Page 1

Boordevol informatie over eigen regio! verloskundigen uit je

Het Verloskundig Huys • De Kiem • Bakerraad • Mami • ’t Hart De Wijde Wieden • De Morgen Dalfsen • Praktijk Kampen ’t Klaverblad • Praktijk Staphorst • De Ooievaar • Echo Enzo


Beste zwangere en partner, WANNEER IK VERTEL DAT IK VERLOSKUNDIGE BEN, ZIJN MENSEN ALTIJD HEEL GEÏNTERESSEERD NAAR MIJN WERK. ZE VRAGEN VOORAL HOE HET IS OM EEN BEVALLING TE BEGELEIDEN. HET BEELD VAN ONS WERK IS DAT HET HANDS-ON IS EN DAT IS HET NATUURLIJK OOK, ZEKER RONDOM DE GEBOORTE.

Maar om dat praktisch werk beter en veiliger te doen en nog beter te organiseren, werd het duidelijk dat we meer moesten gaan samenwerken. Precies tien jaar geleden starten wij als verloskundigenpraktijken deze intensieve samenwerking. En daarom kunnen wij nu met gepaste trots dit tijdschrift presenteren; ter ere van ons vijf jarig jubileum van het Verloskundigen Plein en ons tien jarig jubileum van Echo Enzo. De samenwerking wat heeft hij ons als verloskundigen – en nog belangrijker jullie als zwangeren – veel gebracht! Het was een katalysator voor het innoveren van de zorg en het verhogen van de kwaliteit. En we zijn niet klaar want aan de horizon lonken nog meer nieuwe trajecten en leuke projecten waarmee we onze zorg nog verder kunnen ontwikkelen. Dan denk ik aan zorg dichtbij huis, samen met álle zorgverleners, waarbij we gebruik maken van elkaars expertise en informatie geven in het verlengde van elkaar. We willen jullie nog meer continuïteit van zorg bieden. We willen werken aan één dossier, toegankelijk voor zowel ketenpartners als voor jou als zwangere. En we blijven werken aan jou betrekken in de zorg en samen met jou besluiten over de zorg. Ten slotte willen we preventieve zorg nog meer verbeteren en uitbreiden om te voorkomen dat er problemen (kunnen) ontstaan, waardoor jij een betere kwaliteit van leven ervaart. Kortom, we zijn zeker nog niet klaar, maar nu is het eerst tijd voor een jubileumfeestje! Ik wens jou heel veel leesplezier en hoop dat je mag genieten van de diversiteit van onze verloskundigenpraktijken en het enthousiasme en de inzet waarmee we allemaal gaan voor de beste zorg en daarmee de beste uitkomsten voor moeder en kind! Hartelijke groet, mede namens de beide besturen van het Verloskundigen Plein en van Echo Enzo,

Myrna Knol,

Voorzitter Verloskundigen Plein ©Foto cover: Marjan van Houwelingen


HET V ER LO S KUN DIG HUYS Onze praktijk bestaat al dertig jaar. We begeleiden nu zelfs zwangeren die zelf binnen onze praktijk zijn geboren

Wij hebben een mooi beroep! Als mensen ons vragen wat er zo mooi is aan ons beroep vallen we altijd even stil. Want hoe verwoord je het mooie van ons vak? Hoe verwoord je het moment dat een vrouw voor het eerst haar eigen kind ziet, het barende lichaam, een nieuw gezin, de nacht die ons in andere sferen brengt, de gesprekken met mensen die in een nieuwe levensfase komen, de spanning, de (on)rust en de blijdschap die samenvallen, de ontlading bij ouders, bij grootouders, de broertjes en zusjes die voor het eerst komen kijken?

E

en bevalling is een ervaring voor het leven. Het is dus

Wij zien het als onze taak een vrouw dit vertrouwen in haar

van groot belang dat een vrouw zich hier goed op

lichaam te laten vinden en voelen, haar tijd, ruimte en rust

voorbereidt en dat ze hier goed op terugkijkt. In de

te geven eigen keuzes te maken.

zorg om ons heen verandert veel: de technologie schrijdt voort, we krijgen nieuwe inzichten en maken nieuwe

Alle vrouwen zijn anders. Er is veel diversiteit in wensen

protocollen. Maar baren blijft baren. En een vrouw kan dat.

en verwachtingen. De één is heel nuchter en kijkt met een

Haar lichaam weet doorgaans precies wat het moet doen.

natuurlijke blik, de ander heeft veel behoefte aan controle en er zijn ook angstige vrouwen. Daarom vinden wij het goed, belangrijk en leuk om hierover in gesprek te gaan. Hoe ziet zij de komende maanden voor zich? Wat heeft zij

Het Verloskundig Huys Willemskade 12, Zwolle (centrum) Overtoom 57, Zwolle (Stadshagen) Telefoon: 038 – 4 211 211


nodig om vol vertrouwen te kunnen baren? Om een goede

team, we staan voor elkaar klaar en springen bij waar nodig.

start te maken met een nieuw gezin? Wij zijn er om dit

Allemaal hebben we een eigen stijl, maar delen het plezier

proces te faciliteren en een vrouw en haar partner hierin

in het vak. We hebben er met zijn allen, verloskundigen en

te ondersteunen om dit allemaal zo goed

assistentes, ontzettend veel lol in.

mogelijk te laten verlopen. En we zijn er als het allemaal net anders verloopt dan verwacht en of gehoopt.

Het feit dat we een groepspraktijk zijn houdt ons scherp en het geeft ons het voordeel om veel voor onze vrouwen

Onze praktijk bestaat al dertig jaar.

te organiseren en te innoveren.

We begeleiden nu zelfs zwangeren

We hebben de mogelijkheid voor

die zelf binnen onze praktijk zijn geboren. En in de huidige

avond- en echospreekuren. We hebben de tijd, de kennis,

samenstelling zijn we tien jaar samen. We zijn een hecht

de vaardigheden en de motivatie om nieuwe protocollen, kennis en ontwikkelingen in te voeren in onze praktijk. Zo kunnen vrouwen sinds vorig jaar ook voor alle vormen van anticonceptie bij ons terecht. Tevens hebben wij als eerste praktijk in Zwolle Centering Pregnancy ingevoerd. Deze vorm van begeleiding is van het begin af aan een groot succes en geeft betere uitkomsten voor moeders en baby’s. In de toekomst willen wij ons meer gaan richten op preventie. We denken dat er door middel van voorlichting en het opbouwen van een sociaal netwerk nog veel gezondheidswinst te behalen valt voor aanstaande ouders.


D E KIEM Een dag uit het leven van een verloskundige van Verloskundigenpraktijk De Kiem

Op verjaardagen gaat het er vaak over: verloskunde. Mijn man is er inmiddels wel een beetje zat van geworden. Als ik een groepje pas bevallen/zwangere vrouwen op een verjaardag tref maakt hij zich uit de voeten. Al dat geteut over borstvoeding, hechtingen, persweeën en kwaaltjes. Hij sluit zich snel bij een groepje mannen aan waar het over mannendingen gaat.

Daarom voor iedereen die zich afvraagt: wat doen verloskundigen nou de hele dag? Bij deze een beschrijving van een willekeurige dag uit het leven van een verloskundige van de Kiem

M

aar ik...ik praat graag over verloskunde: het wonder van het nieuwe leven. Om de nieuwsgierige vragen van oprecht geïnteresseerden moet ik soms wel

lachen; moet je weleens huilen bij een bevalling? Voelt het niet gek om tussen iemands benen te werken? Durf je zelf nog wel kinderen te krijgen? Zitten jullie de hele nacht naast de telefoon te wachten tot iemand belt voor een bevalling? En heb je weleens gehad dat...etc. Om 08.30 is er wisseling van dienst die 24 uur duurt. Onder het genot van kop koffie bespreek ik met mijn collega de agenda en de dingen die er de afgelopen 24 uur zijn gebeurd. Er staan deze ochtend 4 kraamvisites in de agenda. Mijn eerste visite is van een kraamvrouw waarvan ik de bevalling heb gedaan. Het is altijd leuk als je iemand al een paar maanden kent van de zwangerschap, de bevalling doet en daarna ook nog op visite in het kraambed komt. Door deze continuïteit leren we onze cliënten goed kennen. Na nog drie kraamvisites te hebben gedaan rijd ik naar de praktijk. Mijn collega is op de praktijk bezig met Centering

Verloskundigenpraktijk De Kiem Straussplein 1, Zwolle Turfmarkt 4, Zwolle Zijpe 2, Zwolle Telefoon: 038 42 12 303

Pregnancy; een programma waar we sinds december 2016 mee zijn gestart. Er wordt tijdens deze groepsconsulten uitgebreide voorlichting gegeven over zwangerschap en geboorte en vrouwen die ongeveer even ver zwanger zijn kunnen elkaar leren kennen. Uit onderzoek blijkt dat deze vorm van groepzorg kan leiden tot betere zwangerschapsuitkomsten bij moeder en kind.


Nadat ik de praktische en administratieve zaken heb afgerond

Op een gegeven moment is de druk niet meer tegen te

ga ik met mijn collega na een bespreking in de Isala. Tijdens

houden en geeft ze eraan toe. Linda gebruikt al haar kracht.

de bespreking hebben we het met andere professionals

En na een paar persweeën wordt heel rustig hun zoon Stijn

in de geboortezorg erover hoe we, aan de hand van

geboren. De kersverse vader legt de huilende Stijn op de buik

praktijkervaringen, de kwaliteit van zorg kunnen verbeteren.

van Linda die het bijna niet kan geloven. Emoties vervullen de kamer en ja, soms is het dan even lastig

’s Avonds is de dienst redelijk rustig op

als professional je eigen emoties de baas

een paar telefoontjes na. Ik ga op tijd

te blijven want een geboorte blijft toch

naar bed want ik vermoed dat er wel

wel echt indrukwekkend.

iemand gaat bevallen gezien er een aantal zwangeren over tijd zijn. Net

Een paar uur na de bevalling neem ik

nadat ik in mijn diepe slaap zit word

afscheid van de trotse ouders en terwijl

ik om iets over 1 gebeld door een

de eerste vogels weer beginnen te

toekomstige vader die in een adem

fluiten stap ik met een voldaan gevoel

zegt: “Ja met Kees, mijn vrouw heeft weeën en het wordt nu

de auto in op weg naar m’n bed. En terwijl ik naar huis rijd zeg

heel heftig en de vliezen zijn ook net gebroken” Waarop ik

ik zachtjes: welkom kleine Stijn, welkom op deze wereld.

zeg; “Hoi Kees, wat goed dat je belt en wie is je vrouw?” In het holst van de nacht rij ik snel naar ze toe. Linda wil graag in het ziekenhuis bevallen maar als ik eenmaal bij Linda thuis ben vraag ik me af of we dat nog gaan redden gezien het hun tweede kindje is en ze heftig in de weeën zit. En inderdaad, ze heeft al 8cm! Wat een powervrouw! Het ziekenhuis gaan we niet meer redden dus wordt het een thuisbevalling. Ik leg de spullen klaar en terwijl Linda meer drukgevoel krijgt, zit ik op een krukje naast haar en support ik haar met het wegzuchten van de weeën.


BA KERRAAD Als stadspraktijk hebben wij veel specialismen in huis en bieden we persoonlijke en cliëntgerichte zorg

Wie zijn wij

praktijkmanagement en collega’s met een master opleiding.

de naam groepspraktijk verloskundigen Zwolle. In die

leveren aan de praktijk. Maar het mooiste en belangrijkste

In 1982 zijn Wilma en Edith de praktijk gestart onder

Ieder op ons eigen gebied kunnen we zo een bijdrage

tijd was dat heel wat, een moderne groepspraktijk waar gewerkt werd volgens de nieuwste inzichten en met veel tijd voor de zwangeren. En zo werken we nog steeds! Tijd voor de zwangere, haar partner en gezin en inspelen op de behoefte in de verloskundige zorg. Uiteindelijk zijn we uitgegroeid naar een praktijk van 7 verloskundigen met sinds 2010 de naam Bakerraad Verloskundigen Zwolle. Door de diversiteit aan ervaringen en het verschil in leeftijden binnen ons team vullen we elkaar goed aan. Dit zien wij als een voordeel voor de continue ontwikkeling van onze verloskundige praktijk. We zijn vooruitstrevend en leggen de lat voor onze kwaliteit van zorg hoog. Dat betekent mee gaan met je tijd, kritisch kijken naar elkaars handelen en het beste willen voor onze cliënten. Het is leuk dat we daardoor de laatste jaren meer specialisaties hebben onder de collega’s zoals anticonceptiezorg, centering pregnancy, uitbreiding van echo vaardigheden,

blijft de basis; ouders begeleiden in het krijgen van een kind. Het is een bijzonder en prachtig proces en het blijft echt als een voorrecht voelen om daar iets in te mogen betekenen met onze kennis en vaardigheden. We hopen ook de komende jaren met evenveel passie onze praktijk draaiende te houden. We zijn erg blij met ons team en hopen nog lang met elkaar te mogen werken op onze mooie locaties in Zwolle Zuid en de Wipstrik/Assendorp.

Bakerraad Verloskundigen Van der Heydenstraat 6-2 , Zwolle Tesselschadestraat 55a, Zwolle

Wat doen wij

Binnen de praktijk geven wij verloskundige zorg en postnatale aan zwangeren en hun partner in Zwolle e.o. Het geeft ons veel voldoening om binnen een moderne

Telefoon: 038 465 92 28

stadspraktijk de zorg persoonlijk en laagdrempelig te verlenen. Het is voor ons dan ook belangrijk om onze


zwangeren en hun partners goed te leren kennen en te weten wat er speelt en wat belangrijk is voor hen. Het is fijn om voldoende tijd te hebben voor de (aanstaande)ouders om te horen hoe zij de zorg graag zouden willen. We spelen daar continue op in en zo bieden we bijvoorbeeld sinds 1 jaar ook wensecho’s aan. Sinds 2 jaar kunnen jonge meiden/vrouwen ook bij ons terecht voor vragen over anticonceptie en het plaatsten van spiralen. Dit is een leuke uitbreiding van ons takenpakket. Het is voor de cliënten vaak een logische en laagdrempelige route om voor anticonceptie bij ons te komen. Ook erg leuk om de jonge meiden

Waarom zijn we aangesloten bij de coöperatie verloskundigenplein en Echo Enzo. Sinds de oprichting 8 maart 2013 zijn wij als praktijk

aangesloten bij de Coöperatie Verloskundigen Zwolle genaamd Verloskundigen Plein. Destijds waren we nauw betrokken bij het ontstaan ervan. Het Verloskundigen Plein is een collectief van verloskundigen in en rondom Zwolle. De leden werken samen met alle professionals in de geboortezorg voor een optimale zorgverlening aan de zwangere. Daarbij staan de wensen - zoals keuzevrijheid, persoonlijke begeleiding en kwaliteit - van de cliënten centraal. Hierbij is het motto: samenwerken bevalt beter! Met de aangesloten praktijken delen

in de spreekkamer te zien en hen goede

we sterk deze visie en staan we samen

informatie en voorlichting te geven.

sterker! En samen maakt niet

Naast de geboortezorg willen

alleen sterker het is ook gewoon

we graag uitbreiding van

veel leuker. Goed contact met de

zorg voor iedere vrouw

buurtpraktijken zorgt er voor dat

in haar fertiele periode;

we de laatste jaren ook samen

vrouwenzorg. Wij denken dan

trainingen zijn gaan doen en dat

naast de bekkenbodem therapie,

we altijd bij nood/drukte bereikbaar

overgangsconsulente en de psycholoog

zijn voor elkaar. Een onmisbaar gegeven!

die er al zitten aan uitbreiding van de anticonceptiezorg en seksuologie. Door vrouwen, voor vrouwen. Zorg om de hoek, laagdrempelig en bij een vertrouwde naam terecht kunnen voor al je vragen.

We willen ons ook graag in de toekomst sterk blijven maken voor de keuzevrijheid van onze zwangeren en hun partners. Met name in deze tijden waar grotere en invloedrijke organisaties steeds meer gaan bepalen in de zorg. Oog houden voor wat de zwangere wil en kan!


MAMI V ERLO SKUN DIGEN Vakkundig, vernieuwend, voor jou

Heb je wel eens door de mooie bossen op de Veluwe gefietst rondom Hattem, Wezep en Heerde? Daar is ons praktijkgebied! Iedere dag rijden we daar kraamvisites, begeleiden we bevallingen en spreekuur houden we meestal in onze praktijk in Wezep, maar ook in Heerde en Wapenveld hebben we wekelijks spreekuur.

M

arije, Manon, Myrna, Margreet, Veronique en Yvette vormen samen het hart van Mami. Als personen zijn we divers

maar we werken allemaal op dezelfde wijze. Veiligheid staat voorop, mocht er in de zwangerschap iets buiten normaal verlopen dan signaleren we dit tijdig en ondernemen we hierop actie. Doordat we in persoon de diensten overdragen en veel met elkaar af stemmen, maakt het niet uit wie van ons je ziet, we kennen jou en jouw (medische) achtergrond. Dat maakt onze zorg persoonlijk.

Mami Verloskundigen Maandag t/m vrijdag: Bovenheigraaf 170, Wezep Donderdagochtend: Kwartelweg 1a, Wapenveld Vrijdagochtend: Brinklaan 11, Heerde Telefoon: 038 37 61 674

Als verloskundigen hebben we onze eigen kwaliteiten en specialismen. We leren van elkaar door aan elkaar klinische lessen te geven, met elkaar mee te kijken en elkaar feedback te vragen en geven. Daarnaast vragen we feedback aan onze zwangeren, zijn we ingeschreven in het kwaliteitsregister en volgen regelmatig symposia, nascholingen en trainingen. Dat en onze jarenlange ervaring maakt dat vakkundig tot onze kernwaarden hoort. Toch kan iets goeds altijd beter. Met die gedachte blijven wij steeds onze praktijk vernieuwen. Toen we veertien jaar geleden begonnen deed je als

verloskundige alleen spreekuur, bevallingen en kraamvisites. Dat is nu wel anders! Zoals de andere praktijken in de regio maken we diverse soorten echo’s en, bij zwangeren die hun baby’s minder voelen bewegen, een


Centering Pregnancy is zorg

waarvan is aangetoond dat deze bijdraagt aan meer vertrouwen in jezelf, in je zwangerschap, in de bevalling en je rol als moeder. Zorg waarbij is aangetoond dat de medische uitkomsten gunstiger zijn, zoals minder bijstimulatie, minder behoefte aan pijnstilling en minder vroeggeboorte. Je hebt meer contact met je verloskundige, samen met andere vrouwen die net zover zwanger zijn als jij. Het omvat negen vooruitgeplande bijeenkomsten tijdens de zwangerschap en één na de bevalling. Het blijkt dat vrouwen het een leukere vorm van zorg vinden.

hartfilmpje. Je kunt bij ons terecht

verenigd in het Verloskundigenplein,

voor al je verloskundige vragen

die zich sterk maakt voor de

en preconceptioneel advies, we

verloskundige zorg in de regio.

counselen je over prenatale screening

We zijn trots op Myrna, die al jaren

en geven informatieavonden. Uniek

de voorzitter is. Onder het motto

aan onze praktijk is dat we een

“Samenwerken bevalt beter!” zet zij

bevallingsverwerkingsspecialist in ons

zich gedreven in voor samenwerking

team hebben.

en vernieuwing in de zorg.

Bij ons mag je zelf kiezen welke vorm

Waarom we dit allemaal doen? Wij

van zwangerschapsbegeleiding je

willen een verloskundigenpraktijk

wilt: controles op het spreekuur

zijn waar je je vertrouwd voelt.

of meedoen met een Centering

Ondanks jarenlange ervaring willen

Pregnancy groep. De groepen zijn

we nooit achterover leunen. We

heel gezellig en een groot succes.

lopen voorop in innovaties en zitten

De deelnemers van de groepen

op landelijk niveau aan tafel om

bouwen een leuke band op. Dat is

met andere partijen te kijken hoe

leuk en waardevol, niet alleen tijdens

we de verloskunde kunnen blijven

de zwangerschap maar ook daarna

verbeteren. Dit doen we allemaal

weten ze elkaar te vinden.

voor jou! We willen jou de zorg

geven die je nodig hebt en verdient We zetten onze energie niet alleen

om straks met een goed gevoel op je

in voor onze eigen praktijk maar ook

zwangerschap, bevalling en kraambed

voor de regio. Samen met tien andere

terug te kijken.

verloskundigenpraktijken zijn we


‘ T HART   VE RLOSKUN DE Zomaar een dag….

Het is vandaag dinsdag…zomaar een dinsdag bij praktijk ’t Hart in Raalte Maar niet voor Joep en Simone. Vannacht zijn ze namelijk ouders geworden van kleine Noor. Sanne heeft op maandagavond om 19.00 haar dienst overgedragen aan collega Alyke en vertelde dat Simone om tien voor zeven heeft gebeld om te vertellen dat haar weeën zijn begonnen. Simone is zwanger van haar eerste kindje. Na 41 weken is het dan eindelijk zover… de weeën zijn begonnen! Voor Joep en Simone was een zwangerschap niet vanzelfsprekend. Na een ziekenhuistraject van drie jaar is het gelukt om zwanger te worden. De zwangerschap verliep voorspoedig. Ze waren vanmorgen toevallig nog op het spreekuur geweest bij François. Alles was goed, hij had hen net wat uitgelegd over strippen. Wat spannend…De hele week denken ze al: wanneer en hoe zal het beginnen?

Alyke gaat meteen na de dienstoverdracht even kijken hoe het ervoor staat. Prachtig ..al 3 cm. De bevalling verloopt voorspoedig en midden in de nacht wordt die ‘gewone dinsdag’ een heel bijzondere dag voor Simone en Joep, om 4:00 wordt hun dochter Noor geboren. Een prachtige bevalling. Noor huilt meteen. Wat een feest! Nadat Alyke heeft gehecht en Noor is nagekeken, drinken ze samen een kop koffie met natuurlijk beschuit met roze muisjes! Om 5:30 vertrekt Alyke in de vroege ochtend voldaan richting huis om nog even een paar uurtjes te slapen voordat ze visites gaat rijden op die ‘gewone’ dinsdag! Om 8.00 uur komen Jorieke en Elly de praktijk binnen. Ze starten de computers op, leggen het spreekuur klaar en zetten alvast koffie en thee. Vandaag heeft Elze

Verloskundigenpraktijk ‘t Hart  Vrieswijk 6c, Raalte

spreekuur. Het wordt een afwisselende dag. Een aantal controles, termijnecho’s en een spiraal die geplaatst moet worden. In de pauze komen alle collega’s naar de praktijk voor een patiëntenoverleg. Tijdens dat overleg worden bijzonderheden van cliënten besproken. Martine wordt

Telefoon: 0572 76 00 33

bijvoorbeeld besproken. De groei van het kindje van Martine is wat aan de grote kant. Haar vorige kindje was


ook groot. Eigenlijk zou ze een suikertest moeten vanwege

haar spreekuur even belt om te horen hoe het gaat. Als ze

de groei. Die heeft ze een paar weken geleden ook al eens

eerder contact willen mogen ze Alyke vandaag bellen.

gedaan, toen bleek ze geen zwangerschapsdiabetes te

Na een paar uurtjes slaap gaat Alyke visites rijden. Ze rijdt

hebben, nu wil ze de test liever niet nog eens doen. Tijdens

over de landwegen van kindje Bastiaan in Olst naar kindje

het overleg bespreken wordt besproken wat de andere

Sam in Wijhe en van Sam naar kindje Thijs in Heino en van

opties zijn.

Thijs naar kindje Lauren in Nieuw Heeten.

Een ‘gewone’ dinsdag gaat verder … Simon en Loes zien voor het

Tijdens de visites wordt Alyke gebeld

eerst een hartje kloppen van hun

door Marije. Marije is 4 weken geleden

kindje en Mohammed en Nadia horen

bevallen en haar dochter huilt zoveel. Ze

bij 14 weken voor het eerst het hartje

zijn ten einde raad. Sanne is babycoach.

kloppen.

Sanne zal deze week bij ze langs gaan om te kijken wat het probleem is en om

Helaas blijkt bij Tom en Ellis dat tijdens

adviezen te geven hiervoor.

de eerste echo bij 8 weken dat het hartje niet klopt. Zoveel plannen al gemaakt en zolang gewacht

Om 19:00 uur zijn alle visites gereden en administratie

op dit moment.. deze ‘gewone’ dinsdag. Ellis had er al

afgewerkt. Alyke’s dienst zit erop.

geen goed gevoel over aangezien ze wat bloedverlies had gehad de afgelopen dagen.

Wat een geweldig vak hebben we toch. Voldaan draagt ze

Wat een verdriet…. Dit kindje was zo welkom. Ze krijgen

haar dienst over aan Marjan…. Wat zal komende nacht gaan

wat uitleg en stellen vragen, dan gaan ze naar samen naar

brengen? Een “gewone woensdag”?

huis, er wordt afgesproken dat Willeke hen morgen tijdens


Klinische verloskundigen Isala. HEEL VROEGER WERDEN ALLE BEVALLINGEN DOOR EEN

streven we naar professionele persoonlijk afgestemde

GYNAECOLOOG OF HUISARTS BEGELEID. SINDS JAAR

zorg met zoveel mogelijk continue en veilige begeleiding

EN DAG WETEN WE ECHTER NIET BETER DAN DAT DE

van moeder en kind. Met deze gedachte begeleiden wij

VROUW TIJDENS HAAR ZWANGERSCHAP EN BEVALLING

ook arts-assistenten, co-assistenten en verloskundigen in

OOK DOOR DE VERLOSKUNDIGE WORDT BIJGESTAAN.

opleiding.

MAAR ZO’N 15 JAAR GELEDEN ZAG MEN EEN NIEUWE VERANDERING OPTREDEN, ER GINGEN STEEDS MEER VERLOSKUNDIGEN IN HET ZIEKENHUIS WERKEN, DE ZOGEHETEN KLINISCH VERLOSKUNDIGEN. ZO OOK IN DE ISALA.

“Wanneer zie je nu een gynaecoloog (in opleiding) en wanneer zie je een klinisch verloskundige?”

Je valt onder de zorg van de gynaecoloog als je een “medische indicatie” hebt. Dit kan zijn omdat je als vrouw zelf een verhoogd risico hebt vanwege je eigen

De groep van klinisch werkende verloskundigen is binnen

gezondheid, of vanwege je voorgeschiedenis bij eerdere

de Isala de afgelopen jaren flink gegroeid. Zo zijn er nu 24

zwangerschappen en/of bevallingen, maar ook wanneer

uur per dag verloskundigen op de verloskamers aan het

er tijdens de huidige zwangerschap en/of bevalling

werk. Daarnaast verrichten we ook andere werkzaamheden

geconstateerd wordt dat er risico’s zijn voor ofwel de

zoals het draaien van spreekuur op de polikliniek, het

moeder dan wel de baby.

maken van 20 weken echo’s, het verrichten van uitwendige

Afhankelijk van hoe groot die risico’s zijn wordt je gezien

versies en zijn we betrokken bij de polikliniek eerste

door de gynaecoloog, door een arts-assistent of door

hulp verloskunde. Tevens houden we ons binnen diverse

de klinisch verloskundige. Soms zie je daarom geen

werkgroepen bezig met het optimaliseren van de zorg.

gynaecoloog. Waarbij gezegd moet worden dat er in alle gevallen, al dan niet achter de schermen, overleg met de

De Isala is een TOP-klinisch ziekenhuis. Dit betekent

gynaecoloog plaats vindt.

dat wij geen academisch ziekenhuis zijn, maar dat we qua verloskunde wel dezelfde zorg als een academisch ziekenhuis leveren. Dit maakt dat het voor ons een heel uitdagend ziekenhuis is om in te werken. Maar ook het

“Hebben jullie dan dezelfde opleiding als de

verloskundigen die thuis werken?” is een vraag die

we regelmatig horen. Het antwoord daarop is ja. Echter

dagelijks werken in teamverband is erg prettig. We werken

hebben wij wel aanvullende opleidingen, trainingen of

nauw samen met de gynaecologen, arts-assistenten

praktijkervaringen opgedaan om in het ziekenhuis te

en verloskundig-gespecialiseerde verpleegkundigen.

werken. Doordat we dezelfde opleiding hebben gevolgd

Maar uiteraard ook met alle verloskundigen van de

als de 1elijns verloskundigen weten we goed hoe onze

thuispraktijken (de zogenoemde eerste lijn).

collega verloskundigen werken. Dit zorgt voor een goede samenwerking en laagdrempelig overleg en maakt dat

Ondanks dat wij veelal risico-zwangerschappen begeleiden

indien dit nodig mocht zijn de zorg vloeiend overgenomen

zien wij de zwangerschap en bevalling nog altijd als een

kan worden.

natuurlijk proces. Met de komst van de verloskundigen binnen de Isala is er meer oog gekomen voor het niet

Wij willen alle verloskundigen werkzaam bij het

medische stukje van zwanger zijn, voor de wensen van de

Verloskundig Plein en Echo Enzo bedanken voor de fijne

vrouwen en hun partners en de communicatie over de

samenwerking en natuurlijk van harte feliciteren met hun 5

risico’s en keuzes die er zijn.

& 10-jarig jubileum!

Onze visie is om het natuurlijke proces zoveel mogelijk te

Groet,

waarborgen en te ondersteunen daar waar dit kan. Hierbij

Alle kliknuinsdcihgen! verlos


Met enige trots kunnen wij vermelden dat het Verloskundigen Plein sinds juni 2017 ook beschikt over een cliëntenraad. Na het opzetten van de coöperatie ontstond er al snel de wens voor het opzetten van een cliëntenraad. De stem van de client is een belangrijk referentiekader voor onze kwaliteit van dienstverlening. Elke praktijk afzonderlijk heeft een eigen meetinstrument om de tevredenheid te meten en verbeterpunten toe te passen. Dit gaat met name ook over de praktijken zelf en niet over regionaal vastgelegde thema’s, protocollen en richtlijnen. Binnen de cliëntenraad proberen we deze dingen wel voor te leggen. Zo wordt de medezeggenschap opgebouwd vanaf de basis, dicht bij cliënten. Het bestuur van het Verloskundigen Plein Zwolle eo.is van mening dat de cliëntenraad een waardevolle aanvulling kan zijn binnen de huidige structuur. We proberen in de samenstelling een mooie gemêleerde groep te creëren, dat wil zeggen, stads- en plattelandspraktijken samen. Op die manier zijn alle praktijk vertegenwoordigd. De cliëntenraad komt 4x per jaar bij elkaar.

Thema’s die te sprake kunnen komen zijn; • Hoe de cliënten de zorg rondom de zwangerschap hebben ervaren. Waarom de cliënten dit op deze manier hebben ervaren en tips voor de voorlichtingsbijeenkomst aan moeders. • De wijze van communiceren met de cliënten tijdens intake en overdracht. • Waar de moeders verbeteringen zien wat betreft de zorg rondom de zwangerschap. • Hoe dit kan worden gerealiseerd zodat het voldoet aan de wensen en mogelijkheden van de zorgverleners en cliënten. •

Project zoals ‘gezond zwanger’ of ‘pre conceptiezorg’. Er is ook een onkostenvergoeding geregeld. Zou jij het leuk vinden om ook te participeren in de cliëntenraad of wil je er meer over weten mail dan; joriekevandendool@verloskundigenplein.nl


D E MORGEN Dorpsverloskunde

Of ik een column wilde schrijven? Of een blog… over de praktijk. Tja, prima, maar waar begin ik? Sinds de start van mijn praktijk in oktober 2004 zijn er genoeg bijzondere dingen gebeurd; mooie geboortes van prachtige kinderen, grappige voorvallen en anekdotes. Maar natuurlijk ook verdrietige gebeurtenissen, waarbij verlies een onvergetelijk grote rol speelt of waarbij hoop en verwachting teniet gedaan wordt. Ook die kant hoort bij het vak van verloskundige.

gynaecoloog, maar ze beviel aldaar voorspoedig. Dit meisje,

In september van 2004 draaide ik de eerste weken spreekuur

rechts mensen mij groetten, vroegen zij zich regelmatig af waar

in Dalfsen om de praktijk op te starten. Ik nam namelijk de al zwangere cliëntenpopulatie uit Dalfsen over, die op dat moment bij de Zwolse partijken onder controle was. Zodoende gebeurde het dat toen ik 1 oktober 2004 startte met diensten, ik in de nacht daarop direct mijn eerste telefoontje kreeg. Mijn toenmalige buurvrouw ging bevallen! Ik hoefde dus niet eens mijn auto te starten om aan de slag te gaan! Helaas moest zij vanwege meconium in het vruchtwater worden overgedragen aan de

inmiddels ruim 12 jaar oud, blijft altijd de eerste van de praktijk. Ruim 12 jaar alweer! Staande op het schoolplein om mijn jongste van school te halen, besefte ik mij laatst dat dat betekent dat ik ondertussen (bijna ) alle kinderen op de basisscholen in Dalfsen en omstreken in de wieg heb zien liggen! En dat zijn er zo grof geteld negen! Negen basisscholen gevuld met kindjes! En dan heb ik de peuterspeelzalen en de kindjes die nog bij moeders thuis zijn nog niet eens meegeteld. Dat was handenvol werk en het heeft als gevolg volop aanspraak op straat… Als ik jaren terug wel eens met de kinderen door het dorp liep, en er links en ik toch al die mensen van kende?! Later begrepen ze wel dat iedere vrouw met buggy of kinderwagen een klant was geweest in de praktijk. Mede hierdoor kan boodschappen doen wel eens een hele klus zijn. Ik herinner mij die keer dat ik eerst een cliënte bij de groenteafdeling tegenkwam die enkele vragen had, vervolgens in de buurt van de melk een kindje in de wagen kon bewonderen (wat ik overigens nooit erg vind, alleen maar leuk, ze groeien zo snel als ze buiten je gezichtsveld zijn!) en daarna een minstens 10 minuten durend gesprek had met een cliënte die bij de gynaecoloog onder controle was. Zij wilde heel graag enkele zaken aan mij voorleggen. Achteraf bedacht ik dat het misschien best heel handig zou zijn een inloopspreekuur te houden in de supermarkt! Het idee is echter nooit verder dan een idee gekomen… ;-) Een andere keer werd ik eens in de supermarkt gebeld door een

Verloskundige Praktijk de Morgen Kuipersweg 86, Dalfsen

cliënte met weeën. Mijn komst was met spoed gewenst bij een boerderij in het buitengebied van Dalfsen. Mijn bijna volle kar maar snel ergens in een hoek gedrukt en op pad gegaan, om er vervolgens bij aankomst in de slaapkamer achter te komen dat de (ervaren) vader zijn jonggeboren kind zelf al op de wereld

Telefoon: 0529 430 388

had geholpen. Gelukkig was iedereen er relaxed onder. In verloskundige termen noemen we het een KIB (Kind In Bed) als


de verloskundige te laat is om het op te vangen. Het gebeurt het

door omstandigheden juist níet in bad… Sommigen bevielen

meest bij vrouwen die hun 2e kindje krijgen. De 2e kan soms

op de vloer, soms met een matrasje eronder, maar soms ook niet

ineens snel gaan, ook in vergelijking met de 1e die meestal wel

meer dan een Perzisch tapijtje, en ja, die kon daarna dan ook de

wat tijd en moeite kost, en omdat vrouwen daar dan niet altijd op

prullenbak in. Een paar bevielen op de keukentafel (gepland en

rekenen en bijvoorbeeld pas bellen als ze al persdrang krijgen,

mét matras eronder)en één keer beviel iemand in de ambulance,

zijn we als verloskundigen dan weleens te laat. Gelukkig gaan

nog nét voordat deze de Blauwe Bogen Brug over was. Wie

deze snelle bevallingen ook vaak heel goed en bijna vanzelf!

kan er nou zeggen dat ‘ie pal aan de Vecht geboren is! Dit

Niet zo lang geleden werd ik ‘s nachts gebeld voor een bevalling

meiske dus! Het ging gelukkig zo goed, dat de ambulance weer

en ik sprak af langs te komen.

rechtsomkeert kon maken en moeder en kind weer netjes thuis heeft afgeleverd.

Nèt toen ik in de auto stapte belde vader weer dat het hoofdje van de baby al zichtbaar was! Er was geen houden mee aan en

Zelf beviel ik ook nog 2 keer in Dalfsen, thuis en voorspoedig!

met de telefoon op de speaker heeft vader zijn vrouw geholpen

Tijdens het verlof van mijn laatste zwangerschap, ruim 4 jaar

toen zij het kind op de wereld zette. Al rijdend kon ik hen van

geleden, kwam Nicole van der Sar mij vervangen. Nadien is zij in

aanwijzingen voorzien en het gehuil klonk ons allemaal als

de praktijk gebleven als vaste waarneemster.

muziek in de oren! De geboortetijd kon ik op de klok in de auto mooi zien. Toen moeder uitriep of ik er al was, het kind net op de buik, kon ik hen vertellen dat ik net de oprit op reed! Wat een bijzonder wonder weer! Ondertussen heb ik in die 12 jaren in sommige gezinnen wel 4 en bij een enkeling zelfs wel 5 kinderen op de wereld geholpen. Wat een eer toch steeds om bij zo een bijzondere levensgebeurtenis aanwezig te mogen zijn! En wat een boeiend wonder blijft het toch die geboorte, zeker als alles ook goed gaat en moeder en kind

Samen vormen we een toegewijd team waarbij we proberen de

weer gezond in een schoon bedje liggen nadien! Op de meest

Dalfser moeders en bijna-moeders van een de best mogelijke

mooie plekken werden er kinderen geboren; heel vaak ‘gewoon’

zorg te voorzien. De praktijk is aangesloten bij de coöperatie

in bed, maar ook regelmatig op de baarkruk, die trouwens door

Verloskundigenplein. Dit omdat in samenwerking meestal meer

de partner van één van de cliënten van het eerste uur werd

bereikt wordt dan alleen. We houden elkaar op de hoogte van

gemaakt. Zij beviel (prachtig vlot thuis) zo’n 2 maanden na de

belangrijke zaken en houden elkaar ook scherp in kwaliteit. Ook

start van de praktijk. Hij is timmerman hier in het dorp en had

innovatie gaat onze deur niet voorbij, zo maken we al bijna 2 jaar

slechts enkele aanwijzingen nodig om deze kruk, die al jaren

CTG’s in de eerste lijn. Een voor Nederland uniek project, waarbij

trouwe dienst doet, te produceren!

de zorg dichtbij de cliënt blijft en tevens goedkoper is dan vroeger. Kortom, samenwerken bevalt prima!

Een enkeling beviel onverwacht snel onder de douche of in het bad. Sommigen ook gepland onder water, maar vaker trouwens bevielen degenen die een badbevalling planden,


IN JUNI 2017 VERDWEEN HET UITGEBREIDE ARCHIEF OVER HET BEGIN VAN DE ECHOSCOPISCHE SCREENING EN DAARMEE EEN BELANGRIJK ASPECT VAN DE ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN ECHO ENZO - DAT IK MEER DAN 10 JAAR BEWAARDE IN DE OUD PAPIER CONTAINER. NOG GEEN MAAND LATER WERD MIJ GEVRAAGD IETS TE SCHRIJVEN TER GELEGENHEID VAN HET 10 JARIG BESTAAN VAN ECHO ENZO EN HET 5 JARIG BESTAAN VAN HET VERLOS-KUNDIGEN PLEIN. Indachtig het motto van mijn voordracht bij mijn afscheid in mei dit jaar – “omdat iets wat in de jeugd gebeurd is, dikwijls het gevolg is van een voorval op oudere leeftijd” - begint dit verhaal daarom niet 10 jaar geleden, maar eigenlijk in juni 2017. Feitelijkheden van 10 jaar geleden verdwenen in de oud papierbak, subjectieve herinneringen van nu vormen de basis van dit verhaal. Wat een geluk: geen moeizame geschiedschrijving, maar een overzicht van een succesverhaal, opgetekend vanuit de herinnering! In de 2e helft van 2006 nam de overheid met de haar kenmerkende voortvarendheid (…) een belangrijk besluit. Elke zwangere moest een screening naar neurale buisdefecten – structureel echoscopisch onderzoek (SEO) – en een combinatie test naar Down syndroom worden aangeboden. Bovendien moest dit met ingang van 2007 beginnen, de korte resterende voorbereidingstijd vereiste dus snelle actie om dit mogelijk te maken. Denkend vanuit traditionele structuren leek het voor de 2e lijn volstrekt duidelijk hier de leiding in te nemen. Dit eens te meer daar al sinds jaar en dag een “20 weken echo” gebruikelijk was voor zwangeren die in het ziekenhuis onder controle waren. Al heel snel werd duidelijk dat ook de eerste lijn haar rol in dit verhaal opeiste en het is aan de werkers van het eerste uur te danken dat deze rol ook serieus kon worden ingekleurd: niemand kon om ze heen. Direct was aan betrokkenen duidelijk dat een gezamenlijk initiatief van 1e en 2e lijn verreweg de voorkeur verdiende. Daar is hard aan gewerkt: heel snel werd de scholing geregeld, zijn de adviezen over de te gebruiken apparatuur gegeven en kon op beperkte schaal worden begonnen. De samenwerking binnen de eerste lijn – noodzakelijk om de eigen rol te kunnen vorm geven – werd snel geïntensiveerd, daarmee ontstond een concrete partij om besprekingen over samenwerking te starten. Een in zekere zin revolutionaire, maar ook spannende tijd met snelle ontwikkelingen, overleggen met de


achterbannen en het ziekenhuis volgde, maar leidde uiteindelijk niet tot een gezamenlijk echocentrum. Dat werd destijds door beide partijen als teleurstellend ervaren, maar hier lijkt juist de subjectieve terugblik een groot voordeel voor een compleet verhaal te zijn. Naar nu blijkt, zijn de ervaringen, opgedaan in deze periode wel degelijk van groot belang geweest op weg naar verdere samenwerking op allerhande terreinen later. Lessen zijn geleerd, de belangrijkste: niet te snel en niet zonder elkaar. Verliep de opbouw van de screening aanvankelijk gescheiden, de 1e lijn in Echo Enzo, de 2e lijn in het Prenataal Diagnostisch Centrum, al snel bleek dat ieder vanuit zijn eigen expertise een waardevolle bijdrage kon leveren aan de prenatale screening in Zwolle. Echo Enzo met zijn solide basis van een groot deskundig en professioneel team, met een grote adhaerentie, is gebleken een stuwende kracht achter 1e lijns innovatie te kunnen zijn. Uitbreiding van competenties als uitwendige versie mochten niet steeds direct op enthousiaste reactie vanuit de 2e lijn rekenen, maar gaandeweg werd er een “omgangsregeling” getroffen. Het project CTG in de 1e lijn werd uiteraard met de nodige scepsis in de 2e lijn ontvangen, maar ook daar is samenwerking het sleutelwoord gebleken te zijn. Voor de ontwikkeling van de 1e lijn is “Enzo” wellicht belangrijker is dan “Echo”; de bundeling van krachten binnen de 1e lijn is krachtig bevorderd en de innovatieve kracht is van grote betekenis geweest voor de 1e lijn. Wellicht het belangrijkste is dat zonder “Enzo” de samenwerking met de 2e lijn en daarmee de verdere ontwikkeling van de verloskundige zorg in de Zwolse regio vrijwel onmogelijk zou zijn geweest.


V E RLO SKUN DIGEN P RA KT IJK KAM PEN Onze uitdaging is om iedereen te horen, gerust te stellen, uitleg te geven en uiteraard te controleren of de zwangerschap goed en normaal verloopt.

Kampen staat bij veel mensen bekend als een gezellig oud stadje, mooi landelijk gelegen. Maar ook als een behouden en reformatorisch stadje in de Biblebelt. Waarschijnlijk komt dit door een grote reformatorische middelbare school, een daaraan grenzende reformatorische ROC en de theologische universiteit die Kampen rijk is.

D

it wekt misschien de indruk dat wij een hele homogene populatie hebben; niets is minder waar! Op een gemiddelde dag spreekuur treffen

wij, verloskundigen in Kampen, veel verschillende soorten mensen in onze spreekkamer. Een doorsnee gezinnetje dat hun tweede kindje verwacht, een relaxed lesbisch stel in verwachting van hun eerste kind, een nerveuze tienermoeder, ongepland zwanger, maar met een fijn netwerk. Maar ook een Syrische vrouw die sinds 3 maanden op het AZC in Dronten woont, inmiddels 30 weken zwanger is en haar vierde kind verwacht. De uitdaging voor ons is

om iedereen te horen, gerust te stellen, uitleg te geven en uiteraard te controleren of de zwangerschap goed en normaal verloopt. Af en toe lopen we tegen gekke en grappige situaties aan. Zo deed bijvoorbeeld vorige week een vrouw uit het AZC even een dutje op de bank in onze wachtkamer. Op dat soort moment kijken we elkaar aan en grinniken; “Typisch Kampen weer..” Nog zo’n situatie was de bevalling van een alleenstaande moeder, waarbij er geen oppas was voor haar 7-jarige zoontje. De verpleegkundige van het ziekenhuis wist het jongetje een beetje te vermaken, maar hij dartelde ook regelmatig tussen de weeën door. Op het moment van persdrang heb ik hem toch maar even naar de gang gestuurd, omdat het mogelijk wel eens een traumatische gebeurtenis zou kunnen zijn in het leven van dit jonge ventje. Uiteindelijk bleef moeder een nachtje in het ziekenhuis en heb ik het ventje, na een McFlurry, naar vrienden gebracht. Als je mij zou vragen wat nu het mooiste is aan mijn werk, dan denk ik toch dat ik het doen van bevallingen het mooist en meest speciaal vind om te doen. Om een klein inkijkje te geven hoe dat ongeveer gaat, hierbij een beschrijving van een bevalling die ik een tijd terug deed: Tijdens mijn visiteronde op zondagochtend word ik gebeld door een licht gespannen aanstaande vader. De vliezen van zijn vrouw zijn gebroken en ze heeft inmiddels regelmatige

Verloskundigen Praktijk Kampen Oostzeestraat 36, Kampen

weeën. Ik verifieer nog even hoe regelmatig de weeën zijn en hoe lang ze duren, omdat ik weet dat zijn vrouw snel kan bevallen. Hij lijkt even bang te zijn dat ik niet heb begrepen dat het echt snel kan gaan en herinnert me eraan dat we afgesproken hadden dat ze op tijd zouden bellen omdat ze

Telefoon: 038 42 12 303

de vorige keer zo snel bevallen is. Ik vertel hem dat ik dit inderdaad weet en beloof zo snel mogelijk te komen.


Als ik arriveer staat zijn vrouw stoer en soepel de weeën

Zo’n 30 minuten later krijgt ze meer drukgevoel en komt

weg te puffen. Ik toucheer een ruime 5 centimeter

onder de douche vandaan. De druk verandert in persdrang

ontsluiting en inderdaad gebroken vliezen. Lastig gevalletje;

en drie minuten later wordt er een kerngezond jongetje

mevrouw wil graag naar het ziekenhuis, maar met deze

geboren.

mate van ontsluiting en een hele vlotte bevalling in de voorgeschiedenis twijfel ik of we niet beter thuis kunnen

Het is zó bijzonder om mensen te mogen begeleiden op

blijven. De rit van thuis tot de verloskamers in de Isala

zo’n intens moment in hun leven. Wij mogen ondersteunen,

Klinieken is vanuit Kampen ongeveer 30 minuten. Gelukkig

coachen en begeleiden. Een dankbare en belangrijke taak!

heb ik nog nooit een kindje op de N50 hoeven halen, maar dat wilde ik ook graag zo houden. De aanstaande moeder wil écht heel graag naar Zwolle, dus we besluiten zo snel mogelijk in de auto te springen en te gaan rijden. Precies 30 minuten later arriveren we op de verloskamers. Pff.. gelukkig op tijd! Mevrouw gaat lekker douchen en ik zet

Wij ervaren het als heel prettig dat we in de coöperatie verenigd zijn met onze buurtpraktijken. Zo zijn we op de hoogte van elkaar, ontwikkelingen in ons vakgebied en kunnen we van elkaar leren. Mede hierdoor zijn we in staat om hele persoonlijke, maar ook kwalitatief goede zorg te kunnen leveren aan de zwangere vrouwen in Kampen.

snel de spullen klaar.

DE VE R LO SK UN D IGE | 29


D E WIJ DE W IEDEN Praktijkgebied van Giethoorn tot Hasselt en van Vollenhove tot Wanneperveen

Vaak moeten we zeggen: “Nee, Wijde met een lange ij, niet met een korte”. Het is wel een logische gedachte, op weg naar zwangeren of bij kraamvisites rijden we altijd wel langs een wei met schapen, paarden of koeien. Een plattelandspraktijk dus. Ons praktijkgebied strekt zich uit van Giethoorn tot Hasselt en van Vollenhove tot Wanneperveen, de wijde omgeving rondom natuurgebied De Wieden. Vandaar onze naam Wijde Wieden, met een lange ij. DE BASIS

We zijn een maatschap. 3 maten; Esther, Lida en Maaike en een vaste waarnemer. Lida en Maaike maken op onze locatie in Hasselt eerstelijnsecho’s en Maaike maakt bij Echo Enzo ook de SEO (ofwel 20 weken echo). 10 jaar geleden was in dit gebied nog geen verloskundige. De huisartsen deden de bevallingen. Sommigen huisartsen wilden stoppen, anderen juist niet. In samenwerking met

alle huisartsen is praktijk Wijde Wieden in 2008 gestart. Inmiddels zijn, op 1 na, alle huisartsen gestopt met de verloskunde, daardoor is de praktijk rustig gegroeid naar de grootte van nu, een kleine 200 baby’s per jaar. Dat met 4 verloskundigen is volgens de officiële norm een halve baan. Het is een bewuste keuze, zo vinden we het fijn. Meer tijd voor de zwangeren en voor onszelf. TIJD

We hebben een ruim gepland spreekuur, maximaal 3 zwangeren per uur en voor een eerste bezoek een uur. We willen graag werken met een individuele benadering voor iedere zwangere, afgestemd op wie ze is en wat bij haar past. De zwangere kan zelf aangeven waar ze behoefte aan heeft. Daarom hebben we nu de keuze gemaakt om geen centering pregnancy te doen. Een bevalpraatje kan

Verloskunde praktijk Wijde Wieden Ridderstraat 50, Hasselt Molenstraat 27-K, Sint Jansklooster De Weijert 40, Vollenhove Tel: 06 22 22 43 65

voor iedere zwangere individueel anders zijn. Degene die haar 3e kindje krijgt en snel bevalt krijgt een andere belinstructie dan degene die haar 1e kindje gaat krijgen en alles spannend vindt. Een andere reden is dat op het platteland de zwangeren uit de dorpen elkaar vaak kennen. Een groepsconsult belemmert de vrijheid alles te kunnen vragen en zeggen wat iemand wil.


We hebben ook tijd om de taken van assistent en

de beslissing maar lekker thuis te blijven. Als een poosje

praktijkmanager zelf te doen. Zwangeren die bellen krijgen

later de baby er is, gewoon in de eigen slaapkamer, is

altijd direct de verloskundige zelf aan de telefoon. Dat

de voldoening groot. Voor de ouders én voor ons. Om

vinden we handig werken. Daardoor krijgen we soms in

deze reden laten we de keuze van de plaats van de

de auto telefoon van iemand die alleen haar afspraak

bevalling vaak open. We praten er met de ouders over

wil verzetten, dat is dan weer

en de uitkomst is regelmatig: we

minder handig. Door de kleine

beslissen het als het zover is. Als er

praktijk is de kans dat er twee

geen medische reden is en het goed

bevallingen tegelijk zijn niet zo

voelt blijven we thuis. Wanneer er

groot. We hebben vaak tijd om bij

een medische indicatie is of lijkt te

de barende te blijven en bij een

ontstaan dan moeten we gewoon

medische indicatie mee te gaan

naar het ziekenhuis en hebben we

naar het ziekenhuis.

geen keuze. Zwolle is de plek waar we veel zijn en veel samenwerken,

THUIS OF ZIEKENHUIS

zowel met de eerste- als de

Dat ziekenhuis is bijna altijd

tweede lijn. Als eerstelijnspraktijk

Isala (een enkele keer de

zijn we lid van de coöperatie, een

Tjongerschans in Heerenveen).

samenwerkingsverband met de

Voor een deel van ons gebied

andere praktijken uit de regio Zwolle.

is dat best een stuk rijden. Dit

We kunnen elkaar versterken en

speelt mee in de overweging van zwangeren waar ze

daardoor komen tot de meest optimale zorg voor de

willen bevallen. Vrouwen die hun eerste kind krijgen kiezen

zwangere en haar partner.

vaker voor poliklinisch, “dan zijn we daar maar als er iets is”. Aan de andere kant worden er juist ook kinderen thuis geboren waar dat niet het plan was. 2e kindje, al 7 cm en nog helemaal naar het ziekenhuis? Dan valt regelmatig


DE VERLOSKUND IGE | 3 4


DE VE R LO SK UN D IGE | 35


V E RLO SKUN DIGEN STA PHO RST - ROUVEEN Gewoon Verloskunde op een Dorp

Tussen Zwolle en Meppel, te midden van weilanden, liggen Staphorst, Rouveen en omliggende dorpen. Naast enkele nieuwbouwwijken in de gemeente loopt er een lange klinkerweg van noord tot zuid: de authentieke Oude Rijksweg. Aan weerskanten van deze weg staan typische boerderijen uit de streek. Rieten daken, groene raamluiken en deuren, lichtblauwe vensterbanken en nette aangeharkte tuinen. Een hekje langs de weg, keurig in de lak. De frisse was wappert aan de lange waslijnen en anno 2017 zie je af en toe nog een oudere dame in klederdracht op een oma-fiets, met gehaakte jasbeschermers. Groepen jongeren en moeders met kinderen fietsen naar school. Onderweg in de auto steek ik geregeld mijn hand op of steek ik glimlachend mijn kin omhoog, groetend naar een (voormalig) zwangere. Verloskundige zijn op een dorp, dan ben je een ‘bekende’.

A

an de Oude Rijksweg heeft men ‘stegen’. Een lange oprit naar achteren, waar soms drie of vier boerderijen achter elkaar staan. Parkeer ik mijn

auto, dan weten de bewoners; ‘daar is wat gaande’. Zitten de buren buiten, dan kijken ze. Zonder te veel aandacht te trekken steek ik mijn arm even groetend in de lucht en loop ‘achterom’ naar binnen. Of ’s nachts, dan sla ik iets rustiger de autodeur dicht en loop ik soms op mijn tenen over de steeg, tegen het lawaai. Op een dorp kent men elkaar, dus verhalen gaan gauw rond. Is de verloskundige bij de hoogzwangere buurvrouw op bezoek, dan zal het kind zich wel aandienen. Over het algemeen merk ik gelukkig wel een zeker fatsoen. Dat de buurvrouw waarschijnlijk weeën heeft, staat niet direct op de app. Men ziet elkaar, maar men ziét ook elkaar. Er is roddel en achterklap, maar des te meer is er saamhorigheid en kan men bij elkaar terecht. Ook zwangerschap, geboorte en kraambed worden met elkaar gedeeld. Als verloskundigen vragen wij een zwangere en haar partner of ze specifieke wensen hebben tijdens de zwangerschap of baring. Voor de baring heet dat heel mooi een ‘geboorteplan’. Vaak krijgen we vragende blikken: ‘Geen gekke dingen hoor, gewoon bevallen’. Na uitleg over verschillende baringshoudingen of het zelf aanpakken van het kindje is het allemaal duidelijker. ‘Maar daar zijn jullie toch voor? Help maar gewoon met zuchten, duidelijke instructies en rust. Ik zie het dan wel. Mijn kindje aanpakken lijkt me wel mooi’. En weet je wat ik dan denk: zwangerschap en geboorte

Verloskundigenpraktijk Staphorst – Rouveen ZWALUW 3A, Staphorst

wordt hier nog veelal gezien als iets wat erbij hoort. Puur natuur. Het doet pijn, een oerkracht overmant je; dan ben je erg blij met de juiste begeleiding, maar de meeste mensen hier willen geen poespas. En in hoeverre kunnen we het sturen? Het komt zoals het komt. Al dan niet van

Telefoon: 0522 46 05 23 DE VERLOSKUND IGE | 3 6

iets dat Hoger is dan zijzelf. Er is vertrouwen in het eigen lichaam en in de expertise van de zorgverlener. En gaat het


anders dan hoe het hoort, dan is de verloskundige er en

die vertelde dat het kindje de eerste nacht erg misselijk

zijn er desnoods medische hulpmiddelen. Moeder heeft

was en slijm opgaf, maar dit moeilijk kwijt kon. ‘Ik heb

al 8 kinderen, zus heeft er 4 of 5, men baart al eeuwen,

‘m vannacht even opzij gehouden en met de vingers ’t

‘natuurlijk vind ik het wel spannend,

slijm weggehaald. Zo doen we dat

maar dan kom ik er ook wel door’.

ook met de kalveren’. Prachtig.

Over grote gezinnen gesproken,

Natuurlijk zijn er soms vragen,

een 6e of 7e kind is hier niet

en dat is goed, maar er wordt

ongewoon. En al zij het in de

ook naar de natuur gekeken. Er

minderheid, zelfs 12e of 13e

wordt nog instinctief gehandeld.

zwangerschappen komen hier nog

Zwangerschap, geboorte en de

voor.

kraamtijd, indien alles gezond verloopt is het een natuurlijk

Rijd ik mijn visites dan is het geen

proces wat erbij hoort.

zeldzaamheid dat de kraamkamer vol zit met visite. Met name bij de ‘authentieke Staphorsters/

Al 10 jaar Echo Enzo & Verloskundigen Plein! Samen

Rouveners’, en vaak zit er wel een moeder of oma in

sterk in de geboortezorg, zorg van goede kwaliteit en

klederdracht. Oude wijsheden komen op tafel, ‘oma

gehoor geven aan de wensen van de zwangere en partner.

weet raad’. Er is de wetenschap en er zijn nieuwe

Samenwerken bevalt beter. Op naar de volgende 10 jaar!

ontwikkelingen, maar het vroegere rust, reinheid en regelmaat wordt nog veel nageleefd en bij de kersverse

Dorien Brandsema,

ouders op het hart gedrukt. Misschien juist in de huidige tijd belangrijk. Ook de vaders zijn betrokken en gebruiken soms hun ‘boerenverstand’. Zo had ik eens een vader

Esther Halma & Elsbeth Marx


Saskia Walgemoed

DirecteurVerloskundigen Plein

HET VERLOSKUNDIGEN PLEIN BESTAAT ALWEER 5 JAAR EN ECHO ENZO ZELFS 10 JAAR! DAT BETEKENT DAT OOK IK INMIDDELS RUIM 5 JAAR BETROKKEN BEN BIJ DE ZORG VOOR MOEDER EN KIND. DESTIJDS WAS DE GEBOORTEZORG ONBEKEND TERREIN VOOR MIJ, BEHALVE ALS ERVARINGSDESKUNDIGE MET 3 PRACHTIGE KINDEREN. IK WAS VOORAL ONDER INDRUK ‘DAT IK HET KON’ EEN KIND BAREN. NU BEN IK ONDER DE INDRUK VAN DE PASSIE, DE BETROKKENHEID, DE DESKUNDIGHEID EN DE INZET VAN DE VERLOSKUNDIGEN VOOR HUN VAK. Ik realiseer me, mede door mijn werk als directeur van de coöperatie voor eerstelijns verloskundigenpraktijken in en om Zwolle, wat een voorrecht goede gezondheidszorg is. Gelukkig hebben we in de geboortezorg vooral te maken met gezonde zwangeren. En als er lichamelijke, psychische of sociale problemen zijn, zijn er deskundige zorgverleners. Toch ben ik me meer en meer gaan realiseren dat de geneeskunde uitermate geschikt is voor noodgevallen, maar niet is ingesteld op het voorkomen van problemen. En daar kunnen met name verloskundigen voor alle zwangeren flinke gezondheidswinst behalen (en voor de maatschappij zinnige en zuinige zorg). De verloskundige in de wijk of het dorp kent haar zwangeren, hun partner en de thuissituatie. Ze neemt de tijd en heeft aandacht voor de zwangere waardoor juist zij mogelijke risico’s tijdig in beeld heeft. Zo kan de verloskundige, eventueel samen met andere deskundigen, maar altijd in overleg met de zwangere zorg op maat bieden. De tevredenheid van de client is continu leidend. De slogan van het Verloskundigen Plein luidt niet voor niets

‘samenwerken bevalt beter!’.


E C HO EN ZO Verloskundig centrum Echo Enzo in Zwolle

In het najaar van 2017 is het precies 10 jaar geleden dat Echo Enzo haar deuren opende voor alle zwangeren uit de regio Zwolle en omstreken. In de afgelopen jaren is het echo centrum uitgegroeid tot 1 van de grootste echocentra voor zwangeren in Noord en NoordOost Nederland. Per jaar komen er ongeveer 4000 zwangeren langs voor verschillende echo’s of voor een versie (het uitwendig draaien van een kindje in stuitligging). Dat zijn dus 40.000 zwangere vrouwen in 10 jaar tijd!

start van het echo centrum. Zij zijn een heel hecht team

Het team van Echo Enzo bestaat uit 12 echoscopisten,

voor mij persoonlijk een enorme uitdaging. Alles moest nog

die naast hun werkzaamheden bij Echo Enzo ook nog verloskundigen zijn in 1 van de praktijken uit de regio. Het gebeurt dus regelmatig dat de zwangeren hun eigen verloskundige treffen in het echo centrum. Naast de echoscopisten zijn er ook 2 secretaresses werkzaam bij Echo Enzo. Mieneke Baarslag en Odette Schipper. Mieneke en Odette werken beiden al vanaf de

samen. Dagelijks plannen zij telefonisch alle afspraken in. En zorgen zij er samen voor, dat het bij Echo Enzo allemaal op rolletjes loopt. ODETTE: In het najaar van 2007 ben ik begonnen bij Echo Enzo. Het centrum was nog maar net van start gegaan. Het was voor iedereen nog nieuw en spannend. We hadden 2 echokamers op de 2e verdieping van de huisartsenpost. Waar de echoscopisten al volop aan het werk waren. En er was 1 kamertje, dat diende als kantoor. Er stond een bureau en een computer. Verder was er nog niks. Het was opgezet worden. Administratie, telefonisch spreekuur. Het is dan ook ontzettend bijzonder om nu 10 jaar later terug te kijken op die tijd. En wat we bereikt hebben met Echo Enzo! Inmiddels verhuisd naar een grotere locatie, een extra echokamer erbij en meer echoscopisten in het team. Het aantal echospreekuren is enorm gestegen in de afgelopen jaren. Er zijn zo ontzettend veel zwangeren bij ons geweest. Dat is echt heel bijzonder! Zelf ben ik ook moeder van 2 jongens. Zwanger zijn is echt een hele intense periode in je leven. Het is dan ook elke keer weer fijn om te zien als mensen zo blij en gelukkig met een echofoto in de hand naar buiten lopen. Elkaar even een dikke kus geven in de wachtkamer! Soms moeten mensen naar het ziekenhuis voor een extra controle bij de gynaecoloog. Wij voelen dan de spanning en dat is zo begrijpelijk. Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend dat een zwangerschap vlekkeloos verloopt.

Echo praktijk Echo Enzo Dokter van Deenweg 14, Zwolle

MIENEKE: In de zomer van 2008 ben ik begonnen bij Echo

Enzo, waar ik nog steeds met ontzettend veel plezier kan en mag werken. We werken nauw samen met de verwijzende praktijken en de Isala klinieken (Prenataal Diagnostisch

Tel: 038 455 6285

Centrum). EĂŠn keer per jaar komen de assistentes


samen. Het is niet alleen een gezellig samenzijn, maar we

En kreeg je alleen een echo in het ziekenhuis op het

bespreken ook de werkzaamheden binnen de praktijken

moment dat er bijzonderheden waren tijdens de

en hoe we het eventueel kunnen verbeteren. Het heeft een

zwangerschap.

positief effect op de samenwerking en draagt bij aan de kwaliteit van de zorg. Zelf ben ik moeder van 2 volwassen

In de 10 jaar dat we hier werken hebben we zeer veel

kinderen die al zelfstandig wonen. In mijn tijd had je nog

respect en bewondering gekregen voor de verloskundigen

niet de keuze of je een echo wilde maken.

en echoscopisten. Ze zijn zeer gedreven in hun vak waarbij de zwangere altijd op nummer ĂŠĂŠn staat!


De Verloskundige | Jubileummagazine  
De Verloskundige | Jubileummagazine  
Advertisement