a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 26

informace Z RADNICE

Termín zápisu do mateřských škol pro školní rok 2017/2018: středa 10. května 2017 od 13:00 do 17:00 hodin čtvrtek 11. května 2017 od 13:00 do 17:00 hodin Pro děti narozené od 1. září 2011 do 31.  srpna 2012 (předškoláci) je zápis povinný za předpokladu, že mateřskou školu ještě nenavštěvují.

K zápisu je nutno přinést: • rodný list dítěte • občanský průkaz rodiče Přihlášky podávané mimo termín zápisu budou vyřizovány podle kapacitních možností jednotlivých mateřských škol, netýká se předškoláků. Děti s  vadami řeči a komunikace mohou být na základě žádosti rodičů a doporučení školského poradenského zařízení přijaty do speciální logopedické třídy v 13. mateřské škole, tř. Přátelství 2065.

Do mateřských škol budou zapisovány děti, narozené v době od 1. září 2011 do 31. srpna 2014, které nyní mateřskou školu nenavštěvují. Rodiče dětí narozených v  období od 1. září 2014 do 31. srpna 2015 podají žádost o přijetí za předpokladu, že budou mít zájem umístit dítě během školního roku 2017/18 do mateřské školy. Školské obvody spádových mateřských škol, stanovené obecně závaznou vyhláškou, jsou pouze doporučené.

Ing. Andrea Klimešová vedoucí oddělení školství, mládeže a tělovýchovy

středa 10. května od 18 hodin Dům kultury Protivín

MUDr. Tomáš Lebenhart

Informační medicína, mysl a imunita

• Stav mysli • Homeopatie, ukázky symptomatické a konstituční homeopatie • Autopatie • Ukázky zvládnutých případů • Je moderní medicína opravdu moderní a vědecká? Přednáška s autorem knih „Svékl jsem bílý plášť“ a „Bez pláště“

Vstupné 70 Kč

26

Profile for ZipInzert

Zip Písek - duben 2017  

Zip Písek - duben 2017  

Profile for zipinzert
Advertisement