Paldiski Tsingipada KKKL andmise teade

Page 1

KESKKONNAKOMPLEKSLOA ANDMISE TEADE Loa registreerimisnumber Loa taotluse registreerimisnumber Keskkonnalubade Infosüsteemi (KLIS) registreerimisnumber Ärinimi/Nimi 1. Käitaja andmed Äriregistrikood/Isikukood Aadress

2. Käitise andmed

telefon/faks e-post Käitise nimetus Käitise aadress

3. Tegevusala

Kontaktisik: nimi, ametikoht telefon/faks e-post Territoriaalkood1 ja L-EST2 koordinaadid Põhitegevusala nimetus ja kood3 Muude tegevusalade nimetused ja koodid3 Tegevus- või alltegevusvaldkond (-valdkonnad), millele on antud kompleksluba

4. Loaga saab tutvuda

L.KKL.HA-199528 18.04.2008 nr 21970 (täiendatud taotlus esitatud 20.05.2008, 17.07.2008) 199528 AS PALDISKI TSINGIPADA 11309048 Lehola küla, Keila vald, Harjumaa 76603 6782062 / 6780001 info@zincpot.ee Kuumtsinkimise tehas Lääne tn. 4, Paldiski Peeter Poolake, tegevjuht 56 212 554 / 6780001 peeter@zincpot.ee 0037 4 0580 X=6578400, Y=504190 Metalldetailide- ja tarindite kuumtsinkimine, 25611 Mustmetallidele pinnete pealesulatamine toorterase kuluga üle 2 tonni tunnis

Käitises ülesseatud tootmisvõimsus Terasest detailide kulu 3 t/h Käitise lubatud tööaeg 5 päeva nädalas, kuni kolmes vahetuses Loa andja aadress ja lahtioleku aeg Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn telefon/faks e-post

67 44 806/ 67 44 801 maigi.jogi@harju.envir.ee

1 Territoriaalkoodi saab Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatorist (EHAK) või teisest samaväärsest Eestis kehtivast klassifikaatorist. EHAK koode käsitlev teave on kättesaadav Statistikaameti veebilehel http://www.stat.ee. 2 L-EST on Eesti põhiline ristkoordinaatsüsteem. 3 Tegevusala koodi saab Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorist (EMTAK) või teisest samaväärsest Eestis kehtivast klassifikaatorist. EMTAK-koode käsitlev teave on kättesaadav Statistikaameti veebilehel http://www.stat.ee.