Page 1

BEZPŁATNA GAZETA POWIATOWA ZIEMIA WSCHOWSKA

zw.pl

Wschowa Sława Szlichtyngowa

modelka: Laura Grzybowska wianek: Kwiaciarnia Orchidea stylizacja: Marta Romaniuk-Łaszczyńska fot. Martyna Litorowicz

Nr 3(35)/2014

nakład: 10 tys. egzemplarzy redaktor prowadzący: Rafał Klan

Zobaczyć piękną rybę ...

s. 2 s. 8

Największy taki turniej w kraju

s. 9

„Gandzia zostawia ślady ...”

s. 10

Unię stać na mistrzostwo Polski

s. 15

Społeczeństwo obywatelskie


2

dRUGa STRONa

czytaj nas również w internecie www.zw.pl

Od redakcji Repertuar filmowy C3D Leszno - Galeria Leszno od 31 stycznia do 6 lutego

Muppety: Poza prawem 112 min | Komedia | od 6 lat 09:00; 13:45; 18:00

PREMIERA DUBBING

PREMIERA

Noe: Wybrany przez Boga 138 min | Dramat | Fantasy od 7 lat 9:00; 11:45; 14:45; 17:45; 20:45

PREMIERA

Karol, który został świętym DUBBING 80 min | Animowany | Biograficzny 9:00

3D HIT

300: Początek imperium 3D DUBBING 102 min | Animacja | Australia | od 5 lat 13:30; 17:15 Kamienie na szaniec 115 min | Dramat | Wojenny | Polska 21:00

HIT

DUBBING 3D

Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz 128 min | USA | Sci-Fi | od 12 lat 11:00; 16:00

PREMIERA

Nedd For Speed 113 min | USA | Kryminał | od 16 lat 18:15; 20:30

PREMIERA Nauka spadania 96min | USA | Komedia | od 15 lat 13:30 Kontakt do kina Kino Cinema3D Galeria Leszno Al. Konstytucji 3 Maja 12, 64-100 LESZNO rezerwacja telefoniczna: +48 65 537 65 48 e-mail: leszno@cinema3d.pl strona internetowa: www.cinema3d.pl

ZIEMIA WSCHOWSKA

zw.pl

REDAKTOR NACZELNY: Rafał Klan tel. 500-707-818 REDAGUJE ZESPÓŁ: Michał Józefiak Rafał Klan Martyna Litorowicz SKŁAD: Martyna Litorowicz REKLAMA: reklama@zw.pl tel. 517-818-557 KONTAKT: portal@zw.pl WYDAWCA: PROTEKST Komputer, ul. Głogowska 1 tel. (65) 540-44-21 DRUK: POLSKAPRESSE Sp. z.o.o. Oddział Poligrafia Drukarnia Poznań - Skórzewo, ul. Malwowa 158 Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń.

Słowiańska wiosna to tytuł okładki najnowszego numeru gazety Zw.pl. W pewnym sensie jest to hasło przyświecające naszej pracy. Słowiańska czyli swojska, także wschowska, sławska i szlichtyngowska. Wiosna czyli w rozkwicie. Tradycyjnie piszemy o mieszkańcach naszego powiatu, którzy odnoszą sukcesy (Roman Żaczyk drugi w konkursie Menadżer Roku, str. 4) lub mają niecodzienne pasje, które kosztują wiele wyrzeczeń, zaangażowania, ale dają dużo satysfakcji i stają się stylem życia (str. 8). Na łamach naszej gazety nie mogło za-

braknąć miejsca dla relacji i fotorelacji z wielkiego turnieju minisiatkówki (str. 9). Nie omijamy też trudnych tematów, polecamy wywiad Marka Jarosza z instruktorem terapii uzależnień Adamem Sokołem (str 10). Jednej trzeciej naszej redakcji wiosna jednoznacznie kojarzy się z rozpoczynającym się sezonem żużlowym, więc i o tym w naszej gazecie (str. 15). Życzymy miłej lektury w pięknych wiosennych okolicznościach przyrody. Ot, choćby nad Baryczą, gdzie odbyła się sesja zdjęciowa na okładkę naszej gazety.

Społeczeństwo obywatelskie Na jednym z lokalnych blogów pojawił się wpis dotyczący sieciowości samorządu, w którym autor teoretyzuje na temat nowego rodzaju współpracy pomiędzy władzą, opozycją i społeczeństwem. Mamy i w naszym mieście przykłady tego współdziałania, a ja chciałbym podkreślić ważne aspekty tego związku. Jestem zdania, że każda władza potrzebuje stałych bodźców, by – ujmijmy to w ten sposób - nie błądzić. Uważam, że w ten sposób mobilizująco mogą działać na władzę konkurencja polityczna, zbliżające się wybory, istniejąca opozycja, ale też tak zwane społeczeństwo obywatelskie. Każdy z tych sposobów oddziaływania na władzę, może i powinien na nią wpływać. Uważam za stratę energii podejmowanie działań dążących tylko do wymiany ludzi na innych, bez propozycji konkretnych zmian w sposobie działania obecnie sprawujących władzę, piastujących urzędy, kierujących jednostkami publicznymi. Wybory Wybory są jednym z elementów budowania społeczeństwa obywatelskiego, jednak nie przeceniałbym teraz jego znaczenia. Często można się spotkać z opinią, że wyborca idzie z obowiązku oddać swój głos, by zagłosować przeciw komuś lub by wybrać mniejsze zło. Ta opinia dla niektórych jest na tyle dominująca, że w ogóle rezygnują z udziału w tym, co powinno być „świętem demokracji” a jest tylko aktem komedii lub tragedii w sztuce „Walka o władzę”. Konkurencja polityczna Wybory nabierają znaczenia, gdy pojawia się kolejny z czynników – konkurencja polityczna. Celowo oddzielam ją od opozycji, bowiem przenosząc do polityki pojęcie „konkurencji” z gospodarki mam na myśli konkurencję, która działa na rynku, opracowując doskonalszy produkt lepszy pomysł na sprawowanie władzy, a nie działa na zasadzie wrogich przejęć, czy dezinformacji lub negatywnej propagandy. Mam wrażenie, że takiej konkurencji nam brakuje – na poziomie lokalnym i centralnym, co, jak pisałem, wpływa niestety negatywnie na udział społeczeństwa w wyborach. Opozycja Opozycja jest bodźcem koniecznym do korekty i nadzoru postępowania władzy pomiędzy wyborami. W naszym mieście pojęcie opozycja kojarzy się wszystkim z działalnością radykalnej Frakcji Krzysztofa Owoca, mniej z działalnością SOS, które w sposób tradycyjny buduje swój opozycyjny obraz. Szkoda, że nie ma ciągłości wypełniającej tę opozycyjną przestrzeń pomiędzy, jak uważam, potrzebnymi z zasady, choć zbyt anarchistycznymi i radykalnymi w treści działaniami Frakcji Wyrzutowej a działaniami Rady Miejskiej. Sądzę bowiem, że to głównie Rada powinna realizować stały, cierpliwy i systema-

Felieton

tyczny nadzór działań władzy. Co więc nam pozostaje, by z nadzieją patrzeć w przyszłość? Rodzące się społeczeństwo obywatelskie! Daleki jestem od przeceniania tego czynnika. Bez pozostałych on nic znaczyć nie będzie. Chyba, że władza będzie tak źle realizować swoje zadania, że popchnie je do rewolucji (jak na Ukrainie). Biorąc jednak pod uwagę stały proces poprawy jakości życia, to na szczęście nie ten moment w naszej historii. Ten czynnik, czyli społeczeństwo obywatelskie, we Wschowie jednak wyraźnie ostatnio zyskuje. Autor we wspomnianym wyżej tekście wymienia kilka przykładów, które obecnie wpływają na działalność Gminy w obszarze kultury i sportu, niejako wymuszając wspieranie inicjatyw, które początkowo zorganizowane i rozwijane przez społeczników i sponsorów osiągnęły taką grupę odbiorców i takie zaufanie, że uzyskują coraz większe wsparcie finansowe Gminy. Jednostki gminne wydają się czasami zaskoczone takim rozwojem sytuacji, gdy okazuje się, że uzgodnienie kalendarza imprez organizowanych przez Stowarzyszenia w taki sposób, by ich terminy się nie nakładały na siebie, zaczyna być trudne. I świetnie. Mamy dzięki temu sukcesy w sporcie (np. udział drużyny WSTK w rozgrywkach II ligi), mamy dobrze zorganizowane cykliczne imprezy kulturalne (konferencje naukowe Czas ART i 100droga TH), mamy działającą od lat orkiestrę i mażoretki (przy Stowarzyszeniu Kultury ZW). Myślę, że takie i im podobne inicjatywy muszą zmodyfikować model finansowania kultury w mieście i właśnie taki proces się zaczął. I wracamy w ten sposób do głównego wątku – bodźców zmieniających władzę. Brak nam jeszcze w mieście podobnej grupy oddziaływania na sprawy gospodarcze. Zgadza się, że gmina ma w tej sprawie nieco mniej zadań, jednak szkoda, że mimo prób nie powstała w mieście grupa nacisku na działania władzy ze strony przedsiębiorców właśnie. Projekt OPZL mimo, że rokował dobrze, rodzi się w już zbyt długo i chyba na razie zarówno to przedsięwzięcie jak i spotkania przedsiębiorców organizowane przez Burmistrza nie wykrystalizowały żadnej reprezentacji, która mogłaby współpracować w sposób ciągły z samorządem, wpływając na jego działania. A jak wiadomo, problemy do rozwiązania są i zawsze będą. Wracając do inspirującego mnie tekstu o samorządowej sieci - zakładając, że władzy zależy na rozwoju miasta, liczę, że będzie dalej i jeszcze aktywniej wspierała nowych aktorów rodzącego się społeczeństwa. Oby ich było coraz więcej a instytucje gminne były szeroko otwarte do współdziałania z nimi. Tutaj ilość będzie się przekładała na jakość - i to również jakość władzy. Nie traćmy czasu pomiędzy wyborami czekając na „zmianę władzy na inną”. Zmieniajmy ustawicznie tę, którą mamy. Krzysztof Jasek (tekst został zamieszczony na portalu bezkresu.pl)

20 marca w Gimnazjum nr 2 we Wschowie w ramach Dnia Wiosny odbył się pokaz talentów. To już wieloletnia tradycja, podczas której uczniowie mogą zaprezentować braci szkolnej swoje wyjątkowe uzdolnienia. Dzięki temu młodzież oraz nauczyciele mieli okazję zobaczyć prace plastyczne, pokazy akrobatyczne oraz występy muzyczne.

O Zbigniewie Kowaliku pisaliśmy w naszej gazecie rok temu. Pan Zbyszek skleja modele i opiekuje się chorą żoną. Jego pracę nie miały dotąd godnego miejsca i gromadził je w swojej piwnicy. Dzięki uprzejmości dyrektora Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła 2 można je już oglądać w gablocie w tej szkole. Zapraszamy.

Pierwszy Dzień Wiosny od lat w placówkach szkolnych organizowany jest tak, aby uczniowie mieli poczucie, że warto tego dnia jednak przyjść do szkoły, ponieważ placówka przygotowała tego dnia wiele ciekawych atrakcji. Nie inaczej było w tym roku w I Zespole Szkół im. St. Staszica we Wschowie


wydaRZENia

nasz profil na facebooku www.facebook.com/ziemiawschowska

3

Uroczyste otwarcie nowej siedziby 8 marca miało miejsce uroczyste otwarcie nowej siedziby Muzeum Ziemi Wschowskiej. W trakcie tego wydarzenia odbyła się konferencja prasowa, spotkanie z zaproszonymi gośćmi, występ uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej we Wschowie oraz oprowadzenie gości po przygotowanych wystawach Muzeum. charakter tego wydarzenia, którym jest otwarcie wystawy numizmatycznej.

Kolekcja Muzeum Ziemi Wschowskiej wzbogaciła się o grafikę, przedstawiającą ostatnią królową Polski Marię Józefę, żonę Augusta III. Dzieło pochodzi z XVIII wieku, a darczyńcą jest Miasto i Gmina Wschowa.

Dokumenty z 1904 roku Wśród upominków, które Muzeum Ziemi Wschowskiej otrzymało podczas uroczystego otwarcia nowej siedziby Czesław Kryszkiewicz prezes HZZ Osowa Sień wręczył znalezione dokumenty z 1904 roku. - W 1979 roku, kiedy porządkowano obelisk, poświęcony Ottowi Von Bismarckowi, znaleziono tubę z 1904 roku. Chciałbym ją przekazać muzeum wraz z oryginalnymi dokumentami z tamtego okresu, czyli gazetą z 1904 roku oraz opisem wydarzeń, jakie

Królowa w polski stroju - Grafika wzbogaca wystawę ,,Klejnot w koronie – Wschowa w czasach saskich” - mówi Marta Małkus dyrektor MZW – królowa przestawiona jest w polskim stroju, co pozwoli nam w rozmowach z młodzieżą wskazywać na ten ważny element polskości. Prezent od miasta ma również dodatkowe, symboliczne znaczenie. - August III, mąż Marii Józefy - mówił burmistrz Krzysztof Grabka – gościł we Wschowie w latach, kiedy miasto pełniło funkcję przysłowiowej drugiej stolicy Polski. Warto więc dodać, że wiele czynności królewskich tak August II jak i August III wykonywali właśnie we Wschowie. I chociaż nie ma w źródłach potwierdzenia, że Maria Józefa przyjeżdżała wraz z mężem do Wschowy, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że tak właśnie było. - Grafika, która jest upominkiem na otwarcie nowej siedziby Muzeum Ziemi Wschowskiej - tłumaczył burmistrz - wpisuje się w strategię gminy, której celem jest każdy ślad, wiążący Wschowę z królewskimi rodzinami podkreślać i eksponować.

Gabinet Numizmatyczny Z kolei Gabinet Numizmatyczny, to jedna z pięciu wystaw, która od 9 marca jest do obejrzenia w Muzeum Ziemi Wschowskiej. Mecenat nad wystawą objął w tym roku Bank Spółdzielczy we Wschowie. Dotacja, którą MZW otrzymało od banku pozwoli na digitalizację zbiorów oraz uzupełnienie ekspozycji. W samym gabinecie można zobaczyć monety bite już za czasów Bolesława Chrobrego. - Staraliśmy się - mówi Dariusz Czwojdrak kustosz Muzeum Ziemi Wschowskiej – przygotować wy-

miały miejsce na Ziemi Wschowskiej, a także portfelikiem - mówił Czesław Kryszkiewicz prezes HZZ Osowa Sień. Wystawy w nowej siedzibie Muzeum Ziemi Wschowskiej można obejrzeć od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00. W sobotę i poniedziałek MZW jest nieczynne. A w niedzielę placówka jest czynna od 12.00 do 16.00 i tego dnia wstęp jest bezpłatny. (rak)

stawę w taki sposób, aby pokazać monety z różnych okresów czasu. Natomiast oczywiście najbardziej dla nas wartościowe są te, które były wybite we Wschowie w tutejszych mennicach miejskiej i królewskiej. Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego we Wschowie Sebastian Nietyksza jest zdania, że dla placówki, którą kieruje objęcie mecenatu nad gabinetem jest wyróżnieniem. - Jak państwo doskonale wiecie - mówił prezes Nietyksza podczas uroczystego otwarcia nowego budynku MZW – bankowość, to między innymi pieniądze, ale przede wszystkim klienci, dlatego myślę, że dobrze wpiszemy się w

III Festiwal Szkół i Usług Doradztwa Zawodowego 7 marca w sali sportowej I Zespołu Szkół im. St. Staszica odbył się po raz trzeci Festiwal Szkół i Usług Doradztwa Zawodowego, zorganizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we Wschowie oraz Powiatowy Urząd Pracy Podczas Festiwalu miały okazję zaprezentować się placówki szkolne, począwszy do gimnazjów, po szkoły ponadgimnazjalne i uczelnie wyższe. Równolegle odbywała się konferencja, poświęcona planowaniu kariery a uczniowie mogli skorzystać z poradnictwa zawodowego. Ideą festiwalu jest umożliwienie uczniom, rodzicom i nauczycielom zebrania jak największej liczby informacji o szkołach – mówiła koordynator Festiwalu Anika Szlemp-Jasiak z Po-

radni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wschowie – ale jednocześnie jest to okazja do tego, aby młodzież porozmawiała z przedstawicielami placówek edukacyjnych. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dodatkowo udzielała wiadomości na temat ścieżek kształcenia, a Powiatowy Urząd Pracy przedstawiał informację o rynku pracy. - Cieszy kreatywność placówek z terenu powiatu wschowskiego – mówiła koordynator – które miały pomysł na

to, jak dobrze zaprezentować się podczas festiwalu i przyciągnąć uwagę uczestników tego wydarzenia. Tegoroczny Festiwal przyniósł też nowość w postaci konferencji na temat planowania kariery zawodowej pn. ,,Od szkoły do zawodu”. - Konferencja – tłumaczyła Anika Szlemp-Jasiak – miała na celu przybliżyć ideę festiwalu oraz poradnictwa zawodowego. Jednocześnie zależało nam, aby I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. T. Zana oraz Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Szlichtyngowej podzieliły się dobrymi praktykami w tym zakresie. Organizatorzy podkreślali wagę dobrego wyboru szkoły, wskazując na czynniki, jak na przykład doradztwo zawodowe, które mogą wspomóc właściwą decyzję. - Dzisiaj żeby dokonać mądrego, życiowego wyboru – zwracał uwagę Krzysztof Grabka burmistrz Wschowy – trzeba podejmować decyzje w oparciu o solidną wiedzę. Festiwal jest na pewno jednym z elementów, które pozwolą tę wiedzę zdobyć. Konferencja, która odbywała się jednocześnie wraz z festiwalem również miała na celu podkreślić rolę doradztwa zawodowego.

Jest ono potrzebne w każdym typie szkoły – podkreślał Marek Boryczka – nie tylko w szkołach zawodowych, ale również w liceum, gimnazjach, szkołach podstawowych, a nawet już w przedszkolu. Doradztwo zawodowe to nie tylko przygotowanie do dobrego wyboru szkoły, ale również umiejętność odnalezienia się w przyszłości na rynku pracy. - Chciałbym – mówił Edmund Prekurat dyrektor Powiatowego Urzędu

Pracy – aby to czego uczniowie nauczą się w szkole, procentowało nawet w trudnych sytuacjach życiowych. Gdyby młoda osoba znalazła się w Urzędzie Pracy, powinna mieć już przyswojone to podstawowe abecadło, czyli umiejętności pisania podstawowych dokumentów, szukania ofert pracy oraz pewność, że na podstawowym poziomie poradzi sobie w rozmowie z pracodawcą. Temu również powinno służyć doradztwo zawodowe. (rak)

REKLAMA BIURO OGŁOSZEŃ: Wschowa, ul. Głogowska 1, tel. 65-540-67-50; email: reklama@zw.pl


4 wSCHOwa

czytaj nas również w internecie www.zw.pl

Wyremontowano kuchnię i zmywalnię ,,Jest taki koziołek, małpka i...” W Samorządowym Przedszkolu nr 1 we Wschowie dzięki finansowemu wsparciu Gminy Wschowa wyremontowana została kuchnia oraz zmywalnia. We wtorek, 18 marca burmistrz Miasta i Gminy Wschowa – Krzysztof Grabka wraz z zastępcą – Andrzejem Nowickim odwiedzili przedszkole by zobaczyć efekty przeprowadzonych prac remontowych. W ramach inwestycji zostały zakupione meble ze stali nierdzewnej wysokiej klasy, zamontowano okap ze stali nierdzewnej, który będzie zapobiegał rozprzestrzenianiu się zapachów po całej placówce. Zamontowano również nowe umywalki oraz kuchenkę gazową. Zakupione zostały również nowe drzwi. Przemyślany projekt pozwolił na funkcjonalne rozplanowanie sprzętów, dzięki czemu wyremontowana kuchnia stała się przestrzenna, praktyczna i wygodna. Całość prezentuje się estetycznie i no-

wocześnie zapewniając bardzo dobry komfort pracy. Całkowity koszt prowadzonych prac wyniósł 41 tys. złotych.

13 marca 2014 roku w Bibliotece Publicznej odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego  „Jest taki koziołek, małpka i…”zorganizowanego z okazji 130 rocznicy urodzin Kornela Makuszyńskiego. Na konkurs wpłynęło 56 prac uczniów klas II i III ze wszystkich szkół podstawowych miasta i gminy Wschowa.

Wizyta włodarzy była również okazją do odwiedzin przedszkolaków. (źródło: UMiG)

Roman Żaczyk drugi w konkursie Menadżer Roku Roman Żaczyk został doceniony przez czytelników Gazety Lubuskiej. W prestiżowym konkursie Menadżer Roku 2013, w głosowaniu smsowym, prezes Spółki Komunalnej Wschowa zajął drugie miejsce. Gratulujemy. Wyniki były znane już od 18 lutego. Do uroczystego wręczenia statuetek i dyplomów doszło jednak dopiero wczoraj (5 marca), w hotelu ForRest w Raculi. W konkursie udział wzięli szefowie 60 firm z województwa lubuskiego. Celem organizowanego przez Gazetę Lubuską plebiscytu jest przybliżenie sylwetek ludzi, którzy potrafią z dobrymi skutkami zarządzać firmami, tworzą miejsca pracy, wdrażają innowacyjne pomysły, dbają o załogę i lokalną społeczność. Menadżer roku wyłaniany jest w dwóch głosowaniach. W jednym decydujące jest zdanie kapituły, którą w tym roku tworzyli: Elżbieta Polak, marszałek województwa, Roman Fedak, dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, Iwona Zielińska, redaktor naczelna Gazety Lubuskiej i Grzegorz Widenka, dyrektor zarządzający oddziału Mediów Regionalnych w Zielonej Górze. Kapituła tytuł Menadżera Roku przyznała Joannie Szymańskiej-Cierach, dyrektorce firmy Arpack Polska w Słubicach. Drugie miejsce zajął Zdzisław Wawrzyńczyk, właściciel Gospodarstwa Specjalistycznego Uprawa Warzyw Grunto-

Marcina Krauze – kl. II Przyczyna Górna. Laureaci otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy. Prace konkursowe można oglądać na parterze biblioteki, w głębi holu i na tablicy multimedialnej.

Konkurs na wiersz o Wschowie W Samorządowym Przedszkolu nr 5, w ramach realizacji projektu „Wschowa - moja mała Ojczyzna” zorganizowano rodzinny konkurs literacki na Wiersz o Wschowie. Na konkurs wpłynęło 5 utworów

wych w Nowym Miasteczku, a trzecie Waldemar Taborski, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze. W drugim głosowaniu nagrody przyznają czytelnicy Gazety Lubuskiej wysyłając smsy i to oni postanowili wyróżnić Roman Żaczyka. Lepszy od wschowianina okazał się tylko Przemysław Bieńkowski, wiceprezes zielonogórskiej

firmy Stelmet. Stelmet jest sponsorem większości klubów sportowych w Zielonej Górze, które w ubiegłym roku osiągały znaczące sukcesy. Trudno się więc dziwić popularności wiceprezesa. Dla Żaczyka, Spółki Komunalnej oraz dla Wschowy drugie miejsce w prestiżowym konkursie jest sporym sukcesem. (mij)

Personalnik subiektywny ks. Isakowicza-Zaleskiego Dużą popularnością cieszyło się spotkanie autorskie z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim, które odbyło się w Bibliotece Publicznej. Ksiądz przyjechał do Wschowy ze swoją najnowszą książką Personalnik Subiektywny. - To już jedenasta napisana przeze mnie książka - mówi autor. - Opisuję w niej kilkaset postaci w tym osoby związane z województwem lubuskim. Znalazło się miejsce dla biogramu ks. biskupa Stefana Regmunta, a także Małgorzaty Gośniowskiej-Koli prezesa Stowarzyszenia Huta Pieniacka. Pewna część mojej książki poświęcona jest bowiem osobom, które dbają o pamięć ofiar zbrodni dokonanych przez nacjonalistów ukraińskich. Ks. Isakowicz-Zaleski gościł w Bibliotece na zaproszenie Stowarzyszenia Huta Pieniacka. Jak podkreślał Wschowa jest ważnym miejscem pamięci o Kresach

Komisja oceniająca nagrodziła 7 uczestników: Julię Śliwińską – kl. II Osowa Sień, Krystiana Opata – kl. II Siedlnica, Emilię Babską – kl. III Konradowo, Oliwię Sachweh – kl. III SP-2, Zuzannę Olejarz – kl. III SP-2, Marcina Kamińskiego – kl. II SP-1,

Wschodnich dawnej Rzeczpospolitej. Jest też doskonałym przykładem jak należy upamiętnić ofiary ludobójstwa na tamtych ziemiach. Na spotkanie autorskie przybyło wielu wschowian, częściowo potomków osób, które pamiętają krwawe wydarzenia z czasów II Wojny Światowej. Tuż przed spotkaniem przeprowadziliśmy wywiad z ks. Isakowiczem-Zaleskim. Rozmawialiśmy m.in. o tym, czy pamięć o bolesnej przeszłości powinna wpływać na nasze opinie i sympatie na to, co dziś dzieje się na Ukrainie. Materiał filmowy jest do obejrzenia na portalu Zw.pl (mij)

27 lutego odbyło się rozstrzygnięcie konkursu. W komisji konkursowej zasiadły: pani Marzena Knaflewskanauczyciel polonista, przedstawiciel Rady Rodziców, pani dyrektor Lidia Toś, pani Grażyna Staniszewska reprezentująca Grono Pedagogiczne oraz organizatorki konkursu – Marzena Hubert i Alicja Juskowiak. Jury nie miało łatwego zadania – wszystkie wiersze były oryginalne i opisywały piękno naszego miasta. Po naradzie postanowiono przyznać: I miejsce – Aurelii Dworak i jej mamie Angelice Pasternak oraz cztery równorzędne II miejsca: Aleksandrowi Janusowi i jego mamie Katarzynie Janus, Mai Śladewskiej i jej mamie Aldonie Śladowskiej, Maciejowi Koziołkowi i jego mamie Agnieszce Koziołek oraz Maciejowi Jarominowi i jego mamie Agnieszce

Jaromin. W dniu 5 marca odbyło się w przedszkolu uroczyste podsumowanie konkursu. Na spotkanie zaproszeni zostali laureaci, zastępca Burmistrza – Andrzej Nowicki i pani Dyrektor – Lidia Toś. Zgromadzeni wysłuchali utworów konkursowych recytowanych przez uczennice Gimnazjum nr 2 – absolwentki naszego przedszkola. Wszyscy uczestnicy konkursu literackiego otrzymali z rąk Burmistrza i pani Dyrektor pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa. Organizatorki konkursu – Marzena Hubert i Alicja Juskowiak serdecznie dziękują dzieciom i rodzicom za udział w konkursie a uczennicom z Gimnazjum nr 2 – za piękną recytację. (SP nr5)

Podziękowania Z okazji 90-tych urodzin serdeczne podziękowania za zorganizowanie przyjęcia w Restauracji w Szlichtyngowej pani Marii Frąckowiak, pani Jolancie Denesiuk, państwu Wasylukom, państwu Zdonkom, przyjaciołom oraz rodzinie składa: Jubilatka Janina Wojtyła. Pani Marii Frąckowiak za dobre sprawowanie funkcji w roli sołtysa ogromne podziękowania za jej trud i poświęcenie na rzecz wsi Tylewice. Również za niesienie pomocy i zainteresowanie starszymi osobami. Mieszkańcy i przyjaciele.


SŁawa

listy piszcie portal@zw.pl

5

Czy wiesz, że ... Wschowa, ul. Głogowska 1 tel. 65 540-67-50, poczta@protekst.com.pl telefon serwisowy 501-79-29-09

Wystarczy router, aby z Twojego domowego Internetu w tym samym czasie mógł korzystać komputer taty, laptop mamy, ipad brata i komórka siostry. Zadzwoń, zainstalujemy internet w tym samym dniu.

Oszczędności przeznaczą na oświatę Subwencja oświatowa dla Gminy Sława będzie mniejsza o 150 tysięcy złotych. Taką informację otrzymał Urząd Miejski w Sławie od Ministerstwa Edukacji Narodowej. Powstałą dziurę w budżetach szkół pokryją oszczędności jakie udało się uzyskać w rozstrzygniętych przetargach Mniejsza niż zapowiadano będzie też dopłata na zadanie Wychowanie Przedszkolne. W pierwszej wersji miała ona wynieś 297 złotych na jednego przedszkolaka. Dziś jednak wiadomo, że Gmina otrzyma wsparcie w wysokości 207 złotych. W budżecie musiało więc znaleźć się dodatkowe 15 tysięcy złotych na pokrycie różnicy. - Taka sytuacja powtarza się co roku – mówi skarbnik gminy Jarosław Hermaszewski. – Z ministerstwa otrzymujemy

metryczkę dwa razy. W listopadzie gdy planujemy budżet i w lutym, gdy budżet jest już uchwalony. Na drugiej metryczce kwota jest zwykle mniejsza i musimy wprowadzać zmiany w ustawie budżetowej. - Budżet gminy został zatwierdzony, a dyrektorzy szkół dysponują już pieniędzmi, które otrzymali – mówi natomiast burmistrz Sławy Cezary Sadrakuła. – Powstałą dziurę musimy więc załatać środkami gminnymi.

Pieniądze dla szkół i przedszkoli przekazane zostaną z oszczędności jakie udało się uzyskać w przetargach. Taniej niż to zaplanowano w budżecie na rok 2014 uda się przeprowadzić remonty w Gimnazjum w Sławie oraz remonty dróg w Krzepielowie, Krążkowie, Lipinkach i Starym Strączu. Na sesji Rady Miejskiej w Sławie radni dokonali, więc odpowiednich zmian w ustawie budżetowej. (mij)

Zawody gimnastyczne w Ciosańcu 20 marca w Zespole Szkół w Ciosańcu zorganizowano zawody gimnastyczne, wpisujące się w projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej ,,Szkoła w ruchu”. Gimnastyka w Ciosańcu, to nie tylko obecne wydarzenie, ale co najmniej 10-letnie doświadczenie na tym polu. W wydarzeniu wzięły też udział inne placówki z terenu gminy – z Krzepielowa, Starego Strącza i Sławy. - Młodzież i dzieci potrzebują ruchu – mówi dyrektor szkoły Bogusława Olszewska – stąd propozycja zajęć gimnastycznych, ale również profilaktycznych, ponieważ jeżeli profilaktyka idzie w parze z procesem wychowawczym, to przynosi to wymierne efekty. (red.)

Nowy silnik do policyjnej łodzi motorowej Gmina Sława, Powiat Wschowski oraz Wojewódzka Komenda Policji w Gorzowie Wielkopolskim zakupią silnik do łodzi motorowej, która patroluje Jezioro Sławskie. Łódź jest własnością Powiatowej Komendy Policji we Wschowie. Całkowity koszt zakupu silnika wynosi 52 tysiące złotych. Gmina i powiat wyłożą po 10 tysięcy złotych. Sławscy radni podjęli odpowiednią uchwałę na ostatniej sesji rady miejskiej. - Te pieniądze pochodzą z rezerwy głównej budżetu gminy - wyjaśniał skarbnik gminy Jarosław Hermaszewski. - Podpisujemy umowę z Wojewódzką Komendą Policji choć środki oczywiście zostaną przekazane do komendy powiatowej do Wschowy.

Zakupiony silnik będzie nowy, zamontowany natomiast zostanie w łodzi, która od 15 lat patroluje Jezioro Sławskie. Łódź znajduje się w tej chwili na terenie Sławy. Jezioro w sezonie patrolują policjanci oraz ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy jednak mogą tylko upominać letników łamiących prawo. Karać natomiast mogą policjanci. (mij, zdjęcie wykonane z łodzi WOPR – MSz)

W Ciosańcu przywitali wiosnę 20 marca 2014 roku na placu rekreacyjnym w Ciosańcu powitano wiosnę. Wszystkie bilety zostały sprzedane, cena nie była wygórowana – jeden uśmiech i przebranie wiosenne. Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji: • konkurs na najciekawszą Marzannę • konkurs plastyczny • konkursy edukacyjne • malowanie twarzy • pieczenie kiełbasek • gry i zabawy ruchowe Ponadto został rozstrzygnięty konkurs na najciekawszy strój wiosenny w którym miejsca zajeli : I Filip Śliwiński, II Irmina Kras, III Wiktoria Hewusz, wyróżnienie zdobył Mikołaj Sosnowski. Pogoda dopisała wszyscy świetnie się bawili Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom: Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego „Sława” Sp.z o.o. Urządowi Miejskiemu w Sławie Nadleśnictwu Sława Śląska pani Teresie Dolata (DK Ciosaniec)

REKLAMA BIURO OGŁOSZEŃ: Wschowa, ul. Głogowska 1, tel. 65-540-67-50; email: reklama@zw.pl


6 SZLiCHTyNGOwa

nasz profil na facebooku www.facebook.com/ziemiawschowska

Warsztaty scenariuszowo-filmowe Przenieśli się w świat cyrku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowej zaprosiła młodzież z  Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Szlichtyngowej na warsztaty scenariuszowo-filmowe, które odbyły się na Sali widowiskowej w Szlichtyngowej 4 marca Młodzież przybyła z Agnieszką Grzelak. Warsztaty przeprowadził Zbigniew Masternak, który jest pisarzem, dramaturgiem, scenarzystą filmowym i producentem. Pracuje nad autobiograficznym cyklem powieściowym pt. „Księstwo”. Na podstawie „Księstwa” Andrzej Barański nakręcił film. Po wprowadzeniu i objaśnieniu na czym

będą polegać warsztaty (wprowadzenie do sztuki tworzenia scenariuszy filmowych, konstrukcja scenariusza, czym jest scenariusz, omówienie konstrukcji głównego bohatera i bohaterów drugiego planu, sposób pisania dialogów, budowa akcji poprzez dialogi), nastąpiło przygotowywanie własnych pomysłów scenariuszowych. Młodzi

REKLAMA BIURO OGŁOSZEŃ: Wschowa, ul. Głogowska 1, tel. 65-540-67-50; email: reklama@zw.pl

uczestnicy zabrali się do pracy. Praca została podzielona na grupy, a zadaniem uczestników było napisanie krótkiej historii na scenariusz. Młodzież poważnie potraktowali zadanie i wyszły z tego ciekawe pomysły na scenariusze. Liczy się pomysł- osnowa, a potem z tego powstają ciekawe projekty filmowe. Zbigniew Masternak mówił, że sam pochodzi z małej miejscowości i tu może narodzić się talent na przyszłego filmowca. Zachęcał do pracy, inspirował i motywował uczestników. Gimnazjaliści byli bardzo zaangażowani w warsztaty. Za najlepszy scenariusz zostały uznane tytuły: „Marcel - dobry czy zły?”, „U Rysia za stodołą”. Komentarz Zbigniewa Masternaka: „Warsztaty scenariuszowe w Bibliotece w Szlichtyngowej uważam za bardzo udane. Powstało kilka ciekawych tekstów, które pokazywały życie młodzieży w małym miasteczku. Może kiedyś powstanie na ich podstawie jakiś film krótkometrażowy. W tutejszej młodzieży tkwi potencjał”. (Biblioteka Szlichtyngowa)

W Starych Drzewcach już po raz szósty gościło Lubuskie Biuro Koncertowe „Orfeusz”. Tym razem podczas występu artystów, zebrani przenieśli się w świat cyrku

25 marca artyści zaprezentowali zebranym instrumenty muzyczne takie jak werble, syntezator oraz saksofon. Rozbrzmiała muzyka cyrkowa, tak ważna podczas każdego występu cyrkowego mówi Ilona Sadowska sołtyska Starych Drzewiec - Za każdym razem muzyka ta jest tłem do pokazu artysty oraz wy-

znacznikiem tempa wykonywanych trików. Podczas koncertu wszystkich zebranych zabawiał klaun, sprawiając radość zarówno dzieciom jak i dorosłym. Koncert sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego Starych Drzewiec. (red.)

Najpiękniejszy stroik wielkanocny Rada sołecka Starych Drzewiec organizuje konkurs na najpiękniejszy stroik wielkanocny. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku 5-15 lat z terenu sołectwa. Prace trzeba złożyć do 7 kwietnia u sołtyski lub w sekretariacie Szkoły Podstawowej - Chcemy w ten sposób kultywować tradycję wielkanocną - mówi Ilona Sadowska sołtyska Starych Drzewiec - wśród dzieci i młodzieży. Jest to dobra okazja, bo tak święta wielkanocne jak i bożonarodzeniowe mają charakter rodzinny. Taki konkurs naszym zdaniem daje szansę przeżywania świąt dużo wcześniej, przygotowania się do nich choćby właśnie przez wykonanie stroika. Stroiki będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych - dzieci w wieku 5-9 lat, dzieci w wieku 9-12 lat i młodzież gimnazjalna. - Jury oceniać będzie pomysłowość i inwencję - mówi Ilona Sadowska ale również sposób wykonania, na ile stroik powstał z gotowych materiałów, a na ile z własnych kompozycji. Ważne jest więc bogactwo materiałów, ale i estetyka wykonania.

Za najciekawsze stroiki zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz słodycze. Pozostali uczestnicy otrzymają słodycze. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się

13 kwietnia w Niedzielę Palmową po mszy świętej około godziny 10.30. Nagrody zostały ufundowane z funduszu sołeckiego Starych Drzewiec. (rak)

Remonty świetlic wiejskich Od początku 2014 roku wykonywane są remonty w świetlicach wiejskich, znajdujących się na terenie gminy Szlichtyngowa. W Kowalewie wymieniono pokrycie dachowe oraz jedno okno w pomieszczeniu kuchennym. Środki na te prace zostały wcześniej zarezerwowane w funduszu sołeckim W Zamysłowie odnowiono świetlicę wiejską. Pomieszczenia zostały wyszpachlowane i pomalowane, wymieniono również lampy. Zadanie zostało sfinansowane z funduszu sołeckiego. Świetlica od lat nie była odświeżana - W miesiącu maju - mówił burmistrz

Jan Wardecki na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Szlichtyngowej - będzie miało miejsce wyświęcenie mieszkańca Zamysłowa na księdza. Myślę, że cała społeczność wsi weźmie w tym wyjątkowym wydarzeniu udział. Ostatecznie nie w każdej miejscowości

znajdują się osoby, które otrzymywałyby święcenia kapłańskie. Miał miejsce również remont pomieszczeń w sali wiejskiej Starych Drzewiec. - Położono tam regipsy, następnie miało miejsce szplachlowanie, malowanie i wymieniono umywalkę. (rak)


POwiaT

czytaj nas również w internecie www.zw.pl

7

Czy wiesz, że ... Wschowa, ul. Głogowska 1 tel. 65 540-67-50, poczta@protekst.com.pl telefon serwisowy 501-79-29-09

Infolinia wschowa.net.pl jest do twojej dyspozycji od 9.00 do 20.00 każdego dnia. Serwisant może oddzwonić do Ciebie, aby pomóc Ci rozwiązać problem z Internetem.

Polsko-niemiecki jubileusz w Staszicu Pracują nad strategią rozwoju Na zaproszenie dyrektora I Zespołu Szkół Damiana Janowicza z trzydniową wizytą w szkole gościła 6-osobowa delegacja ze szkoły handlowej PPC- Schule w Limburgu (Niemcy). Najważniejszym celem wizyty gości było wspólne podpisanie oficjalnej deklaracji współpracy obu szkół. Uroczystość zorganizowali wspólnie opiekunowie wymiany młodzieży z obu szkół: Beata Wasyliszyn i Marek Jarosz, a ze strony niemieckiej Sebastian Wendt, którzy współpracują ściśle w przygotowaniach kolejnych programów wymiany od lutego 2004. W delegacji niemieckiej uczestniczyli: wicedyrektor PPC-Schule Detlef Winkler, kierowniczka wchodzącego w skład szkoły liceum zawodowego Petra Schneider-Staiger oraz nauczyciele: Jutta Decker, Ulrich Stange, Thomas Schoenberger i Sebastian Wendt – opiekunowie młodzieży niemieckiej w kolejnych edycjach wymiany. Z polskiej strony gośćmi uroczystości byli: wicestarosta Zbigniew Semeniuk, wicedyrektor I ZS Halina Bartkowiak, była wicedyrektor I ZS Wanda Raczyńska-Chromy, dyrektor Banku Zachodniego WBK we Wschowie Zdzisław Mazur – organizator praktyki zawodowej w tym oddziale, przedstawicielka firmy „Jedność” – organizatorka 2 praktyk zawodowych w tej firmie, Agata Dziekańska – nauczycielka języka niemieckiego oraz Teresa Czader – emerytowana nauczycielka języka niemieckiego. Pośród wielu ciepłych słów podziękowań, prezentów i laurek na uwagę zasługują wystąpienia: mowa powitalna dyrektora Damiana Janowicza, który uznał siebie za najmłodszego uczestnika wymiany, przemówienie wicedyrektora PPC-Schule Detlefa Winklera, który podkreślił rolę naszej współpracy w rozwijaniu współpracy

polsko-niemieckiej, odnosząc się do wielu przykładów ze świata sportu oraz krótka mowa gratulacyjna wicestarosty Zbigniewa Semeniuka, który z nieukrywanym wzruszeniem mówił o zwyczajnej dumie, którą nosi w sobie jako absolwent „Staszica”. Organizatorzy Beata Wasyliszyn, Marek Jarosz i Sebastian Wendt zaprezentowali w słowach, fotografiach i wideospotach dotychczasowy przebieg wymiany od pierwszej wizyty w lutym 2004 roku, w której oprócz Sebastiana Wendta uczestniczyli dziś już emerytowani nauczyciele PPC: Ingo Kolmer i Christian Becker, aż po spektakularne sukcesy jak choćby ukończone studia w Polsce przez jedną z niemieckich uczestniczek wymiany. Spotkanie przebiegło w przyjaznej i chwilami zabawnej atmos-

ferze, a punktów kulminacyjnych okazało się być aż trzy: podpisanie umowy o współpracy, odsłonięcie tablicy pamiątkowej na ścianie korytarza szkoły oraz wręczenie niemieckim gościom bliźniaczej tablicy do powieszenia na godnym miejscu w szkole w Limburgu. Pobyt gości we Wschowie był urozmaicony wycieczką do Wrocławia w niedzielę 23 lutego i zwiedzaniem Wschowy po uroczystości jubileuszowej, a zakończył się uroczystą kolacją w restauracji w poniedziałek 24 lutego. Sponsorami imprezy jubileuszowej byli: Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr poprzez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży oraz Rada Rodziców przy I Zespole Szkół. (tekst: IZS)

Profilaktyka mocnym punktem powiatu Na szczególną uwagę zasługują pozytywne wskaźniki w zakresie profilaktycznej opieki medycznej odnotowane na terenie powiatu: * 100% objęcie opieką przedporodową kobiet ciężarnych, * 100% objęcie niemowląt do 6 miesiąca życia oraz blisko 100% objęcie niemowląt w 9 i 12 miesiącu życia testami przesiewowym wykonywanymi przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, * wysoki odsetek dzieci i młodzieży poddanych profilaktycznym badaniom lekarskim – w 2012 roku zbadano 86,8% dzieci i młodzieży (co plasuje powiat na II miejscu w województwie), * 26,27% objęcie populacji programem profilaktyki raka szyjki macicy – (lubuskie – 24,78%), * 58,41% objęcie populacji programem profilaktyki raka piersi – (lubuskie – 51,30%). Godna naśladowania jest również inicjatywa lekarza rodzinnego dr Wiesława Łukasika, który we współpracy z Burmistrzem Sławy Cezarym Sadrakułą oraz lokalnymi gabinetami stomatologicznymi objął dzieci wczesną profilaktyką przeciwpróchniczą. W trakcie dyskusji Marek Boryczka Starosta Wschowski dostrzegł potrzebę rozszerzenia programu na terenie całego powiatu. W trakcie spotkania

omówiono także zakres zadań samorządów terytorialnych w obszarze ochrony zdrowia oraz poziom realizacji celów Narodowego Programu Zdrowia (NPZ). Powiat wschowski w 2012 r. zrealizował 12/15 celów operacyjnych NPZ, natomiast gminy: Wschowa – 11/15 celów, Sława – 10/15 celów oraz Szlichtyngowa – 3/15 celów. W powiecie nie realizowano celu operacyjnego

7, tj. poprawa opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i małym dzieckiem oraz celu operacyjnego 13, tj.: Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie skuteczności, bezpieczeństwa i akceptowalności społecznej, w tym przestrzegania praw pacjenta. (źródło: wschowa.info)

więcej informacji: www.wschowa.info

13 marca w budynku Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyło się pierwsze z czterech spotkań, których celem jest opracowanie Strategii Powiatu Wschowskiego na lata 2014-2020. Na spotkanie zaproszono kilkadziesiąt osób, reprezentujących gminne władze (Wschowę, Sławę i Szlichtyngową), stowarzyszenia, przedstawicieli jednostek powiatowych i gminnych, pracowników urzędów

Powiat Wschowski ogłosił wcześniej przetarg na aktualizację strategii. Dotychczasowe opracowanie powstało w 2004 roku i z czasem uległo dezaktualizacji.Warsztaty prowadzone były przez Pana Wojciecha Odzimka i Krzysztofa Malczyka z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, którzy przedstawili diagnozę sytuacji demograficznej, gospodarczej i społecznej w Powiecie Wschowskim. Następnie uczestnicy warsztatów przeprowadzili analizę SWOT (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia) Powiatu Wschowskiego.- W związku ze zmianami gospodarczymi, demograficznymi oraz nową perspektywą unijną – mówi Marek Boryczka Starosta Powiatu Wschowskiego – uznaliśmy, że to najwyższy czas, aby wyznaczyć nowe cele, które będzie można realizować w oparciu o zaktualizowane dane.

Praca nad dokumentem ma obejmować między innymi wskazanie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dla powiatu (analiza SWOT), wizję rozwoju, priorytety strategii, cele i kierunki działań. - Opracowanie strategii - podkreślał starosta Boryczka – to przede wszystkim nakreślenie takich działań, które poprawią życie osób, mieszkających na terenie powiatu. Dzięki dokumentowi, który powstanie łatwiej będzie władzom powiatu dobierać sobie narzędzia, które wykorzysta do osiągania określonych celów. Nie można też zapominać o możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, łatwiej będzie je pozyskiwać, jeżeli będziemy mieli nakreślone kierunki działań. Dokument ma powstać do końca czerwca 2014 roku. (rak)

Zrealizują program profilaktyki chorób nerek Jeszcze nie tak dawno pisaliśmy o wspólnej deklaracji Nowego Szpitala i Starostwa Powiatu Wschowskiego, która mówiła o potrzebie prowadzenia na terenie powiatu działań profilaktycznych. Nie trzeba było dużo czasu, aby partnerzy przygotowali konkretne działania, które już niebawem będą realizowane. A wszystko pod nazwą Programu Profilaktyki Chorób Nerek Projekt opierał się będzie na dwóch filarach: edukacyjnym i specjalistycznych działaniach. 7 kwietnia zostanie wygłoszony wykład przez lekarza nefrologa Adriana Jędrzejewskiego na spotkaniu ze słuchaczami Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Temat wykładu będzie: „Funkcja i choroby nerek w jesieni życia”. Wydarzenie będzie miało miejsce w Auli I Zespołu Szkół im. St. Staszica o godz. 12.00. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich chętnych.

Natomiast 26 kwietnia w godzinach od 8.00 do 18.00 w Nowym Szpitalu we Wschowie w Poradni Nefrologicznej w ramach akcji sobota dla nerek przeprowadzone zostaną specjalistyczne badania i porada lekarska udzielona przez lekarza specjalistę nefrologa. A jesienią 2014 roku Nowy Szpital planuje zorganizować konferencję naukową poświęconą chorobom nerek. (rak)


8 wywiad

dołącz do naszych czytelników portalu www.zw.pl

Pojechałem tam, żeby zobaczyć piękną rybę Jan Drewnik od 30 lat mieszka w Szlichtyngowej. Przyjechał tutaj z Góry. Od czasów szkoły podstawowej łowi ryby, od trzech lat znajduje się w kadrze Polski. Ma na swoim koncie osiągnięcia drużynowe w mistrzostwach Europy i Polski. Wie wszystko o rybach. Zaczynał od rzeki Barycz, dzisiaj łowi w Bałtyku. Rafał Klan: Od kiedy łowi pan ryby? Jan Drewnik: Wędkarstwo zaczęło się w szkole podstawowej. Wtedy, można to tak nazwać, zaczęły się moje pierwsze kontakty z rybą na rzece Barycz, oddalonej 6 km od Góry, miejscowości, w której mieszkałem. W tych czasach była to jedna z najczyściejszych rzek w Polsce. Pamiętam jeden z artykułów w pierwszej przeze mnie kupionej gazecie, poświęconej wędkowaniu, były to ,,Wiadomości wędkarskie”, dotyczył on łowisk i ryb, jakie można spotkać w poszczególnych akwenach i przy okazji rzeka Barycz została przez autora uznana za jedną z czystszych wód, porównywalną do rzek górskich. Dzisiaj jest pan członkiem kadry narodowej, a więc droga, którą pan przeszedł od amatorskiego wędkowania do zawodowego, miała zapewne charakter wyjątkowy. Pamięta pan, co zdecydowało o tym, że postanowił pan pojechać nad Barycz? Wpływ chyba na to miał starszy ode mnie o sześć lat brat, który do dzisiaj łowi ryby i również znajduje się w kadrze narodowej. Zabierał mnie czasami ze sobą. Ja, jak każdy mały smyk z chęcią się z nim zabierałem nad rzekę i myślę, że ten czas był dla mnie decydujący i zaważył na tym, co robiłem w następnych latach aż do dzisiaj. A rodzice nie mówili wtedy: oj, chłopcy, na co wy tam czas tracicie, za naukę się bierzcie? Nie, nie (śmiech). Łowienie ryb nie przysłaniało nam nauki. Był czas na to i na to, a i rodzice dostrzegali w naszej pasji rodzaj pewnej równowagi. Nie martwili się o nas. To ile czasu w tamtym okresie poświęcał pan na łowienie ryb? Były to raczej wypady niedzielne. W tygodniu takich możliwości nie było za dużo. To były też inne czasy. Syn nie mówił do rodzica: tato, pojedźmy samochodem nad rzekę, ponieważ samochody były rzadkością. Wtedy posiadało się rower, a kiedy się podrosło, kupowało motorower, jeżeli oczywiście stać na to było rodziców, bo czasy jednak były nieporównywalne do obecnej sytuacji. Dzisiaj to właściwie jest luksus. Wtedy trzeba było naprawdę postarać się, żeby coś mieć, napracować się, żeby cokolwiek zdobyć. W szkole średniej kontynuuje pan wędkowanie? To szczególny czas w życiu młodego człowieka (śmiech). Wędkarstwo wtedy odeszło na bok. Człowiek zaczyna dorastać, dojrzewać, wszystkiego próbuje. Do wędkowania wróciłem właściwie po szkole średniej, ale o rybie przez ten czas pamiętałem. To jest moment, kiedy zaczynam

wędkowanie w rzekach górskich. Barycz zostaje zanieczyszczona i nie jest już tak czystą wodą. Staję się też niezależny, stać mnie na to, żeby wyjechać dalej i szukać miejsc nieskażonych, gdzie łowienie ryb jest przyjemnością. Trafiam więc na rzeki górskie. I tam najpierw łowię pstrągi. Chociaż na początku jeżdżę nad akweny oddalone od miejsca zamieszkania o 70, 80 kilometrów. Ale potem szukam innych rzek, bo te powoli poznaję, wiem o nich wszystko i szukam dalej. W międzyczasie dużo czytam o rybach łososiowatych. Marzy mi się troć, a tę rybę można spotkać tylko na rzekach pomorskich. Tutaj, w okolicy, troć nie dociera? Czasami w okresie tarłowym zdarza się, że pojawiają się w Baryczy lub na Odrze, ale tak naprawdę to są wyjątki. Więc trzeba było szukać ryby na Pomorzu. Nie tylko troć mnie interesowała, ale również łosoś, pstrąg tęczowy zresztą piękna, silna ryba, no a potem zaczyna się fascynacja łowieniem morskim. Jak to się dzieje, że nagle zaczyna pana interesować pstrąg? Bo potrafię sobie wyobrazić, że kogoś kto interesuje się literaturą, nagle porywa dorobek np. austriackiej pisarki Elfride Jelinek. W przypadku ryb pewnie jest podobnie, tzn. wtedy, kiedy człowiek się czymś poważnie pasjonuje i pasja staje się częścią jego życia, to proces poszukiwania pewnie zachodzi w każdej dziedzinie identycznie, różni się tylko szczegółami, wynikającymi z przedmiotu pasji. Zaczęło się od tego, że rzeka Barycz w którymś momencie zaczęła być bardzo często zatruwana przez przemysł. Pamiętam taki przełomowy moment, kiedy z przyjaciółmi z Góry przyjeżdżamy nad rzekę i widzimy śnięte ryby płynące z nurtem. I muszę panu powiedzieć, że to był przerażający widok, który zniechęcił mnie do wędkowania w rzece, którą człowiek powoli zamieniał w ściek. I dlatego szukałem czystej wody. No a ryba, którą pan znajduje w takim czystym akwenie, zaczyna pana interesować przed złowieniem, czy ma pan już o niej wiedzę wcześniej? Najpierw czytam. W jakim środowisku żyje, czym się odżywia, jakie najlepsze okresy są do wędkowania, kiedy jest okres tarła, kiedy to tarło zachować, dać się rybie wytrzeć, żeby zachować jej gatunek. To wszystko trzeba wiedzieć. Nie każdy to szanuje. Są wędkarze, którzy łamią przepisy. Ja nigdy tego nie robiłem. Zawsze pan przestrzegał zasad? Nie korciło, kiedy złowił pan niewymiarową rybę, żeby ją jednak zabrać ze sobą? Pamiętam kiedyś taką sytuację, kiedy rano wyjeżdżam na ryby, a wtedy już

łowię na górskich rzekach, wracam z wędkowania i mój sąsiad, który z kolei jeździł na Odrę, mówi do mnie: wiem, że byłeś na rybach, bo z samego rana słyszałem jak wyjeżdżałeś, no to powiedz jak poszło. Na co ja odpowiadam: Panie Stasiu było super. To ile złowiłeś - pyta. A ja mówię: nic. I to jest super? Pyta pan Stasiu. A ja odpowiadam: złowiłem 33 pstrągi, ale wszystkie niewymiarowe, więc dalej pływają w rzece. To po co ty tam jechałeś? Znowu mnie pyta. A ja mówię: panie Stasiu, pojechałem tam, żeby zobaczyć tę piękną rybę. A kiedy pan zaczyna łowić morskie ryby? Wszystko zaczęło się od nieplanowanego wyjazdu na zawody okręgu wrocławskiego. I to też tak było, że najpierw brat zaszczepił we mnie wędkarstwo, potem ja pokazałem mu pstrągi i trocie i z kolei on spowodował, że zacząłem interesować się morzem. Zadzwonił do mnie jednego dnia i zaproponował wyjazd nad morze. Ale, że mam chorobę morską, to stanowczo odmówiłem. Ale brat się nie poddaje? Tak. Mówi, że nieoczekiwanie jedna osoba z drużyny nie może jechać na zawody i potrzebują kogoś, kto ją zastąpi. W pewnym sensie postawił mnie pod ścianą. Pojechałem, ale byłem wystraszony. Nie miałem sprzętu morskiego. Brat już wędkował na takich wodach, więc obiecał, że zapewni mi odpowiedni sprzęt i przekonywał, że to jest proste łowienie, mówiąc, że tak jak łowię z łódki sandacze, to podobnie jest na morzu, tylko łódka większa. I to pierwsze doświadczenie pana przekonuje? Dużo miałem wtedy szczęścia. Nie było dużej fali, więc nie czułem się na morzu najgorzej no i jakoś te zawody wytrzymałem. Poza tym zajęliśmy niezłe miejsce. Drugie albo trzecie, nie pamiętam już dokładnie. I muszę przyznać, że ten pierwszy pobyt bardzo dobrze wspominam. Zawody przeżyłem, a łowiliśmy wtedy dorsza. Tym razem dorsz pana zachwycił? Zdecydowanie. Rok później znowu jakieś zawody na morzu. Potem zaczynam jeździć prywatnie. Coraz częściej i tak powoli wciąga mnie wędkowanie na morzu. Ostatnie trzy, cztery lata, to już tylko morze. Zaczynam w zawodach indywidualnych zajmować miejsce w pierwszej trójce. Kiedy pojawiam się na kutrze, to starsi, doświadczeni wędkarze mówią: o, Drewnik przyjechał. I to jest miłe. Nie traktowali mnie jak mało doświadczonego młodzika, ale jak kogoś kto dobrze opanował sztukę łowienia ryb. I trafia pan w końcu do kadry narodowej.

Jan Drewnik Tak, od trzech lat jestem w niej. Jak to się stało? Najpierw wędkuje się na poziomie okręgu. Klasyfikacja powstaje na bazie dwóch, trzech imprez w skali roku. Jeżeli w cyklu tych imprez zajmuję czołowe miejsca i dodatkowo wygram zawody okręgowe, to mam prawo do udziału w Mistrzostwach Polski. No i trzy lata temu wygrałem zawody okręgowe, które odbywają się na miesiąc przed ogólnopolskimi zawodami. Okręg wystawia drużynę na te zawody i wędkarze walczą w kategorii drużynowej i indywidualnej. I żeby teraz zostać powołanym do kadry, trzeba wziąć udział w czterech Grand Prix Polski, zajmować wysokie miejsca podczas zawodów i łączna klasyfikacja powoduje, że Ogólnopolski Związek powołuje dziesięć osób z najlepszymi wynikami do kadry narodowej. Żeby wygrać zawody na tak wysokich szczeblach trzeba mieć jakąś konkretną strategię na to, aby łowić jak największe ryby? Trudno jednoznacznie powiedzieć. Kiedy łowi się na spławik z robakiem, to nie można przewidzieć czy tego robaka połknie 5-kilogramowy karp czy mała ukleja. Dlatego, tak mówią doświadczeni wędkarze, trzeba czytać wodę. Kiedy jeszcze zajmowałem się łowieniem w rzekach górskich, zanim zarzuciłem wędkę, stawałem na brzegu i obserwowałem jak zachowuje się woda. Na przykład widzę, że prąd pojawia się po drugiej stronie, a to znaczy, że zabiera ze sobą piach i w tym miejscu jest głębiej. A z kolei po mojej stronie jest spokojnie i tutaj jest na pewno płytko. Dlatego wiem, że muszę tak prowadzić przynętę, aby

pojawiła się tam, gdzie jest głębiej, wtedy jest szansa na większą rybę. Z kolei na morzu mamy wszyscy jednakowe warunki. Kuter płynie trzy godziny na łowisko i każdy wędkarz wie, że w tym miejscu jest głębokość około 50-60 metrów. Czyli na morzu zwycięstwo zależy od szczęścia? Nie tylko, chociaż tak można by powiedzieć, ale istnieją jeszcze inne warunki, które trzeba brać pod uwagę. Ważne, aby dopasować się do pogody lub pory roku, ale również trzeba zdawać sobie sprawę na przykład z tego, że w danym okresie szprot podchodzi do brzegu na tarło. W tym czasie dorsz, jako drapieżnik również podpływa do brzegu. Taką wiedzę też trzeba posiadać. Poza tym trzeba dopasować przynętę do warunków naturalnych w których przebywa ryba. Bo jeżeli przynęta nie będzie przypominać warunków, w których żyje ryba, to złowienie jej staje się prawie niemożliwe. Ma pan jeszcze jakieś marzenia związane z wędkowaniem? Wydaje mi się, że jestem spełnionym wędkarzem. To co w tej chwili robię jest dla mnie wystarczające. Dwa razy byłem w Norwegii. Tam jest taki plus wędkowania, że łowiąc nie wiesz, co wyciągniesz z wody. Tam jest naprawdę dużo ryb. Miałem tam kontakt z piękną rybą, 20 minut ją holowałem i to był półtorametrowy halibut, niestety pod łódką się wypiął. Kolega mówi do mnie: Janek podnieś jeszcze metr wyżej rybę i będzie twoja no i nie udało się, ale bardzo dobrze wspominam wędkowanie tam. Jednak wystarczy mi Bałtyk. Dobrze się tutaj czuję.


ViRTUS VOLLEy CUP 10

listy piszcie portal@zw.pl

9

Czy wiesz, że ... Wschowa, ul. Głogowska 1 tel. 65 540-67-50, poczta@protekst.com.pl telefon serwisowy 501-79-29-09

Internet w sieci wschowa.net.pl to usługa świadczona przez firmę PROTEKST Komputer, która istnieje na rynku lokalnym od 1995 roku. Zawsze możesz przyjść do nas, aby porozmawiać o ofercie i swoich oczekiwaniach. Zapraszamy na ul. Głogowską 1.

Największy taki turniej w kraju 14 i 15 marca odbył się Virtus Volley Cup 10, turniej wielkiej minisiatkówki. Wzięło w nim udział 111 zespołów z ponad 50 miast z całej Polski, które przez 2 dni rywalizowały w Szlichtyngowej i we Wschowie w trzech kategoriach wiekowych Virtus Volley Cup to największy turniej minisiatkówki dziewcząt w Polsce. Przez dziesięć lat stał się też bardzo prestiżowym turniejem. Do Szlichtyngowej chcą więc przyjeżdżać szkoły i kluby z całego kraju. Co roku ilość uczestników jest więc większa. - To jest ogromne przedsięwzięcie i nie wiem czy jesteśmy w stanie w przyszłym roku zorganizować turniej na jeszcze większą skalę – mówi Radosław Wasielewski ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej i Grupy Virtus. - Myślę, że organizatorzy i wolontariusze, którzy jeszcze pracują na razie mają tego turnieju dość. Ale za 2 tygodnie będziemy mogli o tym porozmawiać.

Specjalnymi gośćmi inauguracji byli wybitni sportowcy Szymon Kołecki, Jerzy Górski, Radosław Kawęcki i Tomasz Baltkiewicz. Znicz olimpijski odpalił dwukrotny srebrny medalista olimpijski w podnoszeniu ciężarów Szymon Kołecki. Apel Polskiego Komitetu Olimpijskiego odczytała zawodniczka Virtusa Szlichtyngowa Nikola Markiewicz. W turnieju oczywiście zagrały także siatkarki ze Szlichtyngowej i ze Wschowy. Najlepiej zaprezentował się pierwszy zespół Virtus Szlichtyngowa w kategorii “czwórek”, który zajął 2 miejsce. Drużyny ze Szlichtyngowej prowadzi duet trenerski Radosław Wasielewski i Witold Jasik.

Rywalizacja odbywała się o trzy trofea: w Szlichtyngowej o puchar Burmistrza Miasta i Gminy – Jana Wardeckiego, we Wschowie o puchar Starosty Wschowskiego – Marka Boryczki i dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej – Daniela Miki. Organizatorem turnieju jest Grupa Virtus, SP im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej i Klub Olimpijczyka OLIMPIA Szlichtyngowa, a współorganizatorami Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie, Gimnazjum nr 2 we Wschowie, I Zespół Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie oraz Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Szlichtyngowej.

filmy na Zw.pl


10 wywiad

nasz profil na facebooku www.facebook.com/ziemiawschowska

„Gandzia zostawia ślady jak sanek płoza” Z Adamem Sokołem instruktorem terapii uzależnień, przedstawicielem fundacji Głos Ewangelii rozmawia Marek Jarosz pedagog w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica. Jak to jest, że mamy tyle bardzo dobrych programów profilaktycznych, a wśród młodzieży wzrasta zainteresowanie alkoholem i marihuaną? Państwo i samorządy wydają coraz więcej pieniędzy na profilaktykę, ale do młodzieży to nie trafia i moda na picie i palenie jest coraz większa. Z tego wynikałoby, że dobrych programów profilaktycznych wcale nie mamy dużo. Inna sprawa, że efekty profilaktyki są trudne do zmierzenia. Warto się też zastanowić dlaczego spożycie alkoholu i narkotyków rośnie. Jeden z powodów jest taki, że na reklamę narkotyków również idą duże pieniądze i angażuje się w nią wiele osób. Efektem tego jest choćby dyskusja nad legalizacją marihuany, w której udział bierze wielu polityków. Nie ważne, że są to politycy często mało poważni. Wielu młodych ludzi myśli, że skoro dyskutuje się nad legalizacją marihuany, to jej palenie wcale nie musi być takie złe i decyduje się, że będzią to robić. Samo poddanie w wątpliwość zakazu palenie marihuany może więc wpływać na wzrost jej spożycia. A są w ogóle dobre argumenty za legalizacją miękkich narkotyków? Nie lubię dyskutować o legalizacji marihuany. Dla mnie ta sprawa jest obrzydliwie upolityczniona. Podobnie jak inna bardzo delikatna kwestia - homoseksualizm. Nie dobrze gdy takie sprawy stają sie przedmiotem politycznych targów. Argumenty za legalizacją marihuany zawsze się znajdą. Podawane są przykłady Holandii i innych krajów

Europy Zachodniej. Nikt jednak nie zastanawia się jak przebiegał proces legalizacji miękkich narkotyków w tych krajach, czy np. towarzyszyła temu jakaś kampania uświadamiająca. Nikt nie próbuje sprawdzić jakie efekty przeniosła legalizacja. Jeśli podawany jest czynnik ekonomiczny, to też spogląda się na to bardzo płytko. Mamy w Polsce legalny alkohol. Okazuje się, że w związku z różnymi problemami związanymi z alkoholem z budżetu państwa wypływa więcej pieniędzy niż wynoszą zyski z akcyzy i innych podatków związanych ze sprzedażą. Z marihuaną będzie podobnie. W ubiegłym roku wpływy ze sprzedaży alkoholu wyniosły 16 miliardów złotych, a szacowane straty 44. Wątpię, żeby osoby, które chcą legalizacji marihuany, w ogóle brały pod uwagę takie statystki. Temat jest jednak bardzo chwytliwy i przynosi konkretne korzyści polityczne. Najlepiej jest w ten sposób trafić do młodzieży, która właśnie zyskała prawa wyborcze. Z całym szacunkiem dla młodych ludzi, ale osiemnastolatka raczej nie interesują kwestie gospodarki, problemów służby zdrowia czy stosunków międzynarodowych. Ale kwestia legalizacji może spowodować, że odda głos na daną partię. Politycy to wykorzystują z premedytacją, nie licząc się z konsekwencjami swoich działań. W jaki sposób wylicza się straty budżetów państwa i gmin związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych? Takich obliczeń dokonuje Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z tego co wiem, to biorą oni pod uwagę: koszty leczenia osób uzależnionych, koszty spraw sądowych, straty materialne jakie wy-

REKLAMA BIURO OGŁOSZEŃ: Wschowa, ul. Głogowska 1, tel. 65-540-67-50; email: reklama@zw.pl

rządziły osoby pod wpływem alkoholu, tutaj wzięto pod uwagę także wypadki drogowe spowodowane przez nietrzeźwych kierowców, pomoc społeczną udzieloną rodzinom osób uzależnionych i inne czynniki, których w tej chwili nie pamiętam. Swoją drogą to wydajemy bardzo duże pieniądze na leczenie osób uzależnionych, a brakuję środków dla osób chorych na raka. Może to jest kontrowersyjne co powiem, ale uważam, że leczenie powinno być bezpłatne tylko gdy dana osoba po raz pierwszy trafi do ośrodka. Za każdą kolejną terapię powinno się płacić. Wielu alkoholików i narkomanów idzie na terapię, żeby się odtruć, lepiej poczuć, pokazać rodzinie, że się starają. A potem piją lub ćpają dalej. Wielu jest też aroganckich wobec terapeutów. To zmieniłoby się gdyby za leczenie musieli płacić. Czy istnieje jakiś skuteczny program profilaktyki uzależnień? Nie lubię tego słowa. Często powtarzam moim podopiecznym, że uzależnienie nie jest najgorszą rzeczą jaka może ich spotkać przez alkohol, czy narkotyki. Przez wypadki, które mogą ich spotkać gdy są nietrzeźwi, mogą zostać kalekami. Osoby pijane lub pod wpływem narkotyków często są też ofiarami przestępstw. Promocja trzeźwości powinna być więc ważniejsza od leczenia osób uzależnionych? Tak. Warto dodać, że ważna rolę pełnią rodzice. To oni są pierwszymi profilaktykami. Kiedy spotykam się z rodzicami to mówię im, że ich poglądy na alkohol i narkotyki będą rzutowały na ich dzieci. Jeśli mają liberalne poglądy na tę kwestię to ich dzieci będą piły i brały. Na drugim miejscu jest szkoła. Później dopiero instytucje, które zajmują się profilaktyką. Potrzebna jest więc ścisła współpraca między rodzicami, szkołą, organizacjami pozarządowymi, wydziałami polityki społecznej. Wtedy można mówić o zintegrowanej profilaktyce na poziomie miejskim, czy gminnym i to powinno przynosić efekty. Mam przy sobie ulotkę profilaktyczną, na której można przeczytać jakie są

skutki palenia marihuany. Wymienia się: zaburzenia pamięci i uwagi, trudność w przyswajania nowych informacji, apatia, brak chęci do działania. Jak taką ulotkę przyjmie osoba, która pali i uważa, że te objawy u niej nie występują? Myślę, że każdy będzie odbierał taki przekaz indywidualnie. Często rozmawiając z młodzieżą wracam do tekstów Paktofoniki. Tekst: „Gandzia zostawia ślady jak sanek płoza. A pamięć zawodna jak prognoza„ nie bierze sie znikąd. Myślę, że osoby dłużej palące marihuanę doskonale wiedzą co się z nimi dzieje. Przyznają się do tego, że „mają schizę, zmułę”, że nie powinni palić, bo te objawy są „od zielska”. U wielu jednak włączają sie mechanizmy zaprzeczeń. Przyznają się, że „mają doła”, ale twierdzą, że to nie jest wynikiem palenia marihuany. Znam osobę, która ma nerwowe tiki, co może być efektem zażywania miękkich narkotyków. Nie bierze ona jednak tego pod uwagę, ale twierdzi, że jest to wynik trybu życia jaki prowadzi. To typowy objaw zaprzeczenia u osób uzależnionych Czyli marihuana uzależnia? Oczywiście, że tak. Znam setki osób uzależnionych w różnym wieku, od 15 do 50 roku życia. Tutaj także działa mechanizm zaprzeczeń, jak u innych uzależnionych. Ludzie są już w nałogu po kilka lat, ale co jakiś czas robią sobie dłuższe przerwy w paleniu. W ten sposób chcą udowodnić sobie i swojemu otoczeniu, że mają wszystko pod kontrolą i jak będą chciały to nie będą palić. To oczywiście nieprawda. Kupują towar regularnie i regularnie palą. Najpierw raz w miesiącu, później kilka razy, potem w każdy weekend i uzależnienie postępuje. Czy doświadczenia zdobyte w profilaktyce alkoholowej mogą sprawdzić się w walce z plagą narkomanii, w tym palenia marihuany?

Dużym problem, którego nie dostrzega Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest tzw. uzależnienie krzyżowe. Bardzo często osoby, które palą marihuanę są uzależnione od alkoholu. Chociaż bardzo często są to osoby, które nie przekraczają pewnej dawki, np. 4-5 piw. Mieszanie narkotyków legalnych, czyli alkoholu i nielegalnych czyli np. marihuany jest bardzo powszechne. Nie muszę dodawać, że takie mieszanki tylko pogłębiają problemy. Problem profilaktyki jest natomiast taki, że osoby decydujące o programach i dysponowaniu środków nie mają doświadczenia wyniesionego z pracy z osobami uzależnionymi. Miejski pełnomocnik do spraw profilaktyki, ale także pracownicy instytucji centralnych często zamykają się w administracji. Tacy ludzie jak ty, instruktorzy zajmujący się terapią uzależnień, mają to doświadczenie, które jest w profilaktyce potrzebne. Tak. Natomiast osoby pracujące w komisjach są urzędnikami. Nieraz bardzo dobrymi urzędnikami, ale powinni częściej korzystać z tego, czego my dowiadujemy się o osobach uzależnionych pracując z nimi. W Polsce w ostatnim czasie zwiększyła się liczba punktów, w których można kupić alkohol. To też ma wpływ na zwiększenie spożycia? Na pewno. To działa w prosty sposób. Siedzi sobie kilka osób przy wódce, która się kończy. Mówią sobie, że chlapnęliby jeszcze. Jeśli za winklem powstał nowy sklep, dodatkowo czynny całą dobę, to po prostu wyskoczą i sobie dokupią. Jeśli nie mieliby takiej możliwości skończyłoby się na tym, co wypili do tej pory. Masz jakieś przesłanie dla młodzieży? Dlaczego nie warto sięgać po alkohol i narkotyki? Jest wiele różnych rzeczy, które można w życiu robić. Alkohol i narkotyki nie sprzyjają rozwijaniu pasji, zabierają czas i zdrowie.


EdUKaCJa 11

czytaj nas również w internecie www.zw.pl

Uczniowie z Gimnazjum nr 2 w Hiszpanii Tegoroczna część autorskiego projektu Adriany Lackiej-Szczęsny – anglistki ze wschowskiego gimnazjum – oraz nauczycielki języka angielskiego w Hiszpanii – Carmen Corcero Ranilla pod nazwą: „Ucz się języków. Bądź aktywny” została zrealizowana w dniach 24–31 stycznia 2014 r. w zaprzyjaźnionej szkole Centro don Bosco. Przypomnijmy, że projekt ma dwa zasadnicze cele – zmotywowanie uczniów do uczenia się języka angielskiego, podjęcia nauki języka polskiego przez Hiszpanów i hiszpańskiego przez uczniów z Polski oraz promowanie aktywnego stylu życia, czyli zaangażowanie uczniów w uprawianie sportu. Dziesięcioosobowa grupa uczniów z Gimnazjum nr 2 wraz ze swoimi hiszpańskimi przyjaciółmi przez tydzień uczyła się języka hiszpańskiego, pomagała swoim rówieśnikom brnąć przez zawiłości języka polskiego, a – zgodnie z założeniem projektu – wszystkie zajęcia odbywały się w języku angielskim. Był to też oficjalny język projektu. Wschowscy gimnazjaliści zostali bardzo serdecznie przyjęci nie tylko przez rodziny goszczące, u których przez tydzień przebywali, ale też przez całą społeczność szkolną i grono nauczycielskie w hiszpańskiej szkole. Wizyta Polaków w Hiszpanii została perfekcyjnie zorganizowana przez gospodarzy. Każdego dnia uczniowie brali udział w zajęciach edukacyjnych oraz rozgrywkach i zabawach sportowych. Mieli również niepowtarzalną okazję uczestniczenia w obchodach święta patrona szkoły – we Mszy Św., a następnie w programie artystycznym. Tegoroczne obchody były wyjątkowe dla Hiszpanów, ponieważ polscy gim-

nazjaliści także występowali na hiszpańskiej scenie. Wzbogacili bowiem program o występy wokalne (utwory w j. angielskim i hiszpańskim) oraz łączony pokaz taekwondo w wykonaniu duetu hiszpańsko-polskiego. Każdy

dzień obfitował również w atrakcje niezwiązane ze szkołą i pracą. Uczniowie mieli okazję, by spędzać czas na popołudniowych zabawach, uczestniczyć w grze miejskiej oraz rywalizować np. w konkursie fotograficznym. Ponadto

wszyscy uczestnicy wymiany wraz z dyrekcją hiszpańskiej szkoły gościli u burmistrza Villamuriel de Cerrato. Tygodniowy pobyt został zakończony piękną uroczystością pożegnalną, podczas której każdy z uczestników

otrzymał dyplom uczestnictwa w projekcie. – Nasz autorski projekt został bardzo dobrze oceniony przez hiszpańskich pedagogów i, mimo licznych trudności, udało się go ponownie zrealizować. Projekt po raz kolejny został poddany ewaluacji. Wszyscy uczestnicy wymiany podsumowali wspólną pracę, oczywiście w języku angielskim. Młodzież pracowała nad zadaniem w mieszanych polsko-hiszpańskich grupach. Wzorem ubiegłego roku projektowi towarzyszył konkurs językowy. W ubiegłym roku nagrodziłyśmy uczniów, którzy popisali się najbardziej poprawną i najpiękniejszą angielszczyzną. W tym roku bardzo trudno było wyłonić zwycięzców. Wyróżnieni zostali więc ci, którzy ‘pokonali samych siebie’ – mówi Adriana Lacka-Szczęsny. – Uczniowie wrócili do Polski szczęśliwi, radośni i bardzo dumni z siebie, wielu z nich przełamało bowiem bariery komunikacyjne. Warto mieć na uwadze fakt, że dla wielu z nich taki wyjazd to pierwsza możliwość posługiwania się językiem obcym poza rzeczywistością szkolną. Udział w projekcie dał im możliwość poznania nowych ludzi, kraju i kultury. Gimnazjaliści marzą, żeby wrócić w to niezwykle urokliwe miejsce w przyszłym roku szkolnym. (M.K.)


12 PRZETaRGi

dołącz do naszych czytelników portalu www.zw.pl

Starostwo Powiatowe we Wschowie, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1C, tel. (65) 540 48 00 65 Zamówienie publiczne: 1 Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Starostwa Powiatowego we Wschowie. Numer ogłoszenia: 59863 - 2014; data zamieszczenia: 20.03.2014 Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Starostwa Powiatowego we Wschowie. Szczegółowy opis potrzeb zamawiającego, zawierający typy urządzeń, jakimi dysponuje zamawiający oraz orientacyjne ilości dostaw w okresie objętym zamówieniem, został zawarty w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na materiały eksploatacyjne jakościowo równoważne (spełniające równoważne parametry) z materiałami zalecanymi przez producentów poszczególnych urządzeń. Pod pojęciem fabrycznie nowe zamawia-

Zamówienie publiczne: 2 Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1010 F W M. GOLA OD KM 0+000 DO KM 0+350 Numer ogłoszenia: 59743 - 2014 Data zamieszczenia: 20.03.2014 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane Opis sposobu dokonywania oceny spełniania

Zamówienie publiczne: 3 Budowa z przebudową ulicy Ogrodowej w Sławie Numer ogłoszenia: 55133 - 2014 Data zamieszczenia: 14.03.2014 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa z przebudową ul. Ogrodowej w Sławie. Szczegółowy zakres zamówienia określa projekt budowlany oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ. Na odcinku nr 2 do wyceny należy przyjąć ułożenie jezdni z kostki brukowej (na odcinku od km 0+250 do km 0+330) z wpustami ściekowymi i przykanalikami. Na odcinku nr 1 do wyceny nie należy brać pod uwagę przebudowy zjazdu publicznego na teren Gimnazjum od strony ul. Odrodzonego Wojska Polskiego oraz rozbiórki istniejącego wraz z budową nowego ogrodze-

więcej informacji:

www.wschowa.info

jący rozumie produkty wykonane z nowych elementów lub pełnowartościowych komponentów z odzysku, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem. Przez produkt równoważny zamawiający rozumie produkt kompatybilny z urządzeniem, do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych bądź lepszych (pojemność tuszu/ tonera/bębna, wydajność i jakość wydruku) w stosunku do oryginalnego produkowanego przez producenta urządzenia. Wymagania stawiane wykonawcy: 1) Wykonawca gwarantuje, że dostarczone materiały eksploatacyjne będą wysokiej jakości oraz zapewniają kompatybilność pracy z urządzeniami zamawiającego, zapewniają należyte bezpieczeństwo oraz posiadają właściwe opakowanie i oznaczenie 2) Wykonawca gwarantuje, zamontowanie i używanie dostarczonych przez niego materiałów eksploatacyjnych nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone 3) Jeżeli w trakcie trwania umowy zamawiający stwierdzi, iż wydajność,

jakość lub niezawodność dostarczonych materiałów eksploatacyjnych niekorzystnie odbiega od wymagań producenta drukarek/urządzeń wielofunkcyjnych/faksów, wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy, wolny od wad w terminie 48 godzin (dni robocze) od momentu zgłoszenia (e-mailem lub faksem) przez zamawiającego o wadliwym produkcie. Wymiana nastąpi w siedzibie zamawiającego na koszt i ryzyko wykonawcy w razie stwierdzenia wad produktu. 4) Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy drukarki/urządzenia wielofunkcyjnego/faksu, gdy uszkodzenia powstało w wyniku stosowania materiału eksploatacyjnego dostarczonego przez wykonawcę. Za podstawę żądania przez zamawiającego naprawy urządzenia (włączając w to wymianę bębna lub głowicy) uważa się pisemną opinię autoryzowanego serwisu producenta drukarki/ urządzenia wielofunkcyjnego/faksu. naprawa urządzenia wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie producenta drukarek/urządzenia wielofunkcyjnego/faksu w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia (e-mailem lub faksem) wykonawcy przez zamawiają-

cego konieczności wykonania naprawy. koszty związane z naprawą ponosi wykonawca. 5) dostarczone materiały eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo producenta, nazwę (typ, symbol) materiału, numer katalogowy, opis zawartości, termin przydatności do użycia. 6) Wymaga się aby oferowane materiały eksploatacyjne posiadały gwarancję minimum 12 miesięcy od dnia dostawy. 7) Ilości wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w tabeli. Jednocześnie zamawiający gwarantuje, iż minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia wyniesie 70% ceny podanej w formularzu ofertowym. 8) Materiały eksploatacyjne będą dostarczane partiami, stosownie do potrzeb zamawiającego, przez okres 12 miesięcy obowiązywania umowy. 9) Wielkość każdej dostarczonej partii materiałów eksploatacyjnych będzie wynikać z jednostronnej dyspozycji Zamawiającego. 10) W ramach re-

alizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do odbioru do utylizacji pojemników po zużytych materiałach eksploatacyjnych przekazanych przez Zamawiającego, potwierdzając odbiór pojemników przeznaczonych do utylizacji. 11) Składanie zamówień na materiały eksploatacyjne będzie możliwe za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mailem) bądź faksu. 12) Wykonawca dostarczy do siedziby zamawiającego zamówione materiały eksploatacyjne, swoim transportem, w ciągu 7 dni roboczych od dnia przesłania zamówienia, w godzinach pracy urzędu. 13) Termin płatności faktury - 30 dni od daty jej otrzymania.. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. Wadium Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.03.2014 godzina 12:30, miejsce: Starostwo Powiatowe, Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, pok. 204 (II piętro - sekretariat). Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

tego warunku Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował: - osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83,

poz.578 ze zmianami)) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami) oraz posiada aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego; W przypadku Wykonawców zagranicznych, do-

puszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2008, Nr 63 poz. 394). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje

zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Czas trawania zamówienia lub termin wykonania: Zakończenie: 30.08.2014. Wadium Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych)

nia z bramami i furtkami przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego w Sławie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 4 do oferty). Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował: - osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 ze zmianami)) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, ze zmianami)) oraz posiada aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego; - osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 ze zmianami)) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, ze zmianami) oraz posiada aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego; osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 ze zmianami)) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, ze zmianami) oraz posiada aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego; W

przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2008, Nr 63 poz. 394). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Zakończenie: 15.10.2014. Kryteria oceny ofert: najniższa cena. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.04.2014 godzina 12:30, miejsce: Starostwo Powiatowe, Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, pok. 204 (II piętro - sekretariat).

Pomóżmy Elwirze, by mogła opiekować się córeczką Elwira Nowak ze Wschowy ma 26 lat. Jest mamą dziesięciomiesięcznej Zuzi. Niestety nie może się nią opiekować. Podczas ciąży zachorowała na autoimmunologiczne zapalenie mózgu. Dziś sama potrzebuje opieki, systematycznej rehabilitacji, i środków pielęgnacyjnych Do niedawna była zdrową dziewczyną. Urodziła zdrową córeczkę, ale nosząc ją pod sercem sama straciła zdrowie. Porusza się na wózku inwalidzkim i ma kłopoty z pamięcią. Pragnie jak najszybciej powrócić odzyskać pełnie sił by móc opiekować się swoją córeczką. Wszyscy możemy jej w tym pomóc przekazując swój 1% podatku lub darowiznę. Darowiznę może wpłacić każdy, także z zagranicy. Przekazaną darowiznę można odliczyć od podatku. Należy po prostu dokonać przelewu bankowego (może być przelew internetowy) lub wpłaty na poczcie: Nazwa odbiorcy: Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym, Kajki 80/82/1, 04 620 Warszawa. Nr. konta: 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001 Nr. konta: 86 1600 1286 0003 0031 8462 6151 – darowizny w ramach zbiórki publicznej KRS 0000270809 Z dopiskiem: Nowak, 2774 1 % może przekazać każdy wypełniający PIT: 28, 36, 36L, 37 i 38. Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku liniowego, ryczałtowcy, osoby uzyskujące dochody z rynków finansowych (giełda i inne) i z rynków nieruchomości. KRS Fundacji: 0000270809 Cel szczegółowy 1%: Nowak, 2774


REKLaMa/OGŁOSZENia 13

listy piszcie portal@zw.pl

Jak się bronić przed egzekucją Dłużnik, przeciwko któremu została wszczęta egzekucja sądowa, jest wyposażony w środki prawne, z których może skorzystać, w celu podjęcia skutecznej obrony przed egzekucją. Poniżej zostaną przedstawione pokrótce najważniejsze z nich. Przy pierwszej czynności egzekucyjnej komornik doręcza dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego (zwykle jest to wyrok sądu lub nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzulę wykonalności) i wymienieniem sposobu egzekucji (np. egzekucja z wynagrodzenia za pracę, z rachunku bankowego) oraz z pouczeniem o możliwości, terminie i sposobie wniesienia zażalenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności. Z powyższego wynika, że pierwszym środkiem obrony dłużnika w egzekucji jest zażalenie na postanowienie sądu o nadaniu klauzuli wykonalności. Na złożenie do sądu zażalenia dłużnik ma siedem dni. Termin ten liczony jest od daty doręczenia mu przez komornika zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Wniesienie tego środka odwoławczego nie wstrzymuje jednak automatycznie postępowania egzekucyjnego, a komornik może prowadzić wobec dłużnika egzekucję. Jednakże sąd może na wniosek skarżącego zawiesić postępowanie. Przedmiotem zarzutu dłużnika w zażaleniu nie może być wykonanie przez niego zobowiązania, jego istnienie, przedawnienie roszczenia, potrącenie czy odroczenie terminu płatności. Takie zarzuty merytoryczne mogą być podnoszone w drodze powództwa, o którym będzie mowa poniżej. Następnie, w toku egzekucji dłużnikowi przysługuje również skarga na czynność komornika. Skarga przysługuje także na zaniechanie przez komornika czynności, które powinien był podjąć zgodnie z przepisami. Skarga powinna zawierać oznaczenia sądu, do którego jest adresowana, imię i nazwisko lub nazwę stron, ewentualnie ich pełnomocników czy przedstawicieli ustawowych. Ponadto skarga powinna zawierać oznaczenie rodzaju pisma (tj. skarga na czynność komornika), określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie

lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem. Skarga powinna być podpisana przez wnoszącego i należycie opłacona. Opłata sądowa od skargi na czynność komornika wynosi 100 zł. Termin do wniesienia skargi wynosi siedem dni i zasadniczo jest liczony od dnia czynności, gdy strona była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona. Wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego ani wykonania zaskarżonej czynności, chyba że sąd zawiesi postępowanie lub wstrzyma dokonanie czynności. W praktyce skargi najczęściej dotyczą następujących czynności komornika: ustalenia i obciążenia dłużnika kosztami egzekucyjnymi, niezawiadomienia dłużnika o dokonanej czynności, zajęcia pewnych składników majątku. Ponadto, dłużnik może wnieść do sądu powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności. Powództwo takie przysługuje między innymi, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego powstało zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie dłużnika wygasło albo nie może być egzekwowane. Dotyczy to dla przykładu sytuacji, kiedy dłużnik poza postępowaniem egzekucyjnym, dobrowolnie spełnił świadczenie na rzecz wierzyciela bądź kiedy przedawniło się roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu. W sytuacji, kiedy egzekucja prowadzona jest z nieruchomości dłużnika, dłużnik może złożyć skargę na opis i oszacowanie dokonany przez komornika na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłego. Termin zaskarżenia wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia ukończenia tej czynności. Od skargi pobierana jest opłata sądowa w wysokości 100 zł. Zwykle dłużnik za pomocą tego środka zwalcza sposób wyceny dokonany przez rzeczoznawcę majątkowego (kwestionuje prawidłowość i rzetelność sporządzonego operatu szacunkowego). Na wydane przez sąd

Dodaj ogłoszenie w zamieszczonym kuponie należy czytelnie wypełnić treść ogłoszenia i zanieść do naszego biura.

Treść ogłoszenia ( wypełniać czytelnie ) Wypełnij i zanieś do redakcji zw.pl!

............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ Redakcja zw.pl: Wschowa, ul. Głogowska 1 Ogłoszenia drobne na portalu i gazecie są bezpłatne! Zapraszamy do zamieszczania ogłoszeń na portalu zw.pl

postanowienie rozstrzygające skargę na opis i oszacowanie, przysługuje dłużnikowi zażalenie do sądu. W przypadku sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji publicznej, organ egzekucyjny sporządza plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości. O sporządzeniu tego planu komornik zawiadamia d łużnika i osoby uczestniczące w podziale. Dłużnik może wówczas wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. Termin jego zaskarżenia wynosi dwa tygodnie i liczy się od daty zawiadomienia o sporządzeniu planu podziału. adwokat Dominika Molińska

OGŁOSZENIA DROBNE

więcej na portalu www.zw.pl

USŁUGI

SPRZEDAM

PRACA

usługi mini koparką i koparką 16 ton tel. 607-955-801 wykonuję kompleksowe usługi w dziedzinie: * wyburzeń, prac rozbiórkowych j * kopania stawów * prac brukarskich * fundamentów, piwnic, montaż szamb ekologicznych * sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, * przydomowych oczyszczalni ścieków * instalacji elektrycznych, * teletechnicznych i odgromowych * niwelacji terenu, korytowania pod place i drogi * zasypywania ław fundamentowych * przygotowania terenu pod zabudowę *wykopów pod oczka wodne, *zimowego odśnieżania *wywóz gruzu i ziemi *kopanie stawów *wykaszanie

Sprzedam mieszkanie we Wschowie na ul. Bocznej tel. 65 540 66 03

Kancelaria Brokerska WTB sp.z o.o - najprężniej rozwijający się broker regionu leszczyńskiego poszukuje: pracownika działu sprzedaży zewnętrznej. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv oraz listu motywacyjnego na adres dorota@wtb.com.pl

Sprzedam mieszkanie w Tylewicach pow. 51,16 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka. Cena do negocjacji po obejrzeniu lokalu. Sprzedam mieszkanie we Wschowie przy ul. bocznej w bloku na 4 piętrze 44 m2. Mieszkanie składa się z dwóch pokoi, kuchni i łazienki. do mieszkania przynależy balkon i piwnica. Mieszkanie jest po remoncie, na podłodze płytki, w pokojach panele, na ścianach gładź gipsowa, okna pcv. tel. 693 692 528 cena: 125.000 zł Sprzedam piłę tarczową do drewna z silnikiem, stół drewniany ,sprawna tel. 691 057 895 cena: 400zł

BRICOMARCHE WSCHOWA poszukuje głównej księgowej do prowadzenia pełnej księgowości spółki. tel. 65 544 25 40 Zatrudnię do zbioru pieczarek w Krzycku Wielkim. Około 140 godz. pracy. Zapewniamy bezpłatny dojazd do pracy.

KUPIĘ Kupię mieszkanie do remontu. tel. 731 695 861


14 SPORT

nasz profil na facebooku www.facebook.com/ziemiawschowska

Czy wiesz, że ... Wschowa, ul. Głogowska 1 tel. 65 540-67-50, poczta@protekst.com.pl telefon serwisowy 501-79-29-09

wschowa.net.pl to domowy Internet już od 29 zł miesięcznie bez dodatkowych opłat. W siedzibie firmy na ul. Głogowskiej opłacisz abonament bez prowizji, a już po roku możesz skorzystać ze specjalnych promocji „szybciej i taniej”.

Turniejem tenisa stołowego uczcili 60-lecie Pogoni W sali sportowej CKiR rozegrano turniej tenisa stołowego z okazji 60-lecia Klubu Sportowego Pogoń Wschowa. W kategorii szkół podstawowych zwyciężył Jakub Malinowski ze Sławy, w kategorii szkół ponadpodstawowych Krzysztof Drzewiecki z Lginia.

Drugie miejsce wśród młodszych uczestników zajął Miłosz Bachowski, na najniższym stopniu podium stanął Michał Kubicki, a tuż za pudłem sklasyfikowany był Jakub Dembiński. Drugi w kategorii szkoły ponadpodstawowe był Mateusz Palicki, trzeci Marcel Oborski, a czwarty Mateusz Stocki. Wszyscy wymienieni zawodnicy otrzymali okazałe puchary-wazony, foldery o Wschowie oraz broszury z historią Pogoni Wschowa. - Sekcja tenisa stołowego Pogoni

Wschowa powstała w 2003 roku – mówił Henryk Borkowski trener i działacz Pogoni – Mieliśmy kilka tłustych lat. We Wschowie grali zawodnicy z kilku sąsiednich miast i otarliśmy się o awans do II ligi. Później było znacznie gorzej, ale teraz znowu budujemy od nowa. Prowadzimy nabór i od września chcielibyśmy zgłosić dwa zespoły do A klasy. To już chyba ostatni epizod obchodów 60-lecia Pogoni. Klub powstał w 1953 roku.

Ciekawa wiosna w A klasie W ostatnim numerze gazety informowaliśmy o przygotowaniach do rundy wiosennej Dębu Przybyszów. Tym razem zaglądamy do niższych lig. Orzeł Szlichtyngowa w pierwszym wiosennym meczu przegrał z Drzonkowianką Racula 1:2, a Korona Wschowa wygrała z Zorzą Orzeł powalczy o awans Mimo porażki w pierwszym meczu Orzeł przystępuje do rundy z optymizmem do rundy wiosennej przystępują zawodnicy Orła Szlichtyngowa. Celem jest awans do okręgówki. Do lidera Mewy Cigacice nasz zespól traci tylko 6 punktów, ale w górze tabeli jest ciasno i w walce o awans może się liczyć nawet 6 zespołów. Orzeł rozpoczął przygotowania już 2 stycznia. Najpierw trenował na sali później przeniósł się na orlika. 2 lutego na sali w Szlichtyngowej rozegrał towarzyski turniej z niżej notowanymi rywalami, który zwyciężył. Pierwszy sparing na boisku w Głogowie piłkarze ze Szlichtyngowej rozegrali 16 lutego, pokonali Iskrę Droglowice 5:3. W kolejnym meczu odnieśli zwycięstwo nad Brenewią Wijewo 4:0, Zawiszą Serby 5:3 i Sokołem Włoszakowice 5:2. W ostatnim meczu towarzyskim przegrali z GKS Włoszakowice 4:8. - To co cieszy to bardzo wysoka skuteczność z jaką udało nam się zagrać - mówi Marcin Dederek trener Orła. – W sumie strzeliliśmy 23 bramki i nawet w przegranym meczu 4 razy udało nam się pokonać bramkarza rywali. Trochę szkoda, że frekwencja na sparingach była dużo mniejsza niż

na treningach. Właściwie nie mieliśmy ławki rezerwowych i mecz z GKS Włoszakowice kończyliśmy w dziewiątkę. Zdarzają się nam też fatalne błędy w obronie, ale nad tym będziemy pracować. Orzeł przystąpił do rozgrywek wzmocniony Sewerynem Kuczkowiakiem z Pogoni Góra, Marcinem Mielcarkiem, który wznowił treningi oraz Remigiuszem Paulem z drużyny młodzieżowej. Celem na rundę wiosenną jest awans do klasy okręgowej. - Szanse są spore. Jesteśmy nastawieni bardzo optymistycznie i chcemy powalczyć. Łatwo nie będzie, bo awansuje tylko jedna drużyna. Wierzymy jednak, że uda nam sie wyprzedzić wszystkich rywali. Staramy sie też nie koncentrować na tym, że z takim budżetem, jak mamy dziś, nie stać nas na grę w okręgówce. Najważniejsze jest to, co dzieje się na boisku. Zima w Koronie ciężka jak nigdy Piłkarze Korony mocno przepracowali zimę i liczą na szybki marsz w górę ligowej tabeli. Cel minimum 25 punktów. Przygotowania do rundy wiosennej nasi piłkarze rozpoczęli już w pierwszej połowie stycznia. Rozegrali 3 mecze sparingowe. Pokonali: 5:4 ze-

spół młodzieżowy (U-21) Chrobrego Głogów, 3:2 Sokół Kaszczor i ulegli 2:4 Tęczy Osieczna. - Takiej zimy zawodnicy jeszcze nie mieli – mówi trener Rafał Kulczykowski. – Sami to przyznają, że trenowali ciężko jak nigdy. Jestem z ich postawy bardzo zadowolony. Pracowali solidnie. W czasie sparingów też dobrze się prezentowali. W sumie zdarzyło się nam może 20 minut, w których widać było stare błędy, po za tym gra nam się układała. Szanse dostali wszyscy zawodnicy. Zespół przystąpi do rozgrywek wzmocniony nowym bramkarzem Damianem Przybylskim. Do drużyny dołączyli także Bartosz Suszyński oraz Mateusz Górczak z zespołu młodzieżowego. Rehabilitację po złamaniu nogi przechodzi podstawowy bramkarz Korony Rafał Dobrowolski. Jest też kilka drobniejszych kontuzji, które nie wykluczają zawodników z gry. - Chłopacy dojrzeli fizycznie i okrzepli. Rośnie też konkurencja na wielu pozycjach. Celi minimum jaki sobie stawiamy to zdobyć wiosną 25 punktów. O zwycięstwo będziemy walczyć jednak w każdym meczu. Niedługa zaczną dołączać do nas młodsi zawodnicy, wychowankowie naszego kluby. Przyszłość Korony widzę bardzo optymistycznie.

Kwiecień na boiskach powiatu wschowskiego: Klasa A Klasa A IV liga Klasa A Klasa A IV liga Klasa A Klasa A Klasa A Klasa A

5 kwietnia 5 kwietnia 12 kwietnia 12 kwietnia 13 kwietnia 19 kwietnia 19 kwietnia 19 kwietnia 26 kwietnia 27 kwietnia

Korona Wschowa - Avia Siedlnica Orzeł Szlichtyngowa - TS Przylep Dąb Balcerzak i Sp. Sława Przybyszów - Spójnia Ośno Lubuskie Orzeł Szlichtyngowa - Korona Wschowa Dąb Balcerzak i Sp. Sława Przybyszów - Mieszko Konotop Dąb Balcerzak i Sp. Sława Przybyszów - Lubuszanin Drezdenko Korona Wschowa - Pogoń Przyborów Avia Siedlnica - Mewa Cigacice Orzeł Szlichtyngowa - GKS Siedlisko Dąb Balcerzak i Sp. Sława Przybyszów - Zorza Ochla


SPORT 15

zw.pl ziemia wschowska w internecie na www.zw.pl

Unię stać na mistrzostwo Polski Wywiad z Romanem Jankowskim trenerem Unii Leszno

w drużynie i wokół niej. To nas wyróżnia i to jest nasza siła.

Michał Józefiak: Zimą wystąpił Pan w nowej roli, prowadził Pan treningi ogólnorozwojowe. Jak Pan oceni tą część przygotowań do sezonu?

Czy po tych spotkaniach całej drużyny można zaobserwować, że Nicki Pedersen może być liderem drużyny nie tylko sportowym, ale także mentalnym. Czy może być autorytetem dla młodych zawodników. Takim jak kiedyś Leigh Adams?

Roman Jankowski: Udało nam się zrealizować cały program przygotowań jaki sobie założyliśmy. Pod względem kondycyjnym zespół jest bardzo dobrze przygotowany do sezonu. To jest system, który sprawdza sie od lat, więc nie trzeba wprowadzać żadnych rewolucji. Zaangażowanie zawodników było takie, jak chciałby tego trener? Wiadomo, że nie zawsze wszyscy mogli być na zajęciach. Niektórzy mieli też indywidualny tryb przygotowań ze względu na kontuzje jakie przytrafiły się pod koniec ubiegłego sezonu. Ogólnie jednak wszyscy chętnie uczestniczyli w treningach i dawali na nich z siebie wszystko. Czy jest Pan zadowolony ze zmian kadrowych jakie zaszły w drużynie? Zmiana Nickiego Pedersena na Fredrika Lindgrena to wystarczające wzmocnienie? Nicki jest zawodnikiem ze ścisłej światowej czołówki. Jest też największym walczakiem żużlowych torów. Gwarantuje dwucyfrowy wynik w każdych zawodach. Jego obecność na pewno będzie motywować pozostałych zawodników do walki, nawet wtedy gdy wynik spotkania będzie aktualnie niekorzystny. Inne drużyny dokonały większych wzmocnień. KŚM już w tym roku nie ograniczał działaczy. Staram się nie spoglądać za dużo na rywali. Patrzę na swoje podwórko, wiem na ile stać moich zawodników i uważam, że będziemy silnym zespołem. A Nicki Pedersen to jest odpowiedni zawodnik do tej drużyny? Krążą czarne legendy na temat tego, że jest indywidualistą, nie angażuje się w życie drużyny. Częściowo widać było to na torze. Nawet jeśli do tej pory tak było, to w Unii Leszno to się zmieni. Zimą odbyło się kilka zgrupowań. Zawodnicy uczestniczyli w różnych imprezach, akcjach charytatywnych, spędzali też czas ze sobą. Udało się zintegrować drużynę? To było nam bardzo potrzebne. Cieszę się też niezmiernie, że przyjechali do nas także Duńczycy, którzy brali udział w zajęciach ogólnorozwojowych jakie wtedy odbywaliśmy. Na pewno było nam to potrzebne. Drużyna się zintegrowała i mam nadzieję, że przez cały sezon będziemy tworzyć monolit, a to będzie procentować podczas meczów ligowych. Jaka atmosfera panowała na tych zgrupowaniach? W Lesznie zawsze jest dobra atmosfera

Nicki jest trzykrotnym mistrzem świata. Jeśli młodzież chce osiągać takie sukcesy, to może od niego wiele się nauczyć. Myślę, że jego obecność w Unii może przynieść obopólne korzyści. I zarówno wyniki indywidualne Duńczyka jak i wynik drużyny będą lepsze niż w ubiegłym roku. Wielką niewiadomą jest postawa Damiana Balińskiego. W sparingach nie błyszczy. Czy stać go jeszcze na to, żeby być pewną częścią drużyny? Do pierwszego meczu ligowego jest jeszcze dużo czasu. Damian jest bardzo doświadczonym zawodnikiem i na pewno upora sie z wszystkimi problemami. Jestem spokojny o to, że będzie gotowy do sezonu i będzie zdobywał ważne punkty. Mam wrażenie, że u tego zawodnika słabsza dyspozycja to wynik problemów sprzętowych. W ubiegłym sezonie znacznie lepiej spisywał się na motocyklu pożyczonym od Tobiasza Musielaka. Miniony sezon to już przeszłość. Damian dokonał znacznych zmian w swoim parku maszyn. Właściwie zmienił wszystko. Mecze sparingowe są właśnie po to, żeby dokonać potrzebnych korekt. Damian to zrobi i do sezonu będzie gotowy. Poczekałbym jeszcze ze skreślaniem tego zawodnika. Myślę, że sprawi kibicom jeszcze wiele radości także w zbliżającym się sezonie. Przemek Pawlicki jest w pełni sił po kontuzji? Tak, po urazie nie ma śladu. Było to zresztą widać podczas sparingów. Na motocyklu poruszał się bez problemów. Dokonał korekt w sprzęcie po meczu ze Startem Gniezno, w którym wypadł słabiej i w meczach z Unibaxem Toruń było już znacznie lepiej. Przemek wystartuje w tym tygodniu w meczach ligowych w Anglii i w eliminacjach do Złotego Kasku. Po tych występach będziemy wiedzieć więcej o jego formie. Będzie krajowym liderem drużyny? Liderem może być każdy, nie chce nikogo typować przed sezonem. Grzegorz Zengota miał w ubiegłym roku bardzo udany sezon. Chyba najlepszy w swojej karierze. Może być jeszcze lepiej? Widzi Pan w nim jeszcze ukryty potencjał? To jest bardzo młody zawodnik. Oczywiście, że może się jeszcze rozwijać i jeździć jeszcze lepiej. Ma spore ambicję i jestem pewien, będzie podnosił swoje umiejętności i osiągał

coraz lepsze wyniki. Keneth Bjerre z kolei to zawodnik, który dobre i bardzo dobre występy przeplata słabszymi. W jednym meczu potrafi jeździć w kratkę raz wygrywając biegi, a raz przyjeżdżając ostatni. Jest szansa, że w końcu ustabilizuje formę? Keneth awansował do Grand Prix i na pewno będzie chciał podnieść sobie poprzeczkę. W ubiegłym sezonie startował z blachami w nogach, po groźnej kontuzji. To zapewne też miało wpływ na wyniki. Mimo wszystko w końcówce sezonu spisywał się już bardzo dobrze. W tym roku wszystkie kontuzje ma już wyleczone. Bardzo liczę więc na to, że będzie zdobywał dużo punktów dla drużyny. Wahania formy nie wynikają z tego, że nie może zdecydować się na to, czy startować na Jawach czy GM? W tym roku w parku maszyn będzie miał już tylko GM. Na Jawach nadal będzie startował jego młodszy brat. Mikkel Michelsen ma duże szanse na to żeby startować w lidze, czy jest tylko straszakiem? Wszyscy mają takie same szanse. W pierwszym meczu pojadą ci, którzy będą się najlepiej prezentować podczas sparingów i Memoriału Alfreda Smoczyka. Po tych zawodach wspólnie z menadżerem Pawłem Jąderem podejmiemy decyzje co do składu na mecz z Włókniarzem. Wartością dodaną w stosunku do ubiegłego sezonu mogą być juniorzy. Jeśli będą się rozwijać tak, jak do tej pory, to zapewne będzie Pan mógł liczyć na więcej punktów z ich strony. Piotr Pawlicki i Tobiasz Musielak to bardzo ambitni ludzie. To chyba najsilniejsza para młodzieżowa w lidze i mają stanowić o sile drużyny. Jeśli będą w dobrej formie to daje to nam dodatkowe opcje taktyczne. Będą mogli startować za słabiej spisujących

się seniorów i będziemy mogli ich z menadżerem wystawiać w dowolnym momencie meczu. To dałoby nam duży komfort i przewagę nad rywalami.

sji. Dostaną natomiast szansę startów w wielu zawodach. Już w najbliższy weekend startują w eliminacjach krajowych do mistrzostw świata.

Będzie Pan też ich wspierał podczas indywidualnych występów?

Jaki jest podział ról między Panem, a Pawłem Jąderem?

Na eliminacje mistrzostw świata z nimi nie jeżdżę, ale na krajowe imprezy tak. Wiem jednak, że mogą w tym roku powalczyć o najwyższe światowe trofea wśród juniorów i to może być ich sezon.

Rozmawiajmy o sporcie, a nie o tym jak dzielimy się pracą z menadżerem. Za wynik odpowiadamy wspólnie.

A młodsi zawodnicy, czy przed nimi też stawiane są jakieś cele? Mają się spokojnie rozwijać. Są jeszcze bardzo młodzi i mają czas na to żeby podnosić swoje umiejętności. Nie będziemy wywierać na nich żadnej pre-

Na co stać Unię Leszno w tym sezonie? Na zdobycie tytułu mistrza Polski. Choć oczywiście nie chcemy lekceważyć nikogo, każdy może sprawić niespodziankę. Nawet Wybrzeże Gdańsk, będzie groźne na swoim torze. To na pewno będzie ciekawy sezon.

REKLAMA


okazje.zw.pl

Zapraszamy Państwa do Wirtualnego Pasażu, miejsca gdzie zawsze znajdziecie atrakcyjne towary, ciekawe promocje i prawdziwe okazje. Od dziś nie wychodząc z domu, możecie zobaczyć, co ciekawego przygotowały dla Was lokalne firmy, sklepy i zakłady usługowe.

Najlepsze oferty lokalnych firm

Gofry a'la tarta owocowa 12 PLN

Roleta zewnętrzna standard + montaż 187 PLN netto/m2

Muffinka 2 PLN

'DREW-PLAST Mariusz Wojtyła'

Kawiarnia "Anielka"

Kolorowe warkoczyki

5 PLN

"KLUB ZABAW MAJA."

Drzwi wejściowe 68

2200 PLN

Pizza Szefa

11,50 PLN "Boss Pizza Kebab"

"Fines Operator Bankowy"

"Studio meblowe Isadoor"

Optymalizacja ZUS dla firm PROMOCJA "EuroFinances"

10 PLN

399 PLN

PROMOCJA

"Centrum Języków Obcych lingart"

Brykiet do kominków

720 PLN "Firma KOWALSKI"

300 PLN

"PROTEKST Komputer"

Lekcje języka angielskiego

680 PLN

Dieta oczyszczająca

50 PLN

45 PLN

"Gabinet dietetyczny Sekrety Zdrowia"

Nakładki różne wzory kolory "Tokr"

439 PLN

PROMOCJA

Mycie pojazdu

10 PLN

"MarkoBus Serwis"

Drukarka Canon IP4850

50 PLN

Piniata urodzinowa

45 PLN

"KLUB ZABAW MAJA."

Tunel ogrodniczy

12 PLN

"Kebab u Marcina"

"Studio meblowe Isadoor"

499PLN

623,61 PLN

"Mrówka Market Budowlany firmy AS-Bud."

Tortilla

Wiosenna obniżka cen

1690 PLN

"Fizykoterapia i Masaż, Ewa Rękoś"

"ODS Okna Drzwi Schody"

998,76 PLN

Kuchnia KAMDUO

10 PLN

Drzwi przesuwne do szaf

Atrakcyjne kredyty dla małych firm PROMOCJA

Podgrzewacz gazowy (junkers) "DOMINS"

Elektroterapia

2450 PLN

48 PLN

"DOMINS"

Kawiarnia "Anielka"

6 PLN

Wodomierz 1/2 zimna woda

51 PLN

Regenaracja felg od 50 PLN

"Fel-Gum"

439PLN

Karbon Dino 20

399 PLN

"Rowerland"

Chłodząca podstawka z głośnikami 65 PLN

55 PLN

"PROTEKST Komputer"

Ława do pianina i keyboardu

380 PLN

359 PLN

"Sklep muzyczny Andantino"

Eko-groszek worek 21,50 PLN

Wymiana kierownic i taśm od 20 PLN

"ARS LONGA"

"PPUH LEKER Leszek Nowak"

Dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny 4300 PLN 4600PLN "Mark-Bud"

Prowadzenie ksiąg rachunkowych PROMOCJA "Biuro Rachunkowe"

35/2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you