DOBRONOVINY 4/2021

Page 15

4. V ČOM SI DOBRÝ/DOBRÁ? Pripravte krátky workshop spolužiakom a nauč ich niečo nové.

svojim

5. POZVITE NA PREDNÁŠKU NIEKOHO Z FIRMY/PRAXE. Chcete vedieť viac o niektorých témach, v ktorých nie ste doma? Skúste osloviť odborníka, ktorý vám porozpráva na vašu obľúbenú tému alebo o veciach, ktoré by ste potrebovali vedieť. 6. ČÍM CHCEM BYŤ A PREČO. Diskutujte aké povolania budú o niekoľko rokov vo vašej triede a prečo ste sa rozhodli práve pre to konkrétne.

2. POMÔŽTE SKRÁŠLIŤ OKOLIE. Každá komunita má svoje potreby. Môžete pomôcť parku/školy/alebo iného miesta vo vašom okolí. 3. UPEČTE COOKIES ALEBO KOLÁČIKY. Podeľte sa s policajtami, hasičmi a lekármi vo vašom okolí. 4. VYTVORTE ŠTEDRÝ BALÍČEK PRE SENIOROV. Nemusíte obdarovať konkrétneho seniora. Stačí sa nakontaktovať na CSS vo vašom okolí, s ponukou tejto pomoci.

7. NÁJDITE PARTNEROV PRE VAŠU ŠKOLU. Firmy, komunity, organizácie často spolupracujú so školami. Požiadajte od nich konkrétnu službu pre vašu školu.

5. UROBTE PRIESKUM. Opýtajte sa ľudí ako sa im žije vo vašom meste či obci - čo sa im páči najviac a čo by chceli zlepšiť.

8. VYRIEŠTE 1 PROBLÉM VO VAŠOM OKOLÍ. Skúste nájsť riešenie na problém, tak aby ste zlepšili život ľuďom, ktorí to najviac potrebujú.

6. POMÔŽTE SVOJIM SUSEDOM. Stačí pomoc s nákupom alebo polievanie kvetov. Mať dobré vzťahy so susedmi je dôležité v každej komunite.

9. ČO SÚ PREDPOKLADY PRE PRÁCU? Aké profesionálne zručnosti potrebujú vaši rodičia či blízki pri ich práci, a ktoré z nich by ste chceli ovládať? Opýtajte sa ich, čo všetko potrebujú vedieť, aby mohli vykonávať svoju prácu. 10. HĽADAJTE DOBROVOĽNÍCKE PONUKY. Nájdite vo vašom okolí, kde sa dá pomôcť ako dobrovoľník a pomôžte nájsť týchto dobrovoľníkov (pracujte ako tím - oslovte vašich spolužiakov, vytvorte plagát a harmonogram, zverejnite fotky na soc. sieťach školy)

PODPORA LOKÁLNYCH KOMUNÍT 1. POMOC SENIOROM. Dohodnite si pomoc seniorom vo vašej obci, strávte s nimi aspoň hodinu.

7. VENUJTE ČAS ČISTENIU. Vyčistite okolie rieky, parkov, zastávok alebo iných miest vo vašom okolí. 8. ZORGANIZUJ ZBIERKU: oblečenie, náradie, hračky. Pomôcť môžete ľuďom bez domova, sociálne či zdravotne znevýhodneným osobám, ale aj zvieratám. 9. SKRÁŠLITE OBĽÚBENÉ MIESTO VO VAŠOM OKOLÍ. Fantázií sa medze nekladú. Môžete vytvoriť nové veci, ale aj pomôcť s obnovou existujúcich. 10. USPORIADAJTE BAZÁR. Môžete spraviť bazár kníh, darčekových predmetov a domácich potrieb. Výťažok venujte charite.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.