Page 1

fq.5

Bashkë në luftën kundër kancerit Me vizitë të pacientëve me sëmundje malinje të cilët shërohen në Klinikën universitare për radioterapi dhe onkologji, anëtarët e shoqatës së parë antikancerogjene të pacientëve me sëmundje malinje

VITI 3 | Nr. 681 | ÇMIMI: 10 DEN | E MËRKURË, 5 SHKURT 2014

www.zhurnal.mk

KOMENTOHET DEKLARATA E EURODEPUTETIT EDUARD KUKAN RRETH DYGJUHËSISË NË MAQEDONI

Shqipja e mbrojtur nga deklaratat "frustruese" Çështja e përdorimit të gjuhës shqipe në Maqedoni nuk mund të krahasohet me raste në ngjashme në vendet evropiane, siç ishte krahasimi që bëri eurodeputeti Eduard Kukan, kur tha se dygjuhësia nuk mund të imponohet në Maqedoni. Njohës të zhvillimeve politike dhe juridike theksojnë se shqipja është e rregulluar me Kushtetutë, prandaj nuk mund të bie pre e deklaratave "frustruese" fq.3 fq.2

PAS DEKLARATAVE TË KRYEREDAKTORIT

AGJENCIA E MEDIAVE ”FILTRON” SITELLIN

Presidenti, VMRO me kandidat të vetin

PARLAMENT, VAZHDON INJORIMI I SHQIPES

Shqipja, provokohen ministrat e BDIsë Deputetët e PDSHsë kanë reaguar ashpër dje në ela borimin në gjuhën maqedonase të ndryshimeve të ligjit nga ana e ministrit të drejtësisë Blerim Bexheti

fq.4

Zhernovski do ta bëj Qendrën si Tirana

4

Me iniciativë të zëvendësdrejtorit të Agjencisë për Media, Milaim Fetai, anëtarët e saj do të bëjnë një analizë të kronikave të televizionit “Sitell”, në të cilin redaktori Dragan Pavlloviq Llatas ka bërë thirrje haptas për maqedonasit të votojnë VMRO-DPMNE-në të mos varen nga shqiptarët

3


K r o n ik ë

2

e mërkurë, 5 shkurt 2014

VAZHDOJNË PËRGATITJET PËR ZGJEDHJET PRESIDENCIALE Maqedonia edhe zyrtarisht, pas nënshkrimit të zgjedhjeve presidenciale ka hyrë në një “luftë” zgjedhore e cila do zgjasë më së paku deri në fund të muajit prill kur edhe do mbahet rrethi i dytë i presidencialeve. VMRO do zgjedh kandidatin për president më 1 mars, derisa të partitë tjera ende taktizojnë ilmi zgjedhor në Maqedoni ka filluar. Do ketë në muajin prill vetëm zgjedhje presidenciale apo edhe të parakohshme parlamentare, kjo nga aspekti teknik për bllokun politik maqedonas nuk është edhe aq me rëndësi. Tani më hapen edhe Shtabet zgjedhore, caktohen takime me qytetarë, mblidhen idetë për program të paguar politik, mobilizohen degët komunale partiake, formohen ekipe të veçanta për luftë politike në internet, për reagime të shpejta, për mobilizimin e anëtarësisë për të tërhequr votues të ri. Me një fjalë, Maqedonia edhe zyrtarisht, pas nënshkrimit të zgjedhjeve presidenciale ka hyrë në një “luftë” zgjedhore e cila do zgjasë më së paku deri në fund të muajit prill kur edhe do mbahet rrethi i dytë i presidencialeve. Kështu shef i Shtabit zgjedhor të VMRO-DPMNE-së do mbetet Nikolla Todorov, ndërsa në LSDM Oliver Spasovski. Në BDI me siguri do mbetet sërish Abdilaqim Ademi, derisa në strategjinë zgjedhore ka nisur të punojë edhe PDSH e Menduh Thaçit. Kështu, Komiteti ekzekutiv i VMRO-DPMNE-së ka sjell vendim për caktimin e Konventës për zgjedhje të kandidatit për president në Republikën e Maqedonisë. Konventa do të mbahet më 1 mars të këtij viti. Në pajtueshmëri me dokumentet statusore, Konventa është trup partiak që është i drejtpërdrejtë, direkt dhe do të vendos se kush do të jetë kandidati presidencial për Republikën e Maqedonisë. “Kjo mënyrë e zgjedhjes së kandidatit për president është e nivelit të lartë demokratik, transparent dhe proces i hapur. Ky është një standard i lartë në politikë, për të cilin shpresojmë që do të përdoret edhe nga ana e partive tjera politike. Caktimi i Konventës për zgjedhje të kandidatit për president është praktikë e rregullt që VMRO e zbaton prej formimit të saj. Partia në pushtet

Të gatshëm për zgjedhje RRITET FJALORI I URREJTJES MES POLITIKANËVE

F

PRESIDENTI, VMRODPMNE ME KANDIDAT TË VETIN “Caktimi i Konventës për zgjedhje të kandidatit për president është praktikë e rregullt që VMRO e zbaton prej formimit të saj. Partia në pushtet në të gjitha zg jedhjet e deritanishme presidenciale zgjedh kandidatë nëpërmjet procedurës demokratike, ku delegatët vendosin në bazë të bindjeve të tyre, dhe në bazë të vlerave, principeve dhe programeve nga kandidatët e prezantuar”, ka thënë Ilija Dimovski, VMRODPMNE.

LOJË E NDYRË NGA VMRODPMNE Kandidati për president shteti, Jove Kekenovski i cili paralajmëroi se do të marrë pjesë në Konventën për zgjedhjen e kandidatit presidencial të VMRODPMNE së në profilin e tij në “Fejsbuk” proteston kundër fushatës që kundër tij e kanë filluar struktura nga partia e tij amë. “Nga bashkë partiakët e mi të besueshëm dhe të sinqertë të partisë dëgjoj se ka filluar një lojë e ndyrë nga strukturat partiake dhe të deputetëve nga partia ime amë  VMRODPMNEja”, shkruan Kekenovski.

ZGJEDHJET E HERSHME, SKENAR I VMROsë E BDIsë “Paralajmërimi për zgjedhje të parakohshme parlamentare është skenar i VMRODPMNEsë, ku BDI heshturazi e pranon çdo variant të VMROsë. Në analizat e bëra në mbledhjen e kryesisë së PDSHsë u rikonfirmua qëndrimi se zgjedhjet presidenciale janë të parëndësishme dhe nuk sjellin asgjë të re, megjithatë situ ata do të ndiqet dhe varësisht nga zhvillimet do të sillet vendimi përfundimtarë”, ka thënë Luan Tresi nga PDSH. në të gjitha zgjedhjet e deritanishme presidenciale zgjedh kandidatë nëpërmjet procedurës demokratike, ku delegatët vendosin në bazë të bindjeve të tyre, dhe në bazë të vlerave, principeve dhe programeve nga kandidatët e prezantuar”, theksoi Ilija Dimovski, anëtarë KZ të VMRO-DPMNE-së dhe drejtor i Qendrës për komunikim. VMRO-DPMNE do të shpall thirrje publike, ndërsa të drejtë të paraqesin kandidaturën e tyre kanë të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë që plotësojnë kushtet kushtetuese për kryerjen e funksionit të presidentit, të cilët janë anëtarë të VMRO-DPMNE-së ose janë

Analisti amerikan, Eduard Xhozef, i cili tani punon në Qendrën për marrëdhënie transatlantike në Universitetin Xhon Hopkins, nuk mendon se ardhja e Greqisë në krye të BE-së do të ketë ndikim të madh, si ndaj Maqedonisë, ashtu edhe ndaj çështjes së emrit, të cilën e konsideron si problem mjaft serioz. "Para së gjithash, ai është problem serioz për sigurinë dhe stabilitetin. Krijon presion të vërtetë dhe është burim i pengesës më të madhe për përparimin në Maqedoni. Vendi nuk mund të përparojë në BE dhe në NATO, siç e meriton. Së dyti, bëhet fjalë për shkelje të

përkrahës të politikave të partisë dhe gjejnë veten në qëndrimet e VMRO-së në lidhje me pyetjet shtetërore dhe nacionale. Në pyetjen e gazetarëve nëse do të ketë zgjedhje të parakohshme parlamentare, Dimovski me përgjigje se VMRO-DPMNE është e gatshme, ndërsa sjellja e vendimit për zgjedhje të parakohshme do të jetë në bazë të interesave shtetërore dhe nacionale. Dimovski theksoi edhe se VMRO ndjek dhe analizon gjendjen në skenën politike, posaçërisht qëndrimet e BDIsë, të cilat sipas VMRODPMNE hapin pyetje të reja dhe hedhin dritë të re në skenën politike maqedonase. Nga BDI

kanë thënë se nuk ka marrë vendim për zgjedhje të parakohshme parlamentare dhe se kjo është vetëm një nga pesë alternativat që do të ofrojë partia nëse me VMRO-DPMNEnë nuk bie dakord për kandidat konsensual në zgjedhjet e ardhshme parlamentare."BDIja momentalisht nuk është për zgjedhje të parakohshme parlamentare, por ne jemi të përgatitur për zgjedhje në çfarëdo kohë. Analizat tregojnë se BDI-ja do të jetë fituese në pjesën e shqiptarëve nëse nesër do të mbahen zgjedhjet. Megjithatë, kjo nuk është arsye se përse e vendosim mundësinë për zgjedhje të parakohshme si

Rreth 79,4 për qind e qytetarëve kanë vërejtur fjalor të urrejtjes mes politikanëve dhe mbështetësve të partive politike në vend, ndërsa mbi 70 për qind vlerësojnë se urrejtja po shtohet në vitet e fundit. Njohja e fjalorit të urrejtjes shumë varet edhe nga shkalla e arsimimit  sipas hulumtimit, madje 88 për qind e të an ketuarve me arsim të lartë kanë vërejtur fjalor të urrejtjes në politikë, tek të anketuarit me arsim të mesëm kjo përqindje është 81 për qind, përderisa tek ata me arsim fillor 61 për qind. Këto janë vetëm disa nga njohuritë e hulumtimit të cilën për nevojat e Institutit Maqedonas për Mediumet dhe “Bezomrazno.mk” e realizoi Agjencia Rejting. Sipas hulumtimit, me fjalorin e motivuar politik të urrejtjes më së shumti kanë hasur të punësuarit në sektorin shtetëror, 87 për qind. Me fjalorin e urrejtjes në këtë sferë kanë hasur edhe 86 për qind e të anketuarve të cilët më herë kanë qenë, ndërsa tani nuk janë në ndonjë parti politike, 80 për qind nga ata të cilët momentalisht janë anëtarë dhe 78 për qind prej atyre të cilët nuk janë dhe nuk kanë qenë anëtarë të partive. Të anketuarit i theksojnë mediet si mjet krye sor për transferimin e fjalorit të motivuar politik të urrejtjes, edhe pse e njëjta është e pranishme edhe në kontaktet personale të qyte tarëve. Po thuaj se secili i anketuar (97,3 për qind) këtë lloj të fjalorit të urrejtjes e ka vërejtur në televizion, 74,3 për qind në gazetë, 48,7 për qind në rrjetet sociale, ndërsa përqindja e njëjtë ose 48,3 për qind në internet faqet. Fjalori i motivuar politik i urrejtjes në ueb sajtet në përqindje më të lartë (88 për qind) e vërejnë të rinjtë e moshës prej 18 deri në 29 vjeç, të cilët më shumë janë shfrytëzues të rrjetit. Sipas strukturës etnike, më shumë se gjysma ose 56 për qind e të anket uarve shqiptarë etnik, 46 për qind maqedonas etnik dhe 44 për qind të bashkësive tjera etnike kanë deklaruar se kanë vërejtur një lloj të tillë të fjalorit të urrejtjes në faqet e internetit, ndërsa më së shumti e vërejnë ata me arsim të lartë, nxënësit ose studentët. Hulumtimi është realizuar në periudhën 1819 dhjetor të vitit 2013, përmes an ketës telefonike në ekzemplarë prej 800 të anketuarve. një nga variantet, por ajo që parashikojmë se mosdakordimi eventual për kandidat konsensual mund të sjellë kirzë politike e cila nuk do të mundësojë funksionimin normal të Qeverisë dhe bllokimin eventual të institucioneve", tha Osmani. Ndërkohë, Partia PDSH në mbledhjen e kryesisë qendrore të mbajtur të hënën në mbrëmje në Gostivar, ka diskutuar rreth zgjedhjeve të shpallura presidenciale dhe paralajmërimet për zgjedhjet e mundshme parlamentare. Zëdhënësi i PDSHsë, Luan Tresi tha se edhe kësaj radhe po dëshmohet se BDI-ja pranon pa asnjë kusht çdo variant të VMRO-DPMNE-së rreth zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. “Paralajmërimi për zgjedhje të parakohshme parlamentare është skenar i VMRODPMNE-së, ku BDI heshturazi

Çështja e emrit, problem serioz frymës së NATO-s dhe BE-së - vendianëtar i eksploaton rregullat e konsensusit për ta penguar përparimin e një aspiranteje, si Maqedonia. Kjo është shkelje e frymës së rregullave, por u dërgon edhe porosi mjaft negative aspiranteve të tjera se puna mund të montohet. Përfundimisht, bëhet fjalë për shkelje të marrëveshjes ndërkombëtare ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë, siç e

konfirmoi atë Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë", thotë Xhozef në intervistën për Zërin e Amerikës në gjuhën maqedonase. Zëvendës-kryeministri grek dhe ministër i Punëve të Jashtme, Evangellos Venizellos, ndërkaq, këto ditë potencoi se pranimi i Maqedonisë në NATO dhe në BE do të ndodhë vetëm kur vendi do t'i plotësojë kriteret e përgjithshme politike të Kopenhagës,

e pranon çdo variant të VMROsë. Në analizat e bëra në mbledhjen e kryesisë së PDSH-së u rikonfirmua qëndrimi se zgjedhjet presidenciale janë të parëndësishme dhe nuk sjellin asgjë të re, megjithatë situata do të ndiqet dhe varësisht nga zhvillimet do të sillet vendimi përfundimtarë. Për zgjedhjet eventuale të parakohshme parlamentare PDSH-ja është gatshme, edhe pse VMRODPMNE nëpërmjet BDI-së tenton të hyjë në zgjedhje e paaftë për ta zhbllokuar procesin integrues dhe problemet e shumta në vend dhe në veçanti, për ne si PDSH problemet e shqiptarëve, dhe me mashtrime të reja para qytetarëve duke mos i zgjidhur problemet e vjetra duan ta marrin pushtetin përsëri”, ka thënë zëdhënësi i PDSH-së Luan Tresi.

mes të cilave edhe marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë. Për atë nëse Samiti i ardhshëm i NATO-s në shtator do të mund të sjellë diçka të re, për dallim të mëparshmëve, Xhozef me qëndrim se ai është vendi i vërtetë për t'u zgjidhur kontesti për emrin. Xhozef, i cili është kryetar i mëparshëm i Grupit ndërkombëtar të krizës, komenton se edhe pse pritet që në Samitin e NATO-s, theksi kryesor të jetë mbi çështjet si Afganistani, marrëdhëniet me Rusinë dhe trazirat në Ukrainë, megjithatë ka hapësirë për kthim drejt ngjarjeve në Ballkan.


K r o n ik ë

e mërkurë, 5 shkurt 2014

3

KOMENTOHET DEKLARATA E EURODEPUTETIT EDUARD KUKAN RRETH DYGJUHËSISË NË MAQEDONI

Shqipja e mbrojtur nga deklaratat "frustruese" Çështja e përdorimit të gjuhës shqipe në Maqedoni nuk mund të krahasohet me raste në ngjashme në vendet evropiane, siç ishte krahasimi që bëri eurodeputeti Eduard Kukan, kur tha se dygjuhësia nuk mund të imponohet në Maqedoni. Njohës të zhvillimeve politike dhe juridike theksojnë se shqipja është e rregulluar me Kushtetutë, prandaj nuk mund të bie pre e deklaratave "frustruese" Agim FAZLIU urodeputeti Eduard Kukan ka rikthyer vëmendjen tek çështja e dygjuhësisë duke theksuar se kjo çështje nuk mund të imponohet në Maqedoni. "Unë jam sllovak dhe askush nuk ta të drejtë që të më detyrojë mua që ta mësoj gjuhën hungareze, e cila është gjuhë pakicë në vendin tim", ka thënë eurodeputeti sllovak Eduard Kukan, duke komentuar Rezolutën për Maqedoninë, të propozuar nga ndërmjetësuesi i BE-së, Richard Hovit. Pas debateve të shkaktuara për çështjen e dygjuhësisë në Maqedoni, ndaj këtyre deklaratave të Kukan ka reaguar homologu i tij britanik, i cili ka pretenduar se propozimi i Hovit është vetëm për të promovuar idenë, dhe jo për të imponuar. Por, çështja është si të dalim nga situata, është përgjigjur Kukan. Ai pyet përse Howit e futi paragrafin e dygjuhësisë në Rezolutë. Sipas kësaj, lind pyetja nëse Maqedonia mund ta promovojë dygjuhësinë. Kukan thekson se përveç 24 gjuhëve zyrtare në Bashkimin Evropian ka edhe shumë rajone në të cilat fliten gjuhët e pakicave. "Por, shumë e rëndësishme është se nuk mund t'ua imponosh dygjuhësinë. Gjithashtu ne nuk mund që t'ua imponojmë politikat gjuhësore as Maqedonisë ose cilit do vend tjetër në rajon. BE-ja është duke luftuar që të promovojë diversitetin gjuhësor dhe mësimin e gjuhëve. Kjo është arsyeja përse ky koncept është reflektuar në Rezolutën për Maqedoninë, e cila është shumëkulturore", vlerëson ai. Analisti politik Naser Zyberi e vlerëson jo të matur deklaratën e Kukanit. Sipas Zyberit, duket se eurodeputeti i ka përcjellë furstrimet e vendit prej nga vjen. "Në Sllovaki ka probleme të kësaj natyre, prandaj është nën ndikimin e ngjarjeve atje. Por, Maqedonia e ka rregullimin e vet kushtetues. Gjithashtu ka një marrëveshje si rezultat i ndërmjetësimit ndërkom-

E

NUK MUND TË IMPONOHET DYGJUHËSIA "Por, shumë e rëndësishme është se nuk mund t'ua imponosh dygjuhësinë. Gjithashtu ne nuk mund që t'ua imponojmë politikat gjuhësore as Maqedonisë ose cilit do vend tjetër në rajon. BEja është duke luftuar që të promovojë di versitetin gjuhësor dhe mësimin e gjuhëve. Kjo është arsyeja përse ky koncept është reflektuar në Rezolutën për Maqedoninë, e cila është shumëkulturore", ka deklaruar Eduard Kukan.

DEKLARATË E FRUSTRUAR E EURODEPUTETIT "Duket se eurodeputeti i ka përcjellë furstrimet e vendit prej nga vjen. Në Sllo vaki ka probleme të kësaj natyre, prandaj është nën ndikimin e ngjarjeve atje. Por, Maqedonia e ka rregullimin e vet kushtetues. Gjithashtu ka një marrëveshje si rezultat i ndërmjetësimit ndërkombëtar pas konfliktit të vitit 2001", vlerëson Naser Zyberi.

NUK I SHITET ÇDO MODEL MAQEDONISË "Nuk mund të merren shembuj nga jashtë dhe me përpikëri të merren si model për Maqedoninë. Në këtë rast, mësimi i gjuhës maqedonase nga shqiptarët dhe anasjelltas ka gjithmonë specifika të veçanta, të cilat krijohen konform kushteve, traditës se si ka qenë e rregulluar deri tash", ka thënë Osman Kadriu. bëtar pas konfliktit të vitit 2001. Në këtë frymë duhet që të ndërtohet sistemi politik dhe rendi juridik në Maqedoni", ka thënë Zyberi, për "Zhurnal Plus".

Kjo do të thotë që gjuha shqipe, si gjuhë e dytë zyrtare në Maqedoni duhet të mësohet në ato mjedise ku popullata shqiptare përbën shumicë. Ndërkohë, Zyberi thekson se

institucionet janë të obliguara që komunikimin e tyre ta bëjnë edhe në gjuhën e palës, që do të thotë se të gjitha përgjigjet në shtresa, parashtresa dhe dokumente zyrtare,

parashtuesve të tyre duhet që t'ju kthehen edhe në gjuhën shqipe. "Si do të bëhet kjo nëse nuk mësohet kjo gjuhë, nëse nuk respektohet norma kushtetuese. Nuk ka mënyrë tjetër përveçse gjuha shqipe të bëhet lëndë e obligueshme për të punësuarit në administratë. Nëse me ndryshimet e fundit kërkohet që shërbyesit civilë, shërbyesit në administratë ta njohin gjuhën angleze e gjuhë të tjera, është absurde që të mos njihet gjuha e një të tretës së popullsisë", ka vlerësuar Zyberi. Ndërsa, njohësi i çështjeve juridike, Osman Kadriu thekson se mësimi i gjuhëve të më shumë kombeve vlerësohet në rend të parë nga rrethanat dhe kushtet objektive në një shtet të caktuar, ndërsa në shumë vende shumënacionale çështja e gjuhëve është e rregulluar në mënyra të ndryshme. Ai mendon se nuk mund të merren shembuj nga jashtë dhe me përpikëri të merren si model për Maqedoninë. Në këtë rast, mësimi i gjuhës maqedonase nga shqiptarët dhe anasjelltas ka gjithmonë specifika të veçanta, të cilat krijohen konform kushteve, traditës se si ka qenë e rregulluar deri tash. "Edhe në sistemin socialist, sidomos në kushtetutën e fundit jugosllave të vitit 1974, ishte e rregulluar çështja e të drejtës së përdorimit të gjuhëve në nivel të shtetit të Jugosllavisë. Kushtetuta udhëzonte që çështjet e tjera më hollësisht të rregulloheshin me ligj. Është e njohur se disa çështje rregulloheshin dhe disa ngelnin në gjysmë të rrugës. Në sistemin tonë politik kemi avancim në këtë pikëpamje", thotë Kadriu. Në Maqedoni, që nga momenti i përpilimit të Kushtetutës së vitit 1991 dhe sidomos me ndryshimet rrënjësore për avancimin e popullit shqiptar në vitin 2001, janë miratuar ndryshime konform objektivave dhe realitetit që ekziston këtu. "Deklaratat e diplomatëve të huaj, që në mënyrë direkte ose indirekte janë kompetent për vlerësime të tilla. Nuk duhet të mendojmë se janë deklarata të dëmshme. Janë deklarata sipas pikëpamjeve të tyre politike se si duhet të zbërthehet çështja. Në rastin konkret nuk mendoj se deklarata të ngjashme si kjo e Kukan mund të ketë ndikim negativ për avancimin e gjuhëve të tjera përveç gjuhës maqedonase. Kjo vlen veçanërisht për gjuhën shqipe e cila sipas Kushtetutës vlerësohet si gjuhë e dytë zyrtare", ka thënë Kadriu. Më herët, ndërmjetësi evropian për Maqedoninë, Richard Hovit kishte nxitur debate pas deklaratave se nxënësit shqiptarë nuk po e mësonin gjuhën maqedonase. Pas reagimeve të shuma, Hovit kishte sqaruar pozicionin e tij duke u bërë thirrje të gjitha komuniteteve etnike në Maqedoni që ta mësojnë gjuhën e njëri-tjetrit.

Shqipja, provokohen ministrat e BDIsë Deputetët e PDSH-së kanë reaguar ashpër dje në elaborimin në gjuhën maqedonase të ndryshimeve të ligjit nga ana e ministrit të drejtësisë Blerim Bexheti. Deputeti i Bekim Fazliu duke vazhduar të kërkojë pauzë në shenjë proteste për mosrespektimin e gjuhës shqipe në Parlamentin, adresoi një sërë kritikash dhe vërejtjesh në adresë të ministrit të Drejtësisë por edhe të funksionarëve të tjerë të BDI-së të cilët sipas PDSH-së, “injorojnë gjuhën shqipe dhe kënaqen duke folur maqedonisht”. “E kishim Fatmir Besimin dhe Tahir Hanin që flisnin maqedonisht, sot t’u bashkëngjitet edhe Blerim Bexheti dhe BDI jo vetëm që do e zyrtarizojnë gjuhën shqipe, (këtë duhet ta harrojmë), por edhe aty ku e kanë të

drejtën e gjuhës shqipe, nuk e përdorin. E dimë që maqedonishten e flisni më mirë se shqipen, nuk është risi kjo, por kjo është vetëm për qytetarët shqiptarë t’i kujtojmë se këta puthadorë, vasal dhe të nënshtruar, kënaqen, ekzaltohen, shpërfytyrohen kur flasin maqedonisht. Kjo është një dëshmi plus se këta të BDI-së për këto 10 vite aspak nuk kanë qenë të

interesuar që ta zyrtarizojnë gjuhën shqipe dhe ta bëjnë atë gjuhë pune në këtë shtet”, tha deputeti i PDSH-së Bekim Fazliu nga foltorja e Parlamentit. “Shqiptarët e kanë të qartë se kush është BDI, ata madje po kalojnë mbi dy vite nuk mund ta rregullojnë një çështje teknike në thonjëza për sa i takon diskutimeve të deputetëve shqiptarë ku fatkeqësisht shqiptarët

LIGJI PËR ADMINISTRATË, PDSH VOTOI KUNDËR Parlamenti i Maqedonisë ka miratuar ligjin për nëpunës administrativ i cili u kritikua nga opozita dhe profesorët universitar. Ligji nuk morri mbështetjen edhe të PDSH pasi konsiderojnë se ky ligj nuk është në interes të shqiptarëve dhe nuk mundëson për dorimin e gjuhës shqipe. “BDI nuk përkrahu asnjë nga 43 amendamentet e PDSH me të cilët do të ndryshohej rrënjësisht karak teri monoetnik i këtij ligji. Përdorimi i gjuhës shqipe në administratë u bë i pamundur fal mospërkrahjes së BDI. Për tu punësuar në administratë përparësi me këtë ligj i jepet një rusi dhe një kinezi dhe kurrsesi një shqiptari. Ligji për nëpunës administrativ vulos diskriminimin dhe mohimin e të drejtave elementare të shqiptarëve në këtë shtet”, tha deputeti i PDSHsë Bekim Qoku.

Greqia dhe Bullgaria, veto kandidaturës së Files

Bullgaria do të jetë vendi i dytë pas Greqisë që sigurisht do të jap veto në kandidimin e komisarit për zgjerim pranë BE-së Shtefan File, bën të ditur javorja “Nova Evropa” në Bruksel e cila merret me pyetjet në lidhje me BE-në e që është në pronësi të një biznesmeni dhe gazetari grek. Javorja përmend se File është shkaktari direkt për raportin e keq që Komisioni evropian para pak kohësh e shpalli për Bullgarinë në korniza të mekanizmit për bashkëpunim të verifikuar, që sipas “Nova Evropa”, është bërë me qëllim që të shembet Qeveria e Plamen Oresharski, e udhëhequr nga Partia socialiste dhe t’i jepet mbështetje partisë konservative Qytetarë për zhvillim evropian të Bullgarisë, respektivisht partisë së Bojko Borisovit. “KE nuk duhet të përzihet në punët e brendshme të vendeve anëtare dhe sigurisht duhet të paguajë për këtë. I pari, ka të ngjarë që do të jetë komisari për zgjerim Shtefan File, i cili është përgjegjës për raportin bullgar. Ai shpreson se pas zgjedhjeve për Europarlamentin do të bëhet shef në shërbimin evropian për punë të jashtme. Por, kuptojmë se pas Greqisë, Bullgaria do të jetë vendi i dytë që do të jap veto për një angazhim të atillë”, shkruan në tekstin e saj “Nova Evropa”. Nëse bllokimi grek për rizgjedhje të Files për eurokomesar prej më herët është paralajmëruar për shkak të insistimit të tij për përparim të Maqedonisë në eurointegrimet edhe për presionet mbi pushtetin grek që të lejojnë që vendi të fillojë bisedimet, sipas javores nga Brukseli, “kjo do të thotë se edhe Bullgaria do të jetë kundër qëndrimit të politikanit çek në Komisionin Evropian (KE)”. nuk e kanë të drejtën t’i dëgjojnë deputetët e tyre në gjuhën shqipe, por fatkeqësisht i dëgjojnë të dubluara në maqedonisht. Edhe këtë çështje teknike në thonjëza nuk janë në gjendje ta zgjedhin, edhe qoftë për një minutë nuk ishin në gjendje që t’ia mundësojnë nënkryetares së Parlamentit Suzana Saliu të udhëheqë një herë me një seancë në gjuhën shqipe”, tha Fazliu. “I thash edhe efektet pozitive të këtyre zgjidhjeve ligjore. Dhe jemi të bindur si ministria e Drejtësisë sikurse edhe për gjithë ligjet tjera që janë nën ingerencat tona, ashtu edhe këtë ligj do ta përcjellim gjatë zbatimit”, ka qenë përgjigja e Blexhetit. Sipas Bekim Fazliut të PDSH-së, për gjithë këto, grupi parlamentarë i kësaj partie për çdo ditë ka protestuar dhe do të protestojë për këtë mënyrë të nënçmimit të shqiptarëve dhe gjuhës shqipe. (M.I.)


K r o n ik ë

4

Gratë të integrohen në ushtri

Integrimi i grave në ushtri mund ta ndryshojë qëndrimin për armatën si institucion, i cili fillimisht merret me luftimin ndaj perceptimit për strukturën orientuar drejt ndërtimit të paqes dhe sigurisë. Kështu theksoi ministri Mbrojtjes, Talat Xhaferi në prezantimin e djeshëm të studimit për pozitën e grave në forcat e armatosura të shtetit nga Ballkani Perëndimor. "Krahas faktit se në këtë fushë është arritur progres i madh, megjithatë, ministritë dhe forcat e armatosura ende ballafaqohen me një sërë sfidash në tejkalimin e së cilit do të përkushtohemi në periudhën që vijon", tha Xhaferi. Ai theksoi se ky studim, cili ka qasje analitike, do të shërbejë si bazë në marrjen e vendimeve në kontekst të zbatimit të tërësisht të postulateve të Rezolutës 1325 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në përforcimin e rolit të gruas në forcat e armatosura. Zëvendësi i përfaqësuesit të përhershëm të UNDP-së në Maqedoni, Aleksando Fraçesti në fjalimin e tij tha se ky studim do të shërbejë për shkatërrimin e stereotipive se profesion ushtarak është kryesisht profesion mashkullor. Kadetja nga Akademia Ushtarake "General Mihajllo Apostoloski" Kristina Krivokapiq nga Mali i Zi thotë se gratë munden pa asnjë lloje problemi t'i kryejnë detyrat në armatë si edhe burrat. Në armatën e Maqedonisë gratë në ushtrinë tokësore janë të përfaqësuara me 4.01 dhe 4.89 për qind në aviacion dhe mbrojtjen kundërajrore. Gratë më shumë janë të përfaqësuara në shërbimet tjera si për shembull, si persona civil në shërbim ushtarak, personel mjekësor, personel administrativ, policinë ushtarake, rezervist me orar të plot pune apo gjysmë orari pune. Në këto kategori në Maqedoni gratë janë të përfaqësuara me 9.81 për qind.

Damjanovski dhe Axhiev në “luftë” për mandatet Çedomir Damjanovski nuk mund të shkojë nga Komisioni për lustrim, edhe pse ka mbaruar mandatin sepse kryetari i Komisionit Tome Axhiev, konsideron se Parlamenti duhet të lajmërojë se u ka mbaruar mandati. Lustratori i mëparshëm, Damjanovski bazohet në ligjin dhe pohon se mandati prej 5 viteve i ka mbaruar që në 15 janar të këtij viti. “Mandati ynë filloi në 15 janar të vitit 2009, ndërsa me ligj mbaron në 15 janar të këtij viti, që do të thotë se Parlamenti nuk duhet të na shkarkojë nga detyra. Ftoj Axhievin të shpjegon sipas cilit nen ose dispozitë ligjore, mandati i Komisionit ende vazhdon”, deklaroi Damjanovski. Ai shpjegoi se Axhiev nuk u lejon shërbimeve përkatëse të ç’lajmërojnë nga Agjencia për punësim, që të mund të krijojë marrëdhënie pune, me çka i mohohen të drejtat elementare njerëzore, si atij ashtu edhe anëtarëve tjerë të Komisionit. Damjanovski fton instancat më të larta të intervenojnë dhe të ndalojnë Axhievin, në atë siç thotë ai, “punë joligjore”.

e mërkurë, 5 shkurt 2014

PAS DEKLARATAVE TË KRYEREDAKTORIT DRAGAN PAVLLOVIQ LLATAS Me iniciativë të zëvendësdrejtorit të Agjencisë për Media, Milaim Fetai, anëtarët e saj do të bëjnë një analizë të kronikave të televizionit “Sitell”, në të cilin redaktori Dragan Pavlloviq Llatas ka bërë thirrje haptas për maqedonasit të votojnë VMRO-DPMNE-në të mos varen nga shqiptarët

Agjencia e Mediave ”filtron” Sitellin

Mefail ISMAILI gjencia për Shërbime Audio dhe Audiovizuale ka pranuar propozimin e zëvendësdrejtorit të saj, Milaim Fetai që të bëhet analizë e kronikës së 1shkurtit të Televizionit Sitell, në të cilën, sipas Fetait, vlerësohet se janë bërë fyerje në baza etnike, fetare dhe politike. “Vlerësojmë që në këtë kronikë është shkelur ligji për veprimtari radiodifuzive, aq më tepër në pjesët e ligjit që ka të bëjë me shërbime audio dhe audiovizuale, respektivisht në kapitujt për barabartësi, liri dhe të drejtat pa dallim te përkatësisë nacionale, fetare dhe politike të individëve, po ashtu edhe në kapitujt për respektimin e frymës së tolerancës, respektimit dhe mirëkuptimit të përbashkët të individëve”, ka thënë Fetai. Ndërsa, anëtari tjetër i Agjencisë, Stole Naumov potencoi që është mirë të bëhet analizë e kronikave të Televizionit Sitell dhe fjalorit që përdoret në të, edhe pse sipas Neni 48 në ligjin e ri, pjesa për përdorimin e fjalorit të urrejtjes, pothuajse është i njëjti me përmbajtjen e të vjetrit dhe në të nuk janë paraparë që Agjencia të shqiptojë masa dhe gjoba ndaj mediave. “Është mirë të bëhen analiza të tilla, të hiqen të gjitha problemet, nëse ka pasur elemente të fjalim të urrejtjes, nëse bëhet fjalë vetëm për mosrespektimin e standardeve të programit, nëse

A

“ZGJOHU”: DEKLARATA E TRAJÇEVSKIT NXIT DYSHIME Lëvizja Qytetare “Zgjohu” ka vlerësuar se deklarata e Kryetarit të Agjencisë për Shërbime AudioVizuale Zoran Trajçevski në mbrojtje të gazetarit racist Dragan Pavlloviç Llatas nxit dyshime që të gjitha institucionet si dhe shumica e mediave “private” në gjuhën maqedonase janë në shërbim të Qeverisë. “Ftojmë përfaqësuesit shqiptar në këtë Agjenci që brenda ditës së sotme të parashtrojnë iniciativë për shqyrtim të thirrjeve raciste të Llatasit për unifikim të maqedonasve kundër gjuhës shqipe dhe kundër ndërrimit të emrit, gjegjësisht NATOsë dhe BEsë. Në rast se anëtarët shqiptar rreshtohen me Trajçevskin, ne do të parashtrojmë edhe padi para prokurorisë kundër pseudogazetarit Llatas për nxitje të urrejtjes ndëretnike...”, thonë në “Zgjohu”.

SHKELET MBI LIGJIN PER VEPRIMTARI RADIOFUZIVE "Do të analizohet kronika e 1shkurtit të Televizionit Sitel, në të cilën vlerësohet se janë bërë fyerje në baza etnike, fetare dhe politike. Vlerësojmë që në këtë kro nikë është shkelur Ligji për Veprimtari Radiodifuzive", ka thënë Milaim Fetai.

LIGJI ËSHTË I MIRË! "Nuk ekziston asnjë lëshim në këtë ligj dhe është harmonizuar në pajtim me legjislacionin evropian. Përgjegjëse për ndëshkim të fjalorit të urrejtjes është prokuroria publike dhe kjo është arsyeja pse nuk janë paraparë gjoba që mund t’i shqiptojë Agjencia e Mediave”, ka thënë Zoran Trajçevski. bëhet fjalë për fyerje që rregullohet me Ligjin për Përgjegjësi

Civile dhe nuk ka lidhje me fjalorin e urrejtjes. Unë kam

Zhernovski do ta bëj Qendrën si Tirana Rikonstruimi i fasadës së ndërtesës në bulevardin “Sv. Kliment Ohridski”, nga ana e kryetarit të komunës Qendër, Andrej Zhernovski është bërë cak i përqeshjeve në rrjetet sociale, shkruajnë mediat maqedonase. Qytetarët e komunës Qendër, kanë mbetur të habitur kinse nga shija për stile arkitekturore dhe dizajn të Zhernovskit, duke mos pranuar veprimet e tij dhe kanë notuar arkitekturën “Papagall” si qesharake, e papërshtatshme dhe e pa dashur për komunën e tyre. “Papagall”, madje qenka bërë cak për përqeshje në rrjetet sociale, ku kjo ndërtesë me vendosjen e fotografive krahasohet me ndërtesat “Papagall” në Shqipëri, ku të njëjtat janë të ngjyrosura në atë mënyrë, thuajse stili identik të cilin Zhernovski do të sjellë në Qendër. Por, çfarë ka këtu të keqe,

askush nuk po i bien në fije, kur për këtë vendos komuna, e jo dikush tjetër. “Fare nuk na pëlqen. Si të jetë Bit pazar, e jo Qendër, kjo është qesharake. Në të vërtetë është e shëmtuar”, paska qenë reagimi nga qytetarët e komunës. Komentet në rrjetet sociale, madje kanë shkuar deri në krahasime mes ndërtesave që u ndërtuan periudhën e fundit, siç janë ndërtimet në stilin barok të ndërtesave të MPJ, AKE ose të

Arkivit shtetëror por dhe vepra e Zhernovskit e reflektuar në ndërtesën “Papagall”. Me reagim ka dalë dje edhe VMRO-DPMNE duke thënë se ajo që ato e shohin të përshtatshme, është përshtatshmëria e karakterit të Zhernovskit me stilin e ndërtesës “Papagall”.“Të gjithë të tjerat në këtë ndërtesë janë më të përshtatshme për stilin në Indi, sesa të ndonjë stili klasik ose bashkëkohorë”, thonë nga VMRO-DPMNE.

qëndrim personal rreth kësaj por, është mirë që të ketë një

analizë të këtillë, që të hiqen të gjitha dilemat”, ka theksuar Naumov. Por, sipas kryetarit të Agjencisë, Zoran Trajçevski, pasi ligji është i harmonizuar me direktivat evropiane, shqiptimi i gjobave i takon prokurorisë publike. “Nuk ekziston asnjë lëshim në këtë ligj dhe është harmonizuar në pajtim me legjislacionin evropian. Përgjegjëse për ndëshkim të fjalorit të urrejtjes është prokuroria publike dhe kjo është arsyeja pse nuk janë paraparë gjoba që mund t’i shqiptojë Agjencia e Mediave”, ka thënë Trajçevski. Pasi që me shumicë, anëtarët e Agjencisë së Mediave vendosën të mbështesin propozimin e zëvendësdrejtorit Milaim Fetahu që të bëhet analizë e kronikës së një shkurtit në TV Sitell, në njërën nga seancat e radhës, kjo analizë duhet të vendoset edhe në rend dite për tu diskutuar. Ndërkohë, ndaj deklaratës së gazetarit Dragan Pavloviq Llatas, i cili ka bërë thirrje për forcimin e VMRO-së dhe dëbimin e shqiptarëve nga Qeveria, kanë reaguar përfaqësues të partive politike dhe njohës të zhvillimeve politike, të cilët kanë theksuar se deklarata të tilla nxisin barrikadimin etnik. Zëdhënësi i BDI-së, Bujar Osmani ka thënë se nuk mund të paragjykojë nëse deklarata e Llatasit është frymëzuar prej VMRO-së apo është thjesht mendim i gazetarit. Partia Demokratike Shqiptare (PDSH) e ka quajtur kryeredaktorin e TV Sitellit, Dragan Pavloviq Llatas pinjoll të Millosheviqit. Ndërsa, analisti politik Ibrahim Mehmeti ka thënë për "Zhurnal plus", se deklaratat si të Llatasit janë në kundërshtim me qëndrimet e njohura të qeverive dhe të institucioneve. Ndërkohë edhe Lëvizja Qytetare “Zgjohu” e ka cilësuar paraqitjen e Llatasit si deklaratë me një gjuhë të pashembullt përplot me urrejtje etnike.

Punësimet vlejnë edhe për ish ushtarët Në seancën e Komitetit ekzekutiv, VMRO-DPMNE solli vendim me të cilin u dha drejtimi për në Parlament për grupin parlamentarë të partisë në pushtet, në procesin për procedurat parlamentare, të marrjes së vendimeve për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për shërbim në ARM, me të cilin parashihet ushtarët profesional në shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë pas moshës 45 vjeçare si moshë maksimale, të punësohen në institucionet shtetërore, të zgjerojë përfaqësinë e ushtarëve profesionist dhe kjo masë të ketë prapavepruesi për ata të cilët shërbimi në Armatë u është ndërprerë në bazë të përmbushjes së kufirit maksimal të moshës. Këtë theksoi sekretari gjeneral i VMRO-DPMNE, Emil Dimitriev në pres konferencën e sotme. Kjo masë, shpjegon ai, do të vazhdojë për ish ushtarët profesionist të cilët në mënyrë përfundimtare me

31.12.2013 në Agjencionin për punësim të Republikës së Maqedonisë janë si të papunësuar. “Qëllimi i këtyre masave është që personat të cilët nuk kanë të zgjedhur statusin e punës, përkatësisht janë të papunësuar, t’u ndihmohet. Në mandatin e qeverisjes së VMRO-DPMNE-së, për armatën janë bërë dy rritje të kufirit të moshës për ushtarët profesionist, në vitin 2007 prej 35 në 38, në vitin 2012 prej 38 në 45. Tani e zgjedhim statusin ekzistencial të ushtarëve pas moshës 45 vjeçare me efekt retroaktiv. Për herë të parë Armata është veshur me uniformë Maqedone, u rritën pagat e të punësuarve, investuam në kazermat dhe poligonet për trajnim, u hap Akademia Ushtarake që më parë ishte e mbyllur, u hap shkolla modern për pilot dhe punë tjera pozitive që forcojnë imazhin dhe kapacitetin e Ushtrisë si sinonim për shtetësi”, tha Dimitriev.


K r o n ik ë

e mërkurë, 5 shkurt 2014

Vazhdojnë akuzat ndaj Rufi Osmanit Dokumentet dhe të dhënat që publikojmë ditëve të fundit dëshmojnë qartë se ish udhëheqësia komunale e komunës së Gostivarit e udhëhequr nga Rufi Osmani, çdo punë në periudhën 20092013 e ka realizuar me familjaret e tij, akuzon kështu Komuna e Gostivarit.

“Në publikimet e mëparshme pamë se Osmani kishte blerë nga Osmani, se një kushëririt të tij Rufiu nga komuna dhe Ndërmarrja publike i kishte paguar mbi 1.3 milion euro, ndërsa në rastin më të ri del se Rufiu ka bërë edhe një mega skаndal tjetër, duke punuar edhe me kompan-

5

inë e dhëndrit të tij. Rufiu nga buxheti i komunës së Gostivarit dhe nga Ndërmarrja Publike ‘Komunalec’ kompanisë së dhëndrit të tij ‘Besjan Komerc’, nga fshati Çajlë, i ka lëshuar mbi 500 mijë euro. Në total, në të dyja rastet ku Rufiu ka punuar me kompanitë e familjareve të tij, nga buxheti i komunës së Gostivarit dhe i Ndërmarrjes Publike ‘Komunalec’, ka lëshuar mbi 1.8 milion euro”, theksojnë nga komuna e Gostivarit.

SHËNOHET DITA BOTËRORE E LUFTËS KUNDËR KANCERIT

“Komunalec” dhe Çegrani lidhin bashkëpunim Drejtori i Ndërmarrjes Publike “Komunalec”, Memedali Xhaferi dhe drejtori i Ndërmarrjes Publike “Higjiena” – Çegran, nënshkruan memorandum bashkëpunimi afatgjatë. Për herë të parë Ndërmarrja Publike “Higjiena”, pajiset me kamion për bartjen e mbeturinave, ndërsa deri më tani mbeturinat në këto dy vendbanime janë bartur me traktor dhe nga ndërmarrje private. Deri te ky bashkëpunim ka ardhur falë iniciativës së kryetarit të komunës së Gostivarit, Nevzat Bejta, tha drejtori i NP “Komunalec”, Memedali Xhaferi. “Ndërmarrja Komunale “Komunalec”, po bën edhe një konkretizim të bashkëpunimit reciprok me ndërmarrën "Higjiena" nga fshati Çegran, ku do të bëhet dhënia e një kamioni për bartjen e mbeturinave në këto dy fshatra të mëdhenj siç janë Çegrani dhe Forina. Tashmë me këtë iniciativë shpresojmë që ky bashkëpunim të vazhdojë edhe në të ardhmen”, tha drejtori Xhaferi. “Sot jemi këtu së bashku me drejtorin e Ndërmarrjes Publike komunale "Komunalec", për të shprehur mirënjohjen tonë për dhënien e një ndihme të madhe për ndërmarrjen "Higjiena", ku ky kamion do tu shërbejë dy fshatrave të mëdhenj Forinës dhe Çegranit, ku më parë kanë qenë të angazhuar disa kompani private duke mos i përmbushur nevojat e këtyre vendeve. Në këtë mënyrë edhe do të lehtësojmë punën tonë në të ardhmen”, tha Elmaz Aliji, drejtor i NP “Higjiena” – Çegran. Nga Ndërmarrja Publike “Komunalec”, do ta ndihmojnë NP “Higjiena”, edhe në forma dhe mënyra tjera, me qëllim që edhe banorët e dy nga fshatrat më të mëdha Çegrani dhe Forina të marrin shërbime të njëjta ashtu siç marrin banorët e komunës së Gostivarit.

Bashkë në luftën kundër sëmundjes së shekullit 21 Si pjesë e aksionit "Gurë pas guri" që e zbaton "Rrjeti evropian i pacientëve me kancere gjinekologjike", në emër të pacientëve, familjeve të tyre dhe mjekëve - anëtarët e shoqatës së parë antikancerogjene në vend, Klinikës i ishte dhuruar gurë me logon e "Shkëndijës së jetës" që e simbolizon luftën e përbashkët kundër kancerit e vizitë të pacientëve me sëmundje malinje të cilët shërohen në Klinikën universitare për radioterapi dhe onkologji, anëtarët e shoqatës së parë antikancerogjene të pacientëve me sëmundje malinje "Shkëndija e jetës" dje e shënuan 4 Shkurtin - Ditën botërore për luftë kundër kancerit, i cili këtë vit zhvillohet nën moton "Zbuloni mitet". Anëtarët e "Shkëndijës së jetës" mbajtën edhe mbledhje me drejtorin e Klinikës dr. Milan Risteski, me të cilin kanë biseduar për risitë në shërimin e pacientëve të sëmurë nga kanceri. Si pjesë e aksionit "Gurë pas guri" që e zbaton "Rrjeti evropian i pacientëve me kancere gjinekologjike", anëtar i të cilit kohë më parë u bë edhe "Shkëndija e jetës", në emër të pacientëve, familjeve të tyre dhe mjekëve - anëtarët e shoqatës së parë antikancerogjene në vend, Klinikës i ishte dhuruar gurë me logon e "Shkëndijës së jetës" që e simbolizon përkushtimin, vullnetin e fuqishëm dhe luftën e përbashkët me të cilën është shtruar rruga deri te suksesi në luftën kundër kancerit. Shoqata antikancerogjene "Shkëndija e jetës" si projekt i përbashkët i pacientëve dhe

M

Gjendet një granatë e pashpërthyer Një granatë e pashpërthyer artilerike me kalibër prej 100 milimetra e ka gjetur Z.B. (74) nga Sllatina, ndërsa të hënën rreth orës 17 ka qenë duke punuar në arë në vendin Sushica në atarin e fshatit Leshkë të Tetovës. Pas denoncimit të rastit, policia e ka siguruar vendin, ndërsa mjeti shpërthyes është ngritur nga ekspertë të Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim. Sipas informacioneve të para, bëhet fjalë për granatë e cila është nga Lufta e Dytë Botërore që ka qenë e dukshëm me korozion dhe pa shenja të gishtave, informoi zëdhënësi i SPB Tetovë, Marijan Josifovski.

Plaçkitet një ba nesë në Tetovë Kryerës të panjohur në periudhën nga 1 deri më 3 shkurt kanë hyrë me dhunë në një banesë në rr."Vonvardarska" në Tetovë, pronësi e K.J.(32). Sipas zëdhënësit të policisë tetovare Marijan Josifovski, deri sa pronarët e shtëpisë nuk kanë qenë në banesë, me dhunë e kanë hapur derën metalike të hyrjes me ç'rast nga ai kanë marrë disa copë ar dhe të holla, me ç'rast kanë shkaktuar dëm material prej rreth 250.000 denarë. Policia ka kryer edhe ekspertizë dhe po gjurmon pas kryerësve.

Plagosen babë e bir NDËRTIMI I VETËDIJES Shoqata antikancerogjene "Shkëndija e jetës" si projekt i përbashkët i pacientëve dhe mjekëve, gjatë gjithë vitit, organizon shumë aktivitete, tribuna dhe ligjërata nëpër të gjithë vendin, me qëllim që të kontribuojë në ndërtimin e vetëdijes për parandalim, diagnostifikim të hershëm dhe trajtim bashkëkohor të sëmundjeve malinje. mjekëve, gjatë gjithë vitit, organizon shumë aktivitete, tribuna dhe ligjërata nëpër të gjithë vendin, me qëllim që të kontribuojë në ndërtimin e vetëdijes për parandalim,

diagnostifikim të hershëm dhe trajtim bashkëkohor të sëmundjeve malinje. Si anëtare e "Rrjetit evropian të pacientëve me kancer gjinekologjik", njëra nga përpjekjet kryesore të

"Shkëndijës së jetës" është rrjet i barabartë dhe kualitativ për pacientët me sëmundje malinje në Maqedoni sipas standardeve më të larta në vendet tjera të Evropës.

CNN: Shkollat në Manastir, sikur spitalet e braktisura Televizioni i njohur CNN bëri lajmi për shkollën muzikore të Manastirit, objekt ky që për shkak të brendësisë së rrënuar ishte e notuar se ngjan me spital të braktisur të të sëmurëve mental nga Lufta e dytë botërore. Në lajmin e CNN thuhet se në këtë shkollë muzikore kanë mësuar artistët më të mirë të cilët jo vetëm që janë të njohur në Maqedoni, por edhe në Evropë. Nxënësit për CNN kanë treguar se kanë shporet me të cilët ngrohet, por ato më shumë kanë bërë tym se sa nxehtësi, tualetet kanë erë të tmerrshme, dhe pse kanë

Kronikë e zezë

kërkuar ndihmë nga Qeveria, deri tani nuk kanë marrë

përgjigje. Për problemin e kësaj shkolle mbrëmë kishte

këtë lajm edhe televizioni Kanal 5. Prindërit e fëmijëve që mësojnë në këtë objekt arsimorë fituan edhe prej Këshillit të prindërve. “Kjo shkollë ka nxjerrë një numër të madh të madh të artistëve. Shpresoj se do të kemi përkrahje, edhe pse nuk kanë ardhur nga kuadri i profesorëve” – thotë prindi Gjorgi Toshev. Për gjendjen e këtillë udhëheqësia e shkollës dhe këshilli i prindërve do të bisedojnë në takimin e përbashkët në të cilin duhet të dalin drejtimet për përmirësimin e kushteve të shkollës.

Sonte rreth orës 18 në qendër të Shkupit nga një sulm i armatosur është plagosur rëndë babai dhe i biri. Babai me djalin e tij janë sulmuar me të shtëna armësh nga dy të panjohur në rrugën Todor Cipovski. Siç bëhet e ditur nga të dhënat jozyrtare, bëhet fjalë për grabitje, ku nga babai dhe djali i tij janë vjedhur rreth 40,000 euro. Të plagosurit janë dërguar në qendrën emergjente.

Kapen shitës të marihuanës në Tetovë Policia e Tetovës arrestoi dy persona që shisnin marihuanë, siç informojnë nga policia e Tetovës të hënën rreth orës 22 dhe 24 kanë kontrolluar shtëpinë e J.A.(26) në rrugën “108”, nga Reçica e Vogël. Gjatë kontrollit, për të cilin policia ka patur urdhër nga gjykata, në dhomën e ndejës të J.A. janë gjetur 23 qese me lëndë narkotike si dhe 24 tjera boshe. Përpos kësaj në dhomë kanë qenë edhe B.S.(36) i cili në dorë ka patur 14 qese me materie të gjelbër, të cilat, në momentin që ka hyrë policia i ka hedhur poshtë në dysheme. Është gjetur marihuanë dhe katër telefona celularë, ndërsa J.A. dhe B.S janë dërguar në stacionin policor në Tetovë.


B iz n e s

6

e mërkurë, 5 shkurt 2014

het nënshkrimi i marrëveshjes për transportin e mallrave dhe udhëtarëve në mes të Kosovës dhe Maqedonisë", citon ministri Mujota. Në këtë takim u tha se bashkëpunimi në mes të dy vendeve do të vazhdojë edhe në të ardhmen në fushat që janë kompetencë e Ministrisë së Infrastrukturës.

Autostrada Prishtinë  Shkup, interes i të dy vendeve Ministri i Infrastrukturës së Kosovës, Fehmi Mujota, priti dje ambasadorin e Maqedonisë në Prishtinë, Ilija Strazhevski ku, siç citojnë mediet kosovare, ndër të tjera, u bisedua për projektin e autostradës Prishtinë-

Shkup, që ka një rëndësie të veçantë për Kosovën dhe Maqedoninë, si dy vende fqinje. Ministri kosovar Mujota kërkoi nga ambasadori maqedonas që të përcjellë mesazhin në vendin e tij për vazhdimin e mëtut-

jeshëm të bashkëpunimit në mes të dy vendeve, veçanërisht në lëmin e transportit rrugor të mallrave dhe udhëtarëve. "Presim vazhdimin e një angazhimi intensiv në këtë drejtim, në mënyrë që sa më parë të realizo-

GRUPACIONI “SAHARA GRUP”

Gazeta “Hindu” paralajmëron investime në Maqedoni Përveç detajeve për vendet e punës, “Sahara grup” në shpalljen i ka publikuar edhe planet për investime në katër sektorë kryesorë, në mesin e të cilave përmenden edhe biznesi internacional në Maqedoni. Sipas paralajmërimeve, në Maqedoni grupacioni i Subrata Roj do të investojë 1,6 miliardë euro në projekt të industrisë së qumështit dhe 1,1 miliardë në biznesin e hoteleve

Trepça do të jetë pronë shtetërore “Trepça duhet trajtuar ndryshe nga ajo se si është trajtuar deri më tash. Duke vlerësuar rekomandimet që ka bërë komisioni i ekspertëve bazuar në rekomandimin e Kuvendit të Kosovës që të nxirret një ligj për Trepçën sipas të cilit Trepça do të mund të listohet në listën e Ndërmarrjeve Publike, ku Qeveria dhe Kuvendi do të kishin pronësinë mbi këtë kompleks“, këto komente i ka bërë ministri i Zhvillimit Ekonomik Fadil Ismajli gjatë një tryeze. Tema e tryezës ishte “Statusi pronësor i Kompleksit Trepça “Rruga përpara për të promovuar një strategji të re të investimeve për ringjalljen e saj “, organizuar nga Konzorciumi Kosovar i Shoqërisë Civile për Zhvillim të Qëndrueshëm KOSID. Me këtë rast ministri Ismajli ka theksuar se me statusin e ri të Trepçës si Ndërmarrje Publike Trepça nuk do të mund të privatizohet, duke shtuar se kjo është e vetmja rrugë e organizimit të Trepçës. Sipas numrit një të ekonomisë së vendit Ligji mbi Trepçën do të vendos vijat e trasha të organizimit dhe do hap rrugën për rivitalizimin e kompleksit Trepça. Pas miratimit të ligjit në Kuvendin e Kosovës do të filloj riorganizimi dhe ristrukturimi i saj me ç’rast do të bëhet ndarja e aseteve në ato thelbësore Qytetarët kosovarë, të cilët thuhet se kanë pagat më të ulëta në rajon dhe është vend me nivel të lartë të papunësisë, kanë depozita në nivel mjaft të lartë në bankat komerciale, që funksionojnë në Kosovë. Vlera e kursimeve apo depozitave të klientëve në nëntë bankat komerciale ka arritur në 2 miliardë e 441 milionë euro, ka bërë të ditur guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Bedri Hamza. “Ka pasur rritje të depozitave dhe kjo rritje e depozitave në raport me vitin paraprak është 7.6 për qind. Niveli i depozitave në fund të vitit 2013 ka arritur në 2 miliardë e 441 milionë euro”, tregon Hamza. Në Kosovë, të punësuarit paguhen mesatarisht, nga 300 deri në 400 euro në muaj, por

dhe jo thelbësore. Me këtë rast ministri Ismajli ka thënë se me asetet jo thelbësore do të menaxhoj AKP derisa me thelbësoret do të menaxhoj shteti si aksionar. Gjithashtu ministri Ismajli ka theksuar se me rastin e transformimit të Trepçës si Ndërmarrje Publike pos që do të nis promovohet dhe fillon një faqe e re e zhvillimit ekonomik, në të njëjtën kohë do të hapen dyert për investitorë si vendor ashtu edhe ndërkombëtar. Ndërsa Visar Ymeri anëtarë i Komisionit për Zhvillim Ekonomik tha se “Trepça” të shpallet si kompani e veçantë dhe si e tillë duhet të trajtohet si e veçantë. Deputetja Sala Shala Berisha tha se një nga sfidat sa i përket “Trepçës” është sfida ligjore. “Po dua të përmend se mekanizmat ligjor edhe garantues për pasuritë minerare për “Trepçën” janë aktualisht Ligji për Miniera dhe Minerale, pastaj tjetër ligji që garanton që nuk do të ketë monopol është Ligji për Mbrojtjen e Konkurrencës”. Ndryshe pjesëmarrësit e kanë vlerësuar pozitiv hapjen e debatit për Trepçën, debat ky i cili ka munguar tash e sa vite duke shtuar se rivitalizimi i kompleksit Trepça ka rëndësi për zhvillimin ekonomik të vendit ku përfituesit më të mëdhenj të këtij procesi do të jenë qytetarët e Kosovës.

nternet-botimi në gjuhën angleze i gazetës “Hindu” shkruan se “Sahara grup” ka publikuar shpallje në tre faqe të shtypit ditor në të cilën kërkon aplikues për pozicione të larta në bizneset e tij në Indi dhe në shtetet e huaja, shkruan “Dnevnik”. Në shpalljen grupacioni ka paralajmëruar se gjatë vitit 2014 do të duhet të plotësohen 56.000 vende pune në Indi dhe në disa vende të huaja ku ka biznes personal, për çka do të investojë pothuaj 3,8 miliardë euro. Shpallja, sipas “Hindu”, ka të bëjë në vendet e punës dhe në biznesin me qumësht dhe me kafshë, patundshmëri luksoze, fabrikë për ushqim, mbajtjen e amvisërive, arsim dhe lundrime. Përveç detajeve për vendet e punës, “Sahara grup” në shpalljen i ka publikuar edhe planet për investime në katër sektorë kryesorë, në mesin e të cilave përmenden edhe biznesi internacional në Maqedoni. Sipas paralajmërimeve, në Maqedoni grupacioni i Subrata Roj do të investojë 1,6 miliardë euro në projekt të industrisë së qumështit dhe 1,1 miliardë në biznesin e hoteleve. Në internet faqen e “Sahara India Parivar” janë përmendur edhe investime në sektorin

I

SHPALLJA NË KOHËN E KONTESTEVE GJYQËSORE Shpallja publike e “Sahara grup” mediet në Indi e trajtojnë si befasuese, për shkak se vjen në peri udhën kur kompania e Subrata Roj udhëheq betejën juridike në rregullatorin shtetëror indian për sta bilitet financiar SEBI. Kontesti udhëhiqet para Gjykatës së lartë atje, për pagesën e rreth 2,4 miliardë eurove të investitorëve me të cilët grupacioni ka bashkëpunuar. bankar në Maqedoni, por pa kurrfarë detaje. Sektorët tjerë në të cilat më shumë do të investojë grupacioni janë shitja e mallrave luksoze, restorante për ushqim të shpejtë dhe objekte për mbrojtje shëndetësore. Shpallja publike e “Sahara grup” mediet në Indi e trajtojnë

si befasuese, për shkak se vjen në periudhën kur kompania e Subrata Roj udhëheq betejën juridike në rregullatorin shtetëror indian për stabilitet financiar SEBI. Kontesti udhëhiqet para Gjykatës së lartë atje, për pagesën e rreth 2,4 miliardë eurove të investitorëve me të cilët

Qytetarët e Kosovës me kursime në banka natyrisht ka persona, të cilët kanë të hyra më të larta. Qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se nuk arrijnë të kursejnë, pasi që kanë paga të ulëta dhe është gati e pamundur për të kaluar muajin e lëre më të kursejnë para. Hilmi Sogojeva, punon në një kompani private dhe paguhet mesatarisht 400 euro në muaj. Ai thotë se me këtë pagë arrin të jetojë një jetë mesatare, pa pasur nevojë të kërkojë ndihmë nga të afërmit, por është e pamundur të kursejë. “Nuk mund të arrish të kursesh me pagat që ne kemi, është gati e pamundur. Me këto mjete mund të arrish të jetosh një jetë mesatare, por jo të arrish të

kursesh. Një qytetar i thjeshtë nuk mund të kursejë, ndoshta ata që kanë para më shumë, kursejnë”, thotë ai. Ekspertë të çështjeve ekonomike, vlerësojnë se në

Kosovë nuk është vetëm një burim i të ardhurave dhe se një numër i madh i qytetarëve të Kosovës është në diasporë dhe ky mund të jetë një burim i atyre parave të

kursyera. Profesori i ekonomisë, Musa Limani, thotë se me pagat që marrin kosovarët, është e pamundur të kursehet. “Nëse bazohemi në punësim dhe në pagat mesatare që ekzistojnë në Kosovë, është shumë e palogjikshme dhe e pakuptueshme në aspektin ekonomik prej nga vjen ky kursim. Lidhur me këtë, duhet të shikojmë se cila pjesë e qytetarëve ka kursyer, pasi që unë mendoj se shumica dërmuese e popullatës nuk mund të kursejë”, vlerëson Limani. Nëse qytetarët kanë arritur të kursejnë mbi 2 miliardë euro dhe ato para gjenden në bankat komerciale, atëherë sipas Limanit

grupacioni ka bashkëpunuar. Për shkak të këtij kontesti, gjykata indiane i ka ngrirë llogaritë e “Sahara grup”, ndërsa Subrata Roj i ka ndaluar ta braktisë vendin përderisa rasti nuk merr epilog gjyqësor. Shqyrtimi i këtij rasti është caktuar për 11 shkurt. ky duhet të jetë një sinjal i mirë, pasi që kjo do të mundësonte uljen e normave të larta të interesit në kredi. Ndërsa, njohësi i çështjeve ekonomike, Milazim Abazi, mendon se depozitat në banka të qytetarëve të Kosovës, tregojnë se shumë prej tyre kanë depozituar para në banka për arsye se ambienti ekonomik i pafavorshëm në vend, nuk iu mundëson atyre të hapin ndonjë biznes. “Pse ka rritje të kursimeve, qytetarët nuk po janë të sigurt të bëjnë biznes në këtë klimë të tillë biznesi dhe gjëja më e lehtë është që paratë të ruhen në bankë, sesa të hyhet në ndonjë biznes, i cili është i pasigurt për shkak të klimës së pafavorshme biznesore”, konsideron Abazi.

Botues: Bexhet MUSLIJA

KURSET E KËMBIMIT

Lajme të dorës së parë

Shteti

Unioni Evropian

SHBA

B.e Madhe

Zvicër

Suedi

valuta

Euro

Dollari amerikan

Funta

Frangu zviceran

Kruna suedeze

Kursi i mesëm në denar

61.6805

45.3266

75.0280

50.3309

7.0087

www.zhurnal.mk

Kryeredaktor: Fami BAJRAMI; Redaktorë: Bekim BUÇI, Agim FAZLIU, Avdyl SALIHU (Sport); Redaktor teknik: Sejhan BAJRAMI, Xhemaledin JASHARI (teknik); Marketing: email: marketing@zhurnal.mk; Tel. i redaksisë: (02) 32 17  815, 32 17  816, Fax: 32 17  817, Email: info@zhurnal.mk; Xhirollogaria: 210065405030191, "Tutunska Banka", EDB 4043009502853; Rr.11 Oktomvri, 2/64, 1000 Shkup, Maqedoni


V ë s h t r im e

e mërkurë, 5 shkurt 2014

7

Aleanca perëndimore në erën dixhitale Wolfgang ISCHINGER htetet e Bashkuara kanë pranuar, të paktën së fundmi, se një pjesë e mirë e besimit mes aleatëve është bjerrur si pasojë e nivelit të survejimit që Agjencia Kombëtare e Sigurisë ka realizuar. Fjalimi i Presidentit Barack Obama për reformën në kuadrin e aktivitetit të mbledhjes së informacioneve nga shërbimet amerikane, sikurse intervista e tij pasuese në televizionin gjerman, përfaqësojnë një përpjekje të parë për të rivendosur besimin te aleatët e SHBA-ve. Por kjo përpjekje, më shumë sinjalizon fillimin e një dialogu rreth kësaj çështjeje. Tema është shumë e gjerë saqë të diskutohet vetëm mes qeverive dhe shërbimeve sekrete. Ajo për çfarë kemi nevojë është një debat ndërkombëtar më përfshirës, që të angazhojë, le të themi, publikun amerikan dhe atë gjerman, sikurse edhe Kongresin amerikan dhe Bundestagun gjerman; shkurt pra, nevojitet një debat brenda mjedisit perëndimor lidhur me marrëdhënien tonë në erën dixhitale. Kur Ewald von Kleist, i ftoi në vitin 1963, pjesëmarrësit për mbajtjen e konferencës së parë në Munih, ideja nxitëse ishte që të ftoheshin aleatët tanë më të rëndësishëm për të diskutuar rreth çështjeve kryesore

S

Ne u dëshmuam të aftë të hedhim hapat e para drejt kontrollit të armëve dhe çarmatimit. Sot, ne kemi nevojë për një debat të ngjashëm në Perëndim në lidhje me strategjinë tonë për erën dixhitale, nëse duam që të kapërcejmë sfidat e reja, pa mohuar identitetin tonë si demokraci liberale.

strategjike që ndikonin drejtpërdrejt Gjermaninë dhe NATO-n. Tema kryesore në atë kohë, ishte strategjia bërthamore e Aleancës së Atlantikut. Në fund të fundit, Gjermania mund të kishte qenë viktima e parë e një konfrontimi bërthamor mes NATO-s dhe Traktatit të Varshavës. Kleist donte që të kontribuonte në krijimin e një “komuniteti strategjik” gjerman, i cili të mund të jepte ndihmesën e vet në debatin brenda NATOs, më shumë sesa të pranonte në mënyrë pasive çdo gjë që SHBA-të, partneri superior në teknologji, do të propozonte. Në një farë mënyre, sot ndodhemi në të njëjtën situatë. Ndonëse implikimet në fushën e sigurisë në erën dixhitale, janë më pak të prekshme dhe jo aq shkatërrimtare sa një sulm bërthamor, mundësitë

teknologjike e tjetërsojnë thelbësisht fushën e lojës të marrëdhënieve ndërkombëtare. Zbulimet që lidhen me aktivitet e survejimit të NSA-së, janë vetëm fillimi. Një e ardhme e “thinking drones” (avionë të telekomanduar autonomë) dhe e armëve informatike, mbrojtëse dhe të sulmit, shtron përpara nesh pyetje të reja të karakterit etik, ligjor dhe politik. Ne evropianët duhet të jemi autokritikë dhe të pranojmë se jo vetëm kemi mbetur mbrapa në termat e kapaciteteve teknologjike, por edhe rrezikojmë gjithashtu të mos rrokim plotësisht dhe në kohën e duhur, mundësitë dhe rreziqet e botës dixhitale. Dhe sigurisht, do ta kemi të vështirë për t’u angazhuar në negociata të vërteta me amerikanët mbi çështjet informatike, vetëm

nëse ia dalim që të adoptojmë një qëndrim të përbashkët brenda Bashkimit Evropian. Duke bërë kështu, do të vendoseshim në një pozicion shumë më të mirë për të negociuar në pozita të barabarta me SHBA-të, njësoj siç veprojmë për çështjet tregtare. Në të shkuarën, pjesëmarrja e aleatëve perëndimorë në

Zhurma humane dhe hyjnore Fadil LEPAJA e vullnetin e zotit, pas shumë vjetësh diktature, vendi ynë fqi, Shqipëria, u çlirua nga diktatura. Deri atëherë e vetmja zhurma që dëgjohej atje ishte autoambulanca, alarmet publike, dhe ... sirena e policisë. Pastaj erdhi sërish edhe ezani, kambanat etj! Përgjithësisht kapitalizmi konsiderohet më dinamik dhe më i zhurmshëm se socializmi, nëse nuk i marrim në konsideratë mitingjet e organizuara nga militantët e partisë ku hidheshin sloganet për partinë dhe udhëheqësin e pagabueshëm. Aty po që kishte dinamikë dhe sinkronizim! Po të hidhërohej zoti në tokë, nuk të falte. Me atë lartë, kalohej më lehtë! E ndër ne, këndej,falë zotit, i kishim të gjitha. Fqiu ynë veriorë,i cili na mbante nën pushtim, na lejonte të kemi edhe veturat tona, të kishim edhe lavatriqe e televizor, edhe ezani thirrej me të madhe edhe kambanat binin! Edhe trurin na e shpërlanin, gratis! Na lejohej të shkonim edhe në vendin tonë amë, kryeministri

M

i të cilit është edhe vëllau i kryeministrit tonë! Pra në Turqi! Madje kur ne nuk donim të shkonim, këta na ndihmonin duke na vendosur me pahirë nëpër trena, fshatra të tëra, dhe nën përcjellje të policisë sekrete apo gjandarmerisë, na përcillnin deri në kufi. Edhe hoxhollarët tradicional përhapnin entuziazëm për shpërnguljen kolektive në Anadolli! Turk elhamdyrylah, thoshin pleqtë dhe niseshin për në Anadoll me shpresë se ata do të ishin më të mëshirshëm se fqinjët veriorë! Fundja, tashmë gati ishim mësuar!Nuk janë pak 500 vjet! E në vendin fqinjë, kryeministri i të cilit është miku i kryeministrit tonë, nuk mund të shkonim! Këtu nuk themi dot se zoti i hapi rrugët, seëse zoti ishte i ndaluar me ligj! Por, perëndia në tokë vdiç dhe hapi rrugën për të gjithë! Kur shkuam ... nuk ishte parajsë si e kishim menduar! Kishte filluar një garë e përgjithshme, një selektim i llojeve. Secili bënte garë se kush po bënte më shumë zhurmë. Ishte gjallëruar mileti. Sidomos boritë e makinave të qanin veshtë! “Nuk ke bori, nuk ke makinë”, po

thoshte një shofer taksie asokohe . Ndër ne makinat nuk ishin risi! Kur donte të na largonte nga dëshira për me pa andej gardhi, regjimi kolonizatorë na thoshte: keni më shumë makina, lavatriqe, televizor...! Por edhe ndër ne, u shfaq një zhurmë e re. Edhe gara ishte tjetër! Sirenat! Kalonte ndonjë autoambulancë me sirenën e lëshuar në maksimum. Ec e mos lësho rrugë. Të rrënqethej shtati! Shpesh sa për sport i lëshonin në maksimum, për të marë përparësi kalimi! Pastaj kalonin eskortat e udhëheqësve përplot merita që parakalonin po aq zhurmshëm përpara apo prapa qytetarve të bezdisur.Zhurmonte sirena dhe kërkonte përparsi kalimi! E kur qëllonte të binte sirena prapa shpine, ti si shofer meodomos do lëshoje rrugë. Pa çka se nuk e dije a po kalon një i smurë me

urgjencë apo një pushtetar i shëndetshëm. Megjithse definicioni i shëndetit ende është i paqartë! Por u bë çka u bë! Tash kanë ndërruar gjërat. Përpos me bori dhe me sirena ka filluar një garë e pashpallur edhe ndër imamët. Cili do jetë më i zëshëm me altoparlantin e tijë. Teknologjia ka krijuar mundësi të pafund. Ai që ka knaqësinë të ketë shtëpinë në mes disa xhamiave ai po që e ka të çartë se kjo garë për xhematin duhet të zhvillohet me mjete të tjera. Kur fillojnë të 5-6 altoparlante , sipas zakonit jonjëkohësisht, ti në pikë të natës ndreqesh ulur dhe nuk e kupton çka po ndodhë! Pastaj e kupton! Ky shtet e ka marë teposhtëzen, më kujtohet që thoshte dikur një plakë e mahal-

NATO dhe në Grupin e Planifikimit Bërthamor, i lehtësonte shqetësimet e tyre dhe parandalonte që ata të ktheheshin në objekte të thjeshta të strategjisë amerikane. Sot, ne kemi nevojë për nisma të ngjashme, duke patur parasysh botën dixhitale. Ata që shpresojnë të arrijnë një bashkëpunim të vërtetë, duhet të jenë të gatshëm për të lës. Ishim fëmijë atëherë! E ku po e din ti gjyshe punën e shtetit, i thoshim ne jo pa shpotitje, e ajo vetëm qeshej e thoshte: Kqyrini! Çka me pa, shteti parakalonte me xhipa të kohës, dhe qytetarët thenin këmbët për të ikur nga rruga e pashtruar. Pas xhipit mbetej një re pluhuri e cila i mbulonte edhe pasthirmat që kishin të bënin me ... prindërit e shtetit ! Po, ku ka shteti nënë e babë, pash zotin, thoshte gjyshja!Mos e flliqni gojën, o djem! Pastaj, edhe ju plasin në burg për një të sharë, këta, more të shkretë! Po kush e dëgjone plakën. Të rinjët mendonin ndryshe! Ka, prindër shteti, si nuk ka, thoshin ata dhe ia përmendnin që të dy në kontekst erotik. Kjo më kujtohet sa herë parakalojnë zhurmshëm suitat e politikanëve të përcjellura me sirenat e zhurmshme të policisë. Nashtë, tanët janë po më thoshte një mik. Së paku këta janë tanët, po fliste si për të ngushlluar veten, sepse të rinjët si zakonisht, prap përmendnin nënën dhe babain e shtetit. E kur jemi te sirenat, a thua sa decibel zhurmë prodhojnë ato? Më shumë se ezani? Kush prodhon më shumë decibel: qytetari, shteti, apo imamët? Kjo te ne po definohet me ligj, tashmë! Eh, lum miku, po e kuptoj që po don me ndërrue temë. Në Kosovë, me një shumicë

dhënë kontributin e vet. Zbulimet e muajve të fundit dhe debatet që pasuan ato, kanë treguar se shumë politikanë në SHBA janë të shqetësuar nga liritë që shërbimet sekrete i kanë dhënë vetes. Gjithsesi, pa një presion të brendshëm, shumë pak gjë ka për të ndryshuar. Më e rëndësishmja: aktorët socialë, kompanitë, OJQtë apo edhe komisionet ndërkombëtare të ekspertëvekëtu dhe në SHBA- duhet të përfshihen më shumë sesa më parë në këtë debat. Kjo çështje na prek të gjithëve. Debati nuk është dhe nuk duhet të jetë, mes Europës dhe SHBA-ve. Disa amerikanë i janë mirënjohës zbulimeve të bëra nga Edward J. Snowden, që sipas tyre kanë nxitur nevojën urgjente të reflektimit publik. Garancia e institucionalizuar e mundësisë për autokritikë, është padyshim, karakteristika më e mirë e Perëndimit. Demokracitë tona janë më mirë të organizuara sesa sistemet e tjera në shqyrtimin e politikave dhe në reagimin ndaj kriticizmit. Në vitet ’60, Perëndimi duhet të binte dakord për një strategji të përbashkët në kuadër të epokës bërthamore dhe të mësonte që t’i përgjigjej kërcënimeve atomike. Për pasojë, ne u dëshmuam të aftë të hedhim hapat e para drejt kontrollit të armëve dhe çarmatimit. Sot, ne kemi nevojë për një debat të ngjashëm në Perëndim në lidhje me strategjinë tonë për erën dixhitale, nëse duam që të kapërcejmë sfidat e reja, pa mohuar identitetin tonë si demokraci liberale. Shënim: Artikulli ka për bashkëautor Tobias Bunde, Këshilltar i Konferencës së Munihut të thjeshtë votash u miratua në parim një projektligj i cili synon që të detektoj burimet e zhurmës dhe të krijoj pastaj edhe hartat! E zhurmës! Këtu janë përfshirë edhe pajisjet elektroakustike ( të xhamive) dhe këmbanat! A duhet të ndihen të fyer besimtarët? A duhet të ndihen të revoltuar? Ministri i Shëndetësisë u ndie i fyer. Ai si kryetarë i një partie e përfolur si islamiste, lëshoi një deklaratë politike lidhur me këtë. Se te ne politika nuk përzihet në çështje të fesë.As qeveria as partitë! Është çështje private. Një i njohur i imi më tha se ai, përkundrazi, po proteston në një mënyrë të heshtur, krejt origjinale kundër këtij ligji. Ai e kurdisi telefonin e tijë mobil në të pesë vaktet dhe për zile e zgjodhi pikrisht ... ezanin. Për çdo natë e ndalë sapo të dëgjohen tonet e para për të mos u zgjuar fëmijtë se pastaj nuk mbetet vend as për namaz. Kur filloi të praktikohej ezani, po me spjegonte ai, nuk kishte Iphone! Tash, me zhvillimin e teknologjisë gjërat kanë ndryshuar. Duke bërë zhurmë apo duke i zgjuar nga gjumi ata që nuk e ndiejnë të obligueshme të falen ne as fitojmë sevap e as fitojmë simpati, po thoshte ai. Duhet pranuar se nuk është çasje tradicionale por as ekstreme. Më shumë pragmatike! A na dëgjon krijuesi kur i lutemi me zë të ultë? Po qytetari kur e thërrasin për lutje? E po qytetari le të kurdisë zilen, po thoshte filozofi urban! E Zoti...dëgjon edhe kur i flet pa zë!

REDAKSIA “Z H U R N A L P L U S ” JO GJITHMONË PA JTOHET ME MENDIMIN E AUTORËVE


S h ow b iz

8

e mërkurë, 5 shkurt 2014

‘Fame’ për ‘Top Fest’ nga Big Basta Ka kohë që i ishte përkushtuar punës rreth albumit të të fejuarës, për çfarë pat rrëfyer edhe Vesa Luma. Por, artisti nga Shqipëria, Big Basta, ka vendosur që të vijë në treg me një këngë të re të tijën. Kështu ka bërë me dije

Eranda Libohova luan me …

Këngëtarja nga Shqipëria, ka kohë që po i mungon skenës. Megjtihatë, aktive shihet në rrjetet sociale. Këto ditë dimri, po i kalon si mos më mirë. Eranda Libohova, duket se pëlqen borën. Në disa foto të postuara në Instagram, Libohova duket e kënaqur duke shijuar bardhësinë edhe pse bën ftohtë.

sot rikthehet me një këngë shumë të fuqishme në Top Fest. Nga ato këngë që...tregon realitetin e muzikës shqiptare. Unë të mbështes plotësisht jete, sepse ti ishe ai që më riktheve ndjenjën që muzika është pasion e jo konkurrencë. @bigizonefeat@angelkoci-“Fame”ne 15:30 sot Top Channel. P.S. Ata që nuk munden ta përballojnë...le t’i mbyllin veshët: P”, kishte shkruar këngëtarja.

përmes “Instagram”, Vesa, ndërsa ka prezantuar këngën e re të të fejuarit Basta, me të cilën ai do të prezantohet në ‘Top Fest’. “Pas një viti angazhimi me albumin tim #PopCult –një sukses që ai e besoi që nga fillimi,

Elvana ‘inspirohet’ apo kopjon Beyoncen?

Ka sjellë këngën e shumëpërfolur ‘Disco Disco’. Dhe që në momentet e para kur shikon videon, duket se protagonistja kryesore ngjason me dikë që të ka kap syri edhe më herët. Bëhet fjalë për këngën më të re të këngëtares nga Shqipëria Elvana Gjata e cila e ka sjell1 në

duet me rep grupin shumë të dashur kosovar “KAOS”. Gjata, vërtet dukej bukur edhe në videon e re, siç shkëlqen në secilën paraqitje. Por, bashkë me vitet e moçme, këngëtarja ka sjell edhe një imazh ta parë më herët tek

B e y o n c e . Kështu të paktën duket ajo, ndërsa krahasojmë dukjen e diva-s botërore tek videokënga e saj “Work It Out” dhe atë të Elvanës që na e paraqiti këtë të hënë në videon “Disco Disco”.

Arta momente të bukura me Viktorian

Këngëtarja, Arta Bajrami Sekiraqa, duket të jetë një nënë e përkushtuar. Kohë pas kohe sjellë këngë të ndryshme për fansat e saj, porse asnjëherë nuk lë anash përkujdesin ndaj së

bijës, Viktorias. Në Instagram, Arta ka postuar disa foto, ku përkrah saj shihet edhe bashkëshorti i saj. Të tre së bashku duken të jenë një familje mjaftë e lumtur.

“Me mbrëmje ‘live’ jemi thuajse në çdo vend. Në Kosovë jemi më shumë, nëpër qytete të ndryshme. Por, sigurisht që nuk mungojnë për asnjë moment edhe prezantimet e muzikës sonë nëpër

vende tjera jashtë Kosovës”. Xhirime nën shoqërinë e verës Ndërsa ka folur për një videoklip shumë mirë të realizuar dhe për paraqitjet e njëpasnjëshme në Kosovë, këngëtari ka njoftuar se nuk do të jetë i vetmi projekt që ata do të sjellin këtë vit. Ndryshe, sikurse secili njeri, edhe djemtë e NRG Bend kanë jetën e tyre private, të cilën e shoqërojnë me dalje të kohë pas kohe e momente qejfi. Të pyetur nëse xhirimet e videos më të re në vendin ku prodhohet vera, ka ndodhur se ata preferojnë alkoolin, apo ishte rastësi, Besniku ka nënvizuar “Nuk jemi ithtar të pijes. Pimë, por në një masë shumë normale, por jo që e duam fort. E atë ditë kur kemi bërë xhirimet kemi pirë verë të mirë direkt prej vendit ku prodhohet”, ka treguar duke qeshur ai.

NRG Bendit s’po i ngutet Kanë filmuar një pjesë nga videoja e tyre më e re në vendin ku prodhohet vera. Por, kjo nuk do të thotë se ata e preferojnë shumë pijen. Me pak verë edhe e kanë shoqëruar kohën e xhirimeve në Rahovec, ndërsa kanë realizuar një video-këngë për të cilën thonë se ka dalë mjaft premtuese dhe e bukur Pak javë më parë kishin nisur punën rreth një projekti të ri, të cilin do ta sillnin në duet. Dhe derisa po presin montimin e videos së re, grupi muzikor pejan NRG Bend, po shijojnë momente pushimi e argëtimi mbrëmjeve me muzikën dedikuar

reklama

publikut. “Kemi përfunduar xhirimet e videokëngës më të re të cilën e kemi në bashkëpunim me Klepton. Ka dalë një krijim i bukur e besoj që do të pranohet mirë në publik. Ne kemi punuar me përkushtim, dhe besoj ja kemi arritur të sjellim atë që kemi dashur. Tashmë po presim të montohet gjithçka, por e vërteta është se nuk po na ngutet asgjë. Me rëndësi të dal ashtu siç ne duam dhe shumë ndryshe nga projektet e deritashme”, ka sqaruar për Tribuna Besnik Qaka. Aktiv çdoherë ... Projekti i filmuar në vende të ndryshme të Kosovës, ka prekur edhe

një vend i cili vlerësohet edhe si pasuri vendore, e që sipas liderit të grupit, prodhuesit kanë qenë edhe sponzoruesit e videos së tyre. “Kemi xhiruar në disa vende të ndryshme në Kosovë. E një pjesë e klipit është filmuar aty ku prodhohet vera e Kosovës, në Rahovec. Ata kanë qenë edhe sponsor të këtij projekti”. Ndryshe, “ngujimi” në studion e tyre muzikore, qon në bindjen se ata do të sjellin shumë krijime pasuese, ani pse i pyetur nëse ky angazhim i madh në studio, do të thotë se ata do të kenë një vit shumë më aktiv sa u përket projekteve të reja, Qaka ka thek-

suar “nuk do të thosha që e vetmja arsye është kjo. Në fakt ne jemi aktiv dhe qëndrimi me të reja e mbrëmje ‘live’ nuk do të mungoj siç nuk do të mungojnë as këngët e reja e videot nga ne”.


Fa s h io n

e mërkurë, 5 shkurt 2014

9

Versaçe në javën e modës së lartë në Paris

e revynë e Versaçe, para disa ditësh në Paris filloi java e modës së lartë, ku u prezantuan koleksionet për pranverë-verë 2014. Ndërsa ajo Versaces ishte fillim i shkëlqyer i paralajmërimit për atë se cfarë na pret. Show morri shumë lëvdata, ndërsa shumë veta u gjetën në

M

kreacionet e punuara më shpesh nga mëndafshi xherse, i pasuruar me xixa. Kur janë në pyetje ngjyrat, përveç të zezës standarde, kreacionet janë edhe në ngjyrë rozë, të bardhë si perla, blu, të verdhë… Përveç pranisë së madhe të mysafirëve, që veç më e përmendëm, modelet janë tejet atraktive dhe të zhveshura, si ato

me fustane të shkurtëra ashtu edhe fustanet koktej. Gjithashtu kishte kreacione me detaje nga pellushe artificiale. Fustanet në silueta të përshtatura dhe paraqitjet me korse në pjesën e sipërme, janë nga më mbresëlënëset. “Mendova për femër e cila është e fuqishme, por edhe feministe dhe e butë – perëndeshë. E dua modën e lartë, me të vërtetë

njeriu mundet shumë të luajë me të. Buxheti është më i madh, dhe mund t’i dorëzoheni imagjinatës”, thotë Donatella. Duke pasur parasysh se fytyra mbrojtëse e këtij koleksioni është Lejdi Gaga, këngëtarja ishte pjesë e radhës së parë të ulëseve dhe kështu edhe njëherë ndjehej mirë në modelet, të cilat do t’i shohim edhe gjatë Oskar-it.


Ko s ov ë / S h q ip ëri

10

e mërkurë, 5 shkurt 2014

Ban: Progres i konsiderueshëm politik në Kosovë Në observimet e tij në raportin e parë të 2014 që përfshin një periudhë raportuese të fundit të vitit që shkoi, Sekretari i Përgjithshëm, Ban Ki Moon, nënvizon se 2013-ta ishte ‘një vit i progresit të konsiderueshëm politik falë një lidershipi dhe zotimi të Beogradit dhe Prishtinës, që kulmoi me marrëveshjen historike të 19 prillit’.

BE, dialog për reformën territoriale Reforma territoriale është mjaft e rëndësishme për Shqipërinë dhe Bashkimi Evropian (BE) pret që të ketë dialog mes opozitës dhe mazhorancës. Këtë e deklaroi ditën e djeshme ambasadori i BE-së në Tiranë, Ettore Sequi. Ai theksoi se reforma territoriale është një nga pikat e rëndësishme, e cila përmendet edhe në progres raportin e BE-së për Shqipërinë. Në të njëjtën linjë ishte edhe ministri për Marrëdhëniet me Parlamentin, Ilirjan Celibashi, i cili deklaroi se mazhoranca do të presë, që përfaqësuesit e opozitës të bëhen pjesë e komisionit bipartizan që është ngritur në Kuvend për këtë çështje. Ndërsa Sequi, teksa bëri edhe njëherë tjetër apel për dialog mes opozitës dhe mazhorancës, u shpreh optimist për arritjen e dialogut mes palëve. “Reforma territoriale është mjaft e rëndësishme, madje përmendet edhe në progres raportin e Komisionit Evropian për Shqipërinë. Mendoj se reformat në tërësi janë mjaft të mira kur bëhen në të mirë të modernizimit. Mirëpo, nevojitet dialog mes palëve që të kryhen reformat. Unë shpresoj se dialogu do të vijë shumë shpejt”, tha ambasadori Sequi gjatë fjalës së tij për gazetarët. Edhe ministri për Marrëdhëniet me Parlamentin, Ilirjan Celibashi ishte në të njëjtën linjë me ambasadorin Sequi. Duke folur nga selia e Kuvendit, Celibashi tha se mazhoranca do të presë deri sa opozita të bëhet pjesë e komisionit bipartizan të ngritur për reformën territoriale. Ai theksoi se mazhoranca do të ketë durim për të pritur dialog nga opozita. Edhe Koalicioni i Vëzhguesve Vendorë reagoi ditën e djeshme lidhur me reformën territoriale. Koalicioni u bëri thirrje forcave politike që të gjejnë dialogun dhe të përfundojnë reformën përpara zgjedhjeve të ardhshme lokale. “Koalicioni nxit forcat kryesore politike që ta çojnë përpara përmbushjen e reformave sa më parë, duke u ngritur mbi interesat e ngushta partiake dhe duke e bërë këtë proces konsensual, sa më gjithëpërfshirës dhe sa më transparent”, shkruan deklarata e KVV-së. Princi Leka është larguar nga Presidenca, ku mbante postin e këshilltarit politik të kreut të shtetit, Bujar Nishani. Trashëgimtari i fronit mbretëror është tërhequr për t’iu përkushtuar tërësisht rolit të tij si kreu i familjes mbretërore. Princi Leka u bë pjesë e stafit të Presidentit sapo ai filloi mandatin që në korrik të 2008-ës dhe që në fillim u pozicionua si këshilltar politik. Princi Leka e vlerëson punë gjatë gjithë kësaj kohe me z.Nishani, duke shprehur një konsideratë dhe mirënjohje për emërimin e tij në këtë post. “Duke pasur

“Ky vit shënoi një progres të rëndësishëm në zbatimin e kësaj marrëveshje dhe hapave drejt normalizimit të marrëdhënieve”, thekson Ban, raporton RTK. Ai thotë se krahas këtij progresi themelor në dialogun e lehtësuar nga BE-ja, të dyja palët kanë arritur edhe përparim thelbësor në objektivin e tyre për bashkëpunim më të

ngushtë me institucionet e Bashkimit Evropian. “Unë e mirëpres vendimin e Këshillit të Evropës për të filluar bisedimet rreth anëtarësimit me Serbinë si dhe negociatat mbi marrëveshjen e Stabilizim-Asocimit me Kosovën”, nënvizon Ban dhe shton se ‘bisedimet e vazhdueshme dhe të drejtpërdrejta midis Prishtinës dhe

Beogradit ishin qenësore për këtë sukses, dhe do të mbeten të rëndësishme për të siguruar që progresi i arritur të përballojë sfidat që dalin nga dallimet në interpretime apo tensionet në terren”, theksoi ai. Në rekomandimet e tij për vitin 2014, Ban thotë se duhet të vazhdojnë përpjekjet për konsolidimin e këtyre arritjeve të rëndësishme drejt sta-

bilitetit, prosperitetit dhe një pajtimi rajonal. “Mbajtja e suksesshme e zgjedhjeve lokale në Kosovë, përfshirë edhe komunat veriore, për herë të parë brenda një kuadri të

vetëm legjislativ, ka hapur hapësirë për dinamikë të re politike në Kosovë si dhe fillim të një faze të re të angazhimeve të palëve drejt zbatimit të plotë të marrëveshjes së 19 Prillit. Progresi i hershëm është veçanërisht i rëndësishëm në drejtim të arritjes së marrëveshjes për statutin dhe themelimin e Asociacionit të komunave serbe”, thekson ndër të tjera Sekretari i Përgjithshëm Kombeve të Bashkuara Ban ki Moon.

PRONONCOHEN PËRFAQËSUESIT E BASHKËSIVE FETARE

Ezanin nuk e ndalon askush Ministri Gashi, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se ministria që ai drejton e as Qeveria e Kosovës në përgjithësi, nuk kanë pasur mosmarrëveshje me Bashkësinë Islame të Kosovës dhe në parim ishin pajtuar që në fillim lidhur me projektligjin skush nuk ka tentuar dhe as nuk tenton që përmes Ligjit për mbrojtje nga ndotja akustike, të cilin e ka sponsoruar Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe që në parim është miratuar nga Kuvendi i Kosovës, ta ndalojë “Ezanin”, thirrje kjo që i fton besimtarët mysliman në lutje, e as këmbanat e kishave katolike apo ortodokse në Kosovë, deklarojnë përfaqësuesit e bashkësive fetare në vend dhe zyrtarët e Qeverisë së Kosovës. Deklaratat e tilla vijnë pas debatit lidhur me këtë çështje, i cili është bërë i zjarrtë nga deputetë, medie dhe rrjete sociale.Kundërshtimet ndaj këtij ligji kryesisht kanë qenë të ndërlidhura me çështjen e thirrjes së “Ezanit” dhe në mjaft raste kjo është keqinterpretuar si ndalesë për thirrjen e tillë. Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Dardan Gashi dhe përfaqësuesit e lartë të Bashkësisë Islame të Kosovës kanë zhvilluar ditën e hënë një takim, për të sqaruar situatën e krijuar, por edhe për të shkëmbyer përsëri mendimet lidhur me ligjin. Ministri Gashi, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se ministria që ai drejton e as Qeveria e Kosovës në përgjithësi, nuk kanë pasur mosmarrëveshje me Bashkësinë Islame të Kosovës dhe në parim ishin pajtuar që në fillim lidhur me projektligjin. “Në asnjë moment, as qeveria, as ministri, e askush nuk ka pasur tendencë e as ide që ta ndaloj ezanin. Unë, personalisht, do të kisha qenë kundër po që se dikush do të kishte tentuar ta ndaloj ezanin. Fjala, prej fillimit, ka qenë që të arrihet një marrëveshje ndërmjet qytetarëve, qeverisë dhe Bashkësisë Islame, për nivelin e zërit që i lëshohet ezanit, pra në këtë rast, nga altoparlantë të ndryshëm. Ka pasur mirëkuptim dhe ka shumë mirëkuptim nga BIK-u, por këtu kanë

A

TAKOHEN PËR TË SQARUAR SITUATËN Kundërshtimet ndaj këtij ligji kryesisht kanë qenë të ndërlidhura me çështjen e thirrjes së “Ezanit” dhe në mjaft raste kjo është keqinterpretuar si ndalesë për thirrjen e tillë. Ministri i Mjedisit dhe Plan ifikimit Hapësinor, Dardan Gashi dhe përfaqësuesit e lartë të Bashkësisë Islame të Kosovës kanë zhvilluar ditën e hënë një takim, për të sqaruar situatën e krijuar, por edhe për të shkëmbyer përsëri mendimet lidhur me ligjin. interferuar zëra, të cilët kanë dashur ta keqpërdorin këtë situatë për përfitime politike”, shprehet Gashi.Ahmet Sadriu, zyrtar i Bashkësisë Islame të Kosovës për komunikim me media, thotë për Radion Evropa e Lirë se nuk kanë pasur mosmarrëveshje me Qeverinë e Kosovës lidhur me Ligjit për mbrojtje nga ndotja akustike. Madje, sipas tij, qeveria ka pranuar vërejtjet e caktuara, që shkojnë në të mirë të ligjit dhe që shmangin keqkuptimet. “Këtu nuk ka të bëjë me ndalesë të Ezanit. Më shumë kemi të bëjmë me një përkufizim të tonit, në një kohë dhe në një periudhë të caktuar. Kështu që, ne u dakorduam që bashkërisht ta zgjedhim formën e ap-

likimit të këtij ligji. Por, çka është me rëndësi këtu dhe ndoshta edhe reagimet kanë ardhur për këtë shkak, është kategorizimi i objekteve fetare si burim zhurme. Mirëpo, ne u morëm vesh që kjo të ndahet në një kapitull të veçantë dhe të rregullohet kjo në marrëveshje në mes nesh”, bën të ditur Sadriu. Ministri Gashi ka konfirmuar se pjesa e ligjit, e cila ka të bëjë me objektet fetare, do të përfshihet në një kapitull të veçantë brenda po të njëjtit ligj. Dom Lush Gjergji, famullitar i përgjithshëm i Ipeshkvisë së Kosovës, në bisedën me Radion Evropa e Lirë, shpërfaq qëndrimin bazë të Kishës katolike në Kosovë, siç thotë ai, për harmonizim dhe rregullim në bazë të

ligjeve dhe normave ndërkombëtare dhe të Bashkimit Evropian, që kanë të bëjnë me mbrojtjen e ambientit nga ndotja akustike. “Për çdo gjë jemi jo vetëm dakord, por propozues, përkrahës që gjërat të harmonizohen me ligj dhe ashtu të përcaktohet çdo gjë. Nëse ka diçka që ka ende të harmonizohet dhe të rregullohet, jemi të gatshëm për një bashkëpunim miqësor dhe vëllazëror. Nuk duam ta ngarkojmë askënd, prandaj as ndotjen akustike, sepse jemi në shërbim të Zotit dhe të popullit dhe duam që populli ta ndjej vetveten sa më mirë dhe sa më qetë”, thotë Dom Lush Gjergji. Në anën tjetër, Lëvizja Islame për

marijuanës, për nga cilësia, konkuruese edhe më atë të Amsterdamit. Dokumentari për te i DW një ndër dhjetë më të klikuarit për vitin 2013. Megjithatë situata shqetësuese nuk ka marrë zgjidhje për vite me radhë, E, nuk ka asnjë reagim as pas shqetësimit të ngritur nga DASH.

Lazarati, shqetëson Departamentin e Shtetit Për gjendjen e rëndë të kriminalitetit në vend qeverisë shqiptare ia tërhoqi vëmendjen edhe Departamenti Amerikan i Shtetit (DASH). Por Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri nuk ka

asnjë plan të afërt për të ndërhyrë në Lazarat. Brenda pak ditësh ka dhënë deklaratat kontradiktore. Para pak kohësh shqetësimi erdhi edhe nga radhët e Grupit të Partisë Socialiste, kur de-

puteti Ben Blushi, i kërkonte qeverisë Rama, që të pushonte së maturi me qeverinë Berisha dhe të fliste me rezultatet konkrete të punës së saj. Lazarati është cilësuar si kryeqyteti evropian i

Princ Leka lë Presidencën, i kushtohet “Monarkisë” parasysh kontekstin gjithëpërfshirës dhe megjithëse ruaj një konsideratë dhe një mirënjohje të thellë për emërimin tim në postin e këshilltarit pranë kreut të shtetit, funksioni i cili kulmoi rrugëtimin tim personal dhe profesional në njohjen e administratës dhe shtetit, e gjej të volitshëm momentin për t’u tërhequr nga kjo detyrë dhe për t’iu kushtuar tashmë vetëm rolit tim krejt të veçantë të kreut të familjes mbretërore shqiptare. Ky rol

paraqet për Shqipërinë një avantazh. Ai i shërben gati ekskluzivisht imazhit, prestigjit dhe dinjitetit të një vendi me histori dhe tradita si i yni. Në këtë

kuadër, familja mbretërore shqiptare, megjithëse me mjete të pakta, ka zhvilluar aktivitete të shumta, duke u ofruar miqve tanë në të gjithë botën një vitrinë sa më reale, por edhe sa më tërheqëse të një Shqipërie që meriton të njihet më mirë”, shprehet princi Leka në “Facebook”. Por edhe gjatë kohës që ai punoi në Presidencë, princi vijoi që të respektohej si i tillë, madje edhe të thërritet me titullin e nderit nga zyrtarët më të lartë të shtetit. Në

Bashkim, e njohur si LISBA, përmes rrjeteve sociale, ka reaguar ndaj këtij ligji. Siç thuhet, “anëtarët e kryesisë së LISBA-s kanë rënë dakord që nuk do të lejojnë ndalimin e ezanit e as uljen e zërit”. Ata madje i kanë bërë thirrje ministrit Gashi duke thënë “nëse është trim le të vijë dhe ta ndalojë Ezanin”. Por, ministri Gashi, ka theksuar se LISBA po e keqpërdorë situatën, ndërkohë që, siç thotë ai, kjo lëvizje nuk është përfaqësuese e fesë islame në Kosovë. “LISBA, e cila çdo herë e keqpërdorë çdo situatë që vjen, për të manipuluar me opinionin, për të dalë si gardian të vetëshpallur të fesë islame. Dihet kush e reprezenton fenë islame në Kosovë. Është BIK-u dhe dihet që Kushtetuta e mbron çdo bashkësi fetare, përfshirë edhe bashkësinë islame dhe nuk ka nevojë për gjëra të tilla që krijojnë përçarje dhe dhunë në Kosovë”, thekson Gashi. Sadriu ka shprehur indinjatën për, siç ka thënë ai, elektrizimin e situatës nga mediet, lidhur me çështjen e ligjit.Ai po ashtu ka theksuar se nuk ka nevojë askush që të marrë kujdestarinë mbi organizimin e jetës fetare, përveç institucionit legjitim dhe legal, në këtë rast, Bashkësisë Islame të Kosovës. “Ne jemi ata që jemi përgjegjës. Bashkësia Islame, si institucion që është kredibil, që është përgjegjës për organizimin e jetës dhe mbarëvajtjes së jetës fetare (islame) në Kosovë, ajo është përgjegjëse dhe do t’i marrë përgjegjësitë. Nuk kemi nevojë që dikush të na ‘kujdestarojë’ dhe të tentojë që t’i marrë përgjegjësitë e një institucioni, siç është Bashkësia Islame”, thotë Sadriu. Ndryshe, ministri Gashi i ka thënë Radios Evropa e Lirë se tashmë janë dakorduar me Bashkësinë Islame të Kosovës që të filloj pilot-projekti, fillimisht në Prishtinë, i cili do t’ia mundësojë Bashkësisë Islame të Kosovës që ta centralizojë transmetimin e thirrjes së “Ezanit” , në mënyrë që në të njëjtën kohë dhe me volumin e caktuar të njëjtë, “Ezani” të thirret në të gjitha xhamitë e Prishtinës.

faqen e institucionit të Presidencës, e cila iu nënshtrua një rikonstruksioni të plotë pas largimit të Topit, Leka Zogu cilësohej ‘Princ’ derisa ai largua nga Presidenca. Qeveria shqiptare i ka njohur familjes mbretërore të drejtat e saj, por kjo e fundit vijon që të pretendojë fronin e saj, pra ndryshim të sistemit. Pas rikthimit të familjes mbretërore në Shqipëri, Princ Leka ka punuar pranë Ministrisë së Jashtme si këshilltar i ministrit në vitin

2006-2009 për çështjet e Marrëdhënieve Dypalëshe. Më pas ka punuar pranë Ministrisë së Brendshme si këshilltar i ministrit nga viti 2009 deri në 2012 dhe nga 27 korriku i 2012-ës është këshilltar politik pranë Presidentit të Republikës. Gjatë fjalës së tij në ceremoninë e rivarrimit të eshtrave të mbretit Zog I, me datën 17 nëntor 2012, presidenti Bujar Nishani deklaroi se shqiptarët vendosën të mos e shpërfillin historinë dhe të vlerësojnë rolin dhe veprën e mbretit të parë dhe të vetëm të shqiptarëve, siç e quajti ai Ahmet Zogun.


R a jo n / B o t ë

e mërkurë, 5 shkurt 2014

Karzai takohet 'tinëz' me talebanët Zëdhënësi i Hamid Karzait konfirmon se, presidenti i Afganistanit mban kontakte të fshehta me përfaqësuesit e talebanëve, rreth një marrëveshje të mundshme paqësore mes dy kampeve. Aimal Faizi, që është këshill-

tar për medie i Karzait, i ka thënë gazetës amerikane “The New York Times” se kontaktet klandestine, të cilat raportohet se kanë filluar gjatë muajit tetor, me iniciativë të talebanëve, ende vazhdojnë. Sipas kësaj të përditshme,

transmeton Rel, kontakti mes dy palëve ka ndodhur pa përfshirjen e amerikanëve apo të zyrtarëve të tjerë perëndimor. Këto kontakte ndërkaq po zhvillohen në kohën kur Karzai po ndjek një politikë, e cila ka antagonizuar

përkrahësit e tij në Uashington. Kjo përfshinë edhe refuzimin e presidentit afgan që të nënshkruaj një Marrëveshje

11

Bilaterale të Sigurisë me Shtetet e Bashkuara. Uashington-i ka kërcënuar se mund të tërheq trupat e veta ushtarake nga Afganistani nëse ky pakt nuk nënshkruhet shpejt. Presidenti Barack Obama pritet të takohet të martën me zyrtarë të lartë të mbrojtjes, për të diskutuar përfshirjen e ardhshme të Shteteve të Bashkuara në Afganistan.

Berlini, i hapur që Turqia të anëtarësohet në BE

BRITANIA E MADHE PARALAJMËRON SHTETASIT E SAJ

Burg përjetë muxhahedinëve Kohët e fundit ka pasur një rritje të madhe të numrit të arrestimeve apo edhe pas paralajmërimit të shefit të anti-terrorizmit të Policisë Metropolitane, për numrin gjithnjë e në rritje të të rinjve britanik që ose kanë udhëtuar ose tentojnë të shkojnë drejt Sirisë për të luftuar hefja e antiterrorizmit në Prokurorinë Mbretërore në Londër ka paralajmëruar se ata britanikë, që do të udhëtojnë drejt Sirisë për të luftuar edhe ndaj një diktatori të urryer si Assad-i, sërish do të ndiqen penalisht dhe mund të dënohen deri me burgim të përjetshëm. Sue Hemming tha së përbën vepër penale në Britani të Madhe të luftosh në një vend tjetër. Madje ajo shtoi se do të ndiqen penalisht edhe ata që marrin pjesë në kampet e trajnimit të rebelëve. Komentet e saj bëhen në një kohë kur shtatë shtetas britanik, mes tyre dy gra janë në pritje të fillimit të procesit gjyqësor me akuza të lidhura me konfliktin sirian. Kohët e fundit ka pasur një rritje të madhe të numrit të arrestimeve apo edhe pas paralajmërimit të shefit të anti-terrorizmit të Policisë Metropolitane, për numrin gjithnjë e në rritje të të rinjve britanik që ose kanë udhëtuar

S

TË LUFTOSH NË NJË VEND TJETËR, VEPËR PENALE Sue Hemming tha së përbën vepër penale në Britani të Madhe të luftosh në një vend tjetër. Madje ajo shtoi se do të ndiqen penalisht edhe ata që marrin pjesë në kampet e trajnimit të rebelëve. Komentet e saj bëhen në një kohë kur shtatë shtetas britanik, mes tyre dy gra janë në pritje të fillimit të procesit gjyqësor me akuza të lidhura me konfliktin sirian.

Nis dëgjimi për varrezën masive në Pakistan në varrezë gjenden më shumë trupa të pajetë, dhe se viktimat ishim bashkë kombas të tyre të cilët ishin kidnapuar nga agjentët pakistanez, si pjesë e fushatës për të ndërprerë aspiratat dhjetë vjeçe të ballokëve për ndarje. Pakistani ka mohuar ekzistimin e një fushate të

Gjykata Supreme e Pakistanit ka nisur dëgjimin në rastin e zbulimit të një varreze masive në jug-perëndim të krahinës Balochistan. Sipas zyrtarëve shtetëror, 13 trupa të dekompozuar janë gjetur në këtë varrezë, e cila është zbuluar gjatë janarit, në qarkun Khuzdar. Ballohët etnik thonë se

Nelson Mandela ka lënë një pasuri afro 4.1 milionë dollarësh për gruan e tij Graca Machel, anëtarët e tjerë të familjes, stafin, shkollat dhe Kongresin Kombëtar Afrikan, sipas një përmbledhjeje të testamentit të tij. Dy muaj pas vdekjes së ish-kreut 95-vjeçar të Afrikës së Jugut, avokatët bënë të ditur gjatë së hënës se Graca Machel ka të ngjarë që të heqë dorë nga e drejta e saj për gjysmën e pasurisë, duke vendosur që në këmbim të marrë 4 prona në Mozambik dhe disa asete të tjera. Agjencia e lajmeve AFP raportoi se honorarët nga librat e tij dhe projektet e tjera, ashtu si dhe të

ose tentojnë të shkojnë drejt Sirisë për të luftuar. Sipas ligjit britanik të Terrorizmit të vitit 2006 janë të jashtëligjshme aktet parapërgatitore për terrorizëm apo ndihma e personave të tjerë në aktivitete të tilla, ligj që parashikon edhe burgimin e përjetshëm. Ndërkohë pjesëmarrja në kampet stërvitore apo trajnimi si terrorist parasheh një dënim deri në dhjetë vjet heqje lirie. Një grupim rebel sirian Fronti alNusra që operon në Siri është cilësuar i jashtëligjshëm nga Qeveria britanike për lidhjet e saj me Al-Kaedën. Scotland Yard njoftoi muajin e kaluar se arrestimet për terrorizëm të lidhura me Sirinë janë në rritje ku deri më tani janë arrestuar 16 britanikë për këtë vit, krahasuar me 24 vetë në vitin 2013. Numri i përgjithshëm i britanikëve që marrin pjesën në konfliktin sirian vlerësohet në disa qindra, sipas burimeve zyrtare, ku rreth 20 prej tyre, mendohet se janë vrarë në luftime. tillë që për cak ka ballokët. Gjatë seancës të së martës në Gjykatën Supreme, administratori i Khuzdarit, Waheed Shah, ka thënë se vetëm dy trupa janë identifikuar deri më tani. Gjykata Supreme ka iniciuar vetë hetime për këtë rast, pas thirrjeve të shumta nga grupe të ndryshme të të drejtave të njeriut, drejtuar Kombeve të Bashkuara, që të hetojnë këtë rast.

Nelson Mandela la trashëgimi 4.1 milionë dollarë ardhurat nga shtëpitë e tij në Johanesburg, Cape Town, Qunu dhe Mthatha, janë lënë në dorë të një të besuari të familjes së tij. Shtëpia në Houghton të Johanesburgut, ku Mandela ndërroi jetë më 5 dhjetor, do të përdoret nga familja e djalit të tij të ndjerë, Makgatho. “Është vullneti im, që ajo shtëpi të shërbejë gjithashtu edhe si një vend për mbledhjen e familjeve të Mandelës dhe Machel, në mënyrë që të ruhet për një kohë të gjatë bashkimi i tyre pas vdekjes sime”, ka shkruar Mandela. Fëmijët e Mandelës kanë

marrë secili nga 300 mijë dollarë hua, gjatë jetës së tij, dhe ky borxh nuk do të njihet më, nëse nuk do të jetë ripaguar. Testamenti i tij u shkrua fillimisht në vitin 2004 e më pas u modifikua në vitin 2008. Zbatuesi i testamentit, Dikgang Moseneke, zëvendës/kryetari i Gjykatës Kushtetuese të Afrikës së Jugut, tha se leximi i testamentit ndaj familjes së tij ishte i tejmbushur me emocione, teksa askush nuk e ka kontestuar atë deri më tani. Trashëgimitë e tjera të Mandelës reflektojnë një jetë në politikë dhe përkrahjen për ar-

Ministri i punëve të jashtme të Gjermanisë, Frank Walter Steinmeier ka thënë dje se është e rëndësishme që “dyert e Bashkimit Evropian të mbesin të hapura për Turqinë”. Ai ka bërë thirrje edhe që të hapen dy kapituj të ri të negociatave për përafrimin e Turqisë me BE-në, lajmërojnë mediet ndërkombëtare. Steinmeier është takuar të hënën me homologun e tij tur, Ahmet Davutoglu, kurse pas takimit ka thënë se Brukseli duhet të hap kapitujt që ndërlidhen me drejtësinë dhe të drejtat e njeriut. “Kjo do të mundësonte negociata serioze për atë se çfarë gjendje është momentalisht në Turqi”, ka thënë ministri gjerman, raporton REL. Negociatat për përafrimin e Turqisë me Bashkimin Evropian kanë filluar në vitin 2005, për t’u ndërprerë shumë shpejt. Skandali i korrupsionit që ka trazuar Turqinë vitin e kaluar, vlerësohet se vetëm sa ka rrit përmbajtjen e Brukselit për të çuar procesin para me Ankaranë zyrtare.

Sllovenia preket nga katastrofa natyrore

Qeveria e Sllovenisë thotë se bora, të ftohtit dhe erërat e forta, kanë lënë një të katërtën e të gjitha amvisërive në shtet pa energji elektrike, ndërsa është dëmtuar mbi 40% e maleve alpine në nivel vendi. Lubjana zyrtare thotë se bora që ka rënë në 24 orët e fundit ka lënë në terr 120,000 amvisëri, në shtetin që ka 2 milion banorë. Reshjet e dendura të borës dhe akulli, kanë shkaktuar kolaps në rrjetin e shpërndarjes elektrike, ndërsa ka bllokuar edhe trafikun rrugor dhe atë ajror. Ministri i mbrojtjes Roman Jakis ka thënë gjatë një mbledhje emergjente të qeverisë, se Sllovenia është goditur nga “një katastrofë natyrore, të shkallës së lartë”. Sipas tij, riparimi i dëmit mund të zgjat me muaj të tërë. Bashkimi Evropian i ka dërguar ndihma emergjente Sllovenisë për t’u përballur me këtë krizë natyrore.

simim. Ai ka dhënë rreth 4500 dollarë për secilin prej anëtarëve të stafit të tij, përfshi ndihmësen prej një kohe të gjatë, Zelda la Grange. Testamenti ofron gjithashtu rreth 9 mijë dollarë për secilin prej universiteteve, Wits dhe Fort Hare, si dhe të njëjtën shumë për 3 shkolla të tjera. Kongresi Kombëtar Afrikan, të cilin Mandela e udhëhoqi drejt fitores së zgjedhjeve të para demokratike në vitin 1994, mund të marrë diçka rreth 10-30% të pasurisë së tij. Të ardhurat “cash” do të përdoren veçanërisht për të promovuar “politikat dhe parimet e pajtueshmërisë mes popullit të Afrikës së Jugut”.


S p e c ia le

12

Javën e kaluar u publikua plani i ri i energjisë, ku Europa i vuri sërish vetes qëllimin të gjejë rrugën optimale mes synimeve ambicioze mjedisore dhe faktin e thjeshtë se energjia e lirë dhe e bollshme sjell zhvillim të ekonomisë everitë e Europës kanë hedhur dhjetëra miliardë euro në energji alternative ndaj energjisë fosile. Por tashmë, europianët që janë të famshëm për prirjen e gjelbër po shqetësohen nga fakti se kontinenti mund të jetë i pastër, ose mund të jetë konkurrues. Të qenët njëkohësisht i pastër dhe konkurrues po rezulton gjithnjë e më e pamundur. Javën e kaluar u publikua plani i ri i energjisë, ku Europa i vuri sërish vetes qëllimin të gjejë rrugën optimale mes synimeve ambicioze mjedisore dhe faktin e thjeshtë se energjia e lirë dhe e bollshme sjell zhvillim të ekonomisë. Publikimi i strategjisë së energjisë nga Komisioni Europian për 15 vitet e ardhshme vjen ndërkohë që kori i të shqetësuarve po dëgjohet gjithnjë e më shumë në të gjithë kontinentin. Politika energjetike europiane po kërcënon ekonominë. Zëri më i ri dhe më i fortë i ankesave i përket Sigmar Gabriel, “superministrit” të Gjermanisë, përgjegjës për energjinë dhe ekonominë. Ai paralajmëroi javën e shkuar në një konferencë mbi energjinë se Gjermania thjesht nuk mund të vijojë të mbajë mbi supe koston e stërmadhe prej 32 miliardë dollarësh në vit për subvencionimin e energjisë së rinovueshme, pika më e fortë e planit ambicioz të Gjermanisë për tranzicion drejt energjive më të pastra. Çmimet e elektricitetit në Gjermani, si për konsumatorët ashtu edhe për industrinë, janë mes më të lartave në Europë. “Ne duhet të sigurohemi që të ketë një lidhje mes ndryshimit të burimeve energjetike me suksesin ekonomik, ose së paku të mos rrezikojmë suksesin ekonomik”, tha Gabriel. Dhe ai nuk është vetëm. Politikbërësit e Britanisë, të udhëhequr nga Kryeministri Dejvid Kamerun (David Cameron), bënë fushatë kundër planeve të Europës për të vendosur rregulla për teknikën e çarjen hidraulike (teknologjia e nxjerrjes së naftës dhe gazit në burimet e varfra apo që kanë shteruar në pjesën më të madhe) në kontinentin europian. Udhëheqësit polakë kanë kritikuar atë që e konsiderojnë si politika kufizuese kundër ndryshimeve klimaterike, të cilat mund të shtypin ato pak vende që kanë arritur të çajnë përpara përmes krizës ekonomike. Titanët e korporatave kanë ndërhyrë gjithashtu, megjithëse me argumente në mbështetje të vetes. Lakshmi Mittal, shefi ekzekutiv i prodhuesit më të madh të çelikut në botë me bazë në Luksemburg ArcelorMittal, përdori faqet e Financial Times për të paralajmëruar se energjia e kushtueshme dhe reduktimet e emisioneve tepër ambicioze do ta deindustrializojnë kontinentin. Plani i ri europian i energjisë, i cili synon të jetë pika e kthesës mes burimeve aktuale të energjisë dhe objektivave klimaterike për vitin 2020 apo për objektivat afatgjatë

e mërkurë, 5 shkurt 2014

Evropa, dilema mes mjedisit të pastër dhe rritjes ekonomike

Q

deri në vitin 2050, përfshin reduktimin e emisioneve të gazrave serë me 90 për qind në krahasim me nivelet e viteve 1990. Por plani i shumëpritur për objektivat e vitit 2030 nuk do të krijojë thjesht një vijë të drejtpërdrejtë mes këtyre viteve. Në të vërtetë, ndërsa Europa po përjeton epokën pas recesionit të madh, me papunësi të lartë dhe të vazhdueshme, konkurrueshmëri ekonomike në dobësim dhe një sirenë alarmi nga rilindja amerikane me burim pikërisht energjinë, strategjia pritet të zvogëlojë angazhimin europian për energji gjithnjë e më të pastër, së paku në terma afatmesëm. Në të vërtetë, që nga fillimi i bumit amerikan të energjisë argjilore, e cila ka krijuar një dallgë gazi natyror në Shtetet e Bashkuara, Europa ka vuajtur për të mbajtur politikat e veta mjedisore dhe ekonomike në të njëjtin drejtim. Qymyri i lirë amerikan, i cili është zhvendosur në tregun e brendshëm nga gazi natyror, përgjatë dy viteve të fundit është nisur në Europë ku ka zëvendësuar një pjesë të konsumit të gazit natyror, i cili është më i shtrenjtë. Kjo ka sjellë nga ana tjetër edhe rritjen e emisioneve të gazrave serë në Europë, edhe pse Shtetet e Bashkuara kanë ecur në rrugën për t’u bërë më të pastra. Sfida për politikëbërësit europianë tashmë është të zbulojnë se cilat janë rrugët për të balancuar

këto dy shqetësime, shqetësimin për të prodhuar energji të pastër me atë të ndihmesës për rimëkëmbje ekonomike, ndërsa duhet të vijojnë t’i sinjalizojnë tregut se Europa mbështet energjinë e rinovueshme dhe vijon të jetë e angazhuar në reduktimet ambicioze të emetimit të gazrave serë. Vëzhguesit dhe hartuesit e planit që u shpërnda në media së fundmi në mënyrë jozyrtare sugjerojnë se objektivat për vitin 2030 janë për një pakësim të shkallës së reduktimit të emisioneve të karbonit dhe për një dorëheqje nga angazhimet pan-europiane nga energjia e rinovueshme. Europa pritet të lërë për më vonë vendosjen e rregullave kufizuese për teknikën e çarjes hidraulike tani për tani. Zyrtarët e Bashkimit Europian pranojnë se klima aktuale ekonomike sakaq ka përcaktuar shumë gjëra në debatin mbi objektivat për vitin 2030. “Askush nuk dëshiron të vrasë ekonominë”, tha një zyrtar europian për Foreign Policy. Por në të njëjtën kohë, ata thonë, shqetësimet se politika energjetike e Europës po e mbyt ekonominë janë të ekzagjeruara. Shumë pak industri aktualisht janë energji-intensive në të njëjtën mënyrë siç është prodhimi i çelikut apo i çimentos. Kjo është krejt e kundërta me situatën amerikane ku oferta e papritur e bollshme për energji të lirë ka dhënë ndikim të madh edhe në Europë.

“Po, dizavantazhi konkurrues është dukshëm i pranishëm. Por mua më duket se arsyeja kryesore për këtë dizavantazh është jashtë kontrollit të Europës, pra është energjia e lirë në Shtetet e Bashkuara dhe puna e lirë në Azi”, thotë Tim Boersma, analist energjie në Brookings Institution. Europa mund të mos e ketë të lehtë të heqin dorë nga objektivat e vet për klimën dhe energjinë e pastër dhe të kopjojë një revolucion energjetik sipas stilit amerikan, thotë ai. Europa duhet të pranojë se një pjesë e madhe e elementëve që përcaktojnë konkurrueshmërinë ekonomike janë jashtë kontrollit të saj dhe për këtë duhet të përqendrohet në gjetjen e fushave ku ka avantazh konkurrues, pra në industritë që mund të bëjnë diferencën. Kontrasti mes Shteteve të Bashkuara dhe Europës bëhet shumë i qartë brenda matësit të energjisë elektrike, qoftë për konsumatorët e rregullt ashtu edhe për industritë. Çmimet mesatare me pakicë të energjisë elektrike për përdoruesit familjarë në SHBA u rritën nga 11.7 cent për kilovat/orë më 2011 në 12.2 cent më 2013. Çmimi mesatar për konsumatorët familjar në 27 vendet anëtare të BE-së u rrit nga 24 cent të dollarit amerikan për kW/h më 2011 në 27 cent vitin e kaluar. Kostoja për bizneset është po kaq e ndryshme. Industritë amerikane paguan mesatarisht 6.9 cent për kW/h vitin e kaluar,

pothuajse të njëjtën tarifë me dy vjet më parë. Firmat europiane, në anën tjetër, paguan 16 cent të dollarit vitin e kaluar dhe rritja këtu qe gati 10 për qind në krahasim me vitin 2011. Këto mesatare maskojnë diferencat e mëdha nga një vend në tjetrin, diferenca që godasin edhe më shumë efektet e rimëkëmbjes ekonomike. Familjet spanjolle paguajnë rreth 30 cent të dollarit për kilovat/orë dhe aktualisht kjo ende nuk është e mjaftueshme për të mbuluar kostot. Gjeneruesit e energjisë në Spanjë e marrin diferencën mes kostos dhe çmimit nga qeveria. Për rrjedhojë, qeveria spanjolle në krizë borxhesh në thelb po paguan miliarda dollarë më shumë, duke e intensifikuar vështirësinë për Spanjën për të kontrolluar vrimën e vet fiskale. Por Gjermania, si ekonomia më e madhe e Bashkimit Europian dhe shtëpia e planit më ambicioz të transformimit energjetik, është epiqendra e debatit europian. Politika “Energiewende” e Gjermanisë – transformimi i sistemit të vet energjetik nga një sistem i bazuar te flota bërthamore që do të dalë në pension së shpejti te një flotë panelesh diellore dhe ferma të energjisë së erës – është një çështje testuese nëse politikat e energjisë “së gjelbër” e ndihmojnë apo e minojnë rritjen ekonomike. Në Gjermani, kostoja e tranzicionit sakaq po shfaqet në çmimet e energjisë. Energjia elektrike për familjet gjermane është rritur nga

Por plani i shumëpritur për objektivat e vitit 2030 nuk do të krijojë thjesht një vijë të drejtpërdrejtë mes këtyre viteve. Në të vërtetë, ndërsa Eu ropa po përjeton epokën pas recesionit të madh, me papunësi të lartë dhe të vazhdueshme, konkurrueshmëri ekonomike në dobësim dhe një sirenë alarmi nga rilindja amerikane me burim pikërisht energjinë, strategjia pritet të zvogëlojë angazhimin europian për energji gjithnjë e më të pastër, së paku në terma afatmesëm.

34 cent të dollarit për kWh në 39 cent përgjatë dy viteve të fundit. Kostoja e industrisë është rritur nga 17 në 19 cent për kWh përgjatë të njëjtës periudhë. Totali që u kërkohet konsumatorëve dhe bizneseve nga subvencionimi i energjisë së rinovueshme arriti në 32 miliardë dollarë vitin e kaluar. “Nuk njoh asnjë ekonomi tjetër që të jetë në gjendje të mbajë një barrë të tillë”, tha Gabriel, ministri gjerman i Energjisë. Qeveria e Gjermanisë ka në plan të vendosë limite për subvencionimet e energjisë së gjelbër edhe pse kjo do të ketë pak efekt për të ulur çmimin e faturave të energjisë për konsumatorët. Grupet e mëdha industriale të Gjermanisë kanë kritikuar mënyrën se si Energiewende ka funksionuar deri tani, duke bërë thirrje për t’u dhënë fund subvencionimeve pa limit për prodhuesit e energjisë së gjelbër. Por në mënyrë ironike, industritë e Gjermanisë nuk kanë pasur ngarkesë shtesë në koston e energjisë së rinovueshme. Shumica dërrmuese e kostos po përballohet nga konsumatorët familjarë. “Nuk mendoj se lidhja që bëhet shpesh mes konkurrueshmërisë dhe politikës së energjisë së rinovueshme është reale”, thotë Boersma nga Brookings. “Mendoj se është shumë e lehtë për çdokënd që nuk është në favor të energjisë së rinovueshme të ngrejë këtë pretendim, por industritë që janë në dizavantazh konkurrues në përgjithësi janë të përjashtuar nga të gjitha llojet e kostove të tranzicionit e nuk kanë të drejtë të krijojnë këtë argument”. Në të vërtetë, një studim i kohëve të fundit nga PriceWaterhouseCoopers zbuloi se vendet europiane me politika agresive të klimës, përfshirë Gjermaninë, mund të menaxhojnë të sigurojnë rritje ekonomike edhe nëse synojnë të reduktojnë përdorimin e energjisë dhe emisionet e gazrave serë. Rreziku është, thotë Boersma e të tjerë, se Europa mund të përfundojë në reduktimin e objektivave për energji të pastër në mënyrë që të merret me frikën ekonomike, e cila në fakt nuk ka shumë lidhje me subvencionimet për energjinë diellore apo planet ambicioze për ferma ere. Sipas tyre, kjo mund t’u dërgojë mesazhe çorientuese investitorëve, duke rënduar edhe më shumë klimën e investimeve në sektorin e energjisë pikërisht në kohën kur qindra miliardë dollarë nevojiten për ta bërë tranzicionin drejt energjisë së pastër funksional. Natyrisht, nëse ka ndonjë ngushëllim për politikëbërësit europianë, bizneset japoneze dhe kineze sakaq po përballen me rritjen e kostos së energjisë. Mbyllja e energjisë bërthamore pas aksidentit të Fukushimës në Japoni ka sjellë rritjen e çmimeve të energjisë së importuar, gjë që zyrtarët e qeverisë së Japonisë mendojnë se po i shtyn bizneset të zhvendosen në vende të tjera. Dhe Kina, e cila për shumë vite u bazua tek energjia e lirë dhe puna e lirë për t’u bërë fabrika e botës, po rrit me shpejtësi importet e veta të gazit natyror të kushtueshëm, ndërsa rritja e kostos së punës në zonat bregdetare po e shtyn industrinë e manifakturës të zhvendoset në brendësi të Kinës apo në vende të tjera të Azisë Juglindore. Por ndërsa Europa përleshet me nevojën për të pajtuar ambiciet e veta mjedisore me nevojat ekonomike, ironia e vërtetë është se vendi që nuk ka asnjë lloj politike energjetike në tërësi – Shtetet e Bashkuara – ia kanë dalë të reduktojnë emisionet e gazrave serë, të ulin çmimet e energjisë dhe të rinisim një zhvillim të manifakturës, falë teknikës së çarjes hidraulike.


K u lt u r ë

e mërkurë, 5 shkurt 2014

13

PAS VITIT ‘99 NË QYTETET E KOSOVËS

Boro e Ramizi, monumenti për të cilin askush s’merr përgjegjësinë Shumë rrugë dhe shkolla mbanin emrat e tyre, përfshirë qendrën sportive në qendër të Prishtinës. Monumenti në parkun e qytetit në Prishtinë është i vjetër pesëdhjetë e tre vjet, dhe daton që nga viti 1961 as vitit ‘99 qytetet e Kosovës janë “kapluar” nga bustet dhe përmendoret, kryesisht të figurave dhe personaliteteve të reja. Por në mesin e tyre ekzistojnë edhe monumentet që janë më të vjetra se 50 vjet, disa nga të cilat janë të shkatërruara ose afër shkatërrimit, si pasojë e moskujdesit ndaj tyre. Në parkun e qytetit të Prishtinës rri monumenti që i kushtohet Boro Vukmiroviq dhe Ramiz Sadiku, një ushtari malazez dhe një shqiptari, të vrarë bashkë në vitin 1943. Në vitet pas Luftës së Dytë Botërore, Boro dhe Ramizi u shndërruan në simbol të vëllazërisë dhe unitetit të popullit shqiptar dhe atij sllav, duke u bërë kështu simbol i luftës antifashiste në Kosovë. Shumë rrugë dhe shkolla mbanin emrat e tyre, përfshirë qendrën sportive në qendër të Prishtinës. Monumenti në parkun e qytetit në Prishtinë është i vjetër pesëdhjetë e tre vjet, dhe daton që nga viti 1961. Sot, pjesë e monumentit është vetëm koka e Ramiz Sadikut,

P

ndonëse mungesa e emërtimeve në të paraqet problem për ata persona të cilët nuk e kanë njohur figurën e Ramiz Sadikut. Koka, busti i Boro Vukmiroviqit, ndërkaq është larguar në vitin 1999 gjatë një vale të largimit dhe shkatërrimit të monumenteve të kohës së komunizmit. Kështu busti i Ramizit Sadikut mbeti vetë dhe i “shpëtuar” në një mënyrë krejtësisht në kundërshtim me narrativen origjinale përtej kufijve etnikë. Komuna e Prishtinës thotë se nuk është përgjegjëse për këtë, dhe i hedh përgjegjësitë për këtë çështje Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Adonis Tahiri, zyrtar për informim në Komunën e Prishtinës, thotë se komuna nuk ka kompetenca për këtë. “Hortikultura është përgjegjëse për pastrimin e monumentit, mirëpo përgjegjësinë për mirëmbajtjen/ruajtjen e ka MKRS, sepse ato skulptura llogariten pjesë e trashëgimisë kulturore dhe si të tilla janë nën mbikëqyrjen e Ministrisë”, ka thënë Tahiri.

“Hortikultura është përgjegjëse për pastrimin e monumentit, mirëpo përgjegjësinë për mirëmbajtjen/ruajtjen e ka MKRS, sepse ato skulptura llogariten pjesë e trashëgimisë kulturore dhe si të tilla janë nën mbikëqyrjen e Ministrisë”, ka thënë Tahiri. Por Isak Rakovica nga ndërmarrja “Hortikultura” tregon se kjo ndërmarrje nuk merret dhe nuk është marrë asnjëherë me pastrimin e monumenteve, siç kanë pohuar nga komuna. Por Isak Rakovica nga ndërmarrja “Hortikultura” tregon se kjo ndërmarrje nuk merret dhe nuk është marrë asnjëherë me pastrimin e monumenteve, siç kanë pohuar nga komuna. Ndërkaq, Shkelzen Dragaj,

këshilltar politik në Ministrinë e Kulturës, tha për “Zërin” se mbrojtja e monumenteve nuk është në kuadër të Ministrisë, duke theksuar se për këtë çështje përgjegjëse është komuna dhe jo Ministria e Kulturës. “Mbrojtja e monumenteve

Komunizmi, bashkon Shqipërinë me Kilin Vetëm mendimi që do të shihja Isabel Alende live në prezantimin e librit të saj më tëri, më krijonte flutura në stomak. Portretin e saj të ngrohtë e kam ndeshur për herë të parë në foton mbi kopertinën e librit “Shtëpia e Shpirtrave” të cilin e kam lexuar diku në adoleshencën e herët, në shqip. Por as në ëndërrat më të largta se kisha menduar që po këtë portret të ngrohtë gruaje do ta ndeshja sërish, këtë rradhë të jetësuar, të gjallë, vital, në tempullin e dijes, Universitetin e Harvardit. Përtej gjithë hamendësimeve të mia ajo ishte trupvogël, e imët aq sa dhe podiumi ku do të referonte nuk e ndihmoi të shquhej në atë sallë të madhe, të mbushur plot me miq të librave të saj. Teksa e shihja e magjepsur duke bindur veten që ishte ajo dora vetë, salla shpërtheu në të qeshura, sepse kjo grua për habinë time kishte një humor të jashtëzakonshëm, a thua se përpara kishim një komediane. Prezantimi i librit “Ripper” (Rrjepësi) ishte fare i shkurtër. Ajo zbuloi pak detaje dhe jo pa qëllim, ku një prej tyre ishte zhanri. Këtë herë ajo u kishte shpëtuar magjistarëve dhe magjive, duke i lënë ata në një tjetër botë. Romani “Ripper” (Rrjepësi) sipas autores ishte një thriller, në qendër të të cilit është vendosur personazhi Amanda Martin, një adoleshente që në imagjinatën e Allendes do të demaskoj një vrasës serial në San Francisko. Të provuarit e një tjetër zhanri i pat kushtuar asaj ditë të tëra debat me bashkëshortin Willie Gordon, një shkrimtar muza e të cilit janë pikërisht historitë thriller. Ai e quajti të dështuar romanin e saj që në faqet e para, por gaboi! Romani i fundit i Allendes njohu një sukses të jashtëzakonshëm në Spanjë e Itali që në ditët e para të botimit dhe së fundmi ai po prezantohej në gjuhën angleze pikërisht në Boston! Duke “prekur” nga afër atë forcë humori dhe energjie të kësaj gruaje trupvogël tashmë 71 vjeçare, kupton se fjalimet e gjata dhe të mërzitshme nuk

janë prerja e saj. Ndaj rrufeshëm i kërkon publikut pyetje ku si një surprizë për mua pyetja e parë vjen pikërisht nga një shqiptare. M’u përkëdhel sedra. Qindra lexues të Allendes dhe vetë ajo po mësonin prej Valbonës se librat e shkrimtares së madhe flasin dhe shqip. Altoparlantët kumbonin emrin e vendit tim përpara një publiku anglisht dhe spanjisht folës. Pak largësia nga vajza shqiptare që në këmbë formulonte pyetjen e saj dhe pak përhumbja në kujtime, pikërisht atëhere kur e vogël lexoja “Shtëpia e Shpirtrave” më bëri të dëgjoj vetëm fraza të shkëputura të pyetjes. Gjithë ç’kuptova ishte komunizmi, leximi fshehurazi i librave të ndaluar dhe që vajza në fjalë kishte dhënë puthjen e saj të parë në moshën 14-vjeçare, fill pasi kish kthyer faqen e fundit të librit “Shtëpia e Shpirtrave”. Ky detaj e bëri Allenden të qesh fort por njëkohësisht të ndjehej e

gëzuar që librat e saj janë përkthyer edhe në shqip krahas gjuhëve të tjera klasike. “Më vjen mirë të dëgjoj këtë nga një lexuese sepse shpesh herë më kap frika lidhur me përkthimet e librave të mi. Ata mund të kenë emrin tim në kopertinë ndërsa në brendi një subjekt që ka të bëj fjala vjen për edukatën seksuale”. Në përgjigjen e saj për Valbonën ajo përmendi se komunizmi ishte një pikë e përbashkët mes dy vendeve të origjinës, Shqipërisë në rastin e Valbonës dhe Kilit në rastin e Allendes, ndaj të lexuarit fshehurazi ishte një fenomen që as ajo vetë si kishte shpëtuar që në fëmijërinë e hershme. Një tjetër pyetje e ktheu Allenden në fillimet e karrierës së saj dhe pikërisht në librin e parë! Për çudinë time, ndryshe nga sa isha mësuar të dëgjoj, Allende nuk ka nisur të shkruajë që në moshë të re. Përkundrazi romani i saj i

parë “Shtëpia e Shpirtrave” i cili i dha famën u shkrua kur ajo ishte 40 vjeç, në një kohë kur martesa e saj e parë kishte humbur formë dhe përmbajtje. “Suksesi i dy librave të parë shënoi dhe momentin vendimtar, të hiqja dorë nga çdo marrëdhënie tjetër pune dhe t’i përkushtohesha totalisht të shkruarit”. Dhe kur dikush tjetër e pyet a është e lehtë të shkruash ajo përgjigjet prerë, jo! “Të shkruarit është njësoj si sporti, ku ti duhet të stërvitesh çdo ditë, të djersitesh dhe të lodhesh për të marrë në fund rezultate të mira. Edhe në letërsi një shkrimtar shkruan me dhjetëra drafte, pushon, rikthehet, korrigjon për të përftuar një faqe të vetme”. A është i lodhshëm të shkruarit? “Sigurisht” thotë ajo.”Madje lodhja shpesh herë dikton dhe fundin e librave të mi. Kur e shoh që jam e lodhur me personazhet dhe fabulën aty kuptoj se libri i rradhës duhet të ketë një fund, një mbyllje”. Pa dyshim që Allende është një model botëror, modeli i shkrimtares, modeli injë gruaje të suksesshme! Por nëse formula e modelit do të përmbysej a do të gjenim te Allende modele frymëzimi që kanë ndikuar e formësuar procesin e saj të të shkruarit? “Autorët rusë por mbi të gjitha libri ‘1001 Netë’ thotë ajo. Kaq u desh që shkrimtarja të nxjerrë nga sënduku i kujtimeve ditën kur për herë të parë i ra në dorë pikërisht “1001 Netë. “Atëherë jetonim në Beirut pasi njerku im ishte diplomat në këtë vend. Në

Nuk e ekzagjeroj nëse them se çdo ditë marrë mesazhe nga çdo vend i botës, ku njerëzit më tregojnë për jetimet e tyre pasi kanë lexuar ‘Paola’. Kjo më bën edhe më të lumtur sepse kuptoj që Paola jeton, dhe ajo prek zemra njerëzish kudo ata ndodhen”. Nuk do të kishte mbyllje më të bukur takimi me Isabel Allende! Duartrokitjet ishin të gjata! Teksa e shoh që rrethohet nga dhjetëra admirues për të dhënë autografin e rrad hës ashtu siç zakoni e do, e ndjej veten me fat! Me atë lloj fati që vetëm njëherë vjen në jetë. Jo vetëm sepse kam takuar një prej shkrimtareve që me librat e saj më rrëmbeu për netë të tëra gjumin por mbi të gjitha kisha takuar një grua që më frymëzimin e saj do të prekë zemra te tjera si ajo e imja!

dhe memorialëve nuk është në kuadër të Ministrisë dhe se ky monument nuk bën pjesë në trashëgiminë kulturore, për këtë kompetente është komuna”, ka thënë Dragaj. Mbrojtjen e monumenteve që i takojnë një kohe dhe një sistemi tjetër, nuk e merr përsipër as Instituti për Mbrojtjen e Monumenteve. Agim Gërguri, drejtor i këtij instituti, ka thënë se nuk ka se çfarë të thotë për këtë. Ndërkaq, Burbuqe Deva nga Instituti për Mbrojtjen e Monumenteve te Muzeu Rajonal i Prishtinës, ka thënë për “Zërin” se ky institut është përgjegjës vetëm për monumentet që janë të mbrojtura me ligj, dhe pasi që ky monument nuk ka mbrojtje ligjore atëherë ne nuk kemi asnjë lloj përgjegjësie. “Lidhur me monumentet e kulturës jemi përgjegjës për të gjitha monumentet që janë të mbrojtura me ligj, dhe që gjenden në Listën Zyrtare të MKRS-së, po ashtu jemi përgjegjës për monumentet të cilat gjatë procesit të inventarizimit janë identifikuar si objekte me vlera, mirëpo nuk janë pjesë e listës. Monumenti nuk gëzon mbrojtje ligjore, nuk është i radhitur në listën e MKRS-së. Nuk është as në listën e monumenteve që janë në mbrojtje të përkohshme, dhe as në databazën e MKRS-së për arsye se nuk është evidentuar si monument kulture”, tha Deva. rezidencën tonë diplomatike një prej dollapëve ishte më i veçanti për të dhe gjithmon qëndronte i kyçur. Gjithë ç’ka dija ishte se në atë dollap kishte puro, wisky, revista playboy dhe katër volume të mëdhenj librash. Isha vetëm 13 vjeç në atë kohë dhe sigurisht revistat playboy më ngacmonin kureshtjen, por më tepër se ato të qetë nuk më linin katër volumet e librave. Një ditë teksa njerku merrte pjesë në koktelin e rradhës gjeta mënyrën për të hapur dollapin e ndaluar. Me një elektrik dore fillova të shfletoj librat. U mrekullova! Nxitoja të lexoja sa të mundja, kapërceja faqe të tëra dhe historitë m’u ngatërruan e m’u bënë lëmsh. Pikërisht nga këto histori të bëra lëmsh të librit “1001 Netë” fillova të krijoj në imagjinatën time, përbindësha, magjistarë dhe magji të cilët më pas do t’i ktheja në personazhe librash”. Ajo përkrah lëvizjet feministe dhe kjo nuk është e vështirë për t’u kuptuar sidomos po të shfletosh librat e saj. Këtë do t’ia sillte në vëmëndje një prej të pranishmve në sallë dhe sipas saj, të qenit feministe ishte e pritshme jo vetëm sepse ajo u rrit me shumë femra rreth vetes por sepse donte të thyente tabunë që një femër duhet të jetë e përulur ndërsa burrat të gëzojnë çdo të mirë. “Unë nuk dëshiroja të isha si ime më, një grua e bindur dhe e përulur ndaj familjes, burrit dhe kishës. Për më tepër besoj se bota do të jetë më e mirë po të drejtohet nga gratë por kjo s’do të thotë që nuk i dua burrat”. Në mbyllje të sesionit të pyetjeve, përpara se ajo të niste nënshkrimin e autografeve një meso-grua me ngulm kërkonte të drejtonte pyetjen e rradhës, një pyetje që do t’i përlotte të dyja, shkrimtaren dhe gruan për shkak të historive të ngjashme. Përlotja buronte nga dhembja e madhe e nënës që humb vajzën e vet. Libri “Paola” do të ishte çlirimi i Allendes nga kjo dhembje, një katarsis siç do e quante ajo. “Të shkruarit e librit ‘Paola’ ishte shpëtimi vetëm nga dhembja që më kishte pushtuar. Unë nuk kisha më jetë. Lehtësimi vetëm ishte të shkoja në varreza dhe të qendroja pranë sime bije për orë të tëra. Sot jam e lumtur që e kam shkruar atë libër.

SHEJTANË ME ZILE Në mes fshatit bien tupani, lajme të reja na sjell telalli, Ai Kaleshi i Kapllanit, për inat të nuses së djalit, qenka kthy prej rrugës malit, për t'ia knu davanë manit! Burrë Kaleshi në ftyrë i mrrolur, tregoi krejt ç'ka i ka ndodhur: “malit përpjetë rrugën mora, për një çast manin kujtova, nusja gratë k për t’i mbledhur, kokërr mani s’kam për të gjetur. Le ti hanë nëse u kruhen dhëm bët, po i zura ua thyej këmbët! Prap gomarin pa bërë fjalë, hajdutin thashë, ta zë të gjallë." Ndërkaq Trashka e Kapllanit qenka ngjitur në majë të manit, kishte ftuar gratë e komshisë me mana e llafe t’i gostisë: "Hani gra ua pafshit lezetin, kush e mbolli gjettë rahmetin! Se im vjehërr ka vajtur në mal, mos arrittë t'kthehet i gjallë!" Ajo Fjalka e Selmanit, kur ia pa veshët gomarit: "Aman Trashkë! Shpëtona o Zot! Se lugati na erdhi mbi kokë. Hoqi sëpatën nga samari, nisi të pëllasë edhe gomari. “Aman vjehërr, kurban tu bëfsha! Tjetër herë në gabofsha, nënën time n'varr e çofsha!" "Qëndro lart ti ku ke hipur, I erdhi keq por kjo ship ka zot, sëpatën manit, nusja për tokë. Çfarë rrëmujë kur ra mani. mysafiret miza kali, nga inati e mallkuan, dhe një këngë ia kënduan: “O Kalesh, o turri lesh, të stërpik kur han përshesh, zemërlig qenke pa mëshirë, të pafshim lidhur në zinxhirë! Në këmbë e çove tan mëhallën, inshallah shpejt ta dëgjojmë sal lën!" Trashkë moj ç’të bëri djalli, këtë sherr Fjalka ta ngjalli. I raftë pika në tytë të veshit në mëngjes i tha Kaleshit: “Nusja juaj sot në mesditë do të shtrojë drekë për komshitë!" "Ajo mua më paska spicuar!? Në zemër kam për ta përvëluar!" "Mos ke frikë ta marrish hakun, tu dha rasti, luaj dajakun!" Ishte Dudja kjo plakë me emër, kinse t'puth, të lëshon helm në zemër. Trashka në Fjalkën e mllefosur, ta përbijë s'kishte të ngopur! Ku, ku, ku qyqja këndoi, Trashka zërin lart e çoi: "Thuaja moj qyqe ti mos pushofsh! Vdekjen Fjalkës ja këndofsh! Fshin oborrin njëherë në mot, i bën mjegull me qiell e tok. Trashkë moj e ndeze fitilin, tanu unë do ta shguaj kandilin." Njëra tjetrës flokët në dorë, para njerëzve u bënë horr. Burrë Kaleshi dhe grat' xhentile, paskan ndodhur shejtan me zile! Xheladin Emini, Qindvjeçari i brengosur (vjersha dhe poema)


14

E n ig m a

e mërkurë, 5 shkurt 2014

HOROSKOPI DASHI Do ketë shume te papritura sot ne jetën tuaj ne çi megjithatë ne pjesën me te madhe te kohës do ndiheni mire pranë partnerit tuaj. Beqaret do mbyllen ne vetvete dhe nuk do arrijnë dot ta ndryshojnë statusin e tyre. Duhet me patjetër te ndryshoni strategji sot. Ne planin financiar do luoni sh ume për ta përmirësuar sa me pare situatën.

BINJAKËT Ne pjesën me te madhe te ditës do mungoje komunikimin ne çi sot dhe kjo mund te sjelle disa debate me partnerin. Kujdes! Beqaret duhet te tregohen te matur para se te pranojnë ndonjë ese sepse mund te pendohen me vone. Ne planin financiar do përballeni me goxha vëshrësi dhe nuk do ia dilni dot pa ndihmën e specialisteve. Shpenzimet duhen ndalur tërësisht.

LUANI Ka rrezik qe jeta juaj ne çi te kaloje një krize te vëshrë sot. Beni kujdes me çdo gjë qe do thoni sepse shume shpejt mund te pendoheni, por nuk do ketë kthim mbrapa. Beqaret duhet te tregohen te matur dhe te mos iu besojnë te gjitha propozimeve qe do iu bëjnë. financat do vazhdojnë te jene te qëndrueshme edhe pse shpenzimet nuk do i pakësoni.

PESHORJA Do mundoheni me sa te mundni t’ia plotësoni dëshirat partnerit tuaj sot ne mënyrë qe marrëdhënia ne çi te kthehet o aq e bukur dhe pasionante sa me pare. Beqaret me shume gjase do kenë një takim tepër te rëndësishëm. Ne planin financiar do jeni shume te kujdesshëm dhe nuk do kryeni aspak shpenzime te kota. Situata nuk do jete problemake.

SHIGJETARI Venusi do e privilegjoje jashtë mase sot jetën tuaj ne çi. Marrëdhënia mes jush do thellohet dhe do ndiheni për mrekulli. Beqaret vërtet do jene te hapur ndaj takimeve, por kërkesat qe ata do kenë do jene me te mëdha sesa duhet. Nuk mund te kërkoni perfeksionin. Problemet financiare do i rregulloni një nga një dhe do jeni disi me te qete.

UJORI Harmonia do mbizotërojë gjate gjithë kësaj dite ne jetën tuaj ne çi sot. Do ndiheni mire ne krahët e partnerit dhe do ndiheni me fat qe e keni atë. Beqaret do kenë tërheqje fizike për dike, por qe kur ta njohin me shume do zhgënjehen. Nuk duhet hedhur asnjë hap i nxituar. Ne planin financiar mos luani me zjarrin sepse do digjeni keq. Ruajeni gjenden sa me te qëndrueshme.

DEMI Duhet t’i kushtoni me tepër vëmendje partnerit tuaj gjate kësaj dite nëse doni qe marrëdhënia me te të përmirësohet. Po vazhduar me kokëfortësinë tuaj dhe me neglizhencën ndaj j, gjerat do marrin tatëpjetën. Beqaret nuk do kenë aspak fat ne dashuri. Sektori i financave do jete me i mire sesa disa dite me pare. Përfitoni sa te mundni nga kjo.

GAFORJA Marrëdhënia ne çi do shkoje me se miri sot. Se bashku do arrini te ndiheni te lumtur dhe do filloni te mendoni edhe për te ardhmen. Për beqaret ka gjasa te konkrezohen disa nga ëndrrat me te bukura. Bëjini sytë katër kudo qe do shkoni. Ne planin financiar mos kryeni shpenzime te pamenduara sepse do keni vëshrësi për një kohe te gjate.

VIRGJËRESHA Do e vlerësoni jashtëzakonisht shume atë qe keni ne krah gjate kësaj dite dhe do ndiheni me te dashuruar se kurrë. Marrëdhënia do vazhdoje te përmirësohet nga minuta ne minute. Beqaret do kenë një dite normale dhe nuk do munden ta ndryshojnë statusin. Ne planin financiar ka ardhur koha te mendoni me tepër për te ardhmen, duke ulur shpenzimet dhe duke hequr disa para mënjanë.

AKREPI Te dashuruarit do kenë një nga ditët me te bukura. Jo vetëm qe do kuptohen mire me atë qe kane ne krah, por ne mbrëmje do ketë edhe një darke me qirinj. Nëse ju beqare jeni duke pritur një histori dashurie serioze, do iu duhet ende te bëni durim. Dita e sotme nuk është e duhura. Financat, fale ndikimit te Jupiterit do hyjnë ne një faze disi me delikate, por jo alarmuese.

BRICJAPI Do jeni ne humor shume te mire gjate kësaj dite dhe do i shprehni çdo gjë aj qe keni ne krah. Atmosfera do filloje te ngrohet edhe me shume. Beqaret duhet te tregohen te kujdesshëm dhe te mos pranojnë çdo ese qe do iu behet. Ne planin financiar fatmirësisht do jeni me fat. Jo vetëm qe do i zgjidhni problemet, por do keni edhe përmirësime.

PESHQIT Do flisni për gjithçka me partnerin gjate kësaj dite dhe kjo do e përmirësoje marrëdhënien tuaj. Disa mund te marrin edhe vendime te rëndësishme te cilat deri me sot i kishin shtyre. Beqaret do kenë me shume mundësi se kurrë te gjejnë personin e tyre ideal. Ne planin financiar tregohuni te kujdesshëm me shpenzimet dhe nuk do keni asnjë problem


Sport

e mërkurë, 5 shkurt 2014

“Real Sociedad është një ekip i fortë, të cilin e ndoqëm me kujdes kur luajti ndaj Atleticos. Gjithashtu rezultati i këtij takimi varet nga loja jonë, duhet të jemi imponues në fushë. Kemi mundësinë të tregojmë një fytyrë tjetër pas humbjes me Valencian”, tha trajneri i Barcelonës fidën e radhës Barcelona e ka në Camp Nou, ku pret Real Sociedad në takimin e parë gjysmëfinal për Kupën e Mbretit. Në daljen para gazetarëve, tekniku Tata Martino foli jo vetëm për këtë ndeshje, por edhe për situatën te blaugranat. “Real Sociedad është një ekip i fortë, të cilin e ndoqëm me kujdes kur luajti ndaj Atleticos. Gjithashtu rezultati i këtij takimi varet nga loja jonë, duhet të jemi imponues në fushë. Kemi mundësinë të tregojmë një fytyrë tjetër pas humbjes me Valencian”. Por a beson trajneri argjentinas i blaugranave se skuadra ndodhet në krizë? “Jo nuk besoj. Eshtë e vërtetë që krizat e kanë një fillim por jemi të vetëdijshëm për të mos përsëritur atë që ndodhi në pjesën e parë të sezonit. U mundëm nga Ajaxi në Champions dhe më pas nga Bilbao. Luajmë vazhdimisht

MARTINO SHPREHET PARA NDESHJES ME REAL SOCIEDAD

Fitorja na çon në qiell, humbja në ferr

15

Anglezet pas Kroos

Klubet e Ligës Premier janë duke i shkuar rrotull mesfushorit të Bayern Munich, Toni Kroos. Daily Mail raporton se drejtuesit e klubit gjerman kanë refuzuar kërkesat e Kroos për t’ia rritur pagën nga 60 mijë në 150 mijë funte në javë, dhe ia kanë bërë me dije atij se negociatat për kontratë të re do të ndërpriten derisa ai t’i ulë kërkesat. Dhe, nëse nuk ka përmirësime të raporteve mes klubit dhe lojtarit, Kroos

S

mund të largohet nga klubi që gjatë verës. Menaxheri i Manchester United, David Moyes, ka qeni i pari që ka reaguar për të shprehur interesim për lojtarin, duke e përcjellë atë në ndeshjen ndaj Borussia Monchengladbach. Por, veç United, për lojtarin të interesuar raportohet se janë edhe klubet tjera të Ligës Premier, si Manchester City, Chelsea, Arsenal dhe madje edhe Liverpooli.

Lojtarët për LK njëlloj. Presioni ka qënë i njëjtë. Ndeshja e radhës pas një disfate shërben për t’u ringritur, sidomos kur bëhet fjalë për gjysmëfinalen e Kupës së Mbretit”. Gjithsesi besimi te skuadra mbetet i palëkundur për argjentinasin e blaugranave. “Jam i gatshëm të vendos bast për Barçën. Nuk mund të heq dorë për vetëm 45 minuta lojë

dhe një ndeshje e fituar mund të të çojë në qiell, ndërsa një humbje mund të të çojë në ferr”. Sigurisht që është i shqetësuar Tata Martino, por ndërkohë qëndron optimist se nuk do të ketë më pengesa për Barçën, siç ndodhi me Valencian. “Që prej ditës së parë që kam ardhur dhe deri më sot, të gjitha ditët për mua kanë qënë

Refuzova Liverpoolin

të dobët. Në fund të fundit, nëse nuk e bëj unë diçka të tillë, kush tjetër do ta bënte?” Ndeshja në Camp Nou do të luhet sot në orën 10 të mbrëmjes. Tata Martino tha se e kupton që është pak vonë për një ndeshje gjatë javës, megjithatë ai kërkoi që në stadium të ketë sa më shumë tifozë për të mbështetur skuadrën.

Derbi na jep moral

Milani ka zbuluar listën prej 24 lojtarëve, e cila do të jetë në dispozicion për ndeshjet e Ligës së Kampionëve. Rossonerët janë caktuar të përballen me Atletico Madridin në 16-shen e fundit, që do të zhvillohet më vonë gjatë këtij muaji. Dhe në listën e lojtarëve janë të përfshirë edhe përforcimet e reja si Adil Rami, Michael Essien dhe Adel Taarabt. Ndërkohë, sulmuesi i ri, Stephan El Shaarawy, është vendosur në listën B, që mund të përdoret në raste emergjencash. Lista është kjo: Portierë: 1. Amelia, 32. Abbiati,

35. Coppola. Mbrojtës: 2. De Sciglio, 5. Mexes, 13. Rami, 17. Zapata, 20. Abate, 21. Constant, 25. Bonera, 81. Zaccardo. Mesfushorë: 4. Muntari, 14. Birsa, 15. Essien, 16. Poli, 18. Montolivo, 24. Cristante, 28. Emanuelson, 34. de Jong. Sulmues: 7. Robinho, 11. Pazzini, 22. Kakà, 23. Taarabt, 45. Balotelli.

Blic

Arsenali pas Balotellit

Mesfushori i ri i Valencias, Seydou Keita, ka zbuluar se ai ishte në “biseda të avancuara” për t’iu bashkuar Liverpooli gjatë afatit kalimtar të janarit. Lojtari nga Mali u rikthye në Spanjë si transferim i lirë pas 18 muajve të kaluara te skuadra kineze Dalian Erbin, dhe thotë se nuk ka hezituar për të pranuar ofertën e Velancias, pavarësisht interesimit nga Redsat. “Kur agjenti im më tha se Valencia kishte kërkuar të nënshkruajë me mua, nuk hezitova për asnjë sekondë”. “Isha në negociata të avancuara me Liverpoolin, por doja të vij këtu dhe ia bëra të ditur këtë agjentit tim”. “Kur vija të luaj në Mestalla me Sevillan ose Barcelonën, u mundoheshim shumë për të fituar, pasi është një klub i madh me shumë tifozë të mirë dhe ku luhet futbolli që më pëlqen mua”, ka thënë Keita para gazetarëve. Keita fitoi 15 trofe gjatë katër viteve në Spanjë, me Sevillan dhe Barcelonën dhe i është bashkuar Valencias me kontratë deri në fund të sezonit.

Arsenali raportohet se ka shfaqur interesim për sulmuesin e Milanit, Mario Balotelli. Tuttosport raporton se ardhja e trajnerit të ri Clarence Seedorf e ka shqetësuar Balotellin, i cili po kalon një sezon jo për t’u admiruar. Megjithatë, agjenti i Balotellit po pranon interesim nga skuadrat jashtë Italisë, në mesin e të cilëve edhe nga Arikthimi në Kategorinë Superiore është shoqëruar me triumfin në derbin e kryeqytetit për Partizanin. Të kuqtë kanë bërë një rinisje të denjë për historinë e tyre futbollit të elitës, teksa përgatiten për derbin numër 2 të sezonit. Heroi i ndeshjes së parë, autori i golit të vetëm Ertan Demiri bën të ditur se tashmë skuadra e ka kuptuar rëndësinë e kësaj sfide, dhe pavarësisht objektivit personal, në fillim vjen ai i skuadrës. 35-vjeçari shpreson që skuadra t’i dhurojë kënaqësinë e fitores në

R

derbi tifozëve, teksa e vlerëson këtë sfidë edhe në aspektin moral për të ardhmen. Një mesfushor me eksperiencë, pavarësisht se luan në pozicionin e shkatërruesit Demiri hidhet në sulm, duke shpallur si objektiv titullin kampion, edhe pse në ndeshjen e parë të vitit Partizani u ndal në barazim pa gola me Kukësin. Në derbin e të Premtes, Partizani pritet të rigjejë mbrojtësin tetovar Murati teksa ulen shpresat për një rikuperim të sulmuesit Memelli, i cili ende nuk është bashkuar me grupin.

Harruan të presin përforcimin Albano Guaraldi, president i Bolognas ka suspenduar katër zyrtar të klubit sepse janë harruar të presin përforcimin më të ri brazilian. Në ditën e fundit të afatit kalimtar, Bologna angazhoi 30 vjeçarin, Ibson nga Corinthians. Futbollisti pas marrëveshjes hipi në aeroplan dhe u nis për në Itali. Por pas arritjes në aeroportin, Guglielmo Marconi, aty

askush ndër drejtuesit e klubit nuk e kanë pritur. Drejtorët që është dashur të merren me këtë punë thjeshtë kishin harruar se braziliani po vjen! Mediat italiane raportojnë se Guaraldi ishte çmendur kur kishte kuptuar se çfarë ka ndodhur, ndërsa menjëherë ka suspenduar katër zyrtar të klubit deri sa hetimet të tregojnë çfarë ka ndodhur.

senali. Mino Raiola nuk është i admiruar i presidentit të Milanit, Silvio Berlusconi, i cili ka qenë kritik edhe për sezonin e Balotellit. Raiola refuzoi të diskutojë largimin e italianit gjatë janarit, por ka lënë derën e hapur për një largim të tij gjatë verës – me Arsenalin që po i bashkohet listës së ekipeve të interesuara për të.

Sportistët e vitit 2013 Disa nga yjet më të spikatur të sportit spanjoll morën pjesë në ceremoninë e çmimeve të përvitshme të së përditshmes sportive “El Mundo Deportivo”. Gazeta katalanase nderoi tenistin Rafael Nadal dhe notaren Mireia Belmonte si sportistët më të mirë të vitit

2013. Tenisti nga Majorka, numri një në klasifikimin e ATP, i cili humbi finalen e “Australian Open” përballë Stanislas Wawrinka komentoi ecurinë e rikuperimit duke bërë të ditur se synon t’i rikthehet për “Claro Cup” në Buenos Aires të Argjentinës që këtë të enjte.

Messi ishte shumë i turpshëm Mbrojtësi i Barcelnës, Gerard Pique, ka zbuluar se bashkëlojtari i tij, Lionel Messi në fillim ka luftuar për t’u ambientuar në rrethin e ri me të shkuar te Barça. Messi shkoi te Barça nga Argjentina kur ishte vetëm 13 vjeçar. “Më kujtohet se Leo nuk ambientohej mirë në muajt e parë. Rrinte vet në

teshatoren e tij. Pjesa tjetër e ekipit njihej mirë, ai sa kishte ardhur, madje jo nga një shtet tjetër, por nga një kontinent tjetër. Shumë pak fliste, ishte i turpshëm dhe i duhej kohë. Ndoshta kishte nevojë për më shumë hapësirë. Ishte shumë i vogël dhe tepër i talentuar”, tha ai.


Sport

16

e mërkurë, 5 shkurt 2014

SHKËNDIJA NGA E MËRKURA NË ANTALI

Nebi Mustafi tërhiqet nga futbolli “Dua të potencoj se jam krenar për gjithçka që kam arritur dhe për faktin që isha pjesë e Shkëndijës në tre momente kyç. E para është kur për herë të parë në histori kjo skuadër u inkuadrua në Ligën e Parë. Rasti i dytë ishte kur dolëm kampion dhe unë isha kapiten i skuadrës, ndërsa fituam edhe Super Kupën dhe debutuam në Evropë. Si moment të tretë tejet të rëndësishëm dua të potencoj hyrjen e kompanisë ‘Ecolog’ dhe kryesisë së re dhe unë isha kapiten i kësaj skuadre””, tha Mustafi Avdyl SALIHU

KE, Të gjithë presin nga Berat Jakupi Ekspedita e reprezentacionit të Maqedonisë në karate dje ka udhëtuar drejt Lisbonës së Portugalisë, ku do të mbahet edhe Kampionati Evropian për kadet, juniorë dhe U-21. Shef i delegacionit do të jetë prof. Besnik Murati, i cili ka theksuar se ky është kampionati i fundit Evropian për Berat Jakupin në kategorinë U-21 dhe mund të presim që ai të mbrojë titullin kampion i Evropës dhe të përmbyllë këtë cikël të garave me sukses,por edhe garuesit tjerë janë të përgatitur dhe mund të presim rezultat. Nga ana tjetër, seleksionuesi në karate për të rinj Arlind Hyseni, në prag të nisjes për në kampionatin evropian në Lisbonë të Portugalisë tha se me seriozitet dhe maksimalisht janë përgatitur për këtë eveniment të madh sportiv,”Reprezentacioni i Maqedonisë do të merë pjesë me 35 garues, prej tyre 30 do të jenë në lufta dhe 5 në kata.Në mesin e reprezentuesve janë edhe dy karateistët e suksesshëm shqiptarë, Berat Jakupi që do të garojë në U-21 dhe Doan Osmani te kadetët .Që të dy janë anëtarë të klubit të karatesë Fati nga Gostivari dhe pas suksesit të shkëlqyeshëm në plej off u bënë pjesë e reprezentacionit të vendit tonë”, tha Hyseini. Kampionati Evropian i karatesë do të mbahet nga data 7 deri më 9 shkurt , ndërsa sipas seleksionuesit Arlind Hyseni , më së tepërmi mund presim nga Berat Jakupi. (A.S.)

apiteni legjendar i Shkëndijës, Nebi Mustafi ka komunikuar tërheqjen e tij nga futbolli aktiv. Ai këtë vendim e ka marrë pasi ka vlerësuar se tani është momenti i duhur për një hap të tillë. “Unë prej fillimit kam thënë, posaçërisht herën e fundit kur jam angazhuar potencova se do të largohem atëherë kur do të ndjej se ekipi nuk ka nevojë për mua dhe kur do shof se ka forca të reja në skuadër të cilët duhet të luajnë. Unë mund të them se nga ky moment tërhiqem nga futbolli aktiv”, është shprehur Nebi Mustafi, i cili ka shtuar se është krenar për gjithçka që ka arritur me fanellën ‘kuqezi’. “Dua të potencoj se jam krenar për gjithçka që kam arritur dhe për faktin që isha pjesë e Shkëndijës në tre momente kyç. E para është kur për herë të parë në histori kjo skuadër u inkuadrua në Ligën e Parë. Rasti i dytë ishte kur dolëm kampion dhe unë isha kapiten i skuadrës, ndërsa fituam edhe Super Kupën dhe debutuam në Evropë. Si moment të tretë tejet të rëndësishëm dua të potencoj hyrjen e kompanisë ‘Ecolog’ dhe kryesisë së re dhe unë isha kapiten i kësaj skuadre që besoj se me këtë kuadër të ri do të organizohet në nivele të larta”, tha Mustafi. “Për fund dua që të falemenderoj të gjithë që më kanë mbështetur gjatë gjithë këtyre viteve në futboll. Familja ime,

K

Nuhiu: Shkupi shpejt do të merr formë pozitive Ekspedita e FC Shkupi pasi që është akomoduar në Ohër, ku edhe po zhvillon fazën e dytë përgatitore, nuk ka humbur nga koha për të zhvilluar dhe stërvitjet e rregullta. Dita e dytë është shfrytëzuar maksimalisht, ndërsa për punë të mirë stafin dhe futbollistët i ka përcjellë edhe koha e mirë që ka mbizotëruar në mbarë vendin tonë. Nga kushtet që i ofron qendra sportive “Burimet e Bilijanës” në Ohër, të gjithë futbollistët dhe stafi ndjehen të kënaqur, kështu është shprehur edhe sulmuesi Ardian Nuhiu, i cili mes tjerash ka potencuar se

në klub po mbizotëron një atmosferë shumë pozitive dhe vëllazërore. “Ajo që mundë të themi për momentin, jemi shumë të kënaqur nga kushtet që na janë ofruar në Ohër. Kemi ushqim

shokët, gjithë bashkëlojtarët dhe gjithë trajnerët me të cilët kam bashkëpunuar dhe gjithë gazetarët që më kanë përcjellur me lavdëratat dhe kritikat e tyre. Falënderimit shumë i madh për gjithë tifozët që më kanë mbështetur, veçanërisht tifozët e Shkëndijës. Faleminderit të gjithëve për gjithçka”, përfundoi tani më ishfutbollisti i Shkëndijës, Nebi Mustafi. Kryesia e KF Shkëndija me këtë rast njofton se në pranverë pjesë e ekipit nuk do të jetë edhe përforcimi i paralajmëruar dhe i prezantuar Denis Simjinoviç. Edhe pse kryesia angazhoi në kohë dhe kishte shpresa të mëdha te ky futbollist, gjithçka dështon si pasojë e një lëndimi. Pas prezantimit dhe disa seancave stërvitore Simjinoviç u ankua në shumë të mirë, kemi kujdes special nga stafi dhe më e rëndësishmja edhe koha është e mrekullueshme. Sot kemi zhvilluar edhe dy seanca tjera stërvitore, duke marrë dhe këshilla shumë të rëndësishme nga trajneri Ramadani dhe stafi i tij. Ne do të kemi dy ndeshje miqësore këtë javë, të mërkurën kundër Zajazit dhe të premten ndaj ekipit serb, Javor dhe besojmë që këto dy ndeshje do të jenë shumë të rëndësishme për të parë se si po ecën forma e skuadrës”, është shprehur për faqen zyrtare të klubit www.fcshkupi.com, sulmuesi shkupjan Nuhiu. Të përkujtojmë se FC Shkupi pos miqësoreve që do të luajë me Zajazin dhe Javor, pritet të luajë edhe me ekipin e Pelisterit me 13 shkurt. (A.S.)

Kaçe lojtari më i mirë i ri në Greqi Mesfushori i talentuar i kombëtares shqiptare u shpall futbollisti më i mirë i ri në Greqi për vitin kalendarik 2013. Ky çmim është një arritje e madhe për Kacen i cili pasi fitoi sërish përkrahjen e klubit dhe tifozëve të Paokut pas gjestit që bëri shtatorin e kaluar duke mbajtur veshur një fanellë me Logon e Uçk.

Menjëherë pas marrjes së këtij çmimi , Kace falenderoi shokët e ekipit, tifozët për mbështetjen dhe tre trajnerët që ka pasur te Paoku gjatë vitit 2013 Georgios Georgadis, Giorgos Donis dhe Holandezin Hubb Stivens që e drejton edhe aktualisht. 20-vjecar ja dedikoi familjes së tij dhe tifozëve të Paokut trofeun e fituar.

lëndim dhe ndërkohë udhëtoi drejt Zvicrës për kompletimin e dokumentacionit për regjistrim. Mirëpo kontrollet e detajuara mjekësore kanë zbuluar se mbrojtësi me prejardhje serbe ka nevojë për rreth dy muaj rekuperim dhe si pasojë kryesia e Shkëndijës ka vendosur të tërhiqet nga angazhimi i tij, duke ditur se ai kishte firmosur vetëm deri në fund të sezonit. Simjinoviç pritet të jetë gati për të luajtur pas dy muaj e gjysmë dhe në kushte të këtilla ai nuk mund të jetë i dobishëm për Shkëndijën. E ndërkohë shefi i stafit teknik Shpëtim Duro ka folur për pjesën e deritashme të përgatitjeve. “Para se të flas për përgatitjet nuk mund të kaloj pa përmendur largimin e Nebi Mustafit. Njihemi shumë

shkurtë por ndjej se njihemi një kohë të gjatë. Nebi Mustafi me ka befasuar për përkushtimin dhe profesionalizmin e tij. Më vjen keq që tërhiqet, por ai mbetet në skuadër dhe mendoj se ka shumë për të dhënë për ekipin në të tjera pozita. I uroj Nebiut shumë shëndet dhe gjithçka të mirë në jetë”, tha Duro, duke vijuar të flasë për përgatitjet. “Gjithçka ka qenë shumë pozitive, ka shkuar çdo gjë sipas parashikimeve periudha e parë e përgatitjeve në Ohër. Skuadra është stërvitur shumë mirë me nga dy seanca në ditë, gjithmonë me atë kohën e rekuperimit. Është mirë që s’kemi pasur dëmtime, sepse pjesa e përgatitjeve është shumë e rëndësishme sa i përket problemit të dëmtimeve dhe për këtë vlerësoj

se çdo gjë ka shkuar OK, shprehet Shpëtim Duro, që vlerëson lartë ndeshjet kontrolluese. “Në atë nivel të përgatitjeve që ishim ne nuk do të duhej të kishim kundërshtarë të fortë. Kemi zhvilluar tre ndeshje, një ndërmjet veti brenda grupit, ndeshjen e dytë me Vrapçishtin që ishte një skuadër e mirë dhe ndeshjen e tretë me ekipin e Zajazit. Sipas parashikimeve ne kemi plotësuar programin e ndeshjeve kontrolluese për këtë fazë, program ky i ndërthurur dhe i alternuar gjithmonë edhe me stërvitjen që asnjëherë nuk është ndalur. Edhe në ditët e ndeshjeve ne jemi stërvitur paradite dhe kemi luajtur pas dite”, shton trajneri ‘kuqezi’ Shpëtim Duro, i cili tani mendon për fazën e dytë në Antali. “Tani na pret faza e dytë, skuadra duket se është mirë dhe normalisht është periudha më e rëndësishme. Do alternohen gjithmonë stërvitjet shpresoj me disa ndeshje kontrolluese që sigurisht se do t’i shërbejnë shumë ndeshjes së parë të kampionatit. Sa i përket kontingjentit, normalisht se jam i kënaqur me skuadrën. Grupi është i kompletuar si ekip, ka shumë konkurrencë në çdo repart dhe kjo është shumë pozitive për sa i përket tërësisë si skuadër”, përfundoi shefi stafit teknik i KF Shkëndija, Shëtim Duro. Skuadra deri më 22 shkurt do të qëndrojë në vendin e quajtur Belek në afërsi të Antalisë, ku parashihen të zhvillohen disa ndeshje kontrolluese.

Rrufeja filloi me përgatitjet Ekipi i futbollit Rrufeja-M edhe zyrtarisht ka filluar me përgatitjet për stinorin pranveror, kurse në grumbullimin e parë u paraqitën të gjithë lojtarët. “Planet tona në këto përgatitje janë që të kemi përgatitje sa më cilësore që në pjesën e dytë të kampionatit të kemi paraqitje sa më dinjitoze dhe të shënojmë rezultate shumë më të mira se në pjesën vjeshtore të kampionatit. Thjeshtë do të mundohemi që me përgatitje maksimale aq sa kemi kohë të përgatitemi për sfidat e mëdha që në presin në pjesën pranverore dhe të mundohemi të bëjmë të pamundurën që të sigurojmë ekzistencën në ligën e dytë”, tha trajneri Halim Hodai. Ndryshe, përgatitjet me ekipin i filloi edhe përforcimi Ismail Ismaili dhe

disa futbollist të rijë. “Jam i bindur se do të shfrytëzojë e gjithë potencialin tim që të ndihmojë këtë skuadër të bënë at që mundet për të siguruar ekzistencën në ligën e dytë. RrufejaM ka kapacitet që të shënon rezultate shumë të mira se ato që

ka shënuar në pjesën vjeshtore të kampionatit” tha futbollisti Ismail Ismaili i cili në pjesën vjeshtore ishte pjesë e ekipit Zajazi. Ndeshjen e parë kontrolluese ekipi nga Miletina do ta luaj të shtunën kundër Skopjes në Autokomandë. (A.S.)

Të gatshëm për turnetë e radhës Federata e Boksit e Kosovës ka hequr dorë nga turneu ndërkombëtar që mbahet këtë javë në Debrecen të Hungarisë. Por për turnetë e radhës, boksierët kosovarë do të jenë të gatshëm. Nga turneu hungarez, FBOXK ka hequr dorë me arsyetim se rrugët janë të bllokuara për shkak të borës. Boksierët për turnetë që i presin kanë zhvilluar për-

gatitje të përbashkëta dhjetë ditore në Shqipëri. “Nga 24 shkurti deri më 2 mars kemi turneun tjetër në Stranxhat të Bullgarisë, ku rezultatet janë të vlefshme edhe për të siguruar pikë të reja për Lojërat Olimpike. Në këtë turne do të shkojmë me tre boksierë e një boksiere”, ka theksuar sekretari i përgjithshëm i FBOXK, Mehmet Bogujevci.

Zhurnal plus #681  

Shqipja e mbrojtur nga deklaratat "frustruese"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you