet zahtev za brisanje

eKSys Trenutno važeća verzija programa 4.5.1.1 Urađene izmene i dopune :  

Aplikacija prilagođena radu sa novom verzijom baze [28] Omogućena instalacija i konfiguracija web servisa ( eKSys / Servisi/ Instalacija / Novi servis i Podesi servis )

Hfix Trenutno važeća verzija programa 4.5.1.1 Urađene izmene i dopune :      

Aplikacija prilagođena radu sa novom verzijom baze [28] Omogućeno automatsko označavanje DECE (Korice kartona pacijenta / Zdravstveno osiguranje / Dete / Trudnica / Porodilja) prema datumu rođenja ( Hfix / Komande / eKarton / Podešavanje statusa za decu ispod 18 prema datumu rođenja) Omogućen prenos izjava sa eKarton baze na Docserver bazu ( Hfix / Komande / eKarton / Izjave prenos) Omogućena korekcija cena usluge, po atributu usluge ( Hfix / Komande / Faktura / Usluga -> Atribut -> Cena) Ukoliko se ne unese usluga pri korišćenju opcije „Ispravka lbo, ime i prezime prema usluzi“, ispravke se vrše za sve usluge Omogućena primena Hfix indeksa na eKarton bazama (ubrzava provere dnevne i mesečne količine usluge prilikom unosa)

DocserverRest web service Trenutno važeća verzija programa 1.2.2 Urađene izmene i dopune : 

Datoteka neophodna za instalaciju DocserverRest web servisa (Uputstvo za instalaciju nalazi se u okviru dokumenta „Uputstvo – instalacija i konfiguracija docserver web servisa, brisanje RIL izjava sa Docserver baze i prenos RIL izjava sa svih eKarton baza na Docserver bazu 20.01.2014.pdf“)

ZAKLJUČAK I KOMENTAR

NEPOSREDNO PO PODIZANJU VERZIJA BAZA NA ver. 28, OBAVEZNO JE INSTALIRATI I KONFIGURISATI DocserverRest web servis, izvršiti brisanje postojećih RIL izjava na Docserveru, prenos RIL izjava sa svih eKarton servera, te primenu odgovarajućih ispravki kroz Hfix alat (uputstvo se nalazi u dokumentu „Uputstvo – instalacija i konfiguracija docserver web servisa, brisanje RIL izjava sa Docserver baze i prenos RIL izjava sa svih eKarton baza na Docserver bazu 20.01.2014.pdf“ Za vreme podizanja verzija baze, korisnici informacionog sistema ne smeju koristiti informacioni TM sistem (ne smeju biti prijavljeni u e-Karton aplikaciji, niti koristiti jasper izveštajni sistem).

ZipSoft d.o.o. Rakovačka 32, Novi Sad

PIB: 104068722

220-87192-28 ProCredit banka A.D.


Pre podizanja verzija baza, zaustavite replikacije u oktopod aplikaciji. Ukoliko replikacije u oktopod aplikaciji nisu zaustavljene, nećete biti u mogućnosti da izvršite izmenu verzije baze zbog postojanja nedozvoljenih konekcija na bazu podataka. PRE podizanja verzija baza, kreirajte backup baza podataka koristeći eKSys aplikaciju (eKSys / Backup). Korisnicima ne bi trebalo dozvoliti rad u informacionom sistemu od trenutka početka kreiranja backup datoteke, do završetka podizanja verzije baza. Pre podizanja verzija baza, zaustavite Jetty servis koristeći eKSys aplikaciju (eKSys / Servisi / Stop / Jetty). Pre podizanja verzija baza, zaustavite Tomcat, Mono Servis: eKartonAS.Service.exe i Oktopod Mono Servis: eKartonAS.Service.exe koristeći eKSys aplikaciju (eKSys / STOP Servisa). Ukoliko postoje nedozvoljene konekcije na bazu pri pokušaju podizanja verzija baze, a korisnici ne koriste informacioni sistem, oktopod je zaustavljen i Jetty servis stopiran, restartujte PostgreSQL servis koristeći eKSys aplikaciju (eKSys / Servisi / Stop / Postgres | eKSys / Servisi / Start / Postgres). Restartovanjem PostgreSQL servisa će biti prekinute sve postojeće konekcije na bazu podataka. Restartovanje PostgreSQL servisa može rezultirati gubitkom podataka, za korisnike koji TM koriste e-Karton aplikaciju u trenutku restarta PostgreSQL servisa. Koristeći eKAdministrator verzije 4.5.1.1 (opcija „Administracija baze podataka/ Verzija baze“), podignite verzije baze na svim bazama koje se koriste u vašoj ustanovi (Docserver, Faktura, eLab i sve eKarton baze) na verziju [28]. Po završetku izmena verzija baza na svim bazama u okviru vaše ustanove, startujete tomcat, Mono Servis: eKartonAS.Service.exe i Oktopod Mono Servis: eKartonAS.Service.exe koristeći eKSys aplikaciju (eKSys / Pokretanje servisa). eKarton.exe datoteku ver. 4.5.1.1, eKAdministrator.exe ver. 4.5.1.1 i eLab.exe ver 4.5.1.1 postavite na sve servere u vašoj ustanovi pomoću eKUpdaterAdministrator aplikacije, koristeći opciju „Upload nove verzije“ u okviru taba „Spisak izvršnih i dll fajlova“. Za postavljenje nove verzije eKarton.exe i eKAdministrator.exe datoteke neophodno je zaustaviti servis ( [Zaustavi servis] ). Po postavljenoj novoj verziji eKarton.exe i eKAdministator.exe datoteke obavezno ponovo startujte servis ( [Startuj servis] ). eKarton.exe datoteku ver. 4.5.1.1 postavite na server tek po uspešnom podizanju verzije baze na ver. [28]. e-Karton aplikacija verzije 4.5.1.1 će funkcionisati samo sa verzijom baze [28]. eLab.exe datoteku ver. 4.5.1.1 postavite na server tek po uspešnom podizanju verzije baze na ver. [28]. eLab aplikacija verzije 4.5.1.1 će funkcionisati samo sa verzijom baze [28]. Po završetku izmena verzija baza na svim bazama u okviru vaše ustanove, startujete Jetty servis (eKSys / Servisi / Start / Jetty) i replikacije u oktopod aplikaciji. Predhodne (postojeće) verzije eKImportRZZO, eKTools, eKIzveštaji, eKSys, Hfix i eKFaktura datoteka na vašim računarima zamenite sa odgovarajućim aplikacijama (eKImportRFZO ver. 4.5.1.1, eKTools ver. 4.5.1.1, eKIzveštaji ver 4.5.1.1, eKSys ver 4.5.1.1, Hfix ver 4.5.1.1, eKFaktura 4.5.1.1), koje možete preuzeti sa ZipSoft portala. TM

e-Karton aplikacija, od verzije 4.5.1.1, omogućava korisnicima da označe pacijente koji pripadaju kategorijama dece, trudnica i porodilja ( Korice kartona pacijenta / Zdravstveno osiguranje / Dete / Trudnica / Porodilja.

ZipSoft d.o.o. Rakovačka 32, Novi Sad

PIB: 104068722

220-87192-28 ProCredit banka A.D.


TM

Za pacijente označene da pripadaju jednoj od kategorija (Dete / Trudnica / Porodilja), e-Karton aplikacija TM ne vrši proveru podataka o važenju zdravstvene knjižice. e-Karton aplikacija vrši proveru podataka za fakturisanje RFZO po ostalim kriterijumima, za pacijente označene da pripadaju jednoj od kategorija (Dete / Trudnica / Porodilja).

ZipSoft d.o.o. Rakovačka 32, Novi Sad

PIB: 104068722

220-87192-28 ProCredit banka A.D.

Izmene i dopune u e-Karton IS 20.01.2014.