a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 17

Vysoká škola technická a ekonomická

Pár důvodů

v Českých Budějovicích Jsme veřejná vysoká škola, což znamená, že se u nás neplatí školné. Od ostatních českých VŠ se odlišujeme svým výrazným zaměřením na praxi. Naše studijní programy mají v posledním ročníku do osnov zahrnut v ČR nadstandardní jeden semestr odborné praxe. Škola má nyní uzavřeno více než tisíc rámcových dohod o praxích a ročně na ně vysílá zhruba 900 studentů. V současné době nabízíme Bc. a Ing. obory v oblastech ekonomiky, strojírenství, stavitelství a dopravy a logistiky. Mimo to jsme držiteli řady ocenění a certifikátů, jako je DS Label a ECTS Label, které umožňují studentům nechat si předměty uznat na jiných vysokých školách u nás i v zahraničí a velmi si ceníme i úspěchů v soutěži Fakulta roku. Naši studenti si také mohou vyzkoušet studium v zahraničí v EU i mimo ni a získat na zahraniční pobyt zajímavé stipendium.

proč studovat na VŠTE

Bezplatné studium

Moderní přístup

Snadno dostupné zahraniční pobyty

Spravedlivé a transparentní hodnocení

Zaměření na prakticky uplatnitelné znalosti

Skvělý kolektiv a mnoho akcí, které pořádají sami studenti

Studuj obory, se kterými se v praxi neztratíš!

www.VSTECB.cz - přihlášky do 15. 4.

17

Profile for ZipInzert

Zip Písek - duben 2017  

Zip Písek - duben 2017  

Profile for zipinzert
Advertisement