Page 1

cmyk

10

Cel mai

Ziar de informaþii ºi publicitate pentru tot argeºeanul Apare lunea

Anul III, nr. 160 - 11 mai 2009

16 pagini

SUPER ! S R U C N CO

trendy

licean

1 leu

TOP 7 ZILE ■ Autoritãþi din Georgia ne viziteazã oraºul Astãzi, municipiul nostru va fi vizitat de o delegaþie de personalitãþi din Georgia,

Pagina 2

■ ªi-au luat caºcavalul

De sãptãmâna trecutã, doi argeºeni au devenit ºefi cu acte în regulã la instituþii judeþene.

Pagina 3

■ Ioana Duþã - uimeºte din nou Sãptãmâna trecutã artista Ioana Duþã a lansat o nouã expoziþie de picturã în municipiul nostru. De data aceasta festivitatea de deschidere a avut loc la Muzeul Municipal în Sala Multifuncþionalã, acolo unde se aflã ºi tablourile pictoriþei.

Pagina 4

■ Copil în clasa a doua rãnit grav în accident

16 7

La sfârºitul sãptãmânii trecute un copil în vârstã de 9 ani a fost grav rãnit în urma unui accident rutier petrecut pe DN 7C. Vasilicã Sandu a traversat prin loc nepermis ºi, probabil fãrã sã se asigure ºi a fost lovit în plin de Mihai Ionuþ Chelu, în vârstã de 22 de ani care se îndrepta, la volanul unui autoturism marca Dacia Logan dinspre Curtea de Argeº spre Piteºti. Ajunºi la faþa locului,

Pagina 8

Ziarul Profit

Angajeazã doi redactori

16

Relaþii la tel: 0744.980-915.

cmyk

IIn nv ve es stt 10% V Va alla ah hiia a Curtea de Argeº, Str. 1 Mai SC INVEST VALAHIA anunþã constructorii, echipele (lângã Garã) de muncitori ºi clienþii fideli cã doar în aceastã perioadã Telefoane: 0748.111.140, pot beneficia de CARDURI DE FIDELITATE. 0740.514.031 Discount de pânã la 10% !!!

Pânã sã ajungi la bancã, treci neapãrat pe la noi !

4

Complex ROMARTA

case de amanet ºi case de schimb valutar cu cea mai micã dobândã ºi cel mai bun curs valutar

4

Incinta magazinului DOMO

Piaþa IVANCEA

Complex UNIC


cmyk

Trimite cuvîntul PROFIT urmat de anuntul tãu prin

2

SMS

realitatea argeºeanã

la nr.1

413

(tarif 3euro/sms)

si anuntul tau apare o luna in ziar si pe internet Exemplu anunt: Profit vand masina de spalat, stare buna, pret 700 lei...

Cre`cã Ultimul sondaj INSOMAR dã starea la zi a electoratului în ceea ce priveºte europarlamentarele ºi prezidenþialele. Cum alegerile europene nu intereseazã pe nimeni, trecem direct la Bãsescu. Ei bine, actualul preºedinte este cotat la 38 la sutã, iar Mircea Geoanã ºi Crin Antonescu sunt sensibil egali în jurul a 20 de procente. Se anunþã o luptã strânsã pentru cine va intra în turul doi ºi sunt curios cum se vor ataca Mirciulicã ºi Crin. Dacã o vor face prea tare, riscã sã-i facã pârtie lui Bãsescu, dacã se vor menaja, la fel. Cred, aºadar, cã þãriºoarei ãsteia, care a suportat multe la viaþa ei, poate i-a venit sorocul sã aibã trei preºedinþi, c[te unul pentru fiecare provincie istoricã.

Un salariu în minus pentru profesori Banii veniþi de la Guvern din cotele ºi sumele defalcate din TVA sunt mult mai puþini decât se estimase ºi asta din cauza rectificãrilor negative la bugetul învãþãmântului. La ora actualã banii pentru salariile profesorilor nu ajung ºi va rãmâne o lunã în care cadrele didactice ºi personalul auxiliar nu va primi

În fiecare a doua marþi din lunã,

● Începe sezonul construcþiilor

Prefectul Proca vine sã vã asculte problemele Prefectul judeþului Argeº, Marcel Proca, a decis ca în fiecare lunã, sã vinã la Curtea de Argeº pentru audienþe. La prima întâlnire a prefectului cu concitadinii s-au discutat, aºa cum se întâmplã ºi la audienþele pe care sãptãmânal le þine primarul Nicolae Diaconu, mai multe probleme legate de pãmânturi. Pentru cã nu au ºtiut de audienþele prefectului, pe listã au fost doar câþiva argeºeni însã cu siguranþã de luna viitoare numãrul lor va fi mult mai mare. "Trebuie sã înþelegem cã aceste probleme oricât de mici ar fi ele sunt o adevãratã dramã pentru cei care le au, aºa cã trebuie sfãtuiþi, ajutaþi", a declarat prefectul. Urmãtoarea întâlnire a argeºenilor cu reprezentanþii Prefecturii va avea loc marþi, 8 iunie.

Oameni ºi ... oameni

Premiantul sãptãmânii

Marcel Proca, prefectul judeþului Argeº, pentru cã este de pãrere cã fiecare problemã a argeºenilor poate deveni o dramã a familiilor drept pentru care i-a îndemnat ºi pe cei care ne conduc oraºul sã asculte problemele tuturor ºi sã îi ajute în orice domeniu

Corigentul sãptãmânii

Florin Scãrlãtescu, directorul Muzeului Municipal Curtea de Argeº pentru cã deºi este singurul care poate lua mãsuri privind parcarea din faþa instituþiei pe care o conduce nu reuºeºte sã elimine maºinile lãsate cu lunile spre vânzare în buricul oraºului

Punem... pariu ? Tot mai multe persoane din municipiu se întreabã când vor veni ºi la Curtea de Argeº bani europeni care sã se transpunã în lucrãri concrete. În acest timp autoritãþile locale încã depun documentaþii pentru accesare de fonduri însã nimic concret nu s-a fãcut. Totul rãmâne la stadiul de vorbe în timp ce argeºenii au nevoie de strãzi asfaltate, de apã ºi canalizare, de condiþii normale de trai. Þinând cont de aceastã situaþie pariul acestei sãptãmâni sunã în felul urmãtor: Punem pariu cã pânã în toamna acestui an la Curtea de Argeº nu va ajunge nici un euro din banii europeni necesari unor investiþii în municipiul nostru ?

Numele _________________________________________ Adresa _________________________________________ Pun pariu cã: _________________________________________

Conform datelor furnizate de biroul de urbanism din cadrul primãriei, pânã la ora actualã funcþionarii au eliberat 173 de certificate de urbanism din care 28 pentru locuinþe ºi 254 de autorizaþii de construcþie dintre care, pentru case, 20. Cifrele demonstreazã cã o datã cu sezonul cald, în Curtea de Argeº va începe ºi construcþia de imobile, mai ales cã numãrul autorizaþiilor este simþitor mai mare decât luna trecutã.

● Vânãtorii de munte împlinesc 40 de ani

Data de 1 iunie este una importantã pentru militarii Batalionului 33 Vânãtori de Munte "Posada" care vor sãrbãtori 40 de ani de existenþã. Cu acest prilej conducerea Unitãþii Militare 01042 din Curtea de Argeº va organiza o serie de activitãþi printre care vizitarea sãlii de tradiþii militare, inaugurarea unei biblioteci militare dar ºi înmânarea de diplome ºi materiale reprezentative. Festivitãþile la care vor participa personalitãþi locale ºi judeþene se vor încheia cu o recepþie la Cercul militar Curtea de Argeº, oferitã de comandantul Batalionului 33 Vânãtori de Munte "Posada".

● Încasãri peste aºteptãri la buget

Un bilanþ fãcut de funcþionarii biroului de Taxe ºi Impozite din cadrul primãriei aratã fie cã argeºenii sunt foarte buni plãtitori de taxe, fie nu sunt deloc afectaþi de criza financiarã. Astfel, pânã la ora actualã prevederile pentru bugetul local au fost încasate în proporþie de 93,1%, adicã s-au încasat 22.11.000 lei din cei 23.759.000 lei prevãzuþi. La impozitul pe venit s-a ajuns deja la procentul de 110,2% iar la impozitele provenite din taxele pe proprietãþi s-au încasat 120,3% din sumele estimate. Taxele pentru utilizãri de bunuri sunt ºi ele în procent de 99% încasate, singura scãdere fiind la taxele hoteliere unde doar 45 din estimãri s-au ºi încasat, adicã 11.490 lei faþã de cei 25.000 estimaþi la întocmirea bugetului.

● Autoritãþi din Georgia ne viziteazã oraºul

Astãzi, municipiul nostru va fi vizitat de o delegaþie de personalitãþi din Georgia, Regiunea Imereti. Autoritãþile din Curtea de Argeº vor purta discuþii pe baza unor subiecte de interes la ora actualã la primãria Curtea de Argeº unde, la ora 10.00 vor ajunge vice-guvernatorul regiunii Imereti, primarul oraºului Kutaisi ºi ºeful Departamentului Relaþii Externe.

● Crin Antonescu în campanie la Curtea de Argeº

Pentru ca nici aceastã campanie electoralã sã nu treacã fãrã ca în municipiul nostru sã fie vizitat de personalitãþi marcante ale scenei politice, sãptãmâna aceasta, la Curtea de Argeº va ajunge preºedintele PNL, candidatul liberal la preºedinþie, Crin Antonescu, conform surselor oficiale din cadrul PNL Curtea de Argeº, liderul naþional al partidului s-ar putea sã vinã în municipiul nostru marþi.

Colectivul redacþional Editorialiºti Octavian ANDRONIC Dumitru Augustin DOMAN Ziar de publicitate ºi informaþii pentru tot argeºeanul

cmyk

Publicaþie editatã de: S.C. K L A N A R M E D I A A D E V E R T I S I N G S.R.L. JO3/1711/2007 Director

IULIAN UÞÃ 0744 980 915

nici un leu în cazul în care nu se vor gãsi soluþii. "Nu cred cã este vorba sã rãmânã profesorii fãrã bani se sãrbãtori pentru cã nu va fi ultimul salariu, cel din decembrie, din preconizãrile fãcute se pare cã în luna iulie ar fi luna pentru care salariile nu vor avea acoperire", e de pãrere viceprimarul.

Redactori Mãlina PETRESCU Carmen Oprescu Andreea FLORESCU Graþiela ªERBAN Tehnoredactare DAN ARÞÃRUª Corecturã Gheorghe UNGUREANU

REDACÞIA: B-dul Basarabilor 79, Curtea de Argeº

Fix în Pix !

Parohia diaconului Ninel Supãrãm pe mulþi, doar prezentând realitãþi de necontestat din oraº. Strãzi ale urbei aflate în paraginã, maidanezi care au acaparat scãri de bloc, pãrculeþe transformate în gropi de gunoi, clãdiri care stau sã cadã, oameni de afaceri care nu au bani pentru salariile angajaþilor pentru cã îi pierd la poker prin cazinouri ilegale - toate sunt adevãruri palpabile. Nu imagini prelucrate digital, ci ruine pe care le putem atinge, gunoaie care ne mutã nasul, maidanezi patrupezi sau jigodii bipede. Unul dintre cititorii noºtri, care ºi-a dovedit de-a lungul ultimului an, prin trimiterea cãtre noi a zeci de mail-uri, atât credinþa faþã de stãpânul sãu, diaconul Ninel, cât ºi abjecþia caracterului, ne reproºa, zilele trecute, în contextul unui articol care arãta o clãdire din buricul oraºului ajunsã o uriaºã ghenã de gunoi, cã dãm în ziar poze cu gunoaie ºi clãdirile gata sã cadã care ar fi de fapt rezultatul guvernãrii locale anterioare, adicã ar fi opera lui Nicuþ ºi a liberalilor !!! Asta mi-a adus aminte de epoca de tristã amintire când "Cântarea României" era singurul adevãr, pus în versuri, iar iubiþii conducãtori ne erau tatã ºi mamã blânzi ºi iubitori. Pe vremea aceea, presa avea rolul de a proteja instituþiile statului comunist ºi de a înfãþiºa în culori plãcute, asortate, realizãrile ºi "realitãþile" de zi cu zi. Este un rol jalnic pe care o parte a presei zilelor noastre l-a redescoperit, dupã câþiva ani de entuziasm generat de libertatea de expresie câºtigatã la 22 decembrie 1989. N-o sã vedeþi în cotidianul local, oficiosul administraþiei locale, ºi nici în alt ziar cu evidente proptele prin primãrie imagini ca acele pe care noi le prezentãm, din simplul motiv cã, pentru ziariºtii care lucreazã acolo, realitatea crudã nu existã, ea trebuie sã aparã machiatã ºi parfumatã pentru a proteja autoritãþile parohiei conduse de diaconul Ninel sau pentru a gîdila dãrnicia unor consilieri locali ºi pentru a stimula grandomania unor oameni de afaceri din zonã. Nu existã pentru cã nu vor stãpânii lor, care încearcã sã impunã ochelari de cal tuturor. Nu rare au fost cazurile cînd oamenii primãriei încercau, mimînd indignarea, sã mã convingã de faptul cã ceea ce fotografiase omul nostru câteva zile înainte era o invenþie aºa cum nu rare au fost cazurile cînd anumite înregistrãri audio au fost contestate chiar de diaconul Ninel. Ei doreau sã facem o constatare sã vedem daca ce apare în pagini sau pe site sunt trucaje. Pãi ar trebui sã o þinem tot într-o constatare ºi… la ce bun? Pânã la urmã, oamenii vãd imaginile atât în ziar, cât ºi pe stradã ºi pot aprecia prin propriile simþuri dacã sunt sau nu trucate. Se face, în curînd, anul de cînd avem o nouã guvernare în oraº. Sunt mulþi, prea mulþi, care nici mãcar nu simt schimbarea (sã fie oare din vina presei cîntãtoare ?). Alþii, la fel de mulþi, susþin la unison cã avem în fruntea oraºului cel mai slab Consiliu Local dar ºi cel mai nepriceput primar, care, pe zi ce trece, transformã iatã Curtea de Argeº în propria parohie în care vecerniile sunt þinute adeseori de o parte a presei locale. Iulian Uþã

Caricatura sãptãmânii...

Copyright “Ziarul Personal” MARKETING Narcisa UÞÃ - 0743 237 183 E-mail:publicitate@ziarulprofit.ro

Complex Sf. Gheorghe Telefon: 0348 569 111 726 360 Fax: 0348 814 074

Ziarul PROFIT foloseºte serviciile Agenþiilor de presa Amos News, NewsInn precum si www.pitesteanul.ro

www.ziarulprofit.ro

Ziarul beneficiazã de serviciile de promovare ale agenþiei KLANAR ADVERTISING Curtea de Argeº

E-Mail: redactia@ziarulprofit.ro

Rãspunderea pentru conþinutul articolelor publicate în ziar revine autorului, conform art. 206 C.P. Manuscrisele nepublicate nu se restituie. Ziarul se difuzeazã prin firmele ROESTA Curtea de Argeº, MEDIA PRESS, precum ºi prin intermediul difuzorilor particulari. Abonamentele se contracteazã direct la sediul redacþiei.

Tiparul executat la Tipografia „SC Rom News Press SRL“ Piteºti, DN 65 B km 3 + 810 m. Telefon: 0248-615005


Trimite cuvîntul PROFIT urmat de anuntul tãu prin

SMS

la nr.1

413

realitatea argeºeanã

(tarif 3euro/sms)

si anuntul tau apare o luna in ziar si pe internet

3

Exemplu anunt: Profit vand masina de spalat, stare buna, pret 700 lei...

Popa Vijelie nu se dezminte

Politica

„Domnule prefect, am înnebunit!“

● Mircea Drãghici sprijinã ideile tinerilor

Deputatul PSD, Mircea Drãghici nu uitã promisiunile din campania ■ Preotul primar Bãrãnescu a gãsit soluþia pentru facturi electoralã! În toamna anului trecut a mai mici la energie - întrerupe iluminatul public în 10 sate premiat douã eleve de la ªcoala Zilele trecute prefectul Marcel mãsurã radicalã nu poate fi luatã însã Regina Maria din Curtea de Argeº, Proca, subprefectul Adrian Lazãr peste tot unde sunt probleme astfel care au obþinut medalii de aur la precum ºi alþi reprezentanþi ai cã reprezentantul CEZ Distribuþie, Olimpiada pentru Proiecte de Mediu. prefecturii au avut, la Curtea de Argeº, participant la discuþii a dat asigurãri Atunci le-a asigurat cã le va sprijini o întâlnire cu primarii comunelor cã problemele primãriilor vor fi permanent în demersul lor educativ, limitrofe oraºului nostru. Printre edilii rezolvate. fapt demonstrat ºi în aceastã participanþi s-a fãcut remarcat, ca de Un caz deosebit în acest sens se sãptãmânã, când i-a oferit Georgianei Stana, o sponsorizare fiecare datã de altfel, primarul înregistreazã în comuna Cepari de 1000 Ron, pentru a participa la olimpiada judeþeanã de comunei Bãiculeºti, Gheorghe unde impulsul electric este prea mediu din acest an. Tânãra este pregãtitã de profesorul Bãrãnescu, cel care a susþinut sus ºi slab ºi aparatura electricã ºi Gheorghe Nicolaescu, al cãrui palmares în domeniu este tare cã… a înnebunit. Referitor la electrocasnicã a argeºenilor se impresionant: 2 medalii de aur, 10 ani de calificãri discuþiile privind problemele arde de fiecare datã când este consecutive la manifestãrile de profil ºi numeroase iluminatului în satele argeºene ºi a folositã. Pentru aceste probleme a participãri internaþionale. nenumãratelor sesizãri fãcute la CEZ dat sfaturi ºi subprefectul Adrian Georgiana Stana este elevã în clasa a VII-a ºi a pregãtit un Distribuþie în acest sens, Popa Vijelie a Lazãr, care i-a îndemnat pe proiect de mediu inedit, privind salvarea Rezervaþiei Piatra spus cã el este printre puþinii care au primari sã schimbe furnizorul de Craiului, documentarea fiind realizatã atât în zona muntoasã a gãsit soluþia. "Eu fac un abuz de putere energie electricã: "Schimba-þi Argeºului, cât ºi în judeþul Braºov: "Am fãcut multe la mine în comunã ºi opresc iluminatul furnizorul ºi veþi vedea atunci public în 10 sate ca sã nu mai plãtesc cum vã cautã cei de la CEZ ºi vã mãsurãtori ºi fotografii, iar soluþiile pe care le prezint chiar pot atât de mult factura la curent", a vor face propuneri mult mai fi aplicate, astfel încât sã protejãm aceastã zonã, aflatã în declarat preotul primar. O astfel de interesante". declin ecologic în ultima vreme." Deputatul Mircea Drãghici a declarat cã þine foarte mult la rezervaþia Piatra Craiului ºi cã va sprijini mereu proiectele tinerilor, care au ceva de spus în viaþa comunitãþii: "ªtiu cã, în aceste zile, sunteþi mai îngrijoraþi ca oricând de ceea ce se întâmplã din cauza crizei economice, din cauza ºomajului ºi a zilei de mâine, dar trebuie sã avem grijã ºi de ideile tinerilor, ºi de proiectele pe termen lung - grija faþã de naturã."

Cristian Boureanu: „Încep sã se vadã rezultatele actualei guvernãri“ Plenul reunit al celor douã Camere ale Parlamentului a dezbãtut, miercuri, moþiunea de cenzurã semnatã de 124 de parlamentari ai PNL ºi UDMR, la ºedinþã fiind prezenþi miniºtrii ºi premierul Emil Boc. Moþiunea de cenzurã a fost respinsã, 272 dintre deputaþi prezenþi votând împotrivã, iar 130 pentru. Deputatul Cristian Boureanu, preºedintele PD-L Argeº, a participat miercuri la o dezbatere pe postul de televiziune Realitatea TV, pe tema moþiunii de cenzurã, alãturi de Dan Nica, Viceprim-Ministru, Ministrul Administraþiei ºi Internelor.

Cristian Boureanu: Rãspunsul scurt la moþiune este "Hoþul strigã hoþul" Cristian Boureanu a afirmat în cadrul emisiunii cã dezbaterea asupra moþiunii de cenzura este bine-venitã în actualul context pentru cã astfel "avem posibilitatea sã explicãm oamenilor cã noi ºtim ceea ce facem ºi cã am reuºit sã reparãm la timp gãurile fãcute în barca care se numeºte România condusã de guvernul Tãriceanu".

Deputatul PD-L a adãugat cã rãspunsul scurt în trei cuvinte la moþiune este "Hoþul strigã hoþul". Rezultatele celor ºase luni de guvernare încep sã se vadã de cãtre orice economist mãrunt, chiar ºi de domnul Tãriceanu, care cu economia nu prea stã bine". "Pânã ºi un student din anul întâi de facultate ºtie foarte bine cã toate consecinþele, toate efectele în primele luni ale anului se datoreazã mãsurilor proaste luate anul trecut. Dacã stãm ºi analizãm rezultatele din ultima perioadã, vom vedea cã în sfârºit, dupã luni de negociere cu Fondul Monetar Internaþional, cu Comisia Europeanã, dupã strategii fãcute împreunã cu Banca Naþionalã, cu patronatele din România ºi negocieri cu sindicatele, rating-ul de þarã sa îmbunãtãþit, s-a stabilizat ºi s-a întãrit", a afirmat Cristian Boureanu.

"România începe sã se stabilizeze"

Liderul PD-L a mai spus în cadrul dezbaterii televizate cã "noi suntem datori

Cu mascaþii la bal ºi la spital!

Punctul pe Y „ Octavian Andronic

Infracþionalitatea nu poate fi combãtutã cu mãnuºi. În special cea violentã. Violenþei trebuie sã i se rãspundã cu violenþã - dar în limitele legii. Aºa au apãrut "mascaþii" de la SPIR. Acolo unde sectoriºtii ºi alþi poliþiºti fãrã antrenament nu rãzbesc în faþa bandiþilor, se cere intervenþia unui corp specializat. Poliþiºtii de la SPIR sunt specializaþi. Cei mai mulþi sunt foºti sportivi. Au condiþie fizicã ºi ºi-o întreþin prin antrenamente intense. Sunt pregãtiþi sã rãspundã oricãrui tip de provocare. Ei, însã, sunt un instrument care rãspunde la comenzi. Dacã comenzile sunt bune, rãspunsul e bun. Dacã nu, nu. Primul exemplu: reþinerea lui Gigi Becali, în Pipera. Mascaþii au debarcat,

E

D

sã explicam cã am avut un guvern iresponsabil, care a cheltuit tot ce a fãcut în ultimul semestru al anului trecut, mult peste buget. Astãzi macroeconomia cat de cat a început sa funcþioneze, a scãzut numãrul ºomerilor faþã de prognoze care erau foarte dezastroase pentru luna aprilie. Deficitul de cont curent al României s-a îmbunãtãþit. Acest lucru înseamnã cã România începe sã se stabilizeze, cã în ºase luni de efort economic al unui actualului guvern, încep sã se vadã rezultatele. Cristian Boureanu a mai spus cã "guvernul condus de Emil Boc îºi vede de treabã, miniºtrii PD-L ºi PSD îºi vãd de treabã fiecare pe domeniul sãu. Cred cã acesta este cel mai important lucru. PNL nu ºtie cum sã acopere dezastrul pe care l-a lãsat în economie, iar ipocrizia este ridicatã la rang de politicã de partid la momentul de faþã", a adãugat liderul PD-L.

au sunat la poartã, apoi la uºã, Gigi a ieºit în pijama sã vadã despre ce e vorba. I s-a spus politicos. Cei care se aºteptau ca Gigi sã opunã rezistenþã, au fost dezamãgiþi. Cel puþin pentru cã aºa anunþase el. Cã nu se va lãsa cu una, cu douã. S-a lãsat. ªi-a dat seama cã n-are rost sã te pui cu legea. Chiar dacã ai în jurul tãu zece bodyguarzi. Drept urmare, mascaþii au fãcut ºi ei exces de politeþe. Pânã acolo încât l-au instalat chiar pe cel înhãþat la volan, sã-i ducã el la secþie. Alta: dimineaþa devreme în Ferentari, undeva unde se terminã oraºul. În curtea familiei "Z" dau buzna peste gard vreo 12 mascaþi. Se rãspândesc de jur împrejurul casei. Doi stau sã scoatã uºa din þâþâni când deschide stãpânul casei, buimac de somn. E luat pe sus, pus la pãmânt cu faþa în jos ºi cu pistolul în ceafã. Unul dintre copii, de vreo 18 ani, e

I

T

O

R

I

● ªi-au luat caºcavalul

De sãptãmâna trecutã, doi argeºeni au devenit ºefi cu acte în regulã la instituþii judeþene. PSD-istul Gabi Toader este acum ºeful APIA Argeº, iar Gheorghe Nicuþ, fostul primar al municipiului Curtea de Argeº a fost "uns" în funcþia de ºef al Oficiului Judeþean pentru Protecþia Consumatorului Argeº. Cu siguranþã cã noua funcþie a fostului primar va speria mulþi "afaceriºti" din municipiul nostru ºi nu numai.

● Campanie electoralã apaticã la Curtea de Argeº Deºi campania electoralã a început oficial de câteva zile bune, în municipiul nostru nu se vede acest lucru. Nu s-au organizat manifestãri, nu s-au lansat candidaþi ºi nici mãcar afiºe electorale nu au prea fost puse. Cei mai harnici au fost PDL-iºtii care, timid faþã de alte campanii, au lipsit câteva pliante cu sloganul pentru europarlamentare. Pe anumite panouri mai apar simbolurile ºi candidaþii PRM, ºi… cam atât. O campanie apaticã, care, conform sondajelor locale, nu va reuºi sã ducã prea mulþi argeºeni la urne pe 7 iunie, pentru alegerile europarlamentare.

● Lucrãri fãrã autorizaþie la Biserica Domneascã

Timp de 20 de ani autoritãþile nu au reuºit sã elibereze un act Zilele trecute, delegaþia Ministerului Culturii care a ajuns la Curtea de Argeº a fãcut o dezvãluire care dovedeºte cât de greu se miºcã în municipiul nostru actele, de la un birou la altul, ºi cât dureazã pânã autoritãþile locale dau un aviz. Cam 20 de ani. Atât a trecut de când la Biserica Domneascã s-au efectuat niºte lucrãri pentru care nici azi nu s-a primit autorizaþia de construcþie sau mai bine spus nu au primit hârtia care sã certifice legalitatea lucrãrilor.

luat de pãr direct din pat ºi trântit pe podea. Nevasta gospodarului n-apucã decât sã întrebe: cine sunteþi, ce vreþi? pânã când i se astupã gura. Rãspândiþi prin toatã casa, mascaþii deschid dulapuri, rãstoarnã cutii, cotrobãie prin debarale. Totul sub reflectorul Din cei 73 de argeºeni care beneficiazã de ajutor social aparatului de filmat care din partea primãriei, conform legii 416, doar 26 muncesc în înregistrazã demonstraþia de vitejie. Când un ºef întreabã folosul comunitãþii. ªi asta pentru cã 46 dintre cei care ar "sunteþi familia X ?" ºi i se trebui sã fie vãzuþi la muncã pe strãzile municipiului sau rãspunde cã nu, aplombul participând la fel ºi fel de lucrãri, au depus la biroul de mascaþilor se înmoaie. Dar unde Asistenþã Socialã ºi Autoritate Tutelarã acte medicale care stã familia X? - mai întreabã, dovedesc cã sunt bolnavi ºi nu pot munci. Astfel, pentru nedumerit, ºeful. Habar n-avem! luna trecutã primãria a plãtit 9.763 lei ajutoare sociale. De În tãcere, comandoul se reuneºte ºi asemenea, douã dosare au fost suspendate pentru cei apþi, iese tiptil pe poartã. Fãrã mãcar un care nu au fãcut orele de muncã în folosul comunitãþii ºi "scuzaþi, pardon, bonsoar!" Eroare alte douã dosare au fost anulate pe motiv de deces. de identitate. Nimic special!

A

L

● Doar un sfert dintre beneficiarii ajutorului social muncesc pentru oraº

Agenþia imobiliarã KLANAR - cel mai mic comision de pe piaþã. O echipã de profesioniºti te aºteaptã în Curtea de Argeº, B-dul Basarabilor, 79, complex Sf. Gheorghe, cu o mulþime de bonusuri ºi facilitãþi. Telefon 0744980915, 0743237183


Trimite cuvîntul PROFIT urmat de anuntul tãu prin

4

SMS

realitatea argeºeanã

la nr.1

413

(tarif 3euro/sms)

si anuntul tau apare o luna in ziar si pe internet Exemplu anunt: Profit vand masina de spalat, stare buna, pret 700 lei...

Dans, voce, instrumente la pachet la Casa de Culturã Sâmbãtã, în cadrul Casei de Culturã s-a desfãºurat concursul judeþean de muzicã ºi dans modern. Pentru acest concurs au fost înscrise 40 de ºcoli, cluburi ale elevilor ºi Palatul Copiilor din Piteºti. Cei care au deschis spectacolul au fost trupa One de la Palatul Copiilor din Piteºti. Aceºtia au impresionat auditoriul cu muzica rock pe care au interpretat-o impecabil. Juriul

format din specialiºti au ascultat ºi au privit cu atenþie fiecare copil care a urcat pe scenã. Pe ritmuri de chacha, rumba sau hip-hop copiii au arãtat ce ºtiu ei cel mai bine sã facã, ºi anume sã danseze. Trupele de dans au atras atenþia publicului încã de la început ºi au menþinut-o pânã la terminarea spectacolului. Scena a vibrat timp de 8 ore sub paºii încinºi

ªTIÞI CUM SE FACE ? Cum poþi deveni traducãtor autorizat Cererea pentru obþinerea autorizaþiei se adreseazã Ministrului Justiþiei ºi va avea urmãtorul conþinut: numele ºi prenumele solicitantului, domiciliul complet al acestuia, numãrul de telefon, menþiunea cã este cetãþean român sau cetãþean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spaþiului Economic European precum ºi limba pentru care solicitã sa fie autorizat ca traducator ºi interpret. Cererea va fi însoþitã de urmatoarele acte ºi taxe: I. a) copia legalizatã a diplomei de licenþã sau echivalenta, din care rezultã specializarea în limba sau limbile strãine pentru care soliciãta autorizarea ºi copia legalizata a atestatului de traducãtor pentru specialitatea ºtiinþe juridice eliberat de Ministerul Culturii si Cultelor; ori b1)copia legalizata a atestatului integral de traducãtor (traducere ºi retroversiune în aceeaºi specialitate) ºi copia legalizatã a atestatului de traducãtor în specialitatea ºtiinþe juridice (traducere sau retroversiune) eliberate de Ministerul Culturii ºi Cultelor; sau b2)copia legalizatã a

LA

atestatului integral de traducãtor (traducere ºi retroversiune) în specialitatea ºtiinte juridice eliberat de Ministerul Culturii ºi Cultelor; II. certificat de cazier judiciar (valabil trei luni de la eliberare); III. copia xerox a buletinului de identitate sau a cãrþii de identitate ori a paºaportului; IV. copia xerox a certificatului de naºtere sau a traducerii acestuia în limba românã, dupã caz, a certificatului de cãsãtorie ori a traducerii acestuia în limba românã, dacã este cazul; V. recomandare privind buna reputaþie profesionalã ºi socialã eliberatã de o instituþie cu care a colaborat sau de un cadru universitar; VI. declaraþie autentificatã, pe proprie rãspundere, din care rezultã ca are capacitate deplinã de exerciþiu; VII. certificat medical din care sã rezulte cã este apt din punct de vedere medical; VIII. dovada plãþii taxei judiciare de timbru. IX. timbru judiciar. Cererea împreuna cu actele doveditoare se depun la Registratura Ministerului Justiþiei din str. Apollodor nr.17, sector 5, Bucureºti, în programul de lucru cu publicul, luni-vineri între orele 10-15,30 sau prin poºtã. Relaþii suplimentare se pot obþine la nr de telefon la telefon:021/310.35.80.

ai copiilor plini de emoþii. Au participat ºi elevi ai ºcolilor din municipiu dar ºi trupele de dans modern din cadrul Casei de Culturã ºi Clubului Copiilor. "Sunt minunaþi. Eu am venit sã îmi vãd nepoþelul de 8 ani

cum danseazã pe scenã. Au niºte coregrafii foarte complexe pentru vârsta lor", a spus Maria Dorescu, o persoanã din public. Emoþiile nu sau terminat, rezultatele vor fi anunþate la sfârºitul sãptãmânii.

meºte din nou ui þã anãmâana Du IoSãpt trecutã artista Ioana Duþã a lansat o nouã expoziþie de picturã în municipiul nostru. De data de festivitatea aceasta deschidere a avut loc la Muzeul Municipal în Sala Multifuncþionalã, acolo unde se aflã ºi tablourile pictoriþei. Alãturi de aceasta au fost pãrinþii, prietenii dar ºi foºti colegi de generalã. Pe lângã tablourile în care este interpretata femeia, Ioana a arãtat publicului argeºean ºi de ea. câteva obiecte din ceramicã realizate tot crezut "Am rile. pictu ciat apre au enþi prez Cei afirma în certitudinea operei sale ºi acum pot ra este pictu ci rii pictu al l copi este a Ioan nu cã viitor copilul Ioanei. O felicit ºi îi urez un escu. Pop a Dian a toare scrii spus a , ucit" strãl primit Pentru expoziþia realizatã mica artistã a tea aces e trofe doua sãi r enilo priet a parte din vrut simbolizând iubirea lor pentru ea. "Am ce ceea are culo ºi a form prin lã ivea la scot sa o e misterios. Femeia din picturile mele este nu îi ia cãre , entã pend inde , rnicã pute eie fem eiat mai trebuie nimic adãugat", a înch prezentarea Ioana Duþã.

Argeºenii vor bani europeni pentru sãnãtate ºi învãþãmânt Probabil cã cei mai mulþi dintre dumneavoastrã vã faceþi planuri ce aþi face cu o sumã mare de bani dacã vi s-ar da sau dacã aþi câºtiga la Loto. Noi am ieºit pe stradã pentru a vã asculta pãrerile ºi a vedea unde aþi investi dumneavoastrã câteva milioane de euro dacã aceºtia ar veni de la Uniunea Europeanã. Iatã ºi pãrerile argeºenilor intervievaþi...

Taur (21 aprilie - 21 mai): S-ar gãsi ceva treabã de fãcut pe acasã, poate pentru cã aºteptaþi musafiri, sau poate vã apucaþi de amenajãri interioare cã aþi terminat zugrãveala.

Gemeni (22 mai - 21 iulie): Dacã nu vã reþine ceva pe acasã, aþi putea da o fugã la pãdure, la aer curat, sã vã odihniþi, sã fiþi departe de zgomot, îmbâcsealã, fãrã televizor, net º.a.m.d.

Se strigã catalogul, vorba vine, ºi vã adunaþi în formaþia cu care plecaþi de obicei în vacanþã, în excursie, sã plecaþi ºi de data asta pe undeva, sã fie un traseu inedit

Leu (23 iulie - 22 august): Poate fi pentru voi ziua marilor întâlniri, sã daþi ochii cu viitorul vostru... patron, profesor sau... partener de viaþã, fiþi cu ochii în patru.

Fecioarã (23 august - 21 septembrie): O persoanã cu care aþi spus cã vã întâlniþi de Paºti, sau de 1 mai ºi nu s-a mai putut, apare astãzi ºi o sã vã priascã fiecare minut petrecut în compania acestei persoane.

Balanþã (22 septembrie - 22 octombrie) Revine cineva în viaþa voastrã sentimentalã, pentru cã a gãsit o portiþã deschisã cãtre inima voastrã ºi vrea sã-ºi acorde toate ºansele acum nu altãdatã, de fricã sã nu vã piardã.

Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie): Poate faceþi o trataþie de casã nouã, poate aþi primit ceva frumos în dar pentru interior ºi-i chemaþi pe prieteni la o ceaºcã de cafea, de ceai, mã rog.

ªtim cã doriþi sã economisiþi cât mai mulþi bani ºi cãutaþi cele mai ieftine produse. Zilnic PROFIT va colinda pentru dumneavoastrã magazinele ºi vã va da cele mai bune soluþii.

STRADA

Sã ºtiþi cã nu ar fi exclus sã primiþi o datorie înapoi sau, în cel mai rãu caz, vi se spune în care zi, la care leafã o sã-i primiþi. Vã trec parcã niºte bani prin mânã.

Rac (22 iunie - 22 iulie):

INFO Piaþa Paste Bãneasa: Supermarket Ilea Unic: 2,40 lei. Supermarket Boncea Posada: 2,30 lei. Ciocolata Milka: Supermarket Ilea Unic: 3,20 lei. Supermarket Boncea Posada: 3,15 lei. Salam Victoria: Supermarket Ilea Unic: 16 lei. Supermarket Boncea Posada: 14,60 lei. Angeli Chery: Supermarket Ilea Unic: 9,00 lei. Supermarket Boncea Posada: 8,45 lei. Recomandarea noastrã pentru astãzi este Supermarket Boncea Posada. Magazinul de pe locul II dorim sã îl felicitam pentru curãþenia din rafturi.

Mugur Iancu (48 ani): Eu cred cã aº investi în sãnãtate. Nu e nimic bun acolo. La noi la spital dacã mergi nici nu se uita la tine dacã nu îi dai ceva bani. Dacã ai nevoie de ceva trebuie sã ai relaþii ºi bani. Nici o pastilã nu þi-o mai dã gratuit. Trebuie sã scoþi bani din buzunar ca sã te tratezi. Ar trebui investiþi în sãnãtate cã e vai si amar de ea... Ioana Stanciu (25 ani): Cred cã banii ãºtia ar trebui investiþi peste tot. UE ar trebui sã trimitã aceastã sumã pentru a investi în

Horoscop sãptãmânal Berbec (21 martie - 20 aprilie):

Sãgetãtor (22 noiembrie - 20 decembrie): Familie plus prieteni la iarbã verde, în curte, la un grãtar, pe terasã, întinºi frumos pe ºezlong, staþi la poveºti, jucaþi ceva, faceþi ºi mâncare.

Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie): V-oþi fi jurat cã nu mai cheltuiþi nici un leu, dar sunteþi conºtienþi cã e imposibil ºi, când e vorba de copii în mod special, atunci scoateþi oricât din buzunar.

Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie): O bucurie cu prilejul revederii unor locuri sau a unor oameni "scumpi la vedere" ºi o sã vã faceþi planuri de vacanþã, alegeþi destinaþia, hotelul, transportul.

Peºti (19 februarie - 20 martie): Dacã aþi scos maºina de la reparat aveþi cu ce pleca la drum, dacã nu, luaþi trenul, maxi taxi, autocar sau cu maºina prietenilor, cã se aratã un drum.

fiecare domeniu. Oricum aceºti bani nu ajung decât sã mai punã un pic pe picioare sãnãtatea, învãþãmântul ºi altele. Elena Stancu (18 ani): Banii i-aº investi într-un proiect destinat copiilor. Orice fel de proiect. Dacã este un proiect care sã îi ajute atunci aº investi fãrã sã mã mai gândesc. Cred cã ar trebui ajutaþi copiii în ziua de azi. Eu sunt pe clasa a XI-a ºi a trebuit sã îmi cumpãr toate cãrþile ºi nici una nu a costat mai puþin de 20 de lei. Am 16 materii ºi la 12 am

cumpãrat manuale. Sunt foarte mulþi bani cu care un copil ar putea sa facã altceva. Marius Popescu (53 ani): Am investi în învãþãmânt. Copiii din ziua de azi nu mai ºtiu ce înseamnã ºcoala. Ei nu fac decât sa fumeze ºi sã bea. Asta se învaþã la ºcoalã. Nu mai e educaþie, e numai bãtaie de joc. Sã nu mai ceara profesorii salarii cã nu le meritã. Oricum trebuie investiþi peste tot, în toate domeniile pentru a pune þara un pic pe picioare...

Agenþia imobiliarã KLANAR - cel mai mic comision de pe piaþã. O echipã de profesioniºti te aºteaptã în Curtea de Argeº, B-dul Basarabilor, 79, complex Sf. Gheorghe, cu o mulþime de bonusuri ºi facilitãþi. Telefon 0744980915, 0743237183


Trimite cuvîntul PROFIT urmat de anuntul tãu prin

SMS

la nr.1

413

economie - utile

(tarif 3euro/sms)

si anuntul tau apare o luna in ziar si pe internet

5

Exemplu anunt: Profit vand masina de spalat, stare buna, pret 700 lei...

Militarii au primit cu 20% mai puþini bani la salarii din cauza tãierii unor sporuri Mulþi dintre angajaþii MAPN au plecat vineri, în ziua de salariu, supãraþi de la serviciu. Banii au fost cu 20% mai puþini decât lunile trecute fiindcã au fost tãiate sporurile de confidenþialitate ºi de radiaþii. Asociaþiile care protejeazã drepturile militarilor susþin cã multe cadre bat în retragere din cauza tãierii sporurilor. Începând cu luna mai, personalul militar nu va mai beneficia de sporurile de confidenþialitate ºi de

radiaþii. Mãsura este una temporarã, însã, ºi a fost luatã în urma rectificãrii bugetare. Astfel, cheltuielile de personal au fost diminuate cu 196,44 de milioane de lei, pentru ca sã se poatã încadra în bugetul alocat. Unitãþie militare vor þine evidenþa timpului efectiv lucrat ºi vor întocmi documentele necesare pentru ca, în eventualitatea în care bugetul va permite, aceste sporuri sã poatã fi date

Poliþiºtii îºi Paºaportul biometric va costa schimbã 290 lei, cel simplu temporar 96 lei Deputaþii din comisiile uniformele care dezbat OUG privind Noile uniforme ale poliþiei locale au fost prezentate, zilele trecute, la sediul Ministerul Administraþiei ºi Internelor (MAI). Ministrul Dan Nica a declarat cã poliþia localã ºi cea naþionalã vor avea uniforme ºi însemne diferite pentru a crea o distincþie clarã între diversele structuri poliþieneºti. Ministrul a adãugat cã acum poliþiºtii vor fi identificaþi mult mai uºor, indiferent de structura din care fac parte, iar cetãþenii vor ºti cu cine stau de vorbã. În cazul studenþilor de la Arma Poliþie ºi Poliþie de Frontierã nu existã foarte multe diferenþe între vechile uniforme ºi cele prezentate miercuri. Singura diferenþã apare la ecusonul de pe braþ. De altfel, diferenþa de la ecuson este singura care apare ºi în cazul noilor echipamente ale celor de la Poliþie Naþionalã, Poliþie de Frontierã, Aparat Central, Paºapoarte, Oficiul Român de Imigrãri ºi Acte de Identitate.

introducerea paºapoartelor electronice au adoptat mai multe amendamente la actul normativ, stabilind preþul de 290 lei pentru paºaportul biometric ºi 96 lei pentru cel simplu temporar, a anunþat democrat-liberalul Costicã Canacheu. Acesta a precizat cã, în forma stabilitã de Comisiile de apãrare, politicã exernã ºi drepturile omului, proiectul oferã persoanelor cu probleme de conºtiinþã privind folosirea paºapoartelor biometrice opþiunea folosirii paºaportului simplu temporar, pentru care s-a stabilit o valabilitate de 12 luni. "Paºaportul temporar poate fi reînnoit ori de cîte ori cetãþeanul doreºte", a explicat deputatul PDL. De reþinut cã prin tratatele pe care statul nostru le-a semnat prin

aderarea la UE, prin tratatele internaþionale la care suntem parte, în UE vom circula cu cartea de identitate care ºi ea va fi electronicã, începând din 2011. În UE nu vom avea nevoie de paºaport. În afara UE vom circula cu

paºapoartele electronice sau cu cel simplu temporar. Cetãþenii pot opta. S-a discutat ºi în legãturã cu costurile pe care cetãþenii trebuie sã le plãteascã - 290 lei pentru paºapotul biometric ºi 96 lei paºaportul simplu temporar.

Operatorii de telefonie sunt obligaþi sã-ºi informeze clienþii privind serviciile ºi tarifele Operatorii de telefonie au obligaþia, începând de joi, 14 mai, sã informeze mai bine clienþii cu privire la serviciile oferite ºi la tarifele practicate, pentru ca aceºtia sã poatã lua o decizie corectã, informeazã ANCOM. Astfel, toþi clienþii care vor intra în magazinele sau punctele de lucru proprii sau din reþelele de distribuþie ale partenerilor care oferã servicii de telefonie pe bazã de abonament vor putea citi pe un afiº expus în locuri uºor accesibile ºi vizibile pentru public care sunt drepturile lor de informare în calitate de utilizatori ai serviciilor de telefonie. Totodata, ei vor fi informaþi cu privire la modalitatea de soluþionare a reclamaþiilor, care va fi detaliatã într-un document înmânat la cerere sau la momentul încheierii contractului. Conform deciziei ANCOM. personalul de vânzãri al operatorilor trebuie sã comunice clientului, verbal sau, dacã acesta solicitã, în formã tipãritã ori electronicã, înainte de încheierea contractului, cel puþin urmãtoarele informaþii: planul tarifar ales, inclusiv contravaloarea acestuia pe întreaga perioadã contractualã iniþialã, precizând serviciile incluse - abonament lunar (numãrul de minute/creditul inclus, dacã este cazul), extraopþiuni, conectare/instalare, echipament terminal achizitionat., dupã caz, cu toate taxele incluse; tarifele aplicabile pentru acces ºi pentru apelurile naþionale, tarifele pentru apelurile efectuate în orele de vârf/în afara orelor de vârf (cu indicarea intervalelor orare corespunzatoare) ºi condiþiile de utilizare a minutelor incluse sau a creditului

inclus; durata minimã a contractului, precum ºi condiþiile de încetare a contractului înainte de termen ºi penalitãþile aplicabile, dacã este cazul. Totodatã. pe parcursul derulãrii contractului, utilizatorul final va avea dreptul de a solicita ºi de a primi o facturã detaliatã, în care se vor regãsi informaþii referitoare cel puþin la perioada de tarifare, tarifele p e r c e p u t e , gratuitãþile/reducerile de care abonatul a beneficiat, lista completã a apelurilor efectuate ºi recepþionate, durata acestora etc. Conform deciziei ANCOM, în cazul în care contractul pentru furnizarea de servicii de telefonie destinate publicului este prelungit automat, iar rezilierea sa ulterioarã de cãtre abonat presupune plata unor penalitãþi, operatorii vor trebui sã îºi informeze abonaþii prin intermediul facturii sau prin intermediul unui SMS despre data la care expirã contractul ºi datalimitã pânã la care abonatul poate cere sã nu i se prelungeascã respectivul contract. Aceastã informare trebuie transmisã abonatului cu minim 15 zile ºi cu maxim 45 de zile înainte de expirarea contractului.

BCR pãsuieºte 12 luni datornicii cu probleme BCR acordã perioade de graþie de pânã la 12 luni clienþilor care întâmpinã probleme financiare din cauza crizei, diferenþiat de la un debitor la altul, a declarat preºedintele bãncii, Dominic Bruynseels, arãtând cã BCR nu a scos apartamente la vânzare ºi înceracã sã evite astfel de soluþii. "În mod normal, pentru un client care a intrat în ºomaj se poate acorda o perioadã de graþie de pânã la 12 luni (...) Dacã are un credit ºi este concediat, primul lucru pe care trebuie sã-l facã un clinet este sã vinã la bancã ºi sã dicute

restructurarea", a declarat Bruynseels, la o întâlnire cu presa. Acesta spune cã, pânã acum, banca a evitat sã treacã la executãri silite în cazul creditelor acordate populaþiei, în special în cazul celor ipotecare. "Nu am vândut garanþiile ipotecare, nu am vândut apartamente. ªi preferãm sã n-o facem. E mai bine ºi pentru bancã, ºi pentru clienþi", a spus preºedintele BCR. Acesta a arãtat cã banca va exclude în continuare clienþii care nu vor sã plãteascã, deºi dispun de bani.

Agenþia imobiliarã KLANAR - cel mai mic comision de pe piaþã. O echipã de profesioniºti te aºteaptã în Curtea de Argeº, B-dul Basarabilor, 79, complex Sf. Gheorghe, cu o mulþime de bonusuri ºi facilitãþi. Telefon 0744980915, 0743237183


Trimite cuvîntul PROFIT urmat de anuntul tãu prin

6

SMS

imobiliare

la nr.1

413

(tarif 3euro/sms)

si anuntul tau apare o luna in ziar si pe internet Exemplu anunt: Profit vand masina de spalat, stare buna, pret 700 lei...

Acum cumperi cu

comision www.arges-imobiliare.ro Ne gãsiþi zilnic, între orele 9-18 ( inclusiv sâmbãta ºi duminica) la sediul din B-dul Basarabilor, nr. 79, Complex Sf. Gheorghe. telefoane 0743237183, 0744980915, 0248/726360, fax: 0348/814074

APARTAMENTE Vindem apartamnt 3 camere, decomandat, zona Progresu, etaj 1, cu îmbunãtãþiri: CT, termopan, etc. Preþ 50.000 Euro negociabil.

SUPER OFERTÃ Vindem URGENT apartament 2 camere, zona Elena Cuza, parter. Preþ 24.000 euro

Vinde apartament 3 camere, decomandat, ultracentral, super utilat ºi amenajat, cu izolaþie în tot apartamentul, zona FINANÞE, et.4, cu acoperiº ºi garaj. Preþ 65.000 Euro. Vindem URGENT apartament 3 camere, zona PRIMÃRIE, et.1. Preþ 71.000 Euro. Vinde apartament 3 camere, zona Banu Mãrãcine, et.1, 2 balcoane, cu îmbunãtãþiri. Preþ: 62.000 Euro.

Vinde URGENT apartament 3 camere zona Cuza Vodã cu vedere la strada principalã. Preþ 43.000 Euro. Vindem URGENT apartament 2 camere, zonã centralã. Preþ 18.000 Euro negociabil. Vinde apartament 3 camere, decomandat, zona Episcop Nichita, etaj II. Preþ 50.000 euro negociabil. Vindem apartament 3 camere, zona Ivancea, decomandat, et. 2, 3 balcoane, CT, temopan, etc. Preþ 51.000 euro negociabil. Vindem apartament 2 camere, zona Posada, et.4, cu CT. Preþ 42.000 Euro. Vindem URGENT apartament 2 camere, fãrã îmbunãtãþiri, zona Confecþi. Preþ 37.000Euro. Vindem URGENT apartament 2 camere, zonã ultracentralã, Sf. Gheorghe. Preþ 44.000Euro. Vindem URGENT garsonierã zona Ivancea, 40 mp, cu CT, fãrã alte îmbunãtãþiri. Preþ: 775 mil. Vindem apartament 2 camere, zona Elena Cuza, decomandat, parter, cu îmbunãtãþiri. Preþ: 30.000Euro. Vindem apartament 3 camere, zona Elena Cuza (BRD), 2 balcoane, etaj 2, CT, termopane, parchet, mobilat. Preþ 50.000 Euro. Vindem apartament 3 camere, zona Elena Cuza, 2 balcoane, etaj 2, CT, termopane, parchet, mobilat. Preþ 50.000 Euro. Vindem URGENT apartament 2 camere, zona ultracentralã- viz-a-viz de biserica SF Gheorghe, etaj 1, super îmbunãtãþit ºi aranjat, 65 mp. Preþ 46.000 Euro. Vindem apartament 2 camere, zona Ivancea, super amenajat ºi utilat, parter. Preþ 45.000 Euro. Vindem urgent apartament 4 camere, zona Episcop Nichita. Preþ 53.000 Euro negociabil. Vindem apartament 2 camere + boxã la subsol, zona Confarg, etaj 1, cu îmbunãtãþiri. Preþ 42.000 Euro negociabil. Vindem apartament 3 camere, zona Elena Cuza, etaj 2, cu îmbunãtãþiri. Preþ 50.000 Euro. Vindem apartament 2 camere, zona Posada, et. 4/4, cu boiler ºi convector, termopane, parchet, uºã metalicã. Preþ 18.000 Euro. Vindem apartament 2 camere, zona Posada, cu îmbunãtãþiri: CT, parchet, gresie, faianþã, termopane. PRETABIL SPAÞII COMERCIALE. Preþ 28.000 Euro. OFERTà Vindem apartament 2 camere, zona Despina Doamna, super utilat ºi amenajat. Preþ 48.000 Euro. Vindem URGENT apartament, ULTRACENTRAL, et. 4/4, cu coperiº, 3 camere, 2 bãi, 2 balcoane, boxã, cu îmbunãtãþiri. Preþ 52.000 Euro. Vindem apartament 2 camere parter, zona Sf Gheorghe, în spatele Bisericii Sf. Gheorghe, decomandat, cu CT ºi unele îmbunãtãþiri. Preþ 38.000Euro. Vindem apartament 2 camere, parter, foarte spaþios, zona Elena Cuza. Preþ 34.000Euro. Vindem URGENT apartament 3 camere decomandat, cu boxã foarte mare la subsol ºi garaj. Preþ 41.000 Euro. Vindem apartament 2 camere, decomandat, zona Progresul Ivancea, etaj 1, cu CT ºi îmbunãtãþiri. Preþ 40.000 Euro. Vine apartament 3 camere, zona Posada, etaj 1, cu termopan, CT, etc. Preþ 33.000Euro Vindem URGENT apartament 2 camere, zona centralã, cu îmbunãtãþiri, parter. Preþ 31.000 Euro. Vinde apartament 4 camere, suprafaþã de 140mp, zona Ivancea, etaj 4 cu mansardã, cu îmbunãtãþiri. Preþ 77.000 Euro Vindem garsonierã, zona Olari, etaj 4, cu îmbunãtãþiri, CT. Preþ 24.000 Euro. Vinde apartament 3 camere, zona Progresu, etaj 2, decomandat. Vinde sau închiriazã apartament, zona Cuza Vodã, 2 camere, etaj 3/4, complet mobilat. Preþ 50.000 Euro Vinde garsonierã, zona Confecþii, fãrã îmbunãtãþiri. Preþ 75.000 Ron. Vinde garsonierã, zona Confecþii, CT, et1. Preþ negociabil. Vinde apartament 3 camere, zona Unic. Preþ negociabil. Schimb apartament 4 camere, decomandat, zona Episcop Nichita, cu apartament 2 camere + diferenþa Vinde apartament 2 camere, zona Elena Cuza, parter, cu multiple imbunãtãþiri. Preþ 38.000 Euro Vând apartament 2 camere, etaj 1, zona ultra centralã, cu vedere spre Bulevardul Basarabilor. Preþ 55.000 Euro Vinde apartament 3 camere zona Progresu confort 1, et 2, poziþie excelentã. Preþ bun

Vinde urgent apartament 3 camere zona Strada 1 Decembrie, parter, decomandat, imbunãtãþiri, vedere la stradã, pretabil birouri. Preþ: 66.000 Euro negociabil Schimb garsonierã zona Confecþi etaj 1 cu îmbunãtãþiri, cu casã zona Sfântul Gheorghe, ofer 60.000 Euro Vinde garsonierã, zona Cuza Vodã, la strada principalã, pretabil birouri, suprafaþã totalã 46 mp. Preþ 39.000 Euro. Vinde apartament 2 camere, decomandat, spaþios, zona Banu Mãrãcine, etaj 4, super utilat ºi amenajat. Preþ 60.000 euro. Vinde apartament 2 camere, decomandat, spaþios, zona Banu Mãrãcine, etaj 4, super utilat ºi amenajat sau schimb cu apartament 3 camere, etaj1, zonã ultracentralã + diferenþã. Vinde apartament 3 camere, 2 bãi, 2 balcoane, zona Sf. Gheorghe, et 4 cu acoperiº. Preþ 70.000 euro Vinde URGENT apartament 3 camere decomandat la strada principalã în Ivancea super aranjat. Preþ 65.000 Euro. Vinde garsonierã în zona Posada, etaj 1, boiler, convector. Preþ 19.000 Euro Vinde apartament 2 camere semidecomandat, etaj 4, zona Episcop Nichita. Preþ 38.000 euro sau schimb cu casã în Curtea de Argeº sau în împrejurimi. Vinde apartament 4 camere, super mobilat ºi utilat, decomandat, zona Episcop Nichita, etaj 2. Preþ 70.000 euro. Vinde apartament 3 camere, decomandat, cu îmbunãtãþiri, 1 balcon, 2 bãi, cu vedere în douã pãrþi, parter, pretabil sediu firmã, zona 1 Decembrie. Preþ 66.000 euro.

Vinde casã bãtrâneascã + 3800mp teren, zona Valea Brazilor. Preþ 5 Euro/mp negociabil. Vinde urgent vilã de roºu, P+1, în Curtea de Argeº, zona Dr. Oetker, cu curent electric, apã, gaze ºi termopan + teren 500mp. Preþ 75.000 euro negociabil.

Vindem case de roºu la preþuri excepþionale cu toate utilitãþile + teren 1000mp SUPER OFERTÃ! Vindem URGENT casã bãtrânescã cu 3800mp + 3300mp teren, zona Bãiculeºti. Preþ 16.000 Euro Vindem urgent casã zona Mihai Bravu, construcþie nouã finisatã exterior. Preþ: 70.000 Euro Vindem URGENT casã + 300mp teren la strada principalã, 3 camere, bucãtãrie, baie, cu centralã pe lemne. Preþ 60.000 Euro negociabil

Vindem case de roºu. Preþ 65.000 euro Vindem URGENT casã de locuit, construcþie nouã, cu teren de 1200mp între Cerbureni ºi Albeºti. Preþ 50.000 Euro Vinde apartament, 4 camere, zonã bunã, etaj IV, 77mp locuibili, cu îmbunãtãþiri. Preþ 71.000 euro.

CASE Vând casã zona Albeºti, la 100m de strada principalã, 3 camere + dependinþe + 700mp teren. Preþ 30.000 Euro. Vindem casã de roºu P+1, 4 camere,+ 6.000mp (parcelabil). Preþ 30Euro/mp. Vindem URGENT casã cu teren 2.800mp zona Albeºti, la strada principalã. Preþ: 40.000 Euro. Vindem URGENT casã construcþie nouã, 3 camere bucatarie, baie, apã curentã în casã, etc. + teren 3000mp. Preþ bun. Vindem casã buna de locuit la Zigoneni. Preþ 25.000 Euro neg. Vindem casã + 15.000mp teren, zona Albeºti, toate utilitãþiile. Preþ 20 Euro/mp negociabil. Vinde vilã de roºu, finisatã, zona OeºtiCãpãþâneni, la stradã, suprafaþã locuibilã 150mp, cu garaj, terasã, fosã septicã, apã, curent, teren de 800mp. Preþ 70.000 euro negociabil. Vindem URGENT casã P+1 , zona Albeºti la stradã, 6 camere, 2 bucãtãrii baie garaj cu teren 2000mp deschidere la drumul naþional. Preþ: 100.000 Euro. Vindem URGENT casã + 2000mp teren Curtea de Argeº, zona ultracentralã. Preþ 115.000 Euro. Vindem casã locuibilã + 1000mp teren, zona Albeºti sat Bârsãºti, la stradã. Preþ 30.000 Euro Vindem casã locuibilã, suprafaþa de 130mp + teren 3000mp, zona Albeºti, cu utilitãþi. Preþ 50.000 Euro Vinde casã P+M, de roºu,cu teren 500 mp, zona Albeºti, deschidere la strada principalã 37 mp. Preþ 41.000 Euro Vinde urgent casa + teren zona Albeºti 8.000 mp. Preþ 30.000 Euro negociabil Vinde casã + teren, zona Zigoneni. Preþ bun. Vinde urgent casã + teren zona Albeºti. Preþ 30.000 Euro negociabil Tel: 0740040727 Vindem urgent casã zona Groape la strada principalã cu toate utilitãþile cu teren de 1300mp, casa necesitã renovare. Preþ bun. Vinde casã de vacanþã, cu suprafaþã de 100mp, mobilatã, ºi teren de 1900mp, în Cerbureni, toate utilitãþile. preþ bun. Vând urgent casã zona Cerbureni, la 50m de strada principalã, P+M, construcþie nouã, din cãrãmidã, cu teren de 1200mp. Preþ 55.000 euro.

Vând urgent casã 4 camere, de cãrãmidã, de renovat, zona Vâlcele, cu utilitãþi ºi 6100mp teren. Pretabil construcþie casã de vacanþã. Preþ 13.000 euro negociabil. Vindem casã la roºu, P+1 în Zigoneni la 100 m distanþã de strda principalã. Preþ 50.000 euro negociabil. Vinde URGENT clãdire 3 etaje, cu suprafaþã utilã de 500 mp ºi teren de 150 mp în Curtea de Argeº, zona Fãgãraº. Preþ foarte bun Vinde casã, zona Brãteºti, cu teren,1936mp (casa necesitã renovare) cu curent electric. Preþ 28.500 euro. Vine URGENT casã în Valea Brazilor comuna Bãiculeºti, 3 camere, garaj, anexe + 2600mp teren. Preþ 25.000 euro. Vinde casã, construcþie nouã, P+ etaj mansardat, teren de 550mp, zonã superbã, comuna Corbeni, cu ieºire la drumul naþional. Pretabil pensiune sau casã de vacanþã. Preþ 90.000 euro. Vând URGENT trei case la roºu, P+1, suprafaþã utilã 220mp, cu teren de câte 600mp fiecare, în zona Cerbureni, la strada principalã, cu toate utilitãþile. Preþ 150.000 euro negociabil. Vinde casã în zona Zigoneni cu teren de 1000m. Preþ 120.000 Euro Vinde casã P+M, zona Capu Dealului, construcþie nouã, toate utilitãþile, finisatã interior, suprafaþã locuibilã de 176 mp, cu teren de 490mp. Preþ 100.000 euro. Vindem parter Vilã pe Bulevardul Basabilor formatã din: 4 camere, bucãtãrie, baie, living, beci la subsol, suprafaþã de 100mp cu toate utilitãþile, curte în faþa casei ºi în spate de 230mp sau schimb de apartament în Bucureºti centru. Preþ 130.000 Euro. Vinde casã, 3 camere, bunã de locuit, în Bârseºti, cu teren de 4850mp. Preþ 30.000 euro negociabil.

TERENURI Vindem 500mp teren, str. Ghioceilor, deschidere 12m, temelie casã veche, toate utilitãþie. Preþ: 40Euro/mp. Vindem 4.300mp teren, zona Muºeteºti. Preþ 5 euro/mp. Vindem 10.000mp teren, zona Muºeteºti. Preþ 3 euro/mp.

SUPER OFERTE Vindem URGENT case de orice tip în RATE direct la sediul agenþiei KLANAR. Vinde teren, 4000 mp, în zona montanã, Moliviº. Preþ excepþional. Vinde teren zona Baraj Vidraru, spre Cumpãna 960 mp. Preþ 35 euro/mp.

Super ofertã !

Vând 20.000 mp teren, zona Bãiculeºti la strada principalã. Preþ 15 Euro / mp.

Vinde teren, 700mp, în zona Poºtei la strada principalã. Preþ 50 euro/mp. Vinde 1500mp teren, zona Valea Iaºului, la strada principalã. Preþ 19.000 euro.

Vinde urgent 30.000 mp teren zona Rezervele Statului. Preþ 20 Euro / mp. Vinde teren 600 mp + casã 400mp, zona Zigoneni. Preþ: 28.000 Euro. Vinde 1500mp teren, în Curtea de Argeº, str. Poºtei, cu utilitãþi: canalizare, apã, gaze, cadastru. Preþ 25Euro/mp negociabil Vinde 1800 mp teren, zona B-dul Basarabilor. Preþ negociabil. Vindem 1000mp teren, zona Pãltiniº, în spatele Mãnãstirii. Preþ 40 Euro/mp. Vindem 25 ha pãdure, zona Robaia. Preþ negociabil. Vindem 2.300mp teren, zona Tigveni, lângã fostul uscãtor spre Bârseºti. Vindem 3.100mp teren, zona Curtea de Argeº,

Vindem case de roºu cu termopan. Zonã bunã. Preþ excepþional

OFERTÃ DE SENZAÞIE

Vindem urgent Spaþiu Comercial 500 mp pe Bulevardul Basarabilor OFERTÃ UNICÃ ! Teren ultracentral cu ieºire la Bulevardul Basarabilor cu vilã construitã. Terenul cu PUZ ºi proiect pentru mic cartier rezidenþial compus din 40 apartamente, spaþii comerciale, parcare subteranã ºi locuri de joacã. Preþ de excepþie numai prin KLANAR IMOBILIARE. Tel: 0743.237.183. sau 0348/449.539. Vindem URGENT teren 2200mp, la strada principalã, zona Noapteº, cu toate utilitãþiile. Preþ 32.000Euro. SUPER OFERTÃ Vindem URGENT teren zona Dr. Oetker, 7206mp la strada principalã cu deschidere foarte mare , cu toate utilitãþiile ºi autorizaþie de construcþie. Preþ 35 Euro/mp Vinde URGENT 1240mp teren, zona Bãiculeºti. Preþ 8.000 Euro Vinde URGENT 6247mp teren, zona Cãuta. Preþ 3Euro/mp Vinde 10.000mp teren extravilan, zona Valea Iaºului. Preþ 15 Euro/mp

str. Fabricii, la 150m de utilitãþi, pretabil casã de vacanþã, halã industrialã, etc. Preþ 12 Euro/mp negociabil. Vindem URGENT 2.000mp teren, zona Noapteº. Preþ 6 euro/mp. Vinem URGENT teren 800mp la strada principalã zona Meteor (Curtea de Argeº). Preþ bun. Vindem urgent teren 1000 mp zona Noapteº. Preþ 13.000 Euro. Vindem URGENT 800mp teren zona Ivancea (Meteor). Preþul zonei. Vindem parcele de 800 - 900 mp teren, zona Zigoneni, la 250m de strada principalã. Preþ 10 Euro/mp. Vindem 4.200mp teren zona Nucºoara, centru. Preþ 10 Euro/mp negociabil. Videm 9.000mp teren parcelabil, zona Bãiculeºti. Preþ 6 Euro/mp. Vând 2.000 mp teren zona Zigoneni, la 3 km de Curtea de Argeº, cu utilitãþi, proiect de casã ºi cadastru. Vindem URGENT teren 25.000 mp zona Valea Iaºului. Preþ 2 Euro/ mp negociabil. Vindem URGENT parcele de 1000mp ºi 700mp în zona Capul Dealului, la strada principalã cu toate utilitãþile. Preþ între 15-18 Euro/mp. Vindem teren 2690mp, în Cãpãþâneni la strada principalã. Preþ 15 Euro/mp negociabil. Vindem 1810mp teren parcelabil, zona Marina. Preþ 30 Euro/mp. Vând 2000mp teren zona Bãrbãlãteºti. Preþ 5 Euro/mp. Vând 1000mp zona Bãiculeºti la stradã. Preþ10 Euro/mp. Vindem URGENT 2000mp teren, zona Albeºti sat Brãteºti. Preþ 14.000Euro Vinde URGENT 1500mp teren Curtea de Argeº. Preþ 20Euro/mp. Vindem URGENT teren, zona Piscu Negru cu deschidere 24ml la Drumul Naþional Transfãgãrãºan. Preþ 42Euro/mp SUPER OFERTà Vindem 4100mp teren în zona Capu Dealului la strada principalã. Preþ 15 Euro/mp Vindem URGENT 3868mp teren Curtea de Argeº zona Tarniþa. Preþ15 Euro/mp negociabil. Vindem teren 10.000 mp zona Valea Iaºului, lângã poliþie. Preþ 15 Euro/mp. Vinde 900mp teren, zona Noapteº, la strada principalã. Preþ 15 Euro/mp negociabil. Vinde 334mp teren, zona 1 Mai, pretabil spaþii comerciale, birouri, etc. Preþ bun. Vinde 600mp teren, zona Str. Primaverii. Preþ 50Euro/mp. Vinde 2500mp +3400mp teren, zona Zigoneni,

1,5%

în spatele Avicolei. Vinde teren în zona Mãnãstirii, 1000mp, deschidere 30m, cu toate utilitãþile. preþ 42 Euro/mp Vinde 6247 + 1300 mp teren, zona Cãuta. Preþ 5 Euro/mp negociabil. Vinde Urgent 11.000 mp teren, zona Cãuta. Preþ 6 Euro/mp Vinde 1271 + 945 + 676mp teren, zona Valea Brazilor, pretabil casã de vacanþã. Preþ 5 Euro/mp negociabil. Vinde parcele de 600 mp, zona Str. Schitului. Preþ negociabil. Vinde teren, 4000 mp, zona Valea Iaºului, Sat Bãrbãlãteºti, cu utilitaþi: apã, livadã, parcelat. Preþ 30 Euro/mp Vinde 1.064 mp teren zona Cuza Vodã. Preþ 85 Euro mp. Vinde 3200mp teren, cu toate utilitãþile, în Albeºti. Preþ negociabil. Vinde 4300 mp teren, în Cepari, douã cãi de acces, deschidere 102m, curent la 50m. Preþ 4 euro/mp negociabil. Vinde parcele de 600mp în zona Curtea de Argeº cu toate utilitãþile. Preþ 40 Euro/mp. Vinde 6000 mp teren, în Curtea de Argeº, zona Valea Doamnei, cu utilitãþi. Preþ 15 euro/mp negociabil. Vinde 2800mp teren în zona Cerbureni, la 1km de strada principalã. Preþ 6 euro/mp. Vinde 3519mp teren în Marina, spre pãdure. Preþ 25 euro/mp. Vinde 5000mp teren, lângã bazinul de apã, Curtea de Argeº. Preþ bun. Vinde teren, 2698mp, în comuna Arefu, cu apã ºi curent. Preþ 15 euro/mp negociabil. Vinde urgent 1064mp teren, la strada principalã, zona Cuza Vodã, deschidere 44ml. Preþ bun. Vinde teren 800 mp cu fundaþie de 120 mp în Curtea de Argeº, zonã bunã. Preþ bun. Vinde 6.000mp teren la strada principalã, la ªuici judeþ Argeº. Preþ bun. Vinde 850 mp teren în Curtea de Argeº, zona Vlaicu Vodã. Preþ 80.000 euro negoiciabil. Vinde teren 2600 mp în Albeºti lângã Cãpºunica cu livadã de pomi, 1 Km de strada principalã. Preþ 10.000 Euro Vinde teren 11.000mp, zona Cãuta. Preþ 8 euro/mp. Vindem teren 2354mp în Ivancea, la strada principalã. Preþ 30 euo/mp. Vinde URGENT 7000mp teren în zona ªcoala de ªoferi. Preþ 15 euro/mp. Vinde 2200mp teren zona garã la strada principalã. Preþ 55 euro/mp. Vinde teren 3790mp zona Ivancea la strada principalã. Preþ 65 euro/mp. Vinde teren în Curtea de Argeº zona Electro 1500 mp. Preþ 50 Euro/m, deschidere 37 m. Vinde teren în Curtea de Arges zona Dr Oetker, 2500mp la strada principalã. Preþ 35 euro Vinde 2640mp teren în Curtea de Arges, lângã Electrica, cu toate utilitãþile. Preþ bun. Vinde 2 parcele a 550mp fiecare, în Curtea de Argeº. Preþ 55 euro/mp pe parcelã. Vinde 1034 mp teren, zona Cuza Vodã (Mãceºului), toate utilitãþile. Preþ 45 euro negociabil. Vinde teren, 2800mp, în Nucºoara, la strada principalã, deschidere 254 ml, apã, canalizare în lucru. Preþ 6 euro/mp. Vinde urgent 2500mp teren, la strada principalã, Bãiculeºti. Preþ 7 euro/mp. Vinde 2000mp teren, în Ciofrângeni, la strada principalã, cu utilitãþi, preþ 5 euro/mp. Vinde 10.000 mp zona Ivancea (str. Fabricii). Preþ 10 euro/mp negociabil. Vinde 980mp teren pe malul Lacului Vidraru, deschidere 30 ml. Preþ 35 euro/mp. Vinde teren, 1400mp, zona Zigoneni, la strada principalã. Preþ 30 euro/mp negociabil. Vinde teren, 6058mp, intravilan, în zona Valea Iaºului, la strada principalã. Preþ 10 euro/mp + în continuarea acestui teren încã 3975 mp teren extravilan, la 1 euro/mp. Vinde teren, 2000mp, în Valea Iaºului, la strada principalã. Preþ 12 euro/mp. Vinde 5000mp teren cu o halã de producþie de 1600 mp ºi birouri, în Curtea de Argeº, zonã bunã. Preþ 800.000 euro negociabil. Vinde urgent teren, 3000mp, în zona Cerbureni. Preþ 10 euro/mp. Vinde 6700mp teren, dupã Unitatea Militarã. Preþ 38 euro/mp. Vinde 1900mp teren + 600mp pãdure în Valea Iaºului, la 500m de strada principalã. Preþ 26.000 euro. Vinde 2000mp teren în Curtea de Argeº, deschidere 23ml, cu toate utilitãþile. Preþ 35 euro/mp. Vinde teren 200 0mp în Corbeni, ºi Conac din 1925, deschidere 20-25 m. Preþ 60.000 Euro Vinde teren, zona Luncã, Valea Danului, 4000mp, cu utilitãþi. Preþ 10 euro/mp. Vinde urgent teren, 430mp, cu o halã P+1 de 325mp, zona Fãgãraº. Preþ 200.000 euro. Vinde 4300mp teren, în zona Cepari, la 200m de strada principalã. preþ 4 euro/mp. Vând teren 3200mp, în zonã bunã. Preþ 60 euro/mp negociabil. Vând teren, 1835mp, zona Albeºti, cu apã ºi curent. Preþ 8 euro/mp. Vinde teren 3400 în zona Tarniþa. Preþ 10Euro/mp Vinde 5000mp teren, Valea Uleiului, deschidere 30ml, cu utilitãþi. Preþ 12 euro/mp negociabil. Vinde teren, 11333mp, în Cepari - Urluieºti, la 1 km de strada principalã. Preþ 2 euro/mp. Vinde teren 1700mp, zona Muºãteºti, cu casã 2 camere ºi rulotã 2 camere. Preþ 42.500 euro negociabil. Vinde teren, zonã turisiticã, 60.000mp, la ºoseaua naþionalã, (Muºãteºti) deschidere 120ml, cu utilitãþi. Preþ 3 euro/mp negociabil. Vinde 50.000mp pãdure în comuna Muºãteºti. Preþ 2 euro/mp negociabil. Vinde 2200mp teren, în comuna Valea Danului, sat Verneºti, la stradã, cu deschidere de 26m, platou extraordinar. Preþ 6 euro/mp. Vinde 1400mp teren, Valea Uleiului, cu toate utilitãþile. Preþ 27 euro/mp. Vinde teren, 7000mp, zona Tarniþa. Preþ 5 euro/mp. Vinde teren, 2000mp, zona Tarniþa. Preþ 5 euro/mp. Vinde 11 hectare pãdure, în comuna Valea Iaºului - Valea Muºii - pãdure de gorun ºi fag, situatã la 600metri de drumul forestier. Poate fi parcelatã. Preþ 0,5 euro/mp. Vinde teren 1900mp în zona Primãverii. Preþ 35

Euro/mp. Vinde teren în zona ªipot, 3000 mp cu toate utilitãþile. Preþ 8 Euro/mp Vinde teren, 1400mp, zona Albeºti. Preþ 8 euro/mp, negociabil. Vinde 2600 mp teren, zona Groape, panoramã superbã, cu utilitãþi. Preþ 15 euro/mp. Vinde teren, 2000 mp, zona Buºaga, la drum, lângã cabana silvicã. Preþ 8 euro/mp. Vinde 5000 mp pãdure, zona Cãuta. Preþ negociabil. Vinde teren, 1000mp, la Cumpãna, la stradã. Preþ 45 euro/mp. Vinde teren, 1200mp, la stradã în Valea Danului. Preþ 12 euro/mp. Vinde teren, 10.000mp, zona Valea Danului, preþ 6 euro/mp, negociabil. Vinde teren, Albeºti-Ungureni, 1400mp. Preþ 10 euro/mp negociabil. Vinde 5000mp teren, între Albeºti ºi Cicãneºti, la stradã, cu curent electric ºi posibilitate apã. Preþ 11 euro/mp negociabil. Vinde teren intravilan pe malul lacului Vidraru, 1520mp, deschidere 23 ml, pretabil pensiune, hotel. Preþ 40 euro/mp. Vinde teren, 3000mp, deschidere 60ml, zona Moliviº. Preþ 20 euro/mp. Vinde teren stradal, zona Oieºti, 1500mp, deschidere 20ml. Preþ 15 euro/mp negociabil. Vinde teren în Vîlsãneºti la stradã, 3000mp, cu deschidere de 30m, cu cadastru Vinde teren, Curtea de Argeº, zona Albeºti, 2500mp, deschidere 27m, cadastru, intabulare, electricitate, pretabil casã de vacanþã, pensiune, etc. Preþ negociabil. Vinde teren, 10.046 mp, zona Valea lui Enache, cu ieºire la lac, deschidere 54 ml, posibilitate de parcelare.Preþ 10 euro negociabil. Vinde teren, 1.200 mp, zona Primãverii, , cu deschidere 12ml. Preþ 38 euro/mp. Vinde teren în Brãduleþ, suprafaþã de 2800mp la stradã. Preþ 31 Euro/mp. Vinde teren cu construcþie din bile de brad, suprafaþã totalã 157mp. Toate utilitãþile, la stradã, în Curtea de Argeº. Preþ 400 milioane lei negociabil. Vinde teren, str. Poºtei, suprafaþã 1500 mp cu utilitãþi, cadastru. Preþ 18 Euro mp negociabil. Vind teren în jud. Argeº, zona Comuna Rãteºti, parþial sau integral, împrejmuit, parþial betonat, 10.000 mp. Pret: 12 Euro/mp, negociabil.

CUMPÃRÃRI Cumpãr spaþiu comercial pe Bulevard, pretabil coafor. Cumpãr 1000mp teren, zonã de munte, cu drum de acces, curent. Cumpãr urgent casã zona Sfântul Gheorghe, ofer 60.000 Euro Cumpãr casã, în Curtea de Argeº, cu 3-4 camere, bunã de locuit, cu teren de maxim 500mp. Ofer 60.000 euro. Cumpãrã apartament 3 camere, decomandat, sau garsonierã super amenajatã, oferã 27.000 euro. Cumpãrã casã locuibilã în afara oraºului, cu teren. Oferã 23.000 euro.

ÎNCHIRIAZÃ Închiriem URGENT apartament 2, 3 camere. Închiriem URGENT- Spaþiu Comercial, zona Ivancea la strada principalã, 160 mp parter ºi 160mp etaj, închiriem ºi separat. Preþ foarte bun. Închiriem URGENT spaþiu comercial de 35mp zona Piaþa Centralã, cu toate utilitãþiile. Preþ 350euro/lunã. Închiriem apartament, zona Sf. Gheorghe, parter, mobilat. Preþ 150 Euro / lunã. Închiriem apartament 3 camere, situat central, et. 1, conf. 1, 2 bãi, 2 balcoane, mobilat ºi utilat, 250/lunã. Închiriem apartament 2 camere zona Sf. Gheorghe, etaj 1, complet mobilat. Preþ 150 Euro/ lunã. Închiriem URGENT la strada principalã casã cu 2 camere zona Ivancea, pretabil firmã, spaþii comerciale. Închiriez apartament 2 camere, zona Sf. Gheorghe. Preþ 200 Euro. Închiriez apartament 2 camere + garaj, zona Romarta, et1, confort1, CT, complet mobilat. Preþ 200 Euro negociabil. Închiriez spaþiu, zona Garã, cu utilitãþi, pretabil spãlãtorie auto, depozit materiale de construcþii, etc. Preþ 300 Euro/lunã. Închiriem urgent apartament 2 camere, zona Posada, etaj 1, complet mobilat. Preþ negociabil. Închiriez apartament 3 camere, zona Strada Basarabilor, cu boiler ºi convector, nemobilat. Preþ 6 mil Dorim sã închiriem urgent apartamente. Oferim 170-250 euro. Închiriem urgent apartament 2 camere, complet mobilat, etaj I, zona Sf. Gheorghe. Preþ 200euro/lunã. Închiriem casã în Curtea de Argeº, cu teren. Preþ 600 euro/lunã. Închiriem spaþiu comercial, 50 metri pãtraþi, zonã centralã, cu toate utilitãþile, clãdire nouã. Preþ 15 euro/mp. Ofer spre închiriere, vilã, construcþie nouã, P+1, 4 dormitoare, sufragerie, bucãtãrie, 2 bãi, 2 terase, 2 holuri. Complet mobilatã ºi utilatã. Închiriem urgent casã, maxim 2 camere, în zona oraºului.

SPAÞII COMERCIALE Închiriez urgent, apartament, 2 camere, parter, la strada principalã, pretabil spaþiu comercial. Vinde spaþiu comercial, P+1, 160mp, zonã bunã, cu toate utilitãþile. Preþ 90.000 euro.


cmyk

Trimite cuvîntul PROFIT urmat de anuntul tãu prin

SMS

la nr.1

413

actualitate

(tarif 3euro/sms)

si anuntul tau apare o luna in ziar si pe internet

7

Exemplu anunt: Profit vand masina de spalat, stare buna, pret 700 lei...

Scandal la primãrie

Cu legea în mânã, instructorii auto l-au contrazis pe ºeful de la Permise ● Subprefectul Lazãr le dã dreptate instructorilor ªeful Serviciului Public Comunitar Regim permise de Conducere Argeº, comisarul Marian Stancu a fost luat dur la întrebãri de cãtre instructorii auto din Curtea de Argeº, care, cu "legea în mânã" au reclamat faptul cã semafoarele din cauza cãrora pânã acum nu s-a putut þine în municipiul nostru examenul pentru obþinerea permisului de conducere, nu sunt obligatorii, nespecificându-se la nici un paragraf al ordinelor ºi legilor despre acest

Se închide gara din Curtea de Argeº? Conform unor acte oficiale, fiecare dintre cele opt

lucru. De aceeaºi pãrere a fost ºi subprefectul Adrian Lazãr însã cel puþin deocamdatã comisarul Stancu ºi-a menþinut pãrerea: "Dacã pe 9 iunie când venim la Curtea de Argeº nu sunt montate semafoare, examenul auto nu se va mai þine", a declarat acesta.

Pânã la începutul lui iunie

cmyk

Regionale CFR va închide tronsoanele de cale feratã unde se se vor monta semafoarele înregistreazã eficienþã economicã zero sau pierderi contabile. Prezent la discuþie, Dacã pentru sectorul privat unele dintre aceste trasee ar putea viceprimarul Costinel reprezenta oportunitãþi de dezvoltare, pentru angajaþii CFR Vasilescu a promis celor proiectul iniþiat de Ministerul Transporturilor înseamnã de la prefecturã dar ºi disponibilizãri. celor de la ºcolile de Principalul motiv invocat de conducerea Ministerului ºoferi cã nu va exista Transporturilor pentru închiderea celor 52 de linii de cale feratã este nici o problemã în acela cã, din cauza traficului extrem de redus, cheltuielile de întreþinere acest sens ºi cã în cele sunt semnificativ mai mari decât veniturile realizate. trei sãptãmâni de zile O astfel de situaþie se întâlneºte ºi la gara din Curtea de Argeº care se rãmase pânã la aflã pe lista celor unde trenurile nu vor mai ajunge la peron. Ce-i drept, în examen, în Curtea de municipiul nostru numãrul garniturilor feroviare era redus. Vagonul cu Argeº vor exista cãlãtori pe ruta Piteºti Curtea de Argeº nu era niciodatã plin ºi de multe semafoare. "Un ori cãlãtorii mergeau cu… "naºul", adicã fãrã bilet. Aceastã situaþie ca ºi semafor nu e un capãt altele asemãnãtoare din cadrul regionalei Craiova (n.r. din cadrul cãreia de þarã ºi vã asigur, vã face parte ºi gara Curtea de Argeº) a fãcut sã se piardã sume importante promit solemn cã de bani, de unde ºi ideea închiderii acestor gãri.

pânã la începutul lui iunie acestea vor fi montate", a declarat viceprimarul. Cererile instructorilor auto au fost în oarecare mãsurã acceptate de cãtre reprezentanþii de la permise ºi cei de la prefecturã însã nu s-a putut stabili nici care va urmãtoarea zi de examen auto în municipiul nostru ºi nici dacã cei care picã acest examen îl pot susþine din nou tot în municipiul nostru. Conform discuþiilor purtate însã, se pare cã peste maxim douã luni de zile argeºenii care vor sã îºi ia permisul pot susþine examenul în municipiul nostru, unde s-ar putea organiza acest tip de examinare de douã ori pe lunã ºi îl vor putea susþine chiar ºi cei care au picat pânã acum de mai multe ori. Datele acestor examene vor fi comunicate în cel mai scurt timp instructorilor ºcolilor de ºoferi din municipiul nostru.

Episcopia ºi primãria au cãzut de acord

Cu avizul ministerului culturii, încep lucrãrile la Sân Nicoarã Zilele trecute, arhitecþi, arheologi, PS Calinic ºi primarul Nicolae Diaconu s-au întâlnit la Ruinele Sân Nicoarã pentru a pune la punct ultimele amãnunte legate de demararea lucrãrilor de restaurare a monumentului istoric. Deºi ruinele au fost date în administrarea Episcopiei Argeºului ºi Muscelului de ºapte ani de zile, birocraþia a fãcut ca abia acum câteva sãptãmânã sã se obþinã avizele de la Ministerul Culturii ºi Cultelor pentru ca lucrãrile sã fie, în sfârºit, începute. Constanþa Carp, ºefa proiectului privind restaurarea monumentului a fost cea care a dat ultimele indicaþii privind amenajarea ºantierului ºi a lucrãrilor. De asemenea, la faþa locului s-a aflat ºi arhitectul Sergiu Iosifescu, cel care a fost de pãrere cã, în urma sãpãturilor vor ieºi la ivealã multe lucruri importante, spre exemplu o camerã mortuarã care ar putea fi sub pãmânt.

De menþionat este faptul cã primul edil, Nicolae Diaconu a promis celor de la Ministerul Culturii ºi de la Episcopie cã instituþia pe care o conduce va acorda tot sprijinul necesar. "Abia acum s-au obþinut avizele, urmeazã proiecte, certificate de urbanism ºi abia apoi autorizaþii de construcþii", a declarat pentru PROFIT primarul Diaconu. Când a venit însã vorba despre o nouã construcþie peste ruine, ºi chiar despre oficierea unor slujbe religioase în noua bisericã, edilul a devenit mai rezervat: "Deocamdatã vorbim despre restaurare…". A doua zi dupã întâlnirea specialiºtilor cu autoritãþile locale, la Sân Nicoarã s-a amenajat ºantierul necesar demarãrii lucrãrilor. Acum parcul este închis iar paznicul angajat nu va mai permite ca monumentul istoric sã fie acelaºi loc de refugiu pentru îndrãgostiþi ºi boschetari aºa cum se întâmpla pânã acum.

Agenþia imobiliarã KLANAR - cel mai mic comision de pe piaþã. O echipã de profesioniºti te aºteaptã în Curtea de Argeº, B-dul Basarabilor, 79, complex Sf. Gheorghe, cu o mulþime de bonusuri ºi facilitãþi. Telefon 0744980915, 0743237183


cmyk

Trimite cuvîntul PROFIT urmat de anuntul tãu prin

8

SMS

diverse

la nr.1

413

(tarif 3euro/sms)

si anuntul tau apare o luna in ziar si pe internet Exemplu anunt: Profit vand masina de spalat, stare buna, pret 700 lei...

● Copil în clasa a doua rãnit grav în accident La sfârºitul sãptãmânii trecute un copil în vârstã de 9 ani a fost grav rãnit în urma unui accident rutier petrecut pe DN 7C. Vasilicã Sandu a traversat prin loc nepermis ºi, probabil fãrã sã se asigure ºi a fost lovit în plin de Mihai Ionuþ Chelu, în vârstã de 22 de ani care se îndrepta, la volanul unui autoturism marca Dacia Logan dinspre Curtea de Argeº spre Piteºti. Ajunºi la faþa locului, oamenii legii au demarat o anchetã ºi au întocmit dosar de cercetare penalã ºoferului pentru infracþiunea de vãtãmare corporalã din culpã. ªoferului i s-a fãcut ºi testul pentru stabilirea alcoolemiei dar s-a dovedit cã nu consumase bãuturi alcoolice înainte de a se urca la volan.

Poliþia vã atenþioneazã:

Nu mai daþi bani cerºetorilor ● Oamenii legii se gândesc la înfiinþarea unui centru social pentru cerºetori Ne-am obiºnuit ca zi de zi pe strãzile municipiului sã fim agasaþi de cerºetori de toate vârstele care se þin

scai de tine pânã le dai un ban. Ne-am obiºnuit ca oamenii legii sã îi trimitã acasã pentru ca a doua zi

sã îi gãsim în aceleaºi locuri pentru care de altfel, între cerºetori se disputã o luptã realã.

● Cartierul Confecþii a fost modernizat Zilele trecute oamenii directorului Ghiþã au terminat lucrãrile de amenajare ºi modernizare a cartierului Confecþii. S-au amenajat toate aleile ºi s-au creat noi parcãri care zilele trecute au fost bordurate. De asemenea în întreaga zonã s-a schimbat reþeaua de apã, inclusiv branºamentele la blocuri, urmând ca în maxim douã sãptãmâni de zile, când staþia de asfalt va fi pornitã, sã se ºi asfalteze noile parcãri.

● Pe drumurile din Curtea de Argeº circulã maºini neînmatriculate Zilele trecute agenþii rutieri din cadrul poliþiei municipale au surprins în trafic mai multe maºini aduse din strãinãtate ºi neînmatriculate la noi în þarã. Eugen R din Curtea de Argeº a fost oprit de un echipaj al poliþiei conducând un autoturism adus din Franþa care avea numerele de înmatriculare expirate de ceva vreme. Pentru aceastã infracþiune s-a ales cu dosar de cercetare penalã, ºi tot un astfel de dosar i s-a întocmit lui Adrian R, care conducea pe drumurile publice tot un autoturism adus din strãinãtate, care nu avea asigurarea auto obligatorie plãtitã ºi nu avea dreptul sã circule pe drumurile din România. Poliþiºtii din cadrul Biroului de Circulaþie spun cã se confruntã de foarte multe ori cu astfel de probleme ºi se pare cã în municipiul nostru încã mai circulã maºini neînmatriculate .

Zilele trecute poliþiºtii cerºeascã, alimentându-le argeºeni au efectuat 42 de convingerea cã cerºitul e un controale în acest sens, lucru bun. Cerºetorii vor ocazie cu care au prins la putea renunþa la aceastã viaþã cerºit 30 de persoane, din numai când vor vedea cã nu care 10 minori. Copiii au fost mai reuºesc sã convingã ºi încredinþaþi familiilor nu vor mai primi bani", sunt precum ºi Direcþiei de de pãrere poliþiºtii care de asistenþã socialã ºi protecþia altfel au lansat o campanie în copilului dar cei mai în acest sens ºi îi roagã pe toþi vârstã au primit amenzi care locuitorii municipiului sã nu au însumat 6.500 lei. mai dea bani acestor "Oamenii cred cã este un persoane. Mai mult, în lucru bun sã îi ajute. Dar, cadrul acestei campanii oare binele acesta are oamenii legii s-au gândit cã consecinþe pozitive? în loc de suma, fie ea cât de Cerºetorii spun, de cele mai micã de bani, datã multe ori, cã apeleazã la cerºetorilor, s-ar dona pentru semenii lor pentru cã nu au înfiinþarea unui centru social cu ce sã se hrãneascã, iar s-ar ajunge ca într-un final acest motiv s-a extins tot mai mulþi oameni întrdeoarece, funcþioneazã! adevãr amãrâþi sã aibã un Oamenilor le este milã mai acoperiº deasupra capului ºi ales de copii, dar nu se o masã caldã. gândesc cã acei bani daþi vor ajuta numai pe moment ºi mai rãu, îi vor încuraja ºi Parcul pe alþii s ã de la Terasã asfaltat

peste douã sãptãmâni

Dosare penale pentru lipsa asigurãrii la maºini Controalele oamenilor legii pentru depistarea ºoferilor care circulã fãrã sã fi plãtit asigurarea auto obligatorie s-au soldat zilele trecute cu 35 de sancþiuni contravenþionale a cãror valoare a ajuns la suma de 5.350 lei. Printre ºoferii ghinioniºti s-au numãrat Adrian R, din municipiul nostru care nu plãtise asigurarea unui autoturism marca Daewoo Nubira ºi Robert Ion I. care la rândul sãu se afla în ilegalitate privind aceeaºi problemã. De controlul poliþiei nu a scãpat nici Robert D, care a fost prins conducând pe drumurile publice deºi avea permisul de conducere suspendat. Toþi cei trei ghinioniºti s-au ales cu dosare de cercetare penalã riscând inclusiv sã petreacã câþiva ani dupã gratii.

Inginer expert horticol, specialist protecþia plantelor, execut lucrãri de specialitate: tãieri (regenerare, corecþie, normare rod) pomi ºi arbuºti fructiferi, tratamente fitosanitare, fertilizãri, erbicidãri, amenajãri ºi întreþineri grãdini ornamentale, gazonãri.

Lucrãrile pentru amenajarea parcului de joacã de la Terasa 1 mai se desfãºoarã bine însã într-un ritm destul de lent, þinând cont cã abia peste aproximativ douã sãptãmâni de zile vor fi asfaltate aleile. "S-a terminat amenajarea parcãrii din faþa parcului, s-au montat bãncile ºi urmeazã asfaltarea aleilor care se va face cam peste douã sãptãmâni de zile, când va porni staþia de asfalt", a declarat viceprimarul Costinel Vasilescu în cadrul unei conferinþe de presã. De leagãnele ºi toboganele care vor fi aduse în acea locaþie ºi care sunt de altfel cele mai aºteptate de copii, nu a adus însã nimeni vorba.

Pentru toate doamnele ºi domniºoarele primãvara vine cu oferte speciale ºi reduceri de preþuri, numai la

SALON ROXANA Relaþii ºi programãri: 0721.325.166

cmyk

Tel: 0765.270.522 / 0730.614.275 / 0757.211.298

Complex Sfântu Gheorghe

Agenþia imobiliarã KLANAR - cel mai mic comision de pe piaþã. O echipã de profesioniºti te aºteaptã în Curtea de Argeº, B-dul Basarabilor, 79, complex Sf. Gheorghe, cu o mulþime de bonusuri ºi facilitãþi. Telefon 0744980915, 0743237183


cmyk

Trimite cuvîntul PROFIT urmat de anuntul tãu prin

SMS

la nr.1

413

actualitate

(tarif 3euro/sms)

si anuntul tau apare o luna in ziar si pe internet

9

Exemplu anunt: Profit vand masina de spalat, stare buna, pret 700 lei...

Telefonul cititorului

0348 569 111

Aºteptãm întrebãrile ºi sesizãrile dumnea-voastrã. În cel mai scurt timp vom încerca sã vã dãm cele mai bune rãspunsuri în paginile ziarului. Aºteptãm ºi scrisorile dv. la adresa redacþiei ºi la e-mail redactia@ziarulprofit.ro

TOP dobânzi bancare

Telefoane utile

Banca Transilvania............13.0% BCR ................................... 11,5% BRD .................................. 11,5% BancPost............................11,0% Raiffeisen Bank................ 11,0%

NR UNIC URGENÞE...................................... 112 POLIÞIE.................................................... 721.519 JANDARMERIE....................................... 721.798 POMPIERI................................................ 723.401 SPITAL..................................................... 722.150 AMBULANÞA.............................................729.298 PRIMÃRIE................................................. 721.033 AQUATERM.............................................. 721.936 DISTRIGAZ............................................... 722.060

* Pentru depozite P.F pe termen de 12 luni

ELECTROCENTRALE.............................. 722.100 DACIA SERVICE....................................... 724.384 OPC........................................................... 222 960 ITM............................................................. 722.367 SPGC......................................................... 724.186 ABONAÞI TELEFONICI.....................................931 TELEFOANE EXTERNE ...................................971 DERANJAMENTE POSTURI TELEFONICE.....921

Acrituri ºi... murãturi

Primãria reclamã CEZ la OPC ● Facturi fabuloase la energia electricã ● 200 de milioane lei curentul consumat de primãrie în nici douã luni datã însã funcþionarii primãriei ºi în special juriºtii, nu vor mai trece cu vederea ºi nu vor mai opri demersurile pentru a-i reclama pe cei de la CEZ. În afara sesizãrilor care se vor face cãtre societatea furnizoare de curent electric, de aceastã datã, prin plângere scrisã, va fi sesizat ºi Oficiul Judeþean pentru P r o t e c þ i a Consumatorului în fruntea cãruia se aflã nimeni altul decât fostul primar al municipiului, PDL-istul Gheorghe Nicuþ.

Problemele între primãria Curtea de Argeº ºi firma care furnizeazã energia electricã au început de câteva luni de zile ºi par cã nu vor fi soluþionate curând. Din cauza CEZ Distribuþie facturile pentru primãrie s-au ridicat în nici douã luni de zile la suma de 200 milioane lei vechi, drept pentru care autoritãþile locale sunt hotãrâte sã reclame CEZ-ul la OPC, mai ales cã de azi înainte fostul primar al municipiului, care ºtie ºi el care sunt problemele, va fi ºeful Oficiului Pentru Protecþia Consumatorului. Întreaga poveste a început încã din luna februarie a acestui an când la contorul pentru energia electricã al primãriei sau ivit câteva probleme. Autoritãþile au luat primele mãsuri, anunþându-i pe cei de la fosta societate Electrica din municipiu, actualmente CEZ Distribuþie. "La Electrica au spus cã nu ei sunt în mãsurã sã rezolve acest tip de probleme ºi ne-au spus sã cerem ajutor la numãrul de telefon 429. Am sunat, au venit doi oameni care au spus cã în jurul contorului trebuie schimbatã o parte a instalaþiei pentru cã este suprasolicitatã din cauza consumului mare de energie din ultima perioadã", povesteºte contrariat viceprimarul Vasilescu. Zis ºi fãcut, primãria a efectuat toate lucrãrile necesare însã montarea unui nou contor trebuia fãcutã în baza unui aviz dupã care s-a aºteptat, nici mai mult, nici mai puþin de trei luni de zile. "Dupã trei luni de zile în care am aºteptat avizul neam hotãrât sã facem plângere cãtre OPC. I-am atenþionat ºi pe ei privind acest lucru drept pentru care a doua zi am primit avizul pe care l-a adus personal, la prima orã a dimineþii un angajat CEZ.

26 milioane hârtia aºteptatã trei luni de zile Avizul care permitea montarea unui alt contor la primãrie a fost

Proiectele europene rãmân pe loc

adus în cele din urmã dar, contra cost. Avizul costa 26 de milioane de lei vechi, în condiþiile în care toatã lucrarea de schimbare a unui tronson de instalaþie electricã costase 25 milioane de lei vechi. "Nici mãcar dupã obþinerea avizului contorul nu a putut fi schimbat pentru cã mai era nevoie de o niºã pe care în primã fazã ni s-a spus cã trebuie sã o facem noi, primãria, iar apoi cã trebuie fãcutã de cei de la CEZ", a mai spus viceprimarul. Una peste alta, alte lucrãri care costã bani ºi timp. În acest timp s-a convenit ca factura pentru energia electricã consumatã de primãria Curtea de Argeº sã fie stabilitã la pauºal adicã sã se stabileascã în

funcþie de consumul mediu de curent al instituþie în ultimele 12 luni de zile.

Facturi de 200 de milioane de lei la curent În ciuda faptului cã prin sistemul pauºal instituþia publicã nu trebuia sã plãteascã mai mult de 18 milioane de lei vechi, facturile au ajuns la considerabila sumã de 200 milioane de lei vechi. Adicã 120 milioane pentru o lunã întreagã ºi încã 80 de milioane pentru a treime de lunã. "Am ºi specificat faptul cã trebuie atenþie cu factura pentru cã ar fi putut bãga în factura primãriei ºi cheltuiala celorlalte instituþii pentru care noi plãtim", mai spun autoritãþile. De aceastã

Vã mai amintiþi de "Cântarea României ■ "? Ei bine se pare cã în curând vom avea varianta religioasã a acesteia sub titulatura "Cântarea Episcopiei". Joi, pe înserat aºadar, cel mai mare cântãreþ în sutanã cu experienþã vastã, încã de pe vremea împuºcatului (aºa cum susþin fãrã probe membrii CNSAS) i-a convocat la Palat pe toþi preoþii din zonã. Cum de ce ? Sã cânte, sã-ºi demonstreze calitãþile în aceastã meserie. Oficial, motivul a fost acela cã Episcopia vrea sã constituie propria coralã. Neoficial, PS Calinic i-a chemat pe preoþi la raport sã afle ce mai e nou prin ograda bisericeascã. Cel mai speriat, spun preoþii, a fost cel din Valea Danului, un om blajin, strângãtor, dar cam antipatic pentru preasfinþitul "Ia cântã mãtãluþã Mihãilescule… Ce mai e prin Valea Danului ?", l-ar fi chestionat Calinic, Transpirat de emoþii preotul a cam dat-o în bâlbâialã "preasfinþite nimic nou, la primãrie comuniºti, la bisericã tot comuniºti, aaa, adicã afaceriºti …pardon, adicã nu, adicã da…". Tolerant, Calinic le-a scos din impas pe preot "Lasã, lasã, nu-i nimic nou acolo, înþeleg. Nu ºti sã cânþi deloc".

Omul care a trecut cu bine 2 crize - criza Pentru cã aceste economicã din `29-`33 ºi criza vârstei a IIIfacturi de-a dreptul a- simpaticul moºulicã Ilea pare cã se adapteazã din imense de platã precum mers restricþiilor economice actuale. Zilele trecute a ºi greutatea cu care s-au gãsit, cicã, antidotul crizei actuale, cel puþin la firma rezolvat problemele au sa. Concret, nici o maºinã a firmei nu va mai fi pornitã la cheie ci doar împinsã pentru a reduce astfel scos practic din sãrite consumul mãrit de amperi din baterie ºi benzinã din autoritãþile locale, rezervor. Pentru a le arãta tuturor argeºenilor cum se acestea se gândesc fac reducerile de cheltuieli prin metoda "împingi ºi serios chiar la rezilierea câºtigi", moº Ilea s-a urcat la volanul contractului cu CEZ Volskswagenului sãu ºi ºi-a pus angajaþii sã-l Distribuþie ºi gãsirea împingã chiar pe Bulevard. Toatã lumea se uita unei alte firme care face posomorâtã doar un singur om râdea cu gura pânã la astfel se servicii. urechi: era mecanicul ce-i reparase maºina lui Ilea "Primãria, ºi aici mã cu o zi înainte. refer la tot ce plãtim noi, pentru Muzeu, Casa de Cel mai slab primar din istoria oraºului, Culturã, ºcoli, licee, este diaconul Ninel, þine sã demonstreze ceea cel mai mare consumator ce eu ºtiam deja: cã e ºi cel mai slab ºef de partid de energie din municipiu pe care l-a avut PSD-ul vreodatã. Pesemne cã ºi cu totul cred cã plãtim omul a uitat cã a început campania electoralã sau undeva la 10 miliarde de îi e lene sã se implice, altfel nu se explicã de ce lei. Sunt destul "bãieþi PSD-ul nu face campanile pentru deºtepþi" cã sã le spun aºa europarlamentare nici mãcar prin afiºe. Dacã a uitat, îl înþeleg, Sinaia e cam departe. ªi dacã îi e care furnizeazã curent. Nu e lene îl înþeleg, cã doar i-a fost lene ºi sã fie obligatori sã luãm de la CEZ primar iar în campania de la locale, þin eu minte ºi chiar cu altã firmã am bine, îi era lene sã dea ºi un interviu. Aoleu, ce putea obþine ºi o reducere de de "lene" în textul acesta. Inevitabil aº putea minim 3% ceea ce pentru spune când vorbeºti de diaconul Ninel. oraºul nostru înseamnã ceva", „ Tia Gospodina a încheiat Costinel Vasilescu.

Comisiile de specialitate nu au dat nici un euro pentru Curtea de Argeº

Zeci de ore de muncã ale funcþionarilor publici, mii de pagini de documentare, sute de schiþe ºi mãsurãtori, drumuri nenumãrate pânã la Bucureºti ºi Cãlãraºi, totul pentru depunerea unor proiecte care ar urma sã se finalizeze cu obþinerea de fonduri nerambursabile pentru municipiul nostru. În ciuda tuturor eforturilor însã, pânã

cmyk

Primãria se gândeºte sã schimbe furnizorul de energie

Sãptãmâna în trei bârfe

acum nici unul dintre proiecte, indiferent de axa pe care a fost depus, nu s-a aprobat.

Reducerea bugetului la turism ar putea închide un proiect major al municipiului Curtea Domneascã de Argeº capitalã a turismului românesc este unul dintre proiectele majore depuse pânã la ora actualã de administraþia localã. Primarul Nicolae Diaconu, sprijin în demersurile sale de deputatul PSD Mircea Drãghici au declarat în mai multe rânduri cã acest

proiect este unul de maxim interes pentru municipiu, mai ales cã este cel care ar ajuta la promovarea turismului din zona noastrã. Proiectul are o valoare de 975.3120 lei ºi vizeazã creºterea contribuþiei sectorului turismului la dezvoltarea economicã ºi socialã a municipiului. În cadrul acestuia s-a mai vorbit despre promovarea la nivel naþional ºi nu numai, prin spoturi video a zonei Curtea de Argeº ºi a principalelor obiective turistice precum ºi includerea

municipiului nostru în cadrul târgurilor naþionale ºi internaþionale de turism. Toate bune ºi frumoase am putea spune, însã, încã de acum câteva sãptãmâni de zile primul edil a declarat cã bugetul Ministerului Turismului a fost diminuat cu 8% drept pentru care ºi proiectul depus de Curtea de Argeº ar putea avea de suferit.

11 milioane de euro sunt încã aºteptate Un alt proiect îndrãzneþ se referã la dezvoltarea urbanã a municipiului, mai precis

reabilitarea ºi modernizarea tuturor cartierelor din zona de est a localitãþii. "Proiectul depus pe 31 martie ar urma sã aducã oraºului 11 milioane de euro", declarau la un moment dat autoritãþile locale. Nu s-a mai auzit nimic însã nici despre acesta. Urmeazã alte douã proiecte pentru reabilitarea ºcolilor din municipiu, unde mai mult decât despre obþinerea unor avize de la inspectoratul Judeþean ªcolar nu s-a mai vorbit. Cât despre axa de proiectare care trebuia sã se

deschidã pentru depunerea unor proiecte pentru centrele de recreere, nici atât nu mai e vorba. În nici un caz nici anul acesta ºi nici încã mult de acum încolo argeºenii nu vor avea Aqva parc, bazine de înot sau alte locaþii similare pentru petrecerea timpului liber. Deocamdatã nu se mai aude nimic de proiectele depuse în vederea finanþãrii. Unele au trecut de anumite etape ºi sunt semne cã vor fi aprobate. Altele sunt încã în lucru ºi mai sunt planuri ºi pentru proiecte noi.

Agenþia imobiliarã KLANAR - cel mai mic comision de pe piaþã. O echipã de profesioniºti te aºteaptã în Curtea de Argeº, B-dul Basarabilor, 79, complex Sf. Gheorghe, cu o mulþime de bonusuri ºi facilitãþi. Telefon 0744980915, 0743237183


cmyk

Trimite cuvîntul PROFIT urmat de anuntul tãu prin

10

SMS

eveniment monden

la nr.1

413

(tarif 3euro/sms)

si anuntul tau apare o luna in ziar si pe internet Exemplu anunt: Profit vand masina de spalat, stare buna, pret 700 lei...

i r e c a Af i a m care rg me

Cizmarii ºi croitorii se îmbogãþesc în timp de crizã Zilnic, în municipiul nostru tot mai multe persoane rãmân fãrã loc de muncã, tot mai multe societãþi scad salariile angajaþilor din lipsa de comenzi sau a vânzãrilor tot mai proaste. Restaurantele, cu tot cu meniurile lor adaptate crizei nu mai sunt un mod de a petrece o searã frumoasã, nici mãcar la sfârºitul sãptãmânii. ªi totuºi, existã meserii care abia acum sunt apreciate ºi cãutate: cizmãria ºi croitoria. Nu ne referim aici la secþiile de producþie de haine ci la croitorii care pot sã modifice o fustã sau un pantalon, care pot sã punã ceva în plus unei haine pentru a pãrea mai nouã sau care transformã fusta

Cel mai

T

nscrie-te în concurs ºi Îprietenilor demonstreazã colegilor, ºi chiar profesorilor

SUPER ! S R U C N O C

licean

Maria Neagu, are 16 ani si este eleva la Grupul ªcolar "Ferdinand I". Îi plac dansul ºi voleiul, doreºte sã profeseze pe viitor ca farmacist sau doctor, materia ei preferata fiind chimia. Este ambiþioasã ºi acceptã orice provocare. Are ca motto "Nu lua în seama tot ce zice lumea".

ete ºi bãieþi, cu vârsta F cuprinsã între 16 ºi 19 ani sunt aºteptaþi la sediul redacþiei noaste pentru a se înscrie în cel mai tare concurs al verii. Dacã nu ai timp sã ne vizitezi, trimite o fotografie ºi câteva date despre tine la adresa redacþia@ziarulprofit.ro ºi intri în competiþia care îþi va oferi cea mai frumoasã vacanþã la mare. Nu mai sta pe gânduri, nu lãsa colegii sã se distreze în locul tãu. Înscrie-te chiar azi pentru titlul de "cel mai trendy licean".

Numele _________________________________________ Adresa _________________________________________ Îl votez pe: _________________________________________

Premiile oferite constau în:

Andreea Vasilescu, este în clasa a XI-a , la "Ferdinand I". Andreea este o fatã ambiþioasã, prietenoasã ºi foarte norocoasã. Sperã sã o votaþi ºi sã o susþineþi pentru a câºtiga acest concurs.

cã trebuie sã te voteze. Adunã taloanele, câºtigã titlul de "cel mai trendy licean" ºi pleci la mare pe banii noºtri.

cã meseria pe care o practicã a fost de ani de zile foarte prost plãtitã ºi asta pentru cã argeºenii preferau sã îºi cumpere pantofi noi. Acum, de când cu criza, lucrurile s-au schimbat ºi zeci de persoane îl cautã pe bãtrân. "Vin doamne de toate vârstele, profesoare, doctoriþe, nu e o ruºine asta… Dacã nu mai sunt bani, ce sã facã oamenii, le mai pingelim, le mai coasem… ºi uite aºa le mai poartã mãcar un an de zile, un sezon. Nu lucrez scump pentru cã dacã aºa avea preþuri mari nu aº mai avea clienþi. Pot sã spun cã anul acesta, cam din martie aºa, îmi merge foarte bine ºi, deºi nu vreau nici eu sã mai fie crizã, pânã la urmã mie îmi convine", a declarat pentru PROFIT cizmarul. Aceleaºi comenzi mari le

trendy

ermini examenele ºi vrei sã pleci în vacanþã? Ai încheiat un an de studiu ºi vrei sã te relaxezi? Vrei sã petreci clipe de neuitat pe malul mãrii alãturi de persoana iubitã? Dacã pânã acum doar visai la toate acestea, aflã cã acum visele devin realitate pentru cã, PROFIT te trimite în vacanþã la mare !

cmyk

bunicii într-una numai bunã de mers la discotecã. "Mã duc la cizmar ºi încerc sã îmi repare pantofii pe care îi am de câþiva ani de zile. Sincer vã spun cã nu mai am cu ce sã îmi cumpãr alþii. Lucrez la Electroargeº ºi ºtiþi cu toþi cã la noi abia mai merge treaba… Dau 5 lei la reparat ºi îi mai port ºi vara asta. La anul o sã vãd ce o sã mai fac… or veni ºi vremuri mai bune ºi pentru noi.", a declarat pentru PROFIT, Marina Enescu, în vârstã de 48 de ani. Femeia se îndrepta spre o cizmãrie din cartierul Posada, una dintre puþinele care mai existã, dar care merg foarte bine, în Curtea de Argeº. Nea Gheorghe este cizmar de când se ºtie. Spune cã a avut perioade mai bune ºi mai rele,

au în aceastã perioadã ºi cei care ºtiu sã croiascã haine sau sã le modifice. O maºinã de cusut ºi ceva pricepere pot însemna un mijloc de a face bani în acest an. Elena are 53 de ani ºi este pensionarã. A lucrat ani de zile în croitorie ºi a învãþat meserie. Acum tot cartierul o ºtie ºi de aceea are ºi tot mai mulþi clienþi. "Mai schimb un fermoar, mai scurtez o rochie, pantaloni… Nu mereu sunt bine plãtitã pentru cã sunt persoane care poate nu înþeleg cã ºi eu muncesc ºi pierd ceva vreme reparându-le haine. Sunt doamne foarte cunoscute în oraº care apeleazã al mine ºi sã ºtiþi cã de multe ori cele cu bani plãtesc cel mai puþin. Oricum mie una mi-au crescut comenzile în ultima perioadã", povesteºte Elena. Tot mai multe persoane apeleazã la astfel de servicii în Curtea de Argeº ºi nu numai, iar aceste douã mici afaceri dacã le putem spune aºa, pentru cã nu toþi cei care le practicã au firme sau sunt înregistraþi cu astfel de activitãþi, sunt din ce în ce mai profitabile.

Valentin Barbu, este în clasa a XII-a la "Grup ªcolar Forestier". Are 19 ani ºi este un capricorn comunicativ, sincer ºi îndrãzneþ. Este pasionat de fotbal ºi muzicã, iar timpul liber ºi-l petrece alãturi de prietenii sãi.

Regulamentul con cursului: Perioada de desfãºurare:

concursul se desfãºoarã între 11.05.2009 ºi 25.07.2009. Ultima zi de depunere a taloanelor de vot este 25.07.2009, ora 16.00.

Participanþi: Pot participa tineri cu vârsta cuprinsã între 16 ºi 19 ani, fete sau bãieþi. Nu sunt acceptaþi concurenþi ce au rude de gradul I sau II cu angajaþi ai ziarului PROFIT ºi ai Klanar Media Advertising SRL. Procedura de participare: Fiecare concurent se înscrie în concurs pe baza completãrii unor

Locul I ■ un sejur de 6 zile pe litoralul românesc la un hotel de trei stele, mic dejun inclus pe bazã de card valoric, dotat cu plajã privatã cu acces gratuit, piscinã cu acces gratuit, jacuzzi, saunã, salã fitness. Cheltuieli de transport incluse.

Locul II

■ un sejur de 6 zile pe litoralul românesc la un hotel de trei stele, mic dejun inclus pe bazã de card valoric, dotat cu plajã privatã cu acces gratuit, piscinã cu acces gratuit, jacuzzi, saunã, salã fitness.

Are 18 ani, se numeºte Andrei Vasiloiu ºi este elev la Grupul ªcolar Forestier. Îi place biliarul, dar a participat la concursul de ºah unde a obþinut premiile I ºi II. Spune despre el cã este o persoana care ºtie ce vrea.. Materia lui preferatã este matematica. date personale ºi a douã fotografii sugestive. Înscrierea este gratuitã ºi nu implicã nici o obligaþie. Desemnarea câºtigãtorilor: Câºtigãtorii concursului sunt stabiliþi pe baza numãrului voturilor primite de la cititorii ziarului, voturi care se contorizeazã numai pe baza taloanelor speciale de concurs

Locul III

■ Sejur de 6 zile în Delta Dunãrii cu cazare la casã de vacanþã în oraºul Sulina situatã între Dunãre ºi plaja de la malul mãrii. Premiul include preþul transportului cu vaporul de la Tulcea la Sulina . Câºtigãtorii nu pot opta pentru a primi contravaloarea în bani a premiilor.

depuse la redacþia ziarului. Concurentul care nu depune taloane timp de 2 sãptãmâni consecutiv, este eliminat din concurs. Primii trei concurenþi care au strâns cele mai multe taloane speciale de concurs (voturi), dar nu mai puþin de 200, sunt declaraþi câºtigãtori fãrã tragere la sorþi.

Agenþia imobiliarã KLANAR - cel mai mic comision de pe piaþã. O echipã de profesioniºti te aºteaptã în Curtea de Argeº, B-dul Basarabilor, 79, complex Sf. Gheorghe, cu o mulþime de bonusuri ºi facilitãþi. Telefon 0744980915, 0743237183


Trimite cuvîntul PROFIT urmat de anuntul tãu prin

SMS

la nr.1

413

imobiliare

(tarif 3euro/sms)

si anuntul tau apare o luna in ziar si pe internet

11

Exemplu anunt: Profit vand masina de spalat, stare buna, pret 700 lei...

Anunþuri particulari

OFERTÃ DE SENZAÞIE

Vindem garsonierã in zona Cuza Vodã, parter, confort 1 cu construcþie ataºatã, cu CT, 46 mp. Preþ 38.000 Euro, pretabil spaþiu comercial, Tel: 0744.630.432 Schimb garsonierã zona Sf. Gheorghe, cu apartament 2 camere, decomandat. Telefon 0723681495 Vând apartament, 2 camere, semidecomandat, etaj IV, strada Cuza Vodã bloc A10. Tel: 0727.869.313. Vând garsonierã, confort I, ultracentral, decomandat, Curtea de Argeº. Tel: 0742.094.042 Vând apartament 2 camere, decomandat, zona Episcop Nichita, et I, cu CT ºi multiple îmbunãtãþiri. Preþ 43.000 euro. Tel: 0743.237.183. Vând apartament 2 camere, parter, zona Sf. Gheorghe, decomandat. Preþ 42.000 euro negociabil. Tel: 0749.673.720. Vând apartament 2 camere decomandat, zona Progresu, etaj 3 cu îmbunãtãþiri. Tel: 0751 110 909 - 0729 698 521

Vând casã P+1, 160 mp, (echivalentul a 2 apartamente de 80mp). Preþ negociabil, 150.000 euro. Tel: 0726.778.013. Vând casã cu patru camere ºi dependinþe, cu teren de 700 mp în Comuna Albeºti, la 200 mp de strada principalã, sau schimb cu apartament în Curtea de Argeº. Telefon 0724166592 Vând casã în Cepari + teren de 1500mp. Preþ 65.000Euro. Tel: 0733681747

Vindem urgent Spaþiu Comercial 500 mp pe Bulevardul Basarabilor

Case

Vând 2.000mp teren intravilan, deschidere 30m, str. Rm. Vâlcea. Tel: 0758.509.173. Vând 4.600mp teren în comuna Aninoasa, în centru, lângã primãrie. Preþ 10 euro negociabil. Tel: 0723.761.592 sau 0742.973.951. Vând 450mp teren, zona Marina, Str. Poºtei, toate facilitãþiile. Preþ 36 Euro/mp negociabil. Tel: 0740.040.880 / 0744.688.574. Vând 1.700 mp teren, zona Albeºti, sat Ungureni, 100m de la stradã, deschidere18m, apã curentã. Preþ 17 Euro/mp negociabil. Tel: 0741.161.295. Vând 2.000 mp teren zona Zigoneni, la 3 km de Curtea de Argeº, cu utilitãþi, proiect de casã ºi cadastru. Tel: 0728.025.112 sau 0742.682.154. Vând 1.200mp teren pentru casã în zona Liceului Electro cu toate utilitãþile la poartã: gaz, apã, electricitate. Preþ negociabil. Tel: 0748.154.825. Vând 2.600mp teren, zona ALBEªTI la 1,5KM de strada principalã Cãpºunica. Preþ 10.000Euro. Tel: 0743.237.183. Vând 2200 mp teren, parcelabil, intravilan, toate utilitãþile, str. Vasile Lupu, Cartier Primãverii. Preþ 50 Euro/mp negociabil. Tel: 0732.752.394 sau 0742.871.420.

Apartamente Vinde URGENT apartament, ULTRACENTRAL, et. 4/4, cu coperiº, 3 camere, 2 bãi, 2 balcoane, boxã, cu îmbunãtãþiri. Preþ 52.000 Euro. Tel: 0724.210.339

Vând apartament 3 camere, decomandat, zona Progresu, etaj 1, cu îmbunãtãþiri: CT, termopan, etc. Preþ 50.000 Euro negociabil. Tel:0742.421.004. Vindem URGENT garsonierã zona Ivancea, 40 mp, cu CT, fãrã alte îmbunãtãþiri. Preþ: 775 mil. Tel. 0743.237.183 Vindem apartament 2 camere, zona Elena Cuza, decomandat, parter, cu îmbunãtãþiri. Preþ: 30.000Euro. Tel. 0743.237.183 Vând apartament 3 camere zona Ivancea, decomandat, 3 balcoane, etaj 2, cu CT, termopane, parchet, gresie, faianþã. Preþ 51.000 Euro negociabil. Tel: 0722.313.033. Vând apartament 2 camere, zona Banu Mãrãcine. Preþ 44.000 euro negociabil. Tel: 0728.991.329. Vând apartament 2 camere, zona Despina Doamna, etaj 4, cu îmbunãtãþiri, semidecomandat. Preþ negociabil. Tel : 0730.961.510. Vinde apartament 3 camere, zonã ultra centralã, etaj 4/4 (cu acoperiº), cu îmbunãtãþiri. Preþ: 60.000 Euro. Tel:0724.210.339 Vând apartament 2 camere, zona Cofecþii. Tel: 0348.443.977 / 0724.839.601. Vând sau închiriez apartament 2 camere, zona Cuza Vodã, complet mobilat ºi utilat. Tel: 0757.324.790 . Vând apartament cu 2 camere, cf I, decomandat, et 2/6, Gãvana 3, construcþie ianuarie 2009, finisaje de lux, centrala proprie, termopane, 1 dreesing din termopan pe hol, gresie, faianþã, parchet laminat. Preþ 71.000 euro negociabil. Rel la tel: 0742.382..521. dupã ora 14.30 Vând apartament 3 camere, zona Episcop Nichita, parter, pretabil firmã, 2 balcoane, CT, interfon. Tel: 0747.065.321 Vând sau schimb apartament 2 camere, zona Progresu, etaj 1, 2 balcoane, cu multiple îmbunãtãþiri, mobilat cu apartament 3 camere, etaj 1, 2, zonã centralã + diferenþa. Tel:0741.519.822 Vând garsonierã zona Ivancea, fãrã îmbunãtãþiri. Preþ: 21.000 Euro. Telefon: 0743237183 Vând garsonierã zona Confarg, fãrã îmbunãtãþiri, tel: 0732.998.090 Vând apartament 3 camere, zona Progresu cf. 1, etaj 2, preþ negociabil, tel: 0727.753.024 Vinde apartament 3 camere zona Progresu confort 1, et 2, poziþie excelentã. Preþ bun. Tel:0727.753.024

Ghidul Casei

Vând urgent casã cu teren la stradã în zona Albeºti. Preþ negociabil. Tel. 0733681747

Vând casã zona Albeºti, la 100m de strada principalã, 3 camere + dependinþe + 700mp teren. Preþ 30.000 Euro. Tel: 0757.324.790 Schimb casã în Albeºti, la 100m de strada principalã, 3 camere + dependinþe + 700mp teren, cu apartament în Curtea de Argeº. Tel: 0757.324.790. Vilã de vânzare: - la 5 minute de stadionul Dacia Mioveni curte: piscinã + baie. Demisol: 2 x garaj + magazie. Parter: saunã , living + bar, saunã, ºemineu, baie , 2 dormitoare Et 1: bucãtãrie, 4 dormitoare, baie mansardã: salã sport, baie, dormitor Preþ: 600.000 euro negociabil suprafaþã constr = 500 mp. Telefon contact : 0722378363. Vând casã în Curtea de Argeº + 300mp teren, zona Stadion toate facilitãþile. Tel 0766.467.154Vând casã P+1, 180mp + 400 mp teren. Preþ negociabil 120.000 euro. Zonã liniºtitã, frumoasã ºi sigurã. Tel: 0726778013. Vând urgent casã 4 camere, de cãrãmidã, de renovat, zona Vâlcele, cu utilitãþi ºi 6100mp teren. Preþ 13.000 euro negociabil. Tel: 0727.460.144. Vând teren 280mp cu casã bãtrâneascã ultracentral Curtea de Argeº, toate utilitãþile, deschidere la Cuza Vodã 21ml. Tel: 0744.914.081. sau 0766.746.583.

Vând teren pentru vila, 370 mp. com Ciorogârla jud Ilfov, aproximativ 10 min de mers cu masina pâna în Bucuresti. Pret negociabil. Tel: 0741.005.088. Vând 1500mp teren, în Curtea de Argeº, str. Poºtei, cu utilitãþi: canalizare, apã, gaze, cadastru. Preþ 25Euro/mp negociabil. Tel: 0748.780.486

Terenuri

Vând sau închriez 7181 mp teren, cu halã de 1109 mp, anexe (depozite, hale) în suprafaþã de 1080 mp, cu toate aprobãrile ºi avizele pentru curent de 1000KW. Preþ 500.000 euro uºor negociabil. Tel: 0748871121 sau 0751236943

Vînd 2500mp +3400mp teren, zona Valea Sasului, în spatele Avicolei. Telefon: 0756.567.629 Vînd 1670mp teren, zona Valea Sasului staþie Moneni. Preþ 15 Euro/mp negocibil. Tel: 0730.091.138 Vând teren 600mp deschidere 30x20 cu proiect vilã, certificat urbanism, zonã frumoasã, Drãganu 8km din Piteºti. Mobil 0749305200. Vinde teren 5000mp, în Nucºoara, deschidere 50m, parcelabil.Preþ 13 Euro Tel: 0744133665. Vînd teren 2370 mp zona Muºeteºti, sat Vîlsãneºti. Tel: 0248.727.368 Vând teren 1500 mp zona Nord, intravilan, lângã Fucks. Preþ 45 Euro/mp. Telefon: 0721.789.600 dupã ora 18. Vindem urgent 400mp teren zona Rm. Vâlcea cu utilitãþi. Preþ 60 Euro/mp. Tel: 0741. 055. 527 Vând 1064 mp teren în Curtea de Argeº, strada Cuza Vodã, cu cadastru. Tel: 0753.958.731 Suntem interesaþi sã închiriem un apartament cu 2 camere pentru angajaþii noºtri din zonã. Va rugãm sã ne contactaþi 0234/32691

Închiriem urgent SPAÞIU COMERCIAL la strada principalã. Tel: 0743237183 Dorim sã închiriem urgent apartamente. Oferim 170-250 euro. Tel: 0743.237.183. Cãutãm sã închiriem pe termen lung apartament cu douã sau trei camere situat la parter zonã centralã. Tel: 0348.569.111-0743.237.183

Vând teren 1000 mp, Strada Viºina, zonã liniºtitã, priveliºte superbã.Toate utilitãþile. Preþ 45 euro/mp.Telefon : 0720949204. Vând teren 2500mp intravilan în zona Dr. Oetker. Preþ 35 Euro/mp. Tel: 0348.442518 Vinde 5000mp teren, lângã bazinul de apã, Curtea de Argeº. Preþ bun. Tel: 0743.237.183 Vând 2000mp teren, cu utilitãþi, zona Cerbureni. Preþ 10 euro. Tel: 0743.237.183 Vând 2000mp teren în Cerbureni. preþ 10 euro/mp. Tel: 0743237183 Vând urgent 10.000 mp in Valea Danului. Preþ 6 Euro/m negociabil. Tel: 0743237183 Vând 8000 mp teren în Cepari la stradã cu utilitãþi. Preþ 45.000 Euro. TEL: 0743.237.183

Tel: 0743237183 Închirieri Închiriez apartament 3 camere, zona Piteºti, bl. P14, sc. A, ap. 2, et. 1, complet mobilat ºi utilat. Preþ 250 euro/ lunã. Tel:0769.256.745.

Închiriem urgent apartament 2 sau 3 camere. Tel. 0743.237.183. Închiriez apartament 3 camere, parter, contorizat, CT, termopan, zona SF Gheorghe, vis-a-vis de Asirom, pretabil firmã, birouri, cabinet stomatologic. Tel: 0743.244.633 Caut pentru închiriere casa locuibilã în Curtea de Argeº sau prin apropiere. Tel: 0762.816.448 Caut sã închiriez spaþiu comercial, în zonã centralã, cu vedere spre Bulevardul Basarabilor de maxim 15mp, ofer 10 Euro/mp. Tel: 0768.451.970 Caut casã locuibilã, zona Curtea de Argeº pentru închiriere sau prin apropriere. Tel: 0762.816 444 Închiriez casã 100mp +500mp teren, zona Zloteºti, cu toate utilitãþile, 2 camere + bucãtãrie. Preþ negociabil. Tel: 0727.882.601 Închiriez urgent spaþiu comercial, pretabil birouri, zona Negru Vodã vis-a-vis de Notariat. Preþ negociabil. Tel: 0730. 091.138 Închiriez teren, 3000mp, aproae de liceul Electro. Tel: 0748.154.825. Caut sã închiriez garsonierã parþial mobilatã. Ofer 3 milioane /lunã. Tel: 0720.458.412.

Cumpãrãri Cumpãr teren în Curtea de Argeº. Tel: 0746009707. Cumpãr casã bãtrâneascã, nelocuibilã, doar cu curtea casei. Ofer 5500 euro. Tel: 0751.841.864. Cumpãrã un mic teren 700-800mp, fãrã pretenþii de loc de casã. Poate fi ºi abrupt ºi fãrã facilitãþi. Tel: 0728.259.280. Cumpãr teren, zona Curtea de Argeº, între 700 ºi 1000mp. Tel: 0726.155.892. Cumpãr URGENT teren între 15.00020.000mp între valea Sasului-Piteºti. Tel: 0743237183. Cumpãr garsonierã 27 mp la parter. Maxim 22 000 Euro. Tel: 0766.698.436

Guvernul va garanta împrumuturile tinerilor care vor o casã

Guvernul promite o mânã de ajutor tinerilor care vor sã-ºi cumpere o casã dar nu pot obþine un credit bancar. Premierul Emil Boc a anunþat cã statul va garanta în curând împrumuturile tinerilor care vor sã-ºi achiziþioneze prima locuinþã. Bãncile ar fi sigure astfel cã dacã

beneficiarii creditelor nu-ºi mai plãtesc ratele, îºi recupereazã banii de la stat. Premierul Emil Boc nu a anunþat încã de când ºi în ce condiþii vor fi garantate creditele ipotecare contractate de tineri. "Dorim, la nivel guvernamental, sã creãm un mecanism

instituþional pentru garantarea creditelor în vederea achiziþionãrii primei locuinþe. Dorim sã sprijinim tinerii pentru dinamizarea pieþei imobiliare ºi a construcþiilor care creeazã ºi menþin locurile de muncã ale românilor", a declarat premierul.

TOP DOBÂNZI: Ce bancã se potriveºte nevoilor tale? Ce bancã oferã cele mai bune dobânzi dacã îi încredinþãm economiile noastre? Sau ce bancã ne împrumutã bani mulþi cu o dobândã rezonabilã? Sunt douã dintre întrebãrile la care Ziarul PROFIT încearcã azi sã rãspundã . ªi, pentru ca rãspunsurile sã fie cât mai aproape de realitate, am optat pentru metoda comparaþiei, realizând topuri. CREDITE IN LEI: Pentru un credit imobiliar, lucrurile stau în felul urmãtor: la un împrumut de

300.000 de lei pe 30 de ani, cea mai bunã ofertã vine din partea CEC, unde DAE este de 11,68%. Urmeazã BRD cu 16,36%, ING cu 16,45%, banca Transilvania cu 16,59% ºi Carpatica, unde DAE este de 17,15%. CREDITE IN EURO: Bineînþeles, dobânzile sunt mai mici la creditele în euro, dar se schimbã ºi bãncile la care e indicat sã mergeþi. Astfel, pentru un credit de 75.000 de euro pe 30 de ani, cea mai bunã ofertã vine din partea Bãncii Italo-Romena, unde DAE

este de 8,22%. Urmeazã BCR 9,22%, Bank of Cyprus - 10,05%, Banca Româneascã - 10,25% ºi Millenium Bank - 10,38%. DEPOZITE: Astfel, pentru un depozit de 5.000 de lei, cu scadenþa la o lunã, cea mai bunã ofertã vine din partea Romanian International Bank ºi Millenium Bank. Ambele oferã o dobândã de 15%. Urmeazã Garanti Bank, ING ºi Volksbank cu 14%. Clasamentul se schimbã când vine vorba de economii în euro. Astfel, pentru un depozit de 1000 de euro,

cu scadenþa la o lunã, Romanian International Bank, Volksbank ºi Banca Româneascã sunt pe picior de egalitate, oferind o dobândã de 6,5%. Dacã alegeþi Credit Europe

Bank suma depusã va creºte cu 6 procente, în timp ce la economiile dumneavoastrã se vor adãuga 5,75 procente dacã mergeþi la Alpha Bank.

Agenþia imobiliarã KLANAR - cel mai mic comision de pe piaþã. O echipã de profesioniºti te aºteaptã în Curtea de Argeº, B-dul Basarabilor, 79, complex Sf. Gheorghe, cu o mulþime de bonusuri ºi facilitãþi. Telefon 0744980915, 0743237183


Trimite cuvîntul PROFIT urmat de anuntul tãu prin

12

SMS

auto

la nr.1

413

(tarif 3euro/sms)

si anuntul tau apare o luna in ziar si pe internet Exemplu anunt: Profit vand masina de spalat, stare buna, pret 700 lei...

Autoturisme

Urgent !

● Vând Renault Magnum Af 2004, 100.000 km reali, full options, ABS-EBS, airco, webasto. Preþ fix 50.000 euro. 2 trailere, impecabile, 3 axe, 40t sarcinã utilã, rampã hidraulicã, troliu electric, preþ fix 20.000 euro. Tel: 0744.980.915 sau 0726.235.768. ● Vând BMW 316, super preþ, 1993, trapã, tobe sport, recent adus, taxã înscriere 208 euro. Preþ 2500 euro negociabil. Tel: 0742.663.602. ● Vând Mercedes 240D, motor segmentat, închidere centralizatã, geamuri electrice faþã, jante aluminiu, stare foarte bunã de funcþionare. Preþ 1500 euro. Tel: 0720.949.204. Vând Dacia 1310, an fabricaþie 1999. Preþ negociabil. Tel: 0721.516.285 Vând Tico, an fabricaþie 2000, stare de funcþionare foarte bunã. Preþ avantajos. Tel: 0745.636.364. Vând Mercedes CLK 320, an fabricaþie 2001, opþiuni full, cutie automatã, culoare neagrã. Preþ: 13.500 Euro. Tel: 0722.666.297 / 0755.056.660 Vând Cielo, an fabricaþie 1996, geamuri electrice, servo direcþie. Preþ: 75 mil. Tel: 0749.245.006 Vând Mercedes Vito 108 CDI 8+1, an fabricaþie 2003, abs, etc. Preþ 11.500Euro Tel: 0745.918331

ANUNÞURI DE TOP

ANUNÞURI SOSITE PRIN SMS LA Trimite cuvîntul PROFIT urmat de anuntul tãu la 1413

1413

tarif 3 euro valabil în toate reþelele de telefonie Exemplu anunþ: Profit vând maºinã de spãlat, stare bunã, preþ 700 lei...

Doresc colaborare, deþin mijloc de transport de 15 tone . Tel: 0766344730 Vând / închiriez apartament 3 camere zona Curtea de Argeº, mobilat sau nemobilat. Preþ negociabil. Tel: 0721.030.312. Ofer spre închiriere URGENT apartament 5 camere, zona REAL, complet mobilat ºi utilat modern, pot locui 10 persoane. Tel: 0721.030.312. Vând / schimb apartament 2 camere, zona Facultatea Brâncoveanu, cu apartament 3 camere, ofer diferenþa un Audi A4. Tel: 0721.030.312. Vând Fiat Scudo, an fabricaþie 2008, culoare roºu. Preþ16.000 Euro negociabil. Tel: 0746.709.098. Vând Dacia 1310, an fabricaþie 1996, culoare verde, cu GPL, casetofon ºi alte dotãri. Preþ 2600 Ron. Tel: 0748.707.504 Vând sau schimb Opel Astra Berlinã, an 99, geamuri electrice, aer condiþionat, etc., cu Logan sau Solenza. Tel: 0749 245 006 Vând Dacia 1310 an 1997, culoare alb, geamuri ionizate. Preþ negociabil. Tel: 0745.880.849 Vând dubiþã Peugeot supraînãlþatã anul 1990, preþ 2200 euro, tel:0752.169.021 Vând Opel Vectra, diesel, an fab. 2000, înmatriculat RO, 4700 euro negociabil, tel: 0767.558.600 Vând VW Cady, an fab. 2002, diesel, înmatriculatã RO, 4300 euro negociabil, tel: 0767.558.600 Vând urgent VW Golf5, 1.9TDI, înmatriculat. Tel: 0766.611.708 Vând Dubiþã supraînãlþatã, anul 1990 marca Peugeot. Preþ 2.200 Euro neg sau variante. Tel: 0752.169.021 Vând Seat Ibiza sport, an 2001, climã, volan reglabil, geamuri

Vând URGENT Audi A4 limuzinã 2002. Preþ bun. Tel: 0721.030.312. Tânãrã discretã ºi sexy aºtept telefon la 0740.614.584.

Cumpãr maºini de cusut vechi din gama: singer, kaiser, naumman, pfaff, adria, etc. Plata la domiciliu. Ofer 35.000 - 85.000 Euro. Rog / ofer seriozitate. Tel: 0742.486.000

SUPERAVANTAJOS !!! VÎND GOLF 3 BENZINÃ CULOARE NEAGRÃ LINIE AUDIO GENÞI MAGNEZIU GEAMURI IONIZATE ETC ÎNMATRICULAT RO PREÞ 3500 TEL 0726751634

Vând VW Golf V, an fabricaþie 2005, 1,9TDI, Euro 4, Dublu Climatronic, full electric, computer bord, jante aluminiu, închidere centralizatã, 10 airbag, ABS, ESP, Radio CD, interior deosebit. Preþ 9980 Euro. Tel: 0722.477.973

Prompt ºi avantajos ! Transport marfã cu autocamionetã de 1,5 tone ºi 15 metri cubi. Relaþii la tel 0766344730 si0745564581 electrice. Preþ 4.500 euro negociabil. Tel: 0740. 562. 948. Vând Golf 4, 2002 full options. Preþ 6.200 euro negociabil. Tel: 0740. 562. 948 Vând VW Golf 5, 2005, 1,9 TDI, înmatriculat. Tel:

0766.611.708 Vând Skoda Fabia Sedan Elite, an fabricaþie 2007, în garanþie. Tel. 0745 761638 Vând Dacia SuperNova, a.f. iunie 2002, culoare albastru, 68.000 Km reali, distribuþie schimbatã interior ºi exterior etc. Tel: 0742.871.420. Vând Opel Vectra B, 2.0TDI, a.f. 2002, climatronic, computer bord, etc. Tel: 0747.361.472. Vând Logan Laureat full, iunie 2008. Tel: 0740.081.879 sau 0742.256.935 Vând Dacia Supernova, a.f. iunie 2002, culoare albastru. Tel: 0742.871.420 Vând urgent VW Golf 5, an fabricaþie 2005. Tel: 0766.611.708 Vând Citroen C3, af. 2006, aer condiþionat, pilot automat, radio-cd, recent adusã, diesel, consum 3,7%. Preþ 6.300 euro. Tel: 0743.130.555 Vând BMW seria 3, full, fãrã piele, carte service, înmatriculatã, an fabricaþie 2001. Preþ 8300 euro negociabil. Tel: 0743.130.555. Vând Dacia 1310, 80.000 Km, 96

Vând Fiat Bravo cu motor rezervã, an 1998, diesel, stare foarte bunã de funcþionare pentru piese. Tel:0742.647.385 .

an fabricaþie. Preþ impecabil. Tel: 0744.483.639 Vând FORD FOCUS FUUL 2001 breac. Preþ 5600Euro. Tel: 0726 337 957 Vând urgent Dacia 1310 berlinã, af. 1996, stare bunã, instalaþie GPL omologatã. Preþ 1000 euro. Tel: 0765.451.115. Vând Solenza Comfort, af. 2004, bine întreþinutã. Tel: 0742.256.935. Cumpãr maºini avariate, în special marca Dacia Logan. Preþ avantajos. Tel: 0740.081.879. Vând Logan full options, roºu, impecabil exterior, garanþie. Tel: 0729.559.948. Vând VW Golf III, 1,9TDI an 1998, limuzinã, aer condiþionat, full electric, computer bord, jante, carte service, consum 4,2%, impecabilã tehnic ºi estetic. Preþ 4500 euro negociabil. Tel: 072.247.793 Vând Dacia Berlinã, af 2000, injecþie, bord CN. Tel: 0766.963.798. Vând Logan roºu, motor 1,6, 60.000 km, etc. Tel: 0729.559.948. Preþ 6.100 euro. Vând VW Golf 3GT, 1993, benzinã, adus din Germania, trapa electricã, oglinzi electrice, scaune ecaro, motor 1,8, taxa înm. 300 euro, impecabil, funcþioneazã perfect. Accept variante + diferenþa. Preþ 2850 euro. Tel: 0744.995.453. Vând Dacia af 99, GPL omologat, CD MP3 JVS, 6 boxe, scaune BMW, stare perfectã de funcþionare. Preþ 43 milioane. Tel: 0754.283.552

Vând Opel Astra 2001 fãcut la comandã, instalaþie GPL din fabricaþie, interior mahon, computer de bord, servo total, închidere centralizatã, alarmã, volan reglabil, geamuri ºi oglinzi electrice încãlzite, jenþi magneziu, vopsea metalizatã, de 2 luni în þarã, stare impecabilã. Preþ 7500 euro. Tel: 0740.020.711. Cumpãr maºini marca Dacia, vechi. Tel: 0755.560.760. Vând OPEL VECTRA 2.0 TDI – motorinã, 15.500km, a.f. noiembrie 2001, unic proprietar. Preþ negociabil. Tel: 0726.934.121. Vând Dacia Break 1995 motor 1400 CV 4 trepte, stare bunã, geamuri ionizate, culoare gri metal. Preþ 40 mil. negociabil Vând Logan, ofertã, unic proprietar, km puþini, garanþie. Tel: 0751.874.813. Vând Logan Laureat, 1,6, a.f. noiembrie 2004, aer condiþionat, geamuri faþã electrice, servodirecþie, oglinzi electrice, CD Sony, unic proprietar, km reali 55.000. Preþ 6.300 euro negociabil. Tel: 0741.110.426 sau 0723.000.926. Vând Dacia Supe Nova, an fabricaþie 2002. Tel: 0723.661.212 Vând Citroen C3 - 1,4 HDI (4 uºi), consum 4%, AF 2003, km: 69.000 (carte service). Dotãri: AC, geamuri + OGL EL, 4 airbag, ABS, ESP, CD, Comenzi la volan, frigider încorporat, taxã înmatriculare achitatã. Preþ 6900 euro. Tel: 0754.681.016.

Producãtorii auto se bat în oferte pentru a atrage cumpãrãtori

În industria auto, mai mic înseamnã mai ecologic, dar nu neapãrat ºi mai ieftin. Dimpotrivã. Mãrci de renume se luptã în aceastã primãvarã sã-ºi atragã clienþii cu modele exclusiviste. De exemplu, importatorul mãrcii Alfa Romeo a lansat în România cel mai mic model din portofoliul brandului italian. Este, de fapt, cea mai micã din gama actualã, existã

Închirieri maºini, rent a car, închirieri auto, inchiriere maºini cu ºofer sau fãrã în Piteºti sau orice oraº din România cu transfer pentru persoane particulare sau companii. Transport aeroport sau alte ocazii. Auto: Dacia Logan, VW Golf, Renault, Opel, Chevrolet, Mercedes. Cele mai bune preþuri !Tel:0727.307.477

cinci tipuri de motorizãri, iar preþurile variazã între 14.000 ºi 19.500 de euro. Importatorul estimeazã cã 50 de români vor cumpãra o astfel de maºinã în acest an. Pe acelaºi segment de piaþã a ajuns în România ºi modelul Mini Cooper Cabrio, o decapotabilã animatã de douã motoare cu puteri între 120 ºi 175 de cai ºi cu preþuri pe mãsurã: între 26.000 ºi 33.000 de euro. Acest segment, al maºinilor mici, dar care au în spate decenii de istorie, este completat de Volkswagen Beetle. Faimoasa "broscuþã" costã cel puþin 20.000 de euro pentru versiunea cabrio. Preþurile nu alungã însã clienþii. De exemplu, anul trecut 600 de români ºi-au cumpãrat o decapotabilã.

Dupã ce au apãrut mai multe teasere ºi fotografii surprinse în timpul testãrilor din spatele uºilor închise, astãzi au fost fãcute publice primele imagini cu noul Opel Astra. Versiunea cu cinci uºi a modelului compact a crescut în dimensiuni ºi este foarte avansatã din punct de vedere tehnologic. Urmãtoarea generaþie de Opel Astra va fi prezentatã publicului pe 17 septembrie, la Salonul de la Frankfurt. Noul Opel Astra are 4,42 metri în lungime, depãºind cu 17 centimetri modelul din generaþia precedentã. Ampatamentul are acum 2,68 metri, cu 7 centimetri mai mult decât în cazul vechiului model.

În ceea ce priveºte ºasiul, acesta integreazã complet funcþiile mecanice ºi sistemele de comandã electronice, aratã www.theautochannel.com . Acesta este prevãzut cu sistemul electronic de conducere Opel FlexRide care oferã ºoferului posibilitatea sã aleagã între trei setãri: Standard, Sport ºi Tour. În acest fel, maºina se adapteazã la stilul de condus al ºoferului, precum ºi la viteza de abordare a virajelor. Noul Astra dispune de opt tipuri de motorizare care respectã normele de poluare Euro 5.Autoturismul este prevãzut cu transmisie manualã cu ºase trepte de vitezã. În viitorul apropiat, va fi lansat

ªcoalã de ºoferi categoria B în Piteºti ºi Curtea de Argeº vã instruieºte în vederea obþinerii permisului de conducere. Tel: 0727790672 scoala.soferi@gmail.com Vând Super Nova Rapsodie, 2001, albastru metalizat, unic proprietar, casetofon, ITP 2009, închidere centralizatã. Preþ 95 milioane.Tel: 0729.559.948. Vând Dacia Brek, an fabricaþie 1999, preþ negociabil. Tel: 0721.454.191. Vând Dacia Berlinã, an fabricaþie 1995, stare bunã. Preþ negociabil. Tel. 0743.983.395 Vând Opel Astra caravan 1,7 dti, diesel an 2001, km78000, aer, abs, aibag faþã+spate, comanzi volan, radio cd, jante aliaj, geamuri+oglinzielectrce încalzite, recent adusã în þarã. Telefon: 0745501279 Vând VW Golf V, 1,4I, argintiu, an 2004, euro 4, climã, computer bord, geamuri electrice, 10 airbaguri, închidere centralizatã, ABS, ESP, radio-cd-player, 69000km, impecabilã. Preþ negociabil. Tel: 0722477937, 0724959462, 0788487603. Vând Cielo, an fabricaþie 1997, stare bunã, preþ 3800 euro negociabil. Tel: 0744429005 Vând MATIZ, anul fabricaþiei 2002, km parcurºi 45.000, capacitate cilindricã 796 cc, consum 5 l/100km, 37 cai putere, are verificarea tehnicã fãcutã, culoarea albastru, stare foarte bunã. Tel:0720.161362. Preþ 3.400 Euro neg. Vând OLTCIT 11R, taxe la zi, culoare roºie. Preþ: 1200 Ron, an fabricaþie 1989. Tel: 0744.357.248 Vând Dacia 1310, an fabricaþie decembrie 1996. Preþ negociabil. Tel. 0723661212 Vând urgent Nova, 1997, propietar, toate taxele la zi, culoare metalizatã, preþ 66 milioane lei. Tel: 0748.661.302 Vând Skoda Fabia 1,4, MPI, 75 CP, an fabricatie 2003 Km. 82.000 Full Option fãrã piele . Pret. 7.200 euro Tel: 0721.330.919

ºi un model cu transmisie automatã, cu funcþie Active Select. În gama turbodiesel CDTI vor fi incluse patru motoare cu injecþie multiplã. Capacitatea acestora va fi cuprinsã între 1.3 ºi 2.0 litri ºi vor dezvolta între 95 ºi 160 de cai-putere. Cât despre motoarele pe benzinã, capacitatea acestora va fi cuprinsã între 1,4 ºi 1,6 litri ºi vor dezvolta între 100 ºi 180 de cai-putere. Încã din momentul lansãrii, Opel Astra s-a situat în mod constant pe primele locuri în topul celor mai bine vândute maºini din Europa. Astra este unul dintre cele mai populare modele Opel. Aproximativ 500.000 de astfel de maºini sunt vândute în fiecare an.

Agenþia imobiliarã KLANAR - cel mai mic comision de pe piaþã. O echipã de profesioniºti te aºteaptã în Curtea de Argeº, B-dul Basarabilor, 79, complex Sf. Gheorghe, cu o mulþime de bonusuri ºi facilitãþi. Telefon 0744980915, 0743237183


Trimite cuvîntul PROFIT urmat de anuntul tãu prin

SMS

la nr.1

413

diverse

(tarif 3euro/sms)

si anuntul tau apare o luna in ziar si pe internet

13

Exemplu anunt: Profit vand masina de spalat, stare buna, pret 700 lei...

Diverse Vînd Multicar Basculabil, cuplare sateliþi pe greu, consum de 6 litri, sau variante plus diferenþa. Preþ avantajos. Tel: 0746.325.832. Caut colaboratori pentru alegerile europarlamentare. Tel: 0745.056.752 / 0248.722.546. Prof. Gheorghe Ungureanu. Vând instalaþie sablat fier, lemn, zidãrie ºi sticlã. Preþ 5.000 Euro. Tel:0744.538.654. Vând frezã de traversat pe sub strãzi pentru apã ºi gaze. Preþ 10.000 Euro. Tel: 0744.538.654. Transport marfa cu autocamioneta de 1,5tone si 15metri cub relati la tel 0766344730 si0745564581 Am pierdut certificat de clasificare pe stele cu nr 20059 apartinand microbuzului cu nr AG 13 COT al SC. PRETEXTE SI ILUZII SRL. Declar nul. Caut firmã specializatã pentru hidroizolarea casei. Tel: 0724.494.019. Tonus vital scãzut datoritã stresului ? Consumaþi zilnic "planta vieþii". Tel: 0771.233.594 Cumpãr maºini de cusut vechi din gama: singer, kaiser, naumman, pfaff, adria, etc. Plata la domiciliu. Ofer 35.000 - 85.000 Euro. Rog / ofer seriozitate. Tel: 0742.486.000 Efectuez masaj terapeutic, sportiv, de relexare ºi bioenergoterapie, posed cabinet. Tel: 0741.587.061 Vînd planetare, motor, parbriz, carburator reglat Oltcit. Tel:0751835937 Vând ramã de oglindã stil baroc italian, model deosebit aurie. Preþ 120 E. Tel: 0746.608313

Execut mobilier sculptat ºi bisericesc la comandã. Tel: 0746.608.313 Execut lucrãri de amenajãri interioaere, ofer garanþie la cele mai mici preþuri. Tel: 0723.415.724 Vând generator-electric Honda 5.5 KW, consum mic. Tel: 0724.057.434 Vând schelã, popir reglabili ºi alte materiale construcþii second hand import Italia la cele mai mici preþuri, tel: 0767.558.600 Vând ATV ,arca LINHAI, 1400 km, an fabricaþie 2007, preþ 2900 euro negociabil, tel: 0767.558.600 Cumpãr pui Ciobãnesc German, talie mare cu pedigri, femelã, 2-3 luni, tel: 0740.706.030 Vând cauciuc Tir Michelin cu geantã, dimensiuni: 295/66/R225. Tel: 0755.450.281 Vãnd cauciuc Tir Michelin cu geantã, dimensiuni: 295/60/R225. Tel: 0755.450.281 Vând maºinã de cusut Singer, pentru colecþionari. Seriozitate maximã. Tel: 0740.866.864 Vând maºinã de spãlat automatã cu defect. Tel: 0348.446.043 Vând mobilã de dormitor, exclus pat ºi o bibliotecã din 3 corpuri mari. Tel 0767 385 329 Vând pavele 39 mp, calupi 270mc. Tel: 0752.294.438. Vând maºinã de spãlat automatã cu defect. Tel: 0348/446043 sau 0771.219.376 sau 0744.833.378. Cumpãr partituri cu RICHARD CLAYDERMAN. Tel: 0771 219 376 Cumpãr “metoda de pian” DE ALMACornea Ionescu. TEl: 0771219376 Vând centralã pe lemne cu toate accesoriile - Junkers, folositã o iarnã, preþ bun, aratã foarte bine, mopdel nou,

Importator direct de produse noi Germania, vinde en-gross circa 10.000 articole îmbrãcãminte la preþuri imbatabile. Depozitul se gãseºte în Sebeº-Alba, la dispoziþia D-strã. Tel: 0730.964.447

32 KW. Tel: 0744.324.979. Vând tâmplãrie lemn, lucratã foarte bine, ferestre, uºi, preþ foarte bun. Tel: 0744.324.979 Vând presã 16 tone, motor 5K cu reductor RBH. Tel: 0745.006.148 Vând schelã second hand, import Italia, dupã cum urmeazã: 450m compleþi la 22 euro/mp ºi 1200m fãrã podinã la 12 euro/mp. Preþurile negociabile. Tel:0767.558.600. Meditez la limba francezã elevi de clasele I-IV. Tel: 0749544257. Caut programator pentru colaborare în dezvoltare de aplicaþii web. Cunoºtinþe solide C, C++, decompilare, Java, PHP. Tel: 0749544257 Doresc sã cumpãr CONVERTOR. Tel: 0745187236 Caut partener afacere profitabilã. Tel: 0744.925.293. Vând “Dicþionar de Drept Civil” de la A la Z. Tel: 0730.546.292 Cumpãr extractor miere din inox centrifugã.Preþ: negociabil. Telefon: 0744.581963 /0744.58196. Vând cuptor vopsitorie auto. Tel: 0741192658.

Afaceri VÂND SRL ÎNFIINÞAT ÎN 2005, FÃRÃ DATORII + CASÃ DE MARCAT. TEL: 0722716826 Caut colaboratori afacere profitabilã. Tel: 0744.925.293. Vând afacere la cheie, restaurant în zona centralã, vad creat, 100 locuri în interior, 35 locuri terasã, amenajat nou. Relaþii la tel: 0723.029.395. Persoanã de contact Mihai Bratu.

Animale Vând cãþeluºi rasã Brack German, foarte inteligentã. Preþ 100 Euro. Tel: 0762.816.448 Vând cãþei Dalmaþieni ºi Labradori. Preþ negociabil. Tel: 0751.867.228

Electro Vând telefon LG Prada la cutie cu toate accesoriile în garanþie. Preþ 200 Euro. Tel: 0755.296.528 Vãnd maºinã de cusut Zinger, rog seriozitate. Tel: 0762.816.448 Vând maºinã de cusut Singer, ofer ºi rog seriozitate mazimã. Tel: 0755.296.528 Vând frigider Wirpol, stare de funcþionare bunã ºi maºinã de spãlat Diamant. Tel: 0755.296.528 Inginer horticol execut lucrãri specialitate: tãieri pomi, arbuºti, tratamente fitosanitare, fertilizãri, amenajãri grãdini ornamentale, întrþineri, gazonãri. Tel: 0765.270.522 / 0730.614.275 / 0250.755.352 .

Vînd Monitor PC ºi Aspirator pentru piese. Tel: 0771 219 376 Vând Camere supraveghere, securitate, Sisteme, Camere video, Camere ip, Alarme, Monitorizare video. TEL:0727.307.477 web: www.supraveghere-securitate.ro Cumpãr placã video PCI. TEL: 0740.503.418-0721.362.453 Vând combina frigorifica "Gorenje", pret 300 Ron. Vând Congelator 4 sertare "Arctic", pret 150 Ron. Tel:

Ieftin ºi rapid

Ofer servicii de service calculatoare (desktop ºi laptop), reþelisticã (întreþinere reþele de caluclatoare), software, hardware, refilare cartuºe ºi tonere, pe bazã de contract lunar sau doar pentru intervenþii. Relaþii la tel: 0740.209.429.

0723854345. Vând combinã sony audio+cd; televizor cu teletext samsung combinã frigorificã ºi aragaz 4 ochiuri zanussi; mobilã bucãtãrie albã; colþar bucãtãrie; bibliotecã aida -neoset. Preþ: negociabil. Telefon: 721978715

Servicii Meseriaº cu echipã, executã tencuieli, termosistem, rigips, glet, ºapã, gresie ºi faianþã. Preþuri negociabile. Tel: 0730.515.281. Execut lucrãri de amenajãri interioare ºi exterioare, placãri polistiren, decorativã ,zidãrii, tencuieli, glet faianþã, gresie, zugrãveli, case la cheie. Tel: 0756.794.997 Închei asigurãri RCA, CASCO, CASA, MEDICALE la domiciliul clientului la urmãtoarele societãþi: Asirom, Astra, Unita, Euroins, Ardaf, Omniasig etc. Tel:0768.451.970 Firmã de construcþii executã lucrãri interioare ºi exteriore la cele mai mici preþuri. Tel: 0763.745.063 Execut lucrãri de amenajãri interioare ºi exterioare, experienþã Italia. Tel: 0743817004 Firmã construcþii executã lucrãri rapide ºi de calitate superioarã. Tel: 0740.450.526. Efectuez masaj de relaxare ºi anticelulitic cu produse de calitate. Tel: 0771.214.046. sau 0766.647.928. Executãm lucrãri de amenajãri interioare la preþuri avantajoase. Tel: 0723.083.527 Execut lucrãri interioare: tencuieli, glet, gresie, faianþã, parchet, rigips, zugrãveli. Tel. 0742.730.799 (Ghiþã) Execut lucrãri de amenajãri interioare ºi exterioare la cele mai mici preþuri. Tel: 0755.560.760. Oferim servicii de menaj persoanelor fizice ºi firmelor interesate. Tel: 0742.934.483, 0728.323.428. Meditez la limba engelzã începãtori copii, 20 ron pe orã la domiciliu. Tel: 0744276499.

Consultanþã fiscalã, certificat, declaraþie 101 în condiþiile legii. Tel: 0745.513.831. sau 0726.156.480. Execut sobe din teracotã, ºeminee normale, ºeminee din piatrã, etc. Tel: 0726.662.232 Oferim servicii de distribuþie material promoþional stradal, la sedii de firmã, blocuri ºi amplasãm cutii publicitare. Rugãm seriozitate ! Telefon: 0742.323.103 Caut colaboratori pentru activitate timp liber. Tel: 0744.600.195 Efectuez ºedinþe de reflexoterapie la domiciliul pacientului sau la cabinet. Tel. 0751502978 Predau lecþii de chitarã. Telefon 0746895937 sau e-mail: cristiflamenco2000@yahoo.com Efectuez lucrãri de cadastru pentru apartamente, gospodãrii, terenuri. Tel: 0744.834.511

Matrimoniale Tânãr intelectual, 33 ani, drãguþ, discret, manierat, curat ºi situaþie bunã, caut doamnã pentru o relaþie discretã. Tel: 0749.622.678. Doamnã vãduvã, 63 ani, fãrã obligaþii, cu locuinþã la þarã, doresc un domn cu vârstã cuprinsã între 55-70 ani, fãrã obligaþii, pentru prietenie, cãsãtorie. Rog seriozitate. Tel: 0751.064.416 Domn, 47 ani, doresc sã cunosc doamnã, domniºoarã, 26-35 ani pentru prietenie. Tel: 0742.015.257.

Pierdut certificat trezorãrie E4366785 din 31.10.2002. Îl declar nul. Tel:0745.039.313.Îtalian cautã idee afaceri în România. Rog seriozitate !! Tel +393281468106 multiservice-luca@hotmail.it

Îtalian cautã idee afaceri în România. Rog seriozitate !! Tel +393281468106 multiservice-luca@hotmail.it

Posteazã ºi pe internet ! Anunþul tau ajunge la mii de oameni prin

www.ziarulprofit.ro

OPORTUNITÃÞI DE AFACERI ● Vând linie producþie tâmplãrie din PVC. Telefon : 0720342835, Email : rennatto@zappmobile.ro ● OFERTÃ OTEL BETON SOCIETATE IMPORTATOARE ªI DISTRIBUITOARE DE OÞEL BETON VINDE : OB 37 DE fi 6,8,10,12 preþ 1,65 RON +TVA. PC 52 DE fi 8,10,12,14,16,18,20 preþ 1,70 RON +TVA. Telefon : 0726/729.202 Email : otel.beton@yahoo.com ● Cãutam contract de marfã pe rute interne ºi internaþionale.Telefon : 0748954531 - 17/10/2007 Email : silviucodrut@yahoo.com ● Urgent ! Cãutãm firmã de producþie lemn masiv cu utilaje cu

comandã numericã pentru fabricarea de casete de bijuterii elegante, rame icoane, tablouri, etc. Comenzi foarte mari. Relaþii la tel 0751931724 ; Telefon: 0751931724; ● CUMPÃRÃM ACÞIUNI BCR-6 EURO CUMPÃRÃM ACÞIUNI BCR 6 EURO/ACÞIUNE NEGOCIABIL. PLATA ªI FORMALITÃÞI IMEDIAT. 0724/261615; Telefon: 0724/2616165; ● CUMPÃR MOTOARE DE FRIGIDER DEFECTE Achiziþionez motoare de frigider defecte(arse) la preþ avantajos orice cantitate relaþii la tel: 0723399205 sau pe ROXANEL1@YAHOO.COM

Telefon: 0723399205 ● Vând halã metalicã (structurã) dimensiune 23 x 50 x 6,25 , proiect din germania, preþ 60 euro/mp. Vã oferim ºi panouri noi la 16,5 euro/ mp. Tel 0788 356 155, 0727 356 155

COMENZI LA TEL: 0743.237.183 Agenþia imobiliarã KLANAR - cel mai mic comision de pe piaþã. O echipã de profesioniºti te aºteaptã în Curtea de Argeº, B-dul Basarabilor, 79, complex Sf. Gheorghe, cu o mulþime de bonusuri ºi facilitãþi. Telefon 0744980915, 0743237183


Trimite cuvîntul PROFIT urmat de anuntul tãu prin

14

SMS

bursa muncii

la nr.1

413

(tarif 3euro/sms)

si anuntul tau apare o luna in ziar si pe internet Exemplu anunt: Profit vand masina de spalat, stare buna, pret 700 lei...

Oferte angajare

Angajãm vânzãtori pentru chioºcuri presã în Piteºti (zona Bascov). Tel: 0747.286.437. Solicit angajare în urmatorele domenii: ºofer cat. B, C, D,E, mecanic auto ºi termopane . Tel:0746.325.832 Caut femeie pentru îngrijire bãtrânã, asigur casã, masã ºi 1.000 Ron indemnizaþie. Tel: 0348.449.438 / 0723.220.980. Angajez firmã specializatã pentru hidroizolarea unor camere în Curtea de Argeº. Tel: 0724.494.019 /0248.726.839. Caut muncitori calificaþi în construcþii interioare. Tel: 0742.647.385 Firmã cu profil MLM/ Vânzare directã îºi cautã primul reprezentant în judeþul Argeº. Câºtig în funcþie de rezultate, persoanã comunicativã ºi serioasã. Profil: sãnãtate, suplimente nutritive. Tel: 0744.920.929 sau 0730.161.061 Angajãm ºoferi profesioniºti transport buºteni, intern. Tel: 0768.597.944. Oferim salariu atractiv. SC Crist’all Clean angajeazã urgent personal pentru formarea unei echipe ce presteazã servicii de curãþenie. Relaþii la tel: 0746.097.577. SC Angajeazã ºofer categoriile BC-E pentru transport intern. Tel: 0722 424 363 SC BIANCA MARIA INVEST SRL angajeazã maºiniºti confecþii textile la punctul de lucru din Curtea de Argeº, în vederea înfiinþãrii unei linii de producþie. TEl: 0746.222.175 Cãutãm macaragiu cu experienþã pentru ºantier din Câmpulung Muscel. Salariu atractiv. Tel: 0788.415.261 / 0314251930

SC SCORSEZE SECURITY INTERNATIONAL SRL angajeazã agenþi de pazã pentru obiective Piteºti, 100 posturi. Cerinþe: 8 clase, fãrã antecedente penale. Program lucru 12/24, 12/48. Oferim 550 RON +15 bonuri valorice. Transport asigurat. Tel: 0721.222.740. Angajãm URGENT fierari betoniºti. Tel: 0724.069.084. Caut asistentã medicalã, specialitatea interne, cu vârsta de maxim 40 ani, prezentabilã, cu practicã în domeniu pentru cabinet particular în staþiunea Bãile Brãdet. Relaþii la tel: 0744.882.526 (fãrã beep) SC angajeazã conducãtor auto cat. C+E pentru transport marfã intern ºi extern (punct de lucru Costeºti Argeº),(Iveco 20 t). Tel: 0744.506.489 Angajãm persoanã cu studii superioare, (de preferinþã AS), cunoscãtoare de limbã spaniolã, cunoºtinþe de contabilitate ºi operare calculator. Relaþii la tel: 0741147523. Angajãm 2 confecþioneri maºinã pentru croitorie. Relaþii la telefon 0248.724.053. Angajãm bucãtar. Se oferã salarizare deosebitã. Relaþii la telefon 721.607.064. Internã, pentru menaj în Bucureºti, ANGAJEZ femeie serioasã, fãrã obligaþii. Tel: 0722332882. ANGAJEZ lucrãtori amenajãri interioare. Tel: 0724.106.755.

Cereri angajare Caut loc de muncã în domeniul operator PC, pregãtire limba englezã, spaniolã. Tel: 0748.083.487. Domn 46 ani, fãrã obligaþii, solicit angajare pazã, transport valori, vânzãri, gestiune, posed permis categoria B ºi pregãtire de specialitate. Tel: 0753.820.156. Caut loc de muncã în domeniul

conducãtor auto, categoria B. Relaþii la telefon 0742.702.424. Caut loc de muncã în domeniul conducãtor auto, categoria B. Tel: 0749.870.078 . Solicit angajare 3 zile pe sãptãmânã în orice domeniu, posed permis de conducere cat A-B-C-E. Tel: 0745.918.331 Cunoscãtoare limba spaniolã, cunoºtinþe operare calculator, caut un loc de muncã. Tel: 0727.882.601 Caut loc de muncã în domeniul conducãtor auto, atestat marfã persoane. Tel: 0720.179.868 Caut loc de muncã, conducãtor auto, atestat marfã, persoane, permis B,C,D,E. Tel: 0720.179.868 Caut loc de muncã în timpul liber. Tel: 0762.816.448 Familie de profesori pensionari din Brãduleþ Argeº doreºte o menajerã internã pe termen lung. Informaþii la tel: 0248/727.868. sau 0743.224.222 Doamnã, caut de lucru curãþenie, îngrijire bãtrâni, copii. Tel: 0731.157.163 Doresc sã lucrez în timpul liber de la 16.30 pânã la maxim 22.00 ca femeie de serviciu, îngrijire copil sau bãtrâni sau în alt domeniu, numai în Curtea de Argeº. Doresc seriozitate maximã. Tel: 0741.699.318. Lucru la domiciliu.Îngrijesc copil la domiciliul meu, stau la casã. Tel :0726778013 Nuþu Florentina. Caut menajerã fãrã obligaþii familiale pentru Bucureºti. Tel: 0248/727868 sau 0743224222. Caut loc de muncã în domeniul operator PC sau agent comercial. Tel: 0748.108.098. Doamnã, 50 ani, caut de lucru, îngrijire bãtrâni, curãþenie gospodãrire. Tel: 0731.157.163. Caut un loc de muncã în domeniul construcþiilor. Tel: 0745.880.849.

Aici gãsiþi omul potrivit la locul potrivit!

AVEÞI LOCURI DE MUNCÃ VACANTE? Completaþi talonul, semnaþi-l ºi aplicaþi ºtampila firmei, apoi aduceþi-l la redacþie, pentru a fi publicat gratuit.

SC..........................................,sediul............................... Tel ...................................................................................

ANGAJEAZÃ ......................................................................................... nr. posturi .......................................................................... CERINÞE .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... Oferim .......................................................................................... .......................................................................................... Termen limitã depunere CV............................................. Semnãtura ªtampila

Atenþie!

Anunþurile de angajare ale firmelor se publicã gratuit numai însoþite de talonul din ziar într-un spaþiu de maxim 30 cmp. Pentru anunþuri de angajare ce depãºesc acest spaþiu se plãteºte un tarif unic de 20 RON.

Cauþi un loc de muncã ? Completeazã talonul de mai jos, vino cu el la redacþie ºi þi-l vom publica gratuit pânã te vei angaja !

Vreau un loc de muncã

Nume ºi prenume ................................................................................... Pot presta activitãþi în urmãtoarele domenii:........................................... ................................................................................................................. Nr. meu de telefon este: ......................................................................... Semnãtura

Se cautã cameriste în Cipru Denumire job: îngrijire bãtrâni - Israel Denumire firmã: FIDE GTIE Ltd - Israel Domeniu: Sãnãtate Studii: Descriere post: Munca se va desfãºura în domiciliul angajatorului. Contract legal de muncã pentru minim 5 ani. Viza de muncã se reînnoieºte anual în Israel pe costul exclusiv al angajatorului. Pentru amãnunte vã rugãm sa accesaþi: www.migrationvisa.ro Cerinþe post: Cunoaºterea unei alte limbi în afara limbii române ( limba maghiarã, ºi/sau germanã, ºi/sau engleza, ºi/sau ebraica, ºi/sau franceza, ºi/sau spaniola ºi/sau rusa, ºi/sau cehã). Starea sãnãtãþii : clinic sãnãtoas/ã. Fãrã antecedente penale, fãrã restricþie de-a ieºi din România ºi respectiv de-a intra în Israel. Vârsta: minim 25 ani maxim 53 ani Salariu oferit: 3000 NIS ( NewSekeli) Alte bonusuri: 400 NIS/lunar (bani de buzunar) . Dupã primele12 luni de muncã se acordã: bonus de: 5 zile x 365 NIS/zi , concediu anual plãtit (14 zile); zile libere/an vor fi conform legislaþiei de muncã române (13 zile) ºi/sau þãrii de provenienþã a angajatului. Pe tot parcursul contractului angajatorul pe cheltuiala sa exclusivã va pune la dispoziþia angajatului: casa, masa, asigurãri medicale (1,30 USD/zi ) ca ºi asigurãri sociale. Dupã expirarea contractului, muncitorul este îndreptãþit sã primeascã atât despãgubiri materiale (financiare care se pot ridica la nivelul unui salariu) de la angajator, ca ºi restituirea impozitului aferent perceput la nivelul salarizãrii brute ( 3880 NIS ). Calificãri: Calitãþi: - E-mail: fidegrup@gmail.com ; fide@clicknet.ro Denumire job: oferte de muncã în strãinãtate Denumire firmã: TEC

GLOBAL Domeniu: Altele Studii: Descriere post: LÃCÃTUªI ÎN MONTAJ ISOMETRICE, CAZANGI PREFABRICATE ªI MONTAJ, ªEFI DE ECHIPÃ ªI TECHNICENI ÎN MESERIE Cerinþe post: EXPERIENÞA DEMONSTRABILÃ, SERIOZITATE Salariu oferit: Alte bonusuri: LOCURILE DE MUNCÃ SUNT PENTRU STRÃINÃTATE (SPANIA,OLANDA) SE OFERÃ SALARII ATRACTIVE,CONDIÞII BUNE DE MUNCÃ NU SE PERCEPE NICI UN FEL DE COMISION Calificãri: - Calitãþi: - Email: yetasandu@hotmail.com Telefon: 0034651414630 Denumire job: cameriste Denumire firmã: smart interim Domeniu: Turism/Alimentaþie Publicã Studii: Descriere post: smart interim recruteazã personal hotelier - cameriste, pentru Cipru. Contract de 6 luni, cazare, 2-3 mese/zi, 550600 euro, asigurãri medicale. COMISIONUL LA PRIMUL SALARIU!!!! aºteptãm cv+foto la newjobcy@yahoo.com Cerinþe post: constituie avantaj cunoaºterea limbii engleze Salariu oferit: 550 Alte bonusuri: CAZARE, MASÃ, ASIGURÃRI MEDICALE Calificãri: - Calitãþi: - E-mail: newjobcy@yahoo.com Telefon: 0763512749 Denumire job: AU PAIR/baby sitter în Franþa Denumire firmã: Kriss Consult Domeniu: Altele Studii: Descriere post: Înscrieþi-vã pentru un sejur de 6-12 luni în familii din Franþa prin intermediul

Programului Au Pair, perfecþionându-vã cunoºtinþele de limbã ºi realizând câºtiguri bãneºti, desfãºurând activitãþi de supraveghere ºi însoþire a copiilor la grãdiniþã, la ºcoalã ºi la joacã. Destinaþiile cele mai frecvente: Paris ºi oraºele din apropierea Parisului (Ile-de-France), în nord-vest (Bretagne, Normandie), sud-vest (Poitou-Charentes, Aquitaine). Cerinþe post: Aptitudini ºi plãcerea de a lucra cu copiii Salariu oferit: Alte bonusuri: Gãzduire ºi masã în familii. Permis de ºedere legalã în þarã gazdã Asigurare medicalã ºi socialã Telefon mobil. Acces internet Abonament pentru transportul în comun Concediu de odihnã plãtit Condiþii pentru vizitarea obiectivelor istorice ºi culturale Asistenþã ºi consiliere pe toatã durata programului Calificãri: Calitãþi: E-mail: kriss.consult@ejoburi.ro Telefon: 0748563746 Denumire job: HOSTESS ITALIA (CLUB DE NOAPTE) Denumire firmã: HOSTESS MANAGEMENT Domeniu: Altele Studii: Descriere post: Cãutãm fete imagine, hostess, figurante de salã, dansatoare pentru night club (club de noapte) din Italia. Salarii reale între 65-110 E/zi,contracte de muncã regular o cazare gratuitã. Nu se percep comisioane. e-mail: info@hostessmanagement.eu YAHOO ID: danielecaro Cerinþe post: VÂRSTA MINIMà 18 ANI Salariu oferit: Alte bonusuri: Calificãri: - Calitãþi: - E-mail: info.immagine@gmail.com Telefon: 00393891670856.

Locuri vacante la ALOFM Confecþioner îmbrãcãminte - 20 locuri studii medii - salariu negociabil Lucrãtor comercial - 4 locuri - studii medii salariu negociabil Barman - 2 locuri - studii medii - salariu 720 lei Confecþioner îmbrãcãminte - 3 locuri calificare - salariu 800 lei Fochist - 1 loc - calificare - salariu 800 lei Mecanic maºini cusut - 1 loc - calificare salariu 800 lei Electrician - 1 loc - calificare - salariu 800 lei Croitor - 20 locuri - 10 clase - salariu 720 lei Muncitor confecþii - 8 locuri - 10 clase salariu 720 lei Barman - 1 loc - calificare - salariu 728 lei Asistent medical - 1 loc - PL Salnit - salariu negociabil Croitor - 50 locuri - calificare - salariu negociabil + tichete Croitor - 2 locuri - calificare - salariu 630 lei Ospãtar - 1 loc - C igiena salariu negociabil Muncitor necalificat - 10 locuri - studii medii - salariu 600 lei Strungar - 1 loc - ºcoalã profesionalã salariu negociabil Muncitor necalificat construcþii - 6 locuri studii medii - salariu negociabil Tractorist - 1 loc - studii medii - salariu 1400 lei Drujbist - 1 loc - studii medii - salariu 1400 lei Ospãtar - 2 locuri - salariu 720 lei Muncitor necalificat - 20 locuri - studii medii - salariu 600 lei Achizitori - 10 locuri - studii medii - salariu 600 lei Decorator - 5 locuri - cursuri - salariu negociabil + tichete Ceramist fasonator - 2 locuri - cursuri salariu negociabil + tichete Ceramist turnãtor -1 loc - cursuri - salariu negociabil + tichete

Agenþia imobiliarã KLANAR - cel mai mic comision de pe piaþã. O echipã de profesioniºti te aºteaptã în Curtea de Argeº, B-dul Basarabilor, 79, complex Sf. Gheorghe, cu o mulþime de bonusuri ºi facilitãþi. Telefon 0744980915, 0743237183


cmyk

Trimite cuvîntul PROFIT urmat de anuntul tãu prin

SMS

la nr.1

413

actualitate

(tarif 3euro/sms)

si anuntul tau apare o luna in ziar si pe internet

15

Exemplu anunt: Profit vand masina de spalat, stare buna, pret 700 lei...

Artiºtii s-au întâlnit la Hidroelectrica Aºa cum v-aþi obiºnuit în fiecare lunã, ziarul nostru a fost prezent la întâlnirea Clubului Iubitorilor de Culturã. Aceasta a avut loc în sala multifuncþionalã din cadrul sediului Hidroelectrica Curtea de Argeº. Sãptãmâna trecutã douã nume cunoscute în Piteºti ºi la Domneºti ºi-au lansat cãrþile la Curtea de Argeº. Iudita Dodu Ieremia este profesoarã de limba ºi literatura românã în Piteºti la liceul "I.C. Brãtianu" ºi a prezentat auditoriului un volum de versuri intitulat "Ultimul e-mail" ºi unul de prozã scurtã, "Tristeþe de sezon". Alãturi de aceasta au fost colegi ºi elevi din liceu dar ºi prieteni de la teatrul Davila. "Mie nu îmi place foarte mult sã vorbesc despre mine, aºa cã voi lãsa elevii ºi prietenii sã vorbeascã despre munca mea ºi sã vã prezinte cãrþile mele", a spus autoarea. Pentru a face un spectacol din aceastã prezentare Diana Lupa a interpretat la pianinã o melodie intitulatã "Râul se varsã în visele tale". Show-ul a continuat cu recitarea de poezii ºi prezentarea anecdotelor de cãtre actori. Printre cei prezenþi în salã a fost ºi tenorul Ovidiu Stanciu, elev la liceul din Piteºti care a interpretat douã melodii dedicate profesoarei de românã. Autoarea celor douã cãrþi menþionate mai sus, a fãcut împreunã cu traducerea în limba francezã a poeziilor sale o prezentare pe care a reprodus-o pe peretele sãlii. Înainte ca criticii literari sã ia cuvântul, Florina Bãcan, a interpretat la chitarã douã poezii din volumul "Ultimul e-mail". Tudor Mihãilã a fost prima persoanã care a luat cuvântul ºi a lãudat felul cum a interpretat poeziile sale. "Este un joc. Ironia, autoironia ºi dramatismul fulgerãtor se îmbinã perfect, este un univers foarte interesant", a spus acesta. "Aplauzele primite în timpul prezentãrii au arãtat cã are un deosebit tact ludic de a selecta", a comentat Ileana Gârjoabã. Nici

Constantin Voiculescu nu a rãmas mai prejos ºi a comentat cele douã volume ale Iuditei. "Cuvintele scrise transmit o neliniºte existenþialã, o spaimã de neant", a consemnat acesta.

„Tristeþea unei iubiri”

George Baciu este cel de-al doilea autor care a lansat în cadrul clubului cartea sa. Aceasta intitulatã "Tristeþea unei iubiri" a atras atenþia profesorilor de românã din salã ºi a fost povestitã ºi comentatã de cãtre aceºtia. "Iubirea nu se discutã, se simte, ºi de aceea vã las pe dumneavoastrã sã comentaþi acest roman", s-a adresat autorul celor prezenþi. Primul care a dorit sã laude opera a fost Constantin Voiculescu, care a atras atenþia cãrþii încã de la început. "Acþiunea ºi personajele sunt la Paris, numai cã autorul niciodatã nu a trãit acolo sau nu a fost acolo ºi totuºi detaliazã fiecare detaliu al acestui oraº. Este un roman exotic. Este alcãtuit din numeroase secvenþe ºi te transpune cu totul în acea perioadã. Îl felicit pe acesta pentru reuºitã ºi sper sã o þinã tot aºa", a mai spus Voiculescu. Cei prezenþi au apreciat ºi ei faptul cã Baciu este unul dintre puþinii oameni prezenþi lunar cu câte un nou proiect în cadrul clubului. Evenimentul s-a încheiat cu felicitãri pentru ambii autori ºi cu multã bunã dispoziþie.

executã: z Lucrãri de mentenanþã pentru toate tipurile de instalaþii electrice, mecanice ºi construcþii; z Încercãri de echipamente electroenergetice, lucrãri PRAM: protecþii, profilaxie la orice tip de echipament; z Verificãri ºi reparaþii metrologice în laboratoare autorizate; z Lucrãri de proiectare staþii electrice ºi a pãrþii electrice a centralelor; z Lucrãri de proiectare ºi executare de instalaþii electrice interioare pentru construcþii civile ºi industriale, branºamente aeriene ºi subterane; z Lucrãri de scafandrerie; z Servicii de transport marfã ºi persoane.

Avem ºi noi o parcare cu plata ºi aia e ocupatã Fiind un municipiu mic, spaþiul e mic, iar conducãtorii auto se plâng tot timpul de faptul cã nu exista loc de parcare. Acesta exista ! Numai cã parcarea este ocupatã cu maºini de vânzare. În parcarea Muzeului Municipal dacã parchezi eºti obligat sã plãteºti suma de 1 leu pe orã, numai cã acolo, toatã ziua locul este ocupat cu maºini de vânzare. Am discutat cu directorul muzeului despre acest

lucru ºi acesta ne-a spus: "Am fost ºi la poliþie ºi la primãrie, nimeni nu mã ascultã. Nu îmi plãteºte nimeni nici o parcare. Parcã ar fi o sumã prea mare pentru parcare. E un leu pe zi dar nu dã nimeni. Nici nu mai e loc de maºinile astea aflate la vânzare. E talcioc aici". Acesta spune cã nu a mai luat bani pentru cã nimeni nu vrea sã plãteascã motivând cã este cetãþean al oraºului. "Doamnele

e ! l a t i e i l i m a f l M a g a z i n ur d u l B a s a r a b i l o r Buleva r

SC FILOTHEOS SRL CURTEA DE ARGEª Cel mai bun raport calitate preþ Servicii de calitate Utilaje performante ISIP

Talon anunþuri gratuite Completeazã cu litere de tipar spaþiile libere de mai jos Textulfanunþului:___________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Rubrica

Telefon

Numele ºi prenumele .................................................................................................... Adresã, telefon .................................................................................................... Aceastã rubricã nu se va publica dar se completeazã obligatoriu! Rãspunderea pentru conþinutul anunþurilor revine în exclusivitate autorilor. Exemplarele nevândute se distribuie gratuit!

Anunþul dvs. trebuie adus la redacþie pânã cel târziu vineri la ora 16.00. Primim anunþuri gratuite ºi la telefon 0743237183 sau prin sms la acelaº numãr. Puteþi trimite de asemenea anunþuri gratuite accesând pagina web www.arges-imobiliare.ro. IMPORTANT! Anunþurile gratuite se publicã în limita spaþiului disponibil.

cmyk

Pentru anunþuri de micã ºi mare publicitate plãtite contactaþi-ne direct la sediul redacþiei din B-dul Basarabilor, nr. 79, complex Sf. Gheorghe.

care lucreazã aici merg sã le cearã bani dar li se spune cã sunt din oraº ºi cã nu au cum sã plãteascã", a mai spus directorul instituþiei, Florin Scãrlãtescu. Aºa cã in parcarea de la Biserica Domneascã nu poþi staþiona ori pentru cã sunt prea multe maºini expuse la vânzare ori pentru ca motocarele de ruta Curtea de Argeº - Piteºti parcheazã unde apucã pentru cã nu au de ce sã mai lase loc ºi pentru alþii.

Construcþii civile ºi industriale Relaþii ºi comenzi la nr de tel: 0742.435.013 sau la adresa de mail kaliopiei@yahoo.com

Iª N R T PIE ANI SATÃ V O A BOL CONC

TRÃ A I P


cmyk

Trimite cuvîntul PROFIT urmat de anuntul tãu prin

SMS

16 realitatea argeºeanã

la nr.1

413

(tarif 3euro/sms)

si anuntul tau apare o luna in ziar si pe internet Exemplu anunt: Profit vand masina de spalat, stare buna, pret 700 lei...

Primãria ar trebui sã angajeze o firmã de recuperatori

13,5 miliarde lipsã la bugetul local! ● WOLF dator "vândut" primãriei ● Miliardele de lei vechi reprezintã doar datoriile primelor 16 firme din topul restanþierilor

În ciuda faptului cã municipiului Curtea de Argeº are pentru acest an un buget foarte mic, datornicii, în special agenþii economici par cã nu au nici un gând sã achite resturile de impozite ºi dãri, iar autoritãþile locale sunt practic legate de mâni când vine vorba de recuperarea banilor. La ora actualã primele 16 firme din topul datornicilor însumeazã o restanþã de 13,5 miliarde de lei vechi, bani cu care s-ar face cu siguranþã destule lucrãri pentru binele oraºului.

Episcopia merge mai departe

Popii îºi fac pãstrãvãrie

● În curând feþele bisericeºti ºi-ar putea lansa propriul ziar, primul pas presã spre un puternic trustEpide scopiei Argeºului ºi

Despre micile afaceri ale vreme iar mulþi Muscelului s-a tot scris în ultima investiþii pe motiv te aces i bun i rãutãcioºi nu vãd cu och lice în astfel de cã biserica nu ar trebui sã se imptestatari este faptul activitãþi. Ce nu ºtiu mulþi dintre con vitãþi comerciale cã investiþiile Episcopiei în diverse actiimportant lucru, stimuleazã concurenþa ºi, cel mai ri de muncã. Mai creeazã zeci, dacã nu sute de noi locu o fabricã de pâine nou, dupã hotel, o firmã de construcþii, iei a decis sã-ºi ºi una de termopane conducerea Episcopelor bisericeºti facã propria pãstrãvãrie. Potrivit sursiarde lei ºi se investiþia se ridicã la circa 1,5 mil ra anului viitor. preconizeazã a fi gata în primãva puþin 15 oameni, cel la u Pãstrãvãria popilor va da de lucr þia aleasã pentru cel mai probabil în Valea Danului, loca a fiinþa viitoarea pãstrãvãrie. iei Argeºului Aceleaºi surse din interiorul Episcop iar urmãtorul isã înch este susþin cã lista de investiþii nu pas ar fi lansarea pe piaþã a unui ziar.

Turismul încotro Posada are restanþe la impozit Printre cei care ocupã acest "top" se numãrã firme cu rezonanþã în Curtea de Argeº,c are fie au intrat în faliment fie au fost nevoite sã restructureze personal din lipsa de comenzi. O surprizã a clasamentului este Societatea Posada, care a acumulat cãtre primãrie o restanþã de 33.403 lei, semn cã deºi se vorbeºte despre Curtea de Argeº ca despre un oraº turistic, este clar cã acest domeniu a început sã meargã în pierdere pentru cei care îl practicã.

ARPO - la un pas de faliment Pe locul întâi cu suma de 325.322 lei se aflã SC Zenit, societate aflatã în faliment ºi de la care primãria ar putea sã recupereze banii abia dupã ce bunurile mobile ºi imobile ale societãþii vor fi vândute. În aceeaºi situaþie, se aflã ºi SC PAMOF, firma falimentarã de la care

autoritãþile locale au de recuperat 173.131 lei. Una dintre fabricile care pânã acum câþiva ani era locul de unde mâncau o pâine zeci de argeºeni, SC ARPO este acum soritã pieirii ºi, în urma calculelor fãcute de economiºtii primãriei aceasta are de platã la impozit 154.525 lei. În aceeaºi situaþie sunt firmele SC Berom (97.298 lei), SC Construct Universal (81.366), SC Îmbunãtãþiri Funciare (71.875lei) sau SC Serafimi Mobili (57.427lei).

Wolf datorii de jumãtate de miliard Printre cei care în scurt timp vor primi somaþii din partea primãriei pentru cã nu ºi-au achitat impozitele pe clãdiri se numãrã ºi SC Taverna Lupilor. Societatea este pe locul 9 când vine vorba de datorii la bugetul local ºi este nimeni alta decât firma care deþin în municipiul nostru supermarket-ul Wolf. Faptul cã restanþele supermarket-ului au crescut în ultima perioadã poate fi un semn al vânzãrilor scãzute, dovedite ºi prin faptul cã tot mai des, parcarea din faþa magazinului este aproape goalã.

Un procuror dezvãluie:

Poker-ul vip-urilor de la Noapteº - în ilegalitate ● Omul legii aminteºte ºi de pãþania lui Dumitru Grecu fostul director al Posada SA

Dupã ce ziarul nostru a publicat recent un articol despre o serie de vip-uri locale care în fiecare miercuri a sãptamânii practicã jocuri de noroc la vila de la Noapteº a fostului ºef al Poliþiei Municipale, reacþiile nu au întârziat sã aparã. Astfel unul dintre clienþii fideli ai Cazinoului de la Noapteº, omul de afaceri Ilie Ana, a þinut sã transmitã prin diverºi interpuºi cã intenþioneazã sã închidã ziarul PROFIT pentru cã a avut tupeul sã scrie despre el. Semnale au venit ºi dinspre Prefectura Argeº, instituþie care a lãsat sã se înþeleagã cã va cerceta în amãnunt modul în care secretarul Primãriei Valea Danului pãrãseºte locul de muncã pentru a lua parte la jocurile de noroc de la Noapteº. Cea mai vehementã reacþie a venit însã din partea unui procuror argeºean. Sub protecþia anonimatului acesta a declarat pentru PROFIT cã tot ceea ce se întâmplã în fiecare miercuri în casa fostului ºef al Poliþiei Municipale þine de ilegalitate iar Poliþia ar trebui sã ia mãsuri. "Desfãºurarea jocurilor de noroc, în grup ºi pe anumite sume de bani fãrã o autorizaþie e în afara legii, nemaivorbind de faptul cã sumele jucate acolo nu sunt supuse niciunui impozit sau taxe", a afirmat procurorul. Acesta a adus ca argument detalii din rechizitoriul procurorului Teodosescu, din urma cu aproape 13 ani, întrun proces în care Dumitru Grecu, la vremea aceea director al Posada SA, a stat în arest pe nedrept aproape 60 de zile. " În cazul acela a fost un rechizitoriu prost fãcut în

care niciun punct nu a avut susþinere. Singura chestie care avea bazã legalã ºi a salvat cât de cât acel rechizitoriu a fost punctul cu jocurile de noroc care se desfãºurau în casa lui Stãtescu. Repet, a fost singurul lucru care a salvat acel rechizitoriu, fiindcã restul era vorbãrie goalã". Procurorul argeºean nu înþelege de ce Poliþia nu a acþionat încã pânã acum mai ales cã probele aduse de presã erau suficiente. Reamintim cã materialul publicat acum 3 sãptãmâni se baza pe o serie de fotografii ºi filmãri dar ºi pe declaraþiile unor apropiaþi ai grupului de jucãtori de poker în care apãreau, printre alþii, Ilie Ana, om de afaceri ºi Mircea Georgescu, om de afaceri, dar ºi secretarul Primãriei Valea Danului sau patronul firmei de securitate Geo Tehno Security din Curtea de Argeº. Declaraþiile procurorului par bine întemeiate iar unele apariþii în presa judeþeanã îi confirmã pe deplin spusele. Iatã pentru exemplificare un articol apãrut în presã nu cu mult timp în urmã: "...Poliþiºtii au depistat un grup format din patru persoane care jucau poker pe bani la o terasã din municipiu. Este vorba despre Mihai T., în vârstã de 20 de ani, Valericã P., în vârstã de 50 de ani, Ioan M., în vârstã de 36 de ani ºi Cristi E., în vârstã de 20 de ani. Cei patru jucãtori de poker au fost amendaþi cu suma de 100 de lei de persoana, iar cãrþile ºi suma de 13 lei au fost confiscate..."

cmyk

D DE EK KO OR R E EL LE EC CT TR RI IC C

Tel./Fax: 0248.724383 3.799.000 rol

PROFIT ARGES 18 mai 2009  

Ziarul Profit 18 mai 2009 editia digitala

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you