Page 10

Projekt “Ambasadorzy Jamboree 2023” jest współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Jamboree On The Internet  
Jamboree On The Internet  

Oficjalna broszura Jamboree On The Internet wydana przy współpracy Poland 2023 i JOTI Team ZHP. Więcej na www.fsj.zhp.pl i www.joti.zhp.pl

Advertisement