Page 1

OSTANITE CELO POLETJE SVEŽI Zibro prenosne in montažne klimatske naprave

 hladite hišo še danes O  aredi sam serija SC N  dpravite težave z vlago v Vaši hiši O


STROKOVNJAKI ZA UGODJE Zibro se že 25 let specializiramo za urav-

Naši izdelki so zelo enostavni za uporabo, odliku-

navanje ambienta bivalnih prostorov. Kot

jejo pa se tudi z zagotovo najugodnejšim razmer-

strokovnjak Vam ponujamo popoln izbor

jem med ceno in kvaliteto, zanesljivim servisom

izdelkov in neprenehno skrbimo za inova-

in dvoletno garancijo. Tako smo na področju pre-

cije na področju tehnike in dizajna. Tako

nosnih klimatskih naprav in premičnih peči zra-

smo si z leti pridobili dragocena znanja in

sli v vodilno evropsko znamko. Za prijetno

zgradili dobro ime naše znamke. Še posebej

počutje v hiši si morate tako zapomniti le

zaradi brezpogojnega vztrajanja pri izboru

eno ime. Kratko in jedrnato: Zibro. Na to

izključno trajnih in kvalitetnih rešitev.

znamko se lahko zanesete že 25 let.

Prenosne klimatske naprave stran 6 - 9

Montažne klimatske naprave stran 10 - 15

Tehnične karakteristike stran 16 - 17

Razvlaževalci/ čistilci zraka stran 18 - 20

www.zibro.si Za še več informacij o naših rešitvah, prodajnih mestih in o prijetnem ter zdravem ambientu bivalnih prostorov poglejte na našo domačo stran. 2

ZIBRO HOME MADE CLIMATES


URAVNAVANJE AMBIENTA Običajno se najbolje počutimo pri tempera-

težav. Kadar pa samo zračenje več ne zadostuje,

turi 18 – 22°C, in ob približno 50% relativni

Vas v območje ugodja zapelje močni Zibro s

vlagi. Če je v hiši topleje se takoj počutite

svojimi učinkovitimi filtri. V napravah Zibro zato

manj prijetno in ste slabše razpoloženi.

uporabljamo le najbolj napredne filtrirne sisteme, v razvoj katerih neprenehoma vlagamo veliko

Na Vaše počutje močno vpliva zlasti ambient

truda.

Vašega doma. Le-ta ni vedno najugodnejši za dobro počutje. V notranjosti je lahko prevroče,

Zibro vas zapelje v območje ugodja: razmere v

prehladno, preveč vlažno ali presuho; ponavadi

katerih telo in misli delujejo optimalno.

kot posledica vremena. Naraščajoč problem je

40°C

tudi vse večja onesnaženost zraka.

35°C TOPLO IN SUHO

30°C

TOPLO IN VLAŽNO

25°C

Prekomerno visoka ali nizka relativna vlaga, cigaretni dim, cvetni prah in ostali mikroskopski delci v prostoru povzročajo težave s počutjem. Zadostno zračenje lahko prepreči kar nekaj takih

IDEALEN AMBIENT

20°C 15°C 10°C

HLADNO IN SUHO

HLADNO IN VLAŽNO

5°C 10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

WWW.ZIBRO.SI

RH

3


PRENOSNE IN VGRADNE

KLIMATSKE NAPRAVE Klimatske spremembe z vročinskimi valovi

Trajna rešitev na steni

nam povzročajo vedno večje težave. Zaradi

Ko iščete stalno rešitev za točno določen pro-

neprestane vročine smo brez energije, brez

stor, je rešitev montažna klimatska naprava Zibro.

moči in brez volje, izgubljamo delovno

Montažne klime Zibro se ponašajo s kompaktno

vnemo, pojavlja se nespečnost. Izhod iz

notranjo enoto s termostatom in prikazovalni-

težav ponuja klimatska naprava. Medtem,

kom, ki jo obesite na steno v prostor, medtem

ko ventilator zrak le premeša, klimatska

ko je toplotna črpalka vgrajena v zunanji enoti.

naprava poskrbi, da je le-ta primerno ohla-

Zahvaljujoč zaprtemu kroženju zraka in ločeni

jen in nato enakomerno razporejen po pro-

zunanji enoti, sta izkoristek in izhodna moč

storu. Klima zrak tudi suši, tako da vsebuje

naprave optimalna. Inverterji Zibro tako premi-

manj vlage.

šljeno ravnajo z energijo, manj obremenjujejo Vaše električno omrežje in porabijo do 35% manj

Prenosne klimatske naprave

električne energije kot klasični modeli. Toplotna

Za takojšnje rezultate je prenosni Zibro idealna

črpalka, ki jo naprava uporablja za hlajenje pro-

rešitev. Toliko bolj, ker ga lahko uporabljate na

stora lahko v prostore pripelje tudi toploto. Tako

različnih mestih. Vstavite vtič v električno vtičnico,

kot za hlajenje naprava tudi za gretje potrebuje

priloženo cev speljite v zunanjost in že je naprava

le malo energije. Seveda naše montažne naprave

pripravljena za uporabo. Učinek opazite takoj, ko

poleg hlajenja zrak tudi očistijo in razvlažijo. Vgra-

napravo vklopite. Tudi zato, ker lahko Zibro posta-

jen imajo visoko zmogljiv sklop filtrov, ki iz zraka

vite tja, kjer je hlajenje najbolj potrebno. Zaradi

izloči nezdrave delce in neprijetne vonjave.

našega edinstvenega »Cooldown« sistema, klimatske naprave Zibro za hlajenje ambienta porabijo zelo malo energije. Ta sistem za povečanje

Za še več informacij o naših montažnih kli-

učinka hlajenja dodatno uporablja kar iz zraka

matskih napravah poglejte na stran 10.

kondenzirano vlago. Zelo ekonomična iznajdba. Vsak prenosni Zibro pa je opremljen tudi z edinstvenim sklopom filtrov, ki iz zraka izloči nezdrave delce in neprijetne vonjave. 4

ZIBRO HOME MADE CLIMATES


ZIBRO INOVACIJE Zibro klimatske naprave imajo vgrajeno vrsto inovativnih funkcij. Vrsta vgrajenih funkcij se razlikuje glede na posamezni tip naprave. Cooldown sistem Je sistem za povečanje učinka hlajenja. Klimatska naprava za povečanje moči hlajenja uporablja kar iz zraka kondenzirano vlago. Zelo ekonomična iznajdba. Inovativen sklop filtrov Naše klimatske naprave so opremljene z edinstvenim trislojnim sklopom filtrov. Majhna poraba Zaradi našega edinstvenega »CoolKAKO IZBRATI PRAVO KLIMATSKO

down« sistema in inverterske tehnologije klimat-

NAPRAVO

ske naprave Zibro za hlajenje prostora porabijo

1

Najprej izračunajte volumen prostora v

zelo malo energije.

katerem jo želite uporabljati, torej širina x 2

3

dolžina x višina = ... m3

Inverterska tehnologija

Ali ima Vaša hiša ravno streho, steklene

Kompresor ob doseženi nastavljeni

stene, velika okna na sončni strani hiše

sobni temperaturi preide na nižji nivo delova-

ali pa je soba podstrešna? V tem primeru

nja. Tako z minimalno porabo energije vzdržuje

predlagamo, da izberete model s 15 - 25%

nastavljeno temperaturo. Prednosti: 35% manjša

večjo nazivno močjo.

poraba električne energije, več udobja, manj

Premislite ali želite prenosno ali montažno

hrupa.

klimatsko napravo, morda inverterski tip

4

in/ali naredi sam model z našimi enkrat-

Parker™ hitre spojke

nimi hitrimi spojkami.

Privarčujte na stotine Evrov pri montaži

Za več informacij nas obiščite na spletu na

z našimi hitrimi spojkami, ki onemogočajo izpust

naslovu www.zibro.si, povprašajte Vašega

plina. Na notranjo enoto so že pričvrščene gibljive

trgovca ali poglejte tabelo na straneh 16 - 17.

cevi, opremljene s priročnimi hitrimi spojkami. WWW.ZIBRO.SI

5


Kadar potrebujete hitro ohladitev je prenosna klimatska naprava Zibro odlična rešitev. Učinek zaznate takoj. Tudi zato, ker lahko prenosni Zibro postavite tja, kjer je hlajenje najbolj potrebno.

ZIBRO P 126 ZIBRO P 129

MAJHNA PORABA, VE Vstavite vtič v električno vtičnico, priloženo cev speljite v zunanjost in že je naprava pripravljena za uporabo. Učinek zaznate takoj. Zaradi našega edinstvenega »Cooldown« sistema klimatske naprave Zibro P 1 serije za hlajenje prostora porabijo zelo malo energije. Ta sistem za povečanje učinka hlajenja dodatno uporablja kar iz zraka kondenzirano vlago. Zelo ekonomična iznajdba. Vse prednosti Zibro Klimatske naprave serije P 1 imajo vgrajene vzdržljive kompresorje, opremljene so s triplastnim sistemom finih filtrov za zagotavljanje zdravega ambienta, z edinstvenim Zibro Cooldown sistemom, ter časovnikom in daljinskim upravljalcem. Klime serije P 1 uporabljajo ekološki plin R410A.

Moč Cooldownsistem

Časovnik 6

Okolju prijazno hladilno sredstvo

Daljinsko upravljanje

Trislojni protialergijski filter

Majhna poraba

ZIBRO HOME MADE CLIMATES

Za prostornino Energijski razred

P 126

P 129

2600 W

2900 W

65 - 90 m³

70 - 95 m³

A

A

EER

2,61

2,70

Glasnost maks

52 dB

52 dB

Specifikacije podane v skladu z direktivo EN 14511-2007


ELIKA MOČ

WWW.ZIBRO.SI

7


Lep, jedrnat, samosvoj dizajn in številne pametne inovacije. Tudi funkcijsko je serija P 2 premišljena do zadnje podrobnosti, kot so npr. vertikalne odprtine za izpih zraka.

ZIBRO PH 233

PREMIŠLJENO DO ZAD Klimatsko napravo Zibro PH 233 lahko uporabljate za hlajenje, razvlaževanje, čiščenje zraka in varčno ogrevanje prostorov: 1,20 kW električne energije zadostuje za kar 3,30 kW toplote. Kadar je aktiviran samodejni način delovanja, lahko naprava odvisno od pogojev v prostoru sama izbere primeren način delovanja. Klimatske naprave serije P 2 so prve z vgrajenim sterilizatorjem Sterionizer™, inovativnim sistemom, ki po prostoru enakomerno razporedi pozitivne in negativne ione. V kombinaciji s še izboljšanim antibakterijskim sklopom 3M™ HAF filtrov pa v hišo pripeljejo še bolj čist in zdrav zrak. Prijetno in učinkovito hlajenje Z uporabo sistema EVS (Effective Ventilation System) je visok tudi izkoristek energije. Sistem EVS omogoča učinkovitejše hlajenje saj preprečuje, da bi topli zrak iz zunanjosti izrinil iz prostora že ohlajeni zrak , kar se lahko dogodi pri le enojni cevi. Serija P2 se ponaša tudi s praktično neopazno integriranim daljinskim upravljalnikom z LCD zaslonom s prikazom ure in seveda z našim edinstvenim Cooldown sistemom.

PH 233 Moč Za prostornino

Cooldownsistem

Okolju prijazno hladilno sredstvo

Gretje

Daljinsko upravljanje

Energijski razred EER COP

Trislojni protialergijski filter 8

Časovnik

Sterionizer™

EVS-sistem

ZIBRO HOME MADE CLIMATES

Glasnost maks

3300 W¹ / 3150 W² 80 - 105 m³ B¹ / C² 2,50 2,61 37 - 49 dB

Specifikacije podane v skladu z direktivo EN 14511-2007 1- Hlajenje / 2- Gretje


ADNJE PODROBNOSTI

WWW.ZIBRO.SI

9


MONTAŽNE KLIMATSKE NAPRAVE

TRAJNA REŠITEV NA S Na Vaše počutje vpliva zlasti ambient v

Razvlaževanje

Vašem domu. Ker naše Zibro klimatske

Naprava bo razvlaževala zrak v prostoru, vlago

naprave omogočajo hlajenje, gretje, razvla-

pa odvajala preko cevi v zunanjost. Suh zrak

ževanje in čiščenje zraka, so idealna rešitev

namreč daje občutek večjega ugodja. S pravilno

za Vašo dnevno sobo, spalnico, delavnico ali

nastavitvijo prijetne stopnje relativne vlažnosti

pisarno preko celega leta.

prostora (okoli 50%) poskrbite za prijeten, zdrav in higienski ambient. Takšno okolje blagodejno

Učinkovito in varčno hlajenje in gretje

vpliva na ljudi z alergijami, astmo in na revmatike.

Montažne klime Zibro se ponašajo s kompaktno

Na naše počutje namreč dodatno obremenilno

notranjo enoto s termostatom in prikazovalni-

vplivajo bakterije, plesni in ostali organizmi, ki

kom, ki jo obesite na steno v prostor, medtem

uspevajo v vlažnem okolju.

ko je toplotna črpalka vgrajena v zunanji enoti. Zahvaljujoč zaprtemu kroženju zraka in ločeni

Kvaliteta zraka

zunanji enoti, sta izkoristek in izhodna moč

Vse večji problem postaja onesnaženost zraka.

naprave optimalna.

Še posebej na industrializiranih območjih. Onesnažen zrak je nezdrav za vsakogar, še posebej

S pomočjo vgrajene učinkovite toplotne črpalke

pa za ljudi z astmo, srčnimi obolenji in težavami

lahko z vgradnimi modeli prostor tudi grejete.

z žilami. V naprave Zibro zato vgrajujemo najbolj

Tako kot za hlajenje, naprava tudi za gretje potre-

napredne filtrirne sisteme, v razvoj katerih nepre-

buje le malo energije. Predvsem pred in po glavni

nehoma vlagamo veliko truda.

grelni sezoni lahko namesto centralnega ogrevanja celotne hiše uporabite klimatsko napravo za ogrevanje le posameznih prostorov in tako prihranite pri energiji in stroških ogrevanja.

10

ZIBRO HOME MADE CLIMATES


PROTIALERGIJSKI FILTRIRNI SISTEM

STENI

Naše vgradne in prenosne modele lahko uporabljate za hlajenje, gretje in razvlaževanje. Ob vsaki od teh funkcij pa hkrati tudi izboljšujejo kvaliteto zraka v hiši, saj zrak neprenehoma kroži skozi sistem vgrajenih filtrov. Zrak v prostoru je tako učinkovito filtriran, zaradi izboljšane kvalitete zraka pa se v hiši počutite mnogo bolje. Protiprašni filter Krovni filter zadrži večje prašne delce. 3M™ HAF filter Elektrostatični 3M™ HAF nase potegne mikroskopske delce, ki povzročajo alergijske reakcije. To so cvetni prah, živalska dlaka in celice kože ter drugi mikroorganizmi. Aktivno oglje Filter z aktivnim ogljem odpravi neprijetne vonjave. Čiščenje zračnega filtra Filtrirni sistem je 90% učinkovit. Za ohranjanje učinkovitosti le-tega je potrebno filtre redno čistiti oziroma po potrebi zamenjati. Priporočljivo je, da filtre očistite vsakih 14 dni. Filtri

PREDNOSTI MONTAŽNE KLIMATSKE

se preprosto vzdržujejo delno s čiščenjem in

NAPRAVE

delno z menjavo.

Velika moč Majhna poraba (gretje in hlajenje) Razlaževanje in čiščenje 3

Nizka raven hrupa

2 1

aktivno oglje 3M™ HAF plasma filter

3-slojni protialergijski sistem filtrov

WWW.ZIBRO.SI

11


Naša najnovejša vgradna modela »naredi sam« SC 3025 in SC 3032 sta opremljena s prilagodljivim kompresorjem, ki nihanja sobne temperature omeji na minimum.

VARČNI INVERTERJI ZIBRO

VEČ UDOBJA, MANJ HR Medtem, ko kompresor pri klasičnih modelih klimatskih naprav pozna le eno - najvišjo stopnjo delovanja in se mora zaradi vzdrževanja nastavljene želene temperature prostora ves čas vklapljati in izklapljati, pa naše klime z inovativno inverter tehnologijo ob doseženi nastavljeni temperaturi le preidejo na nižji nivo delovanja. Temperatura prostora tako skoraj nič ne niha. Inverterji nastavljeno temperaturo vzdržujejo z le minimalno porabo energije, saj do največje porabe prihaja ravno ob vsakokratnem zagonu kompresorja. Ker naši Inverterji tako premišljeno ravnajo z energijo, manj obremenjujejo električno omrežje in porabijo do 35% manj električne energije kot klasični modeli in spadajo v energijski A razred. Delujejo s pomočjo hladilnega sredstva R410A in imajo mnogo večjo moč hlajenja in gretja kot navadni vgradni modeli. Poleg tega lahko z njimi hišo učinkovito ogrevate do zunanje temperature kar - 15ºC, za preprečevanje korozije pa je izmenjevalec toplote v zunanji enoti naprave prevlečen z zaščitnim Golden Fin premazom.

SC 3025

SC 3032

2500 W¹ / 2600 W²

3200 W¹ / 3600 W²

60 - 85 m³

80 - 100 m³

A¹ / A²

A¹ / A²

EER

3,24

3,23

COP

3,61

3,70

29 - 40 dB

32 - 41 dB

Moč Za prostornino Inverter tehnologija

Parker™ hitre Ogrevana zunanja enota (deluje spojke do -15ºC)

Okolju prijazno Časovnik / Nočno Protialergijski hladilno sredstvo delovanje filter 12

Gretje

Daljinsko upravljanje

ZIBRO HOME MADE CLIMATES

Energijski razred

Glasnost maks

Specifikacije podane v skladu z direktivo EN 14511-2007 1- Hlajenje / 2- Gretje


HRUPA

PREDNOST NAŠE INVERTER TEHNOLOGIJE nihanje sobne temperature je omejeno na minimum nizka raven hrupa do 35% manjša poraba električne energije ogrevanje z neprimerljivo učinkovitostjo Velika nihanja temperature, velika poraba energije, manj udobja

sobna temperatura

nastavljena temperatura

premočno hlajenje

premočno hlajenje čas

vklopljen

Kompresor

izklopljen

vklopljen

izklopljen

vklopljen

Navaden model (se neprestano vklaplja in izklaplja)

Inverterska modela Zibro SC 3025 in SC 3032 sta opremljena z našimi edinstvenimi hitrimi spojkami Parker™ (stran 14).

sobna temperatura

Majhna nihanja temperature, nizka, do 35% manjša poraba energije, več udobja

nastavljena temperatura čas Kompresor

vklopljen

Invertor model (neprekinjeno, prilagodljivo delovanje)

WWW.ZIBRO.SI

13


Zaradi naše Zibro »naredi sam« SC serije klimatskih naprav je hlajenje sedaj dostopno vsakomur. Z našimi edinstvenimi, priročnimi Parker™ spojkami prihranite pri stroških montaže.

PARKER™ HITRE SPOJKE

PRIVARČUJTE PRI STR Na notranjo enoto naših »naredi sam« modelov so že tovarniško pričvrščene gibljive cevi, opremljene s priročnimi hitrimi spojkami Parker™, ki onemogočajo izpust plina. Tako lahko montažo izvedete kar sami. Kljub temu pa zaradi skrbi za okolje končno spajanje cevi notranje in zunanje enote prepustite pooblaščenemu serviserju. Mislili smo na vse Naš SC-serija klimatskih naprav ima poleg glavne značilnosti - hitrih spojk, ki omogočajo samostojno montažo veliko prednosti. Npr. vgrajen filitrirni sistem, ki filtrira večje prašne delce in neprijetne vonjave, vsebuje pa tudi 3M protibakterijski filter. Za hlajenje uporabljajo okolju prijazen in učinkovit plin R410A. Opremljene so s časovnikom in daljinskim upravljalcem z LCD zaslonom. Poleg tega pa imajo vgrajeno nordijsko gretje zunanje enote, ki preprečuje zmrzovanje le-te in posledično razširi območje delovanja do zunanje temperature -15ºC. Specifikacije modelov so opisane na straneh 12 - 13.

14

ZIBRO HOME MADE CLIMATES


OŠKIH MONTAŽE Zibro smo za 'naredi sam'

postavljeni zelo strogi stan-

serijo SC klimatskih naprav

dardi. Vijačne hitre spojke in

namenoma izbrali dražje hitre

hitre spojke tipa spanner dru-

spojke znamke Parker™, tip

gih proizvajalcev so se med

RC-04 (v seznamu ul), katerih

testom izkazale kot mnogo

kvaliteto in zmožnosti je potr-

manj zanesljive tako med

dil tudi preizkus priznanega

samim spajanjem, kot med

CEIS laboratorija v Madridu.

uporabo klimatske naprave.

V klimatski napravi se nahaja

Kot take pa neprimerne cilju

hladilni plin, ki lahko ob uha-

varovanju okolja. Hitre spojke

janju v okolico ustvarja efekt

Parker™ so se v našem preiz-

tople grede. Zato so glede

kusu izkazale kot z naskokom

tesnjenja hladilnih sistemov

najboljše.

WWW.ZIBRO.SI

15

* Parker je blagovna znamka proizvajalca Parker Hannifin Corp. Vse pravice pridržane.

PARKER™ ZMAGOVALKE TESTA


VSE PREDNOSTI ZIBRA Zibro klimatske naprave imajo vgrajeno vrsto inovativnih funkcij. Vrsta vgrajenih funkcij se razlikuje glede na posamezni tip naprave.

Cooldown sistem Ta sistem za povečanje učinka hlajenja dodatno uporablja kar iz zraka kondenzirano vlago. Zelo ekonomična iznajdba.

Moč hlajenja v W1 Moč gretja v W1 EER / COP W/W1

Okolju prijazno hladilno sredstvo Modeli Zibro za delovanje uporabljajo ekonomičen in okolju prijazen plin R410A.

Energijski razred (hlajenje/gretje)

Fini filtrirni sistem Zibro klimatske naprave imajo vgrajen edinstven paket filtrov, ki filtrira zrak v prostoru trikrat na uro.

Poraba energije v kW1

Časovnik S pomočjo časovnika lahko nastavite čas samodejnega vklopa ali izklopa naprave.

Največji pretok zraka m³/h

Gretje Model lahko uporabljate tudi za varčno ogrevanje prostorov. Sterionizer™ Sterionizer™ je inovativni ionizator, ki po prostoru enakomerno razporedi tako pozitivne kot negativne ione. EVS sistem Sistem EVS omogoča učinkovitejše hlajenje saj preprečuje, da bi topli zrak iz zunanjosti iz prostora izrinil že ohlajeni zrak. Inverter tehnologija Kompresor ob doseženi nastavljeni sobni temperaturi preide na nižji nivo delovanja. Tako z minimalno porabo energije vzdržuje nastavljeno temperaturo. Parker™ hitre spojke S hitrimi spojkami Parker™ pri montaži privarčujete na stotine Evrov.

16

PRENOSNI IN VGRADNI MODELI KLIMATSKIH NAPRAV Prodajni program in tehnične karakteristike

Letna poraba energije pri hlajenju v kW1 Zmožnost razvlaževanja L/24 ur² Poraba energije pri gretju v kW Za prostornino m³ (indikativno)

Š Mere notranja enota v mm

V Š Mere zunanja enota v mm

G V

Teža notranja enota v kg Teža zunanja enota v kg Glasnost notranje enote maks. dB Glasnost zunanje enote maks. dB

Vgrajeni dodatki Daljinsko upravljanje z LCD-zaslonom Gretje ‘Cooldown’ sistem Parker™ spanner hitre spojke Inverterski način delovanja Protiprašni filter 3M™ HAF filter Filter z aktivnim ogljem Časovnik Nočno delovanje

Dodatna zaščita proti zmrzovanju (-15ºC) Omogoča energetsko učinkovito ogrevanje pri zunanji temperaturi do -15°C.

Sterionizer™

Nočno delovanje Naprava samodejno zvišuje za 1ºC na uro pri hlajenju in jo znižuje za 1ºC na uro pri gretju.

Ogrevana zunanja enota (deluje do -15ºC)

ZIBRO HOME MADE CLIMATES

G

Samodiagnostični sistem Navpični izpih zraka Funkcija odtaljevanja EVS sistem


Montažne klimatske naprave Parker™ hitre spojke

Prenosne klimatske naprave

P 126

P 129

PH 2333

SC 3025

SC 3032

2600

2900

3300

2500

3200

3150

2600

3600

2,70

2,50 / 2,61

3,24 / 3,61

3,23 / 3,70

2,61 A

A

B/C

A/A

A/A

500

540

660

385

495

30

35

40

24

28

1,00

1,08

1,32

0,77

0,99

1,20

0,73

0,97

65-90

70-95

80-105

60-85

80-100

275

300

280

450

580

435

435

440

790

790

420

420

390

190

190

760

760

745

275

275

700

780

235

250

535

540

14

14

29

29

33

30

35

29-40

32-41

52

54

52

52

37-49

P 126

P 129

PH 233

SC 3025

SC 3032

3

✓ ✓ ✓

✓ 1- Skladno z direktivo EN 14511 - 2007 2- Pri 32ºC, 80% RV, indikativno 3- Specifikacije brez sistema EVS

WWW.ZIBRO.SI

17


S pravilno nastavitvijo stopnje relativne vlažnosti prostora (okoli 50%) poskrbite za prijeten, zdrav in higienski ambient v Vašem domu. Zmogljivi razvlaževalci Zibro so odlična rešitev.

RAZVLAŽEVALCI

ODPRAVITE TEŽAVE Z Naši razvlaževalci lahko vsak dan iz zraka izločijo na litre vlage. Ta voda se nabira v nadpovprečno velikem prenosnem rezervoarju z zaščito proti izlitju. Zelo preprosto pa lahko po želji uredite tudi stalno odvajanje vode. Vsi naši razvlaževalci so opremljeni s hidrostatom za uravnavanje vlage v prostoru. Najmočnejšega iz programa razvlaževalcev - model Zibro DX 118 lahko uporabljate tudi kot izvor toplote. Prednost je dvojna: topel zrak namreč zadrži več vlage, to pa pomeni manj nabiranja kondenza na oknih in zidovih in posledično učinkovito razvlaževanje, kar poleg toplote še dodatno pripomore k Vašemu dobremu počutju. Primeren za mrzle prostore Novi razvlaževalec zraka Zibro DD 108 z vgrajenim ionizatorjem je namenjen za uporabo v hladnejših prostorih, kjer enostavno odpravlja vlago. Ker deluje brez kompresorja, je Zibro DD 108 D 112

tudi ekološko naravnan, saj ne vsebuje toplogrednih plinov. “Zeleni” značaj pa tu nikakor ne pomeni slabših karakteristik delovanja. Zibro DD 108 v hladnejših prostorih daje mnogo boljše rezultate kot klasični razvlaževalci. *

Možnost stalne drenaže

Gretje

Zaščita proti zmrzovanju ***

Časovnik **

Zmožnost l / 24 ur

12¹

Porabe energije v kW

0,26

Za prostornino m³

50 - 75

Najvecji pretok zraka m³ / h

120

Vodni rezervoar l

3,50

Vlagomer

Možnost stalne drenaže

Protiprašni filter

3M™ HAF filter

Filter z aktivnim ogljem

Ionizator Vlagomer

18

Trislojni protialergijski filter

Ionizator

ZIBRO HOME MADE CLIMATES

Hidrostat * DX 118 / ** DD 108 / *** ne pri DD 108 1- Pri 32ºC, 80% RV, indikativno / 2- Pri 20ºC, 80% RV, indikativno


VLAGO V VAŠI HIŠI

Razvlaževalci

D 116

DX 118

16¹

18¹

DD 108 8²

0,32

0,32

0,37 - 0,60

70 - 105

80 - 120

50 - 75

130

120

150

3,50

3,50

3,50

WWW.ZIBRO.SI

19


Zibro A40 čistilec

ZIBRO OČISTI ZRAK V HIŠI Prenosni čistilci Zibro potrebujejo le zidno vtičnico. Rezultate dajejo tam, kjer potrebujete čist zrak. Zrak v prostoru trikrat na uro kroži skozi zelo gost Zibro filtrirni sistem. Sistem filtrov iz zraka izloči kar 99,97% vseh delcev, prahu, cvetnega prahu in bakterij. Čistilci zraka Zibro z dodajanjem negativnih ionov pomagajo vrniti ambient v naravno ravnovesje in tako dodatno poskrbijo za vaše dobro počutje in poživljajoče

ZIBRO A 40 Največji pretok zraka v 60 – 300 m³ / uro Za prostornine 100 m³ Porabe energije 80 W/h Protiprašni filter, HEPA filter, filter z aktivnim ogljem, encimski filter

Z IZDELKI ZIBRO V VAŠI BLIŽINI SE BOSTE DOBRO POČ UTILI Na Vaše počutje močno vpliva zlasti ambient

Za več informacij o naših izdelkih, rešitvah in

Vašega doma. Le-ta ni vedno najugodnejši za

pomembnosti pravilne nastavitve ambienta

dobro počutje. Zibro Vam zato omogoča, da vpli-

Vašega doma nas obiščite na naši spletni strani

vate na zrak v katerem živite, da z njim uravna-

www.zibro.si

vate ambient po lastnih željah in se tako v svojem domu počutite resnično mnogo bolje.

home made climates Zibro je blagovna znamka podjetja PVG International B.V. SLO zastopnik: Monteko d.o.o., Neubergerjeva 4, 1000 Ljubljana. Tel./fax: 01/437-1273 • e-pošta: info@zibro.si• www.zibro.si

Tiskarske napake niso izključene. Pridržujemo si pravico do spremembe modelov in pogojev brez predhodnega obvestila. ©2011

bivalno okolje.

Zibro brochure summer 2011 SLO  

Zibro summer brochure for 2011 SLO

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you