Page 1

舞蹈服及舞蹈鞋 2017


49-深紫/ 49-深紫/ 49-深紫

06-玫红/ 06-玫红

RDE-1597

L-1170

超细纤维/蕾丝/网格莱卡® 尺码: P-S-M-L-XL 颜色:

01-黑色/ 01-黑色/ 01-黑色

105-翠绿/ 105-翠绿/ 105-翠绿

4

超细纤维/蕾丝 尺码: P-S-M-L-XL 颜色:

01-白色/ 02-白色/ 02-白色

01-黑色/ 01-黑色

63-淡紫丁香/ 63-淡紫丁香

874-牛津蓝/ 874-牛津蓝

5


01-黑色/ 01-黑色/ 54-鳄梨绿

01-黑色/ 124-桔色

LN-1166

蕾丝/超细纤维 尺码: P-S-M-L-XL 颜色:

超细纤维/蕾丝/超细纤维 尺码: P-S-M-L-XL 颜色:

02-白色/ 02-白色/ 124-桔色

105-翠绿/ 105-翠绿/ 02-白色

6

L-1164

49-深紫/ 49-深紫/ 63-淡紫丁香

01-黑色/ 02-白色

04-粉色/ 89-暗粉

63-淡紫丁香/ 18-紫色

7


01-白色/ 02-白色/ 02-白色

L-1174

超细纤维/网格莱卡®/花朵蕾丝 尺码: P-S-M-L-XL 颜色:

01-黑色/ 01-黑色/ 01-黑色

63-淡紫丁香/ 63-淡紫丁香/ 63-淡紫丁香

8

49-深紫/ 49-深紫/ 49-深紫

SóDança 欧洲时尚系列,拥有各种 各样充满活力或柔和的颜色, 通时具有透明度和蕾丝,特别塑造 及贴合舞者身型。 伴随身体运动,面料提供极致的弹 性,同时保暖舒适、柔软、安全和 耐用。 9


120-水绿/ 120-水绿

120-水绿/ 120-水绿

E-11059

E-11060

LIGHT超轻®/花朵蕾丝 尺码: 3 - 4 - 5 - 6 - 7

LIGHT超轻®/花朵蕾丝 尺码: 00 - 0 - 1 - 2 - 2A

10

01-黑色/ 01-黑色

02-白色/ 02-白色

04-粉色/ 04-粉色

01-黑色/ 01-黑色

02-白色/ 02-白色

04-粉色/ 04-粉色

06-玫红/ 06-玫红

49-深紫/ 49-深紫

63-淡紫丁香/ 63-淡紫丁香

06-玫红/ 06-玫红

49-深紫/ 49-深紫

63-淡紫丁香/ 63-淡紫丁香

1105-翠绿/ 105-翠绿

874-牛津蓝/ 874-牛津蓝

105-翠绿/ 105-翠绿

8874-牛津蓝/ 874-牛津蓝

11


874-牛津蓝/ 874-牛津蓝 874-牛津蓝/ 874-牛津蓝

L-1177

超细纤维/花朵蕾丝 尺码: 2-4, 4-6, 6X-7, 8-10, 12-14, YJR 颜色:

01-黑色/ 01-黑色

120-水绿/ 120-水绿

12

6-玫红/ 06-玫红

L-1176

超细纤维/花朵蕾丝 尺码: P-S-M-L-XL 颜色:

01-黑色/ 01-黑色

06-玫红/ 06-玫红

120-水绿/ 120-水绿

13


105-翠绿/ 105-翠绿

L-1169

超细纤维/花朵蕾丝 尺码: 2-4, 4-6, 6X-7, 8-10, 12-14, YJR 颜色:

RED-1650

超细纤维/花朵蕾丝 尺码: P-S-M-L-XL 颜色:

105-翠绿/ 105-翠绿

01-黑色/ 01-黑色

49-深紫/ 49-深紫

14

06-玫红/ 06-玫红

01-黑色/ 01-黑色

06-玫红/ 06-玫红

49-深紫/ 49-深紫

15


01-黑色/ 01-黑色

01-黑色/ 01-黑色

L-1172

L-1310

超细纤维/花朵蕾丝 尺码: P-S-M-L-XL 颜色:

超细纤维/蕾丝 尺码: P-S-M-L-XL 颜色:

49-深紫/ 49-深紫 02-白色/ 02-白色

63-淡紫丁香/ 63-淡紫丁香

12-天蓝/ 12-天蓝

874-牛津蓝/ 874-牛津蓝

89-暗粉/ 89-暗粉

16

17


02-白色/ 02-白色

18 超细纤维/鱼网眼 尺码: P-S-M-L-XL 颜色:

01-黑色/ 01-黑色

Julija Šumacherytė, Kotryna Fedorovičiūtė, Emilija Šumacherytė, Dominyka Vosyliute-立陶宛

RDE-1645


120-水绿/ 120-水绿

120-水绿/ 120-水绿

RDE-1184

RDE-1608

超细纤维/网格莱卡® 尺码: P-S-M-L-XL 颜色:

01-黑色/ 01-黑色

49-深紫/ 49-深紫

20

超细纤维/网格莱卡® 尺码: P-S-M-L-XL 颜色:

07-红色/ 07-红色

01-黑色/ 01-黑色

07-红色/ 07-红色

49-深紫/ 49-深紫

21


01-黑色/ 01-黑色

L-1183

超细纤维/网格莱卡® 尺码: 2-4, 4-6, 6X-7, 8-10, 12-14, YJR 颜色:

49-深紫/ 49-深紫

63-淡紫丁香/ 63-淡紫丁香

01-黑色/ 01-黑色

RDE-1647

超细纤维/网格莱卡® 尺码: P-S-M-L-XL 颜色:

49-深紫/ 49-深紫

105-翠绿/ 105-翠绿 105-翠绿/ 105-翠绿

22

63-淡紫丁香/ 63-淡紫丁香


02-白色

L-1190

超细纤维 尺码: P-S-M-L-XL 颜色:

Shuai L- 摩纳哥

01-黑色

24

54-鳄梨绿

124-桔色

25


120-水绿 120-水绿

E-11015

E-11016

LIGHT超轻® 尺码: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 颜色:

LIGHT超轻® 尺码: 00 - 0 - 1 - 2 - 2A 颜色:

01-黑色

06-玫红

26

02-白色

14-海洋蓝

01-黑色

02-白色

06-玫红

14-海洋蓝

04-粉色

04-粉色

63-淡紫丁香

63-淡紫丁香

27


14-海洋蓝

14-海洋蓝

E-10865

E-10559

LIGHT超轻® 尺码: 00 - 0 - 1 - 2 - 2A 颜色:

28

LIGHT超轻® 尺码: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 颜色:

01-黑色

02-白色

04-粉色

06-玫红

07-红色

08-酒红

12-天蓝

31-天青石蓝

63-淡紫丁香

89-暗粉

105-翠绿

120-水绿

237-天竺葵红

412-午夜蓝

874-牛津蓝

01-黑色

02-白色

04-粉色

07-红色

08-酒红

12-天蓝

31-天青石蓝

105-翠绿

120-水绿

237-天竺葵红

63-淡紫丁香

06-玫红

874-牛津蓝

29


124-桔色

124-桔色

L-1197

超细纤维 尺码: 2-4, 4-6, 6X-7, 8-10, 12-14, YJR 颜色:

01-黑色

1218-亮粉

30

874-牛津蓝

L-1196

超细纤维 尺码: P-S-M-L-XL 颜色:

01-黑色

874-牛津蓝

1218-亮粉

31


爵士

Maria Barros - 葡萄牙

32

02/白色/ 01-黑色

RDE-1660 - 裙子

涤纶平纹布/涤纶-人造棉 设计:SD-1372 尺码: S-M-L-XL

33


02/白色/ 01-黑色

02/白色/ 01-黑色

RDE-1669 - 短袖

RDE-1659 - 裙子

涤纶平纹布/涤纶-人造棉 设计:SD-1370 尺码: S-M-L-XL

涤纶平纹布/涤纶-人造棉 设计:SD-1371 尺码: P-S-M-L-XL

L-1309 - 短裤

超细纤维 尺码: 2-4, 4-6, 6X-7, 8-10, 12-14, YJR 颜色: 07-红色

01-黑色

02-白色

54-鳄梨绿

34

35


02/白色/ 01-黑色 01-黑色 D

RDE-1667 - 短袖

L-1201 - 短袖

涤纶平纹布/涤纶-人造棉 设计:SD-1369 尺码: P-S-M-L-XL

莫代尔 设计:SD-1254 尺码: S-M-L 颜色:

RDE-1668 - 短裤 07-红色

超细纤维 尺码: P-S-M-L-XL 颜色:

PSSB92

02-白色 C 01-黑色

02-白色

RDE-1664 - 牛仔打底紧身裤 49-深紫

54-鳄梨绿

超细涤纶 尺码: S-M-L 颜色:

874-牛津蓝

PSSB89

36

PSSB90

37


01-黑色 F

L-1200 - 短袖 莫代尔 设计:SD-1374 尺码: P-S-M-L-XL 颜色:

02-白色

RDE-1666 - 短上衣 PSSB92

超细纤维 尺码: P-S-M-L-XL 颜色:

PSSB84 01-黑色 02-白色 D

RDE-1665 - 牛仔紧身短裤 超细涤纶 尺码: P-S-M-L-XL 颜色:

PSSB94

RDE-1663 - 牛仔打底紧身裤 超细涤纶 尺码: P-S-M-L-XL 颜色:

38

PSSB85

PSSB86

39


35-混合灰 A 01-黑色 A

L-1204 - T恤衫

RDE-1658 - 连身裤

莫代尔 设计:SD-1368 尺码: P-S-M-L-XL

平纹水洗痕 设计:SD-1314 尺码: S-M-L

颜色:

01-黑色 02-白色 B

89-暗粉 D

L-1206 - 哈伦裤 莫代尔 尺码: P-S-M-L-XL

41


RDE-1657 - 连身裤 平纹水洗痕 设计:SD-1314 尺码: P-S-M-L-XL

Rafaela Pandolphi – Brazil

35-混合灰 A

42


120-水绿/ 120-水绿

04-粉色 04-粉色

L-575

L-573

超细纤维/花朵蕾丝 尺码: 4-6, 6X-7, 8-10, 12-14, YJR 颜色:

超细纤维/花朵蕾丝 尺码: 4-6, 6X-7, 8-10, 12-14, YJR 颜色:

01-黑色 01-黑色

63-淡紫丁香

63-淡紫丁香

105-翠绿 874-牛津蓝

44

45


874-牛津蓝/ 874-牛津蓝/ 02-白色

06-玫红/ 02-白色

L-1223

L-1225

超细纤维/蕾丝 尺码: 4-6, 6X-7, 8-10, 12-14, YJR 颜色:

01-黑色 105-翠绿

124-桔色 01-黑色

46

18-紫色 63-淡紫丁香

超细纤维/蕾丝/超细纤维 尺码: 4-6, 6X-7, 8-10, 12-14, YJR 颜色:

01-黑色/ 01-黑色/ 06-玫红

04-粉色/ 04-粉色/ 106-梅红

63-淡紫丁香/ 63-淡紫丁香/ 18-紫色

47


120-水绿/ 120-水绿 63-淡紫丁香/ 63-淡紫丁香

L-1227

超细纤维/网格莱卡® 尺码: 4-6, 6X-7, 8-10, 12-14, YJR 颜色:

01-黑色/ 01-黑色

63-淡紫丁香/ 63-淡紫丁香

48

06-玫红/ 06-玫红

L-1229

超细纤维/网格莱卡® 尺码: 4-6, 6X-7, 8-10, 12-14, YJR 颜色:

01-黑色/ 01-黑色

02-白色/ 02-白色

07-红色/ 07-红色

49


01-黑色/ 105-翠绿

01-黑色

L-1231-连体衣

L-1221

超细纤维/超细纤维 尺码: 4-6, 6X-7, 8-10, 12-14, YJR 颜色:

超细纤维 尺码: 4-6, 6X-7, 8-10, 12-14, YJR 颜色:

105-翠绿/ 01-黑色 06-玫红

06-玫红/ 01-黑色

14-海洋蓝

124-桔色/ 412-午夜蓝

237-天竺葵红/ 02-白色

120-水绿

L-1233-短裙

超细纤维/超细纤维 尺码: 4-6, 6X-7, 8-10, 12-14, YJR 颜色:

01-黑色/ 06-玫红

50

412-午夜蓝/ 124-桔色

02-白色/ 237-天竺葵红

51


01-黑色 A

L-647 - T恤衫

Debora Soares-美国

莫代尔 设计:SD-1254 尺码: S-M-L 颜色:

PSSB96

02-白色 B

89-暗粉 c

RDE-1673 - 牛仔紧身短裤 超细涤纶 尺码: S-M-L 颜色:

PSSB98

52


04-粉色/ 03-浅粉色/ 04-粉色

L-1249

超细纤维/精致蕾丝/薄纱 尺码: 2-4, 4-6, 6X-7, 8-10 颜色:

01-黑色/ 01-黑色/ 01-黑色

02-白色/ 02-白色/ 02-白色

54

04-粉色 04-粉色

L-1247

超细纤维/薄纱 尺码: 2-4, 4-6, 6X-7, 8-10 颜色:

01-黑色/ 01-黑色

02-白色/ 02-白色

04-粉色 04-粉色

120-水绿/ 02-白色

55


L-1255

L-1253 106-梅红/ 02-白色

超细纤维/花朵蕾丝 尺码: 2-4, 4-6, 6X-7, 8-10 颜色:

01-黑色/ 01-黑色

04-粉色 04-粉色

02-白色 63-淡紫丁香

超细纤维/花朵蕾丝 尺码: 2-4, 4-6, 6X-7, 8-10 颜色:

01-黑色/ 01-黑色

02-白色/ 02-白色

63-淡紫丁香 / 63-淡紫丁香 04-粉色 04-粉色

56

105-翠绿/ 01-黑色

57


L-1251

超细纤维/平纹/精致蕾丝 尺码: 2-4, 4-6, 6X-7, 8-10 颜色: 04-粉色/ 03-淡粉/ 04-粉色

L-1263 02-白色/ 02-白色/ 03-淡粉

超细纤维/平纹/蕾丝花边 尺码: 2-4, 4-6, 6X-7, 8-10 颜色:

01-黑色/ 01-黑色/ 01-黑色 01-黑色/ 01-黑色/ 01-黑色

02-白色/ 02-白色/ 02-白色

04-粉色/ 04-粉色/ 03-淡粉

58

59


63-淡紫丁香

63-淡紫丁香 / 63-淡紫丁香

L-1259 -连体衣

超细纤维 尺码: 2-4, 4-6, 6X-7, 8-10 颜色:

63-淡紫丁香 / 03-淡粉

01-黑色

04-粉色

06-玫红

237-天竺葵红

L-1257

超细纤维/薄纱 尺码: 2-4, 4-6, 6X-7, 8-10 颜色:

01-黑色/ 01-黑色

03-淡粉/ 03-淡粉

120-水绿/ 02-白色

L-1261 - 短裙

超细纤维/蕾丝花边 尺码: 2-4, 4-6, 6X-7, 8-10 颜色:

01-黑色/ 03淡粉

60

04-粉色/ 03-淡粉

06-玫红/ 03-淡粉

237-天竺葵红/ 02-白色

61


120-水绿/ 120-水绿

L-1277

06-玫红/ 02-白色

超细纤维/网格莱卡® 尺码: 2-4, 4-6, 6X-7, 8-10 颜色:

01-黑色/ 01-黑色

63-淡紫丁香 / 63-淡紫丁香

62

04-粉色/ 04-粉色

L-1279

超细纤维/超细纤维 尺码: 2-4, 4-6, 6X-7, 8-10 颜色:

01-黑色/ 01-黑色

04-粉色/ 04-粉色

12-天蓝/ 02-白色

63


02-白色/ 02-白色

L-1273

L-1275 - 短裙

超细纤维/薄纱 尺码: 2-4, 4-6, 6X-7, 8-10 颜色:

超细纤维/薄纱 尺码: 2-4, 4-6, 6X-7, 8-10 颜色:

01-黑色/ 01-黑色

01-黑色/ 01-黑色

07-红色/ 02-白色

07-红色/ 02-白色

120-水绿/ 02-白色

14-海洋蓝/ 02-白色

14-海洋蓝/ 02-白色

64

65


105-翠绿

L-1271

L-1269

超细纤维/精致蕾丝/网格莱卡® 尺码: 2-4, 4-6, 6X-7, 8-10 颜色:

超细纤维 尺码: 2-4, 4-6, 6X-7, 8-10 颜色:

01-黑色/ 01-黑色/ 01-黑色

01-黑色

04-粉色/ 03-淡粉/ 03-淡粉

04-粉色

105-翠绿/ 02-白色/ 02-白色

63-淡紫丁香/ 02-白色/ 02-白色

63-淡紫丁香

66

67


BG-568 包 帆布/尼龙 长:45CM 高: 30CM 宽: 14CM

01-黑色 SD-1026

02-白色 B

L-1281 - T恤衫

莫代尔 设计:SD-1253 尺码: 2-4, 4-6, 6X-7, 8-10 颜色:

911-乳白色 SD-1092

01-黑色 SD-1089

01-黑色 C

06-玫红

06-玫红 C

L-1313 短裤

超细纤维 尺码: 2-4, 4-6, 6X-7, 8-10 颜色: 911-乳白色 SD-1026L

SD-793 01-黑色

02-白色

BG-569 帆布 长:58CM 高: 28CM 宽: 10CM 颜色 01-黑色911-乳白色 设计:SD-793

68

69


SB 72

SB72/ SD1357 SB72/ SD1362

BG-630-LO 包 帆布 长:25CM 高: 21CM 宽: 8CM

BG-631 长款包 帆布 长: 37CM 高: 24CM 宽: 13CM

BG-655 长款背包 帆布 长: 32CM 高: 44CM 宽: 14CM

BG-587 SB 72

包 帆布 均码 设计: SD-1173 颜色: 04

BG-656 长款提背包 帆布 长: 60CM 高: 30CM 宽: 24CM

70

71


从预备级毕业,这款芭蕾初学者舞鞋适用于扶杆或小场地练习。 它带有全软柄的扁平底托,从而便于收起/放下的过程。 缎面鞋面和皮革鞋底,U形、中等长度鞋面,适合几乎所有的脚型。

SD 31* | Grisi

鞋板:全包 硬度:柔软(S) 宽度:A| B| C| D 尺码:成人 1 至 81⁄2 (A - B - C) 成人 2 to 81⁄2 (D) 颜色 粉色 (淡三文鱼色)

鞋板强度和长度对照表 足尖鞋鞋柄识别 长度

全长 全长 全长 全长 3/4 3/4 3/4 3/4 1/2

鞋柄

柔软 正常 加强 超加强 柔软 正常 加强 超加强 正常

t识别印在鞋底 t1/2只为专业人员

SD 08* | Anne

宽度/尺码对照表 识别

FS FN FR FX ¾S ¾N ¾R ¾X ½N

识别

A B C D E EE

N M W XW XXW

窄 中等 大 加大 超加大 超大

作为足尖鞋的制造商,我们的使命是为 所有的舞者提供各种形状和大小的舞鞋, 使他们可以享受到合适及舒适的产品。 我们了解所有宽度和尺寸的库存存在的挑 战。 零售商应查阅相关产品价目表,了解有关库 存 及尺码以 及特殊订单鞋的详细信息。

SD 32* | Fanny

鞋板: 3/4 硬度:正常(N) 宽度:A| B| C| D 尺码:成人 1 至 81⁄2 (A - B - C) 成人 2 至 81⁄2 (D) 颜色 粉色 (淡三文鱼色)

同Grisi款舞鞋相似,功能和工艺完整。此 款舞鞋还具有平底、 低轮廓及中等U形面,但已进阶为3/4鞋 板,使学舞者可以运用 更多复杂的技巧。缎面鞋面和皮革鞋底。

鞋板: 3/4 Hardness: Normal (N) - Reinforced (R) 超 加强(X) 宽度:A| B| C| D 尺码:成人 1 至 6A/ 成人1 至7(B) 成人 1 至 8 (C-D)/ 成人 2至8(E) 颜色 粉色 (淡三文鱼色)

预拱形鞋成型完美,对于宽形脚 ,同时帮助舞者脚部与舞鞋的磨 合过程。 U形鞋面、弹性束带、缎面鞋面和 皮革鞋底。 宽平台,中等冠面。 标准3/4 N鞋 板 (其他选项见下文)。

带*尺码为英国地区产品采用英式尺寸,印刷于产品、包装盒或塑料袋上以下标记: UK (英国尺码) 或 EUR (欧洲尺码).

SD 40*| TOShiE References: BA 41*, BAE 13*, BAE 23*, BAE 24*, JZE10*, JZE 10/A*, JZE 45*, JZE 45/A*, SD 08*, SD 16*, SD 31*, SD 32*, SD 40*, SD 69S*, SD 69L*, SD 70S*, SD 70L*.

带**尺码为美国地区产品采用美式尺寸,印刷于鞋底。鞋盒有以下标记: USA(美国尺码) ,EUR (欧洲尺码),UK(英国尺码)。

鞋板:全包 硬度:柔软(S) - 正常(N) 加强(R) - 超加强(X) 宽度:B| C| D| E 尺码:成人 1 至 8 1/2 (B-C-D) 成人 3 至 8 1/2(E) 颜色 粉色 (淡三文鱼色)

References: CH 57**, DK 70**, JZ 75S**, JZ 75L**, TA 04**, TA 05**, TA 20**, TA 35**, TA 36**, TA 200**

72

V形鞋面的足尖鞋并有弹力束带。 这款舞鞋逐渐向脚趾方向收缩, 有独特的支撑台面,而不需要脚趾弯 折。 整体的设计使舞者很容易找到平衡中 心, 鞋身综合为舞者提供了舒适性和持久 性。

AC 03

透明弹性卷带 2CM宽 整卷长度:75M 颜色 粉色

(淡三文鱼色)

SD粉色

hT 03

脚趾垫 硅胶全脚趾垫 尺码:均码

73


SD 69S* SD69L

软皮,无束带及芭蕾舞鞋衬里。 宽:A| B| C| D 尺码:SD69S:儿童 5 至成人2 1/2 SD69L: 成人 3 至 8 1/2 颜色

全弹性帆布芭蕾舞鞋。 神奇的支持脚部, 完美勾画脚弓和脚趾轮廓。 弹性绑带代替了束带。 鞋与预缝合松紧带 宽:A| B| C| D| E| EE 尺码:儿童 8 至成人11(A-B-C) 成人 2 至 11(D) 成人 5 至11(E-EE) 颜色

74

经济型分离式鞋底,帆布鞋面,软棉布衬 里。 宽:M| N| W 尺码:儿童 8 至 成人12

高级皮,新美观方头造型。 宽:A| B| C| D 尺码:SD70S:儿童 5 至成人2 1/2 SD70L: 成人 3 至 8 1/2

黑色

SD 16*

白色

BAE 23*

颜色

颜色

粉色50 粉色40

黑色

SD 70S* SD 70L*

淡粉色

裸色

焦糖色 古铜色

BAE 13*

专业分离式鞋底,帆布鞋面,拉伸尼龙氨纶内衬。 宽:M| N| W| XW 尺码:儿童 8 至成人12(M-N-W) 成人 2 至 12(XW) 颜色 黑色

白色

S.粉色

S.粉色 CK棕褐

BA 41*

拉伸帆布半鞋底鞋,双弹性牢固抓住脚 跟。 宽:M| W 尺码:XS:3| S: 3 1/2-4 1/2 M: 5-7| L: 7 1/2-9| XL:9 1/2-11

淡粉色

白色

白色

S.粉色

JZE10*

颜色 白色

经济型全鞋底,帆布鞋面,软棉布衬里。 宽:M 尺码:儿童 6 至 成人12 颜色

黑色

白色

BAE 24*

预拱,系带,分离式橡胶鞋底 和鞋跟,软皮鞋面,棉衬里。 宽:M| W 尺码:儿童9 至成人10 1/2 JZE 10/A * 与JZE 10同样麂皮鞋底和橡胶鞋跟。 颜色

裸色

焦糖色 古铜色

黑色

棕褐色 焦糖色

75


JZE45*

预拱形,分离式橡胶鞋底和跟部。 低脚踝, 拉伸尼龙氨纶和棉衬里。 软皮革鞋面。 宽:M| N| W| XW| XXW 尺码:儿童 9 至成人10 1/2(M-N-W-XW) 成人 5 至 10 1/2(XXW)

JZ 75S** JZ 75L**

TA 20**

JZE 45/A*

全弹性帆布爵士鞋。 神奇的韧性舒展帆布, 脚掌鞋底与鞋跟分离,低脚踝。 橡胶鞋跟和麂皮 鞋底。。 宽:A| B| C 尺码:JZ 75S** 儿童10 至成人2 1/2 JZ 75L**成人 5 至 15

颜色

颜色

与JZE 45 *同样麂皮鞋底和橡胶鞋跟。

黑色

棕褐色 焦糖色

黑色

带有加强鞋底的踢踏舞鞋,鞋底具有微孔皮革鞋底。 PU材质鞋面,鞋底和鞋面均有衬底。 踢踏板在脚跟和脚趾, 可调整发出的音量音调。 宽:M|W 尺码:成人3 至13 Sizes: Adult 3 to 13 颜色

裸色

黑色/ 黑色

焦糖色 棕褐色

TA 04**-TA 05

初级系带鞋,带半柔软性鞋垫,1英寸鞋跟, PU面料。鞋底和鞋面均有衬底。附加踢踏板。 宽:M|W 尺码:TA 04- 儿童 7 至13 1/2 TA 05- 成人3 至13 Sizes: TA 04 - Child 7 to 13½ 颜色

黑色/ 白色

黑色

棕褐色 焦糖色

DK 70**

分离鞋底运动舞鞋 尼龙和麂皮鞋面。鞋底和鞋跟PU材质。 舒适,软尼龙衬里。 E.V.A. 袜衬。 软垫 脚跟。 宽:M|W 尺码:成人5 To 11 1/2 (M) 成人 8 To 11 1/2 (W)

Black/Black

灰色/深灰色ç

淡棕色/棕色

淡褐色/赭色

橙色/赭色

TA 35**-TA 36** 紫色/黑色

绿松石/黑色黑

色/SB01

经典带与新颖鞋扣。 在带下方弹性卡扣或松开。 非常顺畅容易卡合。 精良的脚跟贴合。 P.U. 鞋面并有内衬垫。 可以带或不带丝带。 宽:N|M|W|XW 尺码:TA 35- 儿童 5 至13 1/2(M – N – W – XW) TA 36- 成人3 至10 (M – W)

黑色/SB02

TA 200**

高品质,软皮踢踏舞鞋。具有双层鞋底支 持。 橡胶垫和踢踏掌契合。 完全缓冲内底 和鞋面。 在鞋幅面上具有缓冲,提供最大 的舒适度。 宽:M|W 尺码:成人3 至13 颜色

黑色/SB03

灰色/SB05

颜色 白色

76

76

77

黑色 黑色漆 棕褐色 焦糖色 皮

77


Ch 57**

丁字鞋,21⁄2”后跟。皮革鞋面和绒面革鞋底。 衬底鞋垫,优质皮革及做工。 宽:M|W 尺码:成人4 至13 颜色 黑色

棕褐色 焦糖色

KCE 01 SoDANÇA 迷你芭蕾鞋钥匙扣- 8CM (31⁄4")

KCE 02

迷你鞋钥匙扣 颜色:黑色

白色

SD粉色

粉色

绿色

黄色

橘色

红色

酒红色

亮粉

丁香紫色

紫色皇

家蓝

海军蓝

迷你爵士舞鞋钥匙扣(分离水鞋底) 颜色:黑色-古铜色-白色

78

金色

MN01

MN02

MN03

MN04

MN05

MN06

MN07

MN08

MN14

迷你爵士舞鞋钥匙扣 颜色:白色-古铜色-黑色

黑色

KCE 05

银色

KCE 04

KC 06

Só DANçA迷你跑鞋钥匙扣- 7,7CM (3") 颜色:黑色/灰色/黑色 黑色/丁香紫- 黑色/亮粉 Black/ Lilac - Black/Hot Pink

MN17

79


目录 BG-568 - Page 69 BG-569 - Page 69 BG-587 - Page 70 BG-630 - Page 70 BG-631 - Page 70 BG-635 - Page 70 BG-637 - Page 70

AC 13

热身靴 热靴保持脚趾温暖全年保暖中! 尺码: P (11S-131⁄2S) – S (1L-31⁄2L) M (4L-61⁄2L) – L (7L-10L) XL (101⁄2L-12L)

黑色

亮橙色

SB 01

SB34

白色

亮粉

SB 02

SB42

皇家蓝

淡粉色

SB 03

SB 05

技术支持 产品部 Ivanete A. Ballardini Maria Josilene Nascimento Dayane Marcos do Nascimento Grasiela Brozulatto Lourençao Lindomar otani 图像监督 Federico Bosch Mika Frankaitė Mauricio Cañete Anne Polajenko

80

青柠绿

紫色

SB72

E-10559 - Page 29 E-10865 - Page 28 E-11015 - Page 27 E-11016 - Page 26 E-11059 - Page 11 E-11060 - Page 10 L-573 - Page 44 L-575 - Page 45 L-647 - Page 52 L-1164 - Page 7 LN-1166 - Page 6 L-1169 - Page 14 L-1170 - Page 5 L-1172 - Page 17 L-1174 - Page 8 LN-1176 - Page 13 L-1177 - Page 12 L-1183 - Page 22 L-1184 - Page 20 L-1190 - Page 25 L-1196 - Page 31 L-1197 - Page 30 L-1200 - Page 38 L-1201 - Page 37 L-1204 - Page 40

SB73

封面 KOTRYNA FEDOROVIČIŪTĖ – 立陶宛 EMILIJA ŠUMACHERYTĖ – 立陶宛 DOMINYKA VOSYLIUTE – 立陶宛 JULIJA ŠUMACHERYTĖ – 立陶宛 摄影 BERNARDo NoGUEIRA (美国) CARLoS RoDRIGUES (葡萄牙) EDSoN GUITI (巴西) JELENA KURBAToVA (立陶宛) 成年舞者 GATHA NASCIMENTo FARo DoS REIS JULIANA CRISTINA DE MoRAES GoMES THAYS GoLZ

儿童 JULIA SEMENÇATI RAFAELA PANDoLPHI 幼儿 ANToNELA GEoRGETTo E SILVA MARIA FERNANDA PEDERSoLI SoFIA LEMoS GoMES

L-1206 - Page 40 L-1221 - Page 50 L-1223 - Page 47 L-1225 - Page 46 L-1227 - Page 48 L-1229 - Page 49 L-1231 - Page 51 L-1233 - Page 51 L-1247 - Page 55 L-1249 - Page 54 L-1251 - Page 58 L-1253 - Page 56 L-1255 - Page 57 L-1257 - Page 61 L-1259 - Page 60 L-1261 - Page 60 L-1263 - Page 59 L-1269 - Page 66 L-1271 - Page 67 L-1273 - Page 64 L-1275 - Page 65 L-1277 - Page 62 L-1279 - Page 63 L-1281 - Page 68 L-1309 - Page 35 L-1310 - Page 16 L-1313 - Page 68 RDE-1597 - Page 4 RDE-1608 - Page 21 RDE-1645 - Page 18 RDE-1647 - Page 23 RDE-1650 - Page 15 RDE-1657 - Page 42

RDE-1658 - Page 41 RDE-1659 - Page 34 RDE-1660 - Page 33 RDE-1663 - Page 38 RDE-1664 - Page 37 RDE-1665 - Page 39 RDE-1666 - Page 39 RDE-1667 - Page 36 RDE-1668 - Page 36 RDE-1669 - Page 35 RDE-1673 - Page 52 舞鞋目录: AC 03 – page 73 AC 13 – page 80 BA 41 – page 75 BAE 13 – page 74 BAE 23 – page 75 BAE 24 – page 75 CH 57 – page 78 DK 70 – page 76 HT 03 – page 73 JZE 10 – page 75 JZE 10/A – page 75 JZE 45 – page 76 JZE 45/A – page 76 JZ 75L – page 76 JZ 75S – page 76 KC 06 – page 79 KCE 01 – page 78 KCE 02 – page 79 KCE 04 – page 79 KCE 05 – page 79 SD 08 – page 73

SD 16 – page 74 SD 31 – page 73 SD 32 – page 73 SD 40 – page 73 SD 69L – page 74 SD 69S – page 74 SD 70L – page 74 SD 70S – page 74 TA 04 – page 77 TA 05 – page 77 TA 20 – page 77 TA 35 – page 77 TA 36 – page 77 TA 200 – page 77

制造 超细纤维(ME):90%微尼龙/ 10%莱卡 RENDA FLoRAL(RF):85%聚酰胺/ 15%氨纶 网格莱卡(TL):92%聚酰胺/ 8%氨纶 LIGHT超轻(LE):90%聚酰胺/ 10%氨纶 RENDA(RE):85%聚酰胺/ 15%氨纶 渔网眼(TA):86.5%聚酰胺/ 13,5%氨纶 马勒哈棉涤纶(MP):100%超细涤纶 涤纶 - 人造丝(PV):67%聚酯/ 37%粘胶 超细涤纶(PS):88%超细涤纶 / 12%SPDX 莫代尔(MM):50%超细莫代尔/ 50%Supim 平纹水洗痕 HGR(JP):44%涤纶 / 33%CTN / 10%Rayon / 13%SPDX 精致蕾丝(RA):86%聚酰胺俗称尼龙 / 14%氨纶 薄纱(TU):100%聚酰胺 平纹(JE):100%聚酰胺 假日薄纱(TH):86%聚酰胺/ 14%氨纶

81


www.sodanca.com 泰州 特教 咨 有 公司 (济川 乐天玛特 对 )济川 169号 225300 LUIS RUBIO RODRIGO Email:lrubio@zeumat.com Phone: 0523-86298999

AUSTRALIA KVR Designs Unit 2A/311 Hillsborough Road, Warners Bay NSW, Australia 2282 Phone: 61-(02)-4954 4115 Email: sodanca@idl.com.au BRASIL Rua Santa Augusta, 409 - Vila Califórnia CEP 17700-000 - Osvaldo Cruz - SP - Brasil Fone: 55 18 3528-9900 contatoamericalatina@trinys.com.br CANADA 1474 Wallace Road Unit 5A Oakville ON L6L 2Y2 Phone: 1 866 737 1979 infocanada@sodanca.com DOMINICAN REPUBLIC Soles Del Mar Internacional, Inc Santiago de Los Caballeros Phone: 809-576 0900 EUROPE Rua Alfredo da Silva, nº 431 A Parque Industrial da Abóboda 2785-656 - São Domingos de Rana - Portugal Phone: (00 351) 214 454 123 office@sodanca.pt USA 328 South Military Trail Deerfield Beach, FL 33442 Phone: 1 800 269 5033 info@sodanca.com

Catalogue Sodanca 2017  
Catalogue Sodanca 2017  
Advertisement