Page 1

informator

maj 2013


redakcja:MICHALINA

DĄBROWSKA MONIKA OLEŚKO projekt:HANKA MAZURKIEWICZ druk:

– Michalina Dąbrowska

KOORDYNATOR DZIAŁAŃ STUDENCKICH TURBO

– Monika Oleśko

WSPARCIE ORGANIZACYJNE TURBO

– Współpracują z nami w maju:

MICHAŁ DRABIK, LAURA KUDLIŃSKA, GRZEGORZ HOSPOD, EWELINA OLESZEK, SOFIA ETRADA - OSMYCKA, JACEK WALESIAK, MICHAŁ ZAJĄC turbo.asp@gmail.com turbo.gablotakrytyki.pl http://www.facebook.com/turbo.galeria ASP w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 5, przy Wydziale Grafiki, na przeciwko sklepu plastycznego.


W maju głównym celem Turbo jest organizacja wydarzeń, które pozwolą poznać i konfrontować ze sobą postawy studentów i absolwentów zarówno warszawskiej ASP, jak i osób, które podjęły studia związane z badaniem i oddziaływaniem na kulturę w innych warszawskich szkołach wyższych. Dlatego do organizacji i uczestnictwa w nadchodzących wydarzeniach zaproszone zostały osoby min.: z UW, UM, UKSW. Majowy numer Turbo Informatora jest przede wszystkim prezentacją nadchodzących wydarzeń i zaproszeniem do uczestniczenia w nich! W tym numerze prezentowane są teksty kolejnych nowych osób, które przyłączyły się do współtworzenia Turbo Informatora. Nieustannie zapraszamy Was do współpracy z Turbo!


6,13,20,27 maja 2013

MAJ:

SPOTKANIA ORGANIZACYJNE W TURBO, KAŻDY PONIEDZIAŁEK MAJA, GODZ.12.00

9-10 maja 2013

SZKLARNIA – LAURA KUDLIŃSKA I SOFIA ESTRADA – OSMYCKA, WERNISAŻ WYSTAWY 9 MAJA, GODZ. 19.00, TURBO

11 maja 2013

TURBO ŚCIEŻKA GALERYJNA – STARA PRAGA - LETO, PIKTOGRAM, LUKSFERA, BOCHENSKA, FANTASTIC STUDIA; GODZ. 15.00

16 maja 2013

DLA KOGO TO ROBIĘ? – ARYTSTA, ROZMOWO-WARSZTATY PROWADZI MONIKA OLEŚKO, TURBO, GODZ. 18.00

18/19 maja 2013

PEKLARZYK + HWDP; KURATOR – MICHAŁ DRABIK, WERNISAŻ 18 MAJA, GODZ. 19.00, TURBO (W RAMACH WYDARZENIA – NOC MUZEÓW)

23 maja 2013

NOWE KONCEPCJE DUCHOWOŚCI, GODZ. 18.00, TURBO, PROWADZĄ: MICHALINA DĄBROWSKA I MICHAŁ ZAJĄC

21 maja 2013

TURBO ŚCIEŻKA GALERYJNA – ŚRÓDMIEŚCIE: MUZEUM ETNOGRAFICZNE; MURAL W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ - "DLA MARKA EDELMANA", INSTYTUT AWANGARDY, ŻIH; WTOREK; GODZ.15.00

29-31 maja 2013

ZALICZENIE Z MALARSTWA – GRZEGORZ HOSPOD I JACEK WALESIAK; WERNISAŻ 29 MAJA, GODZ. 19.00, TURBO


SZKLARNIA

W czwartek 9 maja 2013 o godz. 19:00 w Turbo otworzy się wspólna wystawa studentek malarstwa Laury Kudlińskiej oraz Sofii Estrady-Osmyckiej. SZKLARNIA jest przestrzenią, w której dojrzewają rzadkie gatunki, nie mające racji bytu, w tym miejscu i czasie. Rodzaj azylu, gdzie rozwija się twórczość coraz bardziej klarowna w swoich nieokreślonych formach, których nie opuszcza wrażenie silnego zakorzenienia w rzeczywistości. Cieplarnia nie funkcjonuje w przestrzeni materialnej, a opiera się na doznaniach emocjonalnych. LAURA KUDLIŃSKA I SOFIA ESTRADA OSMYCKA

www.facebook.com/events/613932008635056/


DLA KOGO TO ROBIĘ? – ARTYSTA

16 maja zapraszamy na następne spotkanie z cyklu rozmowo-warsztatów o sensie sztuki w życiu i jej związkach z innymi obszarami życia. Kiedyś krytykowałam postawę "dla siebie", a wartościowa była dla mnie "dla innych". Dzisiaj "dla siebie" jest bardziej prawdziwe niż wtedy, jest dla mnie bardziej skomplikowane i widzę, że jest głębsze niż mi się wydawało. Zarówno "dla siebie" jak i "dla innych" są zdaniami wartymi rozważenia. Na spotkaniu będziemy wspólnie rozmawiać o tym na kim koncentruje się artysta tworzący oraz w rezultacie czemu chce się nim stać wobec tak wielu innych zajęć podejmowanych przez ludzi. Artyści nieraz sami podejmowali takie pytanie, próbując też odnaleźć postawę, która wydawała się bardziej poprawna, bardziej moralna lub bliższa ich wewnętrznym potrzebom. Przykłady tych rozważań będą zaprezentowane na spotkaniu, aby spróbować poszerzyć pole widzenia. MONIKA OLEŚKO


PEKLARZYK I HWDP

Jak zdefiniować wernisaż? Czym jest galeria? Ile miejsca dla sztuki zostawia white cube podczas wernisażowego spotkania? Popelina czy intelektualna rozrywka elit głodnych sztuki? Michał Drabik ma zaszczyt przedstawić "Peklarzyk i HWDP", które postarają się rozwiązać wszystkie te nurtujące dylematy! 18/19 MAJA 2013 TURBO

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE DUCHOWOŚCI

Nauka akademicka omija temat duchowości człowieka ze względu na jej nieuchwytny charakter. Czy naprawdę brakuje nam narzędzi, które rzetelnie badałyby to zjawisko? Paradygmat nowożytnej nauki o człowieku deformuje rozumienie naszej duchowości. Czy zatem nowożytne myślenie ogranicza człowieka i jego rozwój? Kto przekroczył powszechne w nauce myślenie o człowieku jednocześnie pozostając uznanym naukowcem, badaczem, reformatorem myślenia o całościowym rozwoju człowieka, jego materii i duchu? Jak koncepcje Freuda, Maslowa, Csikszentmihalyi'a, Wilbera, Jägera wpływają na zmiany w rozumieniu duchowości człowieka i jak kształtują współczesną kulturę? I jeszcze, jak ma się do tego wszystkiego poczucie świadomości, czym są wyższe, mistyczne


stany świadomości i czy faktycznie doświadczamy ich w życiu codziennym? Zapraszamy na dyskusję o współczesnej duchowości do Turbo, 23 maja, o godz. 18.00! MICHALINA DĄBROWSKA

studentka IV roku Malarstwa, psycholog i terapeutka, absolwentka SWPS w Warszawie, studiowała wybrane zagadnienia z filozofii religii i wiedzę o naukach czterech wielkich religii świata w ramach stypendium w University of Winchester w Anglii. MICHAŁ ZAJĄC

student psychologii w WSiZ w Warszawie. Bada zagadnienia związane z duchowością i psychologią transpersonalną. Pracuje jako specjalista do spraw marketingu i szkoleń w firmie działającej w obszarze odnawialnych źródeł energii.

ZALICZENIE Z MALARSTWA

Grzegorz Hospod i Jacek Walesiak przygotowują przekrojową prezentacja kilku projektów, zarówno tych stworzonych w duecie, jak i indywidualnie. Sam tytuł ma się dość przewrotnie do samej istoty pracowni, gdyż na wystawie nie będzie malarstwa w rozumieniu klasycznym. Wystawa to próba osiągnięcia kompromisu między prowadzącym zajęcia a studentami. To próba ukazania pewnego sposobu myślenia, nie do końca zgodnego z programem


pracowni, a także udowodnienia, że przedstawione prace są wypadkową konkretnej, przemyślanej drogi artystycznej. Wystawa będzie też symbolicznym zaliczeniem czwartego roku w pracowni malarstwa prof. Pawła Nowaka (asystent: Michał Chojecki). WYSTAWA ZALICZENIE Z MALARTWA – OD 29 MAJA W TURBO

TURBO PRZYPOMINA:

GRANICE RYSUNKU

II ogólnopolska niezależna wystawa studencka z cyklu Granice Sztuki NABÓR PRAC: 10.04 - 12.05.2013 WYSTAWA: 14 - 23.06.2013, Turbo, ul. Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa Organizatorzy: Koło Naukowe Czarny Kwadrat IHS UW, Turbo KONTAKT: granicerysunku@gmail.com; http://granicerysunku2013.blogspot.com/ Po ubiegłorocznej wystawie Granice Rzeźby nadszedł czas na rysunek! Zapraszamy wszystkich studentów oraz absolwentów polskich akademii sztuk pięknych do nadsyłania zgłoszeń. Na ciekawe eksperymentalne prace z pogranicza tradycyjnych mediów i nowych technik artystycznych czekamy do 12 maja bieżącego roku. Celem wystawy jest stworzenie możliwości młodym artystom w zakresie prezentacji ich twórczości, a także zainicjowanie dialogu pomiędzy artystami a środowiskiem krytyków i historyków sztuki.


Tytułowe granice odnoszą się do przełamywania akademickości, odejścia od tradycyjnych mediów na rzecz nowatorskich rozwiązań. Prace artystów z całej Polski pozwolą nam na obserwację ówczesnych tendencji pojawiających się w pracowniach akademii sztuk pięknych. EWELINA OLESZEK

współorganizator wydarzenia i członkini koła UW Czarny Kwadrat

TURBO ŚCIEŻKA GALERYJNA 21 MAJA 2013:

W majowy wtorek od godz. 15.00, w przestrzeni między ogrodami Krasińskich a ogrodem Saskim wyruszymy na spotkanie z kuratorką wystawy w Muzeum Etnograficznym pt. "Unexposed". Kuratorką wystawy jest Fery Malek-Madani, Iranka mieszkająca na stałe w Belgii i podróżująca z tą wystawą po świecie od 2010 roku. Następnie skierujemy się do Galerii Czarnej, potem w kierunku muralu w przestrzeni publicznej - "Dla Marka Edelmana", do Instytutu Awangardy i do ŻIH, gdzie zobaczymy ekspozycję – „Sztuka Polska wobec Holokaustu”.


Turbo Informator 6  
Turbo Informator 6  

Majowy numer Informatora studenckiej galerii Turbo

Advertisement