Page 1

ZipSoft d.o.o. Rakovačka 32, Novi Sad 021 500 542 021 300 101 office@zipsoft.rs www.zipsoft.rs 09.08.2013 Novi Sad NOVE IZMENE I DOPUNE

Izmene i dopune u programima eKAdministrator, e-KartonTM i interni šifarnici eKAdministrator Trenutno važeća verzija programa 4.5.0.3 Urađene izmene i dopune :     

Omogućena pretraga osiguranika po LBO broju, ukoliko je broj zdravstvene knjižice poništen, pri korišćenju RFZO web servisa Omogućen prepisivanje podataka o važenju osiguranja iz podataka dobijenih od RFZO web servisa o osiguraniku, za trajno osigurane osiguranike Omogućena štampa fiskalnih računa na štampaču Fi-550 (Galeb Group) korišćenjem Galeb Group Fi-550, a ne metalink drivera Ispravljen uočena nepravilnost u prikazu podataka u okviru istorije kliničkih informacija Omogućena štampa „tipa recepta“ na receptu

e-KartonTM Trenutno važeća verzija programa 4.5.0.3 Urađene izmene i dopune : 

Omogućeno generisanje datoteke sa usluga definisanim na Docserver bazi e-Karton IS, za uvoz u fiskalni štampač (pre uvoza usluga, neophodno postojeće usluge definisane u fiskalnom štampaču, po uputstvu za štampač Fi-550 )

Interni šifarnici Trenutno važeća verzija 29.07.2013. Urađene izmene i dopune : 

Usklađeni sa poslednjom verzijom e-Karton aplikacije

ZAKLJUČAK I KOMENTAR eKarton.exe datoteku ver. 4.5.0.3 i eKAdministrator.exe ver. 4.5.0.3 postavite na sve servere u vašoj ustanovi pomoću eKUpdaterAdministrator aplikacije, koristeći opciju „Upload nove verzije“ u okviru taba „Spisak izvršnih i dll fajlova“. Za postavljenje nove verzije eKarton.exe i eKAdministrator.exe datoteke neophodno je zaustaviti servis ( [Zaustavi servis] ). Po postavljenoj novoj verziji eKarton.exe i eKAdministator.exe datoteke obavezno ponovo startujte servis ( [Startuj servis] ). e-Karton aplikacija verzije 4.5.0.3 će funkcionisati samo sa verzijom baze [27]. Interni šifarnici učitavaju se pomoću eKAdministrator aplikacije: 1. eKAdministrator / prijava na docserver / import šifarnika ZipSoft d.o.o. Rakovačka 32, Novi Sad

PIB: 104068722

220-87192-28 ProCredit banka A.D.


2. eKadministrator / prijava na docserver / export šifarnika / odabrati Interni šifarnici / export 3. eKadministrator / prijava na eKarton bazu / import šifarnika, odabrati datoteku eksportovanu u prethodnom koraku, za sve eKarton baze koje se koriste u okviru vaše ustanove. Interni šifarnici dostupni su za preuzimanje na ZipSoft portalu. Lokalne konfiguracione datoteke potrebni je smestiti u folder u kome se nalaze eKarton log datoteke (C:\ Documents and Settings \ All Users\ Documents \ ZipSoft \ e-Karton za WIN XP ili C:\Users\Public\Documents\ZipSoft\e-Karton za WIN 7, 8) Ukoliko na navedenoj lokaciji postoje lokalne konfiguracione datoteke, e-KartonTM aplikacija ignoriše konfiguracione datoteke podešene u eKUpdaterAdministrator aplikaciji i koristi lokalne konfugiracione datoteke). Za štampu fiskalnog računa, u lokalnu eKarton.config.local datoteku potrebno je na kraj dopisati putanje do Fi550 foldera, u formi (u primeru su prikazani podrazumevane lokacije foldera Fi550 aplikacije) [Fiskal] TO_FP=C:\Fi550\Print\ FROM_FP=C:\Fi550\Log\ ID_USER=001 Ukoliko više radnih stanica dele jedan fiskalni štampač, na radnoj stanici sa kojom je direktno povezan fiskalni štampač mora biti definisana fiksna IP adrasa i moraju biti deljene fascikle instaliranih Galeb Group Fi-550 drajvera (podrazumevana putanja C:\Fi550\, uključujući i sve fascikle u fascikli :\Fi550 ). Sadržaj lokalne konfiguracione datoteke (eKarton.config.local) na radnoj stanici koja treba da koristi deljen fiskalni štampač treba da izgleda kao u sledećem primeru [Fiskal] TO_FP=\\192.168.100.99\Fi550\Print\ FROM_FP=\\192.168.100.99\Fi550\Log\ ID_USER=002 Gde je fiksna IP adresa radne stanice na koju je povezan fiskalni štampač 192.168.100.99. ID_USER vrednost mora biti različita na svakoj radnoj stanici koja koristi fiskalni štampač. (002, 003, 004…).

Štampa „tipa recepta“ (recept, recept po nalogu specijaliste, nalog, nalog po nalogu specijaliste ili negativna lista) omogućena je podešavanjem RecPrint.config datoteke koristeći eKUpdaterAdministrator aplikaciju. eKUpdaterAdministrator [Zaustavi servis] / odabrati „e-Karton radna stanica“ [Definisanje aplikacije] / Tab [Konfiguracioni fajlovi] / odabrati RecPrint.config [Izmeni]/ pronaći liniju [DefaultReceptPrinter], iznad nje upišite [Tip_Recepta] X=350 Y=1350 Stampa=N / [Sačuvaj] / [ Startuj servis] Ako u Recprint.config upišete Stampa=N, „tip recepta“ neće biti štampan na receptu. Ako u Recprint.config upišete Stampa=D, „tip recepta“ će biti štampan na receptu, na koordinatama X=350 i Y=1350. Štampa „tipa recepta“ na receptu omogućena je na zahtev nekih korisnika. Pre aktivacije štampe tipa recepta na receptu, konsultujte se sa matičnom filijalom RFZO i lokalnom apotekom, kako ne bi došli u situaciju da recepti sa štampanim tipom recepta ne budu prihvaćeni.

ZipSoft d.o.o. Rakovačka 32, Novi Sad

PIB: 104068722

220-87192-28 ProCredit banka A.D.

eKarton IS - Izmene i dopune 09 08 2013  
eKarton IS - Izmene i dopune 09 08 2013  

eKarton IS izmene i dopune