Page 1

S ł aw o m i r A n d r z e j M i e l e s z k o


Sławomir Andrzej Mieleszko Urodzony w 1938 r, w Nowym Świerżniu powiat Stołpce województwo nowogródzkie. Studia na Wydziale Rzeźby Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu Dyplom w pracowni prof. Bazylego Wójtowicza w roku 1963. Od 1975 roku związany a Wydziałem Astystycznym UMCS w Lublinie, Wieloletni dyrektor Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS. Obecnie na stanowisku profesora w Zakładzie Rzeźby Monumentalnej, W dorobku artystycznym: kilkanaście wystawy indywidualnych i udział wielu wystawach zbiorowych, nagrody i wyróżnienia w licznych konkursach rzeźbiarskich. Autor kilkuset rzeźb, w tym 23 rzeźb plenerowych i 19 monumentalnych wydarzeń z historiąpolski między innymi: - Pomnik Konfederacji Tyszowieckiej, Tyszowce 1964 r. - Pomnik Partizantόw, Tomaszów Lubelski 1966 r. - Pomnik Dzieci Zamojszczyzny, Lublin 1969 r. - Pomnik Zwycięstwa, Radzyń Podlaski 1970 r. - Pomnik Nieznanego Żołnierza, Świdnik 1974 r. - Pomnik Leopolda Staffa, Skarżysko Kamienną 1979 r. - Pomnik Martyrologii Żydów Lubelskich, Lublin 1985 r. Laureat Nagrody Ministra Kultury i Sztuki za całokształt pracy twórczej, medal Ministra Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Dwóch nagród wojewody lubelskiego i wielu nagród Rektora UMCS W rzeźbie prof S. Mieleszki odznaczają się dwie kategorie: prace zlecone przeważnie w miejscach publicznych oraz prace w których temat i użyte materiały były wyborem rzeźbiarza Rzeźby należące do pierwszej kategorii to głównie upa-


miętniające wydarzenia oraz ludzi pomniki, popiersia i statuy. S. Mieleszko celowo używa opisowego słownictwa by upamiętnić wydarzenia oraz osobistości w polskiej historii, W swojej własnej twórczości, artysta wolny od ograniczeń i wymagań konkursu, czy zlecenia ma możliwość do eksperymentowania, W ostatnich pracach ukazuje wierzenia i legendy na temat dobrych i złych demonów. Proste acz silne w działaniu formy, miękkie linie dodają charakter snu zdecydowanie przyczyniają się do określenia jego rzeźbiarskiego stylu. Tendencja do abstrakcji którą można zauważyć w owych rzeźbach pojawia się w wielu pracach rzeźbiarza. Seria płaskorzeźb brązu w których plastyczność wyrażona jest w dynamice form jakby rodzących się i żyjących na powierzchni dzieła. Proste postacie wyraźnie wyrzeźbione tworzą obraz pełen ruchu pomimo niewielkich rozmiarów. Mit o Dedalu i Ikarze jest jednym z ostatnich dzieł artysty, Charakterystyczne elementy kompozycji to skrzydła, których kształty ukazują ciekawą syntezę. Postacie w pracy oferują widzowi bardzo ciekawą organiczną formę. Abstrakcja, oraz relacje między postaciami podkreślona jest przez ujednolicone działanie formy.

Sławomir Andrzej Mieleszko was born 30th April 1938 in Nowy Świerzeń in Nowogród district Poland. He graduated from the Academy of Arts - Sculpture in Poznań. He has got his Master degree in 1963 with Prof Bazyli Wójtowicz. Since 1975 a Professor and Head Master for many years of the Art Institute of Maria Skłodowska-Curie University in Lublin - Poland. Currently he is Professor in Monument Sculpture workshop UMCS. Artistic achievements: many individual exhibitions and participation in collective exhibitions. Many prizes and distinctions in sculpture contests. Author of a few hundreds of sculptures, including 23 outdoor sculptures and 19 monuments mostly memorials, busts and statues. S. A. Mieleszko is deliberately using a descriptive vocabulary to honour events and personalities in Polish history. Some of the monuments: - Monument of Tyszowiecka Confederation, Tuszowce 1964 - Monument of Partizans, Tomaszów Lubelski 1966

Można tylko podziwiać wspaniałe prace Sławomira Andrzeja Mieleszki, który nieprzerwanie pracuje od ponad 50 lat promując sztukę w Polsce i na Świecie.

- Monument of children of Zamosć, Lublin 1969

Mieszka i pracuje w Lublinie, Polska. Lena S. Zevgaridou

- Monument of Leopold Staff, Skarźysko Kamienną 1979

Sławomir Andrzej Mieleszko adres: Racławicka st. 19/48. 21-040 Świdnik. PL

- Monument of Victory, Radzyń Podlaski 1970 - Monument of Unknown Soldier, Świdnik 1974

- Monument of Martyrology of Lublin Jews, Lublin 1985


Winner of prize on Ministry of Culture and Art for overall artistic work, medal of Ministry of National Education, Chivalanic Cross of Poland Reborn Order, two prizes of Lublin voivode and many prizes of UMCS Rector. His sculptures and paintings are found in many institutions and private collections in Poland, Germany, France, Great Britain, Sweden, Italy, Canada, the USA, Mexico, Australia, Israel. Also a painter since 1989 has displayed his paintings at 7 individual exhibitions in Poland and Germany. In his free sculptures, the artist free from limitations and demands of a competition or a commission, has the opportunity to explore the experiment. The late years he has work on the myths and beliefs of the Polish people about the daemons of good and evil. The simple but powerful forms, the fluid outlines the dream elements contribute decisively to the formulation of his sculptural discourse. The tendency to abstraction that one can notice in these figures is a recurring feature in many of the sculptor’s works.

are particularly stressed as volumes contributing to the expressionist formulation of the synthesis. The figures of this theme offer the viewer many morphologically interesting views. The abstraction and plastic language regarding the shaping of volumes, the internal relation of the figures is emphasized by the use of unified plastic volumes. One can only love and admire the great works of Sławomir Andrzej Mieleszko who is working tirelessly for more than 50 years promoting the Arts in Poland and the world. He lives and works in Lublin, Poland. Lena S. Zevgaridou

The series of bas-relief works in which the plastic discourse is based on the action of forms born out of bras and living on its surface. Simple figures with clear cut lines create a lively presence full of motion, despite their confined volume. The myth of Ikaros And Daidalos is one of the latest works of the artist. Characteristic elements of the compositions, are the wings that

Sławomir Andrzej Mieleszko Address: Racławicka st. 19/48 21-040 Świdnik. Poland


6

POMNIK KONFEDERACJI TYSZOWIECKIEJ Tyszowce woj, Zamość 1964 r. – piaskowiec szydłowiecki ­­ MONUMENT OF TYSZOWIECKA CONFEDERATION Tyszowce, Zamość district 1964 Sandstone from Szydłowiec


7

PROJEKT POMNIKA POMORDOWANYCH WIEZNIÓW ZAMKU LUBELSKIEGO, 1965r. PROJECT OF MONUMENT OF MURDERED IN LUBLIN CASTLE 1965


8

POMNIK DZIECI ZAMOJSZCZYZNY-Lublin 1969 r. - beton MONUMENT OF CHILDREN OF ZAMOŚĆ MURDERED BY NAZIS Lublin1969 - concrete


9


10

POMNIK ŻOŁNIERZY POLSKICH Świdnik k/lublina 1974 r. - beton MONUMENT OF POLISH SOLDIERS Świdnik near Lublin, 1974 concrete


11

POMNIK ZWYCIESTWA -Radzyń Podlaski 1970 r. -piaskowiec szydłowiecki MONUMENT OF VICTORY Radzyń Podlaski 1970 Sandstone from Szydłowiec 7m.


12

POMNIK I SAMODZIELNEGO BATALIONU MORSKIEGO Lublin 1970 r. - sytuczny kamień MONUMENT OF DETACHED SEA BATTALLION Lublin 1970 - artificial stone


13

PROJEKT POMNIKA I JEGO REALIZACJIA POETY LEOPOLDA STAFFA Lokalizacja Skarźysko Kamienna 1998 r. kamień-wapień pińczowski 10,5m. PROJECT OF MONUMENT OF POET LEOPOLD STAFF Realisation Skarźysko Kamienna Limestone from Pińczōw 1998


14

PROJEKT POMNIKA BOHATEROW WALK O WOLNOSC LUBELSZCZYZNY 1981 r. PROJECT OF HEROES OF FREEDOM FIGHTS FROM LUBLIN MONUMENT 1981


15

POMNIK TADEUSZA KOŚCIUSZKI Chełm Lubelski 1979r, – piaskowiec szydłowiecki 7m. MONUMENT OF TADEUSZ KOŚCIUSZKO CHEŁM near Lublin 1979 Sandstone from Szydlowiec 7m.


16

PROJEKT POMNIKA BOHATEROW WALK O WOLNOSC LUBELSZCZYZNY 1981 r. PROJECT OF HEROES OF FREEDOM FIGHTS FROM LUBLIN MONUMENT 1981

POMNIK POMORDOWANYCH WIĘŹNIŌW ZAMKU LUBELSKIEGO W RADAWCU -projekt MONUMENT OF MURDERED PRISONERS ON LUBLIN CASTLE RADAWIEC - project


17

PROJEKT POMNIKA PARTYZANTÓW ZIEMI LUBELSKIEJ - 1987 r. PROJECT OF MONUMENT OF LUBLIN SOIL PARTISANS 1987


18

PROJEKT GROBU NIEZNANEGO ŹOŁNIERZA Lublin 1987 r. PROJECT OF UNKNOWN SOLDIER'S TOMB Lublin 1987


19

POMNIK POMORDOWANYCH MIESZKANCOW WSI RADAWIEC k/Lublina 1987 r. wapień pińczowski POMNIK WIĘŹNŌW ZAMKU LUBELSKIEGO POMORDOWANYCH W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ W RADAWCU MONUMENT OF MURDERED INHABITANTS OF RADAWIEC VILLAGE AND LUBLIN CASTLE PRISONERS DURING WWII IN RADAWIEC Limestone from Pińczōw 1987 5m.


20

POMNIK JÓZEFA DECHNIKA ­­– BUDOWNICZEGO POLSKI LUDOWEJ 1987 r. Biłgoraj, woj. zamojskie –czerowny piaskowiec – brąz MONUMENT OF JOSEF DECHNIKBUILDER OF PEOPLE'S REPUBLIC OF POLAND 1987 Biłgoraj, red sandstone bronze


21

RZEZBA PLENEROWA Swdnik k/ Lublina 1986 r. -wapieńczowski OUTDOOR SCULPTURE Świdnik near Lublin 1986 Limestone from Pińczów


22

RZEZBA PLENEROWA Swdnik k/Lublina 1986 r. -wapień pinczowski OUTDOOR SCULPTURE Świdnik near Lublin1986 - Limestone from Pińczów


23

PROJEKT POMNIKA IRENY KOSMOWSKIEJ W KRASIENINIE I JEGO REALIZACJA WYS. 6 m. kamień piaskowiec-1986 r. PROJECT OF MONUMENT OF IRENA KOSMOWSKA IN KRASIENIN 1986 sandstone


24

POMNIK MARTYROLOGII 7m ŻYDÓW LUBELSKICH MONUMENT OF JEWISH MARTYRS FROM LUBLIN sandstone from Szydłowiec


25


26

PROJEKT POMNIKA 1000 lecia jazdy polskiejKONKURS W WARSZAWIE - Wyr贸偶nienie 1985 r. PROJECT OF MONUMENT OF 1000 YEARS OF POLISH CAVALARY- contest in Warsawdistinction 1985


27

FRYDERYK CHOPIN projekt pomnika 2010 r. PROJECT OF MONUMENT OF Frédéric CHOPIN - 2010


30

EMERYTOWANY CASANOVA Z LUBLINA -gips patynowany RETIRED CASANOVA FROM LUBLIN - plaster with patina


31

GĹ OWA ANDRZEJA -gips patynowany ANDRZEJ'S HEAD plaster with patina


32

«RODZINA» gips patynowany «FAMILY» plaster with patina


33 PROJEKT RZEŹBY PLENEROWEJ «GÓRNICY» gips patynowany 1985 r. «MINERS» Projeck of outdoor sculpture - plaster with patina 1985

PROJEKT RZEŹBY POMNIKA MARTYROLOGII WSI POLSKIEJ woj Kielckie1986 r. PROJECT OF MONUMENT OF MARTYRS FROM POLISH VILLAGE MICHŃÓW, Kieleckie district 1986


34

«AKT» gips patynowany «ACT» plaster with patina


35

«WIOLONCZELISTKA» gips patynowany «CELLO PLAYER » plaster with patina


36

«PRZEBUDZENIE» gips patynowany 1971 r. «AWAKENING» plaster with patina 1971


37

«OPTYMISTA Z ZAPALENIEM OKOSTNEJ» gips patynowany 1971 r. «OPTIMIST WITH INFLAMMATION OF PERIOSTEUM » 1971 plaster with patina


38

«ŁUCZNIK» gips patynowany «ARCHER» plaster with patina

«TANIEC» gips patynowany «DANCE» plaster with patina


39

«LEŹĄCA I» gips patynowany «LAYED I» plaster with patina


40

«JEDYNIE SŁUSZNA WŁADZA» gips patynowany 1999 r. «THE ONLY CORRECT RULE» plaster with patina 1999


41

«MISS HAMBURGERÓW» gips patynowany 2001 r. «MISS OF HAMBURGERS» plaster with patina 2001


42

«DEDAL I IKAR» (ROZMOWA) gips patynowany 2007 r. «DAIDALOS AND IKAROS» (TALK) plaster with patina 2007


43

«USKRZYDLOWY CENTAUR» gips patynowany 2007 r.

«MYŚLICIEL» gips patynowany 2007 r.

«WINGED CENTAUR» plaster with patina 2007

«THINKER» plaster with patina 2007


44 PRACE POWSTAŁY W LATACH 2000-2005 WORKS MADE BETWEEN 2000 & 2005

«GŁOWA» gips patynowany «HEAD» plaster with patina


45

«JEDYNIE SŁUSZNY DOSTOJNIK»­­ gips patynowany

«PROROK»­­ gips patynowany

«THE ONLY CORRECT DIGNITARY» plaster with patina

«PROPHET» plaster with patina


46

PŁASKORZEŹBA DAWNYCH WSPOMNIEN CZAR - PORTRET - PANA - brąz «CHARM OF OLD MEMORIES» bas-relief of portrait of a man -bronze


47

PŁASKORZEŹBA «PORTRET»­­-brąz «PORTRAIT» bas-relief -bronze


48

PŁASKORZEŹBA «POPOŁUDNIE FAUNA» -brąz ­­ «FAUN'S AFTERNOON» bas-relief -bronze


49

PŁASKORZEŹBA «DUET III»­­-brąz «DUO III» bas-relief -bronze


50

PŁASKORZEŹBA «SPORT»­­- brąz «SPORTS» bas-relief -bronze


51

PŁASKORZEŹBA «SYZYF» -brąz ­­ «SYZYF» bas-relief -bronze


52

PŁASKORZEŹBA «SZACHY ΙΙ»­­-brąz 1978 r. «CHESS II» bas-relief -bronze 1978


53

PŁASKORZEŹBA «ŁUCZNIK»­­-brąz «ARCHER» bas-relief -bronze


54

PŁASKORZEŹBA «ICH DWOJE»­­- brąz «THOSE TWO» bas-relief -bronze


55

PŁASKORZEŹBA «IKAR»­­- brąz «IKARE» bas-relief -bronze


56

PŁASKORZEŹBA «KONCERT III»­­-brąz «CONCERT III» bas-relief -bronze


57

PŁASKORZEŹBA «KONCERT II»­­- brąz «CONCERT II» bas-relief -bronze


58

PŁASKORZEŹBA «DUET III»­­-brąz «DUO III» bas-relief -bronze


59

PŁASKORZEŹBA «ROZMOWA»­­- brąz «TALK» bas-relief -bronze


60

PŁASKORZEŹBY Z CYKLU STARE CMENTARZE - brąz «OLD CEMETERIES» from bas-relief series -bronze


61


62

«RODZINA» gips patynowany «FAMILY» plaster with patina

«BIES» gips patynowany 2000-2005 r. «DEVIL» plaster with patina 2000-2005


63

«DEMONEK»­­- gips patynowany 2000-2005 r. «DEMONETTE» plaster with patina 2000-2005


64


65

«OPTYMISTA»­­- gips patynowany 2000-2005 r. «OPTIMIST» plaster with patina 2000-2005


66

«FILOZOF IV R,P,»­­- gips patynowany 2000-2005 r. «PHILOSOPHER THE IVth R.P.» plaster with patina 2000-2005


67

«FILOZOFIA ANATOMII I »­­- gips patynowany 2000-2005 r. «PHILOSOPHY OF ANATOMY» plaster with patina 2000-2005


68

«CHUDY DRAMATURG»­­ PROFIL 2 profile 2

«CHUDY DRAMATURG»­­PROFIL 1 gips patynowany 1993 r. «THIN PLAYWRIGHT» plaster with patina 1993

«CHUDY DRAMATURG»­­RZEŹBY WIDOK Z PRZODU front view


69

«CHUDY DRAMATURG»­­TYŁ RZEŹBY gips patynowany 1993 r. back of sculpture

«PROROK»­­- gips patynowany 2000-2005 r. «PROPHET» plaster with patina 2000-2005


70

«BEZ TYTUŁU»­­- gips patynowany 2000-2005 r. «NO TITLE» plaster with patina 2000-2005

«PROROK II»­­ gips patynowany 1991 r. «PROPHET II» plaster with patina 1991


71

«FILOZOF»­­- gips patynowany 2007 r. «PHILOSOPHER» plaster with patina 2007


72

«SZEPTANY DUET»­­- gips patynowany 2000-2005 r. «WHISPERED DUO» plaster with patina 2000-2005

«KONCERT 7»­­- gips patynowany 2000-2005 r. «CONCERT 7» plaster with patina 2000-2005


73

«FILOZOF III»­­- gips patynowany 2007 r. «PHILOSOPHER III» plaster with patina 2007


74

«FILOZOF II»­­- gips patynowany 2006 r. «PHILOSOPHER II» plaster with patina 2006

«FILOZOF I»­­ gips patynowany 2006 r. «PHILOSOPHER I» plaster with patina 2006


75

«SPORT - RZUT MŁOTEM»­­ gips patynowany 1998 r. «SPORTS-HAMMER THROW» plaster with patina 1998


76

«OGNISTY PROROK»­­ gips patynowany 1996 r. «FLAMING PROPHET» plaster with patina 1996


77

«USKRZYDLENI»­­ gips patynowany 2006 r. «WINGED ONES» plaster with patina 2006


78

«CHICAGOWSKA WENUS»­­ gips patynowany 2000-2005 r. «VENUS FROM CHICAGO» plaster with patina 2000-2005

«BACHUS»­­ gips patynowany 2000-2005 r. «BACHUS» plaster with patina 2000-2005


79

«TORS»­­ gips patynowany 2000-2005 r.

«TANIEC»­­ gips patynowany 2006 r.

«TORSO» plaster with patina 2000-2005

«DANCE» plaster with patina 2006


80

«WENUS HAMBURGERÓW»­­ gips patynowany 2007 r. «HAMBURGER'S VENUS» plaster with patina 2007

«SĄSIEDZKIE PODPOWIEDZI»­­ gips patynowany «NEIGHBOR'S PROMPTS» plaster with patina


81

«FILOZOFiA ANATOMII II»­­ gips patynowany 2000-2005 r. «PHILOSOPHEY OF ANATOMY II» plaster with patina 2000-2005


82

Z CYKLU «BIESY»­­ gips patynowany 2011 r. FROM SERIES «DEVILS» plaster with patina 2011


83


84

«IKAR»­­ gips patynowany 2011 r. «IKAROS» plaster with patina 2011


85


86

«IKAR I»­­ gips patynowany 2004 r. «IKAROS I» plaster with patina

«LUCZNIK»­­ gips patynowany 2004 r. «ARCHER II» plaster with patina


87

«JEDYNIE SŁUSZNY DOSTOJNIK»­­ gips patynowany «THE ONLY CORRECT DIGNITARY» plaster with patina


88

«SIEDZĄCA»­­ gips patynowany «SITTING LADY» plaster with patina


89

«IKAR II»­­ gips patynowany 2010 r. «IKAROS II» plaster with patina 2010


English translation by : Marcin Skrzypczak Εditing, Design and Production by: Lena Zevgaridou

Th. Sofouli st. Neo Psychiko GR 154 51 Athens Greece T: +30 210-6721 778 / 9 F: +30 210- 6714 885 e-mail: info@zevgaridou.gr www.zevgaridou.gr Printed in Greece July 2011


S ł aw o m i r A n d r z e j M i e l e s z k o

S. A. Mieleszko's sculptures  

A collection of Prof. Sławomir Andrzej Mieleszko's works. S. A. Mieleszko is deliberately using a descriptive vocabulary to honour events an...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you