Page 1

Helpende Hand I Winteractie Pakistan

HVC in touw voor getroffen christenen watersnoodramp

Grote winteractie voor Pakistan

den. Ze lijden kou en moeten hun eten bij

Zo werkt de winteractie

elkaar schrapen.”

Samen met u helpt HVC minimaal 300

Winteractie Pakistan

gezinnen de winter door.

Met de ‘Winteractie Pakistan’ moeten

Christenen in Pakistan lijken de

HVC-directeur Jan Bor was afgelopen

grootste slachtoffers van de water-

november in het getroffen gebied in

snoodramp die het land deze zomer

Pakistan. Hij zag met eigen ogen hoe

5 euro - deken

tengezinnen voorzien worden van de-

trof. Noodhulp kregen de christenen

moeilijk de christenen het daar hebben.

10 euro - kleding

kens, kleding en eten. HVC-directeur Jan

vaak niet. Nog steeds wonen duizen-

“Terwijl veel Pakistanen zijn begonnen

20 euro - week eten + kinderbijbel

Bor: “Terwijl wij juist deze periode mogen

den christengezinnen in tenten, ver-

met de wederopbouw, worden christe-

50 euro - dekens, kleding en eten

genieten van warmte en gezelligheid,

stoken van warmte, genoeg voedsel

nen de mogelijkheden hiertoe ontzegd.

en schoon drinkwater. Daarom houdt

In verhouding wonen er nog heel veel

U bepaalt zelf hoeveel u geeft. Vul de

ders en -zusters de winter door onder

Stichting HVC een ‘Winteractie’ om

christenen onder zeiltjes in een primitief

acceptgiro in of doneer via www.stich-

een zeiltje. Dat mogen we niet laten

deze Pakistaanse christenen te hel-

tentenkamp. Ik bezocht gezinnen die

tinghvc.nl/pakistan

gebeuren. Ons streven is om deze chris-

pen. Steun ons daarbij!

met jonge kinderen in de tenten woon-

minimaal driehonderd Pakistaanse chris-

brengen onze Pakistaanse medebroe-

tenen de winter door te helpen.”

Colofon

Dorpsweg 85, 4221 LJ Hoogblokland, 0183 563628, www.stichtinghvc.nl ABN AMRO 561455139 of ING 3134057 t.n.v. Stichting HVC Eindredactie en ontwerp: www.zinenzo.nl, www.studio-mycupoft.nl Drukkerij Van der Perk

Nacht in tent I

Actie Pakistan

In de nacht van 22 op 23 december a.s. brengt een groep jongeren de nacht door in een eigengemaakte tent. Hiermee vragen zij aandacht voor de situatie van de christenen in Pakistan. De christenen in Pakistan leven niet alleen onder erbarmelijke omstandigheden, ze zijn ook niet veilig. Dagelijks vinden er overvallen plaats. Jonge vrouwen kunnen niet meer over straat zonder te vrezen voor verkrachtingen. Vele vrouwen zijn al spoorloos verdwenen. Ook HVC’s lokale hulpverleners zijn hun leven niet zeker. Zij ontvingen een brief van de Taliban met de oproep onmiddellijk hun activiteiten te stoppen. Meer informatie is te vinden op www.stichtinghvc.nl.

© 2010 | www.GToon.nl

© 2010 | www.GToon.nl

© 2010 | www.GToon.nl


Terugblik 2010: India

Terugblik 2010: Activiteiten

Terugblik 2010: In het kort

In het Michael Job Center (MJC) in India hebben 345

Beurzen: Stichting HVC stond dit jaar regelmatig op

Soedan

beurzen; meer dan voorgaande jaren. We kunnen terug-

De bouw van het kerkelijk centrum is nog volop aan de

Helpt u de meisjes aan een ontbijt, lunch of diner? Maak dan uw gift over op banknummer 3134057 o.v.v. ‘Maaltijd India’.

zien op zeer geslaagde ontmoetingen.

gang. Het dak is inmiddels geplaatst, nu kan de afbouw

Online doneren kan ook, ga dan naar onze website.

Wilhelmina Pepermunt over. Verschillende scholen zijn in-

meisjes een sponsor via Stichting HVC. Op dit moment wonen er 541 meisjes in het centrum. Op de boerderij van het MJC zijn de eerste oogsten binnengehaald. Die waren erg goed en leverden o.a. rijst, groenten en bananen op. Hiermee hoopt het MJC zo snel mogelijk zelf in zijn voedselvoorziening te kunnen voorzien. Toch is ook dringend geld nodig om de maaltijden voor de kinderen te kunnen betalen. Een ontbijt voor alle meisjes samen kost ca. tachtig euro, een warme lunch of diner 160 euro. Vele vrijwilligers uit Nederland werkten in 2010 in het MJC. Wij willen iedereen bedanken die zich dit jaar heeft ingezet voor de kinderen in het centrum.

Uw Hulp

beginnen. Op 11 november 2011 (11-11-2011) hopen wij Acties: Heel veel acties werden er in 2010 opgezet voor

het centrum te openen en in gebruik te nemen. Helpt u mee

het werk van HVC, onder andere op scholen. Diverse

deze planning te halen?

scholen organiseerden de rugzakactie ‘Actie Hand’. Van de VBOK (tegenwoordig ‘Siriz’) namen we de verkoop van middels volop bezig met de verkoop ervan. Reizen: Dit jaar reisde voor HVC een groep jongeren naar

Terugblik 2010: Irak

Moldavië. Zij zetten in zich in voor de renovatie van een bejaardentehuis in de Moldaafse hoofdstad Chisinau.

Begin 2010 heeft HVC met uw steun een auto kunnen

In november jl. reisde HVC-directeur Jan Bor naar Pakistan

geven aan een christelijke gemeente in Mosul, de voormalige stad Ninevé. HVC ondersteunt deze jonge gemeente, die ondertussen uit meer dan honderd mensen bestaat. De auto wordt gebruikt om christenen, maar ook moslims vervoer te bieden. Door het aanbieden van deze hulp, ontstaan er regelmatig gesprekken over het Evangelie, zo blijkt. Afgelopen zomer is er een auto vol christelijke lectuur naar Irak gesmokkeld. Elk gemeentelid in Mosul heeft nu een Bijbel of Nieuwe Testament. Na de gijzeling en het bloedbad in de kerk in Bagdad, eind oktober jl., zijn onze contactpersonen uit Irak direct met de auto naar Bagdad gereden. Zij hebben daar de getroffen christenfamilies geholpen.

Uw Hulp

Er is financiële steun nodig om de huur van het gebouw waar de gemeente samenkomt te betalen. U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer 3134057 o.v.v. ‘Irak’. Online doneren kan ook, ga dan naar onze website.

om te inventariseren wat er aan hulpverlening op gang is gekomen, maar ook waar nog hulp nodig is. Ter plekke zijn er voedselpakketten gemaakt en uitgedeeld.

Uw Hulp

Ook u kunt, op een eenvoudige manier, hulp bieden aan vervolgde christenen. Zo zoeken wij mensen die in (een deel van) hun stad of dorp een huisaan-huis-collecte willen organiseren. Neem contact op met HVC over de mogelijkheden.

Mali Begin november jl. ontvingen we het verdrietige bericht dat Maria, de vrouw van onze evangelist ds. J. Guindo en moeder van hun zeven kinderen, is overleden aan een zeer ernstige vorm van malaria. Naar een ander deel van Mali stuurde HVC dit jaar een container, gevuld met rugzakken en veel etenswaren. Iran Met uw steun konden wij zo’n 1800 Bijbels, maar ook lectuur geven aan christenen in Iran. Ook de studie van voorgangers werd financieel mogelijk gemaakt. Daarnaast ondersteunde HVC de opvang van christelijke gehandicapte kinderen die verstoten zijn door de samenleving. Dit biedt openingen voor evangelisatie.

Uw Hulp

Nepal

periode deze lec-

Wij zijn dankbaar dat wij dit jaar vijfduizend kinderbijbels naar Nepal konden sturen. Inmiddels bereidt HVC de volgende zending voor.

Wij hopen komende tuurverspreiding ook in Pakistan, Irak en Iran te kunnen starten. Bidt u mee?

Hulp Special Stichting HVC  

Decemberspecial van Hulp Magazine, uitgave van www.stichtinghvc.nl. Eindredactie Zinenzo. Ontwerp is van www.studio-mycupoft.nl.

Hulp Special Stichting HVC  

Decemberspecial van Hulp Magazine, uitgave van www.stichtinghvc.nl. Eindredactie Zinenzo. Ontwerp is van www.studio-mycupoft.nl.

Advertisement