Page 1

Beste zendingsvrienden, Op zondag 19 augustus jl. overleed heel plotseling onze broeder, vriend en bestuurslid van onze stichting, dr. P.P. Job. Nog steeds vervult verdriet ons hart als we denken aan het verlies van hem. Wij hebben ervoor gekozen u een brief te sturen die geheel gewijd is aan het heengaan van deze bijzondere dienaar van God. We roepen u daarbij op het werk waar dr. Job zich toe geroepen wist blijvend te ondersteunen. Ernstige hartaanval Op de dag van zijn overlijden was br. Job in Hongarije om daar te spreken. Na gepreekt te hebben in de morgendienst, ging dr. Job terug naar de pastorie van de dominee. Hij ging even rusten. Tijdens dat rustuurtje kreeg hij een zware hartaanval, die hij niet overleefd heeft. Op het moment dat hij nog leefde, werd ik gebeld met de boodschap dat dr. Job een ernstige hartaanval had gekregen; of ik zijn vrouw Mary wilde bellen. Binnen een half uur werd ik weer gebeld met de boodschap dat hij overleden was. Ik kreeg de moeilijke taak Mary Job het slechte nieuws te vertellen. Ook de leiding van het meisjes(wees)huis dat dr. Job oprichtte, het Michael Job Center (MJC) in Coimbatore, bracht ik het bericht dat dr. Job, die voor de meisjes als ‘een vader’ was, niet meer leefde. Deze momenten, het verdriet dat loskwam, zal ik niet snel vergeten. Afscheid Vier dagen na het overlijden van dr. Job ben ik naar Hongarije gevlogen. Een visum om naar India te gaan, zo bleek eerder, kreeg ik niet. Samen met een broer van dr. Job’s vrouw heb ik in Hongarije afscheid genomen van een vriend met wie ik 45 jaar lang nauw contact had en met wie ik mij in Christus nauw verbonden voelde. Dr. Job is een paar dagen na zijn overlijden naar Coimbatore gevlogen, de plek waar het MJC staat. Daar konden de meisjes afscheid van hem nemen. Een dag later was de begrafenis in New Delhi, waar hij bij zijn beide zoons (overleden in resp. 1999 en 2007) ter aarde is besteld. Nu verder zonder dr. Job Als Stichting HVC onderhouden we een intensieve samenwerking met het meisjeshuis van dr. Job. We organiseren onder meer het kindsponsorprogramma voor het MJC. In het weeshuis wonen 500 meisjes in de leeftijd van 3 tot zo’n 22 jaar. Allen zijn het (wees)dochters van christenouders die om verschillende redenen niet voor hen kunnen zorgen. Dit waardevolle werk – de kostbare ‘erfenis’ die dr. Job heeft nagelaten – moet doorgaan, ook nu dr. Job er niet meer is. We zijn bezig om alles op een rijtje te krijgen en te bespreken hoe het werk door kan gaan. Op de achterzijde van deze brief kunt u lezen hoe ook u ons daarbij kunt helpen. Betrokkenheid We danken iedereen die ons in deze moeilijke tijd gemaild, gebeld of geschreven heeft. Het heeft ons bijzonder bemoedigd. In alles danken we de Heere voor wat Hij ons in br. Job heeft willen geven. We vertrouwen erop dat Hij alles wel zal maken. Met hartelijke groeten,

J. Bor, directeur HVC


Dr. P.P. Job en HVC-directeur Jan Bor deelden afgelopen 45 jaar veel lief en leed en zetten zich in voor hun vervolgde broeders en zusters. Ze werkten daarbij ook 35 jaar samen met de Roemeense pastor Richard Wurmbrand. Dr. Job stond bekend als ‘de Billy Graham van India’. In Azië sprak hij regelmatig tijdens grote evangelisatiebijeenkomsten. Ook in Nederland sprak dr. Job afgelopen jaren diverse malen. Dr. Job had twee zonen. Zijn jongste zoon Michael werd in 1999 vermoord door Hindoe-extremisten. Dit was een zeer droevige gebeurtenis voor dr. Job en zijn vrouw. Mede om dit verlies te verwerken richtte broeder Job in 1999 het Michael Job Center (MJC) op. Jan Bor is vanaf de oprichting bij dit project betrokken geweest. Dr. Job’s oudste zoon John zette zich vanuit Dubai in om in moslimlanden christenen te ondersteunen. Ook deze zoon werd op 17 januari 2007 vermoord. Het Michael Job Center vangt ruim 500 ‘martelaarsdochters’ op, om voor hen te zorgen en deze meisjes weer een toekomst te geven. Stichting HVC steunt dit mooie werk en zal dit ook blijven doen. Juist nu is ook úw steun nodig. Helpt en bidt u mee?

Ik machtig Stichting HVC om eenmalig/maandelijks/jaarlijks het bedrag van € …………..…… van mijn rekening af te schrijven: o o o

Het Michael Job Center Waar meest nodig Anders, namelijk ………………

Rekeningnummer T.n.v. Handtekening

……………………………… ……………………………… ………………………………

Stuur de ingevulde machtingskaart kosteloos naar Stichting HVC, Antwoordnummer 12050, 4220 WB Hoogblokland. Uw gift direct overmaken kan naar ABN/AMRO rek. nr. 561455139 of ING rek. nr. 3134057 t.n.v. Stichting HVC. Online doneren kan ook. Ga naar www.stichtinghvc.nl/geven Wilt u een kind sponsoren in India? Lees meer op: www.stichtinghvc.nl/sponsoring

Brief Stichting HVC n.a.v. overlijden dr. P.P. Job  

HVC stuurde in oktober 2012 haar achterban een uitgebreide brief n.a.v. het overlijden van dr. P.P. Job, o.a. bestuurslid van Stichting HVC....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you