Page 1

Dvojtýždenník zdarma 16. NOVEMBER 2012

Číslo 3

ROČNÍK I.

www.facebook.com/novinyzilinec

Vyletel sokol, zaplatil daň... zdochol!

Telovýchovná jednota Sokol Žilina má svoj hlavný stan už takmer sedemdesiatpäť rokov v budove na dnešnej Orolskej ulici. Táto zaujímavá stavba, v ktorej dlhé roky sídlilo kino Úsvit, prežila 2. svetovú vojnu, komunistický režim, nástup ranného kapitalizmu i súdne ťahanice o určenie vlastníka. Teraz nad ňou visí Damoklov meč zániku!

strana

5

Galéria osobností:

Nápady NA CIgaretke za rohom

Exkluzívny rozhovor s čerstvým exriaditeľom Považského múzea v Žiline Borisom Schubertom

> strana 12-13

Šport:

Dva splnené sny Žilinská atlétka Lenka Gajarská pred Vianocami porodila dcérku a už o osem mesiacov štartovala na paralympiáde v Londýne

> strana 23

MILUJEME NAŠICH ČITATEĽOV viac na strane

18 a 19

EDITORIÁL Milí čitatelia, neviem ako vy, ale ja som pred 23 rokmi mrzol spolu s otcom na námestí V. I. Lenina, kde tisícky Žilinčanov štrngajúcimi kľúčmi privolávali demokraciu. Aj sa nám to podarilo, teda aspoň sme si to mysleli . Kričali sme: „Na Vianoce slobodu!“ a komunisti zakrátko naozaj odovzdali moc ľudu. Teda naozaj, ako naozaj. Z rúk do rúk „ich“ ľudí sa vrátila k  „ich“ nástupcom. Systém KSČ sa jednoducho iba „presmeroval“... Chceli sme žiť slušnejší a lepší život. V  politikoch sme oporu nenašli, práve naopak. Tí nás od novembra ´89 svojim konaním systematicky presviedčajú o  opaku. A  my sme ohli chrbát ešte viac a pristúpili na ich hru. Rozkrádanie štátnej pokladnice, prebujnená byrokracia a  všadeprítomná korupcia, monopolný vplyv finančných skupín, rodinkárstvo, resp. straníckosť, arogancia politikov a štátne „výpalníctvo“ sú pre nás samozrejmosťou, ktorej nevieme vystaviť stopku! A najhoršie na tom je, že sme sami zabudli žiť život, po ktorom sme pred 23 rokmi túžili. Lepší a slušnejší život zapadol pod nánosom bahna ranného kapitalizmu. Voľakedy som napísal, že politické strany sú arogant-

Róbert Kašša, editor ným manipulátorom, ktorý medzi občanov rozosieva apatiu k veciam verejným a ľudia sú znechutení z diania na domácej politickej scéne, ktorá v priamom prenose devalvuje hodnoty ako čestnosť, či morálka. Čas plynie a v našej gubernii sa nič nezmenilo. Ako však chceme dopriať tejto krajine a našim potomkom lepší život, keď sa sami k  sebe správame ako naši politici. Minulý týždeň som na vlastné oči zažil ako plné námestie odignorovalo muža zakliesneného medzi lavičkami. Možno bol „iba“ opitý, no nepomohol nikto. Dokonca, dve mníšky prešli okolo bez mihnutia oka. Toto už nie je ani s  „kostolným“, ani s iným poriadkom... Už jedenásť rokov slávime na Slovensku 17. november ako štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu. Som za... jeden deň oslavujme a  ďalšie ostatné za ne naozaj bojujme. A  každý začnime od seba!

LED Panely

www.reklamaled.sk Pivovarská 1, 010 01 Žilina PI - 74

PI - 71


www.dermapoint.sk

ScarLet

absolútna novinka na slovensku Viditeľné výsledky už po prvom ošetrení. ambulantné ošetrenie bez anestézie a jaziev. ošetrenie je možné robiť aj v letných mesiacoch. Bez nežiaducich vedľajších účinkov. ošetrenie je vhodné pre všetky typy pleti.

PI - 55


SPRÁVY Noviny Žilinec regionálny dvojtýždenník ročník I., november 2012, číslo 3 počet strán 24, cena 0,00 € Registrácia: MK SR, EV 4684/12 Vydavateľ: belvica, s. r. o. Pivovarská 1 010 01 Žilina IČO: 44544529 Adresa redakcie: Noviny Žilinec Pivovarská 1 010 01 Žilina HOTLINE: +421 949 888 129 E-mail: zilinec@novinyzilinec.sk Web: www.novinyzilinec.sk Redakcia: General editor: Mgr. Róbert Kašša +421 905 649 442 editor@novinyzilinec.sk Sekretariát redakcie: Mgr. Elena Polkorábová +421 911 546 564 redakcia@novinyzilinec.sk Inzercia / marketing: Ing. Miroslav Remšík marketingový manažér +421 907 177 495 marketing@novinyzilinec.sk Spolupracovníci: Daniela Martinčeková, Petronela Petrušová, Juraj Kušnír, Ján Polák, Rudo Vitos, Adrián Danaj, a všetci Žilinci a Žilinčania. Grafická úprava: Rastislav Tupý Tlač: B&K - SK, Považská Bystrica Distribúcia: DISPRO s. r. o. Nevyžiadané rukopisy a  fotografie nevraciame. Autorské práva sú vyhradené a  vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v  slovenskom alebo aj inom jazyku bez predchádzajúceho písomného súhlasu vydavateľa je zakázané. Autori článkov zverejnených v  tomto vydaní si v zastúpení vydavateľom vyhradzujú právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a  na verejný prenos článkov, ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v  zmysle § 33 odst. 1 písm. a) a d) autorského zákona. Za obsah a  jazykovú úpravu dodaných reklamných predlôh zodpovedajú výhradne inzerenti. Toto číslo vyšlo: Nasledujúce číslo vyjde: 1. 12. 2012 16. 11. 2012 Uzávierka inzercie najbližšieho čísla: v pondelok 26. 11. 2012 Inzertné miesto je v sídle redakcie.

Leninov návrat Naše pátranie po najväčšej buste revolucionára V. I. Lenina na svete vyvolalo v Žiline poriadny ohlas. (Tejto téme sa dokonca v  hlavných správach venovala aj TV JOJ). S tipmi na miesto jej „posledného odpočinku“ sa doslova roztrhlo vrece, pričom najhorúcejšia stopa nás zaviedla do areálu istej stavebnej firmy v Belej. Jej vedenie s nami na túto tému odmietlo komunikovať, a tak sme sa tešili, že vaše „svedecké výpovede“ nie sú ľahostajné aspoň vedeniu mesta. Podľa e-mailovej komunikácie to však zatiaľ vyzerá tak, akoby ani radnica nemala záujem o okamžité vypátranie tejto potencionálnej turistickej atrakcie. Posúďte sami... Lenin – e-mailový pokus číslo 2 Vážený pán hovorca, na našu otázku: „Noviny Žilinec vypátrali, že busta V. I. Lenina z bývalého námestia V. I. Lenina v Žiline sa nachádza v areáli stavebnej firmy XY (pozn. autorky: samozrejme, e-mail obsahuje celý názov firmy) v Belej. Nemá mesto Žilina záujem získať späť túto sochu, ktorá by mohla byť zaujímavou turistickou atrakciou Žiliny, nehovoriac už o tom, že len hodnota materiálu z tejto sochy predstavuje približne 6000 eur?“ ste uviedli, že „Mesto Žilina má záujem o to, aby sa busta V. I. Lenina našla. Obdobne ako Vy, tak aj my pátrame, kde by sa stratená busta mohla nachádzať. V konečnom dôsledku je to majetok Mesta, ktorý by sa mal vrátiť. Nedisponujeme zatiaľ pravdivou informáciou, kde sa nachádza stratená busta V. I. Lenina. Za každú vierohodnú informáciu budeme vďační.“ Na druhý pokus vám teda adresujeme otázku: „Noviny Žilinec vypátrali, že busta V. I. Lenina z bývalého námes-

3

stále otázny tia V. I. Lenina v Žiline sa nachádza v areáli stavebnej firmy XY v Belej. Nemá mesto Žilina záujem získať späť túto sochu, ktorá by mohla byť zaujímavou turistickou atrakciou Žiliny, nehovoriac už o tom, že len hodnota materiálu z tejto sochy predstavuje približne 6000 eur?“ Z odpovede mestského hovorcu sme pre našich čitateľov veľa nezistili: „Áno, mesto Žilina má záujem o bustu V. I. Lenina. Všetky informácie, ktoré sme dostali, preverujeme, či sa zakladajú na pravde.“ Lenin – e-mailový pokus číslo 3 A tak smeroval na tlačový odbor mesta ďalší e-mail: „Vážený pán hovorca, môžete nám povedať, akým spôsobom preverujete, či je Lenin v areáli firmy XY a dokedy to budete preverovať? Nebojíte sa, že dovtedy môže byť busta presunutá na iné miesto? Za rýchlu odpoveď vopred ďakujeme. Prepáčte, ale naši čitatelia (a nie je ich málo) sú veľmi netrpezliví, takže nás bombardujú rovnako ako my vás.“ Hovorca sa nenechal vyviesť z  rovnováhy a našu doterajšiu komunikáciu opäť zahral do stratena : „Opätovne zdôrazňujem, že preverujeme informácie, či sa zakladajú na pravde. Nie je podstatné, ako postupujeme, ale v tomto prípade je podstatný výsledok, o ktorom Vás budeme informovať.“ Zostáva dúfať, že mesto overí pravdivosť nami poskytnutých informácií skôr, ako busta Lenina opäť zmizne a Žilina tak navždy príde o „znovuobajevnú“ súčasť svojich dejín. -elpoSnímka Slavo Chmela

Žilinčania, aký je váš názor? Má podľa vás mesto záujem vrátiť Lenina do Žiliny? Podarí sa ho dostať späť pod Dubeň? Ak áno, kde by ste ho radi videli? Neváhajte a píšte na adresu: editor@novinyzilinec.sk.

Fejtón

Diskriminácia troch sídlisk pokračuje... Zúfalí obyvatelia Vlčiniec, Hlín a Soliniek už dlhé roky slepo závidia rezidentom Hájika bezprostredný kontakt s chodiacou prírodou. Možnosť, pohladiť si živého diviaka je z nepochopiteľných dôvodov umožnená len “hájičanom” a to spôsobuje aj enormný záujem o nehnuteľnosti v tejto mestskej časti. Veď, kto by sa čudoval, náklady na život na Hájiku sú neporovnateľne nižšie ako inde. Nemusia platiť za bežecký pás v posilňovni, horúci dych nežného prasiatka za pätami ich každodenne vyburcuje na úroveň Boltovho rekordu. Adrenalín zadarmo každý večer - ako inak - bezplatne. Takisto odpadá časté pranie detského oblečenia. Jednoducho, deti radšej nepúšťajú von. A vo večerných hodinách ostávajú doma aj dospelí. Z pohodlia balkóna si vychutnávajú pohľad na statnú prasnicu oddychujúcu pri dverách ich auta. Nakoľko čas beží a mesto nekoná, skupina aktivistov z „bezdiviakových“ sídlisk založila hnutie:

Aj my chceme svine! Petičný výbor už zbiera podpisy za spravodlivé rozdelenie diviakov do všetkých mestských častí. Odhodlanie ľudí bojovať za svoje práva dostalo pekelné obrátky. Len na Solinkách sa vyzbieralo v priebehu troch dní viac ako 100 000 podpisov, čo je skoro o 20 000 viac ako má celá Žilina obyvateľov. Čaká sa ešte na výsledky z Hlín a Vlčiniec. Nebudú menšie - nálada je výborná, ženy sa na protest prestali depilovať a muži sa zdravia hlasným chrochtaním. V najbližších dňoch bude petícia Aj my chceme svine! odovzdaná zástupcom mesta. Na každom petičnom hárku sa nachádza aj vyobrazenie diviaka, aby bolo mestu jasné, že občania majú na mysli zvieratá a nie volených zástupcov. Dúfajme, že mesto príjme náležité opatrenia a deti všetkých mestských častí si budú môcť na Vianoce popravde povedať: Ja nemusím, ja už ho vidím... Pokerface

BLESKOVKY SPOD DUBŇA Bezdomovci opúšťajú bunkre na Vlčincoch Ako sme vás už informovali, na jar sa začne v susedstve veľkogaráží na Vlčincoch II stavať Billa. Keďže investor sa pustil do  úprav lokality už v  týchto dňoch, musel riešiť aj situáciu okolo bezdomovcov „okupujúcich“ miestne CO kryty. Na pokojný priebeh „deložovacej“ akcie dohliadali v úvode týždňa aj mestskí policajti.

Konateľ investorskej spoločnosti Michal Krkoška tvrdí: „Z charity nám zabezpečili aktívnych ľudí, ktorí to tu čistia a zároveň si aj čosi privyrobia. Na budúci týždeň vysadíme na mieste budúcej oddychovej zóny prvých 43 stromov. Na zimu to tu zakonzervujeme a na jar budeme v revitalizácii pokračovať.“ O  osud miestnych bezdomovcov sa prišiel zaujímať aj Rastislav Kolman z  Domu charity sv. Vincenta, ktorý potvrdil, že niektorí z tunajších ľudí sú ich klientami. Charita vraj každému ponúkne program ako prežiť zimu a navrátiť sa do spoločnosti. Zvýšia sa poplatky za hrobové miesta Mestský úrad v Žiline vyzýva všetkých občanov, ktorí majú v prenájme hrobové miesta v správe mesta Žilina, aby si do konca roka 2012 vyplatili všetky nedoplatky voči Mestu. Keďže Žilina má doteraz najnižší poplatok za hrobové miesta spomedzi krajských miest v SR, obyvatelia môžu očakávať, že dôjde k zvýšeniu tohto poplatku na všetkých mestských cintorínoch. Podľa žilinskej radnice budú uvedené financie slúžiť výlučne na revitalizáciu a celkový vzhľad cintorínov. -ep-


INZERCIA

4

ZĽAVA 20FA% MOZA , avy

ové sedacie súpr

na štyri system

vyskladajte si vlastnú súpravu a k získajte zľavu 20%

ZY, GENEZA : EGO, FANTA nčných stolíkov

BONUS (pjedrienzakúpení niektorej z týchto súprav z dvoch konfere

FANTAZY systémová sedacia súprava - v ponuke 26 elementov

Ka

FANTAZY moderná sedacia súprava s rozsiahlou variabilitou zostáv, sedáky a opierky s odnímateľným poťahom,vysokoelastické sendvičové molitany v sedákoch uložených na gumotextilných popruhoch. Všetky elementy ľavé alebo pravé.

súprava B-DF-2SRV-ROS-DM

FAMOZA LUX

2180

900 Súprava:

Súprava:

B-2RV-ROS-DM, +1

DU-2SRM-ROS-1-B

B-3R-DRM

DU-2SRM-DF-B

2010

1470

2050

1290

1470

Súprava: Súprava:

2730

3470

3420

91

0

tov

in. 10 elemen

ať z ponuky m

sa dá vysklad ždá sedačka

3740

)

systemová sedacia súprava s atraktívnymi prvkami a so zmyslom pre pohodlie. FAMOZA LUX sedacia súprava s atraktívnym dizajnom a so zmyslom pre pohodlie. Možno zostaviť viacero súprav. Opierkové vankúše so snímateľným poťahom. Bar a police v boku BH sú z lamina v odtieňoch: orech, tmavý orech, buk, čerešňa.

súprava BAR-1S-ROS-2SRV-BH

BAR-1S-ROS-2SRV-BH

314

B-1S-B

B-3R-BH

B-3R-BAR

310

401

B-2SRM-ROH-2S-BAR

255

3

274

255

310

256

274

260

1

255

255

1-kreslo

B-2S-ROS-3SR-BAR

B-2S-ROH-2SRM-B

BAR-2SRM-ROH-2S-BH

Ponuka za super cenu :

PAŤA 2 178,-€

1500

smreková poschodová posteľ s roštami bez matracov

890

1500

CEZAR set 210,-€ kuchynský set- lavice s dvomi stoličkami 50,-€ stôl 80x80xvýška 78cm

VIVA 160cm 132,-€ VIVA 180cm 132,-€ smreková manželská posteľ s roštami bez matracov

JAJA 2 240,-€ smreková poschodová posteľ s roštami bez matracov a bez kontajnerov

www.fines.sk PI - 56


TÉMA ČÍSLA

5

Vyletel Sokol,

zaplatil daň... zdochol!

Celá pointa spočíva v tom, že telovýchovná jednota nemá prostriedky na zaplatenie dane z nehnuteľnosti, ktorá sa na základe Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina 22/2011 zvýšila o neuveriteľných 400 percent! Starosta TJ Sokol ŽIlina Jaroslav Slučik vysvetľuje: „Táto daň je pre nás likvidačná, pretože všetky prostriedky z nájmu budovy len tak-tak stačia na prevádzku sokolovne a  základnú činnosť našich siedmich oddielov. Z  týchto prostriedkov nám neostáva ani na drobné rekonštrukčné práce. Nehovoriac už o  tom, že celá budova potrebuje komplexnú rekonštrukciu vrátane novej fasády so zateplením, či výmeny okien.“ Za rok 2011 (aj roky predtým) TJ Sokol odviedla mestu daň z  nehnuteľnosti vo výške 1200 eur, preto boli členovia oddielu veľmi prekvapení, že sa táto suma za rok 2012 zvýšila na 5425 eur! Pritom je paradoxné, že mesto v  roku 2012 podporilo TJ Sokol prostredníctvom grantov a  dotácie na vodácky oddiel sumou približne 2000 eur. Legenda vodáckeho športu J. Slučik hovorí: „To nám nemuseli dať žiadne peniaze, ale radšej nám mohli odpustiť daň. Keď si to spočítame sedliackym rozumom, tak sme v klubovej kase mínus 3425 eur. Nech sa na to pozerám ako chcem, s  deklarovanou podporou športu to nemá nič spoločné. Dokonca je to jeho jasná likvidácia!“ TJ Sokol patrí už niekoľko desaťročí medzi popredné športové oddiely nielen v  Žiline, ale aj v rámci Slovenska. Vo svojich oddieloch vodáctva, karate, kickboxu, ZRTV, turistiky, horolezectva a  hokejbalu združuje takmer 300 členov od detí a mládeže až po seniorov. Mnohí z nich sú dlhoroční reprezentanti Slovenska a mnohonásobní medailisti z majstrovstiev sveta a Európy. Títo všetci využívajú najmä telocvičňu TJ Sokol, ktorá je okrem iného aj miestom výučby telesnej výchovy pre žiakov neďalekej Obchodnej akadémie. Telocvičňa je pritom škole poskytovaná len za prevádzkové náklady.

Všetky spomínané argumenty má k dispozícii aj mesto, ktoré si však tvrdošijne stojí za „likvidačnou“ výškou dane. Vedeniu mesta sme adresovali nasledovnú otázku: „Telovýchovnej jednote TJ Sokol bola vyrubená daň z nehnuteľnosti za rok 2012 vo výške 5425 eur, čo je 400-percentné navýšenie oproti roku 2011. Pre jednu z najstarších TJ v Žiline i na Slovensku, ktorá vychovala a chce vychovávať reprezentantov Slovenska a mnohonásobných medailistov z majstrovstiev sveta a Európy je táto daň doslova likvidačná. Predstavitelia TJ Sokol dokonca hovoria o zániku jednoty a predaji budovy. Nemieni sa mesto Žilina

Rovnako ako zákon, tak i VZN platí pre každého z nás a bolo by nekorektné voči ostatným daňovým poplatníkom žiadať úľavu. Legálne možnosti odkladu platenia dane a povolenie splátok definuje Zákon č. 563/2009, §57 ods.1 až 5. V záujme Mesta je, aby sa šport v Žiline rozvíjal. V rámci možností Mesto poskytuje športovým klubom rôzne športové dotácie. Radi by sme podporili športové aktivity aj viac, ale žiaľ finančné možnosti Mesta sú obmedzené. V tomto roku poskytlo Mesto Žilina klubu TJ Sokol dotáciu vo výške 790 €.“

Vox populi Čo si myslíte o tom, že Mesto Žilina podporilo TJ Sokol sumou približne 2000 eur na rok 2012, no pritom od nej žiada zaplatenie dane z nehnuteľnosti Sokolovne vo výške 5425 eur?

Lukáš Sidor, IT-ečkár Žilina - Solinky: V Žiline sú šport a športoviská už dlho niekde na poslednom mieste záujmu. A pokiaľ nie je súkromný investor alebo banda bláznov, čo hrá srdcom a zadarmo ako napríklad žilinskí volejbalisti, tak sa u nás vrcholový šport nedá robiť. Viď tento príspevok Sokolu, ktorý je fakt „vrcholový“...

Jaroslav Slučik: “S podporou športu to nemá nič spoločné, skôr je to jeho likvidácia!” dohodnúť s TJ na nejakom kompromise, tak aby nedošlo k likvidácii tejto telovýchovnej jednoty?“ Hovorca mesta Pavol Čorba reagoval promptne, no bez, čo i len najmenšieho, náznaku riešenia vzniknutej situácie: „Mesto Žilina postupovalo v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia (VZN), preto je daň potrebné uhradiť. Úľava na dani z nehnuteľností môže byť Mestom Žilina udelená iba občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím a žiadne iné kompromisy nie sú možné.

Sokolom teda zatiaľ zostávajú iba oči pre plač. Zámerne sme použili slovíčko „zatiaľ“, pretože veríme, že sa niekto z kompetentných preberie a začne sa zložitou situáciou TJ naozaj seriózne zaoberať. „Keby nám zostali peniaze naviac, určite by sme ich radšej investovali do rekonštrukcie budovy a  podpory mládeže. Pri tejto výške dane však hrozí, že o budovu prídeme a tým zanikne aj jedna z  najstarších telovýchovných jednôt v meste. Neviem, o čo komu ide a či v tom nemá prsty nejaký záujemca o našu budovu. V tomto štáte je už totiž všetko možné...,“ zamýšľa sa so smútkom v hlase jedenásťnásobný majster sveta v zjazde na divokej vode a dodáva: „Dúfam, že pán primátor i  poslanci nájdu pochopenie pre náš nelichotivý stav a  podajú nám pomocnú ruku.“ Róbert Kašša Snímky autor a archív

Eva Maršová, predavačka Žilina: Za mladi som do tej budovy chodila do kina Úsvit a mojim známym tam chodili deti na rôzne športové krúžky. Je smutné, že sa na šport v  Žiline kašle a miesto pomoci sa mu ešte hádžu polená pod nohy. Potom sa netreba čudovať, že nám vyrastá generácia počítačovej a  krčmovej mládeže.

Martin Hons, živnostník Žilina - Vlčince: V tejto budove som ako člen Slovana Malá Fatra a  neskôr Sokola prežil 33 rokov, takže mi je ľúto v akej situácii sa Slučikovci ocitli. Verím, že si pán primátor spomenie, že aj on bol dakedy športovec a  pokúsi sa nájsť nejaké riešenie. Bol by som rád, keby som sa mohol s  priateľmi športovcami stretávať na Sokole ešte ďalších 33 rokov. -rk-


KULTÚRA

IMAO TOUR Desmod a Cigánski Diabli Utorok 20.11.2012 o 19.00 h, Veľká sála Dramaturgické a hudobné spojenie dvoch bravúrnych hudobných lídrov. Rytmus z Oslian a skupina Bonita Piatok 23.11.2012 o 18.00 h, Veľká sála Niečo pre milovníkov starých dobrých šlágrov.

ŠTÁTNY KOMORNÝ ORCHESTER Barbier zo Sevilly Štvrtok 22. 11. 2012 o 19.00 h, Dom umenia Fatra Piatok 23. 11. 2012 o 19.00 h, Dom umenia Fatra Operu G. Rossiniho uvedie známy viedenský dirigent Christian Pollac. Koncertné prevedenie budú sprevádzať svetoznámi sólisti vynikajúcich kvalít.

MARTINUS Karikov krst Streda 21. 11. 2012 o 17.00 h, Martinus v OC Mirage Po slovenskom bestselleri V  tieni mafie si pripijeme Na smrť na autogramiáde Jozefa Kariku.

CAFÉ KUPÉ ŽILINA Že ťa huba nebolí Piatok 30. 11. 2012 o 19.00 h,  kaviareň Café Kupé Stále obľúbenejšia forma komédie stand-up comedy sa dostáva aj k  nám do klubov. Príďte si vychutnať jedinečnú atmosféru živého hovoreného prejavu.

STANICA ŽILINA – ZÁRIEČIE O programe v rámci Noci divadiel píšeme na s. 8. Žilinský miešaný zbor & PaCoRa trio Pondelok 19. 11. 2012 o 19.00 h, Stanička Zborové umenie sa skĺbi s  folklórom, jazzom a  vážnou hudbou na jednej scéne. Zažijete neopakovateľný hudobný zážitok v  spojení dvoch hudobných telies.

Andrea Coddington Predohra

O autogramy do knižky bol po skončení besedy veľký záujem.

Dlho očakávané sa premenilo na skutočnosť. Moderátor Martin Pyco Rausch zavítal do Martinusu v Žiline, kde prezentoval svoju kuchárku s názvom „Moje jedlo“. O tom, že sa stretla s úspechom svedčali dlhé rady ľudí, čakajúcich po skončení besedy na autogram a venovanie do knižky. Kniha zaujme hneď na prvý pohľad. Na obálke je vysmiaty Pyco, s  plnou náručou paradajok oblečený ako potápač. Toto všetko vraj pre neho symbolizuje čerstvosť. „Povedal som si, že kombinácia plavky, voda, paradajky a potápač by mohla ľudí upútať. Niekto sa rád na titulky vyzlieka, no a  ja som obliekol do neoprénu,“ usmial sa moderátor. Svoju knihu sám vydal, prezentované jedlá sám nafotil a, samozrejme, pripravil. Úprimne priznal, že hoci nie všetky vyšli hneď na prvýkrát, ani jedno neskončilo v koši. „Pre mňa boli všetky jedlé,“ dodal s úsmevom. Okrem jeho vlastných receptov v knižke nájdete aj pochúťky inšpirované medzinárodnou kuchyňou. Hoci ide o  vegetariánsku stravu, moderátor priznal, že nie je „zarytý“ vegetarián. „Jem ryby a morské plody. Mäso mi pred rokmi prestalo chutiť. Netvrdím, že je to najlepší spôsob stravovania, ale mne vyhovuje,“ vysvetlil. Pyco počas besedy prezradil, že pre svojich priateľov rád vymýšľa vlastné darčeky. Vlani chcel napísať a  nafotiť zopár receptov, ktoré by im rozdal pod vianočný stromček. Napriek tomu, že darček nestihol dokončiť,

nápad sa mu natoľko zapáčil, až ho neskôr premenil na knihu Moje jedlo. Po čom, okrem kuchárok, z literatúry siahne? „Čítal som krimi romány, neskôr ma upútal Ernest Hemingway, Erich Maria Remarque a ďalší známi autori.“ Neobišiel ani filozofiu, v  súčasnosti fandí bedekrom a  knihám od Harukiho Murakamiho. Nedávno sa dokonca stali, spolu s  herečkou Táňou Pauhofovou, krstnými rodičmi detskej knižky od Tamary Heribanovej. „Volá sa Misia Eva, prísne tajné a odporúčam ju všetkým ako vianočný darček. Okrem tej mojej, samozrejme,“ zasmial sa moderátor. Stretnutie s ním bolo príjemným zážitkom. Ak ste ho zmeškali, máme pre vás ďalšie dva dobré tipy. V stredu 21. novembra príde do Martinusu v OC Mirage Jozef Karika, ktorému nedávno vyšla nová kniha Na smrť. O  dva dni neskôr, 23. novembra, sa zase môžete tešiť na Denisu Ogino. Autorke známej knihy Sushi v dushi vychádza novinka Navarme si Japonsko. Všetci ste srdečne pozvaní. Simona Mapajová Snímka archív Martinusu

ne

Andrej Šeban band Nedeľa 18.11.2012 o 20.00 h, Veľká sála Hudobný mág oslávi svoje okrúhle narodeniny celkom netradične. Po osemročnej sólovej dráhe vystúpi s bandou mladých muzikantov a  s  úplne novým projektom.

má dobrý čitateľský vkus

N aj ov ňa á v Ži li

DOM ODBOROV

Niekto sa na titulky vyzlieka, Pyco sa obliekol do neoprénu

pr ed

KultúrnE pozvánkY

6

Cesta poznania a harmónie Liečivé kryštály a minerály Ezoterická a motivačná literatúra Dekoračné a darčekové predmety Ručne vyrábané šperky

Po románoch Mal to byť pekný život, Židovka a Cudzia krv sa k čitateľom dostala nová kniha z  pera Andrey Coddington. Pokojne jej môžeme dať prívlastok „šteklivá“, keďže v nej nechýbajú vášnivé milostné scény.

Príbeh sa odohráva prevažne v New Yorku, kde žije hlavná hrdinka spolu s  manželom Samom a dcérou Alexou navonok usporiadaný, závideniahodný rodinný život. Bývajú v  luxusnej štvrti, dcéra chodí do prestížnej školy, Sam je úspešný manažér a  Arianna taktiež nezaostáva v  budovaní skvelej kariéry. Pracuje priamo pre starostu, miliardára Mika Bloomberga. Nič však nie je také dokonalé, akoby sa mohlo na prvý pohľad zdať. Za dverami manželskej spálne chýba Adrianne vášeň. Má problém milovať sa so Samom a v hlave jej víri otázka, či ho ešte stále ľúbi. Všetko sa zmení v  deň, keď sa jej otcovi zhorší zdravotný stav a  ona musí opustiť New York. Cestou v  lietadle smerom do Miami spoznáva príťažlivého Gavina, pri ktorom stráca hlavu. Spolu s  ním prežije dobrodružstvo, v  aké už ani nedúfala. No je to skutočne láska, alebo len túžba? Hoci rozum jej radí, aby sa s Gavinom nestretávala, nedokáže mu povedať nie. Ak sa do príbehu „pustíte“, zrazu zistíte, že ste na jeho konci. Autorka prináša príjemné oddychové čítanie plné túžby po zakázanom ovocí... -sm-

SÚŤAŽ O KNIHU Dnešná súťažná znie: „V ktorom roku vyšla kniha Mal to byť pekný život?“ Svoje odpovede označené heslom „Martinus“ zasielajte na našu e-mailovú adresu redakcia@novinyzilinec.sk do 23. novembra 2012. Meno výhercu sa dozviete v ďalšom vydaní.

Darčeky, ktoré potešia srdce aj dušu...

Správna odpoveď z minulého čísla znie: tri. Výhercom knihy, ktorú si treba vyzdvihnúť v  našej redakcii na Pivovarskej ulici 1 v  Žiline, sa stáva Iveta Kanisová zo Žiliny. Gratulujeme! -r-

Od 3.12. do 23.12. otvorené aj cez víkend! www.krystalia.sk Na Veľký Diel 10, 010 01 Žilina PI - 57


KULTÚRA RUBRIKA / INZERCIA

KINOTIP STER CENTURY CINEMAS Legendárna partia

Igor Cvacho v objatí tónov Minulý týždeň sa v priestoroch Galérie M konala vernisáž jedného z najlepších súčasných autorov, Žilinčana Igora Cvacha. Výtvarník využil túto príležitosť a pokrstil svoju knižnú monografiu. Igor Cvacho je členom skupiny ConArt. Venuje sa maľbám aj grafike, je to hudobník, skladateľ aj cestovateľ. Rovnako ako jeho tvorba, i on má mnoho tvári, je plný entuziazmu a odvahy... Vo svojom prejave okrem iného prezradil, že sa len nedávno vrátil z New Yorku, ktorý len tesne po jeho odchode zachvátil hurikán Sandy: „Som rád, že sa mi podarilo dostať domov a dúfam, že sa aj tam dá všetko do poriadku.“

Skupinka odvážnych superhrdinov - postavičiek z kníh pre deti, spoločne ochráni svet detských srdiečok pred strachom. Aj teraz sa môžete zapojiť do súťaže o vstupenku do kina STER CENTURY CINEMAS. Otázka znie: „Vymenujte aspoň dve postavičky superhrdinov tohto filmu.“ Odpovede označené heslom KINOTIP posielajte na adresu redakcia@novinyzilinec.sk do 26.11.2012. Meno výhercu sa dozviete v  ďalšom vydaní. Odpoveď na otázku z  minulého vydania je: „Druhé pokračovanie.“ Výhercom z minulého vydania sa stáva Miro Kret zo Žiliny. Vstupenku pre dve osoby do Ster Century Cinemas si môžete vyzdvihnúť v sídle redakcie. Viac informácií nájdete na www.stercentury.sk

CINEMAX Twilight Saga: Breaking Down – Part 2

7

Na úvod večera majiteľka galérie Marika Dudášová vyzvala prítomných hostí, aby si symbolickou minútou ticha uctili pamiatku priateľa Dušana Palugu. Po nej sa k slovu dostala kurátorka výstavy Darina Arce, ktorá prvýkrát otvárala Igorovu výstavu už pred pätnástimi rokmi. „Igor je veľmi plodný, tvorivý, svoju tvorbu neustále posúva dopredu, no napriek tomu sa drží svojej línie. Je to jeden z  najlepších autorov dnešnej doby,“ nešetrila chválou. Opýtali sme sa jej, ako by charakterizovala autorovu tvorbu: „Najviac ju vystihuje názov výstavy V objatí tónov, či už sa to týka hudby alebo farby. Jeho tvorba je založená hlavne na grafickom prejave, na plošných a  lineárnych kompozíciách. Využíva geometriu, má svojskú farebnosť a  všetko je úzko spojené s  hudbou.“ Po slovách uznania sa plynulo prešlo ku krstu knižnej monografie plnej Igorových diel. Krstnou mamou sa stala akademická maliarka Dana Krajčová. Knihu pokrstila tónmi a farbami a  tiež povedala niečo málo o  umelcovi: „Igora poznám už 20 rokov. Zo začiatku to bol nenápadný výtvarník, ktorého sme nebrali na vedomie. Svojou húževnatosťou a pracovitosťou sa zviditeľnil a dostal tam, kde je. Vážim

si na ňom, že je podnikavý, že cestuje, zúčastňuje sa workshopov, vystavuje v New Yorku, skladá pesničky, vydáva CD, maľuje obrazy, robí grafiky, vydáva knihy...“ Podľa jej slov je zriedkavé, že umelcovi vyjde monografia ešte počas života a preto je výborne, že sa to Igorovi podarilo. Kniha vyšla v lete a  už vtedy sa uskutočnil prvý krst v Bratislave. „Myslím si, že na domácej pôde si to zaslúži akýsi re-krst,“ pousmial sa umelec. Zaujímalo nás, čo je jeho hlavnou motiváciou: „Tou sú pre mňa ženy. Hlavne tie, čo mám doma. Tie ma motivujú, nech stále produkujem niečo nové a,  samozrejme, aj zarábam pre rodinu. Taktiež sú to aj kamarátky a  priateľky, ktoré obdarúvam. Toto je moja silná a pekná motivácia.“ A čo najviac ovplyvnilo jeho tvorbu? „Opäť sú to tie ženy. Ale aj celý svet, všetko, čo vidím. Mestá, prostredie, ľudia... všetko to cezo mňa prechádza a potom to v ateliéry pretvorím do obrazu.“ V závere umelec prezentoval zopár svojich piesní a z jeho úst zaznelo poďakovanie všetkým, bez ktorých by to nezvládol: „Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí mi poskytli pomoc. Ďakujem všetkým aktérkam, ktoré mi pomohli uviesť dnešný večer a prezentovať knižku, ďakujem svojim priateľom a predovšetkým svojej rodine.“ Všetkých, ktorých diela Igora Cvacha zaujímajú, pozývame do Galérie M na Mariánskom námestí v Žiline, kde výstava potrvá do 30. novembra. Petronela Petrušová

ČO NA TO

MAROŠ?

Maroš, do Vianoc je ešte ďaleko, no už teraz nás média začínajú zasypávať vianočnými reklamami. Nie je to podľa teba skoro?

Môj názor je taký, že vianočné reklamy tak skoro pred sviatkami sú prehnané a celý ten komerčný humbuk okolo Vianoc by mal byť pokojnejší. Vianoce sú predsa sviatky pokoja a  mieru, preto by sme ich mali prežívať s priateľmi a rodinou a pokúšať sa o zmierenie.

VYMENIŤ OKNÁ EŠTE PRED TOUTO ZIMOU? Rozhovor s Jurajom Mravcom, vedúcim strediska EKOPROFIL Žilina

Maroš Sokolík

Fenomén Twilight Saga pokračuje a naposledy nás zavedie tam, kde vlkolaci a  upíri bojujú o  svoju lásku aj o vlastné životy. Zapojte sa do našej súťaže o vstupenku do kina CINEMAX. Súťažná otázka znie: „Aké je civilné meno hlavného hrdinu tejto ságy?“ Odpovede označené heslom KINOTIP posielajte na adresu: redakcia@novinyzilinec.sk do 26.11.2012. Meno výhercu sa dozviete v  ďalšom vydaní. Odpoveď na otázku z  minulého vydania: „V roku 1962.“ Výhercom z  minulého vydania sa stáva Peter Maštalír zo Žiliny. VIP vstupenku do CINEMAX-u si môžete vyzdvihnúť v sídle redakcie. Viac informácií nájdete na www.cine-max.sk/ mesto/zilina

Nie je už na výmenu okien príliš zima? „Pre človeka je žiaľ prirodzené, nie príliš príjemné veci odkladať. Proces výmeny okien na dome, či byte je sprevádzaný prašnosťou, miernym hlukom a vo všeobecnosti to nie je nič, na čo by bolo možné tešiť sa. No zo skúseností našich klientov viem, že po samotnej výmene, je bývanie oveľa útulnejšie, čistenie okien ľahučké a  tepelná pohoda neporovnateľne lepšia. O  šetrení na vykurovaní, ktoré nás stojí najviac počas prichádzajúcich 4 mesiacov ani nehovorím.”

skeho vyspravenia špaliet. Celý byt teda nikdy netrvá viac, ako deň. Je potrebné uvedomiť si, že čas, kedy je už staré okno zdemontované a nové okno ešte nie je namontované je minimálny (nedochádza teda k výraznému ochladeniu celého bytu). Výmena okien na rodinnom dome je mierne prácnejšia. Na celom dome zaberie 2, nanajvýš 3 dni. Čo musím urobiť osobne ja, ako zákazník, ktorý si necháva meniť okná? „Povedal ste správne, vy ste zákazník a  teda nemáte robiť nič. Stačí si vybrať serióznu firmu, ktorá plní sľuby, nenaťahuje termíny a robí poctivú robotu. Viac informácií o príprave na montáž a samotnom priebehu montáže nájdete na www.ekoprofil.sk/prakticke-rady.html“

Má chladné počasie vplyv na kvalitu montáže? „Čo sa týka vplyvu poveternostných podmienok na prácu montážnych skupín, ten je zväčša minimálny. Dnešné moderné materiály, používané konkrétne našou spoločnosťou pri montáži okien, sú vhodné už od -10º C a teda aj v situácii, že by nastali silné celodenné mrazy, sme schopní plnohodnotne namontovať okná aj počas zimy. Za kvalitu práce našich majstrov ručím. Svedčia o nej aj vyjadrenia klientov na našej web stránke. Vždy však vychádzame v ústrety klientom, ak si prajú oddialiť montáž. Okná bezplatne preskladníme.“

Koľko vieme ušetriť výmenou okien? „Je to veľmi individuálne. Záleží na type stavby, spôsobe vykurovania, parametroch nových okien. Najväčšie úspory sú na rodinných domoch a podľa prepočtov, potvrdených skúsenosťami našich klientov, sa úspora pohybuje až do hodnoty 760€ za vykurovaciu sezónu.“

Ako dlho trvá výmena okien? „Výmena okna na byte trvá cca 2 hodiny, vrátane murár-

S Jurajom Mravcom, vedúcim strediska EKOPROFIL Žilina sa zhováral Miroslav Remšík

PI - 58

PÁTRAčka Na základe vašich námetov prinášame novú rubriku, v ktorej pátrame po niektorom z  obyvateľov nášho mesta. Sme zvedaví, koľkí z  vás hľadaného spoznajú a ozvú sa nám. Dnes pátrame po tejto sympatickej slečne:

Ak ste spoznali osobu na snímke, okamžite kontaktujte našu redakciu. Spomedzi správnych tipov vyžrebujeme päť Žilincov, ktorí dostanú 5-eurový poukaz do kaviarne jojcafe v OC Mirage. Bonzujte na hociktorý redakčný e-mail alebo na Facebook.


KULTÚRA / INZERCIA POVAŽSKÁ GALÉRIA UMENIA Pocta Vladimírovi Kompánkovi – výstava 8.11. - 2.12.20 12, galéria Poctu rajeckému rodákovi V. Kompánkovi.

HVEZDÁREŇ ŽILINA Týždeň otvorených dverí 19.11.2012 – 23.11.2012 o 16.45 h, pozorovateľňa Malý diel

MESTSKÉ DIVADLO ŽILINA O programe v rámci Noci divadiel píšeme na inom mieste tejto strany. Som doma a čakám, že príde dážď Nedeľa 18.11.2012 o 19.00 h, Štúdio (Viac informácií na inom mieste tejto strany). Poľovačka na losy Streda 21.11. 2012 o 19.00 h, Veľká sála, 15+ Komédia o láske premieľanej zo všetkých strán. Maľované na skle Piatok 23.11.2012 o 19.00 h, Veľká sála Muzikál o Jánošíkovi v žilinskom bigbítovom šate. Mačacie schody Sobota 24.11. 2012 o 19.00 h, Štúdio, 15+ Detektívny psychotriler. Sledujte hodnoty doby, ktorá praje podivným vzťahom. Som doma a čakám, že príde dážď Nedeľa 25.11.2012 o 19.00 h, Štúdio Ako v sistrách lístia svist Streda 28.11.2012 o 19.00 h, Štúdio, 15+ Tajomstvo a mágia súrodeneckej lásky a alter ega. Žena z minulosti Štvrtok 29.11.2012 o 19.00 h, Veľká sála, 18+ Čo sa stane, keď niekto nedodrží sľub?... Hra si vyžaduje pozorné oko diváka. Hotovo, Schlusss... Piatok 30.11.2012 o 19.00 h, Veľká sála Hosťuje štúdio Ľ+S s  monodrámou, v  ktorej Miro Noga chce prísť o život.

BÁBKOVÉ DIVADLO O programe v rámci Noci divadiel píšeme na inom mieste tejto strany. „Sobota s rozprávkou“ Sobota, 24.11.2012 o 10.00 h, Labyrinte (druhý vchod od BDŽ) Scénické čítanie rozprávok, po skončení ktorého si deti budú môcť svoje dojmy aj nakresliť. Akcia je určená pre deti od 3 rokov a trvá cca 2 hodiny. -ns-

8

Tohtoročná noc divadiel bude: Bláznivá, dramatická, odhalená, nabitá, vyšťavená... A to nie je všetko. Môže byť impulzívna, závistlivá, éterická, šialená, návyková... Záleží to len od vás. Spojme sa s divadlom, zažime atmosféru javísk a spoločne zatlieskajme. Otvorené divadlá, predstavenia a výnimočné zážitky. Bude sa hrať a bude sa žiť. To bude 3. ročník celoslovenského podujatia Noc divadiel, do ktorého sa 17. novembra zapojí aj Žilina. „Noc“ sa koná každý rok, vždy tretiu novembrovú sobotu. Tak, ako v desiatich ďalších mestách, aj v Žiline divadlá otvoria svoje brány, aby demonštrovali otvorenosť novým podnetom, divákom, inšpiráciám. Program pre Žilinčanov si pripravili Bábkové divadlo, Stanica Záriečie aj Mestské divadlo. Mestské divadlo je v projekte zapojené prvýkrát, tak aj preto je pre nich tento ročník výnimočný. „Konečne sme súčasťou tohto európskeho projektu, ktorého hlavným poslaním je divadlo otvoriť, priblížiť divákom a zapojiť ich do divadelného života v netradičnom časovom rozpätí počas celej noci. V Žiline program Noci

divadiel 2012 koordinujeme spolu so Stanicou Žilina-Záriečie a Bábkovým divadlom, a tak žilinskí diváci môžu zažiť túto výnimočnú atmosféru všade bez toho, aby im bolo ľúto, že niečo nestihnú, lebo sa koná paralelne s inými,“ hovorí Zuzana Palenčíková, dramaturgička divadla. Hana Hudcovičová Lukšů a Barbora Uríková zo Stanice Záriečie si tiež myslia, že tento ročník bude neobyčajný hlavne „autentickými zážitkami pre niektorých účastníkov. Zopár návštevníkov workshopu detí, si bude môcť zahrať v predstavení Zlatá hus a následne na Stanici strávia doslovne celú divadelnú noc.“ Na Stanici Žilina-Záriečie sa od 13.00 h uskutoční malé divadelné sympózium spojené s prenocovaním v divadelnej sále. O 16.00 h odohrá divadlo Buchty a Loutky predstavenie Zlatá husa, ktoré sa zopakuje o 17.30 h, ale v podaní malých účastníkov workshopu. Bábkové divadlo uvedie o 18.30 h premiéru inscenácie Kata dcéra kata a o 20.00 h sa bude s divákmi lúčiť so starými doskami. Mestské divadlo Žilina odohrá o 20.00 h hru V. Klimáčka

BEAT a o 22.00 h pripravilo koncert Dana Heribana s kapelou. Prečo si teda máme nájsť na Noc divadiel čas? Podľa Zuzany Palenčiakovej preto, lebo: „Zbližujeme divadlá so svojimi divákmi, divadlá otvárajú svoje priestory aj v zákulisí, herci diskutujú s divákmi, diváci sa zúčastňujú skúšok – jednoducho majú príležitosť zažiť divadlo aj z druhej strany, dokonca v ňom aj prenocovať.“ A podľa dievčat zo Stanice je to preto, lebo: „Noc divadiel je ako deň otvorených dverí, kedy je možné nazrieť aj do procesov v zákulisí. Zároveň je to sviatočný deň – divák od nás dostane darček v podobe naozaj kvalitného divadelného programu.“ Bola by teda večná škoda nechať si toto všetko ujsť a preto vás všetkých pozývame skúmať, objavovať, zapájať sa do diania alebo sa len príjemne usadiť, vnímať a nechať sa unášať, rozhodovať či vstúpime do divadelného priestoru, prípadne do samotného „deja“. Stačí sa rozhodnúť pre spôsob a čas, kedy vstúpiť. Petronela Petrušová

Som doma a čakám, že príde dážď ,,...nedesí ma ani tak fakt, že mám málo času, ale to, čo so zostávajúcim časom urobím.“ Týmto textom sa chcel zmieriť nielen s vlastným, nezvratným, osudom, no predovšetkým chcel porozprávať príbeh o tom, že život treba žiť a nie prežiť. V tejto hre sa vracia ku svojej matke, ktorá ho ako homosexuála odmietla. Jean Luc Lagarce a jeho kultová hra Som doma a čakám, že príde dážď, ktorú v  nedeľu 18. novembra uvedie Mestské divadlo Žilina v spolupráci s Divadlom Kaplnka Bratislava. Do rodného domu sa po dlhých rokoch vracia mladší brat. Celý ten čas ho doma čakalo päť žien: babička, matka a tri sestry. Každá z nich dúfala, že jeho návrat navráti domovu život, ktorý sa z neho za toľký čas stratil. Mladší brat mal však iné plány. Ženy sa zrazu ocitnú zoči-voči starým ranám a jedna pred druhou vyjadrujú svoje skryté bolesti a túžby, no predovšetkým sú nútené sa konfrontovať s otázkou, kam sa uberú ich životy ďalej. Jean Luc Lagarc je francúzsky autor, ktorý zomrel na AIDS rok po tom, ako vydal hru Som doma a čakám, kedy príde dážď. Je to silný ľudský príbeh, ktorý je zároveň autorovou autobiografiou. Lyrická inscenácia s výrazným, poetickým jazykom nesúca v sebe znaky tragikomédie, je príležitosťou pre päť špičkových slovenských herečiek na rozohratie nezabudnuteľného hereckého koncertu. V hlavných úlohách v réžii Tomáša Procházku sa predstavia Zuzana Kronerová, Jana Oľhová, Rebeka Poláková, Zuzana Konečná a Erika Havasiová. -pp-


INZERCIA

9

PI - 59

á n e š u r z a i c Ak in ch príč ý k c i n tech anih sa z dujatia. Org o 0 3 . 4 od 1 y po všetk 1. 2012 äčšie hviezd budú robiť 1 . 9 1 lok že ajv ponde ekli účasť n a prisľúbili, m termíne. v ť i n i č o i skuto íľu odr tori podujat y v náhradn u v h a l c a ú ilin izá edn sa m ktorá ovi na posl rušiť. Organ u prišli do Ž , a i c k aná a biznis izátor jatie z Avizov kému organ i toto podu portu a šou dl oš es ruší. Č preto rozho ezdy českéh vi sa zátori y sľúbené h b a preto,


INZERCIA / HĽADÁME DOMOV

Riadková Inzercia

10

Riadkovú inzerciu Zadarmo posielajte na adresu inzercia@novinyzilinec.sk alebo osobne prineste do sídla redakcie. akcia platí len pre nekomerčné subjekty.

Predám 25 prvkovú anténu, novú, nepoužívanú. Cena dohodou. T. 0940 806 207. Predám dvojlôžkový pletací stroj Dopleta 380, vôbec sa nepoužíval. Cena 60 €, dohoda možná. T. 0940 806 207. Predám dva skoro nové vianočné stromčeky, jeden má 2 metre a druhý 1,5 metra. Cena dohodou. T. 0940 893 753. Predám detský kočík Jane Nomad, hnedo tyrkysový, 3-kombinácia, praktický, stabilný, zateplený, veľká vanička. Cena 500 €. T. 0910 298 518. Predám nové dámske sandále čierne, lakované, elegantné, spoločenské, č. 35 – 36, podpätok 4 cm, cena 3 €. T. 041 72 349 35. Predám zánovný dámsky kožený kabát škoricovej farby, č. 36 – 38, cena 20 €. T. 041 72 349 35. Predám velúrový dámsky kožuch, svetlohnedý, kožušinový golier, č. 36 – 38. Nenosený, ako nový, cena 25 €. T. 041 72 349 35. Predám trojštvrťový kožuch, krásna kožušina nakrátko strihaná, zlato béžovej farby, rukávy pravá koža hnedá, č. 36 – 38. Nenosený, ako nový, cena 20 €. T. 041 72 349 35. Predám dámske čierne čižmy 2 x obuté, moderné, pravá koža, kačací podpätok, č. 35 – 36, cena 6 €. T. 041 72 349 35. Lacno predám masívne dvere, tmavo hnedé, viac kusov. T. 0905 286 274. Autodoprava do 1,5 tony. T. 0905 442 397. Kúpim Renault Avantime alebo Vel Satis – motory 3.5 V6, alebo 2.0 turbo benzin / 2.0 diesel v dobrom stave. T. 0903 433 345. Predám Škoda Fabia Combi, 1,4 mpi, r. v. 2002, 120 000 km – garantované, strieborná metalíza. Prvý majiteľ, servisná knižka komplet, celý čas garážované, nebúrané. Rádio originál Symphony, doplnené park. senzory vzadu. V cene pneumatiky 185/65/R14 Michelin letné + Al disky. Zimné pneu na plech. diskoch. Cena 2650 €. T. 0905 195 850.

Hľadáme domov

Predám dvojizbový byt v centre mesta. Čiastočne zrekonštruovaný, samostatné kúrenie od 3/2012. Bez balkóna. Cena 55 000 €. T. 0903 375 467. Predám: zaváracie fľaše, dve veľké monstery v  kvetináčoch, robot s mixérom Orava, pre čalúnnika dve kreslá a  sedačka - pôvodne kožené, nutná oprava, gombíky, nite a  štopkačky, dámske kabelky, práčka Philips Whirlpool na súčiastky, motor a čerpadlo funkčné, tri rádiá do zbierky, ventilátor, porcelánová misa na polievku, dva košíky, kuchárske knihy, staršie knihy SPKK, samovar, francúzska barla, drevená palička, číre sklo - rôzne nádoby, náboženská literatúra. T. 0902 147 004, 041 745833. Predám nový Skype USB telefón /i.Metal 1327-BK/, cena dohodou. T. 0907 406 868. Predám bežiaci pás insportline SHEENIN 2031,ešte pol roka v záruke, málo používaný, v dokonalom stave, cena 300eur. T 0910 548 569. Predám na skleník, či zateplenie včelnica a pod., veľké kasňové okná. T. 0904 933 230. Predám na náhradné diely zachovalé práčky TATRAMAT. T. 0904 933 230. Predám nestriekané jablká jonatánky a  iné, aj na samozber, zo stromu v  Žiline. T. 0904 933 230. Predám 2-gen.rod. dom. 5 km od Žiliny. Dom má 2 bytové jednotky so samostatnými vchodmi, ústredné kúrenie, čiastočne zateplený. Rozloha 721m2, zastavanej plochy 150m2 plus samostatná podpivničená garáž - 24m2. Prístup z dvoch strán. Vhodné aj na podnikanie. Super cena. RK nevolať. T. 0910 472 377.

Predám Ford Escort 1.6v, r.v.1997, benzín, STK a emisná do januára 2014, 165 000 km, v dobrom stave, cena 700 €, dôvod: žijem v zahraničí. T. 0903 527 632, 0044 77 594 151 01. Predám detský kočík pre dvojičky, šedobežovo-oranžová farba, klasický hlboký aj s taškami, plus športová verzia. K tomu aj sedačky-vajíčka do auta v tej istej farebnej kombinácii. Zachovalé, používané 1,5 roka, cena 200 €. T. 0904 247 752. Hľadáme zamestnanca na TPP na CNC (ohraňovací lis) v  Olomouci. Dôležitou požiadavkou je znalosť čítania technickej dokumentácie, vítaná prax v  odbore. Pružná prac. doba, ubytovanie zabezpečené v  areáli firmy. Profesný životopis posielajte na: rmdiagnostics@miszilina.sk Predám zimné pneumatiky MICHELIN ALPINE 185/60 R14 4 ks na oceľ. diskoch 5 x 100, Škoda Fábia atď, dezén 90% po jednej necelej zime, cena dohodou. T. 0903 950 208.

ELTON - nar. 1/2012, 25,5 kg, väčšieho vzrastu. Je to nádherný psík, zrejme kríženec bernského salašníckeho psa. Má super povahu, je ešte hravý, no zároveň vnímavý. K ľuďom je priateľský, miluje spoločnosť a hladkanie. So psíkmi je znášanlivý. V útulku dostal čip, bol odblšený aj odčervený, je kompletne vakcinovaný. Ak vás zaujal, volajte 0905 670 180 alebo 0903 555 445.

Predám 5 ks zimné pneumatiky Vredestein Wintrac 215/55 R16 97H M+S, 0809, hĺbka dezénu cca 4-5 mm. Cena 60 €. T. 0907 254 568. Predám športový kočík zn. Chicco oranžovosivej farby, vhodný pre dievča aj  chlapca, detskú postieľku drevenú 1ks a kovovú 1ks s matracmi, vysokú drevenú stoličku  na kŕmenie, oblečenie a obuv na 0-5 rokov. T 0910 220 294. Predám detský T. 0910 220 294.

bicykel

ružovej

farby.

Predám masážne lehátko skladacie, nové nepoužívané. Cena dohodou. T. 0948 220326 po 18 hod.

Predám originál SK zeleninárske PE-prepravky do 15kg. Super cena. T. 0944 218 061.

Darujem staršiu pálenú škridlu za odvoz, Žilinská lehota. T. 0944 218 061.

Predám 3-izbový byt Solinky, Jasenová ulica 3/7, 72 m2, čiastočne prerobený (okná, podlahy). Cena 60 000 €. T. 0911 534 435.

Výnimočná prírodná čínska kozmetika Kozmeceutika, obsahujúca hodnotné minerály a vysoko koncentrované bylinné výťažky. Skúste a presvedčte sa sami. T. 0948 166 328.

Postrádam okuliare (čierne), strata na Bulvári okolo 30.10. Ak si našiel, prosím volaj 0905 483 993 - odmena ťa čaká!

CHARLIE – 10 kg, 5 rokov. Charlie bol nájdený v hroznom stave, pretože mal za sebou zrážku s autom. Po rekonvalescencii začal zranenú nôžku používať a používa ju stále viac. Momentálne sa učí životu v byte. Má zvládnuté hygienické návyky a učí sa základné povely. Je to veľmi spoločenský psík, s fenkami aj kastrovanými psíkmi nemá problém. Nedávno podstúpil kastráciu, je kompletne vakcinovaný a čipovaný. Ak máte o Charlieho záujem, volajte 0905 573  766, 0903 555 445. Dobrovoľníci, ktorí chcete pomáhať v Žilinskom útulku v Mojšovej Lúčke, zatalefonujte Soni na 0903 555 445 alebo Anke na 0905 670 180. Alebo napíšte na Facebook. Info poskytneme aj na info@utulokzilina.sk alebo na sona@utulokzilina.sk. Žilinský útulok, o. z. Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina www.utulokzilina.sk Facebook: utulokzilina

PI - 73


RELAX

HOROSKOPY od 16.11. do 1.12.2012

Baran 21. 3. - 20. 4. Najbližšie dni budú náročné na vašu psychiku. Pripravte sa na to, že budete čeliť mnohým problémom v práci aj vo vzťahu.

SUDOKU 5 4

Rak 22. 6. - 22. 7. Dôležité je zmieriť sa s tým, že všetci ľudia spolu vychádzať nemusia a občas sa môžu objaviť nezhody.

Váhy 23. 9. - 23. 10. Hlavne v práci potrebujete viac sebadisciplíny. Dbajte na predpísaný postup, na vlastné metódy radšej zabudnite. Škorpión 24. 10. - 22. 11. Budete si pripadať zraniteľní a nariekať nad vlastným neľahkým osudom. Neskôr budete mať na veci triezvejší pohľad. Strelec 23. 11. - 21. 12. Môžete si dovoliť skladať náročné skúšky. Kozorožec 22. 12. - 20. 1 Vaša správna chvíľa sa pomaly blíži, a to sa týka milostného aj pracovného života. Vodnár 21. 1. - 20. 2. V poslednej dobe ste si zvykli hovoriť každému, čo si myslíte, ale teraz radšej mlčte a len pozorujte reakcie svojho okolia. Ryby 21. 2. - 20. 3. Musíte viac komunikovať. Potom sa vám bude dariť v obchodoch aj v láske.

9

2

1 5

2

8

1

3 6

7 5

3

4

8 1 2

8

7

6

6

5

3

5

5

8

7

9 2

8

8 9

4

1

3 2

1 7

4

6

6 4 3

5 9

9 5

2 5

7 5

1

9

5

2

6

7

6

6 9

5

7

8 6

8

8

8 5

9

8

7

1

5

2

4

6

3

3

1

2

9

6

4

8

5

7

6

4

5

7

3

8

1

2

9

2

3

8

6

7

9

5

1

4

5

9

1

4

8

3

2

7

6

7

6

4

5

2

1

3

9

8

8

2

9

3

1

6

7

4

5

1

7

6

8

4

5

9

3

2

4

5

3

2

9

7

6

8

1

8

2

4

1

7

6

5

3

9

9

1

7

2

3

5

8

6

4

3

6

5

9

8

4

2

1

7

6

8

2

3

5

9

7

4

1

4

9

1

8

6

7

3

2

5

7

5

3

4

1

2

6

9

8

2

7

9

6

4

8

1

5

3

5

3

6

7

9

1

4

8

2

1

4

8

5

2

3

9

7

6

5

4

2

3

7

1

6

8

9

9

3

8

6

5

2

4

7

1

4

5

3

Správne riešenie z minulého čísla:

dievča vydania

2

9

Lev 23. 7. - 22. 8. V rodine počítajte s riešením nepríjemných záležitostí. Voči druhým ľuďom by ste sa mali správať viac empaticky a neodsudzovať ich na prvý pohľad. Panna 23. 8. - 22. 9. Máte potrebnú razanciu presadzovať svoju víziu. Potrebujete si urobiť jasno v partnerskom vzťahu. Možno ucítite napätie aj v pracovnej oblasti.

7

3

Býk 21. 4. - 21. 5. Pozor na zbytočný stres v práci. Môžu ho spôsobiť kolegovia, ktorí budú mať tendenciu vás využívať. Blíženci 22. 5. - 21. 6. Dosiahnete prakticky čokoľvek, čo si zaumienite a na nezadaných Blížencov čaká ako bonus partia príjemných ľudí.

4

11

4 2

4

3 1

1

7

6

8

9

4

5

2

3

4

1

5

5

2

8

7

9

6

6

2

7

7

4

3

8

1

5

8

5

9

9

1

6

2

3

4

2

6

1

1

8

9

3

4

7

7

8

4

4

3

5

9

6

2

3

9

2

2

6

7

1

5

8

Riešenie, ktoré sa nachádza v žltých políčkach posielajte e-mailom na: redakcia@novinyzilinec.sk. Správne riešenie spolu s  menom výhercu 10-eurovej darčekovej poukážky do kníhkupectva Martinus uverejníme v budúcom čísle. Víťazom z  minulého čísla sa stáva Ľudomír Benovič. Výhercovi blahoželáme, cenu si môže prevziať v našej redakcii na Pivovarskej ulici č. 1 v Žiline.

Paparazzi z pivovaru

Majda

Majda zo Závodia má dvadsaťjeden rokov a študuje na Žilinskej univerzite. Táto „ukecaná“ sympaťáčka vďačí za svoju super postavu tancu, ktorému sa venuje od základnej školy. Najskôr to bol balet, potom moderné tance v  skupine Skippy a  momentálne pôsobí v  novovzniknutom tíme žilinských roztlieskávačiek. Od šestnástich sa pohybuje aj vo svete modelingu, fotomodelingu a hostesingu. Ak sa vám zdá, že ste ju už niekde videli, potom sa nemýlite. Je tvárou istého aquaparku a môže sa pochváliť aj titulom Miss MŠK. Miluje zábavu a aj preto je čitateľkou a spolupracovníčkou novín Žilinec. -jrg-

Chcete sa stať dievčaťom vydania? Stačí, ak nás budete kontaktovať na t. č. 0949 888 129 alebo na redakcia@novinyzilinec.sk.

KAMEŇÁK Na svadbe: - To je ale škaredá nevesta. - No dovoľte, to je moja dcéra! - Prepáčte, nevedel som, že ste jej otec. - No dovoľte, ja som jej matka!

Pastiersky syr a la Žilina Neodmysliteľnou súčasťou programovej štruktúry každej televíznej stanice je nejaká kuchárska šou, v  ktorej sa majstri svojho odboru i  zanietení amatéri predháňajú v  gastronomických kúzlach od výmyslu sveta. Taký unikát na tanieri, aký pripravili známemu nášho čitateľa v istej žilinskej reštaurácii však len tak nenájdete. Profesionálne zohraný tandem čašník - kuchár dokázal, že aj obyčajný pokrm z klasického jedálneho lístku sa dá pripraviť nezabudnuteľným spôsobom. Pri návšteve istej pivnice na Mariánskom námestí si hosť podrobne preštudoval ponuku, v ktorej mu chýbal pastiersky syr. A tak sa spýtal čašníka, či mu ho dokážu pripraviť? Trochu ho zaskočilo, keď sa ho obsluhujúci muž opýtal, čo presne má na mysli... „To je ako vyprážaný syr, len je tam aj šunka,“ ochotne poradil „pinglovi“, ktorý sa s novou skúsenosťou bežal podeliť do kuchyne. O  niekoľko minút sa vrátil s  víťazoslávnym úsmevom i  objednaným pokrmom. Kamery síce chýbali, ale gurmánov so zmyslom pre humor isto poteší aj obyčajná fotografia... Poslal nám ju Richard Hlavienka zo Stráňav a získava za to od nás pártysúdok piva Černá hora.


GALÉRIA OSOBNOSTÍ

12

Exkluzívne s čerstvým exriaditeľom Považského múzea Borisom Schubertom

Najlepšie nápady vznikali na cigaretke za rohom Môj názor Paríž má „eiffelovku“, New York Sochu slobody. Čím by podľa teba mohla turistov prilákať Žilina? “Z mojej bývalej pracovnej pozície by mala logicky vyplývať odpoveď - Budatínsky hrad. Ak by som sa mal riadiť srdcom, odporučil by som, dúfam, že už čoskoro, zrekonštruovaný Rosenfeldov palác alebo synagógu. Pre milovníkov prírody a hlavne divokej fauny je veľkým lákadlom výhľad z balkóna na sídlisku Hájik.”

Boris Schubert sa podľa viacerých Žilinčanov podobá na talianskeho speváka Erosa Ramazzottiho.

Boris Schubert – v žilinskom regióne donedávna známy ako riaditeľ Považského múzea v Žiline a hudobný pedagóg. Je zakladateľom Fakultného miešaného zboru OMNIA, hráva v kapele V8 Band, je členom žilinského Rotary klubu. Nemá rád hlúposť a nekompetentnosť ľudí. Naopak, najviac mu vie ulahodiť dobrá whisky s cigarou doma na terase. Napriek tomu, že v Žiline žije necelých dvadsať rokov, dokázal sa tu významne etablovať. Je rodákom z obce, kde sa narodil Dubček, Štúr, ale aj Elena Litvajová, známa ako predsedníčka Ústredného výboru zväzu žien z čias normalizácie.

Pochádzaš z Uhrovca, z hľadiska slovenských dejín zaujímavej obce. Okrem spomínaných osobností, čo o nej ešte prezradíš? Okrem toho, že sa tu narodili Alexander Dubček a Ľudovít Štúr, Uhrovec je známy aj tým, že tu boli sklárne, ktoré sa neskôr presídlili do Lednických Rovní. Priamo v obci sa nachádza renesančný kaštieľ, ktorého posledným vlastníkom bol gróf Zay. Za mlada tam slúžila moja babka. Tvoje priezvisko má nemecký pôvod? Áno, môj starý otec z otcovej strany bol nemec. Bol to odborník na vodovody. Vodovod robil aj pre grófa Zaya, kde sa zoznámil s mojou babkou.


GALÉRIA OSOBNOSTÍ Ako si sa dostal do Žiliny? Priženil som sa do Rosiny a už tu žijem sedemnásť rokov. Pomaly sa končí ďalší kalendárny rok. Ako hodnotíš ten svoj? Bol to veľmi zaujímavý rok. V pracovnej oblasti azda najväčším zlomom bolo, že od novembra nepôsobím v Považskom múzeu v Žiline. To sa určitým spôsobom prejavilo aj v mojom súkromnom živote. Každopádne to vnímam ako ďalšiu skúsenosť. Spomínaš múzeum, ktoré počas tvojho štvorročného riadenia doslova povstalo z popola. Keď sa povie Považské múzeum v Žiline, čo sa ti vynorí ako prvé? Štyri roky intenzívneho života a práce. Na čo si obzvlášť pyšný? Na čo som pyšný? Myslím si, že som pyšný na múzeum ako také, kam to dotiahlo za posledné štyri roky. Taktiež som pyšný na mojich spolupracovníkov. Čo sa týka konkrétnych výstupov, je toho veľmi veľa. Som rád, že sa mi podarilo múzeum „upratať“ po jeho organizačnej a personálnej stránke, čo v nasledujúcich obdobiach prinieslo svoje ovocie. Teší ma, že sa zrealizovalo mnoho investičných zámerov, ako napríklad revitalizácia Budatínskeho parku, rekonštrukcia Sobášneho paláca v Bytči, čiastočné revitalizácie v Čičmanoch či na hrade Strečno. V odbornej oblasti je to vydanie zaujímavých publikácií, posilnenie špecializácií múzea a každoročný audit odborných pracovníkov. V marketingovej oblasti sme zrealizovali veľa nových a atraktívnych podujatí, čo sa prejavilo na zvýšení návštevnosti. Teší ma, že aj mediálny obraz múzea sa dostal na vysokú pozitívnu úroveň. Keby som to mal všetko zhrnúť, najviac som hrdý na to, že sa Považské múzeum v Žiline dostalo do podvedomia ľudí ako živá, mladá, schopná organizácia, ktorá dokáže verejnosti stále čo povedať a priniesť. Naopak, čoho ti je najviac ľúto, čo už nestihneš zažiť? Nestihol som veľa vecí. Ale čo ma najviac mrzí, že ako riaditeľ nebudem pri sprístupnení čerstvých investičných aktivít – podhradie hradu Strečno a Budatínsky hrad. Mojim cieľom bolo dostať múzeum do takej ekonomickej situácie, kedy by nepociťovalo deficit financií. A práve vo vzťahu k investíciám na Strečne a v Budatíne je perspektíva, že opätovne stúpne návštevnosť a tým pádom aj príjmy. Taktiež mi budú chýbať každodenné maličkosti, na ktoré som si v múzeu zvykol. Napríklad pohľad na budatínsku vežu a na 13.45 h na vežových hodinách. Bude mi chýbať drevený šindeľ z mojej kancelárie s vyrezávanými Čičmanmi. Ten som nechal svojmu ďalšiemu nástupcovi. Bude mi chýbať káva z môjho pra-

covného kávovaru, ktorú mi každé ráno pripravovala asistentka Alenka. Budú mi chýbať chvíle na fajčiarskych pauzách za rohom administratívnej budovy múzea, kde sa často rodili skvelé nápady. Múzeum je jeden veľký kolos. Pracuje v ňom okolo šesťdesiat ľudí, spravuje takmer desiatku expozícií. Ktorá ti najviac prirástla k srdcu? Jednoznačne Sobášny palác v Bytči. V pozícii riaditeľa rekonštrukcia paláca bola mojim prvým veľkým projektom. Rád som tam chodil pracovať, bol tam neuveriteľný pokoj a dobrá energia. V tvojej pracovnej kariére je aj obdobie, kedy si pôsobil ako hudobný pedagóg. Aká to bola skúsenosť? Moje trinásťročné pôsobenie v pozícii pedagóga, či už na konzervatóriu alebo na univerzite, je mojou pôvodnou profesiou, ktorú som vyštudoval na Univerzite Konštantína filozofa v Nitre. Bola to práca, ktorá ma taktiež bavila a svojim spôsobom obohatila.

13 patrí. Bolo to zaujímavé obdobie nielen v hudbe, ale aj v životnom štýle, pre ktorý boli typické vlastnosti ako nezávislosť, provokácia. To znamená, že rád provokuješ? Prácou! Ako si sa dostal do formácie V8 Band? Vďaka mojej svokre. Predtým ako som sa priženil do Rosiny, hrával som v rôznych kapelách. Keďže som chcel hrať naďalej, hľadal som nejakú kapelu, kde by som sa mohol uplatniť. Svokra ma zoznámila s kapelníkom V8, podali sme si ruky a už tam hrávam takmer pätnásť rokov. Hudba ti ide. Aký si otec? Posledné štyri roky som nebol až taký príkladný otec, pretože som doma viac nebol ako bol. Ale myslím, že asi dobrý, keď mi dcérka sama od seba povie, že ma ľúbi. A niekedy aj sedemnásťročný syn.

„Budú mi chýbať každodenné maličkosti, napríklad pohľad na hodiny budatínskej veže s časom 13.45 h“ Akí sú dnešní študenti?

Myslíš si, že sú vaše deti po tebe?

Myslím, že je to diametrálne odlišná generácia, ale ťažko povedať či lepšia alebo horšia. Čo sa týka vedomostí, zručností a zodpovednosti, tieto oblasti vnímam skôr negatívnejšie. Čo sa týka životaschopnosti alebo jazykových zdatností, je omnoho lepšie vybavená do života ako predchádzajúce mladé generácie.

Syn kráča v mojich šľapajach, bavia ho humanitné vedy a takisto ako ja hrá na trúbke. Dcéra má iba tri roky, takže jej osobnosť sa práve formuje. Momentálne prežíva svoju detskú pubertu, je vzdorovitá. Veľmi rada hrá na všetky hudobné nástroje a rada spieva. Najradšej slovenskú hymnu.

Porovnávali sme generácie, ale vráťme sa k hudbe. Si známy aj ako hudobník. Zaujíma ma, či vnímaš hudbu rovnako ako napríklad pred dvadsiatimi rokmi?

Nechcem byť dotieravý, ale čo plánuješ ďalej?

Určite nie. Ale to je úplne normálne, človek musí na určitú hudbu dozrieť. Životná skúsenosť s hudbou formuje aj ďalšie vnímanie hudby. Tvojou srdcovkou je jazz. Prezraď nám svoju srdcovku v srdcovke... Mojou srdcovkou je naozaj jazz. A srdcovkou v srdcovke jeho historické obdobie bebop a všetko, čo k nemu

Ťažká otázka. Každopádne zostávam v Žiline. Mám tu rodinné zázemie a priateľov. Tým chceš povedať, že ešte o tebe budeme počuť? Určite. Zatiaľ však nechcem nič predbiehať, nechajte sa prekvapiť... Ďakujeme za rozhovor a držíme palce!

Róber Kašša Snímky autor, archív


SPRÁVY / SERVIS

Dôležité čísla Jednotné európske číslo tiesňového volania: 112 Požiarna záchranná služba: 150, 112 Polícia: 158, 112 Záchranná zdravotná služba: 155, 112 Mestská polícia Žilina: tiesňová linka: 159 stála služba: + 421 41 5621166 Lekárska služba prvej pomoci Po – Pi: 15.30 – 7.00 h So, Ne, sviatky: 7.00 – 7.00 h Tel. + hlásenie lekárskej návštevnej služby: 041/723 33 83, 041/511 03 48 Detská pohotovostná služba 041/511 05 22 Zubná pohotovosť v Europalace, budova SSIM na Vlčincoch, Ul. Vysokoškolákov 33 B Po – Pi: 15.30 – 19.00 h So, Ne, sviatky: 8.00 – 14.00 h Tel.: 041/530 00 94 Horská záchranná služba: 18 300

14

E L Y T S M

ov t a á c b b ýro ych Ka V ý sk nsk n á e p v Slo kych a s Dám

Pohotovosť lekární Pohotovostnú lekárenskú službu zabezpečujú lekárne podľa rozpisu od 17.00 do 22.00 h Piatok 16. 11. 2012 SCHNEIDER A. Hlinku 7/B, OC MIRAGE Sobota 17. 11. 2012 U DOBRÉHO PASTIERA Smreková 39, Solinky

úpiť Neviete kde k t? kvalitný kabá Tak neváhajte . a príďte k nám

Nedeľa 18. 11. 2012 ŽILPO s.r.o. Vysokoškolákov č. 31 Pondelok 19. 11. 2012 VLČINCE Dobšinského č. 8

0

veľkosti 34-6

Utorok 20. 11. 2012 RONDEL Hálkova č. 26

Dopravný servis (Stella centrum): bezplatné volanie *75 www.stellacentrum.sk Mestský úrad Žilina: 041/70 63 111 www.zilina.sk Daňový úrad I, Ul. Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina: 041/ 5047 331, 041/50 67 211 www.drsr.sk Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina 041/2440999 www.upsvarza.sk Info odchody autobusov: INFO ASISTENT 12 111 SAD Žilina - otvorené Po - Pi 7.00 - 15.00 h tel. 041/562 09 50 Info odchody vlakov: INFO ASISTENT 12 111 Železničná stanica Žilina 041/5615 154 Dopravný podnik mesta Žilina: 041/566 01 11, 041/564 37 34, www.dpmz.sk Žilinský útulok: Odchyt psíkov v Žiline zabezpečuje mestská polícia na tel. č. 159 alebo na služobnom čísle 0918 801 294. www.utulokzilina.sk Poruchy verejného osvetlenia 041/505 56 99 (nonstop) 041/723 42 90 Noviny Žilinec HOTLINE 0949 888 129

Streda 21. 11. 2012 CLAUDIUS GALENUS V. Spanyola 43P

26 a v o lav Kon Hviezdos 8:00–15:00 a, ia Žilin é : PO-P en Otor 7 881 80 le.sk y t 0907 s .mswww

: takt

Štvrtok 22. 11. 2012 JUSTA Na priekope 174/13 Piatok 23. 11. 2012 SV. JOACHIMA A SV. ANNY Bernolákova 2135 Sobota 24. 11. 2012 POD ARKÁDOU Hodžova č.4 Nedeľa 25. 11. 2012 PARACELSUS Bratislavská č.1

ta i l a KV ciA n a Eleg alita in Orig

Pondelok 26. 11. 2012 MANDRAGORA Hlinská č. 16 Utorok 27. 11. 2012 MEDCENTRUM MEDIKA J.Milca č. 33 Streda 28. 11. 2012 RAFAEL A. Rudnaya 106

vá Zľavo ka áž pouk € na 10

Štvrtok 29. 11. 2012 AVENA Štefánika č. 7 Piatok 30. 11. 2012 SUN PHARMA Vysokoškolákov, OC DUBEŇ

PI - 60


MOTORŠOU

15

Pozor, MOTOZIMA“ je tu! Vážení motoristi, prvý tohtosezónny sneh už máme za sebou, takže dúfame, že máte svojho štvorkolesového miláčika na zimu už dávno dôkladne pripraveného. V prvom rade prezuté zimné pneumatiky, spravené servisné prehliadky pred zimnou sezónou , skontrolovaný stav batérie a, samozrejme, kvalitne ošetrený podvozok a karosériu. Ak nie, prinášame vám zoznam našich partnerov, kde môžete svoje autá kvalitne pripraviť na zimu.

Redakcia Žilinca vám želá šťastné zimné kilometre bez nehody.

AUTOBATÉRIE VARTA

s.r.o.

Pit Stop car wash

Hviezdoslavova ul. (za hypertescom)

Ručná autoumyváreň Tepovanie a čistenie interiéru Leštenie a voskovanie laku

Najväčší sortiment autobatérií Varta v Žiline

Kamenná 11, Žilina (za Flórou) 041/7232806 www.autobateriezilina.sk

ZĽAVA 10%

Super ceny ! Objednávky 0910 918 882

www.pitstop.sk

kupón platí do 31.12.2012

PI - 65

PI - 63

PI - 64

Žilina, Kragujevská 1 tel.: 041/56 432 50 čistenie interiérov plnenie klimatizácie a a exteriérov automobilov čistenie systému klimatizácie automobilov oprava liatinových diskov

pneuservis nákladných a osobných automobilov PI - 61

PI - 62


Nová ŠKODA Rapid … a budú vás milovať

O

my tak val lej tré 8t ko vša Ga na Bo 11

Do vať Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Rapid: 3,9 – 5,9 l/100 km, 104 – 137 g/km. Ilustračné foto.

Najlepší tatkovia jazdia na novom modeli ŠKODA Rapid! Spoznajte moderné rodinné auto už od 11 111 €! Čisté, elegantné krivky, nadčasový, odvážne pôsobiaci dizajn a veľkorysý priestor oceníte v každej situácii. Presvedčte sa sami o kvalitách nového modelu ŠKODA Rapid počas týždňa testovacích jázd od 19. 11. do 24. 11. u vášho autorizovaného predajcu ŠKODA a automaticky získate darček.  www.skoda-auto.sk Vaši autorizovaní predajcovia vozidiel ŠKODA: GALIMEX, s.r.o. Sučianska 5470/49, Martin Tel.: 043/4005 116, 216 www.galimex.sk

Rosinská 23, Žilina Tel.: 041/5061 115, 116 www.autosortiment.sk PI - 66

dealer_210x297_RAPID_safety_jazdy_60fd58de69574b56baf2e94f075c8dca_indd 1

11/13/2012 11:34:38 AM


4:38 AM

BUĎTE BUĎTE FIT FIT SS MOZOLANI MOZOLANI FITNESS FITNESS

17

Vp zap Je zo mi, pos mi Sam

S NAMI TO DOKÁZALI

Gabika Štrbová

„ k

„Dostala som druhú šancu“

O

dkedy sme začali v Mozolani Fitness clube na Solinkách ponúkať redukčné programy Easy Body prešlo našimi rukami takmer 3000 žien. Niektoré absolvovali program, schudli a pokračujú ďalej samé, iné pokračujú s trénerom či trénerkou a sú aj také, ktoré schudli za 8 týždňov tak, aby boli so sebou spokojné a do tness clubu nechodia. To však o sebe nemôže povedať 26-ročná Gabika Štrbová, ktorá patrí už medzi naše stále zákazníčky. Kedysi s Easy Body programom schudla v priebehu 11 mesiacov takmer 50 kg!

„Za 11 mesiacov schudla 45,7 kg“ Dokázala neuveriteľne na sebe pracovať a výsledky sa dostavili. Po roku však

prestala. Opäť sa vrátila k starým stravovacím návykom či zlozvykom a dokonca svoju pôvodnú váhu ešte prekročila. Keď sme vyhlásili druhý ročník projektu Zmeň svoje telo-Zmeň svoj život a zbadali sme jej fotograu pri prihlasovacom formulári, neverili sme vlastným očiam. Usmievalo sa na nás opäť to guľaté, viac ako 120-kilové dievča. Za otázkou - Prečo ste sa prihlásili do projektu stálo: Chcela by som dostať druhú šancu. Jej miery na začiatku boli: váha 122,2 kg, výška 168 cm obvod hrudníka 125,5 cm, obvod pásu 120 cm, obvod bokov 137, stehná 84 cm

a zmeniť zo všetkých prihlásených žien najviac. Schudla až 22,3 kg. Následne sa niekoľko mesiacov po skončení projektu opäť prihlásila do chudnúcej súťaže, aby sa ešte viac naštartovala a pri záverečnom fotení a meraní dosiahla neuveriteľných 76,9 kg. A jej obvod pásu bol šokujúco menší o 32 cm, boky o 34 cm a stehná má o 21 cm menšie. Za takmer rok sa jej podarilo zhodiť 45,76 kg. Takže skúsme rozobrať jej premenu na drobné. Opýtali sme sa priamo Gabiky, čo by ona poradila všetkým, ktorí ešte nenašli tú odvahu, čo treba urobiť, aby boli tak ako ona so sebou spokojné? »

Podkožný tuk v %: 44,4, podkožný tuk v kg: 54,3 kg. Po 10. Týždňoch sa jej podarilo schudnúť

Gabika pred rokom vážila 122,6 kg

ALTHEA Navštívte nás a presvedčte sa, že Vám ponúkame viac, ako ostatné lekárne. Kontakt: Hodžova 13, 010 01 Žilina

- smer z Mariánskeho námestia k Františkánskemu kostolu, neďaleko PRIMA banky

Generečná lekáreň OTVORENÁ

7%

na voľnopredajné lieky do 12.12.12

PI - 67

mi vc má Ma ale tem telo ord lep

Tvo ako stra kde vaj ti to Sam je stra ako že t net a n zist neh že b mie


ien sa rocej ala aní kg. úco cm šie. rilo me obbiým, čo ako

BUĎTE FIT FIT SS MOZOLANI MOZOLANI FITNESS BUĎTE FITNESS V prvom rade to chce obrovský kus sebazaprenia, odhodlania najmä na začiatku. Je veľmi ťažké rozhýbať 120-kilové telo, zo začiatku treba rátať aj so svalovicami, ale netreba sa tomu poddať. Telo si postupne zvyká na vyššiu záťaž. Veľmi mi pomohlo, že som cvičila s trénerom. Sama dobre viem, že dodnes sa len veľ-

„Obklopte sa ľuďmi, ktorí vás podporujú“ mi ťažko prinútim robiť drepy či výkroky v chôdzi. Ale viem, že tie mi najviac pomáhajú na tvarovanie stehien a bokov. Mala som veľmi slabé nielen nohy, ale aj ruky. Postupným zvyšovaním tempa, ale aj záťaží sa mi podarilo telo spevnieť a zlepšiť aj celkovú koordináciu tela a cviky sa stali oveľa lepšie zvládnuteľnými. Tvoj zásadný problém, tak ako u mnohých bola práve strava. Pracuješ v pekárni, kde ti každý deň rozvoniavajú čerstvé dobroty, ako sa ti to podarilo ignorovať? Samozrejme 80 % úspechu je dodržiavanie pravidelnej stravy. Všetko je to o hlave, ako sa nastavíte. Ak si poviete, že to nezvládnete, tak to nezvládnete. Ale ak budete pravidelne jesť a nevynechávať ani jedno jedlo, zistíte, že aj keď jete zdravú stravu, nehladujete a telo si zvykne aj na to, že bude prijímať zeleninu či ovocie namiesto čokolády a zákuskov.

18

E

Ako vnímalo okolie tvoje odhodlanie znovu začať chudnúť? Pozitívne, všetci ma podporovali a podporujú dodnes. Ak chcete niečo dosiahnuť, musíte sa obklopiť ľuďmi, ktorí vám budú veriť a budú vám chcieť pomôcť. Ak máte aj najmenšiu pochybnosť, že na stretnutí s kamarátmi či rodinou nedokážete odolať vyprážanému jedlu či tanieru plnému zákuskov, tak na stretnutie radšej nechoďte. Mne sa napriek práci v pekárni, kde každodenne rozvoniavajú teplé rožky a chutné sladké pečivo podarilo nastaviť myseľ na jediný cieľ – schudnúť. Musela som si povedať, že týmto lákadlám odolám a vydržím. Našťastie ma aj kolegyne podporujú a mnohé začali chudnúť spolu so mnou. Trénuješ s Tomášom Haferom, ako vnímal to, že sa k nemu po dlhom čase opäť vraciaš s nabratými kilogramami. Nemala si obavu z výčitiek? Jasné, že keď som sa hlásila do projektu Zmeň svoje telo Zmeníš svoj život, ani som neverila, že ma vyberiete. Mala som ale veľké ciele a povedala som si, že to musím zvládnuť. Som nesmierne šťastná, že sa mi podarilo to, po čom som túžila. Musíte si uvedomiť, že nikto to za vás neurobí. No v konečnom dôsledku, nič vás tak nepoteší ako fakt, že za každým podobným víťazstvom je len a len vaše úsilie. Ale musím

E

priznať, že bez skúsených odborníkov, akých som našla v Mozolani Fitness Solinky by to bolo oveľa ťažšie. Chcem preto poďakovať celému tímu, ale najmä môjmu osobnému trénerovi Tomášovi, že mi dodávajú energiu, že ma naučili, ako zmeniť svoj život. Verím že mi pomohli naskočiť na vlak, z ktorého už nikdy nevystúpim. . - ja -

KONTAKT

MOZOLANI FITNESS SOLINKY Prielohy 8430/1B, 010 07 Žilina Otváracie hodiny: PO - PI od 6.00 - 22.00 hod. SO - NE od 7.00 - 20.00 hod. Tel.: 0911 511 880 e-mail: ofce@mozolani.com www.mozolani.com

Vy „zá vás neú vot ná uve ned bo dil ak reá pri živ lan mn i s mi str lep

EA cí cvi vše pa čen oso bez Cv 60 gu pri tré ko ný


BUĎTE FIT S MOZOLANI FITNESS BUĎTE FIT S MOZOLANI FITNESS

19

EASY BODY Efektívny a kontrolovaný proces chudnutia

Vyskúšali ste už všemožné diéty, cviky, „zázračné“ prípravky a ručička na váhe vásešte stále nepotešila? Častou príčinou neúspešného chudnutia je nesprávny životný štýl, slabá motivácia a nedostatočná informovanosť. Taktiež je potrebné si uvedomiť, že mnohoročné priberanie sa nedá odstrániť krátkodobou diétou. Aby bol proces chudnutia efektívny a neuškodil vám, musí byť postupný, primeraný a kontrolovaný. Je potrebné stanoviť si reálne ciele, zvoliť vhodný jedálny režim, pripraviť správny cvičebný plán a upraviť životný štýl. Za odbornej pomoci Mozolani Fitness Clubu Solinky to zvládli už mnohí - ženy, muži, tínedžeri a dokonca i seniori. Špeciálne programy ušité na mieru každému klientovi pomôžu nielen stratiť prebytočné kilogramy, ale i získať lepšiu kondíciu a vyformovať telo. EASY BODY je redukčný a formovací kurz pre ženy. Špeciálne zostavené cvičenie na celé telo je zamerané predovšetkým na typicky problémové ženské partie akými sú stehná, boky a pás. Cvičenie prebieha pod dohľadom vlastnej osobnej trénerky a je určené pre ženy bez ohľadu na vek, výkonnosť a váhu. Cvičenie pod odborným dohľadom trvá 60 minút vrátane rozcvičenia a strečingu. Vaša osobná trénerka alebo tréner sa prispôsobí vášmu voľnému času a každý tréning upraví podľa vašej aktuálnej výkonnosti a zdravotného stavu. Kompletný program zahŕňa:

• diagnostiku, konzultácie, základné vstupné miery (váha, výška, percento tuku a obvody), na základe ktorých sa individuálne upraví váš EASY BODY program • tréningový plán zohľadňujúci vaše problémové partie • jedálny lístok zohľadňujúci váš zdravotný stav, resp. špeciálne požiadavky, alergie na potraviny, nechutenstvo k potravinám

V rámci našej predvianočnej súťaže sme pre našich čitateľov pripravili príjemné prekvapenie v podobe darčekov v hodnote 1000 € . Do žrebovania o ne sa dostane každý, kto vyplní kupón a zašle ho alebo osobne doručí na adresu redakcie: Pivovarská 1, 010 01 Žilina Uzávierka hlasovania je 18.12 2012

• 8 hodín s osobnou trénerkou, ktorá sa vám bude venovať počas celej doby vášho tréningu • 8-krát vlastný vstup do posilňovne, odporúčame využiť na cardio cvičenie (bežiaci pás, eliptický trenažér, stepper, rotoped) v dni, keď nemáte objednaný tréning s trénerom. - ja -

MENO: PRIEZVISKO: BYDLISKO:

M S n p  šp vý p al sl A v sm n m m sc 6 lia te B p od A n šp V ak vy C V n – V sr


sa ho

ne, nie er, ré-

ja -

BUĎTE BUĎTE FIT FIT SS MOZOLANI MOZOLANI FITNESS FITNESS

20

Najlacnejšie ceny v Žiline

Rodinné tness pre všetky generácie. MOZOLANI TRAININGS FITNESS CLUB Solinky je prvý tness club v Žiline, ktorý ponúka trénerské a poradenské služby podľa západoeurópskych štandardov a princípov. Náš tness club nie je určený len pre výkonnostných športovcov, ale práve naopak. Pri príležitosti 4. výročia vzniku Mozolani Fitness Solinky sme pripravili v tomto roku výrazné zníženie cien, ale zároveň sa snažíme zvyšovať kvalitu našich služieb. Aby sme zvýšili komfort pre našich zákazníkov, v tomto roku sme renovovali sprchy, a nedávno sme doplnili a vynovili kardiozónu. Ako jediné tnescentrum máme k dispozícii najväčšie množstvo kardio strojov v Žiline. Návštevníci môžu využívať na aeróbne aktivity dva trenažéry schodov, 4 stepre, 8 ks eliptických trenažérov, 6 ks bicyklov, 8 ks bežiacich pásov, dva korčuliarske trénažéry a 3 vibračné plošiny. Od septembra sme začali so skupinovými cvičeniami: Body Interval Training, Fit Ball, Zumba, Jumping a všeobecnou športovou prípravou pre deti od 3 rokov. Ako jediné tnescentrum máme bezplatný trénerský dozor, ktorý je pre všetkých začínajúcich športovcov a klientský poradenský servis, kde Vám nastavíme tie najvýhodnejšie členstvá na akékoľvek obdobie. Preto neváhajte, staňte sa aj vy členom MOZOLANI TRAININGS FITNESS CLUBU a my zmeníme Vaše telo, naučíme Vás množstvo tréningových techník, naučíme Vás ako sa správne stravovať a hlavne – naučíme Vás milovať šport, dostaneme ho do Vašej mysle, do Vášho tela a najmä do Vášho srdca. - ja ✶

Organizujete

NÁŠ

vianočný firemný večierok alebo koncoročné posedenie pre obchodných partnerov?

Rozhodnite sa

pre adventure golf. Ide o netradičný a nenáročný šport pre všetkých bez rozdielu veku, pretože skôr ako svaly a fyzickú kondíciu, hráč potrebuje pevné nervy a istú ruku.

TIP

úspešných

firiem je viac, ako dní má

predvianočný

čas.

Zabezpečíme Vám

v príjemnom prostredí s nádherným výhľadom na centrum Žiliny priestor vyhradený len pre Vás a Vašich priateľov, kompletné občerstvenie podľa vlastného výberu i organizáciu turnaja s cenami, wi-fi zadarmo a bezplatné parkovanie v OC MIRAGE.

s občerstvením už od 10 €/ na osobu aj mobil: 0940 851 027, www.mini-golf.sk PI - 72

zilinec0312.indd 1

13.11.2012 15:52:58


Novým “vlkom” lotyšský reprezentant Jass Vedenie MsHK DOXXbet Žilina sa tento týždeň dohodlo na spolupráci s 22-ročným lotyšským reprezentantom Koba Jassom. Novou posilou je mladší brat Marisa Jassa, ktorý je slovenskému publiku dobre známy z pôsobenia v Nitre, Skalici, či v bratislavskom Slovane. Rodák z Rigy sa po krátkom tréningu na Slovensku dostal prostredníctvom hráčskeho agenta až do Žiliny, kde s ním podpísali zmluvu do konca roka. „Zatiaľ ide o akúsi limitovanú zmluvu na dva mesiace, potom sa na základe jeho výkonov rozhodneme, či ju predĺžime a na koľko,“ vysvetlil športový manažér MsHK DOXXbet Dušan Kapusta a dodal: „Hráč má určitý potenciál, výborne korčuľuje, má dobrú palicovú techniku a do tréningového procesu priniesol oživenie zásluhou nekompromisnej a tvrdej hry. Veríme, že bude jedným

z príkladných bojovníkov aj v  zápasovom extraligovom kolotoči.“ Koba Jass reprezentoval svoju krajinu aj na poslednom svetovom šampionáte vo Fínsku a Švédsku, kde Lotyšsko obsadilo 10. priečku. V siedmich zápasoch si Koba na svoje konto pripísal 27 trestných minút. Na spomínaných MS sa však zviditeľnil predovšetkým pästnou výmenou so švédskym obrancom Ottawy Senators Erikom Karlssonom. Do žilinskej hry by mal priniesť potrebnú dávku zdravej agresivity, ktorou v minulej sezóne strašil súperov v drese Torpedo Kazzinc v ruskej VHL. -almel-

Video z bitky Koba Jassa na MS si môžete pozrieť na: http://www.youtube.com/watch?v=lhY1rNJLtw0

Krajčiho pripravila o vlasy stávka Útočníka žilinských „vlkov“ Róberta Krajčiho môžete momentálne stretnúť s  veľmi radikálnym účesom. „Radšej bez vlasov, ale s víťazstvom,“ reagoval líder kanadského bodovania MsHK na naše uštipačné poznámky. Príčinou jeho milimetrového strihu je stávka so spoluhráčom Tiborom Vargom, ktorý sa automaticky stal aj jeho súkromným holičom. Obaja si podali pravice ešte pred zápasom s  tým, že keď „vlci“ vyhrajú, tak pôjde Krajči dohola. Nepodarilo sa, a  tak starší z  dvojice ponúkol svoje vlasy do hry aj v  domácom súboji proti Košiciam. „Vlci“ proti vicemajstrovi

bodovali naplno, a tak sa žilinská kabína nakrátko zmenila na kadernícky salón s jediným zákazníkom. „Som rád, že sme zvíťazili a reprezentačnú prestávku prežili v lepšej nálade. Keď ide o dobro mužstva, moje vlasy sú to najmenej, čo môžem obetovať. Veď mi opäť dorastú,“ smeje sa odchovanec dubnického hokeja. -almel-

Najbližší program “VLKOV” 21. kolo - nedeľa 18. 11. o 17.00 h: HK Nitra - MsHK DOXXbet Žilina 22. kolo - utorok 20. 11. o 17.00 h: MsHK DOXXbet Žilina - HK Poprad 23. kolo - piatok 23. 11. o 17.00 h: MHC Mountfield - MsHK DOXXbet Žilina 24. kolo - nedeľa 25. 11. o 17.00 h: MsHK DOXXbet Žilina - ŠHK 37 Piešťany 25. kolo - utorok 27. 11. o 17.00 h: HK 36 Skalica - MsHK DOXXbet Žilina 26. kolo - piatok 30. 11. o 17.00 h: MsHK DOXXbet Žilina - Dukla Trenčín 27. kolo - nedeľa 2. 12. o 17.00 h: HC Košice - MsHK DOXXbet Žilina

Važan

skončil... ...nad ďalšími visí otáznik Aktuálne postavenie v tabuľke a  nespokojnosť vedenia s  výkonmi „vlkov“ má svoju prvú obeť. Zatiaľ si to odskákal iba martinský odchovanec Michal Važan, no funkcionári dvíhajú varovný prst aj nad ďalšími hráčmi... Športový manažér MsHK DOXXbet Dušan Kapusta bol stručný: „Michal Važan nenaplnil naše predsezónne očakávania, preto sme sa dohodli na rozviazaní kontraktu.“ Predseda predstavenstva MsHK Žilina Rastislav Johanes ho vzápätí doplnil: „Važan pochádza z neďalekého Martina a podľa všetkého by sa mohol vrátiť práve do materského klubu. Nerozchádzame sa s ním v zlom a nebudeme mu brániť v odchode do nového prostredia.“ Pravý krídelník zaznamenal v 19 zápasoch v žilinskom drese 8 kanadských bodov za 4 góly a  rovnaký počet prihrávok. Podľa našich informácií sa zaťahujú

mračná aj nad pôsobením ďalších hráčov, ktorí nespĺňajú úlohu lídrov alebo im „srdiečko nebije dostatočne silno pre žilinský hokej“. „Uplynulý týždeň sme absolvovali ďalšie vážne pohovory s niektorými hráčmi nášho seniorského tímu a musím skonštatovať, že nad niektorými visia veľké otázniky. Vedenie klubu bude o to pozornejšie sledovať zápasy, ktoré nás čakajú po reprezentačnej prestávke. Uvidíme, ako sa k tomu hráči postavia a či dokážu pritiahnuť do hľadiska viac divákov i naštartovať posun tímu v extraligovej tabuľke smerom hore,” dodal Rastislav Johanes. -almel-


RUBRIKA ŠPORT

22

QUO VADIS žilinský ženský volejbal?

Libor Andrisík

Minulá sezóna bola pre žilinský ženský volejbal historická. Žiaľ, v tom negatívnom slova zmysle. Volejbalistky Žiliny hrali najvyššiu súťaž od vzniku samostatnosti SR plných dvadsať sezón. V  tej minulej skončili po základnej časti na poslednom mieste,  z  extraligy vypadli a od tejto sezóny hrajú 1. ligu v skupine Stred. Nedarilo sa ani juniorkám, ktoré v minulej sezóne skončili v skupine Východ na 7. mieste a tento rok sa do súťaže ani neprihlásili. Ďalšia rana pre ženský volejbal v Žiline! Jaroslav Koválik

Ferdinand Ertelt

V súčasnosti máme v  Žiline iba jeden klub, o  ktorom môžeme povedať, že sa venuje ženskému volejbalu a tým je ŠK ŽU Žilina, člen AC UNIZA Žilina. Je to klub s bohatou tradíciou, ktorý vznikol v roku 1961. Žilinčanky boli dvakrát majsterkami SR, štvornásobnými vicemajsterkami SR, a  ako prvý slovenský tým hrali Ligu majstrov a Ligu víťazov pohárov. Prezidentom ŠK ŽU Žilina je Jaroslav Koválik: „Tento rok hráme po prvý krát od vzniku SR iba 1. ligu žien. Na tomto stave ženského družstva sa podpísali najmä financie a odchod mladých hráčok (kadetiek a junioriek) do iných klubov. Aj napriek tomu, že finančná situácia v  klube nie je lichotivá, dokázali sme vytvoriť v  systéme výchovy kompletnú pyramídu. To znamená, že sa naši tréneri venujú volejbalistkám od prípravky, cez mládežnícke družstvá až po ženy. Volejbalistky ročne odtrénujú vyše 3600 hodín a  odohrajú takmer 600 zápasov. Dôkazom toho, že to robíme dobre je fakt, že o hranie volejbalu za náš klub AC UNIZA prejavuje záujem čoraz viac dievčat. Oproti minulému roku je nárast volejbalistiek o viac ako 40 percent. Toto číslo nás nielen teší, ale i zaväzuje. V terajších podmienkach vysokých nájmov je záťaž hlavne na rodičoch a nebyť podpory zo strany CVČ Žirafa, mesta Žiliny (granty), Žilinskej univerzity, Základných škôl Martinská, Oravská, Limbová, Hájik, SV. Gorazda, Kráľovnej pokoja a ŠG Rosinská, nemohli by sme si dovoliť adekvátny počet tréningových hodín.“ O  volejbalovú výchovu mládeže sa v  Žiline starajú aj ďalšie dva kluby. Volleybal academy Žilina je na volejbalovej scéne nášho mesta druhú sezónu. Klub vznikol s podporou CVČ Žirafa, ZŠ Martinská a ZŠ V. Javorku.

Ženský volejbal pod Dubňom riadia traja muži.

Zakladateľom je bývalý aktívny volejbalista Libor Andrisík: „Máme okolo 100 dievčat, ktoré pravidelne navštevujú naše tréningy a hrajú najvyššie súťaže v kategóriách mladších žiačok, starších žiačok a kadetiek. Do štyroch rokov chceme vybudovať kompletnú štruktúru od prípravky až po ženy. Netajíme sa najvyššími ambíciami vo všetkých kategóriách, ale našou hlavnou prioritou zostáva stále výchova mládeže. Chceme, aby v  našom klube vyrastali hráčky, ktoré budú v budúcnosti obliekať, tak extraligové, ako aj reprezentačné dresy.“ O výchovu volejbalistiek sa vo Volleybal academy Žilina starajú tréneri Libor Andrisík, Eva Nadányiová, Juraj Závodský a Dušan Lapoš.

pôsobení môže byť nesmierne užitočné. Ak sa nám to podarí, mali by mať dievčatá zjednodušenú cestu na vysokú školu a predovšetkým by na nej mali byť samostatné a nezávislé na rodičoch. Všetko ďalšie už bude potom na nich, ale základné vlastnosti pre kvalitné zaradenie sa do života, by mali mať vybudované na oveľa vyššej úrovni ako ich rovesníčky. Dúfame tiež, že pokiaľ sa rozhodnú pri športe zostať a nebodaj sa raz objavia v štruktúrach športových organizácii, bude ich členstvo prínosom a nie iba bohapustým vyčerpávaním klubových pokladníc, ako to u mnohých presluhujúcich športovcov často býva. Samozrejme, bez podpory a iniciatívy rodičov, by sme nedosiahli nič a preto im patrí naša veľká vďaka. Rovnako chcem poďakovať všetkým ľuďom, ktorým je naše zmýšľanie blízke a pomáhajú nám.“

Veríme, že žilinský ženský volejbal zvíťazí!

V súčasnosti má klub jeden dievčenský oddiel mladších žiačok, kde pôsobí 13 dievčat. Sedem z nich trénuje štvrtý rok, tri druhý a dve začali ešte len túto jeseň. Trénermi, ktorí sa starajú o výchovu týchto mladučkých volejbalových nádejí sú Ferdinand Ertelt a Milota Balážová.

Čo sa veľkosti členskej základne týka, najmenším klubom z trojice „ženských“ je Klub Ivana Kolárika Žilina. KUVIK Žilina vznikol v roku 2011 pretransformovaním sa z  Beach Voleyball Clubu Martin. Jeho zakladateľom je Ferdinad Ertelt: „Základným cieľom celého nášho snaženia je vypestovať v dievčatách pevnú vôľu a  nepoddajnosť. Chceme aby boli schopné vyvinúť maximálnu snahu v ceste za úspechom, čo im v ďalšom

ER SUP IA AKC KRYOLIPOLÝZA ZO 190€ IBA

29€

Najväčší a najmodernejší novootvorený kozmeticko-zoštíhľujúco-solárny salón HĹBKOVÉ ČISTENIE na Slovensku so sídlom v Žiline Geromettu 3 ŹILINA oproti tržnici otvorené denne Tel. 041 381 21 86 od 9:00 do 21:00. www.kozmetikacko.sk Facebook: salon acko

PLETI Z 29€ LEN

14,90€

Tri žilinské „ženské“ volejbalové kluby. Každý z nich má svoje špecifické podmienky, svoju kvalitu a svoje ciele. Pred všetkými, bez rozdielu klubovej príslušnosti, by však mala stáť úloha, aby vrátili žilinský ženský volejbal na slovenské výslnie. Akú cestu si k  tomu zodpovední zvolia je na nich. Majúc na pamäti tri Svätoplukove prúty a čerstvý príklad žilinských volejbalistov, verím, že zvíťazí žilinský ženský volejbal. Rudo Vitos   Snímky archív

Opálená pokožka je ideálom krásy a zdravia každej modernej ženy a muža. Salón Ačko je to najlepšie riešenie. Len u nás nájdete ležaté solárium Diavolo XL 1000 najsilnejší prístroj na trhu. Najmodernejší Mega Sun 7900, vlajková loď Ergoline Excelence IQ 900 Turbopover Cloimatronic, či zážitkové solárium Megasun Cadillac, alebo stojaté Mega Sun T200, či špičkový Avanti. Naše solária nie len optimálne opália, ale riešia i problémy s akné s psoriázou a metabolickými procesmi, pri tvorbe vitamínu B. PI - 68


RUBRIKA ŠPORT

23

Lenka Gajarská si vďaka malému zázraku splnila paralympijský sen Lenka s Emkou a špeciálnou medailou od maminy.

Žilinská atlétka Lenka Gajarská sa na konci minulého roka stala po prvý krát mamičkou, keď tesne pred Vianocami porodila dcérku Emku. Ubehlo iba osem mesiacov a Lenka cestovala na paralympiádu do Londýna, kde obsadila v  skoku do diaľky piate miesto. Jej cesta za londýnskym paralympijským snom však bola poriadne tŕnistá, v  jednej chvíli sa dokonca zdalo, že všetko úsilie bude márne. Nechajme však rozprávať samotnú Lenku a jej otca Júliusa, ktorý je zároveň jej trénerom... „Forma v  Londýne nebola ideálna, určite by som bola radšej, keby som sa dostala do lepšej, no pre krátkosť času sa asi za daných podmienok viac nedalo urobiť. Predsa len, začala som sa pripravovať iba šesť mesiacov pred paralympiádou, keďže koncom decembra sa mi narodila dcérka Emka a  súťaž bola v  septembri. Ďalšie dva mesiace mi trvalo, kým som sa dostala do akej-takej formy, aby som zvládala náročnejšiu tréningovú záťaž. Prípravu mi trochu narušilo aj oznámenie, že napokon nedostanem divokú kartu, o  ktorú som žiadala. Na deväť divokých kariet bolo totiž až 189 žiadostí. V príprave som tak trochu poľavila, keďže zrazu nebolo kvôli čomu intenzívne trénovať. Napokon som sa však tri týždne pred paralympiádou dozvedela, že predsa len budem štartovať,“ rozhovorila sa Lenka. Bolo to ako na hojdačke – najprv nádej na účasť, potom sklamanie z  toho, že nedostala divokú kartu. To však čoskoro vystriedala radosť z toho, že napokon do Londýna pocestuje. Pritom ani splnenie paralympíjskeho limitu nemusí automaticky znamenať postup a  účasť na paralympiáde. „Keď u  zdravých športovcov niekto splní limit, dostane sa na olympiádu automaticky. U  telesne postihnutých je však ešte výber – každá krajina má právo vybrať najlepších, ktorí splnia limit, aby sa mohli pobiť o medailu. Je to teda trochu komplikovanejšie a o to viac sme si vážili, že Lenka bola zo Slovenska jedinou účastníčkou spomedzi žien v atletických súťažiach telesne postihnutých,“ vysvetľuje Lenkin otec Július.

“Keď som vkročila na štadión, z atmosféry sa mi podlomili kolená a vyhŕkli mi slzy.” Náročná príprava Lekári hovoria, že ženskému telu trvá približne dva roky, kým sa spamätá z tehotenstva a pôrodu a dostane sa do „pôvodného“ stavu. Tréningy iba dva mesiace po narodení dcérky tak museli byť pre Lenku mimoriadne náročné – fyzicky aj psychicky. „Náročnosť tréningov mi robila problém najmä na začiatku, potom ma však ubíjalo to, že som nedosahovala takú výkonnosť na akú som bola zvyknutá. Zrazu som skákala o meter menej, takže to bolo

pre mňa trochu nepríjemné. Počas celej prípravy som si navyše musela dávať veľký pozor na svoj zdravotný stav. Všetko, čo sme šli trénovať, sme konzultovali s lekárom. Takisto som sa musela popasovať s 27 kilogramami, ktoré som počas tehotenstva pribrala (úsmev). Limit sa mi však podarilo splniť už v  máji a  nakoniec som sa tak mohla predstaviť aj v Londýne,“ pokračuje atlétka. Zaujímalo nás však, ako sa cítila vtedy, keď sa dozvedela, že divokú kartu nedostala a že všetko vynaložené tréningové úsilie bolo zdanlivo zbytočné. „V danej chvíli bol sklamaný možno viac ocino ako ja (smiech). Určite som bola sklamaná, pre to, aby som mohla ísť do Londýna som robila maximum, no povedala som si, že svet sa nezrúti a život ide ďalej. Sú predsa ďalšie preteky a brala som to tak, že asi to tak má byť. Po toľkých rokoch atletiky som obrnená voči podobným situáciám. A  navyše som doma mala veľkú radosť v podobe dcérky,“ zhodnotila Lenka. Londýn plný emotívnych zážitkov Napokon však všetko vyšlo a  žilinská atlétka sa mohla predstaviť na londýnskej paralympiáde. Boli sme zvedaví, ako jej chutila atmosféra, veď z  metropoly Veľkej Británie chodili chýry, že Londýnčania olympiádou aj paralympiádou žijú doslova na každom kroku. „Paralympíjska atmosféra v meste a aj priamo na štadióne bola jedným slovom neopísateľná. Bolo to pre mňa aj pre ocina obrovské prekvapenie. Štadión bol natrieskaný do posledného miesta. Dobre, že sme sa tam išli pozrieť ešte deň pred súťažou, lebo v momente keď som vkročila na štadión sa mi z atmosféry podlomili kolená a vyhŕkli mi slzy. Keby som tam prišla až priamo na súťaž, zrejme by som to neustála. Bolo neuveriteľné, aká atmosféra tam panovala,“ opisuje Lenka, ktorej sa vystúpením na Olympíjskom štadióne v Londýne splnil dlhoročný sen: „Pre mňa bolo vždy veľkým snom súťažiť pod umelým osvetlením a pred plným hľadiskom. Veľmi som si to preto vychutnávala a po súťaži som ani nechcela odísť zo štadióna, taký to bol silný zážitok. Dokonca pri jednom mojom pokuse som si všimla, že som v zábere kamier na veľkoplošnej obrazovke, tak som si povedala, že skúsim roztlieskať divákov. Podarilo sa mi to a  zrazu celý štadión tlieskal iba mne. Bola som však v takej eufórii, že som ten pokus iba prebehla (smiech).“ Ďalší emotívny zážitok pridal aj Lenkin otec Július: „S Lenkou sme boli dohodnutí, že po pretekoch ma vyzdvihne v sektore pre trénerov, aby sme sa v tom 80-tisícovom „kotli“ nehľadali. Keď pre mňa prišla, tak všetci ľudia, ktorí boli okolo, 400 – 500 divákov vstalo a  tlieskalo. Videli, že počas pretekov chodila ku mne pre konzultácie a  tak vedeli, že bola jednou zo súťažiacich. Každý chcel od nej podpis, pritom nevyhrala, bol to pre mňa veľmi emotívny

zážitok a pozitívnom zmysle slova aj šok. Všetko to úsilie stálo za to.“ Nakoniec bolo z  Lenkinho vystúpenia v  Londýne konečné piate miesto, za normálnych okolností by však zrejme útočila minimálne na medailu. „Jediné čo ma mrzí, bolo, že som nebola vo svojej vrcholnej forme, pretože víťazný výkon Rusky Rodomakinovej mal nižšiu hodnotu ako moje osobné maximum. Za normálnych okolností by som tak zrejme bojovala o  zlato. Keď som však prišla domov, dostala som medailu od maminy s fotografiou dcérky Emky a textom „Najzlatejšia zo zlatých“ (úsmev).“ Ďalšie plány? Lyon a potom Rio Lenka si už po Londýne oddýchla a začala s prípravou na ďalšiu sezónu. V  nej sa netají vysokými ambíciami: „Pred štyrmi týždňami som odštartovala zimnú prípravu a  momentálne tréningové úsilie smerujem k  majstrovstvám sveta, ktoré sa konajú v  júni 2013 v  Lyone. Čo sa týka dlhodobej prípravy, určite sa chcem sústrediť najmä na paralympiádu v  Rio de Janeiro v  roku 2016.“ Kvalitnú prípravu s  dobrými výsledkami očakáva aj Lenkin otec a tréner v jednej osobe Július: „Existuje prísľub od vlády a premiéra, že zlepší podporu a podmienky pre paralympionikov, aby sa stali profesionálmi tak, ako je to bežné kdekoľvek inde vo svete. Pokiaľ by toto všetko vyšlo, chceli by sme začať s každodenným tréningom s víziou na paralympiádu do Ria, kde by zrejme Lenka ukončila svoju kariéru. Určite bude veľa záležať aj od zdravia a od výsledkov, no verím, že keď sa dostane do ideálnej formy, môže bojovať o najvyššie méty.“ Lenke budeme držať palce, aby popri starostlivosti o dcérku zvládala aj tréningy a mohli sme už čoskoro napísať o  jej ďalších úspechoch. Žilinská atlétka ešte na záver pridala poďakovanie všetkým, ktorí ju počas náročnej prípravy podporili: „Určite patrí veľké poďakovanie obom rodičom a  manželovi za obrovskú podporu, bez ktorej by som to nezvládla. Takisto patrí poďakovanie všetkým, ktorí nám pomohli v  príprave – MŠK Žilina za poskytnu-tie trávnatých plôch na trénovanie odrazu, wellness centru Perfect Body na Hájiku, fitnescentru KT Fit, za zdravotnú starostlivosť MUDr. Mekyňovi, za poskytnutie tréningových dráh atletickým klubom v  Dubnici a  Třinci, keďže v  Žiline stále chýba. Výnimkou je krátka dráha v  areáli Športového gymnázia, kde som taktiež mohla trénovať, za čo im ďakujem. V neposlednom rade ďakujem taktiež spoločnosti Fines, ktorá je mojim dlhodobým hlavným sponzorom.“ Ján Polák Snímky autor a Roman Benický


INZERCIA

DARČEKOVÁ POUKÁŽKA V HODNOTE Poukážku v hodnote 50 € môžete použiť pri zakúpení akéhokoľvek telového ošetrenia v našom centre

24

50€ PI - 69

PI - 70

noviny Žilinec 3/2012  

Spoločenský dvojtýždenník zo žilinského regiónu - zdrama!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you