Page 1

21 PAŹDZIERNIKA

NASZA DRUŻYNA - WASZA REPREZENTACJA

Dobiega końca kadencja bielawskiego samorządu. Już 21 października spotkamy się przy urnach wyborczych i dokonamy wyboru. Zdecydujemy jakiej Bielawy pragniemy. Wspólnie możemy zrobić bardzo dużo. KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska stawia na ludzi, którzy świadomie deklarują, że będą kierować się opinią wyborców przy podejmowaniu decyzji w przyszłej kadencji. Do wyborów idziemy z programem, który powstał razem z Wami. Setki i tysiące rozmów, które odbyli prezentowani w przewodniku wyborczym kandydaci podczas spotkań z bielawianami w miejscach pracy, sklepach czy na ulicy, pozwoliły poznać nam problemy miasta i oczekiwania jego mieszkańców. To zaowocowało stworzeniem „listy zadań”, którą przyszły Burmistrz i Rada Miejska muszą zrealizować w najbliższej kadencji. Dzisiaj przedstawiamy naszą drużynę. To Wasza reprezentacja w Radzie Miejskiej. Osoby, które będą w Waszym imieniu dbały o dalszy i dynamiczny rozwój miasta. Jesteśmy Waszymi sąsiadami, znamy się bezpośrednio lub z widzenia, spotykamy się na zakupach czy w jednostkach podlegających samorządowi. Dlatego publicznie deklarujemy i zobowiązujemy się do wykonania wyborczych obietnic. W osiągnięciu wspólnego celu potrzebujemy Waszego zaufania i głosów w wyborach. Do zobaczenia przy urnach 21 października.

Publikacja sfinansowana przez KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

IDĘ NA WYBORY


KANDYDACI DO Rady Miasta BIELAWA - OKRĘG 1 Szczęśliwy mąż, ojciec dwójki dorosłych dzieci. Przez ponad 11 lat pełnił funkcję dyrektora Gimnazjum nr 1 w Bielawie. Obecnie pracuje jako nauczyciel matematyki i fizyki w ESP nr 7. W mijającej kadencji Rady Miasta był Przewodniczącym Komisji Oświaty Spraw Społecznych i Zdrowia. W przyszłej Radzie chce nadal współpracować dla rozwoju miasta. Uczynić Bielawę atrakcyjną dla młodych i przyjazną dla seniorów.

LISTA NR 4

Student ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Od 12 lat służy do mszy w kościele pod wezwaniem WNMP w Bielawie. Udziela się społecznie oraz pomaga w realizacji różnych projektów. Współzałożyciel stowarzyszenia ,,Dla Dobra Publicznego”. Do Rady Miasta chce wnieść ambicję, wizję, młodość i energię.

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego - magister matematyki. Zawodowo od wielu lat związana z oświatą - nauczyciel matematyki w Gimnazjum nr 1, a obecnie nauczyciel i wicedyrektor Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Juliana Tuwima z Oddziałami Gimnazjum w Bielawie. Bardzo odpowiedzialna i pracowita.

Absolwentka bielawskiego liceum. Obecnie rozpoczyna studia. Młoda, ambitna i kreatywna. Nie boi się wyzwań, dlatego postanowiła zaangażować się w życie samorządu bielawskiego. - Moim głównym celem jest zaangażowanie młodzieży i pokazanie, że ich zdanie jest równie ważne. Chciałabym zaszczepić w moich rówieśnikach postawę obywatelską i uświadomić, że miasto to też oni – zapewnia Ania.

Wykształcenie wyższe techniczne, inż. technologii drewna. Posiada uprawnienia do Rad Nadzorczych w Spółkach Prawa Handlowego. Duże doświadczenie zawodowe w zarządzaniu Spółkami. Pracował na różnych stanowiskach kierowniczych oraz w Radach Nadzorczych. Obecnie jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej w TBS- Bielawa.

KRZYSZTOF

MOLASY Rodowita Bielawianka. Od wielu lat zarządza zasobami ludzkimi. Obecnie pracuje jako menedżer w jednym ze sklepów dużej sieci handlowej. - Praca z ludźmi nauczyła mnie odpowiedzialności, kreatywności, umiejętności rozwiązywania konfliktów i odnajdywania w każdym człowieku partnera – mówi o sobie. Priorytetem dla Olgi będzie stworzenie w dolnej części Bielawy publicznego żłobka.

Z wykształcenia i zawodu farmaceutka. Ukończyła wydział farmacji na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu - magister. Od 25 lat na stanowisku kierowniczym. Obecnie kierownik apteki przy szpitalu Powiatowym w Dzierżoniowie. Żona, mama i rozkochana w swojej wnuczce babcia. Zna problemy miasta i jego mieszkańców. Do rady kandyduje, aby móc je rozwiązać i sprawić, by Bielawa rozwijała się szybciej i prężniej w każdej dziedzinie.

KANDYDACI DO Rady Miasta BIELAWA - OKRĘG 2

Bielawianka od urodzenia. Jako Radna chciałaby zająć się podniesieniem poziomu aktywności zawodowej, propagowaniem aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży poprzez wspieranie turniejów, jak i zachęcaniem dorosłych do uprawiania sportu. (budowa ścieżek rowerowych), poprawą stanu dróg miejskich (modernizacja, zmiana nawierzchni dróg) oraz rozwiązać problem miejsc parkingowych w mieście.

LISTA NR 4

Radny Rady Miejskiej Bielawy mijającej kadencji. Przewodniczył Komisji Planowania i Rozwoju Gospodarczego, był wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Na bazie zdobytego doświadczenia i wiedzy chciałby wprowadzić inteligentne systemy zarządzania infrastrukturą miejską, zadbać o bezpieczeństwo energetyczne w naszej gminie, poprawić jakość powietrza poprzez likwidację niskiej emisji.

Aktualnie Kierownik ds. sprzedaży na Polskę i Europę opraw okularowych w Hurtowni Okularów w Bielawie. Od 2001-2005 roku członek bielawskiego zespołu poezji śpiewanej Erato. W przyszłej radzie chce współpracować z każdym, kto będzie dążył do rozwoju Bielawy i regionu. Będzie wspierał realizację tych inwestycji, które faktycznie są potrzebne, a inicjatorami będą osoby z okręgu,w którym startuje.

Absolwentka Akademii Rolniczej we Wrocławiu wydziału Zootechnika. Posiada tytuł magistra inżyniera, ukończyła dwa kierunki podyplomowe. Była: wiceprezesem ZNP w Bielawie, członkiem Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Bielawy, Przewodniczącą Rady Szkoły LO w Bielawie. W 2002 roku otrzymała podziękowanie od Burmistrza Bielawy za osobisty wkład w promowanie miasta. Obecnie jest nauczycielką matematyki i informatyki w Niepublicznej Szkole Podstawowej AUXILIUM w Bielawie.

Tutaj mieszka, tu ma rodzinę i przyjaciół. Jej pasją jest śpiew. W tegorocznych wyborach samorządowych postanowiła ubiegać się o mandat w Radzie Miejskiej, aby rozwiązywać problemy i wprowadzać rozwiązania, które przyniosą rozwój Bielawie. - Postawcie na osobę nieuwikłaną w działania polityczne, osobę która ma w sobie dużo siły i chęci do kreowania pozytywnych zmian dla Naszego miasta – mówi o sobie.

Urodził się i żyje w Bielawie. Pracuje w budownictwie. Startując w wyborach i otrzymując mandat chce mieć wpływ na poprawę warunków mieszkaniowych mieszkańców Bielawy oraz poprawę wyglądu przestrzeni wokół budynków (jak chodniki, drogi, zieleń). Poza pracą zajmuję się rekreacyjnie turystyką. W niej również widzi wielki potencjał na dynamiczny rozwój Bielawy.

Emerytowany górnik. Urodzony na Śląsku, gdzie przepracował 26 lat w kopalni pod ziemią. Żonaty. Od 10 lat mieszka w Bielawie, gdzie pełni również funkcję z-cy prezesa w Polskim Związku Emerytów i Rencistów. Pracowity, uczciwy, komunikatywny, zaangażowany w prace na rzecz związku PZEIR. Chce nadal działać dla miasta i mieszkańców. Pomagac w rozwiązywaniu codziennych problemów i dbać o rozwój Bielawy.


KANDYDACI DO Rady Miasta BIELAWA - OKRĘG 3

Rodowita Bielawianka, mężatka i mama dorosłych już dzieci. Przez 30 lat pracowała na stanowiskach kierowniczych w Spółdzielni Mieszkaniowej. Doskonale zna zagadnienia dotyczące gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz problematykę z tym związaną. Kandyduje na Radną, ponieważ uważa, że mam ku temu stosowne kompetencje , doświadczenie zawodowe oraz umiejętność pracy w zespole.

LISTA NR 4

Wykształcenie wyższe techniczne, żonaty, 3 dzieci. Pracuje w Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie. W ubiegłym roku brał udział przy pozyskaniu dla Bielawy ponad 2,1 mln zł na remonty budynków mieszkalnych, obecnie przygotowuje budowę spółdzielczych budynków lokatorskich, głównie dla młodych rodzin i osób mniej zamożnych. W Radzie Miasta chce zająć się przede wszystkim sprawami spółdzielców oraz jakością zarządzania naszego miasta.

Ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. Wieloletnie doświadczenia związane z potrzebami dzieci i młodzieży, a także osób niepełnosprawnych pragnie wykorzystać w pracy radnej. W Radzie Miejskiej chciałby zająć się m.in. zapewnieniem wszystkim dzieciom miejsc w żłobkach i przedszkolach przy zachowaniu komfortu pobytu oraz pomaganiem rodzinom i opiekunom dzieci niepełnosprawnych.

Ma 19 lat, ogromną energię i chęć do działania. Od urodzenia mieszka w Bielawie. To tutaj chodziła do przedszkola, podstawówki, gimnazjum i liceum. Będąc w każdej z tych placówek bezinteresownie angażowała się w ich promocję i rozwój, wkładając w to całą energię i wolny czas. - Teraz chciałabym zrobić to samo, ale na większą skalę. Nie tylko dla społeczności szkolnej, lecz dla naszej Bielawy i jej mieszkańców – zaznacza.

Bezpartyjny emeryt, który pracuje społecznie w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jako Wiceprezes Zarządu. Czynnie uczestniczy w działaniach Gminnej Rady Seniorów przy Urzędzie Miasta Bielawa, współpracuje z bielawskim oddziałem PZERiI. - Będę zabiegał o dodatkowe pieniądze na dofinansowania rehabilitacji emerytów i rencistów w wieku 75+ posiadających grupy inwalidzkie oraz dbał o interesy Rodzinnych Ogrodów Działkowych – zapewnia.

Absolwent Politechniki Łódzkiej. Obecnie na emeryturze. Do 2001r. pracował w BZPB „Bielbaw”. Radny I kadencji. Z uwagi na położenie Bielawy: Góry Sowie, Jezioro Bielawskie należy stworzyć jak najlepsze warunki, aby stała się rejonem turystycznym – mówi. W Radzie chciałbym pracować nad propagowaniem naszego terenu organizując ogólnopolskie imprezy zarówno turystyczne, jaki i czysto sportowe.

Ojciec czworga dzieci. Urodził się i wychował w Bielawie. Od 1998 r. prowadzi własną działalność gospodarczą. Angażuje się w życie sportowe naszego miasta. Chciałby, aby Bielawa rozwijała się sportowo i turystycznie. Zależy mu na powstaniu infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, która zwiększy zainteresowanie miastem oraz na odpowiednim wykorzystaniu istniejących obiektów.

KANDYDACI DO Rady Miasta BIELAWA - OKRĘG 4

LISTA NR 4

Rodowity bielawianin. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w życiu spolecznym i gospodarczym miasta i Powiatu. Dowiódł, że potrafi działać sprawnie i skutecznie. Odznaczony srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP. Inicjator remontu wieży widokowej na Wielkiej Sowie oraz budowy Platform Widokowych. - Stawiam na inwestycje w turystykę, bo dobrze rozwinięta to nowe miejsca pracy dla bielawian.

Rodowita bielawianka. Zamężna, mama dwóch córek. Skończyła Wydział Fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Instruktor Jazdy Konnej. Prezes Fundacji na rzecz Upowszechniania i Rozwoju Jeżdziectwa oraz Ochrony Zwierząt „Osiodłać Marzenia”.Kandyduje do Rady Miasta by rozwijać Bielawę w oparciu o turystykę, wykorzystując jej piękne położenie i ogromny potencjał tkwiący w bliskości Gór Sowich.

Od urodzenia mieszka w Bielawie. Ma 34 lata. Prowadzi własną działalność gospodarczą. Z zawodu i z zamiłowania - gastronom. Chciałby, aby młodzi ludzie nie musieli wyjeżdżać z miasta i by tu mogli realizować swoje marzenia. Bierze udział w wyborach ponieważ chce, aby jego rówieśnicy również mieli wpływ na rozwój Bielawy.

Właścicielka kreatywnej Pracowni Ceramiki i Recyklingu „Agama”.Do 2011 r. związana pracą z MZBM. Współorganizator i sponsor trzech edycji nieodpłatnego zimowego wypoczynku dla dzieci „Ferie ze sztuką”. Organizator warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży w SP 7 i Gimnazjum nr.1 w Bielawie. Zawsze bardzo otwarta na osoby potrzebujące wsparcia i pomocy. Widzi problemy młodych ludzi w mieście i chciałaby pomóc je skutecznie rozwiązywać.

Z zawodu dyplomowana nauczycielka nauczania początkowego z wieloletnim stażem. Pracuje w Szkole Podstawowej. Mężatka, dwoje dzieci. Lubi nowe wyzwania, które potrafi realizować. Uważa, że to mieszkańcy są w mieście najważniejsi. - To ich potrzeby i sprawy potrzebują wyraźnego głosu i wsparcia – podkreśla kandydatka.

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Za pracę z dziećmi i młodzieżą otrzymała wiele nagród i wyróżnień, a za całokształt pracy dydaktyczno - wychowawczej w 2012 r. otrzymała nagrodę Kuratora Dolnośląskiego. Organizatorka wielu akcji i imprez o charakterze prozdrowotnym. W Radzie Miasta chciałaby m.in. zabiegać skutecznie o bezpieczeństwo dzieci, remonty chodników w górnej części Bielawy, nowe boiska i bezpieczne place zabaw.

Mężatka. Matka dwóch synów. Absolwentka Bielawskiego LO. Współzałożycielka i wokalistka zespołu rockowego „Dlaczego”. Studentka 3-letniego studium o kierunku technik farmacji. Wieloletnia członkini zespołu wokalnego „Erato”. Posiada tytuł Przodownika Górskiej Turystyki Jeździeckiej. Jej największym osiągnięciem jest udział w finale Mistrzostw Świata w Jeździe bez ogłowia z własnym koniem.

Od urodzenia mieszkaniec Bielawy. Wyksztalcenie wyższe ekonomiczne. Od 8 lat prowadzi własną działalność gospodarczą jako Agent Ubezpieczeniowy. Uważa, że w Bielawie wiele spraw wymaga pilnego rozwiązania. - To piękne miasto, ale powinno szybciej się rozwijać. Musimy tworzyć nowe miejsca pracy, budować tanie mieszkania dla młodych ludzi, poprawiać miejską infrastrukturę. Tylko w ten sposób możemy być atrakcyjni dla młodych ludzi – zaznacza.


KANDYDACI DO Rady Powiatu - OKRĘG 1

LISTA NR 4

Od urodzenia bielawianin, ukończył bielawskie liceum, a we Wrocławiu studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego. Od 1985 r. pracuje jako lekarz, przez wiele lat na Oddziałach Chirurgicznych w Bielawie i Dzierżoniowie. Obecnie zatrudniony w Poradni Chirurgicznej w Bielawie. Jako Radny w Radzie Powiatu Dzierżoniowskiego uczestniczyłem w rozwiązywaniu katastrofalnego stanu dróg oraz problemów szkół prowadzonych przez Powiat. Infrastruktura drogowa została wydatnie poprawiona, a pozostałe odcinki dróg powinny być wyremontowane w nadchodzącej kadencji. Należy położyć większy nacisk na stworzenie sieci bezkolizyjnych dróg rowerowych łączących wszystkie gminy Powiatu. Szkoły prowadzone przez Powiat zostały zmodernizowane, wyremontowane, zbudowano sale i boiska sportowe. Utrzymanie i stała poprawa infrastruktury szkolnej to zadanie na kolejnych wiele lat. Udało się uratować zadłużony Szpital Powiatowy, chociaż jego obecna struktura i świadczone usługi medyczne są dalece niewystarczające. Należy dążyć do utworzenia pododdziałów o różnych profilach i powstania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, zdolnego udzielić pomocy szybko i skutecznie. Tylko współpraca wszystkich gmin i Powiatu da możliwość pozyskania środków zewnętrznych na inwestycje zdolne przyciągnąć rzesze turystów i jednocześnie ułatwić życie mieszkańców – spójna infrastruktura rowerowa, piesza, kolejka na Wielką Sowę czy odtworzenie Kolei Sowiogórskiej przy pomocy środków UE. Środki unijne powinny być wykorzystane również do poprawy warunków życia mieszkańców poprzez remonty budynków mieszkalnych.

1

Żonaty, ma dwie córki i wnuczkę. Przez wiele lat zdobywałem cenne doświadczenie inwestycyjno-budowlane zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Pracowałem m.in. w Urzędzie Miejskim w Bielawie na stanowisku inspektora do spraw budownictwa, byłem dyrektorem Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Bielawie, pełniłem funkcję prezesa Przedsiębiorstwa Budowlanego w Bielawie przy ul. Lipowej oraz byłem wicestarostą Powiatu Dzierżoniowskiego. Od 18 grudnia 2014 roku do dzisiaj jestem prezesem Zarządu w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie. Udzielam się charytatywnie wspomagając i organizując działalność na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób potrzebujących. Pełnię też funkcję honorowego prezesa Klubu Sportowego Bielawianka i honorowego członka Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie. Chciałbym wykorzystać zdobytą wiedzę w Radzie Powiatu Dzierżoniowskiego.

Rodowita bielawianka. Z zawodu jest lekarzem. Od roku pełnię funkcję prezesa fundacji, która pomaga ubogim, samotnym, chorym, niezaRadnym życiowo na terenie Bielawy Dolnej. Szczególnie bliskie są mi dzieci niepełnosprawne z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Chęć niesienia pomocy ludziom w trudnych sytuacjach życiowych towarzyszy mi od dawna. To decydujący powód, który skłonił mnie do udziału w wyborach samorządowych. Jestem osobą bezpartyjną, szukam sprzymierzeńców ,którzy jak ja dostrzegają ludzkie problemy i chcą wszechstronnie pomagać. Jestem otwarta na współpracę i chętna do działania na rzecz miasta i jego mieszkańców. Wspólnie możemy osiągnąć jeszcze więcej. Będę wspierała wszystkie projekty, które promują zdrowie u dzieci i młodzieży. Wśród nich te, które zapobiegają złym nawykom żywieniowym oraz ich następstwom.

Mieszka w Bielawie od urodzenia. Posiada wykształcenie ekonomiczno-techniczne. Jestem mężatką, mamą 2 dzieci. Od wielu lat udzielam się społecznie, działałam w wielu stowarzyszeniach działających na rzecz lokalnej społeczności. Wspieram młodzież w różnych przedsięwzięciach, np. byłam koordynatorem w organizacji Światowych Dni Młodzieży. Jako Radna Powiatu Dzierżoniowskiego będę zabiegała o rozbudowę bazy żłobkowej w Bielawie, współpracę z organizacjami społecznymi na rzecz pomocy samotnym matkom a także kobietom dotkniętym przemocą. Moim celem będzie również pomoc mieszkańcom w sprawach prawnych poprzez utworzenie biura w którym dyżury pełnić będą radni i prawnicy, promocja zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży, a także pozyskiwanie funduszy unijnych, które przyczynią się do lepszych warunków życia w naszym mieście.

JACEK

GRZEBIELUCH

Bielawianka od urodzenia. Wykształcenie wyższe ekonomiczne. W Radzie Powiatu chciałabym pracować, aby nasz piękny region rozkwitał, a życie tutaj było łatwiejsze, piękniejsze i bardziej dostatne. Szczególnie interesują mnie problemy dzieci i młodzieży, ponieważ to oni są naszą przyszłością. Moim marzeniem jest aby każdy człowiek, szczególnie młody, miał szansę na sukces w jakiejś dziedzinie. Jeżeli obdarzycie mnie zaufaniem i mandatem w Radzie Powiatu, będę pracować między innymi nad kluczowymi dla mnie projektami: czytnikami e-book dla każdego ucznia, uruchomieniem funduszu pomocowego dla uczniów oraz stworzeniu miejsc pracy bez niszczenia środowiska naturalnego przemysłem. W celu ułatwienia prowadzenia działalności proponuję stworzyć cały system doradztwa, szkoleń i pomocy. Każdego chętnego na założenie własnej firmy powinniśmy otoczyć taką opieką, aby nie bał się podjąć ryzyka, a potem osiągnął sukces.

Szczęśliwa mężatka, matka oraz babcia. Moją pasją są podróże, wędrówki górskie oraz żeglowanie, zaszczepiono mi je w młodości, w harcerstwie. Od 1995 roku prowadzę Biuro Ubezpieczeniowo-Przewozowe w Bielawie. Jestem pewna, że w pracy dałam się poznać jako osoba kompetentna, życzaliwa i uczciwa. Mam kontakt z mieszkańcami i wiem, z jakimi problemami się borykają. Wiele z nich możemy wspólnie rozwiązać. W Radzie Powiatu chciałabym także zajmować się sprawami związanymi z promocją aktywności fizycznej wśród mieszkańców. Bliskie są mi również sprawy kultury. Przez 3 lata pracowałam w DOK-u w Dzierżoniowie. Mam wiele pomysłów, które możemy zrealizować w tej dziedzinie na terenie całego Powiatu Dzierżoniowskiego.

Mieszkanka Bielawy. Z wykształcenia nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, studentka drugiego roku studiów magisterskich. Interesują mnie wszelkie programy innowacji pedagogicznych ze względu na fakt, iż to właśnie wiek przedszkolny jest okresem największych zmian zachodzących w rozwoju dziecka. Z mojego punktu widzenia obecny system szkolnictwa niszczy indywidualność i kreatywność ucznia, dlatego chciałabym ukierunkować rozwój małego człowieka, poprzez tworzenie warunków do rozwoju jego zainteresowań oraz wzmacniania poczucia własnej wartości. Jako bezpartyjna kandydatka do Rady Powiatu chciałabym pomóc rodzinom wielodzietnym, zwiększając dostępne możliwości, realizować aktywne formy pomocy społecznej, a także zająć się pozyskiwaniem funduszy unijnych na nowe projekty, które będą służyć zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej w naszym rejonie.

Żonaty, 1 dziecko. Młody, ambitny, od ponad 10 lat związany zawodowo z prywatną firmą. Działam społecznie w naszym mieście pełniąc m.in. funkcję prezesa Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielawie. Współpracujemy z przedstawicielami miasta realizując różnego rodzaju inicjatywy. Moim celem, jako Radnego Powiatu Dzierżoniowskiego, będzie poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w pobliżu szkół, przedszkoli, żłobków a docelowo w innych rejonach szczeagólnie niebezpiecznych. Może w tym pomóc wprowadzenie tzw. przejść interaktywnych. Będą dążył również do wprowadzenia bezpłatnej komunikacji dla dzieci i młodzieży szkolnej z Powiatu Dzierżoniowskiego oraz budowy wiat śmietnikowych w celu utrzymania czystości i porządku. Chcę i będę działał na rzecz wszystkich mieszkańców.


Rozmowa ze Stanisławem Jurcewiczem, kandydatem do sejmiku dolnośląskiego poz. 3 lista nr 4

3xR= REGION - ROZWÓJ - RODZINA Jakimi sprawami zajmie się Pan w pierwszej kolejności, jako Radny sejmiku województwa dolnośląskiego? Należy zdecydowanie zwiększyć wsparcie finansowe Sejmiku dla Gmin i Powiatów na południu naszego regionu. W tym naszego Powiatu, aby nastąpił rzeczywisty i zrównoważony rozwój województwa. Obecnie widać bardzo duże różnice dochodów na mieszkańca pomiędzy poszczególnymi Gminami na Dolnym Śląsku. Dlatego trzeba bardziej wspierać te, które mają mniejsze dochody, przy założeniu, im mniejszy dochód - tym większe wsparcie. Mam tu na myśli Powiat dzierżoniowski, ząbkowicki, kłodzki, świdnicki i wałbrzyski oraz inne na południu regionu. Moja propozycja będzie bardzo istotną zmianą, ponieważ wpłynie na strategię i programy rozwoju Dolnego Śląska na kolejne lata. Na przykład na stworzenie programu „Budżet Obywatelski Gmin”, z którego można dofinansować ważne zadanie z punktu widzenia konkretnej lokalnej społeczności.

Jak wygląda - w Pana ocenie - współpraca Województwa Dolnośląskiego z Ziemią Dzierżoniowską? Czy coś należałoby usprawnić? Należy dążyć do zminimalizowania procedur i ilości składanych dokumentów przy ubieganiu się o pomoc z Sejmiku. To usprawni rozpoczęcie i realizację zadań przez beneficjentów. Widać, że są inwestycje realizowane przy wsparciu finansowym przez Samorząd Województwa na naszym terenie. Wydaje się zatem, że ta współpraca jest dobra. Jakie znaczenie ma dobra współpraca Radnych Sejmiku i władz wojewódzkich z radami Gmin i Powiatów? Czy Ziemia Dzierżoniowska ma mocną pozycję w województwie? Dobra współpraca to - Silna Gmina = Silny Powiat = Silny Dolny Śląsk = Zadowoleni Mieszkańcy. To wspólny rozwój naszych małych lokalnych Ojczyzn. Mam umiejętność łączenia ludzi dla realizacji celu. Przy-

pomnę, że byłem inicjatorem współpracy pomiędzy samorządami naszego Powiatu a Sejmikiem, w celu realizacji modernizacji, tak dla nas niezwykle ważnej, drogi Dzierżoniów - Łagiewniki. Trochę trudno mówić o naszej pozycji w województwie, skoro nie ma tam naszego reprezentanta. Uważam, że pozycja i to jak nas postrzegają, zależy od zaangażowania, pracowitości, skuteczności i umiejętności współpracy w zespole. Co zyska Ziemia Dzierżoniowska mając swojego reprezentanta w Sejmiku? Będę proponował - do aktualizowanej strategii i programów rozwoju Dolnego Śląska - inwestycje, które dla naszych Gmin i Powiatu, NGO i Stowarzyszeń o różnej działalności, są istotne, ale wymagają wsparcia Sejmiku. Z doświadczenia wiem, bo byłem Radnym Sejmiku i pełniłem także funkcje Przewodniczącego Sejmiku, jak bardzo ważne jest, aby to, co chcemy zrobić, znalazło się w strategicznych dokumentach. To daje możliwość pozyskania

pieniędzy na ich realizację. W których komisjach mógłby Pan wykorzystać bogatą wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas piastowania różnych funkcji w samorządzie, województwie i parlamencie? W Sejmiku chciałbym pracować w Komisji Rozwoju Regionalnego i Budżetu i Finansów. Pełniłem już w nim funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, w Senacie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki oraz Wiceprzewodniczącego Komisji Samorządu i Administracji Państwowej. To doświadczenie chcę wykorzystać do wspólnej pracy, łączenia, a nie dzielenia ludzi, dla rozwoju naszego regionu. Będę realizował program 3xR= REGION - ROZWÓJ - RODZINA. Z poważaniem Stanisław Jurcewicz poz. 3 lista nr 4

Co zdaniem Stanisława Jurcewicza powinien przygotować Sejmik w najbliżej kadencji?

✔ Program Karta Młodej Rodziny - dofinansowanie opieki nad dziećmi, pomoc finansowa dla gmin przy budowie żłobków i przedszkoli oraz placów zabaw. ✔ Realizację zdrowotnych programów profilaktycznych. ✔ Samorządowy Program Mieszkaniowy - umożliwi budowę mieszkań szczególnie mniej zamożnym gminom. Umożliwi także remonty i modernizację budynków Wspólnot mieszkaniowych. ✔ Kartę Seniora - ułatwiająca uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym. Zwiększenie środków na rehabilitację. ✔ „Pakiet Transportowy dla Powiatów” - finansowanie w okresie co najmniej 3 lat w stosunku 50/50 dróg gminnych i powiatowych, w których następuje bardzo intensywna eksploatacja zasobów naturalnych np. złóż kamienia na budowę dróg w naszym Regionie i w kraju. W wyniku eksploatacji następuje degradacja nie tylko dróg gminnych, Powiatowych i wojewódzkich, ale też środowiska. ✔ Zwiększenie ilości połączeń i przywrócenie połączeń kolejowych na terenie Regionu, w tym przywrócenie połączeń kolejowych z Wrocławiem i Bielawą. ✔ Wsparcie młodych przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności gospodarczej. ✔ Program walki ze smogiem wspierający do 85% inwestycji dotyczących likwidacji smogu, w tym wymiana sieci ciepłowniczej, przyłączenia mieszkańców - w tym Wspólnot Mieszkaniowych, do sieci ciepłowniczej poprzez likwidacji niskiej emisji. ✔ Wsparcie finansowe szkolnictwa zawodowego, szczególnie w gminach, w których funkcjonują obszary Specjalnych Stref Ekonomicznych. ✔ Kontynuację budowy obwodnicy Dzierżoniowa.

NASZ KANDYDAT DO SEJMIKU DOLNOŚLĄSKIEGO

4 3

LISTA

Jurcewicz Stanisław

Materiał sfinansowany przez KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

POZYCJA


WYBRANE PUNKTY

PROGRAMU DLA BIELAWY NA NAJBLIŻSZĄ KADENCJĘ 2018-2023 I. Zarządzanie

✔ Rozbudujemy instytucję Referendum Obywatelskiego po to,by pytać mieszkańców o zdanie we wszystkich kluczowych sprawach dotyczących rozwoju Miasta. ✔ Podejmiemy starania o systematyczne zwiększanie co roku budżetu obywatelskiego.

II. Rozwój. Gospodarka, Finanse, Poszanowanie Środowiska-Ekologia

✔ Przeprowadzimy kompleksowo modernizację substancji komunalnej i jej otoczenia, wspierając Wspólnoty i właścicieli budynków, obejmującą najbardziej zaniedbane rejony Bielawy. ✔ Zakupimy i zainstalujemy oczyszczacze powietrz w żłobkach i przedszkolach. ✔ Podejmiemy działania na rzecz ożywienia i nowej aranżacji Placu Wolności. ✔ Zagospodarujemy kolejne miejsca w mieście do uprawiania zorganizowanej turystyki ( w Parku Miejskim budowa zadaszonej małej Muszli Koncertowej, budowa Tarasu Widokowego na Łysej Górze). ✔ Poprawimy infrastrukturę komunikacyjną i dojazd do bielawskiego jeziora. ✔ We współpracy z Urzędem Marszałkowskim uruchomimy połączenie kolejowe z Wrocławiem oraz zbudujemy ścieżkę rowerową do Srebrnej Góry na dawnym torowisku kolejowym. ✔ Podejmiemy starania o gruntowną przebudowę i remont Stadionu Miejskiego.

III. Przedsiębiorczość i Innowacje

✔ Podejmiemy działania w celu przeprowadzenia renowacji wież widokowych na Kalenicy i Górze Parkowej. ✔ Rozszerzymy pakiet ulg, zwolnień i ułatwień dla bielawskich Przedsiębiorców.

IV. Młodzież szansą dla Miasta – Edukacja

✔ Wprowadzimy na terenie Bielawy bezpłatny transport dla uczniów i młodzieży uczącej się oraz studentów. ✔ Wprowadzimy do szkół w ramach zajęć pozalekcyjnych lekcje nauki oprogramowania oraz lekcje nauki biznesu. ✔ Zorganizujemy w górnej części Bielawy Ośrodek Wsparcia dla ludzi młodych, często wykluczonych społecznie.

V. Wrażliwość społeczna. Opieka i bezpieczeństwo.

✔ Podejmiemy działania w celu stworzenia w Bielawie Centrum Seniora. ✔ Będziemy zabiegać o darmową komunikację autobusową w obrębie Miasta dla rencistów i emerytów. ✔ Nadamy odpowiednią rangę miejskiemu Muzeum, tworząc w nim oddzielną ekspozycję włókiennictwa, jako źródła historii Bielawy. ✔ Oznakujemy wszystkie zabytkowe obiekty w mieście, stawiając przy nich „Bielawskie Sówki” jako symbol mądrości jego mieszkańców.

POŁĄCZMY SIĘ DLA BIELAWY!


PROGRAM DLA

PowiatU Dzierżoniowskiego NA NAJBLIŻSZĄ KADENCJĘ 2018-2023

I. Zdrowie, Pomoc Społeczna, Bezpieczeństwo i Opieka Socjalna Mieszkańców

✔ Doposażymy oddziały Szpitala Powiatowego w nowoczesny sprzęt diagnostyczny, utworzymy pododdziały specjalistyczne w ramach istniejących oddziałów podstawowych. Utworzymy profesjonalny SOR z niezbędną diagnostyką. ✔ Przywrócimy przyjęcia dzieci w naszym szpitalu w ramach pomocy urazowej i chirurgicznej. ✔ Zagospodarujemy tereny wokół Szpitala z miejscami parkingowymi i dla wypoczynku pacjentów. ✔ Rozszerzymy Programy Profilaktyki, Ochrony i Promocji Zdrowia. Pozyskamy środki na rehabilitację i zaopatrzenie ortopedyczne dla niepełnosprawnych. ✔ Zwiększymy ilość miejsc w Domach Pomocy Społecznej i Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych działających na terenie Powiatu.

II. Nowoczesna Edukacja, Kultura i Sport

✔ Wzmacnimy współpracę szkół z przedsiębiorcami, biznesem i organizacjami pracodawców. ✔ Rozbudujemy infrastrukturę internetową dla szkól, wprowadzimy e-booka. ✔ Wybudujemy Salę Gimnastyczną dla potrzeb Zespołu Szkół w Bielawie. ✔ Zwiększymy pomoc dla młodzieży niepełnosprawnej. ✔ Będziemy promować walory turystyczne naszego Powiatu poprzez zacieśnienie współpracy z Gminami, Promocję Branży Turystycznej oraz Zabytków w regionie. ✔ Wspomożemy utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego w Bielawie

III. Komunikacja, Drogi, Infrastruktura

✔ Ułatwimy mieszkańcom połączenie ze stolicą regionu. ✔ Wybudujemy bezkolizyjne trasy rowerowe łączące wszystkie gminy w powiecie. ✔ Poprowadzimy dalszą modernizację dróg Powiatowych, chodników i poboczy na terenie Gminy Bielawa.

IV. Obsługa Mieszkańców. Rozwój, Promocja

✔ Zwiększymy współpracę ze Stowarzyszeniem Turystycznym Gmin Gór Sowich, promocję rozwoju turystyki w Górach Sowich i nad Jeziorem Bielawskim. ✔ Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, interaktywne przejścia dla pieszych. ✔ Będziemy wsparać tanie źródła energii odnawialnej dla potrzeb mieszkańców.

SILNE MIASTO = SILNY POWIAT Drodzy Mieszkańcy Bielawy,

Mamy odpowiedzialnych i kompetentnych ludzi - naszych kandydatów na Radnych do Powiatu, zdolnych zrealizować nasz Program Wyborczy.

DOŁĄCZCIE DO NAS I ODDAJCIE NA NAS GŁOS W NADCHODZACYCH WYBORACH


Wyborcze ABC - postaw X przy kandydatach z listy KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska Podczas tegorocznych wyborów samorządowych wybierzemy naszych przedstawicieli do Rady Miasta, Rady Powiatu, Sejmiku Wojewódzkiego oraz osobę, która zostanie burmistrzem miasta. W lokalu wyborczym dostaniemy cztery karty do głosowania. Będą miały formę płachty. Karty w zależności od tego, kto przy jej pomocy będzie wybierany - będą się różnić wielkością. Będą też w różny sposób zadrukowane. Wszystkie będą wydrukowane na białym papierze, ale nazwiska kandydatów znajdą się na tłach o różnych kolorach.

Wybory do Rady Miasta Na karcie do głosowania w wyborach do rad gmin i miast nazwiska kandydatów wydrukowane będą na szarym tle. Chcąc oddać głos na naszych kandydatów szukajcie listy nr 4 - KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska. Obok imienia i nazwiska jednego z wybranych przez Was kandydatów należy postawić znak X. Pamiętaj! Wybieramy tylko 1 osobę. Ważne: Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że znak „x” to co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki.

Wybory do Rady Powiatu Na karcie do głosowania w wyborach do rad Powiatów nazwiska kandydatów wydrukowane będą na żółtym tle. Zasada dokonywania wyboru jest taka sama. Najpierw szukamy nr. Listy 4 KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska, a później obok wybranej przez nas osoby stawiamy znak X. Pamiętaj! Wybieramy tylko 1 osobę. Ważne: Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że znak „x” to co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki.

Wybory do Sejmiku Dolnośląskiego Na karcie do głosowania w wyborach do sejmiku dolnośląskiego imiona i nazwiska kandydatów wydrukowane będą na niebieskim tle. Zasada dokonywania wyboru bez zmian. W kratce obok nazwiska kandydata z KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska należy postawić znak X. Pamiętaj! Wybieramy tylko 1 osobę. Ważne: Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że znak „x” to co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki.

PAMIĘTAJ! JEDNA KARTA = JEDEN GŁOS

Życzymy wszystkim mieszkańcom Bielawy trafnego wyboru Radnych Miasta, Powiatu i Sejmiku.

Połączmy się dla Bielawy  

PRZEWODNIK WYBORCZY DLA MIESZKAŃCÓW BIELAWY

Połączmy się dla Bielawy  

PRZEWODNIK WYBORCZY DLA MIESZKAŃCÓW BIELAWY

Advertisement