Page 33

ALPSKI GODČEVSKI SESTAV

Alpski godčevski sestav, ki ga sestavljajo harmonika, klarinet, violina in kontrabas, je bil v preteklosti nepogrešljiv del vsake večje plesne zabave. Godci stremijo k posebnemu načinu igranja, ki mu pravimo »po starem«, in s tem želijo pričarati

zvok iz preteklosti in podpreti plese, ki jih pleše folklorna skupina. Prav posebno dragocenost pa predstavljajo ljudske viže, ki so jih slišali od svojih očetov in dedov, s preigravanjem teh melodij pa ohranjajo ta zaklad za bodoče rodove.

ozara brosura  

Ozara bla bla bla ba.