a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 14

POZVÁNKA

Vzdělávací společnost PROSPERITA Písek, z. s.

PROSPERITA Písek, z. s. je vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT, která zajišťuje vzdělávání a poradenství pro široké vrstvy obyvatelstva, především v regionu Písek. V současné době se zaměřujeme hlavně na pomoc pro rodiny s  malými dětmi v  oblasti slaďování pracovního a rodinného života. Našich kompletních služeb využívají ale i občané všech věkových kategorií z Písku a okolí. Naše vize: Sociální projekty Vzdělávání Poradna Akce pro děti • Aktivně pracovat s rodiči s malými pro rodiny s dětmi dospělých dětmi, pomáhat jim ve slaďování pracovního a rodinného života • Kariérové • Příprava na • Občanská • Dětský klub • Pořádat akce na podporu rodiny poradenství přijímací zkoušky, • Pracovně-právní Prosperita • Semináře maturitu, • Rodinné právo • Dětská skupina • Vytvořit platformu pro sdílení • Koučink a podobně • Obchodní Kopretina zkušeností rodičů s malými dětmi • Audity • Kariérové • Zpracování • Nový obzor pro • Zajistit vzdělávací a kulturní akce osobnosti poradenství studií a analýz rodiče pro rodiny s dětmi • Jazykové kurzy • Kurzy pro • Zpracování • Propagovat genderovou politiku předškoláky žádostí • Pomáhat občanům všech věkových Příprava na školu o dotace kategorií při hledání zaměstnání • Dětské pobytové tábory

Aktivity pro rodiny s malými dětmi

Projekty financované z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Dětský klub Prosperita Nabízíme péči o děti 1. stupně v době mimo vyučování. Klub je vhodný pro zaměstnané rodiče, kteří chtějí mít děti zajištěné v bezpečí, když oni pracují. Součástí klubu jsou doprovody na kroužky, včetně vyzvedávání dětí ze školy. V  době školních prázdnin máme vždy pro děti připravené příměstské tábory. Dětská skupina Kopretina Registrované zařízení Ministerstvem práce a sociálních věcí. Naše Kopretina zajišťuje péči o děti ve věku 1 – 3,5 roku. Snažíme se být nenásilným přechodem od maminky do většího kolektivu ve školce. Naše kapacita je 6 dětiček. Připravili jsme pro partičku těchto malých kamarádů zázemí, ve kterém se cítí jako doma. Projekt Nový obzor pro rodiče Pro rodiče s malými dětmi nabízíme od ledna pomoc při návratu na trh práce prostřednictvím nového projektu, proto veškeré nabízené aktivity jsou zdarma. Denně můžete využít „Poradnu Start UP“, ve které vás poradce nasměruje, kudy se ubírat dále. Jsou pro vás připraveny semináře, kolokvia, workshopy. Velmi žádaná jsou odborná poradenství v  oblasti psychologie, práva a finančního poradenství. V případě potřeby můžeme pro rodiče zajistit řidičský kurz skupiny B a rekvalifikační kurz dle doporučení psychologa.

Kontakt: Dana Jahodová, ředitelka, e-mail: prosperitapisek@seznam.cz, www.prosperitapisek.cz, tel. 727 954 456 14

Profile for ZipInzert

Zip Písek - duben 2017  

Zip Písek - duben 2017  

Profile for zipinzert
Advertisement