Page 1

Европейски фонд за регионално развитие Кохезионен фонд

2012

СОФИЙСКO МЕТРО

ОП “ТРАНСПОРТ” П Р О Е К Т З А РА З Ш И Р Е Н И Е Н А М Е Т Р ОТО В С О Ф И Я

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД


УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ГРАД СОФИЯ Метрото в София е най-големият инфраструктурен обект в столицата. През последните години, след включването на проекта за неговото разширение в ОП „Транспорт”, се реализира мащабно строителство по удължаване на първата и изграждането на втората му линия. Подготвиха се и се защитиха пред Европейската комисия документациите за кандидатстване за финансиране на два от етапите на този голям проект – втората линия на метрото „ж.к. Обеля – ж.к. Надежда – Централна ж.п. гара – пл. Св. Неделя – НДК – бул. Черни връх” с дължина 11 км и 11 метростанции и разширението на първата линия – от ж.к. „Младост I” през ж.к. „Младост III” до бул. „Цариградско шосе”. Демонстрираният значителен административен капацитет и изграденият авторитет на проекта, от страна на Бенефициента „Метрополитен” ЕАД, позволиха да се кандидатства за финансиране от Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. и с неговия ЕТАП III, включващ трасетата: „Бул. Цариградско шосе – Летище” и „ж.к. Младост I – Бизнес парк в ж.к. Младост IV”. С финансиране от ОП „Транспорт” също се подготвя и проектът за третия метродиаметър, който е предложен за включване в оперативните програми за периода 2014-2020 г. Изпълнението на тези мащабни разширения на метрото не можеше да стане без преобладаващото финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз. Делът на това финансиране за първия етап на проекта възлиза на 157 млн. евро, а за втория – 200 млн. евро, а общинското съфинансиране съответно – 25% и 20% в т.ч., чрез нисколихвен заем от Европейската инвестиционна банка. Използваме случая да изкажем своята благодарност към представителите на Европейската комисия и на всички държавни и общински институции за съдействието при реализирането на новата линия на метрото в София. Следва особено да отличим работата на проектантите, строителите, надзорниците и специалистите от „Метрополитен” ЕАД при изграждането на този сложен и важен за града обект. В резултат на тази професионална работа, Проектът за Софийското метро основателно се посочва, от редица представители на европейските и нашите институции, като един от най-успешните проекти, изпълнявани по оперативните програми. Поздравяваме жителите и гостите на столицата със завършването на втората линия на нашето метро – важен етап от благоустрояването, модернизирането на обществения транспорт, подобряването на трафика и на екологичната обстановка в града. Ръководител на Управляващия орган на ОП ”Транспорт” и министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски

Кмет на Столична община Йорданка Фандъкова


ст.н.с. д-р инж. Стоян Братоев СОФИЯ, 2012

МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД


Световната практика показва, че за бързото и ефективно обслужване на големите пътнически потоци и облекчаване на трафика в милионните градове е необходимо ускореното развитие на скоростен извънуличен масов градски транспорт с голяма превозна способност. Метрото, с големия си капацитет от над 50 хил. пътници в час, оборудването със средства за осигуряване на безопасно и безконфликтно движение при скорост от 80 км/ч, е най-разпространеният представител на този вид транспорт. Изхождайки от тези предимства по най-натоварените с пътници направления на София се изгражда метро.


ОП „ТРАНСПОРТ“ Проект за разширение на метрото в София

Управляващ орган – Дирекция „Координация на проекти и програми“ в Министерството на транспорта, ИЛИЯНЦИтехнологии и съобщенията. информационните

ЛОМСКО ШОСЕ

ИЛИЯНСКО Финансиране наШОСЕ отделните етапи - Европейски фонд за

БЕЛИ ДУНАВ

P

ОБЕЛЯ

НАДЕЖДА ХАН КУБРАТ

МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ

регионално СВОБОДА развитие и Кохезионен фонд на Европейския съюз с ЛЕВ местно съфинансиране, в т.ч. заем от Европейската ТОЛСТОЙ

ВЛАДИМИР ВАЗОВ

БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ

КНЯГИНЯ

инвестиционна банка. МАРИЯ

СУХАТА РЕКА

ЛУИЗА СЛИВНИЦА

Бенефициент – Столична община – „Метрополитен“ ЕАД. Централн ж.п. гара ХАДЖИ ДИМИТЪР

ЦЕНТРАЛНА Ж.П. ГАРА

ЛЮЛИН

Реализация на етапи - 2009 - 2014 г.

ЗАПАДЕН ПАРК

P

ВАРДАР

МАДРИД КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ

ЛЪВОВ МОСТ

ОПЪЛЧЕНСКА

Гара Подуяне

ШИПКА СЕРДИКА

СИТНЯКОВО

СЕРДИКА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

Гара Сирненски

ХРИСТО СМИРНЕНСКИ СЛАТИНА

ОРЛОВ МОСТ

ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД СТАДИОН ВАСИЛ ЛЕВСКИ

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА МЕТРОТО В СОФИЯ ВИТОША

ЦАР БОРИС III

АВИЯ

ГРАФ ИГНАТИЕВ НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА

ПЛОЩАД НА АВИАЦИЯТА

ФР. ЖОЛИО КЮРИ

Г. М. ДИМИТРОВ

1. Общи сведения за Генералната схема за развитие на линиите на метрото в София

КЮСТЕНДИЛ

БЪЛГАРИЯ

ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ

МУСАГЕНИЦА

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

МЛАДОСТ I

МЛ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

P

ДЖЕЙМС БАУЧЕР

През последните десетилетия значително нарастна броя на автомобилите и населението в столицата. Построиха се големи жилищни комплекси, значително отдалечени от центъра. В резултат на СИМЕОНОВСКО СРЕБЪРНА СТУДЕНТСКИ БРАТЯ БЪКСТОН това всеки ден от периферията към центъра на града сеШОСЕ формират големи пътнически потоци, които ГРАД достигат почти 30 хил. пътници в час с прогноза за нарастване до 38 хил. пътници в час. По основните направления те многократно превишават превозната способност на наземния транспорт. Поради ЧЕРНИ ВРЪХ това и поради изчерпаната пропускателна способност на голяма част от исторически формираната улична мрежа, пътуванията с него в пиковите часове продължават над 40 - 60 минути. На много места станаха ежедневие продължителните задръствания, а замърсяването на въздуха е значително над допустимите санитарни норми. За трайно облекчаване на трафика, намаляване замърсяването на въздуха и осигуряване на мощен и бърз извънуличен масов градски транспорт по най-натоварените направления в столицата се строи метро.

МЛАДОС

ТОДОР КАБЛЕШКОВ

АЛЕКСАНДЪР ПУШКИН

АЛЕКСАН

МЛАДОС

Лифт Симеоново


Строителството на метрото в София се извършва по одобрена Генерална схема за развитие на линиите. Съгласно тази схема то трябва да има три диаметрално разположени линии по направленията: Линия 1 – "ж.к. Люлин - ЦГЧ - ж.к. Младост”; Линия 2 – “ж.к. Обеля - ЦГЧ - кв. Лозенец”; Линия 3 – “ж.к. Левски - ЦГЧ - ж.к. Овча купел”. Линиите се пресичат две по две съответно на пл. Св. Неделя, СУ ”Св. Кл. Охридски” и НДК, образувайки своеобразен триъгълник в ЦГЧ. В резултат на това за достигане от станция на една от линиите, на която и да е станция от другите две, ще е необходима само една смяна на влака. За обслужване на по-голяма част от територията на града в периферните му участъци са предвидени отклонения с обособяване на по 2 маршрута на всяка от линиите. Основните градоустройствени и технически параметри на метрото в София са: • Обща дължина на линиите съгласно Генералната схема за тяхното развитие - 63 км с 65 метростанции, а заедно с всичките предвидени отклонения - над 80 км и 84 метростанции; • Средно разстояние между станциите – 1100 м (Линия 1 и 2), 900 м (Линия 3); • Максимална превозна способност в едно направление – 50 хил. пътн./час; • Прогнозно максимално натоварване на линиите - 38 хил. пътн./час; • Минимално допустим интервал на движение - 1,5 мин.; • Максимална скорост на движение по трасето - 80 км/ч; • Брой превозвани пътници в ден след изграждането на линиите от Генералната схема 1,1 млн. пътн./ден.

Генерална схема за развитие на линиите на метрото в София


2. Схема на отделните участъци на метрото в София и срокове на тяхното изпълнение Строителството на първия участък от метрото в София започва от западната част на Линия 1 от ж.к. Люлин (МС „Сливница”) до бул. „К. Величков“ (МС „К. Величков”). Участъкът с дължина 6,4 км с 5 метростанции е започнат през 1979 г. и завършва на 28.І.1998 г. На 17.ІХ.1999 г. е завършена МС „Опълченска“, на 31.Х. 2000 г. - МС „Сердика“ (на пл. „Св. Неделя“), а на 20.ІV.2003 г. - МС „Обеля“ в едноименния жилищен комплекс. С това завършва западният радиус на Линия 1 „ж.к. Обеля - ж.к. Люлин - пл. Св. Неделя“ с обща дължина 10 км и 8 метростанции и превозване на около 78 хил. пътн. дневно.

Схема на отделните участъци от реализацията на метрото в София с посочени периоди на строителството През 2005 г. започва строителството на източния радиус на Линия 1 от пл. „Св. Неделя“ (МС „Сердика“) до ж.к. „Младост І“ (МС „Младост І”), което завършва на 08.ІХ.2009 г. От тази дата общата дължина на линията става 18 км с 14 метростанции, а средният брой превозвани пътници възлиза на 170 хил. пътн. дневно. От 2009 г. след включване в приоритетни оси 1 и 3 на ОП „Транспорт“ с преобладаващо финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз и местно съфинансиране на етапи е започнато изпълнението на „Проект за разширение на метрото в София”, както следва: • Първият етап от това мащабно строителство включва трасето „Надлез

Надежда - Централна ж.п. гара - пл. „Св. Неделя“ - НДК - бул. „Черни връх” с дължина 6,4 км и 7 метростанции. • През 2010 г. е започнато строителство на втория етап от проекта, който се състои от два лота: Лот 1 – включващ трасето „ж.к. Обеля - ж.к. Надежда


- Надлез Надежда” с дължина 4,2 км и 4 метростанции, доставка на 12 влака и разширение на депото за обслужване на подвижния състав от новите участъци; Лот 2 - включващ трасето „ж.к. Младост І - ж.к. Младост ІІІ - бул. Цариградско шосе” с дължина 2,2 км и 2 метростанции и доставка на 6 влака. Общата дължина на участъците от двата етапа, които приключват през месец септември 2012 г. възлиза на 13 км с 13 метростанции, с което общата дължина на линиите ще достигне 31 км с 27 метростанции и почти 350 хил. превозвани пътници дневно. • От есента на 2012 г. и началото на 2013 г. започва изграждането на Етап ІІІ от проекта, включващ

два лота: Лот 1 – „Бул. Цариградско шосе - ж.к. Дружба - Летище” с дължина 5 км и 4 метростанции; Лот 2 - „ж.к. Младост І - Бизнес парк в ж.к. Младост ІV” с дължина 2,7 км и 3 метростанции. Срокът за завършване на участъците е краят на 2014 г.

График за нарастване на линиите на метрото в София

През 2011 г. с финансиране от приоритетна ос „Техническа помощ” на ОП „Транспорт” е започната подготовката на проекта за третата линия на метрото в София ж.к. „Левски“ - кв. „Герена“ - Орлов мост - НДК - бул. „България“ Красно село - ж.к. „Овча Купел”. Тя ще има надземни участъци с дължина 9 км и 7 км подземно трасе с общо 19 метростанции. Линията е предложена за включване в ОП „Транспорт” през програмния период 2014 - 2020 г.

[Км]

Линия 1

39

Линия 2 и разширение Линия 1

3,4 км/годишно (2009 - 2012) - ОП “Транспорт” 31

1,7 км/годишно (2005 - 2009) 18

Финансиране ОП “Транспорт” и местно (СО, заем ЕИБ)

0,4 км/годишно (1979 - 2003) 10

Финансиране местно (СО и ДБ) и заем JBIC

8

На основата на Генералната схема за развитие на линиите, постъпилите предложения от обществените обсъждания при одобрението на трасето на Линия 3 през 2011 г. и изготвения транспортен модел за перспективното нарастване на пътническите потоци съгласно потенциалите от предвижданията на Общия устройствен план на града, е разработено предложение за далекоперспективна схема за развитие на метрото в София. С образуваната Х-образна структура на линиите и вследствие на отклоненията в периферните им части се осигурява обслужване с метрото на големите жилищни комплекси и над 70% от пътниците в града.

Финансиране - СО и ДБ 1979

1998

2003

2009

2013 [Год.]

МЕТРОПОЛИТЕН СОФИЯ Далекоперспективна схема ИЛИЯНЦИ

ЛОМСКО ШОСЕ

БЕЛИ ДУНАВ

ИЛИЯНСКО ШОСЕ

P

ОБЕЛЯ

НАДЕЖДА

СВОБОДА

ХАН КУБРАТ

Гара Обеля (проект)

ВЛАДИМИР ВАЗОВ

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ

КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА

ДЕПО ОБЕЛЯ

БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ

СУХАТА РЕКА

СЛИВНИЦА Централн ж.п. гара

ХАДЖИ ДИМИТЪР

ЦЕНТРАЛНА Ж.П. ГАРА ЛЮЛИН

ЗАПАДЕН ПАРК

ДОБРИНОВА СКАЛА

ДЕПО ВРАЖДЕБНА (проект)

P

ВАРДАР

АЕРОГАРА СОФИЯ

МАДРИД КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ

ЛЪВОВ МОСТ

ОПЪЛЧЕНСКА

Гара Подуяне

ШИПКА СЕРДИКА

СИТНЯКОВО

СЕРДИКА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

Гара Овча купел (стр.)

ОВЧА КУПЕЛ 2 ВИТОША

ХРИСТО СМИРНЕНСКИ ХРИСТОФОР КОЛУМБ СЛАТИНА

ОРЛОВ МОСТ

ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКЪЛН

Гара Сирненски

ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД СТАДИОН ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПЛОЩАД НА АВИАЦИЯТА

ГРАФ ИГНАТИЕВ НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА

ФР. ЖОЛИО КЮРИ

Гара (стр.)

ИСКЪРСКО ШОСЕ Г. М. ДИМИТРОВ МУСАГЕНИЦА

ЦАР БОРИС III

КЮСТЕНДИЛ

БЪЛГАРИЯ

ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ

ДРУЖБА

МЛАДОСТ I

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

СЛАВИЯ ОВЧА МОНТЕВИДЕО КУПЕЛ 1

МЛАДОСТ III

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

P

ДЖЕЙМС БАУЧЕР МЛАДОСТ II

ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ

P

ТОДОР КАБЛЕШКОВ

СРЕБЪРНА БРАТЯ БЪКСТОН НИКОЛА ПЕТКОВ

СИМЕОНОВСКО ШОСЕ

СТУДЕНТСКИ ГРАД

АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ

АЛЕКСАНДЪР ПУШКИН МЛАДОСТ IV ЧЕРНИ ВРЪХ

Лифт Симеоново

Предложение за далекоперспективна схема за развитие на линиите на метрото в София, базирана на Х-образната структура на линиите. 

Действащи участъци Участъци в строителство 2012 - 2015 г. Участъци от бъдещи разширения Станция в експлоатация Бъдеща станция Трансферни станции


3. Участък от Линия 1 в експлоатация до 2009 г. Строителството на първата линия от „ж.к. Обеля - пл. Св. Неделя - ж.к. Младост І” с обща дължина 18 км и 14 метростанции е извършвано и въвеждано в експлоатация на няколко етапа. Първият етап включва западния радиус на линията „ж.к. Обеля - ж.к. Люлин - пл. Св. Неделя”(МС "Обеля" - МС "Сердика"). Източният радиус на линията условно е разделен на два подучастъка: „пл. Св. Неделя - Стадион В. Левски” и „Стадион В. Левски - ж.к. Младост І”.

А/ Западен радиус на Линия 1 - „ж.к. Обеля - ж.к. Люлин” - пл. Св. Неделя” Дължина 10 км с 8 метростанции, в т.ч. подземни 9,2 км с 7 метростанции и открити 0,8 км с 1 метростанция. Строителство по участъци 1979 2003 г.

Схема на участъка от Линия 1 в експлоатация до месец IХ.2012 г. Вход в МС „Сердика” на пл. „Св. Неделя“ Общ изглед от перона на МС „Сердика” (арх. Кр. Андреев) Пускане в експлоатация - 31.Х.2000 г.


 Общ изглед от перона на МС ”Константин Величков” (арх. Сл. Гълъбов) Пускане в експлоатация - 28.I.1998 г.Общ изглед от перона на МС ”Опълченска” (арх. И. Станишев, Кр. Андреев) Пускане в експлоатация - 17.IХ.1999 г.

Б/ Източен радиус на Линия 1 – „пл. Св. Неделя - кв. Изток ж.к. Младост І”. Дължина 8 км с 6 метростанции, в т.ч. подземни 6,3 км с 5 метростанции и открити 1,7 км с 1 метростанция. Строителство 2005 - 2009 г.МС ”Стадион В. Левски”Скулптурна фигура на Св. Климент Охридски

 

МС ”Стадион В. Левски”Вход и тунелна връзка с подвижни тротоари между станцията и Орлов мост.


МС ”Стадион В. Левски”- Пътнически перон (арх. Кр. Андреев) Пускане в експлоатация 08.IХ.2009 г.  Строителство на МС ”Стадион В. Левски” 2006-2009 г. 

Общ изглед от перона на МС ”Стадион В. Левски” (арх. Д. Мушев, арх. Кр. Андреев) Пускане в експлоатация 08.IХ.2009 г. 

Изглед от фасадата на надземната МС ”Мусагеница” (арх. Елена Пактиавал, арх. Фарид Пактиавал). Пускане в експлоатация – 08.V.2009 г. 
Изглед от перона на МС ”Ф. Жолио Кюри” (арх. П. Попдимитров). Пускане в експлоатация - 08.V.2009 г.Касова зала на входен вестибюл на МС ”Младост I”. Пускане в експлоатация – 08.V.2009 г.Общ изглед от перона на МС ”Младост I”. Пускане в експлоатация – 08.V.2009 г. (арх. Елена Пактиавал, арх. Фарид Пактиавал)Общ вид на механизирания щит за строителство на еднопътните тунели с диаметър 6м между пл. „Св. Неделя“ и „Стадион В. Левски“


ІІ. ОП "ТРАНСПОРТ" Проект за разширение на метрото в София

ИЛИЯНЦИ

ЛОМСКО ШОСЕ

БЕЛИ ДУНАВ

P

ОБЕЛЯ

НАДЕЖДА ХАН КУБРАТ

МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ

СЛИВНИЦА

ЛЮЛИН

ЗАПАДЕН ПАРК ВАРДАР КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ ОПЪЛЧЕНСКА

От 2009 г. след включване в ОП "Транспорт", чрез преобладаИЛИЯНСКО ШОСЕ ващо финансиране от Европейския фонд за регионално развитиеСВОБОДА (ЕФРР) и Кохезионния фонд (КФ) на Европейския съюз с местно съфинансиране, е започнато изпълнението на мащабен ВЛАДИМИР ЛЕВ ТОЛСТОЙ ВАЗОВ „Проект за разширение на метрото в София”. КНЯГИНЯ МАРИЯ СУХАТА РЕКА Той включва изграждане на Линия 2 и значително разширение ЛУИЗА на Линия 1 на Софийското метро. Централн ж.п. гара ХАДЖИ ЦЕНТРАЛНА Ж.П. дължина ГАРА ДИМИТЪР от двата етапа, Общата на участъците P които приключват през месец септември 2012 г., възлиза на МАДРИД 13 км сЛЪВОВ 13 метростанции. С това общатаГарадължина на линиите МОСТ Подуяне Гара Сирненски на метрото от есента на годината възлиза на ШИПКА ХРИСТО СМИРНЕНСКИ СЕРДИКА СИТНЯКОВО 31 км СЕРДИКА с 27 метростанции и прогнозен брой превозвани СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СЛАТИНА СВ. КЛИМЕНТ пътници почти 350 хил. пътн. дневно.

БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ

ОХРИДСКИ

ОРЛОВ МОСТ

ЦАР БОРИС III

КЮСТЕНДИЛ

ЛЕКСАНДЪР УШКИН

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ПЛОЩАД НА АВИАЦИЯТА

ГРАФ ИГНАТИЕВ НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА

ФР. ЖОЛИО КЮРИ

ЕТАП І Централен участък от линия 2 „НАДЛЕЗ НАДЕЖДА - ЦЕНТРАЛНА Ж.П. ГАРА P ПЛ. СВ. НЕДЕЛЯ - НДК - БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ” (строителство 2009 - IX.2012 г.) ВИТОША

ИЯ

ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД СТАДИОН ВАСИЛ ЛЕВСКИ

БЪЛГАРИЯ

ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ

Г. М. ДИМИТРОВ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

МУСАГЕНИЦА МЛАДОСТ I

МЛА

ДЖЕЙМС БАУЧЕР

МЛАДОСТ I

ТОДОР КАБЛЕШКОВ

СРЕБЪРНА БРАТЯ БЪКСТОН

СИМЕОНОВСКО ШОСЕ

СТУДЕНТСКИ ГРАД

Първият етап от проекта за разширение на метрото в София, финансиран от ОП "Транспорт”, включва трасето „Надлез Надежда - Централна ж.п. гара - пл. Св. Неделя - НДК - бул. Черни връх” с дължина 6,4 км и 7 метростанции. ЧЕРНИ ВРЪХ Финансирането на етапа се извършва по приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари” на ОП "Транспорт" от ЕФРР. Безвъзмездната финансова помощ от ЕФРР възлиза на 157 млн. евро, финансирането от Националния фонд е 15%, а съфинансирането от Столична община е 25% от стойността на етапа. Апликационната форма за кандидатстване Лифт за финансиране заедно с анализ „Ползи и разходи” са одобрени от Европейската комисия през 2009 г. Симеоново Строителството на участъка започва през пролетта на 2009 г. и завършва на 31.VІІІ.2012 г. То включва изграждане на конструкциите на тунелите и метростанциите, архитектурно оформление на станциите, реконструкции и възстановяване на засегнатата градска инженерна инфраструктура, доставка и монтаж на оборудването на системите за управление и функциониране на метрото, в т.ч. 3 системи за транспортна автоматика и безопасност, 3 диспечерски системи, комуникационни системи, санитарно-технически системи и други, т.е. пълен инженеринг.

АЛЕКСАНДЪ

МЛАДОСТ IV


Предвид сложните геоложки и хидрогеоложки условия по трасето и преминаването под съществуващи съоръжения, в т.ч. под действащите тунели на Линия 1, под подлези, „Лъвов мост“, изискването да не се спира изцяло движението около строителните площадки и други са наложили за изграждането на тунелите и метростанциите да се прилагат сложни конструктивни и технологични решения, някои от които уникални.

АД

I

Разполагане на трасето на Етап I в градската планировка.

Ъ

V

Надлъжен разрез и геоложки профил на трасето от Етап I на проекта.


Тунелите в участъка „Надлез Надежда - бул. Патриарх Евтимий” с дължина 3,8 км и 4 метростанции са двупътни с вътрешен диаметър 8,43 м, изпълнени със специално произведена за условията на метрото в София тунелопробивна машина (херметизиран хидрощит) на немската фирма „Херенкнехт”. В предната част на тунелната машина (щита) се разработват почвите, постъпващи в херметизирана забойна камера, откъдето се транспортират по транспортна лента до стартовата шахта на Надлез Надежда. На 9 м от забоя, в задната част на щита, със специални стоманобетонни сегменти се монтират пръстените на тунелната конструкция, а те, наредени по дължината на тунела, образуват общата тунелна тръба на двупътния тунел.База за производство на стоманобетонни сегменти за конструкцията на двупътния тунелНапречен разрез на двупътния тунел, изграден по щитов метод.
Технологична схема при строителството на двупътния тунел с механизираната тунелопробивна машина.Общ вид от тунелопробивния щитов комплекс с общо тегло 1600 тона при приемането му в завода производител в Германия.
Преминаване на щитовия тунелопробивен комплекс през изградените части от конструкциите на МС ”Лъвов мост” и МС ”Кн. Мария Луиза”Навлизане на щита в изходната шахта на бул. „Витоша“Общ вид от готовия двупътен тунел.

Тунелите в участъка бул. „Арсеналски“ - бул. „Дж. Баучер“ с широчина 9,0 м са изпълнени по "Нов австрийски тунелен метод” (НАТМ). Строителството е извършвано с отстъп - първо сводовата част, а на определено разстояние от забоя - долната част, наричана щрос. Тунелите между НДК и музея „Земята и хората” на бул. „Черни връх“ - по открит способ.Схема на етапното изграждане на тунела под бул. „Черни връх“ по НАТМ


 Изграждане на първичната облицовка на тунелната конструкция с армиран торкретРазработване и укрепване на горната част (калота) от сечението на тунела

 Монтаж на хидроизолация от ПВЦ фолио преди бетонирането на вторичната облицовка на тунелната конструкция 

Общ вид от готовия тунел, изграден по НАТМИнспекция на обекта от г-жа Данута Хубнер - председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент и кмета на гр. София - 31.03.2011 г.

Метростанциите в участъка са с различни конструктивни решения, а за строителството им, съобразно конкретните условия на строителство, са прилагани разнообразни методи. Метростанциите „Кн. Мария Луиза”, „Централна ж.п. гара” и северната част от станция „Лъвов мост” и част от тунелите до станции „НДК” и „Европейски съюз” са построени по траншеен (Милански) метод. Метростанции „НДК” и „Европейски съюз” са построени по открит способ в укрепени котловани.


(а)

(б) 

Схема на конструкцията на МС ”Кн. Мария Луиза” (а) с етапи на изграждане на носещата конструкция на станцията преди преминаването на тунелната машина за строителството на тунелите през нея (б).


Изпълнение на покривната плоча на МС ”Княгиня Мария Луиза" Входен вестибюл в МС „Кн. Мария Луиза“Входен вестибюл в МС „Кн. Мария Луиза“Общ изглед от готовия перон на МС „Кн. Мария Луиза“ (арх. Сибел Япаджъ) Пуск IХ.2012г.
Местоположение на МС "Централна ж.п.гара" в предгаровия площадПлан, надлъжен и напречен разрез от конструкцията на МС „Централна ж.п. гара“


 Архитектурно оформление на перона на МС ”Централна ж.п. гара” 

Входен вестибюл в МС „Централна ж.п. гара“

Общ изглед от перона на МС „Централна ж.п. гара“ (арх. Сибел Япаджъ) 


План на конструкцията на МС „Лъвов мост“ Строителство на МС „Лъвов мост“Пешеходен тунел под „Лъвов мост“ за връзка на станцията с южните тротоари на булевард „Сливница“Инспекция на еврокомисаря Дирк Анер и кмета на Столична община на строителната площадка на МС „Лъвов мост“ 14.V.2011 г.Общ вид от конструкцията на МС „Лъвов мост“ при започване на архитектурното оформление на станцията


Архитектурно оформление на перона на МС „Лъвов мост“ (арх. Сибел Япаджъ)


С оглед съхранение на разкритите ценни археологически находки на мястото на разкриване, сводовият перонен участък на метростанция „Сердика” на пл. „Св. Неделя“ е изграден по модифициран НАТМ. Разработването на почвите и изграждането на конструкцията на станцията е извършвано на 5 етапа в сложни геоложки и хидрогеоложки условия на дълбочина до 22 - 24 м. Разкритите археологически находки над станцията са защитени с носеща конструкция, разположена под пътното платно на бул. „Кн. М. Луиза“. Тя включва дълги шлицови стени и наредени една до друга предварително напрегнати стоманобетонни греди.Пресичане на Линия 1 и Линия 2 на метрото в София на пл. „Св. Неделя“Надлъжен разрез и напречно сечение на конструкцията на МС ”Сердика” и Античния комплекс над нея


Схема на изпълнение на отделните части от конструкцията на МС „Сердика“ Работна шахта и пиедритни галерии при строителството на МС „Сердика“Изпълнение на първичната облицовка на конструкцията на МС „Сердика“Разработване на средния участък от сводовата част на МС „Сердика“ (калотен участък)


Проект за Античен комплекс „Сердика“ в района на МС „Сердика“ и Ларгото 

 Археологически находки, разкрити над перона на МС „Сердика“

Антична мозайка, разкрита и запазена над перона на МС „Сердика“ 

 Инспекция на строителството на МС „Сердика“ и на археологическите разкопки от Античния комплекс над нея от Председателя на ЕК г-н Ж. М. Барозу Х.2011 г.
Изпълнение на архитектурното оформление на МС „Сердика“

Общ вид от изградената конструкция на МС „Сердика“ преди изпълнението на архитектурните работи 

Изглед от перона на МС „Сердика“ (арх. Кр. Андреев) 
145

Местоположение на МС ”НДК”

1730

25 90

195

367.5

95

510

730

95Схема на носещата конструкция на перона на МС ”НДК” 

Строителство на северния вестибюл МС ”НДК”
Общ от перона на МС ”НДК” (арх. Елена и Фарид Пактиавал)Входен вестибюл в МС ”НДК”

Общ изглед от перона на МС ”НДК” (арх. Елена и Фарид Пактиавал) 


ИЛИЯНЦИ

ЛОМСКО ШОСЕБЕЛИ ДУНАВ

ИЛИЯНСКО ШОСЕ Местоположение на МС “Европейски съюз“

P

ОБЕЛЯ

НАДЕЖДА

СВОБОДА

ХАН КУБРАТ

ВЛАДИМИР ВАЗОВ

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ

КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА

БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ

СУХАТА РЕКА

СЛИВНИЦА Централн ж.п. гара

ХАДЖИ ДИМИТЪР

ЦЕНТРАЛНА Ж.П. ГАРА ЛЮЛИН

ЗАПАДЕН ПАРК

ОВА А

P

ВАРДАР

МАДРИД КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ

ЛЪВОВ МОСТ

ОПЪЛЧЕНСКА

Гара Подуяне

ШИПКА СЕРДИКА

СИТНЯКОВО

СЕРДИКА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

ВИТОША

ЦАР БОРИС III

КЮСТЕНДИЛ

БЪЛГАРИЯ

СЛАВИЯ

ПЕНЧО  СЛАВЕЙКОВ

ХРИСТО СМИРНЕНСКИ СЛАТИНА

ОРЛОВ МОСТ

ЛН

Гара Сирненски

ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД СТАДИОН ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПЛОЩАД НА АВИАЦИЯТА

ГРАФ ИГНАТИЕВ НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА

ФР. ЖОЛИО КЮРИ Г. М. ДИМИТРОВ МУСАГЕНИЦА

Строителство на МС „Европейски съюз” ЕВРОПЕЙСКИ в котлован,СЪЮЗ укрепен с шлицови стени

МЛАДОСТ I

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

P

ДЖЕЙМС БАУЧЕР

МЛА

ТОДОР КАБЛЕШКОВ

СРЕБЪРНА БРАТЯ БЪКСТОН

СИМЕОНОВСКО ШОСЕ

СТУДЕНТСКИ

АЛЕ
Касова зала на южния вестибюл на МС „Европейски съюз”Архитектурно оформление на перона на МС „Европейски съюз“ (арх. Елена и Фарид Пактиавал)

О

АЕРОГАРА СОФИЯ

ХРИСТОФОР КОЛУМБ

Гара (стр.)

ИСКЪРСКО ШОСЕ

ДРУЖБА МЛАДОСТ III

АДОСТ II

ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ

КСАНДЪР МАЛИНОВ

P

  Архитектурно оформление на перона на МС „Европейски съюз“


Метростанция „Джеймс Баучер” в кв. „Лозенец“, предвид изискването да не се спира движението по бул. „Черни връх“ по време на строителството, е изградена по „топ даун” метод. Покривната плоча е изпълнена на части с надлъжна работна фуга и напрегната от френската фирма „Фрейсине” плоча.Схеми на конструкцията и на изграждането на покривната плоча на МС „Джеймс Баучер“


Изкопни работи под защитата на изградените стени и покривна плоча по «топ даун» метод на МС „Дж. Баучер“ Изпълнение на архитектурното оформление на МС „Дж. Баучер“

 Изпълнение на вътрешните етажни конструкции на МС „Дж. Баучер“

Изпълнение на архитектурното оформление на МС „Дж. Баучер“ (арх. Константин Косев) 


ЛОМСКО ШОСЕ

БЕЛИ ДУНАВ

P

ОБЕЛЯ

НАДЕЖДА ХАН КУБРАТ

ЛЕ

МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕКН МА ЛУ

Изграждане на бул. “Черни връх” над МС „Дж. Баучер” СЛИВНИЦА

ЛЮЛИН ДОБРИНОВА СКАЛА

ЗАПАДЕН ПАРК ВАРДАР КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ ОПЪЛЧЕНСКА

СЕРДИ

Гара Овча Изпълнението на участъка е извършено на купел инженеринг (на принципа (стр.) „Проектиране и строителство”). Главни изпълнители: ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКЪЛН на участъка „Надлез Надежда - бул. Патриарх Евтимий” с 4 метростанции и прилежащи тунели - фирма „Доуш“; ОВЧА КУПЕЛ 2 на участъка „Бул. Патриарх Евтимий - бул. Черни връх” с 3 метростанции и прилежащи тунели - „Трейс груп“. Подизпълнители по части специализирани строителни методиСЛАВИЯ - „Адвал“, ЦАР БОРИС III КЮСТЕНДИЛ БЪЛГАРИЯ ОВЧА „Стройинжект“, „Геотехмин“, „Валмекс“. МОНТЕВИДЕО КУПЕЛ 1 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Подизпълнители по електромеханични системи за управление и функциониране - „Старт Инженеринг“, „СК 13“, „Ита Инженеринг“, ДИСИ, ТОДОР КАБЛЕШКОВ „Транспортна автоматика“. Основното оборудване е доставено от водещи световни фирми: „СиБРАТЯ БЪКСТОН НИКОЛА менс“ - Германия, „Капш“ - Австрия, „Телефоника“ - Германия, „Ериксон“ АЛЕКСАНДЪР ПЕТКОВ ПУШКИН Швеция, „Фуджицу“ и „Хитачи“ - Япония, „Тисен“ и др. Строителен надзор - обединение с водещ партньор френската фирма „Систра” и местни партньори „Инфрапроект“ и „Метроконсулт“. Бенефициент – Столична община, „Метрополитен“ ЕАД.

ВИТОШ ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ

P


ЕТАП ІI На проект за разширение на метрото в София Вторият етап от „Проект за разширение на метрото в София” включва два участъка, обособени като отделни лотове на етапа: Лот 1 - участък от Линия 2 „ж.к. Обеля - ж.к. Надежда - Надлез Надежда”, заедно с разширението на депото в кв. „Обеля“ за обслужване на влаковете от новите разширения и доставката на 12 метровлака; Лот 2 - участък от разширението на Линия 1 в посока към летището, включващ трасето „ж.к. Младост І - ж.к. Младост ІІІ - бул. Цариградско шосе”, заедно с голям буферен паркинг на бул. „Цариградско шосе“ и доставката на 6 метровлака. Финансирането на Етап ІІ се извършва по приоритетна ос 1 на ОП "Транспорт" – Железопътен транспорт” с безвъзмездна финансова помощ от Кохезионния фонд на Европейския съюз с местно съфинансиране. Размерът на безвъзмездната финансова помощ от КФ за двата лота, в т.ч. строителството на участъците от Линия 1 и Линия 2, разширението на депото и доставката на влаковете възлиза на 200 млн. евро. Местното съфинансиране е 15% от НФ и 20% от СО. Апликационната форма за кандидатстване за финансиране за етапа е одобрена от Европейската комисия през 2011 г.

ЛОТ 1: участък от линия 2 „Ж.К. ОБЕЛЯ – Ж.К. НАДЕЖДА - НАДЛЕЗ НАДЕЖДА” (строителство ІV.2010 - ІХ.2012 г.)

ИЛИЯНЦИ

ИЛИЯНСКО ШОСЕ

СВОБОДА

ВЛАДИМИР ВАЗОВ

ЕВ ТОЛСТОЙ

НЯГИНЯ АРИЯ УИЗА

МАДРИД ЛЪВОВ МОСТ

P

СОФИЯ Гара Подуяне

ШИПКА

ИКА

ША

БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ

През пролетта и лятото на 2010 г. е започнато строителство на трасето от Лот 2 от Етап ІІ на проекта: „ж.к. Обеля - ж.к. Надежда СУХАТА РЕКА- Надлез Надежда” с дължина 4,2 км и 4 метростанции. Първата част от участъка с дължина 1,3 км и една метростанция, ситуирана между ж.к. „Обеля“ и ж.к. „НадеЦентралн ж.п. гара жда“, е надземна, разположена на естакада. Останалата част от трасето на този участък с дължина ХАДЖИ ЦЕНТРАЛНА Ж.П. ГАРА ДИМИТЪР 2,9 км и 3 метростанции е подземна и преминава под пътното платно на изцяло обновения след строиP телството на метрото бул. „Ломско шосе“. АЕРОГАРА

СИТНЯКОВО

СЕРДИКА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

Гара Сирненски

ХРИСТО СМИРНЕНСКИ ХРИСТОФОР КОЛУМБ СЛАТИНА

ОРЛОВ МОСТ

ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД СТАДИОН ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПЛОЩАД НА АВИАЦИЯТА

ГРАФ ИГНАТИЕВ НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА

ФР. ЖОЛИО КЮРИ

Гара (стр.)

ИСКЪРСКО ШОСЕ Г. М. ДИМИТРОВ МУСАГЕНИЦА ДРУЖБА

МЛАДОСТ I

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

МЛАДОСТ III

ДЖЕЙМС БАУЧЕР МЛАДОСТ II

ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ

P СРЕБЪРНА

СИМЕОНОВСКО ШОСЕ

СТУДЕНТСКИ ГРАД

АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ

МЛАДОСТ IV ЧЕРНИ ВРЪХ

Лифт Симеоново


Откритият участък е изпълнен със стоманена мостова конструкция с отвори 22 м (и два по 60 при пресичането на ул. „Обелско шосе“ и бул. „Ломско шосе“). Отворите с дължина 22 м са решени със стоманени двойно Т-образни греди, напречни второстепенни греди и стоманобетонна плоча върху тях. Големите отвори и конструкцията на метростанцията са решени с по две надлъжни основни носещи ферми, напречни греди и стоманобетонна плоча.  Строителство на естакадната част от Лот 1

Общ изглед от покритата естакада между МС ”Обеля” и МС ”Ломско шосе” 
Надлъжен профил на трасето на Лот 1 от Етап IIСтроителство на МС ”Ломско шосе” част от Лот 1

Общ изглед от перона на МС ”Ломско шосе”. (арх. Сл. Гълъбов)  Основната част от строителството на подземния участък от трасето и две от метростанциите е изпълнено по открит способ в укрепени котловани. В част от трасето укрепването е включено като носещ елемент на конструкциите, а в друга част е изпълнявало само укрепващи функции. Метростанция „Бели Дунав” и прилежащите участъци към нея, където има буферен паркинг над тунелите на метрото, са изпълнени по траншеен (Милански) метод.


В района на надлез „Надежда“, където трасето преминава под трамвайните линии, строителството е извършено по НАТМ. Метростанции „Бели Дунав” и „Хан Кубрат” са безколонен тип, а МС ”Надежда” е с един ред колони, разположени по оста между релсовите пътища.Изграждане на тунела при преминаването под трамвайната линия до „Надлез Надежда” 

Общ вид от готовите тунели преди изпълнението на релсовия път в тях

Строителство на тунелите от Лот 1 по Открит способ 

 Общ вид от портала на тунела изграден по НАТМ
Вход в метростанция „Бели Дунав”Общ изглед от перона на МС ”Бели Дунав”Касова зала на входния вестибюл на МС ”Бели Дунав”

Общ изглед от перона на МС ”Бели Дунав” (арх. Б. Седмаков, арх. И. Дерлибанска) 


Строителство на МС ”Надежда”  Вертикална планировка с водна каскада до входа на МС ”Надежда” 

 Общ изглед от перона на МС ”Надежда” (арх. Кр. Андреев, арх. И. Дерлибанска, В. Николова) 


Входен вестибюл

Входен вестибюл Перон

ТПС

ВУ, Служ. пом.Проект на МС ”Хан Кубрат” – надлъжен разрез с посочено функционално предназначение на отделните подобекти на станцията.

Входен вестибюл на МС ”Хан Кубрат”  Строителство на МС ”Хан Кубрат” 

Общ изглед от перона на МС ”Хан Кубрат” (арх. Сл. Гълъбов) 


ИЛИЯНЦИ

ЛОМСКО ШОСЕ

БЕЛИ ДУНАВИЛИЯНСКО ШОС

P

Обновеният бул. „Ломско шосе“ над МС „Хан Кубрат” ОБЕЛЯ

НАДЕЖДА

СВОБОДА

ХАН КУБРАТ ЛЕВ ТОЛСТОЙ

МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ

КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА СЛИВНИЦА Централн ж.п. гара

ЦЕНТРАЛНА Ж.П. ЛЮЛИН ДОБРИНОВА СКАЛА

ЗАПАДЕН ПАРК

P

ВАРДАР КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ

ЛЪВОВ МОСТ

ОПЪЛЧЕНСКА

Строителството на участъка е извършено по технически проект, изготвен от „Метропроект“ ООД и подизпълнители. Гара Овча купел (стр.) Част от подобектите с отделни изпълнители са изпълнени на ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКЪЛН инженеринг. Основни изпълнители: По част „Архитектура и конструкции“: ОВЧА КУПЕЛ 2 участък МС ”Обеля” - МС ”Ломско шосе” с МС ”Ломско шосе” – Балконстрой и БКС - Център; ЦАР БОРИС III БЪЛГАРИЯ КЮСТЕНДИЛ участък „МС ”Ломско шосе” - МС ”Надежда” с СЛАВИЯ МС ”Бели Дунав” и МС ”НаОВЧА МОНТЕВИДЕО КУПЕЛ 1 дежда” и прилежащите тунели - „Обединение Метро Билд“ с партньори ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – JP Груп и „Сиенит“, МС „Хан Кубрат“, прилежащи тунели и разширение депо - фирма „Станилов“; ТОДОР КАБЛЕШКОВ По част „Електромеханична“: „Енергоремонт“, ДИСИ, „Транспортна БРАТЯ БЪКСТОН автоматика“, „СК 13“, „Ита Инженеринг“. НИКОЛА АЛЕКСАНДЪР Доставката на основното оборудване от: „Балфор Бити“, „Капш“, „ЕриПЕТКОВ ПУШКИН ксон“, „Тисен“ и др. Строителен надзор – „Контрол 2000“. Бенефициент - Столична община, „Метрополитен“ ЕАД.

СЕРДИКА

СЕРДИКА СОФИЙС УНИВЕРСИ СВ. КЛИМ ОХРИДС

ВИТОША ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ

ГРАФ ИГНАТИЕВ НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

P

ДЖЕЙМС БАУЧЕР

СРЕБЪРНА

ЧЕРНИ ВРЪХ


ЛОТ 2: „ж.к. Младост І - ж.к. Младост ІІІ бул. Цариградско шосе” Лот 2 от Етап ІІ на проекта представлява част от разширението на Линия от ж.к. Младост към Летището. Той включва трасето „ж.к. Младост І - ж.к. Младост ІІІ - бул. Цариградско шосе” с дължина 2,2 км, 2 метростанции и голям буферен паркинг към метростанцията на бул. „Цариградско шосе“ и доставка на 6 влака. Цялото трасе в участъка е подземно, разположено на дълбочина от терена от 1 до 9 м. Строителството започва на 15.ІІ.2009 г. и завършва на 25.ІV.2012 г.

И

СЕ

ВЛАДИМИР ВАЗОВ

БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ

СУХАТА РЕКА

ХАДЖИ ДИМИТЪР

ГАРА

АЕРОГАРА СОФИЯ

МАДРИД Гара Подуяне

ШИПКА СИТНЯКОВО

Гара Сирненски

ХРИСТО СМИРНЕНСКИ ХРИСТОФОР КОЛУМБ

СКИ ИТЕТ МЕНТ СКИ

СЛАТИНА

ОРЛОВ МОСТ

ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД СТАДИОН ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПЛОЩАД НА АВИАЦИЯТА ФР. ЖОЛИО КЮРИ

В

Гара (стр.)

ИСКЪРСКО ШОСЕ Г. М. ДИМИТРОВ МУСАГЕНИЦА ДРУЖБА

МЛАДОСТ I МЛАДОСТ III

МЛАДОСТ II

ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ

P СИМЕОНОВСКО ШОСЕ

СТУДЕНТСКИ

АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ Тунелите в участъка са построени: от МС ”Младост І” до пресичането на бул. „Ал. Малинов“ - едГРАД нопътни по НАТМ; от бул. „Ал. Малинов“ до МС ”Младост ІІІ" - двупътни по открит способ в укрепени МЛАДОСТ IV котловани; от МС ”Младост ІІІ” до участъковата вентилационна уредба между МС ”Младост ІІІ” и МС ”Интер експо център (ИЕЦ) - Цариградско шосе” - по траншеен (Милански) метод; от вентилационната уредба в участъка до МС ”ИЕЦ - Цариградско шосе” - двупътни по НАТМ.

Лифт Симеоново
Общ вид от готовия тунел, построен по траншеен (Милански) методСтроителство на еднопътните тунели по НАТМ

Строителство на двупътния участъков тунел преди МС ”ИЕЦ - Цариградско шосе” по НАТМ

Строителство на двупътни тунели по траншеен (Милански) методГотов двупътен тунел изграден по НАТМ


Метростанциите в участъка и буферният паркинг на бул. „Цариградско шосе“ са изградени по следните методи: МС ”Младост ІІІ” - по открит способ в котлован с откоси; МС ”ИЕЦ - Цариградско шосе” и буферния паркинг - по открит способ в котловани с укрепване съответно с пилоти и с шлицови стени. Архитектурните проекти на метростанциите са изработени от: МС ”Младост ІІІ” – от колектив на фирма „Архис“ с ръководител арх. Красен Андреев; МС ”Интер експо център - Цариградско шосе” - арх. Косев от „Инжпроект“ ЕООД.Строителство на МС ”Младост III” Касова зала на входен вестибюл на МС ”Младост III”  Архитектурно оформление на перона на МС ”Младост III” (арх. Кр. Андреев и арх. Виолета Николова) 

Строителство на МС ”Младост III”


 Строителство на МС ”ИЕЦ - Цариградско шосе” и на буферния паркинг до неяВход в МС ”ИЕЦ - Цариградско шосе”Оформление на касовата зала на входния вестибюл на МС ”ИЕЦ - Цариградско шосе” Подлезна част към входния вестибюл на МС ”ИЕЦ - Цариградско шосе” 


  Архитектурно оформление на перона на МС ”ИЕЦ - Цариградско шосе” (арх. К. Косев )Буферен паркинг към МС ”ИЕЦ - Цариградско шосе”


ИЛИЯНЦ

ЛОМСКО ШОСЕ

БЕЛИ ДУНАВ

ИЛИЯНСКО ШО

P

ОБЕЛЯ

НАДЕЖДА

СВОБОДАОткриване на трасето на 25.IV.2012 г. „ж.к. Младост I бул. Цариградско шосе” от Председателя на Европейския съюз МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ г-н Ромпой и Премиера Б. Борисов.

ХАН КУБРАТ ЛЕВ ТОЛСТОЙ КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА

СЛИВНИЦА Централн ж.п. гара

ЦЕНТРАЛНА Ж.П ЛЮЛИН

ЗАПАДЕН ПАРК

ДОБРИНОВА СКАЛА

P

ВАРДАР КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ

ЛЪВОВ МОСТ

ОПЪЛЧЕНСКА СЕРДИКА

СЕРДИКА СОФИЙ УНИВЕРС СВ. КЛИ ОХРИД

Гара Овча купел (стр.)

ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКЪЛН

ОВЧА КУПЕЛ 2Възпоменателна табела за финансирането на участъка от Кохезионния фонд на ЕС и местно съфинансиране ОВЧА МОНТЕВИДЕО КУПЕЛ 1

ВИТОША

ЦАР БОРИС III

КЮСТЕНДИЛ

БЪЛГАРИЯ

ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ

ГРАФ ИГНАТИЕ НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

СЛАВИЯ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

P

ДЖЕЙМС БАУЧЕР

ТОДОР КАБЛЕШКОВ

Строителството на участъка е извършено на инженеринг. Главен изпълнител: обединение между „Трейс София” и „Адвал“. БРАТЯ БЪКСТОН НИКОЛА АЛЕКСАНДЪР Подизпълнители по част електромеханична: ПЕТКОВ „Старт Инженеринг“, ПУШКИН ДИСИ, „Транспортна автоматика“, „СК 13“, „Ита Инженеринг“. Строителен надзор: Обединение „Рубикон Инженеринг НР Консулт”. Доставката на основното оборудване е от: „Сименс“, „Телефоника“, „Капш“, „Ериксон“, „Тисен“. Бенефициент: Столична община - „Метрополитен“ ЕАД

СРЕБЪРНА

ЧЕРНИ ВРЪХ


ЦИ

ЕТАП ІІІ На проект за разширение на метрото в София Третият етап от „Проект за разширение на метрото в София” включва два участъка, обособени като отделни лотове на етапа: Етап ІІІ, Лот 1 - представлява участъкът от продължението на Линия 1 от бул. „Цариградско шосе“ през ж.к. „Дружба“ до новия терминал на Летището; Етап ІІІ, Лот 2 - включва трасето от разширението на Линия 1 към „Бизнес парка“ в ж.к. „Младост ІV“ от ж.к. „Младост І“ до ж.к. „Младост ІV“. Общата дължина на двата участъка е 7,7 км със 7 метростанции. Финансирането на Етап ІІІ се извършва с безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие с местно съфинансиране. Размерът на безвъзмездната финансова помощ от ЕФРР възлиза на 110 млн. евро. Апликационната форма за кандидатстване за финансиране на етапа е подадена в Управляващия орган през месец юли 2012 г. Строителството започва през есента на 2012 г. и началото на 2013 г., а трябва да завърши до края на 2014 г.

ОСЕ

ЛОТ 1 от Етап ІІІ на проекта „БУЛЕВАРД ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ - Ж.К. ДРУЖБА ЛЕТИЩЕ” ВЛАДИМИР ВАЗОВ

БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ

СУХАТА РЕКА

ХАДЖИ ДИМИТЪР

Лот 1 от Етап ІІІ на Проекта за разширение на метрото в София АЕРОГАРА включва трасето от разширението МАДРИД СОФИЯ Гара Подуяне на Линия 1 „бул. Цариградско шосе Гара Сирненски ШИПКА ж.к. Дружба – Летище” с обща ХРИСТО СМИРНЕНСКИ СИТНЯКОВО ХРИСТОФОР ЙСКИ КОЛУМБ дължина 5 км и 4 метростанции. От СИТЕТ СЛАТИНА МЕНТ общото трасе 2,6 км с 2 метроДСКИ ОРЛОВ ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД станции са подземни и 2,4 с 2 метроМОСТ СТАДИОН ВАСИЛ ЛЕВСКИ станции са открити - на нивото на ПЛОЩАД НА АВИАЦИЯТА ФР. ЖОЛИО КЮРИ Гара (стр.) ЕВ терена или на естакада. Тунелите в ИСКЪРСКО ШОСЕ Г. М. ДИМИТРОВ участъка между МС "ИЕЦ - ЦариградМУСАГЕНИЦА ско шосе” и МС "Дружба” са предвиДРУЖБА МЛАДОСТ I дени да се изграждат по НАТМ, а МЛАДОСТ III тези между МС "Дружба” и МС "ИсИНТЕРкърско ЕКСПО ЦЕНТЪР шосе” - по открит способ в Р ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ МЛАДОСТ II P укрепени котловани. Участъците на нивото на терена са проектирани в СИМЕОНОВСКО П-образно стоманобетонно корито, СТУДЕНТСКИ ШОСЕ АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ ГРАД а естакадата - чрез стоманобетонни подпори и надлъжни носещи МЛАДОСТ IV греди с дължина 20 м. Началото на строителството е предвидено през есента на 2012 г. и Разполагане на трасето от Лот 1 ще приключи през есента на 2014 г. на Етап III в градската планировка

П. ГАРА

Лифт Симеоново
План и профил на участъка „МС ИЕЦ - Цариградско шосе - МС Дружба”План и профил на участъка „МС Дружба - МС Искърско шосе”
План и профил на участъка „МС Искърско шосе - НПЗ Искър”План и профил на участъка „МС НПЗ Искър - МС Летище”


ЛОТ 2 от Етап ІІІ на проекта „Ж.К. МЛАДОСТ I – БИЗНЕС ПАРК В МЛАДОСТ IV” Трасето от Лот 2 на Етап ІІІ на проекта с дължина 2,7 км и 3 метростанции е изцяло подземно. То започва от метростанция МС ”Младост І”, разположена под пътното платно на бул. „А. Сахаров“. След бул. „Сахаров“ трасето завива на юг по бул. „Ал. Малинов“ и под пътното му платно достига до ул. „Балан“, а оттам се отклонява от бул. „Ал. Малинов“, като свива на югоизток и достига началото на „Бизнес парка“ в ж.к. „Младост І“. И трите метростанции са със странични перони. Първата от тях е ситуирана северно от кръстовището на бул. „Ал. Малинов“ и ул. „Филип Аврамов“, втората на кръстовището на бул. „Ал. Малинов“ и ул. „Атанас Москов“, а третата - южно от кръстовището на бул. „Ал. Малинов“ и ул. „Самара“ до „Бизнес парка“ в ж.к. „Младост“. Пред последната метростанция от участъка са предвидени съоръжения за смяната на коловозите при движението на влаковете. Заложението на тунелите и метростанциите е сравнително плитко - на 2-6 м от нивото на терена. Строителството на тунелите и на метростанциите е предвидено по открит способ в укрепени котловани.

ИЛИЯНЦИ

ИЛИЯНСКО ШОСЕ

СВОБОДА

Н КУБРАТ

ВЛАДИМИР ВАЗОВ

ЛЕВ ТОЛСТОЙ КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА

БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ

СУХАТА РЕКА

Централн ж.п. гара

ХАДЖИ ДИМИТЪР

ЦЕНТРАЛНА Ж.П. ГАРА

P АЕРОГАРА СОФИЯ

МАДРИД ЛЪВОВ МОСТ

ПЪЛЧЕНСКА

Гара Подуяне

ШИПКА СЕРДИКА

СИТНЯКОВО

СЕРДИКА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

ХРИСТОФОР КОЛУМБ СЛАТИНА

ОРЛОВ МОСТ

ВИТОША

Гара Сирненски

ХРИСТО СМИРНЕНСКИ

ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД СТАДИОН ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПЛОЩАД НА АВИАЦИЯТА

ГРАФ ИГНАТИЕВ НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА

ФР. ЖОЛИО КЮРИ

Гара (стр.)

ИСКЪРСКО ШОСЕ Г. М. ДИМИТРОВ МУСАГЕНИЦА

НЧО ЛАВЕЙКОВ

ДРУЖБА

МЛАДОСТ I

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

МЛАДОСТ III

Разполагане на трасето от Лот 1 на Етап III в градската планировка P

ДЖЕЙМС БАУЧЕР МЛАДОСТ II

ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ

P СРЕБЪРНА

СИМЕОНОВСКО ШОСЕ

СТУДЕНТСКИ ГРАД

АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ
План и профил на участъка с двете метростанции, разположени под пътното платно на бул. Ал. Малинов.План и профил на трасето, разположено западно от ж.к. Младост IV и Бизнес парка.


ПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ И ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТА ЗА ЛИНИЯ 3 НА МЕТРОТО В СОФИЯ През 2011 г. с финансиране от приоритетна ос VІ на ОП "Транспорт" - “Техническа помощ” са започнати проучвания за трасе, изготвянето на регулационен план и изработването на идеен проект по всички части за цялата Линия 3 на метрото в София. Одобреното трасе на линията започва от кръстовището на бул. „Ботевградско шосе“ и бъдещия бул. „Източна тангента“, след което преминава по бул. „Вл. Вазов“, бул. „Евлоги Георгиев“, „Орлов мост“, бул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Прага“, тангира с бул. „България“ на кръстовището му с бул. „Гешов“, продължава по ул. „Кюстендил“ и през кв. „Красно село“ по ул. „Житница“ и бул. „Линкълн“ достига до ж.к. „Обеля“. Общата му дължина е 16 км с 19 метростанции. В периферните участъци с обща дължина 9 км и 11 метростанции трасето е открито, разположено на естакади, а в централната градска част с дължина 7 км и 8 метростанции то е подземно. Поради по-голямата дължина на подземните участъци линията условно може да бъде отнесена към т.н. "леко метро". Линия 3 прави връзка с първите две линии на метрото на „Орлов мост“ и на бул. „Патриарх Евтимий“ пред НДК. В изготвения проект се предвижда естакадните участъци да са със стоманобетонна носеща конструкция. Тунелите в централната част са двупътни, предвидени за изграждане по щитов метод с щит с противоналягане в забоя, аналогичен на прилагания на централния участък на Линия 2. Метростанциите са предвидени за изграждане по открит способ в котловани с укрепване. Подготовката на проекта трябва да приключи през 2013 г. с оглед кандидатстване за финансиране от оперативните програми през програмния период 2014 - 2020 г.

ИЛИЯНЦИ

ИЛИЯНСКО ШОСЕ

НАДЕЖДА

СВОБОДА

ХАН КУБРАТ

ВЛАДИМИР ВАЗОВ

ЛЕВ ТОЛСТОЙ КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА

БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ

СУХАТА РЕКА

Централн ж.п. гара

ХАДЖИ ДИМИТЪР

ЦЕНТРАЛНА Ж.П. ГАРА

P АЕРОГАРА СОФИЯ

МАДРИД

НСТАНТИН ИЧКОВ

ЛЪВОВ МОСТ

Гара Подуяне

ОПЪЛЧЕНСКА

ШИПКА СЕРДИКА

СИТНЯКОВО

СЕРДИКА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

Гара Сирненски

ХРИСТО СМИРНЕНСКИ ХРИСТОФОР КОЛУМБ СЛАТИНА

ОРЛОВ

ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД

МОСТ Разполагане на проектираната Линия 3 в градската планировка съгласно СТАДИОН ВАСИЛ ЛЕВСКИ одобреното през 2011 г. трасе ПЛОЩАД НА АВИАЦИЯТА

ВИТОША

ГРАФ ИГНАТИЕВ НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА

ФР. ЖОЛИО КЮРИ

Гара (стр.)

ИСКЪРСКО ШОСЕ Г. М. ДИМИТРОВ МУСАГЕНИЦА

ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ

МЛАДОСТ I

ДРУЖБА
План и надлъжен разрез (проект) на МС "Мадрид", ситуирана северно от кръстовището на едноименния булевард с бул. „Евлоги Георгиев“ 

План и надлъжен разрез (проект) на МС "Орлов мост" при пресичането на Линия 3 с Линия 1 на метрото в София
План и надлъжен разрез (проект) на МС "Граф Игнатиев" на кръстовището на едноименния булевард с бул. „Патриарх Евтимий“

План и надлъжен разрез на МС "Булевард България", разположена на кръстовището на бул. „България“ и бул. „Гешов“ 
План, надлъжен и напречен разрез на надземна метростанция разположена на естакада на бул. „Вл. Вазов“
Общ изглед от фасадата на МС ”Президент Линкълн” (проект)

Проектните проучвания и подготовката на идейния проект се извършват от “Метропроект Прага” с местни подизпълнители по отделни специалности. Възложител: Столична община - “Метрополитен” ЕАД.


ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИЗГРАДЕНИТЕ УЧАСТЪЦИ ОТ МЕТРОТО Експлоатацията на изградените участъци от метрото в София се извършва от общинското дружество “Метрополитен” ЕАД. За целта фирмата има създанена структура от строго специализирани служби за експлоатация, поддръжка и обслужване на съоръженията и оборудването и системите за управление, безопасност и функциониране на метрото. Тези служби са: „Движение”- управлява и извършва непосредствения транспортен процес по обслужване и превоз на пътниците; „Електроснабдяване”- експлоатира и поддържа всички съоръжения на енергетиката на метрото- ел.подстанции, кабелни мрежи, връзки с градските ел.подстанции, захранване на контактната релса, вентилацията осветлението и системите за управление и функциониране; „Автоматика и телемеханика за движение на влаковете и съобщителни връзки”- експлоатира и поддържа системите за транспотнна автоматика, диспечерско управление, комуникационните и другите слаботокови системи на метрото; Депо „Обеля”- експлоатира, поддържа и ремонтира влаковете на метрото; „Железен път и инженерни съоръжения”- поддържа и ремонтира релсовия път, контактната релса, метростанциите и тунелите; „Електромеханика” - експлоатира и поддържа всички санитарно-технически и електромеханични съоръжения - тунелна и местни вентилации, ескалатори и асансьоари, помпени станции, отопление, климатизация и други.

Схема на структурата на “Метрополитен” ЕАД за управление на проектите на изгражданите участъци и експлоатацията на действащото метро
 Ново поколение влакове с рекуперация (възстановяване) на енергия при спиране и движение по инерция

Конструкция и общ вид на виброизолирания релсов път и контактната релса, прилагани на участъците от метрото в София изградени чрез ОП ”Транспорт” 

Централен диспечерски пункт
Тягово-понизителна станция в метростанциите по трасето

Система за контрол на достъпаРаботно място на влаковия диспечер

Оборудване за комуникационни системиРаботно място на оператор от системата за видеонаблюдение


Метрото в София започва работа от 5,00 ч. сутринта и спира да превозва пътници в 24 часа през нощта. Минималните интервали на движение от есента на 2012 г в пиковите часове по най-натоварената Линия 1 достигат 3,30 мин, а в останалите участъци и часове на деня - от 6 до 9,30 мин. Предвид различното натоварване на отделните участъци от Линия 1 и Линия 2 и предвидените отклонения от Линия 1 в ж.к. “Младост” на метрото в София се експлоатират два маршрута: основен маршрут - през цялото време на деня, който продължава и по двете линии - „МС „Дж.Баучер” – МС ”Сердика” - МС ”Обеля” – МС ”Сердика” – МС ”ИЕЦ - Цариградско шосе”, а в перспектива до летището и допълнителен маршрут – от МС ”Сливница” до МС ”Младост І”, при който в сутрешните и следобедните пикови часове се движат влакове между влаковете от основния маршрут за двете линии, като в перспектива той ще продължава през целия ден до Бизнес парка в “Младост ІV”.

ОБЩЕСТВЕНИ ПОЛЗИ ОТ ПРОЕКТА ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ Основните обществени ползи от реализацията на отделните етапи от „Проекта за разширение на метрото в София” включен в ОП ”Транспорт” са: • Икономия на време от пътуване на пътниците

над 90 хил.часа дневно;

• Намаление на трафика в столицата

25%

• Намаление на пътно-транспортните произшествия

18%

• Намаление замърсяването на въздуха с вредни газове,

изхвърляни от двигателите на автомобилите в т.ч. отровни и парникови газове

79 хил. тона годишно;

• Намаление на нивото на шума в града

15-20%

• Увеличение на броя на превозваните пътници с метрото

с над 130 хил.

пътн. дн., като общият им брой ще надхвърли 350 хил. пътн. дневно; • Многократно по-висока превозна способност от другите

до 50 хил. пътници/час

видове надземен масов градски транспорт (МГТ); • Отпадане на значителен брой превозни средства от

140 бр. превоз. средства

дублиращи линии на надземния МГТ • Висока скорост на пътуване

до 80 км/ч.

• Време на пътуване от периферията до центъра на града

10-12 мин

вместо 40-60 мин. с надземния масов градски транспорт в пиков час; • Нарастване на дела на метрото в системата на гр.транспорт • Повишаване на градоустройствения статут и привлекателност

на териториите по трасето на метрото, в т.ч. вследствие по-доброто благоустрояване, бързия и удобен извънуличен градски транспорт. Повишаване на цената на имотите по трасето.

до 26%


СХЕМА НА ДЕЙСТВАЩИТЕ ОТ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2012 г.

ав

а уи з

Kn

Кн

ya яг gi и ny н a я M М ar а ia р Lo и ui я se Л

Ku К br у at б

Ha n

Ха н

а иц nitsa вн Sliv

ра т

da

ли С

Н Na а de де zh ж

Be

li

да

Бе л

Л

O

ля a бе bely

Du и na Д v ун

О

Lo о m м sk с o к sh о os ш e

ос

е

МАРШРУТИ НА МЕТРОТО В СОФИЯ

Централна ж.п. гара ul

in

Лю л Ly ин

Central Railway Station

ск ид

rk

хр

pa

n

О

de

” ки Ле

У С

ил

ka

SU

а

ас m

“В н

ad

ио

St

ki

Le sil

С

т

vs

ад

ро

ie

ит

ur

tC

M1 (Route 1) Mladost 1 - Slivnitsa Only in working days in rush hours Morning: 07:00 - 10:00 h. Afternoon: 17:00 - 21:00 h.

М2: Интер Експо Център – Цариградско шосе Джеймс Баучер M2 (Route 2) Inter Expo Center -Tsarigradsko shose James Bourchier

Трансферна станция Transfer station

Станция с движение на двата маршрута в делнични дни В почивни дни - само М2 Station for both routes in working days. On holidays - only Route 2

Станция с движение само по М2 Station hosting only Route 2 trains

Буферен паркинг Park&Ride

Връзка с ж.п. мрежа Railway link

I

tsa

st

I

до ла

do

M

М

la

аг us ag

en i

ст

сутрин: 07:00 - 10:00 ч. следобед: 17:00 - 21:00 ч.

ър нт е Це ос по о ш кс к

М1: Младост I- Сливница само в делнични дни

M

М

ус

G James Bourchier

Е дс – r ер а nte se т гр e ho C s и III Ин р xpo sko Цаnter Erigrad ст I a Ts до III ла st М lado M

Джеймс Баучер

а иц

itr

ен

im

.Д М Г.

.M

.D

European Union

ov

им

lio

Европейски съюз

Jo

Ж

ол

ио

в

Кю

ри

NDK

Va

НДК

iu

ен

he

lc

лч

pa

O

О

пъ

ns

ск

ov

hk

lic

Ve

in

nt

ta

ns

Ko

Ко

нс

т

ан

т

ин

Ве

ли

чк

ов

Ва

рд

Serdika

вс

Va а rd р ar

Сердика

“S „С t. Kl в im . en Кл tO и hr м id е sk н i т

pa

Za

де

н

па

рк

Lavov most

За

па

и”

Лъвов мост


МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД София 1000, ул. „Княз Борис I“ 121 тел: 02/ 921 2001 е-mail: metro@metropoliten.bg

СОФИЯ, 2012

Metropolitan 2013  

Metropolitan 2013

Metropolitan 2013  

Metropolitan 2013

Advertisement