Page 1

mūsų Draugai apie Jacobs Krönung

Millicano


mūsų draugai apie Jacobs Krönung

Millicano


Dėkoju už n aujieną – Mi l licano k Aromatas n avą. uostabus, skani kava bet aš esu , Jacobs ma ltos kavos gerbėja, ji man pati sk aniausia ir geriausia... Rita Meidu vienė https://ww w.facebook .com/

rita.meiduv

iene


Norėjau padėkoti už suteiktą ga limybę pirmai išmėginti ir paragauti jūsų naujos tirpios kavos Mi llicano. Tikrai labai patiko, tiko. Be ga lo gardi, be ga lo kvapni ir gan stiproko skonio kaip tirpiai kavai. Bet tai nėra blogai, tikrai kaip man mėgstančiai kavą su nuosėdomis, tai puiki pamaina jai. Dar kartelį ačiū už dovaną kuri džiugina ir suteikia jėgų mūsų šeimą kas ryt tik paki lus saulei. Laura Matutė https://www.facebook.com/raura.matu


s o j u a n ų s ū j u a i uk a l u s š a r i i a t š Na u a i š e n i s r a p k i t s o V . o n a c i l l i M , s o v ka . u a i r a d i s a p o t r a ją į namus, iš k iu l a g e n r i u i ž d ė s Štai dabar i a r k i t a v a k i Š ! ER P U S , i t g u a i ž d i s t a . .. s i n o k s , s a p a v k s, u a l a e r e n s a k ž a k :) s m u J Ū I Č A s i l NUOSTABU. Dide

Sigita Per navaitė avaite n r e .p a it ig s / m o .c book https://www.face


Ačiū Jacobs už skaniai prasidėjusią dienelę :) Š iandien su laukėme jūsų naujien os, tad tikrai ga liu patikinti ir tik parekomenduoti ją pirkti visiems kavos mėgėjams, be ga l o skani kava, be ga lo aromating a ir be ga lo džiaugiuosi ją gav usi :) Tad dar kar telį tariu did elį AČIŪ jums JACOBS KRÖNUNG :* Ur tė Matutytė https://www.facebook.co m

/ur te


, s u b a t s o u n is n o Kavos Mi l licano sk , s u is v o j ė v a ž u s s a t Sodr us aroma , s a r y s ik l e s o v a k Juodas kaip naktis . s io r y įk s o m ie ž o u n Pabėgti kvietė : s m ė n io l i v s m o is Pasidaviau aš jos v e b m ia ž rd a g – i iu n o Tiek kvapui, tiek sk ga lo! : a g in t in m iš ė v o š a ig Mintis ga lvon sta s! ę s o u ij s iš s io l ė š j o Pavasaris tu iu r a it r p , o ik t a p i a b Kava Mi l licano la . s m ia ž d ū p įs s m ie yt k a s iš ių s u v a g a r ų vis u j o k ė d i u v y t k e l o Jacobs Krönung k ią ž rd a g i t s a r t a ę b y už suteiktą ga lim naujieną!!! Antanina Ži linskienė ofi le. r /p m o .c k o o b e c a .f w https://ww 64526 2 3 4 3 2 0 0 0 0 1 = id ? php


Pir mas įspūdis atidarius dėžutę – ji gi visa tirpi, be smu lkaus ma limo pupeli ų! K lydau, nes užp likius kavą, vaizdas puode lyje ir spa lva yra kaip ma ltos kavos. Žin ote, kas patiko – gavosi panašus varianta s, kad kava būtų kaip ir aparato – kvepia, spa lva ir puta yra, o rea lių nuosėdų – nė kvapo ! Visą tai vainikavo ši ltas pienas – mano m ėgiamas variantas. Išvada – šią kavą pirk čiau, nes tai būdas įtikti visiems – ir tirpio s kavos mėgėjams, ir tiems, kurie pripažįs ta tik tradicinę ma ltų pupelių kavą. Vadi nasi, namuose nebereikės apsikrauti ke lių rūšių kavomis ir k lausinėti svečių – “J ums tirpios ar netirpios tradicinės?” Ačiū Adelija Rimkienė https://www.facebook.com/messa ges/

adelija.rimkiene


vo sa ju uo zd ai iv įs ne d Ta a. ėj ėg m s vo Aš esu ka rs No . io el od pu s vo ka be te ry os ži ad dienos pr dažniausiai geriu kavą iš aparato, kur man ir u ri ge s ai či ar tk re s, le pe pu s vo ka suma la d ta s, vo ka s io rp ti . įv si vu ga ra u Es . vą tirpią ka bs co Ja d ka u, ja kė ti si ne – u si ky sa pa ai sąžining – is on sk t Be s. in eb st nu e an m o an ic ll i M Krönung nustebino (gerąja prasme) ^_^ o an ic ll i M g un ön Kr bs co Ja s vo ka si iu ar Vos atid i ne a, ki to ki a lv a sp s jo d ka , au ėj eb st indą pa ės sn se ie šv – va ka Ši . vų ka ių rp ti na bū įprastai ją au či ei gr o ku o ėj ag m rt ka iš d Ta . spa lvos rt ka iš s vo ka t an į en nd va s lu py Už i. paragaut s ri ku ą, at om ar s vo ka nų el šv , nų lo a m pajutau a am ėd ub sk Ne . vą ka i ut ga ra au či ei gr nuteikė s io rp ti o an ic ll i M g un ön Kr bs co Ja u ja lė šliurpte os nt gi de su į on sk s vo ka , nų el šv u ta ju pa kavos ir karamelės poskoniu.


Šis kavos skonis mane užbūrė – n orisi jos vis dar ir dar... ir ger ti neskubant, be simėgaujant atsisk leidžiančiu nuostabiu Jaco bs Krönung Mi llicano kavos skoniu su vos ju ntama karamele... mmmm kaip skanu... Nuo šio l ši kava bus įtrauktą į mano mėgstamiausių ka vų sąrašą. Kas man labai patiko, kad ji nėra k ar ti, bei rūgšti. Rekomenduoju paragauti ją visiems – nenusivi lsite P.S. Kavą degustavome trise ir nu omonė vieninga – išties ver ta dėmesio k ava, kuri nuo šio l bus mūsų perkama. Auksė Buožienė https://www.facebook.com/ monika.monikute.5477


! a t n i g u i ž d u n i a b Ką tik buvau la . i k i u p s e i t š i ė t vy a k i j o j u a N ų s ū J Taigi, i a i r d o s i a b a l , ę t u ž ė d s u i r a d i t a k Ti ų i l e p u p s o v a k ų nt i d u r k s a d n i l k s a p aromatas. . s u r d o s i a b a l s ok t t a p p i a t s i n o k S ! o k i t a p i a b a l ė t y v a k , e m u i z e r , i g i a T nė ie n ra a V ė it a k c e s Edita Ver niene ra a .v a it d e / m o .c k o bo https://www.face


Ačiū jums už ga limybę būti pir mie ms ir išbandyti naująją tirpią kavytę Ja cobs Krönung Mi llicano. Vos užpy lus kavą vandenuku, pas k lido ma lonus ma ltos kavos aromatas ... Kavytė pasis lėpė po gražia putele , kas man labai patinka. Su ko lege (rag avom darbe) pradėjome skanauti – šliu rpti. Buvo linksma, bet tikrai pajutome ma lo nų skonį. Tikrai jaučiasi natūra lios kavos p oskonis, kas man labai imponuoja, nes tirp ią kavą geriu tik ekstra atvejais. Manau, kad ši kava tikrai ras savo gerbėjus ir u žkariaus ne vieno kavamano širdį. Skanu, kv apnu, gardu ir nauja. Va lentina Bikauskienė https://www.facebook.com/Ashai7 7


Kaip ragauti tirpią maltą kavą Jacobs Krönung Millicano Išvyskite Užpilkite kavą vandeniu. Ar kavos spalva ir išvaizda puodelyje Jums ką nors sufleruoja apie jos skonį ir sodrumą? Ar puodelyje garuojanti kava sukelia apetitą greičiau paragauti? Jei geriate balintą kavą, įpilkite pieno, kad atsiskleistų jos tikroji spalva. Ar išgėrus liko šiek tiek nuosėdų ant puodelio dugno, kurias, skirtingai nuo įprastos tirpios kavos granulių, palieka labai smulkiai maltos pupelės? Užuoskite Mūsų skonio receptoriai neatsiejami nuo uoslės, tad prieš geriant kavą, visada pirmiausia užuoskite jos aromatą! Apimkite savo puodelį delnu, priglauskite nosį ir giliai įkvėpkite. Taip pažadinsite savo uoslę ir leisite jai pajusti visas kavos aromato natas Jūsų puodelyje. Kokius skonio atspalvius galite išskirti? Garsiai siurbtelėkite Nesijaudinkite dėl šliurpimo — tai labai svarbi kavos degustavimo dalis! Šliurpdami „paskleidžiame“ kavą ant gomurio, pajuntame skonį skirtingomis liežuvio dalimis ir „įjungiame“ daugybę mūsų skonio receptorių. Tad kuo garsiau siurbtelėkite iš puodelio ir pasigardžiuokite kava. Skanu? Mėgaukitės Gurkštelėkite kavos ir truputį užlaikykite ją burnoje tarp gomurio ir liežuvio. Ar pastebite skirtumą nuo įprastos tirpios kavos? Ar skiriasi jos konsistencija? Ar ši tirpi Jūsų kava truputį „sunkesnė“, tirštesnė? Ar jaučiate ne tik tirpių kavos granulių, bet ir maltų skrudintų pupelių skonį? Skanaus!

Jacobs Krönung


Džiaugiamės, kad perskaitėte visus atsiliepimus apie mūsų naująją Jacobs Krönung Millicano! Parašykite asmenine žinute savo adresą į mūsų Facebook puslapį. Pirmieji 250 draugų turės galimybę paragauti naujosios Millicano.

2 vnt. kavos mėginukų atkeliaus tiesiai į jūsų pašto dėžutę.

Jacobs Kronung Millicano  

Draugu atsiliepumu knyga apie Jacobs Kronung Millicano

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you