Page 1

2013 Zeynep Şeker 9D Hisar Okulları 12/16/2013

Büyük İklim Tipleri

Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır.


Contents

2 Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır.


İkilm Tipleri Ekvatoral İklim Tropikal (Subtropikal-Savan) İklimi Muson İklimi Çöl İklimi (Sıcak ve Kurak İklim) Okyanus İklimi Karasal İklim Akdeniz İklimi Step İklimi Tundra İklimi Kutup İklimi

Ekvatoral İklim Nerelerde Görülür ?? Genellikle 10o kuzey ve güney paralelleri arasında görülür. Amazon ve Kongo Havzaları, Endonezya, Filipinler ve Papua Yeni Gine, Malezya’da baskın olan bu iklimde yıllık sıcaklık ortalaması 25 o C’nin üstündedir.Güneş ışınlarıbütün yıl dike yakın açıyla düştüğü için ve oldukça nemli bir iklim olduğu için yıllık sıcaklık ve günlük sıcaklık arasında çok az fark verdır. (1-2 oC) (Coğrafya Tutkudur)

Malezya

Şekil Malezya'nın İklim Grafiği

(Coğrafya Tutkudur)

Bitki Örtüsü: Bitki örtüsü, cangal isimle gür yağmur ormanlarından oluşmuştur. (Bilgi Ustam) Sıcaklık Özellikleri:Buradaki günlük sıcaklık alçak bölgelerde 21 oC ila 32oC arasındadır. Fakat daha yukarı kısımlara çıkıldıkça bu sıcaklık düşer.(Kutuplara yaklaştığı için). (Coğrafya dünyası)

3 Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır.


Yağış Özellikleri: Genelde 2000 ila 2540 mm’lik bir yağış vardır. Fakat bu oran bulunulan yere göre değişir. Örneğin: Sabah’da 1500-4500 mm arasında iken Saravak’da 300-400 mm arasındadır. (Coğrafya dünyası) Yetiştirilen Tarım Ürünleri: Ekonomisinin %23’ünü tarım oluşturur. En önemli tarım ürünleri: hindistancevizi, pirinç, muz, ananas, patates, kopra, mısır, çay, baharatlar, yerfıstığı, hurma, kauçuk, çay, manyoktur. (Coğrafya dünyası) Konut Tipleri, Yerleşim Biçimleri: Kazıklar üzerine kurulmuş kulübeler vardır. Bu şekilde insanlar su baskınları ve vahşi hayvanlardan kornumuş olur. Ayrıca evlerin alttan da hava alması sayesinde ikime karşı daha serin bir yaşam alanları olur. (Coğrafya dünyası)

Endonezya

Şekil Endonezya'nın İklim Grafiği

Endonezya

4 Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır.


(Yurt Dışı Gezi) Bitki Örtüsü: Doğal bitki örtüsü iklime dayalı olarak gürdür ve çeşitlilik gösterir. (Bilgi Ustam) Sıcaklık Özellikleri: Yıllık sıcaklık ortalaması 25-26oC’dir. (Coğrafya Dünyası) Yağış Özellikleri: Kışın, kuzeybatıdan esen musonlar bol yağışa sebep olurlar. Ortalama 3000-7000mm arasındadır. (Coğrafya Dünyası) Yetiştirilen Tarım Ürünleri: En önemli tarım ürünleri pirinçtir. Buna rağmen çay, baharat, tütü,n, yer fıstığı, şekerkamışı, mısır, manyok, patates, kahve, soya fasulyesi de yetiştirdikleri önemli ürünlerdendir. (Coğrafya Dünyası) Konut Tipleri, Yerleşim Biçimleri: Endonezya halkı güzel ev hayranlıklarıyla meşhurdurlar. Yaptıkları bu güzel evler, iklim dolayısıyla kazıklar üzerine kurulmuş, dik çatılı evlerdir. Genellikle bambudan yapılmışlardır. (Coğrafya Dünyası)

Rapor: Endonezya ve Malezya’nın konumları karşılaştırılınca, Endoneya’nın biraz daha ekvatora yakın olduğunu görüyoruz. Bir çok ortak özellik gösteriyorlar. Örneğin: Konut tipleri, bazı tarım ürünleri. Bu benzerliklerinin yanı sıra bazı farklılıklar da var. Şekil Malezya-Endonezya'nın Dünya haritasındaki yeri Örneğin, Endonezya’nın ekvatora daha yakın olması sayesinde bitki örtüsü daha çeşitlilik gösterir .

Subtropikal (Savan) İklimi Nerelerde Görülür?? Bu iklim 10o-30o kuzey ve güney paralelleri arasında görülür. Sudan, Çad, Nijerya, Mali, Moritanya, Brezilya, Venezuela, Kolombiya, Peru ve Bolivya bu iklime sahip olan yerlerdir.

Brezilya

5 Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır.


Şekil Brezilya'nın iklim grafiği

(Yurt Dışı Gezi)

Bitki örtüsü: Brezilya topraklarındaki bitki örtüsü üçe ayrılarak incelenir: ormanlar:selva, mata, araucaris, caatinya; savanlar ve otlaklar. (Coğrafya Dünyası)

Sıcaklık Özellikleri: Brezilya’daki en yüksek sıcaklığa sahip yerler kuzeydoğunun alçak bölgelerindedir. Sıcaklık 38oC’ye kadar yükselir. Yılın çoğu nemli ve sıcak geçmektedir. (Coğrafya Dünyası)

Yağış Özellikleri: Yıllık ortalama yağış 2000mm olmasına rağmen kış mevsiminde (mayıstan ekime kadar) bazı yerlere 4500mm’ye kadar yağmur düşebilir. (Coğrafya Dünyası) Yetiştirilen Tarım Ürünleri: Sanayileri gelişmiş olmasına rağmen, genel olarak bir tarım ülkesidir. Dünyanın en büyük kahve üreticisi ve ihracatçısıdır. Bunun yanında pamuk, şekerkamışı ve kakao üretir. (Coğrafya Dünyası)

Konut Tipleri, Yerleşim Biçimleri: Brezilyalılar evlerini açık ama gölgeli yerlere bina ederler. (Coğrafya Dünyası)

Peru

6 Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır.


Şekil Peru'nın iklim grafiği

(Yurt Dışı Gezi)

Bitki Örtüsü: Amazon bölgesiyle hemen hemen aynı bitki örtüsüne sahiptir. Gürdür, yağmur ormanları vardır. (Coğrafya Dünyası)

Sıcaklık Özellikleri: Kıyı bölgesi daha ılımlı bir iklime sahiptir. Buna rağmen Peru Soğuksu Akıntısı bölgenin sıcklık derecelerini düşürür. Ekvator’a yakın olduğu için gece-gündüz sıcaklıkları çok farklıdır. Ortalama 21oC ‘lik bir sıcaklığa sahiptir. (Coğrafya Dünyası)

Yağış Özellikleri: Lima bölgesi en krak bölgedir. Lima’daki ortalama yağış 41mm’dir. Buna rağmen Montana gibi yerlerde ciddi tropikal yağışlar olur ve yıllık yağış ortalaması 3302mm’dir. (Coğrafya Dünyası)

Yetiştirilen Tarım Ürünleri: Pamuk, şekerpancarı, kahve, pirinç, patates, fasulye, mısır, arpa ve tütündür. (Coğrafya Dünyası)

Konut Tipleri, Yerleşim Biçimleri: Nüfusun %73’ü şehirlerde, binalarda yaşarlar. Geri kalan nüfusu kızılderililer oluşturur. (Coğrafya Dünyası)

Rapor: Brezilya, okyanustan daha uzak olduğu için daha sıcaktır. Yağış açısından Peru, Brezilya’ya kıyasla çok düşüktür. Tarım ürünlerinde benzerlikler olmasına rağmen Peru’daki ürün çeşitliliği daha çoktur. Bu farklılıkların nedeni iklimin yere göre değişkenliğidir. Perunun konumu, Brezilya’ya kıyasla daha batıdadır ve hemen yanında Pasifik Okyanusu vardır.

(Lonely Planet) Şekil Peru ve Brezilya'nın Dünya'daki yeri

7 Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır.


Muson İklimi Nerelerde Görülür?? Muson İklimi Asya Kıtası’nın güneydoğusunda baş gösterir. Güney Hindistan, Güney Çin, Güneydoğu Asya, Japonya ve Mançurya bu yerlere örnektir.

Japonya

Şekil Japonya'nın iklim grafiği

(Yurt Dışı Gezi)

Bitki Örtüsü: Gür ormanlardan oluşur.(Meşe, kafuru, bambu ağaçları) Sıcaklık Özellikleri: Yaz mevsiminde 25oC’yi geçen sıcaklıklarla karşılaşılır. Buna rağmen Oyaşivo’daki soğuk su akıntısı nedeniyle kışlar soğuk geçer.

Yağış Özellikleri: Bol yağışlıdır. Buna yazın Büyük Okyanus’un bıraktığ nemden ve tropikal bölgelerden etkilenmiş tayfunlar yol açar.

Yetiştirilen Tarım Ürünleri: Pirinç, buğday, arpa, darı, şekerpancarı, patates, ve fasulye yetiştirilir. Konut Tipleri, Yerleşim Biçimleri: Çok yüksek bir nüfusa sahiptir. Şehirlerde yaşam sürülür. Herkese yaşam alanı sağlayabilicek uzun binalar, gökdelenler. (Bilgi Ustam) , (Coğrafya Dünyası)

8 Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır.


Hindistan

Şekil Hindistan'ın iklim grafiği

(Yurt Dışı Gezi)

Bitki Örtüsü: Himalaya’nın etekleri sık ormanlıklardan oluşur. Bu ormanlıklar, palmiye, liyanlar, meşe, bambu ve defneden oluşur. Bu sınırlı ormanlar dışında daha kuraktır.

Sıcaklık Özellikleri: Aylık sıcaklık ortalaması 25-35oC arasındadır. Buna rağmen Hindistan’ın bazı yerlerinde 4500-5000m yüksekliğe çıkıldığında karla örtülü bölgeler bulunur.

Yağış Özellikleri: Muson rüzgarlarının yağmurlar, bölgelere göre değişiklik göstermektedir. Dağlık bölgelerde ortalama yağıs 508mm’yi bulurken bu ortalama Tar Çölü’nde 254mm, Assam’da ise 10.00mm, Dekkan’da 254mm, Batı Gatlar’da da 5000 mm’yi bulur.

Yetiştirilen Tarım Ürünleri: Pirinç, şekerkamışı, çay, susam, mercimek, yerfıstığı, nohut, soğan, keneotu ve hindkeneviri yetiştirilir.

Konut Tipleri, Yerleşim Biçimleri: Nüfusun fazlalığından dolayı çok lüks sayılamayan küçük evler vardır. (Coğrafya Dünyası) (Bilgi Ustam)

Rapor: Konum farklılığından dolayı, aynı iklilm türüne sahip olmalarına rağmen farklı sıcaklık özellikleri gösterirler. Hindistan, Japonya’ya kıyasla çok daha sıcaktır. Bu sıcaklığa rağmen Hindistan daha

9 Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır. Şekil Hindistan ve Japonya'nın gösterimi


yağışlıdır. Konuma bağlı başka bir farklılık da tarımsal ürünlerdir. Japonya’daki üretim Hindistan’a göre çok daha düşüktür.

Çöl İklimi (Sıcak ve Kurak İklim) Nerelerde Görülür?? Yüksek basınç olan dönenceler 100mm’den az yağış aldığı için çöl iklimi olur. Kuzey Amerika’da Meksika Çölü ile Arizona Çölü, Güney Amerika’da Atakama Çölü, Afrika’nın kuzeyinde Büyük Sahra, güneyinde Kalahari, Ortadoğuda iran ve Arabistan çölleri ile Avustralya’nın iç kesimlerinde bulunan Büyük Kum, Gibson ve Büyük Viktorya çölleri bu iklime örnektir.

Patagonya

Şekil Patagonya'nın iklim grafiği

(BBC)

Bitki Örtüsü: Kaktüs. Sıcaklık Özellikleri: Gündüzleri 50oC’ye kadar çıkar. Geceleri ise 0oC’ye kadar düşebilir. Yağış Özellikleri: Yılda 250mm’den az yağış alır. Yetiştirilen Tarım Ürünleri: Tarıma elverişli değildir. Konut Tipleri, Yerleşim Biçimleri: Pek yaşam yoktur. (bitkiler, hayvanlar hariç) (BBC), (Wikipedia)

Chihuahuan Çölü

10 Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır.


Şekil Chiuahuan Çölü'nün iklim grafiği

(Tour)

Bitki Örtüsü: Kaktüs Sıcaklık Özellikleri: Yazın ortalama 35oC-40oC’dir Yağış Özellikleri: yılda ortalama 254mm’dir. Yetiştirilen Tarım Ürünü: Tarıma elverişli değildir. Konut Tipleri, Yerleşim Biçimleri: Yerleşim yoktur. (Wikipedia)

Rapor Patagonya Çölü Güney’de bulunduğundan dolayı daha sıcaktır. Bu nedenle Chihuahuan Çölü daha çok yağış alır. İkisinde de bitki örtüsü çoğunlukla kaktüsten oluşur. İkisinde de yerleşim yoktur.

Şekil Çölden bir görüntü

11 Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır.


Okyanusal İklimi Nerelerde Görülür?? Genellikle 40-60o enlemleri arasındadır. Batı Avrupa, Kuzey Amerika’nın kuzeybatısı, Güney Şili, Avustralya’nın güney doğusu ile Yeni Zelanda bu iklime birer örnektir.

Yeni Zelanda

Şekil Yeni Zelanda'nın iklim grafiği

(Yurt Dışı Gezi)

Bitki Örtüsü: Gür ağaçlara sahiptir. Sıcaklık Özellikleri: Yazın ortalama sıcaklık 21oC’dir. Kışın ise çok nadiren 10oC’nin altına düşer. Yağış Özellikleri: Yılda yaklaşık 142 gün yağış alır. Ortalama 1565mm’dir. Yetiştirilen Tarım Ürünleri: Buğday, arpa ve yulaf. Konut Tipleri, Yerleşim Biçimleri: Ilıman bir iklime sahip oldukları için evlerine özel bir şey yapmıyorlardır. (Coğrafya Dünyası)

12 Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır.


Şili

Şekil Şili'nin iklim grafiği

Bitki Örtüsü: Çok geniş ve değişik bir bitki örtüsü vardır. Boldo adlı bir çalı türü vardır. En çok palmiye ağacı ve şili arokaryasına rastlanır.

Sıcaklık Özellikleri: Güneye doğru her 10o’lik paralel aralığında 4oCdüşer. Bu nedenler kuzeyde 18oC’lik ortalama, güneyde 6oC’ye düşer.

Yağış Özellikleri: Dünyada en çok yağış alan yerdir. 2707mm ila 5380mm arasında bir yağış gözlenir. Yetiştirilen Tarım Ürünleri: Tahıl, pirinç, fasulye, patates, bezelye ve üzüm. Konut Tipleri, Yerleşim Biçimşeri: Daha çok küçük evlerde yaşamlarını sürdürürler. (Wikipedia) (Coğrafya Dünyası)

Rapor: Şili, Yeni Zelanda’ya kıyasla daha soğtur ve daha çok yağış alır. Bu yağış farkına rağmen benzer tarım ürünleri yetiştirirler. Yeni Zelanda’da çok daha fazla gür ormanlar vardır.

Karasal İklim Nerelerde Görülür?? Deniz etkisinden uzak olan, orta kuşağın iç kısımlarında görülür. Doğu Avrupa, Sibirya ve Kuzey Amerika’nın iç kısımları, İç Anadolu, Doğu Anadolu bu iklim tipine birer örnektir.

13 Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır.


Erzurum (Bilgicik)

Bitki Örtüsü: Meşe ve sarıçam

Şekil Erzurum'un iklim grafiği

orman ve fundalıklar vardır. yaygındır. (Coğrafya Dünyası)

Sıcaklık Özellikleri: yazları çok sıcak ve kuraktır. Kışları ise çok soğuktur 150 gün karla kaplıdır. (Coğrafya Dünyası)

Yağış Özellikleri: 460mm (Coğrafya Dünyası) Yetiştirilen Tarım Ürünleri: Buğday, arpa, çavdar, fiğ ( bir çeşit hayvan yemidir.), mercimek, korunga, pancar, ayçiçeği, elma, armut, erik, vişne, ceviz, kayısı, kiraz, ayva ve kızılcık yetiştirilir. (Coğrafya Dünyası)

Konut Tipleri, Yerleşim Biçimleri: taş, ahşap, toprak, tuğla ve madenden yapılır. (Erzurumlu)

Sivas

(Coğrafya Dersi)

Bitki Örtüsü:

Şekil Sivas'ın iklim grafiği

Yayla

ve platolara sahiptir. Bunlar ilkbahar zamanı yemyeşildirler. Yazın ise bozkır hakimdir.

Sıcaklık Özellikleri:Yılda en fazla 30 gün 30o’nin üstünde bir sıcaklık görülür. Yılın 120 günü de 0oC’nin altındadır. (Coğrafya Dünyası) 14 Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır.


Yağış Özellikleri: Senelik yağış ortalaması 411mm’dir. (Coğrafya Dünyası) Yetiştirilen Tarım Ürünleri: Buğday, patates, şeker pancarı, fasulye, jif, nohut, mercimek ve burçak yetiştirilir. (Sivas Kültürel ve Sosyal Yardımlaşma Derneği)

Konut Tipleri, Yerleşim Biçmleri: Kerpiç evler vardı. Fakat günümüzde bu evlerin yerini uzun binalar almıştır.

Rapor Erzurum, Sivas’a kıyasla biraz daha kuzeyde bulunur. Bu nedenle daha soğuktur, daha çok yağış alır. Aynı iklime sahip olmalarına rağmen Erzurum’daki tarım ürünlerinin çeşitliliği çok daha fazladır. Bu durum, yağışın daha fazla olmasına bağlıdır. (Forum Alev) Şekil Sivas-Erzurum Türkiye'deki yeri

Akdeniz İklimi Nerelerde Görülür?? Genellikle 30o-40o Kuzey enlemleri arasındadır. Adını da aldığı gibi Akdeniz’ kıyısı olan yerlerde görülür. Örneğin: Avustralya’nın güneybatısı, G. Afrika’daki Kap bölgesi, Şili’nin orta kesimleri, Kaliforniya ve çevresi, Türkiyenin Güney Marmara ve Ege Bölgesi.

İzmir

Şekil İzmir'in iklim grafiği (Coğrafya)

Bitki Örtüsü: Orman ve fundalıklarla kaplıdır. Kızılçam, karaçam, selvi, maki ve zeytin ağaçları, fıstık çamı ile sıkça karşılaşılır. 15 Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır.


Sıcaklık Özellikleri: 0’ın altında sıcaklık olan günler en fazla 10 gündür. Yılın çoğunda sıcaklık 30 o’yi geçer.

Yağış Özellikleri: Kar yağışı yok denecek kadar az. Senelik ortalama yağış 700 ila 1200mm arasındadır.

Yetiştirilen Tarım Ürünleri: Buğday, arpa, pamuk, kenevir, mısır, tütün, anason, baklagiller, susam, pırasa, biber, fasulye, bakla, barbunya, bezelye, enginar, marul, lahana, ıspanak, zeytin, incir,şeftali, kestane, mandalina, ayva, erik, kiraz, vişne, ceviz, nar, elma, üzüm ve kayısı tarımı gelişmiştir.

Konut Tipleri, Yerleşim Biçimleri: Daha serin tutulması için taştan, güneş ışınlarını yansıtması için de beyazdan yapılır.

Antalya

Şekil Antalya'nın iklim grafiği

(Erguven Eğitim)

Bitki Örtüsü: Çam ve sedir ağaçları çoğunluktadır. Maki bölgesinde ise sarmaşık, defne, yemiş, çitlembik, sarıağaç ve mersin ağacına sık rastlanır. Sıcaklık Özellikleri: kışın 10o den aşağı pek düşmez. Yazın 43,4oC’ye kadar çıkar. Yağış Özellikleri: Kışın bol yağış vardır. Yıllık ortalama yağış 1070mm’dir. Yatiştirilen Tarım Ürünleri: Buğday, arpa, yulaf, pamuk, susam, soğan, yer fıştığı, nohut; seralarda ise domates, biber, fasulye, patlıcan,karpuz, hıyar, kavun yetiştirilir. Muz, portakal, mandalina, limon, greyfurt ve zeytinleriyle ünlüdürler. Ayrıca elma, armut, erik, ayva, şeftali, üzüm, iğde, kayısı, kızılcık, keçiboynuzu gibi başka meyveler de yetiştirirler.

16 Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır.


Konut Tipleri, Yerleşim Biçimleri: Sıcaktan korunmak için beyaz, taş evler yaparlar. (Coğrafya Dünyası)

Şekil İzmir-Antalya Türkiye'deki yeri

Rapor Antalya, İzmir’e kıyasla daha güneydedir. Bu neden daha sıcaktır.Ayrıca konumu nedeniyle daha çeşitlilik gösteren bir tarıma sahip olan Antalya’nın bitki örtüsü de bazı farklılıklar gösterir. Onun dışından yaşam alanları birbirlerine benzerdir. İzmir’in yağış oranı biraz daha fazla olmasına rağmen birbirlerine yaklaşıktırlar.

Step İklimi Nerelerde Görülür?? Sıcak ve ılıman kuşaklarda görülür. Örneğin: Türkiye’deki İç Anadolu Bölgesi ve Ergene Bölümü.

Konya

17 Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır.


Şekil Konya iklim grafiği

Bitki Örtüsü: Bozkırdır. Yeşil arazi bulmak zordur, sıcaktan dolayı sararırlar. Orman varlığı azdır. Sıcaklık Özellikleri:yıllık ortalama sıcaklık 11,5oC’dir. Genelde yılın 10 günü -10oC’den düşüktür. -28o ila 40oC arasında ölçümler vardır.

Yağış Özellikleri: yılın 82 günü yağışlıdır. Yıllık yağış 544,9mm ile 143,7mm arasındadır. Yetiştirilen Tarım Ürünleri: Buğday, şekerpancarı, ayçiçeği, patates, soğan, haşhaş, kavun, mantara benzeyen bir göbek bitkisi, elma, armut, erik, kiraz, vişne üretilir.

Konut Tipleri, Yerleşim Biçimleri: Günümüzde Konya’daki evler binalara dönüşmüştür.

(Coğrafya Dünyası)

Nevşehir

Şekil Nevşehir iklim grafiği

Bitki Örtüsü: Bitki örtüsü bakımından çok zayıftı. Ormanlar ve fundalar nerdeyse yoktur. Bozkırdır. Cılız meşelikler vardır.

Sıcaklık Özellikleri: Senin 70 günü sıcaklık sıfırın altındadır. Ortalama olarak -28 oC ile +40oC arasındadır.

Yağış Özellikleri: senelik yağış ortalama 388-353mm’dir. Yetiştirilen Tarım Ürünleri: Tahıl, patates, şekerpancarı, arpa, buğday, çavdar, nohut, mercimek, fasulye, bakla, üzüm, dut, iğde, ayva, badem, zerdali, armut ve kayısı yetiştirilir. 18 Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır.


Konut Tipleri, Yerleşim Biçimleri: Kaya evler çoğunluktadır. (Coğrafya Dünyası)

Rapor Nevşehir, Konya’ya göre daha Şekil Konya-Nevşehir gösterim kuzeydedir. Bu nedenle çok daha soğuk ve yağışlıdır. Çok yağış nedeniyle tarım çeşitliliği Konya’ya göre daha azdır. İkisinin de bitki örtüsü çok zayıftır.

Tundra İklimi Nerelerde Görülür?? Kuzeyde görülür. Sibirya’nın, Kanada’nın, İskandinavya Yarımadası’nın ve Grönland’in kuzeyinde görülür.

Kanada

19 Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır.


Şekil Kanada iklim grafiği

Bitki Örtüsü: Kanada’nın kuzeyi çok verimsiz bir toprağa sahiptir. Ancak tundralara ratlanır. Sıcaklık Özellikleri: Kışın ortalama -37°C’dir. Yazın ise en fazla +6°C’ye çıkar. Yağış Özellikleri: Çok yağış vardır. Buna rağmen denizden uzaklığa bağlı olarak değişkenlik gösterir. Yetiştirilen Tarım Ürünleri: Buğday, şekerkamışı, tütün, sebze ve meyve yetiştirilir. Konut Tipleri, Yerleşim Biçimleri: Modern binalar ve ahşap evler vardır. (Coğrafya Dünyası)

Sibirya (Rusya)

Şekil Sibirya iklim grafiği

Bitki Örtüsü: Bölgeye tundralar hakimdir. Sıcaklık Özellikleri: Sibirya’da kışın ortalama sıcaklık -50oC’dir. Yazın da serindir. Yağış Özellikleri: yaklaşık 500mm’dir. Fakat bu rakam yıldan yıla farklılık gösterir. Yetiştirilen Tarım Ürünleri: Arpa, çavdar, buğday, şekerpancarı, patates ve ayçiçeği üretimi vardır. Konut Tipleri, Yerleşim Biçimleri: Ahşap evler vardır. 20 Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır.


(Coğrafya Dünyası)

Rapor İki bölgede de ısı yalıtımı amacıyla ahşap evler kullanılır. Sibirya, Kanada’ya kıyasla daha soğuktur. Bu nedenle tarımsal çalışmaları Kanada’dan kötüdür. İki yerin bitki örtüsü de kötüdür. Bunun nedeni kutuplara yakınlıktır.

Kutup İklimi Nerelerde Görülür?? Genelde kutup dairelerinde görülür. Örneğin Antartika, Grönland Adası’nın iç kısımları vb.

Grönland

Şekil Grönland iklim grafiği

Bitki Örtüsü: Kayın, Meşe ve kozalak ağaçları vardır. Sıcaklık Özellikleri: %81’i buzla kaplıdır. Ortalama sıcaklık -7oC’dir Yağış Özellikleri: Çok yağışlı değildir. Yetiştirilen Tarım Ürünleri: tarım yoktur. Konut Tipleri, Yerleşim Biçimleri: Soğuk yalıtımı için ahşap ev.

(Wikipedia) (Online Tercumanlık) (Coğrafya Dünyası)

21 Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır.


Güney Kutbu

Şekil Güney Kutbu iklim grafiği

(Wikipedia)

Bitki Örtüsü: Kuzey Kutpu’nda çiçek olmasına rağmen burada o bile yoktur. Sıcaklık Özellikleri: Yazın -20oC, kışın ise -70oC’dir. Yağış Özellikleri: Yağış çok yoktur. Yetiştirilen Tarım Ürünleri: Yoktur. Konut Tipleri, Yerleşim Biçimleri: Sadece araştırmacılar burada kalırlar. Özel binalar yapmışlardır. Onun dışında yaşam yoktur.(Hayvanlar hariç) (Wikipedia)

Rapor Güney Kutbu, tam kutupta olduğundan dolayı Grönland’e kıyasla çok daha soğuktur ve yaşam belirtisi daha azdır. Grönland’de tarım yapılabilirken, Güney Kutbu’nda çiçek bile yoktur. Güneş ışınları çok düşük açıyla düşer.

Şekil Güney Kutbundan DÜnya'nın

22 Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır.


İklim Haritası

Antartika

23 Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır.


Mavi= Ekvatoral Sarı= Tropikal Yeşil= Çöl İklimi Mor= Muson İklimi Turuncu= Akdeniz İklimi Kırmızı= Karasal İklim Hardal Rengi=Okyanusal İklim Gri=Tundra İklimi Pembe=Kutup İklimi (Coğrafya Saati)

Küresel İklim Değişiklikleri

24 Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır.


Küresel iklim değişikline yol acan en büyük faktör fosil yakıtların kullanımıdır. Bunun başka bir adı da “Küresel Isınma”dır. Küresel ısınma, Ozon Tabakası’nın delinmesinden doğar. İncelen bu tabakadan Güneş ışınları daha rahat girdiği için Dünya, aslında olması gerektiğinden daha sıcak olur. Bu da bazı türlerin sonunu getirir. Sonunu getirdiği bazı bitkiler nedeniyle onunla beslenen hayvanlar da ölür. “Son 150 yılda, ortalama sıcaklık dünyada neredeyse 0,8 ºC ve Avrupa'da da yaklaşık 1 ºC artmıştır. Son oniki yılın onbiri (1995-2006) küresel yüzey sıcaklığının (1850'den beri) araçsal kaydına geçen en sıcak 12 yıl arasında bulunmaktadır . Emisyonları sınırlandıracak küresel eylemde bulunulmazsa, IPCC 2100'a kadar küresel sıcaklıkların 1,8 ºC ila 4,0 ºC kadar daha ısınabileceğini beklemektedir. Bu, sanayi öncesi zamanlardan beri kaydedilen sıcaklık artışının 2 °C'yi aşacağı anlamına gelmektedir. Bu eşiğin ötesinde geri dönüşü olmayan ve olasılıkla felaket niteliğinde değişiklikler meydana gelme ihtimali çok daha artmaktadır. (Ayrıntılı bilgi için) İklim değişikliğinin etkilerien şimdiden gözlenmekte olup, gelecekte daha da belirgin hale gelecekleri tahmin edilmektedir. Sıcak dalgaları, kuraklık ve seller gibi olağanüstü hava olaylarının daha sık ve yoğun olarak yaşanması beklenmektedir. Avrupa'da en büyük sıcaklık artışları güney Avrupa ve Kuzey Kutup bölgesinde meydana gelmiştir. Yağışlar güney Avrupa'da azalmakta, kuzey/kuzey-batıda artmaktadır. Bu da doğal ekosistemler, insan sağlığı ve su kaynakları üzerinde bir takım etkilere yol açmaktadır. Ormancılık, tarım, turizm ve inşaat gibi ekonomik sektörler genellikle istenmeyen etkilerden muzdarip olacaktır. Kuzey Avrupa'daki tarım sektörü sınırlı bir sıcaklık artışından faydalanabilir. İklim değişikliğinin önüne geçmek için, küresel sera gazı emisyonlarının önemli oranda azaltılması gerekmektedir vebu amaçla politikalar uygulamaya konmuştur. İnsan yapımı sera gazlarının başlıca kaynakları aşağıdaki gibidir: •

elektrik üretimi, ulaşım, endüstri ve hanelerde fosil yakıt yakılması;

ormansızlaştırma gibi, tarım ve arazi kullanımında meydana gelen değişiklikler;

düzenli atık depolama ve endüstriyel flüorlu gaz kullanımı.

Emisyonların azaltılmasına yönelik politikalar ve çabalar etkili olsa dahi, bir miktar iklim değişikliği kaçınılmazdır. Dolayısıyla Avrupa'da ve özellikle de Avrupa'nın ötesinde iklim değişikliğinin etkilerine adapte olmayı sağlayacak stratejiler ve eylemler geliştirmemiz gerektirmektedir zira en az gelişmiş ülkeler, adapte olmak için en az mali ve teknik kapasiteye sahip olduğundan, en korunmasız ülkeler arasında yer almaktadır.” (Avrupa Çevre Ajansı)

25 Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır.


References tarih yok. 13 12 2013. <http://tr.wikipedia.org/wiki/Subtropikal_iklim>. tarih yok. 15 12 2013. <http://www.forumalev.net/attachments/soru-lar-ve-cevap-lar5607d1324690692/turkiye-haritasi-buyuk-boy-sehirler.jpg>. Avrupa Çevre Ajansı. tarih yok. 15 12 2013. <http://www.eea.europa.eu/tr/themes/climate/aboutclimate-change>. BBC. tarih yok. 15 12 2013. <http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/geography/images/12_desert.jpg>. Bilgi Ustam. tarih yok. 12 12 2013. <http://www.bilgiustam.com/malezya/>. Bilgi Ustam. tarih yok. 12 12 2013. <http://www.bilgiustam.com/endonezya/>. Bilgi Ustam. tarih yok. 14 12 2013. <http://www.bilgiustam.com/brezilya/>. Bilgi Ustam. tarih yok. 14 12 2013. <http://www.bilgiustam.com/japonya/>. Bilgi Ustam. tarih yok. 14 12 2013. <http://www.bilgiustam.com/iklim-nedir-iklim-cesitleri-nelerdir/>. Bilgicik. tarih yok. 15 12 2013. <http://www.bilgicik.com/yazi/6-sinif-sosyal-bilgiler-sosyal-bilgileryeryuzunde-yasam-konu-testi-7/>. Coğrafya. tarih yok. 15 12 2013. <http://cografim.blogcu.com/ege-bolgesi/7223011>. Coğrafya Dersi. tarih yok. 15 12 2013. <http://www.cografyadersi.com/buyukfotograf/karasaliklim.JPG>.

26 Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır.


Coğrafya dünyası. tarih yok. 12 12 2013. <http://www.cografya.gen.tr/siyasi/devletler/malezya.htm>. Coğrafya Dünyası. tarih yok. 12 12 2013. <http://www.cografya.gen.tr/siyasi/devletler/endonezya.htm>. Coğrafya Dünyası. tarih yok. 14 12 2013. <http://www.cografya.gen.tr/siyasi/devletler/brezilya.htm>. Coğrafya Dünyası. tarih yok. 14 12 2013. <http://www.yurtdisigezi.com/Peru.aspx>. Coğrafya Dünyası. tarih yok. 14 12 2013. <http://www.cografya.gen.tr/siyasi/devletler/japonya.htm>. Coğrafya Dünyası. tarih yok. 14 12 2013. <http://www.cografya.gen.tr/siyasi/devletler/hindistan.htm>. Coğrafya Dünyası. tarih yok. 14 12 2013. <http://www.cografya.gen.tr/siyasi/devletler/yenizellanda.htm>. Coğrafya Dünyası. tarih yok. 14 12 2013. <http://www.cografya.gen.tr/siyasi/devletler/sili.htm>. Coğrafya Dünyası. tarih yok. 15 12 2013. <http://www.erzurumlu.net/Erzurum-bd-Erzurum-Evleri>. Coğrafya Dünyası. tarih yok. 15 12 2013. <http://www.cografya.gen.tr/tr/sivas/iklim.html>. Coğrafya Dünyası. tarih yok. 15 12 2013. <http://www.cografya.gen.tr/tr/antalya/nufus.html>. Coğrafya Dünyası. tarih yok. 15 12 2013. <http://www.cografya.gen.tr/tr/konya/iklim.html>. Coğrafya Dünyası. tarih yok. 15 12 2013. <http://www.cografya.gen.tr/tr/nevsehir/ekonomi.html>. Coğrafya Dünyası. tarih yok. 15 12 2013. <http://www.cografya.gen.tr/siyasi/devletler/kanada.htm>. Coğrafya Dünyası. tarih yok. 15 12 2013. <http://www.cografya.gen.tr/siyasi/devletler/rusya.htm>. Coğrafya Dünyası. tarih yok. 15 12 2013. <http://www.cografya.gen.tr/siyasi/devletler/danimarka.htm>. Coğrafya Saati. tarih yok. 15 12 2013. <http://www.cografyasaati.com/docs/8bolum.pdf>. Coğrafya Tutkudur. tarih yok. 8 12 2013. <http://www.cografyatutkudur.com/iklimtipleri/iklimtipleri.html>. Erguven Eğitim. tarih yok. 15 12 2013. <http://www.erguven.net/medya/www.erguven.netTUrkiyenin_Iklimi_(17).JPG>. Erzurumlu. tarih yok. 15 12 2013. <http://www.erzurumlu.net/Erzurum-bd-Erzurum-Evleri>. Lonely Planet. tarih yok. 14 12 2013. <http://www.lonelyplanet.com/maps/southamerica/peru/map_of_peru.jpg>. Online Tercumanlık. tarih yok. 15 12 2013. <http://www.onlinetercumanlik.com/ulkeler/gronland/>. Sivas Kültürel ve Sosyal Yardımlaşma Derneği. tarih yok. 15 12 2013. <http://www.sivasder.org/index.php?Page=DergiIcerik&IcerikNo=10>. Tour. tarih yok. 15 12 2013. <http://www.tour.tk/images/weather/guadalajara-climate-chart.gif>.

27 Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır.


Wikipedia. tarih yok. 14 12 2013. <http://tr.wikipedia.org/wiki/ %C5%9Eili#Bitki_.C3.B6rt.C3.BCs.C3.BC_ve_hayvanlar>. Wikipedia. tarih yok. 15 12 2013. <http://tr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B6nland#.C3.96zelli.C4.9Fi>. Wikipedia. tarih yok. 15 12 2013. <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/67/Climate_chart_of_Oslo.svg/ 220px-Climate_chart_of_Oslo.svg.png>. Wikipedia. tarih yok. 15 12 2013. <http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCney_Kutbu>. Wikipedia. tarih yok. Wikipedia. tarih yok. 15 12 2013. <http://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eili>. Wikipedia. tarih yok. 15 12 2013. <http://en.wikipedia.org/wiki/Chihuahuan_Desert#Flora>. Yurt Dışı Gezi. tarih yok. 13 12 2013. <www.yurtdisigezi.com>. Yurt Dışı Gezi. tarih yok. 14 12 2013. <http://www.yurtdisigezi.com/Brezilya.aspx#.Uqw56PQW3Ak>. Yurt Dışı Gezi. tarih yok. 14 12 2013. <http://www.yurtdisigezi.com/Peru.aspx>. Yurt Dışı Gezi. tarih yok. 12 12 2013. <http://www.yurtdisigezi.com/>.

28 Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır.

Coğrafya proje  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you