Page 1

Wat ons dierbaar is, zo goed mogelijk beschermen: dat ligt in onze aard. _OPTIMALE BEVEILIGING VAN DE IDENTITEIT

12

JAARVERSLAG ZETES 2013 | INVESTEREN IN HET HEDEN, DE TOEKOMST CREËREN ZETES ANNUAL REPORT CONNECTING WHAT MATTERS


MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID De Groep blijft investeren in de opleiding van zijn personeel en de veiligheid van zijn oplossingen, om zijn klanten de beste kwaliteitswaarborgen te bieden. Er wordt ook bijzondere aandacht geschonken aan het milieu. De inspanningen die de Zetes-teams op dat vlak leveren, werden beloond met verschillende ISO-certificeringen, waaronder onlangs het ISO 14001-certificaat. Voor Zetes is de aandacht die uitgaat naar welzijn en persoonlijke ontwikkeling essentieel voor de motivatie van de medewerkers. De bescherming van de consumenten en burgers is een belangrijke zaak voor de burgermaatschappij en dus ook voor de klanten van Zetes, of het nu om bedrijven of overheden gaat. De Groep draagt eveneens zijn steentje bij op het vlak van milieuzorg.

Werkgelegenheid De drijvende kracht achter Zetes: haar medewerkers Het succes van Zetes berust hoofdzakelijk op haar medewerkers. Zetes is in de eerste plaats een dienstenbedrijf. Haar belangrijkste troeven zijn de nauwe relaties die ze uitbouwt tussen medewerkers en klanten, en de creatieve oplossingen die ze voor hun problemen bedenkt. Dit vereist een diepgaande kennis van de markten waarin deze klanten actief zijn, een doorgedreven beheersing van de verschillende technologieĂŤn en een uitstekend inzicht in de lokale cultuur.


Bijzonder doorgedreven

bescherming van de gegevens van burgers

Gambiaans biometrisch paspoort

Waardering van knowhow

Respect voor de menselijke factor

De kennis en knowhow van het personeel vormen een belangrijk kapitaal, dat Zetes in stand wil houden en wil versterken. Daarom zorgt Zetes er bij overnames voor dat het verlies aan competenties zoveel mogelijk wordt vermeden. Dat doet ze door de medewerkers van de overgenomen bedrijven en hun knowhow te integreren in de Groep.

Zetes maakt er een erezaak van haar personeel nooit het slachtoffer te laten worden van discriminatie op basis van huidskleur of andere fysieke eigenschappen, politieke of religieuze overtuiging of seksuele geaardheid. De onderneming leeft alle geldende arbeidswetten na van de landen waar ze actief is, zowel binnen de Europese Unie als in landen die niet tot de EU behoren. Zetes biedt haar personeel ook een gepaste sociale dekking, die vaak boven het wettelijk vereiste niveau ligt. Zetes wil bijdragen tot de ontwikkeling van kansarme regio's, met name in Afrika, door lokale medewerkers aan te werven, op te leiden en hen technische en managementverantwoordelijkheden te geven. Momenteel is Zetes rechtstreeks aanwezig in Ivoorkust, Senegal, Gambia en Zuid-Afrika.

De samenwerking tussen ervaren en nieuwe medewerkers versterkt de competenties van iedereen en de Groep in zijn geheel. Ontwikkeling dankzij uitwisseling In een snel veranderende wereld, waar technologieën constant evolueren en klanten steeds op zoek zijn naar productiviteitswinst en almaar complexere regelgeving moeten naleven, moeten de competenties van het personeel regelmatig bijgeschaafd worden. Daarom zijn de structuren binnen Zetes erop gericht om de uitwisseling van kennis en de valorisatie van verworven ervaring te stimuleren. Interne opleidingen en de aanwerving van hooggekwalificeerd personeel houden de voorbije jaren het competentieniveau en de relevantie van de dienstverlening aan de klant op een zeer hoog peil.

46

Engagement voor de organisatie “Nos Enfants Cardiaques” Voor het zevende jaar op rij sluit Zetes zich aan bij de organisatie “Nos Enfants Cardiaques” in het kader van de 20 kilometer van Brussel. Deze organisatie bestaat uit ouders van kinderen met een hartkwaal en leden van het verzorgend personeel van het Universitair Ziekenhuis Sint-Lucas in Brussel. Ze zet zich in om het welzijn van deze kinderen en dat van hun familie te verbeteren.

Deze samenwerking biedt de medewerkers van de Groep de kans om deel te nemen aan een sportief evenement, in een team van 250 lopers, en zo de organisatie te steunen.

Beter identificeren en traceren = beter beschermen Bescherming van burgers De identificatie van personen is cruciaal voor de uitoefening van hun democratische rechten, zoals de deelname aan verkiezingen en de bescherming van hun persoonlijke gegevens. Ze biedt een antwoord op noden in verband met:


MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

• Voorbereiding van een democratisch verkiezingsproces

De samenstelling van betrouwbare kiezerslijsten is een ware uitdaging voor staten die niet over een rijksregister beschikken. Met haar biometrische registratieoplossing komt Zetes tegemoet aan de vereiste 'één burger = één stem'.

• Bestrijding van identiteitsdiefstal

Door biometrische gegevens te integreren in identiteitsdocumenten, kan men controleren of de houder van het document wel degelijk de persoon is die hij of zij beweert te zijn. Door de vingerafdrukken van burgers te vergelijken met de bestaande databank, vermijdt men dat een persoon zich onder twee verschillende identiteiten aanbiedt of probeert de identiteit van een andere persoon over te nemen.

• Fraudebestrijding

Behalve de persoonsgegevens moet ook het document zelf beschermd worden. De identiteitsdocumenten die Zetes aanmaakt, bevatten een aantal beveiligingselementen die de namaak ervan in de praktijk onmogelijk maken. Zetes is momenteel betrokken bij verschillende projecten, onder andere de Belgische eID (nationale identiteitskaarten, vreemdelingenkaarten en kids-ID) en de Portugese en Israëlische eID. Daarnaast personaliseert Zetes de paspoorten voor België, Ivoorkust en Gambia.

Bescherming van gevoelige gegevens De verwerking van informatie over burgers vereist een doorgedreven bescherming en bijgevolg een grondige beveiliging van de informatiebeheersystemen. Zo kreeg Zetes als één van de eerste bedrijven in haar sector de ISO 27001-certificering voor de productie van eID- en eTraveldocumenten (paspoorten, visa ...). Dit is

de enige norm die internationaal erkend wordt voor het definiëren van de minimale veiligheidsvereisten in het kader van de implementatie van een Information Security Management System. Deze competentie werd oorspronkelijk ontwikkeld voor gevoelige projecten zoals die van People ID, aangezien het gaat om de beveiliging van persoonsgegevens van burgers in opdracht van landen. Ze vormt echter ook een steeds grotere troef voor Goods ID, waar de ondernemingen van oordeel zijn dat een inbreuk op hun data hun positie aanzienlijk kan verzwakken. Bescherming van de consument De laatste jaren staan de consument en vooral zijn gezondheid centraal in de toeleveringsketen. Sectoren zoals de voedings- en farma-industrie moeten tal van regels naleven, die almaar strikter worden. De portefeuille met oplossingen die Zetes ontwikkelde, speelt in op deze maatschappelijke aandachtspunten door er nieuwe elementen aan toe te voegen, zoals het gebruik van de cloud. Met ZetesOlympus kan men immers alle gegevens in verband met een product verzamelen en alle spelers van de toeleveringsketen een beveiligde toegang verlenen tot deze databank. De traceerbaarheid van defecte producten of het opsporen van namaakgoederen wordt zo aanzienlijk vergemakkelijkt. Milieubescherming Voor de rationalisering van processen is de dematerialisatie van informatie en de automatisering van processtromen noodzakelijk. Zetes doet hier met name een beroep op mobiele communicatie. Deze informatie-uitwisseling op afstand draagt bij tot een vermindering van het aantal verplaatsingen, ongeacht of het gaat om de optimalisering van de logistieke ketens of de elektronische handtekening. Bovendien zorgt de automatisering van de processen op ondernemingsniveau voor minder fouten, wat zich vertaalt in een vermindering van de verliezen tijdens de productie en een

vermindering van de retourzendingen bij logistieke operaties. Alle bedrijven zoeken een doeltreffende manier om hun mobiele activa te beheren (voertuigen, pallets, gereedschap …). Door ze in real-time te identificeren en te lokaliseren, kan Zetes het gebruik ervan optimaliseren en hun aantal dus verminderen. 

"De productiesite van identiteitskaarten en reisdocumenten heeft het ISO 14001-certificaat behaald. Zo kan de milieu-impact van de industriële activiteit gecontroleerd worden."

Uit ecologische overwegingen en ondanks een vrij kleine ecologische voetafdruk heeft Zetes een milieubeheersysteem opgezet en het ISO 14001-certificaat behaald voor haar productiesite van identiteitskaarten en reisdocumenten. Zo kan de milieu-impact van de industriële activiteit gecontroleerd worden. In het kader van dit initiatief werd een GreenTeam van vrijwilligers samengesteld om milieu-initiatieven te ontwikkelen en erop toe te zien dat de volgende doelstellingen bereikt worden: • Voortdurende sensibilisering voor en verbetering van de milieuprestaties; • Duurzaam beheer van de grondstoffen; • Verantwoord energieverbruik; • Ecologisch beheer van de gebouwen en de omgeving. Alle processen werden opnieuw geëvalueerd op hun milieu-impact en er werden al een aantal verbeteringen doorgevoerd.

47

11425 zetes annual report 2013 nl social responsibility light  
11425 zetes annual report 2013 nl social responsibility light  
Advertisement