Page 8

AFRIKA

heeft ons hart gestolen...

foto: Š Bemanning Zwerver

Wie rond de wereld zeilt, staat tegenwoordig voor een dilemma. Door piraterij is de veel gebruikte thuisroute door de Rode Zee en het Suezkanaal niet langer vanzelfsprekend. Zo bleek ook uit het verhaal dat de bemanning van de Dingo in Zilt 62 schreef.

Zilt 65/66  

Zilt Magazine voor zeilers

Zilt 65/66  

Zilt Magazine voor zeilers