Page 1

Mini-portefølje

Sigurd Strøm Nørsterud BA Architecture [fullføres sommeren 2012] Edinburgh School of Architecture and Landscape Architecture [Bachelorgrad i samarbeid mellom University of Edinburgh og Edinburgh College of Art]


6 semester

Architectural Design | Tectonics: Invitation & Escape

[forside +] s.3

Professional Studies

5 semester

Architectural Design | Explorations: Drawing Energy

s.9

Architectural Theory | Critical Discourses

4 semester

Architectural Design | Any Place: Performance and Performativity

s.15

Technology & Environment | Applications: Building Fabric / Material Systems

s.21

Architectural History | Culture & the City [ARCH08009]

3 semester

Arhictectural Design [ In Place: Between Body and Site

s.23

Technology & Environment | Applications: Ecology & Environment Elective | Digital Spaces

2 semester

Architectural Design | Assembly: Material World / Strangely Familiar Architectural History | From Revivalism to Modernism Technology & Environment | Principles

1 semester

Architectural Design | Elements Art & Design | Around, Through and Beyond the Frame Architectural History | Introduction to World Architecture

s.29


Architectural Design

Tectonics: Invitation & Escape

Studioprosjekt med utgangspunkt i at brannforskriftene kan gi et arkitektonisk uttrykk av invitasjon, så vel som å gi tekniske retningslinjer for sikker rømning. Prosjektet utforsker relevante forskrifter verken for å sikre liv eller overholde juridiske krav, men for å avdekke hvordan omgivelsene formidler sin nytteverdi - og dermed utvikle en inviterende arkitektur. Ombyggingen av det opprinnelige ‘Empire Palace Theatre’, som selv ble delvis nedbrent under en spektakulær forestilling i 1911 og i ettertid ga grunnlag for moderne brannforskrifter i Skottland, blir brukt som designbrief. Programmet tilsvarer det nåværende ‘Edinburgh Festival Theatre’ fra 1994 med tilhørende fasiliteter for utøvere, ansatte og besøkende.

3. år | januar - mai 2012

[3]


Diagrams of Escape Et kort studie av forskrifter for fastmonterte hindringer, som eksempel antall seter langs og avstand mellom rader, samt provisjon av rullestoltilgjengelige plasser. Diagrammet reduserer forskriften til dets essensielle uttrykk og gir pekepinn til inviterende karakteristikker.

Architectures of Invitation Design av et auditorium med utgangspunkt i jevn f o r d e l i n g a v r u l l e s t o l t i l g j e n g e l i g e p l a s s e r, s o m e r u t t r y k t ved hvert repos av en rampe i sikksakk blant setene. Radene blir vinklet litt til hver sin side av scenen, mens hvert sete orienteres for å oppnå optimal synsvinkel. Dynamikken i utformingen av auditoriumet gir mulighet for en mer sosial opplevelse, med viselle og romlige forhold mellom ulike seter, rader og nivåer. Rotasjonen av hvert sete langs en rad til et fast punkt på scenen, gjør at hvert sete har et unikt forhold til de rundt. De gradvise kollisjonene gir mulighet til uttrykk av hvert armlene eller seteform.

Cuts and shortcuts Det sosiale og anti-hierarkiske aspektet ved teateret ble utviklet ved å forestille seg auditoriumet som hovedtrappen til de forskjellige nivåene tilhørende hver balkong. Den radikale sirkulasjonen på kryss og tvers av auditoriumet utheves av synlige kutt gjennom bygget ved hver ende av en rampe eller trapp. Et alternativt system av skjulte trapper mellom to massive vegger, sørger for praktiske snarveier for ansatte og samtidig effektive rømningsveier etter forskriftene.

Tectonic study [motsatt] Fasaden av bygget perforeres av synsvinklene innenfra auditoriumet og gir ytterligere muligheter for tilpasning av lysforhold og inn/utsyn til programmatiske behov med en kledning av perforerte metallpaneler. [4]


[5]


Plan 1:400 [motsatt] Snitt 1:400 [nedenfor]

A

B

C

[6]

A

B

C


A B C

1

2

6

5

3

C

7

4

8

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Box office Accessible ramp access Restaurant / cafe Bar Auditorium Stage Changing rooms Stage door

A

B

[7]


Architectural Design

Explorations: Drawing Energy

Studio med fokus på kvalitativ og eksperimentell utforsking av økologisk design, som både utfordrer og utfyller akseptert bærekraftig arkitektur. Prosjektet utforsker forholdet mellom bygning og landskap på den skottske øya Kerrera, som er karakterisert av flere motstridende krefter: nær, men isolert; herjet av vær og vind, men skjermet av nærliggende øyer; fraflyttet, men ressursrik. Forslaget innebærer et aktivt landskap, som tilrettelegger for økonomisk og sosial aktivitet på øya, og en passiv bygning, som tilbyr nødvendig tilflukt fra naturkreftene. Dyrking, foredling og forbruk av storalger ble utforsket som potensiell næringsvirksomhet.

3. år | september - desember 2011 [9]


Prosjektet begynte med kvantitative undersøkelser av næringsvirksomheten storalger, dets varierte bruksområder, og betydning for økosystemer.

Walk the Line Studietur til Kerrera for å foreta planlagte målinger og uforutsette observasjoner i varierende media og skala. Et transekt på kartet ble utforsket til fots og resulterende strekning registrert med gps, foto, skisser og objekter.

Materialised Ecosystem Interaktiv dataprogram utviklet for å kartlegge økologisk påvirkning av studentenes intervensjoner i landskapet.

pD

ec

om

po

sitio

n

8 x 0.075 = 0.600

10 x 0.050 = 0.500

Interconnectivity of use [motsatt] Kel

Salmon cultivation

Wind cultivation

Et aktivt landskap av næringsvirksomhet for dyrking, foredling og forbruk av storalger kartlagt som synergi mellom gruppens individuelle bidrag.

Prawn cultivation

Oyster cultivation

eK

elp

Exp

erie

nc

e

The Experience Walk

Th

Salmon cultivation

Studier materialisert i en sti som uttrykker kvalitativ grad av positiv eller negativ økologisk påvirkning gjennom bruk av materialer og dets sammensetning. Kel

pP

nt

Pla

roce

er

ss

ow

ing

pP

Kit

Kel

Dermed skapes et alternativt landskap som kan oppleves på turen mellom de ulike bygningene i næringsvirksomheten.

Th

eM

ac

rosc

op

e

Slate cultivation

N

Natural kelp forests Drift and washed up kelp Kelp pools exposed at low tide

The Kelp Experience Individuelt prosjekt for et opplevelsessenter med fokus på sanselig forbruk av storalger: restaurant, algebad og terapautisk behandling. Designet utforsker grensen mellom det private og allmenne, samt snur på forholdet mellom intimitet og landskap ved å åpne for utsikt. [10]


xperience W alk eE Th

Ex pe rie nc e

10 x 0.050 = 0.500

sting he mpo ap Co

for weatherin ea g Ar

Th eK

elp

aweed ba m se ea th St

8 x 0.075 = 0.600

pment and Re elo ta ev

iil

D

s

inable allotme nt sta Su

De co mp os itio n

nhouse Gree

et restaur an urm t Go

-rearing in sp he ling ed

stio mbu n plant Co

s re

es

ity infrastruc tric tur lec

e

E

Ke

t

lp

lan

rP

Pr oc

we

ck and boats Do

ic digester rea ct rob ae

s or

Po

sin

lp

gK

Ke

it

w out on rafts Gro

An

Se

thane storage Me

ltered drying she ra in-

er and fine mi mm ll Ha

ck

Ra

sing wheels Rin

ring platfo nito rm Mo

Th eM

rimental Garde pe n Ex

ac

y ar

mber October epte No t S ve us m ug

ru

Sequence of supply for:

ch Mar April

Ma

Scale of cultivation

Biofuel

pe

co

be

ros

re descr ip tructu ras mber January tion Infr Dece Fe b

earch Lab Res

Fertilizer (contemporary) Fertilizer (traditional) Wellbeing Food Ash

y

A June

July

Ground Kelp supply conditions chain ofand useweathering and interconnectivity [11]


Plan 1:200 [øvre motsatt] Tverrsnitt 1:100 [nedre motsatt] Diagrammer [nedenfor]

[12]


[13]


Architectural Design

Any Place: Performance & Performativity

Prosjektet ‘Any Place’ utvikler en bredere forståelse av kontekst med verdsetting av urbane og miljømessige forhold som strekker seg utover det lokale. Under en studietur til Barcelona blir utpekte tomter og dets urbane område kartlagt med tanke på menneskelige bevegelser og miljømessige fenomen. Disse mønstrene gir grunnlaget for designet av et dansesenter, som responderer både til programmatiske og miljømessige krav i en kompleks sammensetning av urbane forhold.

2. år | januar - mai 2011

[15]


[Urban]rooms Undersøkelse av de karakteristiske skråskjærte gatehjørnene i Barcelona og hvordan nylig byutvikling tar (eller ikke tar) hensyn til denne arven.

[Re]generate Ambisjon om å skape et kulturelt pusterom i en ellers travel og kommersiell bydel av Barcelona, ble utforsket gjennom muligheten for å åpne en gågate innen et trafikkert bymønster.

[Design]process Designet utviklet seg med tanke på en diagonal allmenn adgang, respekt for tomtegrenser og byarv, en vernet skorsteinspipe og orientering mot gågata.

[Dis]connect [motsatt] Programmet skiller mellom en sunken allmenn scene og et hevet privat studio, som kobles sammen med en sløyfet sirkulasjon.

[Reflect]light Studioet ble videre utviklet for å tilby optimale lysforhold: reflektert på dagtid, og diffust på nattid. Detaljert studie av konstruksjon og byggesystemer integrerer konsept med programmatiske krav.

[16]


[17]


Plan 1:250 [motsatt] Snitt 1:150 [nedenfor]

[18]


[19]


Konstruktiv sammensetning [motsatt] Isometrisk detaljtegning [nedenfor]

[20]


Technology & Environment

Applications: Building Fabric / Material Systems

Arkitektoniske ideer er ofte utrykt i konstruksjonen av et byggverk og kan oppdages gjennom en studie av dets detaljer. Dette prosjektet utforsker samtidig arkitektur etter spor av oversettelsen fra idé til ferdig form. Kurset integrerer dermed læring om konstruksjon og byggeteknikk med designfag på en mer helhetlig metode en tradisjonelle tekniske håndbøker.

Chesa Futura av Foster + Partners Studiet utforsker sammensetningen av den svært isolerte nordsiden av dets boble-lignende form. Moderne datateknologi kombineres med tradisjonelle konstruksjonsmetoder til et miljøvennlig leilighetskompleks. [21]


Architectural Design

In Place: Between Body and Place Designprosjekt av et museum for modernistiske stoler p책 en bestemt tomt langs Royal Mile i Edinburgh. Temaet for prosjektet er sted, som er utforsket b책de i hensyn til hvordan arkitektur stedfester ting og aktiviteter, og hvordan arkitektur er p책virket av dets sted.

2. 책r | september - desember 2010

[23]


Body Kroppens betydning for design utforskes gjennom antropologiske studier av egen høydemål.

Seat Design av et ‘sted å sitte’ som uttrykker bestemte kjennetegn av kroppen som bruker den. En dynamisk form avslører en sekvens av posisjoner som har skapt arkitekturen.

Site Detaljert studie av nærliggende historiske spor langs Royal (“Historic“) Mile i Edinburgh avslører betydelig synlig og usynlig arv rundt tomten. pg. 5

Path Through Time [motsatt] Modernistiske stoler plasseres langs en sekvens av rom som gir visuell tilknytning nærliggende historikk. En reise fra 1850 til nåtiden oppleveles langs utpekt rute.

Museum of Edinburgh Designet er foreslått som en utvidelse av det eksisterende museet på nabotomta, og ytterligere forbinder det med en kafe på motsatt side. Skillet mellom gammelt og nytt er uttrykt i et tomrom dekket av glass.

[24]


[25]


Plan 1:200 [øvre motsatt] Fasade 1:200 [nedremotsatt] Utviklingsdiagrammer [nedenfor]

[26]


[27]


Architectural Design

Assembly: Material World / Strangely Familiar

Arkitektur har påvirkning på hverdagslige ritualer som tar sted i hjemmet, og kan uttrykke virkelige eller underforståtte terskler og bevegelser mellom rom og i forhold til utsiden. Prosjektet fokuserer på ‘sammensetningen’ av rom gjennom designet av et privat hus i Edinburgh. Et nytt element introduseres med integrasjon av en vevers arbeidsstudio og tilhørende galleri, som gjør huset til en hybrid mellom privat bolig og allmenn arbeidsplass.

1. år | januar - mai 2010

[29]


Timber, Stone, Concrete, Steel and Brick Korte ukesprosjekter utforsket estetiske, poetiske og teknologiske sider av fem viktige materialer. Varierte programmer introduserte hensyn til grensen mellom utendørs og innendørs, privat og allmenn.

Modesty Box Prosjektet for garderober i murstein ble videreutviklet og utforsker muligheten av gjennomsiktighet i en gradering av privatliv.

Strangely Familiar [motsatt] Hovedprosjektet omhandler design av et privathus med tilhørende arbeidsstudio. Disse er adskilt i to ulike bygg, men knyttes sammen av en lang utvendig rampe som benyttes som galleri. Private Work Public

[30]

Designets vevende sirkulasjon tillater en langsom gradering av private og allmenne hensyn. Materialer og nivåendringer brukes for å invitere eller avgrense tilgang til nye rom.


[31]


Plan 1:200 [øvre motsatt] Snitt 1:200 [nedre motsatt] Perspektiver [nedenfor]

[32]


[33]


Fullstendige semesterporteføljer tilgjengelige fra: www.zigma.info/portfolio/

Mini-portfolio  

Selected projects for all three years of BA-degree in Architecture at the University of Edinburgh.

Mini-portfolio  

Selected projects for all three years of BA-degree in Architecture at the University of Edinburgh.

Advertisement