Page 23

28 juni, 16,45 uur. Ik nader Scarborough aan de Engelse oostkust. De haven heeft twee ingangen. Ik stuur eerst richting de verkeerde, maar zie op tijd dat ik de andere moet hebben. Er staat nog voldoende water om binnen te lopen. Zodra ik binnen ben stuur ik naar de box die het makkelijkste bereikbaar is. Volgens de kaart valt het hier droog, maar er is intussen ruim gebaggerd. Later zie ik verderop in de haven boten die op een verhoging mooi droogvallen. Zoiets kennen wij niet. Het ruikt lekker naar laag water; naar zee, modder, vis, kortom: zilt!

Zilt 73  

Zilt Magazine voor zeilers