Page 1

1998 - 2018 Van koploper tot lijstduwer! Na 20 jaar in de frontlinies van de politiek te hebben gestreden voor een Leefbaar Zeewolde is het nu tijd om fakkel aan een andere generatie over te dragen.

De laatste 8 jaar 20 jaar lang, waarvan 12 jaar als kennen we een raadslid (6 jaar fractievoorzitter) en aansluitend 8 jaar wethouder van al tweetal stabiele die jaren de grootste partij in een dorp collegeperiodes dat pas 34 jaar bestaat, is een enorm waarin ik als wethouder van oa lange periode. financiĂŤn, Het waren 20 interessante jaren grondbedrijf, sport waarbij de eerste 12 jaar mijn partij om de twee jaar in oppositie of coalitie kunst & cultuur en zat. Dat leert je relativeren en doet je informatieveiligheid & beseffen dat het niet altijd gaat zoals privacy mocht acteren. je hoopt of verwacht.


Lijstduwer? Waarom dan ondanks afscheid toch als ‘lijstduwer’ op de kieslijst? In de eerste plaats natuurlijk om duidelijk te maken dat ik, ook al stap ik uit de politiek arena, mij nog steeds betrokken voel bij de partij en achter de uitgangspunten van Leefbaar Zeewolde sta. Ook zijn de reglementen van de gemeente zo, dat als er ooit een beroep mij gedaan zou worden om als burgerraadslid in bijvoorbeeld een werkgroep of commissie plaats te nemen ik op de kieslijst gestaan moet hebben.

Met voldoening kijk ik terug op De realisatie van de Blauwe Diamant (vaarroute van Hoge Vaart tot in de Polderwijk) en de start van de aanleg van het Havenkwartier en sluis naar het Wolderwijd waarbij ik nog steeds blij ben dat we ook tijdens de recessie hebben vastgehouden aan het behoud van de kwaliteit en niet gezwicht zijn voor ‘dan maar snel en goedkoop’.

De aanleg van de atletiekbaan behoort tot de onderwerpen die zich nu in de realisatie fase bevindt.

Gelukkig hebben we ons tijdens de recessie niet laten verleiding om onze bedrijfs- en woningbouwgronden ‘in de uitverkoop’ te doen. Niet handelen volgens de waan van de dag maar vertrouwen hebben in de toekomst waardoor we in de nabije toekomst nog verrassende successen kunnen publiceren.


Met plezier kijk ik terug op Met veel plezier kijk ik terug op door de in mijn wethouders periode geĂŻntroduceerde Combinatiefunctie regeling. Deze regeling is uitgegroeid tot wat nu in ons dorp de Cultuurmakelaarsfunctie en Buurtsportcoaches doen. Beiden hebben hun nut voor onze gemeenschap op het gebied van kunst & cultuur en sport & bewegen ruimschoots bewezen.

Blij ben ik ook op de introductie van ons Jeugdcultuur- en zwemfonds(en het extra vullen van het Jeugdsportfonds). Mede door het financieel beleid van de afgelopen jaren was het mogelijk om hier flink wat financiĂŤle middelen voor te reserveren zodat ook kinderen uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben toch kunnen participeren in onze maatschappij.

Onze financiĂŤle positie maakte het ook mogelijk om met Startersleningen ook beginnende kopers op de woningmarkt te ondersteunen en met introductie van de duurzaamheidslening het mogelijk te maken dat onze inwoners hun woning kunnen gaan verduurzamen.


Lijstduwer  
Lijstduwer  
Advertisement