Page 1

Zino Leysen

4OC

8

Mijn cursus INFORMATICA

1


Zino Leysen

1 2

Toepassingsprogramma’s ................................................................................................................................................. 7

Vakterminologie ............................................................................................................................................ 7

2.1.2

scherminfo gebruiken.................................................................................................................................... 7

2.1.3

F1 en uitgebreide help .................................................................................................................................. 7

problemen => oplossingen ............................................................................................................................ 7

2.2.2

oplossingsstrategie ........................................................................................................................................ 7

2.2.3

vorig punt uitwerken op pc ........................................................................................................................... 7

2.2.4

foutenanalyse op 1.2.3 .................................................................................................................................. 7

Bronnen veilig, gericht en efficiënt exploreren en interpreteren ..................................................................................... 9 Gericht + efficiënt zoeken ....................................................................................................................................... 9

3.1.1

een doelgerichte zoekopdracht maken ......................................................................................................... 9

3.1.2

Verfijnde zoekopdrachten maken ................................................................................................................. 9

3.1.3

verzamellijsten maken van goede sites ......................................................................................................... 9

3.2

Kritisch met bronnen omgaan................................................................................................................................. 9

3.2.1

bron, inhoud, ouderdom achterhalen. .......................................................................................................... 9

3.2.2

auteurs-, citaat en portretrecht respecteren. ............................................................................................. 10

3.2.3

bronvermeldingen hanteren ....................................................................................................................... 10

Verwerkte gegevens doelgericht voorstellen ................................................................................................................. 12 4.1

Basisregels PPT ...................................................................................................................................................... 12

4.1.1

kennis van basisregels ................................................................................................................................. 12

4.1.2

correct opslaan van multimedia in een PPT ................................................................................................ 12

4.2

6

algoritmisch denken ................................................................................................................................................ 7

2.2.1

3.1

5

Modaliteiten exploreren ......................................................................................................................................... 7

2.1.1

2.2

4

8

Inhoud 2.1

3

4OC

Functioneel een ppt opstellen .............................................................................................................................. 12

4.2.1

basisvormgeving maken en gebruiken ........................................................................................................ 12

4.2.2

multimedia efficiënt aanwenden ................................................................................................................ 12

4.2.3

Navigatiestructuren kunnen aanbrengen .................................................................................................... 12

Multimediaal materiaal aanpassen, hanteren en integreren ......................................................................................... 15 5.1.1

(tussen)titels, geluid toevoegen .................................................................................................................. 15

5.1.2

geluidsfragment samenstellen .................................................................................................................... 15

5.1.3

foto bijsnijden/resolutie/helderheid ........................................................................................................... 15

5.1.4

gevorderd fotobewerking: histogram, collage, lagen .................................................................................. 15

Veilig en functioneel gegevens raadplegen en uitwisselen ............................................................................................ 17 6.1

schijfhygiëne ......................................................................................................................................................... 17

6.1.1

Datastructuur + zinvolle naam .................................................................................................................... 17

6.1.2

bestand/map maken, verschuiven, kopiëren.. ............................................................................................ 17

6.1.3

overtollige bestanden weg doen ................................................................................................................. 17

6.1.4

zinvolle snelkoppeling aanmaken ................................................................................................................ 17

2


Zino Leysen

nut en locatie systeemmappen kennen ...................................................................................................... 17

6.1.6

mapopties kennen en instellen ................................................................................................................... 17

6.1.7

belang van archiveren erkennen ................................................................................................................. 17

6.1.8

mappen en bestanden bewaren ( ook op www ) ........................................................................................ 18 Digitale gegevens voorbereiden ........................................................................................................................... 18

6.2.1

nut van comprimeren erkennen.................................................................................................................. 18

6.2.2

bestanden en mappen comprimeren .......................................................................................................... 19

6.2.3

belang beveiliging erkennen ( wachtwoord, encryptie ) ............................................................................. 19

6.2.4

bestandsformaten herkennen en indelen ................................................................................................... 19

6.2.5

bestanden converteren ............................................................................................................................... 19

6.3

Gegevens delen via internet ................................................................................................................................. 20

6.3.1

belang netwerk toelichten .......................................................................................................................... 20

6.3.2

componenten van thuisnetwerk benoemen en functie geven ................................................................... 20

6.3.3

Netwerkdiensten toelichten ........................................................................................................................ 20

6.3.4

IP-adres kennen en opvragen ...................................................................................................................... 20

6.3.5

functie en doel van HTTP(S) toelichten ....................................................................................................... 20

6.3.6

kunnen pingen ............................................................................................................................................. 20

6.3.7

Bronnen delen via netwerk zoals map en printer ....................................................................................... 20

6.3.8

netwerkshare maken................................................................................................................................... 20

6.3.9

gevolgen van posten van data toelichten.................................................................................................... 20

6.4

risico's van een netwerk........................................................................................................................................ 20

6.4.1

malware, spam ... toelichten ....................................................................................................................... 20

6.4.2

maatregelen kunnen treffen om veilig op het net te gaan.......................................................................... 21

6.5

Online samenwerken aan bestanden ................................................................................................................... 21

6.5.1

enkele mogelijkheden voor samenwerken opgeven ................................................................................... 21

6.5.2

Een bestand online delen voor samenwerken ............................................................................................ 22

6.5.3

wijzigingen aanvaarden opmerkingen invoegen ......................................................................................... 22

6.5.4

diverse bewerkingsniveau's kunnen instellen ............................................................................................. 22

6.5.5

omzetten naar PDF ...................................................................................................................................... 22

Hard- en software efficiĂŤnt beoordelen in functie van het gebruik ............................................................................... 24 7.1

computerconfiguratie ........................................................................................................................................... 24

7.1.1

processor, ram, videokaart, netwerkkaart, .. toelichten ............................................................................. 24

7.1.2

capaciteit, snelheid en toegangssnelheid toelichten .................................................................................. 24

7.1.3

essentiĂŤle onderdelen aanduiden en met naam kunnen noemen .............................................................. 24

7.1.4

meest geschikte config kunnen kiezen in functie van gebruik .................................................................... 24

7.2

8

8

6.1.5

6.2

7

4OC

Software ................................................................................................................................................................ 24

7.2.1

controleren of soft- en hardware matchen ................................................................................................. 24

7.2.2

alternatieven voor gekende software kunnen opsporen ............................................................................ 24

7.2.3

een toepassing zelfstandig ontdekken en gebruiken .................................................................................. 24

EfficiĂŤnt gebruik maken van de mogelijkheden van het besturingssysteem .................................................................. 25

3


Zino Leysen 8.1

8

gebruikersomgeving.............................................................................................................................................. 25

8.1.1

functionaliteiten wijziging ( taal toetsenbord.. ) ......................................................................................... 25

8.1.2

resolutie van scherm instellen..................................................................................................................... 25

8.1.3

prestatieverlies van een systeem kunnen toelichten .................................................................................. 25

8.2 8.2.1 8.3

Update's ................................................................................................................................................................ 25 belang ervan erkennen - manueel kunnen updaten ................................................................................... 25 Installeren ............................................................................................................................................................. 25

8.3.1

Gevolgen van installeren v/e programma inschatten ................................................................................. 25

8.3.2

correct installeren en de誰nstalleren ............................................................................................................ 25

8.3.3

nut van systeemherstel toelichten .............................................................................................................. 25

8.4

9

4OC

E-computing .......................................................................................................................................................... 25

8.4.1

Groene ICT kunnen toelichten 5 .................................................................................................................. 25

8.4.2

laptop op laag verbruik kunnen instellen .................................................................................................... 25

Een document doeltreffend invoeren, structureren en opmaken ................................................................................. 27 9.1

klavier.................................................................................................................................................................... 27

9.1.1

basisletters beheersen ................................................................................................................................ 27

9.1.2

cijfers en getallen blind invoeren ................................................................................................................ 27

9.1.3

speciale tekens kunnen vormen .................................................................................................................. 27

9.1.4

alle common diakritische tekens kunnen maken ........................................................................................ 27

9.1.5

180 - 0.5% regel halen! ................................................................................................................................ 27

9.2

opmaak ................................................................................................................................................................. 27

9.2.1

nut van stijl toelichten ................................................................................................................................. 27

9.2.2

consistente stijl in een document hanteren en wijzigen ............................................................................. 27

9.2.3

eigen stijl aan sjablonen toevoegen ............................................................................................................ 28

9.2.4

opmaak uit document kunnen verwijderen ................................................................................................ 28

9.2.5

verschil tussen alinea en regelruimte kennen en toepassen....................................................................... 28

9.2.6

inspringen op diverse manieren toelichten en toepassen .......................................................................... 28

9.2.7

alinea's bijeenhouden ................................................................................................................................. 28

9.2.8

nummering in niveaus kunnen gebruiken ................................................................................................... 28

9.2.9

tabs instellen en gebruiken ......................................................................................................................... 28

9.3

Objecten................................................................................................................................................................ 29

9.3.1

Tabellen invoegen en opmaken .................................................................................................................. 29

9.3.2

Tabellen als 'frame' gebruiken .................................................................................................................... 29

9.3.3

Afbeeldingen ordentelijk invoeren .............................................................................................................. 29

9.3.4

Objecten van andere programma's invoegen ( excel, mindmap ) 5 ............................................................ 29

9.3.5

Objecten absoluut en relatief positioneren ................................................................................................ 29

9.3.6

mailings opmaken ....................................................................................................................................... 29

9.4

Uitgebreide documenten ...................................................................................................................................... 29

9.4.1

Marge en paginastand functioneel instellen 5 ............................................................................................ 29

9.4.2

Nut van secties kennen, diverse eindes toepassen 5 .................................................................................. 29

4


Zino Leysen

4OC

8

9.4.3

Inhoudsopgave laten genereren 5............................................................................................................... 29

9.4.4

Index aanmaken en beheren 5 .................................................................................................................... 29

9.4.5

voetnoten en eindnoten invoegen en beheren ........................................................................................... 29

9.4.6

een paginanummering invoegen ................................................................................................................. 29

10

Een rekenblad doelgericht gebruiken ........................................................................................................................ 31 10.1

werkmap ............................................................................................................................................................... 31

10.1.1

structuurelementen van een rekenblad kennen en gebruiken ................................................................... 31

10.1.2

getal en tekst invoeren en wijzigen ............................................................................................................. 31

10.1.3

Structuurelementen vlot hanteren ............................................................................................................. 31

10.1.4

vlot doorvoeren van gegevens ( = vulgreep ! ) ............................................................................................ 31

10.1.5

werkbladen functioneel opmaken............................................................................................................... 31

10.1.6

getalnotatie van een cel instellen................................................................................................................ 31

10.2

Formules ............................................................................................................................................................... 34

10.2.1

correct een formule opstellen, invoeren en kopiĂŤren ................................................................................. 34

10.2.2

Adresseringen toelichten en toepassen! ..................................................................................................... 34

10.2.3

basisfuncties toevoegen aan formules ........................................................................................................ 34

10.2.4

functies opstellen en toepassen .................................................................................................................. 34

10.2.5

zoekfunctie toepassen ................................................................................................................................. 34

10.2.6

datumfuncties aanpassen ........................................................................................................................... 34

10.2.7

enkele eenvoudige tekstfuncties toepassen ............................................................................................... 34

10.2.8

voorwaardelijke opmaak instellen .............................................................................................................. 34

10.3

Grafieken .............................................................................................................................................................. 34

10.3.1

paginainstelling aanpassen bij afdruk ......................................................................................................... 34

10.3.2

juiste grafieken opmaken voor data te visualiseren .................................................................................... 34

10.3.3

zie hierboven ............................................................................................................................................... 34

10.3.4

grafiek aanpassen en opmaken ................................................................................................................... 34

10.3.5

Titels blokkeren in werkblad ....................................................................................................................... 34

11

Inzichtelijk en functioneel een gegevensbank gebruiken .......................................................................................... 35 11.1

Maatschappelijke impact ...................................................................................................................................... 35

11.1.1

Begrip gegevensbank toelichten ................................................................................................................. 35

11.1.2

basisopbouw van een databank toelichten ................................................................................................. 35

11.1.3

maatschappelijke impact van het gebruik van databanken aangeven ........................................................ 35

11.1.4

Bewust met gevoelige data omgaan ........................................................................................................... 35

11.2

Ontwerpen!........................................................................................................................................................... 35

11.2.1

een tabel voor een welomschreven probleem ontwerpen ......................................................................... 35

11.2.2

Inzicht hebben in de verschillende weergaven ........................................................................................... 35

11.2.3

juist gegevenstype instellen uitgaande van het probleem .......................................................................... 35

11.2.4

records uniek identificeren dmv primaire sleutel ....................................................................................... 35

11.2.5

veldeigenschappen instellen ....................................................................................................................... 35

11.2.6

begrip index toelichten en toepassen op een veld ...................................................................................... 35

5


Zino Leysen 11.2.7 11.3

4OC

8

onderscheid tussen Null-waarde en veld met lengte nul ............................................................................ 35

relaties tussen tabellen ......................................................................................................................................... 35

11.3.1

redundantie, integriteit tussen gegevens bewaren..................................................................................... 35

11.3.2

relaties tussen tabellen ahv voorbeeld toelichten ...................................................................................... 35

11.3.3

functie en nut van sleutels toelichten bij leggen van relaties ..................................................................... 35

11.4

Bevragen ............................................................................................................................................................... 35

11.4.1

een query maken......................................................................................................................................... 35

11.4.2

gegevens in een tabel sorteren ................................................................................................................... 35

11.4.3

selectiequery maken voor het bevragen van meerdere tabellen................................................................ 37

11.4.4

Jokertekens kunnen gebruiken ................................................................................................................... 37

11.4.5

berekende velden gebruiken ....................................................................................................................... 37

11.4.6

actiequery maken om gegevens toe te voegen/verwijderen ...................................................................... 37

11.4.7

Berekeningen via querys maken ................................................................................................................. 37

6


Zino Leysen

4OC

8

2

Toepassingsprogramma’s

2.1

Modaliteiten exploreren

2.1.1

Vakterminologie Dit wil zeggen dat we het juiste woord op de juiste plaats gebruiken. Zeg niet ‘word maar ‘tekstverwerkingsprogramma’.  Zeg niet ‘excel’ maar ‘rekenblad’

enter

Shift + enter

Weet jij wat een browser is of een presentatietool? Ken het verschil tussen uw besturingssysteem en uw officepakket. “Windows2010” bestaat niet en ook niet “Office7” 2.1.2

scherminfo gebruiken

Sla ik nu in paniek, zoals vele leerkrachten? Of weet ik wat er nu ‘aan de hand’ is? 2.1.3

F1 en uitgebreide help Wat verkiezen we? Ga je voor de ingebouwde helpfunctie van een programma of voor www.google.com?

2.2

algoritmisch denken

2.2.1

problemen => oplossingen deden wij aan de hand van Alice 2.0

2.2.2

oplossingsstrategie Deden wij aan de hand van Utopia ( aardrijkskunde: een stad tekenen )

2.2.3

vorig punt uitwerken op pc neen, wij deden Alice 2.0

2.2.4

foutenanalyse op 1.2.3 NIET UITGEVOERD DIT JAAR!

7


Zino Leysen

4OC

8

8


Zino Leysen

4OC

8

3

Bronnen veilig, gericht en efficiënt exploreren en interpreteren

3.1

Gericht + efficiënt zoeken

3.1.1

een doelgerichte zoekopdracht maken Hoe zoek je zo snel mogelijk     

een foto van een bruin konijn? een presentatie over een bioboerderij? een worddocument over de beurscrash van 1912? een pdf over de biografie van Harry Mulish? Informatie over de ontwikkeling van de elektromotor voor fietsen?

Boleaans zoeken: gebruik maken van operatoren.  And  Or  Not  Near 3.1.2

communicatie communicatie communicatie communicatie

and telefoon or telefoon not telefoon near telefoon

 3.600.000 hits  9.900.000 hits  550.000 hits  3.580.000 hits

Verfijnde zoekopdrachten maken Is het eenvoudig om een bepaalde dataset up-to-date te brengen? Bijv: waterverbruik ( beschikbaar water ) per macroregio na 2007 ( zie aard pag 11 )

3.1.3

verzamellijsten maken van goede sites  werken met favorieten  kennen we Del.ico.us? Een webstekje om al je favorieten te verzamelen!!  Misschien word je wel fan van symbaloo? ( www.symbaloo.com )  Experten werken zelfs met QR-codes ( inkorten van een url via bitly.com )  werken met een linkspagina ( mijn website van een toeristisch item )

3.2

Kritisch met bronnen omgaan

3.2.1

bron, inhoud, ouderdom achterhalen. Geloof niet blindelings wat op het internet staat! Hoe kan je weten dat iets betrouwbaar is? 

Door het te dubbelchecken! o Is het ook op andere bronnen te vinden? o Gebruik eens niet altijd google!!  www.yahoo.com  www.bing.be In de mate van het mogelijke de betrouwbaarheid van de webstek controleren

9


Zino Leysen

4OC o o o

8

Wikipedia controleert zichzelf! Hoge betrouwbaarheid? Dus zie artikel over de nieuwe baas van Wikipedia ( als je het vindt). De extensie van de site .gov is meestal van de overheid zelve Blogs en sites van een huis-tuin-keuken merk zijn dat niet altijd

3.2.2

auteurs-, citaat en portretrecht respecteren. Wist je dat… je het atomium niet mag fotograferen?

3.2.3

bronvermeldingen hanteren Vermeld volgens de BIN-normen je bronnen De literatuurlijst dient minimum de volgende gegevens over een werk te bevatten:    

de initiaal van de voornaam (namen) en naam (namen) van de auteur (auteurs); de titel van het werk; de plaats van uitgave; het jaar van uitgave.

In sommige gevallen kan je kiezen voor een ‘extended’ vermelding       

de initiaal van de voornaam (namen) en de naam (namen) van de auteur (auteurs); de titel van het werk; de hoeveelste druk; de naam (of verkorte naam) van de uitgeverij; de plaats van uitgave; het jaar van uitgave; het aantal bladzijden.

Laureyssens, C., e.a., ’Zakelijke communicatie, een leergang communicatieve vaardigheden’ voor het TSO, Wolters-Noordhoff BV, Groningen, 1999, 304 pp

10


Zino Leysen

4OC

8

11


Zino Leysen

4OC

4

Verwerkte gegevens doelgericht voorstellen

4.1

Basisregels PPT

8

Is het nog wel nodig, nuttig anno 2013 om met powerpoint te werken? 4.1.1

kennis van basisregels De regel van 1-7-7 toepassen! 1 dia bevat 1 idee of gedachte Deze wordt uitgeschreven over maximaal 7 regels Iedere regel bevat maximaal 7 woorden

4.1.2

correct opslaan van multimedia in een PPT Als je in je presentatie een foto, filmpje of geluid via een link wil activeren, zorg er dan ook voor dat deze bronbestanden onder dezelfde map zitten als je naam.pptx Map Presentatie -

naam.pptx filmpje.mov geluid.wav

4.2

Functioneel een ppt opstellen

4.2.1

basisvormgeving maken en gebruiken Een ander opmaakprofiel kunnen kiezen We bewezen deze vaardigheid via onze presentatie Parijs

4.2.2

multimedia efficiĂŤnt aanwenden Daar waar nodig mag een figuur overheersen of geluid bijgevoegd worden

4.2.3

Navigatiestructuren kunnen aanbrengen Werken met de ingebouwde pijltjes van Powerpoint Wij maakten een quick exercise: zie map presentatie: navigeren in powerpoint.pptx

12


Zino Leysen

4OC

8

13


Zino Leysen

4OC

8

14


Zino Leysen

4OC

5

Multimediaal materiaal aanpassen, hanteren en integreren

5.1.1

(tussen)titels, geluid toevoegen

5.1.2

geluidsfragment samenstellen

5.1.3

foto bijsnijden/resolutie/helderheid

5.1.4

gevorderd fotobewerking: histogram, collage, lagen niet voor dit schooljaar! Wegens gebrek aan infrastructuur ( terminal server )

8

15


Zino Leysen

4OC

8

16


Zino Leysen

4OC

8

6

Veilig en functioneel gegevens raadplegen en uitwisselen

6.1

schijfhygiëne

6.1.1

Datastructuur + zinvolle naam Naamgeving kan vooral in mappen met véél bestanden ( meer dan je schermhoogte ) zeer professioneel overkomen! Deze tips komen uit het boek ‘Lifehacking’ van G. Trapani. 

Geef je verslagen van agenda’s, vergaderingen en overlegnota’s een Amerikaanse datering! Eerst het jaar, dan de maand en dan pas de dag 20130527 verslag 4HT parijs Waarom? Zo zullen je files netjes chronologisch geordend staan!

Geef je bestanden/mappen een prefix met nummers als ze volgens belang of inhoud moeten staan 01_tekstverwerking 02_rekenblad .. Tip: als je meer dan 10 mappen of bestanden verwacht zet je de 0 effectief voor de 1!

6.1.2

bestand/map maken, verschuiven, kopiëren.. We vermoeden dat we dat wel kunnen 

6.1.3

overtollige bestanden weg doen Kennen we schijfopkuisprogramma’s? Het meest eenvoudige en doeltreffende is dat van Piriform: CCleaner : prijs: Gratis!

6.1.4

zinvolle snelkoppeling aanmaken Wie werkt met snelkoppelingen in z’n bestanden map en waarom zou je het doen  Dit kan je per aanmeldsessie gerust 20 klikken en dito seconden werk uitsparen!

6.1.5

nut en locatie systeemmappen kennen NIET IN HET KADER VAN WERKEN OP EEN TERMINAL SERVER VAN BELANG

6.1.6

mapopties kennen en instellen WIJ KUNNEN DEZE NIET AANPASSEN

6.1.7

belang van archiveren erkennen deden we al voor trimester 1

17


Zino Leysen 6.1.8

4OC

8

mappen en bestanden bewaren ( ook op www ) Het meest efficiënt en economisch is die dingen die je echt niet wilt missen op 3 plaatsen opslaan ( 2 is te weinig en 4 te veel! ) 1 Harde schijf: (liefst extern en liggend) Voordelen    

betrouwbaar grote opslag vrij snel in eigen beheer

2 Het internet Er zijn haast meer diensten en plaatsen om foto’s en documenten op te slaan, maar ben je er zeker van dat ze nooit gaan plots verdwijnen? Misschien is betalende service ook zekerheid? Meest bekende zijn dropbox, Gdrive, Skydrive, BOX Voordelen  

Los van je woning ( bij brand of tornado of overstroming ) dus recupereerbaar Relatief groot, maar ongeschikt voor filmpjes ( te groot en uploadgrootte is beperkt )

3 een vaste drager ( DVD of fotoboek ) Voordelen  

Staat los van je pc Ongevoelig voor zonnestormen of andere elektromagnetische velden

6.2

Digitale gegevens voorbereiden

6.2.1

nut van comprimeren erkennen comprimeren betekent: bestanden kleiner van omvang maken! Zo kan je eenvoudig 10 bestanden ( word ) van 4 Mb samen persen tot 1 gecomprimeerd bestand van minder dan 10x4 Mb = 40 Mb. Voordelen  De bestanden kunnen eenvoudiger geplaatst worden op een usb-stick  De bestanden ( eigenlijk maar 1 niet meer ) zullen als attachement op je mail sneller geüpload worden  Voor een backupserver is het sneller om te tapen ( streamen ). Opmerkingen

18


Zino Leysen

4OC

8

 Word, excel en andere tekstdocumenten kunnen STERK worden gecomprimeerd ( tot zelfs 70% van hun oorspronkelijke grootte )  Afbeeldingen, muziek en video kunnen vaak niet sterk worden gecomprimeerd ( tot slechts 10% van hun oorspronkelijke grootte ) Opgepast o AVi  mov is reeds een sterke compressie o WAV  Mpeg is reeds een sterke compressie 6.2.2

bestanden en mappen comprimeren In windows is dit kinderspel! Stap 1: selecteer de bestanden Stap 2: klik rechts en kies voor “kopiëren naar”  gecomprimeerde map Ready is kees! 

6.2.3

belang beveiliging erkennen ( wachtwoord, encryptie ) Stomme vragen: Hoe lang is uw wachtwoord? Hoe sterk is uw wachtwoord? Gebruik je voor iedere site/mailbox hetzelfde wachtwoord? Heeft je wachtwoord te maken met je persoonlijk leven? Ooit al van phishing gehoord

6.2.4

bestandsformaten herkennen en indelen avi = jpg= png= ppsx= docx= xlsx= ….

6.2.5

bestanden converteren converteren is een bestand van de ene naar de andere extensie omzetten! Odt  doc Jpg  bmp ….. 19


Zino Leysen

4OC

8

6.3

Gegevens delen via internet

6.3.1

belang netwerk toelichten image your life without shared resources!?

6.3.2

componenten van thuisnetwerk benoemen en functie geven

6.3.3

Netwerkdiensten toelichten

6.3.4

IP-adres kennen en opvragen

6.3.5

functie en doel van HTTP(S) toelichten

6.3.6

kunnen pingen onze infrastructuur laat dit niet toe, wij hebben geen toegang tot het cmd-venster

6.3.7

Bronnen delen via netwerk zoals map en printer

6.3.8

netwerkshare maken

6.3.9

gevolgen van posten van data toelichten

6.4

risico's van een netwerk

6.4.1

malware, spam ... toelichten Tip van Mr Bellinkx: Als je tekst rechtstreeks van het internet selecteert en plak, is er gevaar op “besmetting” van verborgen code, malware en zelfs virussen. Je kan dit eenvoudig voorkomen door deze geselecteerde tekst éérst te plakken in kladblok (notepad). Dit kinderlijk eenvoudig programma is zo dom dat het alle verborgen code ‘kilt’ internet

kladblok

mijn word

wat is adware? Dit is vaak die meegeleverd wordt met gratis soltware dit wel wat tools of andere funcies toevoegt. Tijdens het installeren word je gevraagd de gebruiksvoorwaarden goed te keuren na lezing. ’t Grappige is dat haast niemand dit ooit doet! Zo zou je bij wijze van spreken een virusje of spyware installeren mét goedkeuring! Haha. mooi voorbeeldje zijn de app’s bij je store (android) Wat is malware? Malware is een verzamelnaam voor kwaadaardige en/of schadelijke software. Het woord is een samenvoeging van het Engelse malicious software (kwaadwillende software). 20


Zino Leysen

4OC

8

Wat is spyware? Is de naam voor computerprogramma’s (of delen daarvan) die infomatie vergaren over een computergebruiker en deze doorsturen naar een externe partij. Het doel van spyware is meestal geld verdienen.

6.4.2

maatregelen kunnen treffen om veilig op het net te gaan

ziehier onze top 10 om veilig te surfen (zonder ons paranoïde te gedragen)   

 

   

voor Windows gebruikers is het belangrijk EERST een goed antivirusprogramma te installeren. (Mac tegenwoordig ook, Linux niet) update eerste je besturingssysteem voor je iets anders doet! (Bij aankoop of wekenlange stilstand (na een reis)) klik nooit op mooie knipperende aanbiedingen zoals o u bent de 100.000ste bezoeker o klik hier dit is GEEN grap (yeah right) o Green card for USA : klik here! Installeer een firewall, of activeer deze! ( iedere Windows heeft die ) Open nooit mails met een dubieuze titel of inhoud o Ik ben … en mijn 3 zieke kindjes o Help x aan zijn y o Foto’s met sexy inhoud ( along came the spider! ) Denk na over je wachtwoord ( geen huisdier, namen of data, zeker geen gsm of andere cijfercode ) (systeempje a la Bellinkx?) deel je wachtwoord nooit en schrijf het niet op. Worden we wat nerveus en willen we zekerheid? Dan kan je anoniem surfen, héhé Je kan een linux installeren. Het is een beeeeetje durven maar vééél plezier (demo by Bllinkx) Vertel nooit dat je op reis GAAT. ( dieven geen inspiratie geven! ) Denk na voor je foto’s post, want alles wat je ooit PLAATST, zal haast nooit VERDWIJNEN!

6.5

Online samenwerken aan bestanden

6.5.1

enkele mogelijkheden voor samenwerken opgeven google doc deze manier van samenwerken is de meest eenvoudige weg. Het principe is dat iemand een document aanmaakt, dit deelt met diegene die er mogen schrijven. Zo kan je zelfs in real-time, samen tekst of andere inhoud generen. Is het document af, kan je het eenvoudig ‘opslaan als’ een tekstdocument voor word ofzo.

21


Zino Leysen

4OC

8

G-drive Dit is een online map waarin je super eenvoudig documentjes, foto’s of presentaties kan opslaan en delen. Zelfs bewerken in zekere mate online mogelijk (niet zo sterk als google doc) Alternatieven? Dropbox, Zoho, Windows 365, Skybox,‌

6.5.2

Een bestand online delen voor samenwerken Zie vorige

6.5.3

wijzigingen aanvaarden opmerkingen invoegen niet van toepassing

6.5.4

diverse bewerkingsniveau's kunnen instellen Niet van toepassing

6.5.5

omzetten naar PDF wat is PDF? Portable document format = dit is op zich een formaat van document door ALLE systemen te lezen. (Apple, Microsoft, Linux). Het is als het ware een digitale afdruk van het origineel. Er zal niets verspringen, verschuiven of veranderen als je het op een andere computer/printer afdrukt. Hoe doe je dat?

22


Zino Leysen

4OC

8

23


Zino Leysen

4OC

7

Hard- en software efficiĂŤnt beoordelen in functie van het gebruik

7.1

computerconfiguratie

7.1.1

processor, ram, videokaart, netwerkkaart, .. toelichten

8

N.V.T. 7.1.2

capaciteit, snelheid en toegangssnelheid toelichten N.V.T.

7.1.3

essentiĂŤle onderdelen aanduiden en met naam kunnen noemen N.V.T.

7.1.4

meest geschikte config kunnen kiezen in functie van gebruik N.V.T.

7.2

Software

7.2.1

controleren of soft- en hardware matchen

7.2.2

alternatieven voor gekende software kunnen opsporen Linux demo van Bellinkx

7.2.3

een toepassing zelfstandig ontdekken en gebruiken

24


Zino Leysen

4OC

8

8

EfficiĂŤnt gebruik maken van de mogelijkheden van het besturingssysteem

8.1

gebruikersomgeving

8.1.1

functionaliteiten wijziging ( taal toetsenbord.. ) done

8.1.2

resolutie van scherm instellen done

8.1.3

prestatieverlies van een systeem kunnen toelichten done

8.2

Update's

8.2.1

belang ervan erkennen - manueel kunnen updaten done zie de beĂŤindiging van he besturingsysteem XP!

8.3

Installeren

8.3.1

Gevolgen van installeren v/e programma inschatten Malware-spyware Ps: iedere APP van de Apple is gecheckt, van Android niet!

8.3.2

correct installeren en deĂŻnstalleren NVT

8.3.3

nut van systeemherstel toelichten NVT

8.4

E-computing

8.4.1

Groene ICT kunnen toelichten 5

8.4.2

laptop op laag verbruik kunnen instellen

25


Zino Leysen

4OC

8

26


Zino Leysen

4OC

9

Een document doeltreffend invoeren, structureren en opmaken

9.1

klavier

9.1.1

basisletters beheersen

9.1.2

cijfers en getallen blind invoeren

9.1.3

speciale tekens kunnen vormen

9.1.4

alle common diakritische tekens kunnen maken

9.1.5

180 - 0.5% regel halen!

9.2

opmaak

9.2.1

nut van stijl toelichten Een stijl is een bepaalde set opmaakkenmerken die op geselecteerde tekst in een document kan worden toegepast en waarmee het uiterlijk van het document snel kan worden gewijzigd.

8

Bijvoorbeeld: het opmaakprofiel met als naam 'Kop1' zorgt ervoor dat met één muisklik een hoofdtitel in een document wordt opgemaakt met een bepaald lettertype, met een bepaalde lettergrootte, wordt voorafgegaan door een volgnummer, eventueel onderstreept wordt, enzovoort. Dankzij dit opmaakprofiel kan je elke hoofdtitel in een document met één muisklik op precies dezelfde wijze opmaken.

9.2.2

consistente stijl in een document hanteren en wijzigen deze cursus ( worddocument ) is hiervan het beste bewijs. Wij maken als het ware een pre-GIP 

27


Zino Leysen

4OC

9.2.3

eigen stijl aan sjablonen toevoegen

9.2.4

opmaak uit document kunnen verwijderen

8

Domme tip van Bellinkx: use notepad :-p (if you dare)

9.2.5

verschil tussen alinea en regelruimte kennen en toepassen Alinea is een verzameling van regels van gewoon opéénvolgende zinnen. Regelruimte is de afstand tussen 2 regels. Zie toepassing hieronder: The quick brown fox jumps over the lazy dog

één regel afstand

The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog The quick brown fox jumps over the lazy dog 9.2.6

inspringen op diverse manieren toelichten en toepassen

9.2.7

alinea's bijeenhouden

9.2.8

nummering in niveaus kunnen gebruiken

9.2.9

tabs instellen en gebruiken

Anderhalve regel

28


Zino Leysen

4OC

8

9.3

Objecten

9.3.1

Tabellen invoegen en opmaken

9.3.2

Tabellen als 'frame' gebruiken

9.3.3

Afbeeldingen ordentelijk invoeren

9.3.4

Objecten van andere programma's invoegen ( excel, mindmap )

9.3.5

Objecten absoluut en relatief positioneren

9.3.6

mailings opmaken

9.4

Uitgebreide documenten

9.4.1

Marge en paginastand functioneel instellen 5

9.4.2

Nut van secties kennen, diverse eindes toepassen

9.4.3

Inhoudsopgave laten genereren

9.4.4

Index aanmaken en beheren

9.4.5

voetnoten en eindnoten invoegen en beheren

9.4.6

een paginanummering invoegen Marnix leerde ons:

5

5

5

5

 Dubbelklikken op onderkant pagina  Kiezen voor paginanummer invoegen  Kies je eigen stijl 

8.4.7 kolommen gebruiken in een tekst

5

8.4.8 Kop en voetteksten instellen en gebruiken

5

8.4.9 Spel en gramcheck doelgericht toepassen

5

8.4.10 Een eigen sjabloon maken

29


Zino Leysen

4OC

8

30


Zino Leysen

4OC

10

Een rekenblad doelgericht gebruiken

10.1

werkmap

10.1.1

structuurelementen van een rekenblad kennen en gebruiken

10.1.2

getal en tekst invoeren en wijzigen Lenka wou tekst onder elkaar krijgen

 celeigenschappen

10.1.3

Structuurelementen vlot hanteren

10.1.4

vlot doorvoeren van gegevens ( = vulgreep ! )

10.1.5

werkbladen functioneel opmaken

10.1.6

getalnotatie van een cel instellen Tip van Bellinkx: als je één of meerdere cel wil verbergen

8

Via opmaak de inhoud van een cel verbergen Sommige cellen in een ingewikkeld Excel werkblad bevatten formules, die nodig zijn voor tussenberekeningen. Die mogen eigenlijk niet zichtbaar zijn, niet op papier en ook (voor de gewone gebruiker) niet op het scherm. Een cel verbergen is in dit geval geen oplossing want dan wordt de gehele cel verborgen en werkt de formule niet meer. Dit kun je oplossen via het wijzigen van de opmaak. Selecteer de cel die je wilt verbergen. Ga naar Opmaak en selecteer Celeigenschappen. Ga naar de tab Getal. Klik in de categorielijst op de optie Aangepast. Noteer in het invoervak TYPE drie punt-komma’s achter elkaar (;;;). Sluit het venster met OK. In de geselecteerde cel kun je nu de tekst of formule plaatsen. Deze inhoud is wel zichtbaar in de formulebalk maar niet in de cel zelf. 31


Zino Leysen

4OC

8

Met Excel kunt u de inhoud van een bepaalde cel verbergen. Hoe u dat doet vertellen we in deze tip. Om de inhoud van een cel te verbergen doet u het volgende: -Selecteer de cel. -Klik het kleine pijltje naar beneden bij Opmaak in het lint (zie afbeelding). -In het menu dat verschijnt, kiest u vervolgens voor Cellen opmaken.

-In het dialoogvenster dat volgt, onder het tabblad Getal, selecteert u in de linker kolom Aangepast.

32


Zino Leysen

4OC

8

-Maak het tekstveld onder Type leeg. -Typ ;;; (3 puntkomma’s)

-Bevestig met OK. De inhoud van de cel is wordt verborgen!

9.1.7 verschil celinhoud en resultaat toelichten 9.1.8 sorteren van data

5

5

9.1.9 werkbladen en cellen beveiligen

5

33


Zino Leysen

4OC

10.2

Formules

10.2.1

correct een formule opstellen, invoeren en kopiĂŤren

10.2.2

Adresseringen toelichten en toepassen!

10.2.3

basisfuncties toevoegen aan formules

10.2.4

functies opstellen en toepassen

10.2.5

zoekfunctie toepassen

10.2.6

datumfuncties aanpassen

10.2.7

enkele eenvoudige tekstfuncties toepassen

10.2.8

voorwaardelijke opmaak instellen

10.3

Grafieken

10.3.1

paginainstelling aanpassen bij afdruk

10.3.2

juiste grafieken opmaken voor data te visualiseren

10.3.3

zie hierboven

10.3.4

grafiek aanpassen en opmaken

8

Aparte opmaakset

10.3.5

Titels blokkeren in werkblad

34


Zino Leysen

4OC

8

11

Inzichtelijk en functioneel een gegevensbank gebruiken

11.1

Maatschappelijke impact

11.1.1

Begrip gegevensbank toelichten

11.1.2

basisopbouw van een databank toelichten

11.1.3

maatschappelijke impact van het gebruik van databanken aangeven

11.1.4

Bewust met gevoelige data omgaan

11.2

Ontwerpen!

11.2.1

een tabel voor een welomschreven probleem ontwerpen

11.2.2

Inzicht hebben in de verschillende weergaven

11.2.3

juist gegevenstype instellen uitgaande van het probleem

11.2.4

records uniek identificeren dmv primaire sleutel

11.2.5

veldeigenschappen instellen

11.2.6

begrip index toelichten en toepassen op een veld

11.2.7

onderscheid tussen Null-waarde en veld met lengte nul

11.3

relaties tussen tabellen

11.3.1

redundantie, integriteit tussen gegevens bewaren

11.3.2

relaties tussen tabellen ahv voorbeeld toelichten

11.3.3

functie en nut van sleutels toelichten bij leggen van relaties

11.4

Bevragen

11.4.1

een query maken

11.4.2

gegevens in een tabel sorteren Dankzij Paulien weten wij nu hoe we slecht X aantal records van een query moeten laten zien! ( Opgave fiche 4 nr 5 )

35


Zino Leysen

4OC

8

Dankzij Jordan weten wij nu dat je ook tijden kan laten selecteren tussen een “timewindow” Zie Fiche 5 nr 5

36


Zino Leysen

4OC

11.4.3

selectiequery maken voor het bevragen van meerdere tabellen

11.4.4

Jokertekens kunnen gebruiken

11.4.5

berekende velden gebruiken

11.4.6

actiequery maken om gegevens toe te voegen/verwijderen

11.4.7

Berekeningen via querys maken

8

37

Mijn cursus  

dit is de afgewerkte versie van mijn eerder geuploade versie van mijn cursus

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you