Page 1

Ziarul tinerilor jurnalişti

Mai, 2007 Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun”, or.Bender

TOP-ul Celor mai... Absolvenţi 2007 Anul şcolar e pe sfîrşite şi liceul nostru, ca şi în fiecare an, îşi ia rămas bun de la absolvenţii claselor a XII-a. 79 de liceeni „îşi vor lua curînd zborul” – frumoşi, tineri, energici ei nu se vor mai aşeza în băncile claselor, nu vor mai fugi de la ore, nu vor mai auzi clopoţelul... Noi, echipa redacţională, am hotărît să realizăm un sondaj între absolvenţi pentru ai afla pe cei remarcabili, pe „VIP” liceului nostru. Aşa deci:

În categoria „Cea mai atrăgătoare” avem trei cîştigătoare, care ne-au bucurat pe parcursul a trei ani cu frumuseţea, graţia şi splendoarea lor: Amalanii Alina, a XII B – bruneta cu ochi negri şi cu privire vicleană – este favorita clasei. Cobzarenco Aliona, a XII C – ochii ei verzi de vrăjitoare, pistruii şi zîmbetul zglobiu i-au fermecat pe toţi. Aniţoi Cristina, a XII A – unica blondă (naturală, apropo) – „regina zăpezilor”, cum îi spunem noi, ne-a fascinat prin frumuseţea scandinavică. Ei, clar lucru, că următoarea categorie ni-i prezintă pe cei mai „macho” băieţi(cum fără ei), trei crai de la răsărit: Damaschin Igor, a XII B – cu privire pătrunzătoare şi şmecheră, are multe „fane” printre colegele lui. Grecu Maxim, a XII A – un adevărat „gentleman” cu trăsături nobile. Botnaru Petru, a XII C – demonstrează că puţină impertinenţă poate fi seducătoare(a încercat să falsifice rezultatele sondajului în favoarea lui). La capitolul „cei mai ciudaţi” iarăşi sînt trei : Ghereg Andrei, a XII A – fire impulsivă, emoţională, dar întotdeauna sinceră. Are o abilitate deosebită de a molipsi prin rîs isteric. Frai Oxana, a XII B – a reuşit să se poziţioneze ca o individualitate cu principii proprii. Brînzan Iulia, a XII C – originală, expansivă şi intransigentă – calităţi şi nu neajunsuri. „Cei mai serioşi” s-au dovedit a fi: Scobici Eugen, a XII C – mereu calm, raţional şi cu „subterane” nedescoperite încă . Isac Stanislav, a XII B – fire introvertită cu un ego ...( gasiţi-l în cochilie)  „Cea mai exemplară” : Victoria Gaina, a XII A – votată în unanimitate - cea care are reputaţie impecabilă, într-adevăr de invidiat! „Cel mai frumos zîmbet”: Nadolschi Diana – lider absolut, fata care permanent zîmbeşte, şi de ce nu, dacă are un zîmbet atît de sclipitor? Eroina perfectă pentru publicitatea „Orbit” şi „Dirol”.  Iar domnişoara Aliona Cobzarenco, pe lîngă faptul că e cea mai atrăgătoare, este şi ... cea mai în vogă – aplauze! Da... cu adevărat, perfecţiunea nu are limite... Damaschin Igor, la fel, e „macho”, dar e şi cel mai... ştrengar – felicitări! A bad boy, cu alte cuvinte. „Cel mai ingenios” : Grecu Maxim – şi frumos şi ingenios – barbat ideal!  Şi, ultima categorie – „cei mai amuzanţi şi nostimi”, care prin felul de a fi ne-au făcut să zîmbim  şi să-i iubim pentru buna dispoziţie care ne-au creat-o: Lupacescu Ina, a XII A; Raţă Igor, a XI B; Turculeţ Ştefan, a XII C. Amicilor, să rămîneţi aşa ca ne sînteţi dragi! Rîmbu Ana


Impuls, Mai 2007

Sînt oare copiii esenţa vieţii noastre?... Matlaiev Neli ne-a relatat că şi-a pierdut mama acum 2 ani, pentru ca Am decis să abordăm tema respectivă nu pentru că e o „temă în vogă”, ci pentru că e una durută. Ştim că, din păcate, problema migraţei populaţiei a acutizat unele focare latente. Nu lăsăm loc pentru explicaţii de genul - cauzele, formele de manifestare, premizele procesului de migraţie. Nu acesta ne este scopul, de altfel multa demagogie deranjează. Am convingerea că ceea ce contează astăzi e situaţia deplorabilă a copiilor rămaşi fără îngrijirea părinţilor şi mai puţin criza economică cauzată de acest proces. Nu plus-valoarea ar trebui să ne intereseze atunci cînd asistăm la năruirea propriului sistem de referinţă! Conştiinţa umană îşi asumă imperativul protecţiei speciale a copilului, însă o face doar nominal. Asistăm la o realitate crudă: astăzi, circa 23000 de copii ai Republicii Moldova au rămas fără îngrijirea ambilor părinţi, care sînt plecaţi peste hotare. Raportul UNICEF „Sănătatea şi dezvoltarea tinerilor” susţine că din acest număr de copii, 2/3 sînt fete. În urma Conferinţei consacrată educaţiei QUOVADIS s-a constatat că din cei 18440 copii intervievaţi(din 25 localităţi), 81% aveau cel puţin un părinte muncind peste hotare. Evaluarea cadrului financiar al protecţiei sociale a copilului şi familiei, UNICEF, 2004 a stabilit că doar 6% din copiii, care nu se află în îngrijirea părintească, beneficiază de servicii de asistenţă familială şi comunitară. 13500 copii se afl ă în instituţii rezidenţiale şi numărul lor se majorează cu 2% anual. Să recunoaştem, sînt date oribile. Am avut ocazia să-i cunoaştem pe cîţiva elevi ai internatului din Bender, eveniment ce ne-a sensibilizat enorm. Pavel Chisnenco, un adolescent de 14 ani, ne-a mărturisit că-şi vede fratele şi mama doar uneori, în vacanţă. Baiatul şi-ar dori mult să fie luat acasă. Ne bulversează ideea că, deşi e un baiat mare, simte acut lipsa celor dragi, nu necesită comentarii starea lamentabilă, în care se află colegii lui mai mici. Victor Porcari, un alt tînăr, aflat în internat încă din clasa a II-a, ne-a povestit că a fost adus aici fiindcă „nu făcea lucrul acasă”.

Grozav, nu? O orfană din clasa a VII-a, Valentina Mihov, ne-a povestit că a fost abandonată de părinţii săi cînd avea 6 ani. La întrebarea noastră ce şi-ar dori acum, ne-a răspuns: vacanţa. Vara este găzduită de o familie din Hadjimus. „Acolo, zice ea, mă simt fericită.” Mă întreb: oare un asemenea viitor le dorim copiilor noştri, un viitor în care lipsa tutelei părinteşti s-ar suplini cu un surogat, o familie simulată, devenit un liman provizoriu al fericirii, care se lasă mereu rîvnit şi, totuşi, consumat?...

să fie mai tîrziu respinşi(împreună cu fratele ei) de tatăl. Ne-a destăinuit că-i lipseşte cel mai mult dragostea mamei. „Ce ţi-ai dori acum, sacoşa cu bomboane, expediată de părinţii tăi din Rusia sau dragostea lor?” întrebasem un puşti de 6 ani. Andrei mi-a răspuns foarte indignat: „bomboanele sînt păpate foarte curînd, însă dragostea lor n-o mai simt...” Să ne punem mai des întrebarea cîte din drepturile indicate mai jos (ele fiind extrase din Declaraţia drepturilor copilului, semnată la 20 noiembrie, 1959 la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite) aparţin copiilor români de astăzi? - Dreptul la egalitate, indiferent de rasă, culoare, origine naţională sau socială - Dreptul la dezvoltare fizică şi mintală, în mod sănătos - Dreptul la identitate - Dreptul la alimentaţie, locuinţă şi servicii medicale adecvate - Dreptul la dragoste, înţelegere şi protecţie pentru dezvoltarea unei personalităţi armonioase - Dreptul la protecţie împotriva oricărei forme de neglijare, cruzime şi exploatare - Dreptul de a fi educat în spiritul toleranţei şi al păcii şi ca membru al familiei umane universale Ce antiteză sugestivă! Drepturi, de unde? abuzuri, violenţă, neglijenţă, exploatări de minori? Din astea avem! În 2003 au fost înregistraţi 3681 de copii ai străzii – o ascensiune cu 40% în raport cu 2002. Numărul copiilor şi tinerilor în conflict cu legea se menţine stabil. Infracţiunile comise de copii constituie aproximativ 10% din numărul total al delictelor înregistrate, în mare parte aparţinînd adolescenţilor de 16-17 ani. În majoritatea cazurilor, delictele au un caracter economic. Un procent considerabil în implicarea în acţiuni de acest fel le revine copiilor lipsiţi de părinţi. De ce,totuşi, simulăm „o surzenie ereditară” faţă de aceste realităţi, ştiute deja pe din afară? „Datorită lipsei sale de maturitate fizică şi mentală copilul are nevoie de îngrijiri şi protecţii speciale, inclusiv de o asistenţă juridică adecvată, atît înainte, cît şi după naştere”(Declaraţia drepturilor copilului, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite). Să ne onorăm, deci, obligaţiunile!

atunci, de ce îi facem să sufere? Gaina Victoria


Pagina 3 Pagină de psihologie

IMpULS

mai,2007

Etica şi Manipularea „Nu putem să nu comunicăm! Nu putem să ne sustragem comunicării!” Aceasta este concluzia la care au ajuns autorităţile în cercetarea din domeniul comunicării. Ni se atrage atenţia că în orice act de comunicare, chiar în cel mai banal, persistă întotdeauna cel puţin două niveluri distincte, dar îngemănate, servind la două funcţii diferite ale comunicării: a.funcţia indicativă (descriptivă); b.funcţia injunctivă (de influenţare). În consecinţă, nu putem să nu-i influenţăm pe cei cu care comunicăm. În măsura în care comunicarea are un efect – şi ea are întotdeauna unul – are, de asemenea, o etică. Deaceea comunicarea are consecinţe. Specialiştii preocupaţi de studiul eficienţei comunicării ne arată că caracterul etic al unui act de comunicare este mult mai puţin transparent şi, ca urmare, mult mai dificil de apreciat. Noi observăm efectul comunicării şi, pe baza observaţiilor, apreciem eficienţa comunicării, putînd chiar, la un moment dat, să formulăm astfel principiile comunicării eficiente. Nu putem, însă, observa direct corectitudinea sau caracterul greşit al unui act de comunicare, dimensiunea etică fiind complicată. Consideraţiile etice sînt incluse ca parte integrată a oricărui act de comunicare. Din acest motiv, deciziile pe care le luăm în ceea ce priveşte comunicarea sînt şi trebuie să fie ghidate atât de consideraţii de eficacitate, cât şi de etică. Manipularea, în ipostaza ei cea mai dezavuată, apare, din acest punct de vedere, ca o emblemă a comunicării eficace lipsite de etică. Actele de comunicare sînt considerate etice în măsura în care facilitează libertatea de opţiune a partenerului (ca şi cea a emitentului comunicării). Comunicarea este neetică în măsura în care împiedică o persoană să facă alegeri pe care în mod normal nu le-ar face, fie să evite opţiuni pe care în mod normal lear considera favorabile. Este dificil însă de specificat ce înseamnă propriu-zis „în mod normal”. Există condiţii care pot restrînge libertatea de alegere a cuiva, fără ca acest lucru să fie considerat neetic, după cum există şi opţiuni pe care în mod deliberat în sisteme care-i reduc libertatea de alegere. Cînd în critici apare noţiunea de manipulare, termenul este folosit cu conotaţia sa negativă, iar cînd este folosit în contraargumente la primele, apare sub aspectul său neutru sau pozitiv. Faptul ilustrează în mod elocvent că sensul acestui termen se schimbă în funcţie de context, situaţie, dar mai ales în funcţie de modelul asupra lumii cu care un om se raportează la el. Dar, amintim că el este legat de controlul deliberat exercitat de om asupra desfăşurării diferitelor fenomene şi procese. Trăsăturile caracteristice ale manipulării(definită în sensul ei negativ, de altfel cel mai des vizat) : 1.apare într-un context în care se confruntă interese umane aflate în opoziţie; 2.constă dintr-o strategie de conflict ce tinde să inducă în eroare partenerul asupra obiectivului real al interacţiunii; 3.disimulează intenţiile reale, evită confruntarea deschisă a intereselor şi foloseşte anumite imstrumente de comunicare în aşa fel încât, fără ştirea partenerului, dar pe seama acestuia, să dezechilibreze balanţa beneficiilor relaţionale în favoarea propriilor interese şi în dauna intereselor celuilalt. S-a constatat că pentru a avea eficienţă, o intervenţie manipulativă trebuie să rămînă neobservată, pentru că doar în aceste condiţii manipulatorul capătă putere asupra interlocutorului său. Stefoglo Irina


Fun Poezie cool

Cum îţi dai seama că ai stat prea mult la comp?

Like the moon răsare seara Şi the sun în zori de zi, Tot like this, though sunt a şaptea, Eu want yuo să love pe me. Not ca Bond pe all his chicks, Că he leaves a doua zi, But ca me, căci I have sticks And tu hungry nu vei fi. Iar when the night iar se lasă And tu won’t want să mai stai, Come cu mine on the terasă Şi everything va fi okay. Noi will make tot ce vom wish, Martorii being pe lună Apoi we will prinde fish Even pe time de furtună. When the morning vine iar Şi the sun răsare, Atunci I will give you în dar Un mare stone de sare. Şi happily noi vom trăi Pînă ce vom fi old, Pînă your life se va sfîrşi When I’ll break you cu un bold.

*Săruţi pagina de pe web a prietenului tău; *Nu mai vorbeşti în fraze complete; *Cînd cineva spune:”ce-ai zis?”, tu răspunzi:”citeşte mai sus”; *Dai dublu-click pe telecomanda televizorului; *Părinţii tăi se plîng că acum nu mai vorbeşti în somn, ci îţi mişti degetele; *Îţi implori încontinuu prietenii să-şi cumpere un cont de net ca să vă puteţi întîlni; *Cînd nu-ţi găseşti un inel sau o brăţară,le cauţi cu comanda “find”; *Îi spui profei cînd predai lucrarea că,dacă vrea versiunea completă,trebuie să şi-o cumpere; *Te întreabă părinţii unde pleci diseară şi tu le dai URL-ul; *Te-a părăsit pînă şi cîinele; *Noaptea visezi în format “txt”; *Cînd vine un coleg nou la tine în clasă, înainte să dai mîna şi să vă prezentaţi,îi ceri ASL-ul ; *Îţi ia 15 minute să navighezi în lista de site-uri favorite,de sus pînă jos; *Abonamentul la telefon îţi ajunge acasă într-o cutie.

Ce învăţăm din filmele americane? Cel puţin unul din doi gemeni identici este diabolic. Dacă trebuie să dezamorsezi o bombă, nu ai de ce să-ţi faci griji, întotdeauna vei alege corect firul care trebuie tăiat. Toate computerele laptop sunt suficient de puternice pentru a pătrunde în sistemul de comunicaţii al oricărei civilizaţii extraterestre invadatoare. Poliţiştii cinstiţi şi muncitori sunt în mod tradiţional împuşcaţi cu trei zile înainte de pensionare.

 O blondă, o brunetă şi o roşcată sunt ladetectorul de minciuni. Roşcata spune: - Mă gîndeam că sunt cea mai frumoasă femeie din lume... „Bip!”,face detectorul. - Mă gîndeam că sunt cea mai... „Bip!”, face maşinăria. Blonda: - Mă gîndeam... „Bip!”

Un bărbat nu va arăta nici un semn de durere în cursul celor mai feroce lupte, dar se va crispa cu totul cînd o femeie va încercasă-i cureţe zgîrieturile. Toţi străinii vorbesc între ei limba engleză şi nu limba lor maternă. O dată ce te-ai dat cu ruj, acesta va persista chiar şi după o scufundare în apă.

 Iată că am ajuns la ultima ediţie a ziarului "Impuls" a anului şcolar 2006-2007. Noi, echipa redacţională, absolvenţii claselor a XII-a, ne luăm ramas bun dela voi, dragi cititori, dorindu-vă o vacanţă plăcută(celor mai mici), succese la examene absolvenţilor şi inspiraţie celor ce ne vor urma exemplul şi vor constitui noua echipă redacţională. Sperăm că veţi fi la înălţimea aşteptată şi veţi face mai bine decît noi. Baftă, curaj şi aşteptaţi "precipitaţii" .

Pagină îngrijită de Puşcaş Victoria şi Cibireac Irina Echipa redacţională: Membrii echipei: Rîmbu Ana, Stefoglo Irina, Gaina Victoria, Puşcaş Victoria, Cibireac Irina, Scobici Eugen. Cu suportul Centrului Media pentru tineri

mai 2007  
mai 2007  

ziarul „Impuls”, ediția din mai 2007

Advertisement