Page 1

BUs: Naast de valbus kun je eveneens een infosessie organiseren waarin deelnemers tips krijgen om ďŹ t en gezond te blijven door veilig te bewegen en stevig op hun benen te staan. Bewegings- en omgevingsinterventies staan daarbij centraal. De infosessie duurt 1,5 uur en wordt gegeven door een

1 dag: 300 euro 2 dagen: 450 euro +100 euro / bijkomende dag Transportonkosten: 0,6 euro / km Busbegeleiding: gratis voor 1 dagdeel, 50 euro voor elk bijkomend dagdeel

deskundige lesgever.

infosessie: 100 euro + verplaatsingsonkosten lesgever

Door randactiviteiten te organiseren geef je meer

Bij samenwerking met CM en Ziekenzorg CM zit de infosessie en de busbegeleiding voor 2 dagdelen in de huurprijs van de bus inbegrepen (voordeel=150 euro).

ruchtbaarheid aan de campagnebus en betrek je meer mensen. Je kunt de valbus omkaderen met randactiviteiten uit het BOEBS-project (bv. Spel Huisje Weltevree, knelpuntenwandeling). Voor meer info kun je terecht op www.boebs.be.

MEER INFO EN RESERVATIES www.valbus.be Daisy Celis (Ziekenzorg CM) Daisy.Celis@cm.be 02/246 47 71

V.U. Bert Peirsegaele | Haachtseseenweg 579 postbus 40 | 1031 Brussel | 822VALB04

PRIJZEN

Met dank aan

110916_flyer_organis.indd 1

20/09/11 14:29


Naast de valbus kun je eveneens een infosessie organiseren waarin ‘De valbus laat je niet vallen’ is de val-

PRAKTISCH deelnemers tips krijgen om fit en gezond te blijven door veilig te

preventiecampagne van CM en Ziekenzorg CM

• De valbus heelbenen Vlaanderen. Op www.valbus.be vind je bewegen en doorkruist stevig op hun te staan.

voor 55-plussers. Deze campagne is een uit-

de planning. Bewegingsen omgevingsinterventies staan daarbij centraal. De

gelezen kans om in jouw gemeente/

• De bus wordt standplaats van jouwdoor keuze infosessie duurt op 1,5de uur en wordt gegeven eenafgeleverd en weer

organisatie een project rond valpreventie

opgehaald. deskundige lesgever. • Wij zorgen voor begeleiding op de valbus.

op te zetten en eventueel samen te werken

• Na randactiviteiten reservatie krijg jeteeen draaiboek geef en promomateriaal toegestuurd. Door organiseren je meer ruchtbaarheid

met één of meerdere partners.

aan de campagnebus en betrek je meer mensen. Je kunt de valbus omkaderen met randactiviteiten uit het BOEBS-project (bv. Spel

De valbus vervoert verschillende personages.

NUTTIG OM TE WETEN Huisje Weltevree, knelpuntenwandeling). Voor meer info kun je

De bezoeker loopt er langs en informeert

• Deelnemers aan de infosessie en/of valbus krijgen de brochure terecht

zich over vallen, valgevaar en valpreventie.

je niet vallen’. op‘Laat www.boebs.be.

Hij krijgt tips om valvrij door het leven te

• Een bezoekje aan de valbus duurt een half uur tot een uur.

gaan en kan op verschillende plaatsen zijn

• Wegens beperkte ruimte is de bus moeilijk toegankelijk voor

valrisico testen. Medicatie, zicht, evenwicht en mobiliteit, voeten en schoeisel, omgeving

• Bezoekers aan de bus kunnen deelnemen aan een wedstrijd.

en gedrag, valangst, duizelen en osteoporose

• CM en Ziekenzorg CM zorgen ervoor dat de bus algemene

komen aan bod.

110916_flyer_organis.indd 2

rolstoelgebruikers.

belangstelling krijgt via media en eigen acties. Een blik in de Valbus

20/09/11 14:29

De valbus  
De valbus  

Een flyer voor organisaties over de valbus

Advertisement