Page 1

Spor SporSpor Spor

30 30 15 30 30

Avrupa’nn kralyd, dünyann da kral oldu Avrupa’nn kralyd, dünyann da kral oldu Avrupa’nn kralyd, dünyann da kral oldu Avrupa’nn kralyd, dünyann da kral oldu İSPANYA’Y İSPANYA’YI ZAFERE TAŞIYAN GOL, DAKİKADA GOL 116. İSPANYA’Y İSPANYA’YI ZAFERE TAŞIINIESTA’DAN INIESTA NefesYAN GOL, DAKİKADA GOL 116. GELDİ. leri kesen nalinGELDİ. normal süresi INIESTA’DAN INIESTA Nefes-ve uzatmnalin ilk kesen uzatma bölümü golsüz sonave İSPANYA’Y İSPANYA’YI ZAFERE TAŞIleri normal süresi 10 109.116. dakikada Heitinga YAN GOL, DAKİKADA GOL uzatm ilkerdi. uzatma bölümü golsüz sona İSPANYA’Y İSPANYA’YI ZAFERE TAŞIatld, Hollanda 10 kişi kald. erdi. 10 109.116. dakikada Heitinga INIESTA’DAN GELDİ. INIESTA NefesYAN GOL, DAKİKADA GOL Ve so son Avrupa şampiyo10 kişisüresi kald. ve leriatld, kesenHollanda nalin normal nu İspanya, bitime 4 INIESTA’DAN GELDİ. INIESTA NefesVe so son Avrupa uzatm ilk uzatma bölümüşampiyogolsüzdasona kika bulduğu lerierdi. kesen kala nalin normal süresi nukik İspanya, bitime 4golle da- ve 10 109. dakikada Heitinga ta tarihinde ilk10defa Dünya uzatm ilkatld, uzatma bölümü golsüz sona kik kika kala bulduğu Hollanda kişigolle kald. Kupas’nn sahibi oldu. erdi. 109. dakikada Heitinga ta tarihinde ilkşampiyodefa Dünya Ve 10 so son Avrupa atld, Hollandabitime 10sahibi kişi4kald. Kupas’nn oldu. nu İspanya, daVekik so son Avrupa şampiyokika kala bulduğu golle nuta İspanya, ilk bitime datarihinde defa4Dünya kik kika kala bulduğu Kupas’nn sahibigolle oldu. ta tarihinde ilk defa Dünya Kupas’nn sahibi oldu.

AvUSTRALYALI PAPaĞAN ANTALYA’DA turistleri “hoşgeldin” diyerek karşılıyor Dünyaca ünlü turizm beldesi Side Antik Kent`te Apollon Tapınağı`na gelen turistleri, kırmızı renkli sevimli bir papağan karşılıyor.

02

ÇOCUĞUN HER YALANI GERÇEK YALAN OLARAK ALGILANMAMALI, ÇOCUKLAR VE ERİŞKİNLER FARKLI ELE ALINMALI AİLEM 08

12 TEMMUZ 2010 PAZARTESİ WWW.ZAMAN.COM.TR 50 Kr

Boşnak anneden dünyaya Boşnak anneden dünyaya barş ve insanlk dersi Boşnak anneden dünyaya barş veanneden insanlk dersi Boşnak dünyaya

12 TEMMUZ 2010 PAZARTESİ WWW.ZAMAN.COM.TR 50 Kr

FOTOĞRAF:FOTOĞRAF: ZAMAN, HÜSEYİN SARI ZAMAN,FOTOĞRAF: HÜSEYİN FOTOĞRAF: SARI ZAMAN, HÜSEYİN ZAMAN, HÜSEYİN SARI SARI

12 TEMMUZ 2010 PAZARTESİ WWW.ZAMAN.COM.TR 50 Kr

Başbakan Gillard’ın mülteci planına Doğu Timor’dan sert tepki

Başbakan Julia Gillard yönetimindeki Avusthükümetinin iltica poliNuman ralya Kurtulmuş, 310 oyla yenidenyeni Saadethazırladığı Partisi liderliğine seçildi. tikasına göre iltica başvurusunda bulunanların büNuman Kurtulmuş, 310 oyla Saadet Partisiyapılması liderliğine seçildi. tün işlemlerinin tekyeniden bir merkezde öngörülüyor. Buna göre, mülteciler, komşu ülke Doğu Timor`da planlanan bölgesel bir iltica merkezinde toplanacak. Gillard’ın bu açıklamasından hemen sonraKurtulmuş, Doğu Timor Başbakan Numan 310 oyla yeniden Saadet Yardımcısı Partisi liderliğineJose seçildi.Luis Guterres Gillard’ın planının hayata geçmesinin “çok uzak bir ihtimal” olduğunu söyledi ve Doğu Numan Kurtulmuş, 310 oyla yeniden Saadet liderliğine seçildi.için Timor’un Avustralya’nın pis Partisi işlerini yapmak AHMET DİNÇ ANKARA çok fakir bir ülke olduğunu ve ancak kendi probSaadetuğraşabildiklerini Partisi 4. Olağanüstü Kongresi, Necmetlemleriyle belirtti. GHABER 03 AHMET ANKARA Genel Başkan tinDİNÇ Erbakan’la, Numan KurtulSaadet Partisi 4. Olağanüstü Kongresi, Necmetmuş arasnda liste savaşna sahne oldu. Kurtulmuş’un tin Erbakan’la, Genelkarşlk BaşkanErbakan Numan da Kurtulhazrladğ ‘beyaz liste’ye ‘yemuşliste’ arasnda savaşna sahnebir oldu. şil adnliste verdiği alternatif listeKurtulmuş’un çkard. Buhazrladğ liste’ye karşlk Erbakan da ‘yenun üzerine kongre salonunda istenmeyen görünAHMET DİNÇ ‘beyaz ANKARA GHABER 03 şil liste’ adnPartisi verdiği alternatif listebaşkan çkard. Butüler yaşand. Her iki listede debir genel aday Saadet 4. Olağanüstü Kongresi, Necmetnun üzerine kongre salonunda istenmeyen görünolarak yazlyd. Fakat SPNuman Genel Başkan, tinKurtulmuş Erbakan’la, Genel Başkan KurtulAHMET DİNÇ ANKARA tüler yaşand. Her iki listede de genel başkan aday ‘yeşil liste’den istifa etti. İlk turda Kurtulmuş’un listemuş arasnda liste savaşna sahne oldu. Kurtulmuş’un Saadet Partisi 4. Olağanüstü Kongresi, Necmetolarak Kurtulmuş yazlyd. Fakat SP Genel Başkan, si seçimi kazand. Ancak genel başkanlk için yeterli hazrladğ ‘beyaz liste’ye karşlk Erbakan da ‘yetin Erbakan’la, Genel Başkan Numanbir Kurtul‘yeşil liste’den istifa etti. İlk turda Kurtulmuş’un listeoy saysna ulaşlamad. Delegelerin önemli ksm şil liste’ adn verdiği alternatif bir liste çkard. Bumuş arasnda liste sahne oldu. si seçimi kazand. Ancak genel başkanlk içingörünyeterli da salonu terkkongre etti.savaşna 3. turda 310 oy alanKurtulmuş’un Numan Kurnun üzerine salonunda istenmeyen hazrladğ ‘beyazgenel liste’ye karşlk Erbakan daksm ‘yeoy saysna ulaşlamad. Delegelerin önemli bir tulmuş yeniden başkan -POLİTİKA 12 tüler yaşand. Her iki alternatif listede deseçildi. genel şil liste’ adn verdiği bir listebaşkan çkard.aday Buda salonu terk etti. 3. turda 310 oy alan Numan Kurolaraküzerine Kurtulmuş yazlyd. Fakatistenmeyen SP Genel Başkan, nun kongre salonunda görüntulmuş yeniden genel başkan seçildi. -POLİTİKA 12 ‘yeşil liste’den istifa etti. İlk turda Kurtulmuş’un listeAP SOSYAL YRD.başkan SWOBODA: tüler yaşand.DEMOKRATLAR Her iki listede BŞK. de genel aday si seçimi kazand. yazlyd. Ancak genel başkanlk için yeterli olarak Kurtulmuş Fakat SP Genel Başkan, oy saysna ulaşlamad. Delegelerin önemli bir AP SOSYAL DEMOKRATLAR BŞK. YRD. SWOBODA: ‘yeşil liste’den istifa etti. İlk turda Kurtulmuş’unksm listedaseçimi salonukazand. terk etti.Ancak 3. turda 310 oy alan Numan Kursi genel başkanlk için yeterli -POLİTİKA 12 tulmuş yeniden genel başkan seçildi. oy saysna ulaşlamad. Delegelerin önemli bir ksm da salonu terk etti. 3. turda 310 oy alan Numan Kurtulmuş yeniden genel başkan seçildi. POLİTİKA 12 AP SOSYAL DEMOKRATLAR BŞK. YRD. -SWOBODA:

Saadet’te liste Saadet’te liste savaşn Numan savaşn Numan Kurtulmuş kazand Saadet’te liste Kurtulmuş kazand Saadet’te liste savaşn Numan savaşn Haritadan silinenNuman Marysville yeniden Kurtulmuş kazand inşa ediliyor Kurtulmuş kazand -

CHP gerçekten CHP gerçekten sol partiyse reform İşadamlarından gazetemize sol partiyse reformziyaret paketini desteklemeli AP SOSYALgerçekten DEMOKRATLAR BŞK. YRD. SWOBODA: CHP paketini desteklemeli sol reform CHP gerçekten - partiyse Şiddete karşıtı yeni bir paketini desteklemeli sol partiyse reform kampanya desteklemeli “Line” paketini -

Avustralya’nın dört bir yanından iş gezisi nedeniyleBirliği’nden Sydney’e gelen’e işadamları, Avrupa anayasa Türk değişikliği paketi- gazetemizinin merkez ofi sini ziyaret etti. HABER 02 ne yönelik destek açklamalar sürerken,G Avrupa Avrupa Birliği’nden anayasa değişikliği paketiParlamentosu Sosyal Demokratlar Grubu da CHP’yi ne yönelik destekdesteklemeye açklamalar sürerken, anayasa değişikliğini çağrd. Avrupa Başkan Parlamentosu SosyalSwoboda, Demokratlar Grubu CHP’yi Yardmcs Hannes “CHP’ye veda yeni lideanayasa çağrd. durmas Başkan rine bizimdeğişikliğini tavsiyemiz, desteklemeye bu paketin arkasnda Yardmcs Hannes Swoboda, “CHP’ye ve demokrat yeni lideve desteklemesi. Çünkü buanayasa değişiklik sosyal Avrupa Birliği’nden değişikliği paketirine bizim tavsiyemiz, bu paketin arkasnda durmas değerler de getiriyor. Eğer CHP sosyal demokrat bir ne yönelik destek açklamalar sürerken, Avrupa Avustralya Federal Hükümeti, Kadınların Kove desteklemesi. Çünkü bureformlar değişiklik sosyal demokrat parti olmak istiyorsa bu desteklemelidir.’’ Parlamentosu Sosyal Demokratlar Grubu da CHP’yi Avrupa Birliği’nden anayasa değişikliği paketinumu Bakanı Tanya Plibersek başkanlığında değerler de getiriyor. Eğer CHP sosyal demokrat bir dedi. Hrvatistan Zirvesi’ne katlan Hannes Swoboda, anayasa değişikliğini desteklemeye çağrd. Başkan Avustralyalı gençler arasında saygın ilişkilerin gelişne yönelik destekbu açklamalar sürerken, Avrupa parti olmak istiyorsa reformlar desteklemelidir.’’ burada yaptğ açklamada, Türk halkna daha fazla Yardmcs Hannes Swoboda, “CHP’ye ve yeni lidetirilmesi amacıyla 17 milyon dolarlık toplumsal Parlamentosu Sosyal Demokratlar Grubu da CHP’yi dedi. Hrvatistan Zirvesi’ne katlan Hannes Swoboda, demokrasi ve özgürlük seçeneği sunan paketin Avru-parine bizim tavsiyemiz, bu paketin arkasnda durmas zarlama kampanyası başlattı. The Line adı verilen anayasa değişikliğini desteklemeye çağrd. Başkan burada Türk söyledi. halkna fazla pa desteklemesi. Birliğiyaptğ için deaçklamada, önemli olduğunu -daha POLİTİKA 14 ve Çünkü bu değişiklik sosyal demokrat kampanyave ileözgürlük Avustralya’da şiddet olaylarını azaltYardmcs Hannes Swoboda, “CHP’ye ve yeni lidedemokrasi seçeneği sunan paketin Avrudeğerler de getiriyor. Eğer CHP sosyal demokrat bir makbizim amaçlanıyor. Geçtiğimiz haftalardadurmas başlayan rine tavsiyemiz, bu paketinsöyledi. arkasnda pa Birliği için de önemlibu olduğunu -POLİTİKA 14 parti olmak istiyorsa reformlar desteklemelidir.’’ kampanyanın, 13-19 bu yaşları arasındaki yaklaşık bir ve desteklemesi. Çünkü değişiklik sosyal demokrat dedi. Hrvatistan katlan Hannes Swoboda, milyon genci deZirvesi’ne kapsayarak 2.5sosyal milyon Avustralyalıdeğerler de getiriyor. Eğer CHP demokrat bir ya ulaşması bekleniyor. burada yaptğ açklamada, Türk halkna daha G HABERfazla 03 parti olmak istiyorsa bu reformlar desteklemelidir.’’ demokrasi ve özgürlük seçeneği sunan paketin Avrudedi. Hrvatistan Zirvesi’ne katlan Hannes Swoboda, pa Birliği için de önemli olduğunu söyledi. -POLİTİKA 14 burada yaptğ açklamada, Türk halkna daha fazla demokrasi ve özgürlük seçeneği sunan paketin Avrupa Birliği için de önemli olduğunu söyledi. -POLİTİKA 14

barş ve insanlk dersi barş ve insanlk dersi O, binlerce Boşnak’n vahşice katledildiği Srebrenitsa katliamnda ve O, binlerce Boşnak’n vahşiceeşini katlediliki kaybetmiş bir anne.eşini Bunave diğioğlunu Srebrenitsa katliamnda rağmen, dünkaybetmiş yaplan soykrmn anma iki oğlunu bir anne.15.Buna O, binlerce Boşnak’n vahşice katlediltörenindedün Srbistan Boris rağmen, yaplanCumhurbaşkan soykrmn 15. anma diği Srebrenitsa eşini ve Tadiç’in elini skt.katliamnda Hatice Mehmedoviç’in töreninde Srbistan Cumhurbaşkan Boris O, binlerce Boşnak’n vahşice katlediliki oğlunu kaybetmiş birMehmedoviç’in anne. Bunave bu örnek davranş Başbakan Erdoğan’n Tadiç’in elini skt.katliamnda Hatice diği Srebrenitsa eşini rağmen, yaplan soykrmn 15.Buna anma konuşmasna da yansd. “Dünya barbu örnekdün davranş Başbakan Erdoğan’n iki oğlunu kaybetmiş bir anne. töreninde Srbistan Cumhurbaşkan Boris şnn iştedün bu yaplan annelere ihtiyac var.” konuşmasna da yansd. “Dünya barrağmen, soykrmn 15. anma Tadiç’in skt. Hatice Mehmedoviç’in şnn işteelini bu annelere ihtiyac var.”Boris töreninde Srbistan Cumhurbaşkan SELAHATTİN SEVİ SREBRENİTSA bu örnek davranş Başbakan Erdoğan’n 8 binelini Boşnak’n katledildiği Srebrenitsa soyTadiç’in skt. Hatice Mehmedoviç’in SELAHATTİN krmnSEVİ 15.SREBRENİTSA anma törenlerinde unutulmayakonuşmasna da yansd. “Dünya barbin davranş Boşnak’n katledildiği Srebrenitsa soybu Başbakan Erdoğan’n cak örnek bir8 sahne yaşand. Eşini ve iki oğlunu kaybeden krmn 15. annelere anma törenlerinde unutulmayaşnn işte ihtiyac var.” Boşnak annebu Hatice Mehmedoviç, Türkiye’nin girikonuşmasna da yansd. barcak bir sahne Eşini ve iki“Dünya oğlunu kaybeden şimleriyle eskiyaşand. Yugoslavya’y oluşturan cumhuriyetBoşnakişte anneSEVİ Hatice Mehmedoviç, Türkiye’nin giriSELAHATTİN SREBRENİTSA lerden beşinin liderlerinin ilk ihtiyac kez katldğ törende, şnn bu annelere var.” şimleriyle Yugoslavya’y cumhuriyetprotokole eski giderek Srbistan oluşturan Cumhurbaşkan Boris

Bediüzzaman Said Nursi’nin hayatını anlatan Hür Adam isimli filmin çekimlerine Isparta’da başlandı. Filmi Mehmet Tanrısever yönetiyor.

13 Federal Hükümet çocuklu ailelere gelecek yıl 1 Temmuz’dan başlayarak mali kolaylıklar sunmaya hazırlanıyor.

-

8 bin Boşnak’n katledildiği Srebrenitsa soylerdenkrmn beşinin liderlerinin ilk Anneleri kez katldğ törende, Tadiç’in eliniSEVİ skt. Srebrenitsa Derneği Baş15. anma törenlerinde unutulmayaSELAHATTİN SREBRENİTSA protokole giderek Srbistan Cumhurbaşkan Boris kan olan Mehmedoviç’in (58) bu oğlunu davranş Başbacak bir sahne yaşand. Eşini ve iki kaybeden 8 bin katledildiği Srebrenitsa soyTadiç’in eliniBoşnak’n skt. Srebrenitsa Anneleri Derneği Başkan Erdoğan’n törende yaptğ konuşmaya da yanBoşnak anne Hatice Mehmedoviç, Türkiye’nin girikrmn 15. anma törenlerinde unutulmayakan olan eski Mehmedoviç’in (58) bukaybeden davranş Başbasd. Erdoğan, “Eşini ve iki oğlunu Boşnak şimleriyle Yugoslavya’y oluşturan cumhuriyetcak bir sahne yaşand. Eşini ve iki oğlunu kaybeden kan Erdoğan’n törende konuşmaya da gelip yanhanmefendinin az önceyaptğ burada Sayn Tadiç’e lerden beşinin liderlerinin ilk kez katldğ törende, Boşnak anne Hatice Mehmedoviç, Türkiye’nin girisd. Erdoğan, “Eşini ve iki oğlunu kaybeden Boşnak onun elini skmak suretiyle takndğ metaneti takprotokole eski giderek Srbistan oluşturan Cumhurbaşkan Boris şimleriyle Yugoslavya’y cumhuriyethanmefendinin az önce burada Sayn Tadiç’e gelip dirle anyorum. Dünya barşnn buna ihtiyac var, bu Tadiç’inbeşinin elini skt. Srebrenitsa Anneleri Derneği Başlerden liderlerinin ilktakndğ kez katldğ törende, onun elini skmak suretiyle metaneti takannelere ihtiyac var. Onun için illa barş, illa barş, kan olan Mehmedoviç’in (58) bu davranş Başbaprotokole giderek Srbistan Cumhurbaşkan Boris dirle anyorum. Dünya barşnn buna ihtiyac var, bu illa barş diyoruz.” ifadelerini kulland. 11 Temmuz kan Erdoğan’n törende yaptğ konuşmaya da yanTadiç’in elini skt. Srebrenitsa Anneleri Derneği Başannelere ihtiyac var. Onun için illa barş, illa barş, 1995’teki katliam Avrupa tarihine sürülmüş kara bir sd. Erdoğan, “Eşini ve iki oğlunu kaybeden Boşnak kan olandiyoruz.” Mehmedoviç’in (58)kulland. bu davranş Başbailla barş 11 Temmuz leke olarak niteleyen Başbakan, “Bu aclarn bir daha hanmefendinin az ifadelerini önce burada Sayn Tadiç’e gelip kan Erdoğan’n törende yaptğ konuşmaya da yan1995’teki katliam tarihine sürülmüş kara bir yaşanmamas içinAvrupa “Srebrenitsa’y unutmayacağz, onun elini skmak suretiyle takndğ metaneti taksd. Erdoğan, “Eşini ve iki oğlunu kaybeden Boşnak leke olarak niteleyen Başbakan, “Bu aclarn bir daha unutturmayacağz.” dedi. Törene katlan Srbistan dirle anyorum. Dünya barşnn ihtiyac bu Potoçari’deki törende Srbistan lideri Boris Tadiç ile tokalaşan Hatice Mehmedoviç dün iki oğlunu toprağa verdi. Boşnak anne, bir yeğeninin sağ hanmefendinin az “Srebrenitsa’y önce buradabuna Sayn Tadiç’evar, gelip yaşanmamas için -unutmayacağz, DIŞ HABERLER 15 olma ihtimali bulunduğunu ve onu aramaya devam ettiklerini belirtirken, yaşanan aclara rağmen asla intikam peşinde olmadklarn söyledi. lideri Tadiç’e devar. teşekkür etti.illa annelere ihtiyac Onun için barş, illa barş, onun elini skmak suretiyle takndğ metaneti takunutturmayacağz.” dedi. Törene katlan Potoçari’deki törende Srbistan lideri Boris Tadiç ile tokalaşan Hatice Mehmedoviç dün iki oğlunu toprağa verdi. Boşnak anne, bir yeğeninin sağ illa barş diyoruz.” ifadelerini kulland. 11 Srbistan Temmuz dirle anyorum. Dünya barşnn buna ihtiyac var, bu DIŞ HABERLER 15 olma ihtimali bulunduğunu ve onu aramaya devam ettiklerini belirtirken, yaşanan aclara rağmen asla intikam peşinde olmadklarn söyledi. lideri Tadiç’e de Avrupa teşekkür etti. 1995’teki katliam tarihine sürülmüş kara bir annelere ihtiyac var. Onun için illa barş, illa barş, lekebarş olarak niteleyenifadelerini Başbakan,kulland. “Bu aclarn bir daha illa diyoruz.” 11 Temmuz yaşanmamas için “Srebrenitsa’y unutmayacağz, 1995’teki katliam Avrupa tarihine sürülmüş kara birTURAN İSTANBUL MUSTAFA neral, Kurt’u yemeğe davet eder. Masann solunda Yüzbaunutturmayacağz.” dedi. Törene Potoçari’deki törende SrbistanCoşkun lideri BorisKurt, Tadiç ile2001’in tokalaşan Hatice Mehmedoviç dünBaşsavc iki oğlunu toprağa verdi. BoşnakKorgeneral anne, bir yeğeninin sağ leke olarak niteleyen Başbakan, “Bukatlan aclarnSrbistan bir daha ş S.Ç.’yi gören Kurt çok şaşrr. konuEski İliç Cumhuriyet Başsavcs DIŞ HABERLER 15TURAN lideri Tadiç’e için de teşekkür etti. -unutmayacağz, olmaİSTANBUL ihtimali bulunduğunu ve onu aramaya devam ettiklerini belirtirken, yaşanan aclara rağmen asla intikam peşinde olmadklarn söyledi. MUSTAFA yaşanmamas “Srebrenitsa’y yemeğe davet eder.savc Masann şurken,Kurt’u ‘Ben asker olmasaydm ya dasolunda İngilizceYüzbaöğretyaz aylarnda bir öğretmene günlerce işkence yapan neral, unutturmayacağz.” dedi. Törene katlan Yüzbaş Srbistan ş S.Ç.’yi gören Kurt şaşrr. Korgeneral konuEskiS.Ç. İliç Potoçari’deki Cumhuriyet Başsavcs Coşkun meni olurdum.’ der. Kurt, bu çok sözleri şöyle değerlendiriyor: hakknda törende dava açtğnda gelecekleSrbistan lideribaşna BorisKurt, Tadiç ile2001’in tokalaşan Hatice Mehmedoviç dünBaşsavc iki oğlunu toprağa verdi. Boşnak anne, bir yeğeninin sağ HABERLER lideri Tadiç’e de teşekkür etti. ihtimali bulunduğunu ve onu aramaya devam ettiklerini belirtirken, yaşanan aclara rağmen asla intikam peşinde söyledi. GDIŞ HABER şurken, ‘Ben asker savc ya daolmadklarn İngilizce öğretyaz15aylarnda bir öğretmene günlerce işkence yapan “Ben savcym, eşimolmasaydm de İngilizce öğretmeniydi. Bana orada, ri05tahmin bileolma edememişti. Zira o, Cumhuriyet’in savcsyolurdum.’ der. şeyini Kurt, bu sözleri mesaj şöyle değerlendiriyor: Yüzbaş S.Ç.adna hakknda dava açtğndaAncak, başnasoruşturmagelecekle- meni ayağn denk al. Her biliyoruz, verdiler.” Kurt, d ve millet görevini yapyordu. “Ben savcym, eşim de İngilizce öğretmeniydi. Bana orada, ri tahmin bile edememişti. Zira o, Cumhuriyet’in savcsydaha sonra bütün bu yaplanlar içine sindiremez veYüzbasavcnn başlamasyla Kurt’un hayat kâbusa döner. Tehditlerin MUSTAFA TURAN İSTANBUL neral, Kurt’u yemeğe davet eder. Masann solunda ayağn denk al. Her şeyini biliyoruz, mesaj verdiler.” d vearkas millet adna görevini yapyordu. Ancak, soruşturmalktan istifa eder. Şimdi, İstanbul’da avukatlk yapan Kurt, ard kesilmez. Davay açnca da sürgün edilir. MahEski İliç Cumhuriyet Başsavcs Coşkun Kurt, 2001’in ş S.Ç.’yi gören Başsavc Kurt çok şaşrr. Korgeneral konudaha sonra bütün bu yaplanlar içine sindiremez ve savcnn başlamasyla Kurt’un hayat kâbusa döner. Tehditlerin 12 Eylül’de yaplacak referandumun, yarg üzerindeki vekeme ise birkaç duruşma sonunda davay askeri mahkeşurken,Kurt’u ‘Ben asker olmasaydm ya dasolunda İngilizceYüzbaöğretyaz TURAN aylarnda bir öğretmene günlerce işkence yapan neral, MUSTAFA İSTANBUL yemeğe davet eder.savc Masann lktan istifa eder. Şimdi, İstanbul’da avukatlk yapan Kurt, ard arkas kesilmez. Davay açnca da sürgün edilir. MahGÜNDEM 05 sayeti kaldrmak için frsat olduğunu söylüyor. meye gönderir. Bu olaylar yaşanrken İliç’e gelen bir korgemeni olurdum.’ der. Kurt, bu çok sözleri şöyle değerlendiriyor: Yüzbaş S.Ç. hakknda dava açtğnda başna gelecekleş S.Ç.’yi gören Başsavc Kurt şaşrr. konuEski İliçErgin, Cumhuriyet Başsavcs Coşkun Kurt, 2001’in “Anayasa paketinin muhatabı partiler deson sözün artık millette olduğunu bu cümÇocuk, kadın, engelli, şehit, dulyarg veKorgeneral yetimlere pozitif 12 Eylül’de yaplacak referandumun, üzerindeki vekeme ise birkaç duruşma sonunda davay askeri mahke“Ben savcym, eşim de İngilizce öğretmeniydi. Bana orada, ri tahmin bile edememişti. Zira o, Cumhuriyet’in savcsyşurken, ‘Ben asker olmasaydm savc ya da İngilizce öğretyaz bir öğretmene günlerce işkence yapan ğil, bu ülkenin 73 milyon vatandaşıdır.” 12 aylarnda leyle özetliyor. Zaman’a konuşan Ergin, muhaleayrımcılık tanıyan, işçi ve memurlara da sendikal -GÜNDEM 05 sayeti kaldrmak için frsat olduğunu söylüyor. meye gönderir. Bugörevini olaylar yaşanrken İliç’e gelen bir korgeayağn denk al. Her biliyoruz, verdiler.” Kurt, daçısınve millet yapyordu. Ancak, soruşturmameni olurdum.’ der. şeyini Kurt, bu sözleri mesaj şöyle değerlendiriyor: Eylül’de yapılacak referandumu ‘demokrasiYüzbaş fetin halkoylamasını seçime dönüştürme çabasına S.Ç.adna hakknda dava açtğnda başna geleceklehaklar getiren reform paketinin referandumda kadaha savcym, sonra bütün budeyaplanlar içineGsindiremez veorada, savcnn başlamasyla Kurt’un hayat döner. Tehditlerin dan milat’ olarak niteleyen Adalet Bakanı Sadullah vatandaşların vermeyeceğini düşünüyor. bul oyu alacağını söylüyor. “Ben eşim İngilizce öğretmeniydi. Bana RÖPORTAJ 09 ri tahmin bileise edememişti. Ziraprim o,kâbusa Cumhuriyet’in savcsylktan istifa eder. Şimdi, İstanbul’da avukatlk yapan Kurt, ard arkas kesilmez. Davay açnca da sürgün edilir. Mahd ve millet adna görevini yapyordu. Ancak, soruşturma- ayağn denk al. Her şeyini biliyoruz, mesaj verdiler.” Kurt, 12 Eylül’de yaplacak referandumun, yarg üzerindeki vekeme ise birkaç duruşma sonunda davay askeri mahkenn başlamasyla Kurt’un hayat kâbusa döner. Tehditlerin daha sonra bütün bu yaplanlar içine sindiremez ve savc-GÜNDEM 05 sayeti kaldrmak için frsat olduğunu söylüyor. meye gönderir. Bu olaylar yaşanrken İliç’e gelen bir korgeard arkas kesilmez. Davay açnca da sürgün edilir. Mah- lktan istifa eder. Şimdi, İstanbul’da avukatlk yapan Kurt,

02 İspanya’nın kuzeyindeki Navarra bölgesine bağlı olan Pamplona’nın adını dünyaya duyuran San Fermin Festivali’nin beşinci gününde, yine heyecanlı anlar yaşandı.

05

Yüzbaşya Yüzbaşya işkence davas işkence davas açan başsavcnn Yüzbaşya Bakan Engin: “Darbe açan başsavcnn - mağdurları vicdanlarının sesini dinlesin” hayat karard Yüzbaşya işkence davas hayat karard işkence davas açan başsavcnn açan başsavcnn hayat karard hayat karard

-

100 1 10 10

keme ise birkaç duruşma sonunda davay askeri mahkemeye gönderir. Bu olaylar yaşanrken İliç’e gelen bir korge-

066 0 06 06

yeni ker: E n i  ğ n i etç tleBaka ükeMehmtüfeğii,nteyseneri in Tarm gerilendi;Etkezrd:irğ l r Bakatöre eüke- z. iyaedhemeetrçsiei,Gt-e3s’ tleca- k. aatlram p t a y i l i ; ğ f i ü e ç t d M k ğ E T i spegerile eyezcdirrai dgee tüyfeerini-3a’llaerin e e tiiycaiytlar latm ör . piy çerse G lacak. Et f i spekü eykeecre:ğiz ri ge yerğiinni yaeni m E  n ticiy a etçi 444 tleBak Zaman ke- Okur eHattý: m ü h t m  ; i r M tüfeği, teseneri i8n 555 Ta geriled kezrd:irn-y3’l - . de tçsieği444 eE e e-iz. Okur aHattý: ar aklaatnörZaman G l y t i a p e y r i eçe eğiin, tieasltaleca8nk 555 Et f Tairsm ei hgm peBkürilemdie;yteückeğirM r y i tic lar ge re ezd e tüyfer G-3’leri . d a y t i ö . t a p erse i alacak ç e Et fiy i speküla eyeceğiz g i n r m yeri444 ticiy Zaman Okur Hattý: 8 555

Zaman Okur Hattý: 444 8 555

111 1 11 11

l-euror. a s r  ‘k o rinde m kal-lekuyrode o t o M l’ ayr krsae ÖTV r. dizerindeb‘itinc alkyeocek. MÇoatolşlm’ aayrme şkeitlÖeTnV de dize a bitinc enecek. l Çalşm resşailt-euror. ‘k o rinde m kalkyrode o t o M l’ ayr ael-ÖeTuV dize ndaeb‘iktirnsc lkenyeocre. k. at rim MÇoatolşl’ ayrmeşkei ÖTV de dize a bitinc enecek. eşitl Çalşm

022 0 02 02

i edek k l ü 3 be, 2 ürkiyeek’die u T u ‘Yo emini3Tülkedsoruen ’daz.’ siTsut bey, g2ularrskaiyem u ü l u T o a ‘Y deemini k sorun sist ygularsa maz.’ kdael ki de u e k l ü be, 23 ürkiye’de u T u o ‘Y emini T kedseokriun sist bey, g2u3lüalrsayem e .’ u Türkki al ’danz u T e u d o ‘Y emini oru sist ygularsa s maz.’ kal de u

12 Eylül’de yaplacak referandumun, yarg üzerindeki vesayeti kaldrmak için frsat olduğunu söylüyor. -GÜNDEM 05

FOTOĞRAFLAR: ZAMAN, SELAHATTİN SEVİ FOTOĞRAFLAR: ZAMAN, FOTOĞRAFLAR: SELAHATTİN FOTOĞRAFLAR: ZAMAN, SEVİ SELAHATTİN ZAMAN, SELAHATTİN SEVİ SEVİ

12 TEMMUZ WEEKLY 2010 PAZARTESİ WWW.ZAMAN.COM.TR 50 Kr TUESDAY WWW.ZAMANAUSTRALIA.COM.AU 1.00 AUD No: 699 TURKISH NEWSPAPER 13 JULY 2010


02 HABER

13 TEMMUZ 2010 SALI ZAMAN

Avustralya askeri bombalý saldýrada öldü

Ailelere anaokulu desteği Federal Hükümet çocuklu ailelere gelecek yıl 1 Temmuzdan başlayarak mali kolaylıklar sunmaya hazırlanıyor. Perth’de başbakan Gillard tarafından yapılan açıklamaya göre ilk defa ebeveyn olanlara anaokulu ödemelerinde yüzde 50 indirim yapılması planlanıyor. Bu düzenlemenin, mali durumu hasas aile-

re ilaç gibi geleceği ifade ediliyor. Şuan senelik kazancı 80.000 AUD olan tek çocuklu bir ailenin tüm gün kreş yada anaokulu için haftalık harcadığı miktar 220 dolardan fazla. Yeni düzenleme uygulanmaya başlandıktan sonra bir ailenin kreş veya anaokulu için ödeyeceği para haftalık 110 dolar daha az olacak. SYDNEY

Avustralya Papağanı Antalya’da turistleri `hoşgeldin` diyerek karşılıyor

Cezaevinde burka yasaðýna onay çýkmadý

Başbakan Julia Gillard Avustralyalı asker Scoot Palmer’in cenaze töreninde Afganistandaki son kayıp haberini aldı.

Afganistan savaþýnda bir Avustralya askeri daha, yol kenarýna yerleþtirilen bombanýn patlamasý sonrasý yaþamýný yitirdi. Son kayýp ile birlikte Afganistan’da ölen Avustralya askeri sayýsý 17 oldu. Afganistan’ýn Oruzgan Bölgesi, Avustralya askerleri için adeta ölüm vadisine döndü. Neredeyse her hafta bombalý saldýrý ile karþý karþýya kalan Avustralyalýlar’ýn verdiði kayýp ve yaralý sayýsý da her geçen gün artýyor. Son olarak geçtiðimiz Cumartesi günü yaya olarak devriye gezen Avustralya askerleri, yol kenarýna yerleþtirilen bombanýn patlamasý ile aðýr kayýp verdiler. Patlamada NSW Eyaleti’nden olduðu öne sürülen 23 yaþýndaki bir asker ölürken, baþka bir asker de yaralandý. Yaralý askerin ha-

yati tehlikesinin olmadýðý kaydedildi. Olayýn, yeþil bölge olarak tabir edilen yerde olduðu ve her iki askere de anýnda müdahalede bulunduðu belirtildi. Ancak 23 yaþýndaki askerin, 41 dakika içerisinde Torin Kowt Askeri Hastanesi’ne kaldýrýlmasýna raðmen, hastaneye vardýðýnda öldüðü anlaþýldý. Afganistan’dan son kayýp haberi alýndýðý saatlerde, Darwin’de yine Afganistan’daki helikopter kazasýnda hayatýný kaybeden Avustralyalý asker Scott Palmer’ýn cenaze töreni yapýlýyordu. Cenaze konuşan Julia Gillard, Afganistanda Avustralyalı askerlerin neden görev yaptığını ve neden öldüğünü sorgulayan Avustralyalılar’a hitaben “Afganistan halen teröristler için

bir cennet. Bu nedenle oradaki görevimize devam etmemiz gerekiyor. Avustralya bir yandan verdiği kayıplar için yas tutmaya devam ederken öte yandan da bu mücadeledeki kararlılığını sürdürecektir” dedi. Afganistanda görev yapan askeri birliklerin eğitimleri ve oradaki güvenlik tertibatları hakkında sorulan sorularada cevap veren Gillard “Orada görev yapan askerlerimizin hepsi çok zorlu görevleri en iyi şekilde yapabilecek kapasitededir. Ancak hiçbir eğitim ve güvenlik tertibatı tehlikeleri yüzde yüz engelleyemez” şekliden konuştu. Yaşanan son kayıplar nedeniyle bir açıklama yapan muhalefet lideri Tony Abbott ise “Avustralyalılar Afganistanda görev yapan azimli, cesur askerleriyle büyük gurur duyuyor” dedi.

İşadamlarından gazetemize ziyaret Avustralya’nın dört bir yanından iş gezisi nedeniyle Sydney’e gelen’e Türk işadamları, gazetemizinin merkez ofisini ziyaret etti.

Güney Avustralya Hükümeti, bir baðýmsýz milletvekilinin, cezaevlerinde kadýnýn burka giymesini yasaklamayý öngören teklifini kabul etmedi. Güney Avustralya’da baðýmsýz milletvekili Bob Such, güvenlik açýsýndan bazý hükümet binalarýnda, Müslüman kadýnlarýn vücudu baþtan sona örten burka giymesinin yasaklanmasýný teklif etti. Ancak Eyalet Islahevleri Bakaný Tom Koutsantonis ile Çokkültürlülük Ýþleri Bakaný Grace Portolesi, karara birlikte karþý çýktýlar. Koutsantonis, ‘Eðer mahkum, dinsel ve

Dünyaca ünlü turizm beldesi Side Antik Kent`te Apollon Tapınağı`na gelen turistleri, kırmızı renkli sevimli bir papağan karşılıyor. Antalya`nın Manavgat ilçesine bağlı Side beldesinde, sahibinin Şakir isimini verdiği papağan, Apollon Tapınağı`nın tarihi taşlarından uçarak turistlerin başına konuyor. Sevimli papağana turistler çekirdek verirse `babacığım`, `aşkım`, `naber`, `naber Şakir`, merhaba` ve hallo` diyor. Çok sevdiği ara cinsi papağanını 4 yıl önce Avustralya`dan 5 bin dolara satın aldığını belirten Erol Cansız, kuşun, sıkıldığı zaman isteğini babacığım diyerek dile getirdiğini söyledi. Şakir ismini verdiği kuşunu, canı sıkıldığında hemen Side Antik Kent`e götürdüğünü belirten Erol Cansız, papağanın Men ve Apollon Tapınağı`nı ziyarete gelen turistlerin başına konmayı ve bayanların kuşağındaki küpeleriyle oynamayı çok sevdiğini kaydetti. Kırmızı renkli papağanın günlük 200 gram çekirdek yediğini belirten Erol Cansız, sıcak havalarda ise kiraz, karpuz, portakal, elma, kavun, çilek ve kiviyi çok sevdiğini ifade etti. Cansız, `4 yıl önce Avustralya`dan satın aldığım papağanım Manavgat`ta ailemizin bir parçası oldu. Kuşun aylık 60 lira masrafı oluyor. Masrafın çoğunluğunu çekirdek oluşturuyor. Evin içinde Anadolu rock türü şarkılar söylendiğinde hareketleniyor. Kıskanç olduğu için yanına dişi bir papağan almadım. Evde canı sıkıldığında en rahat ettiği yer Side`de dolaşmak. Apollon Tapınağı önüne gelen turistlerin başına konarak onlarla oynamayı çok seviyor. Özellikle bayan turistlerin küpeleriyle oynamak hoşuna gidiyor. Sürekli getirdiğim için Şakir, Apollon Tapınağı`na gelen turistlerin maskotu oldu. Turistler, Şakir`le oynamayı ve hatıra fotoğrafı çektirmeyi seviyor. Papağan turistlerin ilgisi ve çekirdek vermeleriyle birlikte hallo ve goodbye kelimelerini söylemeye başladı.` diye konuştu. SYDNEY

kültürel gerekçelerden dolayý sisteme burka ile girmek isterse, Islahevleri Bakanlýðý bu karara saygý duyacaktýr’ dedi. Cezaevlerine erkek ‘Sih’ler de türbanlarý ile girebiliyor. Ancak belli aralýklarla yapýlan aramalar için kýsa bir süreliðine türbanýn çýkarýlmasý talep ediliyor. Bu arada burka yasaðýný ilk gündeme getirenlerden biri olan Senatör Cory Bernardi ile bu yasaða þiddetle karþý çýkan Grace Portolesi, ABC Radyosu’nda sert bir tartýþmaya girdiler. Bernardi, Portolesi’yi aþýrý fikirlersavunmakla suçladý. MELBOURNE

Queensland yerlileri davayı kazandı Avustralya’nın Torres Strait Adaları’nda yaşayan yerli halk, bugünlerde çevre deniz suları üzerinde hak iddia ederek açtıkları davayı kazanmanın sevincini yaşıyor. Avustralya Federal Mahkemesi’nde dokuz yıldır süren hukuk savaşı, yerli halkı 40 bin kilometrekarenin üzerinde deniz sahası üzerinde yetki sahibi kılan tarihi bir kararla sona erdi. Mahkeme kararına göre bundan böyel, Queensland’ın ku-

zey ucu ile Papua Yeni Gine arasında kalan deniz sahası gemilere ve balıkçı teknelerine açık kalacak fakat bölgenin geleceğine ilişkin her türlü konuda yerli halka danışmak bir ‘zorunluluk’ olacak. Adanın yerli halkı mahkemede çevrelerindeki okyanusun sahibi oldukları yönünde bir talepte bulunmamıştı ancak denizle aralarında varolan ‘ruhani bağ’ın resmî makamlarca kabul edilmesini istemişti.

travel Mehmet Tavlı ve Michelle Kelly her türlü counsellors turizm ihtiyaçlarınız için hizmetinizde.

Sydney İşadamları Derneği ve Melbourne Genç İşadamları Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği bir etkinlik nedeniyle Sydney’de bulunan işadamları ve esnaflardan oluşan bir grup,

gazete merkezimizi ziyaret etti. Sydney ve Melbourne haricinde Brisbane, Adelaide, Dandenong, Shepparton, Wollongong, Mildura ve Perth’ten de geziye katılan işadamlarından oluşan yaklaşık 60

kişilik gruba gazete editörümüz Enes Cansever, gazetemiz hakkında çeşitli bilgiler verdi. “Okuyucularımızdan gelen her türlü öneri ve eleştiriler bizim için çok önemli diyen” Enes Cansever, ko-

nuşmanın ardından konukların gazetemiz hakkındaki öneri ve eleştirileri dinlendi. Karşılıklı soru cevaplardan sonra ziyaret hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu. SYDNEY

Uçak bileti, Gemi gezisi, Tatil sigortası, Balayı, Yaz tatilleri, Kış tatilleri, Macera Tatilleri, Araç kiralama, Döviz işlemleri, Havaalanı Otel & Parking

Tüm tatil ve iş seyahatleriniz için hizmetinizdeyiz

1300 368 478 mehmet.tavli@travelcounsellors.com.au

24 Chatham Ave. Pacific Pines 4211

AUSTRALIA

Turkish Weekly Newspaper

Publisher in TURK SESI PTY. LTD. EST : 1970 No: 699 13 JULY 2010 Yayın Hakkı : AVUSTRALYA ZAMAN adına TURK SESI PTY. LTD. Australia ABN : 59004854344 Zaman Australia Editor in Chief

ENES CANSEVER

e.cansever@zamanaustralia.com.au Sydney : Şamil Gündüz 2A, 1 Station Rd. Auburn 2144 NSW Tel : (02) 9649 6006 Fax : (02) 9649 6499 Melbourne: Zafer Polat 24 Lismore St. Dallas 3047 VIC Tel : (03) 9309 8605 Fax: (03) 9309 6399 Tasarım : Zeynel Engin

Dandenong : Sedat R. Coşkundağ 230 Railway Pde. Noble Park 3174 VIC Tel : (03) 9793 7425 Wollongong : 0402 738 462 Adelaide : (08) 8373 5592 Perth : Davut Aksoy 0433 981 005 Brisbane : (07) 3891 6234 Mildura : (03) 5022 0477 Bundaberg : (07) 4152 8766

Copyright ZAMAN AUSTRALIA, is published weekly on Tuesday, by Turksesi Pty. Main Office : 2A, 1 Station Rd. Auburn 2144 NSW Australia, PO Box: 917 Auburn 2144 NSW Australia Tel : (02) 9649 6006, australiazaman@hotmail.com Printed by MPD-Printing, Unit E1/46-62 Maddox St. Alexandria, NSW Australia

EN ÝYÝ SEÇENEKLER; EN UYGUN KREDÝ *Konut Kredileri (Home Loans) *Ticari Krediler (Commercial Loans) Ev kredisi *Yatýrým (Investment) ( HomeDanýþmanlýðý Loans ) *Kredi Yenileme (Refinance) *Ýnþaat ve Yapý Kredileri Araba kredisi (Construction) *Low Doc ( Car and equipment finance ) *100 % Business *Renovations øú\HULNUHGLVL *Vacant Land ( Commercial Loan ) *Debt Conciliation *Leasing

0402 633 872

Mehmet Tavlý www.financeoption.com.au

*Her türlü ev ve iþ kredisi ile hizmetinizdeyiz. BÜYÜK FIRSAT *45 saniyede onaylayabiliyoruz. Konut veya işkredinizi kredinizi bizden alın, *30’un üzerinde banka ve finans kuruluþunu Türkiye’ye gidiş-dönüş uçak bileti şansınız temsil kazanma ediyoruz ve size en uygunyakalayın. krediyi saðlýyoruz.

Avustralya’nýn her yerinden bize ulaþabilirsiniz: 1300 368 478 SYDNEY - GOLD COAST - BRISBANE - MELBOURNE


03 HABER

13 TEMMUZ 2010 SALI ZAMAN

BAŞBAKAN GİLLARD’A YUMURTALI SALDIRI

Başbakan Julia Gillard yönetimindeki Avustralya hükümetinin yeni hazırladığı iltica politikasına göre iltica başvurusunda bulunanların bütün işlemlerinin tek bir merkezde yapılması öngörülüyor. Buna göre, mülteciler, komşu ülke Doğu Timor`da planlanan bölgesel bir iltica merkezinde toplanacak. Gelecekte, Hint Okyanusu üzerinden Sri Lanka ve Afganistan`dan iltica başvurusunda bulunmak üzere Avustralya`ya gelen mülteciler, başvuruları karara bağlanana kadar bu merkezde tutulacak. Julia Gillard yaptığı açıklamada : `Geçtiğimiz günlerde Doğu Timor Devlet Başkanı Ramos-Horta ile bölgesel bir sevk merkezinin kurulması konusunu görüştüm. Ka-

çak göçmenlerin bu merkezde denetlenmesi öngörülüyor. Bu sayede insan kaçakçılarının artık hiçbir şekilde ticari dayanaklarının olmaması sağlanabilir. Çünkü denizden Avustralya`ya kaçak olarak gelen her kişi otomatik olarak bölgesel sevk merkezine getirilecek` dedi. Gillardın bu açıklamasından hemen sonra Doğu Timor Başbakan Yardımcısı Jose Luis Guterres Gillard’ın planının hayata geçmesinin “çok uzak bir ihtimal” olduğunu söyledi ve Doğu Timor’un Avustralya’nın pis işlerini yapmak için çok fakir bir ülke olduğunu ve ancak kendi problemleriyle uğraşabildiklerini belirtti. Doğu Timor’dan gelen bu olumsuz tepkiler karşısında geri adım atan Julia Gillard

“ daha önce yaptığım açıklamada özellikle Doğu Timor’u kastetmedi. Başka bir ülke adına tek taraflı görüş bildiremem” dedi. Yaşanan bu gelişmeleri değerlendiren muhalefet lideri Tony Abbott ise hükümetin amatörce yönetildiğini söyledi. Muhalefet adına konuşan Scott Morrison ise yeni mülteci planının 1-2 günde patlayan bir balon olduğunu ve Başbakanın durumu kaçamak sözlerle kurtarmaya çalıştığını belirtti. Julia Gillard, yeni iltica planını Yeni Zelanda Başbakanı John Key ve Endonezya Başkanı Susilo Bambang Yudhoyono ilede paylaştığını ancak John Key’in bu plana ihtiyatla yaklaştığını ifade etti. Öte yandan Avustralya mülteci tehlikesini önlemek için Endonezya’ya sahil güvenlik botu ve gözetleme uçaklarından oluşan 25 milyon dolar değerinde bir yardım paketi vermeyi kararlaştırdı. Avustralya`da aylardır iltica politikası konusunda sert tartışmalar yürütülüyor. Muhalefet, İşçi Partisi iktidarını, iltica yasasını gevşeterek mülteci akınına yol açmakla suçluyor. Melbourne Üniversitesi`nden iltica uzmanı James Hathaway, bir gazeteye verdiği demeçte, Avustralya`nın mülteci akınından bahsettiği için utanması gerektiğini söyledi. Avustralya`ya mülteci başvurusunda bulunanların sayısı tüm dünyadaki mültecilerin binde birini bile bulmuyor.

Julia Gillard’a yumurtalı saldırı Julia Gillard Perth`te ABC stüdyolarına girerken 55 yaşındaki bir göstericinin yumurtalı saldırısına uğradı. Güvenlik güçleri yumurta atan erkek protestocuyu etkisiz hale getirirken olan bitenler karşısında Başbakan gülümsemekle yetindi. Daha sonra bir açıklama yapan Gillard, “yumurta atan kişinin aklından neler geçiyor bilemiyorum. Eğer bana söylemek istediğin birşeyler varsa benimle konuşabilirsiniz, görüşmelere her zaman açığım” dedi. İş ilanlarındaki artış yüzleri güldürdü ANZ Bankası’nın açıkladığı rakamlara göre Haziran ayında iş ilanlarında %2.7 artış oldu. Avustralya İstatistik Bürosu’nun verilerine göre son sekiz aydır enflasyon %0.3 yükselme eğilimi gösteriyor. Diğer taraftan ekonomistlerin Merkez Bankası bu ayki toplantısında faizleri yükseltmeyeceği öngörüsü de doğru çıktı. Merkez Bankası geçen hafta yaptığı toplantıda faiz oranlarında bir değişiklik yapmadı. İstatistiklere göre Haziran ayında meyve, sebze, tatil, sigorta ve tatil beldelerinde kalacak yer fiyatları %0.3 arttı. Merkez Bankası 2010 yılınının ilk 6 ayında enflasyonu %2 ila 3 arası bir rakam bekliyordu. Ancak bu rakamın %3.6 çıktığı açıklandı. SYDNEY - MELBOURNE

Haritadan silinen Marysville yeniden inşa ediliyor ZAFER POLAT - MARYSVILLE HABER Başbakan Julia GilYORUM lard, yeni görevinden sonra ilk defa geldiği Viktorya’da Marysville kasabasında 428 bin dolara mal olan SES’in (Acil Yardım Servisi) yeni binasını hizmete açtı. Başbakanın ilk Victoria ziyaretinde böyle anlamlı bir açılışı yapması hem Eyalet Başkanı John Brumby’nin elini güçlendirdi hem de Marysville halkını sevindirdi. Her ne kadar siyasetçilerle yazımıza başlasak da bu bir gezi ve hatıra yazısı olduğu için mümkün olduğunca politikayı karıştırmamaya özen gestermeye çalışacağım... Murrindindi Belediyesi’ne bağlı Marysville kasabasını okurlarımız hatırlayacaklardır daha önce Gündüz Gazetesi’nde kapsamlı şekilde yer ayırıp tanıtımını yapmıştık. Kasaba da Gelibolu adını verdikleri şirin bir park vardı. İşte bizde özellikle bu parkı vurgulayarak burayı yine gezi notları şeklinde tanıtmaya çalışmıştık. Tabii o zaman biz burayı yazdığımızda yangın olmamış ve bu belde de haritadan silinmemişti. Artık o yazı ve fotoğraflar arşivimizde daha özel bir anlam taşıyor. 7 Şubat 2009 tarihini hatırlayacaksınızdır. İşte o gün yani, Avustralya’nın tarihindeki en büyük doğal felaket sayılan Kara Cumartesi (Black Saturday) en çok bu kasabayı etkilemiş ve bu 150 yıllık yerleşim birimini haritadan silmişti. Her yer yanmış ve maalesef 34 kişi hayatını kaybetmişti. Marysville, Melbourne şehir merkezine yaklaşık 100 kilometre. B360 nolu karayolu olan Marondah Hwy’den gidiliyor. Yol üzerinde hayvanat bahçesi, dağ-

ları, üzüm bağları ve ormanları ile tanınan Healesville’den geçiyorsunuz. Victoria Eyaletinin 1999 yılında yapılan Maroondah Barajı da Healesville’de bulunuyor. Barajın doluluk oranı şimdilerde %51 civarında. Çevresinde yürüyüş yolu, çocuklar için özel hazırlanmış kumlu oyun alanı, barbekü yapmak ve ateş yakmak için yanında hazır tahtalar bulunan mangalları ile burası sanki insana piknik yapmadan gitme denecek kadar güzel. İnsanların çay, kahve içmek için kaynar suya ihtiyaç duyabilecekleri bile hesap edilmiş. Bu kadar ince ayrıntı bile düşünülerek verilen hizmetleri insan takdir etmeden geçemiyor. 500 civarında nüfusa sahip Marysville kasabasının nüfusunu bir anda iki katına çıkaran Melbourne şehrine en yakın ve en ekonomik kayak merkezi ile kış sporlarının yapıldığı Lake Mountain ise buraya sadece 21 kilometre uzaklıkta. Onun için şu anda içinde bulunduğumuz mevsim itibarı ile kasaba çok hareketli. Karlı dağları görmeye ve kayak yapmaya gidenlerin ihtiyaç malzemeleri için kasabada özel karavanlar hizmet veriyor. Her ne kadar adı Göl Dağı (Lake Mountain) olsada burada göl bulunmuyor. İsmi araştırmacı George Lake’den geliyor. Yangından sonra adeta yeniden inşa edilen Marysville’de en çok ziyaret edilen Steavenson Şelalesi halen yangının izlerini taşıyor. Kasabadan şelaleleye giden karayolu yangından zarar gören ağaçların yola düşme tehlikesinden dolayı kapalı durumda. Yine kasabanın tarihi mekanlarından olan posta merkezi hizmetleri

Kevin Rudd seçmen bölgesinde Eski Başbakan Kevin Rudd seçim çalışmalarına erken başladı. Geçtiğimiz hafta kendi seçmen bölgesi olan Griffith’e giden Rudd’ı burada kızı Jessica ve kendisini seven çok sayıda vatandaş karşıladı. Bulimba Emekliler Klubünde kendisi için düzenlenen kahvaltıya katılan Kevin Rudd, burada hayranlarına bol bol imza dağıttı. Önümüzdeki aylarda yapılması öngörülen seçimlerde Kevin Rudd’ın yine bu bölgeden aday olması bekleniyor.

ise yangından sonra geçici olarak karavanda veriliyor. Kasabanın ana cadde üzerini süsleyen, durup ziyaret edip geçemediğiniz işyerlerinin tamamı yangında yok olduğu için kasabaya içerisinde süpermarketi de bulunan mini bir alışveriş merkezi yapılmış. Çok modern bir bina görüntüsü veren Marysville Toplum Merkezi’nin inşaat çalışmaları ise bitmek üzere. Kasaba meydanında yangından kalan kesilmiş ağaç kütükleri ile ya koruma altına alınacağı yada kesilmesi için işaretlenmiş olan ağaçlar dikkat çekiyor. Kasabanın yeni Gelibolu Parkı’na, geçtiğimiz 25 Nisan’da yapılan askeri törenle Gelibolu’dan getirilen çam ağacı dikildi. Türk toplumundan bu törene katılanlar oldu. Marysville’de ormanın yangından sonra şekil alan yeni hali çok ilginç görüntüler oluşturmuş. Yanan ağaçların gövdelerinden çıkıp filizlenen yeşillikler aynı saçı sakalı birbirine karışmış insanın halini andırıyor. Yaptığımız bu gezide Victoria Hükümeti’nin Marysville halkının moralini yüksek tutmak, acılarını paylaşarak, yangında kaybettikleri evlerini tekrar ve daha güvenlisini inşa ettiğini gözlemledik. Yangın bütün Avustralya toplumu için acı bir tecrübe oldu. Hükümet artık kırsal kesimlerde ve orman içlerinde yapılacak evler için getirdiği yeni kurallarla, bu tür afetlerde can kaybını en aza indirmeyi hedeflediğini ve insan hayatının birinci öncelik olduğunu göstermiş oldu. Marysville halkına bundan sonra daha güzel bir yaşam diliyor, Allah bu acıyı tekrar yaşatmasın diyoruz.

Vecihi Baþarýn ödülünü aldý

Yanan ağaç kütükleri

İçinde süpermarketi de bulunan Marysville’deki küçük alışveriş merkezi

Hükümetten şiddet karşıtı yeni bir kampanya, “Line” Avustralya Federal Hükümeti, Kadınların Konumu Bakanı Tanya Plibersek başkanlığında Avustralyalı gençler arasında saygın ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla 17 milyon dolarlık toplumsal pazarlama kampanyası başlattı. The Line adı verilen kampanya ile Avustralya’da şiddet olaylarını azaltmak amaçlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda başlayan kampanyanın, 1319 yaşları arasındaki yaklaşık bir milyon genci de kapsayarak 2.5 milyon Avustralyalıya ulaşması bekleniyor. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Bakan Plibersek, “The Line, ilişkilerin sınır çizmenin pek de kolay olmadığı ‘gri alanları’ etrafındaki bazı konular üzerinde tartışmaya yöneltmesinin yanı sıra, gençleri, ilişkilerde olumlu davranışları ilerletmek ve özendirmek üzere birbirleriyle ve uzmanlarla yakın ilişkiler kurmaya davet edecektir” şeklinde konuştu. Avustralya İstatistik Bürosu’na göre, yaşam süreleri içinde her üç Avustralyalı kadından biri fiziksel ve beş kadından biri de cinsel şiddet kurbanı. Her yıl Avustralya’da yaklaşık 350,000 kadın fiziksel şiddet ve 125,000 kadın da cinsel şiddet yaşıyor. Avustralya Hükümeti tarafından KPMG’ye yaptırılan bir araştırma ise, kadınlara karşı şiddetin bu mali yıl içinde Avustralya ekonomisine yaklaşık 13.6 milyar dolara mal olacağını, daha fazla önlem alınmazsa bunun 2021/22’de 15.6 milyar dolara çıkacağını ortaya koymuştur. Kampanyanın bir parçası olan sanatçılardan Maya Jupiter ise Türk asıllı bir Avustralyalı olarak bu kampanyada görev alıyor.

Vecihi Baþarýn’a ANZAK Barýþ Ödülünü Victoria Eyalet Baþkaný Emekli General David McLachlan verdi.

Geçtiðimiz Nisan ayýnda Anzak Törenlerinin 96. yýldönümünde açýklanan ANZAK Barýþ Ödülü’ne layýk görülen Veciihi Baþarýn ödülünü aldý. Baþarýn, Avustralya Muharip Gaziler Derneði (RSL) tarafýndan 1979 dan beri verilmekte olan bu ödüle, Türk ve Avustralya dostluðuna yaptýðý katkýlardan dolayý layýk görülmüþtü. Başarın, ödülü uzun süredir Türk ve Avustralya dostluğuna yönelik yaptığı katkılardan dolayı aldığını ifade ederek, eşi Hatice Başarın ile Çanakkale Savaşları`nı konu alan 6 kitap yazdıklarını bildirdi. Ödülü almaktan büyük onur ve mutluluk duyduğunu anlatan Başarın, bundan sonra da Türkiye ile Avustralya arasında yıllar önce başlayan dostluğa katkı vermeyi sürdüreceğini kaydetti. Ýlk defa bir Türk’e verilen ödülünü RSL Victoria Eyalet Baþkaný Emekli General David McLachlan’dan alandan Vecihi Baþarýn, toplumumuz tarafýndan Çanakkale Savaþlarý ile ilgili yazdýðý kitaplar ve bilimsel çalýþmalarýndan tanýnýyor. Avustralya’nýn çeþitli kentlerinde 1919 da getirilmiþ ve harp ganimeti olarak sergilenmiþ toplarý bulmak, Türkiye’ye eðitim turlarý götürmek gibi projelerin yanýnda Avustralya Türkiye arasýnda lise öðrencileri deðiþ tokuþ programýný da baþlatan Vecihi Baþarýn ‘Bu çerçevede bu sene Anzak seremonilerini izlemeye giden 16 Avustralya’lý öðrenciyi evlerinde misafir edenler dahil 24 Türk öðrencinin yakýnda Avustralya’yý ziyarete geleceðini belirtti. MELBOURNE


04

{

HAYATIN İÇİNDEN Býrak daðýnýk kalsýn 3 saç teli olan adamýn biri bir gün berbere gitmiþ. Berber sormuþ: “Nasýl yapalým abi?” Adam: “Saða doðru tarayýn.” demiþ. Berber adamýn saçýný tararken bir telini kýrmýþ. Ertesý gün adam tekrar gelmiþ. Berber yine sormuþ: “Nasýl yapalým abi?” Adam: “Sola yatýrýn!” demiþ. O gün de adamýn saçýný yaparlarken diðer teli de kýrýlmýþ adamýn bir tek saç teli kalmýþ. Ertesi gün yine adam berbere gitmiþ berber sormuþ: “Nasýl yapalým abi?” Ve adam: “Býrak daðýnýk kalsýn.”

Köprü

Saç kuvvetlendirici Müþteri saçlarýný kuvvetlendirici ilaç almak için eczaneye girdi. Eczacý bir þiþe çýkarýp müþteriye uzattý. Müþteri þiþeye þüpheli þüpheli baktýktan sonra: “Eczacý bey, gerçekten de bu ilaç saçlarý kuvvetlendiriyor mu?” diye sordu. Eczacý: - Ne demek efendim. Müþterilerden biri bundan bir þiþe kullandý. Zavallý iki yýl önce berbere gitmiþti ama hala dönemedi. Çünkü baþýnýn bir tarafýnýn týraþý bitmeden öbür tarafýn týraþý geliyor!

Bir insanda göründüðünden fazlasý vardýr

Üçüncü Boðaz Köprüsü’nü Japon, Amerikan ve Türkler’den oluþan bir konsorsiyum almýþ. Tam açýlýþýn yapýlacaðý sýrada kurdela kesilirken köprü büyük bir gürültüyle yýkýlmýþ. Japon: “Gitti bütün emeklerim, mahvoldu kumlarým!” diyerek çýldýrmýþ. Amerikalý: “Gitti çeliklerim, tonlarca çelik yýkýldý!” diyerek delirmiþ. Tüm bunlarý izleyen Türk müteahhit de derin bir oh çekerek yanýndakilere dönmüþ: “Ýyi ki çimento koymamýþým, yoksa bunlar gibi mahvolurdum!”...

Kasýrga Tatil köyünde bir Amerikalý ile tanýþan Türk iþadamý sohbet ediyorlar. Bizimki anlatýyor: - Böyle bir tatil aklýmdan bile geçmezdi. Bir yangýn fabrikamý kül etti. Sigorta paramý ödeyince, “Oðlum! Bunca yýl eþek gibi çalýþtýn da ne oldu? Þimdi tatil zamaný”, dedim ve bu tatile çýktým. - Ýþe bak, demiþ Amerikalý... Benim de çok iyi iþ yapan bir restoraným vardý. Bir kasýrga taþ üstünde taþ býrakmadý. Sigorta paramý ödeyince ben de bu tatile karar verdim. Epey bir zaman geçtikten sonra, sessizliði bizim iþ adamý bozmuþ: - Yahu anlatsana, sen kasýrgayý nasýl baþlattýn?..

Modern zaman kâbusları Teknoloji her geçen gün hayatımızı kolaylaştırıyor, alışkanlıklarımızı değiştiriyor. Ancak bizim teknolojiye fazlaca güvenmemiz zaman zaman sıkıntı yaşamamıza sebep oluyor. Yanımızda nakit bulundurmamamız, pos makinesinin arızalanmasıyla elimizi kolumuzu bağlıyor. Arşivlerimizi yedeklemeden hard disklere kaydetmemiz, hard diskin bozulmasıyla bütün bilgilerimizi kaybetmemize neden oluyor. MSN, Facebook, e-mail adreslerimizin şifrelerinin kırılması, kişisel bilgilerimizin başkasının eline geçmesi ile hayatımızı kâbusa çeviriyor. İşte bunlar gibi modern zaman kâbusları ve çözüm önerileri...

Pos makinesinin arızalanması

Küçük büyük fark etmeksizin tüm işletmelerde pos makinesi olduğundan yanımızda hiç nakit taşımaz olduk. Birçoğumuz nakit taşımak yerine banka kartı ya da kredi kartı kullanmayı tercih ediyoruz. Ancak pos makinelerinin arızalanması ve yanımızda nakit olmaması halinde elimiz kolumuz bağlanıyor. Bu konuyla ilgili kime sorsak dert yanıyor. Adapazarı'nda hemşirelik yapan Süheyla Taş da pos makinesi mağdurlarından. O, izin gününde bir arkadaşı ile kahvaltı yaptığı mekânda yaşamış bu tarz bir sıkıntıyı. İsterseniz hikâyeyi Taş'ın ağzından dinleyelim: “Hafta sonu arkadaşımla güzel bir kahvaltı yapmak istedik. Ancak ikimiz de kartlarımıza güvenerek yanımıza nakit almamışız. Kahvaltı sonrasında 30 TL hesap geldi. Ödeme yapmak için kartımı verdim. Kasiyer kartı makineden defalarca geçirdi ancak işlem yapamadı. "Sizin kartınızda sorun var herhalde." deyince, arkadaşım kendi kartını verdi. Tabii onun kartıyla da işlem yapamadılar. Yanımızda da nakit olmayınca birimiz restoranda rehin bekledi, diğerimiz para çekip geldi. Sorunu ancak bu şekilde halledebildik.” İşletmelerin birçoğu bu tarz problemler yaşamamak için birkaç pos cihazı bulunduruyor. Yine de eski usul nakit taşımak en iyi çözüm gibi görünüyor.

önemlisi şifrenizde size ait anlamlı bir tarih bulunmaması gerekiyor. İkinci durumda yapmanız gereken ise Hotmail, G-Mail, Facebook, Yahoo gibi siteler ile iletişim kurmak ve şifre kırılmaları için hazırlanan sorulara cevap vermek.

İşten çıkarılmayı kısa mesaj yolu ile öğrenmek

Bazı şirketlerin, işçilerini kısa mesajla işten çıkardıkları zaman zaman gündeme geliyor. İşten çıkarıldığını kimi SMS ile öğreniyor, kimi giriş kartı aktif olmadığında anlıyor. Belki de bu durum, modern zamanın ve teknolojinin acı yüzünün en fazla hissedildiği anlardan biridir. Tabii SMS ile bilgilendirerek ya da hiçbir bildirim yapmadan işten çıkarmak yasal değil. Avukat Abdullah Ayaz, “Kişinin kıdemine göre değişmekle birlikte en az 2 hafta önceden işten çıkarılacağını bilmesi gerekiyor. Aksi takdirde şirket ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür.” diyor.

Kredi kartının limitinin dolması Kredi kartının limitinin dolması, modern zamanın en sık yaşanılan sorunlarından biri. Aslında sorun limitin dolması değil yanınızda nakit bulunmamasıdır. Limitiniz dolduysa ve yanınızda nakit yoksa alışverişlerinizi kasada bırakmak zorunda kalırsınız. Yemek yediğiniz mekânda bu sorunla karşılaşırsanız, artık mekânın bulaşıklarını mı yıkarsınız, yerlerini mi silersiniz bilemeyiz ama Dilek Han ve Aslı Karakuş, bakın bu durumda ne yapmışlar: “Aksilik olacak ya, yemeğe çıktığımız gün ikimizin de kredi kartlarının limiti doluymuş, farkında değiliz. Üstelik yanımızda da fazla nakit para yoktu. Kasada kartlar uyarı verince ne yapacağımızı şaşırdık. Çantamızdaki bütün bozukları döktük ancak 25 lira toparlayabildik. Ama daha 15 lira açık vardı. Neyse ki mekân sahibi bize güvendi de ‘yarın getirirsiniz’ deyip gitmemize müsaade etti. Tabii kasada rezil olmamızla kaldık. O günden beri ikimiz de nakitsiz dolaşmıyoruz.”

Hard diskin bozulması

Hard disklerin bozulması, çeşitli alanlarda arşiv yapanların en büyük kâbuslarından. Özellikle gençler 1 terabyte'lık hard disklere; film, fotoğraf, video, mp3 gibi veriler kaydediyor. Özenle arşivledikleri bu veriler, hard disklerin bozulması sonucu bir anda yok olabiliyor. Örneğin, üniversite öğrencisi Aykut Demir, yaklaşık 10 bin fotoğrafını hard diskinin bozulması sonucunda kaybetmiş. Demir, “5 yıldır Türkiye'nin çeşitli illerini gezdim. İnsanların, mekânların fotoğraflarını çektim. Çektiğim fotoğrafların renklerini ayarladım, düzenlemelerini yaptım ve arşivime kaydettim. Fakat 2 ay önce hard diskim bozuldu. 5 yıllık emeğim heba oldu. Mp3 ya da film olsa tekrar temin edebilirsiniz. Ama fotoğrafların hiçbirini geri getiremezsiniz.” diyor. Bu nedenle hard diskinize arşivlediğiniz verileri yedek bir hard diske kaydetmenizde yarar var.

Dizüstü bilgisayarın çalınması

Dizüstü bilgisayarların çalınması da hard disk bozulmaları ile aynı sonucu doğuruyor. Yani arşivlediğiniz tüm bilgi, fotoğraf, müzik, rapor ya da ödev dizüstü bilgisayarınızın çalınması ile yok oluyor. Tabii Windows'un çökmesi ile de benzer durumlar yaşanıyor. Windows çökmelerinde ‘C' klasöründeki tüm bilgileri kaybediyorsunuz fakat yedek klasördeki bilgiler kurtarılabiliyor. Hiçbir veriyi kaybetmek istemiyorsanız, önemli bilgilerinizi harici diske kaydetmekte yarar var.

MSN, Facebook, e-mail şifrelerinin kırılması

Teknoloji çağında en sık yaşanılan sorunlardan biri de kişisel şifrelerin çalınması (hack'lenmesi). Birçoğunuzun ya MSN, ya Facebook ya da e-mail adreslerinden biri çalınmıştır. Böyle durumlarda genellikle ‘gizli yanıt'larınız da hack'lenmiş olur. Şifre çalınması iki şekilde gerçekleşir. Ya şifreniz kolay olduğu için tahmin yolu ile kırılır ya da zararlı bir yazılımın bilgisayarınıza girmesi ile adreslerinize erişemez hale gelirsiniz. İlk durumla ilgili olarak Sürat Teknoloji Bilgi Güvenliği Uzmanı Oğuz Korkmaz, şifrenin en az sekiz karakterli olmasını, içerisinde büyük-küçük harf, rakam ve özel karakter barındırmasını öneriyor. En

}

13 TEMMUZ 2010 SALI ZAMAN

İBRETLİK OLAYLAR

Bir yumurta nasýl paketlenir? Bir yumurta hiçbir zaman elimize paketlenmeden ulaþmaz. Yirmi dört saatlik bir üretim faaliyetinin neticesi olan bu aziz ve leziz nimet, mutfaðýmýza kadar güvenle ulaþabilmesi için, son derece dikkatle planlanmýþ bir ambalaj içinde bize sunulur.Yumurta kabuðu deyip geçmeyin. Bir çýrpýda kýrýp çöp sepetine atýverdiðimiz bu mükemmel ambalaj, aslýnda mimarisiyle akýllarý hayrette býrakan bir saðlamlýk, pratiklik ve geometri þaheseridir. Yumurtanýn sarýsý ve aký, tavuk vücudunda ayrý ayrý yerlerde imal edilir. Sonra da bu mamul, 16 saat süren bir iþlemle ambalajlanýr. Önce yumurtanýn þekline bir bakýn. Parmaklarýnýzla iki ucundan ne kadar kuvvetle bastýrýrsanýz, onu kýramazsýnýz. Ambalaj saðlamdýr ve þekli de pürüzsüz ve kusursuzdur. Böyle bir kabuðu bir üretim tezgahýnda dökmek için kalýp gerekir. Oysa tavuðun vücudunda yumurta kabuðunu dökecek herhangi bir maddi kalýp bulunmaz. Yumurtayý paketlemekle görevli olan bez, tavuðun vücudundaki bütün kalsiyum ve karbonat iyonlarýný çekecek þekilde düzenlenmiþtir. Öyle ki, tavuðun besininde kalsiyum eksildiði zaman, kabuðun hammaddesi olarak, tavuk kendi kemiklerini kullanýr. Bir tavuk, tek bir yumurtanýn ambalajlanmasý için, bir günde kemiklerinin yüzde onunu harcayabilmektedir. Öyle bir fabrika düþünün ki, tavuk kaný gibi, pek de iþtah açýcý olmayan basit bir maddeden hem yumurta sarýsýný, hem yumurta akýný, hem de kabuðunu ayrý ayrý çýkarsýn, Ve, beþ on santimlik bir üretim þeridi içinde bütün bu iþleri ayrý ayrý gerçekleþtirdikten sonra, kan ve dýþký gibi iki pisliðin içinden, yumurta gibi ter temiz bir nimeti ortaya çýkarsýn. Birþeyden herþeyi yapan bir Ýlim ve Kudretin Sahibinden baþka bu fiile mührünü basabilecek kim var? Teknoloji, tavuðun besininden yahut kanýndan yumurta yapabilecek bir fabrikayý kuramadý. Muhalfarz, eðer kurmuþ olsaydý bile, bugün bir yumurtayý elli kuruþa deðil, milyonlarca liraya yiyemezdik. Onun için, tavuðun bir yumurta için gýdaklamasýný sakýn çok görmeyin. Alemlerin Rabbi tarafýndan hizmetimize sunulmuþ bu mübarek hayvancýðýn sesini eðer dikkatle dinleyecek olursanýz, bu ilahi rahmet hediyesindeki harikuladelikleri size iþittirmek için çýrpýndýðýný görür gibi olursunuz. Bir dahaki yumurta kýrýþýnýzda, kabuðu atmadan önce ona uzun uzun bakýn. Size bu aziz nimeti bu mükemmel ambalaj içinde göndereni düþünün. Onun adýný anýn. Afiyetle yiyin. Ve Ona þükredin...

Boyayý mý beðenemedin, yoksa boyacýyý mý?

İnternete girememek İnternet ile o kadar iç içeyiz ki neredeyse internet olmadan hayatımıza devam edemiyoruz. Arkadaşlarımızla internette buluşuyor, yazışmalarımızı, iş takibini internetten yapıyor, faturalarımızı internetten ödüyoruz. Kısa bir elektrik kesintisinde ya da bağlantı sorunu yaşadığımızda ise elimiz kolumuz bağlanıyor. En basit anlatımla Google’dan araştırma bile yapamıyoruz. Dolayısıyla öğrenciyseniz ödevlerinizi halledemiyor, çalışansanız iş iletişimi kuramıyorsunuz. Hal böyle olunca internet kesintisi modern zamanın en büyük kâbusu oluyor.

Hep hikmetli konuþan Lokman Hekim’in derisi siyah, dudaklarý da kalýnmýþ. Deðerli sözlerini duyan birisi, bir gün bakmýþ ki, hayalinde büyüttüðü Lokman, siyah yüzlü, kalýn dudaklý biri. Þaþkýnlýkla yüzüne bakarken Lokman Hekim, adamýn içinden geçenleri anlamýþ olacak ki, þunlarý söylemiþ: - Neden öyle þaþkýn bakýyorsun? Boyayý mý beðenemedin (!), yoksa boyacýyý mý? Sonra da ilave etmiþ: – Bak, demiþ, benim ne yüzümün siyahlýðýnda, ne de dudaklarýmýn kalýnlýðýnda bir tesirim vardýr. Onlarý Yaratan öyle yaratmýþ, öylesini uygun görmüþ. Benim tercihim deðil... Evet, insanlarýn yüz güzelliði, yahut da cirkinliðiyle kendilerine bir pay çýkarmalarý son derece yanlýþtýr. Ne güzellikte bir etkisi vardýr, ne de çirkinlikte. Her ikisini de yaratan ve layýk gören Yüce Allah’týr. Ýnsan ise kendi iradesiyle yaptýklarýndan sorumludur... Bu sayfada yayınlanmasını istediğiniz yazılarınızı australiazaman@hotmail.com adresine gönderebilirsiniz.

..:: İLGİNÇ BİLGİLER ::..

Kalp pili nedir ve nasıl çalıþır? Kalp pili, ritim bozukluðu olan kiþilerde kullanýlýr. Normalde kalbin çalýþmasý için gerekli elektrik akýmý, kalbin içerisinde oluþur. Böylece kalp atýþý meydana gelir. Kalp pili, bu elektrik uyarýsý kendiliðinden oluþmadýðý zaman devreye girerek kalp atýþýnýn de vamlýlýðýný saðlar.

Suların sertlik dereceleri nasıl tespit edilir? Sularýn sertlik derecesinin ölçülebilmesi için kullanýlan en pratik yöntem “sabun solüsyonu yöntemi”dir. Bu yöntemde, sertliði veren Ca ve Mg elementleri, sabundaki sodyum ve potasyumun yerine geçerek suda erimeyen bileþikler yapýyor. Sabun solüsyonu kullanarak suda devamlý bir köpük elde edilmeye çalýþýlýyor. Bu iþlemde harcanan sabun solüsyonu miktarý genel sertlik hakkýnda bilgi veriyor. Su kaynatýldýktan sonra yine ayný

yöntemle kalýcý sertlik ölçülebiliyor. “Geçici sertlik = Genel sertlik Kalýcý sertlik” formülü kullanýlarak hesaplanabiliyor. Ek bilgi: Suda erimiþ bütün anyonlarýn ve dolayýsýyla bunlarla birleþmiþ olan katyonlarýn verdiði sertlik “genel sertlik” olarak adlandýrýlýrken, CO3 (bikarbonatlarýn) anyonlarýnýn verdiði sertliðe de “geçici sertlik”, SO4 (kalsiyum ve magnezyum sülfatlarýn) anyonlarýnýn verdiði sertliðe de ““kalýcý sertlik” deni-

yor. Genel sertlik, geçici ve kalýcý sertliklerin toplamý olarak da ifade ediliyor. Sularda genel sertlik ve geçici sertlik ölçülebiliyor. Aradaki fark da kalýcý sertliði veriyor. Suyun sertliðini gidermek için toz halinde kireç ya da soda (kalsiyum karbonat kullanýlýyor. Kireç geçici sertliði soda kalýcý sertliði gideriyor. Bu amaçla evlerde ve sanayi kuruluþlarýnda içinde sodyum alüminyum bulunan vebolit, permutit gibi iyon deðiþtirme aygýtlarý kullanýlýyor.

Midyenin yaþını nasıl öðrenebiliriz? Princeton Üniversitesi doktorlarýndan Trompson, kabuk üzerindeki halkalarýn Dünya’nýn Güneþ etrafýnda dönüþüyle ilgili olduðunu keþfetmiþ. Dünya Güneþ etrafýndaki senelik hareketini tamamlayýnca, midye de kabuðu üzerindeki halkalara bir yenisini ilave ediyor.


05 HABER

13 TEMMUZ 2010 SALI ZAMAN FOTOüRAF: AA, ÖMER CETRES

Emine Erdoÿan, gözyaülarênê tutamadê Türkiye’nin ilk kez baübakanlêk düzeyinde temsil edildiÿi Srebrenitsa kurbanlarênê anma törenlerine liderlerle birlikte katçlan Erdoþan, eýi ve bakanlarla birlikte ançta çelenk koydu. Tabutlarçn elden ele taýçndçþç törende iki oþlu ve eýini kaybeden Boýnak kadçn, Sçrbistan lideri Tadiç ile tokalaýtç. Tadiç de ançta çelenk koyarak saygç duruýunda bulundu. FOTOüRAFLAR: ZAMAN, SELAHATTÿN SEVÿ

-

Srebrenitsa soykrmn anma törenlerine katlan Baëbakan Tayyip Erdoêan ve ailesi, burada duygu yüklü anlar yaëad. Baëbakan, eëi Emine Erdoêan ve kz Sümeyye Erdoêan ile birlikte katliamlarn gerçekleëtirildiêi, ëimdi bir müzeye dönüëtürülen eski akü fabrikasn gezdi. Burada gösterilen bir sinevizyon srasnda gözyaëlarna hakim olamayan Emine Erdoêan, Kz Sümeyye’nin arkasnda saklanarak hçkra hçkra aêlad. Baëbakan Erdoêan daha sonra müzenin an defterini imzalad ve buradan ayrld. Müze çkënda Bosnal vatandaëlar uzun süre Baëbakan Erdoêan için sevgi gösterisinde bulundu. SREBRENýTSA CûHAN

“Dünya PizzaKaradziç’e Günü”nü Soykêrêmcê dev pizza ile kutladılar partisinden niüan

Pizza deyince akla İtalya gelir ama Brezilya, Lahey’deki dünyanın enözel çok mahkemede pizza tüketenyarglanmakülkelerinden. ta olan Bosnal Srplarn siyasi lideri Radovan 1985’ten bu yana 10 Temmuz’u “Dünya Pizza Günü” Karadziç’e partisi tarafndan Srebrenitsa katliamolarak kutlayan Brezilyalılar, bu özel günü yine unutnn 15.Sao yldönümünde verildi. Bosna-Hersek madı. Paulo’da devniëan bir pizza hazırlayan ustalar, resmi haber ajans FENA’nn bildirdiêine göre, ku-5 daha sonra bunu halka dağıttı. Sadece Sao Paulo’da ruluëunun yldönümü dolaysyla önceki akëam bin pizzacı 20. bulunuyor. bir tören düzenleyen muhalefetteki Srp Demokratik Partisi (SDS), savaë suçu iëlemekten 20 yl hapis cezasna çarptrlan ve savaë srasnda Bosnal Srplarn parlamentosunun baëkanlên yapan Momcilo Krayisnik’i de niëanla ödüllendirdi. Karadziç ve Krayisnik, 1990’l yllarn baënda eski İspanya’nın kuzeyindeki Navarra bölgesine Yugoslavya’nn parçalanmas srasnda SDS’yi kurbağlı olan Pamplona’nın adını dünyaya duyumuëlard. Niëanlarn Karadziç’in eëi Lyilyana Zelenran San Fermin Festivali’nin beşinci gününde, yine Karadziç ve Krayisnik’in kardeëi Mirko Krayisnik’e heyecanlı anlar yaşandı. Dünü özel kılan ise, festitakdim edildiêi Karadziç ve665 Krayisnik’e valdeki en büyükbelirtildi. boğanın koşmasıydı. kg ağırlıniëan Karadziç’in askerisonra güçleri tarafnğındakiverilmesi, boğa, ağıldan bırakıldıktan macerapedan 8 binpeşinde Boënak’n katledildiêi Srebrenitsa restlerin koştu. Tehlikeli koşuda sadecekatlia1 kişi mnn yldönümüne denk düëtü. SARAYBOSNA AA boynuz15. darbeleriyle yaralandı.

-

Srebrenitsa’da insanlék dersi Bosna-Hersek’te 8 bin Boünak’ên katledildiÿi Srebrenitsa soykêrêmênên 15. yêldönümünde tarihî bir sahne yaüandê. Türkiye’nin giriýimleriyle eski Yugoslavya’yç oluýturan cumhuriyetlerden beýinin liderlerinin ilk kez katçldçþç törende, katliamda eýini ve iki oþlunu kaybeden Hatice Mehmedoviç, protokole giderek Sçrbistan Cumhurbaýkanç Boris Tadiç’in elini sçktç. Boýnak anne, intikam peýinde olmadçklarçnç söyledi. BĀRĀNCĀ SAYFADAN DEVAM

-

11 Temmuz 1995'te gerçekleëen olayn insanlk onuruna aêr bir yara, Avrupa tarihine kara bir leke ve uluslararas barë gücü tanmna da aêr bir darbe vurduêunu niteleyen Baëbakan, “Bu aclarn bir daha yaëanmamas için Srebrenitsa'y unutmayacaêz, unutturmayacaêz.” dedi. Srebrenitsa nedeniyle geçtiêimiz aylarda özür dileyen Srbistan Parlamentosuna ve törene katlan Srbistan lideri Tadiç'e övgüde bulunan Baëbakan, “çnanyorum ki Srebrenitsa insanlk onurunun yitip gittiêi yer olduêu kadar insanlk onurunun yeniden yeëerdiêi, barën, dostluêun, kardeëliêin, dayanëmann adeta gümüë gibi parladê yer olacaktr.” ifadelerini kulland. Srbistan lideri Bo-

ris Tadiç'in törene katlm, Türkiye'nin giriëimiyle nisanda çstanbul'da gerçekleëen ve Cumhurbaëkan Abdullah Gül ile Boënak lider Haris Silaydziç'in de katldê üçlü toplantdan sonra duyurulmuëtu. Srebrenitsa yaknlarndaki Potoçari Mezarlê'nda düzenlenen törene Türkiye'den Baëbakan Erdoêan, eëi Emine Erdoêan, Baëmüzakereci Egemen Baêë, Dëiëleri Bakan Ahmet Davutoêlu ve Çalëma Bakan Ömer Dinçer katld. Baëbakan Erdoêan, Potoçari'deki törende yaptê konuëmada, Srebrenitsa'da 15 yl önce katledilen ve toplu bir mezara gömülen, bir mezar taë dahi olmayanlar bugün dualarla ebediyete uêurladklarn belirtti. Erdoêan, ''Biz onlara hakkmz helal ettik. çnëallah onlar da bizlere hak-

Srebrenitsa’ya sadece ölenler dönüyor

Potoçari'deki törende protokole giderek Srbistan lideri Boris Tadiç ile tokalaëan Srebrenitsa Anneleri Derneêi Baëkan Hatice Mehmedoviç, dün iki oêlunu topraêa verdi. Eëini de Srebrenitsa'da kaybeden Boënak anne, bir yeêeninin saê olma ihtimalinin olduêunu ve onu aramaya devam ettiklerini belirtiyor. TRT Haber'e konuëan Mehmedoviç, defnedilen tabutlar iëaret ederek, “Gördüêünüz gibi artk yaëamayanlar buraya dönüyor. Yaëayanlar ise Srebrenitsa'ya dönmüyor.” dedi. Türkiye'den Srebrenitsa maêdurlarn anma toplantlarna destek beklediklerinin altn çizen Mehmedoviç, adaletin yerine gelmesi gerektiêini kaydetti. Oêlu Azur'a ait tabutun baënda gözyaë döken Mehmedoviç, “Oêlumun DNA sonucu 10 Mays'ta tamamland. Onu 15 yl önce giydiêi kot pantolonunun kemer parçasndan tandm. Sadece bacak kemikleri ve sol kol kemiêi bulundu. Çocuklarm baësz, kolsuz doêurmadm; ama onlardan geriye birkaç kemik kald.'' dedi.

İsrail’li ýntikamdiplomat: deÿil İtibarımız 40 yılın en kötü düzeyinde adalet istiyoruz

larn helal eder, onlar da bizlerden raz olurlar.'' dedi. Katliamda yaëamn yitirenler için, “Hiç ëüpheniz olmasn onlar ëehittirler.'' diyen Baëbakan, bu kiëilerin Uluslararas Lahey Adalet Divan'nn tespitiyle bir soykrma tabi tutulduêuna da iëaret etti. “Bir daha bu aclarn yaëanmamas için, bu katliamlarn tekrar edilmemesi için, dünyann hiçbir yerinde, hiçbir bölgesinde etnik temizlik giriëimleri olmamas için Srebrenitsa'y hafzalarmzdan hiç çkarmayacak, silinmesine izin vermeyeceêiz.'' diyen Baëbakan, Balkanlar'da yaëanan her çatëmann, her savaën ve trajedinin acsn Türkiye'nin de yüreêinde hissettiêini belirterek, Bosna-Hersek'te ölen her can için Türkiye'nin 81 ilinde gözyaë döküldüêünü ve dua edildiêini söyledi.

SIRBýSTAN LýDERýNDEN “MLADýÇ YAKALANACAK” SÖZÜ Tayyip Erdoêan, “Saraybosna, çstanbul'un kardeëidir. Belgrad, Ankara'nn dostudur; Zagreb, çzmir'in akrabasdr. Kzlrmak Nehri'nin, Sakarya Nehri'nin, Tuna'nn, Dirina'nn tarihi ortaktr, birdir.'' diye konuëtu. Baëbakan, Srbistan Parlamentosu'nun Srebrenitsa konusunda aldê kararn ortak ve barë dolu bir gelecek adna tarihi bir karar olduêunu vurgulad. Erdoêan, “Cumhurbaëkan Tadiç'in bugün bir kez daha burada bulunmas aydnlk geleceêimiz adna tarihi bir admdr. Barë kuracaêmz dünya için tarihi bir admdr.” ifadelerini kulland. Srbistan lideri Tadiç ise gazetecilere yaptê açklamada, Srebrenitsa için “Yaplanlar Boënak halk ve eski Yugoslavya topraklarnda yaëayan herkes için büyük bir trajedidir.”dedi. Kurbanlarn yaknlarnn bir nebze de olsa huzura kavuëabilmeleri için katillerin bulunmasnn önemine iëaret eden Tadiç, “Özellikle Ratko Mladiç’i kastediyorum. Yakalanmas konusunda kararllêmdan asla taviz vermeyeceêim. Ve daha sonra eller sklacak, önceden olduêu gibi halklar beraber yaëayacak.’’ diye konuëtu.

‘Afrika’yı keşfederken Nijerya’yı atlamışız’

Demiryolları’nı rehabilite etmek için imzaİngiltere’de 2003 yılında yapılan bir ladığı anlaşma oldu. Projeyi 185 milyon doaraştırmada dünyanın en mutlu millelara alan firmanın Türk işadamlarının cesati seçilen Nijerya, Türk işadamları ile çalışrarası arenada ‘korsan devlet’ olarak anılİmza attığı kanlı operasyonlarla dünretini de artırdığını söyleyen TUSKON meBaşmak istiyor. Yıllar önce ülkeye girmiş tecrüPotoçari’deki masına yol açmıştı. ya gündemine Üçlü oturan Tel Baëkanlê Aviv yöne-Konseyi kanı, ülkenin şu an şeker üretimine cidbeli Türk işadamlarına göre 150 milyondan zarlçkta dündeyüBosna-Hersek Devlet BaëkaBüyükelçi Shalev’in, İsrail gazetesi Jerutiminenüst düzey diplomatından uyarıyaptê gel- konuëmada, rek yakan man-tedi şekilde odaklandığını aktardı. Ülkede fazla nüfusa sahip ülkede ‘ne iş yapsan’ tuHaris Silaydziç, dünkü törende lasem Post’a da yansıyan açıklamalarındi. İsrail’in BM Büyükelçisi Gabrielagörüëtüêünü Shazaralar vardç. 775ve mel gıda maddeleri un, tuz, makarna tuyor. Bu sebeple Nijerya’yı ‘fırsatlar ülkeSrebrenitsa kurbanlarnn aileleriyle belirteda Ban Ki-moon’un, Mavi Marmara baskılev, ülkesinin BM’deki itibarının son kırk kiýi yakçnlarçnçn tekstilde çok büyük açık bulunuyor. Ayrısi’ diye niteleyen Türkiye İşadamları ve Sarek, “Onlarn istediêi adaletin yerinisöybulmasdr. Kimse yılın en düşüktekseviyesine düştüğünü nı ile ilgili Türkiye’nin talep ettiği uluslaraciddica ülkedeki elektrik enerjisigözyaýlarç açığı daaranayiciler Konfederasyonu (TUSKON) Başintikam almaktan bahsetmiyor. Zaten Boënaklar hiçbir zaledi. rası araştırma komisyonu kurulması konusçnda uþurlandç. yetini koruyor. Ülkedeki toplam kurulu güç kanı Rızanur Meral, “Biz Afrika’yı keşfetman intikam dedi. Bunedetopraklarda Müslüİsrail’in, son gütmemiëlerdir.” yıllarda izlediği siyaset sunda çalışmalarına devam ettiğini belirtPotoçari’ye def-2,5 3 bin megavat. Bu rakam, Nijerya’nın tik ama Nijerya’yı keşfedememişiz maaleniyle uluslararası arenadayllarca çizdiği olum-yaëadklarn ti. Öte ve yandan İsrail Başbakanı Binyamin manlarn ve Hristiyanlarn beraber nedilen Srebre- 43 kat daha az nüfusuna sahip Türkiye’de sef. Buraya gelince ne kadar büyük hesapsuz görüntüye tepkiler gelmeye Netanyahu’nun, Batı Şeria’daki Filistin şebundan sonra daİsrail’den yaëayacaklarn ifade eden Silaydziç, “Avkurbanlabin megavat. Ülkede yıldanitsa 2 milyar dolarları kaçırdığımızı bir kez daha gördük. Biz devam ediyor. İsrail’in Birleşmiş Milletler hirlerinden rupa Birliêi’nden Bosna-Hersek Parlamentosu’na soykr- birçoğunda askerî operasyonrçnçn sayçsç 4 bin lık doğalgazın boş yere yakıldığını belirten maalesef Nijerya’yı atlamışız.” dedi. TUS(BM) Büyükelçisi Gabriela Shalev, İsrail’in lara son vermeyi düşündüğü iddia edildi. m kabul etme zorunluluêu getirmesini istiyoruz. Çünkü bu 274’eenerji, yükseldi. itibarının 70’lerden bu yana en kötü zaİsrail’de yayımlanan Haaretz gazeteTUSKON Başkanı Meral, “Bu elektKON Başkanı Meral, Türkiye İhracatçılar topraklarda yaëanlan soykrm birileri tarafndan hâlâ inkar FOTOüRAF: ZAMAN, manlarını yaşadığını dile getirdi. si, Netanyahu’nun Filistin Devlet Başkarik enerjisine çevrilebilir. İlk etapta kuruMeclisi (TİM) Başkanı Mehmet BüyükekSELAHATTÿN SEVÿ ediliyor.” diye konuëtu. konuëan İsrail Ordu Radyosu ile Törende bir mülakat yapanFransa nı Dëiëleri Mahmud Abbas’ı doğrudan görüşmeşi ile birlikte, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül lu güçlerini 12 bin megavata çıkarmak isteBakan Bernard de Ratkoyaklaşık Mladiç ve diêer savaëetmek amacıyla bazı güven artıShalev, İsrail’in Kouchner BM’deki itibarının lere ikna ve 100’den fazla işadamının çıkarma yapyen ülke yönetimi, santrallere ihtiyaç duyusuçlularnn mutlaka yarglanmas gerektiêini Tö40 yılın en kötü düzeyinde olduğunu belir- söyledi. rıcı önlemler üzerinde durduğunu, bu kotığı Nijerya’nın başkenti Abuja’da önceki yor. Bu işe 8 milyar dolar ayırmış durumterek, “Son aylardaki bizim durumumuz, nuylaDevilgili olarak bakanlarıyla toplantırene Slovenya Devlet Baëkan Danilo Turk, Srbistan gün bir basın toplantısı düzenledi. Toplandalar. Daha önce bu uğurda 16 milyar dolar yapmayı Siyonizm’e ırkçılık dendiği 1970 yıllarına let Baëkan Boris Tadiç, Karadaê Devlet Baëkan Filip Vuya- planladığını yazdı. Gazeteye tıda dünyaya ve Afrika’ya açıldıkça oradalar harcayıp sonuç alamamışlar. Bu noktada göre, söz konusu önlemler arasında, Batı benzer.” şeklinde konuştu. noviç, Makedonya Cumhurbaëkan Georgi çvanov ile çeëitli ki cevherleri keşfetmeye başladıklarını anTürk işadamlarına çağrı yapıyoruz.” dedi. Şeria’daki bazı Filistin şehirlerinde orduİsrail 2008’de binlerce sivilin ölmesine neAvrupa temsilciler vedünya büyükelçiler latan Meral, “Biz Nijerya’nın büyük olduÜlkede 300 bin de konut açığı bulunuyor. den olanülkelerinden Gazze operasyonuyla ka- katld. nun operasyonlarına son verilmesi de yer Bu arada Bosna-Hersek Baëmüftüsü Mustafa Ceriç, Srp ğunu düşündük ama maalesef bu potansiDevletin altyapı, enerji ve konuta odaklanmuoyunun tepkisini çekmiş, geçtiğimiz alıyor. Haberde bu adımın atılmasında Srebrenitsa 15. yldönümü nedeniyle Potoçari’deki mezarlkta düzenlenen ve on bin- “Biz bile bu kadalider Tadiç’in törene katlmyla ilgili olarak, “Eêer niyet ve yel, güvenlik dedikodularının gerisinde kaldığını vurgulayan Meral, şubat ayında bir Hamas liderinin Dubai’de Netanyahu’nun geçtiğimiz hafta ABD Baş-soykrmnn lerce kiëinin katldê törende, hayatn kaybedenlerden kimliêi tespit edilen 775 kiëinin cenazeleri amaç kötüyse bu ziyareti kabul etmeyiz.’’ dedi. Ceriç, “Biz Avrupa ülkelerine ait sahte pasaportlakanı Barack Obama ile yaptığı görüşmenin dı. Abuja’nın çok modern, güvenli, gelişrını tahmin etmiyorduk. Her yerde yoğun Baëmüftü Mustafa Ceriç tarafndan Cenaze töreni düzenle-toplu konut inşaaverildi. Toplu rın bir suikastla ortadanönündeki kaletkili olduğu vurgulandı.topraêa Bu çerçevede Fi- cenaze hâlâkullanıldığı niyetlerini bilmiyoruz. Avrupa’nn imajlarn miş namaz bir şehir olduğunu görünce, acaba bukldrld. bir çalışma var. Burada dırılması İngiltere ve İrlanda gibi ülkelistin tarafıyla doğrudan barış nenlergörüşmeleriarasnda Hrvat asll Hristiyankasıtlı Rudolfmı Hren de vard.diye Boënak arkadaëlaryla kaçarken Çetsöylentiler çıkarılıyor düşüntı ve ormana arazi geliştirme konularında Türk işadüzeltmekdaiçin mi geldiler, yoksa kurbanlar önünde gerçeklerden sert karşılık bulmuştu. İsrail’in son Eêer nin başlatılması amacıyla Netanyahu’nun nikler tarafndan katledilen Hren’in cenazesinin,Şimdi annesi tüm Barbara ve kz Diana’nn isteêi meden edemiyoruz. iş dünyadamları ileüzerine işbirliğiSrebreistiyorlar.” diyor. Türkiten eêilmek için mi geldiler? Bunu bilmiyoruz. kurbanolarak 31 Mayıs günü Gazze’ye yardım taMısır Cumhurbaşkanı nitsa Hüsnü Mübarek birlikte kurbanlaryla verilmesinin istendiêi diye öêrenildi. Anna Barbara Rhen, “Oêlumpetrol öldürülsı topraêa Nijerya’ya yoğunlaşmalı.” konuştu. ye, Nijerya’dan ve doğalgaz alıp malar önünde eêilmek için geldilerse, soykrm inkar etmekşıyan Mavi Marmara gemisine baskın düile salı günü görüşeceği düêünde açıklandı.35NetanGül’ün programı sırasın-O nedenle kine, demir-çelik, tekstil gibi her türlü ürüyaëndayd. Cumhurbaşkanı O gönlüyle ve ruhuyla tam bir Srebrenitsalyd. onu arkadaëlarndan ten vazgeçmeliler ve Bosna-Hersek’e, Boënak halkna karzenleyerek 9 Türk vatandaşını öldürmesi yahu, haftalık kabine toplantısı sırasında daBöylece yapılanSrebrenitsa’da ikili iş görüşmelerinde ciddi annüverilmië satabiliyor. ayrmak 5’inci istemedim.’’ ilk kez bir Hristiyan topraêa oldu. TİM Başkanı Mehmet Büyüë tavrlarn ilişkilerinde deêiëtirmeliler.’’ ifadelerini Türk-İsrail büyük hasarakulland. seMübarek ile bir yıl içerisindeki gö- dedi. laşmalara imza atıldı. Bunların en önemlikekşi, bu ihracatın kısa vadede 1 milyar dobep olurken, Tel Aviv yönetiminin uluslarüşmesini salı günü yapacağını söyledi. si Eser İnşaat’ın 900 kilometrelik Nijerya lar olması gerektiğini söylüyor.

-

Potoçari mezarlêÿê baÿrênê bir Hêrvat’a da açtê -

1 litre benzinle 1521 kilometre 1985 yılında başlayan ve popülerliği giderek artan Shell Eco Marathon’da hazırlıklar sürüyor. En uzun mesafeyi en az yakıtla ve en az emisyonla kat edebilecek bir aracın üretimini gerçekleştirmek isteyenlerin yer aldığı etkinliğin, Asya ayağı Malezya’da yapıldı. F1 yarışmalarının yapıldığı yerde gerçekleştirilen yarışa, bu sene 10 Asya ülkesinden 81 takım katıldı. Taylandlı ekibin aracı, bir litre benzinle 1.521,9 kilometre yaparak rekor kırdı. Bu, Kuala Lumpur’dan Bangkok arasındaki mesafeye eşit. Mart ayında Houston’da yapılan Shell Eco Marathon America’daki yarışmada ise bir araç, bir galon petrol ile 2.487,5 mil (1.057,5 kilometre) yapmıştı.

27 Asya Pasifik ülkesi İstanbul`da buluşacak Dünya ekonomisinin yüzdeayakkabêlarla 22`sini temsil Uluslararasê toplumun Srebrenitsa tavrê Berlin’de protestoeden edildi.

Asya Pasifik Bölgesi`ndeki ülkelerin ticaret ve sanayi odalarının oluşturduğu Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI), 25. İş Zirvesi`ni İstanbul`da yapma kararı aldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği`nin (TOBB) açıklamasına göre, Asya-Pasifik Bölgesi`ndeki 27 ülkeden yaklaşık 3 milyon şirketi temsil eden dünyanın etSrebrenitsa katliamnn 15. ve yldönümünde kili bölgesel ekonomik işbirliği platformları arasında kurbanlar, Almanya’nn baëkenti Berlin’de yer alan gelecek yılki İş Zirvesi, temmuz farkl bir CACCI`nın etkinlikle anld. Katliamda öldürülen 8 bin ayında TOBB organizas-yonunda İstanbul`da yapıla372 kurban anmak amacyla iki ayda toplanan 16 cak.744 ayakkabnn, tarihi Brandenburg Kaps’nn bin RUSYA`DAN AVUSTRALYA`YA önüne konulduêu anma etkinliêine BosnaSöz konusu karar, TOBB Başkanı Hersek’in Berlin Büyükelçisi Tomisloav Limov, Rifat SosHisarcıklıoğlu`nun da katıldığı, 5-7 Temmuz 2010Eva tayal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis üyesi rihleri arasında Sri Lanka`nın Colombo kentinde düHögl ile Boënak, Türk ve Alman vatandaëlar katld. zenlenen 24. CACCI Konferansı`nda yapılan ikili göAyakkablarn bir ksmnn BM’yi simgeleyen U ve rüşmeler ve başarılı kulis çalışmaları sonucu alınN har eri ëeklindeki iki demir örgülü kafesin içine dı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Rusya`dan konulduêu ve Boënak dilinde Avustralya`yaetkinlikte, kadar odaAlmanca ve birliklerin temsilcilerinin dua edildi. 2 Mays 2011’den itibaren Srebrenitsa’da Türkiye`de dünya ekonomisinin geleceğini ve bölgeki tepede tüm ayakkablar içine alan sel bir işbirliklerini değerlendireceklerini ifade etti.ve beton dökülecek GELİŞMELİ olan demir har erle, “Utanç SütuTİCARETİMİZ nu” adl antn edileceêi Türkiye`de kaydedildi.evBERLýN AA CACCI`nın 2011inëa toplantısına sahipliği yapmaktan memnun olacaklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, konuşmasında şunları kaydetti: `Türk iş dünyasının dinamizmini Asya Pasifik ülkeleri ile paylaşmak ve bölge ile olan ekonomik ve ticari ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Amacımız, CACCI vasıtasıyla, karşılıklı iktisadi ilişkilerimizi güçlendirmek ve özel sektörümüze rehberlik etmek.`

Katliama seyirci kalan BM’ye ilginç protesto -

Mladiç’in günlükleri davalarê etkileyebilir

Avustralyalı demir üretici-

Srebrenitsa soykrmndan aranan Bosnal Srp komutan Ratko Mladiç’e ait bilgi ve belgelerin bir ksm Uluslararas Savaë Suçlar Mahkemesi tarafndan önceki gün açkland. New York Times gazetesinin haberine göre Mladiç’in evinde bulunan ses kaytlar ve binlerce sayfalk doküman, savaë ve srasnda Bosnal krizSrpTürk demir-çelik üretici ihracatçıları, larla Srbistan tarafn da yllardan le birlikteDevleti yüzde arasnda, 70 düşen iki demir fiyatlarında bir beri ettiêi baêlanty açkça ortaya koyuyor. artışinkâr yaşanmayacağını öngörüyor. 2008 yılında Mahtonu keme Yargc çıkan Sergedemir Brammetz, belgeler için, “èu ana 1.600 dolara fiyatları, ekonomik krizden kadar mahkemeye intikal eden en önemli belgelerden sonra dünyada tonu 500 dolara düştü. Koçtürk`ün biri.” deêerlendirmesinde bulunurken, bunlarn devam açıklamasına göre talepteki durgunlukla fiyatlar 500 eden davay etkileyeceêi belirtiliyor. Günlüklerinde dolar 6seviyesine düşerken, hammadde üreticisi Brezilya ve Avustralyalı 3 büyük oyuncu fiyatları dikte Mladiç, aralarnda zamann Srbistanda, Devlet Baëkan etmeyi başardı. Bu nedenle demir çelik üreticileri kâr Slobodan Miloseviç’in de katldê toplantlarda konuëumarjının daraldığı bir devriBosna’da yaşıyor. ve Hrvatistan’daki lanlar anlatyor. Miloseviç, Dünya demir fiyatları hakkında bilgi veren İstanbul Srplarn eylemleriyle Srbistan Devleti’nin iliëkisini redDemir Çelik İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı detmiëti. Belgelerde Srplarn, Hrvatlarla Bosna’y paySerdar Müslüman Koçtürk, hammadde dışında, üreticinin laëarak nüfusu bölgeden çkarmaya dair kârı gizli dahil fiyatlaradetaylarnn baktıklarında, son 35 yılın en kötü döanlaëmalarn bulunduêu açkland. Bir notneminin yaşandığını söyledi. Yassı çelik ürünlerinde ta da Bosnal Hrvatlarn lideri Jadranko Prlic’in ëu sözleiseyer Ereğli Çelik`in fiyatlarına göreMüslümanlar son 9 yılın ri alyor:Demir “Bugün 2-3 konuda anlaëtk. en düşük fi yatlı dönemi yaşanıyor. Koçtürk`ün açıkortak düëmanmz. Onlar ykmann 2-3 yolu var. Önce lamasına göre talepteki durgunlukla fiyatlar 500 dolar askeri olarak omurgalarn kracaêz.” Davas devam seviyesine düşerken, hammadde üreticisi Brezilya ve eden Bosnal Hrvat lider Slobodan Praljak’n da “Eêer Avustralyalı 3 büyük oyuncu da, fiyatları dikte etmeyi 50 bin Müslüman daha öldürürseniz, bir ëeykâr baëarmë başardı. Bu nedenle demir çelik üreticileri marjısaylmazsnz. Nüfuslar hzl bir ëekilde tekrar artar.” nın daraldığı bir devri yaşıyor. Türk üreticilerin inşaat ifadeleri de günlüklerde kaydedilmië. DIþ HABERLER demiri satışı da talepteki daralmaya bağlı olarakSERVýSý aylık 600 bin tondan 400 bin tonun altına geriledi.

leri fiyatlara karar veriyor

SAYFA TASARIM: KADûR DûNÇER

FOTOüRAF: AA, ERBÿL BASAY

665 kiloluk boğa, maceraperestlerin peşinde koştu


06 POLİTİKA

12 Eylül referandumu, sol için samimiyet sénavé olacak

AVRUPALI SOSYAL DEMOKRATLAR UYARDI: Saadet Partisi kongCHP gerçekten sol resinde liste kavgasını partiyse bu paketi Kurtulmuş kazandı

desteklemeli

FOTOüRAF: ZAMAN, KÜRĀAT BAYHAN

-

Anayasa referandumu, bir kez daha sosyal demokrat çevrelerle partileri karüê karüêya getirdi. Sol görüýlü aydçnlar genelde paketi desteklerken, siyasî partilerin ‘hayçr’ kampanyasç baýlatmasçna anlam veremiyor. Tartçýma, ‘gerçek solcular’‘statükocular’ ayrçmçna yol açarken baýta CHP olmak üzere pakete karýç ççkan bütün partilere sert eleýtiriler getiriliyor.

Dr. Erdoÿan Günal, “Gerçek solcular 12 Eylül’de ‘evet’ diyecek.” görüüünde. Prof. Dr. Baskçn Oran, “Pakete karýç ççkanlar solcu deþil, ulusalcç.” diyerek buna destek veriyor. Eski CHP Milletvekili ûnal Batu da, “MHP ve CHP, referanduma, hem de 12 Eylül günü nasçl ‘hayçr’ diyecek bilemiyorum.” diyor. ERDOĀAN GÜNAL DR.

-

Anayasa paketi için iptal davas açan, ardndan da ‘hayr’ kampanyas yürüteceêini açklayan sol partiler, solcu aydn ve siyasetçilerin tepkisini çekti. Referandumun, CHP baëta olmak üzere kendini ‘sosyal demokrat’ olarak niteleyen partiler için samimiyet testi olacaên belirten siyaset bilimci Dr. Erdoêan Günal, “Gerçek solcular 12 Eylül’de ‘evet’ diyecek.” görüëünü savunuyor. Solun duayen ismi Prof. Dr. Baskn Oran’n yaklaëm da, “Deêiëiklik paketinin iki maddesi bile her solcunun ‘evet’ demesine yeter.” ëeklinde. Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyac olduêunu vurgulayan eski CHP Milletvekili çnal Batu, her ëeye raêmen, “Demokrat bir insan olarak ‘hayr’ demeye gönlüm raz olmaz.” diyerek tavrn ortaya koyuyor. Devrimci Sosyalist çëçi Partisi (DSçP) Genel Baëkan Doêan Tarkan ise AK Parti’ye karë çkmakla demokratikleëmeye karë çkmann birbirine karëtrldê görüëünde. “Evet diyenler AK Parti’nin yanna düëüyor-

ýbrahim Güçlü: BDP, Kürtlerin iradesine ipotek koyamaz

-

Kürt ve Türklerin ayrêlmasênê tartêümak kimsenin haddine deÿil

-

BDP èrnak Milletvekili Hasip Kaplan, medyada geçen hafta ‘Türk ve Kürtlerin birlikte yaëamasna’ iliëkin yaëanan tartëmalar eleëtirdi. Hürriyet yazar Ertuêrul Özkök, sal günü ‘Birlikte yaëamak zorunda myz?’ baëlkl bir yaz kaleme almët. Bu düëünceyi Hitler’in soykrm tezleriyle ayn gördüêünü söyleyen Kaplan, Kürtlerin Türkiye’den ‘hiçbir yerde hiçbir ëekilde’ ayrlmak istemediklerini belirtti. Türkiye’de tartëlmayacak bir ëey varsa onun da bu ülkenin birliêi ve bütünlüêü olduêunu vurgulad. Kaplan, Antalya’da düzenlediêi basn toplantsnda ëunlar kaydetti: “Bu, bin yllk tarihimize, Çanakkale’de, Dumlupnar’da yan yana yatan ëehitlerimize yaplacak en büyük saygszlktr. Bu ülkede Kürt ve Türklerin ayrlmasn tartëmak kimsenin haddine deêildir. Ben Kürt’üm. Eëim Türk. çki çocuêumu, Sayn (Ertuêrul) Özkök nasl ayracak, kimi nereye koyacak? Yoksa birini èrnak’a birini de Krklareli’ne mi brakacak? Böyle bir yaklaëm olabilir mi?” MÜRSEL KILINÇ, ÖZKAN MAYHasip Kaplan FOTOĀRAF: CýHAN, ÖZKAN MAYDA DA ANTALYA CûHAN

BASKIN ORAN PROF. DR.

ýNAL BATU ESKý CHP MýLLETVEKýLý

sa, kendileri de 12 Eylül darbesinin yanna düëüyor.” sözleriyle bu çeliëkiye iëaret ediyor. Görüëler ëöyle: Siyaset bilimci Dr. Erdoÿan Günal (Türkiye Deÿiüim Hareketi Baükan Yardêmcêsê): Bugün Türkiye’de sol, sol olmadê için referanduma hayr diyor. Statükoyu koruma tavr sergiliyor. Baykal sonras CHP’de demokrat bir rüzgar esmeye baëlamët. Ancak bu referanduma ‘hayr’ dedikleri için hzla kesildi. Bu referandum Kemal Klçdaroêlu için de önemli bir snav. Bence hayr dediêi için bu snav kaybedecek. Paket bu haliyle de çok önemli deêiëiklikler içeriyor. Anayasa Mahkemesi ve HSYK’nn yapsnn deêiëmesi, YAè kararlarnn yarg denetimine açlmas, memurlara sendikal haklarn verilmesi bunlardan birkaç. Memurlara verilen disiplin cezalar için ëimdiye kadar yargya gidilemiyordu, artk gidilebilir. Bunu sosyal demokrat partinin desteklememesini düëünemiyorum. Solcu olduêunu söyleyen bir insann bu referanduma hayr demesi çok yanlë olur. Gerçek solcular 12 Eylül’de ‘evet’ diyecek.

Prof. Dr. Baskên Oran: 12 Eylül darbe anayasasnn sulandrlmas hayrl bir ië. Ordu artk politikaya eskisi gibi müdahale edemiyor. Onun yerini yarg ald. Yargnn son aldê kararlar, kuvvetler ayrlê ilkesini tamamen ortadan kaldrd. Yarg Meclis’i denetliyor, oysa yargy denetleyecek kurum yok. Bu sebepler, her solcunun referanduma ‘evet’ demesi için yeterlidir. BDP’nin karë çkmas beni ëaërtt. Birtakm krnt halindeki sol partilerin karë çkmasn ise onlarn solcu deêil, ulusalc olmasna baêlyorum. Bugün ‘hayr’ diyenlerin solla bir iliëkileri yok. Eski CHP Milletvekili ýnal Batu: Türkiye’nin yepyeni demokratik bir anayasaya ihtiyac var. Dileyelim seçimlerden sonra bu da olur. Türkiye kendisine hiç yakëmayan bir darbe anayasas ile yönetiliyor. Temelli deêiëtirilmesi gerektiêini düëünüyorum ama bu dahi büyük bir kazançtr. Bu nedenle referandumda ‘evet’ diyeceêim. Kuvvetler ayrlê ilkesinin zedeleneceêine dair eleëtiriler var. Onlarda ksmen hakllk pay görüyorum. Fakat bunun için kos-

koca bir pakete hayr demeye de demokrat bir insan olarak gönlüm raz olmuyor. Türkiye bu adm atmaldr. Bence paketteki en önemli husus 12 Eylül darbecilerine yarg yolunun açlmasdr. MHP ve CHP, referanduma, hem de 12 Eylül günü nasl ‘hayr’ diyecek bilemiyorum. Doÿan Tarkan (DSýP Genel Baükanê): Bu paket birçok olumlu yön taëyor, olumsuzluk taëmyor. Memurlara grev hakk vermiyor ama öbür taraftan grev hakkyla ilgili birçok yenilik getiriyor. Kadnlara pozitif ayrmclk getiriyor. Askerlerin sivil mahkemelerde yarglanmasn saêlyor. Ama yeni bir anayasa olmadê için yeterli deêildir. Bu anayasa paketine karë çkanlar maddelerin tek tek içeriêine karë çkmyor. AK Parti önerdiêi için karë çkyor. Solcular böyle yaptê için çok vahim bir yere düëüyorlar. ‘Evet’ diyenler AK Parti’nin yanna düëüyorsa, kendileri de CHP ve MHP’nin yanna düëüyor. Faëist ve rkç partilerin yanna düëüyor. 12 Eylül darbesinin yanna düëüyor. EMýNE DOLMACI, BURAK KILIÇ, CýHAN YENýLMEZ ûSTANBUL

TÜRKýYE BýRLEþýK KOMÜNýST PARTýSý’NýN KURUCULARINDAN TALAT ULUSOY:

Pakete ‘hayêr’ diyenleri anlayamêyorum ÖMER ORUÇ ûZMûR Türkiye Birleëik Komünist Partisi’nin kurucularndan olan çzmirli mimar Talat Ulusoy, anayasa deêiëikliêi paketine siyasi partilerin “hayr” demesine anlam veremediêini söylüyor. 12 Eylül 1980 darbesi maêdurlarndan olan Ulusoy, sol partilerin durumunu Stockholm sendromu ile kyasladên ancak bunun bile açklayc olmadên belirtiyor. Ulusoy, “çnsanlar, iëkencecisine âëk olurmuë. Buna aklm basmyor. Partilerin durumu bu. Sanki arka planda bizim göremediêimiz baëka ëeyler var.” diyor. Yetersiz bulduêunu belirttiêi reform paketine ‘evet’ diyeceêinin altn çizen Ulusoy, tamamen karë çkmann mantk dë olduêunu anlatyor. Talat Ulusoy, 12 Eylül darbesinden sonra Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) üyesi olduêu için 4 yln mülteci olarak kaçtê Hollanda’da geçirir. Türkiye’ye döndükten sonra bir süre cezaevinde kalr. Anayasa deêiëikliêiyle ilgili birçok maddeyi desteklediêini, bunlarn baënda Yüksek Askerî èûra kararlarnn temyize açk olmas, Memurlar Yasas, Anayasa Mahkemesi ve HSYK’nn yapsnn deêiëtirilmesinin geldiêini aktaran Ulusoy, ëunlar söylüyor: “Ben onlara ‘hukuk baronlar’ diyorum. Hukuk baronlarnn yönetimi yerine, gerçekten yarg camiasnda dengeli bir seçimle bir anayasa yaplmal. Neden ‘hayr’ diyorlar? Cahillikten deêil, deêiëen dünyay, Türkiye’nin geliëmesini görememekten. Büyük kesimi de devletten beslenmeye alëmë.” Toplumu cendere içinde skboêaz etmek isteyenlerle ‘brakn rahat nefes alsnlar’ diyenlerin arasndaki kavgann sürdüêünü belirten Ulusoy, “Öyle hissediyorum ki 12 Eylül günü birçok insan ‘evet’ diyecek. Çünkü maddelere baknca, insann ‘hayr’ demesi için elindeki silah kendisine skyor olmas lazm. Yetmez ama evet diyoruz.” Talat Ulusoy diye konuëuyor.

-

CHP lideri Kemal Kêlêçdaroÿlu, hafta sonunda Balçkesir’deydi. Havran ilçesinde ýehir turu atan Kçlççdaroþlu, parti otobüsü üzerinden halka seslendi. FOTOüRAF: CÿHAN, KADÿR AYDINIĀIK

Paket, açlêÿê gidermeyecekse Baübakan hangi yüzle halkên karüêsêna çêkêp ‘evet’ isteyecek? KADýR AYDINIþIK, MELýH GASGAR BALIKESûR CHP lideri Kemal Klçdaroêlu, Baëbakan Erdoêan’n ‘anayasa deêiëikliêini yargya taëyanlarn Anayasa Mahkemesi’nin kararndan sonra hangi yüzle millete gidecekleri’ne yönelik eleëtirisine cevap verdi. Anayasa deêiëikliêi paketinin vatandaëlarn sorununu çözmediêini savunan Klçdaroêlu, “Bu deêiëiklik açlê gidermeyecekse, Sayn Baëbakan vatandaën karësna çkp hangi yüzle ‘ey vatandaë, bu anayasa deêiëikliêine evet diyin’ diyecek? Ben de bunu merak ediyorum.’’ diye konuëtu. Kemal Klçdaroêlu, hafta sonunu Balkesir’de geçirdi. Havran ilçesini ziyaretinde esna a bir süre sohbet etti. Ardndan parti otobüsü üze-

-

rinden yaptê konuëmasnda anayasa deêiëikliêi paketi için yaplacak referandumda vatandaëlardan ‘hayr’ oyu vermelerini istedi. Paketin içeriêi hakknda hiç kimsenin doêru düzgün bilgi sahibi olmadên iddia eden CHP lideri, “Bir partinin mutfaênda anayasa hazrlanmaz. Bilmediêimiz, ne olduêunu anlamadêmz, yeterince tartëmadêmz anayasay önümüze koyuyorlar; ‘evet veya hayr diyin’ diyorlar. Bu Anayasa, vatandaën iësizlik, yoksulluk sorununa çare deêil. Onun için bu referandumda ‘hayr’ diyin, ilk seçimde de halkn partisini iktidara taëyn.’’ diye konuëtu. CHP Genel Baëkan, Gökçeyaz beldesinde ise gazetecilerin sorularn cevaplad. Baëbakan Erdoêan’n paketi

Mahkeme’ye götüren CHP’nin halkn karësna nasl çkacaêna iliëkin eleëtirisinin hatrlatlmas üzerine, “Biz halkn karësndayz, zaten halkmzla beraberiz, halkn sorunlarn dinliyoruz.” karëlên verdi. Baëkan’n yaptê tek ëeyin muhalefeti suçlamak olduêunu ileri süren Klçdaroêlu, ëöyle devam etti: “Bu anayasa deêiëikliêinin vatandaën sorununu çözmediêini onlar da çok iyi biliyor. O zaman benim merak ettiêim bir ëey var. Bu deêiëiklik iëçinin sorununu çözmeyecekse, köylünün sorununu çözmeyecekse, açlê gidermeyecekse, haklar yeteri kadar geniëletmiyorsa, Sayn Baëbakan 8 yllk bir icraattan sonra vatandaën karësna çkp hangi yüzle ‘ey vatandaë, bu anayasa deêiëikliêine evet diyin’ diyecek?”

FOTOüRAF: ZAMAN, ÖMER ORUÇ

SP 4. Olağanüstü Kongresi, Milli Görüş hareketinin lideriBĀRĀNCĀ Necmettin Erbakan’la SAYFADAN DEVAM Genel Başkan Numan Kurtulmuş arasında güç mücadelesine sahne oldu. Kurtulmuş’un haSwoboda, “Dolaysyla halknn kazançzırladığı ‘beyaz liste’ye karşılıkTürk Erbakan alternatif lisl olacaêna inanyorum. Demokrasi yolunte çıkardı. Seçimi beyaz liste kazanırken, yeni yönetimde Erbakan’ın oğlu ve ile çevresindeki isimler yer alamada çok büyük birkızı adm.’’ deêerlendirmesinde budı. Kurtulmuş ise 3. tur sonunda yeniden genel selundu. Swoboda, Avrupa Birliêi olarak herbaşkan zaman çildi. için Türkiye’nin demokratikleëmesine ve reformlaMilli Görüş hareketi, Hareket’in rna destek verdiklerinin altn‘Yenilikçi çizdi. Anayasa deêiortaya çıktığı veözgürlüklere Abdullah Gül’ün genel ëikliêinin de reformlara, açk bir paket başkan adayı olarak“Dolaysyla gösterildiğibiz2000 kongresiolduêunu belirterek, bu deêiëikliêi nin ardından ilk kez ikinci şahit oldu. Nudestekliyoruz. Çünkü sosyallisteye demokrat deêerler de man Kurtulmuş’un hazırladığı ‘beyaz liste’ye getiriyor bu deêiëiklik.’’ diye konuëtu. karşılık Erbakan da ‘yeşil liste’ adını verdiği alHannes Swoboda, ABD Baëkan Barack ternatif bir liste çıkardı. Her iki listede de genel Obama’nn Türkiye’nin AB’ye üyeliêine iliëkin sözbaşkan adayı olarak Kurtulmuş yazılıydı. Fakat leriyle ilgiliBaşkanı, soruya dabuëöyle cevap istifa verdi:etti. “Öncelikle SP Genel listeden Kararıëunu söyleyeyim; ABD’nin Irak’a yaptê müdahanı açıklarken, “Eğer ben bu partinin genel başkale Türkiyemüsaade için olumlu birde ëeybudeêildi. olarak, nıysam, edin listedeçkinci 10 kişiyi de ABD’nin Ortadoêu Türkiye’yi sobenim tercih etmestratejisinde hakkım olsun.” dedi.zora Kendikan birçok ëeyler var. Ancak ëunu ki; siyle birlikte hareket eden 41 kişisöylemeliyim daha ayrılınca Türkiye’nin yeni dë politikas, AB ve ABD tarafndan 75 kişilik listede 33 kişi kaldı. Bu noktada bir tüda ortak buluëturulup devam ettirildiêinzük krizideêerlerde baş gösterdi. SP tüzüğünde, aday gösde bu, çok olumlu bir ëey olacaktr.” DUBROVNýK AA ne terilenlerin çoğunluğu istifa ederse listenin olacağına ilişkin belirleyici bir madde bulunmuyordu. Bunun üzerine başlayan kriz uzun süre aşılamadı. En sonunda Divan, bu listenin de oylanmasına karar verdi. Liste savaşının sinyalleri, kongrenin ilk saatlerinden itibaren alınmaya başlandı. Kongrenin yapıldığı Atatürk Spor Salonu’nda, Kurtulmuş ile Erbakan arasında liste pazarlıklarının son dakikaya kadar sürdüğü konuşuldu. Çekişme, sloganlara da yansıdı. Salonun bir bölümü Erbakan lehine pankartlar açıp sloganlar atarken bir bölümü sessiz kalmayı tercih etti. Bir süre sonra da Erbakan için asılan pankartlar parti yönetimince kaldırıldı. Daha önceki hemen bütün kongrelerde divan başkanlığı yapan Yasin Hatiboğlu’nun yerine Teoman Rıza Güneri bu koltuğa oturdu; bu değişiklik, partideki değişimin önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi. Erbakan, salona Kurtulmuş’un konuşmasının bitiminden sonra geldi. Yaklaşık bir buçuk saat konuşan Kurtulmuş, manidar ifadeler kullandı: “Bu dava hiçbir şahısla ve hiçbir cemaatle mukayyet EMRULLAH BAYRAK ANKARA değildir. kerameti kendimizden menBarëHiçbirimiz ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) anayasa kul bilmeyeceğiz, hiçbirimiz vazgeçilmez değildeêiëikliêiyle ilgili referandumda ‘boykot’ çaêdir. Önemli olan, davaya, bu manaya mensurs yapacaên ilan bu etmesi, tepkileri de beraberinde biyettir. Yeni bir döneme giriyoruz. Değişmeden getirdi. Kürt siyasetçi çbrahim Güçlü, BDP’yi demokyenileşmeyi başarmak zorundayız.” rasi konsepti içinde görmenin yanlë olduêunu söyledi. Kimsenin iradesinin altna alnamayaERBAKAN’IN ÇOCUKLARI İLEambargo ÇEVRESİNDEKİ İSİMLER YENİ caên vurgulayan YÖNETİME GİREMEDİGüçlü, boykot çaêrsnn etkili olaBeklendiği gibideêil. Divan’a sunuldu. ‘Yeşil caê kanaatinde Ona iki göreliste anayasa deêiëikliêiliste’, Oğuzhan Asiltürk, Temel Karamollaoğlu, nin amac, Türkiye’de demokratikleëmeyi saêlamak. Ahmet Birol Aydın, Hatiboğlu taPaketin Tekdal, yeterli olmadên amaYasin yeni açlmlara kayrafından verildi. Bu listedeolduêunu Recai Kutan’ın yanı naklk edebilecek durumda dile getiren sıra Erbakan’ın kızızarar Elif görenlerin Erbakan, bu oğlu Fatih ErGüçlü, “12 Eylül’den pakete desbakan, damadı Mehmet Altınöz, damadının ağatek vermesi gerekiyor. En azndan karë durmamabeyi Orhan Altınöz, Ayşes lazm.” görüëünü dileAhmet getirdi.Tekdal’ın Bu noktadakızı BDP’nin nur Tekdal da yer aldı. Kurtulmuş’un listesinde tutumunu sorgulayan Güçlü, “BDP’yi PKK’dan soise Kutan ele haricindeki ‘ak saçlılar’ veÖyle Erbakan’ın yutlayarak almamz olanakl deêildir. yaparakrabaları yer almadı. Tartışmalar ve sak yanlrz.” deêerlendirmesini yapt. belirsizlikler nedeniyle oy verme işlemi saat 17.40’ta başPKK’nn 12 Eylül hukukunun ortaya çkardê bir layabildi. yap olduêuna dikkat çeken Güçlü, Kürt milletine büİlk turda Kurtulmuş’un ‘beyaz’ listesi, Genel yük zarar geldiêini ifadeveetti. BoykotDisiplin çaêrsnnKurulu bölge İdare Kurulu (GİK) Yüksek insan üzerindeki etkisiyle ilgili olarak ise Güçlü, ëu (YDK) seçimini kazandı. Ancak Kurtulmuş, getespitte bulundu: “Genel seçimlere göre etkili olacaê nel başkanlık için yeterli oy sayısına ulaşamakanaatinde BDP’nin üçte oranndaKurtuldüëedı. Bin 250 deêilim. delegeden 634’ü oybir kullandı. ceêini490 düëünüyorum. Çünkü ben BDP’nin, gibi muş, oyda kaldı. Bu nedenle genelCHP başkanı çok cesaretle bir kampanya yürütebileceêi düëünceseçmek için ikinci tura geçildi. Kurtulmuş, 279 sinde de Bu deêilim. Tabii bunun karësnda Kürtler ‘Sen oy aldı. da yetersiz kaldı. Salt çoğunluk şartı ne talep ediyorsun?’ soracaklar.oyunu Bu soruya aranmayan 3. turdasorusunu ise 310 delegenin alada verebilecekleri çok ciddi yant yok. Anayasa prorak yeniden genel başkan seçildi. jesi ortada yok. Bunun listesinde için halka 42 ne yeni diyecekler?” Numan Kurtulmuş’un isme yer verildi. Yeni yönetime ‘ak saçlılar’ içinden sadeKimsenin iradesinin ambargo altna alnamayacaêce Recai Kutan girebildi. Necmettin Erbakan’ın n vurgulayan Güçlü, özgürce herkesin sandêa gioğlu ve kızının yanı belirlemesini sıra partide daha dödip kendi tutumunu istedi.önceki Bu konunemlerde görev almışgerektiêinin Şevket Kazan, Günda engel çkarlmamas altn Mete çizen Güçdoğan, Temel Ahmet lü, “Konu, hak veKaramollaoğlu, özgürlüklere bakë açsylaTekdal, ilgiliCelal Asiltürk,edersek, Orhandemokrasinin Altınöz ve Yasin Hatiboğdir. Müdahale gelecekle ilgili lu gibi isimler yer alamadı. önünü kapatmëyönetimde oluruz.” dedi.

13 TEMMUZ 2010 SALI ZAMAN

SAYFA TASARIM: AHMET BûÇER


07 YORUM Mehmet Şeker

13 TEMMUZ 2010 SALI ZAMAN

Abdullah Aymaz

Çok uyumak

Avustralya

Yazı silsilemiz bir hadisin yorumu idi. Efendire ibadetler, müminlerin hayatlarını düzenlemiz sallallahu aleyhi vesellemin dört hususla me adına çok önemli misyon eda etmektediralakalı çekincelerini ortaya koyduğu hadisin iller. Özellikle gece ibadeti olan teheccüd ve sakinde karın büyüklüğü vardı. Göbek bağlamak bah namazları, uyku tarafından kaçırılma risşeklinde de deyimleşen çok yemek, gerçekten kini her zaman taşımaktadır. Sabah ezanlarıngünümüz insanının en büyük problemlerinden da “namaz uykudan daha hayırlıdır” denmesi birisidir. Özellikle gelişmiş ülkelerde bir yande gayet manidardır. dan şişmanlık, diğer yandan da kilo verme adıEvet kamil mümin bir disiplin insanıdır. O, na geliştirilen yöntemler ve onlara harcanan sosyal hayatın içerisinde zinde ve aktif olduğu paralar ciddi yekün teşkil etmektedir. gibi, ibadetleri hususunda da fevkalade dikkatÇok yemenin birçok olumsuz getirisi vardır. li ve hassastır. Malum olunduğu üzere başarıya Bunların ilki çok uyumak ve dolayısıyla temgiden yol, disiplinden geçmektedir. Uykusunu belliktir. Bunlardan sonraki yazılarımızda bundüzene koyamayan bir insanın ise disiplininlar üzerinde yüzeysel olarak duracak sonra den bahsedilemez. sözlerimizi hadisteki son husus olan “yakîn Siyer kitapları Efendimizin yatsı namazından azlığı”na kaydıracak ve inşallah onun üzerinsonra insanlarla beraber olmaktan çok hazde yoğunlaşacağız. zetmediğini ifade ederler. Bundan, Burada öncelikle hatırlanması ge- Evet çok uyumak, sebebi O’nun istirahate de erken çekildireken husus şudur: İslamiyet hiç- ne olursa olsun, müminin ği yaklaşımını çıkartabiliriz. Tehecbir zaman insanın sağlığını bozacüd namazlarını hiç kaçırmayan Alhayatını eriten, bereketi- lah Rasûlü, sabah namazına kadar cak kadar uykuyu azaltmasını tasvip etmez. Dinin özünde insanın ni yok eden, hayırlardan biraz daha istirahat buyururlar, Hz. zararına olacak hiçbir şey yoktur. engelleyen büyük bir ha- Bilal’in ezanını duyunca inşirahla Bilakis insanın kendisini koruma- sımdır. Normalden faz- mescide giderlerdi. Gündüz ise güsı farz kabul edilmiş ve tam tersi la uyumak, insanın hem neşin hararetini en çok hissettirdiolarak kendisini bile bile zarara maddi ve hem de mane- ği öğle vakitlerinde kaylule yapar, sokanların ötelerde mesul olaca- vi hayatına büyük zarar- o zaman diliminde de bir süre dinlenirlerdi. Gözleri uyur, kalbi uyuğı ifade edilmiştir. Bunun için esas lar vermektedir. mazdı. Gafletten doğu batı arası kaolan, uykuyu normalin altına indar uzaktı. Çok yeme, çok uyuma gibi şeyler dirmek değil, onu düzene sokmak ve ölçüsüO’nun hayatını hiçbir zaman bulandırmamıştı. nü korumak olmalıdır. O’na benzemeye çalışan müminlerin hayatlaEvet çok uyumak, sebebi ne olursa olsun, mürında da bu hususların çok yer işgal etmemesi minin hayatını eriten, bereketini yok eden, hagerektiği aşikardır. yırlardan engelleyen büyük bir hasımdır. NorSözlerimizi, İsmail Hakkı’nın geceleri ihya etmalden fazla uyumak, insanın hem maddi ve meye dikkatleri çeken şu güzel şiiriyle bitirehem de manevi hayatına büyük zararlar verlim: mektedir. Allah Rasûlü’nün ümmetinin çok Ey dîde nedir uyku gel uyan gecelerde uyumasından endişe etmesi, tabii ki daha ziKevkeblerin et seyrini seyran gecelerde yade dinî açıdan anlaşılmalıdır. İslamiyetin Bak heyet-i alemde bu hikmetleri seyret çok önemli bir buudunu, onun müntesipleBul Sâniini ol O’na mihman gecelerde rini terbiye etmesi hususu oluşturur. Bu huÇün gündüz olursun nice ağyar ile gafil susun uykuya bakan yanı da vardır. Yüce AlKov gafleti dildardan bari utan gecelerde lah, müminlerin hayatlarını rıza eksenli yaşaAz ye az uyu hayrete var fani ol andan malarını murad buyurmuştur. Bu ise müminlerin gündüzlerini de gecelerini de Hak rızaBul beka ol O’na mihman gecelerde sına uygun şekilde dizayn etmelerini gerektiHey Hakkı nihan aşk oduna yan gecelerde rir. Günde beş vakit namaz başta olmak üzem.seker@zamanaustralia.com.au

Avustralya’ya ilk defa 1990 yılında rımız aşk ve şevkle eğitim hizmetleSingapur üzerinden gitmiştim. 2009 ri için gayret gösteriyorlar... yılında Abu Dabi üzerinden gittim. Perth’ten Queensland eyaletinin Abu Dabi ifadesindeki Dabi kelibaşkenti olan Brisbane şehrine geçmesi dikkatimi çekti. Havaalanıntik. Uçakla 4,5 saat sürüyor. da bir yerliye sorduk. O da “Ebu-l Orada da sayıları az olmakla beraĞazal” manasına geldiğini söyledi. ber fedakar insanlarımız okul açO zaman Dabi kelimemak, eğitim hizmetleri sinin Arapça kalın zı ile Brisbane’de Japon bir aile, vermek için büyük gayyazıldığı fakat “d” har- bizim eğitim gönüllülerini ret gösteriyorlar. On bir fi şeklinde telaffuz edil- çok sevmiş ve yeni doğan dönümlük bir arazi üzediği için bu hale geldi- kız çocuklarına Türk rinde yapılmış bir binağini anladım. Çünkü ismi vermek istemişler. nın okul izni için uğra“Maâni” kitabında “Yâ Zara ismini uygun gör- şıyorlar. zabayât” diye başlayan müşler. Zara bebek şim- Aslında buraya İsviçreli yani “Ey ceylanlar” ma- di 1,5 yaşında. İsim sahi- olan bina sahibi Avrupa nasına gelen bir şiirin bi ünlü ses sanatçısı Zara stili yaptırdığı bu evin ifadesini hatırladım. Hanımefendi’ye de büyük geniş bahçesine dünyanın değişik yerlerinden Bu seferki Avustralya sevgileri var. getirttiği ağaçlar diktirseyahatimiz ise Dubai miş. Enteresandır, biüzerinden gerçekleşti. zim Gelibolu’dan da 33 adet kızılAvustralya’daki ilk durağımız Vicçam ağacı getirtmiş ve bu bahçeye toria eyaletinin başkenti Melbourne diktirmiş. Şimdi bu ağaçlar gölgeleyerine, Western Avustralya eyaletirinde koşturacak, okulumuzun öğnin başkenti Perth idi. Perth’te çok rencilerini bekliyorlar. Neticede bu eski yıllardan kalma tarihi bir cami güzel yer ve ağaçlar ülkemizden gevar. Bu cami, buradaki demiryollalen eğitim gönüllülerine nasip olrında ve madenlerde çalışan Müsmuş! lümanlar için inşa edilmiş. Eğitim Brisbane’de Cezmi ağabeyimizin gönüllülerimizin ve fedakar esnatorunlarını görmek de nasip oldu. fımızın gayretleriyle burada güzel Komşuları olan Japon bir aile bizim bir okul açılmış. Öğretmen, esnaf ve mütevelliden bazılarını ziyaret eğitim gönüllülerini çok sevmiş ve ettik. Eyalet parlamentosunu geyeni doğan kız çocuklarına Türk ismi zip görme imkânımız oldu. Aynen vermek istemişler. İnternetten yapLondra’daki Lordlar Kamarası’na tıkları araştırma sonucunda Zara isbenzer bir yapısı var. Konya’dan tamini uygun görmüşler. Zara bebek şimdi 1,5 yaşında. İsim sahibi ünlü nıdığım bir eğitim gönüllüsü olan ses sanatçısı Zara Hanımefendi’ye Enbiya Bey ile karşılaşmak benim de büyük sevgileri var. Belki bir için sürpriz oldu. Efendimiz (sas) ile gün Japon asıllı Zara, inşaallah büilgili gördüğü rüyayı da daha sonra yür ve Türkçe Olimpiyatları’na beraber Lihye-i Şerif’i ziyaret yapZara Hanımefendi’nin şarkılarıyla mamıza yordum. Maşallah insanla-

Avustralya’yı temsilen katılır. Brisbane’de; kanguru, koala ve çeşitli hayvanların da bulunduğu hayvanat bahçesine gittik. Orada kuşların gösterisinden köpeklerin koyunları bir çoban gibi güttüklerini gösteren gösterilere kadar pek çok şeyi izlemek mümkün. Öğrenciler koskocaman yılanları boyunlarına dolayıp kucaklarına alıyor, 24 saatin 23 saatini uyuyarak ömrünü geçiren koalaları kucaklayıp fotoğraf çektiriyorlar. Wallaby denilen bir kanguru cinsi de vardı hayvanat bahçesinde. Ziyaretçiler bu kanguruları elleriyle besliyor ve onlarla aynı karede fotoğrafl ar çektiriyorlar. Uydurukçacıların dünyadaki bütün kelimelerin Türkçeden cihana yayıldığı iddialarına karşı; Niyagara için “Ne yaygara”, Amazon için “Amma uzun” sözleriyle dalga geçenler olduğu gibi, Wallaby için “Vallahi abi” diyerek bu küçük anguruların isimleri de Türkçeden gitmiş diye dalga geçenler vardı. Orada bunları hatırladık... Bir avuç da olsalar, fedakarlar her yerde fedakar; cefakarlar her yerde cefakar... Brisbane, Avustralya’nın en güzel yerlerinden, bilhassa Gold Coast (Altın Sahil) dünyanın dikkatini çekiyor. Pek çok emekli insan, iklimi ve bitki örtüsü güzel olan bu yere son demlerinde yerleşiyorlar. Bilhassa Arap ülkelerinden gelenlerin sayısı oldukça fazlaymış. Yalnız son yıllarda dünyadaki krizden, biraz da Müslümanlara karşı artan tavırlardan azalma olmuş. a.aymaz@zaman.com.tr

Enes Cansever

Japon diplomat ve Özal’ın hatıraları... Asıl konumuza dönecek olursak, Fujivara’nın Üniversite yıllarımda Tarihçi-Yazar Yabir başka önemli yönü, Bahadıroğlu’nun güvuz Bahadıroğlu’nun Eskişehir’de verdiği bir zel ifadelerle anlattığı ve Ankara’da Türk Jakonferansına katılmıştım. Yaklaşık yirmipon heyetleri arasında yaşanan “Milli Şuur’ yıl önce... Gençliğimin en kıpır kıpır yıllarıykonusundaki diyalogun da canlı aynı zamandı. Hafızam beni yanıltmıyorsa,konferansın da şahidi. Kendisi o heyette bizzat bulunan mevzusu; ‘Milli Tarih Bilinci ve geleceğimizbiri. Hatta o diyalogu iki dile çeviren tercüdi.’ Japon ve Türk heyeti arasında yaşanan mana da zaman zaman katkıda bulunmuş... diyalog, Turgut Özal’ın başbakanlığı, VehOlay şöyle yaşanmış; bi Dinçerler’in de Milli Eğitim Bakanlığı yapÖzal, milli değerlerine sıkı sıtığı dönemde yaşanmış. Bahadıroğlu, Japonya’dan gelen bir he- Evet, Japonlar “formül”ü kıya bağlı olan Japonların batıyet ile Ankara’da yaşanan diya- bulmuşlardı... “Hiroşima ve ya meydan okuyan ilerleyişi karlogdan sözederek, konferansına Nagazaki’yi yeniden yaşa- şısında Japonya’nın eğitim sistebaşlamıştı. İşte o tarihten itibaren, mak istemiyorsanız, ilerle- mine ilgi duyuyor. Bu nedenle inJaponlara karşı büyük bir sempa- meye devam edin!” diyorlar- celeme ve araştırma yapmak üzeti duymaya başladım. Bir taraftan dı çocuklarına... Bizim bir kı- re bir eğitimci heyetini Türkiye’ye Japonlara karşı hayranlığım başla- sım siyasetçiler ve günümüz- davet eder. Alanında uzman olan dı, diğer taraftansa ülkem için ha- deki bir kısım sığ görüşlü po- heyet, Türkiye’de incelemelerde yıflanıyordum. Daha önce görev litikacılar, çocuklarımızın bulunduktan sonra, Türk heyeyaptığım ülkelerde, Japonya Bü- Çanakkale’deki ruhu yaka- tiyle bir toplantı yapmışlar. Bir ara yükelçileriyle bu nedenle yakın ve lamasında takoz olmaya de- söz çocuklarda “millî şuur” oluşturmaya gelince, Japon heyetin çok sıcak dostluklar kurmuştum. vam ediyorlar. başı,”Çocuklarımız ilkokul çağına Geçen hafta Japon bir kaç masbile gelmeden bazı ‘şok testler’ uyguluyoruz. ter öğrencisiyle tanıştım. Eğitim almak üzere Mesela uçak hızında giden trenlere bindiriyoAvustralya’ya gelmişler. ruz. Çok katlı yollardan geçiriyoruz. İleri tekBizde ise, hala bazı kafalar halkını dar ve noloji üreten tesisleri gezdiriyoruz. Gördükleufuksuz bir mecraya sevk etmeye çalışıyor. 30 ri gelişmişlik karşısında çocuklarımız şok oluyıl önce, kışlada hazırlanan Anayasayla ülkeyorlar.İlk şoktan sonra onları Hiroşima’ya gönin idare edilmesinden yanalar. Ne ideal ne de ufuk.. Yani el gider Mersine bizimkiler gitürüyoruz. Dehşeti gözleriyle görüp yaşıyorder tersine. lar. Bomba atıldığından beri hiçbir bitkinin Yavuz Bahadıroğlu’nun anlattığı Türk ve Jayetişmediği alanları geziyorlar... pon heyetleri arasındaki diyalogu 2004 yılında Ondan sonra alıyoruz karşımıza, ‘Eğer siz yeJaponya’nın Kafkaslar’dan Sorumlu Büyükelteri kadar çalışmaz, diğer devletleri geçmezseniz, vatanınız işte böyle bombalanır, anneniz çisi Toshiyuki Fujivara’dan Hazar denizinin babanız böyle öldürülür. Toprağınızda bir çikıyısında dinleme imkanını bulmuştum. Fuçek bile yetişmez olur’ diyoruz.” jivara, Japonya’nın kıdemli Türkiye uzmanBunun üzerine bizim heyetin başında bulunan, larından. 1964 yılında Ankara Büyükelçiliği“İyi ama bizim Hiroşima’mız, Nagazaki’miz ne tercüman olarak gelerek, büyükelçilik mayok ki” deyince, Japonlar konuşmasını şöyle kamına kadar çıkmayı başaran biri. Türkçe’ye sürdürürler. ikinci anadilim diyerek, 14 yıl Türkiye, 4 yıl da “Ama Çanakkale’niz var! Çanakkale, bizimkiKafkasya’da kesintisiz diplomatlık yaptı Fujilerden çok daha çarpıcı bir örnek. O bölge çovara. Şuanda da İzmir’e yerleşerek, emeklilicuklarınıza ve gençlerinize millî şuur kazanğinin tadını çıkarıyor. Anayasa değişikliği nedırmak için tam bir laboratuvar. Öğrencileri deniyle bugünlerde bol bol tartışma imkanıkafileler halinde Çanakkale’ye götürüp geznı bulduğumuz 12 Eylül’ü, Japon diplomat, dirin ve ikiyüz elli bin şehidinizin hikâyesini şöyle analiz etmişti; “ 1980 darbesinin tek faydası, Özal gibi bir şahsiyetin ortaya çıkmasıanlatın. Yeterince çalışmazlarsa, başlarına budır.” Çok büyük bir Özal hayranıydı. Dostlugün de benzer şeylerin gelebileceğini söyleyin.” ğu, Özal’ın, Devlet Planlama Müsteşarlığı’na Evet, Japonlar “formül”ü bulmuşlardı... “Hikadar dayanıyor. Dahası, Fujivara 1974 yılında roşima ve Nagazaki’yi yeniden yaşamak isteilk boğaz köprüsü anlaşmasının yapıldığı Türk miyorsanız, ilerlemeye devam edin!” diyorlarve Japon heyetine de aracılık yapan bir şahıs. dı çocuklarına... Köprü görüşmelerinde aynı zamanda tercüBizim bir kısım siyasetçiler ve günümüzdeki manlık yapmış. Özal’ın vefatını anlatırken bir kısım sığ görüşlü politikacılar, çocuklarıduygulanan Japon büyükelçi, vefatına kadar mızın Çanakkale’deki ruhu yakalamasında tadostluğunu sürdürmüş. Fujivara, Özal’ın reskoz olmaya devam ediyorlar. Bari günümüzmi ziyaret maksadıyla Japonya’ya 17 kez gide, Türkiye’nin gelişim ve dönüşüm sürecine dip geldiğinin altını çizmişti. Japon işadammani olmasalar. Yapılmak istenen reformlara larını Türkiye’ye yatırım yapmaları için nasıl ve yasalara karşı engel teşkil etmeseler. Bari çırpındığının da canlı şahidi olduğunu önemle gelecek nesillerimizin Çanakkale ruhuyla yeişaretliyor.. Toshiyuki Fujivara ile 2004 yılında tişmesini engellemesinler. yaptığım ve Aksiyon dergisinde çıkan röportaj Haftanın sözü: Bir siyasetçi gelecek seçimi,bir internet ortamında mevcut. Röportaj, “ Türkdevlet adamı gelecek kuşağı düşünür. çe benim ikinci dilim” başlığı altında yayıne.cansever@zamanaustralia.com.au lanmıştı. Okumanızı tavsiye ederim.

Osman Turhan

Osman Turhan

Fikret Ertan

15. yılında Srebrenitsa rin katılacağı bu hazin tören, bugün Srebrenitsa adlı şehrin adını bundan TRT tarafından canlı yayınla dünya15 yıl önce kim bilirdi acaba? Bu şeya gösterilecek ve bizler de bu törehirde yaşayanlar ve bulunduğu ülkeni yaşlı gözlerle izleyeceğiz elbette. nin vatandaşlarından başka herhalKatliam ya da soykırım üzerinden de kimse bilmezdi. 15 yıl geçmiş bulunuyor. Ancak katAma şimdi Doğu Bosna’nın bu şehrinin adını bilmeyen ya da duymaliamdaki sorumluluklarından doladan insan kalmamışyı bugüne kadar sadece tır herhalde bana göre. Srebrenitsa’yı seçen kötü- 10-15 kadar cani hüküm Srebrenitsa bugün bü- lük, insanların İkinci Dünya giymiş bulunuyor. Buntün dünya tarafından Savaşı’ndan bu yana gör- ların ilki de Sırp General tam 15 yıl önce yaşadı- medikleri, yaşamadıkla- Radislav Krstiç, Ağusğı, uğradığı şerden, kö- rı bir büyük kötülüktü; Ya- tos 2001’de Lahey’deki tülükten dolayı bilini- hudi soykırımı ya da kat- Milletlerarası Savaş Suçyor. Bu kötülük, bu şer liamından bu yana dünya ları Mahkemesi tarabu şehre ve insanla- yaklaşık 65 yıldır böyle sis- fından soykırım suçlurına Sırp zulmü, Sırp tematik bir kötülük, şer ya- su olarak suçlu bulukatliamı, Sırp soykırı- şamamış, görmemişti. nup 46 yıl hapisle cezamı ve bunlara karşı dulandırılmış olan Sırp Geyarsız kalan dünya şeklinde uğraneral Radislav Krstiç’ti ve böylece mış, burasını, insanlarını yakın taSrebrenitsa’da yaşananlar modern rihte görülmeyen acılarla yok etmiştarihin ilk soykırımı olarak resmen ti. Srebrenitsa’yı seçen kötülük, intarihe geçmişti. Hatırladığım kadarıyla, Portekizsanların İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görmedikleri, yaşamadıkları li Hakim Almiro Rodrigues, mahkemenin kararını General Krstiç’in yübir büyük kötülüktü; Yahudi soykırızüne, ‘...General Radislav Krstiç, siz mı ya da katliamından bu yana dünsoykırım suçundan, insanlığa karşı ya yaklaşık 65 yıldır böyle sistemaişlenen suçlardan ve savaş kurallarını tik bir kötülük, şer yaşamamış, görçiğnemek suretiyle cinayet işlemekmemişti. ten dolayı suçlu bulundunuz... GeÜstelik bu kötülük dünyanın insan neral Krstiç, siz oradaydınız. Siz binhakları, demokrasi, hoşgörü ve bunlerce Bosnalı Müslüman’ın katledilları koruyacak BM, NATO gibi kumesinden suçlusunuz; siz insanlara rumların, teşkilatların en ileri, en inanılmaz acılar yaşatmaktan dolayı yüksek, en organize durumda oldusuçlusunuz. General Krstiç, siz 1995 ğu zamanlarda gerçekleştirilmişti ne yılının Temmuz ayında kötülüğe, yazık ki... Bugün Srebrenitsa’dan bu şerre rıza gösterdiniz. İşte bu yüzcümlelerle söz etme gereğini duyuden mahkeme sizi suçlu bulmuş ve yorum; zira Srebrenitsa’da 1995 yısizi 46 yıl hapse mahkûm etmiştir.’ lının 11-17 Temmuz günleri araşeklinde okuyarak Srebrenitsa’da o sında işlenen kötülük bugünlermeş’um temmuz günleri yaşanande bu büyük kötülüğün 15. yılı doları temelde kötülük, şer olarak talayısıyla anılıyor, hatırlanıyor.Ninımlamıştı. tekim, bugün Srebrenitsa’nın yeni bulunan kurbanlarından 775’i daha Srebrenitsa’da yaşananlar modern Potaçari’de toprağa verilecek. Baştarihin en büyük kötülüklerinden biriydi elbette; nitekim şehri gübakan Erdoğan ve başka liderle-

venli bölge olarak koruması altına alan ama bunu beceremeyen BM de Srebrenitsa’da işlenen kötülüğü anlayamadığını kendi raporuyla itiraf etmiş, şöyle demişti: ‘...Hatalar, yanlış değerlendirmeler ve karşımızda bulunan kötülüğün kapsamını anlama yetersizliğimizden dolayı BM olarak biz, Srebrenitsa halkını Sırpların kitlesel cinayetlerinden kurtarmak için üzerimize düşen görevi yapamadık.’ Bu acı ve ibret dolu hükmün yanı sıra aynı rapor hem dünya hem de BM tarafından çok geç anlaşılan şu gerçeğe de dikkat çekmişti: ‘Bosna, askeri bir ihtilaf olduğu kadar ahlaki bir davaydı da...’ Raporun da itiraf ettiği gibi Bosna ve burada yaşananlar ahlaki bir davaydı da; ama ne yazık ki dünya milletlerinin hak-hukuk, insanlık anlayışının en üst, en güçlü ortak temsilcisi BM bu konularda aciz kalmış ve Bosna’yı, Srebrenitsa’yı Sırp kötülüğüne teslim etmişti. Srebrenitsa’da yaşanan kötülüğün üzerinden bugün 15 yıl geçmiş bulunuyor. General Krstiç ve diğer caniler ceza almış bulunuyor. Ama şüphesiz bu yeterli değil; kötülüğün tamamen cezalandırılması için daha pek çok şeyin yapılması gerekiyor. En başta, kötülüğün esas mimarlarından 15 yıldır kayıp General Ratko Mladiç’in de yakalanıp adalete teslim edilmesi, sonra da hareketleriyle Srebrenitsa’daki kötülüğe katkıda bulunan, bu kötülüğün yolunu bilerek ya da bilmeyerek açanların da adalet önünde hesap vermeleri gerekiyor. Srebrenitsa’da 15 yıl önce işlenen kötülük bütün yönleriyle mutlaka ortaya çıkarılmalı ve herkes bundan ibret ve ders almalı. Allah’ın rahmeti bütün Srebrenitsa kurbanlarının üzerine olsun... f.ertan@zaman.com.tr


ailem ailem

w Hikmet damlalarý

w Kalbin dili

Mübahlarý bütünüyle terk etmek günahtýr. Onun için saygýlýyým. Her þeyleriyle O’ndan olanlarýn daima O’na dönmekten gayrý ne haklarý var. Kalbimi kýskanmalýyým. Kasrýna nüzul eyler Sultan gecelerde... ***

Allah'a duayý, size icabet edeceðinden emin olarak yapýn. Þunu bilin ki Allah (c.c) (bu inançla olmayan ve) gafletle (baþka meþguliyetlerle) oyalanan kalbin duasýný kabul etmez."

Çocuðunuzun dürüst olmasý sizin elinizde

Yalan, çocuklar ve eriþkinler açýsýndan farklý ele alýnmalý. Farkýnda olmamýz gereken þey, karþýmýzda bir yalancý deðil bir çocuðun durduðudur. Bunu böyle kabul etmeliyiz. Sanki gerçekmiþ gibi hayal kurmak, çocuk geliþimi açýsýndan son derece normaldir. Bu nedenle çocuðun her yalaný ‘gerçek yalan’ olarak algýlanmamalý. AÝLEM Bir uyum bozukluðu olan yalanýn özü, yalana niyet etmektir. Hatayla bir þey söylendiðinde o yalan olmaz. Çocuðumuzun aðzýndan çýkan her gerçek dýþý söz, onun yalan söyleme niyetine delil teþkil etmez. Çocuðumuzun dudaklarýnýn arasýndan dökülen tüm sözler, önce onun tasavvur dünyasýnda bulunur. 3-5 yaþ döneminde çocuklarýmýz, hayal dünyalarýnda ürettikleri þeyleri sanki gerçekmiþ gibi çevresindekilere anlatýrlar. Bunlarý yalan olarak isimlendirmemek gerekir. Çünkü çocuk bu dönemde ‘gerçek’ ile ‘hayal’i birbirinden ayýrt edebilecek zihinsel ve dil yeteneðine sahip deðildir. Her þeyi görselleþtirme, rüyalaþtýrma, fantezileþtirme eðilimindedir. Farkýnda olmamýz gereken þey, karþýmýzda bir yalancý deðil bir çocuðun durduðudur. Bunu böyle kabul etmeliyiz. Sanki gerçekmiþ gibi hayal kurmak, çocuk geliþimi açýsýndan son derece normaldir. Bu ayrýmý yaptýktan sonra, þimdi kasten yalan söyleyen, yani bilerek gerçeði çarpýtan çocuklarý ele alabiliriz. Bunun aslýna bakarsanýz birkaç sebebi var. Çocuklar güç korkusuyla, dikkat çekmek için ya da sýrf eðlenmek için yalan söyleyebilirler. Kendisinin güçsüz olduðunu düþünen bir çocuk, yalan söylemek sûretiyle güçlü olan kimsenin onayýný alabileceðini ya da ondan kendisine gelebilecek muhtemel zarardan kurtulabileceðini düþünebilir. Anne babanýn çocuðu aþýrý kontrol ettiði ailelerde genellikle bu durum geçerlidir. Çocuk, anne babasýndan, davranýþlarýna

KISSADAN HÝSSE

Halsizlik hali devam ediyorsa Bir fabrikada büro elemaný olarak çalýþan bir bayaným. Sabahla kalkmakta çok zorlanýyorum. Kendimi çok bitkin hissediyorum. Ýþye rinde esnemekten kendimi alamýyorum. Arkadaþlar arasýnda ala konusu oluyorum. Bu bir hastalýk mýdýr? Bu halsizlik ve bitkinlikte kurtulmam için neler önerirsiniz? Selamlar. Halsiz

1çeþitli sebepleri olabilir. Yaþam tarzýnýzý, Sevgili kýzým, bahsettiðiniz durumun

yatma kalkma saatlerinizi, beslenmenizi yeniden gözden geçirmenizde yarar var. Evli veya çocuk sahibi olduðunuzu yazma mýþsýnýz. Geceleri geç yatmak, aðýr ev iþlerind yorulmak da seni bitkin düþürebilir. maalesef giderek daha az hareket 'Bir adam Hz. Ýnsanlar Ömer (r.a.)'in li bir yaþamý benimsiyorlar. Asansörden inip yanýnda bir hususta þâhitlikarabasýyla iþine te bulunmuþtu. Hz. Ömer ona, giden, gün boyu iþte bilgisaya karþýsýnda son seni derece pasif durumda çalýþan v ‘Ben seni tanýmýyorum, akþam yine evine arabayla gelip yemek yedik tanýyan birini getir, dedi. ten sonra yatan insanlar haline geldik. Orada bulunanlardan birisi, Bu kadar hareketsizlik insanýn vücut yapýsý ‘Ben onu tanýyorum, deyince na aykýrý bir durumdur. Çünkü hem kaslarýmý Hz. Ömer, ‘Nasýl bilirsin? diye hem de eklemlerimiz fizyolojik olarak belirl sordu. O da, hareketleri gerçekleþtirmek üzere yaratýlmýþ ‘Emin ve âdil bir adam olarak tanýyorum, cevabýný verdi. lardýr. Yani biz eklem ve kaslarýmýzýn saðlýkl ‘Gecesini gündüzünü bildiðin, yakýn bir komþun mudur? olmasýný istiyorsak onlarý hareket ettirmek ‘Hayýr, diye cevap verdi adam. çalýþtýrmak Hz. Ömer (r.a.) sormayazorundayýz. devam etti: Ne yazýk ki senin d yazdýðýn gibi yorgunluk ve aðrý artýkBudaha fazl ‘Ýnsanýn takvâsýný ortaya koyan, muâmelesidir. adam, görülüyor. alýþ-veriþ yaptýðýn bir kimse midir? Adam tekrar, Sevgili yavrum, Günümüzde hareketsiz yaþam iki kötü ‘Hayýr, dedi. sonuç Hz. Ömer (r.a.) bu doðuruyor: defa; 1-Þiþmanlýk, ‘Bununla, insanýn ahlâkýnýn güzel veya çirkin olduðunu 2-Aðrý ve yorgunluk hissi. anlamaya imkân veren bir yolculuk yaptýn mý? diye sordu. Küçük de olsa sportif aktivitelerde bulu Adam bu soruya da, nup, beslenmene dikkat ederek gece erken ‘Hayýr, cevabýný verince, Hz. Ömer (r.a.), yatabilirsen þikâyetlerinden kurtulursun. ‘Sen onu tanýmýyorsun, dedi ve sonra da adama Eðer bahsettiðin durum hala devam edi dönerek, yorsa troidgetir, bezlerinde veya kanda bir düzen ‘Git, seni tanýyan birini buyurdu.' sizlik olabilir. Doktorunuzla görüþmenizde fayda vardýr Saðlýk ve mutluluk dileklerimle.

Ýnsaný tanýmanýn yollarý 1

1

Güç korkusundan dolayý

15

iliþkin olumlu bir cümle duymadýðý için yalan söyler. Mesela, “Sýnavdan bir aldým,” der. Böylece onlarýn onayýný almaya çalýþýr. Bu tür yalan, daha sonra gençlik yýllarýnda seri yalana dönüþür. Ne, nerede, kiminle sorularý üzerinden genç, ilginç kombinasyonlar kurarak yalan söyler. Fakat þunu çok iyi bilmeliyiz ki, bu tür yalanýn yerleþmesi, gençlik yýllarýndan çok önce gerçekleþir. O bakýmdan, anne babalarýn yalanýn çocuklarýnda bir alýþkanlýða dönüþüp dönüþmediðini erken yaþlarda takip etmesi önemlidir.

Dikkat çekmek için Bazen yalan, doðru söylenmesi halinde elde edilemeyecek þeylerin elde edilebilmesine yardýmcý olabilir. Söz gelimi, ihmal edilen bir çocuk, yalana baþvurduðunda dikkat çekebilir. Özellikle de söylediði yalanýn büyükler tarafýndan kabul göreceðini biliyorsa…

Eðlence olsun diye Zeki çocuklar eðlenmek için de yalan söyleyebilirler. Baþlangýçta bunlar basit þakalar olarak görülür. Fakat masum da olsa

bu basit þakalar, daha sonra söylenecek büyük yalan ve aldatmalarýn fidanlýðý olabilir. Bu noktada sevgili Peygamberimizin (s.a.v) tavrýný hatýrlamamýz gerekiyor. Efendimiz, þaka dahi olsa söylediði söze yalan karýþtýrmazdý. Bir keresinde yaþlý bir kadýna “Yaþlý kadýnlar cennete giremeyecek” demiþ ve kadýncaðýz da bundan çok üzüntü duymuþtu. Sonra Efendimiz (s.a.v), tebessüm ederek, “Çünkü genç olarak girecekler” diyerek yaptýðý þakanýn içyüzünü açýklayarak, yaþlý kadýnýn gönlünü almýþtý.

Çocuðunuzu hemen yalancýlýkla suçlamayýn 1ya da aþýrý sert olmayýn. HerþeyÇocuðunuza karþý aþýrý yumuþak

de olduðu gibi, bu konuda da ‘denge’ çok önemli. Aþýrý yumuþak ya da aþýrý sert tepkilerin psikolojik ve ahlâkî sonuçlarý hiç istemediðimiz yönde gerçekleþebilir. Amacýmýzýn aksine, bu yaklaþýmlarla çocuðumuzun yalancý olmasýna zemin hazýrlamýþ olabiliriz. - Çocuðunuz sýklýkla yalan söylüyorsa, onu yüksek sesle azarlamaktan özellikle uzak durun. Çocuðunuz yalan söylese bile, ona ‘yalancý’ demeyin. Anne baba olmanýn temel amaçlarýndan birisi, çocuðunuzu doðruyu yanlýþý ayýrabilecek ve kendi iradesiyle ahlâkî davranýþlar sergileyebilecek bir noktaya ulaþtýrmaktýr. Çocuðunuzun yalan söylediðini farkettiðinizde, kendisini daha doðru

ifade etmesi için “Belki unuttun” veya “Galiba dikkat etmedin” gibi düzeltme fýrsatlarý oluþturmalýyýz. Çocuða bu þekilde yaklaþýlýrsa, kendisine güvenen birisini aldattýðý için utanacak ve içinde doðruyu söyleme isteði uyanacaktýr. - Çocuðunuz ceza gerektiren bir davranýþýný size gelip itiraf ediyor ve özür diliyorsa, en iyisi onu affedin. Çocuðunuz gelip size dürüstçe itirafta bulunuyorsa, onu affederek ödüllendirmelisiniz. Fakat o anda bunu yapmak zor olabilir. Sizi bekleyen iki yanlýþ seçenek, biri aþýrý diðeri ise çok yumuþak tepki göstermenizdir. Aþýrý tepki gösterip onu asla affetmeyeceðinizi söylerseniz, onun gelecekte hatalarýný kabullenmekten korkar hale getirirsiniz - Yalan söyleyen çocuðunuzla baþa çýkmanýn tek baþýna en etkili yolu, sizin

doðru ve dürüst bir örnek olmanýzdýr. Çocuðunuz sizden yalanýn hiçbir türünü duymamalýdýr. Peygamberimizin (s.a.v) þu hadîs-i þerifte bu noktanýn önemini vurgulamaktadýr: “Allah’ýn Elçisi, çocuðunu çaðýrýp ona bir þey vereceðini söyleyen bir anne gördü. Ona vaat ettiði þeyi çocuðuna gerçekten verip vermeyeceðini sordu. Sonra, ona, ‘‘Eðer o dediðini vermezsen, yalan söylemiþ ve günah iþlemiþ olursun.’ dedi.” [Ebu Davud ve El-Beyhaki] Anne baba olarak çocuðunuzun size yalan söylediðini farketmeniz hiç hoþ bir durum olmasa da, anne babalarýn çoðu bu durumla karþý karþýya kalýr. Bazen, daha önce dediðimiz gibi, yalana geçici olarak baþvurur çocuk. Fakat aldýðýmýz tutum, sonucu tayin edecektir.

Bize yazýn: mail: umitburcu@eurozaman.de Sprendlinger Land Str. 107 63069 Offenbach

Þeytanýn pisliði 1 Þeytanýn pisliði KISSADAN HÝSSE

Cüneyd-i Baðdâdî'nin talebelerinden biri þeytanýn vesvesesine kapýlýp; "Artýk ben kemâle geldim. Sohbete devâm etmeme lüzumCüneyd-i kalmadý."Baðdâdî'nin deyip kenditalebelerinden baþýna bir yerebiri çekildi. þeytanýn Benlik ve gururundan dolayý þeytânî bir rüyâ gördü vesvesesine kapýlýp; Rüyâsýnda, baðlýk bahçelik içinde güzel devâm nehirler etmeme ve çok "Artýk ben kemâle geldim. Sohbete lezzetli yemekler yediðini gördü. Bu rüyâyý hakîkat lüzum kalmadý." deyip kendi baþýna bir yere çekildi. zannedip, kibiri daha da arttý ve þeytânî bu hâlini Benlik ve gururundan dolayý birarkadaþlarýna rüyâ gördü anlattý. Onlar da Cüneyd-i Baðdâdî'ye arzettiklerinde, Rüyâsýnda, baðlýk bahçelik içinde güzel nehirler ve çok Cüneyd-i Baðdâdî çok üzüldü gördü. ve anlatýlan yanýna lezzetli yemekler yediðini Bu kimsenin rüyâyý hakîkat gitti. Baktý ki o kimseyi þeytan Ona; arkadaþlarýna zannedip, kibiri daha da arttýaldatmýþ, ve bu hâlini "SeniOnlar bu gecedaCennet'e götürürlerse, Cennet'e vardýðýnanlattý. Cüneyd-i Baðdâdî'ye arzettiklerinde, da üç defâBaðdâdî Lâ havle buyurdu. Hakîkaten o kimseyi Cüneyd-i çokoku." üzüldü ve anlatýlan kimsenin yanýna rüyâsýnda götürdüler. O kimse Ona; Cennet'e vardýðýngitti. Baktý Cennet'e ki o kimseyi þeytan aldatmýþ, da üç defâbu Lâgece havle okudu. Gördüklerini kendisinde hâsýl "Seni Cennet'e götürürlerse, ve Cennet'e vardýðýnolan hepsini unuttu. Hakîkaten Bir anda kendisinin da üçþeytânî defâ Lâhâllerin havle oku." buyurdu. o kimseyi pislik ve çöplük içerisinde olduðunu rüyâsýnda Cennet'e götürdüler. O kimsegördü.Uyandýðýnda Cennet'e vardýðýngördüklerini hatýrladý ve içine düþtüðü hatâyý anladý. hâsýl Çok da üç defâ Lâ havle okudu. Gördüklerini ve kendisinde piþman olup tövbe etti ve Cüneyd-i Baðdâdî'nin elini öptü olan þeytânî hâllerin hepsini unuttu. Bir anda kendisinin Sohbetlere devâmiçerisinde edip, talebeler arasýndaki yerini aldý. pislik ve çöplük olduðunu gördü.Uyandýðýnda Hazret-i Cüneyd-i Baðdâdî buyurdu ki: gördüklerini hatýrladý ve içine düþtüðü hatâyý anladý. Çok "Herkese bir mürþid-i lâzýmdýr. Aksi halde piþman olup tövbe etti ve kâmil Cüneyd-i Baðdâdî'nin elinimel'ûn öptü þeytan gelipdevâm kendisine olur ve insan yerini maazallah Sohbetlere edip,musallat talebeler arasýndaki aldý. ona tâbiHazret-i olur Cüneyd-i Baðdâdî buyurdu ki: "Herkese bir mürþid-i kâmil lâzýmdýr. Aksi halde mel'ûn þeytan gelip kendisine musallat olur ve insan maazallah ona tâbi olur

1

bilgi daðarcýðý Özlü sözler

Pratik bilgiler

Zenginlik üzerine... » Madem ki bu zenginlikler senin, neden öteki dünyaya götürmüyorsun? FRANKLÝN » Yalnýz akýllar zenginliklerini kullanabilir. EURÝPÝDES » Zenginin malý, züðürdün çenesini yorar. TÜRK ATASÖZÜ » Zenginlik insaný ya destekler ya da yönetir. HORATÝUS » Hayat kýsadýr.Ýnsan zenginliðini kullanmaya ne kadar erken baþlarsa o kadar iyidir. SAMUEL JOHNSON » Zenginliðin zevkleri yoksullarýn gözyaþlarýyla satýn alýnýr. THOMAS FULLER » Zengin adamlarda saðduyuya pek rastlanmaz. JUVENAL » Dünyada okuduðum en güzel kitap nedir diye sordular. "Annem" adlý kitaptýr dedim A.LINCOLN.

» Karnýbaharýn haþlama suyuna bir miktar süt katarsanýz kar gibi beyaz olduðunu, hem de kötü kokmadýðý fark ederisiniz. » Kullandýðýnýz salçalarýn bozulmamasýný istiyorsanýz üzerini düzleyerek biraz zeytin yaðý ilave ederek uzun süre saklayabilirsiniz., » Yumurta lekesini çýkarmak için önce soðuk suda bekletmeli sonra ýlýk sabunlu suda yýkamalýsýnýz. » Pirinç ve bakliyatlarýn saklanmasý

için cam kavanozlarý tercih edin. » Balýk kokusunu çýkarmak için yýkama suyunun içine bolca kahve telvesi atýn. Sonra bolca durulayýn. » Rafadan piþireceðiniz yumurtalarýn çatlamamasý için kabýn içine fincan tabaðý koyarsanýz, çatlamasýný önlersiniz. » Domatesi kolay soymak için, býçaðýn sýrtýyla kabuklar, soyulacak yönün tersine sürtülür, veya kaynar suda bir dakika bekletilir.

Hazýr cevap

Aklýnýzda bulunsun

Ahirete kabul etmediler geri döndük

Dünyanýn en çok söylenen þarkýsý

Necip Fazýl'ýn da içinde bulunduðu uçak, Yeþilköy Havaalanýndan kalktýktan kýsa bir zaman sonra arýzalanýr ve geri döner. Havaalanýndakiler merakla, "Ne oldu, nasýl oldu?" diye sorarlar. Üstadýn cevabý hem teslimiyetçi hem de hikmetli: "Ahirete kabul etmediler, geri döndük."

Bu þarký "Happy birthday to you" dur. Þarkýnýn asýl kaynaðý Amerika'lý iki kýz kardeþe aittir. Orijinal adý " Good Morning to All" yani " hepinize günaydýn"dýr. Daha sonra güftesi deðiþtirilerek bütün dünyaya yayýlmýþtýr. Fakat telif hakký kardeþlere aittir, onlardan sonra da Warner/chappel müzik þirketine geçmiþtir. Ticari amaçlý kullanýldýðý zaman müzik için þirkete ödeme yapma zorunluluðu vardýr.


09 RÖPORTAJ

13 TEMMUZ 2010 SALI ZAMAN

Anayasa paketinin muhatabê partiler deÿil, 73 milyon vatandaþ bu tip zorluklar da aëabilecek düzenlemeleri yapmamz gerekecektir. Zaten 2011 seçimleri öncesi siyasi partiler kendi anayasa taslaklarn halkla paylaëmaldr düëüncesindeyiz.

MUSTAFA ÜNAL, METýN ARSLAN ANKARA Mahkemesi’nin RÖPORTAJ Anayasa ksmi iptal karar sonras Zaman’a konuëan Adalet Bakan Sadullah Ergin, yaëanan sürece açklk getirdi. Getirilen devrim niteliêindeki yeniliklerden AK Partililerin deêil tüm Türkiye’nin yararlanacaên hatrlatan Ergin, toplumdan vicdannn sesine kulak vermesini istedi. Anayasa Mahkemesi’nin kararê ‘esas denetimi’ nedeniyle sert üekilde eleütiriliyor. Mahkeme’nin yaklaüêmênê tehlikeli buluyor musunuz? Anayasa Mahkemesi, anayasa yargs açsndan yaptê yanlëa devam etti. Anayasa’mzn 148. maddesini ihlal ederek esas denetimi yapt. Bu, bir yetki gasbdr. Kuvvetler ayrlê ilkesinin açk ihlalidir. Ama ëunu da görmeliyiz; Anayasa Mahkemesi süreci tamamlanmëtr. Elimizde 12 Eylül’de referanduma giden bir paket vardr. AYM’nin müdahalesinden sonra bile ortadaki paket Türk demokrasisi açsndan son derece önemlidir. Bu açdan 12 Eylül günü, demokrasimiz açsndan milat oluëturacak günlerden biridir. Karar sonrasê ‘Paketin reform özelliÿi devam ediyor’ dediniz. Bunu biraz açar mêsênêz? Anayasa Mahkemesi, cumhurbaëkanmzn HSYK’ya seçeceêi üyelerin seçeneklerinde daraltma yapmëtr. Seçeceêi 4 üye says ise korunmuëtur. Ama bunu avukat ve hukukçu akademisyenlerden seçecektir. Bu müdahale esas fazla etkilemez. Ancak diêer müdahale, yani tek oy düzenlemesinin iptali paketin getirmek istediêi çoêulcu anlayë ortadan kaldrmëtr. Çoÿulcu ve demokratik mekanizmanên seçim sistemindeki iptalden dolayê zarar görmesi meüruiyet tartêümasêna neden olur mu? 21. yüzyl demokrasileri çoêunlukçu yapdan çoêulculuêa geçerken, Anayasa Mahkemesi’nin son müdahalesi maalesef süreci tersine çevirmiëtir. Bu tartëmalar yaplabilir. Anayasa Mahkemesi’nin müdahalesiyle ortaya çkan tablo, 1950 seçimleri sonras ortaya çkacak tabloya benzer bir durum oluëturabilir ya da 1 oy fazla alann tüm üyeleri belirleyebileceêi bir tablo ortaya çkarabilir. Bu da çaêdaë demokrasi ve seçim yöntemlerinde kabul gören, tavsiye edilen bir yöntem deêildir.

ýDDýA EDýYORUM; BU PAKET HEM ýþ HEM Aþ GETýRECEK

Koca koca profesörler deÿiüikliÿi saptêrarak anlatêyor TV programlarçnç izlerken üzülüyorum. Koca koca profesörler deþiýikliþi saptçrarak anlatçyor. ‘Bakançn yetkisi artçrçlmçýtçr, müfettiýleri bakan atayacak’ deniyor. Bütün bunlar yalan yanlçý ýeyler. Yargç yetkisi kullanacak hâkim ve savcçlarç denetleyecek müfettiýlerin tamamç Kurul tarafçndan görevlendiriliyor. Adalet Bakanlçþç müfettiýlerinin idari personele yönelik denetimlerinin yargçsal bir boyutu yoktur. Hiçbir hâkim, savcçnçn atama kararnamesini hazçrlama ve sonuçlandçrma bakançn inisiyatiÐnde olmayacaktçr. Bilerek yalan ve yanlçý beyanda bulunuyorlar.

Özel ihtimam gösterdiklerindeki performansê sürdürseler 6 ay içinde yüksek yargêda dosya kalmazdê üu anda yargçda aksayan iýlerin önemli bir kçsmç yüksek yargçda aksamaktadçr. ûlk derece mahkemelerinde yargçlama süreleri ortalama 8 aya inmiýtir. Ancak Yargçtay ve Dançýtay’daki dosyalar yargçlamayç geciktiren neden olarak ortadadçr. Yüksek yargçda 1-5-2 yçl, Dançýtay’da 3-4 yçl süren dosyalar vardçr. Yüksek yargç özel ihtimam gösterdiþi dosyalardaki performansçnç sürdürebilse 6 ay içinde dosya kalmazdç. ûstinaf mahkemeleri devreye girdiþinde yüksek yargçnçn iý yükü azalacak.

VERýLEN KARARA HUKUKý GEREKÇE YAZILABýLECEĀýNý ZANNETMýYORUM Anayasa Mahkemesi kêsmi iptal kararêna ikna edici gerekçe yazabilecek mi? Anayasa Mahkemesi’nin yaptê müdahalelerin hukuki gerekçesinin yazlabileceêini zannetmiyorum. Bu müdahalelere kamuoyunu tatmin edecek, hukuk camiasnn kabul edebileceêi bir gerekçenin yazlabilmesinin son derece güç olduêunu düëünüyorum. Yargêdaki temel sorunlarê çözmediÿi için ‘paket bir reform deÿil’ iddialarê var… Yarg reformu stratejisinde yargnn sorunlarna bir bütün olarak bakë açs getirdik. Yargnn tüm sorunlar masaya yatrlmë ve çözüm önerileri ortaya konulmuëtur. Bu belge, Avrupa Komisyonu’nca doêru yönde atlmë bir adm olarak 2009 ilerleme raporuna girdi. Ancak anayasa paketi içerisinde getirilen düzenlemeler ksa vadeli deêiëikliklerdir. Orta ve uzun vadeli hede er içerisinde bilirkiëilik, alternatif uyuëmazlk çözüm yollar, alternatif infaz yöntemleri dahil tüm sorunlara çözüm yollar önerilmiëtir. Paketin reform özelliÿi devam ediyor dediniz. Yüksek yargênên etkisi devam edecek mi? Yargtay ve Danëtay’n HSYK’y oluëturmas, HSYK’nn da Danëtay ve Yargtay’ oluëturmas sarmal bu düzenlemeyle önemli ölçüde ortadan kalkacak. Sürecin içine demokratik seçim yöntemleri giriyor. Demokratik seçim denetiminin devreye girmesi hem Kurul üyelerinde hem yüksek yarg mensuplarnda daha fazla hukuki endiëelerle davranma zarureti oluëturacaktr. Vesayetçi bakë açs ve

yaptrm olmayan key tavrlardan bundan sonra kaçnlacaên düëünüyorum. Paketteki diÿer maddeler yeterince tartêüêlmêyor gibi... Bu paket sadece 2 maddeden ibaret deêil. Anayasa paketi içerisinde kadn ve çocuklara, ëehitlerimizin dul ve yetimlerine, engellilere pozitif ayrmclk getiriliyor. Kiëisel verilerin korunmas, yurtdëna çkë yasaênn hakim kararyla konulmas gibi çok deêiëik konularda ileri admlar var.

GENEL SEÇýMLER ÖNCESý HER PARTý KENDý ANAYASA TASLAĀINI HALKLA PAYLAþMALI Anayasa ile AýHM’nin temel haklara yaklaüêm farklêlêklarê var, bireysel baüvuru hakkê uygulamada soruna yol açar mê? Biz Anayasa’y parça parça deêiëtirdiêimiz için bu tür zorluklar önümüze çkacaktr. çnëallah 2011 seçimlerinden sonra Anayasa’nn bir bütün olarak ele alnmas ve

Muhalefet, anayasa paketi halkên ihtiyacênê karüêlamêyor eleütirisi yapêyor... Pakette iëçi ve memur sendikalar açsndan çok önemli maddeler var. Grevle ilgili iëçi sendikalarn kstlayc maddeler kaldrlmëtr. Memur sendikalarna, kamu çalëanlarna toplu sözleëme imkan getirilmiëtir. Bu devrim niteliêinde bir admdr. Milyonlar ilgilendiren çok önemli bir düzenlemedir. Toplu sözleëmelerin sonuçlarndan emekliler de istifade edecektir. 73 milyon vatandaën hak arama özgürlüêünü geniëleten bir anayasa paketidir. Ben iddia ediyorum bu paket hem ië hem aë getirecek. ýü ve aüê nasêl getirecek? Bu ülkede yatrm yapacak sermaye sahipleri, önce güven veren bir adalet mekanizmas var m yok mu diye bakyor. Yaptê yatrmn güvencesi olup olmadêna bakyor. Hiçbir yatrmc kendi sermayesiyle kumar oynamak istemez. Bu açdan, Türkiye’de güven veren adalet sisteminin kuruluyor olmas, bu ülkeye ilave yatrm gelmesi, yeni istihdam oluëmas, aë demek, ië demek, ekmek demek. Özelleëtirme uygulamalarnda yüksek yargnn verdiêi çeliëkili kararlar, yatrmclar caydracak içtihatlar, bu konuda Türkiye’nin yerli ve küresel sermayeye güven veren adalet sisteminde tereddüde yol açmëtr. Yarg reformu strateji belgesi güven veren bir adalet sistemini benimsedi. Düzenleme çift baülê yargêyê sona erdirecek mi? Anayasa’nn 145. maddesinde düzenlemelerle askeri-sivil yargnn görev alan yeniden tanzim edildi. Artk hiçbir sivil, barë döneminde askeri yargda yarglanamayacak. Yeni düzenleme modern demokrasi-

lerin standardn yakalamë durumdadr. YSK sürece müdahale edebilir mi? 12 Eylül takvimi iëliyor. Anayasa Mahkemesi, o takvimi etkileyecek herhangi bir deêiëiklik öngörmedi. Anayasa deÿiüikliÿi paketini, Cumhurbaükanê’nên HSYK’nên Erzurum kararêndan sonra yaptêÿê açêklama mê hêzlandêrdê? 2009 Aêustos aynda Avrupa Komisyonu’na yarg reformu strateji belgemizi sunduk. Strateji belgesinde anayasa reformunu yapacaêmz belirtmiëtik. Anayasa Mahkemesi ve HSYK’daki deêiëiklik ksa vadeli öncelikler arasndayd. Strateji belgesinde taahhüt ettiêimiz konular karëlamaya çalëtk. Yarg reformundaki hede eri spesi k olaylara baêlamamak lazm. Geçici 15. maddenin kaldêrêlmasê 12 Eylül darbecilerine dava açêlamayacaÿê görüüleri var. Sizin bu konudaki düüünceniz nedir? Darbeyi yapanlarn hiçbir ëekilde yarglanamayacaên hüküm altna alan geçici 15. madde hâlâ bizim Anayasa’mzda korunuyor. Bunu ne kendi çocuklarmza ne de çaêdaë dünyaya anlatabiliriz. Bu paketle geçici 15. madde Anayasa metninden çkarlyor. Darbeciyi yarglayabilecek misiniz? Burada hukuk sitemimiz bunu deêerlendirecektir. Önemli olan millet iradesine, Parlamento’muza, demokrasimize darbe yapan anlayën Anayasa’nn korumas altnda bundan böyle olmayacaê gerçeêidir. Mamak’ta cezaevinde haksêz yere yatanlar darbe yapanlara dava açabilir mi? 12 Eylül maêdurlar yargya müracaat etme imkan bulacaktr. Zamanaëm süresinin dolup dolmadê ayr bir ëeydir. Bu, günümüze ve geleceêe dönük çok güçlü mesajlar içeren bir deêiëikliktir. 12 Eylül maÿdurlarêna bir çaÿrênêz olacak mê? Benim çaêr yapmam gerekmiyor. Vicdanlaryla baë baëa kaldklarnda verecekleri

karar, inanyorum ki vicdanlarndaki szy durduracak yönde olacaktr. Bu ülkenin vatandaë olarak artk ben, utanç verici koruma kalkannn olduêu bir anayasayla yaëamak istemiyorum. Sivil toplumun baülattêÿê ‘evet’ kampanyasê hakkênda ne düüünüyorsunuz? Hükümet olarak nasêl bir kampanya planlêyorsunuz? Paket içeriêine eleëtiri getiremeyenler, açkça karë çkamayanlar referandumu AK Parti seçimine dönüëtürme gayretindeler. Oysa 12 Eylül’de yaplacak olan, anayasa paketinin oylanmasdr. Paketin muhatab parti tabanlar deêil 73 milyon ülke vatandaëdr. Getirilen haklar AK Partili olanlar için deêil, bu ülkede yaëayan tüm vatandaëlarmz içindir. Kiëiler farkl siyasi görüëte olabilirler. Ama paketten herkes istifade edecek. Referandum sürecinde CHP, MHP, BDP ile YARSAV’ên aynê safta yer almasê sizce bir mana ifade ediyor mu? Kendilerinin takdiridir. Bu cephe her birine hayrl olsun. Ama niçin hayr dediklerini izah eden çkmad ëu ana kadar. CHP itirazlarn Anayasa Mahkemesi’ne götürdü. Anayasa Mahkemesi, referanduma giden metnin Anayasa’yla sorun yaëamayacaên kayt altna almë oldu. Artk referanduma sunulan paketin Anayasa’ya aykr olduêu ileri sürülemez. HSYK baükan vekili ve yüksek yargê mensuplarênên yaptêÿê açêklamalarê nasêl deÿerlendiriyorsunuz? Kuvvetler ayrlê ilkesine her frsatta vurgu yapanlarn yasama organnn yasama yapmasna, siyaset kurumunun da siyaset yapmasna sayg duymalar ve kendilerinin de o role özenmemeleri de esastr. Yasama faaliyetlerinin her aëamasnda ortaya konulan görüë ve beyanlar bir yarg mensubu görüë ve beyan ötesinde daha çok siyasetçi üslubuyla yaplmaktadr. Anayasa deÿiüikliÿi sürecinde HSYK’da farklê zorluklarla karüêlaütênêz mê? Deêiëim ve reform zor bir süreçtir. Bu sürecin zorluêunu bilerek ve göze alarak yola çktk. Paketi kêsa zamanda getirdiÿiniz iddia ediliyor?.. Ksa zamanda deêil 2007’den önce baëlayan çalëmalardr. 2007 seçimlerinden önce halk yetki verirse Anayasa’y deêiëtireceêiz denmiëtir. Bilim heyetinden yardm alnmëtr. Anayasa paketi topluma deklare edileceêi srada AK Parti’ye 2008’de kapatma davas açlmëtr. Dava sona erdikten sonra Uzlaëma Komisyonu’nu kurma tekli gelmiëtir. Ksa sürede deêil, yaklaëk 3 yllk hazrlk süreci vardr. Bu deÿiüiklikle yargêyê kuüatmaya çalêütêÿênêz iddialarê hakkênda ne düüünüyorsunuz? Son 2-3 ayda özellikle yüksek yargda yaëanan sürece bakarsanz, kuëatmaya m çalëyoruz, belli yaplarla mücadele mi ediyoruz, yoksa yargy baêmsz ve tarafsz klmaya m çalëyoruz bunun takdirini milletimiz yapacaktr.

Adalet Bakanê Sadullah Ergin, referanduma sunulacak anayasa deÿiüikliÿi paketi ve Anayasa Mahkemesi’nin kararçna iliýkin Zaman Ankara Temsilcisi Mustafa Ünal ile Yüksek Yargç Muhabiri Metin Arslan’çn sorularçnç cevaplandçrdç. FOTOüRAFLAR: ZAMAN, ALÿ ÜNAL

ADALET BAKANI SADULLAH ERGýN SAYFA TASARIM: EMRAH BERBER


10 REKLAMLAR

13 TEMMUZ 2010 SALI ZAMAN

TEBRĀK IŞIKTEBRÝK CHILDCARE Okulumuz Mildura Kampüsü TECRÜBELİ - DİPLOMALI Müdürü ÝSMAÝL YILDIZ Beyin FULL TIME ÝBRAHÝM ELEMAN ARIYOR

Muhterem dostumuz Mehmet Erdal Bey ve deðerli eþleri Þennur Erdal haným’ýn Said Mus’ab ismini verdikleri bir oðullarý olmuþtur. Erdal ailesi tebrik eder, minik yavruya hayýrlý ve bereketli bir ömür dileriz.

DALLAS ALIÞVERÝÞ MERKEZÝ ÝÇERÝSÝNDE HÝZMETÝNÝZDE

Shop 1A 159 Blair Street, Broadmeadows VIC 3047

TEL:(03) 9309 0111

Satýlýk Ekmek Fýrýný ve Pasta Ýmalathanesi Dallas Alýþveriþ Merkezinde uzun yýllardýr hizmet veren toplumumuzun ‘Roy’s Cake Shop-Ekmek Teknesi’ ismiyle bildiði, ekmek ve pasta imalatý üzerine çalýþan fýrýnýmýz satýlýktýr. Telefonda bilgi verilmeyecektir. Ýlgilenen alýcýlarýn 0405 655 152 no’lu telefondan Ýdris’le görüþerek randevu almasý rica olunur.

isminde bir evladê dünyaya ARANANYILDIZ ÖZELLİKLER gelmiþtir. ailesini GEÇMÝÞ OLSUN * First Aiddünyaya Certificategelen tebrik eder, Vakýmýz mütevellilerinden * Anaphylaxis CertificateErhan Bozkurt Bey baþarýlý bir ameliyat Ýbrahime’de * Police Check geçirmiþtir. Erhan Bozkurt Bey’e hayýrlý uzun ömürler dileriz. * Working with childrenbulunur, Check geçmiþ olsun dileðinde

YPA Estate Agents Meadow Heights Mustafa Okur Sales Executive Telephone: (03)9309 4888 Mobile: 0418 315 161 Shop1, Meadow Heights Shopping Centre, 55 Paringa Blvd MEADOW HEIGHTS VIC 3048 mokur@ypa.com.au

EMLAK ALIM ve SATIM ÝÞLERÝNÝZDE GÜVENÝLÝR ÝSÝM "FIRSATLAR BULUTLAR GÝBÝ ÇABUK GEÇER GÝDER" FIRSATLARI DEÐERLENDÝRE LÝM... SATILIK EVLER ARANIYOR.

Cenab-ý Allah’tan acil þifalar dileriz.

IÞIK KOLEJÝ FEZA VAKFI Başvurular için : (03) 9302 2777 ve arzu.ordu@isikcollege.vic.edu.au

Railway Street

LOKAL TAKSÝ SERVÝSÝ Sunbury .Romsey .Kilmore .Woodend .Whittlesea ve bütün çevre semtler Tekerlekli sandalye kullananlar, Emekliler, Savaþ Gazileri ve Consession Card sahipleri taksi seyahat masraflarýnýzýn yarýsýný (en fazla $60) Viktorya Hükümeti tarafýndan (The Multi Purpose Taxi Program) karþýlandýðýný biliyormusunuz?

*CROWN CABS BiR TÜRK KURULUÞUDUR. BOOKINGS: (03) 9310 5422 CATCH A CAB - CATCH A CROWN CAB

Elemanlar GÜVEN HALAL Aranıyor MEAT

SatýlýkKebab Kebab Satýlýk ve Shop Ýþyeri Lahmacun

Mildura’nýn Forest tek helal Melbourne’de Hill kasabý Güven Halal Meat ve Mulgrave Alışveriş Merkezlerinde bulunan þimdi yeni yerinde Oto Yıkama toplumumuzun işinde full time çalışabilecek, sorumluluk sahibi hizmetindedir. elemanlar alınacaktır.

Brunswick ‘Alev Alev Market Turkish içerisinde Kithcen’ Haftanýn günüveaçýk, müþteri bulunanaltý kebab lahmacun potansiyeli yükseksatýlýktýr. ve uzun kira dükkanýmýz kontratý kebab olan, ve pide Gelir bulunan düzeyi yüksek salonumuz satýlýktýr. tanýnmýþ ve ailecek iþletmeye 0403 007 008 veya Ýlgilenenler müsait.

281 Sanmateo Ave. Mildura VIC İlgilenenlerin 04033500 615 288

(03) 9528ciddi 2335 alýcýlar no’lu Ýlgilenen telefonlardan Muharrem 0405 700 885 veya 9386 0599 Demirbaþ’ý arayabilir. nolu telefondan Adres:450 OsmanGlenhuntly Köroðlu’nuRd. Elsternwick (Coles’un karþýsý) arayabilir.

nolu telefondan Orhan (Özlem Market yaný)ile görüşmesi rica olunur. TEL: (03) 5021 2847

SÜTAÞ Yoðurt ve Peynirleri

SÜTAÞ FETTA PEYNÝR VE YOÐURTLARI BÝR SPECIAL IMP.& EXP. MARKASIDIR

TEL: (03) 9386 8074

309 Macquarie St. Liverpool NSW 2170

Müþterilerimize semaverde demlenmiþ çay ikram ediyoruz

Türk Mutfaðýnýn Ünlü Çeþitlerini Meþhur Usta GÖBEK HASAN sunuyor... SULU YEMEKLERÝMÝZ Sýcak Yemekler: Sac Kavurma, Güveç, Karnýyarýk, Býldýrcýn ÇORBALARIMIZ Mercimek, Ýþkembe ve Paça Her Cuma “Konya Fýrýn Kebabý” Sizleri hergün Türk Mutfaðýnýn farklý lezzetleri ile buluþturuyoruz. Tel&Fax : 03 9357 9337 337 Barry Rd. Campbellfield, VIC 3061


11 BASIN HARMANI Ali Bayramoğlu - Yeni Şafak

13 TEMMUZ 2010 SALI ZAMAN

İsmet Berkan - Radikal

Askerden diğerlerine: Kara İttifak...

‘Ben demiştim’ demek istemiyorum ama...

Genelkurmay Başkanı Ağustos ayında İkincisi AK Parti iktidarına yönelik emekliye ayrılacak. yeni örseleme arayışların farklı eğilim Kimi yorumcular generalin Star TV’de ve kesimleri birleştirmesidir. yaptığı konuşmayı bir “veda” konuşNasıl? ması olarak yorumlamış. Bir bakıma Washington’da, AK Parti’ye yönehaklılar, Orgeneral Başbuğ askerler lik Yahudi lobilerinin merkezinde nezdinde CV’sini düzelterek, CV’sine yer aldığı bir örseleme politikası son günlerde dozunu arttırmaktadır. AK son rötuşları yaparak dönemini taParti’nin dış politik çizgisinin Ortadomamlamak istiyor belki de... ğu dengelerine değmesi, İsrail’in koAma fazlası var. numuna dokunması kimi tırnakların Ve önemli olan, belirleyici olan bu sivrilmesine, sistematik bir kampanfazlanın içinde yatıyor. yaya neden olmuştur. 12 Eylül’ü takip eden dönemde askerin siyasete Malum, Silahlı Kuvvet- Bu arayış Türkiye’de kimi yeniden dalışı Kürt me- ler 2003 yılından itibaren, grupların ve belli bir zihselesi üzerinden olmuştu. 2007 seçimleri ve 2008’de niyetin arayışıyla örtüşDoğan Güreş Bask mode- başlayan Ergenekon ve tü- mekte, zımni bir ittifak li tartışmalarına sert tepki revi davalarla yoğunlaşan oluşmaktadır. göstermiş, sorunun kay- biçimde bir sivilleşme süre- Örneğin ABD eski Bünağı olarak dış ülkelere, cinin nesnesi durumunda. yükelçisi Edelman’ın gaiçerideki tartışma ortamı- Bir savunma politikası uy- rip bir zamanlama ve son na ve siyasi arenaya işa- guluyor ve prestijini tamir derece muğlak bir vurguyla Ergenekon davasıret etmişti. Bir süre sonra, etme çabası gösteriyor. nın meşruiyetine uzanan “Meclis’te PKK’lılar var” kimi açıklamalar yapması, bu açıklademesi üzerine Kürt milletvekillerinin maların kimi gazetelerin manşetleridokunulmazlıkları kaldırılmış ve karga tulumba götürülerek tutuklanmışne taşınması, yine kimi televizyon ve lardı. gazetelerin Başbuğ’un açıklamalarını Olayın özü aslında budur... gürültüyle öne çıkarması ve bunların hepsinin Doğan Medya Grubu organBaşbuğ’un yapmak istediği de bir balarında meydana gelmesi dikkat çekikıma budur. ci değil midir? Yaşanan son olayları bir vesile olarak Edelman Musevi lobisinin etkin isimdeğerlendirmiştir. Şiddet ortamını aslerinden birisi olarak bilinmez miı kerin örselenmiş siyasi rolünü, yıpTürkiye’de görevli olduğu zamanlar ranmış siyasi prestijini, kırılmış siyatezkere ve sonrası kavgaların merkesi gücünü geri alma vesilesi olarak dezinde yer almamış mıdır, “Türkiye’de ğerlendirmiştir. Yahudi ve Amerika düşmanlığı var” Malum, Silahlı Kuvvetler 2003 yıiddiasının, AK Parti’yi yorma politilından itibaren, 2007 seçimleri ve kalarının arkasındaki etkin isim değil 2008’de başlayan Ergenekon ve türevi midir? davalarla yoğunlaşan biçimde bir siHürriyet ile Milliyet arasındaki rol villeşme sürecinin nesnesi durumunayrımına rağmen Doğan Medya da. Bir savunma politikası uyguluyor Grubu’nun her fırsatta AK Parti’nin ve prestijini tamir etme çabası gösteburnunun sürtülmesine çaba gösterriyor. mediği söylenebilir mi? Bu koşullar askeri susmaya ve kışlaya Askerin derdi eski rolüne geri dönüş doğru itiyordu. değil midirı Ve bunun yolu önce ErgeBaşbuğ’un yaptığı tarz bir konuşma, yani askerin siyasetin patronuymuş nekon davasının sulandırılmasından gibi davrandığı, devlet adına konuştugeçmiyor mu? ğu, başka ülkelere açık tehdit mesajBu sulandırma işiyle AK Parti’nin örları verdiği, kimi milletvekillerini haselenmesi ya da iktidardan uzaklaşinlikle itham ettiği, tartışmaları men tırılması paralel bir mantığa ve seyre sahip değil midir? etmeye soyunduğu bir konuşma yapBunlara Anayasa Mahkemesi’nin veması bundan bir ay önce düşünülereceği ideolojik fetvayı ve PKK saldımezdi bile... rılarının oluşturduğu zemini ekleyin... Peki, geri dönme girişimini mümkün Sahne aynıdır, oyunular da, oyun da... kılan vesileler ya da son olaylar? Ama oyunun başlaması için önce deBirincisi, söyledik, terör ve şiddetmokrasi ışıklarının sönmesi gerekir... tir. Terör ve şiddet ortamında asayiş Dolayısıyla zaman dikkat zamanıdır. mantığının siyasete galebe çalması ve www.yenisafak.com.tr askerin bu durumu kullanmasıdır.

Anayasa Mahkemesi’nin kararı nihayet belli oldu. Karar ne iktidar ne de Anayasa değişikliklerinde daha kapsamlı iptaller isteyen Cumhuriyet Halk Partisi tarafından beğenildi. Oysa, mahkemeyi yakından izleyen, mahkemenin kararlarının kendi iç tutarlılıklarını zaman içinde görmeye çalışan gözler için bu karar sürpriz değil. Bu köşeyi okuyanlar, mahkeme kararını benim aynen dün gece açıklanan şekilde beklediğimi 16 Haziran’da okumuşlardı. ‘Ben yazmıştım’ demeyi de, diyenleri de sevmem ama bu sefer söylemek zorundayım. Mahkemenin maddeleri değil, Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu’na ve Anayasa Mahkemesi’ne üye seçim yöntemindeki bana göre de antidemokratik olan yöntemi iptal edeceğini 16 Haziran’da yazdım, 17 Haziran’da ise iptalini beklediğim seçim yönteminin neden demokratik olmadığını anlatmaya çalıştım. Merak eden bu yazılarımı okuyabilir. Şimdi gelelim kararın analizine... En baştan başlayayım. 1. Geçen gün de yazdım, mahkemenin parlamento tarafından yapılan Anayasa değişikliklerini ‘teklif yasağı’nın ardına sığınıp sanki şekil denetimi yapıyormuş gibi ama aslında içerik denetimi yapma hakkının ol-

Emre Aköz - Sabah

Bahçeli ve Başbuğ’un trajikomik hesapları Matematik için “doğanın dili” denir. “Örgütün dağ kadrosu yıllara göre Modern toplumlarda rakamların, hedeğişiyor, ortalama 6 bin diyoruz. Şu saplamaların, istatistiğin çok önemli anda 4 binler civarında. Ortalama 6 bir yeri vardır. bin dersek, 30 bini 6’ya bölerseniz, 5 Ancak rakamları fetişleştirmek çağbin çıkıyor.” daş bireye yakışmaz. Doğum tarihini Ve lafını şöyle bağladı Başbuğ: çarpıp bölerek sonuca varmaya çalış“Matematiksel olarak baktığımızda mak abesle iştigaldir. 26 yılda, güvenlik kuvvetleri 5 defa Türkiye henüz modern bir toplum bu PKK terör örgütünü bitirmiş. Bu olamadığı için bireylerin zihni bulabir tespittir.” nıktır. Gerçek ile hayal arasında git (Acaba niye 40’a bölmüyor; küsurat gel halindedir. yüzünden mi? “Örgüt 6.6 kere bitiBireyi böyle olan ülkenin, rilmiştir!” Kaç dediniz?) siyasetçisi de farklı değil “Sene 2009... 2’yi alın, ya- *** nındaki sıfırı atın. 9’u da Evet, gerçekten şahane elbette. MHP Başkanı Devlet alın, onun da yanındaki sı- bir tespit... Ama küçük bir Bahçeli’nin yaptığı komik fırı atın... 2 ile 9’u toplayın, kusuru var: 5 kere bitirietti mi 11... Şimdi 2 ile 9’u len örgüt hâlâ ayakta! ötesi hesabı hatırlayın: Yerel seçimler öncesi tekrar yan yana koyun... Bahçeli’nin hesabı sadece Antalya’da halka nutuk Etti mi sana 29... Şimdi 11 komikti. Dinlersin, gülüp atarken aynen şu hesabı ile 29’u toplayın; 40 ya- geçersin. yapmıştı: par... Ve MHP’nin 40’ıncı Başbuğ’un hesabı ise tra“Sene 2009... 2’yi alın, ya- yıldönümü!” jikomik... Gülüp geçmek nındaki sıfırı atın. 9’u da mümkün değil... alın, onun da yanındaki sıfırı atın... 2 Çünkü yönettiği ordu, 5 binden fazla şehit verdi o arada. Sivillerle birile 9’u toplayın, etti mi 11... Şimdi 2 likte “devletin” kaybı 10 bin civarınile 9’u tekrar yan yana koyun... Etti da (Yaralıları saymıyorum). mi sana 29... Şimdi 11 ile 29’u topAma kabahat Başbuğ’da değil, örlayın; 40 yapar... Ve MHP’nin 40’ıncı gütte... Adamlar 5 kere bitirildikleriyıldönümü!” nin farkında değil; hâlâ vuruşup duYani Bahçeli’ye göre MHP, 40’ıncı ruyorlar. yaşında büyük başarı kazanacak, ik*** tidara yürüyecekti. Sürekli okurlarımız hatırlar... Halk desteklediği, parti üyeleri çok Karakol baskınları... Topraktan fışkıçalıştığı ve de konjonktür elverdiği ran silahların TSK’ye ait olduğunun için mi? Hayır! ortaya çıkması... Savaş gemisinden Sadece ve sadece 2009 sayısının yargıya müdahale... Islak İmza gibi içinden abrakadabra yöntemiyolaylardan sonra, bazı demokratlar le MHP’nin yaşı çıktığı için. (Not: “Bu generali görevden alın” çağrıBahçeli’nin hesap videosu yasaksında bulundu. lı YouTube’da var. İmkânı olan izleBen bu talebe hep karşı çıktım. sin.) Çünkü en azından Ergenekon soruşBöyle hesaplar yapan bir kişiye iktiturması ve davası Başbuğ’un dönesatçı denir mi? Denmez. Ama unutminde sürdü gitti... mayın ki Bahçeli o sırada halka hitap Ancak iki gündür, “acaba hata mı etediyordu. Malum, fala, büyüye meraklı insan tim” diye düşünüyorum. Böyle “abiçoktur bu toplumda. Herhalde onları dik gubidik” hesaplar yapabilen bir kazanmak istemişti. kişinin hemen görevden alınması ge*** rekir. Peki ya Genelkurmay Başkanı Org. Efendim? Sizi duyamadım? İlker Başbuğ’un hesabına ne diye“Bahçeli’den esirgemediğin hoşgöceksiniz? rüyü, ondan da esirgeme; nihayetinGeçen akşam TV’de şöyle dedi: “1984 de o da bir “siyasetçi” mi diyorsu’ten 2010’a, 26 yıl geçti. 40 bine yakın nuz? teröristi etkisiz hale getirdik. 30 bini Matematikçi Ali Nesin’den ders aletkisiz hale getirildi. 10 bin de yaralı mayı kabul ederse, neden olmasın! ve teslim olan var. Toplam 40 bin...” www.sabah.com.tr

maması gerektiğini düşünüyorum. cek yeni üyelerin seçim yöntemindeki cin2. Anayasa Mahkemesi’nin Anayasa’yı kogözlüğü iptal etmesi de bana göre iyidir. İktidar, mevcut seçim yönteminin hep aynı ruma görevi, salt yasaların Anayasa’ya uytipte insanların seçilmesine yaradığını dügunluğunu denetlemekte sınırlı olmalıdır. şünüyordu. Getirmek istedikleri yöntem Mahkeme Anayasa değişikliklerini denetise varolandan çok ama çok daha sakıncalı, leyememelidir; rejim bekçiliğine soyunaçıkça antidemokratikti. mamalı, geçmişte askerin gördüğü işlevi 6. Şimdi bana göre en zor durumdaki siya‘Durumdan vazife çıkararak’ üstlenmemesi parti CHP. Çünkü bu parti referandumda li, İran’ın teokratik rejiminin Velayet-i Fane yapacağına karar vermekte zorlanacak. kih kurumuna benzemeye özenmemeliHayır mı diyecekler, evet mi? dir. Mahkeme bizim ağabeyimiz veya elimizden tutması gereken Hayır mı diyecekler, evet Ülkeyi bir hayır kampanyasıyla mi? Ülkeyi bir hayır kam- gerip Anayasa Mahkemesi’nin babamız değildir. panyasıyla gerip Anaya- bile iptal etmediği değişikliklere 3. Benim bu görüşlerimin çok da fazla önemi yok; çünkü mahke- sa Mahkemesi’nin bile karşı ümitsiz bir savaşa mı gireme çoğunluğu benim gibi dü- iptal etmediği değişiklik- cekler, yoksa konuyu hiç konuşşünmüyor zaten. Ve elbette he- lere karşı ümitsiz bir sa- mamayı mı tercih edecekler? Bana göre adı pimiz beğenmesek de mahkeme vaşa mı girecekler, yoksa 7. kararına uyacağız. 12 Eylül refe- konuyu hiç konuşmama- ‘demokratikleşme’yle anılan bir paketin içinde olmaması gererandumunda gidip oyumuzu ve- yı mı tercih edecekler? ken bir madde var; Genelkurreceğiz. may Başkanı ile Kuvvet Komutanları ve 4. Gerek HSYK ve gerekse Anayasa Jandarma Genel Komutanının suç işlemeMahkemesi’nde üye sayısının artması başlı leri halinde Anayasa Mahkemesi’nde yarbaşına olumlu bir durumdur. Yedi üyeli bir gılanmasını öngören. Neden Yargıtay Ceza kurumu mu dışarıdan yönlendirmek daha Genel Kurulu değil de AYM? Anlamakolaydır, 17 üyeli bir kurumu mu? Kuşkusuz daha az sayıda üyeyi yönlendirmek ya imkan yok. Jandarma komutanı bu hüdaha kolaydır. kümet eliyle ‘Kuvvet komutanı’ seviyesine O bakımdan değişikliklerin özü doğrudur. yükseltiliyor, neden? 5. Mahkemenin HSYK ve AYM’ye seçilewww.radikal.com.tr

Nuh Gönültaş - Bugün

Bırakınız konuşsunlar... Konuşmasalar düzeylerini nereden bileceğiz? General İlker Başbuğ niye konuşuyor diye Ben buna mülakat demem ki, röportaj deeleştiriliyor. mem ki... Bırakın konuşsun! Bunun adı kamuoyunu kandırmadır. Konuşan askerden zarar gelmez! Bunun adı milleti yanıltmadır. Asıl konuşmayanlardan ya da gizli kapaklı Oysa bu konuşmalara kadar biz, konuşmamahfillerde konuşanlardan korkmak lazım. sı gerekenleri konuşmamayı, konuşmamaÇıksınlar düşüncelerini açıklasınlar... sı gerekenleri de konuşmayı; bir siyasetçi, İçindekileri döksünler... bir Süleyman Demirel tavrı bilirdik. Kamuoyu önünde düzeylerini ortaya koyYanılmışız işte. sunlar... Bunu gösterdi bize paşa. Bilelim yani, ordumuzu yöneten paşalar Mesela paşa konuşuyor. kim... PKK’lı teröristler toplanmış eyNe? Bilelim yani, ordumuzu lem hazırlığında. Nasıl? Görmüşler! yöneten paşalar kim... Hangi düzeyde? Ne? Nasıl? Hangi düzeyde? Onlarca çoban, bir görüşe göre Neye önem verir? Neye önem verir? Neden de yüzlerce çoban bir araya Neden hoşlanır? gelmişler. Güttükleri koyunhoşlanır? Neleri sevmez? Neleri sevmez? lar hakkında görüş alışverişinde Ama bir şartım var! Ama bir şartım var! bulunuyorlarmış! Öyle kendilerine çanak soru soGenerallerin bir özelliği de bu racak akredite gazetecilerin değil, gerçek olmalı... Mesela, teröristi çoban, çobanı da gazetecilerin huzuruna çıksınlar. terörist zannetmek... Madem cevap verecekler çanak sorulara Akıl var mantık var, o kadar çoban niçin bir değil, görevleriyle ilgili her türlü soruya cearaya gelmiş, bunda bile bir numara olabivap versinler. lir diye düşünülmeli değil miydi? Görevleriyle ilgili her türlü soruya yiğitçe, Paşaya Çukurca’da yedi askerin şehit oldubir asker gibi cevap verebilsinler. ğu mayın patlamasını, kendi mayınlarımızKendilerini besleyen milletten kalmasın la kendi askerimizi şehit etmekle ilgili olayı hiçbir şey nihan... sorardım mesela. İşte o zaman görürüm ben paşayı, generaSoruşturma sonucu ne oldu paşa? li... Generalin konuşmadığı ama konuşması gereken, konuştuğu ama konuşmaması Neler oluyor? gereken o kadar çok mevzu var ki... Çıkıyor ekrana, karşısında ezik bir adam. Burada hangisini soralım, nasıl olsa cevap Sorular belli. vermeyecek, kaçacak! Cevaplar belli.

Geçelim... Şu günlerde Deniz Kuvvetleri’nden bir paşanın ses kaydı dolaşıyor internette... Konuşmuş olması iyi işte. Konuşmasa nereden bileceğiz paşanın düşünce dünyasını. İyi ki konuşmuş. İnternete düşmüş. İçinden çıktığı millete hakaret ediyor. Ezan sesinden rahatsız olduğunu bildiriyor. Tabi insan ister istemez soruyor: Acaba General İlker Başbuğ’un “Allah Allah diye düşmana saldırmayı öğrettiği” askerlerden irisi bu mu diye... Ezan sesinden rahatsız olan, Türk milletinin tercihlerinden rahatsız olan bir general savaşta Allah Allah diyerek saldırır mı? Mesela bu denizci paşa İsrail ile bir savaş olsa nasıl davranır? Bir de tabi sorulması gereken asıl soru şu: Acaba böyle bir asker Türk Silahlı Kuvvetleri’nde nasıl olmuş da bu seviyelere kadar yükselebilmiş? Mesela bu ve bunun gibi paşalar Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tercihlerini temsil ediyor mu? Yoksa Türk Milleti’nin ordusunun tercihleri ile Türk Milleti’nin tercihleri arasında dağlar kadar fark olduğu doğru mu? Eğer konuşacaklarsa işte bu soruya cevap vermeli generaller! Evet General Başbuğ, bu denizci amiral hakkında ne düşünüyorsunuz? Söyleyin de bilelim, tabii söyleyebilirseniz? www.bugun.com.tr

Derya Sazak - Milliyet

12 Eylül’de sandığa Anayasa Mahkemesi, “atlatma” bir toplanTBMM’de görüşülürken, “Yargı bağımsızlığı tıyla anayasa değişikliği paketini karara bağortadan kalkıyor, hukuk devletinin sonu geladı; iptal istemlerini HSYK ve Anayasa liyor” diye ortalığı ayağa kaldıran CHP kurMahkemesi’ne üye seçimleriyle sınırlı tutamaylarında düş kırıklığı yaratmış olmalı. rak, 12 Eylül’de referandum yolunu açtı. CHP’liler Meclis’te, “son kale” düşmesin AKP’nin 30 maddelik değişiklik pakediye, 12 Eylül darbecilerine yargı yolunu ti özellikle, Hâkimler ve Savcılar Yüksek açan geçici 15. maddeyi bile savunur duruKurulu’nda öngördüğü yapısal değişiklikma düşmüşlerdi! ler nedeniyle muhalefet çevreleMuhalefetin açmazı devam edirinde “son kale”nin de düşmesi CHP’liler Meclis’te, “son yor. Referandum 12 Eylül’de yaşeklinde görülüyordu. kale” düşmesin diye, 12 Ey- pılacak. 1980 darbesinin otuzunAnayasa Mahkemesi’nin üni- lül darbecilerine yargı yo- cu yılında!.. versitelerde türban yasağı konu- lunu açan geçici 15. mad- CHP’nin yeni Genel Başkanı Kısunda aldığı karar ve 2007 Cum- deyi bile savunur duruma lıçdaroğlu da, “Hayırda hayır hurbaşkanlığı seçiminde “367 düşmüşlerdi! Muhalefetin var” diyerek Baykal gibi, anayadarbesi” olarak anılan “üçte iki açmazı devam ediyor. Re- sa değişikliğine karşı çıktı, refeçoğunluk” yorumundan son- ferandum 12 Eylül’de ya- randumda “hayır” oyu kullanara, HSYK konusunda da benzer pılacak. 1980 darbesinin caklarını ilan etti. 1980 darbesinin mağduru olmuş solculara bir misyonu yüklenmesi “son kale- otuzuncu yılında!.. gün Evren’in anayasasına “evet” yi düşmekten koruma kollama” diyeceklerini söylemek 12 Eylül zindanlagörevini üstlenmesi bekleniyordu. rındaki işkenceden de beter. Keşke AnayaSürpriz yaptı yüksek mahkeme. sa Mahkemesi geçici 15. maddeyi paketten HSYK’daki yapısal değişiklikleri Anayasa’ya ayırarak oylatacak bir formül bulsaydı da bu aykırı bulmadı. Üyeliklerle ilgili maddeleri kâbustan uyansaydık! kısmen veto etti. Muhalefet her fırsatta Anayasa Anayasa Mahkemesi’nin tutumu, paket

Mahkemesi’ne giderek, demokratik iradeyi hiçe sayan, Türkiye’yi “yargıçlar devleti”ne dönüştüren yolu da açmış oluyor. Mahkeme, bir kez daha Anayasa’daki “teklif edilemezlik” yasağına sığınarak, sadece şeklen görüşebileceği değişiklikleri esastan karara bağladı. TBMM’nin yetkisini gasp etmekte sakınca görmedi. 1982 Anayasası, 12 Eylül öncesi, aylarca uzayan cumhurbaşkanlığı seçim turlarını dörde indirerek, kolaylaştırıcı bir düzenleme yapmış, Özal, Demirel ve Sezer “üçte iki”nin yoklamada değil oylamada arandığı şekilde seçilmişken 2007’de Gül’ün adaylığı sırasında “367 darbesi”yle bu yolu kapayan ve Türkiye’yi erken seçime zorlayan Anayasa Mahkemesi bu defa “kriz”i göze alamadı. “Son kale”yi koruma misyonunu referandumda halka bıraktı! CHP ve MHP, 12 Eylül’ü AKP’ye “hayır” oylamasına dönüştürerek seçimi zorlayacaklar. Referandum bir “seçim provası” olacak. Sivil ve demokratik bir anayasanın da önünü açacak “evet”lerin oranı AKP’nin üçüncü dönemini de tayin edecek. www.milliyet.com.tr


12 BULMACA

13 TEMMUZ 2010 SALI ZAMAN

Hazýrlayan: YALÇIN SABRÝOÐLU

y.sab rioglu@za man.com.tr

Süren, sürücü

Gemide bir halka

Bir peygamber Tavlada bir sayý

Kuzu sesi

Bir tür cetvel

Bir sayý Bir soru

Bir atasözü

Mera

Bir müzik terimi

Eþek yavrusu

Son harfimiz

Kýsaca numara

Boyun, gerdan

Kýsaca kalsiyum

Mektep Kýsaca iridyum

Göz rengi

Antalya’da plaj

Geri

Antalya’da plaj 5

Ýzmir ilçesi

Gerinin zýddý

Panzehir taþý

Bir hikayeci (... Tuðcu)

Kralýn eþi

SUDOKU BULMACA 8

2

6

3

6

5

6

5

8

8

2

4

3

Atýn ayakkabýsý

Çocuklu kadýn

Japonya’da bir yanardað

4

1

8

2

Kara taþýtý

Kolay

Bayan adý

7

8

9

2

7

4

Bir deniz terimi

Müzikte durak zamaný

3 1 5 6 8 4 9 7 2

8 2 4 7 5 9 3 1 6

Resimdeki (Michael ...)

Cömert Afrika’da bir devlet

Bir sayý Benlik Duman kiri

DÜNKÜ SUDOKU ÇÖZÜMÜ 6 7 9 3 1 2 5 8 4

7

Aþaðýnýn zýddý Politik

Tablodaki tramlý kalýn çizgilerle belirlenmiþ 3’e 3’lük karelere, 1’den 9’a kadar rakamlarý birer kez kullanarak yerleþtirin. Öyle yerleþtirme yapmalýsýnýz ki, bütün 3 lükleri doldurduðunuzda tablonun bütün kutularý yukarýdan aþaðýya ve soldan saða 1’den 9’a kadar rakamlardan birer kez kullanýlmýþ olsun.

Kur’an’da bir sure

Seri, çevik

Askeri bir kuruluþ

3 2

Haya Efendimiz’e yapýlan bir biat

Tropik bir bitki Modern

7

Eskiden taht

Namaz çaðrýsý

3

6

Cömert

Kiþisel

Arzu, istek

2 5

Ýran’da kent

Birden Tekirdað ilçesi

Rütbesiz asker

5 6 1 9 7 3 2 4 8

4 3 7 2 6 8 1 9 5

9 8 2 1 4 5 7 6 3

1 4 3 8 2 7 6 5 9

2 5 6 4 9 1 8 3 7

Monaco’nun trafik remzi Güven

7 9 8 5 3 6 4 2 1

4

Bir fizik dalý Bazen, bazý vakit Bir çöl hayvaný

6

Boru sesi

Kýsaca lutesyum

Kürk hayvaný Gümüþ

Test etme Bulmaya çalýþma

Haya

Silisyumun remzi

Üye

Avcýlýkta kement

Adet olduðu üzere

Bir tür pamuk Gelir Kýþýn yaðar

Çözülmesi gereken konu

Ýtidal

Mastar eki

Yanardað ifrazatý

Fasýla

Köþe yazýsý Bir tür etli zeytin 1

GS'li milli futbolcu (... Turan)

Sýkýntý verme

M. Gorki'nin eseri

Çok kýsa zaman

Bir hayvan

Mahþer meydaný ûsmin bir hali Maddenin en küçük yapýsý

Asker yemeði

Uçurum

Þ ÝF RE K E LÝ ME: K E L þ M E 1

F

I

þ

K

R

A

Avuçiçi

2

M

þ

3

4

5

7

6

A V I Y

E

Ā

P

C

N

Bulmaca

A

E

M

H

A

R

þ

G

N

Ā

A

F

Ý

T

T

H

Ü

C

E

K

K

N

Y

E

B

U

E

A

A

R

T

U

A

T

E

U

A

R

K

R

O

R

1

Ā

D

A

L

þ

K

R

A

V

V

F

R

K

E

2

N

O

T

D

H

Ā

P

N

N

E

Z

Ü

þ

K

R

A

F

Y

Ü

T

U

T

N

D

Y

V

Z

N

A

Y

S

A

S

Y

A

Ā

A

N

T

þ

I

G

T

E

M

A

M

R

E

M

N

A

M

R

Y

I

D

A

Ý

H

Y

A

K

N

H

R

U

ü

U

E

L

M

V

A

E

T

U

O

Ü

A

E

A

T

T

A

S

A

V

B

G

I

A

N

C

S

þ

U

G

G

O R L

K I M O

T E R D

Ç F D D

N U O R

R D N L

Ö D L E

A A Y D

T A L A

A Y B T

L M þ U

A M S U

R þ J

R U T

D

N

A

U

L

Z

K

V

L

M

Ç

N

S

N

R

U

M

ü

A

Y

U

L

T

Z

M

A

O

V

þ

P

V

R

þ

L

M

B

O

U

A

T

A

N

Ö

þ

R

A

K

K

A

H

M

R

S

K

S

K

O

K

H

Ü

Ý

A

T

V

K

þ

þ

C

þ

Þ

R

þ

Y

E

Z

Ü

þ

A

P

F

Z

þ

J

1

3 4 5

Ç

N

3

R

Aþaðýdaki kelimeleri tablonun içine serpiþtirdik. Bunlarý bulabilir misiniz? AMSTERDAM, BAVUL, CÜNEYT, ÇATLAK, DURGUN, EVREďE, FOLKLOR, GALATA, HAKKARđ, đKRAMđYE, KUVEYT, LđKRA, MERHAMET, NEFRET, OFSAYT, ÖDLEK, PđSTON, RđZđKO, SAMSUN, ďATAF, TURGUT, UĒUR, ÜZEYđR, VASAT, YAĒMUR, ZAKđR.

6 7 8

2

3

4

Rüstem Aydýn 5

6

7

8

r.ay din@za man.com.tr

9 10 11 12

SOLDAN SAĀA 1) ûstanbul Sultanahmet’te Sultan I. Ahmed Türbesi’nin karýçsçnda bulunan tarihî bir eser. 2) Müslüman olmayan teba.– Karýçlçklç olarak yardçm etme, yardçmlaýma. 3) Belli, aççk, meydanda.– Elazçþ’çn bir ilçesi.– Trinidad&Tobago’nun plaka iýareti. 4) Ser, kafa.– Üzerine kalçpla çeýitli motifler basçlmçý tülbentten baýörtüsü. 5) Vilayet.– Samsun’un bir ilçesi.– Su veya herhangi bir sçvçnçn soþuktan billurlaýarak geçici olarak sertleýmesi ve katç hal almasç, buz baþlama. 6) Tahta veya somya kerevetlerin üzerine çeýitli örtü ve yastçklar konularak yapçlan süslü sedir.– Saþlam, dayançklç. 7) Sermaye, kapital.– Hükümdarlarçn, devlet baýkanlarçnçn veya çok üst seviyede idarecilerin oturduþu büyük ve süslü bina. 8) Arnavutluk’un baýkenti.– Deniz vasçtalarçnçn kçyçya yaklaýmalarç için yapçlan ahýap, taý veya beton yapç. YUKARIDAN AþAĀIYA 1) Arap dili, tarihi, edebiyatç, kültürü, medeniyeti ile ilgili bilgiler. 2) Eski dilde ‘geceler’.– Nikelin sembolü. 3) Bir hizmet karýçlçþç her ay

baýçnda muntazam verilen para, aylçk.– Geniý olmayan. 4) Eski dilde göz, çeým, dide.– Peru’nun baýkenti. 5) Olumsuzluk manasç veren bir ön ek.– Yaþç az veya hiç yok, yaþsçz. 6) Bisiklette ayakla hareket ettirilen ve tekerlekleri döndürmeye yarayan düzen. 7) Pamuk, keten veya ipekten, seyrek dokunmuý delikli bir kumaý türü. 8) Bir taýçmalçk odun yükü.– Nazi polis örgütü. 9) Kur’an’da bir sure.– Elma, armut gibi mey velerin kurutulmuýu. 10) Hane.– Bir iýi yürütme, çekip çevirme. 11) Çok faydalç bir içecek türü.– Beyzi, söbe, yumurtamsç. 12) Tçbbçn mikroplu hastalçklar bölümü. 1

2

3

4

5

6

1

A

L

E

R

J

ÿ

7

8

A M

9

10 11 12

ÿ G O

2

N A

K

L

ÿ

Y A

T

L A V

E

3

E

N

L

O Z

A N

4

S

D

N

E

T

A

M E

L

5

T

O

K A

T

M

A R

A B A

6

E

N

E

S

S

E

N E

G A

L

7

Z

S

I

F

A

T

S

Ü N

E

8

ÿ

E

R

ÿ

K

ÿ

N

Ç

S

L A ÿ

E M

GEÇEN HAFTANIN CEVAPLARI K E L þ M E

A V I

Z

Ü

R

S

K

O

V

C

N

S

E

M

H

A

A

U

V

G

E

Z

E

G

E

N

U

Ü

C

R

N

Ý

N

Y

U

K

U

G

A

Ü

R

R

A

R

R

E

N

Y

A

E

V

Ü

R

L

D

T

E

A

U

R

U

M

E

S

N

A

Ý

K

K

A

K

T

K

M

K

Ā

K

E

C

E

T

E

V

þ

N

Ç

A

O

R

A

þ

Ü

A

Ā

H

O

K

H

I

G

T

I

þ

G

Z

D

Ý

T

N

E

R

A

Ā

I

D

A

M

Z

L

A

A

Y

A

S

þ

N

R

K

O

Ç

A

M

E

T

ü

G

A

E

Y

T

A

Ý

A

M

Z

ü

Ü

E

O

P

O

B

A

I

Ç

N

R

U

N

S

U

R

A

Ç

N

M

D

Z

J

R

O

I

N

E

þ

T

A

Y

þ

L

K

A

B

Y

M

M

K

N

R

E

M

V

I

N

E

Y

L

R

M

K

Y

A

L

F

N

Ö

Ü

A

S

D

M

Ö

R

E

U

D

B

N

T

T

D

Z

T

A

L

T

P

T

S

E

U

R

P

R

O

E

H

G

T

A

Ý

A

E

Y

G

E

A

R

K

þ

M

G

B

R

H

R

A

þ

N

Þ

G

Y

T

E

þ

E

U

E

N

A

K

L

O

V

H

T

Ý

A

T

U

K

P

þ

C

U

D

N

A

þ

O

Y

D

Ā

A

Ý

O

Z

þ

J

A

Ā

K

A

T

N

A

K

O

L

E

Aþaðýdaki kelimeleri tablonun içine serpiþtirdik. Bunlarý bulabilir misiniz? ADLđYE, BAKLđYAT, CÜZZAM, ÇARďI, DđYARBAKIR, EKVATOR, FETRET, GEZEGEN, HEKTAR, đTTđHAM, KURNAZ, LOKANTA, MOGADđďU, NEPTÜN, OPERATÖR, ÖDEME, PEYNđR, RđYAD, SURET, ďUUR, TOKMAK, UNSUR, ÜLKE, VOLKAN, YASđN, ZAMđR.


13 KÜLTÜR & SANAT Bediüzzaman, bir ‘Hür Adam’ 10

pazar

11 TEMMUZ 2010 PAZAR

sinema

13 TEMMUZ 2010 SALI ZAMAN

Bediüzzaman Said Nursi’nin hayatını anlatan Hür Adam isimli filmin çekimlerine Isparta’da başlandı. Filmi Mehmet Tanrısever yönetiyor.

Bediüzzaman Said Nursi’nin hayatn anlatacak bir lm için belki de seçilebilecek en uygun isimlerden, Hür Adam. Çünkü o ‘hür bir mizac’a sahipti. Medresede eğitim gördüğü yllarda birkaç öğrenci tarafndan köşeye çekilerek skştrlnca daha o zaman hürriyetine ne kadar düşkün olduğunu hocasna söylediği şu sözlerle ispatlamşt: ‘Şeyh efendi bunlara söyleyiniz benimle dövüştükleri vakit dördü birden olmasnlar. İkişer ikişer gelsinler!’ Medresedeki o çocuk büyür, 15 yaşna gelir. Miran aşiret reisi Mustafa Paşa’nn yöre halkna kötü davrandğn duyar. Aşiret reisini, bask ve zorbalktan vazgeçirmek için çekinmeden Cizre’ye gider ve amacna ulaşr. Bölge halk derin bir nefes alr… İkinci Meşrutiyet’in çalkantl yllarnda çevresindekilere meşrutiyet, hürriyet ve anayasann İslâmiyet’e aykr olmadğn anlatr. I. Dünya Savaş yllarnda talebeleriyle birlikte Doğu Milis Teşkilat’n kurar ve Van-Bitlis cephesinde gönüllü alay komutan olarak Ermenilere ve Ruslara karş savaşr. Yakalanarak Ruslara esir düşer. Kosturma’daki esir kampnda Rus başkumandanna karş sergilediği tavr, onun nasl bir hürriyet âşğ olduğunun bir başka kantdr. Rus başkumandan karşsnda ayağa kalkmayan ve kendisinin Müslüman bir alim olduğunu söyleyen Bediüzzaman, vakur bir tavrla, ‘Ben size itaat etmem!’ der. Ülkesine döndükten sonra 1925 ylnda patlak veren Şeyh Said isyanna karş çkar, hatta Şeyh Said’i isyandan vazgeçirmeye çalşr. Buna rağmen Burdur’a sürgüne gönderilir. İşte bu vakitten sonra

BÜNYAMİN KÖSELİ

Filmde Bediüzzaman Said Nursi rolünü Mürşit Ağa Bağ oynuyor.

88

pazar pazar

1111 TEMMUZ TEMMUZ 2010 2010 PAZAR PAZAR

aktüel aktüel

o hürriyet âşğ alim zat, kadere bakn ki bir ömür boyunca hapishaneleri yurt edinir. Barla, Kastamonu, Eskişehir ve Emirdağ ona zindan olur. Hapishanelerde Bediüzzaman kendi iç dünyasna yönelir, bir anlamda ruhunu beden hapsinden kurtarr, kitaplar yazar, talebeler yetiştirir. Risale-i Nurlar bütün bir Anadolu’ya yaylr… Onun mayasn şekillendiren hürriyet anlayş, zaman zaman kesintiye uğratlsa da 80 küsur yllk hayat boyunca o hep hürriyetinin peşinden koşar. Üstad, küçük yaşta medrese eğitimi aldktan sonra Osmanl İmparatorluğu’nun çöküşüne ve Cumhuriyet’in kurulmasna şahitlik etti. Savaşlar ve işgallerle krlan bir millete İslam’ ve iman, asrn gerekleriyle hatrlatmak gayesiyle yola çkt. Sadece kitap yazdğ ve talebe yetiştirdiği için pek çok iftira ve komployla öldürülmeye çalşld. Şartlar ne olursa olsun eser vermeye devam etti. Çekilen çileler sayesinde bugün Risale-i Nur Külliyat dünyann dört bir tarafnda okunuyor. Bediüzzaman Said Nursi’nin hayat, önümüzdeki günlerde ‘Hür Adam’ ismiyle seyircinin beğenisine sunulacak. Film, Üstad’n hayatndan kesitler anlatacak. Yazdğ kitaplar, yetiştirdiği talebeler, bask ve zulüm gördüğü sürgün yllar dramatik bir dille gözler önüne serilecek.

Hür Adam’, gişe rekorlar kran Minyeli Abdullah’n yönetmeni çekiyor 1980’lerin sonunda gişe rekorlar kran ‘Minyeli Abdullah’n yönetmeni Mehmet Tanrsever, uzun bir aradan sonra ilk kez ‘Hür Adam’la seyircinin karşsna çkacak. Senaryosu Mehmet Tanrsever, Mehmet Uyar ve Ahmet Çetin’e ait olan lmin çekimleri geçen hafta Isparta’da başlad. İstanbul ve Burdur’da da gerçekleştirilecek çekimlerin sekiz hafta sürmesi planlanyor. Filmde Bediüzzaman Said Nursi’yi, dizi ve sinema oyuncusu Mürşit Ağa Bağ canlandryor. Oyuncu, Devlet Konservatuar’ndan mezun olduktan sonra bir süre Şehir Tiyatrolar’nda çalşt. Daha sonra televizyon ve sinemaya yöneldi. ‘Hanm’ ve ‘Köpekler Adas’ lmleriyle seyirci karşsna çkt. ‘Affet Bizi Hocam’ dizisinde oynad. ‘İz Peşinde’, ‘Kaygszlar’, ‘Günaydn İstanbul Kardeş’ ve ‘Knal Kar’ gibi televizyon dizilerinin kadrosunda yer ald. Bağ, son olarak Samanyolu TV’de yaynlanan ‘Hakkn Helal Et’ dizisinin baş karakteri Murat’ oynad.

Anadolu Hayat iki tekerlek üzerinde geçenler aydınlanması

Bir evraknz var ve acil bir yere götürülmesi gerekiyor. Bu durumda ilk akla gelen FOTOĞRAF AliAli Yaşar Yaşar Sarıbay Sarıbay/ Süleyman / kuryeler Süleyman Seyfi Seyfi Öğün Öğün oluyor. MotosikletTURGUT li kuryeler aldklar evrak en ENGİN geç 3 saat içinde adrese teslim Türkiye son on yıldır ediyor. Eğer evrak acil ise bu büyük değişim sürebir 1 saate düşüyor. Peki İstanbul gibi trağin ve dönüşüm içinde. sürekli yoğun olduğu bir şehirde emaneti nasl İş dünyasında, bu kadar çabukbürokraside, ulaştrabiliyorlar? Bir günümüzü siyasette, kuryelerle geçirdik ve İstanbul trağinde motormedyada la adeta gözlemlenen dans ederek bazen acil bir evrak sahibine götürdük, bazen de bir kilo peyniri bir ev habu dönüşüm nmndan alp başka bir ev hanmna teslim ettik. entelektüel hayatta Sabah saat da yaşanıyor. 08.00’de evinden çkyor Murat Karayel. Akşam eve Daha çok elitlerin vedöneceğinin garantisi olmadğ için evden İstanbul’un taşıdığıçkmadan eşiyle helalleşiyor ve çocuğunu öpüp bağrna basyor. Evden çkentelektüel bayrak madan kurye şirketine telefon ediyor ve mesaiel değiştiriyor. Türk ye başladğmz bildiriyoruz. Daha sonra Murat ekonomisindeki Bey’in arkasna atlyoruz ve kuryelerin toplanağırlıkları her yıl artan ma merkezlerinden biri olan Taksim’e gidiyoAnadolu kaplanları ruz. Atatürk Kültür Merkezi’nin arkas sabahn gibi8taşra üniversitelerindeki buçuğunda adeta motosiklet parkn andrakademisyenler yor. Yaklaşk 15 motorlu kurye buradaki büfede kahvaltsn yapyor, çayn içiyor. Biz de bir de entelektüel çay söyleyip oturuyoruz. Burann dşnda kurzeminde seslerini yeler Mecidiyeköy köprü alt ve Yenibosna TIR yükseltiyor. garajnda da toplanp iş bekliyormuş. KAZIM PIYNAR

peynir götürüyorlar

Büfede oturanlarn hepsinin üzerinde robotu andran koruyucu elbise var. Elbiselerin yat 300 TL ile bin 500 TL arasnda değişiyor. Murat Karayel elbisenin sağlamlğn test edenlerden. Kartal köprüsünde arkadan bir otomobil çarpmş ve bariyerlerden karş yola frlamş. Karayel, “Araç çarptktan sonra kendimi havada buldum. Daha sonra yere çarptğm hatrlyorum. Gözümü açtğmda hastanedeydim.” diyor. Neyse ki köprücük kemiğinin krlmas ile atlatmş kazay. Murat Bey yaklaşk 15 yldr bu işi yapyor. Aslnda evlendikten sonra kaza riski ve ölüm korkusu nedeniyle işi brakmş. Ticari takside 2 yl çalşmş. Ancak geçinemeyince yeniden motoruna atlamş. İşleri tüm gün trakte ve cambazlk gerektiriyor. Kuryeler ya maaşl ya da yüzde 50 ortakl çalşyor. İlkinde şirket belli bir maaş veriyor. Ortak olursanz götürdüğünüz adresten, örne-

Türkiye Türkiyeson sonononyldr yldr büyük büyükbir birdeğişim değişim vevedönüşüm dönüşümiçinde. içinde. İşİşdünyasnda, dünyasnda,bübü-

Yasin Yasin Aktay Aktay

Mazhar Mazhar Bağlı Bağlı

yayımlanıyor. Beyaz Türk değil bağnaz TÜRK yon kanalında da programlarda boy Yer: Teşvikiye Doç. Dr. Gökhan Bacık: Gaziantep Zirve Prof. Naci Bostancı, ortaya çıkan tabgösteriyorlar. Bu isimlerden birkaçı: Camii’nin bahçesi. Üniversitesi öğretim üyesi. 1974 Burlonun Türkiye’deki değişimle paDoç. Dr. Bekir Berat Özipek: Siyaset biliÜnlü bir yazarı son sa doğumlu. Ankara Siyasal Bilgiler ralellik arz ettiğine dikkat çekiyor. mi dalında bir akademisyen. Liberal yolculuğunda yalFakültesi mezunu. Radikal, Turkish Bostancı’ya göre “iktisadi elitler, büDüşünce Topluluğu üyesi. 7 ay önnız bırakmak isteDaily News, Zaman, Yeni Şafak gibi rokratlar, politikacılar değişti buna cesine kadar Tokat’taki Gaziosmanmeyen çoğu akadegazetelerde makaleleri yayımlanıyor. paralel olarak entelektüeller de depaşa Üniversitesi’nde öğretim üyemisyen, şair, sanatçı; Doç. Dr. Bilal Sambur: Süleyman Demiğişti”. Atilla Yayla ise yeni durumu si olarak çalışıyordu. Halen İstanbul aydınların doldurduğu bahçede cerel Üniversitesi öğretim üyesi. LibeAnadolu rönesansı olarak adlandırıTicaret Üniversitesi’nde görev yapınaze namazı için saf tutanların sayıral Düşünce Topluluğu Din ve Hürri- Gökhan yor. “Üniversite hocalarının ve topyor. Star Gazetesi’nde köşe yazıyor. Gökhan Bacık Bacık sı 20’yi geçmiyor. Namaza duranlaryet Araştırmaları Merkezi Direktörü. lumda adı duyulmuş entelektüellerin Özipek ismi geçtiğimiz aylarda Başdan sayıca fazla kalabalık, duvar keProf. Dr. Ali Yaşar Sarıbay: Siyaset bilimci, Kemalist veya sosyalist olması adeta bakan Erdoğan’ın da katıldığı bir topnarında kederli gözlerle etrafı izliyor. sosyolog. 1976’da asistan olarak girkanun gibi bir şeydi. Ama son yirmi lantıda şu sözlerle gündeme gelmişKoyu bir suskunluk içinde herkes. diği Uludağ Üniversitesi’nde 1989’da senede bir çeşit liberal bir Rönesans ti: “Merhum Turgut Özal bugün göİmamın Allahü Ekber nidası duyuluprofesör oldu. Halen aynı üniversiteyaşandı. Liberal, muhafazakar enterevde olsaydı, AKP ve Gülen’i bitiryor. Ve namaz başlıyor. Namaza dude öğretim üyesi olarak çalışıyor. Silektüeller ortaya çıktı.” diyor. Yayme planı karşısında Genelkurmay ranların bir kısmı elini yanlış bağlıyaset sosyolojisi, siyaset psikolojila, yeni entelektüel sınıfın doğuşuyla Başkanı’ndan gereğini yapmasını yor, bir kısmı yanındakini göz ucuysi ve din sosyolojisi alanlarında çalıbirlikte ortalıkta aydın diye gezen inbeklemez, onu derhal görevden alırla süzmekte… şıyor. Global Toplumda Din ve Türsanları, öfkeli, tutucu, Batı’yı yakaladı.” Bahçeyi dolduran orta yaşın üzerinkiye, Postmodernite Sivil Toplum ve mayı sadece kılık kıyafette, alkol kulDoç. Dr. Mazhar Bağlı: Dicle Üniversitesi deki elit topluluk üniversite kürsüİslam kitaplarından bazıları. lanmakta, mayo giyip plaja girmekte Sosyoloji bölümü öğretim üyesi. Çok lerinden, gazete köşelerinden, teleProf. Dr. Süleyman Seyfi Öğün: Yüksek öğ- Necdet gören; hukukun üstünlüğüne, askekültürlülük, modernizm, modern bivizyon ekranlarından tanıdık simaNecdet Subaşı Subaşı renimine Uludağ Üniversitesi’nde rin sivil denetime girmesi gibi taleplinç ve mahremiyet, kentleşme, zolar. Halkının büyük çoğunluğu Müsbaşladı. 1998 yılında profesör oldu. lerine karşı çıkan bir grup olarak tarunlu göç gibi konular üzerine araşlüman olan bir ülkenin entelektüelHalen Bursa’da yaşıyor. Politik külnımlıyor. “Bu aydınların Beyaz Türk tırmaları ve yayınlanmış kitapları var. lerinin verdiği bu fotoğraftan aydıntür, muhafazakarlık ve milliyetçideğil bağnaz Türk oldukları ortaya Son günlerde Kürt sorunu ve çözümü larımızın dinle ve halkla arasındaliksabah konularında çalışıyor. Moderniçıktı.” diyor. üzerine görüşlerine başvuruluyor. AK ki10 mesafeyi okumak mümkün. Ama (sağdan sola) Uzay Ünlü, Raşit Aksakal ve Metin Gündem’le beraber AKM’nin arkasında her yıldır kuryelik yapan Elver Güler, iş bekliyor. te, Milliyetçilik ve Türkiye, PolitikbiZaman yazarı Ahmet Turan Alkan, Parti MKYK üyesi. artık bu tablo değişiyor. Dinle barılim yayınlanan kitaplarından bazıları. medyada İstanbul hegemonyasıProf. Dr. Yasin Aktay: 1992’de Selçuk Ünişık, muhafazakar ve liberal aydınlar ğin 10 TL aldnz. Bu parann 5 TL’si kurye olarak dağtma çkmş. günDr. evraklar alyor Selçuk Üniversişet veriyor ve içerisinde beyaz peynir olduğunu Şaban Çalış: nı şirilk kıranlardan. Sivas Cumhuriyet versitesi Sosyoloji bölümünde araş- HerProf. Türkiye’nin entelektüel kompozisketinin, 5 TL’si sizin oluyor. Ne kadar çok Üniversitesi’nde iş ya- ve dökmememiz ve yürünecek mesafedekileri yürüyerek, değilse gerektiğini tembihliyor. Mutesi öğretim üyesi. YÖK Başkanlıöğretim üyesi olarak tırma görevlisi olarak çalışmaya başyonunda yerini alıyor. parsanz kazancnz o kadar artyor. otobüs veya minibüsle götürüyor. Baz zaman-yürütüyor. Şubat rat Beyyıllarda yollar adeta dikiş atarcasna bir sağa biryılında ğı danışmanlığını görev yaptığı köşe yazarlığıladı. 2005 Kurumlar SosyoSon on yılda iş dünyasında, bürok“Eğer adres bilgin olmazsa bu işten eklar motosikletli kuryeler Elver Hanm’ b- ile birlikte başlatsola geçerek tra kten syrlyor. Korkmuyoruz 2008’de İhsanda Dağı na başlayan Alkan, İstanbul ve taşra lojisi Anabilim dalında profesör olan raside, siyasette, medyada gözlemmek kazanamazsn.” diyerek söze giriyor Mehrakyorlarmş gideceği adrese. O da gün boyu desek yalan olur. Onlar zaten alşmşlar. Anatığı ve üniversitelerde özgürlük talep Yaşar arasındaki makas daralmasının tekAktay, Yeni Şafak azetesi’nde de lenen bu değişim ve dönüşüm, enYaşar Atar Atar eden, bütün öğretim üyelerinin imzanoloji sayesinde gerçekleştiğini söyköşe yazıları yazıyor. Uzun yıllar Vadi met Çakr. O da 17 yldr kurye. Çocukluğunkaza riskiyle çalşyor. Bir defasnda evrak yetişyollardan, kaldrmlardan, bazen de sokaklartelektüel hayatta da yaşanıyor. sına açıkçarpmş, olan “Üniversitelere Özgürlüyor. Alkan, Anadolu’dan sesleriYayınları’nı yönetti. Tezkire dergisini da heves ettiğiçeşitli motosikleti brakamamş. tirmek için acele ederken otomobil gödan geçerek peyniri teslim ediyoruz. Anadolu’nun illerindeki üni- Pendik lük” adlı ‘akademisyenlere özel imza ni duyuran aydınların, akademisyençıkardı. Köprüsü’nden Vakf Gureba Hastanesi’ne 24 dazünü hastanede açmş... Çarpan kişi kaçtğ için versitelerde görev yapan akademiskampanyası’yla gündeme gelmişti. lerin medyadaki çeşitlenmeyle birYrd. Doç. Dr. Necdet Subaşı: 1961’de Artkikadayazıları geldiğini suç duyurusunda da bulunamamş. 15 gün kayenler ve gururlanarak konuşmalarıanlatyor. ile en- Normal Kuryecilerin Elver Ablas Yrd. Doç. Dr. Vahap Coşkun: Dicle Üniverlikte ‘görünür’ olmaya başladıklarıvin Şavşat doğumlu. Türk Aydınının telektüel şartlarda 2zeminde saat sürenboy yolu gösteriyor, bu kadar ksa sürede Kuryecilerin bir de Elver ablas var. Elver Gü- burgalar çatlak bir şekilde yine çalşmay sürsitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyenı söylüyor. İletişimci Ali Atıf Bir de Din Anlayışı başlığını taşıyan dokkendisini ifade ediyor, da almasn kestirme yollartoplumda bilmesine bağlyor. dürmüş. Elver Hanm, sabah 07.00’de başladler 57 birçok yaşnda. Ortaokula giden birtorası kz çocuğusi. Kürt sorunu ve Güneydoğu bölgeAnadolu’nun ilinde üniversite din sosyolojisi alanında. Uzun karşılık ğ işini akşam 19.00’da brakyor. Biz görüyor. bu şekilde sohbet ederken Murat açılmasının Bey’e na sahip. Onu okutmak için çalşyor. Kz lise- Üniversitesi’nde siyle ilgili sık sık fikirlerine başvurubu hareketlilikte payının yıllar Muğla görev Türkiye ekonomisindeki ve yazdktan sanatelefon geliyor ve birkaç adres sonra yi bitirinceye Motosikletnezdinonlarn herlan şeyi olmuş. Adeta kadargöre çalşmay düşünüyor. 10 yl- Başbakanlık isimlerden. olduğuna inanıyor. Bir’e ikinci yaptı. 2009’da yievrak üretimindeki dikkat çekici alacağn payları söylüyor. Hemen motorabir atlaonunla bütünleşmişler. Özellikle öğleŞevki s- Hakyemez: Ankara dr kurye. Tekirdağ’a kadar evrak götürdüğü olYrd. Doç.yazn Dr. Yusuf etken de internet devrimi. de başlatılan ve kamuoyunda Aleölçüde veçkyoruz. hızda artan Anadolu kap-yakn adyp yola Genelde birbirine cağnda iş olmadğ saatlerde motosikleti gölmuş. Kurye olmasn ise 2 erkek kardeşine borçÜniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi vi açılımı olarak bilinen sürecin gelanları gibi taşra üniversitelerindeki liberaller reslerden evrak alnp verileceği yerler aynDemokrat, kur- lu. muhafazakâr geye çekip bagaj yastk Kamudireksiyonu Yönetimi da mezunu. Karadeniz nel koordinatörlüğünü üstlenen Su- olarak, Onlar motorlu kurye olarak işe başlamşlar. akademisyenler de İstanbul’un heSeslerini Anadolu’dan duyuran akaŞaban Çalış Çalış Teknik Üniversitesi’nde öğretim gö- Şaban başı, halen Üniversitesi İletişim yeye anons ediliyor. aldğmz ev- Elver Hanm da bu işi yapmak istediğini uzatmak için kullanarak uyuyorlar. söy-Gaziayaklarn gemonyasını kırıyor. Taksim’den Merkez meddemisyenlerin çoğu taşra doğumlu revlisi olarakgeçiren çalışıyor. Kamu hukuku Fakültesi’nde üyesi. raklar Maslak’taki adreslere Daha Hatta tüm günü motosiklet üzerinde lemiş.ailelerin Kardeşleri yapamazsn iş ciddi- öğretim yaya alternatif kanallar da boydağtyoruz. gösteve orta halli çocukları. An- deyince ve insan hakları konularında makaleProf. Dr. Yavuz Atar: AK Parti’nin Ergun sonra Maslak dönüşünde de bir adres veriliyor. kuryeler akşam eve gittiklerinde yürümekte ye binmiş. 8 yl motosikletli kurye olarak çalşriyor. Anadolu kaplanları olarak adkara ve İstanbul’da iyi üniversitelerleri medyada boy Özbudun başkanlığında hazırlattığı Evrak almaya gittiğimizde bir bayan mş. görüp Ancak taşradaki 2 yl önce ünivermotoru çalnmş ve yaya bile zorlanyorlar. k.piynar@zaman.com.tr gösterenlerden. landırılan Kayseri, Gaziantep, Kon- bize depoöğrenim Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Yayman: İ.Ü. Siyasal sivil anayasa taslağının mimarlarınya, Kahramanmaraş, Çorum, Denizsitelerde uzun yıllar görev yapmışlar. Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi medan. Konya Selçuk Üniversitesi öğreli gibi illerdeki üniversitelerde boy Bu isimler daha çok Zaman’ın yorum zunu. Gazi Üniversitesi öğretim üyetim üyesi. Kendisini muhafazakar deveren aydınlar milli ve muhafazakar sayfaları, Yeni Şafak Gazetesi, Radisi. Kürt sorunu üzerine yazıları ile ğil, liberal olarak tanımlıyor. Birçok CMYKmadeğerlere saygılı, dinle barışık, dekal İki, Star ve Taraf gazetesinde dikkat çekti. gazetenin yorum sayfasında yazıları mokrat kimlikleri ile dikkat çekiyor. kaleleri ile görülüyor. Birçok televiz-

Murat Tokay

Bir iş düşünün ki her sabah evden çkarken eşiniz ve çocuklarnzdan helallik istiyorsunuz. Onlar her sabah son kez görüyormuş gibi sarlp bağrnza bastktan sonra işe gidiyorsunuz. İşiniz tüm gün iki tekerlek üzerinde, deyim yerindeyse trafiğin en skşk olduğu yerde cambazlk yapmak.

Anadolu Anadolu aydnlanmas aydnlanmas

Vahap Coşkun

Ali Yaşar Sarıbayevrak, / Süleymanbazen Seyfi Öğün Bazen

Berat Berat Özipek Özipek


f28 spor de . cek

MüLLü MOTOSüKLETÇü KENAN SOFUOĀLU, Dünya Supersport þampiyonasê’nda sezonun 9. ayak yarêüênê ilk sêrada tamamlayarak, genel klasmanda liderliÿe yükseldi. Çek Cumhuriyeti’ndeki Brno Pisti’nde koüulan yarêüta Kenan bir ara 7. sêraya düümesine raÿmen birinci geldi. 10. ayak yarêüê 1 Aÿustos’ta ýngiltere’nin Silverstone Pisti’nde koüulacak.

ûZ ES

SONY ERICSSON WTA TOUR KAPSAMINDA düzenlenen ýstanbul Cup Uluslararasê Bayanlar Tenis Turnuvasê’nên tanêtêm aktiviteleri, milli tenisçi ýpek þenoÿlu’nun Caddebostan sahilinde yaptêÿê gösteri maçêyla baüladê. Etkinlikte ayrêca mini yarêümalar düzenlendi. Birinci olanlar 26 Temmuz-1 Aÿustos tarihlerinde gerçekleüecek ýstanbul Cup’ê tribünden izleyecek.

AYKUT KOCAMAN’DAN HUZUR OPERASYONU

Anadolu Evinde Premier lig birincisi Richmond’u 1-0 yendi

Fenerbahçe, geldiÿi günden bu yana performansêyla saç baü yolduran, düzensiz yaýantçsçyla da herkesin tepkisini çeken Güiza’dan en az hasarla kurtulmançn planlarçnç yapçyor. SarçLacivertli ekip, ûspanyol oyuncuyu gönderdikten sonra ses getirecek bir forvet alacak.

ERHAN GÜVEN ûSTANBUL Fenerbahçe’de kalmak istemeyen çspanyol golcü Güiza, iki günde yaëadê iki büyük ëokla sarsld. Önce çspanya Milli Takm’nn Hollanda ile oynadê 2010 Dünya Kupas nal maçna davet edilmesine raêmen gönderilmeyen yldz oyuncu, Sar-Lacivertlilerin bugün Belçika’da baëlayacak hazrlk kamp kadrosuna da alnmad. Olumsuz hareketiyle takmn huzurunu kaçran Güiza’nn artk Fenerbahçe ile ipleri tamamen kopardê ve ayrlmay kafasna koyduêu belirtildi. Yeni sezona sorunsuz bir ëekilde girmeyi hede eyen Fenerbahçe, Teknik Direktör Daum’un ardndan ëimdi de Güiza’nn kaprisleriyle uêraëyor. 15 milyon Euro bonservis bedeliyle alnan ve kulübün en büyük yatrm olan Güiza da baë aêrtmaya devam ediyor. Sezon açlëna geç gelen, herhangi bir sakatlê bulunmamasna karën henüz takmla birlikte hiçbir antrenmana çkmayan tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe’de kalmak istemediêini açkça ortaya koydu. Bu duruma tepki gösteren ve Güiza’nn arkadaëlarnn çalëmasn da kötü etkilediêini düëünen Kocaman ise Aziz Yldrm ile görüëerek kararn verdi. Güiza’ya tedavisini çstanbul’da sürdürmesi bildirilirken iyi bir

-

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Aykut Kocaman, Belçika kampê kadrosuna Daniel Güiza’yê dahil etmedi. Kanarya, yeni sezon hazçrlçklarç dahilindeki kamp çalçýmasç için bugün Belçika’ya gidiyor.

teklif gelmesi durumunda satlacaê da ifade edildi. Bu arada Fenerbahçe’de, Belçika kampnn 24 kiëilik futbolcu kadrosu açkland. Sakatlê bulunduêu iddia edilen Güiza’nn yan sra Özer, Gökhan Gönül ve Uêur Boral, ka leye alnmad. Bu oyuncularn tedavi ve çalëmalarn Can Bartu Tesisleri’nde sürdürecekleri bildirildi. Uruguay Milli Takm’nda yer alan Lugano’nun daha sonra takma katlacaê kaydedildi. Kamp kadrosunda ëu oyuncular bulunuyor: Volkan Demirel, Volkan Babacan, Mert Günok, Ertuêrul Taëkran, Bilica, Bekir, çlhan, Önder, Santos, Emre, Baroni, Selçuk, Mehmet Topuz, Colin Kazm, Deivid, Miroslav Stoch, Alex, Semih, Gökhan Ünal, Caner, Gökay Iravul, Okan Alkan, Hasan Erbey ve Berk Elitez.

FOTOüRAF: AA, METÿN PALA

FENER’ý STOCH KARþILAYACAK Fenerbahçe ka lesi, bugün sabah Sabiha Gökçen Havaliman’ndan kalkacak özel bir uçakla Belçika’ya hareket edecek. Yeni transfer Stoch’un takm Brüksel’e inmeden önce havaalannda olacaê ve arkadaëlarn bizzat karëlayacaê öêrenildi. Hazrlklarna Genk ëehrinde devam edecek SarLacivertliler, Almanya’nn Köln kentinin ev sahipliêinde düzenlenecek ETL-DOM Kupas Turnuvas’na katlacak.

Kanarya’da Gyan sesleri

Yabanc forvet arayëlarn sürdüren Fenerbahçe’nin, Ganal Asamoah Gyan ile anlaëtê ileri sürüldü. Gyan’n Fransz menajeri Didier Frelot’un dün çstanbul’a geldiêi ve Sar-Lacivertli yöneticilerle masaya oturduêu iddia edildi. Galatasaray’n da talip olduêu 25 yaëndaki Asamoah Gyan, Fransa’nn Rennes Kulübü’nde forma giyiyor. Gyan, Gana milli formasyla 2010 Dünya Kupas’nda ikisi penaltdan olmak üzere toplam üç gole imza atmët.

Victoria Premier liginde verilen bir hafta sonunda temsilcimiz Anadoluspor lig lideri Richmond’u kendi evinde ağırladı.. Anadoluspor maçın başlama vuruşu ile rakibinin üzerine gitmeye başladı. Yapılan uzun paslarla sık sık karşı kalede görülen Anadoluspor ilk 45 Dakikada Cardoza’nın attığı golle devreyi 1-0 önde kapadı. İkinci 45 Dakikaya iyi başlayan Anadolu orta sahada daha çok top tutmaya başladı.Ataklarını arttıran temsilcimiz ikinci gol için rakibinin üzerine gitti. Rakip takım defansının arkasına atılan toplarla gol arayan Anadolu bu yarıda da pozisyonları cömertçe harcadı.Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında başka gol olmayınca 90 Dakika 1-0 Anadolusporun galibiyeti ile sona erdi. Alınan bu galibiyet ile lider ile arasındaki puan farkını 2’e indirdi. Genç takım maçlarında ise Anadoluspor 21 altı yaş grubuda rakibini, 3-1 mağlup oldu.

FOTOüRAF: ZAMAN, TEMEL YÿRMÿBEĀOüLU

12 TEMMUZ 2010 PAZARTESû ZAMAN

Zapotocny, Kartal’ên elini kolunu baÿladê

MUSLAHATTýN ýNCý ûSTANBUL Yldz futbolcu Guti’nin transferi için kadrosundaki yabanc saysn azaltmak zorunda olan Beëiktaë, Zapotocny’nin Eskiëehir’e gitmek istememesi yüzünden skntya girdi. GENÇLİKGÜCÜ EVİNDE ASLAN Bernd Schuster’in için yönetimden Grubunun nağmağlup alnmas lideri Gençlikgücü kenkontenjadi srarl evinde istekte ligin bulunduêu ilk yarısındaGuti’nin, yenemediği rakibi nn boëalmasn ancak menajerinin Heatherton’u konuk beklediêi etti. Temsilcimiz zaman zamanbuzorlanmasına her iki yarıdaiçin attığı goltransferin birrağmen an önce bitirilmesi SiyahlerleBeyazl sahadan 2 - 1bask galip yaptê ayrıldı. öêrenildi. Gençlik Gücü aldıkulübe Beëiktaë ğı bu galibiyet ile Eskiëehirspor’a en yakın rakibi satmak arasındaki puan yönetiminin istediêi farkını korudu. ise tercihini Bursaspor’dan yana Zapotocny Karçılaşmanın ilk geçtiêimiz dakikalarından itibarengibi karşı kakullanyor ve yl olduêu Yeëilleye yerleşen Gençlik Gücü Berkan ve Koray’ın ayaBeyazl formay giymek istiyor. Bursaspor’un, ğından yüzde yüzlük pozisyonlardan yararlanamakonusunda Beëiktaë’a düëük transdı. Zapotocny Karşılaşmanın 26. dakikasında kazanılan köşe fer ücretidefansın önerdiêi, bu yüzden de yöneticilerin vuruşunda uzaklaştıramadığı pozisyondan bu buluşan transfereAlan ëimdilik scakbirbakmadê belirtitopla düzgün vuruşla takımını liyor. Zapotocny gibi gönderilmesi gündeme 1-0 öne geçirdi.Atılan bu golle ilk 45 Dakika bu skorla bitti. gelen Tello’nun da Beëiktaë’tan ayrlmak isteGençlik Gücü İkinci yarıda da yurtdëna ilk yarıda gidebiolduğu mediêi ve yöneticilere ancak gibileceêini oyuna duruk başladı.Takımımızın farkı açma söylediêi ifade ediliyor. çabalarıBeëiktaë sonuç Teknik vermedi. 60. Dakikada rakipimza takımın Direktörü Schuster, aëasağdan ceza alanına attığı topa defansımız mümasna gelinen eski öêrencisi Guti’ye sahip çkt. dale etmekte geçikince rakip futbolcu golü atmak33 yaëndaki futbolcunun daha önce basnda çta zorlanmadı.1 -1 kan baz haber veardından fotoêra ar sebebiyle Başlama vuruşunun galibiyet golütransiçin ferinde ikileme düëen Siyah-Beyazl yönetimi, rakibini adeta ablukaya alan Gençlik Gücü arateknik adam ikna etti. Tecrübeli dığıAlman gol gecikince ortam gerildi ve panikçalëtrc, başladı. Real Madrid’de birlikte çalëtê Bu daha sıradaönce karşılaşmanın 76. Dakikasında rakip eski kaçkarken yönetiminhakem kafasndaleciöêrencisine ile yaşanansahip tatsız bir pozisyonda her iki ki takım sarı kart soru futbolcusuna iëaretlerine cevap verdi.gösterdi.İtirazlarıSchuster, “Özel kart takgönı sürdüren sarı kafanza kartta kırmızı hayat ile Alan ilgili ikinci sorunlar kesinlikle rerek takımını 10 kişi bıraktı.Bu dakikadan sonmayn. Guti’yi çok iyi tanyan biriyim. Kendisiyle ra zor anlar yaşayan temsilcimizbambaëka 85. Dakikada ani konuëtum ve bana Beëiktaë’ta biri olagelişen atakta Burada ceza sahasına topla bulucaênbirsöyledi. sadece atılan futbolundan bahşan Foxy karşlaşmanın skorunu belirledi.2-1 Masettirecek. Takm için çok faydal olacaêna dair çın sonunda yaşanan kısa süren bir tartışma yasize ëimdiden konuëtu. şandı.State birincigaranti ligine veriyorum.” adım adım diye yaklaşan ekiBu arada Beëiktaë’n eski futbolcularndan Alekos bimizin gerek taraftarları,gerek futbolcular ve yöSo anidis, yaëndaolmaları hayatngerekiyor.Gençlik kaybetti. Siyahnetimini daha 77dikkatli Beyazl eski futbolcusunun vefat üzeriGücü aldığıkulüp, bu galibiyetlerin tatını çıkarması gerektiğini düşünüyorum. B-takımı rakibini ise rane resmi internet sitesinden birdataziye yaynlad.

-

Benfica ‘evet’ derse Makukula Trabzon’da

ÇAĞRISPOR DEPLASMANDA BERABERE KALIRKEN, CAİRNLEA RAKİBİNİ FARKLI YENDİ

Çaðrýspor kendi seyircisi önünde karþýlaþtýðý liginin güçlü ekiplerinden Yarraville Glory’e maðlup oldu. 0-1 B-Takýmlarý maçýnda ise Çaðrýspor rakibini 3-1 yendi. Ayný grubta mücadele eden Cairnlea Türkgücü ise son haftalarda aldýðý galibiyetlere bir yenisini daha eklemek için çýktýðý maçta deplasmanda Westgate ile 1 -1 berabere kaldý. B-Takýmý ise rakibine 2 -1 maðlup oldu.

-

Teknik Direktör èenol Güneë’in forvete çözüm için önerdiêi Ariza Makukula için Trabzonspor yönetimi yeni bir giriëim baëlatt. Baëarl oyuncu ile büyük ölçüde anlaëma saêlayan Bordo-Mavililer, Makukula’nn bonservisini elinde bulunduran Ben ca’ya son tekli ni sundu. Karadeniz temsilcisinin hocas èenol Güneë, Kayserispor formas altnda gol krallêna ulaëan Portekizli futbolcunun yurtdë kampnda oynanacak hazrlk maçlarna yetiëtirilmesini istedi. Bu arada Rubin Kazan’da forma giyen Fatih Tekke yeniden ARýZA MAKUKULA Trabzonspor’un gündemine geldi. Takmnda fazla forma ëans bulamayan ve bu nedenle huzursuz olan Tekke’nin Bordo-Mavili kulübe gelmeye scak baktê bildirildi. Trabzonspor, Beëiktaë’n kanat oyuncusu Erhan Güven için de giriëimlerini sürdürüyor. Öte yandan Bordo-Mavili ekip, 18 günlük yurtdë kamp için bu sabah 09.30’da THY’ye ait çstanbul aktarmal Düsseldorf uçaê ile Almanya’ya gidiyor. Buradan karayoluyla Hollanda’nn Venlo ëehrine gidecek olan Trabzonspor, yurtdë kampnda toplam 6 hazrlk maç oynayacak. Trabzonspor, 30 Temmuz’da saat 17.25’te yine çstanbul aktarmal Trabzon’a dönecek. HASAN DEMýR TRABZON

HÝLALSPOR EVİNDE GALÝP... Hollanda’da coükuyla karüêlanan Galatasaray, 25 Temmuz’a kadar sürecek hazçrlçk döneminde, biri Fenerbahçe ile olmak üzere toplam 5 karýçlaýma oynayacak. FOTOüRAF: AA, CÜNEYT KARADAü

G.Saray, Poulsen için gün sayêyor -

G.Saray, Sunderland’den Cana’y renklerine baêlayarak transferdeki suskunluêunu bozarken, gözünü Juventus’un yldz Poulsen’e dikti. Cim Bom’un Juventus’la anlaëtê belirtilirken, tecrübeli futbolcunun da son kararn hafta içerisinde vereceêi ifade edildi. Poulsen’i geçtiêimiz sezon da Fenerbahçe srarla kadrosuna katmak istemië ancak futbolcunun eëi çstanbul’a gelmek istemeyince bu transfer gerçekleëmemiëti. Öte yandan G.Saray, ikinci etap kamp çalëmalar için gittiêi Hollanda’nn De Horst kasabasnda coëkuyla kar-

ëland. Yeni transfer Cana’nn da yer aldê ka lede, futbolcular taraftarlara imza daêtp fotoêraf çektirdi. Kaleci Leo Franco ve Dünya Kupas’nda Brezilya formas giyen Elano ka lede yer almad. Futbolcular dün akëam Hollanda ile çspanya arasnda oynanan Dünya Kupas nalini izlediêi için idman yapmad. Bu arada yolculuk öncesi çstanbul’da küçük bir kriz yaëand. Havaliman görevlileri, Galatasaray’n beraberinde götürdüêü toplarn havasnn indirilmesini istedi. Sportif Direktör Adnan Sezgin problemi konuëarak giderdi. HACI HASDEMýR DÜSSELDORF

Hilal Spor kendi evinde oynadığı maçta lig sonuncusu Melbourne Ctiy’i 2 – 0 gibi net bir skor ile yendi. Bu sonuçla temsilcimiz haftayı üç puan ile kapattı ve averajla üçüncü sıradaki yerini korudu. B- Takımı maçlarında ise Hilalspor rakibi 5 – 0 farklı mağlup etti.

Timsah’ên rakipleri ve maç saatleri belli oldu

HOROZLAR DEPLASMANDA GALİP, GENÇLER İSE EVİNDE WATSONİA İLE 1-1 BERABERE KALDI

Provisional 3.ligi Kuzey-Batı grubunda mücadele eden Horozlar Bundoora’yı deplasmanda 4-2 yenYeni sezon hazrlk çalëmalarn Avusmeyi başardı. Alınan bu galibiyet ile horozlar liderle arasındaki korudu. Grubun diturya’nn puan Bad farkını Tatzmannsdorf bölgesinde ğer sürdüren Türk takımı olan Gençlerbirliğini kendi Bursaspor’un, hazrlk maç ise program evinde Watsonia Heights’ı konuk etti. Bugöre, sene iskesinleëti. Kulüpten yaplan açklamaya Yeëiltediği oyunu tutturamıyan ekibimiz rakibi ileprog1 -1 Beyazllarn Avusturya’daki 14 günlük kamp kalarak bir puanaoynayacaê razı oldu.4 hazrlk maçnn tarih ram içerisinde B-Takımları maçında ise Horozlar 6-2 galip geve saatleri belli oldu. Buna göre, Bursaspor’un karlirken, Gençlerbirliği genç takımı ise rakibine 4-0 ëlaëacaê takmlar ve maçlarn Türkiye saatine göre mağlup oldu.

-

baëlama zamanlar ëöyle: Yarn 19.00: Steel Azin

IŞIK(çran), GÜCÜ15 Temmuz DEPLASMANDA GURUBUNU YENERKEN, 17.00: Stoke City (çngiltere), 17 KARTAL SPORDA EVİNDE GALİP 21 Temmuz Temmuz 19.30:KENDİ Kzlyldz (Srbistan),

Işık19.30: GücüBorussia grup lideri Moreland Wolves BudeplasDortmund (Almanya). arada manında her ikibaëarl yarıdafutbolcusu attığı gollerle Bursaspor’un Turgaysahadan Bahadr’n3 puanla taraf oldu. Grubun diğer Türk taoêullarn Avusturya’daki kampta anneayrıan ve babas kımı olan Kartal spor da kendi evinde lig soziyaret etti. Yldz futbolcu, annesinin futbolu çok nuncusunu etti.Temsilcimiz güçsüz rakibisevdiêini konuk ve kendisine baëarl olmas için dua etni zorlanmadan 3 – 0 gibi net bir skor ile yenmeyi tiêini söyledi. M.BURAK BÜRKÜK BAD TATZMANNSDORF başardı.B- Takımları maçlarında ise Kartal Spor rakibini 3 - 2.Işık Gücü B-Takımı ise 1 -0 yendi.

R.SEDAT COÞKUNDAÐ-DANDENONG

FOTOüRAF: ZAMAN, M.BURAK BÜRKÜK

kibini 2-1 yendi.


15 SPOR

13 TEMMUZ 2010 SALI ZAMAN

DÜNYANIN EN BÜYÜĀÜ üSPANYA 2010 Dünya Kupasê Ónalinde Hollanda’yê uzatmada deviren ýspanya, Avrupa’dan sonra dünyanên da en büyüÿü oldu ve ilk kez bu turnuvada mutlu sona ulaýtç. Johannesburg’da oynanan dev Ðnalde Hollanda’yç 116. dakikada ûniesta’nçn attçþç golle 1-0 maþlup eden Boþalar, kupayç kazanan 8. farklç takçm oldu.

SELMAN EþTÜRKLER JOHANNESBURG 19. Dünya Kupas müthië bir nal maçyla sona erdi. Güney Afrika’da düzenlenen 2010 Dünya Kupas nal maçnda çspanya, Hollanda’y uzatma dakikalarnda kaydettiêi golle 1-0 maêlup etti ve tarihinde ilk kez kupann sahibi oldu. Portokallar ise 3. kez oynadê nal maçnda yine mutlu sona ulaëamayarak büyük bir hayal krklê yaëad. Hollanda’da John Heitinga 109. dakikada krmz kart gördü ve takmn 10 kiëi brakt. Johannesburg’da 88 bin kiëilik Soccer City Stad’nda oynanan, ilk yars ve normal süresi golsüz eëitlikle sona eren mücadelede çspanyollara kupay getiren gol Iniesta’dan geldi. Maçn büyük bölümünde oyunu

-

ýspanya’nên takêm kaptanê kaleci ýker Casillas, yaptçþç kritik kurtarçýlarla Boþalar’çn zafere ulaýmasçnda önemli rol oynadç. FOTOüRAF: ZAMAN, SELMAN EĀTÜRKLER

Elemanlar Aranıyor maçên analizi Delivery

alan içinde Xavi’nin gol vuruëu öncesinde arkadan topa müdahale etme ëans yokken rakibinin topa vuruë ayaêna kasten basmasna penalt çalamad. Daha önceden sar kart bulunan Robben’e 112. dakikada düdükten sonra vurduêu top yüzünden sar kartn gösteremedi. Oysa bu sar kartn gösterebilseydi Robben krmz kartla oyun dë kalacakt. 116’da Hollanda serbest vuruëunda çspanyol futbolculara 9 metre 15 cm’yi açtramad. Webb, 13 sar kart göstermesiyle birleëtirdiêinizde otoriter bir hakem kimliêi yapsndan uzakt. Sonuç olarak yaplan hatalar hep çspanya aleyhineydi. Yine de çspanya’nn kazanmas bu hatalar göstermeyecektir. aliaydin@zaman.com.tr

İlgilenenlerin 02 9707 44 33 nolu telefondan bilgi alması rica olunur.

Elemanlar Aranıyor Döner imalatında çalışacak elemanlar alınacaktır. İlgilenenlerin 02 9707 44 33 nolu telefondan bilgi alması rica olunur.

HOLLANDA: Stekelenburg 6, Van der Wiel 7, Heitinga 7, Mathijsen 7, Van Bronckhorst 6 (Dk. 105 Braafheid ?), Kuyt 5 (Dk. 71 Elia 6), Van Bommel 5, Sneijder 6, De Jong 7 (Dk. 99 Van der Vaart ?), Robben 3, Van Persie 6 üSPANYA: Casillas 7, Ramos 7, Pique 7, Puyol 8, Capdevila 7, Alonso 7 (Dk. 87 Cesc Fabregas 7) , Xavi 8, Iniesta 9, Busquets 7, Pedro 7 (Dk 60 Navas 7), David Villa 7 (Dk. 105 Torres 7) GOL: Dk. 116 Iniesta SARI KARTLAR: Van Persie, Van Bommel, De Jong, Van Bronckhorst, Robben, Van Der Wiel, Mathijsen / Puyol, Ramos, Capdevilla, Iniesta, Xavi KIRMIZI KART: Dk. 109 Heitinga (Hollanda) HAKEMLER: Howard Webb 4, Darren Cann 4, Michael Mullarkey 4 (ýngiltere) STAT: Soccer City

rakip yar alana ykan çspanya’nn basks uzatma dakikalarnda galibiyeti getirdi. 117. dakikada hzl geliëen çspanya ataênda, Fabregas’n pasnda Iniesta ceza sahas içinde topla buluëtu, saê çaprazdan çok sert bir ëut çkard ve topu aêlara gönderdi. Ka-

AÞÇI VE ELEMANLAR Ali Aydén ARANIYOR

için şöförler Webb, Ònalde sénéfta kaldé alınacaktır. çngiliz Howard Webb, böylesine önemli organizasyonlardaki nal karëlaëmasn yöneten hakemler içinde herhalde en kötü performans sergiledi. UEFA èampiyonlar Ligi nalinde çnter-Bayern Münih maçnda güzel bir yönetim gösteren çngiliz hakem, dün gece çok hata yapt. Webb, her ëeyden önce futbol oyun kurallarn uygulamaktan çok, sanki turnuvann final kuraln uyguluyor gibiydi. Sar ya da krmz kart göstermemeye çalëmas bir yana ‘penalt çalmayacaêm’ inad da anlaëlr gibi deêildi. Webb, gösterdiêi 13 sar kart ile bir baëka rekora da imza att. Bu da zaten iyi maç yönetemediêinin net bir göstergesiydi. Golü atan Iniesta’ya 79. dakikada sar kart göstermedi. 93. dakikada Hollandal Heitinga kendi ceza

HOLLANDA-üSPANYA: 0-1

Serenity Resepsiyon’a mesleðinde tecrübeli aþçý ve Maçên adamê masalara yemek servisi yapabilecek elemanlar alýnacaktýr. Ýlgilenenlerin 0407 802 650 nolu telefondan Erkan Kutlu ile görüþmesi rica olunur. Hayal kêrêklêÿê

SERENITY RECEPTION 250 Hume Hwy. SOMERTON VIC. 3062 Kêrêlma anê

lan dakikalarda baëka gol olmaynca Boêalar, Euro 2008’den sonra 2010’da da Dünya Kupas’n kaldrarak gücünü göstermië oldu. Bunun yan sra Dünya Kupas’nda oynadê ilk maçta çsviçre’ye maêlup olan çspanya, ilk maçn kaybedip kupaya uzanan tek takm olarak da tarihe geçti. Nefesleri kesen nal maçnda genellikle oyunu kendi yar sahasnda kabul eden Hollanda ise Robben ile yakaladê çok net frsatlar kullanamad ve evine ikincilikle döndü. Finale kadar hep kazanarak gelen Portakallar, turnuvadaki tek maêlubiyetini çspanya karësnda ald. Diêer yandan daha önce Dünya Kupas sevinci yaëayamayan ancak 1974 ve 1978 Dünya Kupalarnda nal oynayan Hollanda, yine kupaya uzanamad.

Wreamz

ýspanyollarên etkili ismi ýniesta, 116. dakikada attêÿê golle takêmênê Dünya üampiyonu yaptê. FOTOĀRAF: REUTERS, MICHAEL KOOREN

Çekiümeli ve oldukça sert geçen Ónal maçênda her iki takêmên oyuncularê büyük efor sarf etti. FOTOĀRAF: REUTERS, KAI PFAFFENBACH

Designer Photography

Weddings, Engagements, Formals

WINTER WEDDING SPECIAL PACKAGE $1190.00

þniesta’dan tarihi gol Maç içinde tek sarç kartla oyunda kalan, aslçnda 79’da da bir sarç kart görmesi gereken Iniesta, dün gecenin yçldçzçydç. Görmediþi ikinci sarçSave kartla$700 oyunda ýans eseri kalan tecrübeli futbolcu, uzatma ydakikalarçnçn BasicsonWedding Package bölümlerinde attçþç kritik from $650.00 golle takçmçnç ýampiyonluþa taýçdç.

y Engagement

from

$349.00

Robben kaçérdé Cassillas büyüdü Mustafa Atak - 0416 553 559

Dünya Kupasê boyunca yaptêÿê doÿru tahminlerle ün kazanan ‘Ahtapot Paul’ Ónalde de yanêlmadê. FOTOĀRAF: REUTERS, WOLFGANG RATTAY

Hollanda’nçn ve dünyançn önemli www.dreamzphotography.webs.com yçldçzlarçndan birisi olan Robben, Ðnalde Emailgollerle - atakmustafa@hotmail.com kaççrdçþç maça damgasçnç vurdu. Gerçi burada Robben kaççrdç mç demek, yoksa Casillas’ç mç geçemedi demek doþru olur, ama atamadçþç gollerle kupayç ûspanya’ya hediye etti diyebiliriz. Kérmézé kart Hollanda’yé bitirdi Uzatmalarçn ikinci yarçsç... Maç 0-0... Hollandalç savunma oyuncusu Heitinga, doþru bir hamleyle 109. dakikada ikinci sarç karttan oyun dçýç kalçnca yorgun olan Hollanda, ûspanya’ya maþlup oldu. Boþalar, 10 kiýi kalan Portakallar’ç çok çabuk cezalandçrmasçnç bildi.

Maç öncesi sahaya giren Jimmy Jump isimli ýspanyol taraftar kupaya dokunmak isteyince güvenlik engeline takêldê. FOTOĀRAF: ZAMAN, S. EþTÜRKLER

MAÇIN KIRILMA ANI Kırmızı kart Hollanda’yı bitirdi Uzatmaların ikinci yarısı... Maç 0-0... Hollandalı savunma oyuncusu Heitinga, doğru bir hamleyle 109. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışı kalınca yorgun olan Hollanda, İspanya’ya mağlup oldu. Boğalar, 10 kişi kalan Portakallar’ı çok çabuk cezalandırmasını bildi. Öte yandan Hollanda’nın ve dünyanın önemli yıldızlarından birisi olan Robben, finalde kaçırdığı gollerle maça damgasını vurdu.


MELBOURNE

NAMAZ VAKİTLERİ

SYDNEY 13 Salı 14 Çarşamba 15 Perşembe 16 Cuma 17 Cumartesi 18 Pazar 19 Pazartesi

İmsak 5:26 5:25 5:25 5:25 5:24 5:24 5:24

Güneş 6:54 6:54 6:53 6:53 6:52 6:52 6:51

Öğle 12:08 12:08 12:08 12:08 12:08 12:08 12:08

İkindi 14:48 14:49 14:49 14:50 14:50 14:51 14:52

Akşam 17:10 17:10 17:11 17:11 17:12 17:13 17:13

Yatsı 18:28 18:28 18:29 18:29 18:30 18:30 18:31

İmsak 5:56 5:55 5:55 5:54 5:54 5:54 5:53

Güneş 7:29 7:28 7:28 7:27 7:27 7:26 7:26

Öğle İkindi Akşam Yatsı 12:33 15:04 17:25 18:48 12:33 15:04 17:25 18:48 12:33 15:05 17:26 18:49 12:33 15:05 17:27 18:49 12:33 15:06 17:28 18:50 12:33 15:07 17:28 18:51 12:33 15:07 17:29 18:51

A=π

r^2

) n &

2 ( √

EE

FR

Sunday, 25 July 2010 Register online Year 6,7,8 only Tel: (03) 9309 4000

We’ll get you there...

2010

CFN 17891

BERABER... DÜNYANIN ÇOCUKLARINA YARDIM EDIYOR

SUNAR

ZAIN BHIKHA GÜNEY AFRIKA

MAHER ZAIN SVEÇ

GULF ECHO SAUDI ARABISTAN

MUTASEM BLLAH ALASALI SURIYE

RAIHAN MALEZYA

MOHAMMED AL-AZZAWI IRAK

AHMAD ABU GHAZALEH AVUSTRALYA TICKETEK’TEN BILETINIZI AYIRTINIZ

BRISBANE | TARIH: CUMA 23RD TEMMUZ 2010 6:30 PM YER:

BCEC

(BRISBANE CONVENTION & EXHIBITION CENTRE)

MELBOURNE | TARIH: CUMARTESI 24TH TEMMUZ 2010, 6:00PM YER:

DALLAS BROOKS CENTRE, EAST MELBOURNE

TH SYDNEY | TARIH: PAZAR 25 TEMMUZ 2010, 3:30PM

YER:

ACER ARENA, SYDNEY OLYMPIC PARK

DAHA FAZLA BILGI ALMAK IÇIN:

SOUNDSOFLIGHT.COM.AU ZIYARET EDIN VEYA 1300 760 155 NUMARASINI ARAYIN

BILETLER AYNI ZAMANDA HUMAN APPEAL INT OFISLERINDEN ALINABILIR SYDNEY: 119 HALDON ST, LAKEMBA MELBOURNE: 149 SYDNEY RD, COBURG

BRISBANE KONSER BILETLERI BU KIŞILERDEN ALINABILIR SR SUSAN AL-MAANI l-nisa YOUTH GROUP INC.

0433 182 520 SR NORA RANE

0422 349 786

www.prestige.vic.edu.au Gateway Business Park, Level 2, Suite B6, 1-13 The Gateway Broadmeadows VIC 3047

Zaman Australia Turkish Newspaper v699  

Zaman Australia Turkish Newspaper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you