Page 4

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

• Voorbereiding van een democratisch verkiezingsproces

De samenstelling van betrouwbare kiezerslijsten is een ware uitdaging voor staten die niet over een rijksregister beschikken. Met haar biometrische registratieoplossing komt Zetes tegemoet aan de vereiste 'één burger = één stem'.

• Bestrijding van identiteitsdiefstal

Door biometrische gegevens te integreren in identiteitsdocumenten, kan men controleren of de houder van het document wel degelijk de persoon is die hij of zij beweert te zijn. Door de vingerafdrukken van burgers te vergelijken met de bestaande databank, vermijdt men dat een persoon zich onder twee verschillende identiteiten aanbiedt of probeert de identiteit van een andere persoon over te nemen.

• Fraudebestrijding

Behalve de persoonsgegevens moet ook het document zelf beschermd worden. De identiteitsdocumenten die Zetes aanmaakt, bevatten een aantal beveiligingselementen die de namaak ervan in de praktijk onmogelijk maken. Zetes is momenteel betrokken bij verschillende projecten, onder andere de Belgische eID (nationale identiteitskaarten, vreemdelingenkaarten en kids-ID) en de Portugese en Israëlische eID. Daarnaast personaliseert Zetes de paspoorten voor België, Ivoorkust en Gambia.

Bescherming van gevoelige gegevens De verwerking van informatie over burgers vereist een doorgedreven bescherming en bijgevolg een grondige beveiliging van de informatiebeheersystemen. Zo kreeg Zetes als één van de eerste bedrijven in haar sector de ISO 27001-certificering voor de productie van eID- en eTraveldocumenten (paspoorten, visa ...). Dit is

de enige norm die internationaal erkend wordt voor het definiëren van de minimale veiligheidsvereisten in het kader van de implementatie van een Information Security Management System. Deze competentie werd oorspronkelijk ontwikkeld voor gevoelige projecten zoals die van People ID, aangezien het gaat om de beveiliging van persoonsgegevens van burgers in opdracht van landen. Ze vormt echter ook een steeds grotere troef voor Goods ID, waar de ondernemingen van oordeel zijn dat een inbreuk op hun data hun positie aanzienlijk kan verzwakken. Bescherming van de consument De laatste jaren staan de consument en vooral zijn gezondheid centraal in de toeleveringsketen. Sectoren zoals de voedings- en farma-industrie moeten tal van regels naleven, die almaar strikter worden. De portefeuille met oplossingen die Zetes ontwikkelde, speelt in op deze maatschappelijke aandachtspunten door er nieuwe elementen aan toe te voegen, zoals het gebruik van de cloud. Met ZetesOlympus kan men immers alle gegevens in verband met een product verzamelen en alle spelers van de toeleveringsketen een beveiligde toegang verlenen tot deze databank. De traceerbaarheid van defecte producten of het opsporen van namaakgoederen wordt zo aanzienlijk vergemakkelijkt. Milieubescherming Voor de rationalisering van processen is de dematerialisatie van informatie en de automatisering van processtromen noodzakelijk. Zetes doet hier met name een beroep op mobiele communicatie. Deze informatie-uitwisseling op afstand draagt bij tot een vermindering van het aantal verplaatsingen, ongeacht of het gaat om de optimalisering van de logistieke ketens of de elektronische handtekening. Bovendien zorgt de automatisering van de processen op ondernemingsniveau voor minder fouten, wat zich vertaalt in een vermindering van de verliezen tijdens de productie en een

vermindering van de retourzendingen bij logistieke operaties. Alle bedrijven zoeken een doeltreffende manier om hun mobiele activa te beheren (voertuigen, pallets, gereedschap …). Door ze in real-time te identificeren en te lokaliseren, kan Zetes het gebruik ervan optimaliseren en hun aantal dus verminderen. 

"De productiesite van identiteitskaarten en reisdocumenten heeft het ISO 14001-certificaat behaald. Zo kan de milieu-impact van de industriële activiteit gecontroleerd worden."

Uit ecologische overwegingen en ondanks een vrij kleine ecologische voetafdruk heeft Zetes een milieubeheersysteem opgezet en het ISO 14001-certificaat behaald voor haar productiesite van identiteitskaarten en reisdocumenten. Zo kan de milieu-impact van de industriële activiteit gecontroleerd worden. In het kader van dit initiatief werd een GreenTeam van vrijwilligers samengesteld om milieu-initiatieven te ontwikkelen en erop toe te zien dat de volgende doelstellingen bereikt worden: • Voortdurende sensibilisering voor en verbetering van de milieuprestaties; • Duurzaam beheer van de grondstoffen; • Verantwoord energieverbruik; • Ecologisch beheer van de gebouwen en de omgeving. Alle processen werden opnieuw geëvalueerd op hun milieu-impact en er werden al een aantal verbeteringen doorgevoerd.

47

11425 zetes annual report 2013 nl social responsibility light  
11425 zetes annual report 2013 nl social responsibility light  
Advertisement