DOBRONOVINY 4/2021

Page 6

AJ ODBORNÉ ŠKOLY SA MÔŽU ZAPOJIŤ DO DOBROVOĽNÍCTVA ZDRUŽENIE PRIATEĽOV HRIČOVSKÉHO HRADU ZAPÁJA DO ZÁCHRANY HRADU HRIČOV MNOŽSTVO DOBROVOĽNÍKOV ZO ŠIROKEJ VEREJNOSTI UŽ 11 ROKOV.

Počas tohto obdobia bola vytvorená úzka spolupráca so skautmi – 25. Zbor Vodopád a dobrovoľníkmi z iných občianskych združení venujúcich sa záchrane hradov. Vďaka projektu Naše Mesto organizovaným Nadáciou Pontis sa zapájajú do prác na hrade aj dobrovoľníci z rôznych firiem. Počas rokov 2014 a 2015 vďaka dobrým vzťahom s Katedrou muzeológie UKF v Nitre, študenti odboru Muzeológie odpracovali svoju odbornú prax na hrade. Študenti boli aktívne zapojení do

archeologického výskumu. Zoznámili sa s prácou odborníkov v teréne, napríklad: archeológa, metodika na torzálnu architektúru, statika a pracovníkov Krajského pamiatkového úradu Žilina.

Taktiež boli aktívne zapojení do konzervačných prác na hrade a vyskúšali si metódu škárovania historického muriva, prípravu historickej vápennej malty a samotné hasenie vápna. Spolupráca však v ďalších rokoch neprebiehala, nakoľko nebola zo strany združenia možnosť a ani financie na ubytovanie študentov v blízkom okolí. V roku 2021 vznikla spolupráca Združenia priateľov Hričovského hradu so Sekciou pre mládež ŽSK a bolo naplánovaných viacero spoločných

Z POHĽADU DOBROVOĽNÍKA PIETRO JE MLADÝ CHALAN Z TALIANSKEJ DEDINY CASTELNUOVO DON BOSCO, Z KTOREJ POCHÁDZAL AJ ZNÁMY DON BOSCO. Má 19 rokov, minulý rok skončil strednú školu a po maturite sa rozhodol venovať svoj čas dobrovoľníctvu v rámci Európskeho zboru solidarity, a tak je od marca 2021 v Trstenej na Orave, kde pomáha ako dobrovoľník v organizácií V.I.A.C.

6

Pietro pomáhal pri maľovaní muralu, ktorý slúži ako poďakovanie dobrovoľníkom a pracovníkom v prvých líniách v boji s pandémiou. Prečítajte si krátky rozhovor s ním o jeho pohľade na dobrovoľníctvo či grafity.

Čo ty a dobrovoľníctvo, Pietro? Ako vnímaš dobrovoľníctvo a akú máš s dobrovoľníctvom skúsenosť doma, v Taliansku?

Vždy som považoval dobrovoľníctvo za príležitosť zdieľať s ostatnými to najlepšie zo seba. A rád dobrovoľníčim pri deťoch, pretože ony ti stonásobne vrátia tú lásku, ktorú si im dal ty. V Taliansku som bol animátorom v saleziánskom oratóriu v mojej

brigád. Počas rokov sme zistili, že veľa dnes vyučených murárov nemalo nikdy možnosť pracovať s kameňom a vápennou maltou, čo sa potvrdilo aj na hrade Hričov. V minulých rokoch boli zamestnaní na hrade ľudia z úradu práce a ukázalo sa, že vyučení murári neovládali techniku preväzovania kameňa, riadkovania muriva a prácu s vápennou maltou.

Spoločne sme dospeli k nápadu osloviť stredné odborné školy s odbormi: murár, stolár, kováč a pod. a poskytnúť školám možnosť zapojiť študentov do získavanie praxe v odbore dobrovoľníckymi činnosťami na hrade Hričov. Spolupráca so strednou školou a občianskym združením by preto mohla obohatiť prax a skúsenosti budúcich absolventov a vytvoriť tak vzťah a pochopenie mladých ľudí k naším pamiatkam. Študenti stolárstva by mohli vytvoriť prvky do oddychovej zóny pre návštevníkov hradu. Ak všetko pôjde ako má, možno už v dohľadnej dobe zapojíme študentov do prác na hrade. dedine, s tímom priateľov sme pripravovali program pre deti. Takže tímová práca bola základom všetkých našich aktivít.

Boli zapojení do pomoci v boji proti covidu dobrovoľníci aj u vás v Taliansku? S čím napríklad pomáhali?

Samozrejme, mnoho ľudí začalo spontánne pomáhať. Niekto začal nakupovať pre starých ľudí, aby mohli ostať doma v bezpečí, ale tiež bolo mnoho takých, ktorí pomáhali už aj pred pandémiou, napríklad dobrovoľníci z Červeného kríža alebo charity. Ich služba počas pandémie začala byť iba viditeľnejšia.

Pomáhal si pri maľovaní muralu. Ako je to s grafitmi v oblasti, kde žiješ v Taliansku? Je bežné, že sú budovy pomaľované? Stretol si sa už s využitím grafitov pre prospešné účely?

V mojej dedine ani nie. Ale vo vedľajších dedinách a vo veľkých mestách je celkom bežné, že niektoré steny veľkých budov alebo múry sú pomaľované grafitami. A áno, využitie grafitov pre prospešné účely sa mi páči. Stretol som sa s tým už napríklad vo svetovom projekte „Beyond Walls“ od Saypeho alebo v projekte od Ciba, talianskeho pouličného umelca, ktorý pokrýva rasistické texty grafitmi o jedle.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.