Page 1

ZETES JAARRESULTATEN 2013

INVESTEREN IN HET HEDEN, DE TOEKOMST CREËREN

Allemaal gelijk en toch allemaal uniek. Het beste uit mensen en goederen in een waanzinnig ID


INHOUDSTAFEL

03

MARKANTE FEITEN

04

WIE IS ZETES?

06

BERICHT VAN HET UITVOEREND MANAGEMENT

08

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

16

STRATEGIE

20

ACTIVITEITEN

40

INNOVATIE

44

DUURZAAM ONDERNEMEN

48

INFORMATIE VOOR AANDEELHOUDERS

51

FINANCIEEL OVERZICHT EN CORPORATE GOVERNANCE

Zetes is een internationale Groep gespecialiseerd in identificatie en mobility oplossingen. De kern van onze activiteit bestaat erin het essentiële te verbinden: fysieke bewegingen en digitale flows, onze klanten en hun kritieke data, maar ook consumenten en bedrijven, burgers en overheden. Door gebruik te maken van de meest innovatieve technologieën, helpen we onze klanten hun snelheid, kwaliteit en accuraatheid te verbeteren zodat ze aan de top van hun sector kunnen staan. We zijn hierdoor een pionier en leider in onze markt.

LEES EN KIJK TUSSEN DE LIJNEN VAN DIT JAARVERSLAG. Ontdek een extra laag met Layar. Bij Zetes omarmen we technologische innovaties. Op voorwaarde dat ze een echte meerwaarde bieden. Een extra digitaal laagje dat deze brochure verrijkt, leek ons zo’n meerwaarde Waarom? Omdat één filmpje of interactieve ervaring vaak meer zegt dan duizend woorden. Dankzij uw smartphone en de Layar-technologie beslist u zelf met welke digitale inhoud u dit jaarverslag aanvult.

Hoe gebruikt u Layar? Download gratis de app voor Android, iPhone of tablet.

Ziet u dit logo in de brochure? Open Layar en hou uw telefoon of tablet (stil) boven de pagina.

De digitale content verschijnt en neemt u verder mee in de wereld van Zetes.

INTERACTIVE PRINT

Geen smartphone of tablet? U vindt al deze content ook in één klik op www.zetes.com/JV2013


ZETES JAARRESULTATEN 2013 | INVESTEREN IN HET HEDEN, DE TOEKOMST CREËREN

ZETES GROEP - KERNCIJFERS In € ‘000 OPERATIONELE TOESTAND Omzet Brutomarge Brutomarge % Bedrijfskosten Courante EBITDA (1) % omzet Totaal afschrijvingen, waardeverminderingen en minderwaarden Courante EBIT (2) EBIT Winst van het boekjaar

2008 177 636 77 415 43,6% (62 204) 15 211 8,6% (6 055) 9 156 8 563 6 004

2009 167 471 76 457 45,7% (62 851) 13 606 8,1% (5 479) 8 127 7 425 5 135

2010 216 738 88 711 40,9% (69 614) 19 096 8,8% (7 272) 11 824 11 416 8 210

2011 220 562 95 477 43,3% (76 837) 18 640 8,5% (7 599) 11 041 10 055 6 244

2012 214 126 93 699 43,8% (79 583) 14 117 6,6% (7 472) 6 645 5 438 3 526

2013 211 472 91 446 43,2% (77 911) 13 535 6,4% (7 604) 5 931 5 111 3 397

2008

2009

2010

2011

2012

2013

14 722

12 710

18 140

14 599

14 306

12 797

NETTO KASSTROMEN UIT BEDRIJFSACTIVITEITEN waarvan : Kasstromen met betrekking tot de exploitatie Wijziging in het bedrijfskapitaal

7 030 12 867 (5 837)

14 684 10 850 3 834

11 117 14 681 (3 564)

18 174 14 499 3 675

12 381 10 541 1 840

4 026 10 337 (6 311)

NETTO KASSTROMEN UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN waarvan : Vaste activa Dochterondernemingen, netto Ontwikkelingskosten

(4 481) (3 776) 65 (1 138)

(7 241) (4 323) (2 098) (1 176)

(10 010) (6 715) (1 278) (2 147)

(13 424) (4 701) (6 550) (2 473)

(7 662) (5 361) (740) (1 834)

(10 696) (7 986) (343) (2 756)

NETTO KASSTROMEN UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN waarvan : Ontvangsten uit financiële leasing en banken Terugbetaling van financiële lease schulden en bankleningen Toename (afname) van de bankvoorschotten in rekening courant Betaalde dividenden Verwerving eigen aandelen

(4 308) 571 (2 260) 204 (1 940) (300)

(2 088) 2 558 (1 388) (403) (1 940) (467)

(4 870) 113 (2 837) (49) (1 911) 466

(5 065) 4 614 (2 018) (966) (5 336) (1 267)

(6 199) 0 (2 080) 588 (2 895) (1 685)

4 672 3 947 (2 108) 6 185 (2 875) (250)

GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN, SLOTBALANS

12 710

18 140

14 599

14 306

12 797

10 585

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT (KERNCIJFERS) GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN AAN HET BEGIN VAN DE PERIODE

GECONSOLIDEERDE BALANS (KERNCIJFERS) ACTIVA waarvan : Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Goodwill Uitgestelde belastingvorderingen Voorraden Handelsvorderingen en overige vorderingen Vooruitbetalingen Geldmiddelen en kasequivalenten TOTAAL DER ACTIVA

2008

2009

2010

2011

2012

2013

7 574 3 788 32 464 1 930 12 097 52 089 4 325 12 710 127 464

8 893 3 874 33 108 1 867 11 102 46 370 6 017 18 140 130 376

12 548 4 690 34 970 2 749 15 155 65 593 7 161 14 599 158 346

13 020 5 636 40 125 3 028 15 351 62 345 8 696 14 306 163 523

13 625 5 433 39 878 3 204 15 631 57 724 9 900 12 797 158 964

15 873 6 659 39 924 4 385 14 302 57 986 10 588 10 585 163 187

PASSIVA waarvan : Totaal eigen vermogen Financiële schulden op lange termijn Uitgestelde belastingverplichtingen Financiële schulden op korte termijn Handelsschulden en overige schulden TOTAAL DER PASSIVA

67 376 2 854 1 014 2 805 51 880 127 464

70 341 3 049 1 435 2 408 51 097 130 376

77 930 963 1 686 4 021 70 328 158 346

78 385 2 548 1 994 4 345 71 316 163 523

77 501 798 1 854 4 921 68 168 158 964

77 072 2 921 2 550 10 983 65 858 163 187

2008 769

2009 803

2010 902

2011 1 097

2012 1 070

2013 1 118

TEWERKSTELLING Aantal werknemers op de afsluitdatum van het boekjaar

(1) Courante EBITDA = Courante EBIT vóór afschrijvingen, waardeverminderingen en minderwaarden (2) Courante EBIT = EBIT met uitzondering van andere non-courante elementen (badwill/SOP/andere) en herstructureringskosten


ZETES JAARRESULTATEN 2013 | INVESTEREN IN HET HEDEN, DE TOEKOMST CREËREN

OMZET : € 211,5 MILJOEN in € miljoen 200

80 170,7

150

145,5

171,5

155,3

148,3

250

171,2

61,4

60

131,6

200 49,9 42,6

100

40

50

0

31,6

29,3

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0

2007

2008

214,1

211,5

2010

2011

2012

2013

14,1

13,5

2012

2013

167,5

100

20

2007

177,6

220,6

150

40,3

35,8

177,1

216,7

50

2007

2008

2009

Goods ID

2010

2011

2012

0

2013

2009

People ID

Groep

COURANTE EBITDA : € 13,5 MILJOEN in € miljoen 20 16

13,6

14,3 11,4

12

9,9

20

16

16

12

9,9

10,8

8 4

4

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0

2007

7,7

Bedrijfskosten

2008

2009

13,6

2010

2011

2012

2013

0

2007

2008

2008

2009

2010

2011

148 315

131 646

155 290

170 703

63 269

57 885

63 047

68 518

2012

2009

2010

2011

Groep Corporate kosten inbegrepen

People ID

EVOLUTIE IN PEOPLE ID 2013

%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

%

171 518 171 187

-0,2%

29 321

35 808

61 448

49 859

42 608

40 285

-5,5%

-1,4%

14 147

18 556

25 663

26 959

24 377

23 112

-5,2%

69 323

68 334

(48 922) (48 019) (51 652) (58 636) (61 884) (59 226)

Courante EBITDA

14 346

9 866

11 395

9 882

7 439

9 108

% Omzet

9,7%

7,5%

7,3%

5,8%

4,3%

5,3%

EBITDA

13 819

9 325

11 002

9 258

6 285

8 415

Courante EBIT

10 028

6 170

7 054

5 225

2 296

597

622

697

889

862

1 776

1 062

4 642

3 147

Dochterondernemingen

0

2 098

1 278

Ontwikkelingskosten

1 138

1 176

2 147

Werknemers

15,2

4

EVOLUTIE IN GOODS ID

Brutomarge

15,4

18,6

8

3,8

Goods ID

Omzet

19,1

12

9,9

6,4 4,9

0

12,1

9,1 7,4

8

20

-4,3% 22,4%

(10 368) (12 120) (14 885) (14 904) (14 490) (15 433)

6,5%

3 778

6 436

10 779

12 055

9 887

7 679

-22,3%

12,9%

18,0%

17,5%

24,2%

23,2%

19,1%

33,9%

3 778

6 365

10 764

11 693

9 879

7 552

-23,6%

3 201

39,4%

2 095

4 688

7 865

9 131

7 641

6 159

-19,4%

874

1,4%

159

169

194

196

196

233

18,9%

4 095

3 243

-20,8%

1 902

3 250

2 073

1 299

1 185

4 649

292,2%

6 550

740

343

-53,6%

(65)

0

0

0

0

0

2 107

1 834

2 584

40,9%

0

0

0

366

0

172

JAARLIJKSE INVESTERINGEN : Vaste activa


MARKANTE FEITEN

België

Gambia

De productie van rijbewijzen, die begin 2013 van start ging, draait op volle toeren. De personalisering van het Belgische paspoort werd ook aan Zetes toegewezen en start in het voorjaar van 2014.

Zetes heeft ook de opdracht gekregen voor de personalisering van het Gambiaanse biometrische paspoort. Het rechtstreeks vastleggen van de irisgegevens in het paspoort is een wereldprimeur.

Goods ID

Senegal

2013 was een scharnierjaar voor de divisie Goods ID. Het oplossingenpakket werd gereorganiseerd om tot een gestandaardiseerd aanbod te komen, en tot oplossingen per markt die aan alle klanten van de Groep aangeboden worden. Dankzij deze oplossingen voor een ‘collaboratieve supply chain’ kan Zetes haar activiteiten differentiëren en haar groei voor de komende jaren veiligstellen.

In het kader van het project van het biometrisch visum, waarvan de productie in de zomer van 2013 begonnen is, worden 66 vaste registratiestations aan Senegal geleverd. Deze stations werden ontwikkeld en geproduceerd door Zetes.

Investeringen 2013 was een jaar van investeringen: er werden aanzienlijke middelen, personeel en budget, aan ontwikkeling besteed om de toekomstvisie van de onderneming te ondersteunen.

3


De fysieke en de digitale wereld verbinden om de veiligheid in de logistieke keten en die van identiteitsdocumenten te verbeteren.


OPGERICHT IN 1984 30 JAAR ERVARING VERVAT IN ONZE OPLOSSINGEN N°1 EMEA LEVERANCIER VAN OPLOSSINGEN VOOR DE LOGISTIEKE KETEN 3 MILLIONS € AAN INVESTERINGEN IN INNOVATIE 16 000 000 IDENTITEITSDOCUMENTEN GEPRODUCEERD LOKALE AANWEZIGHEID IN 16 LANDEN 40% RECURRENTE INKOMSTEN 100 000 VOICE OPERATOREN WERKEN IN MAGAZIJNEN MET EEN ZETES OPLOSSING € 3,2 MILJOEN UITGEKEERD AAN AANDEELHOUDERS 1 118 MEDEWERKERS EMEA BIOMETRISCHE REGISTRATIE VAN 70 000 000 PERSONEN


JAARVERSLAG ZETES 2013 | INVESTEREN IN HET HEDEN, DE TOEKOMST CREËREN

"NATUURLIJK GELOVEN WE IN DE TOEKOMST, WE BOUWEN ERAAN MEE"

Klanten, medewerkers, aandeelhouders, ze dragen allemaal hun steentje bij tot de innovatie van Zetes. De investeringen zijn gebaseerd op een toekomstvisie. Want om tot de top te blijven behoren, improviseren we onze toekomst niet, maar bouwen we die zelf.

Geachte dames en heren, beste aandeelhouders, Wat is er belangrijker voor een staat dan zijn burgers? Wat is er kostbaarder voor een onderneming dan haar producten of productiefaciliteiten? En wat je na aan het hart ligt, wil je niet uit het oog verliezen of kwijtraken. Zetes stelt al 30 jaar haar expertise ter beschikking van haar klanten met het oog op de identificatie en traceerbaarheid van goederen en de authenticatie van personen, door de link te leggen tussen de fysieke en virtuele wereld. Innovatie ontstaat uit de uitwisseling van kennis Er zijn tal van noden: integriteit en bescherming van de gegevens, verhoging van de kwaliteit en van de productiviteit, verbetering van het beheer van de stromen. Bovendien moeten de systemen eenvoudig in het gebruik zijn, zodat het ontwerp op een complex en geavanceerd niveau moet gebeuren. In de loop van al die jaren hebben onze teams een ongeëvenaarde ervaring opgebouwd. Ze kennen de processen van onze klanten en weten met welke uitdagingen ze geconfronteerd worden. Ze beheersen ook de beproefde technologieën en zijn geïnteresseerd in de opkomende technologieën. Uit deze kennis ontstaan voortdurend innoverende oplossingen. Ze beantwoorden aan evoluerende noden en steeds strengere eisen, die al dan niet door regelgeving worden opgelegd. Tijdens het afgelopen jaar heeft Zetes haar ontwikkelingsinspanningen opgedreven, zowel in Goods ID als in People ID, om almaar gerichter in te spelen op de noden van de markten die ze bedient. Vandaag de oplossing ontwikkelen die de sector morgen nodig zal hebben.

6"Het zijn de klanten die Zetes stimuleren. Zij zetten onze teams ertoe aan zichzelf te overtreffen om een goede oplossing te vinden voor hun noden." In Goods ID wordt de nood aan identificatie van individuele producten groter. Sinds enkele jaren doen steeds meer economische sectoren, zoals de farmaceutische industrie, de luxesector en recenter de voedingsmiddelenindustrie, een beroep op serialisatie. Dat leidt tot een exponentiële groei van het gegevensvolume dat opgeslagen moet worden in de databanken van alle actoren in de toeleveringsketen. Zetes biedt op elk niveau hiervan een gerichte oplossing, en heeft onlangs het concept en de tools van de ‘collaborative supply chain’ ontwikkeld. Hiermee wordt het mogelijk gegevens van de geproduceerde, opgeslagen en daarna getransporteerde producten te verzamelen en ze in alle veiligheid toegankelijk te maken voor de betrokken actoren van de toeleveringsketen. We willen hierbij geen bestaande systemen kopiëren, maar wel vandaag een geïntegreerde oplossing ontwikkelen die de sector morgen nodig zal hebben, een oplossing die nog meer toegevoegde waarde zal creëren voor de economische actoren. Uit de grote interesse vanwege de klanten die al met Zetes rond dit thema samengewerkt hebben, blijkt duidelijk dat het om een noodzakelijke innovatie gaat, die goede vooruitzichten biedt voor onze onderneming. Om aanspraak te maken op een leidende positie in diens sector, moet men gericht innoveren en permanent investeren. Zetes zet zich hier ten volle voor in.


BOODSCHAP VAN HET UITVOEREND MANAGEMENT

Biometrie en mobiele informatica voor de authenticatie van burgers In People ID zijn migratiestromen één van de motoren voor de welvaart in de wereld, omdat ze de uitwisseling van competenties bevorderen en de leeftijdpiramides reguleren. Maar ze moeten absoluut onder de soevereine controle van de staten gebeuren, die hun burgers moeten kunnen identificeren en bezoekers moeten kunnen controleren. Door de snelle toename van de rekenkracht van computers is het mogelijk biometrie als ultiem authenticatiemiddel in te zetten. Dankzij de mobiele informatica is het bovendien mogelijk om het controlemiddel zo dicht mogelijk bij de mens te brengen. Op vraag van verschillende landen heeft Zetes onlangs systemen ontwikkeld en gebruikt om biometrische en biografische gegevens te registreren. Op basis daarvan kunnen geïntegreerde bevolkingsdatabanken aangelegd worden. Ze maken de uitgifte van reisdocumenten zoals paspoorten en visa mogelijk, zodat burgers in alle sereniteit kunnen reizen en de staten hen in alle veiligheid kunnen identificeren. Deze innoverende oplossingen laten niets aan het toeval over. Bij het investeren in de identificatie van personen heeft Zetes haar expertise op het vlak van mobiele informatica en identificatieprocessen goed kunnen benutten. Zo heeft Zetes heel wat referenties op haar naam staan en zo haar reputatie weten te maken. Dat maakt de onderneming tot een geloofwaardige kandidaat voor elke nieuwe opdracht op het vlak van identiteitsdocumenten.

grotere waardecreatie. We willen hier al onze klanten bedanken voor hun vertrouwen, zowel de managers van al die grote ondernemingen als de verantwoordelijken van die vele landen die onze referenties vormen. We waarderen ook de inspanningen van al onze teams die over de grenzen en vakgebieden heen samenwerken en hun knowhow ten dienste stellen van de Groep om de beste oplossingen uit te werken. Tot slot zouden al deze inspanningen om te ontwikkelen en te innoveren niet mogelijk zijn zonder aanzienlijke

investeringen. En dat is enkel mogelijk in een sterke onderneming met een solide financiële backbone. Deze degelijke financiële situatie hebben we te danken aan onze aandeelhouders, aan wie Zetes het afgelopen jaar een bedrag van € 3,2 miljoen uitkeerde. Hiermee betoonden we hen onze dankbaarheid. Tegelijk was dit ook een bewijs van ons sterke vertrouwen in het vermogen van de onderneming om in de toekomst een goede rentabiliteit en grote cashflows te genereren die gesteund worden door de investeringen van vandaag.

De klanten, motor van onze vooruitgang Uiteraard zijn het de klanten die Zetes stimuleren en die onze teams ertoe aanzetten zichzelf te overtreffen om een goede oplossing te vinden voor hun uitdagingen. Zij zijn de motor van onze vooruitgang, en al onze medewerkers streven naar een Jean-François Jacques onberispelijke dienstverlening en een steeds

Chairman of the Board

Alain Wirtz Chief Executive Officer

Pierre Lambert Chief Financial Officer

7


JAARVERSLAG ZETES 2013 | INVESTEREN IN HET HEDEN, DE TOEKOMST CREËREN

"INNOVATIE IS ONS PASPOORT VOOR DE TOEKOMST"

Geachte dames en heren, beste aandeelhouders, De Raad van Bestuur heeft de eer u verslag uit te brengen over het boekjaar 2013. Dit verslag behandelt zowel de enkelvoudige jaarrekening als de geconsolideerde financiële staten. De Raad verklaart dat de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde financiële staten een getrouw beeld geven van het vermogen, de financiële situatie en de resultaten van Zetes Industries NV en, wat de geconsolideerde financiële staten betreft, van de ondernemingen die in de consolidatie zijn opgenomen. De Raad verklaart eveneens dat het verslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde financiële staten een getrouwe uiteenzetting omvat van de ontwikkeling en de resultaten van de activiteiten en de positie van de vennootschap, met inbegrip van de ondernemingen die in de consolidatie opgenomen zijn, evenals een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee ze geconfronteerd worden. De geconsolideerde financiële staten zijn opgesteld in EUR conform de IFRS-normen die de Europese Unie aangenomen heeft. Toelichting bij de gang van zaken en de positie van de vennootschap Gezien de beperkte operationele activiteiten van de vennootschap Zetes Industries NV verwijzen we naar de geconsolideerde financiële staten, die hierna toegelicht worden, om een juist beeld te krijgen van de financiële positie en de resultaten van de Zetes Groep (Zetes Industries NV en dochterondernemingen). De geconsolideerde financiële staten worden voorgesteld vóór de resultaatsverdeling waarover de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 28 mei 2014 zal beraadslagen.

8

Na 2012, een jaar dat gekenmerkt werd door een volatiele order intake en lagere rentabiliteit, presteerde de divisie Goods ID in 2013 duidelijk beter, vooral in het tweede semester. Dit goede resultaat is voornamelijk toe te schrijven aan de goede kostenbeheersing. Parallel hiermee heeft de divisie voortgewerkt aan de uitvoering van de strategie die gebaseerd is op de ontwikkeling van de zes sleuteloplossingen. De divisie People ID tekende een lichte omzetdaling op in vergelijking met 2012, wat te wijten is aan een minder grote activiteit in kortetermijnprojecten. Dit had een weerslag op de resultaten van het tweede semester. Het feit dat er in 2013 meerdere langetermijncontracten gesloten en voorbereid werden, versterkt het vertrouwen van de vennootschap in de positieve evolutie van People ID de komende jaren. Balans en cashflow De grote investeringen in Goods ID (ontwikkeling van de sleuteloplossingen, verhuur van apparatuur aan klanten) en in People ID (eVisa-infrastructuur in Senegal en Ivoorkust, productie- en back-upsite voor het Belgische rijbewijs, productieinfrastructuur voor het Belgische paspoort …) hebben een aanzienlijke impact op de balans van de Groep. Naast de verhoging van de vaste activa (nettotoename van € 7 miljoen in vergelijking met december 2012) heeft de vennootschap een groot aandeel van haar middelen besteed aan de voorbereiding van de uitvoering van de People ID-contracten. Dat verklaart de evolutie van de post over te dragen kosten (met betrekking tot ondertekende contracten) en van de post constructiecontracten, die samen met meer dan € 1,9 miljoen toegenomen zijn ten opzichte van 2012. Deze twee posten maken het mogelijk de kosten die aan een project verbonden zijn te spreiden over de volledige duurtijd ervan, wat garant staat voor een coherente rentabiliteit in de tijd."De solvabiliteitsratio blijft met 47,23 % op een zeer hoge niveau. " Deze inspanningen hebben uiteraard een impact op de schuldenstructuur van de Groep. De nettoschuldpositie is geëvolueerd van een positieve kaspositie van € 7,5 miljoen eind 2012 naar een nettoschuld van € -3,0 miljoen eind 2013. Deze schuld is structureel van aard aangezien de toename van de financiering gekoppeld is aan specifieke investeringen. De beschikbare liquiditeiten dalen licht tot € 10,6 miljoen (tegenover € 12,8 miljoen in 2012). Het balanstotaal stijgt met € 4,2 miljoen van € 159,0 miljoen naar € 163,2 miljoen. De nettobehoefte aan werkkapitaal gaat ook in stijgende lijn en bedraagt € 15,9 miljoen tegenover € 12,7 miljoen eind 2012. Dit is vooral toe te schrijven aan de impact van de constructiecontracten. Het niveau van de voorraden daalt licht tot € 14,3 miljoen, wat een goed resultaat is gezien de stabiliteit van de omzet van de Groep. Met een eigen vermogen van € 77,1 miljoen op een balanstotaal van € 163,2 miljoen blijft de solvabiliteitsratio op het zeer hoge niveau van 47,23 % (48,8 % in 2012 en 47,9 % in 2011). Deze ratio blijft op dit hoge niveau, hoewel de vennootschap beslist heeft in 2013 over te gaan tot de uitkering van een dividend van € 2,9 miljoen, rekening houdend met het vertrouwen in de vooruitzichten van de Groep. Zetes hecht belang aan een sterke balansstructuur. Dit laat haar toe om - als de kans zich voordoet - heel grote opdrachten aan te nemen. De activiteiten hebben een totale kasstroom gegenereerd van € 4,0 miljoen, waarvan € 10,3 miljoen afkomstig is uit de resultatenrekening en € -6,3 miljoen wordt toegewezen aan de grotere behoefte


VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

aan werkkapitaal (variatie in “cash”). Deze aanzienlijke stijging houdt met name verband met: • de toename van de constructiecontracten en de vooruitbetaalde kosten voor de projecten van People ID (€ 1,9 miljoen) • de verhuurde apparatuur (€ 2,1 miljoen vorderingen op lange termijn, opgenomen in de behoefte aan werkkapitaal) • de niet-structurele daling van de betaling van de leveranciers (€ 2,3 miljoen). De investeringen van Goods ID bedragen € 5,8 miljoen, wat een nieuwe stijging betekent ten opzichte van de vorige boekjaren (€ 4,1 miljoen in 2012). Deze investeringen bestaan uit apparatuur voor intern gebruik (€ 2,4 miljoen), activa in verband met contracten voor operationele leasing (€ 0,6 miljoen) en financiële overnames (€ 0,3 miljoen). Er werden tevens ontwikkelingskosten geactiveerd voor een bedrag van € 2,6 miljoen (tegenover € 1,8 miljoen in 2012). Ze houden verband met de 6 sleuteloplossingen van de Groep. In People ID hebben de investeringen uiteraard betrekking op de voorbereiding van de uitvoering van de verschillende langetermijncontracten. Ze vertonen een aanzienlijke toename tot € 4,8 miljoen, tegenover € 1,2 miljoen in 2012. In totaal vertegenwoordigden de investeringen dus een bedrag van € 10,7 miljoen, vanuit historisch oogpunt een bijzonder hoog niveau. Ze worden gedeeltelijk door de bank gefinancierd en voor het overige door het eigen vermogen. 

"De omzet van de Groep blijft met ruim € 211 miljoen stabiel ten opzichte van 2012 "

Raad van Bestuur Van links naar rechts en van boven naar onder: Floris Vansina, Jean-François Jacques, Paul Jacques, Jean-Marie Laurent Josi, Hiram Claus, Pierre Lambert, José-Charles Zurstrassen, Michel Allé, Alain Wirtz, Olivier Gernay

In 2013 verwierf de Groep eigen aandelen voor een bedrag van € 0,2 miljoen. Op 31 december 2013 hield ze 234.322 eigen aandelen (4,35 %) aan. Resultatenrekening De omzet van de Groep blijft met ruim € 211 miljoen stabiel ten opzichte van 2012 (-1,2%). Het aandeel van de recurrente omzet blijft aanzienlijk, want deze vertegenwoordigt meer dan 40% van de geconsolideerde omzet. De recurrente omzet bestaat uit de omzet van langetermijncontracten (“Build and Operate”) in People ID en de omzet uit onderhoud en verbruiksgoederen in Goods ID. De bijdrage van beide divisies aan de resultaten van 2013 verschilt gevoelig. De divisie Goods ID is erin geslaagd haar resultaten significant te verbeteren: hoewel de omzet en marge weinig verschillen van die van vorig jaar, stijgt de courante EBITDA met 22,4 % dankzij een goede kostenbeheersing (-4,3 %). In de divisie People ID werd de tweede helft van het jaar gekenmerkt door de daling van de inkomsten van het type “Build and Transfer”, wat zich vertaalde in de inkrimping van de omzet met 5,5% en van de courante EBITDA met 22,3%. Deze evolutie is echter

van voorbijgaande aard, want voor het overige werd in 2013 een grote order intake van langetermijncontracten opgetekend. Deze contracten zijn in ontwikkeling en zullen vanaf 2014 een goede omzetgroei ondersteunen. De courante EBITDA bedraagt in 2013 € 13,5 miljoen, wat een lichte daling betekent ten opzichte van 2012 (-1,5%). Er worden niet-recurrente kosten geboekt voor een nettobedrag van € 0,8 miljoen. Ze hebben vooral betrekking op bedrijfsherstructureringen in Goods ID om de divisie af te stemmen op de meer softwaregerichte strategie. De afschrijvingen op vaste activa bedragen € 5,0 miljoen, wat erg vergelijkbaar is met de bedragen van 2011 en 2012. De waardeverminderingen op voorraden (€ 0,6 miljoen) en op handelsvorderingen (€ 0,2 miljoen) liggen in de lijn van de cijfers van vorig jaar. De afschrijvingen op ontwikkelingskosten bedragen € 1,7 miljoen. De EBIT bedraagt € 5,9 miljoen in 2013, waarvan 71 % gerealiseerd werd in het tweede semester. Het financieel resultaat bestaat uit bankkosten (€ 0,274 miljoen, grensoverschrijdende

9


Het MCL mobility platform wordt goed onthaald

Eerste referenties: retail non-food en transport

betalingen en verschillende garanties zoals de bid bonds of performance bonds evenals bankkosten voor investeringsfinancieringen), wisselkoerseffecten (€ 0,273 miljoen) en ten slotte interestkosten (€ 0,229 miljoen). De belastingvoet bedraagt 21,6 % voor een totaal bedrag van € 0,94 miljoen. Er wordt een nettoresultaat van € 3,4 miljoen opgetekend, wat een daling van 3,6 % betekent ten opzichte van 2012. Rapportering per sector Divisie Goods ID Het jaar 2013 is heel wat beter geëindigd dan het begonnen was: in het begin van het jaar vertraagde de order intake immers, terwijl de periode vanaf de zomer positiever verliep en er grote projecten binnengehaald werden. De impact van de omzetgroei vertaalt zich duidelijk in de courante EBITDA die bijna verdubbelt tussen het eerste en tweede semester (€ 3,1 miljoen vs. € 6,0 miljoen). De retailsector blijft een belangrijke opdrachtgever. Deze sector is steeds op zoek naar productiviteitsverhogingen via een betere traceerbaarheid van de toeleveringsketen. De oplossingen van Zetes (met name ZetesMedea en ZetesChronos) bieden een antwoord op het probleem en maken een snelle return on investment mogelijk. Door de concurrentie tussen fabrikanten staat de marge op mobiele terminals en

10

andere apparatuur nog steeds onder grote druk. Dankzij de verkoop van diensten (life cycle management) en van software (in de vorm van prestaties en in toenemende mate van licenties) kan Zetes deze druk compenseren en haar marges handhaven. 

"In het begin van het jaar vertraagde de order intake, terwijl de periode vanaf de zomer positiever verliep en er grote projecten binnengehaald werden. "

Een goede kostenbeheersing in combinatie met productiviteitswinsten hebben Zetes in staat gesteld haar resultaten te verbeteren, zelfs zonder omzetgroei. Zo is de ratio EBITDA/omzet met 1 % gestegen, namelijk van 4,3 % in 2012 naar 5,3 % in 2013. Tegelijkertijd heeft de divisie verder geïnvesteerd in de zes sleuteloplossingen die deel uitmaken van haar expertisedomein. De eerste commerciële successen die opgetekend worden, bevestigen dat de strategische keuze van Zetes klopt. Zo wordt het MCL Mobility Platform heel goed

onthaald omdat de klant er zijn park van mobiele terminals veel efficiënter mee kan beheren. De eerste referenties zijn geïnstalleerd in de retailsector non-food en in de transportsector. Dankzij de verkoop van de 6 sleuteloplossingen kon de permanente druk op de prijzen en hardwaremarges gecompenseerd worden voor de financiële resultaten van 2013. Zetes verwacht evenwel dat de impact ervan nog sterker zal zijn in de financiële resultaten van 2014. De voorlopende indicatoren, zoals de opvolging van de verkoopcycli, wijzen immers duidelijk op een toenemende belangstelling bij de klanten voor deze oplossingen. Naast de impact op de business in de betrokken landen was de evolutie van de wisselkoersen, vooral tussen de ZuidAfrikaanse rand en de euro, ongunstig voor de divisie Goods ID. Bij constante wisselkoersen zou de omzet met 1,9 % zijn toegenomen en de brutomarge met 0,6 %. Divisie People ID De omzet bedraagt € 40,3 miljoen, wat een daling van 5,5% ten opzichte van 2012 betekent. 2013 werd gekenmerkt door een belangrijke order intake voor langetermijncontracten (Belgisch paspoort, biometrisch visum in Senegal, Gambiaans paspoort …). Met uitzondering van Senegal, waar het systeem geïnstalleerd is en sinds juli 2013 inkomsten genereert, hebben de andere contracten echter veel middelen op het


VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR"2013 werd gekenmerkt door een belangrijke order intake voor langetermijncontracten. " vlak van ontwikkeling en voorbereiding gevergd, en beginnen ze pas in de loop van 2014 inkomsten te genereren. De omzet van 2013 omvat ook geen grote “Build and Transfer”-projecten met een sterke hardwarecomponent. Het gaat doorgaans om contracten voor de voorbereiding van verkiezingscycli waarbij verkiezingslijsten voorbereid worden op basis van de biometrische registratie van de bevolking. Het sluiten van het contract en de uitvoering volgen dan snel. In 2013 werden slechts twee “Build and Transfer”projecten gerealiseerd, namelijk voor Togo en de Republiek Guinee. Beide bestonden vooral uit diensten en leverden dus beperkte inkomsten op, zij het met een hoge marge.

In 2013 is in totaal 80 % van de omzet afkomstig van de “ Build and Operate”contracten, met een brutomarge van 57,4 %, wat de strategie inzake toegevoegde waarde van de divisie weerspiegelt. Deze langetermijncontracten worden vaak gesloten met regeringen die aan Zetes de verantwoordelijkheid voor een bevolkingsdatabank toevertrouwen evenals de bijbehorende uitgifte van identiteits- of reisdocumenten. Zetes staat meer bepaald in voor het systeem van elektronische identiteitskaarten in België, Israël en Portugal, evenals voor het rijbewijs in België. Sinds enkele jaren beheert Zetes eveneens, voor rekening van Ivoorkust, een volledig systeem van biografische en biometrische registratie van de burgers en de uitgifte (personalisering) van hun elektronisch paspoort. In 2013 heeft de Gambiaanse regering aan Zetes de concessie verleend voor een gelijkaardig paspoortsysteem in Gambia (model “Build and Operate”).

400.000

Belgische paspoorten per jaar

En in augustus 2013 heeft de Belgische regering de uitgifte van het paspoort voor Belgische burgers aan Zetes toevertrouwd. De laatste maanden werden gebruikt om deze contracten voor te bereiden. De uitgifte van documenten zal voor beide contracten aanvangen in de loop van het tweede kwartaal van 2014. De opsplitsing per semester weerspiegelt duidelijk het gebrek aan inkomsten uit “Build and Transfer”-contracten tijdens het tweede semester. Bovendien heeft de divisie vanaf juli 2013 de beveiligde distributie van de identiteitsdocumenten aan de Belgische gemeenten inbesteed. Tot dan toe werd de distributie verzekerd door een onafhankelijke transportfirma waarvan de kosten als aankopen geboekt werden. We zien dan ook een verhoging van de brutomarge tijdens het tweede semester en als gevolg daarvan een toename van de bedrijfskosten. De courante EBITDA bedraagt € 7,7 miljoen, wat 22,3% minder is dan in 2012, maar de courante EBITDA ten opzichte van de omzet blijft hoog, op 19,1 % (23,2% in 2012). De redenen hiervoor zijn enerzijds dat de omzet van de “Build and Transfer”-contracten een aanzienlijk deel “diensten” omvat en anderzijds het feit dat de “Build and Operate”-contracten kapitaalintensief zijn. Dit impliceert dat de afschrijvingen op investeringen gedekt zijn. Er wordt een EBIT van € 6,0 miljoen opgetekend. Goodwill In het eerste semester heeft Zetes een asset deal gerealiseerd: het nam een team van 10 medewerkers gespecialiseerd in logistieke processen voor e-commerce, de intellectuele eigendom en het klantenbestand van de onderneming L4 Epsilon in Frankrijk over (€ 0,2 miljoen).

Grenscontrole

Deze overname heeft een beperkte aanvullende goodwill van € 45.725 gegenereerd. De goodwill verandert dus

11


JAARVERSLAG ZETES 2013 | INVESTEREN IN HET HEDEN, DE TOEKOMST CREËREN

omzeggens niet ten opzichte van 2012 en bedraagt € 39,9 miljoen. De validatietest van de goodwill (onderzoek van de invorderbare waarde) heeft geen tekort aangetoond dat de boeking van een waardeverminderingsverlies zou vereisen. Daarnaast heeft Zetes 15 % van de aandelen van Zetes Industries Israël gekocht voor een bedrag van € 0,2 miljoen. Deze operatie heeft geen aanvullende goodwill gegenereerd. Personeelsbeleid en milieuacties In 2013 is het personeelsbestand aangegroeid (+4,5%). Naast de overname die Goods ID in Frankrijk realiseerde (zie hierboven), heeft de divisie People ID de distributie van identiteitsdocumenten aan de Belgische gemeenten inbesteed. Doordat Zetes ook sterker aanwezig is in West-Afrika, is de divisie People ID met meer dan 37 medewerkers aangegroeid.

Het totale personeelsbestand van de Groep is geëvolueerd van 1.070 medewerkers eind 2012 naar 1.118 eind 2013. Net zoals de intellectuele eigendom vormen de human resources een essentieel onderdeel van de Groep. Dankzij 

"Dankzij de organisatie die in 2012 werd ingevoerd, kan de kennis en vakbekwaamheid die in heel de Groep aanwezig is beter benut worden. "

de organisatie die in 2012 werd ingevoerd, kan de kennis en vakbekwaamheid die in heel de Groep aanwezig is beter benut worden, in het bijzonder in het domein van de zes sleuteloplossingen. De vennootschap en haar medewerkers zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid op het vlak van milieuzorg. Ze zetten zich hier dagelijks voor in door hun verplaatsingen te beperken, zuinig om te gaan met energie, afval te sorteren, … Voornaamste risico’s en onzekerheden

ZetesAtlas - BMS - Frankrijk

12

De Raad van Bestuur geeft zijn inschatting van de risico’s voor de vennootschap in het deel “Financiële informatie en corporate governance” van het jaarverslag. Deze risico’s hebben betrekking op geschillen, personeelsbeleid, milieuaangelegenheden, uitzonderlijke gebeurtenissen, overnames, nieuwe producten en technologieën en fraude. De blootstelling van de Groep aan het prijsrisico, kredietrisico, liquiditeits- en kasrisico, wisselkoersrisico en interestrisico wordt er eveneens beschreven. Voor de indekking van bepaalde risico’s doet de vennootschap een beroep op traditionele financiële instrumenten. De vennootschap vermijdt het gebruik van

complexe financiële instrumenten met een eventueel gebrek aan transparantie. De financiële instrumenten die momenteel worden gebruikt, worden ook beschreven in het gedeelte “Financiële informatie en corporate governance” van het jaarverslag. Gebeurtenissen na balansdatum Sinds de afsluiting van het boekjaar heeft er zich geen specifieke gebeurtenis voorgedaan die een invloed heeft op de jaarrekening die voorgelegd wordt aan de Algemene Vergadering. Vooruitzichten voor 2014 en omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden De divisie Goods ID heeft 2014 ingezet met meer solide resultaten tijdens het eerste kwartaal dan de twee vorige boekjaren. De macro-economische indicatoren verbeteren en de klanten lijken meer geneigd om te investeren. Dat geldt voor alle sectoren, al blijft retail de motor van de investeringen. De strategie van de Groep wordt in alle landen geïmplementeerd en zoals eerder gemeld, hoopt Zetes er vanaf dit jaar de eerste vruchten van te plukken. De markt blijft veel belangstelling betonen voor de verschillende oplossingen. Zetes zal dan ook blijven investeren in nieuwe functiemogelijkheden om ze zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Zetes kan steunen op haar recurrente business (tussen 25 % en 30 % van de omzet afhankelijk van de maturiteit van de dochterondernemingen). Deze business was tot nog toe gebaseerd op de levering van onderhouds- en reparatiediensten en op de verkoop van verbruiksgoederen (etiketten, linten, …), en wordt in bepaalde landen nu al versterkt met inkomsten uit “managed services”. In People ID blijven de vooruitzichten heel goed voor alle contracten op lange termijn (“Build and Operate”). De start van de productie van het Gambiaanse en


VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

het Belgische paspoort is gepland voor het tweede kwartaal van 2014. Alle andere contracten zouden moeten bijdragen tot de goede resultaten van de divisie.

€ 2,8 miljoen

ontwikkelingskosten

In het begin van dit jaar voert Zetes een contract uit voor de levering van biometrische kits (“Build and Transfer”) voor de Republiek Oeganda. Momenteel worden ook andere kleine projecten uitgevoerd. Samen dragen ze bij tot de verwezenlijking van de budgettaire doelstellingen van 2014. Samengevat wordt verwacht dat de goede vooruitzichten voor Goods ID, in combinatie met een reeks contracten op korte en lange termijn in People ID, tot aanzienlijk betere resultaten zullen leiden voor 2014 in vergelijking met 2013. Onderzoek en ontwikkeling

ZetesMedea - CERP Rouen - Frankrijk"De divisie Goods ID heeft 2014 ingezet met meer solide resultaten tijdens het eerste kwartaal dan de twee vorige boekjaren."

In 2013 bedragen de ontwikkelingskosten € 2,8 miljoen (€ 1,8 miljoen in 2012). Ze hebben voornamelijk betrekking op softwareontwikkelingen. De inspanningen om de 6 sleuteloplossingen om te zetten in gestandaardiseerde producten en de functiemogelijkheden ervan te verbeteren, zullen in 2014 voortgezet worden. Dit zou tot ontwikkelingskosten van dezelfde orde als in 2013 moeten leiden.

Bijkantoren De activiteiten van de Groep worden georganiseerd via lokale vennootschappen, die rechtstreeks of onrechtstreeks dochterondernemingen zijn van Zetes Industries NV. Zetes Industries NV beschikt enkel over een bijkantoor in Ierland dat momenteel geen activiteiten heeft. Verklaring met betrekking tot corporate governance De verklaring met betrekking tot corporate governance is opgenomen in het hoofdstuk “corporate governance” van het jaarverslag 2013. Deze verklaring omvat onder meer een beschrijving van de samenstelling en werking van de Raad van Bestuur, de voornaamste kenmerken van de systemen voor interne controle en risicobeheer, de samenstelling en werking van het Uitvoerend Comité, de samenstelling en werking van de comités in de Raad van Bestuur, het verloningsbeleid

en het laatste verloningsverslag, het aandeelhouderschap van Zetes Industries NV en haar beleid inzake maatschappelijk kapitaal, de maatregelen die Zetes Industries NV genomen heeft om zich aan te passen aan de Belgische regelgeving inzake marktmisbruik, de gedragscode van de Groep en tot slot het dividendbeleid. Belangenconflicten tussen bestuurders en de vennootschap De Raad van Bestuur heeft geen enkel besluit moeten nemen dat aanleiding geeft tot de toepassing van artikel 523 of 524 van het Wetboek van Vennootschappen. Transacties met verbonden partijen De transacties die tijdens de verslagperiode met verbonden partijen werden uitgevoerd, bestaan voornamelijk uit de vergoeding van het Uitvoerend Comité (3 personen) voor een bedrag van € 966.900 (tegenover € 875.981 in 2012). De transacties met vennootschappen die verbonden zijn

13


JAARVERSLAG ZETES 2013 | INVESTEREN IN HET HEDEN, DE TOEKOMST CREËREN

aan de leidinggevenden werden verricht onder voorwaarden gelijkwaardig aan de voorwaarden die gelden in een zakelijke, objectieve transactie tussen onafhankelijke partijen. Meer informatie over de transacties tussen verbonden partijen vindt u in het deel “Financiële informatie en corporate governance” van het jaarverslag.

Uitgifte van inschrijvingsrechten

Artikel 74 van de wet van 1 april 2007

Inkoop van aandelen

De informatie met betrekking tot artikel 74 van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen wordt verstrekt in het hoofdstuk “Verklaring met betrekking tot corporate governance” (deel Structuur van het aandeelhouderschap) van het jaarverslag.

In 2013 heeft Zetes Industries NV 18.553 eigen aandelen ingekocht tegen de gemiddelde koers van € 15,61. Op 31 december 2013 beschikte de vennootschap over 234.322 eigen aandelen, die 4,35% van het kapitaal vertegenwoordigen voor een fractiewaarde van € 2,2 miljoen. Deze

In 2013 heeft de vennootschap geen inschrijvingsrechten uitgegeven. De bevoegdheden van de Raad van Bestuur met betrekking tot de uitgifte of inkoop van aandelen zijn opgenomen in de artikels 6 en 7 van de statuten van de vennootschap.

aandelen worden met name aangehouden in het kader van vergoedingen aan het personeel of bedrijfscombinaties door middel van aandelenruil. Auditcomité Op 31 december 2013 bestaat het auditcomité uit vier niet-uitvoerende bestuurders, van wie er twee onafhankelijk zijn: • Gema SPRL, vertegenwoordigd door dhr. Michel Allé (voorzitter van het auditcomité, onafhankelijk, nietuitvoerend bestuurder) • Dhr. Paul Jacques (onafhankelijk, nietuitvoerend bestuurder)

1.118

medewerkers

ZetesChronos - An Post - Ierland

14

ZetesChronos - Jerónimo Martins - Portugal


VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

• Dhr. Hiram Claus (niet-onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder) • Floris Vansina SPRL, vertegenwoordigd door dhr. Floris Vansina (nietonafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder) De onafhankelijkheid van dhr. Paul Jacques (die geen familiebanden heeft met JeanFrançois Jacques) en van dhr. Michel Allé wordt gewaarborgd door het feit dat geen van beiden (of andere personen met wie ze verbonden zijn) een participatie heeft van meer dan 10 % van de stemrechten in de vennootschap Zetes Industries NV. Ze ontlenen hun bevoegdheid aan hun opleiding en beroepservaring in de financiële sector. Verslag van de commissaris De controle van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap werd uitgevoerd door het revisorenkantoor RSM Réviseurs d’Entreprises Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door dhr. Laurent Van der Linden en dhr. Thierry Dupont. De commissaris heeft meegedeeld dat hij een verklaring zonder voorbehoud zou formuleren.

Voorstel tot bestemming van het resultaat van Zetes Industries NV (moedermaatschappij van de Groep) Uit de enkelvoudige resultatenrekening van de vennootschap Zetes Industries NV blijkt een omzet van € 5,7 miljoen (€ 5,7 miljoen in 2012) en een nettowinst van € 1,5 miljoen (€ 1,1 miljoen in 2012). Met € 60,9 miljoen aan eigen vermogen (vóór resultaatsbestemming) heeft de vennootschap een heel hoge solvabiliteitsratio van 92,8%. Er is een beknopte versie van de enkelvoudige jaarrekening van Zetes Industries NV opgenomen in het jaarverslag (deel Financiële Informatie). De Raad van Bestuur zal de uitbetaling van een gewoon brutodividend van € 0,55 per aandeel voorstellen (wat overeenstemt met een pay-outratio van 83,8% van de geconsolideerde nettowinst, aandeel van de Groep), betaalbaar na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Rekening houdend met het bezit van 234.322 eigen aandelen op 31/12/2013, waarvoor een onbeschikbare reserve van € 3,6 miljoen werd aangelegd, stelt de Raad van Bestuur voor om de resultaten van Zetes Industries NV, zoals beschreven in de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap, als volgt te bestemmen:

Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris Er wordt voorgesteld om kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris. Brussel, 31 maart 2014 Voor de Raad van Bestuur,

M. Alain Wirtz Chief Executive Officer

Pierre Lambert Chief Financial Officer

In € Te bestemmen winstsaldo

1.534.994

Te bestemmen winst van het boekjaar

1.465.753

Overgedragen winst van het vorige boekjaar Onttrekking aan het eigen vermogen

69.241 1.400.000

Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies Aan de reserves

1.400.000

Toevoeging aan het eigen vermogen Toevoeging aan de wettelijke reserves Brutodividend Over te dragen winst

73.288 2.835.466 26.240

15


Alle kleuren van de wereld komen op unieke wijze samen in het oog. _ BIOMETRIE IN DIENST VAN DE SAMENLEVING

12

JAARVERSLAG ZETES 2013 | INVESTEREN IN HET HEDEN, DE TOEKOMST CREËREN ZETES ANNUAL REPORT CONNECTING WHAT MATTERS


STRATEGIE Waarde creĂŤren voor onze klanten, dat is de grote drijfveer in de strategie van Zetes. Dat doen we door een antwoord te bieden op complexe problematieken, waarbij productiviteit, kwaliteit en gegevensintegriteit voor de klant centraal staan. De toegevoegde waarde van Zetes steunt op een goed inzicht in de uitdagingen en processen van de klanten, in combinatie met een adequaat gebruik van de technologieĂŤn. Om het verschil te maken en de leiderspositie van Zetes veilig te stellen, zijn aanzienlijke doordachte investeringen nodig die in een langetermijnvisie passen.

Goods ID: een coherente aanpak In Goods ID is de optimalisering van de toeleveringsketen een hoofdbekommernis van de klanten. Op alle niveaus bestaat de uitdaging voor de ondernemingen erin om hun bedrijfsprocessen vlot te laten verlopen en hun middelen optimaal in te zetten. Om goed te kunnen inspelen op deze noden, heeft Zetes haar aanbod gesegmenteerd in 6 oplossingen. Deze bieden een antwoord op de traceerbaarheid van de assets. Met het oog op traceerbaarheid, implementeert Zetes softwareoplossingen, in combinatie met hardware die de inzameling en overdracht van de gegevens op het terrein naar de computersystemen van de onderneming vergemakkelijkt. Aangezien de problemen vaak vergelijkbaar zijn van de ene onderneming tot de andere, spitst Zetes haar ontwikkelingsinpanningen toe op oplossingen die de meeste functionele noden in elke fase van de toeleveringsketen opvangen. Haar portefeuille bestaat dan ook uit oplossingen die gericht zijn op productie, opslag, transport en logistiek, en verkooppunten.


JAARVERSLAG ZETES 2013 | INVESTEREN IN HET HEDEN, DE TOEKOMST CREËREN

Bovendien investeert Zetes in de ontwikkeling van integratietools waarmee de klanten het beheer van hun projecten kunnen vereenvoudigen, met name door problemen als gevolg van de incompatibiliteit van bepaalde systemen te vermijden. De onderneming rekent op deze nieuwe aanpak om haar klanten aan zich te binden en nieuwe ondernemingen te overtuigen, vooral multinationals die op zoek zijn naar standaardisering, coherentie en rationalisering van de kosten. Op deze manier speelt de divisie in op de marktevolutie en kan Zetes haar leiderspositie behouden op het vlak van traceerbaarheid in de toeleveringsketen.

People ID: een goede mix van de twee contractmodellen In People ID zet Zetes hoofdzakelijk in op het afsluiten van contracten van het type “Build and Operate”: de Groep levert turnkey oplossingen voor het vastleggen en opslaan van de biografische en biometrische gegevens van de burgers en voor de daarmee gepaard gaande productie van identiteits- en reisdocumenten. Aangezien de vergoeding doorgaans afhankelijk is van het aantal uitgegeven documenten, genereren deze contracten het eerste jaar

meestal geen grote opbrengsten, maar ze verzekeren de inkomstenstroom van de divisie op middellange en lange termijn. De projecten van het type “Build & Transfer” worden echter over kortere periodes uitgevoerd en beantwoorden aan een dringende nood van de klant. Zetes levert ook in dit geval een volledige infrastructuur en staat in voor assistentie bij het gebruik ervan, maar draagt deze over aan de klant. Deze projecten leveren een grote bijdrage tot de inkomsten, maar op minder regelmatige basis dan de contracten “Build and Operate”. We streven in het algemeen dus naar een goede mix van beide contracttypes.

Enterprise software

Goederen

Bekabelde en draadloze communicatienetwerken

Front-end communicatie Toegevoegde applicatie-logica

Nationaal register, AFIS systeem

Personen

Fysiek Identificatie en gegevenscaptatie De fysieke en digitale wereld met elkaar verbinden

18

Digitaal (Beveiligde) overdracht van gegevens

Integratie en het host systeem


STRATEGIE

In de authenticatiesector zijn grote spelers actief, en Zetes rekent op haar uitstekende reputatie die gebaseerd is op een groeiend aantal succesvolle projecten, om haar marktaandeel te vergroten.

Een ruggengraat voor beide divisies Op het niveau van de volledige Groep steunt de strategie van Zetes op 3 pijlers die de ruggengraat van de onderneming vormen. Deze pijlers worden versterkt door 5 hefbomen die de positie van de Groep extra ondersteunen.

De pijlers van de strategie Sterke specialisering Zetes blijft zich toespitsen op de traceerbaarheid binnen de toeleveringsketen. De onderneming kan op een diepgaande kennis van de informaticasystemen bogen en slaat bruggen tussen de fysieke en digitale wereld. Door haar expertise is Zetes de uitgelezen partner om de oplossing te vinden die het best beantwoordt aan een specifieke nood. Zetes heeft zich eveneens gespecialiseerd in systemen voor de uitgifte en het beheer van identiteits- en reisdocumenten die onderhevig zijn aan nationale en internationale wetgeving (staten, Europese Unie …) en aan particuliere regelgeving (ICAO-normen van de luchtvaartsector). Complementaire activiteiten Hoewel de identificatie van goederen en die van personen zich tot verschillende markten richten, zijn dit bijzonder complementaire activiteiten. Deze complementariteit komt tot uiting

in de gedeelde toepassing van de identificatietechnologieën, de mobiliteit van de oplossingen en de beveiliging van de gegevens. Op die manier kan kennis uit verschillende departementen benut worden in het kader van synergieën, waarbij volkomen nieuwe oplossingen voorgesteld kunnen worden aan ondernemingen en overheden. Europa en Afrika Zetes ziet nog vele kansen in Europa die verband houden met de reglementaire verplichtingen, de toenemende behoefte aan traceerbaarheid en de constante zoektocht naar productiviteitswinst. Doordat Afrika rijk is aan grondstoffen en een sterk groeiende en migrerende bevolking kent, is er ook in dat continent een sterke vraag naar auto-IDoplossingen. Beide continenten blijven dus prioritair voor Zetes en zullen de onderneming in staat stellen verder te groeien."Zetes luistert naar de noden van de bedrijven en werkt nauw met de klanten samen, wat de onderneming tot een bevoorrechte technologische partner maakt. " en werkt nauw met de klanten samen, wat de onderneming tot een bevoorrechte technologische partner maakt. Dankzij het vertrouwen dat zo ontstaat kunnen meerdere projecten gerealiseerd worden binnen eenzelfde organisatie, in verschillende departementen en met verschillende types oplossingen. Opwaardering van de competenties

De hefbomen van de strategie

Het contact met de klant en de kwaliteit van de dienstverlening zijn essentiële elementen voor het succes van de Groep. Onze medewerkers doen zo kostbare ervaring op die zich weerspiegelt in de oplossingen. Deze ervaring is de katalysator voor de innovatie binnen de teams.

Groepsoplossingen

Stabiliteit

De oplossingen die door de onderneming zelf ontwikkeld worden, vormen de essentiële component in de strategie van Zetes. Ze maken een gerichte aanpak per markt mogelijk en zorgen voor meer flexibiliteit in de praktijk.

Door de diversificatie over verschillende markten zijn we minder afhankelijk van de ene of andere sector. Overheidscontracten zijn bijvoorbeeld minder gevoelig voor de economische conjunctuur dan bedrijfsinvesteringen. Zo ook kunnen bepaalde sectoren in het domein van supply chain een vertraging van hun activiteit kennen, terwijl andere een groei optekenen of strikte regelgeving moeten volgen op het vlak van traceerbaarheid. Hetzelfde geldt voor de geografische diversificatie. De recurrente inkomsten dragen eveneens bij tot de stabiliteit van de Groep: Zetes is verzekerd van een inkomstenbasis dankzij langetermijncontracten en een uitgebreid dienstenaanbod.

Innovatie en synergieën Dankzij de synergie tussen de verschillende divisies en teams van de Groep kan de onderneming de evoluties in de sector op de voet volgen. Er zijn uitwisselingen van informatie over verschillende sectoren, technologieën en landen. Vertrouwensrelatie Zetes luistert naar de noden van de bedrijven

19


Het komt er niet alleen op aan snel te zijn. Je moet ook slim zijn. _ZETESCHRONOS : VOLLEDIGE VISIBILITEIT OP DE LEVERINGSPROCESSEN

12

JAARVERSLAG ZETES 2013 | INVESTEREN IN HET HEDEN, DE TOEKOMST CREËREN ZETES ANNUAL REPORT CONNECTING WHAT MATTERS


VIDEO ‘De activiteiten van Zetes: Goods ID en People ID’

ACTIVITEITEN Van de barcode tot de vandaag gekende supplychain-oplossingen en overheidstoepassingen: het vermogen om te innoveren en te evolueren is bij Zetes steeds de sleutel tot succes geweest. Zetes werkt voor de overheid en particuliere klanten, maar onrechtstreeks varen ook de burgers en consumenten wel bij de ontwikkelingen van de onderneming. Zetes startte haar activiteiten in 1984 met de invoering van de barcode. Dankzij deze technologie hebben tal van ondernemingen hun productiviteit en efficiëntie weten op te drijven. Sindsdien volgt de onderneming de technologische ontwikkelingen op de voet, steeds op zoek naar de meest efficiënte oplossingen voor de uitdagingen van haar klanten. Zetes is vaak een pionier geweest in de implementatie van deze technologieën en heeft in de loop der jaren heel wat geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. Parallel hiermee levert Zetes altijd inspanningen om de noden en processen van haar klanten goed te begrijpen en zo de meest geschikte optimaliseringstechnieken te kunnen aanraden. Dankzij de vele investeringen die ze al die jaren realiseerde, heeft Zetes een unieke positie verworven op de markt van de supply chain en die van de authenticatie van personen. Door permanent bruggen te slaan tussen de verschillende aspecten van haar activiteiten, is Zetes er niet alleen in geslaagd om voor elke sector individueel ongeëvenaarde kennis en knowhow op te bouwen, maar ook om convergenties tot stand te brengen. Bij hun investeringsbeslissingen laten onze klanten zich doorgaans leiden door het verlangen om de consumenten en burgers een betere dienstverlening aan te bieden. Zo ervaren deze laatsten dus eveneens de voordelen van de door Zetes ontwikkelde oplossingen.


JAARVERSLAG ZETES 2013 | INVESTEREN IN HET HEDEN, DE TOEKOMST CREËREN

GOODS ID

In 2013 heeft Zetes haar aanbod in Goods ID aangepast om sneller te groeien en in te spelen op de verwachtingen van de klanten, die geconfronteerd worden met een omgeving in volle evolutie, waar traceerbaarheid en visibiliteit sleutelwoorden zijn.

3 decennia van investeringen in de automatisering van de toeleveringsketen Op basis van haar lange ervaring in het domein van de supply chain heeft Zetes in 2013 een reeks oplossingen gelanceerd die de specifieke problemen van elke actor gericht aanpakken. Zo wil de onderneming een antwoord bieden op de huidige noden van de ondernemingen. Met deze oplossingen kunnen de ondernemingen hun prestaties verbeteren en hun productiviteit opkrikken – waardoor ze competitiever worden – maar sinds enkele jaren kunnen ze er ook beter mee voldoen aan de wettelijke verplichtingen op het vlak van traceerbaarheid en namaak. Deze reeks oplossingen voor een ‘collaborative supply chain’ is nauw verweven met de geschiedenis van Zetes en de technologische investeringen die ze in de loop van haar 30-jarig bestaan realiseerde. • 1984: oprichting in België van Zetes, die zich onmiddellijk als pionier profileert met het gebruik van de barcode in de retail. • 1991: implementatie van de eerste Europese Proof of Delivery-oplossing in Spanje. • 2000: eerste investeringen in print & apply voor goederenidentificatie in de productie. • 2000: investeringen in voicetoepassingen om het pickingen opslagproces efficiënter te laten verlopen. • 2009: investeringen in de imagingtechnologie (of ImageID) om het verzendingsproces te verbeteren en versnellen.

22"De ‘collaborative supply chain’ is nauw verweven met de geschiedenis van Zetes en de technologische investeringen die de onderneming in de loop van haar 30-jarig bestaan realiseerde." De collaborative supply chain voor een betere traceerbaarheid. Een betere traceerbaarheid in het voordeel van de consumenten. Elke technologie heeft tot andere toepassingsdomeinen geleid. Het huidige aanbod van de divisie Goods ID steunt op deze verzamelde expertise, zowel inzake de activiteitssectoren van de klanten, met een gericht inzicht in de noden van de klanten op basis van de doorgedreven kennis van hun processen, als inzake de technologieën voor automatische gegevensregistratie. Vandaag benadert Goods ID de markten met standaard softwareoplossingen die gebaseerd zijn op de bovenvermelde technologieën. Zo bestaat er voor elke schakel in de toeleveringsketen een gepaste oplossing. Bovendien kunnen alle actoren in de keten via een gecentraliseerde databank onderling met elkaar verbonden worden. Vooral in de farmaceutische sector, de sector van de luxeproducten en de voedingsmiddelensector is er grote nood aan de uitwisseling van gegevens over het goederenverkeer. Deze sectoren worden geconfronteerd met problemen zoals namaak en bekommernissen over de gezondheid van de consument.


100 000 voice-operatoren

INNOVATION

werken met een Zetes-oplossing in het magazijn

ZetesMedea – Morrisons – VK

Gestandaardiseerde reeks oplossingen

Beheer van de applicaties in de cloud

Naast technologische overnames heeft Zetes tal van overnames gerealiseerd om haar geografische aanwezigheid te verruimen. Deze overnames waren meestal gericht op ondernemingen waarvan de medewerkers de markt door en door kenden. De nieuwe dochterondernemingen namen de technologische oplossingen van de Groep over, maar behielden doorgaans ook hun eigen oplossingen, om de knowhow van de werknemers en de investeringen in onderzoek en ontwikkeling te benutten.

De voorbije jaren is het begrip “cloud” opgedoken in de ondernemingen, waar het een groeiend succes kent omdat dit systeem beheersfaciliteiten voor de applicaties biedt en het mogelijk maakt de investeringsuitgaven te verminderen. Dit model is echter moeilijk over te nemen in een supply chain-omgeving. In tegenstelling tot een kantooromgeving werken de operatoren daar immers met mobiele terminals en beschikken ze niet altijd over een internetverbinding. Er was dus nood aan een tool die aangepast is aan de noden van deze actoren, maar dezelfde voordelen biedt. Zo is het MCL Mobility Platform ontstaan. Dankzij dit platform, dat op de markt wordt gebracht met meerdere oplossingen van Zetes, kunnen de klanten hun IT-infrastructuur beperken en het applicatiebeheer vereenvoudigen. De voornaamste voordelen van het platform zijn:

In de collaborative supply chain wordt de ervaring van verschillende specialisten in verschillende domeinen dan ook samengebracht. De huidige standaardisering biedt een antwoord op een behoefte aan vereenvoudiging, rationalisering van de kosten en globalisering van het handelsverkeer. Ondernemingen met vestigingen in verschillende landen zijn steeds meer op zoek naar een pragmatische en rationele aanpak voor het beheer van hun applicaties. Gestandaardiseerde oplossingen maken een coherente aanpak mogelijk, waarbij de implementatie door een lokaal team van experts verzorgd wordt.

• Het vermogen om de applicaties in verschillende vestigingen te beheren zonder lokale IT-afdeling. • Het downloaden van nieuwe applicaties vanop een gecentraliseerde plaats. • De automatische update van de terminals en de bijbehorende applicaties.

• Het gemakkelijk opzetten van nieuwe vestigingen en de vlotte toevoeging van nieuwe gebruikers in periodes van hoogseizoen. De informatiecapaciteit past zich soepel aan de noden van de klanten aan, zonder dat deze zelf moeten investeren in infrastructuur die productiepieken moet kunnen opvangen. • Geen extra kosten voor ITinfrastructuur en administratie. • Het feit dat men voorbereid is op de toekomstige technologische ontwikkelingen (of het nu om terminals of besturingssystemen gaat) want dankzij het platform kan men zich aan nieuwigheden aanpassen zonder zware investeringen in softwareontwikkeling. 

"Grote voordelen van het MCL Mobility Platform voor de ondernemingen: besparingen op IT-infrastructuur en eenvoudiger beheer van de mobiele toepassingen."

23


JAARVERSLAG ZETES 2013 | INVESTEREN IN HET HEDEN, DE TOEKOMST CREËREN

ZETESATLAS - PRODUCTIDENTIFICATIE EN TRACEERBAARHEID OP DE VERPAKKINGSLIJN

Namaak en consumentenveiligheid Voor heel wat productieondernemingen is traceerbaarheid een cruciaal gegeven. Traceerbaarheid is nodig om namaak tegen te gaan en de eindconsument een kwaliteitsproduct te garanderen. Door de schandalen van de voorbije jaren, vooral in de voedingsmiddelensector, maar ook doordat de consumenten steeds meer begaan zijn met de milieu-impact van de producten die ze kopen, worden er almaar meer reglementen uitgevaardigd waaraan de ondernemingen zich moeten zien te houden. Als er aanhoudende problemen zijn, moet het absoluut mogelijk zijn om de getroffen goederen snel en efficiënt terug te roepen. Dit schept heel wat kansen voor ZetesAtlas, want een groot aantal ondernemingen zijn op zoek naar een oplossing om zich aan deze realiteit aan te passen, die amper een tiental jaar bestaat.

ZetesAtlas is een packaging execution system (PES) dat het identificatieproces van de producten tijdens de verpakkingsfase beheert, beveiligt en verbetert.

24

90% van de ondernemingen uit de productiesector is zich overigens nog steeds niet bewust van de voordelen die een geïntegreerde identificatieoplossing op de verpakkingslijn hen kan bieden. De voornaamste sectoren die mogelijk geïnteresseerd zijn in dit type oplossingen zijn de farmaceutische sector, de sector van de luxeproducten en de voedingsmiddelensector. Toch hebben

VIDEO ‘Datamatrix identificatie bij Bristol-Myers Squibb’

ook andere sectoren hun belangstelling al laten blijken. Totale controle van de verpakkingslijn De oplossing ZetesAtlas verzekert de interface met het ERP-systeem van de onderneming en beheert de apparaten die de producten markeren bij het verlaten van de productielijnen. Door deze manier van werken wordt het aantal manuele ingrepen en dus het aantal fouten drastisch beperkt. Met ZetesAtlas configureert één enkele operator alle printers, applicatoren en controlecamera’s die bijdragen tot de identificatie van elk product en de samenvoeging ervan: welke producten bevinden zich in welke doos, welke dozen op welke pallet. De aggregatie van de gegevens van het ene verpakkingsniveau naar het andere is van essentieel belang voor een efficiënte traceerbaarheid. ZetesAtlas kan ook instaan voor de serialisering, d.w.z. de identificatie van de producten per eenheid in plaats van per lot. In combinatie met ZetesOlympus, die de link met de partners binnen de onderneming (klanten en leveranciers) mogelijk maakt, zorgt ZetesAtlas voor de optimale zichtbaarheid van de productbewegingen.


ACTIVITEITEN

ZETESMEDEA - PROCESOPTIMALISATIE IN HET MAGAZIJN

Bijzonder competitieve sector De ondernemingen staan economisch zwaar onder druk en willen dan ook in de eerste plaats hoge productiviteitsniveaus bereiken en tegelijkertijd hun kosten tot een minimum beperken. Daarom streven ze naar de doorgedreven automatisering van hun processen, waardoor ze deze kunnen versnellen en het aantal vergissingen tot een minimum kunnen beperken. De correcte en snelle levering van producten is immers een doorslaggevende factor bij de keuze van leverancier.

ZetesMedea is een logistieke oplossing die alle magazijnprocessen efficiënt aanstuurt. Ze garandeert kostenefficiëntie, foutloze procesuitvoering en biedt realtime zichtbaarheid op wat er in het magazijn gebeurt dankzij geavanceerde technologieën voor gegevensregistratie, zoals Voice en ImageID.

De ontwikkeling van de e-commerce biedt ook groeimogelijkheden voor ZetesMedea. Een magazijn voor e-commerce wordt op een heel andere manier georganiseerd dan een magazijn voor traditionele goederendistributie, want er zijn meer klanten die kleinere hoeveelheden producten bestellen. Er zijn dus specifieke noden op dit vlak. In juli 2013 heeft Zetes de Franse onderneming L4 Epsilon overgenomen, die gespecialiseerd is in de e-commercesector. Momenteel wordt er werk gemaakt van de integratie van het aanbod van L4 Epsilon in ZetesMedea. Vooral de retailsector en de voedingsmiddelensector in de traditionele business en de e-commerce hebben belangstelling voor de oplossing.

VIDEO ‘Voice picking bij Système U’’

Zichtbaarheid van ontvangst tot verzending Zetes heeft een pioniersrol gespeeld in de invoering van spraaktechnologie in het magazijn en laat deze technologie met succes evolueren door ze uit te breiden naar andere domeinen dan orderpicking. Bij ZetesMedea is de Voice module de oplossing die nog de meeste opportuniteiten in petto heeft. De oplossing ZetesMedea Voice, gebaseerd op het spraaksysteem MCL Voice, is een heel performant systeem. Daarbij moeten de operatoren geen opleiding meer volgen en hun spraakprofiel niet meer registreren. Ze kunnen er onmiddellijk mee aan de slag. Bovendien, en in tegenstelling tot andere spraaktechnologieën, biedt MCL Voice de keuze tussen verschillende hardwareleveranciers en kan het spraaksysteem met andere gegevensregistratiesystemen gecombineerd worden. Zetes heeft ook een controlemodule voor het laden (Dock Door Control) ontwikkeld. Hiermee kan de laadsnelheid van de vrachtwagens verbeterd worden en het aantal fouten teruggedrongen. Deze module werd ontwikkeld op basis van de ImageID-technologie. Het feit dat alle processen in het magazijn beheerd kunnen worden, vormt ook een concurrentievoordeel voor Zetes, die de opvolging van een product kan verzekeren vanaf de ontvangst in het magazijn tot de verzending ervan.

25


JAARVERSLAG ZETES 2013 | INVESTEREN IN HET HEDEN, DE TOEKOMST CREËREN

ZETESCHRONOS - VOLLEDIGE VISIBILITEIT OP HET LEVERINGSPROCES

ZetesChronos is een geavanceerde mobiele POD-oplossing (Proof of Delivery) om alle afhaalen leveringsprocessen te sturen. Ze biedt realtime zichtbaarheid op de bewegingen van goederen en activiteiten van medewerkers op het terrein, vanaf het laden van de goederen tot de levering ervan. Bovendien garandeert ze de traceerbaarheid in alle fasen van het leveringsproces.

26

VIDEO ‘Innoverende POD-oplossing bij Rangel’

Klanten stellen steeds hogere eisen

De e-POD van de nieuwe generatie

Zoals de opslagsector moet de transportsector zich aanpassen aan een markt in evolutie en vooral de e-commerce, die meer maar kleinere leveringen met zich meebrengt. Dit vereist een aanpassing van de werkmethoden en dus van de oplossingen die de automatisering van deze processen mogelijk maken. Een toenemend aantal klanten is ook vragende partij voor een levering op de dag dat ze hun bestelling plaatsen, wat een hoge dosis flexibiliteit veronderstelt. In combinatie met de stijgende brandstofprijzen en de scherpe concurrentie is het dan ook logisch dat de optimalisering van de processen een centraal aandachtspunt is voor transporten logistieke bedrijven.

De meeste bedrijven die zich bezighouden met de levering van post en pakketten zijn al overgestapt van papieren processen naar oplossingen met automatische gegevensregistratie. De e-PODoplossingen die ze gebruiken, zijn meestal echter toegespitst op de digitalisering van de afhaal- en leveringsprocessen, en dus op de verbetering van de individuele prestaties van de chauffeurs. Zetes stelt een oplossing van de nieuwe generatie voor die het mogelijk maakt ook de prestaties van de medewerkers van het bedrijf te verbeteren, evenals het imago van de business zelf. Dit kan dankzij het gebruik van tools die de link leggen met de backoffice en business intelligence.

De Proof of Delivery-oplossingen interesseren vooral postdiensten, pakketen koerierdiensten, de retailsector en logistieke dienstverleners.

Er zijn ook nog tal van mogelijkheden in de retail, waar papier nog heel courant gebruikt wordt als leveringsbewijs. Wat echt het verschil maakt bij Zetes is het MCL Mobility Platform, waarmee alle terminals en applicaties in de cloud beheerd kunnen worden.


ACTIVITEITEN

ZETESARES - OMZET VERBETEREN DANKZIJ DIRECT STORE DELIVERY

ZetesAres is een uitgebreide oplossing voor directe levering aan winkels (Direct Store Delivery) die ontworpen werd om de verkoop te stimuleren dankzij een verbeterd klantenbeheer. ZetesAres behandelt bestellingen, verkopen, leveringen, productbeheer en onderhoud, en maakt van de verkopers uiterst efficiënte en betrouwbare adviseurs, die het juiste product op de juiste plaats en op het juiste moment verkopen.

Beter en meer verkopen

Ergonomie en beheerscomfort

Marketing is één van de voornaamste factoren die ondernemingen ertoe kan aanzetten voor een oplossing van directe levering in de winkel te opteren. Een professionele presentatie van de producten komt hun imago ten goede. Bovendien willen ze hun klanten een betere dienstverlening bieden om hun concurrentiepositie te verbeteren en dus meer te verkopen.

ZetesAres wordt op tablets gebruikt, waardoor de productinformatie gemakkelijk toegankelijk is in een aangename en ergonomische presentatie. Doordat alle applicaties op eenzelfde terminal staan, kan er sneller een verkoop plaatsvinden en kan snel berekend worden welke voorraad er nog voorhanden is in de bestelwagen.

In de cosmeticasector maakt dit type oplossing het ook mogelijk om parallelle markten tegen te gaan via een betere controle op het distributiecircuit. Direct Store Delivery is eveneens interessant voor nichebedrijven in de voedingsmiddelensector, die met sterke concurrentie af te rekenen krijgen en dus moeten kunnen differentiëren.

Net zoals ZetesChronos maakt ZetesAres gebruik van het MCL mobility platform en ligt haar aantrekkingskracht in het grote aantal functiemogelijkheden. ZetesAres maakt overigens deel uit van de portfolio “collaborative supply chain”, zodat de link gelegd kan worden met de andere schakels in de toeleveringsketen en meer bepaald met ZetesAtlas, om op een efficiënte manier de strijd aan te gaan met namaak.

27


JAARVERSLAG ZETES 2013 | INVESTEREN IN HET HEDEN, DE TOEKOMST CREËREN

ZETESATHENA - SLIM WINKELBEHEER

Shop

ZetesAthena is een volledige oplossing voor de ontwikkeling, opslag en uitrol via de cloud van applicaties voor winkelbeheer. Van goederenontvangst tot inventaris, van prijsaanpassing tot aanvulling, van toegang tot productinformatie tot click&collect… het gegevensbeheer verloopt eenvoudig en gecentraliseerd, zonder zware investeringen.

28

Moeilijk beheer van de applicaties voor multinationals

te vinden om verminderen.

Ook hier hebben de nieuwe aankoopgewoonten een grote invloed op de technologische beslissingen van de ondernemingen. De consumenten zijn steeds beter geïnformeerd en gebruiken een groeiend aantal kanalen om de prijs en beschikbaarheid van de producten te controleren en daarna hun aankopen te verrichten. Dat betekent enerzijds dat de retailmerken meerdere distributiekanalen moeten aanbieden, en anderzijds dat ze over een perfect voorraadoverzicht moeten beschikken, zowel in de geraadpleegde zaak als in de andere winkels (om de klant eventueel door te sturen), evenals over de juiste productinformatie, enz. Eén van de grootste uitdagingen bestaat erin te vermijden dat een verkoop niet doorgaat omdat het artikel niet in voorraad is.

Beperking van de investeringen en beheerscomfort

De toename van het aantal distributiekanalen vereist dus een bijzonder nauwkeurig beheer van de voorraden, maar ook van de leveringen en teruggestuurde stukken. Elke dag moeten tal van merken de boeken sluiten omdat hun processen niet aangepast zijn aan deze nieuwe realiteit. En ook hier zetten de hevige concurrentie en de economische omgeving de ondernemingen ertoe aan oplossingen

hun

investeringen

te

Er bestaan tal van oplossingen om de winkelprocessen te verbeteren, die meestal heel gelijkaardige functiemogelijkheden omvatten. Zetes maakt het verschil dankzij het MCL Mobility Platform, en richt zich hoofdzakelijk tot merken met een groot aantal winkels in beheer, vooral in de kledingen luxesector, tot luchthavenwinkels, enz. Dankzij het platform kunnen ze hun ITinvesteringen in elk verkooppunt tot een minimum beperken. De klanten van ZetesAthena scoren nog op een ander punt: hun medewerkers hebben minder werk met het beheer van administratieve en technische taken zodat er meer tijd overblijft om zich rechtstreeks met de klanten bezig te houden. De oplossing maakt ook een vlottere informatie-uitwisseling tussen de verschillende winkels van eenzelfde merk mogelijk, met name over de beschikbare voorraden. In combinatie met ZetesMedea en ZetesChronos biedt ZetesAthena de perfecte oplossing om de processen te beheren die getroffen worden door het toenemende aantal distributiekanalen.


ACTIVITEITEN

ZETESOLYMPUS - ONONDERBROKEN TRACEERBAARHEID VAN PRODUCTIE TOT CONSUMENT

Bescherming van het imago

Shop

ZetesOlympus is de centrale component in de Collaborative Supply Chain van Zetes. Deze ge誰ntegreerde databank kan met de verschillende informatiebronnen in en buiten het bedrijf communiceren, zodat de gebruiker op elk moment weet wat er uitgevoerd is, wanneer, waar en door wie.

De mogelijkheden voor ZetesOlympus hangen nauw samen met die van ZetesAtlas. ZetesOlympus heeft immers vooral tot doel de traceerbaarheid van de producten te verbeteren door ervoor te zorgen dat alle schakels van de toeleveringsketen over de nodige gegevens beschikken. Alle partners hebben toegang tot de informatie en het is het productiebedrijf dat er de initiatiefnemer en de voornaamste begunstigde van is. Of het nu om een kwaliteitsprobleem bij een product gaat of over namaak, zijn imago staat op het spel. Deze ondernemingen zijn vragende partij voor dit type databank. Zo kunnen ze namelijk de goederen opvolgen vanaf het moment waarop ze geproduceerd worden tot de verkoop aan de consument. ZetesOlympus is ook een aangepaste tool voor de traceerbaarheid van containers. Elk jaar gaan er bij de ondernemingen aanzienlijke bedragen verloren door het

verlies van pallets, karretjes, plastic containers, enz. Met ZetesOlympus kunnen de bedrijfsmiddelen gelokaliseerd worden; in het bedrijf, bij een klant of leverancier. Dat werkt kostenbesparend en is goed voor het milieu. Totale zichtbaarheid Op het vlak van supply chain is Zetes de enige onderneming die een waaier aan oplossingen aanbiedt, waarbij de processen van elke individuele schakel verbeterd kunnen worden en de informatie over de producten meteen doorstroomt naar een gecentraliseerde databank. De zichtbaarheid die zo ontstaat met betrekking tot de productbewegingen doorheen de volledige toeleveringsketen is vooral nuttig voor de farmaceutische sector, de sector van de luxeproducten en de voedingsmiddelensector. Zij worden meer dan andere sectoren geconfronteerd met problemen van namaak of reglementeringen inzake traceerbaarheid.

29


JAARVERSLAG ZETES 2013 | INVESTEREN IN HET HEDEN, DE TOEKOMST CREËREN

Zetes’ collabora

N° 20202020 Lot 202 2020/20/02

Productidentifcatie Serialisatie

N° 20202020 Lot 202 2020/20/02

N° 20202020 Lot 202 2020/20/02

N° 20202020 Lot 202 2020/20/02

N° 20202020 Lot 202 2020/20/02

N° 20202020 Lot 202 2020/20/02

N° 20202020 Lot 202 2020/20/02

Data aggregatie

Doos etiketteren

Palletcontrole

Pallet etiketteren

N°217 Mr Johan Schmitz

1 N°217 Mr Johan Schmitz

Proof-of-delivery

Magasin

Proof-of-delivery

30

Stockeren


VIDEO ‘De collaborative supply chain’

ative supply chain Product X Hoeveelheid Y

Ga naar locatie XY, neem 1

Stockeren Aanvullen

XY, 1 OK

Inventaris

Orderpicking

Pakketten samenstellen

Verzendcontrole

Shop �press

12x

Shop �pres�

Directe levering aan winkels

Locatie X Hoeveelheid Y

Locatie X Hoeveelheid Y

N°217 Mr John Smith

Ga naar locatie AB, plaats 6

COLLECTE

AB, 6 OK

N°217 Mr John Smith

Aanvullen

Prijs- en promotiemanagement

Inventaris

Verkoopsassistentie

Afhaalpunt internetbestellingen

31


JAARVERSLAG ZETES 2013 | INVESTEREN IN HET HEDEN, DE TOEKOMST CREËREN

Degelijke partner

Geografische nabijheid

De ondernemingen zijn op zoek naar partners die de technische en personeelsmiddelen hebben om hen te steunen in de cruciale projecten voor hun organisatie. In een nog erg versnipperde markt beschikt Zetes over:

De activiteit Goods ID van Zetes vereist een aanwezigheid in de buurt van de klanten: kennis van de plaatselijke cultuur, snelheid van de interventies, enz. De Groep streeft er dan ook naar zijn aanwezigheid uit te breiden, ofwel via overnames, ofwel via organische groei, om aanwezig te zijn daar waar de ondernemingen hun activiteiten ontplooien. Als Europese koploper in automatische identificatie wil Zetes haar positie de komende jaren nog versterken. Het unieke netwerk dat zo ontstaat, maakt het ook mogelijk in te spelen op de noden van multinationals. Die zijn immers op zoek naar homogeniteit in hun oplossingen en hardwarepark.

• de kritische massa die nodig is om grootscheepse projecten op te zetten; • een solide financiële basis die grote investeringen mogelijk maakt, met name in informatica-infrastructuur; • een netwerk van dochterondernemingen in 15 EMEAlanden, die de internationale projecten van onze klanten kunnen begeleiden.

Direct Presence

32

Countries Served"Door haar ruime geografische aanwezigheid kan Zetes dicht bij haar klanten staan, hun noden correct inschatten en snel ter plaatse zijn."


ACTIVITEITEN

Groeikansen In Europa

Wetgeving, veiligheid en bescherming van een merk liggen aan de basis van de

investeringen in traceerbaarheid

Europa is historisch gezien het thuiscontinent van Zetes, waar het bedrijf een groot netwerk van dochterondernemingen uitgebouwd heeft. Door deze ruime geografische aanwezigheid kan Zetes dicht bij haar klanten staan, hun noden correct afbakenen en snel optreden op het terrein. Ondanks de onzekere macroeconomische situatie in Europa zijn er nog groeimogelijkheden voor Zetes weggelegd: • v anuit geografisch oogpunt: er bestaan nog tal van mogelijkheden om de aanwezigheid van Zetes uit te breiden en zo haar leiderspositie te versterken. •  vanuit het oogpunt van de noden van de ondernemingen: de noden inzake identificatie en traceerbaarheid evolueren, vooral op het vlak van veiligheid, wetgeving, bescherming van het merk en toename van de verkoopkanalen. Deze evoluties worden gekenmerkt door de wil om de consumenten te beschermen en tevreden te stellen, consumenten die al maar scherper toezien op de herkomst en kwaliteit van de producten die ze kopen. • vanuit technologisch oogpunt: dankzij haar omvang en financieel solide basis kan Zetes internationale teams inzetten voor de ontwikkeling van oplossingen die beantwoorden aan de noden van haar markten, en zo een lengte voorsprong behouden op de concurrentie. In Afrika In Zuid-Afrika beschikt Zetes over vijf vestigingen in vier steden: twee in

ZetesAtlas – Brystol-Myers Squibb – Frankrijk

Johannesburg, één in Kaapstad, één in Durban en één in Port Elizabeth. Het Afrikaanse continent biedt een groot ontwikkelingspotentieel want er is grote nood aan traceerbaarheid en oplossingen voor de toeleveringsketen. Het meest veelbelovend daar zijn de sectoren die actief zijn in de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen, die in ruime mate aanwezig zijn op het continent, en de productiesector, die volop in ontwikkeling is. Zuid-Afrika is overigens een ideaal toegangspunt tot de volledige subsaharaanse regio. Twee continenten, één leverancier De aanwezigheid van Zetes in Europa en Afrika is een groot voordeel voor ondernemingen die in deze twee continenten actief zijn. De Groep kan hen overal hetzelfde dienstverleningsniveau bieden. Naarmate toeleveringsketens zich over de grenzen heen ontwikkelen,

gaan de multinationals op zoek naar zogenaamde “glokale oplossingen”: een mondiale aanpak, maar met een lokale dienstverlening en ondersteuning. Op de erg gefragmenteerde markt van automatische identificatie is Zetes de enige onderneming die dit dienstverleningsniveau kan aanbieden. Door deze aanpak heeft Zetes meerdere grote contracten in de wacht kunnen slepen, een tendens die de komende jaren wellicht zal aanhouden.

"Naarmate toeleveringsketens zich over de grenzen heen ontwikkelen, gaan de multinationals op zoek naar zogenaamde ‘glokale’ oplossingen."

33
JAARVERSLAG ZETES 2013 | INVESTEREN IN HET HEDEN, DE TOEKOMST CREËREN VIDEO ‘Elektronisch stemmen’

PEOPLE ID

2013 heeft tot de ondertekening van een aantal langetermijncontracten geleid (Belgisch paspoort, biometrisch visum in Senegal, Gambiaans paspoort …). Deze zullen in de loop van 2014 inkomsten beginnen genereren.

10 jaar aan de top in veiligheid Sinds 10 jaar is Zetes één van de grote namen in de sector van de identiteits- en reisdocumenten. Met contracten voor sociale zekerheidskaarten, paspoorten of biometrische visa, rijbewijzen en elektronische identiteitskaarten, is de referentieportefeuille van Zetes goed aangegroeid op het Europese en het Afrikaanse continent. Nieuwe initiatieven zoals de campagne “in 1, 2, 3 met je eID” van de Belgische overheid, onderstrepen het grote aantal toepassingen van de elektronische identiteit. Zetes blijft hier niet achter, en lanceert onder meer het platform Zetes eaZySign. Hiermee kunnen documenten op een rechtsgeldige manier elektronisch ondertekend worden en in een beveiligde omgeving bewaard worden. Het potentieel is nog enorm groot, want heel wat landen moeten nog overstappen naar het elektronische tijdperk of de versterkte authenticatie via biometrie invoeren. Innovatie en referenties zijn groeifactoren Zetes heeft enkele innovatieve realisaties op haar actief staan, onder andere :"Heel wat landen moeten nog overstappen naar het elektronische tijdperk of de versterkte authenticatie via biometrie invoeren." Zetes ontwikkelde een volledig aanbod, gaande van ‘live enrolment’ van de burgers tot de aflevering van identiteitsdocumenten. De voorbije jaren kwam daar een vast station voor biometrische registratie bij, alsook een e-gate die de geautomatiseerde controle aan de grenzen mogelijk maakt. Onlangs bracht Zetes ook een update van haar mobiele registratiekit uit, die gebruikt wordt voor de registratie van de kiezers bij lokale verkiezingen. De voornaamste voordelen hiervan zijn de ergonomie (of het gebruiksgemak) en de bijzonder grote autonomie van deze kits. Het elektronisch stemmen wordt ook verder verbeterd. Elektronisch stemmen gaat sneller en is efficiënter en

• Eerste uitgifte op grote schaal van de elektronische identiteitskaart in België vanaf 2005. • Wereldpremière met de biometrische registratie van meer dan 25 miljoen Congolese kiezers in 2006. • Biometrisch paspoort in Ivoorkust, bijzonder veilig dankzij de live registratie van biografische en biometrische gegevens in 2008. • Innovatie voor het Gambiaanse paspoort met de gelijktijdige integratie van de biometrische informatie, namelijk iriskenmerken en vingerafdrukken, in 2013.

34

Secur-eVote


De staten moeten een goed zicht hebben op de

personen die op hun grondgebied wonen of er op doorreis zijn

Registratiestation, Banjul, Gambiabetrouwbaarder dan stemmen op papier. Daarnaast kunnen de vertrouwelijkheid en het stemgeheim beter gewaarborgd worden, en is onmiddellijk een betrouwbare telling mogelijk met waarborgen qua integriteit en controlemiddelen. Bovendien daalt het aantal fouten doordat er niet meer handmatig gelezen en geteld moet worden.

"De meeste aanbestedingen voor identiteits- en reisdocumenten vereisen certificeringen en belangrijke referenties."

Alle oplossingen die aan de klanten voorgesteld worden, of het nu om software, hardware of een combinatie van beide gaat, vergen een grote robuustheid en veiligheidswaarborgen. Daarom is Zetes houder van de meest extreme certificeringen, zoals de ISO27001-norm inzake informatiebeveiliging.

regeringsleiders zijn zich goed bewust van het belang van biometrie om hun burgers op een versterkte manier te kunnen authenticeren.

De projecten die met succes gerealiseerd worden in België, vinden ook elders in de EMEA-zone een positieve weerklank. Zetes ziet dan ook verschillende redenen om zich op deze regio te concentreren. Er worden aanzienlijke middelen geïnvesteerd in Business Development en de verkoopcycli zijn lang en vergen aanhoudende inspanningen. De keuze voor Afrika anderzijds, is eenvoudig te verklaren: heel wat staten willen hun rijksregister verbeteren. De identificatie van de burgers en de bepaling van hun woonplaats zijn cruciale tools in het ontwikkelingsbeleid. De Afrikaanse

Naast de reeds vernoemde landen heeft Zetes ook oplossingen uitgewerkt in Togo, Burundi, Gabon, Kaapverdië, Benin, Tsjaad, Israël, Sierra Leone en Portugal. Het welslagen van al deze projecten draagt bij tot de goede reputatie van Zetes. Deze accumulatie van referenties is essentieel om de groei in People ID veilig te stellen. De meeste aanbestedingen voor identiteits- en reisdocumenten vereisen certificeringen en belangrijke referenties. Zetes is dus goed geplaatst om haar opmars voort te zetten.

Personalisering van het Belgische paspoort Vanaf 2014 zal de Zetes Groep instaan voor de personalisering en distributie van de elektronische paspoorten van de Belgische burgers. Hiervoor zal de Groep een beroep doen op processen die hun kwaliteiten bewezen hebben in gelijkaardige projecten, en op een beveiligde informatica-infrastructuur. Elk jaar zullen ongeveer 400.000 Belgische paspoorten gepersonaliseerd worden. Zetes zal ook instaan voor de distributie van de paspoorten aan de besturen. Door ook deze laatste schakel op zich te nemen, verhoogt Zetes de waterdichtheid van het volledige proces en wordt het risico op diefstal of fraude nog kleiner. Er gaat ook bijzondere aandacht uit naar de kwaliteit van de foto op het nieuwe paspoort. In 80% van de gevallen is dit het element dat vervalst wordt. Daarom wordt deze foto op verschillende plaatsen in het document opgenomen.

35


JAARVERSLAG ZETES 2013 | INVESTEREN IN HET HEDEN, DE TOEKOMST CREËREN VIDEO ‘Voorbereiding van de verkiezingen in Congo’"Doordat de portefeuille van Zetes zo volledig is, kan de overheid van een land de realisatie van uitermate complexe projecten aan één enkele leverancier overlaten."

• G elijktijdige biometrische en biografische registratie

Identificatie van de burgers: een uitdaging voor elke staat

• Beveiligde gegevensoverdracht

De oplossingen voor de identificatie van personen zijn bedoeld voor staten en overheden die een goed zicht willen hebben op de individuen die op hun grondgebied wonen of er op doorreis zijn, met name voor:

• Centralisatie en creatie van databanken of bevolkingsregisters • Controle van de informatie en eliminatie van de biometrische dubbels • Productie van documenten • Personalisering van documenten • Beveiligd transport van documenten

Controle over de volledige productieketen In de loop der jaren en door gebruik te maken van de meest vernieuwende technologieën, heeft Zetes een portefeuille oplossingen ontwikkeld die de volledige ‘value chain’ of waardeketen bestrijkt, en tot de productie en controle van beveiligde identiteits- en reisdocumenten leidt:

• Lezing van gegevens en controle van de identiteit (administratie, grenscontrole, verkiezingen, enz.) Het succes van de Groep berust eveneens op de volledigheid van zijn aanbod. Zo kan de overheid van een land de realisatie van projecten die voor de staat uitermate complex zijn, aan één enkele leverancier overlaten.

• De organisatie van democratische verkiezingen • De controle van de migratiestromen • Het administratief beheer • Het beheer van de human resources (ambtenaren, politieagenten, militairen, enz.) De bestrijding van identiteitsdiefstal en namaak zijn de voornaamste uitdagingen voor de overheden in dit domein.

Personalisering van het Gambiaanse paspoort en levering van een e-gate-station In oktober 2013 won Zetes het contract voor de personalisering van het Gambiaanse paspoort. Dit project heeft een looptijd van 15 jaar en zal een mooi visitekaartje zijn van alle competenties van Zetes, die instaat voor: • Het opzetten van een beveiligde site, met gebruikmaking van de expertise van haar Belgische site, houder van de ISO 27001-norm • De registratie van de aanvragers aan de hand van vaste stations, die ontwikkeld en geproduceerd worden door Zetes • De creatie van een gecentraliseerde databank die biografische en biometrische gegevens van twee types combineert (iris en vingerafdrukken) • Het beveiligde beheer van de gegevens • De AFIS-ontdubbeling • De personalisering van het paspoort • De beveiligde overhandiging van het document • De geautomatiseerde controle aan de grenzen dankzij een e-gate, ontwikkeld en geproduceerd door Zetes

36


ACTIVITEITEN VIDEO ‘Gebruik van de eID op smartphone en tablet’

In 2014 werden 4

Da authenticatieprojecten gaan dan wel uit van de overheden, de burgers hebben ook voordeel bij een beveiligde identiteit. Hiermee kunnen ze hun identiteit bewijzen en zo hun rechten uitoefenen, toegang krijgen tot de staatsdiensten en de grenzen oversteken.

250 mobiele

kits geleverd aan Oeganda

Nadruk op veiligheid voor de gegevens van burgers De identificatie van personen is gerelateerd aan privacy- en vertrouwelijkheidsaspecten. Het is dan ook van het grootste belang om een maximale veiligheid te waarborgen, zowel wat betreft gegevensbeheer als de documenten zelf. Dit vertaalt zich in meerdere maatregelen: • ‘Live enrolment’: de oplossingen van Zetes zijn gebaseerd op vaste en/of mobiele kits die de uniformiteit van tijd en plaats garanderen bij de afname van biografische en biometrische gegevens

Mobiele registratiekit

Zetes blijft constant in deze materie investeren teneinde de overheden en burgers de hoogst mogelijke mate van gegevensbescherming te bieden.

• Encryptie: zowel voor de gegevensoverdracht als om de toegang tot bepaalde documentgegevens voor te behouden aan de eigenaar ervan.

Heel goede vooruitzichten voor langetermijncontracten

• Het gebruik van geavanceerde materialen en technieken bij de productie van documenten om ervoor te zorgen dat ze niet nagemaakt kunnen worden.

Het bedrijfsmodel van de activiteit People ID steunt op contracten van het type “Build & Operate” (BO) en “Build & Transfer” (BT).

• Zetes is houder van het ISO 27001-certificaat inzake het beveiligde beheer van gevoelige informatie. 

"De Senegalese, Belgische en Gambiaanse contracten die Zetes in 2013 binnenhaalde, zullen vanaf 2014 bijdragen tot de resultaten van de divisie."

De BO-contracten hebben betrekking op projecten voor de productie van beveiligde documenten (bv. identiteitskaarten voor België en Israël, biometrische paspoorten voor Ivoorkust, enz.). Het gaat om concessies die de staten voor perioden van meerdere jaren verlenen. Deze contracten vereisen aanvankelijk grote investeringen, maar vormen een vaste bron van inkomsten tijdens de contractduur en geven de divisie dus goede en voorspelbare vooruitzichten. De Senegalese, Belgische en Gambiaanse contracten die Zetes in 2013 binnenhaalde, zullen dus vanaf 2014 bijdragen tot de resultaten van de divisie.

De projecten van het type BT, momenteel voornamelijk in Afrika, zijn meer beperkt in de tijd. Dit zijn projecten voor biometrische registratie in het kader van verkiezingen, de telling van ambtenaren, enz. In dit geval neemt Zetes de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en afwerking van een turnkey infrastructuur die aan de klant wordt overhandigd. Daarna biedt Zetes aanvullende bijstandsdiensten aan. Deze diensten hebben betrekking op het projectbeheer, de technische bijstand of de opleiding. In maart 2014 heeft Zetes een contract gesloten voor de levering van 4.250 mobiele registratiekits aan Oeganda.

37


JAARVERSLAG ZETES 2013 | INVESTEREN IN HET HEDEN, DE TOEKOMST CREËREN

Registratie

AFIS

De biografische en/of biometrische gegevens worden geregistreerd via mobiele of vaste registratiestations.

Dankzij AFIS (Automated Fingerprint Identification System – ABIS indien een ander type biometrische gegevens wordt gebruikt), voert Zetes een ultrasnelle opzoeking naar dubbels. Indien biografische en/of biometrische gegevens meermaals voorkomen, geeft het systeem een alarmsignaal en wordt de identiteit van de betrokken personen nagetrokken door een staatsagent.

Centralisatie

Gegevensdata bank/ bevolkingsregister

De informatie wordt geëncrypteerd overgedragen via satellietcommunicatie, internet of numerieke drager.

38

VIDEO ‘Overzicht van de People IDactiviteiten’

Zodra de informatie gevalideerd is beschikken we over een betrouwbare databank die, indien nodig, gebruikt kan worden om een bevolkingsregister samen te stellen. In de meeste landen blijven die centrale registers in een embryonaal stadium.


PASSEPORT

ACTIVITEITEN

Uitreiking

Controle

Op het moment van de uitreiking van het document controleert de ambtenaar opnieuw de biometrische gegevens van de burger. Als het document versleutelde gegevens bevat, heeft de burger vooraf een pincode ontvangen. Die kan voor extra veiligheid worden gewijzigd op het moment van uitreiking.

De gegevens worden afgetoetst door raadpleging van de bestaande gegevensdatabase. Het gebruik van biometrie en het AFIS-systeem laat toe om personen die zich onder meerdere identiteiten aanbieden op te sporen.

B

Productie/ Personalisatie De gevalideerde gegevens kunnen eveneens gebruikt worden voor de productie en/of personalisatie van beveiligde documenten. Deze omvatten o.a. elektronische identiteitskaarten, elektronische biometrische paspoorten, visums, rijbewijzen, kiezerskaarten, sociale zekerheidskaarten, enz.

Online applicaties De elektronische identiteitskaart maakt identificatie op afstand mogelijk via het internet en biedt zo toegang tot een aantal toepassingen en beveiligde portaalsites. Die kunnen privĂŠ of openbaar zijn, zoals de elektronische ondertekening van documenten of de belastingaangifte in BelgiĂŤ.

39


Het is goed om weten dat er altijd iemand meekijkt. Waar je ook gaat. _ZETESOLYMPUS: TRACKING & TRACING ANDERS BEKEKEN

JAARVERSLAG ZETES 2013 | INVESTEREN IN HET HEDEN, DE TOEKOMST CREËREN


INNOVATIE In Goods ID heeft de ontwikkeling van het aanbod rond de “collaborative supply chain” tot een nieuw elan geleid op het vlak van innovatie. Dit is het resultaat van de intensievere samenwerking tussen de verschillende dochterondernemingen en de doorgedreven integratie van hun knowhow. In People ID blijven veiligheid en ergonomie prioritaire aandachtspunten bij de ontwikkeling van oplossingen. Innovatie is een fundamenteel gegeven in een onderneming zoals Zetes. Ze is essentieel voor de goede werking en zelfs voor het voortbestaan. Een nieuw idee blijft niet lang nieuw. We moeten dan ook voortdurend investeren om ons concurrentievoordeel te behouden. Zetes heeft haar positie van marktleider aan innovatie te danken. De Groep heeft in heel wat opzichten een pioniersrol gespeeld, zowel bij de invoering van de barcode in retail, als voor de spraaktechnologie (Voice) in het magazijn, of de elektronische identiteitskaart voor landen. Zetes legt dus de klemtoon op innovatie en het gebruik van de beste technologieën op het vlak van identificatie en “mobility”, en speelt zo in op de noden van ondernemingen en overheden. Om deze innovatie te stimuleren, gelooft Zetes sterk in uitwisseling en samenwerking, elementen die de onderneming aanmoedigen. Dit gebeurt op verschillende niveaus: • tussen experts van éénzelfde divisie • tussen de internationale dochterondernemingen van de Groep • tussen Goods ID en People ID • tussen de onderneming en haar klanten.


JAARVERSLAG ZETES 2013 | INVESTEREN IN HET HEDEN, DE TOEKOMST CREËREN

• ze moeten in staat zijn hun gegevens te beveiligen • ze moeten het hoofd bieden aan moeilijkheden bij het beheer van hun terminalpark en van hun mobiele toepassingen

• binnen éénzelfde park gebruiken ze soms robuuste mobiele terminals, die speciaal ontwikkeld zijn voor de omgeving van een toeleveringsketen, en mobiele terminals van het type smartphone naast elkaar. Het beheer van de mobiele infrastructuur wordt voor deze ondernemingen dus echt een complexe aangelegenheid.

��

Central IT Dept Application Store

2

3

4

5

6

7

8

9

App/SW Deployment

Device Management

User Management

Data Storage

MCL Mobility Platform

� �

2

1

5

4

* �

0

#

7

8

9

6

3

� �

2

6

1

9

5

4

*

8

7

0

#

2

6

1

5

9 *

8

7

0

#

4

3

Shop

3

� �

2

6

1

9

5

4

*

8

7

0

#

2

6

1

5

9 *

8

7

0

#

4

3

Shop

3

3 �

2

6

1

9

5

4

*

8

7

6

1

9

5

4

*

8

7

0

#

2

3

Shop

6

1

9

5

4

*

8

7

0

#

2

3

Shop

de basis voor het beheer van mobiele bedrijfsprocessen ten dienste van de toeleveringsketen

42

1

# 0 * � � �

Het MCL Mobility Platform:

Alle actoren in mobiel beheer worden geconfronteerd met problemen die inherent zijn aan deze sector:

De standaardisering van het MCL Mobility Platform in de Zetes Groep brengt een reeks voordelen mee, zowel voor de klanten als voor de dochterondernemingen van Zetes zelf. Deze laatste kunnen zich voortaan meer toeleggen op de functionele aspecten van de oplossingen, terwijl ze de compatibiliteit met de verschillende besturingssystemen kunnen verzekeren. De klanten kunnen dankzij de toegang tot het MCL Mobility Platform hun geïnstalleerde basis gecentraliseerd beheren en praktische informatie krijgen over het gebruik van hun terminals.

• ze willen in staat zijn rapporten en analyses op te stellen

0

De “collaborative supply chain” speelt in op de vraag van de klanten om de gegevens van de verschillende actoren in de toeleveringsketen, gemeenschappelijk ter beschikking te stellen. Tegelijkertijd wordt aan een derde vertrouwenspersoon, Zetes, de verantwoordelijkheid gegeven voor een beveiligde en gesegmenteerde toegang tot deze gegevens.

• er worden verschillende technologieën gebruikt voor de gegevensregistratie

Met deze kennis creëert Zetes synergieën, zowel wat de technologieën als wat de knowhow in de verschillende landen betreft. Dankzij die synergieën kon Zetes flexibele oplossingen op de markt brengen, die geharmoniseerd zijn op het niveau van de Groep en tal van functiemogelijkheden omvatten.

• de mobiele operatoren gebruiken verschillende types terminals

#

In 2013 lanceerde Zetes haar oplossingen voor een “collaborative supply chain”. Ze zijn aangepast aan de specifieke processen van elke speler in de toeleveringsketen en maken gebruik van de diverse technologieën waarvoor Zetes in de loop van de jaren een grote expertise heeft opgebouwd.

Om een antwoord te bieden op deze problematiek, ontwierp en ontwikkelde de divisie MCL Technologies een geïntegreerd mobiliteitsplatform. In tegenstelling tot andere mobiliteitssoftware gaat het MCL Mobility Platform veel verder dan de parametrisering en het beheer van mobiele terminals. Het is toegespitst op mobiele toepassingen en op alle operationele aspecten van mobiliteit. De implementatie van een project over meerdere vestigingen, de toevoeging van nieuwe gebruikers, de update van de toepassingen … Al deze doorgaans omslachtige taken worden hierdoor sterk vereenvoudigd.

De collaborative supply chain

• ze gebruiken verschillende besturingssystemen

Deze aanpak ligt aan basis van de “productisering” van de oplossingen in Goods ID, de ontwikkeling van bepaalde tools zoals het MCL mobility platform, of nieuwe producten en oplossingen in People ID.


INNOVATIE

Dankzij het MCL Mobility Platform kan Zetes eveneens innoveren door diensten aan te bieden die als Back-End as a Service (BaaS) bestempeld kunnen worden. Het beheer van de gegevensstromen tussen de mobiele terminals en de beheerssystemen van de ondernemingen is meestal complex en vereist dat er grote middelen ingezet worden voor elk project. Met een BaaS wordt dit aspect sterk vereenvoudigd omdat de interface mobiele terminals / centrale systemen gestandaardiseerd is via het platform.

Zetes heeft met deze aanpak al veel succes gehad, onder meer met de oplossingen ZetesChronos en ZetesAthena. Het platform is een doorslaggevend argument geweest bij het binnenhalen van meerdere contracten in 2013.

De evolutie naar een “Software as a Service” (SaaS) model Aangezien het MCL Mobility Platform als een cloud-toepassing opgevat is, kan Zetes haar oplossingen volgens een inschrijvingsmodel (Software as a Service of SaaS) verkopen. 

"Parallel met haar SaaSaanbod heeft Zetes een HaaS-aanbod gelanceerd (Hardware as a Service), een aantrekkelijk model voor de ondernemingen."

Door de cloudgebaseerde benadering kunnen de klanten hun investeringen in IT-infrastructuur beperken, wat tot een aanzienlijke kostenbesparing leidt. Bovendien zorgt het gecentraliseerd beheer voor grote tijdswinst bij de implementatie van de oplossingen. Daarnaast bieden de oplossingen die via het MCL-platform verstrekt worden ook de gebruikelijke voordelen van een SaaSaanbod: financiële voordelen bestaande uit een daling van de kapitaalinvesteringen en de Total Cost of Ownership, ontwikkeling, gebruiksgemak, onderhoud inbegrepen, automatische updates, gecentraliseerde en beschermde gegevens, flexibiliteit.

Tot slot maakt de veelzijdigheid van het MCL-platform het mogelijk hybride oplossingen aan te bieden voor de klanten die dat willen: gebruikmaken van de cloud en de diensten van het MCL-platform, en tegelijk de gegevensstromen blijven beheren in de eigen vestiging. Parallel met haar SaaS-aanbod heeft Zetes een HaaS-aanbod gelanceerd (Hardware as a Service), een aantrekkelijk model voor de ondernemingen. Dan wordt de volledige oplossing, inclusief de mobiele terminals en het onderhoud ervan, aangeboden via een maandelijkse kostprijs voor de hardware en de software.

De Zetes Academie en kennisuitwisseling Elke oplossing is in handen van een internationaal team specialisten. De BSG’s of Business Solution Groups bestaan telkens uit een tiental experts uit verschillende landen. Deze strategie maakt het mogelijk de geografisch verspreide expertise samen te brengen en voor elke verticale markt een gecoördineerde aanpak te ontwikkelen. Met het oog op de coherentie en optimale communicatie tussen haar teams heeft Zetes een academie opgericht. Zo ontstaan gemeenschappelijke oplossingen, die Zetes binnen de Groep kan delen.

Paspoorten en geautomatiseerde controle aan de grenzen: naar een sterkere beveiliging De divisie People ID werkt onafgebroken aan de verbetering van haar oplossingen, zowel wat hardware als software betreft. Voor het project van het Gambiaanse paspoort heeft Zetes voor een wereldprimeur gezorgd door de biometrische informatie van de iris rechtstreeks in het paspoort te integreren. In het kader van hetzelfde project installeert Zetes tevens haar eerste e-gate-station voor de automatische identiteitscontrole aan de grenzen, waarbij de biometrische informatie van de reiziger getoetst wordt aan de gegevens op zijn paspoort. De e-gate versterkt het aanbod van de divisie. De oplossingen op het vlak van geautomatiseerde grenscontroles zijn in de hele wereld in volle expansie. Het gaat om een omvangrijke potentiële markt en Zetes beschikt over een geavanceerde oplossing, die aan de meest strikte eisen van de landen kan beantwoorden. Voor de hardware-ontwikkeling van deze oplossingen doet de divisie People ID een beroep op het ontwerp- en productievermogen van Goods ID. Het is dankzij deze nauwe samenwerking dat oplossingen zoals SecureVote, het vaste biometrische registratiestation en nu ook de e-gate het licht zien. Deze samenwerking wordt doorgetrokken naar het softwareniveau. Om de distributie van de rijbewijzen en binnenkort van de paspoorten in België op te volgen, gebruikt People ID immers ZetesChronos, de “proof of delivery”-oplossing ontwikkeld door Goods ID.

43


Wat ons dierbaar is, zo goed mogelijk beschermen: dat ligt in onze aard. _OPTIMALE BEVEILIGING VAN DE IDENTITEIT

12

JAARVERSLAG ZETES 2013 | INVESTEREN IN HET HEDEN, DE TOEKOMST CREËREN ZETES ANNUAL REPORT CONNECTING WHAT MATTERS


MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID De Groep blijft investeren in de opleiding van zijn personeel en de veiligheid van zijn oplossingen, om zijn klanten de beste kwaliteitswaarborgen te bieden. Er wordt ook bijzondere aandacht geschonken aan het milieu. De inspanningen die de Zetes-teams op dat vlak leveren, werden beloond met verschillende ISO-certificeringen, waaronder onlangs het ISO 14001-certificaat. Voor Zetes is de aandacht die uitgaat naar welzijn en persoonlijke ontwikkeling essentieel voor de motivatie van de medewerkers. De bescherming van de consumenten en burgers is een belangrijke zaak voor de burgermaatschappij en dus ook voor de klanten van Zetes, of het nu om bedrijven of overheden gaat. De Groep draagt eveneens zijn steentje bij op het vlak van milieuzorg.

Werkgelegenheid De drijvende kracht achter Zetes: haar medewerkers Het succes van Zetes berust hoofdzakelijk op haar medewerkers. Zetes is in de eerste plaats een dienstenbedrijf. Haar belangrijkste troeven zijn de nauwe relaties die ze uitbouwt tussen medewerkers en klanten, en de creatieve oplossingen die ze voor hun problemen bedenkt. Dit vereist een diepgaande kennis van de markten waarin deze klanten actief zijn, een doorgedreven beheersing van de verschillende technologieĂŤn en een uitstekend inzicht in de lokale cultuur.


Bijzonder doorgedreven

bescherming van de gegevens van burgers

Gambiaans biometrisch paspoort

Waardering van knowhow

Respect voor de menselijke factor

De kennis en knowhow van het personeel vormen een belangrijk kapitaal, dat Zetes in stand wil houden en wil versterken. Daarom zorgt Zetes er bij overnames voor dat het verlies aan competenties zoveel mogelijk wordt vermeden. Dat doet ze door de medewerkers van de overgenomen bedrijven en hun knowhow te integreren in de Groep.

Zetes maakt er een erezaak van haar personeel nooit het slachtoffer te laten worden van discriminatie op basis van huidskleur of andere fysieke eigenschappen, politieke of religieuze overtuiging of seksuele geaardheid. De onderneming leeft alle geldende arbeidswetten na van de landen waar ze actief is, zowel binnen de Europese Unie als in landen die niet tot de EU behoren. Zetes biedt haar personeel ook een gepaste sociale dekking, die vaak boven het wettelijk vereiste niveau ligt. Zetes wil bijdragen tot de ontwikkeling van kansarme regio's, met name in Afrika, door lokale medewerkers aan te werven, op te leiden en hen technische en managementverantwoordelijkheden te geven. Momenteel is Zetes rechtstreeks aanwezig in Ivoorkust, Senegal, Gambia en Zuid-Afrika.

De samenwerking tussen ervaren en nieuwe medewerkers versterkt de competenties van iedereen en de Groep in zijn geheel. Ontwikkeling dankzij uitwisseling In een snel veranderende wereld, waar technologieën constant evolueren en klanten steeds op zoek zijn naar productiviteitswinst en almaar complexere regelgeving moeten naleven, moeten de competenties van het personeel regelmatig bijgeschaafd worden. Daarom zijn de structuren binnen Zetes erop gericht om de uitwisseling van kennis en de valorisatie van verworven ervaring te stimuleren. Interne opleidingen en de aanwerving van hooggekwalificeerd personeel houden de voorbije jaren het competentieniveau en de relevantie van de dienstverlening aan de klant op een zeer hoog peil.

46

Engagement voor de organisatie “Nos Enfants Cardiaques” Voor het zevende jaar op rij sluit Zetes zich aan bij de organisatie “Nos Enfants Cardiaques” in het kader van de 20 kilometer van Brussel. Deze organisatie bestaat uit ouders van kinderen met een hartkwaal en leden van het verzorgend personeel van het Universitair Ziekenhuis Sint-Lucas in Brussel. Ze zet zich in om het welzijn van deze kinderen en dat van hun familie te verbeteren.

Deze samenwerking biedt de medewerkers van de Groep de kans om deel te nemen aan een sportief evenement, in een team van 250 lopers, en zo de organisatie te steunen.

Beter identificeren en traceren = beter beschermen Bescherming van burgers De identificatie van personen is cruciaal voor de uitoefening van hun democratische rechten, zoals de deelname aan verkiezingen en de bescherming van hun persoonlijke gegevens. Ze biedt een antwoord op noden in verband met:


MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

• Voorbereiding van een democratisch verkiezingsproces

De samenstelling van betrouwbare kiezerslijsten is een ware uitdaging voor staten die niet over een rijksregister beschikken. Met haar biometrische registratieoplossing komt Zetes tegemoet aan de vereiste 'één burger = één stem'.

• Bestrijding van identiteitsdiefstal

Door biometrische gegevens te integreren in identiteitsdocumenten, kan men controleren of de houder van het document wel degelijk de persoon is die hij of zij beweert te zijn. Door de vingerafdrukken van burgers te vergelijken met de bestaande databank, vermijdt men dat een persoon zich onder twee verschillende identiteiten aanbiedt of probeert de identiteit van een andere persoon over te nemen.

• Fraudebestrijding

Behalve de persoonsgegevens moet ook het document zelf beschermd worden. De identiteitsdocumenten die Zetes aanmaakt, bevatten een aantal beveiligingselementen die de namaak ervan in de praktijk onmogelijk maken. Zetes is momenteel betrokken bij verschillende projecten, onder andere de Belgische eID (nationale identiteitskaarten, vreemdelingenkaarten en kids-ID) en de Portugese en Israëlische eID. Daarnaast personaliseert Zetes de paspoorten voor België, Ivoorkust en Gambia.

Bescherming van gevoelige gegevens De verwerking van informatie over burgers vereist een doorgedreven bescherming en bijgevolg een grondige beveiliging van de informatiebeheersystemen. Zo kreeg Zetes als één van de eerste bedrijven in haar sector de ISO 27001-certificering voor de productie van eID- en eTraveldocumenten (paspoorten, visa ...). Dit is

de enige norm die internationaal erkend wordt voor het definiëren van de minimale veiligheidsvereisten in het kader van de implementatie van een Information Security Management System. Deze competentie werd oorspronkelijk ontwikkeld voor gevoelige projecten zoals die van People ID, aangezien het gaat om de beveiliging van persoonsgegevens van burgers in opdracht van landen. Ze vormt echter ook een steeds grotere troef voor Goods ID, waar de ondernemingen van oordeel zijn dat een inbreuk op hun data hun positie aanzienlijk kan verzwakken. Bescherming van de consument De laatste jaren staan de consument en vooral zijn gezondheid centraal in de toeleveringsketen. Sectoren zoals de voedings- en farma-industrie moeten tal van regels naleven, die almaar strikter worden. De portefeuille met oplossingen die Zetes ontwikkelde, speelt in op deze maatschappelijke aandachtspunten door er nieuwe elementen aan toe te voegen, zoals het gebruik van de cloud. Met ZetesOlympus kan men immers alle gegevens in verband met een product verzamelen en alle spelers van de toeleveringsketen een beveiligde toegang verlenen tot deze databank. De traceerbaarheid van defecte producten of het opsporen van namaakgoederen wordt zo aanzienlijk vergemakkelijkt. Milieubescherming Voor de rationalisering van processen is de dematerialisatie van informatie en de automatisering van processtromen noodzakelijk. Zetes doet hier met name een beroep op mobiele communicatie. Deze informatie-uitwisseling op afstand draagt bij tot een vermindering van het aantal verplaatsingen, ongeacht of het gaat om de optimalisering van de logistieke ketens of de elektronische handtekening. Bovendien zorgt de automatisering van de processen op ondernemingsniveau voor minder fouten, wat zich vertaalt in een vermindering van de verliezen tijdens de productie en een

vermindering van de retourzendingen bij logistieke operaties. Alle bedrijven zoeken een doeltreffende manier om hun mobiele activa te beheren (voertuigen, pallets, gereedschap …). Door ze in real-time te identificeren en te lokaliseren, kan Zetes het gebruik ervan optimaliseren en hun aantal dus verminderen. 

"De productiesite van identiteitskaarten en reisdocumenten heeft het ISO 14001-certificaat behaald. Zo kan de milieu-impact van de industriële activiteit gecontroleerd worden."

Uit ecologische overwegingen en ondanks een vrij kleine ecologische voetafdruk heeft Zetes een milieubeheersysteem opgezet en het ISO 14001-certificaat behaald voor haar productiesite van identiteitskaarten en reisdocumenten. Zo kan de milieu-impact van de industriële activiteit gecontroleerd worden. In het kader van dit initiatief werd een GreenTeam van vrijwilligers samengesteld om milieu-initiatieven te ontwikkelen en erop toe te zien dat de volgende doelstellingen bereikt worden: • Voortdurende sensibilisering voor en verbetering van de milieuprestaties; • Duurzaam beheer van de grondstoffen; • Verantwoord energieverbruik; • Ecologisch beheer van de gebouwen en de omgeving. Alle processen werden opnieuw geëvalueerd op hun milieu-impact en er werden al een aantal verbeteringen doorgevoerd.

47


Op het juiste moment toeslaan, dat geeft een goed gevoel. _ZETESMEDEA : TOTALE CONTROLE OVER DE MAGAZIJNVERRICHTINGEN

JAARVERSLAG ZETES 2013 | INVESTEREN IN HET HEDEN, DE TOEKOMST CREËREN


INFORMATIE VOOR AANDEELHOUDERS Door duidelijk te communiceren over zijn realisaties en doelstellingen geeft de Groep haar investeerders een duidelijk beeld van haar financiĂŤle gezondheid en perspectieven. Daarvoor werkt Zetes voortdurend aan de verbetering van zijn communicatietools. De onderneming besteedt bijzondere aandacht aan de redactie van haar jaar- en halfjaarresultaten. Het management zorgt ervoor steeds bereikbaar te blijven en biedt steeds een antwoord op de eventuele vragen van investeerders. De website wordt op gezette tijden bijgewerkt; het accent ligt op de navigeerbaarheid, zodat de investeerders zo snel en eenvoudig mogelijk toegang krijgen tot de benodigde informatie. De Groep zorgt er ook voor dat de investeerders voor hun vertrouwen worden beloond en keert een significant deel van het behaalde resultaat aan hen uit, hetzij in de vorm van dividend, hetzij via de terugkoop van eigen aandelen.


JAARVERSLAG ZETES 2013 | INVESTEREN IN HET HEDEN, DE TOEKOMST CREËREN

"DE BESTE MANIER OM DE TOEKOMST TE VOORSPELLEN, IS OM DIE ZELF TE CRËEREN. DAAR ZIJN WE MEE BEZIG"

Benoît Heins - Investor Relations

Contactgegevens

Financiële informatie

Kalender

ZETES INDUSTRIES NV

De jaarverslagen van de Vennootschap worden op naam naar de aandeelhouders gestuurd, alsook naar alle personen die erom vragen. Deze verslagen, evenals andere publieke informatie, kunnen ook verkregen worden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en op de website www.zetes.com.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders: laatste woensdag van mei - 28 mei 2014 om 10u00

Da Vinci Science Park Rue de Strasbourg 3 B-1130 Brussel RPM : 0425.609.373. Tel. +32 (0)2 728 37 11 Fax +32 (0)2 728 37 51

Relations investisseurs et communication Investor Relations : Benoît Heins Press Relations : Sandra Franchitti Tel. +32 (0)2 728 37 11 Fax +32 (0)2 728 37 51 E-mail : investor@zetes.com Euronext Brussels : ZTS

50

Wilt u onze persberichten ontvangen, gelieve ons dit te melden via investor@zetes.com of registreer online op onze website www.zetes.com. In België staat KBC Bank in voor de diensten met betrekking tot de aandelen van de Vennootschap. KBC Bank – Havenlaan 2 – 1080 Brussel

Publicatie halfjaarcijfers 2014: laatste week van augustus - 29 augustus 2014 Betaling van het dividend: 5 juni 2014 Publicatie jaarcijfers 2014: derde week van maart 2015

Dividend Op de Algemne Vergadering van aandeelhouders, op 28 mei 2014, zal een gewoon bruto dividend van € 0,55 per aandeel (coupon nr. 10) voorgesteld worden. De exdatum (datum vanaf wanneer de aankoper van een titel geen recht meer heeft op coupon nr. 10, die behouden wordt door de verkoper) is 2 juni 2014. De betalingsdatum is 5 juni 2014. Het dividend is betaalbaar via KBC bank (hoofdbetaalagent).


GECONSOLIDEERDE GEGEVENS PER AANDEEL (€)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Eigen vermogen

12,51

13,17

14,64

14,70

14,77

14,95

Cash flow

2,39

2,03

2,76

2,72

2,01

2,00

Courante EBITDA

2,82

2,55

3,59

3,50

2,69

2,62

Netto courante resultaat (Groep)

1,20

1,06

1,63

1,31

0,86

0,78

Netto resultaat (Groep)

1,11

0,96

1,57

1,18

0,70

0,66

Netto resultaat (zonder beëindigde activiteiten)

1,11

0,96

1,57

1,18

0,70

0,66

Aantal uitgegeven aandelen op 31 december

5 389 714

5 389 714

5 389 714

5 389 714

5 389 714

5 389 714

Gemiddeld aantal aandelen

5 386 299

5 342 394

5 324 566

5 331 111

5 247 116

5 156 750

Gemiddeld aantal aandelen voor de berekening van het verwaterd resultaat

5 386 299

5 342 394

5 324 566

5 331 111

5 247 116

5 156 750

Verwaterd netto courante resultaat (Groep)

1,20

1,06

1,63

1,31

0,86

0,78

Verwaterd netto resultaat (Groep)

1,11

0,96

1,57

1,18

0,70

0,66

Verwaterd netto resultaat (zonder beëindigde activiteiten)

1,11

0,96

1,57

1,18

0,70

0,66

Bruto dividend / Kapitaal terugbetaling

0,36

0,36

1,00

0,55

0,55

0,55

Netto dividend / Kapitaal terugbetaling

0,27

0,27

0,75

0,41

0,46

0,41

Hoogste koers

21,6

17,7

17,7

18,8

16,4

18,0

Laagste koers

10,9

12,0

14,5

15,3

12,6

14,3

Koers op 31 december

12,8

16,4

17,4

15,9

15,0

17,5

Price / earnings op 31 december

11,5

17,0

11,1

13,4

21,4

26,6

Gross dividend yield

2,8%

2,2%

5,7%

3,5%

3,7%

3,2%

Net dividend yield

2,1%

1,7%

4,3%

2,6%

3,0%

2,4%

954

471

626

1 100

772

736

Jaarlijks volume ('000 EUR)

15 685

7 280

10 292

18 935

11 613

12 014

Beurskapitalisatie op 31 december ('000 EUR)

68 988

88 122

93 781

85 481

80 954

94 051

Jaarlijks volume (in '000 aandelen)

ISIN codes aandelen Zetes Industries : BE0003827442


Publicatie Zetes Corporate Marketing & Communication Verantwoordelijke uitgever Pierre Lambert, CFO Da Vinci Science Park Rue de Strasbourg 3 B-1130 Brussels Design www.chocoweb.be Opmaak www.visible.be Dit jaarverslag werd opgesteld in het Frans. De Nederlandstalige en Engelstalige versies zijn een vertaling van de oorspronkelijke Franstalige versie. Alleen de Franstalige versie is rechtsgeldig.

www.zetes.com/JV2013


INVESTEREN IN HET HEDEN, DE TOEKOMST CREĂ‹REN

Financieel overzicht en corporate governance


ZETES FINANCIEEL OVERZICHT | INVESTEREN IN HET HEDEN, DE TOEKOMST CREËREN

INHOUDSTAFEL

03

GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

04

GECONSOLIDEERDE BALANS

05

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

06

GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN

07

SAMENVATTING VAN DE GRONDSLAGEN VOOR FINANCIELE VERSLAGGEVING

12

TOELICHTING TOT DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

17

GESEGMENTEERDE INFORMATIE

34

BEHEER VAN RISICO’S EN ONZEKERHEDEN

36

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS

37

STATUTAIRE JAARREKENING

41

CORPORATE GOVERNANCE VERKLARING


De geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 zoals voorgesteld in dit jaarverslag, is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur en is goedgekeurd voor publicatie op 1 april 2014. De geconsolideerde jaarrekening is onder voorbehoud van goedkeuring van de statutaire jaarrekening door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die zal plaatsvinden op 28 mei 2014.

Geconsolideerde Resultatenrekening TOELICHTING In € ‘000 Omzet Kostprijs van de omzet Brutomarge Personeelslasten Overige bedrijfskosten Courante EBITDA (1) Niet-courante bestanddelen EBITDA Afschrijvingen, waardeverminderingen, minderwaarden EBIT Resultaat op de verkoop van vaste activa Financieel resultaat Winst vóór belastingen Winstbelastingen NETTOWINST

2

4 6 / 7 / 9 / 10

4 5

Toerekenbaar aan minderheidsbelangen Toerekenbaar aan aandeelhouders van de moedermaatschappij Courante EBIT (1) Courante netto winst (1) (3)

2011

2012

2013

220 562 (125 085) 95 477

214 126 (120 427) 93 699

211 472 (120 026) 91 446

(53 062) (23 774) 18 640 (987) 17 653 (7 599) 10 055

(55 252) (24 331) 14 117 (1 207) 12 910 (7 472) 5 438

(54 250) (23 661) 13 535 (820) 12 715 (7 604) 5 111

(1) (1 213) 8 841 (2 597) 6 244

61 (543) 4 956 (1 431) 3 526

(3) (776) 4 333 (935) 3 397

(65)

(152)

12

6 308

3 677

3 385

11 041 7 005

6 645 4 512

5 931 4 028

6 308

3 677

3 385

(10)

106

(480)

4

(13)

(22)

Staat van het volledige resultaat In € ‘000 Nettowinst van de Groep Wisselkoersverschillen (element die geherklasseerd kan worden) Netto resultaat op afdekkingsinstrumenten (element die geherklasseerd kan worden) Andere componenten van het volledige resultaat na aftrek van het belastingseffect (*) Totaal volledige resultaat van de Groep (**)

(7)

94

(502)

6 302

3 771

2 883

5 331 111 1,18 1,31 5 331 111 1,18

5 247 116 0,70 0,86 5 247 116 0,70

5 156 750 0,66 0,78 5 156 750 0,66

(*) "Other comprehensive income" (**) "Total comprehensive income"

Winst per aandeel (€ per aandeel) Aantal uitgegeven aandelen (2) Nettowinst (3) Courante netto winst (1) (3) Aantal verwaterde aandelen (2) Verwaterde nettowinst (3)

12

12

(1) "Courant" betekent exclusief herstructureringskosten, eenmalige opbrengsten of kosten en badwill (2) Gewogen gemiddeld aantal in omloop (3) Toerekenbaar aan aandeelhouders van de moedermaatschappij

3


ZETES FINANCIEEL OVERZICHT | INVESTEREN IN HET HEDEN, DE TOEKOMST CREËREN

Geconsolideerde Balans (vóór resultaatsverwerking) TOELICHTING

2011

2012

2013

Materiële vaste activa

6

13 020

13 625

15 873

Immateriële vaste activa

7

5 636

5 433

6 659

Goodwill Uitgestelde belastingvorderingen Financiële vorderingen en andere activa op lange termijn Vaste activa Voorraden Handelsvorderingen en overige vorderingen Actuele belastingvorderingen Vooruitbetalingen Geldmiddelen en kasequivalenten Vlottende activa Totaal der activa

7 5 8

40 125 3 028 808 62 616 15 351 62 345 209 8 696 14 306 100 907 163 523

39 878 3 204 556 62 697 15 631 57 724 216 9 900 12 797 96 268 158 964

39 924 4 385 2 705 69 545 14 302 57 986 181 10 588 10 585 93 642 163 187

76 461 1 039 77 501 1 012 771 241

76 109 963 77 072 2 921 800 192

In € ‘000

ACTIVA

9 10

13

PASSIVA Eigen vermogen Minderheidsbelangen Totaal eigen vermogen Financiële schulden op lange termijn Voorzieningen op lange termijn Verplichtingen op lange termijn

12 13 14 14

77 270 1 115 78 385 3 615 696 192

Uitgestelde belastingverplichtingen

5

1 994

1 854

2 550

6 497 4 345 387 31 71 316 1 609 953 78 641 163 523

3 878 4 921 114 33 68 185 2 617 1 715 77 586 158 964

6 464 10 983 24 65 905 1 288 1 450 79 651 163 187

Langlopende verplichtingen Financiële schulden op korte termijn Voorzieningen op korte termijn Verplichtingen op korte termijn Handelsschulden en overige schulden Actuele belastingverplichten Andere verplichtingen op korte termijn Kortlopende verplichtingen Totaal der passiva

4

13 14 14 15


Geconsolideerd kasstroomoverzicht

In € ‘000 GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN, OPENINGSBALANS (I) Kasstromen met betrekking tot de exploitatie Winst vóór belastingen Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa Afschrijvingen op ontwikkelingskosten Waardeverminderingen op voorraden en vorderingen Waardeverminderingen op financiële activa Wijziging in de voorzieningen Financieel resultaat Betaalde winstbelasting Overige toename (afname) incl. badwill Wijziging in het bedrijfskapitaal Afname (toename) van de activa (1) Toename (afname) van de schulden NETTO KASSTROMEN UIT BEDRIJFSACTIVITEITEN (II) Aankopen Vaste activa Dochterondernemingen (verminderd met de verworven geldmiddelen) Ontwikkelingskosten Overdrachten Vaste activa Financiële opbrengsten (+) NETTO KASSTROMEN UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN (III) Toename (afname) van kasstromen uit financieringsactiviteiten Kapitaal Ontvangen uit financiële lease en bankleningen Andere leningen Terugbetaling van financiële lease schulden en bankleningen Toename (afname) van de bankvoorschotten in rekening courant Beperkte of in pand gegeven liquide middelen Financiële kosten (-) Betaalde dividenden Eigen aandelen NETTO KASSTROMEN UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN (IV) NETTO TOENAME IN GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN (V) = (II) + (III) + (IV) Wisselkoersverschillen (VI) GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN, SLOTBALANS (VII) = (I) + (V) + (VI)

2011

2012

2013

14 599 14 499 8 841 4 944 1 498 790 65 409 184 (2 418) 186 3 675 6 545 (2 870) 18 174 (13 724) (4 701) (6 550) (2 473) 186 186 114 (13 424) 1 835 276 3 544 1 070 (2 018) (966) (71) (298) (5 336) (1 267) (5 065) (316) 23 14 306

14 306 10 541 4 956 5 033 1 686 538 26 (19) 153 (1 694) (138) 1 840 3 235 (1 395) 12 381 (7 934) (5 361) (740) (1 834) 201 201 71 (7 662) (1 395) 105 (2 080) 588 (8) (224) (2 895) (1 685) (6 199) (1 481) (28) 12 797

12 797 10 337 4 333 4 927 1 748 824 44 (200) 232 (1 504) (68) (6 311) (2 796) (3 514) 4 026 (11 086) (7 986) (343) (2 756) 366 366 24 (10 696) 8 053 2 3 947 (2 108) 6 185 28 (256) (2 875) (250) 4 672 (1 998) (214) 10 585

(1) Inclusief de schommeling van handelsvorderingen op lange termijn

5


ZETES FINANCIEEL OVERZICHT | INVESTEREN IN HET HEDEN, DE TOEKOMST CREËREN

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen Geplaatst kapitaal

Ingehouden winsten

58 311

19 794

Netto herwaardering op Eigen Wisselkoers- afdekkingsinaandelen verschillen (2) strumenten

Eigen vermogen (1)

Minderheidsbelangen

Totaal eigen vermogen

77 526

405

77 930

6 308

(65)

6 244

In € ‘000 Eindsaldo op 31 December 2010 Winst van het boekjaar Resultaat rechtstreeks opgenomen in het eigen vermogen Totaal volledig resultaat Kapitaalsverhoging Bedrijfscombinaties Dividenden Verwerving / verkoop van eigen aandelen Toename (afname) via wijziging in deelneming zonder impact op zeggenschap Overige mutaties Eindsaldo op 31 December 2011

Winst van het boekjaar Resultaat rechtstreeks opgenomen in het eigen vermogen Totaal volledig resultaat Dividenden Verwerving / verkoop van eigen aandelen Toename (afname) via wijziging in deelneming zonder impact op zeggenschap Overige mutaties Eindsaldo op 31 December 2013

(276)

(4)

(10)

4

(7)

(10)

4

6 302 0 0 (5 318)

6 308

6 308

(5 318) (1 267)

(7) (65) 276 547

(1 267)

(1 267)

28

(28)

0

(4 000)

4 000

(0)

(20)

(20)

54 311

24 812

77 270

1 115

78 385

3 677

(152)

3 526

(152) 105

3 619 105 (2 895)

(1 568)

(286)

(0)

3 677

3 677

106

(13)

94

106

(13)

3 771 0 (2 895)

(2 895) (1 685) 54 54 311

25 649

(1 685) (54)

(3 253)

(234)

(13)

3 385

3 385 (2 875)

94

0

(29)

(29)

76 461

1 039

77 501

3 385

12

3 397

(480)

(22)

(502)

(480)

(22)

2 883 (2 875)

(250)

(1 685)

(502) 12

(250)

2 895 (2 875) (250)

(110)

(110)

(82)

(192)

(4 416)

4 416

(0)

(7)

(7)

49 895

30 465

76 109

963

77 072

(3 502)

(714)

(35)

(1) Toerekenbaar aan aandeelhouders van de moedermaatschappij (2) The afname van de reserves voor wisselkoersverschillen met € 480 duizend is voornamelijk te wijten aan de evolutie van de Zuid-Afrikaanse Rand en het Britse Pond tegenover de Euro.

6

6 237 276 547 (5 318)

28

Winst van het boekjaar Resultaat rechtstreeks opgenomen in het eigen vermogen Totaal volledig resultaat Kapitaalsverhoging Dividenden Verwerving / verkoop van eigen aandelen Overige mutaties Eindsaldo op 31 December 2012

(300)


Samenvatting van de grondslagen voor financiële verslaggeving Hierna volgen de belangrijkste evaluatieregels voor het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening.

1. Overeenstemmingsverklaring De geconsolideerde jaarrekening van 31 december 2013 is opgesteld conform de IFRS-normen (International Financial Reporting Standards) die de Europese Unie heeft ingevoerd. De Groep Zetes anticipeert niet op normen en interpretaties die uitgegeven werden vóór de datum van goedkeuring van de financiële staten, maar op normen en interpretaties die pas na 31 december 2013 verplicht van toepassing werden.

2. Samenvatting van de wijzigingen in de boekhoudkundige principes De nieuwe normen en interpretaties die hieronder worden vermeld, zijn voor het eerst van kracht voor de lopende boekjaren, te rekenen vanaf de datum die bij de norm of interpretatie vermeld wordt:

a. Normen, interpretaties en aanpassingen aan de normen, van toepassing vanaf 2013 IFRS 7 IFRS 13 Aanpassingen aan IAS 1 Aanpassingen aan IAS 19 Aanpassingen aan IAS 12 Aanpassingen aan IFRS 1 IFRIC 20

Financiële instrumenten: informatieverschaffing - aanpassing in verband met de saldering van financiële activa en financiële verplichtingen Waardering van de reële waarde Presentatie van de jaarrekening - andere elementen van het totaalresultaat Personeelsbeloningen Winstbelastingen en uitgestelde belastingen: realisatie van onderliggende activa Overheidsleningen Eerste toepassing van IFRS: ernstige hyperinflatie en verwijdering van vaste data voor eerste toepassers Afgravingskosten tijdens de productiefase van een dagbouwmijn

b. Gepubliceerde normen en interpretaties die nog niet van kracht zijn op 31 december 2013 IFRS 9 IFRS 10 IFRS 11 IFRS 12 Aanpassingen aan IAS 19 Aanpassingen aan IAS 27 Aanpassingen aan IAS 28 Aanpassingen aan IAS 32 Aanpassingen aan IFRS 10, IFRS 12 en IAS 27 Aanpassingen aan IAS 36 Aanpassingen aan IAS 39 IFRIC 21

Financiële instrumenten en latere aanpassingen (toepassingsdatum nog niet meegedeeld). Geconsolideerde jaarrekening (1/1/2014). Gezamenlijke overeenkomsten (1/1/2014). Informatieverschaffing over belangen in andere entiteiten (1/1/2014). Personeelsbeloningen: Werknemersbijdragen (1/7/2014, maar nog niet aangenomen op Europees niveau). Enkelvoudige jaarrekening (1/1/2014). Investeringen in geassocieerde deelnemingen (1/1/2014). Financiële instrumenten: presentatie – Saldering van financiële activa en financiële verplichtingen (1/1/2014) Geconsolideerde jaarrekening en informatieverschaffing over belangen in andere entiteiten: Beleggingsentiteiten (1/1/2014). Informatieverschaffing over de realiseerbare waarde van niet-financiële activa (1/1/ 2014, maar nog niet aangenomen op Europees niveau). Novatie van derivaten en voortzetting van hedge accounting (1/1/2014, maar nog niet aangenomen op Europees niveau). Heffingen van een openbare autoriteit (1/1/2014, maar nog niet aangenomen op Europees niveau).

De directie meent dat de bovenvermelde normen, interpretaties en aanpassingen aan de normen geen significante invloed zullen hebben op de geconsolideerde jaarrekening (beperkte impact op de te verstrekken informatie).

3. Basis voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld op basis van de historische kostprijs, met uitzondering van de voor verkoop beschikbare investeringen en afgeleide instrumenten die worden gewaardeerd aan reële waarde. De geconsolideerde jaarrekening wordt weergegeven in euro, wat de functionele valuta van de onderneming is. Het opstellen van de jaarrekening impliceert het gebruik van schattingen en veronderstellingen voor het waarderen van activa en verplichtingen op de afsluitdatum van het boekjaar, en opbrengsten en kosten tijdens het boekjaar. De Zetes Groep herziet de schattingen op elke balansdatum op basis van de best beschikbare informatie. De belangrijkste schattingen die gebruikt werden bij de waardering zijn: • Activa en verplichtingen in bedrijfscombinaties • De realiseerbare waarde van goodwill en van de immateriële vaste activa (ontwikkelingskosten) • Het resultaat van onderhanden werk in opdracht van derden • Voorzieningen, waaronder voorzieningen voor geschillen

7


ZETES FINANCIEEL OVERZICHT | INVESTEREN IN HET HEDEN, DE TOEKOMST CREËREN • Fiscaal overdraagbare verliezen

4. Grondslagen voor consolidatie

Wisselkoersverschillen ontstaan uit de omrekening worden rechtstreeks opgenomen in het eigen vermogen. Bij verkoop van een buitenlandse entiteit worden dergelijke wisselkoersverschillen opgenomen in de resultatenrekening als deel van de winst of verlies op de verkoop.

a. Dochtervennootschappen

De belangrijkste wisselkoersen die werden gebruikt:

• In voorkomend geval, de verwachte evolutie van de resultaten

Dochtervennootschappen zijn de vennootschappen die worden gecontroleerd door de Zetes Groep. De controle bestaat wanneer de Zetes Groep een participatie heeft van meer dan de helft van de stemrechten in een vennootschap of op een andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, de bevoegdheid heeft om het financiële beleid of het bedrijfsbeleid van een vennootschap te bepalen om zo voordeel te halen uit haar activiteiten. De jaarrekeningen van dochtervennootschappen zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening vanaf de datum waarop de controle begint (of een nabije datum) tot de datum waarop de controle ophoudt. De overname van dochterondernemingen (bedrijfscombinaties) wordt geboekt volgens de standaard IFRS 3R. De overgenomen toewijsbare activa en verplichtingen worden opgenomen aan de reële waarde op de datum vanaf dewelke de controle wordt uitgeoefend. Bedrijfscombinaties gerealiseerd voor 1 januari 2010 werden verwerkt volgens de standaard IFRS 3 (zoals geldig voor de wijziging) en werden niet aangepast. Intra-groep saldi en transacties en niet-gerealiseerde opbrengsten voortspruitend uit intra-groep transacties, worden geëlimineerd bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening.

b. Joint ventures Joint ventures zijn die ondernemingen over de activiteiten waarvan Zetes de gezamenlijke controle heeft samen met een derde partij, vastgelegd bij contractuele overeenkomst.

2012

Gemiddelde koers 2013

Gemiddelde koers 2012

0,8337

0,8161

0,8491

0,8108

Zwitserse Frank

1,2276

1,2072

1,2309

1,2053

US Dollar Zuid-Afrikaanse Rand

1,3791

1,3194

1,3282

1,2856

14,5660

11,1727

12,7768

10,5362

Slotkoers

Slotkoers

2013 Brits Pond

1 Euro =

6. Opname van opbrengsten De onderneming maakt geen onderscheid tussen de verkoop van goederen en de prestatie van diensten. Vaak worden totaaloplossingen aan de klant verkocht voor een globale prijs, zonder dat het mogelijk is om dit onderscheid te maken. De bruto marge wordt door de onderneming beschouwd als de toegevoegde waarde. Opbrengsten worden opgenomen in de mate dat het waarschijnlijk is dat de economische voordelen naar Zetes zullen vloeien en dat de inkomsten betrouwbaar kunnen worden berekend. Bijkomend moet aan de volgende criteria voldaan worden:

a. Verkoop van hard- en softwareproducten

Zetes heeft in 2009 een joint venture opgericht met de vennootschap Pitkit Printing Entreprises. Met het oog op de coherentie in de tijd (cf. hierboven IFRS 11 - Gezamenlijke overeenkomsten) wordt deze entiteit, die is opgenomen in Metaform Ltd, geconsolideerd volgens de evenredige consolidatiemethode.

De opbrengsten van de verkoop van hardwareproducten worden opgenomen in de resultatenrekening wanneer de significante risico’s en rechten van eigendom worden overgedragen aan de koper. De opbrengsten uit de verkoop van softwareproducten worden opgenomen bij levering aan de klant, in de mate dat de verkoop definitief is. Meestal blijft de ontwikkelaar eigenaar van de software en wordt enkel een gebruiksrecht toegekend aan de klant.

5. Omrekening vreemde valuta

b. Onderhoudscontracten

Transacties in buitenlandse munt worden omgerekend naar euro tegen een gemiddelde koers die de wisselkoers benadert die van kracht was tijdens de periode waarin de transactie plaatsvond. Monetaire activa en schulden die worden uitgedrukt in buitenlandse munteenheden op afsluitingsdatum worden omgerekend naar euro tegen de geldende wisselkoers op die datum. Alle wisselkoerswinsten en -verliezen voortkomend uit deze transacties en uit de afrekening ervan, worden opgenomen in de resultatenrekening. Niet-monetaire activa en schulden die worden uitgedrukt in buitenlandse munteenheden en die zijn opgenomen tegen historische kost worden omgerekend naar euro tegen de geldende wisselkoers op de datum van de transactie.

De opbrengsten uit onderhoudscontracten worden opgenomen op lineaire basis over de termijn van het dienstencontract.

De activa en passiva van dochtervennootschappen uitgedrukt in buitenlandse valuta worden in het kader van de consolidatie omgerekend naar euro tegen de wisselkoersen van kracht op de balansdatum. Goodwill en aanpassingen van de reële waarde als gevolg van de overname van buitenlandse dochtervennootschappen worden omgerekend aan de historische wisselkoers op de datum van overname. Opbrengsten en kosten worden omgerekend naar euro tegen de gemiddelde koers voor de periode.

8

c. Integratiediensten De opbrengsten uit integratiediensten, zoals project management en de installatie van uitrusting, worden in de resultatenrekening opgenomen overeenkomstig de “percentage of completion”-methode. De graad van afwerking wordt bepaald op basis van de verhouding van de tot dusver opgelopen kosten voor de uitgevoerde installatie tot de geraamde totale kost voor elk project.

d. Projecten Elk project wordt onderverdeeld in zijn basisbestanddelen: hardware, software en diensten. De omzeterkenning gebeurt volgens de regels voor elk bestanddeel. Wanneer de individuele bestanddelen van een project niet kunnen worden gescheiden, wordt een globale vorderingsstaat opgesteld en worden in functie hiervan de opbrengsten van een project opgenomen.


e. Onderhanden projecten Een onderhanden project is een contract dat specifiek onderhandeld wordt voor de constructie van een goed of een combinatie van goederen die nauw met elkaar verbonden zijn, of onderling afhankelijk zijn op het vlak van hun design, technologie en functies of hun uiteindelijke doel of gebruik. In de Personenauthenticatie-business van Zetes omvat een constructiecontract gewoonlijk het ontwerp en de ontwikkeling van een “card production pilot” evenals de uitrol van de “card”-productie, vergezeld van het project management en andere gepersonaliseerde diensten met toegevoegde waarde. Wanneer het resultaat van een constructiecontract op een betrouwbare wijze kan worden ingeschat, worden contractuele inkomsten en contractuele kosten opgenomen aan de hand van de “percentage of completion”-methode. Het stadium van de afwerking wordt bepaald op basis van het aantal kaarten dat geproduceerd wordt in verhouding tot het totaal te produceren aantal voor elk project. Contractuele kosten omvatten alle uitgaven die rechtstreeks zijn verbonden aan specifieke projecten en een allocatie van de vaste en variabele overheadkosten in verband met contractuele activiteiten. Het totaal van de opgelopen contractuele kosten die verband houden met de reeds uitgevoerde contractuele activiteit, plus/min de winst/ het verlies erkend op ieder contract, wordt vergeleken met de facturering naar rato van de vooruitgang van de werken op datum. Indien de kosten plus/min winst/verlies die facturatie overschrijden, dan wordt het nettosaldo opgenomen onder de post handels- en andere vorderingen. Indien die facturatie de kosten plus/min winst/ verlies overschrijdt, dan wordt het nettosaldo opgenomen onder de post handels- en andere schulden. Voorafgaande facturatie die verband houdt met werk dat uitgevoerd moet worden in de toekomst, wordt niet in aanmerking genomen in de bovenvermelde berekening en wordt opgenomen onder de post ontvangen vooruitbetalingen. Wanneer het waarschijnlijk is dat de totale contractuele kosten de totale contractuele ontvangsten zullen overschrijden, wordt het verwachte verlies onmiddellijk opgenomen in de resultatenrekening. Wanneer het resultaat van een constructiecontract niet betrouwbaar kan worden ingeschat, worden de contractuele inkomsten opgenomen tot het bedrag van de opgelopen contractuele kosten indien het waarschijnlijk is dat deze kosten gerecupereerd zullen worden.

f. Royalties, intresten en dividenden Ontvangsten uit royalties worden erkend volgens het toerekeningbeginsel, in overeenstemming met de aard van de betrokken overeenkomsten. Intrestinkomsten worden opgenomen op een pro rata temporis basis, rekening houdend met de openstaande hoofdsom en de effectieve intrestvoet gedurende de betrokken periode tot de vervaldatum, wanneer er is bepaald dat een dergelijk inkomen zal toekomen aan Zetes. Inkomsten uit te ontvangen dividenden worden opgenomen wanneer het recht tot het ontvangen van betaling is vastgesteld.

7. Overheidssubsidies Een overheidssubsidie wordt opgenomen wanneer er een redelijke zekerheid is dat de subsidie ontvangen zal worden en aan alle verbonden voorwaarden voldaan zal worden. Subsidies gerelateerd aan activa (zoals voor investeringen) worden

geboekt als uitgesteld inkomen en op lineaire basis opgenomen in de resultatenrekening gedurende de verwachte levensduur van het actief in kwestie. Subsidies gerelateerd aan inkomsten worden opgenomen in de resultatenrekening gedurende de periode die noodzakelijk is om ze te doen overeenstemmen met de kosten die zij verwacht worden te compenseren.

8. Materiële vaste activa Terreinen, gebouwen en installaties worden opgenomen tegen kostprijs verminderd met gecumuleerde afschrijvingen en enig gecumuleerd verlies door waardevermindering. Terreinen worden niet afgeschreven, terwijl gebouwen gedurende 20 jaar op lineaire basis worden afgescheven. De gebouwen maken om de drie jaar het voorwerp uit van een externe herwaardering, waarmee rekening wordt gehouden als ze significant is. Inrichting en toebehoren van gehuurde panden worden afgeschreven over de kortste periode van de ingeschatte gebruiksduur en de huurtermijn. Andere rechten worden op lineaire basis over de geschatte gebruiksduur als volgt afgeschreven: Gebouwen

20 jaar

Uitrusting van gebouwen en installaties

Maximum 10 jaar

Installaties, machines en uitrusting

3 - 5 jaar of door het aantal items geproduceerd ten opzichte van het totaal aantal items dat verwacht wordt geproduceerd te worden op de machine

Goederenidentificatie uitrusting 2 – 4 jaar voor commercieel gebruik (demo voorraad) Computer- en kantooruitrusting 3 – 5 jaar Meubilair

5 – 10 jaar

Rollend materieel

4 jaar

9. Immateriële vaste activa a. Onderzoek en ontwikkeling Zetes voert geen fundamentele onderzoeksactiviteiten uit. Ontwikkelingsuitgaven worden erkend als immateriële activa, enkel en wanneer (naast andere criteria) kan worden aangetoond dat het product resulterend uit de ontwikkeling waarschijnlijk economische voordelen zal genereren en wanneer de bij de ontwikkeling gemaakte kosten betrouwbaar kunnen worden gemeten. Gekapitaliseerde ontwikkelingsuitgaven worden gewaardeerd aan kostprijs verminderd met de gecumuleerde afschrijvingen en eventuele gecumuleerde waardeverminderingverliezen. Afschrijvingen worden toegepast op lineaire basis over de geschatte gebruiksduur van de betrokken activa, die op 3 jaar geschat wordt.

b. Andere immateriële activa Uitgaven voor de aankoop van computersoftware en andere licenties worden geboekt tegen kostprijs, verminderd met de gecumuleerde afschrijvingen en eventuele gecumuleerde waardeverminderingverliezen. De afschrijving wordt toegepast

9


ZETES FINANCIEEL OVERZICHT | INVESTEREN IN HET HEDEN, DE TOEKOMST CREËREN op lineaire basis over de geschatte gebruiksduur, die de 5 jaar niet overschrijdt.

12. Leasings

c. Goodwill

Leasingcontracten waarbij Zetes het recht verwerft om activa te gebruiken, worden gekwalificeerd als financiële leasing indien vrijwel alle risico’s en rechten eigen aan het eigendom van het geleasede item overgedragen worden aan Zetes. Financiële leasing wordt uitgedrukt tegen de reële waarde van het geleasede item bij de aanvang van de leasing of, indien lager, aan de huidige waarde van de minimum leaseaflossingen. Leaseaflossingen worden verdeeld tussen de financieringskosten en de vermindering van de leaseschuld om een constant intrestpercentage te bereiken op het resterende saldo van de schuld. Financieringskosten worden rechtstreeks geboekt op de resultatenrekening.

Goodwill voortspruitend uit de acquisitie van dochtervennootschappen en joint ventures staat gelijk met de overschrijding van de kost van de acquisitie op het aandeel van Zetes in de netto reële waarde van de identificeerbare activa en schulden en de voorwaardelijke verplichtingen. Goodwill wordt opgenomen als een actief en wordt aanvankelijk gewaardeerd aan kostprijs. Na de initiële erkenning wordt de goodwill gewaardeerd aan de kostprijs, verminderd met eventuele gecumuleerde verliezen door bijzondere waardevermindering (toepassing van een “impairment test”).

10. Vlottende activa en schulden a. Voorraden Voorraden worden opgenomen aan het laagste van kost of netto-opbrengstwaarde. Met betrekking tot grondstoffen en handelsgoederen, wordt de kost berekend overeenkomstig de gewogen gemiddelde prijs. De kost van de goederen aangekocht voor de herverkoop is de individuele aankoopprijs van elk individueel artikel of de gewogen gemiddelde prijs. Bestellingen in uitvoering en afgewerkte goederen worden gewaardeerd aan productiekost, wat alle rechtstreekse productiekosten omvat.

b. Waardevermindering van voorraden Het bedrag van de afschrijvingen wordt geschat aan de hand van een analyse van de voorraadrotatie (verkopen per product), waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen afgewerkte goederen en onderdelen voor herstelling. Wanneer de voorraden worden verkocht, wordt de boekwaarde van deze voorraden opgenomen als last in de periode waarin de daarmee verband houdende opbrengst wordt opgenomen. Het bedrag van de terugboeking van een afschrijving van voorraden voortvloeiend uit een toename van de opbrengstwaarde, wordt opgenomen als een verlaging van de voorraadwaarde die wordt opgenomen als last in de periode waarin de terugbetaling plaatsvindt.

c. Handelsvorderingen Handelsvorderingen worden uitgedrukt en opgenomen tegen het originele factuurbedrag (nominale waarde). Waardeverminderingen worden aangelegd wanneer het innen van het volledige bedrag niet langer waarschijnlijk is.

d. Handelsschulden Handelsschulden worden opgenomen tegen hun nominale waarde.

11. Liquide middelen en kasequivalenten Liquide middelen en kasequivalenten worden aan de nominale waarde in de balans opgenomen. Zij omvatten de liquide middelen op de bank en in de hand, evenals kortetermijndeposito’s bij de banken en verworven commerciële waardepapieren die een originele vervaldag hebben van drie maanden of minder, onmiddellijk omzetbaar zijn naar liquide middelen en niet onderworpen zijn aan significante risico’s op waardeschommelingen.

10

a. Financiële leasing

Afschrijvingen Activa die het voorwerp uitmaken van financiële leasing worden afgeschreven op lineaire basis over de gebruiksduur van de activa. Als er geen redelijke zekerheid is dat Zetes de eigenaar zal worden van een actief aan het einde van de leasing, wordt het actief 100% afgeschreven overeenkomstig over de gebruiksduur van het actief of over de duur van het leasingcontract, indien deze laatste korter is.

b. Operationele leasing Leasingcontracten die niet voldoen aan de criteria van financiële leasing worden gekwalificeerd als operationele leasing. Betalingen verricht ingevolge de operationele leasing worden geboekt op de resultatenrekening op lineaire basis over de termijn van het leasingcontract.

13. Winstbelastingen De belastinglast wordt opgenomen in de resultatenrekening.

a. Actuele belastingen Verschuldigde belasting is de verwachte te betalen belasting op de belastbare inkomsten van het jaar, gebaseerd op de belastingtarieven (en belastingwetgeving) die vastgesteld werden of substantieel vastgesteld werden op balansdatum, en iedere aanpassing aan de te betalen belasting met betrekking tot de voorgaande jaren.

b. Uitgestelde belastingen Uitgestelde belastingen worden berekend aan de hand van de balansmethode (balance sheet liability method), die voorziet in tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde van activa en passiva in de financiële rapportering en de fiscale boekwaarde. Uitgestelde belastingschulden worden uitgedrukt voor alle belastbare tijdelijke verschillen, uitgezonderd wanneer de uitgestelde belastingschuld voortkomt uit waardevermindering van goodwill. Met betrekking tot belastbare tijdelijke verschillen die voortspruiten uit investeringen in dochtervennootschappen, worden uitgestelde belastingschulden niet opgenomen als het tijdstip waarop het tijdelijke verschil kan worden afgewikkeld, kan worden bepaald en het waarschijnlijk is dat het tijdelijke verschil niet zal worden afgewikkeld in de voorzienbare toekomst (geselecteerde horizon: 5 jaar).


Met betrekking tot de fiscale verliezen in overgenomen dochtervennootschappen of joint ventures (bedrijfscombinaties), wordt de uitgestelde belastingvordering enkel opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat in de toekomst (periode van 5 jaar na de overname) voldoende belastbare winst beschikbaar zal zijn waartegen de uitgestelde belastingvordering zal kunnen worden aangewend. Het openstaande bedrag van de uitgestelde inkomstenbelastingactiva wordt herzien op iedere afsluitingsdatum en verminderd in die mate dat het niet langer te verwachten valt dat voldoende belastbare winst beschikbaar zal zijn waartegen het geheel of een deel van de uitgestelde inkomstenbelastingactiva zal kunnen worden aangewend. Uitgestelde inkomstenbelastingactiva en -schulden worden gewaardeerd tegen de belastingtarieven die verwacht worden van toepassing te zijn in de periode wanneer het actief gerealiseerd werd of wanneer de schuld geregeld wordt, gebaseerd op de belastingtarieven (en belastingwetgeving) die zondermeer of substantieel vastgesteld werden op afsluitingsdatum.

14. Eigen vermogen – Kapitaalsverhoging De transactiekosten van een kapitaalsverhoging worden geboekt als een vermindering van het eigen vermogen, na aftrek van het gerelateerde winstbelastingvoordeel.

15. Betaalbare dividenden Dividenden vastgesteld na de balansdatum worden niet opgenomen als een schuld op afsluitingsdatum maar worden rechtstreeks afgetrokken van het eigen vermogen in de periode waarin ze betaald worden.

De bijdragen aan de toegezegde bijdragenregelingen worden opgenomen op het moment dat een werknemer in ruil voor deze bijdragen prestaties heeft verricht. Er bestaan op dit ogenblik geen toegezegd-pensioenregelingen. Bepaalde dochtervennootschappen hebben een vergoeding na uitdiensttreding dat geen pensioenplan is. De voordelen van dit plan zijn niet volstort en komen neer op een wettelijk afdwingbare verplichting tot welbepaalde uitbetalingen wanneer de werknemers de onderneming verlaten. De betrokken voorziening wordt afzonderlijk bepaald voor elke werknemer (huidige waarde van de geschatte toekomstige uitgaven op basis van de intrestpercentages van staatsobligaties of andere hoogwaardige vennootschapsobligaties).

18. Financiële instrumenten De derivaten die door Zetes worden gebruikt zijn hoofdzakelijk wisselcontracten op termijn en valutaopties voor afdekking. Enige winsten of verliezen voortkomend uit veranderingen in de reële waarde worden rechtstreeks opgenomen in het eigen vermogen. Er worden geen afgeleide financiële instrumenten aangehouden of uitgegeven voor handelsdoeleinden.

19. Kosten van schulden Kredietkosten, met inbegrip van intrest op kredieten en bankvoorschotten, evenals bijkomstige kosten opgelopen in verband met de regeling van kredieten, worden opgenomen als een kost in de periode waarin ze werden opgelopen.

16. Voorzieningen Een voorziening wordt erkend wanneer (i) Zetes een bestaande verplichting heeft (wettelijk afdwingbaar of feitelijk) als gevolg van een gebeurtenis uit het verleden, (ii) het waarschijnlijk is dat een uitstroom van economische middelen vereist zal zijn om aan de verplichting te voldoen, en (iii) een betrouwbare inschatting van het bedrag kan worden gemaakt. Indien Zetes de terugbetaling van de voorziening verwacht, bijvoorbeeld ingevolge een verzekeringscontract, wordt de terugbetaling opgenomen als een afzonderlijk actiefbestanddeel maar alleen wanneer de terugbetaling vrijwel zeker is. Indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, worden voorzieningen vastgesteld door de verwachte toekomstige kasstromen te verdisconteren aan een discontovoet die een afspiegeling is van de huidige marktbeoordelingen van de tijdswaarde van geld en, indien toepasselijk, de risico’s die inherent zijn aan de verplichtingen. Een reorganisatievoorziening wordt opgenomen van zodra de onderneming het reorganisatieplan aan de betrokkenen heeft meegedeeld.

17. Pensioenplannen en andere vergoedingen na uitdiensttreding Zetes hanteert verscheidene plannen voor vergoedingen na uitdiensttreding in overeenstemming met de lokale voorwaarden en praktijken van de landen waarin de onderneming actief is.

11


ZETES FINANCIEEL OVERZICHT | INVESTEREN IN HET HEDEN, DE TOEKOMST CREËREN

Toelichting tot de geconsolideerde jaarrekening TOELICHTING 1. CONSOLIDATIE NAAM VAN DE DOCHTERVENNOOTSCHAP Accuscan International Ltd Blackbird Data Systems Ltd Burotica SA Id-All BV IND Systeme GmbH Logiscan SARL Metaform Ltd Powersys 2000 S.L. RASW Management Maarn BV RFIDEA SA Zetes Auto ID Systems AG Zetes BV Zetes Côte d'Ivoire Zetes Fastrace SA Zetes GmbH Zetes Holding GmbH Zetes Holding Ltd Zetes Industries (Israël) Ltd Zetes International GmbH Zetes Ireland Ltd Zetes Ltd Zetes Multicom SA Zetes NetWave SA Information Systems and Telecommunications Zetes Pty Ltd Zetes SA Zetes SAS Zetes Senegal SARL ZETES Solutions CZ s.r.o. Zetes SRL Zetes Technologies BV Zetes Technologies SA Zts Lda Totaal aantal geconsolideerde dochtervennootschappen: 32 (1) % aandelen verworven tijdens het boekjaar

12

Land

% eigendom

Consolidatie methode

Groot-Brittanië Ierland Portugal Nederland Duitsland Frankrijk Israël Spanje Nederland België Zwitserland Nederland Côte d'Ivoire België Duitsland Duitsland Groot-Brittanië Israël Duitsland Ierland Groot-Brittanië Spanje

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 75,9 100 100 100 85 100 100 100 100

Globale Globale Globale Globale Globale Globale Globale Globale Globale Globale Globale Globale Globale Globale Globale Globale Globale Globale Globale Globale Globale Globale

Griekenland

58,1

Globale

Zuid-Afrika België Frankrijk Senegal Tsjechië Italië Nederland België Portugal

90 100 100 100 100 100 100 50 100

Globale Globale Globale Globale Globale Globale Globale Globale Globale

Wijzigingen tijdens het boekjaar (1)

Datum van de wijziging

15

Maart 2013

100

Mei 2013


01-Zetes Industries SA Belgium December 2013

100%

02-Zetes SA Belgium

34% 41.9%

100%

100%

12-ID-All NL(*)

14-Zetes International Germany (*) 100%

85%

10%

100%

50%

58.12%

37-IND Systeme GmbH Germany

81.4% 100%

35-Zetes Switzerland

05-ZTS Portugal (*)

43-Zetes Netwave Greece

28-Powersys Spain (*) 18.6%

50%

45-Rfidea Belgium

100%

17-Zetes BV Netherlands

90%

46-Zetes SouthAfrica

100%

27-Zetes Italy

100%

47-Zetes Solutions CZ

100%

100%

40-Zetes Logiscan France (*)

10%

41-Zetes Côte d'Ivoire

100%

25-Zetes Multicom Spain

31-RASW Vocognition NL

100%

23-Zetes Holdings Ireland (*)

33-Zetes Technologies NL (*)

100%

21-Zetes Blackbird Ireland

03-Zetes Technologies SA (*)

90%

49.84%

100%

10%

100%

34-Zetes GmbH Germany 37-IND Systeme

100%

15-Burotica Portugal

04-Zetes France

90% 10%

36-Zetes Holdings Germany (*)

30-Zetes Israël 100%

100%

29-Metaform Ltd Israël

50%

100%

07-Zetes Fastrace Belgium

49-Zetes Gambia GM

90%

48-Zetes Sénégal SN

50.16%

100%

38-Zetes Accuscan UK (*)

22-Zetes Holdings UK (*)

100%

32-Zetes UK

(*) Gelimiteerde of geen activiteïten

13


ZETES FINANCIEEL OVERZICHT | INVESTEREN IN HET HEDEN, DE TOEKOMST CREËREN

Gebeurtenissen 2013 Begin 2013 heeft de Groep 15 % van de aandelen van de vennootschap Zetes Industries (Israël) Ltd verworven. In mei 2013 heeft de Groep een nieuwe dochteronderneming opgericht in Senegal (Zetes Senegal). De dochteronderneming Zetes Gambia Ltd (Gambia) is eind 2013 in de oprichtingsfase; de impact ervan op de geconsolideerde jaarrekening van 2013 is te verwaarlozen en werd dus niet opgenomen. De vennootschap Anvos GmbH (Duitsland) is gefusioneerd met de vennootschap Zetes GmbH in Duitsland (fusie door overname).

Joint ventures Zetes heeft in 2009 een joint venture opgericht samen met de vennootschap Pitkit Printing Entreprises. Met het oog op de coherentie in de tijd wordt deze entiteit, die is opgenomen in Metaform Ltd, geconsolideerd volgens de evenredige consolidatiemethode. Balans van de joint-venture op 31.12 2013 In € '000 Vaste activa Vlottende activa Eigen vermogen Langlopende verplichtingen Kortlopende verplichtingen

1 931 7 138 8 366 400 304

TOELICHTING 2. TEWERKSTELLING KOSTEN In € ‘000 Lonen en wedden Bijdragen voor pensioenplan Totaal

2011

2012

2013

(51 879) (1 183) (53 062)

(53 803) (1 448) (55 252)

(52 789) (1 461) (54 250)

1 012 1 097

1 073 1 070

1 096 1 118

987 1 074

1 047 1 042

1 071 1 095

TOTAAL IN EENHEDEN Gemiddeld aantal werknemers Aantal werknemers op de afsluitdatum van het boekjaar

TOTAAL VTE (1) Gemiddeld aantal werknemers Aantal werknemers op de afsluitdatum van het boekjaar (1) VTE: Voltijdse equivalenten

14


TOELICHTING 3. SEGMENT RAPPORTERING RESULTATENREKENING

2011

2012

2013

170 703 49 859 220 562

171 518 42 608 214 126

171 187 40 285 211 472

68 518 40,1% 26 959 54,1% 95 477 43,3%

69 323 40,4% 24 377 57,2% 93 699 43,8%

68 334 39,9% 23 112 57,4% 91 446 43,2%

(58 636) (14 904) (3 298) (76 837)

(61 884) (14 490) (3 209) (79 583)

(59 226) (15 433) (3 252) (77 911)

Courante EBITDA Goods ID In % van omzet People ID In % van omzet Corporate Totaal courante EBITDA Totaal courante EBITDA in % van omzet

9 882 5,8% 12 055 24,2% (3 298) 18 640 8,5%

7 439 4,3% 9 887 23,2% (3 209) 14 117 6,6%

9 108 5,3% 7 679 19,1% (3 252) 13 535 6,4%

EBITDA Goods ID People ID Corporate Totaal EBITDA

9 258 11 693 (3 298) 17 653

6 285 9 879 (3 254) 12 910

8 415 7 552 (3 251) 12 715

Courante EBIT Goods ID In % van omzet People ID In % van omzet Corporate Totaal courante EBIT Totaal courante EBIT in % van omzet

5 225 3,1% 9 131 18,3% (3 315) 11 041 5,0%

2 296 1,3% 7 641 17,9% (3 292) 6 645 3,1%

3 201 1,9% 6 159 15,3% (3 429) 5 931 2,8%

EBIT Goods ID People ID Corporate Totaal EBIT

4 601 8 769 (3 315) 10 055

1 142 7 634 (3 337) 5 438

2 508 6 033 (3 429) 5 111

In € ‘000 Omzet Goods ID People ID Corporate Totaal omzet Bruto marge Goods ID In % van omzet People ID In % van omzet Corporate Totaal bruto marge Totaal bruto marge in % van omzet Bedrijfskosten Goods ID People ID Corporate Totaal bedrijfskosten

15


ZETES FINANCIEEL OVERZICHT | INVESTEREN IN HET HEDEN, DE TOEKOMST CREËREN

BALANS

2011

2012

2013

In € ‘000 Goodwill Goods ID People ID Totaal goodwill

36 816 3 309 40 125

36 569 3 309 39 878

36 615 3 309 39 924

Vaste activa Goods ID People ID Corporate Totaal vaste activa

12 811 5 601 244 18 655

14 289 4 552 218 19 058

14 660 7 667 205 22 531

Voorraden Goods ID People ID Totaal voorraden

12 045 3 306 15 351

11 619 4 012 15 631

10 032 4 269 14 302

Handelsvorderingen en overige vorderingen op korte termijn Goods ID People ID Corporate Totaal handelsvorderingen en overige vorderingen op korte termijn

59 406 9 915 87 69 408

56 588 9 024 140 65 752

56 975 10 361 99 67 434

121 078 22 130 20 315 163 523

119 065 20 896 19 003 158 964

118 282 25 605 19 299 163 187

61 084 8 762 952 70 798

60 432 7 989 729 69 150

58 294 6 171 769 65 234

61 084 8 762 93 677 163 523

60 432 7 989 90 543 158 964

58 294 6 171 98 722 163 187

5 254 1 665 255 7 174

5 929 1 185 80 7 195

5 827 4 821 95 10 743

Totaal activa Goods ID People ID Corporate en andere niet-toegewezen activa Totaal activa Handelsschulden en overige schulden op korte termijn Goods ID People ID Corporate Totaal handelsschulden en overige schulden op korte termijn Totaal passiva Goods ID People ID Corporate en andere niet-toegewezen passiva Totaal passiva Investeringen Goods ID People ID Corporate Totaal investeringen

16


Gesegmenteerde informatie De vennootschap Zetes Industries past IFRS 8 “Operationele segmenten” toe. De activiteiten van de Groep zijn georganiseerd rond twee activiteitenpolen die afzonderlijk functioneren en specifiek worden beoordeeld: Goods ID en People ID. De divisie Goods ID is sterk gedecentraliseerd: de klanten hebben nood aan de aanwezigheid van Zetes in hun nabije omgeving. De vennootschap heeft een internationale structuur opgezet met fysieke vestigingen in heel Europa, Israël en Zuid-Afrika (15 landen). De People ID-activiteiten van de vennootschap zijn daarentegen sterk gecentraliseerd. Dit neemt niet weg dat Zetes in verschillende landen beveiligde eenheden voor de productie van documenten geïnstalleerd heeft, naarmate er contracten van het type “Build and Operate” afgesloten werden. Zetes beschikt ook over business development teams op het Afrikaanse continent (Zuid-Afrika, Ivoorkust). De interne financiële rapportering van de beide divisies beperkt zich tot een specifieke analyse van de omzet, de brutomarge, de bedrijfskosten, de EBITDA en de afschrijvingen. Zetes beschikt eveneens over een “Corporate”-structuur, waarvan de kosten afzonderlijk worden beoordeeld. De resultaten, de investeringen, de activa en de passiva van de segmenten omvatten de elementen die direct kunnen worden toegewezen aan een segment, evenals de elementen die op redelijke wijze aan de segmenten kunnen worden toegewezen. De activa van de segmenten omvatten vaste activa, goodwill, voorraden, handelsvorderingen, constructiecontracten, vooruitbetalingen en belastingvorderingen. De passiva van de segmenten omvatten handelsschulden, ontvangen vooruitbetalingen en sociale en fiscale schulden. De niet-toegewezen bedragen hebben betrekking op de centrale administratie (Corporate).

1. GOODS ID Goods ID

2010

2011

2012

2013

%

155 290

170 703

171 518

171 187

-0,2%

63 047

68 518

69 323

68 334

-1,4%

-51 652

-58 636

-61 884

-59 226

-4,3%

Courante EBITDA

11 395

9 882

7 439

9 108

22,4%

% Omzet

7,30%

5,80%

4,34%

5,32%

EBITDA

11 002

9 258

6 285

8 415

33,9%

7 054

5 225

2 296

3 201

39,4%

In € ‘000 Omzet Brutomarge Bedrijfskosten

Courante EBIT

periode vanaf de zomer positiever verliep en er grote projecten binnengehaald werden. De impact van de omzetgroei vertaalt zich duidelijk in de courante EBITDA die bijna verdubbelt tussen het eerste en tweede semester (€ 3,1 miljoen vs. € 6,0 miljoen). De retailsector blijft een belangrijke opdrachtgever. Deze sector is steeds op zoek naar productiviteitsverhogingen via een betere traceerbaarheid van de toeleveringsketen. De oplossingen van Zetes (met name ZetesMedea en ZetesChronos) bieden een antwoord op het probleem en maken een snelle return on investment mogelijk. Onder invloed van de concurrentie tussen fabrikanten staat de marge op mobiele terminals en andere apparatuur nog steeds onder grote druk. Dankzij de verkoop van diensten (life cycle management) en van software (in de vorm van prestaties en in toenemende mate van licenties) kan Zetes deze druk compenseren en haar marges handhaven. Een goede kostenbeheersing in combinatie met productiviteitswinsten hebben Zetes in staat gesteld haar resultaten te verbeteren, zelfs zonder omzetgroei. Zo is de ratio EBITDA/omzet met 1% gestegen: van 4,3% in 2012 naar 5,3% in 2013. Tegelijkertijd heeft de divisie verder geïnvesteerd in de zes sleuteloplossingen die deel uitmaken van haar expertisedomeinen. De eerste commerciële successen die Zetes laat optekenen, bevestigen dat haar strategische keuzes kloppen. Zo wordt het MCL mobility platform heel goed onthaald omdat de klant er zijn park van mobiele terminals veel efficiënter mee kan beheren. De eerste referenties zijn geïnstalleerd in de retailsector non-food en in de transportsector. Dankzij de verkoop van de 6 sleuteloplossingen kon de permanente druk op de prijzen en hardwaremarges gecompenseerd worden voor de financiële resultaten van 2013. Zetes verwacht evenwel dat de impact ervan nog sterker zal zijn in de resultaten van 2014. De voorlopende indicatoren, zoals de opvolging van de verkoopcycli, wijzen immers duidelijk op een toenemende belangstelling bij de klanten voor deze oplossingen.

Organische groei en wisselkoerseffect Naast de impact op de business in de betrokken landen was de evolutie van de wisselkoersen, vooral tussen de Zuid-Afrikaanse rand en de euro, ongunstig voor de divisie Goods ID. Goods ID

Uitgezonderd wisselkoerseffecten

Het jaar is heel wat beter geëindigd dan het begonnen was: in het begin van het jaar vertraagde de order intake immers, terwijl de

2013

%

171 518

174 699

1,9%

69 323

69 768

0,6%

40,4%

39,9%

(61 884)

(60 631)

-2,0%

7 439

9 137

22,8%

In € ‘000 Omzet

In 2013 is de divisie Goods ID erin geslaagd haar resultaten significant te verbeteren: hoewel de omzet en marge weinig verschillen van die van vorig jaar, stijgt de courante EBITDA met 22,4% dankzij een goede kostenbeheersing (-4,3%).

2012

Brutomarge % Omzet Bedrijfskosten Courante EBITDA % Omzet

4,3%

5,2%

EBITDA

6 285

8 421

34,0%

Uit de analyse van de resultaten bij constante consolidatiekring (organische groei) blijkt dat bij constante wisselkoersen de omzet met 1,9% zou zijn toegenomen en de brutomarge met 0,6%.

17


ZETES FINANCIEEL OVERZICHT | INVESTEREN IN HET HEDEN, DE TOEKOMST CREËREN De ontwikkeling van de 6 sleuteloplossingen was in 2013 de grootste prioriteit. De externe groei werd dan ook tijdelijk vertraagd. In 2013 werd slechts één asset deal gerealiseerd: de overname van een team van 10 medewerkers gespecialiseerd in logistieke processen voor e-commerce, de overname van de intellectuele eigendom, evenals de overname van het klantenbestand van de onderneming L4 Epsilon (Frankrijk, voor een bedrag van € 0,2 miljoen). Deze overname werd volledig geïntegreerd in de vennootschap Zetes Frankrijk. De hierna verstrekte gegevens houden ook rekening met het feit dat de vennootschap Zetes in de Tsjechische Republiek slechts gedeeltelijke geïntegreerd werd over 2012. Goods ID

Pro forma 2013

2012

2013

%

171 518

169 470

-1,2%

69 323

67 795

-2,2%

40,4%

40,0%

(61 884)

(58 920)

-4,8% 19,3%

In € ‘000 Omzet Brutomarge % Omzet Bedrijfskosten Courante EBITDA

7 439

8 875

% Omzet

4,3%

5,2%

EBITDA

6 285

8 182

30,2%

2. PEOPLE ID 2013 werd gekenmerkt door een belangrijke order intake voor langetermijncontracten (Belgisch paspoort, biometrisch visum in Senegal, Gambiaans paspoort …). Met uitzondering van Senegal, waar het systeem geïnstalleerd is en sinds juli 2013 inkomsten genereert, hebben de andere contracten veel middelen op het vlak van ontwikkeling en voorbereiding gevergd, maar beginnen ze pas in de loop van 2014 inkomsten te genereren. Zetes heeft in 2013 geen grote ‘Build and Transfer’-projecten met een sterke hardwarecomponent uitgevoerd. Het gaat doorgaans om contracten voor de voorbereiding van verkiezingscycli waarbij verkiezingslijsten voorbereid worden op basis van de biometrische registratie van de bevolking. Het sluiten van het contract en de uitvoering ervan volgen dan snel. In 2013 werden slechts twee ‘Build and Transfer’-projecten gerealiseerd, namelijk voor Togo en de Republiek Guinee. Beide bestonden vooral uit diensten en leverden dus beperkte inkomsten op, zij het met een hoge marge. People ID

2010

2011

2012

2013

%

In € ‘000 Omzet

61 448

49 859

42 608

40 285

-5,5%

Brutomarge

25 663

26 959

24 377

23 112

-5,2%

Bedrijfskosten

-14 885

-14 904

-14 490

-15 433

6,5%

Courante EBITDA

10 779

12 055

9 887

7 679

-22,3%

% Omzet

17,50%

24,20%

23,20%

19,1%

EBITDA

10 764

11 693

9 879

7 552

-23,6%

7 865

9 131

7 641

6 159

-19,4%

Courante EBIT

18

In 2013 was 80% van de omzet afkomstig van de ‘Build and Operate’contracten, met een brutomarge van 57,4%, wat de strategie van toegevoegde waarde van de divisie weerspiegelt. Deze langetermijncontracten worden vaak gesloten met regeringen die aan Zetes de verantwoordelijkheid voor een bevolkingsdatabank toevertrouwen evenals de bijbehorende uitgifte van de identiteitsof reisdocumenten. Zetes staat meer bepaald in voor het systeem van elektronische identiteitskaarten in België, Israël en Portugal, evenals voor het rijbewijs in België, al hebben deze projecten telkens een verschillende scope. Sinds enkele jaren beheert Zetes eveneens, voor rekening van Ivoorkust, een volledig systeem van biografische en biometrische registratie van de burgers en de uitgifte (personalisering) van hun elektronisch paspoort. In 2013 heeft de Gambiaanse regering aan Zetes de concessie verleend voor een gelijkaardig paspoortsysteem in Gambia (model ‘Build and Operate’). En in augustus 2013 heeft de Belgische regering de uitgifte van het paspoort voor Belgische burgers aan Zetes toevertrouwd. De laatste maanden werden gebruikt om deze contracten voor te bereiden. De uitgifte van documenten zal voor beide contracten aanvangen in de loop van het tweede kwartaal van 2014. Bovendien heeft de divisie vanaf juli 2013 de beveiligde distributie van de identiteitsdocumenten aan de Belgische gemeenten inbesteed. Tot dan toe werd de distributie verzekerd door een externe transportfirma waarvan de kosten als aankopen geboekt werden. Deze beslissing leidde tot een verhoging van de brutomarge tijdens het tweede semester (daling van de aankopen) en als gevolg daarvan tot een toename van de bedrijfskosten. De courante EBITDA bedraagt € 7,7 miljoen, wat 22,3% minder is dan in 2012, maar de courante EBITDA ten opzichte van de omzet blijft hoog, op 19,1%. De redenen hiervoor zijn enerzijds dat de omzet van de ‘Build and Transfer’-contracten een aanzienlijk deel ‘diensten’ omvat en anderzijds het feit dat de ‘Build and Operate’contracten kapitaalintensief zijn. Dit impliceert dat de afschrijvingen op investeringen gedekt zijn. Er wordt een courante EBIT van € 6,2 miljoen (-19,4%) opgetekend. Deze evolutie is echter van voorbijgaande aard, want voor het overige werd in 2013 een grote order intake van langetermijncontracten opgetekend. Deze contracten zijn in ontwikkeling en zullen vanaf 2014 een goede omzetgroei ondersteunen.

3. GROEP De kosten van de Corporate-divisie bedragen € 3,3 miljoen. Het businessmodel van Zetes is gebaseerd op sterke operationele divisies en dus een lichte Corporate-structuur. Strategiebepaling, financiële controle, marketing en externe groei zijn de voornaamste opdrachten van Corporate.


TOELICHTING 4. NIET-COURANTE BESTANDDELEN EN FINANCIEEL RESULTAAT NIET-COURANTE BESTANDDELEN

2011

2012

2013

In € ‘000 Reorganisatiekosten Badwill Andere niet-courante bestanddelen Totaal

(893) (94) (987)

(1 280) 81 (8) (1 207)

(693) (127) (820)

De herstructureringskosten hebben betrekking op reorganisaties van de filialen en op het invoeren van de nieuwe organisatie (strategie van het omvormen van de oplossingen in softwareproducten) De andere niet-courante kosten omvatten voornamelijk de personeelskosten zonder economische tegenprestatie (€ -222 duizend) evenals de kosten die verband houden met de overnames en oprichtingen van ondernemingen (€ -30 duizend) De andere niet-courante opbrengsten omvatten de aanpassingen van earnouts op overnames (€ 125 duizend)

FINANCIEEL RESULTAAT

2011

2012

2013

In € ‘000 Rentelasten Overige financiële lasten Rente-opbrengsten Overige financiële opbrengsten Financieel resultaat zonder wisselkoersresultaat

(298) (347) 114 24 (506)

(224) (324) 71 109 (367)

(256) (357) 27 83 (503)

Wisselkoersverliezen / omrekeningsverschillen Wisselkoerswinsten / omrekeningsverschillen Wisselkoersresultaat

(1 021) 315 (706)

(564) 389 (175)

(742) 469 (273)

Totaal financieel resultaat

(1 213)

(543)

(776)

19


ZETES FINANCIEEL OVERZICHT | INVESTEREN IN HET HEDEN, DE TOEKOMST CREËREN

TOELICHTING 5. INKOMSTENBELASTING INKOMSTENBELASTING - KOSTEN (OPBRENGSTEN)

2011

2012

2013

In € ‘000 Actuele belastingen - kosten (opbrengsten) Uitgestelde belastingen - kosten (opbrengsten) Inkomstenbelasting - kosten (opbrengsten)

2 418 180 2 597

1 694 (264) 1 431

1 504 (569) 935

3 005 8 841 33,99% (50) (412) 399

1 685 4 956 33,99% (121) (332) 560

1 473 4 333 33,99% (193) (160) 179

(313)

(383)

(409)

(31) 2 597 29,38%

23 1 431 28,86%

45 935 21,59%

UITGESTELDE BELASTINGVORDERINGEN

2011

2012

2013

In € ‘000 Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Voorraden Handelsvorderingen Onderhanden werk Toegerekende bedragen Voorzieningen Fiscaal overgedragen verliezen Totaal uitgestelde belastingvorderingen

81 86 39 60 (4) 38 115 2 614 3 028

(28) 157 32 34 27 43 2 939 3 204

(50) 126 127 28 19 42 4 093 4 385

UITGESTELDE BELASTINGVERPLICHTINGEN

2011

2012

2013

Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Onderhanden werk Toegerekende bedragen Niet recupereerbare fiscaal overgedragen verliezen Totaal uitgestelde belastingverplichtingen

1 109 278 482 125 1 994

1 168 277 374 35 1 854

1 395 275 497 383 2 550

AANSLUITING TUSSEN TOEPASSELIJK EN EFFECTIEF BELASTINGTARIEF Belasting op basis van het toepasselijk belastingtarief Winst vóór belasting Toepasselijk belastingtarief in België Impact van tarieven in andere rechtsgebieden Impact van de notionele interestaftrek Impact van niet-aftrekbare kosten Impact van correcties in actuele en uitgestelde belastingen m.b.t. voorgaande jaren Overige Belasting op basis van het effectief belastingtarief Effectief belastingtarief

20


TOELICHTING 6. MATERIËLE VASTE ACTIVA In € ‘000 Eindsaldo op 31 December 2010 Brutobedrag Geaccumuleerde afschrijvingen Netto boekwaarde Wijzigingen 2011 Investeringen Verwerving door middel van bedrijfscombinaties Overdrachten Toename (afname) door wisselkoerswijzigingen Overboekingen van (naar) andere posten Afschrijvingen tijdens het boekjaar Afschrijvingen n.a.v. bedrijfscombinaties Afschrijvingen, teruggenomen of afgeboekt Afschrijvingen, overige Eindsaldo op 31 December 2011 Brutobedrag Geaccumuleerde afschrijvingen Netto boekwaarde Wijzigingen 2012 Investeringen Verwerving door middel van bedrijfscombinaties Overdrachten Toename (afname) door wisselkoerswijzigingen Overboekingen van (naar) andere posten Afschrijvingen tijdens het boekjaar Afschrijvingen n.a.v. bedrijfscombinaties Afschrijvingen, teruggenomen of afgeboekt Afschrijvingen, overige Eindsaldo op 31 December 2012 Brutobedrag Geaccumuleerde afschrijvingen Netto boekwaarde

Bâtiments

Installaties, machines en uitrusting

Motor voertuigen

Inrichting en toebehoren

Verbeteringen aangebracht aan gehuurd bezit

Overige materiële vaste activa

In verhuring aan derden gegeven activa

Totaal

3 607 (294) 3 313

27 119 (21 263) 5 856

2 947 (1 713) 1 234

2 532 (2 143) 388

4 486 (3 174) 1 312

1 786 (1 341) 445

-

42 477 (29 929) 12 548

29

1 688

992

130

771

407

4 017

-

1 240

173

212

-

343

1 969

-

(214)

(775)

(301)

(317)

(4)

(1 611)

-

(155)

(7)

(6)

(4)

(29)

(200)

-

(421)

(18)

58

0

-

(381)

(155)

(2 859)

(454)

(179)

(371)

(159)

(4 178)

-

(793)

(54)

(176)

-

(14)

(1 038)

-

210

603

293

317

1

1 424

-

537

21

(90)

2

(0)

470

3 637 (449) 3 188

29 257 (24 169) 5 089

3 313 (1 598) 1 715

2 623 (2 296) 327

4 937 (3 226) 1 710

2 504 (1 513) 990

-

46 271 (33 252) 13 020

11

1 688

756

220

222

137

1 751

4 786

-

206

0

17

-

31

-

254

-

(304)

(567)

(47)

(85)

(16)

-

(1 019)

-

(13)

(3)

(4)

13

(28)

-

(34)

-

(732)

(25)

(91)

-

(167)

-

(1 016)

(155)

(2 295)

(578)

(139)

(320)

(266)

(252)

(4 006)

-

(167)

(0)

(14)

-

(31)

-

(212)

-

300

436

47

85

10

-

878

-

777

24

91

(3)

84

-

974

3 648 (604) 3 043

30 099 (25 550) 4 549

3 350 (1 590) 1 760

2 718 (2 311) 408

5 088 (3 465) 1 623

2 461 (1 717) 743

1 751 (252) 1 499

49 114 (35 489) 13 625

21


ZETES FINANCIEEL OVERZICHT | INVESTEREN IN HET HEDEN, DE TOEKOMST CREËREN

TOELICHTING 6. MATERIËLE VASTE ACTIVA (VERVOLG)

In € ‘000 Wijzigingen 2013 Investeringen Verwerving door middel van bedrijfscombinaties Overdrachten Toename (afname) door wisselkoerswijzigingen Overboekingen van (naar) andere posten Afschrijvingen tijdens het boekjaar Afschrijvingen n.a.v. bedrijfscombinaties Afschrijvingen, teruggenomen of afgeboekt Afschrijvingen, overige Eindsaldo op 31 December 2013 Brutobedrag Geaccumuleerde afschrijvingen Netto boekwaarde

Bâtiments

Installaties, machines en uitrusting

Motor voertuigen

Inrichting en toebehoren

Verbeteringen aangebracht aan gehuurd bezit

Overige materiële vaste activa

In verhuring aan derden gegeven activa

Totaal

-

3 951

989

300

702

291

646

6 878

-

11

-

2

-

-

-

12

-

(243)

(569)

(24)

-

(67)

(221)

(1 125)

-

(69)

(14)

(31)

4

(117)

(15)

(242)

-

(6)

(37)

(2)

-

5

-

(39)

(156)

(1 689)

(672)

(152)

(349)

(296)

(622)

(3 935)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

238

415

24

-

37

41

755

-

(149)

42

15

(5)

40

0

(57)

3 648 (760) 2 888

33 743 (27 150) 6 593

3 679 (1 765) 1 914

2 958 (2 419) 539

5 794 (3 819) 1 974

2 572 (1 937) 636

2 161 (832) 1 329

54 554 (38 681) 15 873

312

1

Eindsaldo op 31 December 2013 Nettoboekwaarde onder financiële lease Verworven in 2013 onder financiële lease Als zekerheid gesteld

313

308

308

312

1

313

TOELICHTING 7. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA In € ‘000 Eindsaldo op 31 December 2010 Brutobedrag Geaccumuleerde afschrijvingen Geaccumuleerde bijzondere waardeverminderingsverliezen Netto boekwaarde Wijzigingen 2011 Investeringen Bedrijfscombinaties Toename (afname) door wisselkoerswijzigingen Overige Afschrijvingen tijdens het boekjaar Afschrijvingen op bedrijfscombinaties Afschrijvingen, overige

22

Goodwill

Ontwikkelings kosten

Patenten, merken en andere rechten

Software

Totaal

36 283 -

13 470 (10 602)

1 217 (743)

4 001 (2 653)

54 972 (13 998)

(1 314)

-

-

-

(1 314)

34 970

2 868

474

1 349

39 660

2 473 44 5 (844) (1 543) (40) 842

42 140 (20) (389) (227) (132) 381

642 107 8 431 (493) (71) (408)

3 157 5 788 (48) (1 104) (2 264) (243) 815

5 498 (41) (302)


TOELICHTING 7. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA (VERVOLG) In € ‘000 Eindsaldo op 31 December 2011 Brutobedrag Geaccumuleerde afschrijvingen Geaccumuleerde bijzondere waardeverminderingsverliezen Netto boekwaarde Wijzigingen 2012 Investeringen Bedrijfscombinaties Toename (afname) door wisselkoerswijzigingen Verkopen en buitengebruikstellingen Overige Afschrijvingen tijdens het boekjaar Afschrijvingen op bedrijfscombinaties Afschrijvingen, verkopen en buitengebruikstellingen Afschrijvingen, overige Eindsaldo op 31 December 2012 Brutobedrag Geaccumuleerde afschrijvingen Geaccumuleerde bijzondere waardeverminderingsverliezen Netto boekwaarde Wijzigingen 2013 Investeringen Bedrijfscombinaties Toename (afname) door wisselkoerswijzigingen Overige Afschrijvingen tijdens het boekjaar Afschrijvingen, overige Eindsaldo op 31 December 2013 Brutobedrag Geaccumuleerde afschrijvingen Geaccumuleerde bijzondere waardeverminderingsverliezen Netto boekwaarde Netto boekwaarde van intern gegenereerde immateriële vaste activa

Goodwill

Ontwikkelings kosten

Patenten, merken en andere rechten

Software

Totaal

41 439 -

15 148 (11 344)

989 (722)

5 190 (3 625)

62 765 (15 691)

(1 314)

-

-

-

(1 314)

40 125

3 804

267

1 565

45 761

1 834 4 (1 752) -

49 11 2 (229) -

526 206 7 (31) (735) (124)

2 409 617 13 (718) (678) (2 716) (124)

(1)

(2)

32

29

40 473 -

16 986 (13 096)

1 051 (954)

5 897 (4 451)

64 407 (18 501)

(595)

-

-

-

(595)

39 878

3 890

97

1 446

45 311

2 756 (3) (1 779) 1

140 14 (76) (14)

968 132 (75) (4) (885) 52

3 864 177 (65) (4) (2 740) 39

40 519 -

19 738 (14 874)

1 205 (1 043)

6 918 (5 284)

68 380 (21 202)

(595)

-

-

-

(595)

39 924

4 864

161

1 633

46 583

-

4 864

399 0 (718) (646)

718

46 (0)

4 864

Toelichtingen bij de goodwill De toename van de goodwill met € 46 000 is het gevolg van de overname van de activa van de vennootschap L4 Epsilon in Frankrijk.

Earnouts De aanpassingen van earnouts (voorwaardelijke tegenprestaties) die in 2013 gerealiseerd werden, zijn in de resultatenrekening geboekt (toepassing van IFRS-norm 3R).

23


ZETES FINANCIEEL OVERZICHT | INVESTEREN IN HET HEDEN, DE TOEKOMST CREËREN

Toewijzing van de goodwill per segment De goodwill wordt toegekend overeenkomstig de activiteitssector van de gerealiseerde overnames: Goods ID of People ID. De Groep Zetes organiseert zijn activiteit naargelang de "vakgebieden", die onder de bevoegdheid van een specifieke verantwoordelijke geplaatst zijn. Het is op dit niveau dat er beslist wordt over de strategie, de toewijzing van de middelen, de oplossingen en de prioritaire markten. Het is ook op dit niveau dat de resultaten geanalyseerd worden.

In € ‘000 Per segment Goods ID People ID Totaal goodwill

"De Groep bepaalt voor elk van zijn entiteiten of het al dan niet om een ""mono-activiteit"" gaat. Een ""mono-actieve"" entiteit wordt als een kasstroomgenererende eenheid beschouwd. De niet-mono-actieve entiteiten zijn zo georganiseerd dat ze hun activiteiten analytisch kunnen toewijzen, met inbegrip van de daarmee verbonden activa en passiva. Elke analytische eenheid vormt dan een kasstroomgenererende eenheid. Deze eenheden worden vervolgens gegroepeerd in groepen kasstroomgenererende eenheden, die de divisies Goods ID en People ID vormen. De goodwill wordt toegewezen aan deze groepen kasstroomgenererende eenheden. De activa die een kasstroomgenererende eenheid vormen, worden onderworpen aan een waardeverminderingstest, voordat een waardeverminderingtest uitgevoerd wordt op het niveau van de groep kasstroomgenererende eenheden waaraan de goodwill wordt toegewezen. De Groep controleert bij elke jaarafsluiting de waarde van de goodwill die in het actief van de balans is opgenomen, en zelfs vaker als er aanwijzingen voor de waardevermindering van de goodwill zijn. De externe aanwijzing voor waardevermindering die in aanmerking wordt genomen, is de beurswaarde van de Vennootschap. De realiseerbare waarde van de kasstroomgenererende eenheden wordt bepaald door de reële waarde na aftrek van de vervreemdingskosten of, indien dit onvoldoende is, door de bedrijfswaarde. De reële waarde wordt bepaald op basis van de geldende waarderingen in de activiteitssector, namelijk een veelvoud van EBITDA gecorrigeerd met de nettokaspositie. De verkoopkosten worden op 5 % van de waarde van de onderzochte entiteit geraamd. De berekening van de bedrijfswaarde is gebaseerd op projecties van de toekomstige kasstromen, afgeleid van de jaarlijkse budgetten die zijn goedgekeurd door het management, evenals hypothesen over de verwachte gang van zaken over een periode van 5 jaar. De toekomstige kasstromen na de periode van de projecties worden geëxtrapoleerd aan een geraamde gemiddelde jaarlijkse groei zoals hieronder aangegeven. De schattingen van de toekomstige kasstromen omvatten niet de instroom of uitstroom van kasmiddelen uit financieringsactiviteiten of de ontvangsten of betalingen uit hoofde van winstbelasting. De kasstromen uit het verleden worden vergeleken met de projecties.

24

2011

2012

2013

VAR.

36 816 3 309 40 125

36 569 3 309 39 878

36 615 3 309 39 924

46 46

De belangrijke hypothesen die voor de tests gebruikt worden, zijn identiek voor alle kasstroomgenererende eenheden. De gewogen gemiddelde kapitaalkost voor belastingen die de groep toepast op alle kasstroomgenererende eenheden wordt aan verschillende bronnen getoetst: deze kost wordt periodiek geactualiseerd, maar niet bij elke waardeverminderingstest. Na elke actualisering controleert de groep of de sleutelvariabelen voor de berekening van de WACC (die toegepast wordt in zijn activiteitssector) niet gevoelig veranderd zijn.

Voornaamste veronderstellingen voor de berekening van de bedrijfswaarde:

2013 Disconteringsvoet Groeipercentage (1) Disconto voor een gebrek aan liquiditeit

10% 1% 15%

(1) Na afloop van de periode van 5 jaar.

Gevoeligheidsanalyse De Groep voert een gevoeligheidsanalyse uit en onderstreept hierbij de belangrijke hypothesen, namelijk de EBITDA-multiplicator die gebruikt wordt voor de bepaling van de reële waarde, evenals de groeivooruitzichten die gebruikt worden om de bedrijfswaarde te bepalen (opstelling van verschillende scenario's). Uit de analyse die in 2013 uitgevoerd werd, blijkt dat de boekhoudkundige waarde van de divisie Goods ID haar reële waarde overschrijdt, maar niet haar bedrijfswaarde. De analyse toont ook aan dat de bedrijfswaarde van de divisie in de verschillende scenario's beduidend hoger blijft dan de boekhoudkundige waarde ervan.


TOELICHTING 8. FINANCIËLE VORDERINGEN EN ANDERE ACTIVA OP LANGE TERMIJN ACTIVA In € ‘000 Overige financiële vaste activa Liquide middelen (beperkte) Handelsvorderingen op lange termijn Totaal

2011

2012

2013

197 611

164 392

808

556

213 351 2 141 2 705

AFDEKKINGSINSTRUMENTEN In ‘000

Verkoop EUR

Aankoop USD

Vervaldag van

Vervaldag tot

Gemiddelde koers op de contracten

Sluitingskoers 31/12

2 498

3 380

janv-14

déc-14

1,353

1,379

Forward contracten EURO / USD

De Groep Zetes maakt gebruik van financiële instrumenten om de wisselkoersrisico's in te dekken. Op 31 december 2013 bestonden er openstaande contracten voor de aankoop van 3,3 miljoen USD tegenover EUR aan een gemiddelde koers van 1,353. Het resultaat dat voorkomt uit afdekkingsinstrumenten bedraagt € -35 duizend en wordt weergegeven in het mutatieoverzicht van het eigen vermogen.

TOELICHTING 9. VOORRADEN ACTIVA In € ‘000 Brutoboekwaarde Handelsgoederen Productievoorraden Voorraden in transit Afschrijvingen van voorraden Handelsgoederen Productievoorraden Nettoboekwaarde

2011

2012

2013

20 824 17 866 2 722 237 (5 473) (5 262) (211) 15 351

20 382 15 129 3 921 1 332 (4 751) (4 499) (252) 15 631

19 186 15 273 3 644 269 (4 884) (4 772) (113) 14 302

(496)

(381)

(638)

RESULTATENREKENING In € ‘000 Waardevermindering

25


ZETES FINANCIEEL OVERZICHT | INVESTEREN IN HET HEDEN, DE TOEKOMST CREËREN

TOELICHTING 10. KORTLOPENDE HANDELS- EN OVERIGE VORDERINGEN ACTIVA In € ‘000 Handelsvorderingen Handelsvorderingen, bruto Geaccumuleerde waardeverminderingen voor dubieuze debiteuren Overige vorderingen Onderhanden projecten in opdracht van derden Overige Totaal

2011

2012

2013

58 232 59 962 (1 730) 4 112 1 881 2 232 62 345

53 852 55 038 (1 187) 3 872 1 556 2 317 57 724

54 183 55 560 (1 376) 3 802 2 356 1 446 57 986

Er bestaat geen significant kredietrisico op het niveau van de Groep aangezien de vorderingen verdeeld zijn over een groot aantal klanten en markten. Het kredietrisico wordt beperkt door een interne analyse van het kredietrisico en eveneens gedeeltelijk door een kredietverzekering. Onderhanden projecten in opdracht van derden Bedrag van gemaakte kosten en opgenomen winsten min verliezen

RESULTATENREKENING In € ‘000 Omzet met betrekking tot de uitvoering van onderhanden projecten in opdracht van derden Waardevermindering op handelsvorderingen

120 066

144 202

166 716

2011

2012

2013

25 710

24 137

22 513

(295)

(157)

(185)

2011

2012

2013

155 236

46 128

46 234

(1 025) (675) (350) (63) (33) (1 121)

(876) (738) (138) (74) (20) (969)

(967) (756) (211) (82) (20) (1 068)

TOELICHTING 11. VERBONDEN PARTIJEN

In € ‘000 Activa jegens verbonden partijen (1) Verplichtingen jegens verbonden partijen Verrichtingen tussen verbonden partijen Totaal vergoedingen aan directieleden Basisvergoeding Variabele vergoeding Totaal vergoedingen aan niet-uitvoerende bestuurders Totaal andere (2) Totaal verrichting van diensten (1) Rekening-courant met uitvoerende bestuurders (2) Prestaties als advocaat

De transacties met ondernemingen die verbonden zijn aan de leidinggevenden zijn verricht aan normale marktvoorwaarden. De vermeldingen met betrekking de verloning zijn opgenomen in het hoofdstuk Corporate Governance van dit jaarverslag.

26


TOELICHTING 12. EIGEN VERMOGEN WIJZIGING IN HET AANTAL AANDELEN

Gewone aandelen

Aantal aandelen, beginsaldo op 31/12/2012 Aantal uitgegeven aandelen in 2013 Aantal aandelen, eindsaldo op 31/12/2013

EIGEN AANDELEN Aantal ingekochte eigen aandelen, beginsaldo op 31/12/2012 Wijzigingen 2013 Aantal ingekochte eigen aandelen, eindsaldo op 31/12/2013

5 389 714 0 5 389 714 Aantal 215 769 18 553 234 322

In € ‘000 3 253 250 3 502

Gedurende het boekjaar 2013 heeft de Raad van Bestuur besloten om over te gaan tot inkoop van eigen aandelen, in overeenstemming met haar bevoegdheid toegekend door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Overige informatie Alle uitgegeven aandelen zijn volledig volstort. De statuten kennen aan de Raad van Bestuur de bevoegdheid toe om het geplaatst maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van maximum € 51,7 miljoen. Alle aandelen zijn zonder vermelding van nominale waarde.

Dividenden De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 28 mei 2014 voorstellen een gewoon bruto dividend uit te keren van € 0,55 per aandeel. Dit bedrag is stabiel ten opzichte van het totale betaalde bedrag in 2013. De voorgestelde dividenden werden niet als een verplichting opgenomen op de balansdatum.

BEREKENING VAN DE WINST PER AANDEEL

Voortgezette bedrijfsactiviteit

Totaal

Nettowinst, basis De basiswinst per aandeel wordt berekend door het aan de aandeelhouders toewijsbare resultaat te delen door het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen. Winst toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij (in € '000) Gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen Basiswinst per aandeel (in €)

3 385 5 156 750 0,66

3 385 5 156 750 0,66

Netto winst, verwaterd Voor de berekening van de verwaterde winst per aandeel, wordt het gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen aangepast om de conversie van alle gewone aandelen met verwateringspotentieel in rekening te brengen. Eind 2013 zijn er 184 669 openstaande warranten. De gewogen gemiddelde koers van het aandeel gedurende 2013 bedraagt € 16,18; Aangezien dit lager is dan de uitoefenprijs werden de uitgegeven warranten niet in rekening genomen voor de berekening van het aantal verwaterde aandelen. Winst toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij (in € '000) Gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen Aanpassingen voor opties Gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen voor verwatere winst per aandeel Verwaterde winst per aandeel (in €)

3 385 5 156 750 0

3 385 5 156 750 0

5 156 750

5 156 750

0,66

0,66

27


ZETES FINANCIEEL OVERZICHT | INVESTEREN IN HET HEDEN, DE TOEKOMST CREËREN

OPTIES

Uitoefenprijs Uitstaand op 31/12/2012 Toegekend gedurende de periode Uitgeoefend gedurende de periode Geannuleerd gedurende de periode Uitstaand op 31/12/2013 welke onvoorwaardelijk geworden zijn (vestiging) welke nog niet onvoorwaardelijk geworden zijn Vervaldag

PLAN 2005

PLAN 2007

23,00 181 869

22,63 2 800

181 869 181 869

TOTAAL 184 669 184 669 184 669 -

21/11/17

2 800 2 800 22/06/19

2011

2012

2013

166 506 673

156 215 370

239 221 460

4 672 5 903 10 574

4 662 5 433 10 095

4 627 5 457 10 084

3 499 673 2 721 6 893

2 042 370 3 307 5 719

3 975 460 9 469 13 904

1 067 1 067

214 214

-

4 345 3 615 7 960

4 921 1 012 5 933

10 983 2 921 13 904

Er werden geen opties toegekend in 2013.

TOELICHTING 13. FINANCIËLE SCHULDEN FINANCIËLE LEASE, CONTANTE WAARDE VAN DE MINIMALE LEASEBETALINGEN In € ‘000 Hoogstens 1 jaar 2 tot 5 jaar Totaal

TOEKOMSTIGE MINIMALE LEASEBETALINGEN ONDER NIETOPZEGBARE OPERATIONELE LEASES In € ‘000 Hoogstens 1 jaar 2 tot 5 jaar Meer dan 5 jaar Totaal

RENTEDRAGENDE VERPLICHTINGEN In € ‘000 Leningen van banken Financiële lease-overeenkomsten Bankvoorschotten in rekening-courant Totaal

NIET-RENTEDRAGENDE VERPLICHTINGEN Andere langetermijn verplichtingen Totaal

VERVALDAGPROFIEL FINANCIËLE SCHULDEN Hoogstens 1 jaar 2 tot 5 jaar Meer dan 5 jaar Totaal

28


FINANCIËLE SCHULDEN PER VALUTA

2011

2012

2013

EUR GBP CHF ZAR Totaal

6 698 14 14 168 6 893

4 705 202 791 20 5 719

13 495 400 9 13 904

REËLE WAARDE VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN Voor de financiële schulden met een vlottende rentevoet is de reële waarde gelijk aan de nominale waarde

KASPOSITIE In € ‘000 Financiële schulden Beschikbare liquide middelen Netto kaspositie (-) / schuld (+)

6 893 (14 917) (8 024)

5 719 (13 189) (7 471)

13 904 (10 936) 2 968

Financiële schulden op korte termijn Geldmiddelen en kasequivalenten Netto kaspositie (-) / schuld (+) op korte termijn

4 345 (14 306) (9 961)

4 921 (12 797) (7 877)

10 983 (10 585) 397

De netto schuld- en kaspositie is het verschil tussen de totale financiële schulden en de beschikbare liquide middelen De netto schuld- en kaspositie op korte termijn is het verschil tussen de financiële schulden op korte termijn en de geldmiddelen en kasequivalenten

LIQUIDE MIDDELEN In € ‘000 Beperkte of in pand gegeven liquide middelen Geldmiddelen en kasequivalenten Beschikbare liquide middelen

611 14 306 14 917

392 12 797 13 189

351 10 585 10 936

29


ZETES FINANCIEEL OVERZICHT | INVESTEREN IN HET HEDEN, DE TOEKOMST CREËREN

TOELICHTING 14. VOORZIENINGEN EN VERPLICHTINGEN VOORZIENINGEN In € ‘000

Voor garanties

Voor herstructureringen

Voor gerechtelijke procedures

Voor verplichtingen uit hoofde van contracten

Totaal

Eindsaldo op 31 december 2010

272

148

71

103

594

Langlopende voorzieningen Kortlopende voorzieningen

272 -

133 15

71 -

103 -

579 15

Bedrijfscombinaties Toename van voorzieningen Bedrag aan gebruikte voorzieningen Bedrag aan teruggenomen niet-gebruikte voorzieningen Overige

7 104 -

324 (14)

256 (138)

56 (58)

7 739 (210)

(18)

-

(26)

-

(45)

(2)

(134)

133

-

(2)

Eindsaldo op 31 december 2011 Langlopende voorzieningen Kortlopende voorzieningen

363 363 -

324 324

296 233 63

100 100 -

1 083 696 387

Toename van voorzieningen Bedrag aan gebruikte voorzieningen Bedrag aan teruggenomen niet-gebruikte voorzieningen Overige

115 -

193 (324)

10 -

56 -

374 (324)

(12)

-

(109)

-

(121)

0

(4)

(125)

-

(128)

467 467 -

188 74 114

73 73 -

156 156 -

885 771 114

20 -

0 (114)

(33)

127 -

148 (147)

(42)

(39)

-

-

(81)

4

(9)

-

-

(5)

449 449

27 27

40 40

284 284

800 800

Eindsaldo op 31 december 2012 Langlopende voorzieningen Kortlopende voorzieningen Toename van voorzieningen Bedrag aan gebruikte voorzieningen Bedrag aan teruggenomen niet-gebruikte voorzieningen Overige Eindsaldo op 31 december 2013 Langlopende voorzieningen

De voorzieningen voor garanties dekt de kosten voor de onderneming voor defecte apparaten die niet gedekt worden door een garantie vanwege de producent. De voorzieningen voor gerechtelijkj procedures hebben hoofdzakelijk betrekking op geschillen met gewezen werknemers. De voorzieningen voor verplichtingen uit hoofde van contracten dekken uitzonderlijke kosten voor contracten.

30


VERPLICHTINGEN In € ‘000 Eindsaldo op 31 december 2010 Langlopende verplichtingen Kortlopende verplichtingen

Vergoedingen na uitdiensttreding 136 118 17

Toename van de voorzieningen Bedrag aan gebruikte voorzieningen Wisselkoersverschil Overige

87 (38) (3) 40

Eindsaldo op 31 december 2011 Langlopende verplichtingen Kortlopende verplichtingen

222 192 31

Toename van de voorzieningen Bedrag aan gebruikte voorzieningen Wisselkoersverschil

90 (38) 0

Eindsaldo op 31 december 2012 Langlopende verplichtingen Kortlopende verplichtingen

274 241 33

Toename van de voorzieningen Bedrag aan gebruikte voorzieningen Wisselkoersverschil

18 (76) 1

Eindsaldo op 31 december 2013 Langlopende verplichtingen Kortlopende verplichtingen

217 192 24

VOORWAARDELIJKE VERPLICHTINGEN Op 31 december 2013 had de Groep voorwaardelijke verplichtingen waarbij onzekerheid over het tijdstip en het bedrag bestond, voortvloeiende uit de bedrijfsactiviteit. De voorwaardelijke verplichtingen vloeien voort uit garanties gegeven aan banken, klanten, leveranciers en joint-ventures. Een uitstroom van middelen die economische voordelen omvatten is niet waarschijnlijk.

PENSIOENPLAN In de Zetes Groep zijn verschillende pensioenplannen van kracht in overeenstemming met de lokale wetten en normen van de landen waar Zetes actief is. Deze pensioenplannen zijn met externe verzekeringsmaatschappijen afgesloten. De pensioenplannen worden gekwalificeerd als plannen van het type toegezegde bedragen, ervan uitgaande dat het wettelijk opgelegde minimale rendement gegarandeerd is. De bijdragen aan deze verzekeringsschema's worden door de werknemers en de desbetreffende ondernemingen van de Groep betaald. De betalingen in 2013 voor deze pensioenplannen bedroegen € 1 465 duizend.

31


ZETES FINANCIEEL OVERZICHT | INVESTEREN IN HET HEDEN, DE TOEKOMST CREËREN

TOELICHTING 15. KORTLOPENDE HANDELS- EN OVERIGE SCHULDEN In € ‘000 Handelsschulden Ontvangen voorschotten Overige schulden waarvan te betalen aan personeel waarvan te betalen aan publieke administraties Overige Kortlopende afdekkingsverplichtingen Totaal

2011

2012

2013

33 128 23 541 14 646 5 712 6 808 2 127 71 316

31 524 23 006 13 638 5 495 6 508 1 636 17 68 185

28 957 22 758 14 144 5 535 6 696 1 913 47 65 905

TOELICHTING 16. OVERNAMES EN VERKOPEN VAN DOCHTERONDERNEMINGEN 2011 Overnames

2012 Overnames

2013 Overnames

Impact van overnames Vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Uitgestelde belastingvorderingen Beperkte of in pand gegeven middelen Overige vaste activa Vlottende activa Voorraden Handelsvorderingen en overige vorderingen Vooruitbetalingen Geldmiddelen en kasequivalenten Overige vlottende activa Langlopende verplichtingen Rentedragende verplichtingen Voorzieningen Uitgestelde belastingverplichtingen Kortlopende verplichtingen Rentedragende verplichtingen Handelsschulden en overige schulden Ontvangen voorschotten Overige verplichtingen

1 197 931 47 138 81 5 572 1 419 3 591 198 166 198 522 514 7 4 582 974 2 646 943 19

167 42 94 30 877 178 361 47 290 331 304 23 4

144 12 132 6 6 46 46 -

Netto identificeerbare activa en verplichtingen

1 666

712

104

Goodwill op overnames en earn-outs Goodwill op overnames Badwill op overnames Liquide middelen (verworven) / verkocht Netto liquide middelen uitstroom / (instroom) Minderheidsbelangen

5 498 5 498 (166) 6 997 547

318 399 (81) (290) 740 -

46 46 150 -

In € ‘000

32


TRANSACTIES GEDURENDE 2013 EN NA BALANSDATUM In 2013 heeft Zetes de activa van de firma L4 Epsilon overgenomen, die geïntegreerd werden in het filiaal Zetes Frankrijk. De netto toewijzbare activa en passiva bedroegen € 104 duizend. De boekwaarde hiervan voorafgaand aan de bedrijfscombinatie is hetzelfde. Er zijn geen transacties te melden na balansdatum, in 2014.

TOELICHTING 17. INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT VAN DE COMMISSARIS Het mandaat van commissaris werd door de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 2011 toegewezen aan het revisorenkantoor RSM Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Laurent Van der Linden en de heer Thierry Dupont. Het mandaat vervalt na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2014, waarop de goedkeuring van de jaarrekening van 2013 zal besproken worden. De opdracht en bevoegdheden van de commissaris zijn deze die hem bij wet zijn toegewezen. De commissaris kan niet uit zijn mandaat worden ontslaan tenzij dit precies is gemotiveerd.

2011

2012

2013

Bezoldiging van de commissaris Audit mandaat Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

79 1

84 2

84 -

Bezoldiging van personen met wie de commissaris is verbonden Audit mandaat Fiscale adviezen Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

12 4 19

4 12 -

6 -

In € ‘000

33


ZETES FINANCIEEL OVERZICHT | INVESTEREN IN HET HEDEN, DE TOEKOMST CREËREN

Beheer van risico’s en onzekerheden Inleiding

Geschillen

Het nemen van risico is inherent aan iedere vennootschap. Er kan geen sprake zijn van groei of waardecreatie in de onderneming zonder het nemen van risico. Als risico’s niet correct worden beheerd, dan kunnen ze het bereiken van de doelstellingen van de vennootschap beïnvloeden. Bij het inschatten en het beheersen van de risico’s vormt het geheel van de interne controle- en risicobeheerssystemen een sleutelrol bij het aansturen van de activiteiten van de vennootschap.

Zetes was in het verleden en is op dit ogenblik betrokken in juridische geschillen die deel uitmaken van de normale bedrijfsactiviteiten van de onderneming, waarschijnlijk zal dit in de toekomst ook zo zijn. Deze geschillen kunnen ondermeer betrekking hebben op:

Een risico houdt in dat er een mogelijkheid is dat een gebeurtenis plaatsvindt waarvan de gevolgen een invloed kunnen hebben op personen, activa, de omgeving, doelstellingen of de reputatie van de onderneming. Risicobeheer is een zaak van alle actoren binnen de onderneming en verdient een globale aanpak over alle activiteiten, procedures en activa van de onderneming heen. Risicobeheer is een dynamisch proces dat wordt ontwikkeld en ingezet onder de verantwoordelijkheid van de onderneming. Risicobeheer bestaat uit een geheel van middelen, gedragingen, procedures en acties aangepast aan de specifieke noden van de onderneming die de bestuurders in staat moet stellen om de risico’s onder een voor de onderneming aanvaardbaar niveau te houden. Risicobeheer draagt bij tot: a) creatie en behoud van waarde, activa en reputatie voor de onderneming; b) het veiligstellen van het nemen van beslissingen en aansturen van procedures om de doelstellingen te bereiken; c) het afstemmen van de activiteiten op de waarden van de onderneming; d) het samenbrengen van de werknemers van de onderneming rond een gemeenschappelijke visie aangaande de belangrijkste risico’s en het sensibiliseren voor de risico’s inherent aan de activiteiten die zij aansturen.

Beschrijving van de risico’s De raad van bestuur geeft een overzicht van haar inschatting van de risico’s en onzekerheden waarmee de onderneming geconfronteerd wordt. Gezien haar handelsactiviteiten wordt de onderneming blootgesteld aan onzekerheden met betrekking tot de evolutie van de economie, de financiële positie van haar klanten en de houding van haar concurrenten. Elk van de risico’s die verder worden besproken, kan een negatieve impact hebben op de activiteiten en de resultaten van de onderneming. Bij de toekomstverwachtingen die in dit jaarverslag worden gegeven moet dan ook rekening worden gehouden met deze risico’s. Naast de hieronder vermelde risico’s kunnen er nog andere risico’s zijn waarvan de onderneming zich niet bewust is of factoren die niet als risico erkend worden, maar toch een nadelige invloed kunnen hebben voor de onderneming.

34

- problemen met garantie, kwaliteit van het product of installatie - geschillen met werknemers - geschillen met verkopende aandeelhouders in het kader van bedrijfscombinaties - geschillen met leveranciers - claims met betrekking tot inbreuken op octrooien Deze lijst is niet volledig. Er worden voorzieningen aangelegd voor geschillen, wanneer dit noodzakelijk is. Ondanks dat de aangelegde voorzieningen als voldoende worden beschouwd, kan een geschil een bijkomende kost tot gevolg hebben.

Risico’s verbonden aan het personeelsbeleid Zetes ontwikkelt en levert hoogtechnologische toepassingen. In dit kader is het vinden van voldoende en gepaste medewerkers een belangrijke uitdaging. De naamsbekendheid van Zetes, alsook het commerciële en operationele succes van de onderneming verminderen dit risico aanzienlijk.

Risico’s met betrekking tot het milieu Zetes past de regelgeving met betrekking tot milieuaangelegenheden strikt toe. Niettemin kunnen uitzonderlijke omstandigheden of ongevallen aanleiding geven tot vervolging. Er zijn op dit ogenblik geen milieugeschillen.

Risico’s met betrekking tot uitzonderlijke gebeurtenissen Uitzonderlijke gebeurtenissen kunnen de activiteiten en de resultaten van de onderneming beïnvloeden. Een incident of natuurramp kan een impact hebben op een productiesite en als gevolg hiervan op de financiële positie van de onderneming. Hoewel Zetes dit risico dekt door het afsluiten van verzekeringen, kan het nooit helemaal uitgesloten worden. Meer algemeen kunnen extreme weersomstandigheden en politieke instabiliteit een invloed hebben op het economische systeem en aldus op de activiteiten van Zetes.

Risico’s met betrekking tot overnames De langetermijnstrategie van Zetes omvat de overname van externe ondernemingen. Ondanks de betrokkenheid en aandacht van het management bij deze overnames en in het bijzonder bij het uitvoeren van een due diligence-onderzoek, houden deze overnames specifieke risico’s in. De belangrijkste risico’s hebben betrekking op de activiteiten van de ondernemingen voorafgaand aan de overname door Zetes, de integratie van de overgenomen onderneming in de Zetes Groep, de verworven technologische kennis of de groei van de verworven ondernemingen die lager kan zijn dan de verwachtingen. Eventueel kunnen deze risico’s aanleiding geven tot bijzondere waardeverminderingsverliezen op goodwill.


Risico’s met betrekking tot nieuwe producten

Kredietrisico

De Zetes Groep is gespecialiseerd in identificatietechnologie. Teneinde het competitief voordeel te handhaven, investeert de onderneming in specifieke ontwikkelingen en in het commercialiseren van gespecialiseerde software en hardware. In 2013 heeft de onderneming zo € 2,8 miljoen geïnvesteerd. In totaal zijn er voor een nettobedrag van € 4,9 miljoen ontwikkelingskosten opgenomen in het actief van de balans.. De risico’s die hiermee gepaard gaan zijn:

Dit risico wordt beperkt door een kredietverzekeringsmaatschappij (voor ongeveer 50% van de verkopen). Er wordt steeds een interne analyse van het kredietrisico gemaakt, wat toelaat om dit risico verder te beperken. De spreiding van de klantenportefeuille, zowel geografisch als sectorieel, en de kwaliteit van de portefeuille in het algemeen beperken tevens op significante wijze het kredietrisico van de Groep.

- het niet behalen van omzetdoelstellingen of een ondermaatse rendabiliteit ten gevolge van onaangepaste functionaliteiten of het bestaan van producten van concurrenten van betere kwaliteit of aan een lagere prijs;

Liquiditeits- en kasrisico

- het commercialiseren van onvoldoende ontwikkelde producten, met een verlies aan geloofwaardigheid en/of bijkomende onvoorziene kosten verbonden aan het vinden van oplossing tot gevolg;

Het liquiditeits- en kasrisico voor de onderneming is beperkt. Behalve een kaspositie op het actief van de balans van € 10,6 miljoen (12/2013), heeft Zetes kredietfaciliteiten op basis van een overeenkomst, die met haar drie grootste bankiers is afgesloten om projecten, extra behoefte aan bedrijfskapitaal of, voor een deel, overnames te financieren.

- het gebruik van onderdelen van onvoldoende kwaliteit geleverd door externe leveranciers.

Wisselkoersrisico

Technologisch risico Het technologisch risico houdt verband met het moment waarom een nieuwe technologie wordt toegepast. Dit risico wordt beheerst door een specifiek team dat fungeert als technologische waakhond van de Zetes Groep. In dit team zit de expertise en kennis zolang de technologie nog niet klaar is voor de markt. Het draagt eveneens bij tot de verspreiding van de kennis zodra het management van de Groep daarover een besluit heeft genomen.

Frauderisico Aangezien frauderisico’s altijd bestaan bij menselijke activiteiten, waakt de vennootschap erover vertrouwenspersonen te plaatsen op sleutelposities. Vertrouwen is daarbij de hoeksteen van de strijd tegen fraude. De vennootschap tracht, daar waar de grootte van de dochterondernemingen het toelaat, om functiescheidingen door te voeren. Zo kunnen personen verantwoordelijk voor de aankopen niet ook bevoegd zijn voor de betaling van facturen. Handtekeningbevoegdheid wordt eveneens gelimiteerd op niveau van de betreffende activiteiten binnen de betrokken ondernemingen. Ten slotte is ook het uitvoerend management van de Groep ervoor attent om de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie van de filialen te beperken tot het dagelijks bestuur. Er wordt tevens toegezien op een goede werkverdeling binnen de managementstructuur. Om dit te bewerkstelligen bestaat er een rechtsreeks contact met het uitvoerend management van de Groep, zowel voor de lokale financiële directeurs, die rapporteren aan enerzijds de country manager en anderzijds de CFO van de Groep, als voor de country managers, die verantwoordelijk worden gesteld voor hun prestaties enerzijds door de CEO en anderzijds door de CFO van de Groep.

Prijsrisico Dit risico wordt onder controle gehouden door overeenkomsten met de belangrijkste leveranciers; prijsherzieningen zijn contractueel vastgelegd.

De geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld in euro. Dit brengt met zich mee dat de individuele jaarrekeningen van de vennootschappen van de groep waarvan de referentiemunt niet de euro is, naar euro geconverteerd worden met het oog op de consolidatie. In de mate dat de waarde van deviezen schommelt ten opzichte van elkaar, heeft dit mogelijk een impact op de jaarrekening. De belangrijkste risico’s zijn het wisselkoersrisico van de euro tegenover het Britse pond, de Zwitserse frank, de Zuid-Afrikaanse Rand en de Israëlische Shekel. In de mate dat de kosten van die entiteiten worden uitgedrukt in de referentiemunt situeert het wisselkoersrisico zich hier hoofdzakelijk op het niveau van hun bijdrage op de resultaten van de Groep. Er bestaat eveneens een potentieel risico met betrekking tot een eventuele wijziging in de vaste wisselkoers tussen de euro en de West-Afrikaanse CFA-frank. De aankopen van de groep gebeuren hoofdzakelijk in euro. Er bestaat eveneens een wisselkoersrisico tegenover de US dollar aangezien bepaalde goederen worden aangekocht in deze munt. Belangrijke aan- of verkoopcontracten in vreemde valuta vormen doorgaans het onderwerp van specifieke dekkingsposities. Het financieel departement van Zetes gebruikt termijncontracten en, in mindere mate, valutaopties om de blootstelling aan wisselkoersschommelingen in te dekken. In de People ID divisie gebruiken bepaalde concurrenten van Zetes andere valuta dan de euro als referentiemunt. Wisselkoersschommelingen kunnen daarbij ofwel een concurrentieel voordeel opleveren, dan wel een nadeel zijn ten overstaan van concurrenten waarvan de inkomsten (en de kosten) verworven zijn (en betaald zijn) in andere munteenheden.

Interestrisico Het interestrisico is beperkt aangezien de onderneming een lichtjes negatieve netto kaspositie heeft. Een stijging van de interesten op korte of lange termijn heeft derhalve geen significante invloed op het resultaat. De financiële schulden zijn hoofdzakelijk korte termijn schulden ter financiering van de behoefte aan werkkapitaal van de filialen. De beperkte lange termijn schulden (financiering van overnames en investeringen) hebben gemiddeld een korte looptijd, die geen specifieke indekking tegen renterisico vereisen.

35


ZETES FINANCIEEL OVERZICHT | INVESTEREN IN HET HEDEN, DE TOEKOMST CREËREN

ZETES INDUSTRIES NV VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOOTSCHAP OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2013 Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van ons mandaat van commissaris. Dit verslag omvat ons oordeel over de financiële toestand van het geconsolideerd geheel op 31 december 2013, het geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten, het geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen en het geconsolideerd kasstroomoverzicht op die datum en over de toelichting, en omvat tevens de vereiste bijkomende verklaring.

Verslag over de geconsolideerde jaarrekening - Oordeel zonder voorbehoud Wij hebben de controle uitgevoerd van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2013 afgesloten op 31 december 2013, opgesteld op grond van de International Financial Reporting Standards zoals goedgekeurd door de Europese Unie, met een balanstotaal van 163 187 (duizenden) EUR en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van 3 397 (duizenden) EUR.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan voor het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening die een getrouw beeld geeft in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards, alsook voor het implementeren van de interne beheersing, die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.

Verantwoordelijkheid van de commissaris Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking te brengen op basis van onze audit. Wij hebben onze audit volgens de internationale auditstandaarden (ISA's) uitgevoerd. Die standaarden vereisen dat wij aan de deontologische vereisten voldoen alsook de audit plannen en uitvoeren teneinde een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een audit omvat werkzaamheden ter verkrijging van controleinformatie over de in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen bedragen en toelichtingen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de beoordeling door de commissaris, met inbegrip van diens inschatting van de risico' s van een afwijking van materieel belang in de geconsolideerde jaarrekening als gevolg van fraude of van fouten. Bij het maken van die risico-inschatting neemt de commissaris de interne beheersing van de entiteit in aanmerking die relevant is voor het opstellen door de entiteit van de geconsolideerde jaarrekening

36

die een getrouw beeld geeft, teneinde controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn, maar die niet gericht zijn op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een audit omvat tevens een evaluatie van de geschiktheid van de gehanteerde waarderingsregels en van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van de presentatie van de geconsolideerde jaarrekening als geheel. Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de entiteit de voor onze audit vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop ons oordeel te baseren.

Oordeel zonder voorbehoud Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2013 een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand van het geconsolideerd geheel alsook van diens resultaten en van diens kasstroom over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards zoals goedgekeurd door de Europese Unie.

Verslag betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde eisen Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening. In het kader van ons mandaat, is het onze verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang zijnde opzichten, de naleving van bepaalde wettelijke en reglementaire verplichtingen na te gaan. Op grond hiervan doen wij de volgende bijkomende verklaring die niet van aard is om de draagwijdte van ons oordeel over de geconsolideerde jaarrekening te wijzigen: • Het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening behandelt de door de wet vereiste inlichtingen, stemt overeen met de geconsolideerde jaarrekening en bevat geen van materieel belang zijnde inconsistenties ten aanzien van de informatie waarover wij beschikken in het kader van onze opdracht.

Zaventem, 16 april 2014

RSM RÉVISEURS D'ENTREPRISES BEDRIJFSREVISOREN CVBA VERTEGENWOORDIGD DOOR

LAURENT VAN DER LINDEN

THIERRY DUPONT


Statutaire Jaarrekening Overeenkomstig artikel 105 van het wetboek van vennootschappen wordt in dit jaarverslag een verkorte versie van de statutaire jaarrekening van Zetes Industries NV opgenomen. De volledige jaarrekening zal samen met het jaarverslag en het verslag van de commissaris worden neergelegd bij de Nationale Bank van België en zal eveneens beschikbaar zijn op de zetel van de vennootschap en op de web site www.zetes.com. De commissaris van de vennootschap heeft een goedkeurende verklaring zonder voorbehoud afgeleverd met betrekking tot de statutaire jaarrekening van Zetes Industries NV voor de boekjaren 2013, 2012 en 2011.

1. BALANS NA RESULTAATSVERWERKING In € ‘000 ACTIVA Vaste Activa Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen op meer dan één jaar Voorraden en bestellingen in uitvoering Vorderingen op ten hoogste één jaar Geldbeleggingen en eigen aandelen Liquide middelen Overlopende rekeningen TOTAAL DER ACTIVA

2011

2012

2013

33 905 329 106 33 471 32 714 1 583 94 28 819 1 634 491 92 66 619

32 375 309 95 31 971 31 890 1 225 13 27 051 3 319 135 148 64 265

32 249 427 149 31 673 33 297 1 256 84 28 159 3 569 123 105 65 546

61 208 56 092 38 3 233 1 634 211 5 411 5 397 303 6 1 251 656 3 181 14 66 619

60 303 56 092 38 783 3 319 69 3 962 3 918 20 1 113 514 2 271 45 64 265

58 017 51 676 38 2 707 3 569 26 7 529 2 700 4 779 -

PASSIVA Eigen vermogen Kapitaal Uitgiftepremies Reserves Reserves voor eigen aandelen Overgedragen winst Voorzieningen voor risico's en kosten Schulden Schulden op meer dan één jaar Schulden op ten hoogste één jaar Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden Handelsschulden Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden Overlopende rekeningen TOTAAL DER PASSIVA

1 126 503 3 151 50 65 546

37


ZETES FINANCIEEL OVERZICHT | INVESTEREN IN HET HEDEN, DE TOEKOMST CREËREN

2. RESULTATENREKENING In € ‘000 Bedrijfsopbrengsten Omzet Andere bedrijfsopbrengsten Bedrijfskosten Handelsgoederen, grond en hulpstoffen Diensten en diverse goederen Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Afschrijvingen en waardeverminderingen Andere bedrijfskosten Bedrijfswinst (of -verlies) Financiële opbrengsten Financiële kosten Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen Uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke kosten Resultaat van het boekjaar vóór belastingen Belastingen op het resultaat WINST (OF VERLIES) VAN HET BOEKJAAR

3. RESULTAATSVERWERKING In € ‘000 Te bestemmen winstsaldo Te bestemmen winst van het boekjaar Overgedragen winst van het vorige boekjaar Onttrekking aan het Kapitaal Onttrekking aan de reserves Toevoeging aan de wettelijke reserves Toevoeging aan de andere reserves Over te dragen resultaat Dividenden (1)

2011

2012

2013

6 957 6 543 414 (5 672) (159) (3 112) (2 284) (102) (15) 1 285 851 (135) 2 001

5 744 5 351 392 (5 093) (107) (2 942) (1 892) (136) (16) 651 517 (81) 1 087

5 731 5 369 362 (5 519) (79) (3 543) (1 708) (177) (12) 212 1 396 (92) 1 515

2 001 (14) 1 987

1 087 (33) 1 054

(47) 1 468 (3) 1 466

2011

2012

2013

2 197 1 987 211 4 000

1 264 1 054 211 817 53 69 1 959

1 535 1 466 69

99 2 993 211 2 895

1 400 73 (0) 26 2 835

(1) Bedrag bepaald rekening houdend met de eigen aandelen die aangehouden werden op 31/12/2013; voor 2011 en 2012 betreft dit het bedrag aan dividenden, dat werd aangepast om rekening te houden met de eigen aandelen die op the ogenblik van de Algemene vergadering van Aandeelhouders werden aangehouden. In 2013 heeft Zetes Industries ook een kapitaalsterugbetaling doorgevoerd van € 0,17 per aandeel.

38


4. DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN Hieronder worden de vennootschappen vermeld waarin de vennootschap een rechstreekse deelneming bezit, alsmede de andere vennootschappen waarin de vennootschap maatschappelijke rechten bezit ten belope van ten minste 10% van het geplaatst kapitaal.

MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN GEHOUDEN DOOR Naam

Adres van de zetel

SA ZETES

Straatsburgstraat 3 - 1130 Brussel Bâtiment Einstein – 17/19 rue Georges BesseSA ZETES France 92160 Antony SA ZETES TECHNOLOGIES Straatsburgstraat 3 - 1130 Brussel ZTS Lda Alameda Antonio Sergio 7 - 2795023 Linda-A-Velha SA BUROTICA Alameda Antonio Sergio 7 - 2795023 Linda-A-Velha SA ZETES FASTRACE Straatsburgstraat 3 - 1130 Brussel ZETES INTERNATIONAL GmbH Flughafenstraße 52 b, 22335 Hamburg ZETES SRL Lungobisagno Dalmazia 71/16 - 16141 Genova ZETES INDUSTRIES (Israël) 2 Hahagana Street - 47203 Ramat-Hasharon Ltd ZETES HOLDING GmbH Waldstrasse 23 - 63128 Dietzenbach RFIdea SA Rue des Chasseurs Ardennais, 5 - 4031 Angleur ZETES COTE IVOIRE Abidjan, 17BP 319 Abidjan 01

Land België

De onderneming rechtstreeks Nombre 170 827

Dochters % 100

Frankrijk

27 470

100

België Portugal Portugal België Duitsland Italië

1 249 2 10 millions 2 124 4 10

49,96 100 50 34,03 100 10

Israël

850

85

Duitsland België Côte Ivoire

2 3 190

100 ns 10

%

0,04 50 41,9 90

100 90

5. STAAT VAN HET KAPITAAL In € ‘000 €

CAPITAL 1. Geplaatst kapitaal Per einde van het vorige boekjaar Wijzigingen tijdens het boekjaar: Per einde van het boekjaar 2. Samenstelling van het kapitaal Aandelen op naam, aan toonder of gedematerialiseerd Op naam Aan toonder of gedematerialiseerd

Aantal aandelen

56 092 (4 416) 51 676 5 389 714 1 338 296 4 051 418

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING AANDEELHOUDERS Zephir Cobepa Axa Belgium Andere aandeelhouders op naam Publiek Eigen aandelen Totaal

Aantal aandelen

%

1 277 495 1 329 655 199 453 8 641 2 340 148 234 322 5 389 714

23,70 24,67 3,70 0,16 43,42 4,35 100,00

39


ZETES FINANCIEEL OVERZICHT | INVESTEREN IN HET HEDEN, DE TOEKOMST CREËREN

6. DE COMMISSARIS EN DE PERSONEN MET WIE HIJ VERBONDEN IS In € ‘000 € Bezoldiging van de commissaris Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door de commissaris Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door personen met wie de commissaris verbonden is Andere controleopdrachten Belastingadviesopdrachten Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

40

41

1 1 -


Corporate Governance Verklaring 1. DE BELGISCHE CORPORATE GOVERNANCE CODE 2009

Principe 5.2./17 Interne auditfunctie

Dit hoofdstuk is gebaseerd op de Corporate Governance-regels en -principes bij Zetes Industries NV (de Vennootschap). Ze worden uitgebreid behandeld in het Corporate Governance Charter van de Vennootschap zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Vennootschap, dat samen met de gecoördineerde statuten van de Vennootschap beschikbaar is op de website van Zetes Industries NV (http://www.zetes.com/en/investor-relations/corporate-governance).

De Vennootschap beschikt niet over een onafhankelijke interne auditfunctie. Gezien de aard, de omvang en de complexiteit van de Vennootschap, heeft het uitvoerend management procedures en regels ingesteld en de verantwoordelijkheden verdeeld over verschillende personen om de goede werking van het interne controlesysteem en het risicobeheer te verzekeren.

De Raad van Bestuur van de Vennootschap streeft ernaar de Belgische Corporate Governance Code 2009 na te leven, maar meent dat bepaalde afwijkingen van de bepalingen gerechtvaardigd zijn, gelet op de specifieke situatie van de Vennootschap.

2. RAAD VAN BESTUUR

Principe 2.9. Secretaris van de Vennootschap Gezien de omvang van de Vennootschap is de Raad van Bestuur niet van plan een Vennootschapssecretaris te benoemen.

Principe 5.3. Benoemingscomité De principes in verband met het benoemingscomité zijn niet van toepassing.

2.1. Samenstelling, benoeming en einde ambtstermijn van de Raad van Bestuur In overeenstemming met artikel 15 van de statuten wordt de Vennootschap beheerd door een Raad van Bestuur van minstens zes leden, bestaande uit rechtspersonen of fysieke personen, die geen aandeelhouders hoeven te zijn. In overeenstemming met de statuten worden de Bestuurders aangesteld door de Algemene Vergadering van aandeelhouders voor een periode van maximum 6 jaar. Ze zijn herverkiesbaar. Hun mandaat loopt af op het einde van de jaarlijkse Gewone Algemene Vergadering, in het laatste jaar van hun mandaat. Op 31 december 2013 bestond de Raad van Bestuur van Zetes Industries NV uit 10 leden. De Gewone Algemene Vergadering van 27 mei 2015 zal moeten beslissen over de benoeming van alle bestuurders voor de volgende mandaatsperiode.

Naam en functie

Mandaat**

Professioneel adres

Alain Wirtz NV, Vertegenwoordigd door Alain Wirtz Chief Executive Officer (CEO) (Voorgedragen door Zephir Corporation) (Uitvoerend bestuurder)

2015

Straatsburgstraat 3 1130 Brussel

Jean-François Jacques BVBA, Vertegenwoordigd door Jean-François Jacques (*) Voorzitter van de raad van bestuur (Voorgedragen door Zephir Corporation) (Uitvoerend bestuurder)

2015

Straatsburgstraat 3 1130 Brussel

Pierre Lambert Chief Financial Officer (CFO) (Uitvoerend bestuurder)

2015

Straatsburgstraat 3 1130 Brussel

Jean-Marie Laurent Josi (Voorgedragen door Cobepa) (Bestuurder)

2015

Kanselarijstraat 2 1000 Brussel

Hiram Claus (Voorgedragen door Cobepa) (Bestuurder)

2015

Kanselarijstraat 2 1000 Brussel

Olivier Gernay (Voorgedragen door Zephir Corporation) (Bestuurder)

2015

Brugmannlaan 403 1180 Brussel

Floris Vansina BVBA Vertegenwoordigd door Floris Vansina (Bestuurder)

2015

Charles Woestelaan 147 1090 Jette

José-Charles Zurstrassen (Onafhankelijk bestuurder)

2015

Generaal Baron Empainlaan 41 1150 Sint-Pieters-Woluwe

Paul Jacques (*) (Onafhankelijk bestuurder)

2015

Hamstraat 20 1180 Brussel

GEMA SPRL Vertegenwoordigd door Michel Allé (Onafhankelijk bestuurder)

2015

Constantin Meunierplein 17 1190 Brussel

(*) De heren Paul Jacques en Jean-François Jacques hebben geen familiale banden. (**) Het mandaat vervalt op het einde van de jaarlijkse Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders gedurende het laatste jaar van het mandaat.

41


ZETES FINANCIEEL OVERZICHT | INVESTEREN IN HET HEDEN, DE TOEKOMST CREËREN De commissaris van de Vennootschap is RSM Réviseurs d’Entreprises Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Waterloosesteenweg 1151, 1180 Ukkel, vertegenwoordigd door de heer Laurent Van der Linden en de heer Thierry Dupont. Deze firma auditeert de geconsolideerde rekeningen van de Vennootschap sinds 2000, en heeft een beurtol ingevoerd voor zijn vertegenwoordigers. De heer Laurent Van der Linden en de heer Thierry Dupont zijn verantwoordelijk voor de audit van de statutaire rekeningen van de Vennootschap en van de geconsolideerde rekeningen. Het driejarige mandaat van de commissaris vervalt op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 28 mei 2014.

2.2. Rol van de Raad van Bestuur

• Beslissingen nemen over de structuur van het Uitvoerend Management; • Bespreken van de resultaten van het Uitvoerend Management; • Onderhouden van een voortdurende interactie en dialoog met het Uitvoerend Management in een klimaat van respect, vertrouwen en openheid; • Bespreken, evalueren en goedkeuren van het remuneratiebeleid met betrekking tot het Uitvoerend Management van Zetes Industries NV; • De doeltreffendheid van de comités van de Raad van Bestuur controleren en onderzoeken.

De Raad van Bestuur is het besluitvormende orgaan van de Vennootschap, (i) met uitzondering van die zaken die volgens de toepasselijke wet of de statuten uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, en (ii) met uitzondering van de bestuursbevoegdheden gedelegeerd aan de Afgevaardigde Bestuurders.

2.4. Organisatie van de Raad van Bestuur

De rol van de Raad van Bestuur is het succes van Zetes Industries en de Zetes Groep op lange termijn te bestendigen door een ondernemende leiding te verschaffen en de risico’s in te schatten en te beheren. De Raad van Bestuur neemt beslissingen over de waarden en strategie, het beheer van risico’s en belangrijke beleidspunten van de Vennootschap. De Raad van Bestuur zorgt voor de nodige financiële middelen en human resources voor Zetes Industries om haar doeleinden te bereiken.

Bestuursvergaderingen kunnen ook georganiseerd worden middels een video- of telefoonconferentie. Elke vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, en in geval van zijn afwezigheid, door de CEO of een uitvoerend bestuurder. Overleg en beslissingen van de Raad van Bestuur zijn enkel geldig als minstens de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Voorstellen worden aangenomen bij meerderheid van stemmen.

2.3. Verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur De belangrijkste verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur omvatten: • Op regelmatige basis bespreken, evalueren en goedkeuren van de langetermijnplanning en -strategie voor Zetes Industries en de Zetes Groep; • Regelmatig beoordelen van de doelstellingen en het beleid van Zetes Industries NV; • Controleren en evalueren van de resultaten van Zetes Industries NV en de Zetes Groep met het oog op strategische doelstellingen, plannen en budgetten; • Bespreken, evalueren en goedkeuren van de organisatorische structuren van de Vennootschap;

algemene

• Bespreken, evalueren en goedkeuren van belangrijke toewijzingen van middelen en investeringen (met inbegrip van acquisities en afsplitsingen); • Bespreken van de financiële en operationele resultaten; • Bespreken, evalueren en goedkeuren van budget en verwachtingen; • Alle nodige maatregelen treffen om te verzekeren dat de financiële verslagen en andere beduidende financiële en niet-financiële informatie correct zijn en tijdig worden gepubliceerd; • Toezicht houden op de werkzaamheden van de commissaris; • Benoemen van de Gedelegeerd Bestuurders;

42

2.4.1. Bestuursvergaderingen Per jaar worden minstens ongeveer 6 gewone Bestuursvergaderingen gehouden. Zo nodig zal de Voorzitter van de Raad van Bestuur of twee bestuurders bijzondere Bestuursvergaderingen bijeenroepen.

In 2013 is de Raad van Bestuur zes maal bijeengekomen. Het register van de individuele aanwezigheden van de bestuurders ziet er als volgt uit: alle leden waren steeds aanwezig, met uitzondering van dhr. José-Charles Zurstrassen (19 februari 2013), ALAIN WIRTZ NV, vertegenwoordigd door dhr. Alain Wirtz (29 maart 2013), JEANFRANCOIS JACQUES BVBA, vertegenwoordigd door dhr. JeanFrançois Jacques (28 augustus 2013) en dhr. Olivier Gernay (29 maart en 28 augustus 2013).

2.4.2. Agendapunten van de Bestuursvergaderingen De Voorzitter van de Raad van Bestuur bepaalt de agenda van elke Bestuursvergadering. Aan het begin van het jaar zal de Voorzitter van de Raad van Bestuur een schema opstellen van de belangrijkste onderwerpen die tijdens het jaar besproken zullen worden. Een gedetailleerde agenda, eventuele documenten ter ondersteuning en voorstellen worden vijf kalenderdagen voor elke bestuursvergadering ter beschikking gesteld aan de Bestuurders. De agenda moet de topics opsommen die aan bod zullen komen, en specificeren of ze louter informatief zijn of het onderwerp vormen van overleg of besluitvorming. Van de bestuurders wordt verwacht dat ze de gegevens voor de vergadering doornemen. Het staat elke Bestuurder vrij zelf een punt aan de agenda toe te voegen. Bestuurders die bepaalde punten in de agenda willen laten opnemen, dienen de Voorzitter van de Raad van Bestuur geruime tijd vooraf hiervan te informeren.

2.4.3. Evaluatie De Raad van Bestuur voert onder leiding van zijn Voorzitter regelmatig een zelfbeoordeling uit om te bepalen of de raad evenals zijn Comités


op een doeltreffende manier werken. Deze evaluatie heeft de volgende doelstellingen: • De werking van de Raad beoordelen; • Controleren of de belangrijke kwesties op gepaste wijze worden voorbereid en besproken; • De inhoud van de bijdragen van elke Bestuurder, zijn aanwezigheid op de vergaderingen van de Raad en de Comités en het opbouwende karakter van zijn betrokkenheid bij de besprekingen en beslissingen evalueren; • De effectieve samenstelling van de Raad in verhouding tot de gewenste samenstelling controleren; de niet-uitvoerende Bestuurders zullen regelmatig hun interactie met het Uitvoerend Management beoordelen. De manier waarop elke bestuurder zijn functies uitoefent zal samen met zijn rol en zijn verantwoordelijkheden regelmatig beoordeeld worden. Dit gebeurt met het oog op een aanpassing van de samenstelling van de Raad van Bestuur. Zo kan immers rekening worden gehouden met wijzigingen die zich voordoen. Daarbij zal bijzondere aandacht worden besteed aan de beoordeling van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de Voorzitters van de Comités. Bij de behandeling van een eventuele hernieuwing van een mandaat zal de betrokkenheid en doeltreffendheid van de Bestuurder worden geëvalueerd volgens een transparante en vooraf bepaalde procedure. De Voorzitter van de Raad van Bestuur ontvangt de commentaren van alle Bestuurders en brengt hierover verslag uit aan de Raad van Bestuur. Dit rapport zal tevens een beoordeling omvatten van de prestaties van de Raad. De beoordeling zal zich richten op de bijdrage van de Raad aan de vennootschap Zetes Industries NV en specifiek binnen de domeinen waarvan de Raad van Bestuur denkt dat er een verbetering mogelijk is. De Raad van Bestuur reageert op de resultaten van de prestatieanalyse door de sterke punten ervan te erkennen en de zwaktes aan te pakken. Zo nodig veronderstelt dit het voorstel om nieuwe leden te benoemen, het niet verlengen van het mandaat van bestaande leden of het treffen van alle maatregelen die zich opdringen om de doeltreffende werking van de Raad van Bestuur te verzekeren. De Raad van Bestuur verzekert zich ervan dat alle maatregelen werden getroffen om de hernieuwing van de benoemingen voor de Raad van Bestuur ordentelijk te laten verlopen. Hij verzekert zich ervan dat elke nieuwe benoeming en elke hernieuwing van een mandaat, ongeacht of het een uitvoerend of niet-uitvoerend mandaat betreft, het mogelijk maakt binnen de Raad van Bestuur een gepast evenwicht te behouden tussen competenties en vereiste ervaring.

3. Interne controle en risicobeheer inzake het opstellen van de financiële informatie De interne controle inzake het opstellen van de financiële informatie is een voorziening van de Vennootschap die bepaald en geïmplementeerd wordt onder haar verantwoordelijkheid. Die controle heeft met name als doel de betrouwbaarheid van de financiële informatie en de conformiteit van de financiële rekeningen met de IFRS-normen (International Financial Reporting Standards) te garanderen.

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het bepalen van de nodige maatregelen om de integriteit en de tijdige publicatie van de financiële rekeningen en de mededeling van de overige, belangrijke financiële informatie aan de aandeelhouders te verzekeren. Het Uitvoerend Management is belast met de implementatie en opvolging van de interne controles gebaseerd op het referentiekader dat werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Daarnaast zorgt ze ook voor de voorbereiding van de communicatie inzake de financiële rekeningen en de andere beduidende financiële informatie van de Vennootschap. De interne controle van de financiële informatie omvat meer bepaald de regels en procedures die: • verband houden met het gedetailleerd vastleggen van de transacties betreffende de activa van de Vennootschap; • in redelijke mate verzekeren dat de operaties worden vastgelegd op een manier die de voorbereiding van de financiële rekeningen conform de IFRS-normen mogelijk maakt; • in redelijke mate verzekeren dat de verkopen van de Vennootschap worden verwezenlijkt overeenkomstig de voorwaarden die het Uitvoerend Management en de Raad van Bestuur van de Vennootschap opleggen, en dat de kosten worden vermeld op een manier die hun goedkeuring wegdraagt; • in redelijke mate de preventie of de tijdige opsporing verzekeren van niet toegelaten acquisities, gebruik of overdracht van activa die een belangrijke impact kunnen hebben op de geconsolideerde financiële rekeningen. Het Uitvoerend Management is belast met de interne controle op de financiële informatie. Deze controle omvat de beoordeling van de significante risico's, de identificatie van afwijkingen, onvolkomenheden en toepassingsproblemen, evenals de opvolging van maatregelen om de geïdentificeerde gebreken te corrigeren. Door haar beperkingen kan het zijn dat de interne controle van de financiële informatie foute opgaven niet zal detecteren of voorkomen. Bovendien is de doeltreffendheid van deze controle naar latere periodes toe onderhevig aan het risico dat de controles ongeschikt kunnen worden door evoluerende omstandigheden of omdat hun conformiteit met het toepasselijke beleid en de geldende procedures kan afnemen. Het Uitvoerend Management heeft de doeltreffendheid van de interne controle van de financiële informatie op 31 december 2013 geëvalueerd. De beoordeling had meer bepaald betrekking op de ontwikkeling van de interne controle van de financiële informatie, en omvatte tests van haar operationele doeltreffendheid. Het Uitvoerend Management kwam op die basis tot de bevinding dat de Vennootschap op 31 december 2013 over een adequate interne controle van de financiële informatie beschikte.

4. De afgevaardigde bestuurders en het Uitvoerend Management De Raad van Bestuur benoemt de afgevaardigde bestuurders van Zetes Industries NV. De Raad van Bestuur heeft hen de machtiging

43


ZETES FINANCIEEL OVERZICHT | INVESTEREN IN HET HEDEN, DE TOEKOMST CREËREN gegeven om hun verantwoordelijkheden en taken naar behoren uit te oefenen. Zij beschikken over voldoende beleidsruimte om de strategie van de onderneming uit te tekenen en uit te voeren, binnen het wettelijke kader en rekening houdend met de waarden van de onderneming, haar risicobeleid en belangrijkste beleidslijnen. Om dat te bereiken zijn zowel de CEO (Alain Wirtz NV) als de voorzitter van de Raad van Bestuur (Jean-François Jacques BVBA) beide afgevaardigd bestuurder voor Zetes Industries NV. De afgevaardigde bestuurders werken samen met de leden van het Uitvoerend Management dat bestaat uit alle uitvoerende bestuurders van Zetes Industries NV, dit zijn de afgevaardigde bestuurders en de CFO op dat ogenblik. Het Uitvoerend Management bestaat dus uit drie leden: de afgevaardigde bestuurders, Alain Wirtz NV, Jean-François Jacques BVBA, en de CFO, Pierre Lambert. Het Uitvoerend Management vormt geen directiecomité in de zin van art. 524bis W. Venn.

5. Comités binnen de Raad van Bestuur 5.1 Rol Een aanzienlijk deel van de voorbereidende analyse en het voorafgaande werk van de Raad van Bestuur wordt uitgevoerd door permanente Comités binnen de Raad van Bestuur. De Comités zijn louter adviserende organen en de beslissingsbevoegdheid blijft de collegiale verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur (maar wel met de mogelijkheid van machtigingen ad hoc). De Comités assisteren de Raad van Bestuur op specifieke vlakken, waarover ze gedetailleerd verslag uitbrengen en waarover ze aanbevelingen doen aan de Raad van Bestuur. Het Auditcomité en het Remuneratiecomité zullen de Raad van Bestuur altijd bijstaan. Indien nodig of aangewezen kan de Raad van Bestuur bijkomende Comités instellen of in stand houden.

5.2 Samenstelling en benoeming Comitéleden worden benoemd door de Raad van Bestuur. De voorzitter van de Raad van Bestuur zal erop toezien dat de Raad van Bestuur Comitéleden alsook een voorzitter voor elk van die Comités aanstelt. Elk Comité bestaat uit minstens 3 leden. De benoeming zal de termijn van het lidmaatschap van de Raad van Bestuur niet overschrijden. Bij het beslissen over de specifieke samenstelling van een Comité zal rekening gehouden worden met de behoeften en kwaliteiten die nodig zijn voor een optimaal functioneren van dat Comité. De benoeming van Comitéleden is gebaseerd op (i) hun specifieke vaardigheden en ervaring, bovenop de algemene vereisten voor bestuurders, en (ii) de vereiste dat elk Comité, als groep, de vaardigheden en ervaring bezit om zijn taken uit te voeren.

5.3 Auditcomité Het Auditcomité staat de Raad van Bestuur bij met het toezicht op (i) de integriteit van de jaarrekeningen van de Vennootschap, (ii) de naleving door de Vennootschap van de wettelijke en reglementaire verplichtingen, (iii) de geschiktheid en onafhankelijkheid van de commissaris, en (iv) het functioneren van de interne controleprocedures, het risicobeheer en de commissarissen van de Vennootschap. De verantwoordelijkheden van het Auditcomité worden gedetailleerd beschreven in het Corporate Governance Charter.

44

Het Auditcomité bestaat uitsluitend uit niet-uitvoerende bestuurders. Minstens een van de leden moet onafhankelijk zijn. Op 31 december 2013 waren de leden van het Auditcomité: • GEMA BVBA, vertegenwoordigd door Michel Allé (Voorzitter van het Auditcomité, onafhankelijk bestuurder) • Dhr. Hiram Claus (niet-uitvoerend bestuurder) • Floris Vansina BVBA, vertegenwoordigd door Floris Vansina (nietuitvoerend bestuurder) • Paul Jacques (onafhankelijk bestuurder)

5.4 Remuneratiecomité De rol van het Remuneratiecomité is de Raad van Bestuur bij te staan in alle kwesties die te maken hebben met de vergoeding van raadsleden (uitvoerend en niet-uitvoerend) en van werknemers van de Vennootschap die direct verslag uitbrengen aan het Uitvoerend Management, en in zaken die te maken hebben met het bestuur van de groep waarover de Raad van Bestuur of de Voorzitter van de Raad van Bestuur het advies van het Comité wensen. De verantwoordelijkheden van het Remuneratiecomité worden gedetailleerd beschreven in het Corporate Governance Charter. Het Remuneratiecomité zal uit minstens drie bestuurders bestaan. Alle leden moeten niet-uitvoerende bestuurders zijn. De meerderheid van Comitéleden moeten Onafhankelijke Bestuurders zijn. Op 31 december 2013 waren de leden van het Remuneratiecomité: • Jean-Marie Laurent Josi (Voorzitter van het Remuneratiecomité, niet-uitvoerend bestuurder) • Paul Jacques (onafhankelijk bestuurder) • José-Charles Zurstrassen (onafhankelijk bestuurder)

6. Remuneratieoverzicht van de bestuurders en het Uitvoerend Management ZETES INDUSTRIES NV – REMUNERATIEVERSLAG 2013 6.1 Algemene principes van het remuneratiebeleid Dit onderdeel beschrijft de algemene remuneratiebeleid van Zetes Industries NV.

principes

van

het

Het doel van het remuneratiebeleid binnen de Zetes Groep is de individuele en collectieve prestaties te verlonen om zo de belangen van de bedrijfsleiders, de bestuurders en de aandeelhouders van Zetes Industries op elkaar af te stemmen, terwijl toch rekening wordt gehouden met de verschillen tussen de operationele entiteiten van de Groep. Dit beleid wordt sinds jaren op coherente wijze toegepast. De principes van het deugdelijk bestuur indachtig zijn de vergoedingen conform de industriestandaard en bestaat er een bonussysteem, gebaseerd op prestaties en de waarden van de Vennootschap. Zo worden het Uitvoerend Management van Zetes Industries en het kaderpersoneel van de Groep gemotiveerd en gestimuleerd om duurzame waardestijging na te streven voor de Vennootschap.


De richtlijnen omtrent de vergoedingen en het bonussysteem van de Zetes Groep hebben als doel om aan het Uitvoerend Management van Zetes Industries en aan het kaderpersoneel van de Groep een gepaste vergoeding uit te keren in lijn met hun activiteiten en hun verantwoordelijkheden. Die vergoeding houdt ook rekening met de economische realiteit, de succesratio en de vooruitzichten van de Zetes Groep.

6.3.3Structuur van de vergoedingen

Daarom bestaat het Totaale pakket van vergoedingen voor het Uitvoerend Management en de verantwoordelijken van de operationele en functionele eenheden uit het volgende:

De criteria waarmee rekening werd gehouden voor de vastlegging van de variabele vergoedingen zijn de volgende:

1. Een vast gedeelte onafhankelijk van de resultaten 2. Een bonus die afhankelijk is van zowel de resultaten over het boekjaar als het respecteren van kwalitatieve criteria die de langetermijnstrategie van de Vennootschap koppelen aan de belangen van haar aandeelhouders. Deze principes waren al van toepassing voor 2012 en blijven gelden voor 2013.

6.2 Over de marktconformiteit van de vergoedingen Om de vergoedingen van het Uitvoerend Management op objectieve wijze te kunnen toetsen aan de markt, heeft het Remuneratiecomité specifieke studies (*) uitgevoerd om deze vergoedingen te beoordelen. Deze studies evalueren de hoogte en de structurering van de vergoedingen. Op basis hiervan heeft het Remuneratiecomité vastgesteld dat de vergoedingen van het Uitvoerend Management gelijklopen met de vergoedingen toegepast in Belgische en Europese beursgenoteerde ondernemingen met een vergelijkbare structuur en een gelijkaardige activiteit en grootte.

6.3. De vergoeding van de uitvoerende bestuurders Dit onderdeel beschrijft het remuneratiebeleid met betrekking tot de uitvoerende bestuurders. Het bevat een beschrijving van de structuur van hun vergoeding en verduidelijkt eveneens het verband tussen de prestaties en het vergoedingsniveau.

De contractuele bepalingen en de vergoedingen van de leden van het Uitvoerend Management worden jaarlijks aangepast en herzien door het Remuneratiecomité dat door de Raad van Bestuur benoemd is. Wat de variabele vergoeding betreft, stelt het Remuneratiecomité de doelstellingen vast en beoordeelt zij of deze werden ingevuld.

6.3.2 De begunstigden Het Uitvoerend Management van de Vennootschap is als volgt samengesteld:

vertegenwoordigd door Alain Wirtz

Jean-François Jacques BVBA vertegenwoordigd door Jean-François Jacques

De heer Pierre Lambert

- De realisatie van de budgettaire doelstellingen voor het refertejaar zoals opgesteld door de Raad van Bestuur op het einde van het voorafgaande jaar; - De capaciteit van het Uitvoerend Management om te reageren en aanpassingen door te voeren naar aanleiding van economisch wijzigende omstandigheden in het refertejaar; - De capaciteit om voorstellen van operaties te doen met het oog op externe groei, deze succesvol uit te voeren en in de groep te integreren. Rekening houdend met het feit dat het Uitvoerend Management van Zetes Industries in de loop van de voorbije twintig jaar reeds zijn constante wil heeft getoond om de onderneming op lange termijn te willen leiden, is het Remuneratiecomité van plan aan de Algemene Aandeelhoudersvergadering voor te stellen om, bij uitdrukkelijke goedkeuring, af te wijken van het voorschrift in artikel 520ter W.Venn.

6.3.4 Het overzicht van de Totaale vergoedingen voor het jaar 2013 Vergoedingen voor de CEO 2013 Vaste vergoeding Variabele vergoeding Totaal

305 000 € 85 500 € 390 500 €

Vergoeding voor de andere leden van het Uitvoerend Management

6.3.1 Principes

Alain Wirtz NV

In 2013 hebben de leden van het Uitvoerend Management vergoedingen gekregen met een vaste component en een variabel gedeelte dat afhing van zowel de geconsolideerde financiële resultaten van de Groep Zetes als van het respecteren van objectieve criteria waarin ook de groei van de waarde van de onderneming op lange termijn zit verwerkt.

CEO en afgevaardigd bestuurder Voorzitter van de Raad van Bestuur en afgevaardigd bestuurder Chief Financial Officer en bestuurder

(*) o.a."Executive remuneration in Belgium 2013", E&Y

2013 Vaste vergoedingen

451 000 €

Variabele vergoedingen

125 400 €

Totaal

576 400 €

6.3.5 Opties en aandelen Voor 2013 werd er geen vergoeding voor het Uitvoerend Management voorzien onder de vorm van aandelen of opties.

6.3.6 Pensioenplan Er werd geen pensioenplan aangegaan ten gunste van de vennootschappen Alain Wirtz NV of Jean-François Jacques NV. De heer Pierre Lambert werkt, in zijn hoedanigheid van Chief Financial Officer en bestuurder van Zetes Industries NV, onder het regime van onafhankelijk mandataris. Hij is de begunstigde van een individuele pensioentoezegging waarvan het bedrag vervat zit in zijn vergoeding.

45


ZETES FINANCIEEL OVERZICHT | INVESTEREN IN HET HEDEN, DE TOEKOMST CREËREN

6.3.7 Opzegvergoedingen

6.4. Vergoedingen voor de niet-uitvoerende bestuurders

Behoudens onmiddellijke intrekking van hun mandaat op grond van zware fout zullen zowel Alain Wirtz NV als Jean-François Jacques BVBA in geval van intrekking van hun mandaat over een opzegvergoeding kunnen beschikken gelijk aan de vergoedingen voor twaalf maanden (vaste en variabele vergoedingen); de vergoeding van de heer Lambert, onafhankelijk mandataris, zal overeenstemmen met een periode van achttien maanden.

De niet-uitvoerende bestuurders ontvangen voor hun diensten volgende vergoedingen, vastgelegd door de Algemene Aandeelhoudersvergadering:

Ingeval Wirtz NV of Jean-François Jacques BVBA zelf hun bestuursmandaat opzeggen, gaan zij het engagement aan om, op vraag van de Raad van Bestuur, op exclusieve basis voor een periode van twaalf maanden bijstand, consultancy-opdrachten en overdracht van kennis te leveren, en dit tegen een identieke financiële compensatie (vaste en variabele vergoedingen) dan voordien. De aanwerving van dhr. Lambert heeft betrekking op een periode van negen maanden. Er bestaat geen enkele bepaling die voorziet in een bijzondere opzegvergoeding in geval van een overname (“golden parachute”).

6.3.8 Terugvorderingsrecht van de variabele vergoeding Afgezien van de wettelijke bepalingen bestaan er geen specifieke contractuele bepalingen met betrekking tot het terugvorderen van de variabele vergoeding die toegekend werd op basis van foutieve financiële gegevens.

a) Een vaste vergoeding van € 6 000; en b) Een bedrag van € 500 per deelname aan een Raad van Bestuur. De niet-uitvoerende bestuurders die deel uitmaken van het Auditcomité ontvangen een bedrag van € 1 250 per deelname aan dit comité. De niet-uitvoerende bestuurders ontvangen geen vergoeding, voordeel of andere stimuli, behoudens de vergoeding die zij krijgen als gevolg van de uitoefening van hun bestuursmandaat. De vergoeding van het mandaat van niet-uitvoerend bestuurder bevat geen enkele variabele component die verbonden is aan de resultaten van de Vennootschap of enig ander prestatiegebonden criterium. Het mandaat geeft evenmin recht op opties, aandelen of pensioentoezeggingen. Op 31 december 2013 werd de verdeling van de vergoedingen voor de niet-uitvoerende bestuurders over het refertejaar als volgt vastgesteld:

Raad van Bestuur Jean-Marie Laurent Josi (*)

Auditcomité

9 000 €

Totaal 9 000 €

Floris Vansina BVBA

9 000 €

5 000 €

14 000 €

Paul Jacques

9 000 €

5 000 €

14 000 €

José-Charles Zurstrassen

8 500 €

8 500 €

Olivier Gernay

8 000 €

8 000 €

Gema Sprl

9 000 €

Hiram Claus (*) Totaal

5 000 €

14 000 €

9 000 €

5 000 €

14 000 €

61 500 €

20 000 €

81 500 €

(*) Jean-Marie Laurent Josi en Hiram Claus doen afstand van hun vergoedingen ten voordele van Cobepa NV.

7. Structuur aandeelhouders Het kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door 5 389  714 aandelen. Op 31 december 2013 bezit de vennootschap Zetes Industries NV 234  322 eigen aandelen; dit brengt het aantal aandelen in omloop op diezelfde datum op 5 155 392. In 2005 heeft de Vennootschap 191 894 warrants uitgegeven ten behoeve van bepaalde werknemers, bestuurders of personen verantwoordelijk voor een managementtaak in de dochtervennootschappen van Zetes Industries NV. De warrants werden kosteloos toegekend en geven elk recht op een aandeel. Ze kunnen worden uitgeoefend tegen € 23 per aandeel. Overeenkomstig de voorwaarden van het aandelenoptieplan zijn de warrants uitoefenbaar geworden in juni 2009. Op 31 december 2013 waren nog 181 869 warrants in omloop.

46

In 2007 heeft de Raad van Bestuur 23 800 nieuwe warrants uitgegeven ten gunste van bepaalde werknemers, bestuurders of personen verantwoordelijk voor een managementtaak in de dochtervennootschappen van Zetes Industries NV. De warrants werden kosteloos toegekend en geven recht op een aandeel. Ze kunnen worden uitgeoefend tegen € 22,63 per aandeel. Op 31 december 2013 waren nog 2 800 warrants in omloop.


7.1. Aandeelhoudersstructuur Gebaseerd op de aangiftes ontvangen en gepubliceerd tot 31 december 2013, ziet de aandeelhoudersstructuur er als volgt uit: Behoudens uitoefening van warrants Aandeelhouder Zephir (samen handelend met Cobepa) Cobepa (samen handelend met Zephir) Axa Belgium Andere aandeelhouders op naam Publiek Eigen aandelen Totaal

Aantal aandelen % 1 277 495 23,70% 1 329 655

24,67%

199 453 8 641 2 340 148 234 322 5 389 714

3,70% 0,16% 43,42% 4,35% 100%

Met inbegrip van de uitoefening van warrants Aandeelhouder Zephir (samen handelend met Cobepa) Cobepa (samen handelend met Zephir) Axa Belgium Andere aandeelhouders op naam Werknemers Publiek Eigen aandelen Totaal

Aantal aandelen % 1 277 495 22,92%

Zephir Corporation en Cobepa zijn contractueel het volgende overeengekomen: a) Minimum aantal bestuurders; elke partij zal stemmen in het voordeel van een minimum aantal kandidaat-bestuurders voorgesteld door de andere partij, volgens de volgende regel: een kandidaat-bestuurder per schijf van 7% van de aandelen van de Vennootschap aangehouden door Zephir Corporation of Cobepa. b) Voorkooprecht; de beide partijen hebben – onder bepaalde voorwaarden – een voorkooprecht op de aandelen die de andere partij zou willen overdragen. Een kwart (25%) van de participatie die onmiddellijk na de IPO werd aangehouden door elk van de partijen, maakt evenwel geen voorwerp uit van dit voorkooprecht.

7.3. Maatregelen tegen marktmisbruik De gedragscode van de Zetes Groep tegen marktmisbruik maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter van de onderneming. Dit Charter wordt gepubliceerd op de website (www.zetes.com/en/investor-relations/corporate-governance).

8. Beleid voor het toewijzen van de resultaten 1 329 655

23,85%

199 453 8 641 184 669 2 340 148 234 322 5 574 383

3,58% 0,16% 3,31% 41,98% 4,20% 100%

Behalve de bovenvermelde informatie heeft de Vennootschap op 31 december 2013 geen enkele andere aangifte van eigendom gekregen van meer dan 3% van de aandelen, overeenkomstig de statuten.

Het doel van de onderneming is een derde van het geconsolideerde nettoresultaat uit te keren als dividend (excl. waardevermindering van goodwill). Alle voorstellen voor dividenden zijn uiteraard gebaseerd op de financiële positie van de onderneming, en haar behoefte aan liquide middelen of andere factoren die belangrijk geacht worden. Overeenkomstig dit beleid zal de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 28 mei 2014 de betaling van een gewoon bruto dividend per aandeel van € 0,55 voorstellen. Dit bedrag stemt overeen met de betaling van vorig jaar.

7.2. Kennisgeving overeenkomstig Art. 74 van de wet van 1 april 2007 Overeenkomstig artikel 74 van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen ontving de Vennootschap Zetes Industries NV een kennisgeving van onderstaande aandeelhouders met alle vereiste wettelijke vermeldingen, waarbij deze meedelen, gezamenlijk handelend met andere personen sinds 21 november 2005, een belang aan te houden van meer dan 30% van de aandelen met stemrecht, uitgegeven door de Vennootschap. a) Zephir Corporation NV, een Vennootschap naar Belgisch recht, gezamenlijk handelend met Copeba NV; b) Copeba NV, een Vennootschap naar Belgisch recht, gezamenlijk handelend met Zephir Corporation NV.

47


Publicatie Zetes Corporate Marketing & Communication Verantwoordelijke uitgever Pierre Lambert, CFO Da Vinci Science Park Straatsburgstraat 3 B-1130 Brussels Design www.chocoweb.be Opmaak www.visible.be Dit jaarverslag werd opgesteld in het Frans. De Nederlandstalige en Engelstalige versies zijn een vertaling van de oorspronkelijke Franstalige versie. Alleen de Franstalige versie is rechtsgeldig.

www.zetes.com/JV2013

Profile for Zetes Group

11425 zetes annual report 2013 nl complet financier  

11425 zetes annual report 2013 nl complet financier  

Advertisement