Page 1

informator czerwiec 2013


redakcja:MICHALINA

DĄBROWSKA projekt:HANKA MAZURKIEWICZ


Czerwcowy numer to komentarz do wystawy Granice Rysunku. Kolejny numer Informatora ukaże się na początku przyszłego roku akademickiego 2013/2014, równolegle z planowanym wydaniem „Przewodnika od studentów dla studentów” – przewodnika stworzonego przez studentów i absolwentów ASP, który dotyczy akademickiego życia w Akademii i w Warszawie.

– Michalina Dąbrowska

KOORDYNATOR DZIAŁAŃ STUDENCKICH TURBO

turbo.asp@gmail.com turbo.gablotakrytyki.pl http://www.facebook.com/turbo.galeria ASP w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 5, przy Wydziale Grafiki, na przeciwko sklepu plastycznego.


GRANICE RYSUNKU

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy! Otwarcie odbędzie się 14 czerwca (piątek) o godz. 19:00 w Turbo przy Krakowskim Przedmieściu 5. Wystawę można obejrzeć również w dniach 15 – 23 czerwca w godzinach. 15:00 – 19:00. Kuratorzy: NATALIA ALEKSANDRA KOMAROW EWELINA OLESZEK AGNIESZKA SINICKA KATARZYNA SÓJKA

W 2012 r. Koło Naukowe Czarny Kwadrat, które działa przy Instytucie Historii Sztuki UW, połączyło swoje siły z Kołem Naukowym Rzeźbicha Wydziału Rzeźby warszawskiej ASP, aby zorganizować wystawę pt. Granice rzeźby. Tytuł, jak sądzimy, mówi sam za siebie – organizatorzy pragnęli pokazać dzieła nowatorskie, z pogranicza rzeźby i innych technik, odchodzące od tradycyjnie rozumianej akademickości. W tym roku Czarny Kwadrat nawiązał z kolei współpracę z działającą przy ASP Turbo – galerią i forum studenckim, aby odnaleźć Granice Rysunku. Rysunek stosunkowo niedawno zyskał miano samodzielnej techniki artystycznej i przestał być jedynie wstępem do dzieła. Teraz chcemy zobaczyć, gdzie młodzi, polscy artyści plasują jego granice, w każdym rozumieniu tego słowa: poszukujemy granic treściowych, formalnych,


technicznych. Granic, które wspólnie będziemy mogli odkrywać i przełamywać. Organizatorem projektu jest Koło Naukowe Czarny Kwadrat IHS UW. Partnerem projektu jest Turbo.

GRANICE W TURBO

Wystawa – Granice Rysunku – jest kolejnym etapem realizacji tegorocznego planu Turbo na studenckie współtworzenie niezależnego miejsca do samokształcenia i rozwoju w warszawskiej ASP. Tym razem otworzyłam Turbo dla studentów innych polskich akademii i studentów historii sztuki UW. Granice Rysunku to pierwsza niezależna, ogólnopolska wystawa prac studentów akademii sztuk pięknych w Turbo. Sytuacja ta stwarza dogodne warunki do wymiany doświadczeń i spojrzenia na to, co dzieje się w innych akademiach oraz jak akademie te wpływają na rozwój artystyczny swoich studentów. Celem wystawy jest zobrazowanie procesu, który nieustannie zachodzi w sztuce bieżącej, tj. procesu przekraczania sztywno ustalonych granic, zmiany struktury i sposobu pracy artystycznej oraz zwrócenie uwagi, jak odzwierciedla się to w obszarze twórczości studentów i absolwentów akademii. Wystawie będą towarzyszyć wykłady i panele dyskusyjne. Wydarzenie to może być ważną okazją do oceny jakości dzisiejszego kształcenia artystycznego. z moich doświadczeń


wynika, że obecnie jako studenci sami musimy stwarzać sobie warunki do tego, by mieć kontakt z dzisiejszą kulturą i występującymi w jej obszarze zjawiskami. Paradoksalnie, akademia rzadko przystaje swoim systemem i metodami kształcenia do realnych zjawisk i zmian w kulturze. Warsztat pracy sprowadzony w akademii do realistycznego przedstawiania modela bądź namnażanie się w twórczości studenckiej czysto estetycznych obiektów „sztuki” nie wystarczą, by jako artysta sensownie i skutecznie reagować na kulturę i wpływać na jej rozwój. Zwracam tu szczególną uwagę na stereotyp ASP. Uwagę tę kieruję zwłaszcza do osób, które nigdy nie studiowały w Akademii Sztuk Pięknych. z zewnątrz stereotypowa akademia, to miejsce gdzie artyści kształcą artystów, spotykają się tu ludzie utalentowani, refleksyjni i ciekawi świata, „ludzie kultury”. w rzeczywistości wiele pracowni akademii to tylko etykieta, za którą kryje się nieudolność wobec zachodzących zmian w kulturze i w edukacji artystycznej. Efektem ubocznym jest to, że akademia staje się zwyczajną szkółką plastyczną, w której kompleksy profesorów i studentów ścierają się wzajemnie marnując czas i energię potrzebną do konstruktywnego rozwoju. Stereotypowe postrzeganie kształcenia artystycznego i działań artysty doprowadziło do tego, że dla wielu kandydatów na studia i późniejszych studentów, akademia to tylko droga do magistra sztuki, droga do tego by wraz z dyplomem zdobyć społeczną etykietę „człowieka


sztuki”; dodatkowo społeczna edukacja kulturalna będąca na bardzo niskim poziomie sprawia, że niewiele ludzi zauważa tę manipulację, nie jest to także traktowane jako poważny problem kultury. Dzisiejsza akademia to edukacja bez otwartej dyskusji o postawach profesorów i studentów, bez dyskusji o niezmieniających się od 30 lat metodach kształcenia, bez dyskusji o jakości prac studentów. Nie ma tu miejsca na przewidywanie konsekwencji dotyczącej jakości kształcenia artystycznego, nie ma miejsca na rozmowę o odpowiedzialności wobec kultury. w Turbo przez dwa tygodnie czerwca będziemy mogli przyjrzeć się tej sytuacji. Stwarza to szczególną okazję do tego, by zwrócić uwagę, w jaki sposób na nas – studentów – wpływa oferowana nam edukacja artystyczna, na co nas ukierunkowuje, jak stymuluję lub hamuje nasze działania. Michalina Dąbrowska


Informator Turbo 7  

Numer Informatora Turbo wydany w czerwcu 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you