Ognisko Harcerskie

Page 1

W NUMERZE : PRZYGOTOWANIA DO ZLOTU W KANADZIE . 3-letni PROGRAM NA 100-lecie ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI DZIEŃ POLONII W WARSZAWIE PRAWO HARCERSKIE . NWW – 6 PIĘKNYCH ŻYCIORYSÓW DACHAU

AUSTRALIA, STYCZEŃ 2017 r. – na obozie

KWIECIEŃ - CZERWIEC 2017

NR 2 ROK 53


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.