Page 1

opinieartikel nrc handelsblad 5 januari 2011  

Opinierend artikel over het verslavende effect van Twittergebruik en andere social media.