DOBRONOVINY 4/2021

Page 13

5 0 TI POV PRE Š KO LU AKO OSLÁVIŤ TÝŽDEŇ DOBROVOĽNÍCTVA Milí priatelia dobrovoľníctva, vedeli ste o tom, že aj vy sa môžete zapojiť do dobrovoľníctva na vašej škole? Pripravili sme pre vás 5 oblastí, v ktorých sa môžete angažovať so svojimi žiakmi a študentami.

SLUŽBA PRE ŠKOLU 1. SKRÁŠLITE OKOLIE SVOJEJ ŠKOLY. Niekedy stačí pár zmien, aby sa aj vaša škola stala krajšia aj po vizuálnej stránke. Môžete napísať zaujímavé myšlienky na schody alebo chodník do vašej školy či ozdobiť nádoby na smeti. 2. VYTVORTE SPOLOČNÝ PROJEKT. Niektorí žiaci a študenti majú veľmi dobré nápady, ktoré často nevedia zrealizovať. Skúste ich vypočuť a dajte im príležitosť, aby si vyskúšali vytvoriť spoločný projekt. Tie najkrajšie projekty vzniknú keď sa spoja rôzne ročníky. 3. NAPÍŠTE 5 VECÍ, KTORÉ SA VÁM PÁČIA VO VAŠEJ ŠKOLE. Je na vašej škole len pár desiatok žiakov alebo ste veľká škola so stovkami študentov? Každý z nich môže napísať čo sa mu páči na škole a zdieľať s vami alebo na vašom webe. 4. SPRAVTE SPOLOČNÚ VÝSTAVU. Počas školského roka je veľa príležitostí, aby vznikli spoločné výstavy. Tie môžu byť spojené s vašou obcou, sviatkami či školou. 5. VYTVORTE MIESTO NA VÝMENU KNÍH. Je množstvo kníh, ktoré ste už prečítali a chceli by ste tieto príbehy zdieľať ďalej? Môžete vytvoriť „knižné búdky“ alebo nechať spoločnú policu, kde si môžete vymieňať knihy.

6. POMÔŽTE ŽIAKOM Z NIŽŠÍCH ROČNÍKOV. Pamätáte na svoje začiatky na škole? Niekedy ste mali strach z učiteľov alebo ste nevedeli nájsť triedu, kde sa mala začať hodina. Skúste venovať pár septembrových dní žiakom, ktorí práve prišli do vašej školy. Môžete ukázať svojim žiakom, že zodpovednosť nie je podmienená iba vekom. 7. NAPÍŠTE LIST RIADITEĽOVI /RIADITEĽKE. Ukážte žiakom a študentom, že ich názor zaujíma nielen učiteľov alebo odborných pracovníkov, ale aj vedenie školy. Takéto listy vedia ukázať spätnú väzbu na vašej školy. 8. VYTVORTE PODUJATIE, KDE SA BUDE PREZENTOVAŤ VAŠA ŠKOLA. Chcete, aby bola vaša škola mala príjemnú klímu aj v komunite? Ukážte verejnosti, čo všetko robíte alebo čo by ste mohli ponúknuť vašej obci, napríklad vo forme service learningu. 9. NATOČTE VIDEO, KTORÉ SA BUDE ZDIEĽAŤ NA VAŠOM WEBE. Videá, ktoré vytvoria vaši žiaci a študenti budú autentickým a originálnym materiálom. Pri ich výrobe uvidia, aký je proces tvorby kvalitného obsahu náročný. 10. SPRAVTE TEMATICKÉ TRIEDNICKÉ HODINY ALEBO CELÝ DEŇ. Neviete ako začleniť prierezové témy do vášho predmetu alebo sú témy, ktoré by ste chceli, aby ste si v škole zažili? Tak si vytvorte tematické dni, kde sa jednotlivé triedy predstavia a dozvedia niečo nové.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.