Page 1

Žiga Rošer OSEBNA MAPA


A/2

SECTION A/1 1:100

PLAN 1:50

A/1

A/1

1,0

2,0

1,0

2,0

A/2

SECTION A/2 1:100

0,5

1,5

2,5

THE WHOLE CONSTRUCTION CAN BE PUT TOGETHER IN ONLY FEW STEPS FIRST BY ADDING THE BASIC FRAMES, SECONDLY CONNECTING IT TOGETHER WITH WOODEN BEAMS AND THIRDLY ADDING THE FASADES AND THE ROOF.

PROJEKTIRANJE IN KOMPOZICIJA 1

MEDNARODNI ŠTUDENTSKI NATEČAJ EASA Paviljon v Švici, Seminar Kalčič, Ljubljana 2005


PROJEKTIRANJE IN KOMPOZICIJA 2

Delavnica s svetlobo Seminar Vodopivec, Ljubljana 2005/2006


SYMPLE MECHANISM

360 DEGREES ROTATION

ATMOSPHERES OF LIGHT AND SHADOWS ATMOSPHERES OF LIGHT AND SHADOWS

CONTROLING THE INTENSITY OF LIGHT

ZR2285 ZR2285

12.00 12.00 15.00 15.00

9.00 9.00

“CREATE YOUR OWN SPACE”

ACCORDING TO YOUR NEED, MOOD AND EMOTIONS

ENERGETIC RED ENERGETIC RED

HIGH VISUAL QUALITY INTERIOR COMFORT DAYLIGHT HIGH VISUAL QUALITY INTERIOR COMFORT DAYLIGHT

12.00 12.00

15.00 15.00

INVIGORATING GREEN INVIGORATING GREEN

9.00 9.00

SHADOWS SIMPLE VERTICAL SHADING ELEMENTS SHADOWS SIMPLE VERTICAL SHADING ELEMENTS 12.00 12.00

9.00 9.00

ZR2285

15.00 15.00

MEDNARODNI ŠTUDENTSKI NATEČAJ VELUX

Atmosfera svetlobe in senc Seminar Vodopivec, Ljubljana 2006

REFLECTIONS COLORFUL SPACE OF VARIOUS ATHMOSPHERES REFLECTIONS COLORFUL SPACE OF VARIOUS ATHMOSPHERES

CALMING BLUE CALMING BLUE


a

TLORIS SPODNJE ETA42 b

-2,700

b -2,700

-5,800

15 x 18/25

-2,720

-2,700

M 1:50

+2,840

0 ±0,000

1 2 -2,700

3 a -6,000

PREREZ bb

M 1:50

0

1

2

3

PROJEKTIRANJE IN KOMPOZICIJA 2

Hiša za filozofa Seminar Vodopivec, Ljubljana 2006


DELAVNICA Z GOSTUJOČIM PROFESORJEM CHRISTIANOM SUAUOM

Uporaba alternativnih materialov Ljubljana 2006


20X16/31

25X16/31

c

d

20X16/31

e

E

B C

25X16/31

b

b 25X16/31

24X15/33

24X15/33

D

RESTAVRACIJA

KUHINJA

SKLADIŠÈE

RECEPCIJA - KAVARNA

SKLADIŠÈE

SKLADIŠÈE

BAR

25X16/31

a

24X15/33

24X15/33

a

c

N

d

e

TLORIS - NIVO PARKA - 3,60 M 1:500 (m)

10

25

str. 7 50

PROJEKTIRANJE IN KOMPOZICIJA 3

Športni center Bežigrad Seminar Vodopivec, Ljubljana 2006/2007


Projekt za revijo Hiše, V sodelovanju z Maticem Kuščarjem

HIŠA Z DVORIŠČEM Seminar Vodopivec, Ljubljana 2007


DELAVNICA Z GOSTUJOČIM PROFESORJEM JUHANIJEM PALLASMO

Film v Arhitekturi Ljubljana 2007


PROJEKTIRANJE IN KOMPOZICIJA 4, ARHITEKTURNO URBANISTIト君A DELAVNICA BRESTERNICA

Veslaナ。ki center na Dravi V sodelovanju z Matejem Somrakom, Seminar Vodopivec, Maribor/Ljubljana 2007/2008


UREDITVENA SITUACIJA

507.04

507.41

9

01 trg 02 terasa 03 park 04 potok 05 obstojeËi objekti 06 gasilski dom 07 obËina 08 regionalna cesta Bohinj-Bled 09 lokalne ceste 10 peö poti 11 drevored 12 zelenice 13a parkirne povröine - 21 PM 13b uvoz v garaûo TLORIS PRITLI»JA - HOTEL 14 vhod - hotel, restavracija 15 recepcija, info 16 restavracija 17 hall 18 kuhinja 19 servis

506.94 507.54

2.55 m2 14.04 m2 54.13 m2 31.07 m2 31.64 m2 10.25 m2

5

143.68 m2

skupaj hotel TLORIS PRITLI»JA - SLAä»I»ARNA, BANKA,...

506.86

G

-0.60

8

**

*

508.06

**

*

507.91

507.80

F

506.78

44.61 m2 6.72 m2 8.93 m2 3.96 m2 2.84 m2

25 banka 26 poslovanje 27 poslovanje 28 direktor 29 Ëajna kuhinja, garderoba za zaposlene 30 arhiv

23.18 m2 7.60 m2 7.60 m2 7.98 m2 7.02 m2 7.02 m2

31 trgovina 32 garderoba za zaposlene, skladiöËe

-0.60

23.18 m2 6.84 m2

33 mesnica 34 pult 35 garderoba za zaposlene, skladiöËe

12

E

20 slaöËiËarna 21 pult - slaöËice 22 kuhinja 23 sanitarije 24 garderoba za zaposlene

-0.60

14.06 m2 8.93 m2 6.84 m2

skupaj slaöËiËarna, banka,... -0.60

508.38

*

**

*

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

**

D

13a

-0.60

C

-0.60 54

-0.60

508.80 507.14 56

**

*

**

*

9

B

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

-0.60 50

A

37

52

43

509.40

-0.60 47

**

*

38

509.24

46

39

48

40

18 45

41 507.22

7.98 m2 2.10 m2 6.91 m2 14.75 m2 5.89 m2 17.10 m2 15.68 m2 6.25 m2 4.08 m2 1.40 m2 4.00 m2 18.75 m2 86.14 m2 + (terasa 14.06 m2)

TLORIS PRITLI»JA - STANOVANJE B,C,D,E,F,G

36

58

53

vhodni patio predprostor (stopnice, dvigalo) vhod vhodna garderoba kuhinja dnevna soba jedilnica spalnica soba soba garderoba wc kopalnica terasa

skupaj stanovanje A

60

57

59 51

55

61

-0.60

3

187.31 m2

TLORIS PRITLI»JA - STANOVANJE A

vhod vhodna garderoba dnevna soba jedilnica spalnica kuhinja utillity, garderoba hodnik wc kopalnica soba terasa

8.40 m2 2.25 m2 22.21 m2 6.35 m2 11.21 m2 8.16 m2 6.40 m2 4.20 m2 1.26 m2 4.25 m2 11.21 m2 18.75 m2

skupaj stanovanje B,C,D,E,F,G

42

17 44

49

85.90 m2 + (terasa 14.06 m2)

skupaj stanovanja A,B,C,D,E,F,G

19

699.96 m2

skupaj 15

-0.60=509

0.00

1030.95 m2

M 1:200 0

14

2

4

6

8

10 m

509.60

4 16

508.10

2

0.00=509.60

1 510.10

5

20

11

0.00

28 22

27

* * *

21

23

24

25

26

0.00 31

29

33

30

34 0.00

510.50 510.70

32 35

13b 7 6 5

severna fasada 0

2

4

6

8

10 m

Sodelovanje pri vabljenem natečaju

POSLOVNO STANOVANJSKI OBJEKTI V BOHINJSKI BISTRICI Avtorstvo: prof. dr. Aleš Vodopivec, Benjamin Hafner u.d.i.a., 1. nagrada, Ljubljana 2008


DELAVNICA Z GOSTUJOČO PROFESORICO ANNE LACATON

Prenova stanovanjske soseske Litostroj Ljubljana 2008


Travnik

projekt 10

Jasmina Kraigher, Cilka Hosta, Urška Torkar, Žiga Rošer

UREDITEV TRAVNIKA Stalna postavitev S postavitvijo lahkih linijskih elementov na travnik se ohranja obstoječa ideja travnika kot zazelenjene površine. S koncentracijo dejavnosti ob magistrali in enotnim tlakom, vizualno in programsko povežemo Bevkov trgom s prostorom pred stavbo občine. S paviljonsko ureditvijo oživimo park na drugi strani ulice, ki naj služi kot povezovalni element med magistralo in Bevkovim trgom. V času, ko se na travniku ne odvija nobena dejavnost, naj linijski elementi služijo kot platforma za postavitev montažnih klopi, ki se ob prireditvah zgolj odstranijo. Predlog postavitve premične opreme pozimi V času zimske plaže, se na travnik prestavi tudi drsališče, katerega konstrukcija se namesti na nove linijske elemente. Tako se v zimskem času izognemo zapori magistrale. Predlog postavitve premične opreme poleti V času poletne plaže se na elemente na enak način kot pri zimski plaži ob gledališču namesti montažni oder ter ob magistrali celoten spremljajoči program.

STALNA POSTAVITEV

SITUACIJA, M 1:500

1 0

1

0

0

1

0 1

ZIMSKA POSTAVITEV

PAVILJON MONTAŽNE KLOPI

SITUACIJA, M 1:500

2 0

1

0 1 3

0 3 1

0 1 2 3

POLETNA POSTAVITEV

PAVILJON MONTAŽNE KLOPI DRSALIŠČE MONTAŽNI BAR

SITUACIJA, M 1:500

3 3

1

0

5

0

4

0 3 1

0 1 3 5

PAVILJON MONTAŽNE KLOPI MONTAŽNI BAR KONCERTNI ODER

PROJEKTIRANJE IN KOMPOZICIJA 4, URBANISTIČNO ARHITEKTURNA DELAVNICA NOVA GORICA

Preureditev Travnika in Magistrale V sodelovanju s študenti seminarja Vodopivec, Seminar Vodopivec, Nova Gorica/Ljubljana 2008

Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani, mentorji: prof. dr. Aleš Vodopivec, asistenta: mag.Tomaž Krušec, mag. Anja Planišček, 2008/2009 plakat_travnik.indd 1

19.5.2009 14:18:33


Natečaj - 2. nagrada

CENTER SODOBNIH UMETNOSTI ROG Avtorja: Tomaž Krušec in Lena Krušec, v sodelovanju z Jurijem Nemcem, Matejem Perčičem, Miho Prosenom, Nino Polajnar in Anjo Jutraž, Ljubljana 2008


SITUACIJA, M 1:500

TLORIS PRITLIČJA, M 1:250

3

2

6

6

0 1 2 3 4 5 6

PROSTOR ZA VRATARJA VHODNA AVLA BAR SKLADIŠČE/WC STOPNIŠČNO JEDRO WC PISARNE REFERATOV

7 8 9 10 11 12

PROTOKOLARNA DVORANA FOJER ATRIJ RAZPRAVNI PROSTOR PISARNA ZA REKTORJA PISARNA ZA TAJNICO

9 10 11 12

RAZPRAVNI PROSTOR SKUPNI PROSTORI PISARNE UPRAVE ČAJNA KUHINJA

6

1

5

5

4

0

4

TLORIS 1. NADSTROPJA - PROTOKOLARNI DEL, M 1:250

11

11

7

12

9

11

12

9

8

10

10

10

10

12

9

9

5

5

4

4

TLORIS 1. NADSTROPJA - UPRAVNI DEL, M 1:250

11 7

11

11

10

12

PREREZ EE, M 1:250

PREREZ AA, M 1:250

PREREZ BB, M 1:250

PREREZ FF, M 1:250

PREREZ CC, M 1:250

PREREZ DD, M 1:250

JUŽNA FASADA, M 1:250

VZHODNA FASADA, M 1:250

SEVERNA FASADA, M 1:250

ZAHODNA FASADA, M 1:250

Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani, mentorji: prof. dr. Aleš Vodopivec, asistenta: mag.Tomaž Krušec, mag. Anja Planišček, 2008/2009 plakat nova gorica 3.indd 1

9.3.2009 20:50:47

PROJEKTIRANJE IN KOMPOZICIJA 5, URBANISTIČNO ARHITEKTURNA DELAVNICA NOVA GORICA

Sedež Univerze v Novi gorici Seminar Vodopivec, Nova Gorica/Ljubljana 2008/2009


Natečaj študentov Kiparstva

KIP V JAVNEM PROSTORU V sodelovanju z Juretom Markoto in Anjo Šuler, Mozirje/Ljubljana 2008/2009


Natečaj - 2. mesto

DOM KRAJEVNE SKUPNOSTI KROMBERK - LOKE V sodelovanju z Anjo Šuler, Maticem Kuščarjem, Martinom Simčičem in Matijo Milerjem, Kromberk/Ljubljana 2009


Natečaj - 2. nagrada

KOPALIŠČE KOLEZIJA Avtorja: Tomaž Krušec in Lena Krušec, v sodelovanju z Jurijem Nemcem, Miho Fujsem in Primožem Pavčičem, Ljubljana 2009


spot setting

Typical section scale 1:20

9

7

4 3 2 1 5

1. steel profile 3 cm x 3 cm 2. Trimo - gladio panel 3. dustbasin 4. root protection, hydroinsulation, steel sheet 5. steel profile 5 cm x 5 cm 6. earth, root protection, drainage, hydroinsulation, steel sheet 7. preforated metal sheet 8. grass 9. maple tree

90 cm

50 cm

0

6

KO V A EL

180 cm

90 cm

0

1

ME T

8

7

information

code: mrs03

line setting

references: field setting

spot setting

7.2 m

Mednarodni študentski natečaj - ožji izbor

KO V A EL

TRIMO SOUND PROTECTION FENCE - PERFORaTED mETal ShEET 9

8

7

7

4 3 2

KO V A EL

1 5

1. steel profile 3 cm x 3 cm 2. Trimo - gladio panel 3. dustbasin 4. root protection, hydroinsulation, steel sheet 5. steel profile 5 cm x 5 cm 6. earth, root protection, drainage, hydroinsulation, steel sheet 7. preforated metal sheet 8. grass 9. maple tree

GLADIO SmOOTh FaSaDE PaNElS

50 cm

0

6 0

1

TRIMO STEEl STRUCTURES

90 cm

90 cm

180 cm

ME T

crash

We create our object NOT TO BE OBSERVED but used TO OBSERV METELKOVA MESTO.

ME T

line

At the micro location we formed FIELD SETTING - all 16 components put together - used as MEETING PLACE measuring exactly 7,2m x 7,2m. Further on the composition can be broken to create LINE SETTING - components linked in random lines - creating CULTURAL STAGE. At the macro location these elements are spread around Metelkova mesto, representing 16 INFORMATION SPOTS in front of different public spaces.

ME T

grooup

TRIMO URBAN CRASH 2009 V sodelovanju z Juretom Markoto in Martinom Simčičem, Ljubljana 2009

Typical section scale 1:20

KO V A EL

ME T

Metelkova mesto represents an alternative escape from everyday routine. As a relaxing and inspiring social meeting place, our idea was to contribute to its culture by solving some of, what we found, its basic problems. Therefore we focused on two main issues: lack of green spaces - problems with GREENERY lack of dustbins - problems with ECOLOGY So we created multifunctional street furniture containing TREES, BENCHES and DUSTBINS. Defining Metelkova mesto as work in progress, we didn’t want to limit the project, but to connect the whole area together. Therefore we developed 3 DIFFERENT SETTINGS made out of 16 MOBILE COMPONENTS - 1,8m X 1,8m each - forming various ambiences at different opportunities.

7.2 m

KO V A EL


Natečaj za večnamenski prodajno razstavni objekt Kina Šiška - 1. nagrada in izvedba

KIOSK V sodelovanju z Juetom Markoto, Ljubljana 2010


ŠOLA ZA PRIHODNOST - izgradnja učilnice in knjižnice v Južnoafriški republiki FAKULTETA ZA ARHITEKTURO

ŠOLA ZA PRIHODNOST - izgradnja učilnice in knjižnice v Južnoafriški republiki

Mentorji: prof. dr. Aleš Vodopivec, doc. mag. Tadej Glažar, Josip Konstantinovič, doc. mag. Anja Planišček Konzultanta za energetsko zasnovo: prof. Lars Bylund, prof. dr. Sašo Medved Študenti: Louis Barcon, Domen Fučka, Miha Fujs, Mojca Gabrič, Blaž Goričan, Sergej Grabnar, Mina Hrišman, Jošt Hren, Andraž Intihar, Jure Kolenc, Samo Kralj, Tomaž Lešnjak, Nina Majoranc, Alenka Mehle, Primož Pavšič, Matej Perčič, Urban Petranovič, Miha Prosen, Žiga Rošer, Anja Šuler, Nina Vidič Ivančič

FAKULTETA ZA ARHITEKTURO Mentorji: prof. dr. Aleš Vodopivec, doc. mag. Tadej Glažar, Josip Konstantinovič, doc. mag. Anja Planišček Konzultanta za energetsko zasnovo: prof. Lars Bylund, prof. dr. Sašo Medved Študenti: Louis Barcon, Domen Fučka, Miha Fujs, Mojca Gabrič, Blaž Goričan, Sergej Grabnar, Mina Hrišman, Jošt Hren, Andraž Intihar, Jure Kolenc, Samo Kralj, Tomaž Lešnjak, Nina Majoranc, Alenka Mehle, Primož Pavšič, Matej Perčič, Urban Petranovič, Miha Prosen, Žiga Rošer, Anja Šuler, Nina Vidič Ivančič

Izgradnja nove šolske stavbe v Ithuba Skils College-u se uvršča med projekte razvojne pomoči, ki jo države razvitega dela sveta namenjajo manj razvitim. Projekt predstavlja doprinos k ciljem Deklaracije tisočletja, ki jo je leta 2000 izdala Organizacija združenih narodov in med katerimi so najpomembnejši izkoreninjenje revščine in lakote, dostop do bivališč, dostop do kvalitetnega izobraževanja, zdravstvenih storitev, zaposlitve ter enakopravnost žensk in moških. Deklaracija tisočletja je največja obljuba, ki je bila kdajkoli dana najbolj ranljivemu delu svetovne populacije. Spodbudila in povezala je številne države, organizacije in posameznike, ki pomagajo k uresničenju teh ciljev.1 “Svet ima vire in znanje, s katerima lahko zagotovi tudi najrevnejšim državam in tisim, katerih razvoj onemogočajo bolezni, geografska izolacija ali državljanski nemiri, da dosežejo cilje Deklaracije tisočletja. Doseganje teh ciljev je v interesu vseh nas. Če jih ne dosežemo, pomeni da bomo pomnožili nevarnosti našega sveta - od nestabilnosti do epidemij bolezni in okoljske degradacije. Vendar nas bo doseganje ciljev hitro popeljalo na pot do sveta, ki je bolj stabilen, bolj pravičen in bolj varen.” Ban Ki Mon, generalni sekretar OZN.2 Skupina študentov in mentorjev ljubljanske Fakultete za arhitekturo se je z namenom sodelovanja pri doseganju teh ciljev lansko leto vključila v mednarodno mrežo aritekturnih šol za izgradnjo družbenih stavb v državah v razvoju. V njenem okviru je zgradila novo šolsko stavcbo v Ithuba Skills College-u pri Johannesburgu v Južnoafriški republiki. Mrežo vodi avstrijska fundacija SARCH z Dunaja, ki je Ithubo Skills College, osnovno šolo s poudarkom na učenju obrti, osnovala v enem najrevnejših predmetij Johannesburga, v barakarskem naselju Magagula Hieghts Township. Ithuba Skills College je paviljonski kompleks, ki ga sestavlja več ločenih učilnic z delavnicami. Zgradili so jih študenti arhitekturnih šol iz Avstrije in Nemčije v letih 2004-09. Študenti ljubljanske Fakultete za arhitekturo so poleti 2010 zgradili še stavbo z učilnico za učence 9. razreda in knjižnico, ki je namenjena tudi lokalnim prebivalcem. Stavba je bila zgrajena od temeljev do strehe v osmih tednih (septembra in oktobra). Zato je njena zasnova preprosta, materiali pa so lokalni, poceni in dostopi lokalnim prebivalcem. Stavbo Izgradnja nove šolske stavbe v Ithuba Skils College-u se uvršča med projekte razvojne pomoči, ki jo države razvitega dela sveta namenjajo manj razvitim. Projekt predstavlja doprinos k ciljem sestavljata dva ločena volumna, ki ju prekriva lebdeča streha: v enem je učilnica s knjižnico, v drugem so stranišča. Med njima je pokrit prostor za učenje in delo na prostem. Eden pomembnejših vidikov zasnove je bila energetska učinkovitost, saj so južnoafriške zime dokaj mrzle in poletja vroča. Konstrukcija stavbe je jeklena, zidovi pa so butani iz gline in slame, saj imata oba materiala Deklaracije tisočletja, ki jo je leta 2000 izdala Organizacija združenih narodov in med katerimi so najpomembnejši izkoreninjenje revščine in lakote, dostop do bivališč, dostop do kvalitetnega skupaj dobre akumulativne lastnosti. K pasivnemu ogrevanju pozimi in hlajenju poleti prispevajo tudi dvojna okna, sestavljena iz standardnih okenskih okvirjev. izobraževanja, zdravstvenih storitev, zaposlitve ter enakopravnost žensk in moških. Deklaracija tisočletja je največja obljuba, ki je bila kdajkoli dana najbolj ranljivemu delu svetovne populacije.

Spodbudila in povezala je številne države, organizacije in posameznike, ki pomagajo k uresničenju teh ciljev.1

V gradnjo so bili vključeni tudi lokalni delavci, saj je izmenjava znanja med njimi in slovenskimi študenti ter nadaljnji prenos znanja v lokalno skupnost eden glavnih ciljev projekta. Gradnja šole namreč ne pomeni le boljših možnosti za izobraževanje otrok, temveč tudi možnosti za povečanje zaposlovanja in rast lokalnega gospodarstva. Zukang, S. (2010). Overview. The Millenium Development Goals Report 2010:11. 2 Ki Mon, B. (2010). Foreword. The Millenium Development Goals Report 2010:11. 1

Neto površina stavbe: 114 m2 Bruto površina: 270 m2 Projekt: oktober 2009-junij 2010 Realizacija: september-oktober 2010 Cena: 31.000,00 € Sofinancerji, sponzorji in donatorji projekta:

“Svet ima vire in znanje, s katerima lahko zagotovi tudi najrevnejšim državam in tisim, katerih razvoj onemogočajo bolezni, geografska izolacija ali državljanski nemiri, da dosežejo cilje Deklaracije tisočletja. Doseganje teh ciljev je v interesu vseh nas. Če jih ne dosežemo, pomeni da bomo pomnožili nevarnosti našega sveta - od nestabilnosti do epidemij bolezni in okoljske degradacije. Vendar nas bo doseganje ciljev hitro popeljalo na pot do sveta, ki je bolj stabilen, bolj pravičen in bolj varen.” Ban Ki Mon, generalni sekretar OZN.2

Skupina študentov in mentorjev ljubljanske Fakultete za arhitekturo se je z namenom sodelovanja pri doseganju teh ciljev lansko leto vključila v mednarodno mrežo aritekturnih šol za izgradnjo družbenih stavb v državah v razvoju. V njenem okviru je zgradila novo šolsko stavcbo v Ithuba Skills College-u pri Johannesburgu v Južnoafriški republiki. Mrežo vodi avstrijska fundacija SARCH z Dunaja, ki je Ithubo Skills College, osnovno šolo s poudarkom na učenju obrti, osnovala v enem najrevnejših predmetij Johannesburga, v barakarskem naselju Magagula Hieghts Township. Ithuba Skills College je paviljonski kompleks, ki ga sestavlja več ločenih učilnic z delavnicami. Zgradili so jih študenti arhitekturnih šol iz Avstrije in Nemčije v letih 2004-09. Študenti ljubljanske Fakultete za arhitekturo so poleti 2010 zgradili še stavbo z učilnico za učence 9. razreda in knjižnico, ki je namenjena tudi lokalnim prebivalcem.

SARCH (Avstrija), Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč - Ministrstvo za zunanje zadeve RS, Univerza v Ljubljani, ŠOU v Ljubljani, ŠOFA, NLB d.d., Vulcano d.o.o., Stavba DDC d.d.,je bila zgrajena od temeljev do strehe v osmih tednih (septembra in oktobra). Zato je njena zasnova preprosta, materiali pa so lokalni, poceni in dostopi lokalnim prebivalcem. Stavbo Lafarge cement d.o.o., BTC d.d., Trimo d.d., Premogovnik Velenje d.d., Adriatic Slovenica d.d., Ceref d.o.o., Tiskarna Petrič d.o.o., Juma d.o.o., Tus Ko-si d.d., Jereb d.o.o., Purotehnika d.d., Iri d.o.o., sestavljata dva ločena volumna, ki ju prekriva lebdeča streha: v enem je učilnica s knjižnico, v drugem so stranišča. Med njima je pokrit prostor za učenje in delo na prostem. Eden pomembnejših Ekotrade d.o.o., Ino d.o.o., Megaprint d.o.o., Riko hiše d.o.o., DBS d.d., Printam.si d.o.o., ZRMK d.d., Imos d.d., Elea iC d.o.o., Elmarkt d.o.o., Občina Ilirska Bistrica, Občina Idrija, Komunala Idrija zasnove je bila energetska učinkovitost, saj so južnoafriške zime dokaj mrzle in poletja vroča. Konstrukcija stavbe je jeklena, zidovi pa so butani iz gline in slame, saj imata oba materiala d.o.o., Klub zgornjesavinjskih študentov, Apex-in d.o.o., Boštjan Maček s.p., Les Brelih d.o.o., Puh d.o.o., Ogrič Jože s.p., Visteam Črnomelj d.o.o., Komunalno podjetje Ptuj d.d., Ržišnik vidikov Perc arhitekti d.o.o. in posamezniki. skupaj dobre akumulativne lastnosti. K pasivnemu ogrevanju pozimi in hlajenju poleti prispevajo tudi dvojna okna, sestavljena iz standardnih okenskih okvirjev.

V gradnjo so bili vključeni tudi lokalni delavci, saj je izmenjava znanja med njimi in slovenskimi študenti ter nadaljnji prenos znanja v lokalno skupnost eden glavnih ciljev projekta. Gradnja šole namreč ne pomeni le boljših možnosti za izobraževanje otrok, temveč tudi možnosti za povečanje zaposlovanja in rast lokalnega gospodarstva.

1 2

Zukang, S. (2010). Overview. The Millenium Development Goals Report 2010:11. Ki Mon, B. (2010). Foreword. The Millenium Development Goals Report 2010:11.

Neto površina stavbe: 114 m2 Bruto površina: 270 m2 Projekt: oktober 2009-junij 2010 Realizacija: september-oktober 2010 Cena: 31.000,00 € Sofinancerji, sponzorji in donatorji projekta: SARCH (Avstrija), Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč - Ministrstvo za zunanje zadeve RS, Univerza v Ljubljani, ŠOU v Ljubljani, ŠOFA, NLB d.d., Vulcano d.o.o., DDC d.d., Lafarge cement d.o.o., BTC d.d., Trimo d.d., Premogovnik Velenje d.d., Adriatic Slovenica d.d., Ceref d.o.o., Tiskarna Petrič d.o.o., Juma d.o.o., Tus Ko-si d.d., Jereb d.o.o., Purotehnika d.d., Iri d.o.o., Ekotrade d.o.o., Ino d.o.o., Megaprint d.o.o., Riko hiše d.o.o., DBS d.d., Printam.si d.o.o., ZRMK d.d., Imos d.d., Elea iC d.o.o., Elmarkt d.o.o., Občina Ilirska Bistrica, Občina Idrija, Komunala Idrija d.o.o., Klub zgornjesavinjskih študentov, Apex-in d.o.o., Boštjan Maček s.p., Les Brelih d.o.o., Puh d.o.o., Ogrič Jože s.p., Visteam Črnomelj d.o.o., Komunalno podjetje Ptuj d.d., Ržišnik Perc arhitekti d.o.o. in posamezniki.

ŠOLA ZA PRIHODNOST - izgradnja učilnice in knjižnice v Južnoafriški republiki FAKULTETA ZA ARHITEKTURO

Mentorji: prof. dr. Aleš Vodopivec, doc. mag. Tadej Glažar, Josip Konstantinovič, doc. mag. Anja Planišček Konzultanta za energetsko zasnovo: prof. Lars Bylund, prof. dr. Sašo Medved Študenti: Louis Barcon, Domen Fučka, Miha Fujs, Mojca Gabrič, Blaž Goričan, Sergej Grabnar, Mina Hrišman, Jošt Hren, Andraž Intihar, Jure Kolenc, Samo Kralj, Tomaž Lešnjak, Nina Majoranc, Alenka Mehle, Primož Pavšič, Matej Perčič, Urban Petranovič, Miha Prosen, Žiga Rošer, Anja Šuler, Nina Vidič Ivančič

IZGRADNJA UČILNICE IN KNJIŽNICE V JUŽNOAFRIŠKI REPUBLIKI

PROJEKT SAIP - ŠOLA ZA PRIHODNOST Mentorji: prof. dr. Aleš Vodopivec, doc. mag. Tadej Glažar, Josip Konstantinovič, doc. mag. Anja Planišček; Študenti: Louis Barcon, Domen Fučka, Miha Fujs, Mojca Gabrič, Blaž Goričan, Sergej Grabnar, Mina Hrišman, Jošt Hren, Andraž Intihar, Jure Kolenc, Samo Kralj, Tomaž Lešnjak, Nina Majoranc, Alenka Mehle, Primož Pavšič, Matej Perčič, Urban Petranovič, Miha Prosen, Žiga Rošer, Anja Šuler, Nina Vidič Ivančič, Johannesburg 2010 Izgradnja nove šolske stavbe v Ithuba Skils College-u se uvršča med projekte razvojne pomoči, ki jo države razvitega dela sveta namenjajo manj razvitim. Projekt predstavlja doprinos k ciljem Deklaracije tisočletja, ki jo je leta 2000 izdala Organizacija združenih narodov in med katerimi so najpomembnejši izkoreninjenje revščine in lakote, dostop do bivališč, dostop do kvalitetnega izobraževanja, zdravstvenih storitev, zaposlitve ter enakopravnost žensk in moških. Deklaracija tisočletja je največja obljuba, ki je bila kdajkoli dana najbolj ranljivemu delu svetovne populacije. Spodbudila in povezala je številne države, organizacije in posameznike, ki pomagajo k uresničenju teh ciljev.1 “Svet ima vire in znanje, s katerima lahko zagotovi tudi najrevnejšim državam in tisim, katerih razvoj onemogočajo bolezni, geografska izolacija ali državljanski nemiri, da dosežejo cilje Deklaracije tisočletja. Doseganje teh ciljev je v interesu vseh nas. Če jih ne dosežemo, pomeni da bomo pomnožili nevarnosti našega sveta - od nestabilnosti do epidemij bolezni in okoljske degradacije. Vendar nas bo doseganje ciljev hitro popeljalo na pot do sveta, ki je bolj stabilen, bolj pravičen in bolj varen.” Ban Ki Mon, generalni sekretar OZN.2 Skupina študentov in mentorjev ljubljanske Fakultete za arhitekturo se je z namenom sodelovanja pri doseganju teh ciljev lansko leto vključila v mednarodno mrežo aritekturnih šol za izgradnjo družbenih stavb v državah v razvoju. V njenem okviru je zgradila novo šolsko stavcbo v Ithuba Skills College-u pri Johannesburgu v Južnoafriški republiki. Mrežo vodi avstrijska fundacija SARCH z Dunaja, ki je Ithubo Skills College, osnovno šolo s poudarkom na učenju obrti, osnovala v enem najrevnejših predmetij Johannesburga, v barakarskem naselju Magagula Hieghts Township. Ithuba Skills College je paviljonski kompleks, ki ga sestavlja več ločenih učilnic z delavnicami. Zgradili so jih študenti arhitekturnih šol iz Avstrije in Nemčije v letih 2004-09. Študenti ljubljanske Fakultete za arhitekturo so poleti 2010 zgradili še stavbo z učilnico za učence 9. razreda in knjižnico, ki je namenjena tudi lokalnim prebivalcem. Stavba je bila zgrajena od temeljev do strehe v osmih tednih (septembra in oktobra). Zato je njena zasnova preprosta, materiali pa so lokalni, poceni in dostopi lokalnim prebivalcem. Stavbo sestavljata dva ločena volumna, ki ju prekriva lebdeča streha: v enem je učilnica s knjižnico, v drugem so stranišča. Med njima je pokrit prostor za učenje in delo na prostem. Eden pomembnejših vidikov zasnove je bila energetska učinkovitost, saj so južnoafriške zime dokaj mrzle in poletja vroča. Konstrukcija stavbe je jeklena, zidovi pa so butani iz gline in slame, saj imata oba materiala


NateÄ?aj agencije Proglas - dva izbrana predloga

PREDLOGA ZA NOVO SLOVENSKO ZASTAVO Objava v reviji Mladina, Ljubljana 2011


Natečaj Gorenjske Banke

PTIČJA HIŠICA V sodelovanju z Juretom Markoto, Slovenj Gradec 2011


Predlog za Human Cities Festival v Bruslju

SCRATCH ME OFF V sodelovanju z Juretom Markoto, Bruselj/Slovenj Gradec 2011


Mednarodni študentski natečaj

TRIMO URBAN CRASH 2011 V sodelovanju z Juretom Markoto in Martinom Simčičem, Ljubljana 2011


POMOČ PRI ARHITEKTURNI ZASNOVI RAZSTAVNEGA PROSTORA

AD PIRUM V sodelovanju s Hano Domijan in Narodnim muzejem Slovenije, Ljubljana 2012


Mednarodni nateÄ?aj

FESTIVAL ZASTAV V sodelovanju z Juretom Markoto, Zagreb/Slovenj Gradec 2012

Portfolio ziga roser  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you