Programmaboekske juni 2024

Page 1

2 0 2 4

PROGRAMMA BOEKSKE

Zewopa

Zewopa Lier

Florent Van Cauwenberghstraat 1, 2500 Lier

Zewopa Kiel

Jan Denucéstraat 17, 2020 Antwerpen

Zewopa Herentals

Gagelstraat 36, 2200 Herentals

Zewopa Berchem

Binnenplein 2, 2600 Berchem

Zewopa Zwijndrecht

Dorp Oost 79, 2070 Zwijndrecht

J U
N I

L G E M E E N

A

Daarisjuni Sommigenwachtenopdezon, anderenophetEK.Laatzebeiden dusmaarkomen.

Wevoorzienweertalvanleuke activiteiten,dusspringzekereens binnen.Vergeetnietvoorafinte schrijvenwanneernodig.

Veelleesplezierenhopelijktot snelinéénvanonzewijkcentra.

L I E R

HET WIJKCENTRUM IS OPEN OP DINSDAG 4 EN 18 JUNI VAN 14U-16U ER

WORDEN OP DIE DAGEN LEUKE ACTIVITEITEN AANGEBODEN

K I E L

WOENSDAG 5 JUNI: CRAZY BINGO A c t i v i t e i t e n J U N I S o m m i g e v a n o n z e a c t i v i t e i t e n z i j n i . s . m .

EÉN KEER PER MAAND ZAL VRIJDAG ‘FRIETJESDAG’ WORDEN ER KAN ENKEL IN HET WIJKCENTRUM GEGETEN WORDEN INSCHRIJVEN IS VERPLICHT!

VRIJDAG 28 JUNI: ZOMERBAR!

H E R E N T A L S

WE ZIJN VANAF NU IN HET WIJKCENTRUM OOK BEREIKBAAR ELKE WERKDAG TUSSEN 10U-14U OP 014/49 04 74

DINSDAG 4 JUNI: CRAZY BINGO

HEB JE ZIN OM ONS KEUKENTEAM TE KOMEN VERSTERKEN, NEEM ZEKER CONTACT OP VIA INFO@WARMEWIJK BE

B E R C H E M

WIE WIL MEEWERKEN AAN ONZE WIJKKRANT ‘TUSSEN TWEE SPOREN’? HEB

JE ZIN OM TE SCHRIJVEN OF CREATIEF MEE NA TE DENKEN? SPRING EVEN BINNEN IN HET WIJKCENTRUM OF MAIL NAAR INFO@WARMEWIJK.BE

VANAF JUNI KAN JE JOUW BUUR IN DE BLOEMETJES ZETTEN VRAAG JOUW BOEKET AAN VIA INFO@WARMEWIJK BE OF SPRING BINNEN IN HET WIJKCENTRUM

ZATERDAG 1 JUNI ORGANISEERT 2 HANDEN OP 1 BUIK VOOR HET EERST EEN ‘MAMACAFÉ’ VOOR ALLEENSTAANDE MOEDERS ÉN HUN KINDJES IN HET

WIJKCENTRUM BEN JE BOM, WENSMOEDER, ALLEENSTAANDE MAMA, DAN BEN JE DIE DAG WELKOM TUSSEN 10U30 EN 12U30

WOENSDAG 19 JUNI KOMT DE PEDICURE LANGS INSCHRIJVEN IN HET WIJKCENTRUM

DONDERDAG 20 JUNI: CRAZY BINGO

Z W I J N D R E C H T

WE ZIJN ELKE WOENSDAG GEOPEND TUSSEN 10U-16U KIJK ZEKER IN HET ACTIVITEITENPROGRAMMA VOOR UITZONDERINGEN

Op11junigaanweopuitstapnaarBokrijk

A a n b o d i n d e w i j k M A A L T I J D E N

L I E R

IN LIER BIEDEN WE MOMENTEEL GEEN MAALTIJDEN OF SOEP AAN

K I E L

HIER KAN JE DAGELIJKS ETEN OF JE MAALTIJD KOMEN AFHALEN

VRIJDAG NEEM JE JOUW MAALTIJD VAN ZATERDAG EN ZONDAG

MEE NAAR HUIS BIJ EEN MAALTIJD IN HET WEEKEND HOORT GEEN SOEP

VRIJDAG 14 JUNI: FRIETJESDAG!

ER ZIJN OOK HALAL-MAALTIJDEN BESCHIKBAAR VIA ONZE

TRAITEUR GELIEVE CONTACT OP TE NEMEN MET EEN WIJKCENTRUM

MEDEWERKER VOOR MEER INFORMATIE

H E R E N T A L S

ELKE WEEKDAG WORDT ER GEKOOKT IN HET WIJKCENTRUM DOOR KARL, LUC EN ERIC EN FREDERIK

EEN VOLLEDIGE MAALTIJD KOST 8€ MENULIJST EN INSCHRIJVEN

VIA WINY OF INFO@WARMEWIJK BE

B E R C H E M

ELKE MAANDAG EN WOENSDAG WORDT ER VERSE SOEP GEMAAKT

OP MAANDAG 10 JUNI IS ER EEN WARME MAALTIJD VERKRIJGBAAR

OP MAANDAG 24 JUNI ORGANISEREN WE EEN SPAGHETTISLAG

OP WOENSDAG 27 JUNI VIEREN WE DE ZOMER MET EEN BRUNCH

DIT ALLES IN HET WIJKCENTRUM

VERGEET NIET VOORAF IN TE SCHRIJVEN

Z W I J N D R E C H T

VERSE SOEP, GEMAAKT IN HET WIJKCENTRUM, EN WARME MAALTIJD

VIA TRAITEUR OP WOENSDAG TER PLAATSE OP TE ETEN OF AF TE HALEN

A c t i v i t e i t e n p r o g r a m m a j u n i 2 0 2 4

V r i j d a g 5 a p r i l

V r i j d a g 7 j u n i

V r i j d a g 1 2 a p r i l

D o n d e r d a g 6 j u n i

W o e n s d a g 5 j u n i

D i n s d a g 4 j u n i

1 4 u K l e iw o r k s h o p 1 5 u p a n n e n k o e k e n s l a g

V r i j d a g 1 4 j u n i

M a a n d a g 1 a p r i l

M a a n d a g 3 j u n i

V r i j d a g 1 9 a p r i l

V r i j d a g 2 1 j u n i

M a a n d a g 8 a p r i l

D o n d e r d a g 1 3 j u n i

D o n d e r d a g 2 0 j u n i

V r i j d a g 2 6 a p r i l

V r i j d a g 2 8 j u n i

D o n d e r d a g 2 7 j u n i

W o e n s d a g 1 2 j u n i

W o e n s d a g 1 9 j u n i

W o e n s d a g 2 6 j u n i

D i n s d a g 1 1 j u n i

D i n s d a g 1 8 j u n i

1 4 u k l e iw o r k s h o p 1 4 . 1 5 u w a n d e l i n g + t e r r a s j e

D i n s d a g 2 5 j u n i

M a a n d a g 1 0 j u n i

M a a n d a g 1 5 a p r i l

M a a n d a g 1 7 j u n i M a a n d a g 2 4 j u n i

M a a n d a g 2 2 a p r i l

M a a n d a g 2 9 a p r i l

L I E R

c t i v i t e i t e n p r o g r a m m a j u n i 2 0 2 4 K I

7 j u n i

V r i j d a g

W i j k c e n t r u m o p e n v a n 1 0 u1 5 u

1 0 u1 2 u : R u m m i k u b 1 1 u 3 01 3 u : E t e n i n h e t w i j k c e n t r u m 1 3 u 3 01 4 u 3 0 u : F i t & f u n

V r i j d a g 1 4 j u n i

S o m m i g e v a n o n z e a c t i v i t e i t e n z i j n i . s . m .

D o n d e r d a g 6 j u n i

W i j k c e n t r u m o p e n v a n 1 0 u1 6 u

1 0 u1 2 u : B o n b o n v o o r b e r e i d i n g

1 1 u 3 01 3 u : E t e n i n h e t w i j k c e n t r u m

1 3 u 3 01 5 u 3 0 : B o n b o n 1 3 u 3 01 5 u 3 0 : Q u i z

D o n d e r d a g 1 3 j u n i

W i j k c e n t r u m o p e n v a n 1 0 u1 5 u 1 2 u : F r i e t j e s d a g 1 4 u1 5 u : F i t & f u n

W i j k c e n t r u m o p e n v a n 1 0 u1 6 u

1 0 u1 2 u : B o n b o n v o o r b e r e i d i n g 1 1 u 3 01 3 u : E t e n i n h e t w i j k c e n t r u m

1 3 u 3 01 5 u 3 0 : B o n b o n 1 3 u 3 01 5 u 3 0 : V o o r b e r e i d i n g z o m e r b a r

1 3 u 3 01 5 u 3 0 : S i l v e r t o p p e r s

V r i j d a g 2 1 j u n i

D o n d e r d a g 2 0 j u n i

W i j k c e n t r u m o p e n v a n 1 0 u1 5 u

1 0 u1 2 u : S j o e l e n 1 1 u 3 01 3 u : E t e n i n h e t w i j k c e n t r u m

1 3 u 3 01 4 u 3 0 : F i t & f u n

V r i j d a g 2 8 j u n i

1 5 u2 0 u Z o m e r b a r

W i j k c e n t r u m o p e n v a n 1 0 u1 6 u

1 0 u1 2 u : B o n b o n v o o r b e r e i d i n g

1 1 u 3 01 3 u : E t e n i n h e t w i j k c e n t r u m

1 3 u 3 01 5 u 3 0 : B o n b o n 1 3 u 3 01 5 u 3 0 : S i l v e r t o p p e r s

D o n d e r d a g 2 7 j u n i

Z o n d a g 2 3 j u n i

W i j k c e n t r u m o p e n v a n 1 3 u1 6 u

1 3 u1 6 u : S i l v e r t o p p e r s

W i j k c e n t r u m o p e n v a n 1 0 u1 6 u 1 0 u1 2 u : B o n b o n v o o r b e r e i d i n g 1 1 u 3 01 3 u : E t e n i n h e t w i j k c e n t r u m

1 3 u 3 01 5 u 3 0 : V o o r b e r e i d i n g z o m e r b a r

1 3 u 3 01 5 u 3 0 : S i l v e r t o p p e r s

Z o n d a g 9 j u n i

W i j k c e n t r u m o p e n v a n 1 3 u1 6 u

1 3 u1 6 u : S i l v e r t o p p e r s

W o e n s d a g 5 j u n i W o e n s d a g 1 2 j u n i

D i n s d a g 4 j u n i

W i j k c e n t r u m o p e n v a n 1 0 u1 6 u W i j k c e n t r u m o p e n v a n 1 0 u1 3 u

1 1 u 3 01 3 u : E t e n i n h e t w i j k c e n t r u m

1 0 u 3 01 2 u : G a m et i m e 1 1 u 3 01 3 u : E t e n i n h e t w i j k c e n t r u m 1 3 u 3 01 5 u 3 0 : C r e a

D i n s d a g 1 1 j u n i

w i j k c e n t r u m

M a a n d a g

W i j k c e n t r u m o p e n v a n 1 0 u1 3 u

1 0 u1 2 u : N a a i a t e l i e r 1 1 u 3 01 3 u : E t e n i n h e t

3 j u n i M a a n d a g 1 0 j u n i

w i j k c e n t r u m

W i j k c e n t r u m o p e n v a n 1 0 u1 3 u W i j k c e n t r u m o p e n v a n 1 0 u1 6 u W i j k c e n t r u m o p e n v a n 1 0 u1 3 u

1 0 u1 2 u : N a a i a t e l i e r 1 1 u 3 01 3 u : E t e n i n h e t

w i j k c e n t r u m 1 2 u1 7 u : B j o e t i e k e e s 1 1 u 3 01 3 u : E t e n i n h e t w i j k c e n t r u m 1 1 u 3 01 3 u : E t e n i n h e t

W o e n s d a g 1 9 j u n i W o e n s d a g 2 6 j u n i

D i n s d a g 1 8 j u n i

M a a n d a g 1 7 j u n i

W i j k c e n t r u m o p e n v a n 1 0 u1 3 u W i j k c e n t r u m o p e n v a n 1 0 u1 6 u W i j k c e n t r u m o p e n v a n 1 0 u1 3 u

1 1 u 3 01 3 u : E t e n i n h e t w i j k c e n t r u m

1 1 u 3 01 3 u : E t e n i n h e t

w i j k c e n t r u m 1 8 u2 1 u v o e t b a l a v o n d

w i j k c e n t r u m 1 8 u2 1 u v o e t b a l a v o n d 1 0 u 3 01 2 u : G a m et i m e 1 1 u 3 01 3 u : E t e n i n h e t w i j k c e n t r u m 1 3 u 3 01 5 u 3 0 : C r e a

D i n s d a g 2 5 j u n i

1 1 u 3 01 3 u : E t e n i n h e t

M a a n d a g 2 4 j u n i

W i j k c e n t r u m o p e n v a n 1 0 u1 3 u W i j k c e n t r u m o p e n v a n 1 0 u1 6 u W i j k c e n t r u m o p e n v a n 1 0 u1 3 u

1 0 u 3 01 2 u : G a m et i m e

1 1 u 3 01 3 u : E t e n i n h e t w i j k c e n t r u m 1 3 u 3 01 5 u 3 0 : C r e a

1 0 u1 2 u : N a a i a t e l i e r

1 1 u 3 01 3 u : E t e n i n h e t

w i j k c e n t r u m

A
E
L

A c t i v i t e i t e n p r o g r a m m a j u n i 2 0 2 4 H E R E N T A L S

V r i j d a g 3 m e i

V r i j d a g 7 j u n i

W i j k c e n t r u m o p e n v a n 1 0 u1 4 u

1 0 u S p e l c a f é 1 2 u e t e n i n h e t w i j k c e n t r u m

V r i j d a g 1 4 j u n i

D o n d e r d a g 2 m e i

D o n d e r d a g 6 j u n i

W o e n s d a g 1 m e i

W o e n s d a g 5 j u n i

1 0 u 3 01 1 u 3 0 f i e t s e n

1 2 u e t e n i n h e t w i j k c e n t r u m

1 3 u t o t 1 6 u c r e a f e n i x

W i j k c e n t r u m o p e n v a n 1 0 u1 4 u

1 2 u e t e n i n h e t w i j k c e n t r u m

D o n d e r d a g 1 3 j u n i

W i j k c e n t r u m G e s l o t e n

D i n s d a g 4 j u n i

W o e n s d a g 1 2 j u n i

1 0 u 3 01 1 u 3 0 k w i s p e l w a n d e l i n g

1 2 u e t e n i n h e t w i j k c e n t r u m

1 3 u t o t 1 6 u c r e a f e n i x

1 3 . 3 0 u v e r w e n u u r t j e

V r i j d a g 2 1 j u n i

W i j k c e n t r u m o p e n v a n 1 0 u1 4 u

1 0 u S p e l c a f é 1 2 u e t e n i n h e t w i j k c e n t r u m

D o n d e r d a g 2 0 j u n i

1 0 u p e d i c u r e 1 0 u r e t o u c h e 1 2 u e t e n i n h e t w i j k c e n t r u m

1 3 u t o t +1 6 u c r e a F e n i x

1 3 u b l o e m e n w o r k s h o p

W i j k c e n t r u m o p e n v a n 1 0 u1 4 u

1 2 u e t e n i n h e t w i j k c e n t r u m

1 0 u c r e a t i e f m e t h o u t e n n a t u u r

1 2 e t e n i n h e t w i j k c e n t r u m

1 3 u t o t 1 6 u C R A Z Y B I N G O

1 3 u t o t 1 6 u n a a i c a f e

D i n s d a g 1 1 j u n i

1 2 u e t e n i n h e t w i j k c e n t r u m

1 3 u t o t 1 6 u n a a i c a f e

M a a n d a g 3 j u n i

1 2 u e t e n i n h e t w i j k c e n t r u m

t a f e l m o m e n t a c t i v i t e i t e n

1 3 u 1 5

1 4 u t a f e l m o m e n t v o o r d e b u u r t

1 4 u h a a k e n b r e i c a f e F e m m a

M a a n d a g 1 0 j u n i

1 0 u 3 0 t o t 1 1 u 3 0 S p o r t e n s p e l

1 2 u e t e n i n h e t w i j k c e n t r u m

V r i j d a g 2 8 j u n i

W i j k c e n t r u m o p e n v a n 1 0 u1 4 u

1 0 u s p e l c a f é

1 2 u e t e n i n h e t w i j k c e n t r u m

D o n d e r d a g 2 7 j u n i

1 0 . 3 0 u k w i s p e l w a n d e l i n g

1 2 u e t e n i n h e t w i j k c e n t r u m

1 3 u t o t 1 6 u c r e a F e n i x 1 3 u B l o e m e n w o r k s h o p

W o e n s d a g 1 9 j u n i

W i j k c e n t r u m o p e n v a n 1 0 u1 4 u

1 2 u e t e n i n h e t w i j k c e n t r u m

W o e n s d a g 2 6 j u n i

W i j k c e n t r u m o p e n v a n 1 0 u1 4 u

1 2 u e t e n i n h e t w i j k c e n t r u m

D i n s d a g 1 8 j u n i

1 0 u c r e a t i e f m e t h o u t e n n a t u u r

1 2 u e t e n i n h e t w i j k c e n t r u m

1 3 u P e t a n q u e

D i n s d a g 2 5 j u n i

1 0 u 3 01 1 . 3 0 u k w i s p e l w a n d e l i n g

1 2 u e t e n i n h e t w i j k c e n t r u m

1 3 u t o t 1 6 u n a a i c a f e

1 3 . 3 0 u t o t 1 5 u p e t a n q u e

M a a n d a g 1 7 j u n i

1 2 u e t e n i n h e t w i j k c e n t r u m

1 3 u b r e ic a f e

M a a n d a g 2 4 j u n i

1 2 u e t e n i n h e t w i j k c e n t r u m

V r i j d a g 7 j u n i

V r i j d a g 1 4 j u n i

V r i j d a g 2 1 j u n i

V r i j d a g 2 8 j u n i

S o m m i g e v a n o n z e a c t i v i t e i t e n z i j n i . s . m .

A c t i v i t e i t e n p r o g r a m m a j u n i 2 0 2 4 B E R C

D o n d e r d a g 6 j u n i

1 3 u 3 0 T a f e l m o m e n t e n a a n s l u i t e n d w a n d e l i n g

1 8 u 3 02 1 u 3 0 K r a c h t v e e r w o r k s h o p ( i n s c h r i j v e n )

D o n d e r d a g 1 3 j u n i

1 3 u 3 0 U p c y c l i n g e n s p e l l e t j e s n a m i d d a g 1 8 u 3 02 1 u 3 0 K r a c h t v e e r w o r k s h o p ( i n s c h r i j v e n )

D o n d e r d a g 2 0 j u n i

9 u1 2 u S o c i a l e d i e n s t

W o o n h a v e n 1 0 u S o e p m a k e n e n k o f f i e k l e t s

1 0 u 3 0 S a m e n t u i n e n 1 1 u 3 0 S o e p

1 0 u S o e p m a k e n e n k o f f i e k l e t s 1 1 u 3 0 S o e p

1 3 u 3 0 C r a z y B i n g o 1 8 u 3 02 1 u 3 0 K r a c h t v e e r w o r k s h o p ( i n s c h r i j v e n )

1 0 u S o e p m a k e n e n k o f f i e k l e t s

1 0 u 3 0 S a m e n t u i n e n 1 1 u 3 0 S o e p 1 3 u P e d i c u r e ( v o o r a f i n s c h r i j v e n )

D o n d e r d a g 2 7 j u n i

1 3 u 3 0 B j o e t i e k e e s ( i n s c h r i j v e n ) Z A T E R D A G 1 J U N I

D i n s d a g 2 5 j u n i W o e n s d a g 5 j u n i W o e n s d a g 1 2 j u n i W o e n s d a g 1 9 j u n i W o e n s d a g 2 6 j u n i

D i n s d a g 4 j u n i

M a a n d a g 3 j u n i

1 0 u S o e p m a k e n e n

k o f f i e k l e t s 1 1 u 3 0 S o e p 1 3 u 3 0 V o g e l e n p i k k n u t s e l e n

( g e e n c r e a m e t L e e n )

D i n s d a g 1 1 j u n i

D i n s d a g 1 8 j u n i

1 1 u Z o m e r b r u n c h ( i n s c h r i j v e n v o o r 1 9 / 6 )

M a a n d a g 1 0 j u n i

1 0 u S j o e l e n 1 2 u W a r m e m a a l t i j d

( i n s c h r i j v e n v o o r 7 / 6 ) 1 3 u 3 0 C r e a m e t L e e n

( i n s c h r i j v e n )

M a a n d a g 1 7 j u n i M a a n d a g 2 4 j u n i

1 0 u S o e p m a k e n e n

k o f f i e k l e t s 1 1 u 3 0 S o e p 1 3 u 3 0 C r e a m e t L e e n

( i n s c h r i j v e n )

1 0 u 3 01 2 u 3 0 M a m a c a f é

1 0 u s p a g h e t t i m a k e n

1 2 u S p a g h e t t i s l a g ( i n s c h r i j v e n

v o o r 1 9 / 6 )

1 3 u 3 0 c r e a m e t L e e n

( i n s c h r i j v e n )

H E M

c t i v i t e i t e n p r o g r a m m a j u n i 2 0 2 4 D O R P O O S T

V r i j d a g 7 j u n i

D o n d e r d a g 6 j u n i

W o e n s d a g 5 j u n i

W i j k c e n t r u m o p e n v a n 1 0 u1 6 u

1 0 u1 6 u : H o u t a t e l i e r 1 1 u 3 01 3 u :

S o e p e n w a r m e m a a l t i j d 1 3 u1 5 u 3 0 :

D i n s d a g 4 j u n i

3 j u n i

M a a n d a g

V r i j d a g 1 4 j u n i

V r i j d a g 2 1 j u n i

D o n d e r d a g 1 3 j u n i

D o n d e r d a g 2 0 j u n i

W o e n s d a g 1 2 j u n i

C r a z y b i n g o 1 0 u1 6 u : H o u t a t e l i e r 1 1 u 3 01 3 u : S o e p e n w a r m e m a a l t i j d 1 3 u 3 01 5 u 3 0 : H a k e n & b r e i e n

D i n s d a g 1 1 j u n i

W i j k c e n t r u m o p e n v a n 1 0 u1 6 u

W o e n s d a g 1 9 j u n i

W i j k c e n t r u m o p e n v a n 1 0 u1 6 u

1 0 u1 6 u : H o u t a t e l i e r 1 1 u 3 01 3 u : S o e p e n w a r m e m a a l t i j d

D i n s d a g 1 8 j u n i

V r i j d a g 2 8 j u n i

D o n d e r d a g 2 7 j u n i

W o e n s d a g 2 6 j u n i

W i j k c e n t r u m o p e n v a n 1 0 u1 6 u

1 0 u1 6 u : H o u t a t e l i e r 1 1 u :

S c h r i j f a t e l i e r 1 1 u 3 01 3 u : S o e p e n

w a r m e m a a l t i j d 1 3 u 3 01 5 u 3 0 :

H a k e n & b r e i e n

D i n s d a g 2 5 j u n i

M a a n d a g 1 0 j u n i

M a a n d a g 1 7 j u n i

M a a n d a g 2 4 j u n i

A

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.