Alfons Serra-Baldó, els goigs de la Verge Maria

Page 1