Page 1

Złota Lilijka Numer 4 (27)

Rok 2021

Lipiec

Zielona Siódemka 1921-2021 Wernisaż wystawy kronik s. 3

Relacja z gali jubileuszowej s. 5 Kroniki i monografie s. 7-24

Magazyn instruktorski Hufca ZHP Bydgoszcz-Miasto


W numerze...

JUBILEUSZ-RELACJE Okiem druhny Basi - s. 3 Słowem druhny Marty i obiektywem druhny Ani - s. 5 KRONIKI

s. 7-22

MONOGRAFIE s. 23-24

Wydawca: Komenda Hufca ZHP Bydgoszcz-Miasto Kontakt z redakcją: marta.adamczyk@zhp.net.pl Kolegium redakcyjne: hm. Barbara Małecka, hm. Krzysztof Kobus, pwd. Emilia Kosmeja, hm. Marta Borkowska (redaktor naczelna). Zdjęcia: hm. Barbara Małecka, pwd. Anna Bagniewska. Poszukiwani współtwórcy Złotej Lilijki: autorzy tekstów, twórcy wywiadów i reportaży, fotografowie, graficy, edytorzy.

Strona 2

Złota Lilijka 4/2021


Jubileusz - relacje

Złota Lilijka 4/2021

Strona 3


Jubileusz-relacje PAMIĘTNIK SIÓDEMKI

hm. Barbara Małecka 11 czerwca 2021 roku o godzinie 17.00 w gościnnych progach Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i  Wolontariatu odbył się wernisaż wystawy Pamiętnik „Siódemki”. Swoją obecnością uroczystość zaszczycił Poseł RP Pan Jan Szopiński, a także Pan Krzysztof Klapka archiwista, współpracujący przy realizacji projektu digitalizacji kronik szczepu. Obydwaj Panowie wspólnie z  hm. Beatą Kobus, komendantką hufca, otworzyli wystawę. Goście z  zainteresowaniem oglądali zgromadzone na wystawie eksponaty, liczne fotogramy, a  także wyświetlony film o  bieżącej działalności szczepowych drużyn. Ręczono również odznaki „100-lecia Zielonej Siódemki”. Otrzymali je Piotr Semrau - członek Siódemki od 3 12.1956 r., teraz członek Rady KPS oraz były długoletni szczepowy „Siódemki” w  latach 70. i  80. XX w. – hm. Henryk Betański. Wspólne zdjęcie zakończyło oficjalną część wernisażu, po której jeszcze długo oglądano wystawę wspominając minione lata i wydarzenia.

Strona 4

Złota Lilijka 4/2021


Jubileusz - relacje PREZENTY, WYRÓŻNIENIA, MEDALE.... tekst: hm. Marta Borkowska zdjęcia: pwd. Anna Bagniewska Główne uroczystości obchodów stulecia „Zielonej Siódemki” odbyły się w sobotę 12 czerwca w Bazylice pw. Świętego Wincentego A’Paulo. W świątyni licznie zgromadziły się zuchy, harcerze i  instruktorzy oraz zaproszeni goście, wśród nich  m. in. Naczelnik ZHP, przedstawiciele władz państwowych i  samorządowych oraz reprezentanci władz hufca i  chorągwi. Po okolicznościowej mszy świętej nastąpiło wręczanie jubileuszowych pamiątek i  prezentów. Szczep „Zielona Siódemka” odebrał  m. in. Medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis”, Medal Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i  statuetkę Spichrzy, a instruktorki i instruktorzy – liczne wyróżnienia będące wyrazem docenienia ich służby. Wśród wyróżnionych był druh Paweł Biały, który otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi, przyznany przez Prezydenta RP. Doceniony został też nasz redaktor, druh Krzysztof Kobus, który otrzymał z  rąk Naczelnika ZHP Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”. Wręczono także Medale Komisji Edukacji Narodowej, Medal Jordana, odznaki „Przyjaciel Dzieci”, medale „Zasłużony dla Hufca BydgoszczMiasto” i inne. Uroczystość zakończyła się nabiciem pamiątkowego gwoździa na drzewce sztandaru szczepu. Po uroczystościach zuchy, harcerze, instruktorzy, zaproszeni goście i  licznie zgromadzeni przyjaciele szczepu udali się na radosny festyn.

Złota Lilijka 4/2021

Strona 5


Jubileusz - relacje

Strona 6

Złota Lilijka 4/2021


Kroniki

Złota Lilijka 4/2021

Strona 7


Kroniki

Strona 8

Złota Lilijka 4/2021


Kroniki

Złota Lilijka 4/2021

Strona 9


Kroniki

Strona 10

Złota Lilijka 4/2021


Kroniki

Złota Lilijka 4/2021

Strona 11


Kroniki

Strona 12

Złota Lilijka 4/2021


Kroniki

Złota Lilijka 4/2021

Strona 13


Kroniki

Strona 14

Złota Lilijka 4/2021


Kroniki

Złota Lilijka 4/2021

Strona 15


Kroniki

Strona 16

Złota Lilijka 4/2021


Kroniki

Złota Lilijka 4/2021

Strona 17


Kroniki

Strona 18

Złota Lilijka 4/2021


Kroniki

Złota Lilijka 4/2021

Strona 19


Kroniki

Strona 20

Złota Lilijka 4/2021


Kroniki

Złota Lilijka 4/2021

Strona 21


Kroniki

Strona 22

Złota Lilijka 4/2021


Monografie

Obie „siódemkowe" monografie można znaleźć wśród naszych hufcowych publikacji na: https://issuu.com/zhphufiecbydgoszczmiasto/docs Złota Lilijka 4/2021

Strona 23


Monografie

Strona 24

Złota Lilijka 4/2021

Złota Lilijka nr 4/2021 - lipiec 2021  

Czasopismo Instruktorów ZHP Hufca Bydgoszcz-Miasto w nim relacja z jubileuszu 100-lecia "Zielonej Siódemki"

Złota Lilijka nr 4/2021 - lipiec 2021  

Czasopismo Instruktorów ZHP Hufca Bydgoszcz-Miasto w nim relacja z jubileuszu 100-lecia "Zielonej Siódemki"

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded