Page 1

19.09.2013

Klasse

Statestikk Prøve P


STATESTIKKSkole

Engelsk For 4. Klasse

ENGEL SK TIL ELEVEN

Du skal nå ha en engelsk prøve. Det er lov til å hoppe i prøven, men husk å prøve å gjøre alle oppgavene. Du vil få poeng for hver oppgave du løser. Det er lov å spørre læreren din om hjelp, dersom du ikke forstår oppgaven. På neste side, vil det være en diktat, og læreren sier ordene. Dette er en ANNONYM prøve. IKKE skriv navnet ditt på denne prøven.


DIKTAT Setning 1: Setning 2: Setning 3: Setning 4: Setning 5:

IKKE BLA OM FØR LÆREREN DIN SIER DET. NÅR DU BLAR OM, HAR DU 5 MINUTTER PÅ DEG TIL Å FULFØRE PRØVEN. LYKKE TIL.


1. Sett en strek under det riktige ordet i teksten.

This morning, when I (walked, went, looked) to school, I saw a little cute dog. The dog had nothing to (house, eat, come). I (ran, life, rain) home and (took, piano, cheese) some bread. I ran back and gave it to the little puppy. The puppy was (book, pencil, jumping) because he was so glad. 2. Sett en strek fra ordene til de rikrige bildene.

CAR HOUSE UMBRELLA CLOUDS HAT CLOCK


PRØVEN ER SLUTT. Ingen, ikke en gang læreren din skal ha noe informasjon om at dette er din prøve. Prøven er 100% annonym. Takk for at du tok prøven!

Klasse Statestikk Prøve  
Klasse Statestikk Prøve  

4. Klasse

Advertisement