Page 1

ZIEMIA SZCZECINECKA MUSIAŁem to napisać: Odwiedziny gwiazdy

Magazyn społeczno-kulturalny

WRZESIEŃ 2011 Nr 2

HA R T D U C HA , HA R T SE R C A WRZESIEŃ 2011

EDUKACJA, INTEGRACJA, REKREACJA...

ŚWIATOWY DZIEŃ SERCA W SZ C Z E C IN K U

ROZMOWA Z PANIĄ

BEATĄ TYSZKIEWICZ MAŁY FESTIWAL TY I JA E D Y C JA S Z C Z E C I N E C K A

I N TE RE S U J Ą N AS O S O B O WO Ś CI , N I E O S O B I S TO Ś CI

ZIEMIA 1

SZCZECINECKA

Ziemia Szczecinecka nr 2 wrzesień 2011  

Okładka magazynu Ziemia Szczecinecka nr 2 wrzesień 2011

Advertisement